skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

oktober 2015COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 


0 SPLOŠNO


1. ČOMIĆ, Ibro. RKUD "Proleter" : 1905.-2005. Sarajevo: RKUD "Proleter", 2005. 441 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 20280629]

2. GOLDSMITH, Mike. Izumi v 30 sekundah : [30 največjih domislekov za bistroumne mlade glave, razloženih v pol minute]. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0199-5. [COBISS.SI-ID 279849728]

3. IRVALL, Birgitta, NIELSEN, Gyda Skat. Smernice za dostop do knjižnic za uporabnike z oviranostmi - kontrolni seznam, (IFLA strokovna poročila, št. 89). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2015. 19 str. ISBN 978-961-6683-28-9. [COBISS.SI-ID 278312960]

4. JAMNIK, Tilka. Ostržek bere za bralno značko, (Zbirka Zlata bralka, zlati bralec). Posebna, darilna izd. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2015. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-93458-4-9. [COBISS.SI-ID 280482048]

5. PODBREŽNIK, Igor, BOJNEC, Štefan. Ugotavljanje kakovosti storitev v splošnih knjižnicah. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije; Grosuplje: Združenje splošnih knjižnic; Koper: Fakulteta za management, 2015. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6683-29-6. [COBISS.SI-ID 280347392]

6. SARTO, Montserrat, PREGELJ, Barbara, JAMNIK, Tilka, ŠUBIC, Damjana, GERBEC, Marja, GERŠAK, Urša, KRIŽMAN, Romina, LEMEŽ, Barbara, SANTIAGO ALONSO, Gemma María, TOMC, Bojana, BRAJER, Špela, CEKIN, Darja, KEPIC, Katarina, KOSMAČ ZALAŠČEK, Tanja, MIKEC, Nina, TRIPKOVIĆ, Vesna, VAUPOTIČ, Franc, WABRA KUCLER, Mihaela. Strategije motiviranja za branje : z izkušnjami slovenskih motivatork in motivatorjev, (Zbirka KonTEKSTI). Slovenska izd. Medvode: Malinc, 2015. 241 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-15-4. [COBISS.SI-ID 281311744]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


7. BYRNE, Lorna. Ljubezen iz nebes. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 183 str. ISBN 978-961-01-3913-3. [COBISS.SI-ID 280985344]

8. HAY, Louise L., HOLDEN, Robert. Življenje te ljubi : sedem duhovnih vaj za ozdravitev vašega življenja. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2015. XII, 214 str. ISBN 978-961-251-410-5. [COBISS.SI-ID 281115392]

9. HEDŽET TÓTH, Cvetka. Materialistično-idealistična zareza. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 244 str. ISBN 978-961-237-759-5. [COBISS.SI-ID 280649216]

10. LANZA, Robert Paul, BERMAN, Bob. Biocentrizem : kako sta življenje in zavest ključ do razumevanja resnične narave vesolja. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Cangura.com, 2015. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-83-9. [COBISS.SI-ID 281021952]

11. MUSEK, Janek. Osebnost, vrednote in psihično blagostanje, (Razprave FF). 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 242 str., ilustr. ISBN 978-961-237-757-1. [COBISS.SI-ID 280434432]

12. NEVILLE. Moč zavedanja. Na tvoj ukaz. Šmarje Sap: samozal. M. Novljan; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2015. 138 str. ISBN 978-961-246-560-5. ISBN 978-961-246-561-2. [COBISS.SI-ID 281277184]

13. PRAH, Sabina. Predihajmo stres : priročnik za sproščanje. Novo mesto: Psihoterapevtsko društvo Izbira, 2015. 85 str. ISBN 978-961-281-695-7. [COBISS.SI-ID 277401344]

14. RANCIERE, Jacques. Aisthesis : prizori iz estetskega režima umetnosti, (Zbirka Transformacije, knj. št. 36). Ljubljana: Maska, 2015. 226 str. ISBN 978-961-6572-40-8. [COBISS.SI-ID 280452096]

15. STEINER, Rudolf. Peti evangelij : iz akaša raziskav, (Zbirka Antropozofska biblioteka). Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2014. 102 str. ISBN 978-961-93579-4-1. ISBN 961-93579-4-9. [COBISS.SI-ID 11437598]

16. STEINER, Rudolf. Vpogledi v prihodnji razvoj človeštva, (Zbirka Antropozofska biblioteka). Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2015. 275 str., ilustr. ISBN 978-961-93724-2-5. [COBISS.SI-ID 279889920]


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


17. BERENS, E. M.. Miti in legende antične Grčije in Rima : mitološki priročnik. Šmarješke Toplice: Stella, 2015. 261 str., ilustr. ISBN 978-961-246-557-5. [COBISS.SI-ID 280884224]

18. FRANCISCUS. Cerkev, hiša usmiljenja. Koper: Ognjišče, 2015. 151 str. ISBN 978-961-263-167-3. [COBISS.SI-ID 280847104]

19. GEBHARDT, Laurent de. Pedro Opeka v službi revnih na Madagaskarju. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-278-219-1. [COBISS.SI-ID 281071872]

20. KOROŠAK, Bruno J.. Biblični Križevi poti, (Frančiškova pot, 41). Nova Gorica: Branko; [Ljubljana]: Koščak, 2015. 112 str. ISBN 978-961-6532-37-2. [COBISS.SI-ID 279796480]

21. MCKENNA, Thomas F.. Moliti z Vincencijem Pavelskim. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Misijonska družba - lazaristi: Hčere krščanske ljubezni - usmiljenke, 2015. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-278-217-7. [COBISS.SI-ID 281000448]

22. Milarepa : pripoved o življenju in razsvetljenju svetnika, (Zbirka Vadžrajana). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2015. 333 str. ISBN 978-961-6934-56-5. [COBISS.SI-ID 279644928]

23. JERIČEK, Jani, TURNŠEK, Marjan, STREHOVEC, Tadej, SOKOL, Polonca, MAGDIČ, Jože. Novo upanje po splavu : mnenja strokovnjakov in osebne zgodbe staršev po umetni prekinitvi nosečnosti. Ljubljana: Družina, 2015. 143 str. ISBN 978-961-04-0211-4. [COBISS.SI-ID 281146880]

24. Zgodnjekrščanski spisi : Nova zaveza, Apostolski očetje, Apokrifni evangeliji in apostolski spisi, Papirusni fragmenti, Zgodnjekrščanska poezija, Jezusova ágrapha (nezapisani izreki). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 1239 str. ISBN 978-961-278-209-2. [COBISS.SI-ID 280596224]


