skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

Varstvo osebnih podatkov

1. OSNOVNI IN KONTAKTNI PODATKI

Podatki upravljavca podatkov:

 Naziv

OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE

Naslov, pošta in kraj

Muzejski trg 1a, 3000 Celje

Matična številka

5055601000

Identifikacijska številka

SI 50396714

Odgovorna oseba

Polonca Bajc Napret

 

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo podatkov (DPO):

Ime in priimek

LEA OČKO

Delovno mesto

bibliotekarka

E-poštni naslov

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Telefonska številka

03 426 17 20

 

2. IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

V primeru, da ste uporabnik storitev knjižnice, ki so opredeljene v Pravilniku o poslovanju Osrednje knjižnice Celje in Zakonu o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), zbiramo različne vrste vaših podatkov, vendar varovanju vaše zasebnosti in zasebnih podatkov pripisujemo velik pomen, zato vaše podatke zbiramo in obdelujemo v najmanjšem potrebnem obsegu in le za namen, za katerega obstaja izrecna pravna podlaga. Vaše podatke obdelujemo za lastne namene kot njihov upravljavec. Podatke lahko, na temelju pogodbe o obdelavi podatkov, posredujemo našim pogodbenim obdelovalcem, ki jih obdelujejo v skladu z našimi navodili, nad čemer izvajamo periodični nadzor.

Osebne podatke pridobivamo samo neposredno od vas - preko izpolnjenih obrazcev ali pri komunikaciji z vami.

Na podlagi zbranih osebnih podatkov ne izvajamo profiliranja in avtomatiziranega odločanja ter podatkov ne posredujemo v tretje države.


Pravna podlaga, vrsta podatkov in namen zbiranja in obdelave le-teh
V okviru knjižnične dejavnosti obdelujemo osebne podatke za različne namene in v različnem obsegu, in sicer:

 1. brez vašega soglasja, za opravljanje naloge v javnem interesu, ki se izvaja kot knjižnična dejavnost, potrebna za izvajanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja, ki nam je dodeljena kot upravljavcu po pravu Republike Slovenije, na podlagi:

 • Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15), 
 • Pravilnika o poslovanju Osrednje knjižnice Celje, sprejetega dne 19. 02. 2018

2. na podlagi izrecnega soglasja uporabnikov storitev knjižnice, za obdelavo osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov.

 

Posredovanje podatkov
Vaše osebne podatke skrbno varujemo in jih ne posredujemo tretjim osebam, razen v skladu z veljavno zakonodajo. V kolikor se osebni podatki zaradi izvajanja naše dejavnosti posredujejo zunanjim obdelovalcem, skrbimo, da imamo z njimi sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi podatkov in da tudi obdelovalci spoštujejo veljavne standarde za varstvo podatkov.

Čas hrambe
Vaše podatke hranimo le toliko časa, dokler nam to nalaga zakon oziroma dokler je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se podatki zbrali in uporabljali. V kolikor smo podatke zbrali na podlagi privolitve, jih hranimo do preklica, razen če je že prej izpolnjen namen, za katerega so bili zbrani. Po izpolnitvi namena obdelave podatke izbrišemo oziroma uničimo, razen kadar gre za podatke, ki se po zakonu hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva.

 

1.  Včlanitev – vpis v knjižnico
Član, ki je posameznik - fizična oseba, oziroma oseba, ki ji je dodeljeno skrbništvo nad otrokom, mlajšim od petnajst (15) let, je upravljavcu, na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu, dolžan posredovati:

 • ime in priimek,
 • datum in kraj rojstva,
 • naslov stalnega oziroma začasnega bivališča,
 • kategorijo člana,
 • podatke za obveščanje (kontaktna telefonska številka oziroma naslov elektronske pošte).

Upravljavec ima, zaradi zagotavljanja točnosti podatkov ob vpisu, pravico do vpogleda v veljavni osebni dokument s sliko (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje) in potrdilo o začasnem prebivališču v Republiki Sloveniji, če gre za tujega državljana z začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Namen zbiranja navedenih podatkov je včlanitev posameznika v knjižnico, da bi lahko uporabljal storitve, ki jih knjižnica omogoča le članom, in sicer zaradi zagotavljanja sledljivosti izposojenega knjižničnega gradiva, obnavljanja poškodovanega knjižničnega gradiva, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, vezanih na uporabo določenih vrst knjižničnega gradiva, izpolnjevanja obveznosti, vezanih na avtorske in sorodne pravice in podobno. Podatki so potrebni tudi za zagotavljanje statističnega spremljanja in posredovanje državnim organom ter drugim pooblaščenim uporabnikom.

