Fran Vesel

Fran Vesel

Fran Vesel (1884 – 1944), fotograf iz začetka 20. stoletja, ki je svoje delo posvetil ustvarjanju podob domačega okolja in njegovih ljudi, spada v skupino slovenskih fotografov, ki so s svojim delom zaznamovali razvoj fotografije na naših tleh. Njegove prve fotografije segajo v čas prvega desetletja 20. stoletja, ko se je posvečal predvsem fotografiranju slovenskih kulturnikov tedanjega obdobja ter podajanju kulturnozgodovinskih posebnosti slovenskega okolja. Najzgodnejše fotografije so tako datirane z letnico 1900, ko se je lotil prikaza postavitve »Prve slovenske umetniške razstave« v Mestnem domu, in 1905, ko je na Dunaju ustvaril portrete Ivana Cankarja, v Ljubljani pa s fotografskimi posnetki zabeležil odkritje Prešernovega spomenika. Povzeto po http://zdslu.si/o-zvezi/fran-vesel/

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Varna točka