3 DRUŽBENE VEDE.


25. AVBELJ, Matej. Nepravna država : zapisi o zadevi Patria : (2011-2015). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015. 158 str. ISBN 978-961-247-311-2. [COBISS.SI-ID 279852288]

26. BAN, Tatjana. Ogrlica iz domačega predala. Domžale: Tamaj, 2015. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-93782-9-8. [COBISS.SI-ID 281216768]

27. BAN, Tatjana. Otrok ustvarja iz filca. Domžale: Tamaj, 2015. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-93782-7-4. [COBISS.SI-ID 281215744]

28. BATAVELJIĆ, Milan. En, dva, tri - pa povej mi ti! : prvi koraki v svet logike : 5-7 let. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 51 str., [2] f. pril. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-3542-5. [COBISS.SI-ID 279380736]

29. BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine), (Lex localis). 3. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2015. 193 str. ISBN 978-961-6842-41-9. http://www.lex-localis.info/ebook/pristojnostiobcinjunij2015. [COBISS.SI-ID 280904448]

30. CHAPMAN, Gary D., PELLICANE, Arlene. Družabno odraščanje : kako vzgojiti družabne otroke v svetu zaslonov. Ljubljana: Družina, 2015. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0205-3. [COBISS.SI-ID 280522752]

31. DAROVEC, Darko. Auscultauerint cum notario : Istrski notarji in vicedomini v obdobju Beneške republike. 1a ed. Venezia: Cafoscarina, 2015. 235 str., ilustr. ISBN 978-88-7543-383-3. [COBISS.SI-ID 513399938]

32. Državno tožilstvo v Republiki Sloveniji = The State Prosecutor's Office of the Republic of Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Vrhovno državno tožilstvo RS, 2015. 250 str. ISBN 978-961-281-940-8. [COBISS.SI-ID 280742656]

33. 15 ustvarjalnih let Višje strokovne šole : 2000-2015. Celje: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2015. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-6542-33-3. [COBISS.SI-ID 281554944]

34. GROBELŠEK, Vera, KORDIŠ, Iztok. Razvoj otroka s stališča waldorfske pedagogike. Ljubljana: Zavod za razvoj waldorfskih šol, 2014. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-93675-0-6. [COBISS.SI-ID 273930496]

35. China & Europe : leadership in 21st century globalisation : 13th ELC Conference proceedings, Bled, June 4-5, 2015. Bled: IEDC - Poslovna šola, 2015. 101 str. ISBN 978-961-6720-28-1. [COBISS.SI-ID 280451328]

36. Javni dolg : kdo komu dolguje : Portugalska, Španija, Francija, Grčija, Argentina, Slovenija, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2015. 217 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-257-069-9. [COBISS.SI-ID 280775936]

37. JUHANT, Marko. Punce, glavo gor!. 1. izd. Mavčiče: Čmrlj, komuniciranje in ustvarjalnost, 2015. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-93268-4-8. [COBISS.SI-ID 280376576]

38. KLEIN, Naomi. To vse spremeni : kapitalizem proti podnebju, (Zbirka Premiki). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 666 str. ISBN 978-961-01-3760-3. [COBISS.SI-ID 280647936]

39. KOSEVSKI PULJIĆ, Brigita. Einführung in Theorie und Praxis der Didaktik Deutsch als Fremdsprache. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-237-763-2. [COBISS.SI-ID 280681984]

40. KUNAVER, Dušica, LIPOVŠEK, Brigita. Evropska kulturna dediščina v slovenskih ljudskih šegah. Ljubljana: D. Kunaver, 2015. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6979-00-9. [COBISS.SI-ID 280873216]

41. MCGHEE, Christina. Vzgajati ločeno : kako lahko ločeni in razvezani starši vzgojijo srečne in brezskrbne otroke. 1. izd. Grosuplje: Svetovalno izobraževalni center MIT, 2015. [XIX], 352 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-93834-0-7. [COBISS.SI-ID 279311616]

42. MIHALIČ, Renata, STRBAN, Grega. Univerzalni temeljni dohodek. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015. 253 str. ISBN 978-961-247-303-7. [COBISS.SI-ID 278489088]

43. MILANIČ, Kaja. Narejeno z ljubeznijo : ustvarjalna darila in drobne pozornosti za vsako priložnost. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3779-5. [COBISS.SI-ID 280847872]

44. MUHA, Viktorija. Čebelar, (Zbirka Najboljši poklic). 1. izd. Logatec: A-knjiga, 2015. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-93278-9-0. [COBISS.SI-ID 281075968]

45. Nesnovna krajina Krasa : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. 136 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6963-43-5. [COBISS.SI-ID 279336960]

46. OVČAK KOS, Maja. Pogodbena svoboda v avtorskem pravu. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015. 302 str. ISBN 978-961-247-293-1. [COBISS.SI-ID 277740800]

47. PIKETTY, Thomas. Kapital v 21. stoletju, (Zbirka Premiki). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 768 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-01-3831-0. [COBISS.SI-ID 280649472]

48. Podmorničarstvo Jugoslavije : [monografija]. Beograd: Udruženje Podmorničar; Ljubljana: Društvo Podmorničar; Pulj: Udruga Podmorničar; Pivka: Park vojaške zgodovine, 2014. 462 str., ilustr. ISBN 978-961-269-980-2. [COBISS.SI-ID 266195968]

49. POVOLO, Claudio. Tradicija pride na dan : razprave iz antropologije prava (16.-18. stoletje). 1a ed. Venezia: Cafoscarina, 2015. 239 str. ISBN 978-88-7543-380-2. [COBISS.SI-ID 281069824]

50. Praktikum za Uvod v civilno pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2015. 100 str. ISBN 978-961-204-589-0. [COBISS.SI-ID 281308416]

51. Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi v vrtcu in šoli = Prepoznavanje darovitih i rad s njima u vrtiću i školi = Prepoznavanje nadarenih i rad sa njima u vrtiću i školi = Identifying the gifted and how to work with them in pre-school institutions and primary schools : zbornik predstavljenih prispevkov : mednarodna strokovna konferenca, 20. - 21. avgust 2015, Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani = collection of presented papers : international conference, August 20th - 21st 2015, Faculty of Education University of Ljubljana. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-253-180-5. [COBISS.SI-ID 280549120]

52. REASONER, Robert W., LANE, Marilyn L.. Kako vzgojiti srečnega otroka : pet ključev do vzgoje otrok z vrednotami in poslanstvom : popoln vodnik za starše in skrbnike. Ljubljana: Inštitut za razvijanje osebne kakovosti, 2015. [XII], 168 str. ISBN 978-961-91383-1-1. [COBISS.SI-ID 280787456]

