Zamudnine in opomini

Knjižnica gradivo izposoja za določen čas in za posamezne tipe knjižničnega gradiva določa različne izposojevalne dobe.

Tabela rokov izposoje, podaljšanja in rezervacij

Ob vsaki izposoji dobite ali si lahko natisnete potrdilo, na katerem se izpišejo datumi, do kdaj lahko imate izposojena gradiva. Če izpiska ob izposoji niste prevzeli, izposojevalne roke preverite v Moji knjižnici.

Datume vračila morate dosledno upoštevati, saj v primeru zamujanja knjižnica za različne tipe gradiva zaračunava različno dnevno zamudnino, zaračuna pa tudi odposlane opomine (cenik). Zamudnina se obračunava za vsako enoto gradiva posebej, razen pri kompletih, kjer se obračuna ena zamudnina za komplet (posebej označeno in obdelano večvrstno gradivo).

Knjižnica ob nevračilu gradiva zaporedoma odpošlje tri opomine. Člani oziroma odgovorne osebe so dolžni vrniti ali ustrezno nadomestiti vso izposojeno knjižnično gradivo in poravnati denarne terjatve knjižnice.

 

Kdaj se poslovanje s knjižnico lahko zaplete in ustavi?   

  • Po prejemu tretjega opomina, ki mu sledita avtomatska blokada izposoje in postopek izterjave gradiva in evidentiranih terjatev.
  • Ob prekoračitvi višine še toleriranega zneska dolga (trenutno 17 evrov).
  • Ob prekoračitvi še tolerirane starosti dolga – če je dolg starejši od pol leta, ne glede na njegovo višino.

 

Nasvet

Ne odlašajte z reševanjem zapletov. Obrnite se na vodjo izposoje knjižnice ali na našo Komisijo za vloge in pritožbe in rešite težavo.

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Varna točka