Osrednja območna knjižnica

Osrednja knjižnica Celje je ena od desetih osrednjih območnih knjižnic v Sloveniji in poleg storitev za svoje uporabnike opravlja tudi naloge območnega značaja.

 

Naloge osrednje območne knjižnice so:

  • zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora knjižničnega gradiva in informacij,
  • strokovna pomoč knjižnicam območja,
  • koordinacija zbiranja obdelave in hranjenja domoznanskega gradiva,
  • usmerjanje izločenega knjižničnega gradiva s svojega območja.

 

Poslanstvo osrednjih območnih knjižnic je spodbujanje razvoja knjižnične dejavnosti v svojih regijah, zagotavljanje povečanega in zahtevnejšega izbora gradiva ter koordinacija skupnih nalog in projektov. S tem soustvarjajo takšen nacionalni knjižnični sistem, ki omogoča vsem državljanom Slovenije enakopraven dostop do informacij in kulturnih dobrin.
Celjsko območje pokriva 36 občin, kar predstavlja 2.647,8 km² ali 13,06 % ozemlja Slovenije. Na tem območju živi 15,3 % celotnega prebivalstva Slovenije.

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Varna točka