53. Register žive kulturne dediščine Slovenije : (2008-2015) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia : (2008-2015). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2015. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-46-7. [COBISS.SI-ID 280983296]

54. RIBIČIČ, Ciril. Med pravom in pravičnostjo : sto in en utrinek. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015. 432 str., portret. ISBN 978-961-247-304-4. [COBISS.SI-ID 278536704]

55. RUČIGAJ, Zinka. Vzgoja kot drevo v zdravi rasti. Jesenice: samozal. T. Ručigaj, 2012. 202 str. ISBN 978-961-276-448-7. [COBISS.SI-ID 262134016]

56. ČOP, Tatjana, KOROŠEC, Vladimir, REMEC, Barbara, KRT STOPAR, Andreja, ZADEL, Peter, ZUPANČIČ, Cvetko. S kmetije za vas : primeri uspešnega trženja, (Brez predsodkov o kmetijstvu in SKP). Ljubljana: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, 2015. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 527487]

57. SCORTEGAGNA KAVČNIK, Nina. Zakonita odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2015. 143 str., tabele. ISBN 978-961-204-582-1. [COBISS.SI-ID 279543040]

58. Kazenski zakonik (KZ-1) : (neuradno prečiščeno besedilo). Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2015. 279 str. ISBN 978-961-204-587-6. [COBISS.SI-ID 281212928]

59. Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) : (neuradno prečiščeno besedilo), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2015. 420 str. ISBN 978-961-204-591-3. [COBISS.SI-ID 281461248]

60. Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2015. 67 str. ISBN 978-961-204-585-2. [COBISS.SI-ID 280938752]

61. VUGA, Tanja. Kako zavarovati industrijsko lastnino : uveljavljanje pravic industrijske lastnine pred sodiščem. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-247-292-4. [COBISS.SI-ID 278441472]

62. Wang Hui in vprašanje modernosti ter demokracije na Kitajskem, (Zbirka Studia humanitatis Asiatica). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 84 str., sl. W. Huia. ISBN 978-961-237-746-5. [COBISS.SI-ID 279469568]

63. ZAVRŠNIK, Aleš. Kibernetska kriminaliteta. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2015. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-247-314-3. [COBISS.SI-ID 280067072]

64. ŽNIDARŠIČ SKUBIC, Viktorija. Zasebna ustanova, trust, fiduciarni pravni posli in njihov vpliv na dedovanje. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2015. 114 str. ISBN 978-961-204-588-3. [COBISS.SI-ID 281261312]


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


65. BATAVELJIĆ, Milan. Brž povej - pa se nasmej! : prvi koraki v svet matematike : 5-7 let. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 64 str., [2] f. pril. z nalepkami, ilustr. ISBN 978-961-01-3541-8. [COBISS.SI-ID 279382016]

66. BAUR, Manfred. Dinozavri : v kraljestvu orjaških kuščarjev, (Kaj in kako). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3802-0. [COBISS.SI-ID 280708608]

67. BAUR, Manfred. Planeti in potovanje po vesolju : odprava v vsemirje, (Kaj in kako). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3803-7. [COBISS.SI-ID 280707584]

68. BUTINA, Vasja. Živalski vrt Ljubljana : jubilejni pogled v zgodovino in prihodnost. Ljubljana: Živalski vrt: Mestna občina, 2009. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-269-111-0. [COBISS.SI-ID 247030784]

69. CERKOVNIK, Bojan. Drugi tir železniške proge Divača-Koper. Ljubljana: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, 2015. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 280551424]

70. ESENKO, Ivan. Kako živijo čebele, (Zbirka Kako živijo). 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2015. 11 str., ilustr. ISBN 978-961-6929-84-4. [COBISS.SI-ID 281126144]

71. ESENKO, Ivan. Kako živijo hrošči, (Zbirka Kako živijo). 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2015. 11 str., ilustr. ISBN 978-961-6929-85-1. [COBISS.SI-ID 281126400]

72. ESENKO, Ivan. Kako živijo metulji, (Zbirka Kako živijo). 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2015. 11 str., ilustr. ISBN 978-961-6929-86-8. [COBISS.SI-ID 281126656]

73. ESENKO, Ivan. Kako živijo pajki, (Zbirka Kako živijo). 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2015. 11 str., ilustr. ISBN 978-961-6929-87-5. [COBISS.SI-ID 281126912]

74. ESENKO, Ivan. Kako živijo polži, (Zbirka Kako živijo). 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2015. 11 str., ilustr. ISBN 978-961-6929-88-2. [COBISS.SI-ID 281127168]

75. ESENKO, Ivan. Kako živijo žužkojedi, (Zbirka Kako živijo). 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2015. 11 str., ilustr. ISBN 978-961-6929-89-9. [COBISS.SI-ID 281127424]

76. ESENKO, Ivan. Vode, (Zbirka Mala vseveda). 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2015. [41] str., ilustr. ISBN 978-961-6929-83-7. [COBISS.SI-ID 280850688]

77. BABIČ, Vito, BELINA, Ruben, ČEPIČ, Mojca, KUKMAN, Iztok, MOHORIČ, Aleš, PLANINŠIČ, Gorazd, RAMŠAK, Anton, TOMIĆ, Ivica, TRAMPUŠ, Miro, TRATNIK, Miran. Fizika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2004-2009, (Maturitetni izpiti). 3. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2015. 488 str., ilustr. ISBN 978-961-6322-87-4. [COBISS.SI-ID 280274944]

78. Last day of the dinosaurs = Poslednji dan dinozavrov. Zagreb: Net, 2010. 1 video DVD (ca 66 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 11343646]

79. MARINKO, Tone. Pajki : življenje pajkov : njihove posebnosti : njihove zaznavne, odzivne in učne sposobnosti : seznam vseh slovenskih vrst : mnoge raziskave o pajkih in njihovih mrežah. Mala Nedelja: samozal., 2015. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-283-366-4. [COBISS.SI-ID 280307200]

80. Meteorološka postaja Kredarica : 1954-2014. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2015. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-6324-55-7. [COBISS.SI-ID 280890368]

81. BERTONCELJ, Andrej, BERVAR, Mitja, MEŠKO, Maja, NARALOČNIK, Andrej, NASTAV, Bojan, ROBLEK, Vasja, TRNAVČEVIČ, Anita. Trajnostni razvoj : ekonomski, družbeni in okoljski vidiki, (Zbirka Manager). 2., dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2015. 268 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-247-300-6. [COBISS.SI-ID 278467584]

