Raziskovalne nalogeCOBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA


Raziskovalne naloge


0 SPLOŠNO


1. AJDNIK, Žiga, KRAŠEK, Tomaž, DEŽELAK, Marko. Šolski spletni dnevnik : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 16 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303658.pdf. [COBISS.SI-ID 16793141]

2. BELINA, Timotej, GOLEŽ, Žan, GROBELŠEK, Tilen. Pomočnik v karanteni : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 19 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604126.pdf. [COBISS.SI-ID 21102133]

3. BENDA, Sebastjan, KLOPČIČ, Peter, ARZENŠEK, Žan. Diskovna postaja : (seminarska naloga pri četrti izpitni enoti poklicne mature). Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. [23] f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303664.pdf. [COBISS.SI-ID 16822837]

4. BERGANT, Žan, KUS, Žiga, GROSEK, Klemen. Spletni portal : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 6 f., [17] f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303653.pdf. [COBISS.SI-ID 16787765]

5. BLATNIK, Blaž, BUKOVŠEK, Valentin. Algoritmi vodenja, optimiziranje in regulacija 3D-tiskalnika : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 15 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603848.pdf. [COBISS.SI-ID 21244981]

6. BREZIĆ, Mina. Bralna kultura na III. osnovni šoli Celje : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2015. 45 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504191.pdf. [COBISS.SI-ID 19773237]

7. BREZOVNIK, Mitja, JURGELJ, Patricij, KOLAR, Niko. Bouncy War : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2016. 28 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604206.pdf. [COBISS.SI-ID 21290805]

8. BRILEJ, Alen. Spletni servis knjige gostov : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2005. 19 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050332.pdf. [COBISS.SI-ID 429949]

9. BRILEJ, Liza, STJEPANOVIĆ, Zorana. Po znanje v Hermanov brlog : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2014. 128 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402671.pdf. [COBISS.SI-ID 18121781]

10. CMOK, Katja, KOVAČIČ, Vesna, VASILJEVIĆ, Marijana. Celjski srednješolci - uporabniki knjižnic : (raziskovalna naloga). Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2008. 55 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805152.pdf. [COBISS.SI-ID 14310965]

11. CVELFAR, Jaka, VENGUST, Rok. Uporaba pisanih črk v tretjem triletju pri učencih Osnovne šole Hudinja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 19 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103819.pdf. [COBISS.SI-ID 15413813]

12. CVETKO, Klemen. 3D kocka : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Tehniška gimnazija Lava, 2014. 35 f., 2, [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403430.pdf. [COBISS.SI-ID 18206773]

13. ČANJI, Petrisa. Kaj, koliko in zakaj berejo učenci tretje triade II. OŠ Celje : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2013. 30 f, [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303606.pdf. [COBISS.SI-ID 16812085]

14. ČERNJUL, Maruša, PUKL, Maja, ŠTIGLIC, Neža. Raba interneta v šolskem okolišu : [raziskovalna naloga]. Celje: II. osnovna šola, 2007. 63 f., [6] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704632.pdf. [COBISS.SI-ID 13777205]

15. ČREPINŠEK, Sara. Trendi v razvoju BCI in izdelava možganskega vmesnika EEG : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2016. viii, 63 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604072.pdf. [COBISS.SI-ID 21212725]

16. ČURIN, Nik, FALE, Denis, KRUMPAČNIK, Miha. Ultimativni robot : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 46 f, [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603847.pdf. [COBISS.SI-ID 21247541]

17. DEČMAN, Boštjan. Spletni anketar : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2011. 31 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104528.pdf. [COBISS.SI-ID 15439669]

18. DEČMAN, David. Podpora za generiranje uporabniške konfiguracijske datoteke za igro Call of Duty 4 : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 23 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303641.pdf. [COBISS.SI-ID 16822325]

19. DIMNIK, Jan, TADINA, Žan, KOTAR, Tadej. Web-ker za Android : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2016. 12 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604205.pdf. [COBISS.SI-ID 21290549]

20. DRAGAR, Jana, DRAGAR, Frenk. Možnosti uporabe tabličnih računalnikov v osnovni šoli : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2013. 65 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303607.pdf. [COBISS.SI-ID 16817461]

21. DUŠAK, Živa, KNEZ, Nika, STERMECKI, Elizabeta. Muzeji v Celju - kako jih poznamo : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2011. 73 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104238.pdf. [COBISS.SI-ID 15430709]

22. ES, Tea. Kako bo virtualna resničnost spremenila AV medij : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 40 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604114.pdf. [COBISS.SI-ID 21238325]

23. Raznolikost v Dravinjski dolini povezuje : raziskovalna naloga : Gimnazija Slovenske Konjice. Slovenske Konjice: Gimnazija, 2006. 115 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200708291.pdf. [COBISS.SI-ID 13905461]

24. GOVEDIČ, Blaž. Arduino vremenska postaja : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2016. 21 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604208.pdf. [COBISS.SI-ID 21291317]

25. GRAČNER, Gašper, OPREŠNIK, Martin, KOŠTOMAJ, Luka. Teniški portal : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. IV, 27 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303662.pdf. [COBISS.SI-ID 16788277]

26. GRAČNER, Lucija, MASLAR, Marija, VIDENŠEK, Veronika. Messenger - začarani krog : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 19 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804892.pdf. [COBISS.SI-ID 14285365]

27. GRM, Miha. Hitri robot. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola, 2007. 23 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704604.pdf. [COBISS.SI-ID 569469]

28. GRM, Miha. Regulacija temperature prostora. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola, 2007. 28 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704603.pdf. [COBISS.SI-ID 570237]

29. HALUŽAN, Georg, HERCOG, Andrej. Risanje grafov : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2006. 16 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607472.pdf. [COBISS.SI-ID 508285]

30. HASIĆ, Haris, CIGOLE, Žiga, KOLENC TRPLAN, Matic. Mobilne aplikacije - urnik nadomeščanj : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. VI, 14 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303661.pdf. [COBISS.SI-ID 16789045]

31. HRASTNIK, Luka, FIRŠT, Miha. Možnosti medmrežnega povezovanja Celjskih osnovnih šol : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2007. 28 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704662.pdf. [COBISS.SI-ID 13778485]

32. ILIĆ, Nina Anastazija, POČIVAVŠEK, Anja. "Geniji v kratkih hlačah" : zgodovina osnovnošolskih glasil v Celju : [raziskovalna naloga]. Celje: IV. osnovna šola, 2010. 42 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004595.pdf. [COBISS.SI-ID 15049781]

33. IMAMOVIĆ, Almedin, PILIH, Rok, POLIMAC, Uroš. (Ne)Varnost na internetu : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 35 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604058.pdf. [COBISS.SI-ID 21264693]

34. JAGER, Petra, PINTAR, Adrijana, BREČKO, Ula. Vpliv bralne spretnosti na učni uspeh : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2007. 73 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704560.pdf. [COBISS.SI-ID 13762613]

35. JAKOP, Matej. Spletna igra enka : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2007. 13 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704615.pdf. [COBISS.SI-ID 13767989]

36. JESENEK, Laura, KOVAČ POTOČNIK, Nika. Bralne učne strategije in bralne navade učencev OŠ Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 44 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302095.pdf. [COBISS.SI-ID 16699445]

37. JESENEK, Laura, KOVAČ POTOČNIK, Nika. Družbena omrežja: prijatelj ali sovražnik? : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 37 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404135.pdf. [COBISS.SI-ID 18326837]

38. JESENKO, Aljaž. Spletna igra "Osel" : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2010. 9 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004457.pdf. [COBISS.SI-ID 15038517]

39. JOVANOVIČ, Danijel, PODGORŠEK, Nejc. Razvojna plošča : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 17 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403460.pdf. [COBISS.SI-ID 18215733]

40. JURKOŠEK, Anže. Krmiljenje grafičnega prikazovalnika : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2015. 21 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504270.pdf. [COBISS.SI-ID 19791669]

41. KLANJŠEK, Mitja. Robot, ki sledi črti : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola, 2007. 21 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704605.pdf. [COBISS.SI-ID 569213]

42. KLINAR, Tilen. Računalniško voden avto : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 34 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403456.pdf. [COBISS.SI-ID 18213685]

43. KOLAR, Karmen. Varno e-bančništvo : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2005. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050330.pdf. [COBISS.SI-ID 428669]

44. KOLAR, Luka, ŽNIDARIČ, Sandi, VRTAČNIK, Dejan. Odnos mladih do sive ekonomije na internetu : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2011. 45 f.,III f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104426.pdf. [COBISS.SI-ID 15435573]

45. KOPRIVC, Luka, KRAJCAR, Tomaž, LEDNIK, Zen. Vote2Play : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2016. 19 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604203.pdf. [COBISS.SI-ID 21290037]

46. KORENJAK, Manja, MATOŠA ŽGANK, Maša, PODLESNIK, Ana. Edison in crocodile physics. Celje: III. OŠ, 2005. 94 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050208.pdf. [COBISS.SI-ID 12297013]

47. KOREZ, Žan, LAZAR, Anže, MEŠIČEK, Rok. Upravljanje avtomobila z raspberry pi-jem : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 14 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403466.pdf. [COBISS.SI-ID 18217781]

48. KOŠAK, Ema, ŠMARČAN, Larisa. EU - te poznam? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 31 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402173.pdf. [COBISS.SI-ID 18051125]

49. KOVAČ, Nika, NUSSDORFER, Klara, REZEC, Hana. Kako in za kaj uporabljamo internet? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 30 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103430.pdf. [COBISS.SI-ID 15397173]

50. KOZOVINC, Tinkara. Poznavanje in uporaba računalništva v tretjem življenjskem obdobju : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2014. 54 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403056.pdf. [COBISS.SI-ID 18185013]

51. KRIČAJ, Jasna. Grafiti skozi čas : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 42 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050234.pdf. [COBISS.SI-ID 12313397]

52. KRIŠTOF, Sara, SOTLAR, Špela. Vizualizacija podatkov : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 32 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604094.pdf. [COBISS.SI-ID 21247285]

53. KRUMPAK, Rok, ČASL, Jan, TURNŠEK, Janez. Razvoj mobilnega robota na podlagi AVR mikrokontrolerjev : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2016. 28 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604075.pdf. [COBISS.SI-ID 21204789]

54. KUŠAR, Gregor, KLEVŽE, Alen. Snovanje, konstruiranje in izdelava 3D-tiskalnika : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 25 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603850.pdf. [COBISS.SI-ID 21243189]

55. LAVBIČ, Urban. Program za učenje geometrije : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303665.pdf. [COBISS.SI-ID 16794421]

56. LEBER, Eva, KLOVAR RUPNIK, Staša. Internetni izzivi : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Hudinja, 2015. 36 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201503596.pdf. [COBISS.SI-ID 19686709]

57. LEVEC, Dejan. Pisarna kjekoli : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo [ter računalništvo], 2011. 24 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104639.pdf. [COBISS.SI-ID 15445045]

58. LJEPOJA, Nataša, JELENC, Tina. Branje revij na OŠ Hudinja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 37 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003845.pdf. [COBISS.SI-ID 15014197]

59. LUDVIG, Jernej, ŠEGOTA, Vito. Šolske spletne strani. Celje: III. OŠ, 2006. 78 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607570.pdf. [COBISS.SI-ID 13014581]

60. MARČIČ, Tadej. Avtomatizacija ribnika : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola, 2007. 19 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704606.pdf. [COBISS.SI-ID 570749]

61. MAROH, Tomaž, RIBAR, David. INKJET kartuše, zgradba in delovanje, obremenitev okolja in možnosti recikliranja : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2016. 38 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604212.pdf. [COBISS.SI-ID 21291829]

62. MEJAČ-KOLKA, Helena, VREČKO, Martina. Odnos mesta Celje do alternativne kulture : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2007. 53 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704485.pdf. [COBISS.SI-ID 13759541]

63. MIKIC, Urban, REJC ZAGOŽEN, Tomaž. Robotski sortirnik : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 17 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504091.pdf. [COBISS.SI-ID 19735605]

64. MIKŠA-PUŠNIK, Daša, ZGONEC, Lena. 30 let raziskovalne dejavnosti na Srednji zdravstveni šoli Celje : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2011. 255 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104279.pdf. [COBISS.SI-ID 15424053]

65. MOČNIK, Peter, GOLOGRANC, Mitja. Računalniško voden sistem za nadzor gasilskega tekmovanja : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403464.pdf. [COBISS.SI-ID 18217269]

66. MUSTIĆ, Mirela, KOVAČIČ, Jan. Računalnik - naš življenjski sopotnik?! : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2007. 34 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704614.pdf. [COBISS.SI-ID 566653]

67. MUŽIČ, Andrej, KRAMAR, Tomaž. Igra Lepo je biti milijonar : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2006. 14 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607470.pdf. [COBISS.SI-ID 508029]

68. NOVAK, Damijan. Praktična uporaba DirectX knjižnice : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2005. 28 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050336.pdf. [COBISS.SI-ID 427901]

69. OBERŽAN, Nina, ZAVODNIK, Iza. Najstarejša knjiga, iščemo te! : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2010. 26 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004576.pdf. [COBISS.SI-ID 15046453]

70. OCVIRK, Mihael, ZAGRUŠOVCEM, Nejc. Portal za učenje angleščine : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2016. 17 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604204.pdf. [COBISS.SI-ID 21290293]

71. PAJEK, Robert. Sudoku : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2010. 17 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004469.pdf. [COBISS.SI-ID 15040053]

72. PINTAR, Josip. Vpliv standardov na kakovost proizvoda in vpliv kakovosti na prodajo izdelkov : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2009. 47 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905133.pdf. [COBISS.SI-ID 14730037]

73. PIRC, Aljaž. Razvoj mobilne aplikacije za urejanje prijav na malico : področje: računalništvo - storitev z izdelokom : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2016. 25 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604096.pdf. [COBISS.SI-ID 21226549]

74. PODPEČAN, Miha, MYRONOVA, Karyna. Populacija bralcev Somraka in Mlade lune : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 21 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003848.pdf. [COBISS.SI-ID 15014965]

75. RAJH, Matej. Mobilni robot RICHI 304 : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola, 2006. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607462.pdf. [COBISS.SI-ID 506493]

76. REJA, Primož. Mobilni robot, ki zaznava bele ovire. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola, 2006. 23 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607457.pdf. [COBISS.SI-ID 505981]

77. RISMAN, Rok. Postavitev strežnika : (vodnik za namestitev operacijskega sistema Linux in dodatkov) : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2005. 23 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050338.pdf. [COBISS.SI-ID 428413]

78. ROSC, Sara, GORIČNIK, Špela. Primer piktografije: od ideje do tiska : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2014. 33 f., [4] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403444.pdf. [COBISS.SI-ID 18209845]

79. RUPNIK, David, KRESNIK, Luka. Uporaba tehnologij 3D-tiskanja in robotskega frezanja : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 82 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504337.pdf. [COBISS.SI-ID 19797301]

80. SIMONIČ, Matej, LOBANOV, Sergey, PODPEČAN, Andraž. Android aplikacija Zavarovalniški agent : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403467.pdf. [COBISS.SI-ID 18218037]

81. SIMUNIČ, David. Izdelava spletnega brskalnika : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2014. 9 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403431.pdf. [COBISS.SI-ID 18207029]

82. SINKOVIČ, Aleš, MLINARIČ, Aljaž. Avtomat za pijače : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2016. 24 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604200.pdf. [COBISS.SI-ID 21288245]

83. STANKO, Alen. Oddaljeno posodabljanje software-a : (programske opreme) : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola [i. e.] Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2008. 18 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804821.pdf. [COBISS.SI-ID 14303029]

84. STRAHOVNIK, Niko, EMAN, Lovro. BCbot - naprava za pobiranje tenis žogic : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 38 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603844.pdf. [COBISS.SI-ID 21255477]

85. ŠACER, Franci, ŽOLEK, Miha. Fleksibilnost učencev in učiteljev pri prehodu na programski paket Office 2007 : [raziskovalna naloga]. Celje: II. osnovna šola, 2010. 56 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004419.pdf. [COBISS.SI-ID 15034165]

86. ŠKET, David, PEZDEVŠEK, Jani, URŠIČ, Klemen. Medplatformski sistem za urnike in nadomeščanja : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403454.pdf. [COBISS.SI-ID 18212917]

87. ŠKORJANC, Monika, ŠKORJANC, Kaja, ČANDER, Tadeja. Zvok v multimediji : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 23 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604108.pdf. [COBISS.SI-ID 21251893]

88. ŠPOLJAR, Boris. Kviz : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2005. 14 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050337.pdf. [COBISS.SI-ID 428157]

89. ŠPOLJAR, Boris, ŽOLNIR, Anže. Program za risanje grafov : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2005. 16 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050334.pdf. [COBISS.SI-ID 428925]

90. ŠPRAJC, Klemen, ČREŠNAR, Anton. Avto robot : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403470.pdf. [COBISS.SI-ID 18218805]

91. ŠUSTER ŠTIGLIC, Lana. Prepoznavanje in pojmovanje spletnega nasilja pri dijakih Srednje zdravstvene šole Celje : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2015. 50 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504261.pdf. [COBISS.SI-ID 19789365]

92. TOMAŽIČ, Jurček, ZORKO, Jernej. Evidenca CD-jev v PHP in MySQL : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2005. 22 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050333.pdf. [COBISS.SI-ID 429693]

93. TRŽAN, Sabina, GROFELNIK, Alja. Digitalna umetnost v knjigi : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2013. 28 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303652.pdf. [COBISS.SI-ID 16827701]

94. UŠEN, Rok. Program za vodenje evidence izostankov od pouka : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2005. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050331.pdf. [COBISS.SI-ID 429437]

95. VIDMAR, Urban, PELC, Jaša, PRODANOVIĆ, Nik. Python, java in C# na Raspberry Pi : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2015. 33 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504267.pdf. [COBISS.SI-ID 19790901]

96. VODEB, Špela, KOVAČ, Tea. Bralne navade učencev OŠ Frana Roša : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2013. [1] f. pril., 28 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303620.pdf. [COBISS.SI-ID 16825141]

97. VRBOVŠEK, Jure. Led prikazovalnik : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403455.pdf. [COBISS.SI-ID 18213173]

98. ZAGOZDA, Miha. Razlika med bluetooth in infrardečo povezavo : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2005. 20 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050335.pdf. [COBISS.SI-ID 429181]

99. ZALOKAR, Petra, OMEROVIĆ, Mirela. Zasvojenost, razširjenost in uporabnost spletnih klepetalnic in forumov : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 49 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050235.pdf. [COBISS.SI-ID 12313653]

100. ZUPAN FENKO, David, TOT, Jure. Opomnik : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 33 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303654.pdf. [COBISS.SI-ID 16796725]

101. ŽNIDAR, Staš, REPAR, Jurij. C in Java : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2006. 25 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607469.pdf. [COBISS.SI-ID 508541]

102. ŽURMAN, Tea, ZALOKAR, Viktorija. Računalniški virusi : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 34 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204605.pdf. [COBISS.SI-ID 15847477]

103. ŽVEGLIČ, Oskar. Krmiljenje dekorativne nape : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2015. 24 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504271.pdf. [COBISS.SI-ID 19791925]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


104. ALEKSOVSKI, Aljoša, JOKIĆ, Nick, PUKL, Andreja. Čustva pri likovnem izražanju učencev. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607643.pdf. [COBISS.SI-ID 12998709]

105. ALIĆ, Amela, GAVRIĆ, Božana. Izgorevanje na delovnem mestu : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. f.58, ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050244.pdf. [COBISS.SI-ID 12315445]

106. ARZENŠEK, Teja, KELAVIĆ, Tea, STANTE, Hana. Trema med učenci naše šole : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 32 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604060.pdf. [COBISS.SI-ID 21115701]

107. BEVC, Katja, OPRČKAL, Saša, ŠTIMULAK, Tamara. Ustvarjalnost med mladimi : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 40 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704203.pdf. [COBISS.SI-ID 13745205]

108. BORNŠEK, Flavija. Idealna podoba ženske skozi stoletja : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Center, 2014. [45] f., [14] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403134.pdf. [COBISS.SI-ID 18196789]

109. BOŠTJANČIČ, Ava. Motivacija, šola, učenje in najstnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2016. 38 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604083.pdf. [COBISS.SI-ID 21149749]

110. BRODEJ, Nuša, ŠELIH, Maja. Pletemo niti prijateljstva : raziskovalna naloga. Celje: [IV. OŠ], 2016. 26 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604146.pdf. [COBISS.SI-ID 21116981]

111. BRODER, Kim, KRAJŠEK, Karin, ZALOŽNIK, Ditka. Jaz, glasba, on : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2015. 70 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504247.pdf. [COBISS.SI-ID 19785269]

112. CAFUTA, Mojca, PRISLAN, Maja, PODOBNIKAR JANEŽIČ, Tadeja. Evtanazija : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2008. 52 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805207.pdf. [COBISS.SI-ID 14315573]

113. CAFUTA, Tjaša. Mladi in partnerstvo : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2008. 44 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805068.pdf. [COBISS.SI-ID 14305589]

114. CIRKULAN, Monika, KREJIĆ, Anita, MAHMUTOVIĆ, Denisa. Nasilje nad celjskimi srednješolci : s posebnim ozirom na Srednjo ekonomsko šolo, Srednjo šolo za gostinstvo in turizem ter Srednjo poslovno-komercialno šolo Celje. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 57 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050300.pdf. [COBISS.SI-ID 12385845]

115. ČRETNIK, Janja, DOKL, Ajla, EINSPIELER, Evelin. Uporništvo mladostnikov ter vzgojno delovanje staršev in šole : raziskovalna naloga. Celje: I. osnovna šola, 2011. 36 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103964.pdf. [COBISS.SI-ID 15419957]

116. DIMEC, Iva, GORŠIČ, Nika. Pasti in odločitve v času odraščanja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2013. 47 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303627.pdf. [COBISS.SI-ID 16832053]

117. ĐORĐEVIĆ, Anđelija Lara, ŽNIDAR, Tinkara. Jeza med učenci zadnje triade OŠ Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 49 str., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204564.pdf. [COBISS.SI-ID 15840821]

118. FIDERŠEK, Jasmin, RECKO, Tanja, KONČAN, Urška. Prostitucija in celjski srednješolci : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 57 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050301.pdf. [COBISS.SI-ID 12386101]

119. FIRER, Hana, JAZBEC, Eva, ZUPANC, Iona. Kaj je sreča za učence OŠ Hudinja? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 31 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603886.pdf. [COBISS.SI-ID 21116213]

120. GUNZEK, Zala, PODGORŠEK, Tamara Tomažin, ZUPANC, Katarina. Skrivnosti podpisov : raziskovalna naloga. Šentjur: Osnovna šola Franja Malgaja, 2016. 45 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604081.pdf. [COBISS.SI-ID 21151541]

121. HARDER, Marisa, MEDVED, Megi, ZUPANC, Alja. Ali smo optimisti ali pesimisti? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 19 f., [1] f. pril., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003821.pdf. [COBISS.SI-ID 15010101]

122. HARDER, Marisa, MEDVED, Megi, ZUPANC, Alja. "Nekaj je v zraku". Celje: OŠ Hudinja, 2009. 25 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904395.pdf. [COBISS.SI-ID 14702133]

123. HORVAT, Anja. "Hipervitkost žensk" lepotni ideali kot modni trend sodobnih družb. Celje: Gimnazija Center, 2010. 46 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003925.pdf. [COBISS.SI-ID 15023413]

124. HORVAT, Tea. Vpliv staršev na otrokove odločitve : raziskovalna naloga. Celje: II. OŠ, 2016. 26 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604093.pdf. [COBISS.SI-ID 21116725]

125. JAKOP, Nina, ROZMAN, Laura. Vrednote - TO SEM JAZ : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2014. 42 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402624.pdf. [COBISS.SI-ID 18112053]

126. JELENC, Aljaž, KLANČNIK, Jan. Izberi poklic : klic na poklic : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704710.pdf. [COBISS.SI-ID 13789749]

127. JOŠIĆ, Jovana, TURNŠEK, Mojca. Kako se učimo dijaki Srednje zdravstvene šole Celje : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2013. 66 f., [1] f. pril., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303701.pdf. [COBISS.SI-ID 16834613]

128. JOVANOVIĆ, Saša, TREFALT, Ina. Učni uspeh in dovolj spanca - sta res povezana? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2014. 41 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402935.pdf. [COBISS.SI-ID 18157877]

129. KAC, Nadja, ŽEROVNIK, Tinkara. Težave osnovnošolskih najstnikov : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 47 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504104.pdf. [COBISS.SI-ID 19737141]

130. KALAJĐIĆ, Nevena, BLASUTTO, Žana. Imaš težavo, stisko, potrebuješ prijatelja ... pokliči TOM telefon. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 33 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050185.pdf. [COBISS.SI-ID 12288565]

131. KARNER, Eva, KOCMAN, Luka, SENEGAČNIK, Matic. Kako in kaj sanjajo celjski devetošolci? : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607641.pdf. [COBISS.SI-ID 13004341]

132. KAUČIČ, Barbara. Feminizem v moderni družbi : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Center, 2014. 42 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403376.pdf. [COBISS.SI-ID 18202933]

133. KOPRIVŠEK, Patricija, NIKOLIĆ, Svetlana. Tok, tok - puberteta trka!. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 28 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904368.pdf. [COBISS.SI-ID 14699317]

134. KOROŠEC, Saša, VUČENOVIĆ, Suzana, ŠARKAN, Maša. Problematika prezgodnjega spolnega življenja : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 111 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050299.pdf. [COBISS.SI-ID 12385589]

135. KOVAČ, Marina. Kako pravljice vplivajo na logično razmišljanje : raziskovalna naloga = Marina Kovač. Celje: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, 2014. 30 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403426.pdf. [COBISS.SI-ID 18206005]

136. KRAJNC-ZAGRUŠOVCEM, Ana. Nadarjeni učenci naše šole : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 35 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403067.pdf. [COBISS.SI-ID 18186037]

137. KUKOVIČ, Milena, JANŽEKOVIČ, Maja, KOŽUH, Jasna. Delovne navade med mladimi : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 44 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704201.pdf. [COBISS.SI-ID 13745461]

138. LENART, Manca, KRAMAR, Saša, TKAVC, Sebastjan. Problematika odraščanja učencev 8. in 9. razreda naše šole : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2013. 37 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303598.pdf. [COBISS.SI-ID 16795189]

139. LIPOVŠEK, Katarina, PUNGARTNIK RAUTER, Sven. Spomin --- kaj je že to ---? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2016. 40 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604152.pdf. [COBISS.SI-ID 21094965]

140. LONČAR, Klara, OSET, Katja, PAVLIN, Urša. Priljubljenost barv in izbor barve oblačil med otroki in najstniki, učenci osnovne šole : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2007. 49 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704689.pdf. [COBISS.SI-ID 13784885]

141. LONČARIČ ŠKORJANEC, Janez, RATKAJEC, Ana. Zakon ali vest? : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2013. 55 f. [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303610.pdf. [COBISS.SI-ID 16820533]

142. MEDVED, Špela, SITER, Urša. Nečloveško ravnanje z živalmi : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 38 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201102673.pdf. [COBISS.SI-ID 15368245]

143. MOĆIĆ, Andreja, SELČAN, Maruša, RAZBORŠEK, Žiga. Vrste inteligenc v poslovnem svetu : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 80 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607525.pdf. [COBISS.SI-ID 12988213]

144. MOŠKON, Andraž, KLAJNŠEK, Tomaž. Samomori v Sloveniji : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2008. 30 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804846.pdf. [COBISS.SI-ID 14292533]

145. POKLEKA KUMER, Iris, DOVNIK, Maruša, ZUPANC, Nina. Čustvena inteligenca - odnosi med vrstniki. Celje: I. osnovna šola, 2005. 41 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050205.pdf. [COBISS.SI-ID 12295989]

146. POLAJŽAR, Anja, REGNER, Anja, RAZGOR, Eva. Priljubljenost učencev v oddelku in kako točno jo ocenjujejo sošolci : [raziskovalna naloga]. Celje: I. osnovna šola, 2008. 36 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804915.pdf. [COBISS.SI-ID 14281525]

147. POLAJŽAR, Anja, RAZGOR, Eva, REGNER, Anja. Priljubljenost živali med mladimi : raziskovalna naloga. Celje: I. osnovna šola, 2007. 28 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704628.pdf. [COBISS.SI-ID 13774645]

148. FAZLIU, Valentina. Pravica do drugačnosti : spodbujanje strpnosti in sprejemanje drugačnosti v šoli : raziskovalna naloga. Šempeter v Savinjski dolini: Osnovna šola, 2006. 22 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200610954.pdf. [COBISS.SI-ID 13233205]

149. JAMNIŠEK, Vesna, JELEN, Janja, JURGEC, Urška, JURGEC, Uroš. Prijateljstvo v današnjem času : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2002. 30 f., graf. prik. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020020259.pdf. [COBISS.SI-ID 9637429]

150. Primerjava najpomembnejših latentnih dimenzij na področju motorike med učenci razredne stopnje v Vojniku z učenci podružničnih šol. Vojnik: Osnovna šola Vojnik, 1994. 20 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019970247.pdf. [COBISS.SI-ID 3608117]

151. RAZBORŠEK, Luka. Vpliv tapkanja na zmanjšanje simptomov treme : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2015. 62 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504248.pdf. [COBISS.SI-ID 19785525]

152. REZAR, Martina, VESENJAK, Uroš. Vedeževanje. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050184.pdf. [COBISS.SI-ID 12288309]

153. ROŠER, Aleksandra, SELČAN, Ula. Stres in stresorji pri devetošolcih : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 47 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101927.pdf. [COBISS.SI-ID 15182901]

154. ROZMAN, Ula, PAVLIN, Urša, LONČAR, Klara. Ujemanje značajskih lastnosti, določenih z numerološko analizo, z lastnostmi imen učencev osnovne šole : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2008. 55 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804937.pdf. [COBISS.SI-ID 14274357]

155. SARIĆ, Dijana, NIKOLIĆ, Suzana, ĐUMIĆ, Samanta. Motiviranost dijakov srednjih šol za učenje : (raziskovalna naloga). Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2008. 77 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805148.pdf. [COBISS.SI-ID 14310709]

156. SEHUR, Katja, SEHUR, Marjetka. Samozavest in samopodoba dijakov celjskih srednjih šol : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2009. 114 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905049.pdf. [COBISS.SI-ID 14720309]

157. SMREČNIK, Monika, PLOŠNIK, Nika. Česa nas je strah? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Franja Malgaja, 2014. 42 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403429.pdf. [COBISS.SI-ID 18206517]

158. SMREČNIK, Monika, PLOŠNIK, Nika. Govorica telesa : raziskovalna naloga. Šentjur: Osnovna šola Franja Malgaja, 2015. 35 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504233.pdf. [COBISS.SI-ID 19780661]

159. STROPNIK, Sara, KOLENC, Maša. Vrste dela z mladimi : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 39 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704204.pdf. [COBISS.SI-ID 13745973]

160. SUŠEC, Florijana, MRZDOVNIK, Nataša. Pravna ureditev istospolnih zvez : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 43 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050298.pdf. [COBISS.SI-ID 12385333]

161. ŠEGOTA, Ana, PEČNIK, Ula, URŠEJ, Klara. Koncentracija učencev pri pouku : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 26 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604090.pdf. [COBISS.SI-ID 21114933]

162. ŠEŠKO, Teja. Stres na Gimnaziji Celje - Center. Celje: Gimnazija Center, 2010. 31 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003926.pdf. [COBISS.SI-ID 15023925]

163. ŠTEFANIČ, Sara, ZAGORIČNIK, Anja. Moč barvnih vtisov. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 106 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607638.pdf. [COBISS.SI-ID 13005109]

164. ŠTIGLIC, Neža. Vpliv demence na življenje v družini : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija v Celju, 2011. 48 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104433.pdf. [COBISS.SI-ID 15437109]

165. TERŠEK, Živa, TEPEŽ, Marina. Alkohol v osnovni šoli : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 30 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402191.pdf. [COBISS.SI-ID 18053685]

166. TRNOVŠEK, Klavdija. Odnos mladih do smrti : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 48 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607534.pdf. [COBISS.SI-ID 12992053]

167. VEDEČNIK, Blaž, JUHART, Marko. Slovenska družina nekoč in danes : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2008. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804869.pdf. [COBISS.SI-ID 14292277]

168. VERDNIK, Katja, VREČKO, Klara, MARCEN, Luka. Korelacija med telesno težo in samopodobo pri učencih zadnjega triletja osnovne šole in dijakih. Celje: OŠ Frana Roša, 2009. 83 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903952.pdf. [COBISS.SI-ID 14684213]

169. VINDER, Klavdija, STEPIŠNIK, Maja. Žarki ljubezni. Vojnik: Osnovna šola, 1995. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019990222.pdf. [COBISS.SI-ID 5606197]

170. VOZLIČ, Sašo. Nihilizem kot vzrok za množične samomore. Celje: Gimnazija Center, 2013. 65 f., [2] f. pril., tabele, graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303670.pdf. [COBISS.SI-ID 16833077]

171. ŽGAJNER, Eva. Samopodoba mladostnikov. Celje: Gimnazija Center, 2013. 25 f., [2] f. pril., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303666.pdf. [COBISS.SI-ID 16834101]

172. ŽNIDAR, Tinkara. Uspešnost učenja : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 68 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302090.pdf. [COBISS.SI-ID 16698677]

173. ŽNIDAR, Tinkara. Vrednote devetošolcev OŠ Vojnik : raziskovalna naloga : psihologija. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 37 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404146.pdf. [COBISS.SI-ID 18330421]

174. ŽOHAR, Urban. Nogomet - klubska identiteta : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Center, 2013. 36 f., [2] f. pril., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303667.pdf. [COBISS.SI-ID 16834357]


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


175. CESTNIK, Lucija. Jehova priča sem : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Center, 2014. 72 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403136.pdf. [COBISS.SI-ID 18197045]

176. DELČNJAK, Barbara, ŠALOVEN, Nika. Vera med mladimi. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 36 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903809.pdf. [COBISS.SI-ID 14680117]

177. HORVAT, Sergej, POVŠE, Klemen. Vloga rimskokatoliške cerkve v življenju mladine : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2007. 30 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704434.pdf. [COBISS.SI-ID 13756725]

178. MARGUČ, Andrej, MARGUČ, Marko, JURGEC, Uroš. Slomšek pri nas - nekoč : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2006. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613208.pdf. [COBISS.SI-ID 13309493]

179. MILJIĆ, Suzana, KNEŽEVIĆ, Miljana, DROŽDAN, Ksenija. Religiozna usmerjenost celjskih dijakov : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2009. 49 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905067.pdf. [COBISS.SI-ID 14722613]

180. PRELOŽNIK, Simon, PUKMAJSTER, Janja, JOŠT, Barbara. Slomšek pri nas - danes : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2006. 34 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613207.pdf. [COBISS.SI-ID 13308469]

181. VALENTIĆ, Lejla, ŽLOF, Nina, KOMPLET, Filip. O pravoslavnih in protestantskih porušenih svetiščih v Celju : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2013. 43 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303712.pdf. [COBISS.SI-ID 16838453]


3 DRUŽBENE VEDE.


182. ADAM, Urška, HROVATIČ, Anja. Domača naloga - nuja ali nadloga? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2010. 28 f., [5] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004581.pdf. [COBISS.SI-ID 15045173]

183. AJDNIK, Nastja, GRUŠOVNIK, Anamari. Inštrukcije v Osnovni šoli Frana Kranjca Celje : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2010. 37 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004582.pdf. [COBISS.SI-ID 15044917]

184. AJRADINOVIK, Ajda, ZOR, Hana. Fazaniranje - da ali ne? : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Hudinja, 2015. 33 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201503597.pdf. [COBISS.SI-ID 19686965]

185. ALEKSOVSKI, Aljoša, MASLAR, Marija. Adrenalinski turizem in možnosti njegovega razvoja na območju MOC : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2010. 44 f., [5] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003850.pdf. [COBISS.SI-ID 15015477]

186. ALIF, Maja. Tetoviranje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2011. 53 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104641.pdf. [COBISS.SI-ID 15445557]

187. ANDERLIČ, Staš, ANTLEJ, Simona, DURAKOVIĆ, Jasmina. Učenje na daljavo : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2008. 63 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805136.pdf. [COBISS.SI-ID 14309685]

188. ANTONČIČ, Maj, MRAVLAK, Maj, VREČER, Marko. Bližnjice : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Lava, 2014. 25 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402965.pdf. [COBISS.SI-ID 18162997]

189. APLENC, Urban, LUPŠE, Andraž, UMEK, Anže. Okraševanje telesa - tatoo in piercing. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 26 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607623.pdf. [COBISS.SI-ID 13009205]

190. ARBAJTER, Samanta, JELENC, Klavdija, MEDVED, Mateja. Kje kupujejo Celjani? : oživitev mestnega jedra : (ekonomija) : raziskovalna naloga. Celje: Srednja ekonomska šola, 2008. 48 f., [17] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804838.pdf. [COBISS.SI-ID 14294581]

191. ARČAN, Mihael, DUJAKOVIĆ, Peter, JEKL, Oskar. Ali še znam komunicirati? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 46 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603869.pdf. [COBISS.SI-ID 21121589]

192. ARZENŠEK, Tanja, ŠARDI, Neja. Pogled ljudi na vrsto pokopa umrlega : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2015. 64 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504264.pdf. [COBISS.SI-ID 19790133]

193. ARZENŠEK, Teja, KLANČNIK, Nika, STANTE, Hana. Šolske uniforme na OŠ Hudinja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 30 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402204.pdf. [COBISS.SI-ID 18054453]

194. BAUMGARTNER, Mitja, MAJCEN, Gregor. Kakovost izobraževanja na Šolskem centru Celje : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2008. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804871.pdf. [COBISS.SI-ID 14291765]

