Pis(a)na kulturna dediščina kot kulturni spomenik

Osrednja knjižnica Celje in Društvo bibliotekarjev Celje sta 1. decembra 2017 organizirala posvet Pis(a)na kulturna dediščina z namenom osvetliti problematiko pisne kulturne dediščine v knjižnicah, opozoriti na nedorečeno zakonodajo v zvezi z varovanjem kulturne dediščine v slovenskih knjižnicah, na zapleten in dolgotrajen postopek razglasitve kulturnega spomenika ter neprepoznavnost in nerazumevanje arhivske oziroma muzealske vloge knjižnic.

Prezentacije posveta:

dr. Eva Kodrič-Dačić: Pisna kulturna dediščina v slovenskih knjižnicah: izziv za knjižničarsko stroko in za pristojno ministrstvo

dr. Alenka Bagarič: Od popisovanja k predstavitvi

dr. Vlasta Stavbar: Maistrova knjižnica UKM – kulturni spomenik državnega pomena?

Ljoba Jenče: Razmišljamo v stoletjih! Hiša izročila - izobraževalni center za nesnovno kulturno dediščino Cerkniškega polja

Irena Marš: Ministrstvo za kulturo in izvajanje evropske kohezijske politike

mag. Branka Kerec: Univerzitetna knjižnica Maribor in njena arhivska vloga

dr. Bojan Himmelreich: Arhivska funkcija knjižnic

Karmen Kreže: Domoznanstvo = stičišče treh strok

mag. Marijan Rupert: Perspektive slovenskega literarnega arhiva in muzeja na primeru Rokopisne zbirke NUK

 

 

 

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Varna točka