Z izrecnim soglasjem člana, lahko upravljavec zbira:

 • podatke o izobrazbeni ravni.

Namen zbiranja navedenih podatkov je potreba načrtovanja nabave knjižničnega gradiva ter organizacije storitev za ciljne skupine.

Član, ki je pravna oseba, posreduje knjižnici podatke, ki so dostopni iz javnih evidenc, ter na podlagi Pravilnika o poslovanju, tudi:

 • ime in priimek pooblaščene osebe za izposojo gradiva,
 • kontaktno telefonsko številko pooblaščene osebe,
 • kontaktni elektronski naslov pooblaščene osebe.

Pooblaščena oseba je posameznik - fizična oseba, ki je kontaktna oseba in deluje v imenu in za račun pravne osebe, ki je član knjižnice.
Namen zbiranja navedenih podatkov je komuniciranje s pooblaščeno osebo za izposojo gradiva v okviru storitev knjižnice.

 

2. Članarina
Upravljavec lahko, na podlagi Pravilnika o poslovanju, vpogleda v:

 • potrdilo o brezposelnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki ne sme biti starejše od enega meseca,
 • potrdilo o prejemanju denarne socialne pomoči Centra za socialno delo s priporočilom Centra za socialno delo,
 • veljavno člansko izkaznico Društva bibliotekarjev Celje,
 • odločbo o stopnji invalidnosti,
 • evropsko kartico ugodnosti za invalide,
 • veljavno potrdilo o šolanju na srednješolski, dodiplomski ali podiplomski stopnji za tekoče šolsko oziroma študijsko leto ali dijaško oziroma študentsko izkaznico z veljavno nalepko za tekoče šolsko oziroma študijsko leto.

Namen vpogleda v navedene uradne dokumente je priznanje uveljavljanja nižje cene članarine oziroma oprostitev plačila članarine ob dokazovanju ustreznega statusa.

 

3. Obveščanje članov knjižnice

Knjižnica zbira in obdeluje:

 • podatke za obveščanje (kontaktna telefonska številka oziroma naslov elektronske pošte), ki jih član posreduje knjižnici ob včlanitvi.

Namen zbiranja navedenih podatkov je obveščanje člana o prispelem oziroma pripravljenem gradivu, ki ga je član rezerviral prek interneta v programu Moja knjižnica ali z aplikacijo za mobilne naprave mCOBISS (obvestilo na elektronski naslov, SMS obvestilo) in obveščanje člana o neporavnanih terjatvah.
Član se lahko v okviru ''Moje knjižnice'' samostojno naroči tudi na druga elektronska obvestila, ki so jim v pomoč pri vodenju lastne evidence. Član lahko ob obisku knjižnice zaprosi za spremembe nastavitev. Za nepolnoletne osebe in osebe, ki jim je dodeljeno skrbništvo, naslavljanje teh obvestil določijo starši ali skrbniki.

Knjižnica zbira in obdeluje tudi:

 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ki ga član posreduje knjižnici ob včlanitvi.

Namen zbiranja navedenega podatka je obveščanje oziroma opominjanje člana na nevrnjeno gradivo z opomini, poslanimi po pošti. Za nepolnoletne in osebe, ki jim je dodeljeno skrbništvo, se opomini naslovijo na starše ali skrbnike.

 

4. Uporaba računalnikov v knjižnici

Upravljavec lahko, na podlagi Pravilnika o poslovanju, vpogleda v:

 • številko izkaznice in člansko geslo, če je oseba član knjižnice;
 • veljavni osebni dokument s sliko (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje), če oseba ni član knjižnice.


Namen je zagotavljanje pravice do uporabe računalniške opreme, ki je v lasti knjižnice in omogočanje dostopa do interneta prek knjižničnega omrežja.