82. URBAN, Karl. Naša Zemlja : modri planet, (Kaj in kako). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3805-1. [COBISS.SI-ID 280706560]

83. When dinosaurs roamed America = Doba dinozavrov. Zagreb: Net, 2009. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 25563959]

84. SKITEK, Vinko, ODER, Karla, BEDJANIČ, Mojca, ROJS, Lenka, FAJMUT ŠTRUCL, Suzana, VEILGUNI, Branko. Zakladi Fužin : [katalog razstave]. Ravne na Koroškem: Muzej Ravne na Koroškem, 2014. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 78975233]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


85. BARDI, Carla. Mehiška kuhinja : fajite, takosi in enčilade : 60 slastnih receptov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3791-7. [COBISS.SI-ID 278554112]

86. BARNARD, Neal D.. Program za ozdravitev sladkorne bolezni : znanstveno potrjeni način za ozdravitev sladkorne bolezni brez uporabe zdravil. 1. izd. Škofja Loka: Planet, 2015. 330 str., ilustr. ISBN 978-961-93898-0-5. [COBISS.SI-ID 281495040]

87. CLAYBOURNE, Anna. Človeško telo v 30 sekundah : [30 zanimivih razlag za mlade biologe, pojasnjenih v pol minute]. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0196-4. [COBISS.SI-ID 279796992]

88. DAKSKOBLER, Igor, KUTNAR, Lado, ROZMAN, Andrej. Bazoljubno borovje v Sloveniji : združbe črnega in rdečega bora na karbonatni podlagi in rušja v alpskih dolinah, (Studia forestalia Slovenica, 144). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica, 2015. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6425-89-6. http://eprints.gozdis.si/id/eprint/1245. [COBISS.SI-ID 279568384]

89. ENDERS, Giulia. Čarobno črevesje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 267 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3782-5. [COBISS.SI-ID 279985152]

90. European guide for quality national cancer control programmes. Ljubljana: National Institute of Public Health, 2015. XVI, 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-59-7. [COBISS.SI-ID 279945984]

91. VIDEC, Andreja, OŠTIR, Danica. 60 let Gasilske zveze Celje : 1955-2015. Celje: Gasilska zveza, 2015. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-281-960-6. [COBISS.SI-ID 281033216]

92. GOKHALE, Esther, ADAMS, Susan. Rešite se bolečin v hrbtu : v osmih korakih : naravna drža kot rešitev za bolečine v hrbtu, vratu, ramenih, kolenih, kolkih in stopalih. Šmarješke Toplice: Stella, 2015. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-246-556-8. ISBN 978-961-246-555-1. [COBISS.SI-ID 280915456]

93. GOSTEČNIK, Bernarda. Potice in druge domače slaščice : kolači, šarklji, potice, torte. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 185 str., fotogr. ISBN 978-961-282-023-7. [COBISS.SI-ID 280725760]

94. BALDINI, Marino, BAN, Dean, BANDELJ MAVSAR, Dunja, ARBEITER, Alenka, BUČAR-MIKLAVČIČ, Milena, BUTINAR, Bojan, CIGIĆ, Blaž, FERENAC, Marko, GODENA, Sara, GUNDE-CIMERMAN, Nina, HLADNIK, Matjaž, KRAPAC, Marin, LUKIĆ, Marina, MIKLAVČIČ, Ana, NEČEMER, Marijan, OTA, Ajda, PIKEL, Valter, POKLAR ULRIH, Nataša, PRGOMET, Željko, SKRT, Mihaela, SMOLE MOŽINA, Sonja, ULRIH, Vasja, VALENČIČ, Vasilij, ZGRABLIĆ, Branko. Granatno jabolko (Punica granatum L.), žižola (Ziziphus jujuba Mill.), mandelj (Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb), navadna jagodičnica (Arbutus unedo L.) in navadni koprivovec (Celtis australis L.) v Istri. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 138 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6964-41-8. [COBISS.SI-ID 280983040]

95. GRBIĆ, Gordan. Krstaši i krstarice : (1900-1945), (Biblioteka O. & O., knj. 13). Zagreb: Omnes, 2015-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-953-7943-14-1. ISBN 978-953-7943-13-4. [COBISS.SI-ID 19833138]

96. GRBIĆ, Gordan. Samovozni topovi, (Biblioteka O. & O., knj. 11; 14). Zagreb: Omnes, 2014-2015. 2 zv., ilustr. ISBN 978-953-7943-04-2. ISBN 978-953-7943-03-5. ISBN 978-953-7943-09-7. [COBISS.SI-ID 10250014]

97. GRBIĆ, Gordan. Srednji i teški bombarderi : (1935-1945), (Biblioteka O. & O., knj. 12; 15). Zagreb: Omnes, 2014-2015. 2 zv., ilustr. ISBN 978-953-7943-01-1. ISBN 978-953-7943-02-8. ISBN 978-953-7943-08-0. [COBISS.SI-ID 10249758]

98. JEREB, Berta. Ozdravljenje raka sámo ni dovolj. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije: Onkološki inštitut, 2015. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-6185-15-8. ISBN 978-961-6071-88-8. [COBISS.SI-ID 280327680]

99. KAČIČNIK, Polona. Gospodinjstvo : modul Gospodinjstvo, predmet Gospodinjstvo, program Bolničar/negovalec. Celje: Go Media, 2010. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-92924-1-9. [COBISS.SI-ID 252400128]

100. KAČIČNIK, Polona. Gospodinjstvo : modul Gospodinjstvo, predmet Gospodinjstvo, program Bolničar/negovalec, Delovni listi. Celje: Go Media, 2010. 96 str. ISBN 978-961-92924-0-2. [COBISS.SI-ID 252399872]

101. Kako so kuhali pri Kosovelovih, (Kulinart). Sežana: Kosovelova knjižnica; Trst: Založništvo tržaškega tiska; Ljubljana: Buča, 2015. 70 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-176-5. [COBISS.SI-ID 8031724]

102. Kanon interne medicine Rumenega cesarja ali Nei čing su ven Huang Di, (Zbirka Romanje k sebi). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2015. 335 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-51-0. [COBISS.SI-ID 278982400]

103. VALENA, Andrej, MALEŽIČ, Anja, PETERLE, Ožbej, VALENA, Peter, VALENA, Jan. Kuhinja v dvoje : navdihujoči recepti za skupno ustvarjanje v kuhinji. 1. izd. Ljubljana: samozal. J. Valena, 2015. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-283-315-2. [COBISS.SI-ID 279426048]

