Zaradi prehoda na nov sistem bodo zaprte vse enote knjižnice

Osrednja knjižnica Celje bo v dneh od 9. do 11. junija prešla na novo platformo knjižničnega sistema COBISS3, ki ga razvija in vzdržuje IZUM. COBISS3 je tretja generacija programske opreme za avtomatizacijo knjižničnega poslovanja in zagotavljanje dostopa do različnih baz podatkov, ki bo omogočila sodobnejše delovanje sistema in servisov.

Zaradi prehoda na nov sistem bodo v soboto, 9. junija in v ponedeljek, 11. junija zaprte vse enote v mreži Osrednje knjižnice Celje.

V času zaprtja knjižnic ne bodo delovali servisi Moja knjižnica, portal e-knjig Biblos in oddaljeni dostop do bibliografsko-kataložnih baz podatkov, prav tako ne bo deloval knjigomat za vračanje.

V času prehoda na nov sistem bo sistemsko izključen tudi rok za vračanje izposojenega gradiva, prav tako bo izključeno obračunavanje zamudnine za nevrnjeno knjižnično gradivo.

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Varna točka