195. BELEJ, Amadeja. Oblačila naših dedkov in babic. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 48 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903819.pdf. [COBISS.SI-ID 14680629]

196. BITENC, Mojca, CESTNIK, Alja, URŠIČ, Tina. Včeraj dijak - danes učitelj. Celje: I. gimnazija, 2006. 62 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607494.pdf. [COBISS.SI-ID 13022261]

197. BOJANOVIČ, Katja, MAJCEN, Špela, SORČAN, Dolores. Kam s tabuji? : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2006. 42 f., tabele. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613204.pdf. [COBISS.SI-ID 13306933]

198. BORŠIČ, Ana. Revščina med mladimi na Gimnaziji Celje - Center : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Center, 2015. 58 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504252.pdf. [COBISS.SI-ID 19786549]

199. BOŠNAK, Alja, CELINŠEK, Janja, KURTIŠ, Monika. Delovne obleke dijakov Srednje zdravstvene šole Celje nekoč in danes. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2006. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607484.pdf. [COBISS.SI-ID 13025333]

200. BOŠNJAK, Špela, ZANOŠKAR, Zala. E-učbeniki in I-učbeniki v osnovni in srednji šoli : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2016. 132 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604066.pdf. [COBISS.SI-ID 21089077]

201. BOŠTJANČIČ, Ava. Starejši in tehnologija : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2015. 21 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504185.pdf. [COBISS.SI-ID 19772213]

202. BOŽANIĆ, Zala, HADŽIĆ, Jasna, KLAJNŠEK GRAJŽL, Rok. Stereotipi : preizkus najpogostejših stereotipov osnovnošolcev : raziskovalna naloga iz sociologije. Celje: IV. osnovna šola, 2014. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403383.pdf. [COBISS.SI-ID 18203445]

203. BOŽANOVIĆ, Zala, HADŽIĆ, Jasna, KLAJNŠEK GRAJŽL, Rok. Oglaševanje v Novem tedniku 1946-2011 : (raziskovalna naloga iz domoznanstva, sociologije). Celje: IV. osnovna šola, "Heureka", Klub mladih raziskovalcev in mentorjev, 2015. 29 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi, zvd. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201503576.pdf. [COBISS.SI-ID 19685685]

204. BRAČUN, Blaž, SAVKOVIĆ, Petra, ZORE, Laura. Evropska unija - nove priložnosti ali pasti za mlade? : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 83 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607510.pdf. [COBISS.SI-ID 12988981]

205. BRAČUN, Blaž, SAVKOVIĆ, Petra, ZORE, Laura. Odnos najstnikov do mladih mamic v Celjski regiji : s posebnim ozirom na Srednjo ekonomsko šolo, Poslovno-komercialno šolo ter Srednjo šolo za gostinstvo in turizem. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 83 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050302.pdf. [COBISS.SI-ID 12386357]

206. BRČINA, Jasmina. Mednarodna vpetost podjetij sekundarnega sektorja z območja Celja in vpliv gospodarske krize na njihovo poslovanje : raziskovalna naloga. Celje: Ekonomska šola, Gimnazija in srednja šola, 2013. IX., 82 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303714.pdf. [COBISS.SI-ID 16841781]

207. BREČKO, Ula, CIZEJ, Lucija, JAKUPOVIĆ, Sara. Po pastirčkovih poteh : raziskovalna naloga. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2010. 40 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003930.pdf. [COBISS.SI-ID 15024949]

208. BREZNIK, Anita, KNEŽEVIĆ, Adrijana. Kongresna dejavnost v očeh mladih. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2005. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050316.pdf. [COBISS.SI-ID 12389173]

209. BREŽNIK, Klara, LIPOVŠEK, Ana, PETRIČ, Katja. Debatni klubi v Sloveniji : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2014. 46 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402936.pdf. [COBISS.SI-ID 18158389]

210. BREŽNIK, Maruša, ČUK GABER, Maša, PETRIČ, Nina. Poroka nekoč in danes : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Lava, 2010. 56 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004577.pdf. [COBISS.SI-ID 15046197]

211. BREŽNIK, Vesna, HOČEVAR, Natalija, HORJAK, Uroš. Krvodajalstvo in celjski srednješolci. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2006. 64 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607485.pdf. [COBISS.SI-ID 13025077]

212. BRINOVEC, Alja. Nakupne navade in zadovoljstvo obiskovalcev cvetličarn v Celju. Celje: Vrtnarska šola, 2006. 48 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607486.pdf. [COBISS.SI-ID 13024821]

213. BUDNA, Aleš, ULAGA, Jure, PERČIČ, Nik. Elektronske redovalnice : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. VII, 16 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303655.pdf. [COBISS.SI-ID 16797237]

214. BUKOVŠEK, Andraž, CVELFAR, Luka, KOCIJANČIČ, Tim. Spletno nakupovanje učencev OŠ Hudinja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 26 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604151.pdf. [COBISS.SI-ID 21095733]

215. BUKOVŠEK, Astrid, PREMUŠ, Matic, SILO, Slovia. Fizikalno učilo za prikaz aditivnega mešanja barv : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 34 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303632.pdf. [COBISS.SI-ID 16826165]

216. CERAR, Nuška, ILIŠINOVIĆ, Martina. Wellness v Termah Olimia : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2007. 52 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704565.pdf. [COBISS.SI-ID 13762869]

217. CESAR, Katarina, ZAGORC, Nika, ZMRZLAK, Sara. Integracija učencev s posebnimi potrebami na naši šoli. Celje: II. OŠ, 2009. 55 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904247.pdf. [COBISS.SI-ID 14692149]

218. CIGLER, Lara, SKALE, Anja. Vpliv statusa na učni uspeh v srednji šoli : raziskovalna naloga. Celje: Ekonomska šola, Gimnazija in srednja šola, 2014. 35 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403428.pdf. [COBISS.SI-ID 18206261]

219. CIGOJ, Jan, KOŠIR, Jure. Adijo tolar, pozdravljeni evro : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 20 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704700.pdf. [COBISS.SI-ID 13787701]

220. CIGOJ, Jan, FAZLIČ, Dino. Ali znamo poslušati?. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 37 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607642.pdf. [COBISS.SI-ID 13003829]

221. CIZEJ, Klementina, ČETINA, Klara, VASLE, Urška. Prostovoljno delo : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2009. 138 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905077.pdf. [COBISS.SI-ID 14723381]

222. CMOK, Matic, KRANJEC, Matic, ZUPAN, Tilen. Koliko znamo osemletkarji in devetletkarji. Celje: III. osnovna šola, 2005. 51 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050209.pdf. [COBISS.SI-ID 12297269]

223. CVELFAR, Ana, ŽEKŠ, Anita. Vpliv risank na vedenje otrok : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 30 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303590.pdf. [COBISS.SI-ID 16806709]

224. CVIJANOVIĆ, Duška, GAVRIĆ, Božana, POSTRPINJEK, Špela. Brezposelnost staršev dijakov celjskih srednjih šol : z ozirom na (PKŠ, Gimnazija Celje Center, Srednja ekonomska šola, Zdravstvena šola) : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 75 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704371.pdf. [COBISS.SI-ID 13752885]

225. ČATER, Helena, SEVČNIKAR, Maja, ZIDANŠEK, Žan. Pomen Mednarodnega obrtnega sejma za turizem v Celju : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 27 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103514.pdf. [COBISS.SI-ID 15398453]

226. ČATER, Lina, IVANUŠ, Nika. Primerjava pasivnega in aktivnega preživljanja prostega časa med učenci naše šole : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2014. 26 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403421.pdf. [COBISS.SI-ID 18205237]

227. ČEPIN, Nuša, MARTUN, Urška, HEDŽET, Stina. Športnorekreativne dejavnosti med pouka prostimi dnevi : "gibaj se za svojo prihodnost". Celje: OŠ Ljubečna, 2005. 34 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050218.pdf. [COBISS.SI-ID 12309813]

228. ČREPINŠEK, Mojca. Športna vzgoja v zadnjem triletju devetletke. Celje: OŠ Frana Roša, 2006. 28 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607573.pdf. [COBISS.SI-ID 13013813]

229. DANIJEL, Tamara, ROŽANC, Anja. Turizem na Celjski koči : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2008. 44 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805071.pdf. [COBISS.SI-ID 14306357]

230. DEČAR, Tanja, SORŠAK, Kaja, OSET, Maruša. Dijaki s posebnimi potrebami - naši sošolci : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 114 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704382.pdf. [COBISS.SI-ID 13754421]

231. HROVAT, Marina, ŠTEGER, Katja, KORENAK, Milena. Dediščina mojstrov in obrtnikov iz Dobrne : mladi za napredek občine Vojnik in Dobrna. Dobrna: Osnovna šola, 2002. 36 f. + [5] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020020257.pdf. [COBISS.SI-ID 9636917]

232. DIMEC, Anja, LEŠNIK, Maja. Spletno nadlegovanje : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2011. 41 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201109244.pdf. [COBISS.SI-ID 15548213]

233. DOBERŠEK, Žan, KOLŠEK, Sabina, POČIVAVŠEK, Karolina. Živeti želim ... : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 36 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050178.pdf. [COBISS.SI-ID 12286517]

234. DOBNIK, Mateja, LUBEJ, Špela, LUKNAR, Marjeta. Stališče mladih do uvedbe evra : raziskovalna naloga. Celje: Srednja ekonomska šola, 2007. 65 f., [8] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704518.pdf. [COBISS.SI-ID 13760821]

235. DOBRAJC, Katja, STEBLOVNIK, Kaja. Ličila v osnovni šoli : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2007. 52 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704666.pdf. [COBISS.SI-ID 13779253]

236. DRAKSLER, Neža, PEGANC, Katja, ŽILNIK, Saša. "Trgovci nam praznijo denarnice!" : (spremljanje rasti cen osnovnim življenjskim potrebščinam) : [raziskovalna naloga]. Celje: IV. osnovna šola, 2008. 35 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804928.pdf. [COBISS.SI-ID 14275893]

237. DURKOVIĆ, Viktorija, GUNZEK, Alma, PRESINGER, Ana. Ročne spretnosti mladih in njihova učna uspešnost : raziskovalna naloga. Celje: I. osnovna šola, 2011. 19 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103962.pdf. [COBISS.SI-ID 15419189]

238. DVORJAK, Sara. Potek begunske krize v Sloveniji : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2016. 38 str., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604077.pdf. [COBISS.SI-ID 21203765]

239. EMILIJAN KOMPAN, Petra. Zgodovina tekmovanja za priznanje Angele Boškin : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2014. 89 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403133.pdf. [COBISS.SI-ID 18196533]

240. ERJAVEC, Pia, KIKELJ, Nanja. Prosti čas - ga mladi preživljamo aktivno? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2014. 49 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402964.pdf. [COBISS.SI-ID 18162485]

241. ERMENC, Ines, SEČKI, Ana. Aplikacija za učenje tujega jezika : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 44 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603870.pdf. [COBISS.SI-ID 21119541]

242. EZGETA, Anja, PETECIN, Ilona, SLAPNIK, Katarina. Božiček : kako otroci poznamo dobrega moža Božička : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2010. 77 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004597.pdf. [COBISS.SI-ID 15050037]

243. FELDIN, Urh, KOROŠEC, Laura. Komunikacija in odnos učencev z družino : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 34 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504100.pdf. [COBISS.SI-ID 19736117]

244. FERLEŽ, Urh. Sto let celjske palače znanja : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2014. 53 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403340.pdf. [COBISS.SI-ID 18202165]

245. FIDERŠEK, Blaž, HAJSINGER, Nina, HRASTNIK FINK, Iza. Prijateljstvo kot vrednota danes in nekoč : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2011. 44 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104186.pdf. [COBISS.SI-ID 15427637]

246. FIJAVŽ, Renata, OVTAR, Bojana, PUŠNIK, Nina. Lemberg - nova turistična destinacija : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2009. 41 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905042.pdf. [COBISS.SI-ID 14715701]

247. FLORJANC, Nika. Primerjava načinov kaznovanja v tradicionalnih in modernih družbah : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2013. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303717.pdf. [COBISS.SI-ID 16841013]

248. FOKTER, Tina, KRESNIK, Urška. Kaj? Kje? Kako? Koliko? Prosti čas in obremenjenost z učenjem : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2008. 39 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804934.pdf. [COBISS.SI-ID 14273845]

249. FRECE, Nikolaja, KISOVAR, Ana. Socialno-geografska problematika Romov v Celju : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2010. 64 f., [9] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003851.pdf. [COBISS.SI-ID 15015733]

250. GABER, Jakob, JOVAN, Anya, MASTNAK, Taras. Spomini na I. osnovno šolo Celje : raziskovalna naloga. Celje: I. osnovna šola, 2016. 32 f., [5] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604084.pdf. [COBISS.SI-ID 21147445]

251. GAČNIK, Sanja, DOBRAVC, Patricija, JELENC, Tina. Kaj Salezijanski mladinski center Celje pomeni hudinjskim osnovnošolcem. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 41 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904369.pdf. [COBISS.SI-ID 14699573]

252. GAJŠEK, Matic. Glasba in njen vpliv na družbo. Celje: Gimnazija Center, 2013. 86 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303668.pdf. [COBISS.SI-ID 16833589]

253. GAVRIĆ, Božana, GAVRIĆ, Biljana, ŠTAHL, Katja. Razpoznavnost slovenskega turizma med srednješolci Celjske regije : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 72 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607538.pdf. [COBISS.SI-ID 12989749]

254. ČIČEK, Martina. Geometrija v osnovni šoli : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, [1994?]. 96 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604041.pdf. [COBISS.SI-ID 12881205]

255. GODEC, Tinkara. Položaj žensk v politiki : položaj žensk v slovenski politiki skozi oči poslancev in poslank ter volilk in volilcev : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2016. 83 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604196.pdf. [COBISS.SI-ID 21287221]

256. GORJANC, Tjaša, KARLOVŠEK, Maša. Kaj delamo v popoldanskem času ... : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050180.pdf. [COBISS.SI-ID 12287285]

257. GORJUP, Jerneja, ZAVŠEK, Sabrina. Miti in vraže na Ljubečni in v okolici : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2010. 26 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004574.pdf. [COBISS.SI-ID 15046965]

258. GRAČNER, Lucija, MASLAR, Marija, VIDENŠEK, Veronika. Domače naloge na OŠ Hudinja : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 39 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704696.pdf. [COBISS.SI-ID 13786677]

259. GRAČNER, Lucija, VIDENŠEK, Veronika, JAGER, Špela. Kako poznaš EMO stil?. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 26 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904356.pdf. [COBISS.SI-ID 14699061]

260. GRAČNER, Patricija, MELAVC, Katja. Spletno svetovanje za mlade : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 38 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804884.pdf, http://www.tosemjaz.net/. [COBISS.SI-ID 14287413]

261. GRADIŠNIK, Mihela, VREČKO, Tina, ČUBER, Andreja. Čarovništvo in vedeževanje. Vojnik: Osnovna šola, 1993. 29 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019930268.pdf. [COBISS.SI-ID 1489461]

262. GREGL, Tjaša, LEGAT, Anja. Posredovanje v prometu z nepremičninami : kakšne so težave pri posredovanju v prometu z nepremičninami?. Celje: Srednja ekonomska šola, 2005. 37 f.+ pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050225.pdf. [COBISS.SI-ID 12311093]

263. GUČEK, Andreja, ŠPAN, Petra, VERBOVŠEK, Iza. (Ne)uporabnost šolskih garderobnih omaric : raziskovalna naloga. Rimske Toplice: Osnovna šola Antona Aškerca, 2015. 25 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504123.pdf. [COBISS.SI-ID 19755317]

264. GUMILAR, Tina, VENGUST, Neža. Moda med osnovnošolci : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 29 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303586.pdf. [COBISS.SI-ID 16816181]

265. GUTENBERGER, Jan, PLAZAR, Pascal, FELDIN, Urh. Selfi - ne objavi, kar lahko gnjavi : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Hudinja, 2016. 31 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604059.pdf. [COBISS.SI-ID 21263925]

266. HERLAH, Pika, GOSNIK, Špela, PINTARIČ, Nina. Navade uživanja kranjske klobase v Vojniku : raziskovalna naloga : ekonomija in turizem. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 25 f., [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404169.pdf. [COBISS.SI-ID 18331701]

267. HERMAN, Iza, VIDAK, Eva. Čustveni odziv dijakov na ocene : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2009. 41 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905071.pdf. [COBISS.SI-ID 14724661]

268. HREN, Jasna, KUBOT, Barbara. Prisotnost živali in njihov življenjski prostor v domovih starejših po Sloveniji : (raziskovalna naloga). Celje: Srednja zdravstvena šola, 2016. 78 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604074.pdf. [COBISS.SI-ID 21204277]

269. HREN, Pia, ROVERE, Tinka, TROFENIK, Marko. Odziv učencev na vpeljavo fleksibilnega predmetnika na treh celjskih šolah : [raziskovalna naloga]. Celje: II. osnovna šola, 2008. 61 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804910.pdf. [COBISS.SI-ID 14281269]

270. HRIBAR, Ana, GOMINŠEK, Anja, ŠELIH, Tjaša. Dan s predsednikom Republike Slovenije : (raziskovalna naloga). Celje: IV. osnovna šola, 2014. 46 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403404.pdf. [COBISS.SI-ID 18204469]

271. HRIBAR, Ana, ŠELIH, Tjaša, GOMINŠEK, Anja. Preizkus učinkovitosti dveh učnih tehnik na IV. osnovni šoli Celje : [raziskovalna naloga]. Celje: IV. osnovna šola, 2013. 41 f, [15] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303614.pdf. [COBISS.SI-ID 16810037]

272. HRIBERNIK, Tanja, KOŠTRUN, Jakob, KRAMARIČ, Rok. Raznolikost poklicev : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2008. 48 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805083.pdf. [COBISS.SI-ID 14307381]

273. HUSEJNOVIĆ, Amra, KUGONIČ, Katja, VERHOVŠEK, Karmen. Kako smo disciplinirani? : Kako učenci naše šole vidijo in zaznavajo svoje sošolce, ki se neprimerno vedejo? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2008. 63 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804936.pdf. [COBISS.SI-ID 14274101]

274. Igra in igrače naših babic in dedkov : raziskovalna naloga. Šempeter v Savinjski dolini: Osnovna šola, 2006. 20 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200610940.pdf. [COBISS.SI-ID 13232693]

275. JEKNIČ, Iva, POLAJŽAR, Kaja, ŠTIGLIC, Neža. Uspešni gospodarstveniki I. gimnazije v Celju : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2009. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905046.pdf. [COBISS.SI-ID 14713909]

276. JELEN, Janja, MIRNIK, Urška, OPRČKAL, Metka. 99 strokovnjakov - bivših dijakov I. gimnazije v Celju. Celje: I. gimnazija, 2005. 99 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050327.pdf. [COBISS.SI-ID 12391477]

277. JEVŠENAK, Senta. Vojaki v celjski vojašnici : raziskovalna naloga. Oplotnica [i. e. Slovenske Konjice]; [Zreče]: Šolski Center, Gimnazija, 2011. 28 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104649.pdf. [COBISS.SI-ID 15447605]

278. JEVŠENAK, Tim, RAJKOVIĆ, Sven. Primerjava vsakdanjega življenja v stalinistični Sovjetski zvezi in nacistični Nemčiji : [raziskovalna naloga]. Celje: II. osnovna šola, 2010. 24 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004432.pdf. [COBISS.SI-ID 15034933]

279. JEVŠNIK, Janja, OBLAK, Sabina. Živimo, dokler se učimo : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 78 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050303.pdf. [COBISS.SI-ID 12101941]

280. JEŽOVNIK, Katarina. Izletniške poti v občini Šmartno ob Paki. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2006. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607488.pdf. [COBISS.SI-ID 13024309]

281. JOKIČ, Nick, UMEK, Pina. Ne mojih, ampak njenih petdeset let. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 76 f. + priloga (zgoščenka), ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904354.pdf. [COBISS.SI-ID 14698549]

282. JOŠT, Matic, GERM, Urška, HORVAT, Janez. Kje so tisti stari časi, ko so fantje prepevali na vasi : raziskovalna naloga. Frankolovo: Osnovna šola, 2007. [33] f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804504.pdf. [COBISS.SI-ID 14273077]

283. JOVANOVIĆ, Saša, TREFALT, Ina. Brezdomstvo - ali ga poznamo? : raziskovalna naloga. Celje: [Osnovna šola Lava], 2013. 25 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303622.pdf. [COBISS.SI-ID 16830517]

284. JURGEC, Uroš, MAJER, Jaka. "Švinglceglci" : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 31 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710539.pdf. [COBISS.SI-ID 14008117]

285. JURHAR, Andreja, SKUBIC, Tjaša. Učni uspeh na Osnovni šoli Lava : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Lava, 2008. 37 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804933.pdf. [COBISS.SI-ID 14274613]

286. JURHAR, Eva, STEINER, Maruša. Ali uporaba Facebooka vpliva na bralno pismenost? : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2014. 33 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402675.pdf. [COBISS.SI-ID 18122549]

287. JURIČIČ, Tamara. Analiza družbene vloge ženskih in moških likov v pravljicah : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2009. 57-59 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905147.pdf. [COBISS.SI-ID 14726197]

288. KAC, Nadja, ŽEROVNIK, Tinkara. Domače naloge : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 34 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402206.pdf. [COBISS.SI-ID 18054709]

289. ARČAN, Katja, HOTKO, Ana, JEZERNIK, Urban. Kaj si želiš? : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2002. 26 f., graf. prik. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020020255.pdf. [COBISS.SI-ID 9635381]

290. KANDORFER, Jasmina, VINDER, Žiga. Raziskovalna dejavnost na Poslovno-komercialni šoli Celje : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 56 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050237.pdf. [COBISS.SI-ID 12313909]

291. KAPUŠAR, Maja, OKORN, Lea. Formalnopravna ureditev položaja neavtohtonih manjšin v Sloveniji : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2008. 44 f., [2] f. pril., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805123.pdf. [COBISS.SI-ID 14309429]

292. KERK, Petra, VIDEC, Tomi, GAVRIČ, Zoran. Izpostavljenost medijem in njihov vpliv na nakupe in odločitve celjskih srednješolcev : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2004. 58 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020040354.pdf. [COBISS.SI-ID 11416885]

293. KERK, Petra, VIDEC, Tomi, GAVRIČ, Zoran. Pomen davčnih utaj in vzroki za utajo davkov na Celjskem : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 61 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050238.pdf. [COBISS.SI-ID 12314165]

294. KETIŠ, Katja, PODGORŠEK, Ana, ROTOVNIK, Nina. Na konjskem hrbtu po Kozjanskem hribovju : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2010. 33 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003932.pdf. [COBISS.SI-ID 15025205]

295. KLEZIN, Ines, FAJDIGA, Nina. Rimske Toplice včeraj, danes, jutri : (raziskovalna naloga). Celje: Srednja ekonomska šola, 2007. 48 f., [10] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704539.pdf. [COBISS.SI-ID 13761333]

296. KLINAR, Urška. Subkultura metala in predsodki do njenih predstavnikov. Celje: Gimnazija Center, 2013. 28 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303669.pdf. [COBISS.SI-ID 16833333]

297. KLUN, Lucija, ZAGORIČNIK, Anja, MARINČIČ, Urška. Mladi in žepnina. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 40 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050186.pdf. [COBISS.SI-ID 12288821]

298. KOCMAN, Nika, LIPOVČIČ, Nataša, MEDVED, Megi. Petje v družini : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 23 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804888.pdf. [COBISS.SI-ID 14286389]

299. KOČEVAR, Peter Pavel. Učenje stoje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2011. 18 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104640.pdf. [COBISS.SI-ID 15445301]

300. KOLJIĆ, Sara, PALATINUŠ, Zala, RAKANOVIĆ, Veronika. Obisk govorilnih ur in roditeljskih sestankov na OŠ Hudinja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 42 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103949.pdf. [COBISS.SI-ID 15416885]

301. KOLJIĆ, Sara, DOMŠEK, Samantha Ana. Prazniki nas družijo : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 29 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003893.pdf. [COBISS.SI-ID 15019829]

302. KOMEL, Vita, PILKO, Ana, REBEUŠEK, Žiga. Se znamo pogovarjati? : raziskovalna naloga. Celje: I. osnovna šola, 2014. 17 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403096.pdf. [COBISS.SI-ID 18190645]

303. KOMPLET, Katja. Invalid sem - pa kaj? : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2011. 45 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201109245.pdf. [COBISS.SI-ID 15547445]

304. KOPRIVNIK, Jadranka, MAČEK, Barbara. Šolska glasila na Poslovno-komercialni šoli Celje : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 53 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607535.pdf. [COBISS.SI-ID 12990261]

305. KORDIŠ, Teodora. Vpliv recesije na populacijo naše mestne četrti : [raziskovalna naloga]. Celje: II. osnovna šola, 2010. 51 f., [5] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004563.pdf. [COBISS.SI-ID 15034677]

306. KORENIČKI, Tajana, MEDVED, Nina, PEN, Maja. Mladi in mestni park : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Lava, 2007. 57 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704741.pdf. [COBISS.SI-ID 13791285]

307. KOSTANJŠEK, Brigita, JAVORNIK, Iris, KNEZ, Karin. Življenje in počutje starejših v Domu ob Savinji Celje : [raziskovalna naloga]. Celje: OŠ Lava, 2010. 41 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004579.pdf. [COBISS.SI-ID 15045685]

308. KOŠTOMAJ, Kaja, ŽNIDARŠIČ, Zarja, ŽUŽELJ, Aleksandra. Projekt Učimo se skupaj na Osnovni šoli Hudinja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 43 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103517.pdf. [COBISS.SI-ID 15399221]

309. KOŠTOMAJ, Mojca, PETERNEL, Andreja, ŠTAHL, Katja. "Backpackerji," dobrodošli : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno komercialna šola, 2005. 93 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050232.pdf. [COBISS.SI-ID 12312885]

310. KOVAČ, Maša, ŽGANK, Miha, STRAŠEK, Teja. Štipendije med celjskimi gimnazijci. Celje: IV. OŠ, 2006. 43 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607563.pdf. [COBISS.SI-ID 13016373]

311. KOVAČ, Pija. Ustvarjalnost dijakov Gimnazije Celje-Center : primerjava med dijaki različnih programov. Celje: Gimnazija Center, 2006. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607483.pdf. [COBISS.SI-ID 13025589]

312. KOVAČ, Špela, HRIBERNIK, Petra. Značilnosti starejših porabnikov in njihovi problemi v nakupovalnem procesu : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 83 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050249.pdf. [COBISS.SI-ID 12102709]

313. KOVAČEVIĆ, Žan, ZALOŽNIK, Alen, ZORE, Luka. Kralji ulic : (etnologija) : raziskovalna naloga. Frankolovo: Osnovna šola, 2006. 18 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200608111.pdf. [COBISS.SI-ID 13053749]

314. KOVAČIČ, Eva, PUKL, Andreja, MASLAR, Marija. Kosila po izboru učencev. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 24 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904351.pdf. [COBISS.SI-ID 14698037]

315. KOVŠE, Špela, PODKRIŽNIK, Anja, TOVORNIK, Iza. Ljudske pripovedi na Ljubečni. Ljubečna: Osnovna šola, 2009. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904954.pdf. [COBISS.SI-ID 14717237]

316. KRAJNC, Nuša, LAPAN, Alja. Pomen zajtrka v prehrani učencev Osnovne šole Frana Kranjca Celje : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2010. 46 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004580.pdf. [COBISS.SI-ID 15045429]

317. KRAJNC, Tajda. Izobraževanje dijakov pri delodajalcu : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2013. 74 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303722.pdf. [COBISS.SI-ID 16840245]

318. KRAJŠEK, Karin, PRATNEMER, Laura Gloria. Krajevna identiteta prebivalcev Mestne četrti Hudinja in Krajevne skupnosti Škofja vas : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 27 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402208.pdf. [COBISS.SI-ID 18054965]

319. KRAJŠEK, Karin, PRATNEMER, Laura Gloria. "Veseli" december : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 26 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303582.pdf. [COBISS.SI-ID 16819253]

320. KRAMBERGER, Blaž, KUNSTIČ, Suzana, VEHOVAR, Polona. Vloga marketinga v podjetju : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 70 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607517.pdf. [COBISS.SI-ID 12992309]

321. KRAMPERŠEK, Sara, ŽNIDAR, Katja. Prostovoljstvo v osnovni šoli v Celju in bližnji okolici. Celje: OŠ Frana Kranjca, 2009. 35 f. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904333.pdf. [COBISS.SI-ID 14696757]

322. KRAŠOVEC, Sonja, ŠPEGLIČ, Lucija. Izbira vzornika : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 28 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804513.pdf. [COBISS.SI-ID 14269749]

323. KRAŠOVEC, Sonja, SLAPNIK, Lucija, ŠPEGLIČ, Lucija. Tuji jeziki med osnovnošolci. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 31 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903774.pdf. [COBISS.SI-ID 14678325]

324. KRESNIK DOBERŠEK, Maja, NAPRET KAUČIČ, Tinka. Sprejetost učencev priseljencev : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2016. 55 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604147.pdf. [COBISS.SI-ID 21094197]

325. KRISTAN, Tamara, PANČUR, Tomaž, PRISTOVŠEK, Ksenija. Jugovzhodna Evropa - neodkrita turistična destinacija : raziskovalna naloga. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2005. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050315.pdf. [COBISS.SI-ID 12388917]

326. KRIVEC, Monika, JAGODIČ, Katja. Delo in prosti čas žensk : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2009. 30 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905217.pdf. [COBISS.SI-ID 14734645]

327. KROŠL, Sandra. Na razpotju (ne)strpnosti : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2011. 29 f., [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104183.pdf. [COBISS.SI-ID 15426869]

328. KRSTIĆ, Maja, REPAS, Primož, VREČIČ, Tadeja. Srednjeveška krčma - da ali ne?. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2005. 37 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050314.pdf. [COBISS.SI-ID 12388661]

329. KUGLER, Mojca, PETEK, Patricia. Svobodna izbira dejavnosti v prostem času : raziskovalna naloga : sociologija. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 28 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404132.pdf. [COBISS.SI-ID 18326069]

330. KUGONIČ, Marko, MASTNAK, Peter, NUNČIČ, Klemen. Prepoznavnost Slovenije med osnovnošolci pri nas in v tujini. Celje: OŠ Frana Roša, 2009. 51 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904296.pdf. [COBISS.SI-ID 14695221]

331. KUKOVIČ, Milena, KOŽUH, Jasna. Pokojninska reforma in mladi : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2010. 46 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003928.pdf. [COBISS.SI-ID 15024437]

332. KUKOVIČ, Tjaša, STROJANŠEK, Klavdija. Pedofilija : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 43 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704222.pdf. [COBISS.SI-ID 13747765]

333. KUMER, Vesna, MAJER, Tamara. Celjski mladinski center in pomen prostega časa mladih : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 65 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704367.pdf. [COBISS.SI-ID 13751605]

334. KUMPREJ, Mateja, ŽAGAR, Pia. Odnos lastnikov turističnih kmetij v Zgornji Savinjski dolini do promocije svoje dejavnosti : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 78 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607536.pdf. [COBISS.SI-ID 12987957]

335. KUNST, Tjaša, KUMER, Adrijana. Po poteh Kozjanskega parka. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2006. 43 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607489.pdf. [COBISS.SI-ID 13024053]

336. KURAJ, Danijel, KRIŽAN, Andrej. Navijaški skupini Viole in Green dragons : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2009. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905134.pdf. [COBISS.SI-ID 14729781]

337. LESJAK, Anja, PAVIČ, Diana, MARINČIČ, Urška. Zgodba mojega življenja - rejništvo. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607625.pdf. [COBISS.SI-ID 13008693]

338. TOČAJ, Primož. Leteči cirkus fizike : [raziskovalna naloga]. Vojnik: Osnovna šola, 1996. 23 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604050.pdf. [COBISS.SI-ID 12881973]

339. LILIJA, Maša, LILIJA, Pia. Begunska kriza v Sloveniji : begunci - naš izziv ali breme : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2016. 33 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604069.pdf. [COBISS.SI-ID 21095221]

340. LIPOVŠEK, Milena, ŽLIČAR, Marko. Razvoj šolstva v Vojniku : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1996. 42 f. [117] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200603967.pdf. [COBISS.SI-ID 12878389]

341. HACIN, Jan, JAGODIC, Helena, PINTAR, Urša, SERNEC, Žiga. Literati s I. gimnazije v Celju. V Celju: I. gimnazija, 2005. 230 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050326.pdf. [COBISS.SI-ID 12391221]

342. LIPIČNIK, Aleš. Ljudski običaji in kožuhanje v našem kraju nekoč : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1997. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200603973.pdf. [COBISS.SI-ID 12878645]

343. BOŽNIK, Anja. Ljudsko izročilo ob kmečkem delu : [raziskovalna naloga]. Vojnik: Osnovna šola, 1994. 57 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604038.pdf. [COBISS.SI-ID 12880949]

344. LUZAR, Urh, JELEN, Claudia. Protokol - ne le pravila, dobra vzgoja in tradicija : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. [29] f., [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103516.pdf. [COBISS.SI-ID 15398965]

345. MACUH, Jure. Tveganje korupcije na GCC : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Center, 2015. [31] f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504251.pdf. [COBISS.SI-ID 19786293]

346. MAKSIMOVIĆ, Nataša, LUŽAR, Anja, NIKOLIĆ, Tamara. Arhitektura mrliške vežice v domovih starejših : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2015. 45 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504259.pdf. [COBISS.SI-ID 19788853]

347. MALIGOJ, Maruša, ŠANCA, Mojca. Spolno vedenje mladostnikov : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2007. 68 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704686.pdf. [COBISS.SI-ID 13784117]

348. MASTNAK, Jerneja, STROPNIK, Karmen, TOMPLAK, Metka. Možnosti razvoja hortikulture na območju savinjske regije. Celje: Vrtnarska šola, 2006. 45 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607487.pdf. [COBISS.SI-ID 13024565]

349. MEDVEŠEK, Žiga, LIPEJ, Uroš. Mladoletniki in kazniva dejanja : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 17 f. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804879.pdf. [COBISS.SI-ID 14288693]

350. MEDVEŠEK, Žiga, LIPEJ, Uroš. Nasilje med mladimi. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 19 f. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904393.pdf. [COBISS.SI-ID 14701621]

351. MERNIK, Maja, VRENKO, Patricija. Koliko stane prosti čas : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2009. 179 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905050.pdf. [COBISS.SI-ID 14720053]

352. MIRČETA, Klara, SLAPNIK, Maja. Novi časi kličejo po šolskih uniformah : tehnika in tehnologija (tekstil). Vojnik: Osnovna šola, 2013. 42 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302067.pdf. [COBISS.SI-ID 16698165]

353. MOĆIĆ, Andreja, PODREKAR, Tjaša, TRATNIK, Ana-Marija. Ko centi trgajo žepe : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 78 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704392.pdf. [COBISS.SI-ID 13755701]

354. MOĆIĆ, Andreja, TRATNIK, Ana-Marija, MELANŠEK, Matic. Ko nas pokojnine spravljajo ob pamet : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2008. 118 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805142.pdf. [COBISS.SI-ID 14309941]

355. NAPOTNIK, Sanja, LOZEJ, Špela, ZAZIJAL, Urška. Enakopravnost žensk? : raziskovalna naloga. Frankolovo: Osnovna šola, 2007. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804503.pdf. [COBISS.SI-ID 14273333]

356. ŽNIDARČIČ, Alenka. Naravna in kulturna dediščina - osnova za razvoj ekoturizma : raziskovalna naloga. Šempeter v Savinjski dolini: Osnovna šola, 2006. 41 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613499.pdf. [COBISS.SI-ID 13323061]

357. NESLADEK, Maja. Družbena skrb za gluhe : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2016. 32 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603863.pdf. [COBISS.SI-ID 21206325]

358. NIKOLIĆ, Svetlana, KOPRIVŠEK, Patricija. Kako težke so naše šolske torbe? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 41 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003896.pdf. [COBISS.SI-ID 15020597]

359. NOVAK, Barbara, ZDOLŠEK, Nina. Delo mejnih organov s poudarkom na varnosti v cestnem prometu : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2013. 39 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303702.pdf. [COBISS.SI-ID 16834869]

360. NOVAK, Lucija, ARNIK, Tjaša. Delo mejne policije na Policijski upravi Celje : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2014. 46 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403102.pdf. [COBISS.SI-ID 18191157]

361. NUNČIČ, Jasna, FELDIN, Tina. Centri za socialno delo : raziskovalna naloga pri predmetu pravo. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2009. 48 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905052.pdf. [COBISS.SI-ID 14719797]

362. OBLAK, Tamara, SMOLE, Anita, TOVORNIK, Sabina. Prehrana celjskih srednješolcev po novem : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2009. 105 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905048.pdf. [COBISS.SI-ID 14720565]

363. OBREZA, Melita, PERŠENOVNIK, Nika. NCTS sistem. Celje: Srednja strokovna in poklicna šola, 2006. 23 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607452.pdf. [COBISS.SI-ID 13030197]

364. OBROVNIK, Patrik, LAJLAR, Anže, MUHIĆ, David. Navade naših učencev : (raziskovalna naloga). Celje: [IV. OŠ], 2016. 42 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604121.pdf. [COBISS.SI-ID 21115189]

365. OCVIRK, Maja, OCVIRK, Nik, POLŠAK, Eva. Pasti mladostništva - internet : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Hudinja, 2016. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603872.pdf. [COBISS.SI-ID 21117749]

366. VERDEV, Eva, JELEN, Janja, OPRČKAL, Metka, KALŠEK, Urban. Odnos učitelj - učenec : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2002. 47 f., graf. prik. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020020254.pdf. [COBISS.SI-ID 9635125]

367. OGRINC, Nadja, PRISTOVŠEK, Neja. Družabne igre nekoč in danes : [raziskovalna naloga]. Celje: II. osnovna šola, 2010. 62 f., [11] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004406.pdf. [COBISS.SI-ID 15033909]

