Izobraževalni programi

NOVO V LETOŠNJEM ŠTUDIJSKEM LETU:

RODOSLOVJE – POZNAM SVOJE KORENINE?
Vas zanima, kdo so bili vaši predniki ter kje in kako so živeli? Z metodami odkrivanja sledov prednikov, teorijo in prakso rodoslovja, se lahko seznanite v rodoslovnem krožku. Spoznali bomo, kaj je rodoslovje, kje iščemo vire informacij, kako zbrane podatke uredimo, izdelamo družinsko drevo ali napišemo družinsko zgodovino. V okviru krožka se bomo podali tudi na teren in obiskali lokacije, ki so vir rodoslovnih podatkov. Krožek Rodoslovje je namenjen začetnikom, ki še nimajo nobenih izkušenj z rodoslovnim delom.

 

JAPONŠČINA ZA POKUŠINO
Program predstavlja uvod v japonščino in je namenjen vsem, ki se želijo nekoliko podrobneje seznaniti z japonskim jezikom in kulturo, bodisi zavoljo obiska Japonske ali preproste želje spoznati nov tuj jezik. Osrednji namen krožka je slušateljem predstaviti in jih vpeljati v osnove japonskega (pogovornega) jezika in jih naučiti tekoče brati ter vešče pisati japonski zlogovni pisavi hiragano in katakano s sočasnim razumevanjem nekaterih osnovnih pismenk. Hkrati z učenjem vsakodnevnih pogovornih situacij spoznajo japonske kulturne posebnosti in navade.

 

PO ITALIJANSKO
Parli italiano? Krožek združuje pogovarjanje v italijanščini o tematikah, povezanih z italijansko kulturo. Na srečanjih udeleženci izkusijo različne situacije v povezavi ustvarjanja vezi med učenjem jezika in telesom. Tako so postavljeni v situacije, kjer morajo instinktivno odreagirati v tujem jeziku. Vključeno je branje in pogovarjanje o prebranem (npr. časopisni članki in krajše knjižice) in tudi gledanje filma in pogovor o njem. Udeleženci si lahko sami izberejo knjižice in jih predstavijo ostalim ter jih poskusijo navdušiti zanje. Mešana skupina ni omejena na določeno jezikovno znanje – vabljeni so vsi, ki so 2 leti obiskovali jezikovni tečaj. Prednost skupine je prav v tem, da se tisti, ki znajo manj, učijo od tistih, ki znajo več.

 

VARNO STARANJE
Tečaj je namenjen vsem, ki želijo vedeti več o varnosti v starosti. Iz vsebine: največ nasilja preprečimo z lepim osebnim pogovorom, skrb za telesno aktivnost povečuje varnost v starosti, radosten pogled na svet utrjuje samozavest, solidarnost nas povezuje in dela občutljivejše za nasilje, varnost doma in na ulici, dobri odnosi z drugimi ljudmi nas bogatijo in krepijo, obvladovanje jeze preprečuje nasilje, uredimo premoženje in poskrbimo za varno staranje, dogovor o premoženju lahko prepreči družinski spor, skrbno ravnanje z denarjem povečuje varnost v starosti, alkoholizem v družini povečuje tveganje za nasilje, poznavanje duševnih bolezni poveča varnost starejših …

 

BONTON IN NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
Kako primerno izraziti lastno osebnost v najboljši luči? Obleka in naše obnašanje sporočata, kdo smo, nam odpirata vrata in nas označujeta. Kako izbira oblačila za posamezne priložnosti vpliva na naše razpoloženje? Kakšen prvi vtis ustvarimo pri drugih? Ali veste, da naše neverbalno obnašanje daleč presega besedno izražanje? Ali veste, da večina ne uporablja pravilno namiznega pribora pri jedi? Sprejmite izziv in skupaj bomo poiskali odgovore na vprašanja, kako naše vedenje in  oblačenje (barve in kroji – različne postave terjajo različna pravila) vplivajo na odnos, ki ga imamo z našimi bližnjimi, znanci in tujci. S predavateljico boste pridobili praktične nasvete, skupaj našli potenciale, kako najprivlačnejše uporabiti veščine in odlike, ki jih že imate. Prinesite s sabo najljubše kose oblačil, naučili jih bomo nositi s stilom, zavezati malo drugače, poudariti lastni slog in naravne danosti. Ob spoznavanju nekaterih drobnih vedenjskih skrivnosti, kot na primer obnašanje pri mizi in jedi, boste zagotovo izboljšali svojo odličnost.