104. HUMAR, Iztok, BULIĆ, Edi, KRIŽAJ, Dejan, SINIGOJ, Anton R.. Laboratorijske vaje iz OE II : študijsko leto 2014/2015. 1. izd. Ljubljana: Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko, 2015. IV, 88 str., ilustr. ISBN 978-961-93299-6-2. [COBISS.SI-ID 277072384]

105. MCCRACKEN, Thomas O., KAINER, Robert A., CARLSON, David. Barvni atlas anatomije malih živali : osnove. 1. natis. Ljubljana: BP, 2015. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-93742-6-9. [COBISS.SI-ID 281017600]

106. 55th International Foundry Conference Portorož 2015, 16.-18. september 2015. Zbornik povzetkov referatov 55. mednarodnega livarskega posvetovanja, Portorož 2015 = Conference proceedings. Ljubljana: Društvo livarjev Slovenije, 2015. 100 str. [COBISS.SI-ID 281146368]

107. 55th International Foundry Conference Portorož 2015, 16.-18. september 2015. Zbornik referatov 55. mednarodnega livarskega posvetovanja, Portorož 2015 = Conference proceedings. Ljubljana: Društvo livarjev Slovenije [etc.], 2015. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-93723-1-9. [COBISS.SI-ID 281146112]

108. MERCOLA, Joseph. Zdravljenje brez napora : 9 preprostih poti, kako se izogniti bolezni, znebiti odvečne teže in pomagati telesu, da okreva. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2736-2. ISBN 978-961-00-2737-9. [COBISS.SI-ID 281192448]

109. NEMEC-PEČJAK, Marko. ABC+ celovitega obvladovanja projektov in Microsoft Project 2013. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: samozal., 2014. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-283-116-5. [COBISS.SI-ID 275385344]

110. NITVENSKA, Ema. Kako nas (h)ranijo? ali Žito? Ne, hvala!, (Zbirka Romanje k sebi). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2015. 292 str., tabele. ISBN 978-961-6934-54-1. [COBISS.SI-ID 279308288]

111. NORTHRUP, Christiane. Brezčasne boginje : [skrivni nasveti za lepoto, vitalnost in dobro počutje]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 478 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2714-0. ISBN 978-961-00-2715-7. [COBISS.SI-ID 281020160]

112. OREŠNIK, Andrej, KOMPAN, Drago. Prehrana koz. Slovenj Gradec: Kmetijska založba, 2015. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6418-26-3. [COBISS.SI-ID 280714752]

113. PENTEK, Metka. Vaje za vadbo spomina in zbranosti. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, [2013]-<2015>. Zv. <1-3>, ilustr. [COBISS.SI-ID 10285215]

114. Smartdoc by Media.doc 2015 : zbornik. Ljubljana: Media.doc, Društvo informatikov, dokumentalistov in mikrofilmarjev, 2015. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-93884-0-2. [COBISS.SI-ID 281155072]

115. Preprečevanje strahu in bolečine otrok in mladostnikov pri zobozdravniku : učbenik otroškega in preventivnega zobozdravstva - izbrana poglavja = Prevention of fear and pain of children and adolescents at the dentist : textbook of paediatric and preventive dentistry - selected chapters. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za otroško in preventivno zobozdravstvo in Katedra za anesteziologijo in reanimatologijo, 2015. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-267-096-2. [COBISS.SI-ID 280487424]

116. QUINN, Samantha. Miren dojenček, srečna mamica : poskrbite zase in za svojega dojenčka na naraven način. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3794-8. [COBISS.SI-ID 279247360]

117. REMEC, Manica. Za zdravo in lepo držo : promocija telesne aktivnosti in zdravja gibal. Izola: Fizioterapija, Zdravstveni dom, 2007. 16 str., ilustr. ISBN 978-961-92282-0-3. [COBISS.SI-ID 236469248]

118. RUSTJA, Karel. 150 let Koroške železniške proge. Digitalna izd. Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2015. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-93311-2-5. [COBISS.SI-ID 82126081]

119. Uporaba mineralnih dodatkov v cementu in/ali betonu : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2015. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-93671-1-7. [COBISS.SI-ID 279676416]

120. Smeh in nasmeh za kamero in mikrofonom : ob 75-letnici radia in 45-letnici televizije v Sloveniji. Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2003. 128 str., ilustr. ISBN 961-91202-0-5. [COBISS.SI-ID 126360064]

121. SMITH, J. J.. Zeleni smutiji : v 10 dneh nad strupe in kilograme. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 169 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3783-2. [COBISS.SI-ID 280726016]

122. ŠALEHAR, Andrej, ŠIVIC, Jasmina. Krškopoljski prašič : iskanje ostankov, ohranjanje in osvežitev pasme v letih 1990-2003. Slovenj Gradec: Kmetijska založba, 2015. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-6418-27-0. [COBISS.SI-ID 280827904]

123. ŠTERLEK, Emilija. Učilnica v naravi posavskih kmetij : učne kmetije v projektu Semena prihodnosti - spodbujanje podjetništva mladih in predstavitev modela učne kmetije, (Semena prihodnosti). Bistrica ob Sotli: Občina, 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-281-494-6. [COBISS.SI-ID 274876672]

124. Zbornik prispevkov. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, 2014. 383 str., ilustr. ISBN 978-961-267-082-5. [COBISS.SI-ID 276284672]

125. UCMAN, Renata. Čudovite plodovke : za male ekološke vrtnarje. 1. izd. Domžale: Kozmos, 2015. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-93812-3-6. [COBISS.SI-ID 280654592]

126. US, Aleksandra Pavlovna. Dlja doma, dlja sem´i. izd. 3-e, dopolnennoe i pererabotannoe. Minsk: Uradžaj, 1988. 239 str., ilustr. ISBN 5-7860-0083-4. [COBISS.SI-ID 20352821]

127. VILLA, Mariagrazia. Marmelade in vložene dobrote : 50 preprostih receptov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3789-4. [COBISS.SI-ID 278254592]

128. VILLA, Mariagrazia. Tortice : 50 preprostih receptov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3792-4. [COBISS.SI-ID 278254336]

129. ČUŠ, Breda, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, HORVAT, Martina, HUBER, Ivanka, KNIFIC, Tjaša, MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, SEDLAR, Nataša, VRAČKO, Pia, VRBOVŠEK, Sanja. Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju odraslih, Katalog informacij Celje : za izvajalce pilotnega testiranja integriranih procesov vključevanja in obravnave ciljne populacije v okviru projekta Skupaj za zdravje. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2015. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-65-8. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/kataloginformacij_celje_web.pdf. [COBISS.SI-ID 280268288]

