Darovi knjižnega gradiva

Osrednja knjižnica Celje od posameznikov ali ustanov prejema gradivo v dar. S sprejetjem knjižnih in neknjižnih darov se knjižnica ne zaveže k uvrščanju gradiva v svoje zbirke. Izbor opravi samostojno, na podlagi strokovne presoje in skladno s svojo nabavno politiko.
Če donator knjižničnega gradiva pogojuje donacijo s posebnimi pogoji glede obravnave in uporabe gradiva, na pobudo donatorja o njih odloči vodstvo knjižnice in jih potrdi s pisnim dogovorom ali pogodbo.
Poleg vključitve darov v knjižnično zbirko lahko knjižnica darove posreduje drugi knjižnici ali zainteresirani ustanovi v okviru obojestranskega dogovora; uporabi darove v projektih promocije branja in bralne kulture; darove zamenja za gradivo drugega ponudnika, ki bolj koristi celovitosti njene knjižnične zbirke ali jih ponudi brezplačno svojim uporabnikom.

 

Pri ravnanju z darovi veljajo v vseh enotah Osrednje knjižnice Celje naslednja pravila:

  • Knjižnica prevzema darovano knjižnično gradivo v svojih prostorih. O drugih načinih prevzema odloča glede na svoje možnosti v vsakem primeru posebej.
  • Darovalec v knjižnici podpiše izjavo, s katero potrdi svoje lastništvo nad darovanim in svoje strinjanje z nadaljnjim ravnanjem knjižnice. Osrednja knjižnica se za dar pisno zahvali in v zahvali potrdi zavezo, da bo neuporabljeno darovano gradivo zamenjala ali ponudila drugim posameznikom ali ustanovam.
  • Knjižnica in darovalec se v primeru darovanja zapuščine posebej pisno dogovorita.
  • Darovano gradivo v knjižnici obravnavajo specializirani bibliotekarji. Do pregleda se dar ohrani in zaščiti v celoti.

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Varna točka