 


5. Videonadzorni sistem v prostorih knjižnice
Upravljavec lahko, na podlagi Pravilnika o poslovanju in Pravilnika o varovanju osebnih podatkov, po predhodnem objavljenem obvestilu o izvajanju videonadzora, ki ga mora posameznik videti najkasneje v trenutku, ko se videonadzor nad njim začne izvajati, zbira:

 • posnetek (sliko),
 • datum posnetka,
 • čas posnetka.

Do osebnih podatkov lahko dostopajo samo pooblaščeni delavci knjižnice, v primeru incidentov pa lahko posnetke posredujemo zunanjim osebam, ki za to izkažejo ustrezno pravno podlago.

Namen zbiranja navedenih podatkov je varnost ljudi in premoženja knjižnice, zagotavljanje nadzora nad vstopi in izstopi v ali iz prostorov ter narave dela, ki lahko pomeni ogrožanje zaposlenih.

Obvestilo o izvajanju videonadzora

 

6. Fotografiranje in snemanje dogajanja v knjižnici

Za namene obveščanja javnosti o delu knjižnice se lahko dogodki v lastni organizaciji ali soorganizaciji knjižnice delno ali v celoti snemajo oziroma fotografirajo. Tako pridobljeni osebni podatki se smejo obdelovati (vključno z njihovo objavo), kadar gre za dogodke, ki jih organizira knjižnica v okviru svojih nalog, pristojnosti ali dejavnosti, če posameznik te obdelave ni prepovedal.

 

7. Obisk spletne strani knjižnice
Naša spletna stran uporablja piškotke. Podlaga za obvestilo je Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17), ki določa pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.
Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki je pomembna za delovanje spletnih strani in se ob obisku spletne strani, po predhodnem soglasju, prenese na uporabnikov računalnik. Običajno vsebuje:

 • ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek;
 • življenjsko dobo piškotka;
 • vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število.
  Piškotek torej običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala. Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Osrednja knjižnica Celje, kot upravljavec spletne strani https://www.knjiznica-celje.si, za lastne namene, preden bo piškotek naložen na uporabnikovo opremo, le tega obvešča o tem:

 • da je edini upravljavec spletne strani in vsebin na njej Osrednja knjižnica Celje, Mestni trg 1a, 3000 Celje, ki ga zastopa odgovorna oseba dr. Andreja Videc;
 • da upravljavec uporablja naslednje piškotke:

 

Ime piškotka   Namen Čas trajanja  Lastnik 
 id seje trenutno število obiskovalcev
na strani, prijava v administracijo spletne strani 
 do zaprtja brskalnika  Osrednja knjižnica Celje
 _ga razlikovanje med uporabniki  2 leti  Google Analytics
 _gid razlikovanje med uporabniki  24 ur  Google Analytics
 _gat hitrost zahtev uporabnika  1 minuta  Google Analytics

 

Podatkov, ki jih zbiramo s pomočjo piškotkov, ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam. Če ne želite, da na vašo napravo shranjujemo piškotne, izberite možnost nestrinjanja oziroma nas kontaktirajte za pomoč.

8. Oglaševanje
Z izrecnim soglasjem posameznika, lahko upravljavec zbira:

 •  ime in priimek,
 • podatke za obveščanje (kontaktna telefonska številka oziroma naslov elektronske pošte).


Nameni zbiranja navedenih podatkov so različni in se med njimi lahko prostovoljno odločate:

 • obveščanje o naših izobraževanjih in dogodkih in
 • ohranjanje stika z vami v zvezi z našo dejavnostjo in
 • obveščanje o storitvah, povezanih z našo dejavnostjo in
 • morebiten drugačen namen, ki je natančneje opredeljen v soglasju.

 

Sprememba osebnih podatkov
Član je dolžan knjižnico v roku petnajstih (15) dni obvestiti o vsaki spremembi osebnih podatkov.

 

Soglasje oziroma privolitev posameznika
Na osnovi obdelovanja podatkov ne bomo izvajali avtomatiziranega sprejemanja odločitev. Zavezujemo se, da bomo uporabljali izključno osebne podatke, za katere ste podali izrecno, prostovoljno, nedvoumno in pritrdilno soglasje oziroma privolitev. Za osebne podatke otrok, mlajših od petnajst (15) let, je potrebna privolitev osebe, ki ji je dodeljeno skrbništvo nad otrokom.