130. ŽGAJNAR GOTVAJN, Andreja, KALČÍKOVÁ, Gabriela, ZAGORC-KONČAN, Jana. Industrijski procesi in trajnostni razvoj : praktikum. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-44-0. [COBISS.SI-ID 280192000]


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


131. BATIČ, Stojan, KOMELJ, Miklavž, PERNE, Nika, SAVENC, Barbara, SKOČIR, Marija. Človek in mit : retrospektivna razstava = The man and the myth : retrospective exhibition. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič: = Museum and Galleries of Ljubljana, Jakopič Gallery, 2015. 262 str., ilustr. ISBN 978-961-93064-4-4. [COBISS.SI-ID 279268096]

132. The Best of Arsen Dedić. Beograd: Zmex: PGP-RTS, cop. 2008. 3 CD-ji (47; 48; 52 min), [stereo] ADD. ISBN 978-86-7800-103-1. [COBISS.SI-ID 11326750]

133. CVJETIČANIN, Miroslav Braco. Franc Hvasti : dve uri resnice. Ljubljana: Aktivni mediji, 2015. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-281-947-7. [COBISS.SI-ID 280821504]

134. DEDIĆ, Arsen. Arsen Dedić & Gino Paoli. Zagreb: Croatia Records, 2006. 1 video DVD (ca 95 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 11355166]

135. Evropska prestolnica kulture / reka Drava 2012 : mednarodni, javni, anonimni, idejno-projektni, enostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejših rešitev za ureditev območja reke Drave v Mariboru : [razstava predlog mednarodnega arhitekturnega natečaja, 3. junij - 29. avgust 2010, Umetnostna galerija Maribor, Slovenija] = European Capital of Culture / Drava River 2012 : international, public, anonymous, singlestage architectural ideas competition for the selection of the professionally most suitable solutions for the arrangement of the Drava River area in Maribor, Slovenia : [exhibition of international architectural competition proposals, 3 June - 29 August 2010, Maribor Art Gallery, Slovenia]. Maribor: Mestna občina, Urad za komunalo, promet, okolje in prostor, Sektor za urejanje prostora: = Municipality of Maribor, Public Utility, Transport, Spatial Planning, Spatial Planning Division, 2010. 76 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64949761]

136. GORJUP, Tomaž. Nazaj v prihodnost : eseji o slikarstvu. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-174-4. [COBISS.SI-ID 280328704]

137. HALÁSZ, Ferenc, GÉCZI, Zoltán. Moja prva knjiga o šahu : tudi ti lahko postaneš prvak. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3795-5. [COBISS.SI-ID 279797248]

138. HUMAR, Jernej. Odvodi in dovodi : [fotografije] : Mestna galerija Nova Gorica, 25. 9.-16. 10. 2015. Nova Gorica: Javni zavod Kulturni dom, [2015?]. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 777199]

139. KLEIN, Rudolf. Sinagoge v vzhodni Srednji Evropi med letoma 1782 in 1944 : katalog razstave : [Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, 6. september - 30. oktober 2015]. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2015. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 83586049]

140. KOROŠIN, Janez. Janez Korošin : pregledna fotografska razstava = overview photo exhibition : 9. 7.-23. 8. 2015, Cankarjev dom, Ljubljana, Slovenija. Ljubljana: Cankarjev dom, 2015. 59 str., fotogr. ISBN 978-961-6157-53-7. [COBISS.SI-ID 280271104]

141. KOVAČ, Kornelije. Fusnota : priče o pesmama koje su obeležile YU-rock scenu. Beograd: Laguna, 2010. 236 str., fotogr. ISBN 978-86-521-0322-5. [COBISS.SI-ID 20310837]

142. LLALLOSHI, Gani, MATIC, Lorena. O meni in o tistih, ki so mi blizu : Mestna galerija Nova Gorica, 6.-27. marec 2015. Nova Gorica: Kulturni dom Nova Gorica, Mestna galerija, [2015]. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19423538]

143. LOWY, Danielle, RILEY, Katie. Ustvarjalni božič. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3512-8. [COBISS.SI-ID 275616256]

144. MAŠERA, Andrej. Zavarovane plezalne poti : izbrane plezalne poti Slovenije, Tržaškega krasa, avstrijske Koroške in Zahodnih Julijcev, (Vodniki). 4., dopolnjena in razširjena izd. Ljubljana: Sidarta, 2015. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-6027-78-6. [COBISS.SI-ID 281075200]

145. Caelicantus : 8. mednarodni pevski festival alpskih držav, Celje, 25.-27. 9. 2015 = the 8th Festival of choirs from the Alpine region. Celje: APZ, 2015. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 20267573]

146. MRVICA, Maksim. The essential Maksim. [London]: EMI, 2005. 1 video DVD (ca 63 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 11359262]

147. ANĐELKOVIĆ, Bojan, BADOVINAC, Zdenka. NSK from Kapital to capital : Neue Slowenische Kunst : an event of the final decade of Yugoslavia. 1st ed. Ljubljana: Moderna galerija; Cambridge (Massachusetts); London: The MIT Press, 2015. XLII, 546 str., ilustr. ISBN 978-961-206-116-6. ISBN 978-0-262-02995-7. [COBISS.SI-ID 280480256]

148. Numizmatička zbirka iz Dugog Sela : iz privatne zbirke Mate Bitange, (Biblioteka Terra sancti Martini, knj. 39). Dugo Selo: Gradska knjižnica, 2014. 213 str., ilustr. ISBN 978-953-7737-30-6. [COBISS.SI-ID 20350773]

149. STRITAR, Urška, USAR, Karmen, MAROVT, Natalija, STRITAR KUČUK, Mojca. Planinski zabavnik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2015. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-22-1. [COBISS.SI-ID 280349696]

150. Popoln priročnik za slikanje in risanje : [s preprostimi koraki do uspeha]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 480 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3799-3. [COBISS.SI-ID 280047616]

151. VIPOTNIK, Miha, SITAR, Iztok, PLOTAJS, Silvester, LEBEN, Vladimir, LUNAČEK, Izar T., JURKOVŠEK, Barbara, JUVAN, Manca, RUŠT, Matjaž. Primeri smeha v umetnosti = Examples of laughter in art : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 16. 4.-7. 6. 2015. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2015. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-04-8. [COBISS.SI-ID 279697152]