 

NARAVA – ZNANA NEZNANKA
V sodelovanju z Zavodom RS za varstvo narave Celje smo pripravili nov program, katerega namen je približati  ter ozavestiti področje ohranjanja narave. Na strokovno poljuden in malce drugačen način (delavnice, vodeni sprehodi, soustvarjanje udeležencev) bodo slušatelji spoznali naravo, ki ima posebne vrednostne lastnosti (ustreza določenim strokovnim kriterijem). Pod terminom narava so mišljene tudi rastlinske in živalske vrste ter njihova življenjska okolja, ki jih nujno potrebujejo za življenje. Po drugi strani bomo pogledali, kakšna je vloga človeka in družbe nasploh, vplivi, ki jih ustvarjamo in kako jih generiramo, kako invazivne vrste vplivajo na okolje in zdravje ... Spoznali pa bomo tudi načine poseganja v naravo, ki zmanjšujejo vpliv in zakaj se temu investitorji izogibajo.

 

PREHRANA ZA ZDRAVO TELO IN BISTER UM
V okviru krožka udeleženci na zanimiv in njihovemu predznanju primeren način spoznavajo osnove uravnotežene zdrave prehrane. Program je razdeljen na posamezne učne teme, ki se povezujejo in nadgrajujejo. V prvem sklopu predavanj udeleženci spoznajo osnovne sestavine živil – hranilne snovi ter njihovo vlogo na zdravje in počutje posameznika. Udeleženci se seznanijo z osnovami in načrtovanjem dietne ter varovalne prehrane pri povišanem krvnem sladkorju, holesterolu in krvnem tlaku, povišani telesni teži in debelosti, boleznih srca in ožilja, različnih alergijah, intolerancah na posamezne hranilne snovi ter prirojenih motnjah prebave in presnove. Program je dopolnjen še s tremi aktualnimi temami: gensko spremenjena živila, superživila ter nevroprehrana (prehrana za možgane). Učne vsebine so predstavljene na razumljiv in enostaven način. Program vključuje tudi skupinsko in samostojno delo, ki udeležencem omogočata lažje usvajanje osnovnega znanja s področja prehrane.

 _________________________________________________________

 

DOMOZNANSTVO – KULTURNA ZGODOVINA
V sklopu najobsežnejšega izobraževalnega programa prirejamo različna predavanja, potopisne in literarne večere, srečanja z zanimivimi gosti … Srečanja potekajo dva do trikrat mesečno v knjižnici, občasno pa si ogledamo tudi aktualne razstave in lokalne znamenitosti, obiščemo opero ali se odpravimo na krajšo ekskurzijo. Spoznavamo kulturo, umetnost, zgodovino, naravo; tako odkrivamo svoje bližnje okolje, domovino in ves svet.

 

JEZIKOVNO IZOBRAŽEVANJE
Krožki so namenjeni vsem, ki bi radi pridobili ali izpopolnili znanje tujih jezikov. Učenje poteka v več zahtevnostnih stopnjah. Predznanja ne preverjamo; skupino vsak izbere po lastni presoji oz. posvetu z udeleženci programa. V študijskem letu 2015/2016 razpisujemo učenje in poglabljanje naslednjih jezikov:

 • angleščina (začetna, nadaljevalna, turistična, konverzacija)
 • francoščina (začetna, nadaljevalna)
 • italijanščina (začetna, nadaljevalna)
 • nemščina (začetna, nadaljevalna, konverzacija)
 • španščina (začetna, nadaljevalna, konverzacija)
 • ruščina (začetna, nadaljevalna)

Nova skupina se oblikuje po prijavi vsaj 8 slušateljev.

 

POHODNIŠTVO
Želja po odkrivanju zanimivih peš poti in skrb za vitalnost druži članice in člane pohodniškega krožka. Skupina ne priznava počitnic, tako se vse leto vsak četrtek odpravi na pohod; zadrži jih le izjemno slabo vreme. Malce vztrajnosti in volja, da naredi nekaj koristnega zase, je vse, kar pohodnik potrebuje. Pohodi so prilagojeni fizičnim zmogljivostim starejšim. Za varnost poskrbi in odgovarja vsak sam zase.

 

SPOZNAVAJMO SLOVENIJO
Krožek združuje ljubitelje Slovenije, ki želijo domače pokrajine dobro spoznati in so pripravljeni v krožku tudi aktivno sodelovati. Program predvideva štiri ekskurzije, ki jih člani ob pomoči mentorice in proučevanju različnih knjižničnih virov temeljito pripravijo. Tako je ogled v živo le še »pika na i« pri študiju določene pokrajine.

