Novice iz domoznanske Kamre

Novice iz domoznanske Kamre

Pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije ustanovljena Komisija za Goropevškove nagrade

Na zadnjem volilnem občnem zboru ZBDS v Podčetrtku, 28. septembra letos, so potekale  prve volitve članov Komisije za Goropevškove nagrade. Komisija, ki jo sestavljajo Srečko Maček (predsednik) iz Osrednje knjižnice Celjedr. Vlasta Stavbar (članica) iz Univerzitetne knjižnice Maribor in Zdenka Žigon (članica) iz Lavričeve knjižnice Ajdovščina, bo svoj štiriletni mandat prevzela sredi letošnjega decembra. 

Nagrade, poimenovane po vidnem slovenskem domoznancu in prvem predsedniku Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino, pred petimi leti preminulem zgodovinarju in nekdanjem direktorju celjske knjižnice, mag. Branku Goropevšku (18. 10. 1966-13. 9. 2012), bodo podeljevane za izjemne uspehe na področju domoznanstva in kulturne dediščine, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku domoznanske dejavnosti v knjižnicah. Podeljevane bodo članom Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS, ki so s svojim strokovnim odnosom in delom pomembno prispevali k razvoju domoznanske dejavnosti (v lokalnem okolju oziroma širše na regionalnem območju, v državi in mednarodnem okolju) ter h krepitvi ugleda domoznanske dejavnosti. Goropevškova listina bo podeljevana partnerjem, podpornikom, sponzorjem in donatorjem, ki s svojim delom spodbujajo in podpirajo delovanje domoznanske sekcije pri ZBDS.

Goropevškove nagrade bodo podeljevane bienalno, prvič predvidoma prihodnje leto na Domfestu, na posvetovanju slovenskih domoznancev. Pobudnica za ustanovitev nagrade je bila iniciativna skupina v celjski knjižnici, kateri sta se pridružila tudi Stane Rozman (Pokrajinski muzej Celje) in Matjaž Neudauer (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj). Slednji je  med strokovno javnostjo pridobival podporo za ustanovitev nagrade in pri tem tudi vodil vse potrebne formalne postopke. Pravilnik o podeljevanju Goropevškovih nagrad je sprejel najvišji organ ZBDS na redni seji v Kranju 13. 5. 2016.

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Varna točka