152. Project Maribor - Graz : sustainable housing development in the hinterland of the urban agglomeration along the development axis Graz - Maribor at the public transport node. Maribor: Fakulteta za gradbeništvo: = Faculty of Civil Engineering; Wildon: Marktgemeinde, 2015. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-248-487-3. [COBISS.SI-ID 82840577]

153. RAMŠAK, Jure. Ab initio : moderne ideologije in izgradnja novega urbanega prostora : zgodovina, arhitektura in perspektive kulturnega turizma v Novi Gorici in Raši. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-30-2. [COBISS.SI-ID 280652800]

154. SAVIĆ, Massimo. Vještina : uživo u Beogradu, SC 9.11.2006. Beograd: PGP-RTS, 2007. 1 video DVD (ca 118 min), barve, zvok. ISBN 978-86-87197-03-9. [COBISS.SI-ID 145174284]

155. SIRK, Albert. Albert Sirk. Trst: Založništvo tržaškega tiska = Trieste: Editoriale stampa triestina, 2015. 227 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-178-9. [COBISS.SI-ID 8193260]

156. SLUBAN, Klavdij. Livold : [poletje z likovnimi ustvarjalci 2015 v Pokrajinskem muzeju Kočevje]. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2015. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6517-28-7. [COBISS.SI-ID 280076800]

157. GERM, Tine, MAHNIČ, Katja, OSTAN, Nina, PODLIPNIK, Bernarda. Umetnostna zgodovina : slikovna zbirka za splošno maturo. 3. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011. 227 str., ilustr. ISBN 978-961-6322-77-5. [COBISS.SI-ID 515061119]

158. ŽEGARAC LESKOVAR, Vesna, PREMROV, Miroslav, ŽIGART, Maja. Hiša 2030 : [arhitekturna delavnica, februar 2014 - februar 2015]. Ljubljana [i. e.] Škofja Loka: Jelovica; Maribor: Fakulteta za gradbeništvo, 2015. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-248-479-8. [COBISS.SI-ID 81713153]


7-GP-odr GLASBNI POSNETKI ZA ODRASLE


159. 46. festival narodnozabavne glasbe Ptuj 2015. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2015. 1 CD (41 min, 53 sek). [COBISS.SI-ID 281410048]

160. KRAJNC, Matej. Baskerville. Zagreb: Slušaj najglasnije!, [2012]. 1 CD (50 min, 8 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 20345397]

161. KRAJNC, Matej. Divji zahod : glasba iz vesterna. Zagreb: Slušaj najglasnije!, [2014]. 1 CD (27 min, 21 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 20345909]

162. KRAJNC, Matej. Eluvies : songi za roman "Poplava". Zagreb: Slušaj najglasnije!, [2013]. 1 CD (45 min, 31 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 20300597]

163. KRAJNC, Matej. Opombe. Zagreb: Slušaj najglasnije!, [2015]. 1 CD (25 min, 33 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 20300853]

164. KRAJNC, Matej. Revizor. Zagreb: Slušaj najglasnije!, [2015?]. 1 CD (51 min, 41 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 20343349]

165. KRAJNC, Matej. Traperji. Zagreb: Slušaj najglasnije!, [2015]. 1 CD (34 min, 57 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 20346677]

166. KRAJNC, Matej. Tri pike. Zagreb: Slušaj najglasnije!, [2015]. 1 CD (39 min, 50 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 20305205]

167. KRAJNC, Matej. WTF?!. Zagreb: Slušaj najglasnije!, [2015?]. 1 CD (45 min, 41 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 20343093]

168. Live sessions 2008. [Ljubljana: Jazz Club Gajo, 2008]. 1 CD (38 min, 27 sek). [COBISS.SI-ID 281558784]

169. Live sessions 2009 : [15th anniversary]. [Ljubljana: Jazz Club Gajo, 2009]. 1 CD (46 min, 14 sek). [COBISS.SI-ID 281565184]

170. Live sessions 2010. [Ljubljana: Jazz Club Gajo, 2010]. 1 CD (34 min, 24 sek). [COBISS.SI-ID 281567744]

171. Live sessions 2011 : [summer garden dsp]. [Ljubljana: Jazz Club Gajo, 2011]. 1 CD (78 min, 43 sek). [COBISS.SI-ID 281569024]

172. Live sessions 2012. [Ljubljana: Jazz Club Gajo, 2012]. 1 CD (38 min, 45 sek). [COBISS.SI-ID 281577984]

173. Status mama boogierama. Zagreb: Slušaj najglasnije!, [2015]. 1 CD (13 min, 39 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 20308789]

174. Live sessions 2007. [Ljubljana: Jazz Club Gajo, 2007]. 1 CD (46 min, 2 sek). [COBISS.SI-ID 281555968]


7-GP-otr GLASBNI POSNETKI ZA OTROKE


175. Kumare - zakaj so boljše od moških?!, (Pika pika, 1). 1. izd. Izola: Desk, 2015. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-6002-91-2. ISBN 978-961-6002-92-9. [COBISS.SI-ID 281588224]

176. ŠTEFAN, Anja, GOMBAČ, Boštjan. Svet je kakor ringaraja : [petnajst pesmi]. 1. natis. [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 2015. 1 CD (33 min, 3 sek), [stereo]. ISBN 978-961-01-3711-5. [COBISS.SI-ID 1108965726]


80 JEZIKOSLOVJE.


177. PETROVČIČ, Mateja, LIN, Ming-Chang. Sodobna kitajščina 1 : začetna stopnja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-237-754-0. [COBISS.SI-ID 280338432]

178. PETROVČIČ, Mateja, LIN, Ming-Chang. Sodobna kitajščina 2 : začetna stopnja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. Str. 203-450, ilustr. ISBN 978-961-237-755-7. [COBISS.SI-ID 280338944]

179. Popotniški slovarček = Rječnik putničkih pojmova = Travel dictionary : projekt mladinske izmenjave Jezik je ključ do srca. Dobrna: Center za usposabljanje, delo in varstvo, 2015. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-281-941-5. [COBISS.SI-ID 280761088]

180. ŠKOFIC, Jožica, KLINAR, Klemen. Rateški slovar : ad abnjaka da žoka in ad agrabka da žlef. Kranjska Gora: Občina, 2015. 112, [16] str., fotogr. ISBN 978-961-281-792-3. [COBISS.SI-ID 278987520]

181. VOVK, Liljana. Koraki do odlične pisne komunikacije : kako postane pisanje prijetno in ustvarjalno delo. 1. izd. Maribor: Poslovna založba, 2015. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-93488-8-8. [COBISS.SI-ID 82813441]