 

SREBRNO PLATNO
V sodelovanju z Mestnim kinom Metropol tudi letos razpisujemo izobraževalni program Srebrno platno - dopoldanska srečanja za ljubitelje filmske umetnosti. V dvorani Metropola bo enkrat na mesec na ogled posebej izbran film, ki je tako ali drugače zaznamoval filmska platna po svetu. S kratkim uvodom v film, ki ga bodo pripravili sodelavci kina Metropol, bomo omogočili prijetna druženja ob zgodbah s filmskega platna, ob slovenskih filmih pa bomo v goste povabili avtorje oz. filmske ustvarjalce.

 

Z GLASBO SKOZI ČAS
Krožek za ljubitelje glasbe bo letos namenjen obdobju klasike in romantike. Program vključuje spoznavanje skladateljev in njihov del, pa tudi glasbenih oblik in instrumentov, značilnih za obdobje. Ob poslušanju glasbenih posnetkov na obravnavano temo se člani o glasbi pogovorijo in jo globlje doživijo. Obogatitev glasbenega izobraževanja je GLASBENI ABONMA VESPERAE MUSICAE, ki ga Hiša kulture Celje nudi članom U3O po ugodnejši ceni. Med oktobrom in majem se bo v Narodnem domu zvrstilo osem koncertov klasične glasbe. Vsak bo pospremljen s predgovorom in pogovorom z ustvarjalci, na katerih se bodo poslušalci dodobra seznanili z glasbo in umetniki, ki jih bodo poslušali.

 

UMETNOSTNA ZGODOVINA 1 in 2
Krožek je namenjen ljubiteljem umetnosti, ki želijo natančneje spoznati različne umetnostne zvrsti, jih pravilno uvrstiti v prostor in čas, hkrati pa umetnost razumeti in graditi svoj estetski čut. Predavanja dolgoletne profesorice umetnostne zgodovine popestrijo projekcije in obiski aktualnih razstav. Skupina 1 se bo ukvarjala s primerjalno umetnostno zgodovino (razglabljanje o znanih umetninah, umetnikih, motivih, nastanku), skupina 2 se bo posvetila umetnosti v obdobju baroka.

 

LIKOVNE DELAVNICE
Vsem, ki imajo čut za estetiko in so v sebi odkrili željo po ustvarjalnosti, so namenjene začetne in nadaljevalne likovne delavnice. Znanja s področja likovne teorije in praktičnega likovnega snovanja člani pridobivajo v ateljeju mentorice - vizualne umetnice in prof. likovne umetnosti. Bienalno svojo ustvarjalnost predstavijo na likovni razstavi v knjižnici. Majhne skupine zagotavljajo kvalitetno delo likovnim ustvarjalcem v različnih tehnikah risanja, slikanja in grafike.

 

FOTOGRAFSKA DELAVNICA
Osnovna delavnica je namenjena vsem, ki ste navdušeni nad fotografiranjem in bi radi bolje spoznali lastnosti svojih fotoaparatov in osnove fotografske tehnike. V nadaljevalnem programu so v načrtu panoramski posnetki in delo z njimi v photoshopu, nočni posnetki, studijska fotografija, razumevanje korekcij v fotografskih programih …Osnovni in nadaljevalni program bosta pripravljena v vsem razumljivi in praktični obliki.

 

ORIGAMI
Origami je japonska umetnost zgibanja papirja. Iz enega lista papirja ustvarimo veliko različnih izdelkov, ki lahko imajo uporabno vrednost (okraski, škatlice ...), lahko služijo kot igrače za otroke, vedno pa so dobrodošli kot izvirno darilo. Z origamijem si krepimo ročne spretnosti in miselne sposobnosti. Poleg osnovne in napredne tehnike bo mentorica, v Sloveniji živeča japonska umetnica, predstavila tudi delček zgodovine origamija.

 

LEPOPISJE – KALIGRAFIJA
Ob učenju veščin pisanja in ob vajah lepopisja oz. kaligrafije razvijamo koncentracijo, potrpežljivost, sposobnost za vizualizacijo in osredotočanje misli. Zaradi tehničnega izziva, ki ga kaligrafija predstavlja, strokovnjaki trdijo, da se ob učenju kaligrafije razvija človekov temperament in umirjenost, izboljša se sposobnost opazovanja, subtilnosti, kreativnosti in samostojnosti. Ob enem pa je pridobljena veščina dobrodošla in nepogrešljiva pri oblikovanju prazničnih voščilnic, vabil, pohval in priznanj, na katere so lahko tečajniki še posebej ponosni. 16-urni program zajema stila pisav karolinška minuskula in unciala. Obe pisavi sta lepo okrogli, čitljivi in primerni za začetnike.