368. OGRINC, Nadja. Lokalna trajnostna prehranska samooskrba : anahronizem iz preteklih časov ali družbeni model prihodnosti : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2013. III f., 61 f., [4] f. pril., [2] f. pril. zvd., ilustr., graf. prikazi, zvd. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303786.pdf. [COBISS.SI-ID 16843317]

369. OKORN, Nuša, ŽELEZNIK, Neža. Zakaj ravno moja družina? : razpad družine in vpliv razpada na odraščanje otroka. Celje: OŠ Frana Roša, 2009. 60 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904292.pdf. [COBISS.SI-ID 14694965]

370. OPREŠNIK, Andreja, JOŠT, Tomaž. Revščina : raziskovalna naloga. Frankolovo: Osnovna šola, 2008. 26 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804502.pdf. [COBISS.SI-ID 14272821]

371. OSET, Katja, SOTOŠEK, Neja. Analiza podobe nosilcev piercingov med učenci zaključnih razredov osnovne šole in dijaki : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2008. 62 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804935.pdf. [COBISS.SI-ID 14273589]

372. OSET, Lara, VANOVŠEK, Nika, ZAVERŠEK, Nika. Prednosti in pasti Facebooka : (raziskovalna naloga). Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2011. 71 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104187.pdf. [COBISS.SI-ID 15427893]

373. OSTANEK, Barbara, SOTOŠEK, Tina. Storitve v celjskem mestnem jedru : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 75 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050250.pdf. [COBISS.SI-ID 12315957]

374. ČETINA, Gašper. Otroške igre in igrače - zrcalo časa, družbe in kraja : raziskovalna naloga. Šempeter v Savinjski dolini: Osnovna šola, 2006. 64 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200610937.pdf. [COBISS.SI-ID 13232437]

375. PECKO, Črt, RAVNJAK, Eva. Vpliv podražitev živil na nakupne navade potrošnikov : raziskovalna naloga. Celje: Srednja ekonomska šola, 2008. 34 f., [2] f. pril., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804839.pdf. [COBISS.SI-ID 14294325]

376. PEGANC, Katja, SENICA, Sara, TURNŠEK, Maruša. Učbeniki in delovni zvezki v celjskih osnovnih šolah. Celje: IV. OŠ, 2009. 72 f., [28] f. pril., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904186.pdf. [COBISS.SI-ID 14691125]

377. PETROVIĆ, Mirjana. Družbene vloge ženske in moškega : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2008. 41 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805086.pdf. [COBISS.SI-ID 14308149]

378. PIRMAN, Veronika, ROJC, Kaja, MELANŠEK, Barbara. Razvajenost otrok - problem sodobne družbe. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 40 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903816.pdf. [COBISS.SI-ID 14680373]

379. PIŠOTEK, Valerija, GRIČNIK, Mihaela. Odnos Celjanov do samomorilnosti : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 52 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050252.pdf. [COBISS.SI-ID 12316469]

380. PLANTOSAR, Katarina, OSET, Anja. Mladostnik in oblačila : [raziskovalna naloga]. Celje: OŠ Lava, 2010. 38 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004435.pdf. [COBISS.SI-ID 15035701]

381. PLATOVŠEK, Katarina, VELENŠEK, Ana Mari. Žepnina : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2006. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613203.pdf. [COBISS.SI-ID 13306421]

382. PLIBERŠEK, Naja, VRHOVNIK, Eva. Družinski zakonik - nočna mora istospolnih partnerjev : Analiza mnenja slovenske javnosti o istospolnih partnerjih in Družinskem zakoniku : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 55 str., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204559.pdf. [COBISS.SI-ID 15846453]

383. PLOŠTAJNER, Klemen. Kako človek razčloveči človeka : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2009. 51 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905148.pdf. [COBISS.SI-ID 14725941]

384. PODBREGAR, Lidija. Vloga osnovne šole pri prometni varnosti učencev : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2013. 58 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303699.pdf. [COBISS.SI-ID 16836661]

385. PODGORNIK, Anja, RIBIČ, Klara, ŽUPNEK, Ana Lucija. Vpliv reklamnih oglasov na gledalce : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504410.pdf. [COBISS.SI-ID 19814965]

386. PODGRAJŠEK, Urška. Kako odnosi v družini vplivajo na otroka. Celje: Gimnazija Center, 2013. [23] f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303880.pdf. [COBISS.SI-ID 16846645]

387. PODLESNIK, Jasmina. Pravna ureditev mature : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 30 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704375.pdf. [COBISS.SI-ID 13753909]

388. PODPEČAN, Miša, SLAPNIK, Ursula. Geografska analiza prebivalstva v naselju Lahovna. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050191.pdf. [COBISS.SI-ID 12290357]

389. PODREKAR, Tjaša, ZAJC, Nastja, ŽELIMORSKI, Tamara. Poznamo svojo banko? : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2008. 168 str., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805155.pdf. [COBISS.SI-ID 14311221]

390. PLAVČAK, Matic, PUNGARTNIK, Urška, BREZOVŠEK, Silvija. Poklicna odločitev. Frankolovo: Osnovna šola, 2000. 28 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000446.pdf. [COBISS.SI-ID 7489845]

391. POLAJŽAR, Anja, RAZGOR, Eva, REGNER, Anja. Zakon spreminja prehranske navade srednješolcev : "bolje pozno kot nikoli". Celje: I. osnovna šola, 2009. 36 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904707.pdf. [COBISS.SI-ID 14706741]

392. POTOČNIK, Urška, STRENČAN, Monika, ŽLAVS, Tjaša. Športna aktivnost na OŠ Vojnik : primerjava med 4. in 9. razredom : (šport) : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 29 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710628.pdf. [COBISS.SI-ID 14012469]

393. PRAPROTNIK, Lucija. Turizem Vitanja - problem ali izziv? : področje: geografija : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2016. 77 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604099.pdf. [COBISS.SI-ID 21198389]

394. MAVHAR, Jernej, HOHNJEC, Marko, KUNŠTEK, Patricija. Prazniki in praznovanja na Frankolovem : raziskovalna naloga. Frankolovo: Osnovna šola, 2002. 38 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020020253.pdf. [COBISS.SI-ID 9634869]

395. PRIMOŽIČ, Tina, ŠKET, Robert, WEICHARDT, Anže. Ženske v izobraževanju na I. gimnaziji v Celju. Celje: I. gimnazija, 2006. 65 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607495.pdf. [COBISS.SI-ID 13022005]

396. PRIMOŽIČ, Tina, ŠKET, Robert, WEICHARDT, Anže. Ženske v izobraževanju na I. gimnaziji v Celju : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2005. 40 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050324.pdf. [COBISS.SI-ID 12390709]

397. PUKL, Andreja, MEDVEŠEK, Žiga, LIPEJ, Uroš. Ali je Celje varno mesto? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 26 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704725.pdf. [COBISS.SI-ID 13790261]

398. PUNGARTNIK, Tjaša, ČAKIČ, Nadja. Ženska vojakinja - prikriti seksizem v oboroženih silah : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2007. 41 f., 3, [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704435.pdf. [COBISS.SI-ID 13756981]

399. HUDI, Natalija, PETRE, Vesna, ŠTOKOVNIK, Jožica, VIVOD, Janja, JURGEC, Urška, JURGEC, Uroš. Pustne šeme in pustovanje. Vojnik: Osnovna šola, 2001. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010522.pdf. [COBISS.SI-ID 8764213]

400. PUŠNIK, Ana Marija. Kultura uživanja alkoholnih pijač in prehod v odvisnost : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Center, 2015. 44 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504250.pdf. [COBISS.SI-ID 19786037]

401. PUŠNIK, Andraž, ĆASUROVIĆ, Salih, BONAJO, Jon. Se generacija "Z" uči v spletni učilnici : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2013. 43 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303617.pdf. [COBISS.SI-ID 16818741]

402. RADAKOVIČ, Milan. Rusko govoreče prebivalstvo v Sloveniji : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2008. 53 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805070.pdf. [COBISS.SI-ID 14306101]

403. LILIJA, Katja, HMELAK, Urška, PELKO, Katja, JAZBEC, Suzana. Radi beremo?. Frankolovo: Osnovna šola, 2001. 32 f., graf. prik. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010523.pdf. [COBISS.SI-ID 8764725]

404. RAKANOVIČ, Biljana, RADIČ, Dijana, KUKOVIČ, Sandra. Za zidovi "Celjskega piskra". Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 38 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050188.pdf. [COBISS.SI-ID 12289589]

405. RAMANI, Albulena, XHINI, Merita, XHINI, Diellëza. Slovenija - moja druga domovina : raziskovalna naloga. Celje: I. osnovna šola, 2014. 39 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403070.pdf. [COBISS.SI-ID 18189365]

406. RIBEŽL-MEDVED, Nuša, BRAČUN, Katarina. Vpliv finančne krize na življenje učencev OŠ Hudinja in njihovih staršev : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 38 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303593.pdf. [COBISS.SI-ID 16804661]

407. RIBIČ, Carolina, VEBER, Jona. Izbirni predmeti in astronomija v osnovni šoli : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2014. 72 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402698.pdf. [COBISS.SI-ID 18122805]

408. RIHTAR, Kevin, BRKOVIĆ, Dino. Priljubljenost športnih znamk. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 50 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050183.pdf. [COBISS.SI-ID 12288053]

409. RIZANAJ, Ajša, STROPNIK, Sara, ZUPANC, Tadeja. Vpliv urnika na prosti čas dijakov : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2009. 67 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905066.pdf. [COBISS.SI-ID 14722869]

410. ROJNIK, Metka, ROMIH, Tadeja, VRTAČNIK, Dejan. Študent naj bo : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2009. 68 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905068.pdf. [COBISS.SI-ID 14722357]

411. ROMIH, Maja, ZORINIĆ, Špela. Pogled celjskih srednješolcev na pomen industrije v Celju : raziskovalna naloga. Celje: Srednja ekonomska šola, 2010. 39 f., [14] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003913.pdf. [COBISS.SI-ID 15023157]

412. ROŠENBERGER ŠEGA, Urša, ZUPAN, Ina. Splavarji v Zgornji Savinjiski [!] dolini : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2008. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804916.pdf. [COBISS.SI-ID 14278965]

413. ROŠER, Rok. Pomoč ostarelim na domu : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2008. 65 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805196.pdf. [COBISS.SI-ID 14314805]

414. ROZMAN, Laura, ZUPANC, Zala Ana. Mediacija v celjskih osnovnih šolah : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2013. VI f., 41 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303616.pdf. [COBISS.SI-ID 16817973]

415. RUPNIK, Polona, KRESNIK, Žiga, SCHMID, Aljaž. Učinkovito iskanje zaposlitve : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2008. 43 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805084.pdf. [COBISS.SI-ID 14307637]

416. SALIHAJ, Adelina, FAZLIU, Adelina. Finančni vidik neugodnega delovnega okolja : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2011. 90 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104436.pdf. [COBISS.SI-ID 15436597]

417. SELČAN, Polona, VIVOD, Mateja, KAČIČ, Špela. Položaj žensk v Sloveniji : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2008. 55 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804840.pdf. [COBISS.SI-ID 14294069]

418. SENICA, Lan, NAPRET, Tin, ŽERJAV, Luka. Kako učenci Osnovne šole Hudinja ravnajo z denarjem? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. III f., 29 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604056.pdf. [COBISS.SI-ID 21266741]

419. SENIČAR, Dolores, VREČER, Vesna. Prazniki - koliko jih poznamo?. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 54 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050194.pdf. [COBISS.SI-ID 12291125]

420. SENIČAR, Marija, SENIČAR, Sanja. Moralne vrednote skozi oči dijakov Srednje zdravstvene šole Celje : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2015. 50 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504260.pdf. [COBISS.SI-ID 19789109]

421. SEŠEL, Matevž, PLIBERŠEK, Alen. Zasvojenost z zvezdniki. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 37 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903855.pdf. [COBISS.SI-ID 14680885]

422. SEVČNIKAR, Alja, VELJKOVIĆ, Eva Valentina. Glasbeno ustvarjanje najstnikov v Glasbeni šoli Celje. Celje: Glasbena šola, 2009. 44 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904865.pdf. [COBISS.SI-ID 14709813]

423. SINOŽIČ, Jana, POTOČNIK, Tajda, JUREN, Patricija. Zbiranje nogometnih sličic FIFA 2010 na OŠ Hudinja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 20 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103952.pdf. [COBISS.SI-ID 15417909]

424. SIVKA, Melita. Romi : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 42 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704220.pdf. [COBISS.SI-ID 13747253]

425. SKALICKY, Klara, ŠERUGA, Lana, ŠORN, Karmen. Verbalno nasilje med učenci Osnovne šole Hudinja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 24 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504119.pdf. [COBISS.SI-ID 19754293]

426. SKOČIR, Matic, ŠOSTER, Veronika. Znanje matematike učencev OŠ Hudinja na nacionalnem preverjanju znanja v šolskem letu 2005/2006 : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 42 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704706.pdf. [COBISS.SI-ID 13788981]

427. STIPLOŠEK, Melita, ULAGA, Natalija, KORAŽIJA, Monika. Državni svet - del slovenskega parlamenta? : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 55 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607533.pdf. [COBISS.SI-ID 12990005]

428. STRAŠEK, Nadja, MIJAILOVIĆ, Sara, KOSOVEL, Tadeja. Mladi in moda : razmišljanja mladih in ljudi, ki so poklicno povezani z vizualno kulturo, o oblačenju in modi : raziskovalna naloga. Šmarje pri Jelšah: Osnovna šola, 2006. 53 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613210.pdf. [COBISS.SI-ID 13310005]

429. STRAŠEK, Teja, GOLOUH, Nina. Ali ljudje danes verjamejo v stare mite? : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2009. 30 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905218.pdf. [COBISS.SI-ID 14734389]

430. STRAŠEK, Tjaša, SIMAKOVIĆ, Dijana, GERČER, Katja. Zgodovinska matematika in matematična zgodovina : raziskovalna naloga. Celje: IV. osnovna šola, Klub mladih raziskovalcev Heureka, 2007. 61 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704682.pdf. [COBISS.SI-ID 13783093]

431. STRMŠNIK, Mojca, BLATNIK, Katarina, JAGODIČ, Sara. Bomo v prihodnje kupovali le še tuje? : raziskovalna naloga. Celje: Ekonomska šola, Gimnazija in srednja šola, 2013. 54 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303715.pdf. [COBISS.SI-ID 16841269]

432. STUPAN, Gašper. Razvoj turizma v Rimskih Toplicah : raziskovalna naloga. Rimske Toplice: Osnovna šola Antona Aškerca, 2015. 39 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504179.pdf. [COBISS.SI-ID 19770421]

433. SUŠEC, Florijana, MRZDOVNIK, Nataša. Volilna pravica in demokracija v Sloveniji : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 54 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607532.pdf. [COBISS.SI-ID 12989237]

434. ŠACER, Franci, ŽOLEK, Miha. Uporaba spletnih socialnih omrežij med osnovnošolci : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2011. 51 f., [4] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103954.pdf. [COBISS.SI-ID 15418165]

435. ŠELEKAR, Lea, DENŽIČ, Mateja, KARLOVŠEK, Janja. Porod na vasi v župniji Sv. Peter pod Sv. Gorami v letih 1930 do 1960 : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2007. 67 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704594.pdf. [COBISS.SI-ID 13765429]

436. ŠEŠKO, Nika, SKOK, Jan. Mesto Celje je turistična destinacija za mladinski turizem : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 38 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604111.pdf. [COBISS.SI-ID 21241141]

437. ŠIMEK, Katja, REČNIK, Anja. Otroci s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 37 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050179.pdf. [COBISS.SI-ID 12286773]

438. ŠKOTNIK, Maša, SELIMOVIĆ, Sabina. Trženje znanja mladostnikov : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 53 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604110.pdf. [COBISS.SI-ID 21241909]

439. ŠKRNIČKI, Tadeja, BEK, Polona. Komunikacija - način življenja mladih : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 55 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050297.pdf. [COBISS.SI-ID 12385077]

440. ŠOHAR, Monika, MARINKOVIČ, Petra. Naložbe v vzajemne sklade. Celje: Srednja ekonomska šola, 2005. 57 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050224.pdf. [COBISS.SI-ID 12310837]

441. Šolanje v Gotovljah nekoč in danes : raziskovalna naloga. Žalec; Gotovlje: I. osnovna šola, Podružnična osnovna šola, 2006. 30 f., [14] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613493.pdf. [COBISS.SI-ID 13322549]

442. ŠTEFANIČ, Sara, CVIKL, Špela, TOPLIČANEC, Manja. Jesen življenja : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 33 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704723.pdf. [COBISS.SI-ID 13790005]

443. ŠTRK, Sara. Homoseksualnost v modernih družbah : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center Celje, Gimnazija Lava, 2016. 30 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604078.pdf. [COBISS.SI-ID 21204021]

444. ŠTRK, Sara, VAVDI, Jan, VINCELJ, Ana Marija. Selitve v mestni občini Celje v luči gospodarske krize : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 29 f., ilustr., graf. prikazi, zvd. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303583.pdf. [COBISS.SI-ID 16818229]

445. ŠURBEK, Tjaša, GOLOB, Saša. Pojmovnik logistične strokovne terminologije : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 2010. 40 f., [1]f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004070.pdf. [COBISS.SI-ID 15029301]

446. TERŠEK, Zala, KUGONIČ, Marko, MARCEN, Luka. Posnetek stanja nasilja med učenci II. in III. triletja Osnovne šole Frana Roša : (raziskovalna naloga). Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2010. 78 f., [5] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004599.pdf. [COBISS.SI-ID 15050293]

447. TOMINŠEK, Klemen, KOPINŠEK, Jurij. Analiza socialnih transferjev v Sloveniji : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2009. 56 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905065.pdf. [COBISS.SI-ID 14721333]

448. TURNŠEK, Sara, CIGOJ, Žan, ZORKO, Mateja. Osnovnošolsko raziskovalno delo v Celju : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004525.pdf. [COBISS.SI-ID 15043125]

449. TURNŠEK, Tjaša. Formalne in neformalne sankcije na Gimnaziji Celje - Center : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Center, 2011. 40 f., [7] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104643.pdf. [COBISS.SI-ID 15446069]

450. URBANIJA, Teja, HORVAT, Janja, ZBIČAJNIK, Pia. Lokalna samouprava in spolni ključ : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704219.pdf. [COBISS.SI-ID 13746741]

451. VERDEV, Sandi. Anketar : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2008. 13 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805069.pdf. [COBISS.SI-ID 14305845]

452. VERVEGA, Eva, CENE, Nika, MLAKAR, Kaja. "Shoping" med učenci OŠ Hudinja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 23 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303589.pdf. [COBISS.SI-ID 16807477]

453. VERVEGA, Maja, ŠKOFLEK, Anja. Tattoo : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2008. 39 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805208.pdf. [COBISS.SI-ID 14315829]

454. VIDIC, Petra, METELKO, Natalija, JANŽEKOVIČ, Maja. Mimo vrste : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2009. 65 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905070.pdf. [COBISS.SI-ID 14721589]

455. VINCELJ, Ana Marija, ZUKA, Merigona, ŽEKŠ, Anita. Vpliv socialnih omrežij na osnovnošolce : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 33 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103820.pdf. [COBISS.SI-ID 15414069]

456. VRBEK, Anja, ZAKONJŠEK, Katja, PODLOGAR, Metka. Rodnost v Republiki Sloveniji : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 93 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607512.pdf. [COBISS.SI-ID 12989493]

457. Kako so se oblačili naše babice in dedki : oblačilna kultura v Žalcu sredi 20. stoletja : [raziskovalna naloga] Vrtcev občine Žalec. Žalec: Vrtci občine, 2006. 10 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200610917.pdf. [COBISS.SI-ID 13232181]

458. ZAJC, Nastja, PODREKAR, Tjaša. Prihajamo in odhajamo : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 40 f. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704218.pdf. [COBISS.SI-ID 13746997]

459. ZEME, Anja, MIKLAVČIČ, Željka. Mladi in zabava. Celje: Gimnazija Center, 2006. 45 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607480.pdf. [COBISS.SI-ID 13026357]

460. KOS, Gabrijela. Zgodovina mesta Žalec, Šolstvo na Ponikvi pri Žalcu : raziskovalna naloga. Žalec; Ponikva pri Žalcu: I. osnovna šola, Podružnična osnovna šola, 2006. 55 f., [8] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613496.pdf. [COBISS.SI-ID 13322805]

461. Zgodovina mesta Žalec, Vrtec in znane osebnosti v Žalcu : [raziskovalna naloga] Vrtcev občine Žalec. Žalec: Vrtci občine, 2006. 21 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613500.pdf. [COBISS.SI-ID 13323573]

462. ZIDAR, Melanija. Pravice mladih potrošnikov : sociologija : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2016. 74 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604098.pdf. [COBISS.SI-ID 21219381]

463. ZORKO, Urh, LESJAK, Larisa, RAVNIKAR, Špela. Istospolnost skozi oči mladostnikov : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija: Gimnazija Celje - Center, 2016. 70 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604055.pdf. [COBISS.SI-ID 21269045]

464. ZUPANC, Aljoša, VRENKO, David. Razlogi za stečaj podjetja : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2009. 40 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905073.pdf. [COBISS.SI-ID 14720821]

465. ŽNIDAR, Katja, RAKUŠA, Ula. Primerjava koncepta javnega vrtca s konceptom Marie Montessori. Celje: Gimnazija Center, 2013. 96 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303697.pdf. [COBISS.SI-ID 16835637]

466. ŽNIDAR, Lucija, OPRČKAL, Gregor, ČREPINJŠEK, Jure. Mladi in nasilje : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2006. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613206.pdf. [COBISS.SI-ID 13307701]


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


467. AJRADINOVIK, Ajda, VENGUST, Neža. Narcizem na Facebooku : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 35 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402188.pdf. [COBISS.SI-ID 18053173]

468. ALEKSOVSKI, Aljoša, GODICELJ, Anže, POČIVAVŠEK, Karolina. Vpliv masnega razmerja reaktantov na potek kemijske reakcije zgorevanja črnega smodnika : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 20 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704726.pdf. [COBISS.SI-ID 13790517]

469. ALEKSOVSKI, Aljoša, GODICELJ, Anže. Vpliv vrste oksidanta na zgorevanje nekaterih ogljikovih hidratov : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 15 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804894.pdf. [COBISS.SI-ID 14284853]

470. APOTEKAR, Lana, VOZLIČ, Lara. Pisane polonice : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2016. 33 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604087.pdf. [COBISS.SI-ID 21134133]

471. ARH, Ana, BILAJAC, Alma. Določanje cianovodikove kisline v žganih pijačah : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 35 f., 8, 6, 7, 7 f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403453.pdf. [COBISS.SI-ID 18212661]

472. AUGUŠTINČIČ, Marcel. Vremenska regulacija : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola [i.e. Srednja šola za elektrotehniko in kemijo], 2010. 14 f., [1]f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004498.pdf. [COBISS.SI-ID 15040821]

473. BALA, Eva, GORENJAK, Larisa, PILIH, Jernej I.. Vpliv veziva na prepustnost stene mikrokapsul : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2007. 42 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704688.pdf. [COBISS.SI-ID 13784629]

474. BAN, Jakob, SAMEC, Jaka, WAHIBI, Kamil. Rast kristalov : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2015. 29 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504186.pdf. [COBISS.SI-ID 19772469]

475. BANOVŠEK, Nika, CINGL, Nina, HRIBERNIK, Klara. Popis ptic, ki prezimujejo na Šmartinskem jezeru : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2014. 32 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402213.pdf. [COBISS.SI-ID 18056501]

476. BANOVŠEK, Patricija, PODVRŠNIK, Lucija, VINTER, Maja. Barvila jesenskih listov. Ljubečna: Osnovna šola, 2009. 36 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904876.pdf. [COBISS.SI-ID 14711093]

477. BARTOLME, Jan. Metulji v domačem okolju v Zadobrovi pri Celju : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2016. 28 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604134.pdf. [COBISS.SI-ID 21096757]

478. BARTOLME, Jan, JAZBEC, Špela. Popis metuljev gozdnih robov na Ljubečni : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2015. 54 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504183.pdf. [COBISS.SI-ID 19771445]

479. BASTL, Klavdija, GORENŠEK, Rok. Biološko aktivne snovi v plodovih aronije (Aronia melanocarpa) in njihov vpliv na rast kvasovk (Saccharomyces cerevisiae) : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2016. 64 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604076.pdf. [COBISS.SI-ID 21204533]

480. BENČINA, Živa, KISOVAR, Ana. Plazovi septembrske ujme v Mestni občini Celje : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija v Celju, 2011. 62 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104338.pdf. [COBISS.SI-ID 15434805]

481. BLATNIK, Ana, JANČIČ, Taja. Ovrednotenje okolju prijaznega postopka za količino izolirane DNA iz ekološkega in biološkega okolja : (raziskovalno delo). Laško: Osnovna šola Primoža Trubarja, 2014. 43 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402633.pdf. [COBISS.SI-ID 18115381]

482. BLAŽANOVIĆ, Vesna, PLEVČAK, Ajda, PRIJIĆ, Jelena. Analiza kakovosti vode v reki Hudinja : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 29 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704693.pdf. [COBISS.SI-ID 13785909]

483. BLAŽANOVIĆ, Vesna, HARDER, Marisa, PLEVČAK, Ajda. Kisanje soka iz domačih jabolk : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 17 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804895.pdf. [COBISS.SI-ID 14284597]

484. BLAŽANOVIĆ, Vesna, PLEVČAK, Ajda, PRIJIĆ, Jelena. Vpliv različnih soli in koncentracije njihovih raztopin na proces osmoze v celicah luskolistov rjave čebule. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 13 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607628.pdf. [COBISS.SI-ID 13007925]

485. BORŠIČ, Miha, HOHNJEC, Luka, LITERA, Enej. Življenje v kapljici vode : (primerjava vrst sladkovodnega planktona v Šmartinskem in Žovneškem jezeru) : raziskovalna naloga. Celje: I. osnovna šola, 2015. 27 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504190.pdf. [COBISS.SI-ID 19772981]

486. BRAČIČ, Žan, MYRONOVA, Krystyna, LUZAR, Jernej. Vpliv trdote in temperature vode na proces pranja perila. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 18 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607627.pdf. [COBISS.SI-ID 13008181]

487. BRAČUN, Gašper, MARIČ, Luka. Magnusov učinek : raziskovalna naloga : področje: fizika. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 30 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604091.pdf. [COBISS.SI-ID 21114677]

488. BRAČUN, Jakob, KOLŠEK, Jure, KOLŠEK, Primož. Iztekanje snovi iz silosa : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 37 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003822.pdf. [COBISS.SI-ID 15009845]

489. CAFUTA, Oskar, KUKOVIČIČ, Lea. Oceanic white tip shark. Celje: OŠ Lava, 2009. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903931.pdf. [COBISS.SI-ID 14682677]

490. CENTRIH, Tin. Vitamin K - nujno zlo : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2015. 31 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504243.pdf. [COBISS.SI-ID 19782965]

491. CIGOJ, Jan, KOŠIR, Jure, HRLEC, Matej. Ali se podnebje v Celju spreminja?. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 33 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804897.pdf. [COBISS.SI-ID 14284085]

492. CILENŠEK, Maja, POLUTNIK, Eva. Barvila v jesenskem in zimskem listju : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2014. 36 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402609.pdf. [COBISS.SI-ID 18110005]

493. ČATER, Laura, IVANOVIČ, Nataša, SEVČNIKAR, Kaja. Življenjski prostor orlove praproti. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 20 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607629.pdf. [COBISS.SI-ID 13007669]

494. ČEPIN, Luka, GAMSER, Matej, ZALOŽNIK, Miha. Mokrišče na Ljubečni : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2007. 19 f. [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704753.pdf. [COBISS.SI-ID 13792309]

495. ČREPINŠEK, Jure, MLAKAR, Manja. Vpliv temperature na potek fermentacije : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2009. 52 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905160.pdf. [COBISS.SI-ID 14727221]

496. ČREPINŠEK, Sara. Ambrozija : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2011. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201109243.pdf. [COBISS.SI-ID 15548469]

497. ČURKOVIĆ, Žiga, PUC, Rene. Opazovanje belih štorkelj na Ljubečni : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2016. 37 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604133.pdf. [COBISS.SI-ID 21098805]

498. DIVJAK, Domen. Vsebnost alkohola v različnih vrstah piva : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 23 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403468.pdf. [COBISS.SI-ID 18218293]

499. DOBERŠEK, Živa, VINTAR, Sara, ŽIBRET, Maja. Naš vpliv na toplogredne izpuste : [raziskovalna naloga]. Celje: I. osnovna šola, 2010. 37 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004570.pdf. [COBISS.SI-ID 15044405]

500. ĐORĐIĆ, Neža, ŽURIČ, Žan, KUSTEC, Juš. Vodoravni met pri vodnem curku : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 31 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804877.pdf. [COBISS.SI-ID 14289717]

501. ERJAVEC, Tjaša. Fitoremediacija za čistejše Celje : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2016. 37 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604061.pdf. [COBISS.SI-ID 21117237]

502. FARTELJ, Marjana, JOVANOVIČ, Mateja, ŠOSTER, Veronika. Heureka. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 20 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050182.pdf. [COBISS.SI-ID 12287797]

503. FENDRE, Timotej, FENDRE, Dominik. S čim čistimo vetrobranska stekla avtomobila : raziskovalna naloga pri predmetu Fizika. Celje: I. osnovna šola, 2014. 21 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403069.pdf. [COBISS.SI-ID 18189109]

504. FIKET, Marko, VRENKO, Benjamin. Verižni eksperiment : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. [24] f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103824.pdf. [COBISS.SI-ID 15414837]

505. FURMAN, Lara, PUŠNIK, Eva, VIHER, Katarina. Savinjski prod - konglomerat? : raznovrstnost savinjskega proda : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2016. [4] f., 27 f., [7] f. pril., ilustr., zvd., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604210.pdf. [COBISS.SI-ID 21286965]

506. GAMSER, Maja, ZAVŠEK, Doroteja, ZAVŠEK, Sabrina. Metulji na področju Volček. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2008. 26 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804902.pdf. [COBISS.SI-ID 14282805]

507. GAMSER, Matej, JEREBIC, Tomaž, ŽNIDAREC, Jure. Kdo obiskuje ptičje krmilnice pozimi?. Celje: OŠ Ljubečna, 2006. 52 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607615.pdf. [COBISS.SI-ID 13012533]

508. GAMSER, Matej, NOVAK, Jure. Pojavljanje vodnih ptic in ujed na širšem območju ribnika Vrbje pri Žalcu : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija: Srednja ekonomska šola, Ekonomska gimnazija, 2013. 121 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303711.pdf. [COBISS.SI-ID 16839477]

509. GAMSER, Matej. Popis kavk in navadnih postovk v Celju. Ljubečna: Osnovna šola, 2009. 23 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904874.pdf. [COBISS.SI-ID 14710581]

510. GAMSER, Matej. Ptice v sadovnjakih. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2008. 20 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804904.pdf. [COBISS.SI-ID 14282293]

511. GERLJ, Saša, POPOVIČ, Ana Veronika, MAUČEC, Sara. Biološka analiza potoka Koprivnica : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 27 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303635.pdf. [COBISS.SI-ID 16825653]

512. GOJZNIKAR, Jan, KEJŽAR, Nejc. Vpliv pozitivno nabitih proteinov na internalizacijo eksogene DNK : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2014. 84 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403303.pdf. [COBISS.SI-ID 18201909]

513. GOLENAČ, Mateja, HOLOBAR, David, JERAN, Marko. Spremljanje lastnosti reke Savinje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola, 2007. 30 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704597.pdf. [COBISS.SI-ID 569981]

514. GOSTE, Domen. Hitrost rasti kristalčkov v silikatnem vrtu. Ljubečna: Osnovna šola, 2009. 23 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904953.pdf. [COBISS.SI-ID 14716725]

515. GOSTE, Domen. Škrob in rastline : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2010. 17 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004584.pdf. [COBISS.SI-ID 15047477]

516. GOŠNJAK, Ana, JAKOVLJEVIČ, Nika. Onesnaženje voda : raziskovalna naloga. Celje: [Osnovna šola Lava], 2013. 52 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303624.pdf. [COBISS.SI-ID 16831285]

517. GRADIŠNIK, Tajda, HERNAVS, Anka. Hišni ljubljenčki - psi : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2014. 51 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402937.pdf. [COBISS.SI-ID 18159413]

518. GROBELŠEK, Vendi, MEHLE, Dino. Fraktali v naravi : snežinka povečala slovensko obalo : [raziskovalna naloga], šolsko leto 2007/08. [Šmarje pri Jelšah: Osnovna šola], 2008. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200810531.pdf. [COBISS.SI-ID 14478645]

519. HERGA, Žiga, KOŠIR OBREZ, Tomaž. Kaj bo z našim planetom? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 22 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004529.pdf. [COBISS.SI-ID 15043381]

520. HITOMI GERL, Katarina, CVELFER, Hana. Prisotnost gliv kvasovk v vsakdanjem življenju : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2015. 45 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504223.pdf. [COBISS.SI-ID 19778101]

521. HLADIN, Luka, RAJKOVIČ, Sven, ZUPANC, Mitja. Ogroženi vretenčarji v slovenskih učbenikih za 9-letno osnovno šolo : [raziskovalna naloga]. Celje: II. osnovna šola, 2008. 53 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804909.pdf. [COBISS.SI-ID 14280757]

522. HOČEVAR, Tjaša, SKOČIR, Sara, TURNŠEK, Maruša. Vpliv koncentracije etanola na delovanje gorivne celice : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 22 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003836.pdf. [COBISS.SI-ID 15010357]

523. HOFMAN, Lia, KORDIŠ, Teodora, NOSAN, Klara. Najboljši matematiki naše šole : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2011. 87 f., [9] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103953.pdf. [COBISS.SI-ID 15417653]

524. HOSTNIK, Martin, KOMPLET, Katja, ŽVIŽEJ, Matic. Hrup - naša srečanja z njim in posledice : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 38 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101930.pdf. [COBISS.SI-ID 15182133]

525. HREN, Primož, ŽOHAR, Anita. Vsebnost kalija v različnih vrstah rastlinskega pepela : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 33 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403457.pdf. [COBISS.SI-ID 18214965]

526. HRIBERNIK, Marcel. Izolacija DNK iz sadja in zelenjave : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 22 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303643.pdf. [COBISS.SI-ID 16821557]

527. HRIBERŠEK, Matija, OTOREPEC, Sabina, REGNER, Nika. Šmartinsko jezero. Celje: I. osnovna šola, 2005. 42 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050203.pdf. [COBISS.SI-ID 12295221]

528. HUREMOVIĆ, Damir. Vpliv dodanega pigmenta na lastnosti kristalnega polistirena : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2008. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805067.pdf. [COBISS.SI-ID 14305333]

529. JAKOP, Jona, HRASTNIK, Laura. Kako otroci na OŠ Ljubečna prepoznajo drevesa : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2016. 30 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604124.pdf. [COBISS.SI-ID 21107509]

530. JANC, Monika, NAVODNIK, Urška. Celjani in onesnaževanje okolja : raziskovalna naloga iz ekologije. Celje: IV. OŠ, 2006. 34 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607565.pdf. [COBISS.SI-ID 13015349]

531. JANČIČ, Anže, SAMEC, Jaša. Aktivacija kemijskih reakcij in fizikalnih pretvorb z uporabo mikrovalov kot vira termične energije : raziskovalno delo : področje: kemija. Laško: Osnovna šola Primoža Trubarja, 2016. 55 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604150.pdf. [COBISS.SI-ID 21100853]

532. JAZBEC, Špela. Spreminjanje količine amonijevih, nitratnih in fosfatnih ionov pri namakanju velike koprive v vodi : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Ljubečna, 2016. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604131.pdf. [COBISS.SI-ID 21103669]

533. JELOVŠEK, Janja. Analiza vode, ki jo pijemo v šoli : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2015. 26 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504181.pdf. [COBISS.SI-ID 19770933]

534. JERAN, Marko. Študija pogojev kemoluminescenčne reakcije : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2008. 41 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804819.pdf. [COBISS.SI-ID 14302517]

535. JERAN, Marko. Vpliv katalizatorja na oksidacijo luminola pri kemoluminiscenci : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2009. 28 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905140.pdf. [COBISS.SI-ID 14728245]

536. JERŠIČ, Tadej, LENART, Tadej. Hrup ob avtocesti : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2015. 32 f., [] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504409.pdf. [COBISS.SI-ID 19814709]

537. JURGEC, Uroš. Katastrofalna poplava v občini Vojnik 18. septembra 2007 : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804511.pdf. [COBISS.SI-ID 14272309]

538. JURKO, Jernej, NAPRET-KAUČIČ, Jan, INKRET, Jan. Biološka čistilna naprava : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2012. 31 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204037.pdf. [COBISS.SI-ID 15799605]

539. KAČ, Klara, MLAKAR, Anja. Odnos mladih do živali. Celje: Gimnazija Center, 2006. 74 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607475.pdf. [COBISS.SI-ID 13027637]

540. KAJTNA, Nik. Razvoj in uporaba reakcijskega sistema na osnovi kemiluminiscence za ciljane forenzične aplikacije : (raziskovalno delo). Laško: Osnovna šola Primoža Trubarja, 2014. 46 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402634.pdf. [COBISS.SI-ID 18115125]

541. BEŠKOVNIK, Blaž, KLENOVŠEK, Mojca, STENIČNIK, Jernej, KRAČUN, Tanja. Kamnine v občini Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2001. 49 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010526.pdf. [COBISS.SI-ID 8766773]

542. KEJŽAR, Nejc, PLEVČAK, Amadej. Najuspešnejši dijaki kemiki I. gimnazije v Celju v letih od 1990 do 2010 : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija v Celju, 2011. [1] f. pril., 22 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104435.pdf. [COBISS.SI-ID 15436853]