Posameznik je pred podajanjem soglasja vedno jasno in nedvoumno obveščen o tem, da lahko dano soglasje kadarkoli prekliče na enak način, kot je bilo soglasje dano, pri čemer preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelava podatkov, ki se je na podlagi danega soglasja izvajala do preklica.

 

Kategorije uporabnikov, ki jim bodo razkriti osebni podatki
Osebne podatke bodo obdelovale le tiste osebe pri upravljavcu, ki bodo imele podlago za obdelavo v posameznem primeru:

 • v primeru prireditev in izobraževanj: vodje prireditev oziroma izobraževanja in vsi, ki so dolžni za izvedbo prireditve in za poročanje ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi s prireditvijo oziroma izobraževanjem;
 • v primeru dogodka: vodje dogodkov in vsi, ki so dolžni za izvedbo in za poročanje ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi z dogodkom;
 • za druge dejavnosti knjižnice: vsi, ki so dolžni za izvedbo in za poročanje ter za izpolnitev drugih obveznosti v zvezi s konkretno dejavnostjo;
 • za obvestila, povezana z našo dejavnostjo: oseba, ki je po odredbi direktorice v konkretnem primeru zavezana pošiljati obvestila in osebe, ki izvršijo nadzor;
 • za pripravo statistik: oseba, ki je po odredbi direktorice v konkretnem primeru zavezana delati statistiko in pošiljati obvestila pristojnim organom;
 • za drug legitimen in legalen namen: oseba oziroma osebe, ki morajo izpolniti ta namen.

V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov bo imela dostop do vseh podatkov tudi pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri opravljanju predpisanih nalog.

V kolikor bomo osebne podatke za konkreten primer posredovali zunanjim pogodbenim obdelovalcem, bomo ob upoštevanju vaše varnosti skrbeli, da bomo imeli s pogodbenim obdelovalcem sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov, in da bo zunanji obdelovalec spoštoval predpise s področja varstva osebnih podatkov.

 

Informacije o prenosu osebnih podatkov v tretjo državo
Vse osebne podatke in zbirke osebnih podatkov hranimo na območju Republike Slovenije. Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo iznašali izven Evropske unije oziroma Evropskega gospodarskega prostora.

 

Predvideni roki hrambe in izbrisa podatkov
Podatki o članu se hranijo in obdelujejo ves čas, ko je članstvo v Osrednji knjižnici Celje aktivno.
Upravljavec skladno z Zakonom o knjižničarstvu osebne podatke o članih, v Evidenci o članih, vodi še največ eno (1) leto od poteka članstva v knjižnici. Po izteku roka se podatki neaktivnih članov, pod pogojem poravnanih obveznosti, ustrezno izbrišejo oziroma anonimizirajo. Če ima član v tem času še neporavnane obveznosti do knjižnice, se njegovi osebni podatki izbrišejo oziroma anonimizirajo, ko so obveznosti poravnane.
Član knjižnice, ki ne želi biti več član, lahko z izpisnico, ki mora biti pisno izpolnjena, zahteva izbris svojih podatkov in knjižničnih evidenc. Izbris je možen pod pogojem, da je uporabnik v vseh oddelkih poravnal svoje obveznosti do knjižnice.

Osebne podatke posameznika, ki smo jih pridobili na podlagi soglasja oziroma privolitve, hranimo do preklica soglasja.

Roki hrambe za ostale osebne podatke so, skladno z relevantno zakonodajo, določeni v internih aktih Osrednje knjižnice Celje in so omejeni na najkrajši možni čas. Po preteku časa se podatki ustrezno izbrišejo, uničijo oziroma anonimizirajo, razen v primerih, ko zakon določa drugače.