 

RISANJE MANDAL
Mandala ali roža sveta je staroindijska beseda za krog, srečamo jo v vseh kulturah sveta. Je glavni simbol za koncentracijo, meditacijo, osebnostni zrelostni proces, zaščito in zdravljenje. Risanje in barvanje mandal pomirja, dviga zavest in odpira pot do notranje harmonije. Skladnost likov vpliva na razpoloženje in daje notranji mir. Celoten izobraževalni program traja dve leti. V letošnjem študijskem letu bo ponovno organizirana tudi začetna skupina.

 

Z BRANJEM DO LEPŠEGA ŽIVLJENJA
Krožek je namenjen vsem, ki jim branje in pogovor o prebrani literaturi pomeni bogatitev življenja. Mentorica že več kot desetletje kot prostovoljka uspešno vodi starostno zelo mešano skupino. Medsebojni pogovori mnogo prispevajo k osebnostni rasti članic, ki cenijo njen podarjeni čas in izkušnje z glasnim branjem ter povezovanjem.

 

MOŽGANSKI FITNES
Možganski fitnes je interaktivni trening urjenja spomina, pozornosti, koncentracije in sproščanja. Program zajema umske in telesne aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju pomnjenja, spodbujajo zdrav način življenja in so preventiva proti bolezenski izgubi spomina (demenca) ter bistveno vplivajo na vitalni način življenja slehernega posameznika. Z metodami giba, pogovornimi in pisnimi nalogami udeleženci spoznajo in preizkusijo vaje za izboljšanje pozornosti in kvaliteto shranjevanja informacij, vaje za kratkoročni spomin, tehnike pomnjenja in vaje za ravnotežje in koncentracijo.

 

FENG SHUI
Feng shui je prastara kitajska modrost, ki se je razvijala z opazovanjem narave in kozmosa in se v nekaj tisočletjih razvila v celostni sistem. Obravnava povezave med človekom, bivališčem, okoljem in časom. Besedi feng shui pomenita veter in voda, dve osnovni obliki življenjske energije ali dve sili, ki imata moč vpliva na preoblikovanje fizičnega okolja. Bistvo feng shuija temelji na vzpostavitvi ugodnega pretoka energije. Namen osnovne delavnice je spoznati osnovne principe feng shuija in jih preizkusiti v svojem okolju, hiši, stanovanju; možnost poglabljanja snovi v drugem semestru.

 

ČARI VRTOV DOMA IN PO SVETU
Člani novega krožka se bodo družili ob spoznavanju lepih, zanimivih, poučnih in nenavadnih vrtov ter parkov, ob tem pa spoznali osnovne zakonitosti dobrega načrtovanja in oblikovanja vrtov. Za dobro in nazorno predstavitev bo poskrbela mentorica z dolgoletnimi izkušnjami s področja krajinarstva in aranžiranja ter s svojo bogato zakladnico fotografij. V načrtu so tudi ogledi nekaj zanimivih vrtov v živo.

 

BACHOVE CVETNE ESENCE
Program jenamenjen vsem, ki se želijo seznaniti z možnostmi uporabe cvetnih esenc za izboljšanje kvalitete svojega življenja. Z uporabo cvetnih esenc lahko postopoma ozavestimo negativna čustva in mentalne vzorce, ki nas odvračajo od polnega, srečnega življenja, se z njimi soočimo in razvijemo nasprotne, pozitivne vrline. S tem ponovno vzpostavimo stanje notranjega ravnovesja in zadovoljstva.
KAR IŠČEMO, NOSIMO V SEBI je naziv nadaljevalnega programa, v katerem bo predstavljen celoten Bachov sistem esenc, njihova uporaba in priprava, namen krožka pa je tudi prepoznavanje povezav med telesom, umom in čustvi.

 

ZELIŠČA ZA ZDRAVJE
Program je namenjen vsem, ki jih zanima celostni pristop k proučevanju zdravilnih rastlin ter njihovih učinkovin in se zavedajo, da je spodbujanje samozdravilne sposobnosti organizma ter ohranjanje zdravja in vitalnosti odgovornost vsakega posameznika. Krožek je zaradi možnosti terenskega dela, kjer člani spoznavajo zdravilne rastline na rastišču, razdeljen v jesenski in spomladanski sklop. Letos razpisujemo začetni in nadaljevalni program.