543. KEKIĆ, Alma, JEVIĆ, Monika, LUKAVAČKIĆ, Indira. Strah pred matematiko : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2005. 49 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050228.pdf. [COBISS.SI-ID 12311861]

544. KIKER, Alisa, NARDIN, Živa, UDOVČ, Tilen. Analiza voda v KS Pod gradom s primerjavo potoka Vzhodna Ložnica : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2015. 84 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504224.pdf. [COBISS.SI-ID 19778357]

545. KIKER, Alisa, NARDIN, Živa. Fenološka opazovanja dreves osnovne šole Frana Kranjca Celje : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2014. 28 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402616.pdf. [COBISS.SI-ID 18110773]

546. KITAK, Tajda, OGRIZEK, Urška, PREVODNIK, Primož. Problematika odpadkov in varovanje okolja : raziskovalna naloga. Šentjur: Osnovna šola Franja Malgaja, 2013. 36 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303605.pdf. [COBISS.SI-ID 16821301]

547. KLEMEN, Špela. Laboratorijske vaje pri organski kemiji, varnost pri eksperimentiranju in odstranjevanje nevarnih odpadkov : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Center, 2005. 58 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050321.pdf. [COBISS.SI-ID 12389941]

548. KLJUČEVŠEK, Maja, KLJUČEVŠEK, Maša. Arhitektura bivalnega prostora živali v osnovnih in srednjih šolah : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2014. 47 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403363.pdf. [COBISS.SI-ID 18202677]

549. KLOVAR RUPNIK, Staša, LEBER, Eva. Mobilne aplikacije : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 25 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402186.pdf. [COBISS.SI-ID 18052917]

550. KODELJA, Jaka, ŠPORIN, Blaž. Geološka učna pot v okolici Osnovne šole Frana Kranjca Celje : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2015. 27 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504177.pdf. [COBISS.SI-ID 19769909]

551. KOKALJ, Jan, RAMOVŠ, Dejan, ŽALIG, Denis. Izdelava učila za prikaz energijskih pretvorb pri pouku fizike : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 22 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103951.pdf. [COBISS.SI-ID 15417397]

552. KOLAR, Klemen, PRAŠNIKAR, Marcel, BRATINA, Klemen. Video analiza poskusov pri fiziki : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 26 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604092.pdf. [COBISS.SI-ID 21114421]

553. KONČAN, Urh, LAZAR, Bor, PLANINŠEK, Matej. Geografski "duo" v KS Pod gradom : naravnogeografski značilnosti (kamnine, relief) v Krajevni skupnosti Pod gradom : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2014. 70 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402620.pdf. [COBISS.SI-ID 18111285]

554. KOPINŠEK, Mateja. Azbest nekoč uporaben, danes nevaren : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo, 2008. 41 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805156.pdf. [COBISS.SI-ID 14311477]

555. KOROŠEC, Matevž, VIPOTNIK, Žan. Z računalnikom do boljšega znanja poštevanke? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 17 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103812.pdf. [COBISS.SI-ID 15413557]

556. KOROŠEC, Matevž, ROMIH, Staš, VIPOTNIK, Žan. Z računalniškimi igricami do boljšega znanja matematike? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 18 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004542.pdf. [COBISS.SI-ID 15043637]

557. KOTARAC GUČEK, Staš, MUNDA, Matic. Program RiŠ : (ravnilo in šestilo v OŠ) : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2008. 83 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804925.pdf. [COBISS.SI-ID 14276661]

558. KOTNIK, Tjaša, PILIH, Tija. Vpliv vremena na pridelek v kmetijstvu v letu 2014 : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2015. 30 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504187.pdf. [COBISS.SI-ID 19772725]

559. KOVAČEC, Nastja. Vpliv živali na človekovo počutje - terapevtske živali : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2009. 42 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905143.pdf. [COBISS.SI-ID 14726965]

560. KOŽELNIK, Filip, ROMIH, Žan, UMEK, Anže. Kako zadeti prosti met? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 21 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704691.pdf. [COBISS.SI-ID 13785397]

561. KOŽUH, Ana, KOVŠE, Katja. Paintball kroglice in okolje. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2008. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804903.pdf. [COBISS.SI-ID 14282549]

562. KRAGOLNIK, Anja, STEBLOVNIK, Kaja. Nanočiščenje avtomobilov - da ali ne? : Ekologija z varstvom okolja : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija v Celju, 2011. 28 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104339.pdf. [COBISS.SI-ID 15434549]

563. KRIVEC, Katja, MEMIDŽAN, Denisa, TAJNŠEK, Tia Kristian. Od gosenice do metulja : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Ljubečna, 2005. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050214.pdf. [COBISS.SI-ID 12308789]

564. KRIVEC, Matej, JERŠIČ, Luka. Zaraščanje glinokopa na Ljubečni : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2016. 26 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604132.pdf. [COBISS.SI-ID 21099317]

565. KUMER, Amadej. Merilnik nivoja : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2009. 28 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905142.pdf. [COBISS.SI-ID 14727733]

566. LAPORNIK, Maša, KRAJŠEK, Rok. Poplave na Celjskem in okolici : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 31 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804889.pdf. [COBISS.SI-ID 14285877]

567. LEŠEK POVŠIČ, Lea, ORTL, Larisa. Vpliv reakcijskih spremenljivk na potek in hitrost modelne reakcije natrijevega tiosulfata s klorovodikovo kislino : (raziskovalno delo). Laško: Osnovna šola Primoža Trubarja, 2015. 40 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504216.pdf. [COBISS.SI-ID 19776309]

568. LEŠNIK, Matic. Sinteza barbiturne kisline : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2011. 29 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104511.pdf. [COBISS.SI-ID 15439157]

569. LORGER, Lara, PLANINŠEK, Nina. Koliko vode zadržujejo izbrane vrste mahov : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2013. 24 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303599.pdf. [COBISS.SI-ID 16794677]

570. LOVŠE, Nik. Dnevno nihanje obremenitve na dotoku na Čistilno napravo Celje : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2007. 65 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704630.pdf. [COBISS.SI-ID 13775413]

571. MAJCEN, Nina, BOBIK, Helena, LAVBIČ, Janja. Naš prispevek h globalnemu segrevanju. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903749.pdf. [COBISS.SI-ID 14678069]

572. MAJGER, Patricija, TANŠEK, Anja. Izvedba sinteze paracetamola z različnimi metodami in analiza produkta s tankoplastno kromatografijo ter UV spektrofotometrijo : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 48 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303642.pdf. [COBISS.SI-ID 16822069]

573. MASTNAK, Kim, MLAKAR, Aleksandra, VREČKO, Jerneja. Lišaji v domačem okolju. Celje: OŠ Ljubečna, 2006. 46 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607614.pdf. [COBISS.SI-ID 13012789]

574. METERC, Gregor, ŽIBRET, Aleksander. Kaskadna regulacija temperature : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2008. [15] f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804820.pdf. [COBISS.SI-ID 14302773]

575. MILOVANOVIĆ, Ana, HALUŽAN VASLE, Ana. Načrtovanje umetnih genskih omrežij : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2015. 79 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201505213.pdf. [COBISS.SI-ID 19895861]

576. MIRT, Matic, ŠPES, Andraž, ŽNIDAREC, Jure. Biodizel iz kemijske učilnice : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2007. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704757.pdf. [COBISS.SI-ID 13792565]

577. NOVAK, Jure, CIGLER, Lara, SKALE, Anja. Ptice visokodebelnih in intenzivnih sadovnjakov : raziskovalna naloga, področje ekologije z varstvom okolja. Celje: Ekonomska šola, 2015. 76 f., [7] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504254.pdf. [COBISS.SI-ID 19787573]

578. OBRUL, Leeloo, PODPEČAN, Nina. Kaljivost semen v odvisnosti od koncentracije soli v vodi : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2015. 24 f., [] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504392.pdf. [COBISS.SI-ID 19807541]

579. OCVIRK, Hana, ŽIŽEK, Pia, KROŠL, Žan. Slikam, kako raste : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 20 f., [2] str. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403061.pdf. [COBISS.SI-ID 18185269]

580. ORLIČNIK, Katja, ŽNIDAREC, Katarina. Do surovin z ločevanjem odpadkov. Ljubečna: Osnovna šola, 2009. 34 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904873.pdf. [COBISS.SI-ID 14710325]

581. OŠEP, Urška, NEMEC, Klara. Macesnikov plaz : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2014. 31 f., [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403432.pdf. [COBISS.SI-ID 18207285]

582. PAVIČ, Blaž, ZAGORŠČAK, Klemen. Potresna ogroženost Celja z okolico : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2007. 64 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704687.pdf. [COBISS.SI-ID 13784373]

583. PINTER, Tadej, WEINGERL, Luka. Lok pri fiziki. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 38 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607626.pdf. [COBISS.SI-ID 13008437]

584. PIRŠ, Sven, JERŠIČ, Tadej, LAMPER, Alen. Življenje v potoku Dajnica : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2014. 40 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402214.pdf. [COBISS.SI-ID 18057269]

585. PLANKO, Tea, POŽLEP, Lana, STRENČAN, Tinkara. Samoobramba živali : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2013. 34 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303626.pdf. [COBISS.SI-ID 16831797]

586. POČIVAVŠEK, Karolina, SKOČIR, Matic, ŠOSTER, Veronika. Optične prevare. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 22 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607619.pdf. [COBISS.SI-ID 13010229]

587. PODERGAJS, Klara, SUHOLEŽNIK, Anja, POTOČNIK, Hana. Gozdno rastlinstvo in njegove funkcije : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 46 f., [3] f. zganj. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101932.pdf. [COBISS.SI-ID 15184181]

588. PODKORITNIK, Ina. Ali na mokrotnih travnikih ob potoku Dobje še živita metulja strašničin in temni mravljiščar? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2014. 46 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402229.pdf. [COBISS.SI-ID 18059061]

589. PODKORITNIK, Ina. Prisotnost zdravilne strašnice na travnikih ob potoku Dobje v odvisnosti od gospodarjenja z njimi : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2013. 39 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303600.pdf. [COBISS.SI-ID 16795701]

590. PODVRŠNIK, Lucija. Iz malega zraste veliko. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2008. 19 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804900.pdf. [COBISS.SI-ID 14283317]

591. POTOČNIK, Ana, SINKOVIČ, Alja. Vpliv kamninske in tektonske zgradbe na relief : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 40 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101924.pdf. [COBISS.SI-ID 15184949]

592. RATEJ, Urban, RATEJ, Rene. Detektor hrupa : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 22 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402929.pdf. [COBISS.SI-ID 18153269]

593. RAVNJAK, Larisa, OMERZU, Maja. Vpliv tople grede na sadjarstvo v Celjski kotlini : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Frana Roša, 2016. 46 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604148.pdf. [COBISS.SI-ID 21094453]

594. ROJC, Aljaž, VESENJAK, Jan. Ločevanje odpadkov v šolskem okolišu : [raziskovalna naloga]. Celje: II. osnovna šola, 2008. 57 f., [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804908.pdf. [COBISS.SI-ID 14281013]

595. ROŽIČ, Dejan. Regulacija temperature prostora : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2008. 21 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804805.pdf. [COBISS.SI-ID 14302005]

596. SADEK, Uroš, MEKE, Blaž. Vodenje linearne linije : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2009. 31 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905054.pdf. [COBISS.SI-ID 14716981]

597. SALMISTER, Klara, ULAGA, Klara. Prisotnost negativnih čustev do kač med učenci naše šole : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2014. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403420.pdf. [COBISS.SI-ID 18204981]

598. SELČAN, Ula, MARČIČ, Tilen. Kristali morske soli. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903807.pdf. [COBISS.SI-ID 14679861]

599. SELIČ, Maja. Vpliv reakcijskih pogojev na obstojno kemiluminiscenco organskih hidrazidov v vodnem mediju : (raziskovalno delo). Laško: Osnovna šola Primoža Trubarja, Podružnična šola Debro, 2013. 35 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303631.pdf. [COBISS.SI-ID 16826677]

600. SELIČ, Matjaž, NAPRET, Rebeka. Poplave na Celjskem : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2011. [56] f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104629.pdf. [COBISS.SI-ID 15442485]

601. SEVČNIKAR, Kaja, ČATER, Laura. Vpliv nekaterih abiotskih dejavnikov na hitrost nastajanja kisika pri fotosintezi : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 18 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050190.pdf. [COBISS.SI-ID 12290101]

602. SEVŠEK, Jernej. Sledilnik soncu : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2009. 18 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905053.pdf. [COBISS.SI-ID 14716469]

603. SKOK, Krištof. Ocenjevanje oddaljenosti Lune : astronomija : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2013. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303713.pdf. [COBISS.SI-ID 16837685]

604. STOPINŠEK, Anja, KORES, Lana. Primerjava količine eteričnega olja poprove mete in mete spearmint, pridobljenega po postopku destilacije z vodno paro : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2014. 27 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403413.pdf. [COBISS.SI-ID 18204725]

605. ŠARLAH, Sara, JERAM, Zala, POLIMAC, Uroš. Kaljenje semen : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 23 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402930.pdf. [COBISS.SI-ID 18153781]

606. ŠLOSAR, Tim, RATEJ, Rene. Merjenje koncentracije radona v kletnih in bivalnih prostorih : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2015. 27 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504238.pdf. [COBISS.SI-ID 19782197]

607. ŠOSTER, Veronika. Hrupno onesnaževanje Celja : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2010. 68 f., [5] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003884.pdf. [COBISS.SI-ID 15017525]

608. ŠTUKELJ, Maja, BRENKO, Katja, HERNAVS, Jana. Ocena onesnaženosti vodotoka Savinje z biološkimi metodami : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2007. 15 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704516.pdf. [COBISS.SI-ID 13760309]

609. TAJNŠEK, Tia Kristian, TKALEC, Žiga. Primerjava različnih vrst voda s testom na vodne bolhe : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2011. 40 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104519.pdf. [COBISS.SI-ID 15439413]

610. TERGLAV, Špela. Potapljanje kot športna aktivnost v skrbi za zavest in ohranitev morskega ekosistema : raziskovalna naloga. Celje: Srednja ekonomska šola, Ekonomska gimnazija, 2011. VII, 73 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103870.pdf. [COBISS.SI-ID 15416373]

611. TISELJ, David, CMOK, Tilen. Merilnik časa za gasilska tekmovanja : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 27 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403458.pdf. [COBISS.SI-ID 18215221]

612. TKALEC, Žiga. Vpliv reagentov na barvo azo barvil : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2011. 51 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104502.pdf. [COBISS.SI-ID 15438901]

613. TUBIN, Damjan, MIJATOVIĆ, Veljko. Plaz v Letušu : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo, 2008. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805165.pdf. [COBISS.SI-ID 14313013]

614. ULAGA, Anja, ČEPIN, Luka. Vpliv glasbe na rast rastlin. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2008. 31 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804905.pdf. [COBISS.SI-ID 14282037]

615. VAVDI, Tomi. Ekstrakcija limonena iz storžev in smole smreke, analiza produktov ter opredelitev vpliva lubadarja na vsebnost limonena : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2016. 47 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604201.pdf. [COBISS.SI-ID 21288501]

616. VIDAK, Eva. Onesnaženost Celja - kaj pa, če je vse res? : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija v Celju, 2011. 68 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104270.pdf. [COBISS.SI-ID 15425077]

617. VIHER, Špela, HOLOBAR, David. Določitev beljakovin in vlage v različnih vrstah mesa : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2009. 22 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905141.pdf. [COBISS.SI-ID 14727989]

618. VIRANT, Gašper. Določanje nasičenih maščob v različnih oljih : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 35 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403469.pdf. [COBISS.SI-ID 18218549]

619. VODEB, Veronika, LAKNER, Gregor. GSO - up ali strah človeštva : [raziskovalna naloga], šolsko leto 2007/08. [Šmarje pri Jelšah: Osnovna šola], 2008. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200810532.pdf. [COBISS.SI-ID 14477877]

620. VRBNJAK, David. Odlaganje kemične sadre in njen vpliv na okolje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2008. 26 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804970.pdf. [COBISS.SI-ID 14304565]

621. VREČER, Jan, VREČER, Rok, ŠLOSAR, Tim. Elektro prevodna barva : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 23 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402184.pdf. [COBISS.SI-ID 18052405]

622. ZABRET, Ana. Raziskava uporabe biuretskega reagenta in ksantoproteinske reakcije za dokazovanje proteinov v realnih vzorcih : (raziskovalno delo). Laško: Osnovna šola Primoža Trubarja, Podružnična šola Debro, 2013. 34 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303633.pdf. [COBISS.SI-ID 16827189]

623. ZAVŠEK, Klementina. Pojavljanje in prepoznavanje pelinolistne žvrklje ob južnem delu Šmartinskega jezera : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2014. 29 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402226.pdf. [COBISS.SI-ID 18058549]

624. ZAVŠEK, Sabrina. Popis netopirjev na cerkvenih podstrešjih in v zvonikih v Celju in okolici : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2011. 54 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104252.pdf. [COBISS.SI-ID 15431477]

625. ZAVŠEK, Sabrina, MAGIČ, Patricia, KOKOT, Sara. Primerjava razvoja sekulje v mokrišču in akvariju. Ljubečna: Osnovna šola, 2009. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904875.pdf. [COBISS.SI-ID 14710837]

626. ZORE, Eva, LEBENIČNIK, Monika, ZORINIČ, Špela. Svetlobno onesnaženje v Celju : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2007. 69 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704690.pdf. [COBISS.SI-ID 13785141]

627. ZUPANC, Zala Ana, DROFENIK, Vito. Pogoji za rast kristalov : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2015. 35 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504174.pdf. [COBISS.SI-ID 19769397]

628. ŽALER, David, KOVŠE, Špela. Invazivne rastline ob vzhodni Ložnici in Hudinji : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2010. 37 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004585.pdf. [COBISS.SI-ID 15047733]

629. ŽNIDAREC, Katarina. Kateri metulji obiskujejo metuljnike?. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2008. 41 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804901.pdf. [COBISS.SI-ID 14283061]

630. ŽURIČ, Žan, KUSTEC, Juš. Fizika vrtiljaka. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904706.pdf. [COBISS.SI-ID 14706485]

631. ŽVIŽEJ, Matic. Solarna sveča : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2011. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201109242.pdf. [COBISS.SI-ID 15548725]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


632. ABSEC, Matic, PEVEC, Aljaž, TROBIŠ, Tadej. Vpliv amonijevega nitrata na rast rastlin : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Ljubečna, 2016. 38 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604129.pdf. [COBISS.SI-ID 21103925]

633. ADAMIČ, Gregor, BORNŠEK, Boris, KUMAR, Andrej. Analiza toplotne izolacije fasade. Celje: Poklicna in tehniška strojna šola, 2006. 31 f. + pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607448.pdf. [COBISS.SI-ID 13031733]

634. AHMETOVIĆ, Almira, ROP, Ina. Železniška postaja Celje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2011. 36 f., [18] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104531.pdf. [COBISS.SI-ID 15440437]

635. ALEŠ, Karmen, FLIS, Barbara, GOLČER, Matevž. Pomen poslovnega sekretarja za učinkovito vodenje : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 47 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607516.pdf. [COBISS.SI-ID 12992565]

636. ANTLEJ, Janja, OŽEK, Urška, PEVEC, Gabrijela. Védenje o pandemski gripi med dijaki in zaposlenimi v zdravstveni negi : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2010. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003904.pdf. [COBISS.SI-ID 15022645]

637. ANTOLIČ, Primož, ARČAN, Rok, DOBERŠEK, Žan. Gibajoče lesene igrače : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 28 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704707.pdf. [COBISS.SI-ID 13789237]

638. ANTOLIĆ, Matej. Izolacija učinkovin iz rožmarina z ekstrakcijo in parno destilacijo in analiza produkta : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 51 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303644.pdf. [COBISS.SI-ID 16820789]

639. ARBANAS, Ana. Kavitacija : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2010. 29 f., [1] f. pril, ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003886.pdf. [COBISS.SI-ID 15018037]

640. ARČAN, Maša, DROFENIK, Mojca. Primerjava programa Radio 1 in Radio Celje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. [4] f., 28 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604195.pdf. [COBISS.SI-ID 21279285]

641. ARČAN, Nicole, KOROŠEC, Laura. Koliko spijo učenci na OŠ Hudinja? : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Hudinja, 2016. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604149.pdf. [COBISS.SI-ID 21100085]

642. ARISTOVNIK, Teja, GUČEK, Helena, JEŽOVNIK, Anja. Lepotne skrivnosti naše kuhinje : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2011. 64 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104272.pdf. [COBISS.SI-ID 15422773]

643. ARNČNIK, Matic, GALUF, Matic, UMEK, Žan Luka. Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 22 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804881.pdf. [COBISS.SI-ID 14288181]

644. ARTIČEK, Gašper, FRANIĆ, Roko, GROBIN, Simon. Vizualno komuniciranje prevoznih sredstev : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2011. 22 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104635.pdf. [COBISS.SI-ID 15443509]

645. ARZENŠEK, Teja, KELAVIČ, Tea, STANTE, Hana. Hitra prehrana : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 30 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504225.pdf. [COBISS.SI-ID 19778613]

646. ARZENŠEK, Tesa, KNEZ, Zala, KOŽEL, Olga. Sončenje - da ali ne? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 27 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004516.pdf. [COBISS.SI-ID 15042869]

647. ARZENŠEK, Tesa, MLAKAR, Lucija. Unikaten nakit : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 24 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103950.pdf. [COBISS.SI-ID 15417141]

648. AŠKERC, Urban Anton, FIŠER, Kristjan, DROVENIK, Aleksander. Avtomatizirano varjenje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 29 f., [5] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603846.pdf. [COBISS.SI-ID 21254709]

649. KOVŠE ŠKERGET, Alen, ČVAN, Uroš, CENCELJ, Žan, MEŽNAR, Klemen. Avtomatizirana naprava za šiljenje svinčnikov : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 26 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504327.pdf. [COBISS.SI-ID 19793973]

650. BAN, Jakob, WAHIBI, Kamil. Metode zmanjševanja odpadne hrane na Osnovni šoli Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2016. 46 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603867.pdf. [COBISS.SI-ID 21169461]

651. BANOVŠEK, Nika, KOVAČ, Laura. Ugotavljanje vsebnosti kapsaicinov v vzorcih paprike : področje prehrana : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2016. 35 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604116.pdf. [COBISS.SI-ID 21186101]

652. BAROVIČ, Urška, SMISL, Katarina. Vakuum in body wrapping : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2010. 30 f., [1] f. pril, ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003887.pdf. [COBISS.SI-ID 15018293]

653. BASTL, Miha, AUGUSTINČIČ, Žan, KOCMUT, Urban. Je rdeča barva zemlje znak za nevarnost? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2011. 61 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104185.pdf. [COBISS.SI-ID 15427381]

654. BEDEK, Nika, JELEN, Jerneja. Zavrženo. Sprevrženo? : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2013. 63 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303789.pdf. [COBISS.SI-ID 16842549]

655. BEĐETI, Vlora, BURDIAN, Maša, LESKOVŠEK, Ana. Pot jogurta od proizvajalca do potrošnika : varna hrana in HACCP. Celje: OŠ Frana Roša, 2005. 63 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050220.pdf. [COBISS.SI-ID 12310325]

656. BELEJ KOVAČIČ, Ana, SLUGA, Kaja, HOCHKRAUT, Katarina. Čigava Milka čokolada je boljša? : raziskovalna naloga. Rimske Toplice: Osnovna šola Antona Aškerca, 2015. 28 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504122.pdf. [COBISS.SI-ID 19755061]

657. BELEJ, Janja, SORČAN, Lilijana, FALNOGA, Tjaša. Čokolada, ta sladka razvada : (kemija) : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 31 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710623.pdf. [COBISS.SI-ID 14011957]

658. BERK, Matjaž, ŠPOLJAR, Elvis. Multifunkcijska naprava za varen in udoben dom : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola, 2006. 52 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607461.pdf. [COBISS.SI-ID 507261]

659. BERNAT, Elizabeta, BRKIČ, Vesna. Vloga računovodstva v podjetju : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 59 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607522.pdf. [COBISS.SI-ID 12991541]

660. BEZENŠEK, Bernie, HRIBERNIK, Janez, HUSAKOVIČ, Nedim. Robotsko varjenje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center Celje, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2013. 49 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303718.pdf. [COBISS.SI-ID 16840501]

661. BEZENŠEK, Elizabeta, LUKMAN, Matic, ROŽANSKI, Sara. Ob bistrem potoku bil je mlin : raziskovalna naloga. Frankolovo: Osnovna šola, 2008. 26 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804500.pdf. [COBISS.SI-ID 14272565]

662. BEZENŠEK, Elizabeta, LEŠNIK, Teja. Radijska reklama : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2013. 28 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303673.pdf. [COBISS.SI-ID 16832821]

663. BIZJAK, Jaka, MAKSIMOVIĆ, Nataša, GRUŠOVNIK, Nina. Javna stranišča v Celju : raziskovalna naloga iz družbene geografije - okolje in prostor. Celje: IV. osnovna šola, Heureka, Klub mladih raziskovalcev in mentorjev, 2013. 28 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi, zvd. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303612.pdf. [COBISS.SI-ID 16814901]

664. BIZJAK, Stanislav, WEISS, Blaž. Sodarstvo na Savinjskem : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška gradbena šola, 2006. 44 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607420.pdf. [COBISS.SI-ID 509309]

665. BLAŽANOVIĆ, Vesna, PLEVČAK, Ajda. Mejice v Mestni občini Celje in občini Vojnik : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2010. 33 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003885.pdf. [COBISS.SI-ID 15017781]

666. BLAŽEVIĆ, Emina, IVEŠA, Monika, KOVAČIČ, Nejc. Nevarni odpadki v gospodinjstvu in našem okolju. Celje: IV. OŠ, 2006. 35 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607564.pdf. [COBISS.SI-ID 13015861]

667. BOBIK, Barbara, VOLARIČ, Kornelija, SRABOTNIK, Janja. Higienske navade učencev na Osnovni šoli Hudinja. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 48 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607621.pdf. [COBISS.SI-ID 13009717]

668. BOBIK, Barbara, ŽERDONER, Tina. Kam z živilskimi odpadki? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 26 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804898.pdf. [COBISS.SI-ID 14283829]

669. BOLKO, Lovro, FLERE, Tomaž, GOJZDNIK, Jure. Komunikacija robotov v industrijskih sistemih : (optimizacija robota) : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2013. 49 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303672.pdf. [COBISS.SI-ID 16831029]

670. BOMBEK, Ana, FERČEC, Jan, VIDETIČ, Gašper. Problematika nasledstva v družinskih podjetjih : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2016. 61 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604202.pdf. [COBISS.SI-ID 21289781]

671. BORINC, Sandra, IZGORŠEK, Petra, JURIČ, Sanja. Zemeljski orešek - arašid : raziskovalna naloga. Celje: Vrtnarska šola, 2005. 20 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050229.pdf. [COBISS.SI-ID 12312117]

672. BOROVNIK, Lovro, REŽABEK, Blaž, ŠTOR, Blaž. Kolo z motorjem na električni pogon : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2014. 31 f., [4] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403442.pdf. [COBISS.SI-ID 18209333]

673. BOŠNAK, Alja, KURTIŠ, Monika, REZEC, Brigita. Invalidna oseba in opravljanje vozniškega izpita : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2007. 26 f., [] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704580.pdf. [COBISS.SI-ID 13763893]

674. BOŽNIK, Janja, KOTNIK, Alenka, JEVŠNIK, Mojca. Pomen komunikacije v podjetju : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 50 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607523.pdf. [COBISS.SI-ID 12988469]

675. BRAČUN, Katarina, KOCMUT, Teodora. Radio Fantasy - zgodba o uspehu : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201503700.pdf. [COBISS.SI-ID 19698485]

676. BREČKO, Boštjan, HABJAN, Danijel, SKALE, Žiga. Multifunkcijska šolska tabla : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška strojna šola, 2007. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704608.pdf. [COBISS.SI-ID 13766453]

677. BREČKO, Jure, MAROT, Urban. Razmetovalnik silaže : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2011. 40 f., [1] f. zganjena pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104632.pdf. [COBISS.SI-ID 15442997]

678. BREČKO, Nives, GRIL, Helena, ZAGER, Tjaša. Prisotnost bolečin v hrbtenici zaradi obremenjenosti negovalnega osebja na delovnem mestu v domovih za starejše občane : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2007. 44 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704582.pdf. [COBISS.SI-ID 13764149]

679. BREŽNIK, Klara, LIPOVŠEK, Ana. Tradicionalni slovenski zajtrk : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2013. 23 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303634.pdf. [COBISS.SI-ID 16829237]

680. BREŽNIK, Maruša, ČUK GABER, Maša. Varstvo pred požarom - ga učenci sploh poznajo?. Celje: OŠ Lava, 2009. 46 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903942.pdf. [COBISS.SI-ID 14683445]

681. BRKIČ, Azra, MILER, Barbara, VREČER, Vesna. Kaj vedo o spolnosti učenci v osnovni šoli?. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 42 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607624.pdf. [COBISS.SI-ID 13008949]

682. BRODARIČ, Tamara, JANEŽIČ, Maja. Delovne obremenitve negovalnega tima v bolnišnici : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2010. 50 f., [1] f. pril, ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003900.pdf. [COBISS.SI-ID 15021877]

683. BUKŠEK, Davorin, FERLEŽ, Aleš, GAJSER, Mavrizio. Prezračevanje in učinkovita raba energije na Šolskem centru Celje : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2010. 76 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004122.pdf. [COBISS.SI-ID 15030581]

684. BURZIĆ, Sandra, HRIBERNIK, Barbara, VEHOVAR, Sabina. Pojem in naloge računovodstva : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 66 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607524.pdf. [COBISS.SI-ID 12987445]

685. CAFUTA, Manja, TURNŠEK, Maruša. Zračni promet nad Celjem : [raziskovalna naloga]. Celje: IV. osnovna šola, 2007. 40 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704677.pdf. [COBISS.SI-ID 13782069]

686. CAFUTA, Mojca, FINK, Taja. Mladi in spolnost : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2009. 88 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905076.pdf. [COBISS.SI-ID 14723637]

687. CENCELJ, Dejan, LONČAR, Gregor. Spreminjanje količine sladkorja in kislin med dozorevanjem jabolk carjevič : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2016. 26 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604130.pdf. [COBISS.SI-ID 21103157]

688. CENE KLAKOČER, Karin, KOTOŠEK, Tajda. Težave s kožo pri učencih OŠ Hudinja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 44 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303581.pdf. [COBISS.SI-ID 16821813]

689. CENE, Klara, KORBAR, Taja, KOLARŽIK, Anita. Mobilna telefonija med mladimi : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2011. 79 f.,III f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104425.pdf. [COBISS.SI-ID 15435829]

690. CILENŠEK, Maja, POLUTNIK, Eva. Vitamin C - kralj med vitamini : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2013. [1] f. pril., 23 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303621.pdf. [COBISS.SI-ID 16824885]

691. CIMPERŠEK, Urška, PRISTOVŠEK PODERGAJS, Ajda. Cepljenje šestošolk proti humanim papiloma virusom - da ali ne? : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2011. 63 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103977.pdf. [COBISS.SI-ID 15421237]

692. CIMPERŠEK, Urška, SINKOVIČ, Maja. Diabetiki in njihova prehrana : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Center, 2014. 70 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403246.pdf. [COBISS.SI-ID 18201141]

693. CMOK, Katja, KOVAČIČ, Vesna, VASILJEVIĆ, Marijana. (Ne)varna spolnost mladih : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2009. 65 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905144.pdf. [COBISS.SI-ID 14721077]

694. CMOK, Urška, KORENJAK, Julija, SKOK, Tobias. Varčevanje z električno energijo v osnovni šoli. Celje: III. OŠ, 2009. 50 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904289.pdf. [COBISS.SI-ID 14694709]

695. COLNARIČ, Nastja, POVALEJ, Nataša. Enosledna vozila in prometne nesreče : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 2013. 93 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303859.pdf. [COBISS.SI-ID 16844597]

696. CUGMAS, Leon. Avtomatizacija rastlinjaka : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 25 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504336.pdf. [COBISS.SI-ID 19795765]

697. CUGMAS, Marjan, BREČKO, Ula, POVH, Andreja. Posledice ZOUTI-ja za gostinstvo na območju Celja in Slovenskih Konjic z okolico : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2008. 74 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804843.pdf. [COBISS.SI-ID 14293301]

698. CVELFAR, Ana, SINOŽIĆ, Tilen, VAVDI, Jan. Tabletomanija pri sezonskih boleznih : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 25 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103513.pdf. [COBISS.SI-ID 15398197]

699. CVELFAR, Jaka, DRŽEK, Domen, MASLAR, Lazar. Digitalna televizija v našem gospodinjstvu. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904699.pdf. [COBISS.SI-ID 14705717]

700. CVELFER, Hana. Koliko se mladostniki zavedajo prisotnosti sladkorjev v brezalkoholnih pijačah : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2016. 40 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604198.pdf. [COBISS.SI-ID 21287733]

701. CVIKL, Iza, KOŽELNIK, Ana Marija, LUZAR, Urh. Anoreksija - ali jo poznaš? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 17 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003895.pdf. [COBISS.SI-ID 15020341]

702. CVIKL, Mojca, HVALEC, Eva. Poslušanost radijskih postaj v Občini Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 36 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404134.pdf. [COBISS.SI-ID 18326581]

703. JURGEC, Lea, KRZNAR, Natalija, KUGLAR, Suzana. Čebelarstvo v Vojniku in okolici. Vojnik: Osnovna šola, 2000. 33 f.+ pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000439.pdf. [COBISS.SI-ID 7471157]

704. ČEČKO, Zala, GOBEC, Lara, NOVAK, Neja. (Ne)varni ognjemeti : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2016. 41 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604209.pdf. [COBISS.SI-ID 21286453]

705. ČEH, Anastazija, LORGER, Lara. Osveščenost dijakov različnih celjskih šol o ortoreksiji : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2016. 59 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604101.pdf. [COBISS.SI-ID 21153845]

706. ČEKO, Jan, JAZBEC, Benjamin, KAUČIČ, Vid. Vpliv abiotskih dejavnikov na rast tulipanov. Celje: OŠ Frana Kranjca, 2009. 41 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904334.pdf. [COBISS.SI-ID 14697013]

707. ČEPIN, Nuša, KOŽUH, Ana. Ali osnovnošolci jemo zdravo?. Celje: OŠ Ljubečna, 2006. 41 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607617.pdf. [COBISS.SI-ID 13012021]

708. ČERNEC, Eva, PAVLOVIČ, Neža. Jabolko v prehrani : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2007. 67 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704671.pdf. [COBISS.SI-ID 13780021]

709. ČERNEC, Simon, ČOKL, Luka, KOZJAN, Boris. Naprava za lomljenje tlakovcev. Celje: ŠCC, 2005. 34 f. + [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050340.pdf. [COBISS.SI-ID 12391989]

710. ČERNEC, Vid, KAJBIČ, Miha, KRAMŽAR, Žan. Nadgradnja multifunkcijskega avtonomnega vozila z robotsko roko : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 33 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603858.pdf. [COBISS.SI-ID 21212469]

711. ČERNELČ, Danica, LORENČIČ, Matjaž, SPOLENAK, Žan. Analiza energetske učinkovitosti Šolskega centra Celje. Celje: Poklicna in tehniška strojna šola, 2006. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607449.pdf. [COBISS.SI-ID 13030709]

712. ČERVAN, Tina, ROZMAN, Ula, TOT, Jure. Razširjenost kajenja med mladimi : primerjava med osnovnošolci in srednješolci. Celje: OŠ Frana Roša, 2009. 53 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904184.pdf. [COBISS.SI-ID 14690869]

713. ČETINA, Katarina, MAZEJ, Tjaša, TKALEC, Sarah. Vpliv medijev na oblikovanje mladostnika : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2011. 49 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104229.pdf. [COBISS.SI-ID 15430453]

714. ČOVIĆ, Žana, IMAMOVIĆ, Meliha. Debelost med učenci naše šole : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 45 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403072.pdf. [COBISS.SI-ID 18189877]

715. ČREPINŠEK, Jure, MLAKAR, Manja. Ekološka spornost sveč : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2010. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003883.pdf. [COBISS.SI-ID 15017269]

716. ČREPINŠEK, Sara. Semena: naš zaklad, naša prihodnost : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2014. [77] f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403266.pdf. [COBISS.SI-ID 18201653]

717. ČREŠNAR, Matjaž, REMIC, Urban, OPREŠNIK, Tomaž. Predrezilo na tračni žagi za razrez hlodovine : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2014. 39 f., [8] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403439.pdf. [COBISS.SI-ID 18208565]

718. ČRNKO, Darja, GRMŠEK, Maruša. Preizkušanje uspešnosti koreninjenja potaknjencev pelargonij (Pelergonium spp.) s pomočjo EM tehnologije : raziskovalna naloga. Celje: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, 2015. 28 str., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504255.pdf. [COBISS.SI-ID 19787829]

719. ČUČEK, Dejan, GAJŠEK, Matjaž, GORIŠEK, Krešimir. Naprava za peskanje lesenih zagozd : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška strojna šola, 2007. 28 f., [5] f. pril., [1] f. zganj. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704611.pdf. [COBISS.SI-ID 13767221]

720. DEBELAK, Petra, BOSEK, Sandra, ŠARAC, Maja. Primerjava naravne in konvencionalne kozmetike : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2010. 33 f., [1] f. pril, ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003901.pdf. [COBISS.SI-ID 15021621]

721. OSET, Maruša, OPRČKAL, Metka, MIRNIK, Urška, JELEN, Janja, MAJCEN, Nina, RETUZNIK, Maruša, JURGEC, Urška, OSET, Urška. Dediščina naših babic : vezenje v našem kraju. Vojnik: Osnovna šola, 2001. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010525.pdf. [COBISS.SI-ID 8766261]