 

Veljavnost izjave o varstvu osebnih podatkov
Stanje izjave o varstvu osebnih podatkov je označeno z navedbo datuma pod besedilom. V primeru spremembe predpisov na področju varstva osebnih podatkov se upravljavec zavezuje ravnati skladno s spremembo predpisov. Pridržujemo si pravico, da izjavo o varstvu osebnih podatkov kadarkoli spremenimo z učinkom za naprej. Vsakokratna aktualna različica bo vselej dostopna na naši spletni strani https://www.knjiznica-celje.si/. Prosimo vas, da našo spletno stran redno obiskujete in se pozanimate o veljavni izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Stanje te izjave o varstvu podatkov: marec 2022

 


3. PRAVNO OBVESTILO IN ZAHTEVKI

V Osrednji knjižnici Celje se zavedamo odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato zagotavljamo, da vse osebne podatke vodimo, vzdržujemo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: Splošna uredba o varstvu podatkov) in v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

 • Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Splošna uredba o varstvu podatkov varuje osebne podatke vsakega posameznika (fizične osebe), pri čemer je osebni podatek katera koli informacija v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.

Posameznik je upravičen do potrditve, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, do dostopa do osebnih podatkov ter jasne in razumljive seznanitve z namenom zbiranja ter načinom obdelave osebnih podatkov, kot tudi pomenom in predvidenimi posledice take obdelave zanj.
Posamezniku, čigar osebne podatke obdelujemo, želimo v Osrednji knjižnici Celje zagotavljati vse pravice, ki izhajajo iz Splošne uredbe o varstvu podatkov.
Pravica do popravka je pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
Pravica do izbrisa je pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, upravljavec pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

 • osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi;
 • osebni podatki so bili obdelani nezakonito;
 • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali pravom Republike Slovenije;
 • osebni podatki so bili zbrani v zvezi s ponudbo storitev informacijske družbe.


Pravica do omejitve obdelave je pravica posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, doseči, da upravljavec omeji obdelavo, kadar velja en od naslednjih primerov:

 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljavec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.
 • Osrednja knjižnica Celje bo vsakemu uporabniku, ki so mu bili osebni podatki razkriti, sporočila vse popravke ali izbrise osebnih podatkov ali omejitve obdelave. Poleg tega se zavezujemo, da bomo posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, omogočili uresničevanje pravice do prenosljivosti podatkov, na način, da bo prejel osebne podatke v zvezi z njim, ki nam jih je posedoval, v strukturirani, splošno uporabljivi in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga pri tem ovirali, kadar obdelava temelji na privolitvi ali pogodbi, oziroma kadar se izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Posameznik ima pravico do ene brezplačne kopije osebnih podatkov oziroma do izpisa v elektronski obliki.
 • Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kolikor je povezano s takim neposrednim trženjem.

V Osrednji knjižnici Celje se zavezujemo, da bomo storili vse, kar je v naši moči, da vam kot posamezniku pomagamo pri uveljavljanju vaših pravic, zato smo z namenom uresničevanja pravic posameznikov pripravili naslednje obrazce zahtevkov, ki jih lahko kot posameznik uporabite:
1. Zahtevek za dostop do osebnih podatkov,
2. Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov,
3. Zahtevek za posredovanje osebnih podatkov.
Obrazce zahtevkov za uveljavljanje vaših pravic, lahko brezplačno pridobite na naši spletni strani https://www.knjiznica-celje.si/ oziroma pri izposojnem pultu.

 

Postopek uveljavljanja pravic posameznika
S tem pravnim obvestilom želimo seznaniti posameznike, da lahko zgoraj navedene zahtevke, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, v pisni obliki, naslovijo na nas preko elektronske pošte Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. oziroma jih dostavijo osebno do izposojnega pulta na sedež Osrednje knjižnice Celje, Muzejski trg 1a, 3000 Celje.
Posameznik je seznanjen, da lahko Osrednja knjižnica Celje za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od njega zahteva dodatne podatke, izvedbeni postopek uveljavljanja pravic pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.
Posameznik je seznanjen, da mora Osrednja knjižnica Celje, kot upravljavec, na zahtevo posameznika, s katero uveljavlja pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem (1) mesecu od prejema zahtevka.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva.
Posameznik ima pravico, da zoper upravljavca vloži pritožbo pri informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

V Celju, dne 25. 5. 2018
sprejela direktorica Osrednje knjižnice Celje, mag. Polona Rifelj.

 

 

V kolikor imate vprašanja, težave ali pripombe glede področja varstva osebnih podatkov, lahko to vselej sporočite naši pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na elektronski naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. in odgovor boste prejeli v najkrajšem možnem času.

 Zadnjič posodobljeno: 16. 2. 2023

  

Polonca Bajc Napret, direktorica

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam