Odrasli

Odrasli, starejši od 18. leta ob vpisu izpolnijo in podpišejo vpisnico in pokažejo osebni dokument s fotografijo. Višina članarine je določena v ceniku. Član se s podpisom na vpisnici obveže, da bo pri obiskovanju knjižnice in uporabi knjižničnega gradiva upošteval Pravilnik o poslovanju.

Brezposelne osebe so oproščene plačila članarine. Ob vpisu morajo predložiti potrdilo o brezposelnosti Zavoda RS za zaposlovanje. Potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca.
Invalidi z 80 in več odstotno invalidnostjo z dokazilom statusa so oproščeni plačila zamudnine, imetniki evropske kartice ugodnosti pa imajo pri letni članarini 50 % popust.

Članstvo velja v vseh oddelkih knjižnice. Član se s podpisom na pristopni izjavi obveže, da bo pri obiskovanju knjižnice in uporabi knjižničnega gradiva ravnal v skladu s Pravilnikom.

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Varna točka