722. DENŽIČ, Janja, ROŽENCVET, Eva. Varnost v letalskem prometu : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 2010. 114 f., [1]f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003944.pdf. [COBISS.SI-ID 15026485]

723. DERNULOVEC, Špela. Vitka postava - ideal mladih deklet : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 90 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607531.pdf. [COBISS.SI-ID 12990773]

724. DEŠMAN, Jaka, OŠEP, Žan. Primerjalna analiza izbire oken. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2013. 50 f., [51] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303640.pdf. [COBISS.SI-ID 16820277]

725. DIJANIČ, Maja, ŠLOGAR, Mateja. Pirsing - dejavnik tveganja nastanka in/ali prenosa okužbe pri praktičnem pouku pri dijakih zaključnih letnikov Srednje zdravstvene šole Celje : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2007. 33 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704595.pdf. [COBISS.SI-ID 13765685]

726. DOBERŠEK, Žan. Vplivi na padanje rakete s padalom : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 10 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607636.pdf. [COBISS.SI-ID 13005621]

727. DOBRAVC, Patricija, GAČNIK, Sanja. Očala - breme ali modni dodatek? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 39 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003840.pdf. [COBISS.SI-ID 15013173]

728. DOLER, Gregor. Digitalna daljinska ura : raziskovalna naloga. Celje: Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2006. 17 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607463.pdf. [COBISS.SI-ID 13028917]

729. DOLŠAK, Maja, ŠPEC, Doroteja. Motnje hranjenja : (rizične skupine med dijaško populacijo) : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2005. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050329.pdf. [COBISS.SI-ID 427645]

730. DOLŠEK, Lucija, ŽLAVS, Katarina, ŽUPNEK, Tjaša. Ogrožene živali v Lovski družini Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 30 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804514.pdf. [COBISS.SI-ID 14269493]

731. DOMŠEK, Samantha Ana, ZALAR, Taja. Elektrika iz sadja in zelenjave : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 19 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103512.pdf. [COBISS.SI-ID 15397941]

732. DRAME, Jerneja, PALIR, Maja, PETKOVNIK, Anja. Zrcalce, zrcalce na steni povej --- : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2007. 45 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704590.pdf. [COBISS.SI-ID 13764661]

733. DRLJAČA, Marko, TRATNIK, Ana-Marija, GOBEC, Natja. Ustvarjalnost na delovnem mestu : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 59 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607519.pdf. [COBISS.SI-ID 12987189]

734. DROBNE, Veronika, ŠPRAJC, Tjaša. Ayurveda - šola življenja : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2015. 96 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504263.pdf. [COBISS.SI-ID 19789877]

735. DUH, Benjamin, SELIMOVIĆ, Aldina. Reševalci na urgentni vožnji in stres : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2010. 31 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003903.pdf. [COBISS.SI-ID 15022389]

736. DUNOVIĆ, Dajana, NIKOLIĆ, Svetlana. Smernice prehrane dojenčka in malčka skozi čas : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2013. 89 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303700.pdf. [COBISS.SI-ID 16833845]

737. DUŠAK, Eva, PLANTOSAR, Katarina. Biološki odpadki. Celje: OŠ Lava, 2009. 35 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903924.pdf. [COBISS.SI-ID 14682165]

738. ĐORĐIĆ, Neža, IBRAHIMOVIĆ, Lejla, VESENJAK, Lucija. Vpliv vodikovega peroksida na mehanske lastnosti las. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 17 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904374.pdf. [COBISS.SI-ID 14699829]

739. Eko način življenja : ločujemo odpadke : raziskovalna naloga. Šempeter v Savinjski dolini: Osnovna šola, 2006. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200610944.pdf. [COBISS.SI-ID 13232949]

740. EMUŠIČ, Vildana, REŠETA, Barbara, VERTAČNIK, Valentina. Mobilni telefon - zlo ali nuja sodobnega človeka : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2008. 50 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805201.pdf. [COBISS.SI-ID 14315061]

741. ERJAVEC, Tim, HERMAN, Rok, STOJANOVIĆ, Marko. Resničnostne oddaje skozi oči osnovnošolcev : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Lava, 2010. 58 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004436.pdf. [COBISS.SI-ID 15035957]

742. ERMENC, Ines, KELAVIĆ, Tea, SEČKI, Ana. Ločevanje odpadkov v gospodinjstvu : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 35 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402183.pdf. [COBISS.SI-ID 18052149]

743. ERMENC, Ines, SEČKI, Ana, GABERŠEK, Gal. Mnenje učencev OŠ Hudinja o škodljivosti Coca-Cole in Cockte : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 35 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504101.pdf. [COBISS.SI-ID 19736373]

744. FAJDIGA, Špela, KUDER, Tjaša, MAK, Tina. Če ne veš --- vprašaj babico : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2007. 37 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704579.pdf. [COBISS.SI-ID 13763381]

745. FENDRE, Anja, POLŠAK, Marjeta, ZUPANC, Petra. Obremenjenost zdravstvenih delavcev na delovnem mestu : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2009. 53 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905151.pdf. [COBISS.SI-ID 14724917]

746. FERENČAK, Urban, FERLEŠ, Andraž, SKUTNIK, Primož. Ločevalnik plastenk in pločevink : (FSF-sistem) : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2010. 45 f., [22] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004237.pdf. [COBISS.SI-ID 15032373]

747. FERLEŽ, Urh, DOLAR, Eva, GOSTE, Domen. Kako do največjih milnih mehurčkov : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2011. 34 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104251.pdf. [COBISS.SI-ID 15431221]

748. FERLEŽ, Urh. O gorečem mlinu in njegovih gospodarjih : zgodovina in umetnostna zgodovina : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2016. 73 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604097.pdf. [COBISS.SI-ID 21223221]

749. FIJAVŽ, Julia, JAZBEC, Manca. Osvetljenost površin in svetlobna onesnaženost : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2013. 40 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303710.pdf. [COBISS.SI-ID 16837173]

750. FINK, Neja, KROFLIČ, Saša. Analiza šolske malice na Osnovni šoli Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804507.pdf. [COBISS.SI-ID 14272053]

751. FINKŠT, Klemen, VENEK, Nejc. Primerjava črno-bele in barvne televizije : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504333.pdf. [COBISS.SI-ID 19794997]

752. FLIS, Gašper, BOŠNAK BOVHA, Jerneja, MILIĆ, Miloš. Vitalna kapaciteta pljuč. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 23 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607631.pdf. [COBISS.SI-ID 13007157]

753. FURMAN, Denis. Uporaba strojnega vida pri igranju šaha : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 35 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504324.pdf. [COBISS.SI-ID 19793205]

754. FÜRST, Kaja, KOŠENINA, Monika. Ugotavljanje razlik v rasti med sortami verben glede na različne pogoje rasti : [raziskovalna naloga]. Celje: Vrtnarska šola, 2007. 54 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704616.pdf. [COBISS.SI-ID 13768245]

755. GAČNIKAR, Jernej. Ekologija smrekovega lubadarja v gozdovih Vojnika : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 35 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101931.pdf. [COBISS.SI-ID 15184693]

756. GAČNIKAR, Jernej, LONČAR, Tilen. Kmetijstvo v občini Vojnik. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 32 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903731.pdf. [COBISS.SI-ID 14677813]

757. GAJIĆ, Tanja, PRYKHODKO, Vitaliy, ZUKA, Margim. Energijske pijače in mladi : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 34 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003892.pdf. [COBISS.SI-ID 15019573]

758. GAJŠEK, Gašper, LUBEJ, Eva, PORTIČ, Alma. Anoreksija [ni] bulimija : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2011. 29 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103976.pdf. [COBISS.SI-ID 15420725]

759. GAJŠEK, Luka, HAJNŠEK, Kristijan, PUSTIVŠEK, Damijan. Drvar : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2008. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804845.pdf. [COBISS.SI-ID 14292789]

760. GAMSER, Maja, KRIVEC, Katja, ZAVŠEK, Doroteja. Česen in čebula kot naravna antibiotika : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2007. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704762.pdf. [COBISS.SI-ID 13792821]

761. GARIĆ, Zvezdana, ROŽANC, Anja, STOJAKOVIĆ, Marko. Naravna barvila kot ph indikatorji : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 21 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050187.pdf. [COBISS.SI-ID 12289333]

762. JURGEC, Urška. Gasilske družine v Gasilski zvezi Vojnik - Dobrna : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1999. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604032.pdf. [COBISS.SI-ID 12880437]

763. GERL, Yoshinaka Jošt, MOHORČIČ, Miha. Železna cesta skozi naše kraje : gradnja, odmevi in posledice : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2013. 113 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303609.pdf. [COBISS.SI-ID 16816693]

764. GLAVNIK, Leonid. Regulacija rastlinjaka : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2008. 19 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804953.pdf. [COBISS.SI-ID 14304053]

765. GNILŠEK, Nuša. Uporaba medijev pri osnovnošolcih : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2015. 40 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504218.pdf. [COBISS.SI-ID 19776821]

766. GOBEC, Katja. Anoreksija kot problem sodobne družbe : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Center, 2014. 40 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403377.pdf. [COBISS.SI-ID 18203189]

767. GOBEC, Lara, NOVAK, Neja. Sonaravno urejanje voda na primeru polulskega potoka : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2014. 29 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402632.pdf. [COBISS.SI-ID 18114869]

768. GOBEC, Sara, RAVNAK, Ana, ZAGRUŠOVCEM, Andraž. Življenje brez drog : raziskovalna naloga : (sociologija). Vojnik: Osnovna šola, 2007. 36 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710616.pdf. [COBISS.SI-ID 14011701]

769. GOBEC, Žan, PANGERL, Urban, PETRIČ, Matic. Kajenje med mladimi nekoč in danes : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2008. 62 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805204.pdf. [COBISS.SI-ID 14315317]

770. GODEC, Nejc, RINC, Rene, NERAT, Gašper. (Ne)varna vožnja v prometu : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 23 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504117.pdf. [COBISS.SI-ID 19752757]

771. GODEC, Nejc, VUKOVIČ, Jan, MIHELIN, Andraž. Ustreznost materialov za ročaj noža : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 21 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303587.pdf. [COBISS.SI-ID 16815669]

772. GODICELJ, Anže, REZEC, Ula, ŠELIH, Deja. Primerjava nekaterih fizikalnih in kemijskih lastnosti različnih vrst medu. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 26 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904695.pdf. [COBISS.SI-ID 14705205]

773. GOJZDNIK, Jure, KUMER, David, KLANČNIK, Žiga. Stroj za ravnanje alu-platišč : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2014. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403449.pdf. [COBISS.SI-ID 18211125]

774. GOJZDNIK, Rok, NAPRET, Jošt. Izdelava rezalnika za odrezavanje hmeljskih poganjkov : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2008. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804870.pdf. [COBISS.SI-ID 14292021]

775. GOLEJ, Tjaša, HELD, Tjaša, VERVEGA, Nina. Unikatni čevlji : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 51 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704698.pdf. [COBISS.SI-ID 13787189]

776. GOLENAČ, Tamara, KRAŠOVEC, Breda. Smo mlajši porabniki podobni starejšim? : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2004. 58, 6 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020040323.pdf. [COBISS.SI-ID 11383093]

777. GOLEŽ, Marja, VRHOVNIK, Lea. Cenovna primerjava obroka šolske malice glede na način pridelave živil : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 42 f., [8] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302013.pdf. [COBISS.SI-ID 16695861]

778. GOLEŽ, Urška, RINC, Ines, VAVDI, Maja. Vrste alternativne medicine - tradicionalna kitajska medicina : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 36 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603873.pdf. [COBISS.SI-ID 21116469]

779. GOLOB, Nataša, URATNIK, Alja. Računovodski kazalniki uspešnosti v podjetju x v obdobju x : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 58 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607515.pdf. [COBISS.SI-ID 12986933]

780. GORENŠEK, Katja, HOJNIK PEŠEC, Vid, JAKOB, Maja. Speča kraljica se prebuja. Celje: OŠ Ljubečna, 2006. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607578.pdf. [COBISS.SI-ID 13013301]

781. GORENŠEK, Rok. Vnos tekočin v družini : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 40 str., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204560.pdf. [COBISS.SI-ID 15844917]

782. GORJANC, Sara, GLAVAŠ, Darja. Poslovni bonton : raziskovalna naloga. Celje: Srednja ekonomska šola, 2006. 65 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607496.pdf. [COBISS.SI-ID 13021749]

783. GORJANC, Tjaša, DOBRAJC, Patricija. Unikatne torbice : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 49 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804880.pdf. [COBISS.SI-ID 14288437]

784. GORJUP, Jerneja, SOTENŠEK, Sabina. Pestrost drevesnih in grmovnih vrst okoliških gozdov. Celje: OŠ Ljubečna, 2009. 30 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904951.pdf. [COBISS.SI-ID 14715957]

785. GORŠIČ, Kevin. Aditivi in mladi : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2014. 36 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402961.pdf. [COBISS.SI-ID 18161717]

786. GOSTE, Domen, KRIČEJ, Matic, LAVRINC, Lan. Antibiotični učinki naravnih pripravkov : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2013. 25 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303603.pdf. [COBISS.SI-ID 16788021]

787. GRAČNAR, Nika, VREČKO, Zala. Higiena rok. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 37 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603871.pdf. [COBISS.SI-ID 21118005]

788. GRAD, Gal, OBLAK, Žan, ŽOLGAR, Nejc. Specifika starejših pri delu z računalnikom : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2005. 50 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050207.pdf. [COBISS.SI-ID 12296757]

789. GRAD, Žana. Zelena gradnja : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2016. 49 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604103.pdf. [COBISS.SI-ID 21142837]

790. GRENKO, Špela, BLATNIK, Klaudija, ZAGORIČNIK, Nika. Zakaj je potreben blok 6? : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2013. 56 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303638.pdf. [COBISS.SI-ID 16824117]

791. GROBELNIK, Anja, BOBEK, Laura. Pirsing : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2011. 32 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104275.pdf. [COBISS.SI-ID 15420981]

792. GROBELNIK, Neja, SINANOVIĆ, Sanel. Opravljanje vozniškega izpita paraplegikov : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2014. 64 f., [16] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403132.pdf. [COBISS.SI-ID 18194741]

793. GROBIN, Sabina, MARŠ, Suzana. Incoterms v transportu : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja strokovna in poklicna šola, 2007. 67 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704549.pdf. [COBISS.SI-ID 13761845]

794. GULIN, Jana, PODGORŠEK, Diana. Na sledi petemu okusu : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2014. 69 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403344.pdf. [COBISS.SI-ID 18202421]

795. GUNZEK, Miha, BURGER, Jerneja. Protipoplavni ukrepi v Celju : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2016. 35 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604105.pdf. [COBISS.SI-ID 21134389]

796. HAJNŠEK, Matej, REMIH, Aljoša, VRABIČ, Jure. Izdelava stroja za luščenje lešnikovih skledic : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2008. 10 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804844.pdf. [COBISS.SI-ID 14293045]

797. HEDŽET, Ajda, ROBIČ, Tina. Motnje sluha pri vrstnikih. Ljubečna: Osnovna šola, 2009. 26 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904955.pdf. [COBISS.SI-ID 14717493]

798. HEDŽET, Stina, MAJER, Ina, ŽELEZNIK, Sara. Tisto malo, kar jih je še ostalo. Celje: OŠ Ljubečna, 2006. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607618.pdf. [COBISS.SI-ID 13011765]

799. HERCOG, Uroš. Mobilna aplikacija Ematura : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Center, 2014. 37 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403137.pdf. [COBISS.SI-ID 18197557]

800. HERGA, Žiga, PODPEČAN, Miha, VUKSANOVIĆ, Nik. Koliko in kako spimo učenci OŠ Hudinja? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 39 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804882.pdf. [COBISS.SI-ID 14287925]

801. HERIČ, David. Vodenje rastlinjaka : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 23 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303659.pdf. [COBISS.SI-ID 16789813]

802. HERLAH, Pika, GOSNIK, Špela. Priljubljenost stročnic pri učencih 6. - 9. razreda na OŠ Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2016. iv, 27 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604082.pdf. [COBISS.SI-ID 21147701]

803. HERMAN, Iza, KORENJAK, Julija. Lepotni ideal : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2008. 57 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804920.pdf. [COBISS.SI-ID 14278197]

804. HERMAN, Iza, VIDAK, Eva. Primerjava odpornosti emajliranih, lakiranih in pocinkanih površin na kemikalije, temperaturo in udarce : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2010. 56 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003849.pdf. [COBISS.SI-ID 15015221]

805. HERMAN, Rok, MAZEJ, Tjaša. Določanje vsebnosti L-arginina v treh vzorcih prehranskih dopolnil in preučevanje njegovega učinka na endotelijsko funkcijo : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2015. 79 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504630.pdf. [COBISS.SI-ID 19815477]

806. HOČEVAR, Tjaša, SKOČIR, Sara, TURNŠEK, Maruša. Možnost uporabe starega papirja kot toplotnega izolatorja. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 18 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904398.pdf. [COBISS.SI-ID 14702645]

807. HOČEVAR, Žana, MAČEK, Nina, ŽERJAV, Anja. Energijske pijače med učenci : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 21 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303594.pdf. [COBISS.SI-ID 16806453]

808. HOČEVAR, Žana, MAČEK, Nina, ŽERJAV, Anja. Mladostniki in zaščita pred soncem : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 22 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403071.pdf. [COBISS.SI-ID 18189621]

809. HOHKRAUT, Klara. Pridobivanje in karakterizacija eteričnega olja navadnega česna, Allium sativum, ter poskusi njegovih aktivnosti za nadaljnje aplikacije in preparate za medicinske namene : (raziskovalno delo). Laško: Osnovna šola Primoža Trubarja, 2015. 55 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504217.pdf. [COBISS.SI-ID 19776565]

810. HOHNJEC, Anže. Valilnica. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2008. 28 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804804.pdf. [COBISS.SI-ID 14301749]

811. HORJAK, Boštjan, CEROVŠEK, Mitja, DROFENIK, Jernej. Kolo s pomožnim motorjem : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška strojna šola, 2007. 28 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704609.pdf. [COBISS.SI-ID 13766709]

812. HORJAK, Lucija. Nega kože mladostnikov : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2011. 55 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104273.pdf. [COBISS.SI-ID 15422261]

813. HORVAT, David. Kam z organskimi odpadki? : [raziskovalna naloga]. Celje: II. osnovna šola, 2010. 26 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004420.pdf. [COBISS.SI-ID 15034421]

814. HORVATIČ, Maša, POTOČNIK, Neja, TOPLIČANEC, Manja. Protikadilski zakon. Čemu? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 36 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804886.pdf. [COBISS.SI-ID 14286901]

815. HRASTNIK, Boris. Krmiljenje železniškega prehoda : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2011. 36 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104432.pdf. [COBISS.SI-ID 15437365]

816. HRASTNIK, Valentina, OBLIŠAR, Gal, MOTALN, Modest. Vpliv foliarnega gnojenja z bioaktivatorjem Megagreen na rast in kakovost pridelka različnih sort paradižnika in paprike : [raziskovalna naloga]. Celje: Vrtnarska šola, 2008. 59 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804837.pdf. [COBISS.SI-ID 14295093]

817. HRIBAR, Ana, ŠELIH, Tjaša, GOMINŠEK, Anja. Ločevanje odpadkov na IV. osnovni šoli Celje : raziskovalna naloga. Celje: IV. osnovna šola, 2012. 55, [5] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201203852.pdf. [COBISS.SI-ID 15789365]

818. HRIBAR, Kristijan, ŠERUGA, Denis. Infrastruktura mestnega cestnega javnega potniškega prometa : raziskovalna naloga. Celje: Srdnja strokovna in poklicna šola, 2005. 61 f., [11] f. pril., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050385.pdf. [COBISS.SI-ID 12408373]

819. HRIBERNIK, Gašper, BLAŽIC, Tadej, ČUVAN, Primož. MPS-postaja - naprava za izdelovanje obeskov : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 46 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504326.pdf. [COBISS.SI-ID 19793717]

820. HRIBERNIK, Klara, CINGL, Nina. Pridobivanje in uporaba domačega kisa : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2013. 27 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303601.pdf. [COBISS.SI-ID 16788533]

821. HRIBERNIK, Rok, VALANT, Simon. Nabor kulskih znamk športnih copat : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2013. [1] f. pril., 40 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303619.pdf. [COBISS.SI-ID 16825397]

822. HRIBERNIK, Taja, ĐERMANOVIĆ, Malvina. Pridobivanje domačega piva : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2014. 25 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402212.pdf. [COBISS.SI-ID 18056245]

823. HRIBERNIK, Tanja, KUBAT, Alma. Zgodovina mamil : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 61 f. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704205.pdf. [COBISS.SI-ID 13746229]

824. HRIBERŠEK, Nejc. Senzorske luči : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2009. 17 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905223.pdf. [COBISS.SI-ID 14733109]

825. HRLEC, Matej, KOŠIR, Jure, VIDEC, Danijel. Ali v 21. stoletju še poslušamo radio?. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 38 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607620.pdf. [COBISS.SI-ID 13009973]

826. HROVAT, Rok, ARNŠEK, Rok. Hladilni sistem za harmoniko : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 36 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603838.pdf. [COBISS.SI-ID 21257781]

827. HUNDRIČ, Jure. Merilnik hitrosti in časa : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2011. 23 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104499.pdf. [COBISS.SI-ID 15438645]

828. HUSEJNOVIĆ, Nermina, LONČAR, Lucija, ŠKAFAR, Vesna. Kultura pitja čaja pri Slovencih : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Frana Roša, 2005. 71 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050221.pdf. [COBISS.SI-ID 12310581]

829. IMAMOVIĆ, Almedin, PILIH, Rok, POLIMAC, Uroš. Pametni telefoni in osnovnošolci : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 34 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504088.pdf. [COBISS.SI-ID 19735349]

830. JAVORNIK, Maša, POLŠAK, Dolores, RATAJ, Tadeja, SREBOČAN, Nina. Jabolko vsak dan odžene zdravnika vstran. Vojnik: Osnovna šola, 2002. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020020258.pdf. [COBISS.SI-ID 9637173]

831. JANČIČ, Matej. Merjenje temperature s PT100 sondo. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2008. 21 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804962.pdf. [COBISS.SI-ID 14304309]

832. JEKNIČ, Iva, POLAJŽAR, Kaja, ŠTIGLIC, Neža. Navade pitja srednješolcev v primerjavi z osnovnošolci : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2010. 86 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003882.pdf. [COBISS.SI-ID 15017013]

833. JELEN, Pilar, MAHMUTOVIĆ, Sara. Vloga napovedovalca v radijskem programu : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 22 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604107.pdf. [COBISS.SI-ID 21263157]

834. JELENKO, David, KOTNIK, David, KUDER, Žan. Robotsko rezkanje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2013. 52 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303671.pdf. [COBISS.SI-ID 16830773]

835. JEVŠENAK, Domen, VEHOVAR, Denis-Franci, KONEC, David. Avtomatizirana naprava za navijanje kabla : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2008. 28 f., [12] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804872.pdf. [COBISS.SI-ID 14291509]

836. JEVŠNIK, Marcel, ZORMAN, Žiga. Samodejno zalivanje rastlinjaka : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2010. 14 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004458.pdf. [COBISS.SI-ID 15038773]

837. JOŠT, Matic, MASTNAK, Marisa, HORVAT, Janez. Ljudski instrumenti : Vodni boben ali žehtar poje : (etnologija) : raziskovalna naloga. Frankolovo: Osnovna šola, 2006. 18 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200608104.pdf. [COBISS.SI-ID 13053493]

838. JUG, Jakob. Hišna avtomatika : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2011. 18 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104495.pdf. [COBISS.SI-ID 15438389]

839. JUG, Miha. Pirotehnika - praznični onesnaževalec okolja : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 31 str., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204561.pdf. [COBISS.SI-ID 15846197]

840. JURGEC, Lea, JURGEC, Urška. Delo Prostovoljnega gasilskega društva Vojnik. Vojnik: Osnovna šola, 2000. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000438.pdf. [COBISS.SI-ID 7470901]

841. JURKOŠEK, Anže. Stabilizator letenja radijsko vodenega letala : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 19 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403463.pdf. [COBISS.SI-ID 18217013]

842. JUROVIČ, Sara, LANGUS, Manca, OZIS, Nika. Alkohol, droge in spolnost med mladimi : raziskovalna naloga. Šentjur: Osnovna šola Franja Malgaja, 2013. 34 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303604.pdf. [COBISS.SI-ID 16823349]

843. KAC, Larisa, KNEZ, Zala, ZUPANC, Oksana. Vpliv množičnih medijev na preživljanje prostega časa : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 29 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103428.pdf. [COBISS.SI-ID 15396661]

844. KAČIČNIK, Maša, VODOVNIK, Teja. Slaščičarstvo v starem mestnem jedru Celja nekoč in danes : raziskovalna naloga. Štore: Osnovna šola, 2016. 42 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604086.pdf. [COBISS.SI-ID 21136181]

845. KAJBA, Tjaša, PRODANOVIČ, Svetlana. Ekološke kmetije in njihova ponudba. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 29 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904397.pdf. [COBISS.SI-ID 14702389]

846. KAJBIČ, Miha, KRAMŽAR, Žan, TOMŠIČ, Luka. Doziranje materiala za sintranje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 29 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504322.pdf. [COBISS.SI-ID 19792693]

847. KAJBIČ, Miha, KRAMŽAR, Žan, ČERNEC, Vid. Merjenje razdalje z optičnim senzorjem : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 21 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504323.pdf. [COBISS.SI-ID 19792949]

848. KAJTNA, Katja, MIRNIK, Aleš. Računovodstvo v trgovskem podjetju : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 67 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607520.pdf. [COBISS.SI-ID 12991285]

849. KAMENIK, Jani. Kriteriji izbire družinskega avtomobila : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 37 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101925.pdf. [COBISS.SI-ID 15182645]

850. KAMERIČKI, Andraž. Šolska malica iz lokalno pridelanih živil : raziskovalna naloga : ekonomija in turizem. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 37 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404133.pdf. [COBISS.SI-ID 18326325]

851. KANDOLF, Sara, ŠALAMUN, Karin. GPS v prometu : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 2011. 56 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104441.pdf. [COBISS.SI-ID 15438133]

852. KANDORFER, Jasmina, BERŠNJAK, Urška, ARZENŠEK, Boštjan. Prepoznavnost in razširjenost blagovnih znamk med mladimi v Celju (Slovenija) in v Lahtiju (Finska) : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 66 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607514.pdf. [COBISS.SI-ID 12986677]

853. KANDUTI, Domen. Energetska učinkovitost objektov s termografijo : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2009. 36 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905155.pdf. [COBISS.SI-ID 14725429]

854. KANDUTI, Domen. Izbira obnovljivega vira za ogrevanje stanovanjskega objekta : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2008. 33 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805078.pdf. [COBISS.SI-ID 14306869]

855. KARLAŠ, Zorica, ŠPILJAK, Mojca, MOŠKON, Tina. Vloga oglaševanja pri reševanju ekološke problematike : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 45 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050240.pdf. [COBISS.SI-ID 12314421]

856. KARNER, Taja, PAREŽNIK, Alja. Vpliv pretrgane sprednje križne vezi na nadaljnjo ukvarjanje s športom : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2009. 55 f., [6] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905145.pdf. [COBISS.SI-ID 14726709]

857. KAUČIČ, Kristina, KOK, Špela, OSEK, Saša. Življenje na visokem : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2014. 91 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403435.pdf. [COBISS.SI-ID 18207541]

858. KEŠPERT, Blaž, KLANČAR, Pia. Preverjenje[!] biorazgradljivosti bioplastike : ekologija-naravoslovni vidiki : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2013. [1] f. pril., 40 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303788.pdf. [COBISS.SI-ID 16843573]

859. KIRN, Alenka, FORŠTNER, Tadeja, STEPIŠNIK, Maja. Vpliv televizije ali otroci med televizijo in igro. Vojnik: Osnovna šola, 1994. 23 str. + [15] str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019980114.pdf. [COBISS.SI-ID 4099893]

860. KLANJŠEK, Urban. Uporaba pospeškometra : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303660.pdf. [COBISS.SI-ID 16789301]

861. KNAFELC, Nik, SENIČAR, Amadej, ŽOHAR, Andrej. Ali se bumerang res vrne? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 27 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804883.pdf. [COBISS.SI-ID 14287669]

862. KNAFELC, Nik, VENGUST, Vid, ŽURIČ, Tadej. Mladostniki in vožnja pod vplivom alkohola, mamil ali zdravil : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 37 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003898.pdf. [COBISS.SI-ID 15021109]

863. KNAUS, Živa, MLAKAR, Ana Maria. Prehrana najstnikov sodobnega časa : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2016. 47 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604117.pdf. [COBISS.SI-ID 21185077]

864. KNAVS, Blaž, JEZERNIK, Rok. Sončni sledilnik z regulacijo temperature vode : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2010. 14 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004383.pdf. [COBISS.SI-ID 15033653]

865. KNEZ, Živa, MAČEK, Anika. Izdelava laka za les : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 16 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403092.pdf. [COBISS.SI-ID 18190389]

866. KNEZ, Živa, MAČEK, Anika. Vpliv nekaterih abiotskih dejavnikov na spreminjanje pH vrednosti v procesu izdelave jogurta : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 22 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504115.pdf. [COBISS.SI-ID 19749685]

867. KNEZ, Živa, MAČEK, Anika. Vpliv uporabe slušalk na sluh osnovnošolcev : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 21 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303592.pdf. [COBISS.SI-ID 16800821]

868. KOBALE, Janja, OČKO, Anita, ŠTUKELJ, Maja. Inventarizacija drevesnih vrst v parku Osnovne šole Hudinja. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 22 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050192.pdf. [COBISS.SI-ID 12290613]

869. KOCIJANČIČ, Staš, ŠEGOTA, Luka. Polnjenje alkalnih baterij - da ali ne? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 36 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504120.pdf. [COBISS.SI-ID 19754549]

870. KODRIN, Eva, SAKIĆ, Sara. Razvoj in uporaba kvalitativnih in kvantitativnih metod za določitev komponent urina : raziskovalno delo : področje: biologija. Laško: Osnovna šola Primoža Trubarja, 2016. 36 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604127.pdf. [COBISS.SI-ID 21102901]

871. KOHNE, Marko, KRAMAR, Rok, NONAR, Tomaž. Analiza ogrevalnega sistema : raziskovalna naloga. Celje: ŠCC, 2005. 26 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050341.pdf. [COBISS.SI-ID 12392245]

872. KOJNIK, Aleksandra, MASTNAK, Kim, VREČKO, Jerneja. Psi, naši prijatelji : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Ljubečna, 2005. 59 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050215.pdf. [COBISS.SI-ID 12309045]

873. KOJNIK, Slavko, VASIĆ, Zoran. Prihodnost "barvne" električne energije : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola, 2006. 36 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607467.pdf. [COBISS.SI-ID 507005]

874. KOKOL, Denis, MARGUČ, Marko. Tekoči trak : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2010. 15 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004456.pdf. [COBISS.SI-ID 15036981]

875. KOLAR, Anja, KROFLIČ, Nikita, KUNDIH, Urh. Urbano vrtičkarstvo v Celju : [raziskovalna naloga]. Celje: IV. osnovna šola, 2014. 33 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403393.pdf. [COBISS.SI-ID 18204213]

876. KOLAR, Bojan. Regulacija temperature vode. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola [i. e.] Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2008. 18 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804818.pdf. [COBISS.SI-ID 14302261]

877. KOLAR, Jernej, NOVAK, Sergej. Izboljšava solarnega grelnika : raziskovalna naloga s področja energetike. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2010. 60 f., [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004238.pdf. [COBISS.SI-ID 15032629]

878. KOLAR, Klemen, PRAŠNIKAR, Marcel, ČOPER, Maksim. Merjenje in vpliv elektrosmoga mobilnih naprav na zdravje ljudi : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 20 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403064.pdf. [COBISS.SI-ID 18185525]

879. KOLAR, Klemen, PRAŠNIKAR, Marcel. S pomočjo pametnega telefona do izgubljenih predmetov : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 38 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504118.pdf. [COBISS.SI-ID 19753013]

880. KOLAR, Luka, ŽNIDARIČ, Sandi, VRTAČNIK, Dejan. Ponudba svežega mleka : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2010. 44 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003929.pdf. [COBISS.SI-ID 15024693]

881. KOLAR, Luka, ŽNIDARIČ, Sandi, VRTAČNIK, Dejan. Računovodske informacije uspešnih podjetij : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2009. 45 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905069.pdf. [COBISS.SI-ID 14721845]

882. KOLAR, Martin, JAZBEC, Alen, KONČAN, Luka. Tehnologije gradenj brez izkopov in njihov vpliv na okolje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2013. 49 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303650.pdf. [COBISS.SI-ID 16824373]

883. KOLAR, Maša. Kakšen je svet otrok in mladostnikov z disleksijo? : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2016. 134 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604118.pdf. [COBISS.SI-ID 21176117]

884. KOLAR, Maša, PRISLAN, Klara. Portret gospe Jožice Ramšak: : "energije so mi spremenile življenje!" : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2015. 67 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504258.pdf. [COBISS.SI-ID 19788597]

885. KOLŠEK, Sabina, VERVEGA, Nina. Problem debelosti med učenci na OŠ Hudinja. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 44 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607632.pdf. [COBISS.SI-ID 13006645]

886. KOPINŠEK, Boštjan, ZRIMŠEK, Matic, OBREZ, Žiga. Energetska prenova hiše : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2011. 59 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104625.pdf. [COBISS.SI-ID 15441461]

887. KOPRIVA, Sara. Primerjava učinkov domačega in kupljenega medu na izbrane vrste bakterij : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2014. 33 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402227.pdf. [COBISS.SI-ID 18058805]

888. KOPRIVNIK, Tadej, KERŠ, Peter, MOČENIK, Primož. Les v življenju človeka : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1993. 39 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019940012.pdf. [COBISS.SI-ID 1709109]

889. KOREN, Jan, PETREJ ČREŠNAR, Patricija. Napredne tehnologije zorenja sadja : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2016. 38 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604065.pdf. [COBISS.SI-ID 21088821]

890. KORES, Lana. Ekstrakcija kofeina iz črnega čaja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2015. 30 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504220.pdf. [COBISS.SI-ID 19777333]

891. KOROŠEC, Bojan, STROŽER, Žan, URBANČEK, Matija. Športnorekreacijske površine mesta Celja nekoč in danes : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2011. 43 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104911.pdf. [COBISS.SI-ID 15450933]

892. KOROŠEC, Herman, LIPUŠ, Mitja. Univerzalni hidravlični traktorski nakladalni drog : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška strojna šola, 2007. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704613.pdf. [COBISS.SI-ID 13767733]

893. KOROŠEC, Matevž. Sinteza grafena : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 22 f., [1] f. pril, ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403465.pdf. [COBISS.SI-ID 18217525]

894. KOROŠEC, Simon, GOLENAČ, Peter. Krmiljenje tračne žage s programljivim logičnim krmilnikom : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2010. 25 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004499.pdf. [COBISS.SI-ID 15041077]

895. KOS, Ana Lina, ŠKRIJELJ, Hana, VEŠLIGAJ, Monika. Moj dom - tvoj dom : [raziskovalna naloga]. Celje: I. osnovna šola, 2010. 39 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004568.pdf. [COBISS.SI-ID 15044149]

896. KOŠAK PEVEC, Gašper, FIDLER, Jožef, KHATSKO, Aliaksandr. Rolka na motor = (Motorized mountainboard) : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2014. 43 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403443.pdf. [COBISS.SI-ID 18209589]

897. KOŠIR OBREZ, Tomaž, OBREZ, Domen. Opuščanje kmetijstva v Škofji vasi. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 28 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904346.pdf. [COBISS.SI-ID 14697781]

898. KOŠTOMAJ, Kaja, SAJOVIC, Ana. Pogledi dijakov na transplantacijo organov : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2014. 95 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403103.pdf. [COBISS.SI-ID 18191413]

899. KOTNIK, Polona, URANKAR, Sara. Tehnološki vidik kromoterapije : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 25 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604109.pdf. [COBISS.SI-ID 21242165]

900. KOTNIK, Rok, KUGLER, David, JURAK, Tine. Razmetalec silaže : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2014. 32 f., [1] f. zganjena pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403448.pdf. [COBISS.SI-ID 18210869]

901. KOVAČ, Blaž. Nadzor pristopa : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303645.pdf. [COBISS.SI-ID 16819509]

902. KOVAČ, Nejc, KOVAČ, Klemen, NERAD, Žan. Univerzalni terilec orehov in lešnikov : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 21 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504354.pdf. [COBISS.SI-ID 19798069]

903. KOVAČ, Tomaž, ROŠKARIČ, Andrej, MIRNIK, Boštjan. Aktivna hiša : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2011. 64 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104626.pdf. [COBISS.SI-ID 15441717]

904. KOVAČIČ, David, ROBIČ, Peter, HOTKO, Miha. Primerjava različnih metod ekstrakcije lubja bele vrbe in analiza sestave ekstraktov : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2015. 60 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504266.pdf. [COBISS.SI-ID 19790645]

905. KOVAČIČ, Eva, PUKL, Andreja. Osnovnošolci v kuhinji : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 27 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804891.pdf. [COBISS.SI-ID 14285621]

906. KOVAČIČ, Nejc. Nadzor električnih porabnikov : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2016. 24 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604207.pdf. [COBISS.SI-ID 21291061]

907. KOVŠE, Kaja, LESJAK, Maša, MIRNIK, Nika. Delež devetošolcev s povišano telesno maso in krvnim tlakom : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2016. 32 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604123.pdf. [COBISS.SI-ID 21108277]