 

MERJENJE ENERGIJ IN INFORMACIJ
Izobraževalni program je nadaljevanje programa Medicina stanovanja iz preteklega študijskega leta; od članov se pričakuje poznavanje osnov dela z radiestezijskimi orodji. Progam vključuje spoznavanje splošnih merilnih tehnik (radiestezije, mišičnih testov, intuitivnih testov, blinkanja), osnove energetske diagnostike, delo z radiestezijskimi rozetami in nihali.

 

SAMOZDRAVLJENJE
Program zajema samozdravljenje z nihali, kromoterapijo, osnove tapkanja in manualno terapijo, zaključi pa se s procesom transformacije preteklih lastnih slabih dejanj. Za program je potrebno obvladati delo z radiestezijskimi orodji, ki so pri zdravljenju z nihali logično potrebna, pri drugih načinih samozdravljenja pa so potrebna za ugotavljanje telesnega stanja pred in po zdravljenju.

 

RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE
Med starejšimi je uporaba računalnika vse pogostejša, saj omogoča različne načine povezave z zunanjim svetom, daje pa tudi možnosti za nove vrste ustvarjalnosti. Razpisujemo naslednje programe in delavnice:

 • prvo srečanje z računalnikom: najbolj uporabne spletne strani, osnove e-pošte in osnove urejanja besedil
 • FACEBOOK – socialno omrežje za e-povezavo s prijatelji
 • COBISS - iskanje knjižničnega gradiva po sistemu Cobiss, s pomočjo katerega lahko poiščemo literaturo tudi od doma
 • MOJA KNJIŽNICA – osnove elektronskega poslovanja s knjižnico (podaljšanje izposojnih rokov, rezervacije gradiva…)
 • IZDELAVA FOTO KNJIGE - fotografsko-računalniška delavnica
 • IZDELAVA FOTO VOŠČILNICE - fotografsko-računalniška delavnica
 • KAKO SI IZDELAM SVOJ FOTO KOLEDAR 2018? - fotografsko-računalniška delavnica

 

ZNAŠ – NAUČI DRUGEGA
Projekt Učenje računalništva v dvoje je zasnovan v okviru Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje in deluje na bazi prostovoljstva. Starejši (ali mlajši), ki obvladajo določena računalniška znanja, tablični računalnik ali pametni telefon, lahko v naših prostorih svoje znanje posredujejo tistim članom U3O, ki to znanje iščejo. Uspeh projekta je odvisen predvsem od pripravljenosti prostovoljcev.

 

ROČNE USTVARJALNOSTI
Ročna dela: Program ročnih ustvarjalnosti združuje ljubiteljice različnih zvrsti in tehnik ročnih del (vezenje, kvačkanje, pletenje, richelieu …), skrbi pa tudi za spoznavanje in ohranjanje slovenske narodne ornamentike.
Kvačkamo in pletemo: Krožek je namenjen začetnicam, ki niso preveč spretne s kvačko in pletilko, ki jim navodila za izdelke v različnih revijah povzročajo težave, ki želijo imeti pozimi unikatne modne dodatke …
Klekljanje: Začetnice lahko preizkusijo, če se kleklji res prilegajo vsakim rokam, druge lahko svojo tehniko izpopolnijo. Idrijsko čipko bo poučevala na tamkajšnji čipkarski šoli usposobljena čipkarica.

 

BRIDŽ
V svetu velja bridž za najlepšo igro s kartami, ki jo veliko ljudi smatra tudi za del splošne razgledanosti in znaka inteligence. Bridž je igra in šport, igranje bridža pa eno najbolj intenzivnih razmišljanj, ki si jih sploh lahko zamislimo in v njem celo uživamo. V preteklem letu smo osnovno delavnico izvedli kar dvakrat, udeleženci pa so se že udeležili prvih turnirjev. Tudi letos razpisujemo delavnico osnov bridža za začetnike.

 

LITERARNA DELAVNICA
Program je namenjen članom, ki se želijo teoretsko in praktično izobraziti na področju kreativnega pisanja ali želijo nadgraditi svoja znanja iz besedne umetnosti. Izobraževanje zajema spoznavanje metafor, metonimije, vprašanj, zvočnih figur in tipov pripovedovalcev ter preučevanje njihove rabe pri svetovno znanih avtorjih. Delavnico bo vodila doktorica literarnih ved s prevajalskimi, uredniškimi in kritiškimi izkušnjami, ki je hkrati tudi sama avtorica.

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

Varna točka