908. KOVŠE, Kaja, LESJAK, Maša, RAZGORŠEK, Nina. Uporaba homeopatskih zdravil v naših domovih : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2014. 21 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402225.pdf. [COBISS.SI-ID 18058037]

909. KRAJNC, Brigita, RANDL, Tjaša, JESENEK, Laura. Otroške bolezni : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 34 str., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204562.pdf. [COBISS.SI-ID 15845941]

910. KRAJNC, Brigita, RANDL, Tjaša. Nečloveško ravnanje z živalmi : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 37 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302074.pdf. [COBISS.SI-ID 16698421]

911. KRAJNC, Tomaž, BRENKO, Luka. Uporaba obnovljivih virov energije. Celje: OŠ Lava, 2009. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903948.pdf. [COBISS.SI-ID 14683957]

912. KRAJNČAN, Monika, SALAMUN, Sara. Logistična veriga v prekomorskem transportu : Point Lisas, Trinidad and Tobago - Puerto Cabello, Venezuela : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 2013. 92 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303716.pdf. [COBISS.SI-ID 16842293]

913. KRAJŠEK, Rok, DEL NEGRO, Matija. Oskrba s pitno vodo na Celjskem nekoč --- --- in danes : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2011. 37 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104636.pdf. [COBISS.SI-ID 15443765]

914. KRISTAN, Jasmina, POŽLEP, Vanja, GRM, Antonija. Uspešen vodja : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2004. 83 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020040316.pdf. [COBISS.SI-ID 11373109]

915. KRIVEC, Jernej, TOMAN, Janja, TRIVUNDŽA, Branka. Mednarodni blagovni tokovi : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 2008. 46 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804823.pdf. [COBISS.SI-ID 14297397]

916. KRIVEC, Luka, STRGAR, Andrej. Ogrevanje vode z energijo vetra : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2009. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905230.pdf. [COBISS.SI-ID 14732341]

917. KRIVEC, Rok, POZNIČ, Rok. Gozdarska deska s hidravličnimi kleščami za hlodovino : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2014. 33 f., 9 f. pril, ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403450.pdf. [COBISS.SI-ID 18211381]

918. KRULEC, Aljaž. Avtomatska parkirna hiša : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2009. 19 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905222.pdf. [COBISS.SI-ID 14733365]

919. KRUMPAK, Žan. Učinkovitost radijskega oglaševanja : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 33 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603834.pdf. [COBISS.SI-ID 21258037]

920. KRZNAR, Maša, KOSI, Maja. Razširjenost sladkorne bolezni med celjskimi osnovnošolci : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2015. 43 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504222.pdf. [COBISS.SI-ID 19777845]

921. KUNEJ, Maša. Pomen ločenega zbiranja odpadnih baterij in akumulatorjev. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905035.pdf. [COBISS.SI-ID 14722101]

922. KUNEJ, Tea, FILIPANČIČ, Lucija. Pogledi dijakov četrtih letnikov različnih celjskih šol na ilegalne droge in njihov vpliv na prometno varnost : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2015. 86 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504262.pdf. [COBISS.SI-ID 19789621]

923. KURTIŠ, Alen, ŠEGOTA, Vito, LUDVIG, Jernej. Doza sevanja rentgena : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2009. 34 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905045.pdf. [COBISS.SI-ID 14714165]

924. KUZMA, Nino. Samodejni vzdrževalec rastlin : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 44 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504335.pdf. [COBISS.SI-ID 19795509]

925. KUZMAN, Lana, SLAPNIK, Veronika. Skrivnosti v skodelici domačega čaja : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 43 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302096.pdf. [COBISS.SI-ID 16699957]

926. KUZMAN, Lana, SLAPNIK, Veronika. Alergije pri osnovnošolcih OŠ Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 42 str., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204568.pdf. [COBISS.SI-ID 15845429]

927. KUZMAN, Taja, DOLŠEK, Lucija. Klop : majhna žival, velike težave. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 38 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903779.pdf. [COBISS.SI-ID 14678837]

928. KUZMAN, Taja, DOLŠEK, Lucija. Oh, ta nova gripa : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 57 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101926.pdf. [COBISS.SI-ID 15180341]

929. KUZMAN, Taja, ROČNIK, Tina, ROŠER, Aleksandra. Ravnanje z biološkimi odpadki v občini Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 30 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804506.pdf. [COBISS.SI-ID 14271285]

930. KUZMAN, Tilen, PLEVČAK, Amadej, SRABOTNIK, Martin. Večni Tomosovi mopedi : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 24 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003838.pdf. [COBISS.SI-ID 15011893]

931. KUZMAN, Tilen, PLEVČAK, Amadej, SRABOTNIK, Martin. Vpliv toče na strešno kritino. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 15 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904352.pdf. [COBISS.SI-ID 14698293]

932. KVEDER, Viktorija, SENIČAR, Dolores. Vremenska hišica : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 14 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607633.pdf. [COBISS.SI-ID 13006389]

933. LAKNER, Gregor, ŠKET, Maja. Bioenergija - energija prihodnosti : [raziskovalna naloga]. [Šmarje pri Jelšah: Osnovna šola], 2007. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200810526.pdf. [COBISS.SI-ID 14478133]

934. LAMPER, Alen, PIRŠ, Sven, SEDEJ, Žiga. Kmetije v Zadobrovi : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2015. 28 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504180.pdf. [COBISS.SI-ID 19770677]

935. LAMPRET, Špela, OJSTERŠEK, Lara, KOŠEC, Klavdija. Primerjava odstotka ocetne kisline v kisu, pridobljenem iz sort jabolk bobovec in zlati delišes : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2015. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504182.pdf. [COBISS.SI-ID 19771189]

936. LAPORNIK, Mitja. Alarmni sistem : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2009. 14 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905220.pdf. [COBISS.SI-ID 14733877]

937. LAZAR, Martina, MILER, Ksenija, VERBEK, Sara. Prehrana dijakov v primeru celiakije na srednjih šolah : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2007. 46 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704221.pdf. [COBISS.SI-ID 13747509]

938. LAZIČ, Tamara, KUKOVIČIČ, Dario. Dober kadrovnik : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 51 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607527.pdf. [COBISS.SI-ID 12991029]

939. LEBAN, Roman. Dvoriščna vrata na daljinsko upravljanje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2010. 17 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004462.pdf. [COBISS.SI-ID 15039797]

940. LEDL, Adrian, GOLUB, Leon. Žvečilni gumi : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2016. 48 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604199.pdf. [COBISS.SI-ID 21287989]

941. LESJAK, Luka, LUZAR, Jernej, KAJTNA, Matic. Kako poznamo prometne predpise : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 37 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050189.pdf. [COBISS.SI-ID 12289845]

942. LESKOVŠEK, Lana, BULATOVIĆ REIS, Staša Leonor, PUŠNIK, Nina. Sladke pijače med učitelji in učenci : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2014. 39 f., [5] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402967.pdf. [COBISS.SI-ID 18164533]

943. LEVEC, Dejan. Mikrokrmilniški generator frekvence : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2009. 20 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905139.pdf. [COBISS.SI-ID 14728501]

944. LIPIČNIK, Klara, OVTER, Mateja, FORŠTNER, Tadeja, KIRN, Alenka. Kulturno življenje gasilcev. Celje: Osnovna šola Vojnik, 1994. 41 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019970224.pdf. [COBISS.SI-ID 3600693]

945. LIPOVŠEK, Špela, VERDNIK, Katja, VREČKO, Klara. Zavetišča za zapuščene živali : pogled ljudi na zavetišča in njihov odnos do zapuščenih živali : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2010. 73 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004602.pdf. [COBISS.SI-ID 15050549]

946. LISEC, Tadeja, MUHAREMOVIĆ, Nehra. Komunikacija gluhih in naglušnih : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2016. 29 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604115.pdf. [COBISS.SI-ID 21177909]

947. LOBNIKAR, Dejan. Elektronski vžig motorja : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. [18] f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303647.pdf. [COBISS.SI-ID 16817717]

948. LORENČAK, Damjan, ZORKO, Rok. Pozitivni in negativni vidiki tople malice v srednjih šolah : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2009. 19 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905136.pdf. [COBISS.SI-ID 14729269]

949. LORENČIČ, Ema. Mladost med alkoholom in cigareto : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 29 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003837.pdf. [COBISS.SI-ID 15010613]

950. LUŽAR, Katja. Energijski napitki in mladi : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2007. 50 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704477.pdf. [COBISS.SI-ID 13759029]

951. MACUH, Tamara, ROTAR, Hanna. Najstniška depresija : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2014. 21 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402932.pdf. [COBISS.SI-ID 18155317]

952. MAJCEN, Aleš. Semaforizirano križišče : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, tehniška gimnazija, 2010. 21 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004461.pdf. [COBISS.SI-ID 15039541]

953. MAJCEN, Tadeja, MELAVC, Katja, ŽERDONER, Tina. Motnje hranjenja med mladimi : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 26 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704703.pdf. [COBISS.SI-ID 13788469]

954. MAJER, Matic, PŠENIČNIK, Tomo. Robotsko varjenje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 40 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603843.pdf. [COBISS.SI-ID 21255733]

955. MAJER, Urška, SENICA, Anej, JAGER, Tjaša. Nova grožnja človeštvu?! : ptičja gripa. Celje: IV. OŠ, 2006. 55 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607562.pdf. [COBISS.SI-ID 13016629]

956. MARČIČ, Gašper, WAHIBI, Adam. Odpadna hrana pri šolski malici na Osnovni šoli Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2015. 40 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504230.pdf. [COBISS.SI-ID 19780149]

957. MARKOVIČ, Andreja, RADIĆ, Dijana, SLEMENŠEK-BUDIŠA, Alen. Ergonomija in fizične obremenitve zdravstvenih delavcev v domovih starejših občanov : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2007. 43 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704586.pdf. [COBISS.SI-ID 13764405]

958. MARKOVIČ, Andreja, SKORNŠEK, Tadeja, ZAGER, Tjaša. Raziskava tržišča pripomočkov za pomoč pri premikanju delno pomičnih in nepomičnih oseb : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2010. 103 f., [1] f. pril, ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003902.pdf. [COBISS.SI-ID 15022133]

959. MARKOVIČ, Andreja, OČKO, Katarina, ZAGER, Tjaša. Uporaba pripomočkov za lažje delo v zdravstveni negi : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2009. 48 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905150.pdf. [COBISS.SI-ID 14725173]

960. MAROH, Tomaž, RIBAR, David. Iskreno o anoreksiji : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2015. 30 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504269.pdf. [COBISS.SI-ID 19791413]

961. MARTINČIČ, Jurij. Uživanje mleka in laktozna intoleranca : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2015. 29 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504236.pdf. [COBISS.SI-ID 19781941]

962. MARTINOVIČ, Dominik Aljoša, GABER, Primož, VELUNŠEK, Vid. Prikrita sporočila : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 29 f., [6] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604112.pdf. [COBISS.SI-ID 21236277]

963. MARUŠA, Leon, DOBNIK, Domen. Sledilnik sončnih žarkov in primerjalna analiza sončnih kolektorjev : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2010. 29 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004500.pdf. [COBISS.SI-ID 15041333]

964. MASTNAK, Eva, RAZGORŠEK, Nina. Redni zajtrk in šolska uspešnost : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Ljubečna, 2016. 37 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604128.pdf. [COBISS.SI-ID 21104181]

965. MASTNAK, Katja, NOVAČAN, Sabina. Aditivi v živilih : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804510.pdf. [COBISS.SI-ID 14270517]

966. MATEK, Rok, ZAMERNIK, David, JAVORNIK, Simon. Lesarstvo v Zgornji Savinjski dolini : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2011. 58 f., [1] f. zganjena pril., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104627.pdf. [COBISS.SI-ID 15441973]

967. MAVRIČ, Tanja, PLAHUTA, Lea. Domače živali, skrb zanje in njihove pravice : [raziskovalna naloga]. Celje: II. osnovna šola, 2010. 63 f., [5] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004433.pdf. [COBISS.SI-ID 15035189]

968. MAZEJ, Tjaša, TKALEC, Sarah. A zdravo jemo? : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Lava, 2010. 43 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004434.pdf. [COBISS.SI-ID 15035445]

969. MECILOVŠEK, Nastja, KIRHMAJER, Patricija, SREBRE, Laura. Model mestne distribucije blaga : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 2016. 78 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603859.pdf. [COBISS.SI-ID 21226293]

970. MELAVC, Miha, RATEJ, Urban. Kaj učenci naše šole radi jedo in česa ne marajo? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 30 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504121.pdf. [COBISS.SI-ID 19754805]

971. MERNIK, David. Anoreksija in bulimija v povezavi s krščanskimi vrednotami : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2007. 30 f. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704433.pdf. [COBISS.SI-ID 13756469]

972. MERNIK, Mitja, OREŠNIK, Niko. Uporaba videokonferenčnih sistemov za poučevanje. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. [36] f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303656.pdf. [COBISS.SI-ID 16793653]

973. MESNER, Urban. Male hidroelektrarne : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2010. 34 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004503.pdf. [COBISS.SI-ID 15042101]

974. METULJ, Tomaž. Uporaba gorivnih celic : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola, 2006. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607468.pdf. [COBISS.SI-ID 505469]

975. MIKIC, Urban, REJC ZAGOŽEN, Tomaž, MIHELIN, Andraž. Domet in natančnost doma izdelanega samostrela : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 15 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403473.pdf. [COBISS.SI-ID 18228021]

976. MIKLAV, Pia, KROŠL, Anja, OREŠNIK, Nika. Harajuku : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2011. 36 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104276.pdf. [COBISS.SI-ID 15421493]

977. MILOŠEVIĆ, Mario. Vožnja po nasprotnem pasu avtoceste : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 2010. 54 f., [1]f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004069.pdf. [COBISS.SI-ID 15028789]

978. MILUTIN, Olja, LESKOVŠEK, Nina. Najpogostejše bolezni in poškodbe psov in mačk : raziskovalna naloga. Celje: IV. OŠ Celje, 2016. 44 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604122.pdf. [COBISS.SI-ID 21112373]

979. MIRT, Matic, PANGERL, Urban. Kako hitreje do božične pšenice?. Celje: OŠ Ljubečna, 2006. 73 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607616.pdf. [COBISS.SI-ID 13012277]

980. MISJA, Valentina, NINIĆ, Milan, SKUTNIK, Barbara. Življenje z downovim sindromom : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2009. 101 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905075.pdf. [COBISS.SI-ID 14723893]

981. MITEVSKI, Maja, RADMANOVIĆ, Ana, ZIDANŠEK, Karmen. Kosila učencev OŠ Hudinja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 33 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303579.pdf. [COBISS.SI-ID 16823093]

982. MLAKAR, Ana Maria, SLAPNIK, Jaka, DOLENC, Svit. Ali smo zjutraj res večji kot zvečer : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2013. 29 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303595.pdf. [COBISS.SI-ID 16796213]

983. MLAKAR, Ana Maria, SLAPNIK, Jaka, DOLENC, Svit. Kako teža in redna telesna vadba vplivata na povečanje srčnega utripa : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2014. 33 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403422.pdf. [COBISS.SI-ID 18205493]

984. MLAKER, Marko, HORVAT, Nejc, ŠIBANC, Primož. Daljinsko upravljanje : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 17 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303646.pdf. [COBISS.SI-ID 16818485]

985. MOJOVIĆ, Andrija, PERČIČ, Ana, RISTIČ, Mitja. Mizica, pogrni se - nekoč in danes : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2007. 76 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704664.pdf. [COBISS.SI-ID 13778741]

986. MOLNAR, Mark, ZUPANC, David, RUDL, Sebastian. Raziskava o možnosti daljinskega ogrevanja z lesno biomaso na Gomilskem z okolico : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška strojna šola, 2007. 43 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704610.pdf. [COBISS.SI-ID 13766965]

987. MOTORE, Rok, OPERČKAL, Alen, OPERČKAL, Aljaž. Uporaba odprtokodnih sistemov pri posodobitvi obdelovalnih strojev : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2009. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905138.pdf. [COBISS.SI-ID 14728757]

988. MRAVLAK, Amadej, PAVLICA, Vid. Rdeči križ Slovenije. Celje: OŠ Lava, 2009. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903894.pdf. [COBISS.SI-ID 14681909]

989. MRAVLAK, Maj, ANTONČIČ, Maj, VREČER, Marko. Pameten prometni znak ali čakajoči potniki postanejo vidni : področje promet : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2016. 26 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604062.pdf. [COBISS.SI-ID 21117493]

990. MUDRI, Alma, KNAFELC, Nik. Prehranjevanje po krvnih skupinah. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 37 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904392.pdf. [COBISS.SI-ID 14701365]

991. MUDRI, Alma, JUREN, Patricija, SAVIĆ, Sara. Škodljivost odstranjevanja dlak po telesu : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 21 f., [1] f. pril., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003847.pdf. [COBISS.SI-ID 15014709]

992. MUJKIĆ, Jasna, IBRALIĆ, Alma, DROVENIK, Lili. Z letalom na pot : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 2008. 64 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804836.pdf. [COBISS.SI-ID 14296885]

993. NAPRET-KAUČIČ, Jan, KOREZ, David, BREČKO, Martin. Mobilna univerzalna hidravlična naprava : raziskovalna naloga. Celje: [Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije], 2016. 22 f., [32] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603841.pdf. [COBISS.SI-ID 21256245]

994. NATAŠA, Prodanovič, MAROJEVIČ, Monika, JAGER, Mateja. Penjeni PVC : pri pouku tehnike in tehnologije. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607634.pdf. [COBISS.SI-ID 13005877]

995. NEMEC, Dominik, PLANKO, Peter, ZIDAR, Tilen. Multifunkcijsko avtonomno vozilo : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 33 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504325.pdf. [COBISS.SI-ID 19793461]

996. NEMEC, Dominik, OSET, Gregor, PLANKO, Peter. Qvadrokopter : raziskovalna naloga. Celje: [Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije], 2016. 28 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603836.pdf. [COBISS.SI-ID 21253429]

997. NINIĆ, Milan, POLUTNIK, Tadeja, SKUTNIK, Barbara. Pogledi dijakov Srednje zdravstvene šole Celje na obdukcijo : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2011. 87 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104278.pdf. [COBISS.SI-ID 15423797]

998. NOVAK, Barbara, OPRČKAL, Urška, PODBREGAR, Lidija. Poznavanje disleksije med učitelji osnovnih in srednjih šol v celjski regiji : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2011. 167 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104646.pdf. [COBISS.SI-ID 15446837]

999. NOVAK, Gregor, OSET, Tjaša. Prometna varnost na cesti Maribor-Lendava : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 2013. 42 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303787.pdf. [COBISS.SI-ID 16844085]

1000. NOVAK, Lucija, SAJOVIC, Ana. Uporaba solarija med dijaki : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2013. 101 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303721.pdf. [COBISS.SI-ID 16839989]

1001. NOVAK, Simon, PIRC, Primož, RAK, Silvo. Vodila za izvlečene didaktične plošče : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška strojna šola, 2007. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704612.pdf. [COBISS.SI-ID 13767477]

1002. NOVAK, Valentina, SELAN, Barbara, GUNZEK, Lovro. Fasade : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2011. 54 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104628.pdf. [COBISS.SI-ID 15442229]

1003. OCVIRK, Klemen. Daljinsko vodenje hidravlične prikolice za prevoz hmelja : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2014. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403447.pdf. [COBISS.SI-ID 18210613]

1004. OCVIRK, Špela, DOBRINIČ, Luka, KOČEVAR, Marko. Zaklonišča v Celju. Celje: IV. OŠ, 2009. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904243.pdf. [COBISS.SI-ID 14691893]

1005. FIDLER, Katja, KLAVŽAR, Andreja, MAVHAR, Marko, STROPNIK, Jan, VRISK, Mitja. Od setve do žetve. Vojnik: Osnovna šola, 2001. 42 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010521.pdf. [COBISS.SI-ID 8763957]

1006. OGRINC, Nadja, PERČIČ, Tadej, CENTRIH, Tin. Analiza prehrane na II. osnovni šoli Celje : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2011. 53 f., [10] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103955.pdf. [COBISS.SI-ID 15418421]

1007. OGRIZEK, Janez. Rezkalna naprava : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303648.pdf. [COBISS.SI-ID 16817205]

1008. OMEROVIČ, Sanela, ČELIKOVIČ, Admir, KOKOVNIK, Ines. Potrošnja ekološko pridelane hrane : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2005. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050227.pdf. [COBISS.SI-ID 12311605]

1009. OPRČKAL, Urška, STOŽIR, Tadeja. Dietni jedilniki na Osnovni šoli Vojnik. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 36 f. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903782.pdf. [COBISS.SI-ID 14679349]

1010. OPRČKAL, Urška, STOŽIR, Tadeja. Osveščenost dijakov o bolezni aids : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2010. 159 f., [1] f. pril, ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003899.pdf. [COBISS.SI-ID 15021365]

1011. OPRČKAL, Urška. Prilagojenost javnega cestnega prometa invalidom : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2013. 43 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303720.pdf. [COBISS.SI-ID 16837941]

1012. ORLIČNIK, Katja, SENTOČNIK, Larisa, KOŽELJ, Taja. Hišni ljubljenci učencev Osnovne šole Ljubečna : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2010. 35 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004573.pdf. [COBISS.SI-ID 15047221]

1013. OSET, Matic, ŠKRUBEJ, Kaja, ZUPANC TERGLAV, Barbara. Ozaveščenost dijakov glede preventivnih metod pri preprečevanju karcinoma : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2010. 115 f., [2] f. pril, ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003889.pdf. [COBISS.SI-ID 15018805]

1014. OŠLAK, Anja, ŠVAB, Tinkara. Pogled reševalcev na svoje delo v različnih okoljih : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2015. 116 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504256.pdf. [COBISS.SI-ID 19788085]

1015. PAPEŽ, Edvard, VRENKO, David. Podjetja v občini Celje in odnos dijakov Poslovno-komercialne šole Celje do podjetništva : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2011. 71 f.,III f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104424.pdf. [COBISS.SI-ID 15436085]

1016. PAREŽNIK, Barbara, POSAVEC, Ana, PETKOVSKI, Tilen. Motnje hranjenja. Celje: OŠ Lava, 2006. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607647.pdf. [COBISS.SI-ID 12995125]

1017. PARFANT, Katja, STOJAKOVIČ, Mario. Nordijski center Planica. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška gradbena šola, 2007. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704627.pdf. [COBISS.SI-ID 571005]

1018. PART, Klara, ŠKET, Taja. Uporaba konoplje v gradbeništvu : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2016. 45 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604104.pdf. [COBISS.SI-ID 21142581]

1019. PAVIČ, Diana, MARINČIČ, Urška, KLUN, Lucija. Kava, potreba ali navada? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 42 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704697.pdf. [COBISS.SI-ID 13786933]

1020. PAVLIČ, Blaž, PODGORŠEK, Jure. Živeti z alergijo : raziskovalna naloga. Šentjur: Osnovna šola Franja Malgaja, 2016. 42 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604085.pdf. [COBISS.SI-ID 21133877]

1021. PAVLINA, Iza, TODIĆ, Antonija, BOSIO, Hugo. Kako zdravo živijo celjski devetošolci?. Celje: III. OŠ, 2006. 63 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607568.pdf. [COBISS.SI-ID 13014837]

1022. PETELIN, Urban, STRAŠEK, Martin. Nadzor parkirišča : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola, 2006. 30 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607471.pdf. [COBISS.SI-ID 505213]

1023. PETERNEL, Andreja, KOŠTOMAJ, Mojca, KOČEVAR, Mia. Bo sendvič še dolgo prijatelj srednješolcem? : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 96 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607529.pdf. [COBISS.SI-ID 12988725]

1024. PETREJ, Kristina, JERŠIČ, Tadej. Sveče na vojniškem pokopališču : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2016. 39 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603861.pdf. [COBISS.SI-ID 21208373]

1025. PINTAR, Ana, REZEC, Ula, ŠELIH, Deja. Primerjava baktericidnega učinka nekaterih tekočih mil : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 14 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804893.pdf. [COBISS.SI-ID 14285109]

1026. PINTAR, Ana, KOCMAN, Nika, LIPOVČIČ, Nataša. Umetna prekinitev nosečnosti in mladostnice. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904704.pdf. [COBISS.SI-ID 14706229]

1027. PIRC, Aljaž. Kako skrbimo za zdravje na naši šoli : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Lava, 2010. 46 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004578.pdf. [COBISS.SI-ID 15045941]

1028. PIRMAN, Veronika. Zajtrk - zdrava navada osnovnošolca : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 32 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101928.pdf. [COBISS.SI-ID 15181365]

1029. PLANINŠEK, Nina, GRUŠOVNIK, Jan. Analiza uporabe varnostnega pasu v avtomobilu pri starših in učencih naše šole : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2014. 38 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402597.pdf. [COBISS.SI-ID 18109493]

1030. PLANKO, Iva, PLOŠTAJNER MUŽAR, Vesna. Vidnost pešcev v prometu : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2014. 55 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402968.pdf. [COBISS.SI-ID 18165045]

1031. PLEVNIK, Anže, KRESNIK, Rok, KRAMAR, Grega. Predelava avtomobila na električni pogon : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2014. 46 f., [5] f. zganjenih pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403441.pdf. [COBISS.SI-ID 18209077]

1032. POČIVAVŠEK, Tadej. Odvisnost od igranja spletnih iger med mladimi v Celju : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2015. 48 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504244.pdf. [COBISS.SI-ID 19783221]

1033. PODBREGAR, Žan, ŠTEFANIČ, Andrej, MIKELJ, Ambrož. Izdelava naprave za izravnavo sedeža v glavi dizel motorja za vbrizgalni sistem črpaka - šoba : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2010. 49 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004236.pdf. [COBISS.SI-ID 15032117]

1034. PODGORŠEK, Blaž. Kuhinjska sol - naša prijateljica ali sovražnica : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2010. 52 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003881.pdf. [COBISS.SI-ID 15016757]

1035. PODGORŠEK, Luka, ŠEHOVIĆ, Jasmin, ŠTUKLEK, Tomaž. Uresničevanje mestne mobilnosti : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja strokovna in poklicna šola, 2007. 46 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704542.pdf. [COBISS.SI-ID 13761589]

1036. ROJC, Majda. Pomen zdrave prehrane. Vojnik: Osnovna šola Vojnik, 1994. 30 str., [2] str. pril. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019970245.pdf. [COBISS.SI-ID 3607605]

1037. POPOVIČ, Ana Veronika, PREMUŠ, Matic. Sončne ure : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 30 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103431.pdf. [COBISS.SI-ID 15397429]

1038. POPRIJAN, Nejc. Primerjava biološko in industrijsko pridobljenega sadja ter zelenjave : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2015. 34 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504268.pdf. [COBISS.SI-ID 19791157]

1039. POTEKO, Eva, PASARIČ, Ana, VRENKO, Karmen. Zdrav življenjski slog : [raziskovalna naloga]. Celje: IV. osnovna šola, 2010 [i.e. 2011]. 41 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104073.pdf. [COBISS.SI-ID 15423541]

1040. POTOČNIK, Aleš, VAJDIČ, Jože. Odnos srednješolcev do pojava homoseksualnosti : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Center, 2005. 54 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050318.pdf. [COBISS.SI-ID 12389685]

1041. POTOČNIK, Ana, SINKOVIČ, Alja. Funkcionalna živila - probiotiki : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2011. 40 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201109246.pdf. [COBISS.SI-ID 15546165]

1042. POTOČNIK, Monika, ŠUHEL, Petra. Glasba na radiu : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. 46 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604106.pdf. [COBISS.SI-ID 21254453]

1043. POVŠE, Luka. Določanje alfa kislin v vzorcih hmelja : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2015. 22 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504265.pdf. [COBISS.SI-ID 19790389]

1044. POŽLEP, Lana, PLANKO, Tea, STRENČAN, Tinkara. Razširjenost nezdrave prehrane med osnovnošolci : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2014. 36 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402938.pdf. [COBISS.SI-ID 18159669]

1045. POŽLEP, Vanja, GRM, Antonija, PŠENIČNIK, Maja. Odnos slovenskih tržnikov do segmenta starejših porabnikov : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 96 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050251x.pdf. [COBISS.SI-ID 12102197]

1046. PRGIN, Rok. Letalske povezave Evrope : raziskovalna naloga. Celje: Srednja strokovna in poklicna šola, 2005. 30 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050304.pdf. [COBISS.SI-ID 12386613]

1047. PRIJIĆ, Jelena, MAJCEN, Tadeja, PREMOŠ, Pia. Ali poznamo hipnoterapijo? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 37 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804876.pdf. [COBISS.SI-ID 14289973]

1048. PRIJIĆ, Radovan, VENGUST, Vid, ŽURIČ, Tadej. Mladostniki in kajenje : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 39 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103515.pdf. [COBISS.SI-ID 15398709]

1049. ČEBULC, Monika. Prometna varnost na območju OŠ Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1999. 36 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604027.pdf. [COBISS.SI-ID 12880181]

1050. PUNGARTNIK, Gregor, MASTNAK, Benjamin. Nadzor železniškega prehoda : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2010. 14 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004460.pdf. [COBISS.SI-ID 15039285]

1051. PUSAR, Maša, RAMIĆ, Lamija. Www.akne.com : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2007. 21 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704396.pdf. [COBISS.SI-ID 13755957]

1052. PUSTOVRH, Jana, MEŠIČEK, Jerneja. Ženske v strojnišvu : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2008. 35 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804873.pdf. [COBISS.SI-ID 14290997]

1053. RADI, Maša. Obremenjenost osnovnošolcev : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2013. 31 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303625.pdf. [COBISS.SI-ID 16831541]

1054. RAJH, Karin, ŠTRAVS, Timea. Nevarne snovi in njihove oznake : raziskovalna naloga : kemija. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 46 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404130.pdf. [COBISS.SI-ID 18325301]

1055. RAJH, Karin, ŠTRAVS, Timea. Spanje naj bo na prvem mestu : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 44 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302059.pdf. [COBISS.SI-ID 16697141]

1056. RAT, Urban, SERDONER, Anže. Hidravlična zagozda : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2014. 41 f., 8 f. pril, ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403451.pdf. [COBISS.SI-ID 18211637]

1057. RATAJC, Tim, PIRC, Aljaž. Alternativni viri energije : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2011. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104204.pdf. [COBISS.SI-ID 15428661]

1058. RATAJC, Tim, GRADIŠNIK, Jernej. Pomen čebel za človeka. Celje: OŠ Lava, 2009. 42 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903925.pdf. [COBISS.SI-ID 14682421]

1059. RATAJC, Urška, JURKOŠEK, Jakob. Zbirajmo ločeno - že znamo, kar hočemo? : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2008. 68 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805082.pdf. [COBISS.SI-ID 14307125]

1060. RATEJ, Rene, RATEJ, Urban, SLAVULJ, Dejan. Eifflov stolp : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 31 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303588.pdf. [COBISS.SI-ID 16808757]

1061. RAVNJAK, Maruša, ZERA, Andrijana. Kako televizijska reklama vpliva na nakup : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. [3] f., 27 f., [6] f. pril., ilustr. graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603833.pdf. [COBISS.SI-ID 21258805]

1062. RAZGORŠEK, Sara. Moja izbira je pot brez avtomobila. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 34 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903865.pdf. [COBISS.SI-ID 14681397]

1063. RECKO, Tadej, VOVK, Jernej, VERHOVŠEK, Roman. Kako globoko v žep po alkohol in tobak : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 61 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050243.pdf. [COBISS.SI-ID 12315189]

1064. REZEC, Hana, NUSSDORFER, Klara. Prazniki in nakupne navade potrošnikov : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 22 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003843.pdf. [COBISS.SI-ID 15013685]

1065. REZEC, Ula, ŠELIH, Deja. Vpliv računalnika na vid osnovnošolcev : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 18 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704699.pdf. [COBISS.SI-ID 13787445]

1066. RIBEŽL-MEDVED, Nuša, BRAČUN, Katarina, MELAVC, Miha. Barvanje las : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 35 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402158.pdf. [COBISS.SI-ID 18048565]

1067. RIBIČ, Nina, KODRIN, Nina. Alkohol in mladi : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Lava, 2008. 37 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804932.pdf. [COBISS.SI-ID 14274869]

1068. RIBIČ, Nina, SKUBIC, Tjaša. Prehranjevanje mladih : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Lava, 2007. 40 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704733.pdf. [COBISS.SI-ID 13791029]

1069. ROBER, Nejc, VUKSANOVIĆ, Nik. Oskrba z zemljskim plinom v Celju : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 31 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003897.pdf. [COBISS.SI-ID 15020853]

1070. ROBIČ, Tina, ŽNIDAREC, Katarina, HEDŽET, Ajda. Kako pobarvati jajca z naravnimi barvili : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2010. 29 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004575.pdf. [COBISS.SI-ID 15046709]

1071. ROGAN, Damjan. Predelava vretena frezalnega stroja. Celje: Poklicna in tehniška strojna šola, 2006. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607444.pdf. [COBISS.SI-ID 13033013]

1072. ROJC, Gal, MUJKANOVIČ, Gregor. Osnovnošolci in prepovedane droge : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2007. 47 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704749.pdf. [COBISS.SI-ID 13792053]

1073. ROMŠAK, Nika, KOPINŠEK, Amadeja, GRAČNER, Nina. Brez pametnega telefona bi ___ : raziskovalna naloga. Rimske Toplice: Osnovna šola Antona Aškerca, 2015. 21 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504171.pdf. [COBISS.SI-ID 19769141]

1074. ROPOTAR, David, PODGORŠEK, Jaka, JELENKO, Matic. Naprava za trening skoka s palico : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2011. 36 f., [1] f. zganjena pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104631.pdf. [COBISS.SI-ID 15442741]

1075. ROŠER, Aleksandra, ŽLAVS, Katarina. Vreme in razvoj bolezni vinske trte. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 45 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903806.pdf. [COBISS.SI-ID 14679605]

1076. ROZMAN, Jasmina, VRHOVŠEK, Jasna, PUŠNIK, Samo. Pomen raznolikosti zaposlenih za uspešno podjetje : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 50 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607513.pdf. [COBISS.SI-ID 12987701]

1077. RUČIGAJ, Neža, ŠARLAH, Sara. Merjenje količine alkohola v izdihanem zraku po uživanju pralinejev z alkoholnim polnilom : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 17 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604057.pdf. [COBISS.SI-ID 21265461]

1078. RUČIGAJ, Neža, ŠARLAH, Sara. Primerjava učinka žvečilnih gumijev Orbit in Airwaves na pH in bakterije v ustni votlini : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 25 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504116.pdf. [COBISS.SI-ID 19752501]

1079. SEBANC, Tina, PRATNEMER, Manja. Družbeni vidiki prehranjevanja : (samopodoba posameznika in sprejemanje debelih ljudi v družbo) : [raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2009. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905219.pdf. [COBISS.SI-ID 14734133]

1080. SELIČ, Jasmina, SIVKA, Maja, ŠTEFANIČ, Inge. Www.naravna.si : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2007. 34 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704591.pdf. [COBISS.SI-ID 13764917]

1081. SELJAK, Karmen. Osveščenost dijakov srednje zdravstvene šole Celje in I. gimnazije v Celju o sladkorni bolezni : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2011. 187 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104277.pdf. [COBISS.SI-ID 15423029]

1082. SEME, Miha, MEDVED, Mihael. Nadzor parkirišča : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2010. 17 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004372.pdf. [COBISS.SI-ID 15033397]

1083. SENIČAR, Marija, SENIČAR, Sanja. Kako gledamo na umiranje in smrt? : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2014. 74 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403098.pdf. [COBISS.SI-ID 18190901]

1084. SIKOŠEK, Julija, HOHNJEC, Karlina. Refleksna masaža stopal : aplikativne inovacijske vede. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 30 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302052.pdf. [COBISS.SI-ID 16696885]

1085. SIKOŠEK, Julija, HOHNJEC, Karlina. S smehom do zdravja : raziskovalna naloga : druga področja. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 23 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404129.pdf. [COBISS.SI-ID 18324789]

1086. SIMIĆ, Rebeka, ŠARMAN, Ajda, GRASSELLI, Lena. Embalaža za prehrano : področje kemija : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2016. 59 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604064.pdf. [COBISS.SI-ID 21087029]

1087. SIMONIČ, Domen, SELČAN, Ula. Droge med nami : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 27 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804259.pdf. [COBISS.SI-ID 14269237]

1088. SIMONIČ, Domen. Reklamni papir - koliko dreves še bo padlo?. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 16 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903857.pdf. [COBISS.SI-ID 14681141]

1089. SIMONIČ, Jernej. Avtomatizacija sušilnice za mesne izdelke : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2010. 19 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004501.pdf. [COBISS.SI-ID 15041589]

1090. SIMONIČ, Jernej. Točkovni indikator nivoja tekočin : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2011. 18 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104529.pdf. [COBISS.SI-ID 15439925]

1091. SINANOVIĆ, Nermin, ŠTARKL, Sven, VINKLER, Luka. Vpliv medijev na izbor jedi med osnovnošolci : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2008. 40 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804922.pdf. [COBISS.SI-ID 14277173]

1092. SITAR, Marko. Dvoriščna vrata na daljinsko upravljanje : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2009. 16 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905221.pdf. [COBISS.SI-ID 14733621]

1093. SKALICKY, Klara, ŠORN, Eva, ŠORN, Karmen. Poznavanje ekološko pridelane hrane med potrošniki in poseganje po njej : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 21 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303591.pdf. [COBISS.SI-ID 16798005]

1094. SKALICKY, Tajda, BRODEJ, Saša, KRAJNC-ZAGRUŠOVCEM, Eva. Pojav naglavnih uši v osnovni šoli : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 23 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504102.pdf. [COBISS.SI-ID 19736629]

1095. SKAZA, Barbara, KROFLIČ, Saša, VIVOD, Petra. Imam preveč ali premalo kilogramov? : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 30 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710606.pdf. [COBISS.SI-ID 14011189]

1096. SKAZA, Barbara, VIVOD, Petra. Kakovost vode v vojniških vodnjakih : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804543.pdf. [COBISS.SI-ID 14271797]

1097. SKUBIC, Benjamin, MIRT, Rok. Biodizel : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2010. 20 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004502.pdf. [COBISS.SI-ID 15041845]

1098. SLATINEK, Tadej. Tekoči trak : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2008. 23 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804979.pdf. [COBISS.SI-ID 14304821]

1099. SOTLAR, Ema. Dijaki z epilepsijo na Srednji zdravstveni šoli Celje : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2013. 33 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303703.pdf. [COBISS.SI-ID 16835125]

1100. SPOLENAK, Nik, ROBIČ, Filip. Droge na šolah : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2014. 24 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402933.pdf. [COBISS.SI-ID 18156341]

1101. STENŠAK, Anton. Sinteza azo barvil. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola, 2006. 37 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607465.pdf. [COBISS.SI-ID 507517]

1102. STIPLOŠEK, Tea. Odpadki in odplake iz naših gospodinjstev : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2013. 58 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303696.pdf. [COBISS.SI-ID 16836405]

1103. STIPLOVŠEK, Maksimilijan. Dvoriščna vrata. Celje: Šolski center, Srednja šola za elektrotehniko in kemijo, 2008. 19 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804800.pdf. [COBISS.SI-ID 14301493]

1104. STOPAR, Duška. Prehranjevalne navade srednješolcev : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Center, 2005. 57 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050322.pdf. [COBISS.SI-ID 12390197]

1105. STRMČNIK, Grega, ZAGRADIŠNIK, Jure. Ovčereja kot možnost trajnostnega razvoja Solčavskega : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2015. 54 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504239.pdf. [COBISS.SI-ID 19782453]

1106. STRNIŠNIK, Matej, PUČNIK, Marko, KONEC, David. Loterijski mehanizem mešalko : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2008. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804875.pdf. [COBISS.SI-ID 14290485]

1107. STROPNIK, Sara, METELKO, Natalija, JANŽEKOVIČ, Maja. Ni vse zlato, kar se sveti : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2010. 55 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003927.pdf. [COBISS.SI-ID 15024181]

1108. STUPAN, Gašper. Življenje z disleksijo v šoli : (študija primera) : raziskovalna naloga. Rimske Toplice: OŠ Antona Aškerca, 2016. 37 f, [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604120.pdf. [COBISS.SI-ID 21115445]

1109. ŠACER, Franci, ŽOLEK, Miha. Fleksibilnost učencev pri uporabi različnih računalniških programov. Celje: II. osnovna šola, 2009. 50 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903944.pdf. [COBISS.SI-ID 14683701]

1110. ŠARMAN, Žiga. Posledice žleda v celjskem mestnem gozdu leta 2014 : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2015. 42 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504221.pdf. [COBISS.SI-ID 19777589]

1111. ŠIBLI, Ina. Življenje s fenilketonurijo. Celje: I. gimnazija, 2006. 44 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607491.pdf. [COBISS.SI-ID 13023029]

1112. ŠKOFLEK, Jože, OVČAR, Rok, KOTNIK, Rok. Analiza izpušnih plinov. Celje: Poklicna in tehniška strojna šola, 2006. 25 f. + [46] f. pril., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607447.pdf. [COBISS.SI-ID 13032245]

1113. ŠKRINJAR, Amadeja, GRUŠOVNIK, Laura, PETEK, Tjaša. Gensko spremenjeni organizmi : raziskovalna naloga. Frankolovo: Osnovna šola Antona Bezenška, 2016. 22 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603864.pdf. [COBISS.SI-ID 21192501]

1114. ŠLANDER, Samo, STOPAR, Žiga. Vodenje pršilnika hmelja : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 29 str., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504334.pdf. [COBISS.SI-ID 19795253]

1115. ŠMIT, Marko, JEROT, Aleš. Male hidroelektrarne : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška elektro in kemijska šola, 2007. 34 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704602.pdf. [COBISS.SI-ID 569725]

1116. ŠORN, Eva. Pridobivanje električne energije z gorivno celico : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 19 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403073.pdf. [COBISS.SI-ID 18190133]

1117. ŠORN, Eva, VENGUST, Neža. Vpliv biooglja na kaljenje semen in razvoj mladih rastlin : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 24 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504103.pdf. [COBISS.SI-ID 19736885]

1118. ŠPAN, Andraž. Vloga železnice v Rimskih Toplicah : raziskovalna naloga. Rimske Toplice: Osnovna šola Antona Aškerca, 2015. 40 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504178.pdf. [COBISS.SI-ID 19770165]

1119. ŠPES, Ana, KOLAR, Nina, HORVAT, Kaja. Kako se na naši šoli spreminja poraba vode skozi šolsko leto v primerjavi z drugimi šolami : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2013. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303597.pdf. [COBISS.SI-ID 16797493]

1120. ŠTAMIC, Domen. Vpliv uporabe rastlinskih hormonov na uspešnost cepilne zveze med podlago in cepičem jablane (Malus domestica) : raziskovalna naloga. Celje: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, 2014. 24 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403424.pdf. [COBISS.SI-ID 18205749]

1121. ŠTEFANIČ, Kristjan, POTOČNIK, Domen, JANŽEK, Leon. Upravljanje prestav na volanu : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 32 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504343.pdf. [COBISS.SI-ID 19797813]

1122. ŠTRAVS, Timea, RAJH, Karin. Prehrana učencev tretje triade Osnovne šole Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 38 str., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204567.pdf. [COBISS.SI-ID 15831605]

1123. ŠUMIGA, Žan, KNEZ, Karin. Osnovnošolci in skrb za higieno telesa : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2011. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104206.pdf. [COBISS.SI-ID 15428917]

1124. TERŠEK, Živa, RIBEŽL-MEDVED, Nuša. Sladkorna bolezen - jo poznam? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 30 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504226.pdf. [COBISS.SI-ID 19778869]

1125. TOMAN, Janja, STROPNIK, Nives, SKORNŠEK, Laura. Navigacija v letalskem prometu : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 2009. 41 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905224.pdf. [COBISS.SI-ID 14732853]

1126. TOMAŽIN, Dejan, POLJAŽER, Klemen. Alarmni sistem : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2010. 16 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004459.pdf. [COBISS.SI-ID 15039029]

1127. TOMIČ, Tina, VRENKO, Denis, KLETEČKI, Dejan. Invalidi v grajenem okolju celjskega mestnega jedra : [raziskovalna naloga]. Celje: IV. osnovna šola, 2007. 25 f., [2] f. zganj. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704679.pdf. [COBISS.SI-ID 13782581]

1128. TOVORNIK, Nejc. Dodatni varnostni sistem avta : raziskovalna naloga. Celje: [Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije], 2016. 40 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603839.pdf. [COBISS.SI-ID 21257269]

1129. TRATNIK, Gašper, PENCA, Rožle, VOZLIČ, Miha. Trokolutna tračna žaga : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2009. 30 f., [9] f. zganjenih pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905137.pdf. [COBISS.SI-ID 14729013]

1130. TRUPEJ, Gašper. Mikro sončna elektrarna : raziskovalna naloga : elektrotehnika. Vojnik: Osnovna šola, 2014. 21 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404131.pdf. [COBISS.SI-ID 18325557]

1131. TUHTAR, Peter. Merjenje temperature z uporabo mikrokrmilnika : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2011. 18 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104440.pdf. [COBISS.SI-ID 15437877]

1132. TURKANOVIĆ, Nastja, TURNŠEK, Staša, PERČIČ, Špela. Ali so "nevarni" psi res nevarni : raziskovalna naloga iz biologije - zoologija, vzreja in vzgoja psov. Celje: IV. osnovna šola, Klub mladih raziskovalcev "Heureka", 2013. 35 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303615.pdf. [COBISS.SI-ID 16809781]

1133. TURNŠEK, Anamaria, RACMAN, Gregor. Usposabljanje kandidatov v avto šolah. Celje: Srednja strokovna in poklicna šola, 2005. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050305.pdf. [COBISS.SI-ID 12386869]

1134. TURNŠEK, Maruša, PEGANC, Katja, SENICA, Sara. Pandemska "nova - H1N1" gripa : raziskovalna naloga. Celje: IV. osnovna šola, 2010. 42 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004591.pdf. [COBISS.SI-ID 15049269]

1135. ULAGA, Lara, ŽMAVC, Andreja. Pogled ljudi na prometno varnost oseb z epilepsijo : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2016. 62 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604100.pdf. [COBISS.SI-ID 21154101]

1136. VEBER, Samantha, SLATINEK, Mark. Iz katerega lubja lahko pripravimo najboljše črnilo. Celje: OŠ Ljubečna, 2009. 23 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904870.pdf. [COBISS.SI-ID 14710069]

1137. VENGUST, Valentina, RUČIGAJ, Urh. Hitra hrana - da ali ne?. Celje: III. OŠ, 2006. 39 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607566.pdf. [COBISS.SI-ID 13015093]

1138. VERK, Alen, PAPIČ, Aleš, NUNČIČ, Blaž. Računalniško voden digitalen merilec porabe električne energije : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 57 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303657.pdf. [COBISS.SI-ID 16793397]

1139. VERVEGA, Eva, RADMANOVIĆ, Ana. Uporaba analgetikov med učenci naše šole : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 24 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402199.pdf. [COBISS.SI-ID 18053941]

1140. VESENJAK, Lucija, OBREZ, Domen. Kam z zdravili, ki jih nismo porabili? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 29 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804896.pdf. [COBISS.SI-ID 14284341]

1141. VETRIH, Ines, PONGRAČIČ, Metka, ZORKO, Tjaša. Gospodarno ravnanje z odpadki na šoli : (raziskovalna naloga). Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2008. 82 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805145.pdf. [COBISS.SI-ID 14310197]

1142. DOBROTINŠEK, Dejan, FIDLER, Katja, FIDLER, Maja. Vinogradništvo. Vojnik: Osnovna šola, 2000. 47 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000236.pdf. [COBISS.SI-ID 6981941]

1143. VINTER, Maja, HORVAT, Anja. Kako do lastne parfumske vodice : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2011. 29 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104250.pdf. [COBISS.SI-ID 15430965]

1144. PETEK, Klementina, VIDENŠEK, Janja, ŽNIDAR, Simona, VOLAVŠEK, Andrej, KOPRIVNIK, Tadej. Viri pitnih voda našega šolskega okoliša. Vojnik: Osnovna šola Vojnik, 1994. 47 str., [10] str. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019970244.pdf. [COBISS.SI-ID 3607349]

1145. VIRTIČ, Marko. Toplotni mostovi : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška gradbena šola, 2006. 41 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607466.pdf. [COBISS.SI-ID 509565]

1146. VODOVNIK, Rok, VESIĆ, Dejan. Pasivna hiša : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2009. 32 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905135.pdf. [COBISS.SI-ID 14729525]

1147. VOGRINC, Gregor, KRESNIK, Dejan, GOBEC, Tilen. Peka kostanja in drugih živil v bobnu : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2014. 8 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403445.pdf. [COBISS.SI-ID 18210357]

1148. VOLARIČ, Kornelija, SRABOTNIK, Janja. Kvaliteta malic v osnovni in srednji šoli : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 29 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804899.pdf. [COBISS.SI-ID 14283573]

1149. VRANIČ, Primož, KORENT, Nejc, VASLE, Klemen. Merjenje zmogljivosti toplotne črpalke za segrevanje sanitarne vode : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2014. 42 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403452.pdf. [COBISS.SI-ID 18212149]

1150. VRBOVŠEK, Jure. Led prikazovalnik : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo, 2013. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303649.pdf. [COBISS.SI-ID 16816949]

1151. VREČER, Jan, VREČER, Rok, ŠLOSAR, Tim. Magnetno vzbujanje elektromotorja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 33 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303584.pdf. [COBISS.SI-ID 16818997]

1152. VREČKO, Sara, KNAFELJ, Tanja. Zdravstvene posledice tetoviranja, prebadanja in poslikave telesa. Celje: Šolski center, Splošna in strokovna gimnazija Lava, 2005. 34 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050328.pdf. [COBISS.SI-ID 427389]

1153. VRESK, Martina, ŠALAMUN, Sergeja. Logistični procesi v lesnem podjetju : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko, 2013. 59 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303790.pdf. [COBISS.SI-ID 16843829]

1154. VRHOVNIK, Lea, GOLEŽ, Marja. Koristna uporaba pralne vode iz betonarn : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 19 str., [9] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204566.pdf. [COBISS.SI-ID 15830581]

1155. VRTAČNIK, Klara. Osveščenost ljudi o vplivu zdravil na vožnjo : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2015. 57 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504257.pdf. [COBISS.SI-ID 19788341]

1156. RESANOVIČ, Iva, LEŠNIK, Žiga, PAVLIN, Aljaž, LEBENIČNIK, Jernej. Vsebnost hranilnih snovi v zemlji in listih hmelja v jesenskem času. Celje: OŠ Frana Roša, 2005. 108 f.+ pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050219.pdf. [COBISS.SI-ID 12310069]

1157. WAHIBI, Adam, RAVNAK, Izak. Vpliv življenjskega okolja na zdravje zob : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2014. IV, 47 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404136.pdf. [COBISS.SI-ID 18329653]

1158. ZAGORC, Nika, ZMRZLAK, Sara. Učenci z motnjami avtističnega spektra na naši šoli : [raziskovalna naloga]. Celje: II. osnovna šola, 2010. 50 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004421.pdf. [COBISS.SI-ID 15043893]

1159. ZAJC, Jan, KEJŽAR, Nejc, CEPUŠ DEČMAN, Anja. Z glasbo do polnega klobuka : ulična glasba v Celju. Celje: IV. OŠ, 2009. 32 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904189.pdf. [COBISS.SI-ID 14691381]

1160. ZAJEC, David. Zdravila brez recepta : [raziskovalna naloga]. Celje: OŠ Lava, 2010. 48 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004454.pdf. [COBISS.SI-ID 15036725]

1161. ZAKOŠEK, Aljaž, TRUPEJ, Gašper, ŽELEZNIK, Žan. Pametna palica : elektrotehnika, elektronika in robotika. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 36 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302044.pdf. [COBISS.SI-ID 16696629]

1162. ZAVODNIK, Iza, GOBEC, Nika. Anksioznost in fobije med mladimi v Celju : psihologija : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2016. 40 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604113.pdf. [COBISS.SI-ID 21229877]

1163. ZAVOLOVŠEK, Maša. Kaj vemo o razvojni motnji avtizem? : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2010. 100 f., [1] f. pril, ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003888.pdf. [COBISS.SI-ID 15018549]

1164. ZAVOLOVŠEK, Maša. Prilagojenost osnovnih in srednjih šol v mestni občini Celje učencem in dijakom s paraplegijo : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2011. 264 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104647.pdf. [COBISS.SI-ID 15447093]

1165. ZAVŠEK, Klementina. Vpliv netopirskih iztrebkov na rast paradižnikov : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2013. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303602.pdf. [COBISS.SI-ID 16788789]

1166. FIDLER, Katja, LAVBIČ, Natalija, VINTER, Gregor, OPRČKAL, Metka, BELAK, Laura. Znamenite gostilne Vojnika. Vojnik: Osnovna šola, 2001. 34 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010524.pdf. [COBISS.SI-ID 8766005]

1167. ZORKO, Matej, MUR, Denis, LUKMAN, Darjan. Vzdolžni hidravlični cepilec drv : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo in mehatroniko, 2008. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804874.pdf. [COBISS.SI-ID 14290741]

1168. ZORKO, Nika, UDOVČ, Borut. Kako poznamo angleškega buldoga?. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 41 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607630.pdf. [COBISS.SI-ID 13007413]

1169. ZUKA, Samantha, MILJIČ, Ankica, STOPAR, Tadej. Učinkovita tajnica - uspešno podjetje : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 40 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607518.pdf. [COBISS.SI-ID 12991797]

1170. ZUPAN, Ina, ROŽENBERGAR ŠEGA, Urša. Frizura kot del identitete. Celje: III. OŠ, 2009. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904255.pdf. [COBISS.SI-ID 14693429]

1171. ZUPANC, Maša. Obleka kot del kulturne identitete : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2016. 36 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604191.pdf. [COBISS.SI-ID 21286197]

1172. ZUPANC, Sabina. Oprema TV studia : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2014. 26 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403440.pdf. [COBISS.SI-ID 18208821]

1173. ZVONAR, Nataša, DUCMAN, Sara. Čarobni dotik ayurvede : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2011. 67 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104645.pdf. [COBISS.SI-ID 15446581]

1174. ŽILNIK, Saša, DRAKSLER, Neža, MALEC, Maruša. Mestu prijazen promet : raziskovalna naloga iz prometa. Celje: IV. osnovna šola, Klub mladih raziskovalcev "Heureka", 2010. 30 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004586.pdf. [COBISS.SI-ID 15048245]

1175. ŽLAVS, Natalija. Čebelarstvo : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 33 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804509.pdf. [COBISS.SI-ID 14270261]

1176. ŽNIDAR, Katja. Varčevanje s porabo vode v Krajevni skupnosti Aljažev hrib : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Center, 2011. 68 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104644.pdf. [COBISS.SI-ID 15446325]

1177. ŽNIDAR, Lucija. Ekološke kmetije v občini Vojnik : (geografija) : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 27 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710610.pdf. [COBISS.SI-ID 14011445]

1178. ŽNIDAREC, Katarina. Kako se znebiti španskega lazarja?. Ljubečna: Osnovna šola, 2009. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904952.pdf. [COBISS.SI-ID 14716213]

1179. ŽNIDARŠIČ, Manca, BEVC, Sarah, PUŠNIK, Nina. Slepi za enakopravnost : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2008. 54 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804842.pdf. [COBISS.SI-ID 14293557]

1180. ŽOHAR, Tjaša, ZUPANEC, Tjaša, KRAJŠEK, Jernej. Klopi - ali se znamo zaščititi? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 25 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003846.pdf. [COBISS.SI-ID 15014453]

1181. ŽVIŽEJ, Ana. Celje v vrhu Evrope glede razvitosti kanalizacijskega omrežja. Celje: I. gimnazija, 2006. 44 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607493.pdf. [COBISS.SI-ID 13022517]


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


1182. ADAMIČ, Mateja, BOMBEK, Tina, BANGOURA, Nensi. Akt. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2005. 88 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050309.pdf. [COBISS.SI-ID 12387381]

1183. ANCELJ, Gal, ŠTOK, Andraž. Ali korekcija barv vpliva na čustva gledalcev pri filmu? : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. [3] f., 32 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604193.pdf. [COBISS.SI-ID 21285685]

1184. ANTOLINC, Tjaša, ROMIH, Tjaša. Vodnjaki v Dobovcu in Turnem : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2014. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403436.pdf. [COBISS.SI-ID 18207797]

1185. ARČAN, Maša, GOLEŽ, Mirjam. Moderna glasba in priljubljene slavne osebe : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 24 str., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204565.pdf. [COBISS.SI-ID 15839285]

1186. ARČAN, Mihael, JEKL, Oskar. Pomen in vpliv gibalne dejavnosti na otroka skozi oči osnovnošolcev : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 44 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504092.pdf. [COBISS.SI-ID 19735861]

1187. ARČAN, Rok, MEDVED, Ciril. Skejt park Žalec : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo, 2008. 78 f., [4] f. zganj. zvd., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805161.pdf. [COBISS.SI-ID 14311989]

1188. ARNČNIK, Matic, GRAČNER, Patricija, POTOČNIK, Neja. Šport in mladi : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 30 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704695.pdf. [COBISS.SI-ID 13786421]

1189. ARNŠEK, Patricija, BEK, Lidija, SALOBER, Denis. Vizualna in arboristična analiza izbranih zelenih prvin šolskega parka ŠHVU Celje : raziskovalna naloga. Celje: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, Srednja poklicna in strokovna šola, 2013. V, 36, 10 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303882.pdf. [COBISS.SI-ID 16847413]

1190. ARZENŠEK, Katarina, ČREŠNAR, Špela. Bodimo močnejši : gibalne sposobnosti učencev v OŠ Hruševec Šentjur : raziskovalna naloga. Šentjur: Osnovna šola Hruševec, 2011. 60 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104188.pdf. [COBISS.SI-ID 15428149]

1191. AŠIČ, Ana, ČALASAN DORN, Lara, NARDIN, Janja. Viki Ašič : osebnost mojega kraja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2010. 42 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004583.pdf. [COBISS.SI-ID 15044661]

1192. BANOVŠEK, Patricija, OCVIRK, Špela. Kako oživeti jedro Celja : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2011. 32 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104271.pdf. [COBISS.SI-ID 15425333]

1193. BANOVŠEK, Patricija, OCVIRK, Špela. Mostovi v Mestni občini Celje : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2010. 37 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003880.pdf. [COBISS.SI-ID 15016501]

1194. BEK, Polona, ŠKRNIČKI, Tadeja. Odnos mladih do slovenske glasbene scene : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2006. 57 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607528.pdf. [COBISS.SI-ID 12992821]

1195. BERK, Pina. Ukvarjanje s športom med učitelji OŠ Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2016. 20 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604079.pdf. [COBISS.SI-ID 21203509]

1196. BEZOVNIK, Niko, GOMINŠEK, Urban, MAJER, Rok. Balkoni. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška gradbena šola, 2006. 49 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607443.pdf. [COBISS.SI-ID 509821]

1197. BLAŽEVIĆ, Omar, BIZJAK, Jaka, GLAVAN, Jernej. Spremembe motoričnih sposobnosti in telesnih značilnosti od šestega do devetega razreda : [raziskovalna naloga]. Celje: IV. osnovna šola, 2014. 35 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403389.pdf. [COBISS.SI-ID 18203957]

1198. BOMBAČ, Larisa, KOŠAK, Julija. Ljudje in glasba. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2005. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050193.pdf. [COBISS.SI-ID 12290869]

1199. BOROVNIK, Sanja, BOROVNIK, Saša, DOBNIK, Anita. Upodobitve Salome in Judite v likovni umetnosti. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2005. 60 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050310.pdf. [COBISS.SI-ID 12387637]

1200. BRAČIČ, Matic, GORJANC, Tjaša, SELES, Marcel. Kako preživljamo počitnice in vikende?. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607639.pdf. [COBISS.SI-ID 13004853]

1201. BRILEJ, Tomaž, KOLMAN, Manca. Prijetno okolje - uspešni in zadovoljni učenci : raziskovalna naloga. Dobje: Osnovna šola, 2016. 55, 43, 7 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604119.pdf. [COBISS.SI-ID 21118773]

1202. BRODEJ, Anja, JANUŠIČ, Nika. Izbira glasbenega idola : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. 27 f., [1] f. pril., ilustr. graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303580.pdf. [COBISS.SI-ID 16815157]

1203. BRODEJ, Saša, KRAJNC-ZAGRUŠOVCEM, Eva, SKALICKY, Tajda. Suburbanizacija na območju Mestne občine Celje : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 42 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604089.pdf. [COBISS.SI-ID 21115957]

1204. CVELFAR, Jaka, DRŽEK, Domen. Osmi dan je bog ustvaril rock : tri generacije o rock-u : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 23 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003894.pdf. [COBISS.SI-ID 15020085]

1205. CVERLIN, Amadeja, FERME, Tadej. Zgodovina košarke : tudi v Šmarju Jelšah radi igramo košarko. Šmarje pri Jelšah: Osnovna šola, 2006. [ ]f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613212.pdf. [COBISS.SI-ID 13310517]

1206. ČAKŠ, Martin, HABOT, Maruša. Lepota in moč zlatega reza : [raziskovalna naloga]. [Šmarje pri Jelšah: Osnovna šola], 2006. 45 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200811592.pdf. [COBISS.SI-ID 14478389]

1207. PUNGARTNIK, Urška, PEČOVNIK, Maja, OPERČKAL, Valerija. Čar kmečke hiše na Frankolovem. Frankolovo: Osnovna šola, 2000. 53 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000447.pdf. [COBISS.SI-ID 7490101]

1208. BUT, Blaž. Čas je za igro babica __ : projektna naloga. Šmarje pri Jelšah: Osnovna šola, 2006. 52 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613209.pdf. [COBISS.SI-ID 13309749]

1209. ČEHIĆ, Lejla, PREMIK, Urška. Impresionisti in mi. Celje: III. OŠ, 2009. 38 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904251.pdf. [COBISS.SI-ID 14692917]

1210. ČEPIN, Luka, STRENČAN, Urban, ŽAGAR, Jurij. Arhitektura Celja v 60., 70. in 80. letih. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2013. 75 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303636.pdf. [COBISS.SI-ID 16815413]

1211. DOBROTINŠEK, Andreja, TAŠKER, Nataša, FORŠTNER, Tadeja, STEPIŠNIK, Maja, OPRČKAL, Tanja. Človek in nakit. Vojnik: Osnovna šola, 1993. 49 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019930304.pdf. [COBISS.SI-ID 1549877]

1212. ČOVIĆ, Žana, IMAMOVIĆ, Meliha, OBREZ, Valentina. Poznavanje zumbe med osnovnošolci : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2013. [2] f. pril., 28 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303585.pdf. [COBISS.SI-ID 16816437]

1213. ČREMOŽNIK, Žan, MRAZ, Peter, POSINEK, Hano. Vpliv YU-GI-OH kart na učence naše šole. Celje: OŠ Frana Kranjca, 2009. 37 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904332.pdf. [COBISS.SI-ID 14696501]

1214. DANOJEVIĆ, Vajat, PUČKO, Denis. Montažne hiše : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo, 2010. 49 f., [1]f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004485.pdf. [COBISS.SI-ID 15040309]

1215. DEBELEC, Denis, MERDANOVIĆ, Dino, SINANOVIĆ, Sanel. Grafiti : [raziskovalna naloga]. Celje: OŠ Lava, 2010. 26 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004441.pdf. [COBISS.SI-ID 15036213]

1216. DOBRAJC, Katja, SMEH, Anika, STEBLOVNIK, Kaja. Kolesarji - najšibkejši člen : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2008. 41 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804924.pdf. [COBISS.SI-ID 14276917]

1217. ŽLIČAR, Vesna, LIPOVŠEK, Milena, PAVŠER, Ana, KUNST, Uroš, ŽLIČAR, Marko. Dobre in slabe strani planinarjenja : [raziskovalna naloga]. Vojnik: Osnovna šola, 1993. 24 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019930238.pdf. [COBISS.SI-ID 1442357]

1218. DRAGAR, Jana, KRAŠOVIC, Ana, PLEVNIK, Eva. Poslušanje klasične glasbe učencev in dijakov Glasbene šole Celje : raziskovalna naloga. Celje: Glasbena šola, 2011. 38 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103956.pdf. [COBISS.SI-ID 15418677]

1219. DROBINC, Timotej, KOCIJAN, Vesna, KRANJC-ZAGRUŠOVCEM, Ana. Motivacija in uspehi športnikov na OŠ Hudinja : raziskovalna naloga. Celje: [Osnovna šola Hudinja], 2013. 31 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303578.pdf. [COBISS.SI-ID 16822581]

1220. DROFENIK, Katja, VONČINA, Katja. Zasteklitev balkonov na večstanovanjskih stavbah : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo, 2008. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805187.pdf. [COBISS.SI-ID 14314037]

1221. DUŠAK, Eva, KAČ SILIČ, Ema, PANTNER VOLFAND, Ina. Vadenje učencev in dijakov Glasbene šole Celje : raziskovalna naloga. Celje: Glasbena šola, 2010. 75 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004606.pdf. [COBISS.SI-ID 15050805]

1222. ĐORĐIĆ, Neža, ROMIH, Kaja. Flavta in jazz : raziskovalna naloga. Celje: Glasbena šola, 2011. 34 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103957.pdf. [COBISS.SI-ID 15418933]

1223. ĐUKIČ, Milanka, LAH, Nina, VERDEV, Katja. Kje ste naši mladi glasbeniki? : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Ljubečna, 2005. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050217.pdf. [COBISS.SI-ID 12309557]

1224. FERLEŽ, Urh. "Britof je krasen, bolj podoben parku kakor pokopališču." : (iz popisa pokopališč lavantinske škofije 1916) : o celjskem mestnem pokopališču : raziskovalna naloga : umetnostna zgodovina. V Celju: I. gimnazija, 2015. 71 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504249.pdf. [COBISS.SI-ID 19785781]

1225. FERLEŽ, Urh. Oprema cerkva v Celju in okolici pred 2. svetovno vojno in danes : kaj se je spremenilo? : raziskovalna naloga. Celje: [Osnovna šola Ljubečna], 2013. 114 str., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303577.pdf. [COBISS.SI-ID 16821045]

1226. FRANGEŽ, Urška, KOVAČ, Lenart. Evolucija mestne vedute : raziskovalna naloga. Celje: IV. osnovna šola, Klub mladih raziskovalcev Heureka, 2013. 40 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303613.pdf. [COBISS.SI-ID 16811317]

1227. GABERŠEK, Gal, GADOUR ŠENTJURC, Idris, RUČIGAJ, Neža. Je moja skladnost (koordinacija) gibanja boljša kot tvoja? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2014. 24 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402162.pdf. [COBISS.SI-ID 18050357]

1228. GORJANC, Tjaša, KOVAČIČ, Tamara, ŠOSTER, Veronika. Urbanizacija mesta Celje po poplavnih območjih : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2009. 89 f., [5] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905047.pdf. [COBISS.SI-ID 14711349]

1229. GRAD, Sara. Dušan Samec, univ. dipl. ing. arhitekt in oblikovalec. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2013. 50 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303637.pdf. [COBISS.SI-ID 16815925]

1230. GUČEK, Ana, HRASTNIK, Katarina, RESNIK, Katja. Avtobusne postaje : družabno avtobusno postajališče : arhitektura in gradbeništvo : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Lava, 2016. 27 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604063.pdf. [COBISS.SI-ID 21103413]

1231. GUZEJ, Helena, KRISTAN, Jasmina, TRUNKL, Katja. Uspešna turistična ponudba : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 66 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050242.pdf. [COBISS.SI-ID 12314933]

1232. HANŽEKOVIČ, Monika, ČEPIN, Natalija, LESJAK, Frančka. Vpliv glasbe na vedenje, počutje in mišljenje pri gimnazijcih : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2008. 45 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805076.pdf. [COBISS.SI-ID 14306613]

1233. HERGA, Žiga, VUKSANOVIČ, Nik. Košarka na naši šoli. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 18 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904394.pdf. [COBISS.SI-ID 14701877]

1234. HERMAN, Iza, KRAGOLNIK, Anja. Glasbena izobraženost mladih v Celju : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2007. 43 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704668.pdf. [COBISS.SI-ID 13779509]

1235. HRASTNIK, Sonja, JERMAN, Klara. Vpliv ureditve izložbenega okna na obisk trgovine : raziskovalna naloga. Celje: Vrtnarska šola, 2005. 45 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050230.pdf. [COBISS.SI-ID 12312373]

1236. HRAŠAR, Sara, JAGER, Hana. Evolucija zborovstva na GCC : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Center, 2016. 47 f., [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604102.pdf. [COBISS.SI-ID 21150005]

1237. HRIBERNIK, Špela, NINIĆ, Milan. Ulična oprema mesta Celja : (raziskovalna naloga). Celje: IV. osnovna šola, Klub mladih raziskovalcev Heureka, 2008. 64 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804929.pdf. [COBISS.SI-ID 14275637]

1238. HRIBERŠEK, Tjaša, KOPRIVNIK, Diana. Fenomen turbofolka : raziskovalna naloga iz predmeta Sociologija. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2007. 29 f. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704430.pdf. [COBISS.SI-ID 13756213]

1239. HROVAT, Barbara, JURGEC, Jasmina, KOSABER, Barbara. Ne iščite Da Vincijeve šifre v visoki renesansi .... Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2005. 49 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050311.pdf. [COBISS.SI-ID 12387893]

1240. HRVATIN, Tadej, KOVŠE, Leon, BANOVŠEK, Kevin. Mladi in narodnozabavna glasba : raziskovalna naloga. Frankolovo: Osnovna šola Antona Bezenška, 2016. 18 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603866.pdf. [COBISS.SI-ID 21198133]

1241. HUDALES, Eva, BUNDERLA, Matic, HRASTNIK, David. Digitalizacija ornamentov slovenske krasilne umetnosti : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2015. 24 f., [12] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504332.pdf. [COBISS.SI-ID 19794485]

1242. HVALEC, Eva, CVIKL, Mojca. Ni veselice brez Golice : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 38 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302094.pdf. [COBISS.SI-ID 16698933]

1243. HYSENI, Adrijana, RATEJ, Lara. Branko Vivod : osebnost mojega kraja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2015. 71 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504176.pdf. [COBISS.SI-ID 19769653]

1244. JANČIČ, Taja, ŠTRAVS, Timea, POVŠE WINKLER, Darja. Arhitektura 19. stoletja na Celjskem : (raziskovalno delo). Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2016. 42 f., [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603862.pdf. [COBISS.SI-ID 21207349]

1245. JELEN, Jernej. Mladi in gledališče : raziskovalna naloga. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2016. 50 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604197.pdf. [COBISS.SI-ID 21287477]

1246. JEROMEL, Sara, JAGER, Špela. Kako poznaš balet? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 43 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704704.pdf. [COBISS.SI-ID 13788725]

1247. JEŽOVNIK, Katarina, PRAZNIK, Kristina. Logarska dolina - (ne)izkoriščena priložnost. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2005. 53 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050317.pdf. [COBISS.SI-ID 12389429]

1248. JURAK, Lana, VIDAK, Eva. Kaj poslušamo? : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2007. 29 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704670.pdf. [COBISS.SI-ID 13779765]

1249. JURHAR, Lea, LEDNIK, Asja. "Bodi zdrava, domovina ..." : Radoslav Razlag in Razlagova ulica v Celju. Celje: III. OŠ, 2009. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904259.pdf. [COBISS.SI-ID 14693685]

1250. KLOKOČOVNIK, Barbara, OZIS, Nives, SELČAN, Anita. Šport in starejši uporabniki : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 66 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050248.pdf. [COBISS.SI-ID 12102453]

1251. KLUN, Lucija, GOLOGRANC, Anja. Igre na srečo. Celje: OŠ Hudinja, 2006. 47 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607622.pdf. [COBISS.SI-ID 13009461]

1252. KNEZ, Martin, RATAJC, Tim, RATAJC, Urban. Poznavanje taborništva : [raziskovalna naloga]. Celje: OŠ Lava, 2010. 58 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004455.pdf. [COBISS.SI-ID 15037237]

1253. KODRIN, Tilen, ŠIMUNIČ, Gašper, PLAHUTA, Klemen. Montažne hiše : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 13 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804878.pdf. [COBISS.SI-ID 14288949]

1254. KOKOT, Deja, PETEK, Žiga. Gimnazijci - uspešni košarkarski trenerji. Celje: I. gimnazija, 2006. 48 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607492.pdf. [COBISS.SI-ID 13022773]

1255. KOLŠEK, Sabina, PRODANOVIĆ, Nataša, REBERŠAK, Eva. Prehrana mladih športnikov : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 49 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704692.pdf. [COBISS.SI-ID 13785653]

1256. KOLŠEK, Tilen, TERŠEK, Tim. Paintball v osnovni šoli - da ali ne? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2014. 37 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402614.pdf. [COBISS.SI-ID 18110517]

1257. KOREN, Jaka. Profana stavbna kulturna dediščina v Štorah in okolici. Štore: Osnovna šola, 2009. 47 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904957.pdf. [COBISS.SI-ID 14718005]

1258. KOREN, Jaka, MAJORANC, Matej, LEČNIK, Anže. Vernakularna arhitektura v okolici Štor : kozolci : raziskovalna naloga. Štore: Osnovna šola, 2010. 35 f., 1 f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003841.pdf. [COBISS.SI-ID 15013429]

1259. KOS, Grega, KUSIĆ, Denis. Primerjava Arene Petrol in Allianz Arene : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo, 2008. 22 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805164.pdf. [COBISS.SI-ID 14312757]

1260. KOVAČ, Matija, OČKO, Katarina. Dvorec Zgornji Lanovž : skrivnost sredi mesta. Celje: I. gimnazija, 2005. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050325.pdf. [COBISS.SI-ID 12390965]

1261. KOVAČ, Vid, KRAJŠEK, Rok, LAPORNIK, Maša. Urbanizacija Celja na območje Zgornje Hudinje : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 32 f., ilustr., zvd. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704702.pdf. [COBISS.SI-ID 13788213]

1262. KRALJ, Katja, POTOČNIK, Tajda, ZUPANEC, Tjaša. Analiza prostočasnih dejavnosti na in ob Šmartinskem jezeru. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 18 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904355.pdf. [COBISS.SI-ID 14698805]

1263. KRAMAR KOKALJ, Kristina, GARMUT, Mell. Mikroklima stanovanjskega objekta : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2014. 36 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403437.pdf. [COBISS.SI-ID 18208053]

1264. KREČA, Matjaž, POHOLE, Nina, ZAZIJAL, Tim. Popularnost in razvoj klasične kitare v Sloveniji : [raziskovalna naloga]. Celje: Glasbena šola, 2010. 56 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003844.pdf. [COBISS.SI-ID 15013941]

1265. KRIVEC, Jana, MLAKAR, Neja, JANEŽIČ, Gregor. Alpe - dostopne vsem? : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje, 2009. 54 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905043.pdf. [COBISS.SI-ID 14715445]

1266. KRIŽNIK, Sara, RAKANOVIĆ, Biljana. Prizidki : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo, 2008. 30 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805163.pdf. [COBISS.SI-ID 14312501]

1267. KUČERA ŠMON, Eva, PILKO, Megi. Filmska vzgoja v osnovni šoli: ali jo potrebujemo? : raziskovalna naloga. Celje: IV. osnovna šola, 2011. 53 f., [1] f. pril., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104182.pdf. [COBISS.SI-ID 15426613]

1268. KUZMAN, Tilen, PLEVČAK, Amadej, SRABOTNIK, Martin. Katere filme gledamo učenci OŠ Hudinja? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 27 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804890.pdf. [COBISS.SI-ID 14286133]

1269. LEŠEK, Miša, KRANJEC, Tjaša, RAVNJAK, David. Poznavanje dopinga med učenci III. osnovne šole Celje : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2008. 34 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804921.pdf. [COBISS.SI-ID 14277941]

1270. LIPNIK, Nena, AVBERŠEK, Manja. Parcelne ograje v okolici Velenja : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Poklicna in tehniška gradbena šola, 2007. 39 f., [3] f. zganj. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704607.pdf. [COBISS.SI-ID 13766197]

1271. MAGAJNE, Klemen, DRUŠKOVIČ, Tadej. Pilštanj in njegova podoba. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo, 2008. 46 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805159.pdf. [COBISS.SI-ID 14311733]

1272. MAJCEN, Ana, TADINA, Katarina. Glasba v svetu mladega človeka : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2010. 17 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201101929.pdf. [COBISS.SI-ID 15180085]

1273. MEH, Blaž, KAISERSBERGER, Žan. Športni ribolov ščuk s pomočjo različnih umetnih vab na Rajskem otoku : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2016. 24 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604125.pdf. [COBISS.SI-ID 21105717]

1274. MERNIK, Anita, LORGER, Lucija. Vpliv junakov risanih filmov na otroke : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2011. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104184.pdf. [COBISS.SI-ID 15427125]

1275. MIKOLA, Žan, TURKANOVIĆ, Nastja, TURNŠEK, Staša. Nogomet v družbi in družba v nogometu : raziskovalna naloga. Celje: IV. osnovna šola, 2014. 76 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402963.pdf. [COBISS.SI-ID 18161973]

1276. MIRNIK, Urška, JURGEC, Urška, JURGEC, Uroš. Verska znamenja v župniji Črešnjice : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2001. 61 f. + pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010527.pdf. [COBISS.SI-ID 8767285]

1277. MLAKAR, Lucija, ŽALIG, Denis. Harmonika : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 30 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003891.pdf. [COBISS.SI-ID 15019317]

1278. MULEJ, Sabina, NINIĆ, Milan, SKUTNIK, Barbara. Profesionalni šport kot način življenja : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2009. 67 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905074.pdf. [COBISS.SI-ID 14724149]

1279. OBERŽAN, Lan. Junaki slovenskega mladinskega filma : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2014. 38 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402674.pdf. [COBISS.SI-ID 18122293]

1280. OCVIRK, Špela, DOBRINIČ, Luka. Okamenela favna: : živalski liki v kiparskem okrasju Celja : [raziskovalna naloga]. Celje: IV. osnovna šola, Klub mladih raziskovalcev Heureka, 2008. 43 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804930.pdf. [COBISS.SI-ID 14275381]

1281. OREŠNIK, Mojca, POGELŠEK, Špela, TOMAN, Mateja. Zakaj odhajate? : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 74 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050231.pdf. [COBISS.SI-ID 12312629]

1282. PAVLINA, Iza, TODIĆ, Antonija. Celjski grafiti : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2007. 44 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704517.pdf. [COBISS.SI-ID 13760565]

1283. PERIĆ, Jelena, SLAPNIK, Lucija. Vodnjaki v občini Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 19 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804512.pdf. [COBISS.SI-ID 14271029]

1284. PERTINAČ, Vesna, PREDOVNIK, Nina, GRENKO, Klemen. Spominsko mesto Ljubelj : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2011. 47 f., [8] f. zganjena pril., [9] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104624.pdf. [COBISS.SI-ID 15440949]

1285. PETEK, Patricia, BORINC, Heidi. ŠKL - Šolska Košarkarska Liga : [raziskovalna naloga]. Vojnik: Osnovna šola, 2012. 37 str., [2]f. prilog, graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201204569.pdf. [COBISS.SI-ID 15845173]

1286. PETROVIČ, Ana, ROMIH, Sara. Barvno onesnaževanje okolja : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Lava, 2010. 25 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004447.pdf. [COBISS.SI-ID 15036469]

1287. PINOZA, Jasna. Ljudsko petje v sevniški občini danes : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2009. 102 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905156.pdf. [COBISS.SI-ID 14727477]

1288. PINTAR, Ana, KOCMAN, Nika, LIPOVČIČ, Nataša. Bojan Umek, igralec : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 55 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003839.pdf. [COBISS.SI-ID 15012917]

1289. PIRC, Katarina, ZUPAN, Nuša. Poskoki za zdravje : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2016. 32 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604070.pdf. [COBISS.SI-ID 21093941]

1290. PIRC, Samanta. Zgodovinski pregled letališč v Sloveniji s poudarkom na Cerkljansko letališče : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 57 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050241.pdf. [COBISS.SI-ID 12314677]

1291. PLAHUTA, Klemen, ŠIMUNIČ, Gašper. Nasilje nad športniki. Celje: OŠ Hudinja, 2009. 34 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904391.pdf. [COBISS.SI-ID 14701109]

1292. PLASKAN, Gašper, ČOH, Matic, NARALOČNIK, Matic. Pasivne hiše. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo, 2008. 57 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805189.pdf. [COBISS.SI-ID 14314293]

1293. PLAVČAK, Marija, RATAJC, Rebeka, JUG, Urška. Video festival : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2011. 28 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104202.pdf. [COBISS.SI-ID 15428405]

1294. PLEVNIK, Urška, SLATENŠEK, Lavra. Celjski atleti - nosilci največjih olimpijskih imen v obdobju od 1945 do 1998 : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2009. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905044.pdf. [COBISS.SI-ID 14714677]

1295. PODGORŠEK, Blaž. Leče v fotovoltaiki - realnost ali fantazija? : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2011. 50 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104268.pdf. [COBISS.SI-ID 15426101]

1296. PODKORITNIK, Ina, ZAVŠEK, Klementina. Plesna vsebina vadbe kot del treninga v športu : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2011. 45 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104267.pdf. [COBISS.SI-ID 15431733]

1297. PODKUBOVŠEK, Miha, ŠTRAUS, Rok. Kamen v sodobni arhitekturi : [raziskovalna naloga]. Celje: [Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo], 2010. 58 f., [1]f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004497.pdf. [COBISS.SI-ID 15040565]

1298. PODVEZ, Andraž, PEČNIK, Jakob. Razvoj rocka na Slovenskem : raziskovalna naloga. Celje: Srednja ekonomska šola, 2011. VII, 71 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104642.pdf. [COBISS.SI-ID 15445813]

1299. PODVRŠNIK, Lucija, RAJŠTER, Maja, ŠKRUBEJ, Kaja. Cerkvena obeležja v krajevni skupnosti Ljubečna : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2007. 38 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704747.pdf. [COBISS.SI-ID 13791797]

1300. PRISTOVŠEK, Evelina, KAJZBA, Maruša. Doping : raziskovalna naloga : (šport). Vojnik: Osnovna šola, 2014. 28 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201404178.pdf. [COBISS.SI-ID 18331957]

1301. PRYKHODKO, Vitaliy, SAVIĆ, Sara, ZUPANEC, Tjaša. Pohodništvo na OŠ Hudinja in na OŠ Braslovče : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 32 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103518.pdf. [COBISS.SI-ID 15399477]

1302. PUGELJ, Valentina. Fenomen uličnega gledališča : raziskovalna naloga. Slovenske Konjice; Zreče: Šolski Center, Gimnazija, 2011. 57 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104648.pdf. [COBISS.SI-ID 15447349]

1303. PUNGARŠEK, Alja. Ženska odbojka v Savinjski dolini : [raziskovalna naloga]. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2008. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805215.pdf. [COBISS.SI-ID 14316597]

1304. RAJTMAJER, Emma, ROMIH, Manca, ŽOHAR, Nuša. Vpliv športnih in glasbenih dejavnosti na učni uspeh učencev OŠ Lava : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2016. 44 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604071.pdf. [COBISS.SI-ID 21123893]

1305. RAKUN, Andrej, RADOVANOVIĆ, Aleksander, BRUNŠEK, Taja. Kolesarske povezave v Savinjski dolini : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2011. 54 f., [1] f. zganjena pril., [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104530.pdf. [COBISS.SI-ID 15440181]

1306. RAMŠAK, Nina, PAVLIČ, Ina Katarina, SMREKAR, Karmen. Urejenost in ustreznost šolskih prostorov na IV. osnovni šoli Celje : raziskovalna naloga iz likovne vzgoje - arhitekture. Celje: IV. osnovna šola, 2011. 42 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104092.pdf. [COBISS.SI-ID 15424309]

1307. REDNAK, Lina, STERNAD, Uršula, STROPNIK, Rebecca. Poznavanje fair playa med učenci osnovnih šol Mestne občine Celje. Celje: III. OŠ, 2006. 53 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607571.pdf. [COBISS.SI-ID 13014325]

1308. ROSINA, Maja, SOTLAR, Ema. Zgodovina smučanja in smučarskih klubov na Celjskem. Celje: III. OŠ, 2009. 26 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904254.pdf. [COBISS.SI-ID 14693173]

1309. ROVŠNIK, Maša, LORGER, Špela. Kaj "dogaja" v mestu Celje. Celje: I. osnovna šola, 2006. 44 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607650.pdf. [COBISS.SI-ID 12994357]

1310. SELIMOVIĆ, Envera, ZGONEC, Lena. Arhitektura prostorov za duhovno oskrbo v domovih za upokojence : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2013. 58 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303719.pdf. [COBISS.SI-ID 16842037]

1311. SENICA, Lan, NAPRET, Tin. Športne navade učencev Osnovne šole Hudinja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2015. 25 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504114.pdf. [COBISS.SI-ID 19748661]

1312. SEŠLAR NARAKS, Sara, ZAHIROVIĆ, Melanie. Fenomen Somraka: : kako in zakaj knjiga oz. film postane uspešnica : raziskovalna naloga. Celje: IV. osnovna šola, 2010. 39 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201004590.pdf. [COBISS.SI-ID 15049013]

1313. SINOŽIČ, Jana, KRALJ, Katja, POTOČNIK, Tajda. Učenci s statusom športnika : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 23 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003890.pdf. [COBISS.SI-ID 15019061]

1314. SLUGA, Ana. Gledališka dejavnost v KS Griže med leti 1980 in 1990. Aktualizacija besedila mladinske predstave Le po kom se je vrgel ta otrok : raziskovalna naloga. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2011. 50 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104274.pdf. [COBISS.SI-ID 15422005]

1315. SOTOŠEK, Karmen, SOTLAR, Nataša. Slovenski stavbarski kamen : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2015. 58 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504411.pdf. [COBISS.SI-ID 19815221]

1316. ŠARMAN, Žiga, ZABAV, Marko. Celjsko sokolstvo skozi oči časopisa Nova doba : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2014. 126 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402669.pdf. [COBISS.SI-ID 18121525]

1317. ŠELIGO, Daša, KLIČEK, Jana. Kako filmski žanri vplivajo na čustva ljudi? : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. [4] f., 29 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604194.pdf. [COBISS.SI-ID 21281077]

1318. ŠKORJANC, Barbara, KRAJNC, Klara Barbara. Prezračevanje naših zgradb : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2014. 55 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403438.pdf. [COBISS.SI-ID 18208309]

1319. ŠTOJS, Špela, BRVAR, Patricija. Stop motion v filmu : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije, 2016. [3] f., 25 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604192.pdf. [COBISS.SI-ID 21285941]

1320. TANKO, Žiga, VOVK RIBIČ, Maks. Mladostniki in ukvarjanje s športom : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2016. 41 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604068.pdf. [COBISS.SI-ID 21094709]

1321. ULAGA, Anja, ČEPIN, Luka. Po poti 23000 korakov. Ljubečna: Osnovna šola, 2009. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904956.pdf. [COBISS.SI-ID 14717749]

1322. VERDNIK, Zala. Portretna fotografija na celjskem nekoč in danes : (raziskovalna naloga). Celje: Šolski center, Srednja šola za strojništvo, mahatroniko in medije, 2013. 55 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303651.pdf. [COBISS.SI-ID 16827445]

1323. JURGEC, Urška. Verska znamenja v župniji Nova Cerkev : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1999. 93 f., [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604045.pdf. [COBISS.SI-ID 12881461]

1324. VIDAK, Eva, ŽMAVC, Aleš. Operni glasovi v popularni glasbi : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2008. 42 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804919.pdf. [COBISS.SI-ID 14278453]

1325. VINKLER, Luka, SINANOVIĆ, Nermin, BARIČ, Jan. Navijanje na rokometnih in nogometnih tekmah : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2007. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704674.pdf. [COBISS.SI-ID 13780533]

1326. VOLF, Jože, DOBROTINŠEK, Dejan. Prenova mansarde : [raziskovalna naloga]. [Celje]: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo, 2008. 37 f., [2] f. zganj. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805162.pdf. [COBISS.SI-ID 14312245]

1327. VRANC, Urh, KRNJOVŠEK, Jaka. Ekstremni / adrenalinski športi med mladimi : raziskovalna naloga. Frankolovo: Osnovna šola Antona Bezenška, 2016. 35 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604080.pdf. [COBISS.SI-ID 21200181]

1328. ZGONEC, Lea, KRISTAN, Suzana. Pietá. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2005. 80 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050312.pdf. [COBISS.SI-ID 12388149]

1329. ZORKO, Martina, KOLARŽIK, Anita, PODGORŠEK, Nina. Stare vojniške razglednice : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 34 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710627.pdf. [COBISS.SI-ID 14012213]

1330. ZUPANC, Jakob, ŽOHAR, Žan. Status perspektivnega ali vrhunskega športnika : ali te poznam? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 36 f., [1] f. pril., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603868.pdf. [COBISS.SI-ID 21123381]

1331. ZVER, Nives. Rokomet - sodobna oblika vojne? : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2009. 42 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905146.pdf. [COBISS.SI-ID 14726453]

1332. ŽLAVS, Natalija, ŠTRLJIČ, Karin, ŠKOFLEK, Mark Jožef. Prosti čas naših babic in dedkov : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2006. 31 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613205.pdf. [COBISS.SI-ID 13307445]

1333. ŽNIDARŠIČ, Simona, KUNŠEK, Gorazd, JOŠT, Denis. Nadstreški : [raziskovalna naloga]. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo, 2008. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805184.pdf. [COBISS.SI-ID 14313781]

1334. ŽVEGLIČ, Oskar. Rokomet v Celju - od začetkov do danes : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 30 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403461.pdf. [COBISS.SI-ID 18216245]


80 JEZIKOSLOVJE.


1335. BEGOVIĆ, Amadea, BOHORČ, Leila, PILKO, Ana. Francozi in francoščina v Sloveniji : raziskovalna naloga. Celje: I. osnovna šola, 2015. 54 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504214.pdf. [COBISS.SI-ID 19776053]

1336. BRINJOVC, Maja, TESOVNIK, Nika, ŠPAN, Blaženka. Deutsche Speisekarten in slowenischen Gastwirtschaften : Forschungsarbeit. Celje: Srednja ekonomska šola, 2006. 30 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607497.pdf. [COBISS.SI-ID 13021493]

1337. BURNIK, Filip, BURNIK, Urh, DIMITRIJEVIĆ, Luka. Jezikovna pravilnost in izvirnost v oglasih trgovcev : raziskovalna naloga. Celje: I. osnovna šola, 2013. 23 f., [3] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303608.pdf. [COBISS.SI-ID 16823861]

1338. ČANJI, Petrisa. Živalski priimki - odsev osebnih in narodovih značajskih lastnosti : področje: slovenščina in zgodovina : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2016. 78 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604095.pdf. [COBISS.SI-ID 21228853]

1339. ČATER, Lina, IVANUŠ, Nika. Najpogostejše napake pri sklanjanju samostalnikov : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Ljubečna, 2015. 30 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504219.pdf. [COBISS.SI-ID 19777077]

1340. ČERČNIK PUŠAVEC, Nika, FERARA, Živa. Frazemi - še bogatijo naš jezik? : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Frana Roša, 2013. 38 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303618.pdf. [COBISS.SI-ID 16824629]

1341. DIMITRIJEVIĆ, Luka, BURNIK, Filip, BURNIK, Urh. Besedilni korpusi slovenskega jezika : raziskovalna naloga. Celje: I. osnovna šola, 2014. 24 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402662.pdf. [COBISS.SI-ID 18120245]

1342. ESIH, Eva. Odnos gimnazijcev do znanja tujih jezikov : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2015. 72 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504241.pdf. [COBISS.SI-ID 19782709]

1343. GOBEC, Matej. Nemščina kaputt? : analiza položaja drugega tujega jezika v osnovni šoli med letoma 2008 in 2015 : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2015. 69 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201504227.pdf. [COBISS.SI-ID 19779125]

1344. GORENŠEK, Katja, ŠEVAROVIČ, Darja, VECKO, Monika. Živali v angleških in slovenskih frazah. Celje: OŠ Ljubečna, 2005. 46 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050213.pdf. [COBISS.SI-ID 12308533]

1345. GORJANC, Tjaša. Kako govorimo angleško? : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 39 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704730.pdf. [COBISS.SI-ID 13790773]

1346. ILIĆ, Nina Anastazija, POČIVAVŠEK, Anja. Priimki našega razreda : [raziskovalna naloga]. Celje: IV. osnovna šola, 2011. 39 f., [1] f. pril., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104147.pdf. [COBISS.SI-ID 15424565]

1347. KNEZ ŠTORMAN, Lina. Poznavanje nemških popačenk med osnovnošolci v Celju : tematsko področje humanistika - jeziki : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2016. 35 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604067.pdf. [COBISS.SI-ID 21093685]

1348. KRAŠEK, Anja, ZEMLJIČ, Kaja. Quot linguas calles, tot homines vales : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija v Celju, 2011. 37 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104337.pdf. [COBISS.SI-ID 15435061]

1349. KROFL, Andreja, OŠEP, Natalija. "Geld regiert die Welt" : Geld in deutschen und slowenischen Sprichwörtern und Redenwendungen. Celje: Srednja ekonomska šola, 2006. 35 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607498.pdf. [COBISS.SI-ID 13021237]

1350. KUČERA ŠMON, Eva, ČALASAN DORN, Lara, GODEC, Tinkara. Imena in naš odnos do njih : raziskovalna naloga. Celje: Gimnazija Center, 2014. 42 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403138.pdf. [COBISS.SI-ID 18197813]

1351. MAROLT, Pia, SKOK, Lana. Jezikovna pravilnost javnih obvestil v Celju : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2014. 49 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402928.pdf. [COBISS.SI-ID 18153013]

1352. PASARIČ, Ana, KOMEL, Neža Ema, KLEMEN, Ana. Je latinščina res mrtev jezik? : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2014. 26 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403250.pdf. [COBISS.SI-ID 18201397]

1353. PESERL, Eva, KLARIĆ, Blažka. Ali starši in učitelji razumejo naš spletni jezik : raziskovalna naloga. Celje: [Osnovna šola Ljubečna], 2013. 24 f., [1]f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303596.pdf. [COBISS.SI-ID 16796981]

1354. PIKL, Tajda. Jezikovna pravilnost deklaracij prehrambnih in farmacevtskih izdelkov : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2013. 108 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303791.pdf. [COBISS.SI-ID 16843061]

1355. POTEKO, Ina, ROBIDA, Juana. Skrb za jezik in ustreznost jezika v slovenskih oddajah na programih SLO 1 in POP TV : raziskovalna naloga. Celje: I. gimnazija, 2016. ix, 81 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604073.pdf. [COBISS.SI-ID 21213237]

1356. ROBIDA, Pia, ŽUGELJ, Ana. Pojavnost in vloga angleščine v jeziku mladih : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2007. 44 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704676.pdf. [COBISS.SI-ID 13781045]

1357. TERGLAV, Špela. Odnos mladih do znanja retorike : raziskovalna naloga. Celje: Ekonomska šola, Gimnazija in srednja šola, 2013. VIII, 58 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303881.pdf. [COBISS.SI-ID 16846901]

1358. TOPLIČANEC, Manja, PRIVŠEK, Nikita, GRAČNER, Patricija. Priimek - nema priča človekove sedanjosti in preteklosti : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2010. 26 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003852.pdf. [COBISS.SI-ID 15015989]

1359. VOLARIČ, Kornelija, SRABOTNIK, Janja, BOBIK, Barbara. Nacionalno preverjanje znanja v tretjem triletju iz slovenščine na OŠ Hudinja v šolskem letu 2005/2006 : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 40 f., [] f. pril., ilustr., graf. prikazi, tabele. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704694.pdf. [COBISS.SI-ID 13786165]


82 KNJIŽEVNOST.


1360. CARAI, Anastasia, ŠIMANOVIČ, Patricija. Vrednota prijateljstva v slovenski mladinski književnosti : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2013. 34 f. [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303611.pdf. [COBISS.SI-ID 16820021]

1361. ČAKŠ, Špela, KAMENŠEK, Vera, NOVAK, Aleksandra. Mladinska poezija Vinka Möderndorferja. Celje: OŠ Frana Kranjca, 2009. 16 f. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904340.pdf. [COBISS.SI-ID 14697269]

1362. LUPŠE, Maja, VOLAVŠEK, Mojca, PERAS, Klemen. "Gospodar prstanov" ali "The Lord of the Rings" : anglofonsko leposlovje v Celju. Celje: I. gimnazija, 2006. 42 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607490.pdf. [COBISS.SI-ID 13023285]

1363. MARGUČ, Petra, PODERGAJS, Tjaša, ZEVNIK, Andreja. Ljubezenske zgodbe skozi čas. Vojnik: Osnovna šola, 1995. 25 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019990189.pdf. [COBISS.SI-ID 5591093]

1364. OCVIRK, Ema, ROJC, Anuša. Uprizoritve književnih del na filmskem platnu : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2014. 51 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402706.pdf. [COBISS.SI-ID 18123061]

1365. OŠTIR, Ana. Harry Potter - problematika prevodov. Celje: I. OŠ, 2006. 36 f. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607574.pdf. [COBISS.SI-ID 13013557]


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


1366. BELOZOROV, Artur, PRIŠLIČ, Tilen, ŽOHAR, Katja. Mystical or mythical Lord of the rings? : [raziskovalna naloga]. Celje: Secondary school for catering and tourism, 2007. 27 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704554.pdf. [COBISS.SI-ID 13762357]

1367. GUMZEJ, Klemen. Haiku : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 19 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403459.pdf. [COBISS.SI-ID 18215477]

1368. KRAMER, Ota, KROBAT, Katarina, BENČINA, Živa. Bina Štampe Žmavc : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Lava, 2007. 30 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704744.pdf. [COBISS.SI-ID 13791541]

1369. ŽOLEK, Miha. Spletno nasilje v literaturi : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko, elektroniko in računalništvo, 2014. 27 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403462.pdf. [COBISS.SI-ID 18216757]


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


1370. ANDERLIČ, Sara, KRIŽNIK, Sara, VEBER, Maruša. Jože Bučer : osebnost mojega kraja. Celje: OŠ Frana Kranjca, 2006. 57 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607646.pdf. [COBISS.SI-ID 12995381]

1371. AŠIČ, Ana, JURAK, Janja, KRAJNC, Nuša. Boris Jagodič : osebnost mojega kraja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2011. 60 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103427.pdf. [COBISS.SI-ID 15396405]

1372. BEŠKOVNIK, Barbara, LEBER, Monika, VIDENŠEK, Nuša. Gradišče pri Vojniku : (včeraj, danes, jutri) : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2007. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200710538.pdf. [COBISS.SI-ID 14007605]

1373. BITENC, Mojca, CESTNIK, Alja, URŠIČ, Tina. Mojmir Sepe : slovenska glasbena legenda : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2007. 77 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704515.pdf. [COBISS.SI-ID 13760053]

1374. BORŠIĆ, Tanja, JAGER, Janja. Drakula : [raziskovalna naloga]. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2008. 57 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200805085.pdf. [COBISS.SI-ID 14307893]

1375. BOŽANIĆ, Zala, HADŽIĆ, Jasna, KLAJNŠEK GRAJŽL, Rok. Pot po celjski dediščini : raziskovalna naloga iz turizma. Celje: IV. OŠ, 2016. 72 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604088.pdf. [COBISS.SI-ID 21132597]

1376. BRAČIČ, Matic, JOKIĆ, Nick. Borut Alujevič : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 77 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804887.pdf. [COBISS.SI-ID 14286645]

1377. BRENKO, Katja, KROBAT, Špela, HERNAVS, Jana. Šmartinsko jezero, oživimo ga : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Lava, 2005. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050206.pdf. [COBISS.SI-ID 12296245]

1378. BREŽNIK, Suzana, LOPAN, Nina, VEDENIK, Tanja. Dijaki podnajemniki v mestu Celju med obema svetovnima vojnama : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2009. 58 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905051.pdf. [COBISS.SI-ID 14719541]

1379. BREŽNIK, Vesna, JELANČIČ, Tanja, MLINARIČ, Martina. Viktorija Rehar, vms, prof. zdrav. vzgoje : portret. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2005. 71 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050226.pdf. [COBISS.SI-ID 12311349]

1380. CONRADI, Aja, CONRADI, Matic. Družina Conradi in Štatenberg : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2014. 32 f., [29] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402672.pdf. [COBISS.SI-ID 18122037]

1381. CVIKL, Iza, KOŽELNIK, Ana Marija, LESJAK, Nina. Dr. Janez Cvirn, zgodovinar : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2011. 101 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103429.pdf. [COBISS.SI-ID 15396917]

1382. CVIKL, Špela, KARLOVŠEK, Maša, ŠTUKLEK, Žan. Gordana Stefanovič Erjavec : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2008. 71 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804885.pdf. [COBISS.SI-ID 14287157]

1383. CVIRN, Aljaž, ZAGORIČNIK, Anja. Lila Prap : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 41 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704709.pdf. [COBISS.SI-ID 13789493]

1384. ČATER, Helena, SEVČNIKAR, Maja. Peter Svet : osebnost mojega kraja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2010. 34 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201003879.pdf. [COBISS.SI-ID 15016245]

1385. ČEČKO, Zala, PUŠNIK, Nika. Marjan Fabjan : osebnost mojega kraja : (raziskovalna naloga). Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2014. 63 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201403472.pdf. [COBISS.SI-ID 18225973]

1386. DEBELJAK, Mateja, KUMER, Adrijana, KUNST, Tjaša. Turistična ponudba Bistrice ob Sotli. Celje: Srednja šola za gostinstvo in turizem, 2005. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050313.pdf. [COBISS.SI-ID 12388405]

1387. DEŽAN, Anžej. Kdo se boji Miše Molk : rumeni mediji, moški ali ženske. Celje: I. gimnazija, 2005. 83 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050323.pdf. [COBISS.SI-ID 12390453]

1388. DEŽAN, Lucija, HADŽIĆ ŽAVSKI, Samanta, IRGOLIČ, Zala. Jože Volfand : osebnost mojega kraja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2007. 62 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704685.pdf. [COBISS.SI-ID 13783605]

1389. KOPITAR, Kristina, ŠELIH, Anja, KUKEC, Matija, IVANČOV, Daniel, PREKORŠEK, Iztok. Doroteja Hauser : črno-beli biseri. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2001. [59] str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020010208.pdf. [COBISS.SI-ID 8465205]

1390. Dr. Friderich Karl Henn : [raziskovalna naloga]. Vojnik: Osnovna šola, 1996. 24 f., [4] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604048.pdf. [COBISS.SI-ID 12881717]

1391. DROFENIK, Sonja, VODENIK, Iza, VODENIK, Jan. Ivan Janez Domitrovič : osebnost mojega kraja : (raziskovalna naloga - zgodovina, biografija). Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2016. 81 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604211.pdf. [COBISS.SI-ID 21291573]

1392. BEŠKOVNIK, Blaž, JOŠT, Matjaž, MAVHAR, Marko. Dvorec Socka. Vojnik: Osnovna šola, 2000. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000237.pdf. [COBISS.SI-ID 6982453]

1393. ĐORĐEVIČ, Aleksander, OBREZ, Alen, PERAS, Klemen. Celjsko obzidje : raziskovalna naloga. Celje: IV. osnovna šola, 2005. 52 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050210.pdf. [COBISS.SI-ID 12297525]

1394. FAJS, Klemen, JESENKO, Aljaž, KRAJNC, Anže. Grčija : raziskovalna naloga. Šmarje pri Jelšah: Osnovna šola, 2006. 78 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613211.pdf. [COBISS.SI-ID 13310261]

1395. Raznolikost v Žički kartuziji : Gimnazija Slovenske Konjice : projekt Raznolikost. Slovenske Konjice: Gimnazija, 2007. 128 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200708294.pdf. [COBISS.SI-ID 13905717]

1396. GOLOB, Pia, KVAR, Lucijan, ROŽMAN, Amadeja Jean. Anica Kumer : raziskovalna naloga. Celje: I. osnovna šola, 2011. 28 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103965.pdf. [COBISS.SI-ID 15420213]

1397. GORJUP, Nadja, RAVNAK, Sanja. Povezava med Celjskimi grofi in Transilvanskimi vojvodi. Celje: Poslovno-komercialna šola, Poklicna in strokovna šola, 2008. 49 f., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804841.pdf. [COBISS.SI-ID 14293813]

1398. Govce : skriti zaklad : [raziskovalna naloga. Rimske Toplice: Osnovna šola, 2005. 66 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613467.pdf. [COBISS.SI-ID 13320757]

1399. GREGORČIČ, Jasmina. Usoda Flajsove kmetije : raziskovalna naloga. Celje: Poslovno-komercialna šola, 2005. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050233.pdf. [COBISS.SI-ID 12313141]

1400. HRASTNIK FINK, Zara, KRAŠEK, Matevž, LEBURIĆ, Tina. Alma Karlin - ambasadorka mesta Celja : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2016. II f., 48 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604135.pdf. [COBISS.SI-ID 21095477]

1401. HRASTNIK, Luka, KOREN, Anže, NENDL, Andraž. Celjske legende - ali jih poznamo?. Celje: III. OŠ, 2006. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607572.pdf. [COBISS.SI-ID 13014069]

1402. JAKOB, Maja, MAJER, Ina, ŽELEZNIK, Sara. Pod okriljem Svetega Tomaža : raziskovalna naloga. Celje: OŠ Ljubečna, 2005. 34 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020050216.pdf. [COBISS.SI-ID 12309301]

1403. JAKOP, Daša, JELEN, Nadja, OCVIRK, Špela. Franjo Podbregar : osebnost mojega kraja. Celje: OŠ Frana Kranjca, 2009. 46 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200904345.pdf. [COBISS.SI-ID 14697525]

1404. KOZMUS, Eva Nina. Janez Hausenbichler, Fran Roblek in Risto Savin : možje, ki so vplivali na razvoj in ugled Žalca in savinjske doline : (raziskovalna naloga). Žalec: I. osnovna šola, 2006. 51 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613486.pdf. [COBISS.SI-ID 13322293]

1405. JELEN, Nadja, OCVIRK, Špela, ZORKO, Zala. Zvonko Perlič : osebnost mojega kraja. Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2008. 57 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804906.pdf, http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804907.pdf. [COBISS.SI-ID 14281781]

1406. JONAK, Mišo, BARIČ, Jan, TURNŠEK, Jernej. Celje med in po drugi svetovni vojni. Celje: III. osnovna šola, 2008. 27 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804917.pdf. [COBISS.SI-ID 14278709]

1407. JURKOŠEK, Jakob, PUNGARŠEK, Dajana, VOLFAND, Hana. Živahno mestno jedro včasih in nikoli več?. Celje: OŠ Lava, 2006. 35 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607648.pdf. [COBISS.SI-ID 12994869]

1408. KARNER, Vid, PAVLICA, Vid. Nekoč učenci naše šole, danes znani Celjani, Slovenci : [raziskovalna naloga]. Celje: Osnovna šola Lava, 2008. 75 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804931.pdf. [COBISS.SI-ID 14275125]

1409. KIKER, Alisa, NARDIN, Živa. Marijan Petan : osebnost mojega kraja : (raziskovalna naloga). Celje: Osnovna šola Frana Kranjca, 2013. 68 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303629.pdf, http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303630.pdf. [COBISS.SI-ID 16829749]

1410. KNEZ, Boris, KOVAČ, Urša, KOCMUT, Petra, JANC, Aleksandra, MARČIČ, Tomaž. Klimatologija Vojnika in okolice : [raziskovalna naloga]. Vojnik: Osnovna šola. 66 str., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019930242.pdf. [COBISS.SI-ID 1444149]

1411. KOMEL, Neža Ema, PUSTOSLEMŠEK, Matic, VRHOVŠEK, Jan. Vloga žensk v preteklosti: Anica Černej : raziskovalna naloga. Celje: I. osnovna šola, 2011. 25 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201103963.pdf. [COBISS.SI-ID 15419701]

1412. KOMPLET, Filip, TOŠ, Rožle. Ivan Grobelnik - Ivo : življenjska zgodba heroja Starega piskra : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2011. 59 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104045.pdf. [COBISS.SI-ID 15423285]

1413. KOREN, Anže, NENDL, Andraž. Lik Barbare Celjske v Celju v Znojnu (CZ) : [raziskovalna naloga]. Celje: III. osnovna šola, 2007. 21 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704787.pdf. [COBISS.SI-ID 13793077]

1414. DAJČAR, Grega, DOBROTINŠEK, Dejan, FIDLER, Urban, ŠPES, Mitja, SMERKOLJ, Uroš, ŽGAJNER, Vid. Kovaštvo v občini Vojnik : domače obrti. Vojnik: Osnovna šola, 1999. 47 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7020000336.pdf. [COBISS.SI-ID 7058741]

1415. KRAŠEK, Anja, ZEMLJIČ, Kaja. Primož Trubar - nekoč in danes v Laškem : [raziskovalna naloga]. Celje: I. gimnazija, 2009. 40 f., [2] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905154.pdf. [COBISS.SI-ID 14725685]

1416. KUDER, Špela, TURNŠEK, Tjaša. Historia magistra vitae est : odnos mladih do zgodovine : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2007. 58 f., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704484.pdf. [COBISS.SI-ID 13759285]

1417. PUŠNIK, Tanja, JAGER, Nataša, JURAK, Lea, VOLAVŠEK, Andrej, LEBAN, Klemen. Kulturno življenje Vojnika nekoč in danes. Vojnik: Osnovna šola, 1993. 27 str., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019930270.pdf. [COBISS.SI-ID 1490229]

1418. MAJGER, Anja, STVARNIK, Janja. Drugačnost otrok v Afriki. Celje: OŠ Ljubečna, 2006. 39 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200607613.pdf. [COBISS.SI-ID 13013045]

1419. MALIĆ, Marko, PRTENJAK, Veronika, PRAŽEN, Tanita. Primož Trubar v Celju. Celje: IV. osnovna šola, 2008. 29 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804927.pdf. [COBISS.SI-ID 14276405]

1420. OBLONŠEK, Ernest. Herman Potočnik - Noordung : Ali je mož, ki je sanjal zvezde, moj daljni sorodnik? : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2013. 55 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201302066.pdf. [COBISS.SI-ID 16697909]

1421. OJSTERŠEK, Alma Lea. Alma Maximiliana Karlin : [raziskovalna naloga]. Celje: Gimnazija Center, 2009. 42 f., [24] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200905216.pdf. [COBISS.SI-ID 14734901]

1422. PODJED, Maja, KOTNIK, Katarina, KROPF, Boštjan. Dvorec Tabor. Vojnik: Osnovna šola, 1995. 49 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7019990193.pdf. [COBISS.SI-ID 5594933]

1423. ROŠKAR, Alja, STROPNIK, Tilen. Po sledeh mojstra Pelikana : raziskovalna naloga. Celje: III. osnovna šola, 2011. 66 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201104013.pdf. [COBISS.SI-ID 15422517]

1424. SAFRAN, Gal. Majda Sepe : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2007. 92 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704514.pdf. [COBISS.SI-ID 13759797]

1425. SENIČAR, Amadej, ŽIVKO, Robert. Gospod Mirko Kolnik : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2007. 30 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200704701.pdf. [COBISS.SI-ID 13787957]

1426. SOŠIĆ, Alenka. Slovenci : kdo smo in od kod prihajamo : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2014. 50 f., [1] f. pril., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402931.pdf. [COBISS.SI-ID 18154037]

1427. STERMECKI, Elizabeta. Rudolf Stermecki in njegov vpliv na razvoj trgovine v Celju : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Lava, 2013. 32 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201303628.pdf. [COBISS.SI-ID 16829493]

1428. ŠTURM, Vida. Herman Potočnik Noordung : raziskovalna naloga. Celje: II. osnovna šola, 2014. 41 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201402934.pdf. [COBISS.SI-ID 18157109]

1429. ŠULER, Nik, KVEDER BRATINA, Matija, PODVEZ, Andraž. Drago Kumer, pisatelj in učitelj iz mojega kraja : raziskovalna naloga. Žalec: I. osnovna šola, 2006. 14 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200613479.pdf. [COBISS.SI-ID 13321781]

1430. TEKAVC, Sergeja. Primož Trubar : kdo je Primož Trubar in kako dobro ga poznamo?. Vojnik: Osnovna šola, 2009. 38 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200903869.pdf. [COBISS.SI-ID 14681653]

1431. KOŽEL, Bronja. Tone Zorko : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 1998. 57 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200604018.pdf. [COBISS.SI-ID 12879925]

1432. ŽGAJNER, Petra, KROFLIČ, Vilko, PEKOŠAK, Helena. Vojnik v srednjem veku. Vojnik: Osnovna šola, 1992. 20 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/7319921262.pdf. [COBISS.SI-ID 5352501]

1433. ŽGAJNER, Jerneja, NOVAK, Sarina. Relief občine Vojnik : raziskovalna naloga. Vojnik: Osnovna šola, 2008. 21 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4200804508.pdf. [COBISS.SI-ID 14270005]

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Varna točka