82 KNJIŽEVNOST.


182. AHONEN, Lauri, AHONEN, Jaakko. Jaybird - Kreja, (Edicija Kroz ključaonicu). Maglić: Rosencrantz, 2015. [124] str., ilustr. ISBN 978-86-89191-18-9. [COBISS.SI-ID 296613127]

183. ARMINIO, Franco. Razglednice od mrtvih, (Zbirka Fraktal, 39). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2015. 71 str. ISBN 978-961-6894-69-2. [COBISS.SI-ID 281149440]

184. AŠKERC, Anton. Izbrane pesmi. Laško: Občina, 2015. 84 str. ISBN 978-961-281-809-8. [COBISS.SI-ID 279197440]

185. AUSTEN, Jane. Mansfield Park, (Dominoes, Level three). Oxford: Oxford University Press, cop. 2010. 83 str., ilustr. ISBN 978-0-19-424828-0. ISBN 978-0-19-424786-3. [COBISS.SI-ID 1108948574]

186. BABIČ, Simona. Vzhod sonca - ponovno Simonca. 1. izd. Slovenska Bistrica: samozal., 2015. 270 str., fotogr. ISBN 978-961-283-259-9. [COBISS.SI-ID 278318080]

187. BANKS, Maya. Gospodar srca : [drugi del trilogije o strastnem predajanju], ([Predajanje, 2]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 280 str. ISBN 978-961-00-2740-9. ISBN 978-961-00-2741-6. [COBISS.SI-ID 281355776]

188. BUCHAN, John. The thirty-nine steps, (Oxford bookworms library, Stage 4, Thriller & adventure). Oxford: Oxford University press, 2008. 88 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479188-5. [COBISS.SI-ID 1997284]

189. CAREY, Mike. Dekle z vsemi darovi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 397 str. ISBN 978-961-00-2742-3. ISBN 978-961-00-2743-0. [COBISS.SI-ID 281373184]

190. CROSS, Ethan. Slepa pravica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 377 str. ISBN 978-961-00-2750-8. ISBN 978-961-00-2751-5. [COBISS.SI-ID 281418752]

191. ČATER, Dušan. B52, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2015. 177 str. ISBN 978-961-6949-59-0. [COBISS.SI-ID 83623681]

192. ČMAK, Marija. Junaki neba VI : na partizanskem letališču. Celje: samozal., 2015. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-283-272-8. [COBISS.SI-ID 278550528]

193. ĆATIĆ ČUPERAK, Mirsad. Sjena nad Igmanom : ratni dnevnik, 1992.-1996.. Sarajevo: DALSA Bosna, 2000. 473 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 20280885]

194. DOYLE, Arthur Conan. Sherlock Holmes, Spomini, (Zbirka Sherlock Holmes, 3, 4). 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2015. 2 zv. (156; 163 str.). ISBN 978-961-275-122-7. ISBN 978-961-275-123-4. [COBISS.SI-ID 280328192]

195. DOYLE, Arthur Conan. Sherlock Holmes, Vrnitev, (Zbirka Sherlock Holmes, 5, 6). 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2015. 2 zv. ISBN 978-961-275-129-6. ISBN 978-961-275-130-2. [COBISS.SI-ID 281154560]

196. DOYLE, Arthur Conan. Sherlock Holmes: the Norwood mystery, (Dominoes, Level two). Oxford: Oxford University Press, cop. 2010. 67 str., ilustr. ISBN 978-0-19-424883-9. ISBN 978-0-19-424835-8. [COBISS.SI-ID 1108948318]

197. DOYLE, Arthur Conan. Sherlock Holmes: the sign of four, (Dominoes, Level three). Oxford: Oxford University Press, cop. 2010. 83 str., ilustr. ISBN 978-0-19-424823-5. ISBN 978-0-19-424781-8. [COBISS.SI-ID 1108947550]

198. DUCCI, Giovanni. La rossa, (Letture italiano facile, Livello 2). 1a ed. Firenze: Alma, 2015. 64 str., ilustr. ISBN 978-88-6182-370-9. [COBISS.SI-ID 20143410]

199. DUČIĆ, Jovan. Zaklad carja Radovana : knjiga o človeku in usodi. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 258 str. ISBN 978-961-278-203-0. [COBISS.SI-ID 280755200]

200. ELIOT, George. Middlemarch : študija provincialnega življenja. 1. izd. Dob: Miš, 2015. 2 zv. (489; 462 str.). ISBN 978-961-272-123-7. ISBN 978-961-272-195-4. ISBN 978-961-272-196-1. [COBISS.SI-ID 267974144]

201. FABRIO, Nedjeljko. Berenikini lasje : Familienfuge, (Jadranska trilogija, 2), (Zbirka Helia, 9). Koper: KUD AAC Zrakogled; Ljubljana: Zveza Modro-bela ptica, 2014. 413 str. ISBN 978-961-93099-6-4. [COBISS.SI-ID 277324544]

202. GAL ŠTROMAR, Maja. 7 kg do sreče. 2. izd. Ljubljana: Delo, 2015. 270 str. ISBN 978-961-6155-29-8. [COBISS.SI-ID 281111296]

203. HANIKA, Iris. Bistvo vsega, (Knjižna zbirka Horizont). Ljubljana: Sodobnost International, 2015. 166 str. ISBN 978-961-6970-22-8. [COBISS.SI-ID 280772608]
Nagrada: European Union Prize for Literature, 2010
Nagrada: LiteraTour Nord, 2011

204. HARMEL, Kristin. Dokler bodo zvezde na nebu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 396 str. ISBN 978-961-00-2748-5. ISBN 978-961-00-2749-2. [COBISS.SI-ID 281395712]

205. HARSCH, Rick. Istrske lobanje, (Zbirka Romani). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2015. 143 str. ISBN 978-961-6934-44-2. [COBISS.SI-ID 277803520]

206. HEVIER, Daniel. Luna na niti = Na niti mesiac, (Zbirka Haiku, 2014, 3). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2014. 55 str. ISBN 978-961-6894-54-8. ISBN 978-961-6894-57-9. [COBISS.SI-ID 277022976]

207. IVANA. Življenje z odvisnikom : pripoved matere in žene. 1. izd. Lendava: Preteks, 2014-<2015>. Zv. <1-2>. ISBN 978-961-281-332-1. ISBN 978-961-283-399-2. [COBISS.SI-ID 272691712]

208. Iz domače doline v svet : Ciril Kosmač danes. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014. 201 str., tabele. ISBN 978-961-6862-76-9. [COBISS.SI-ID 277393664]

209. JAKOB, Jure. Hiše in drugi prosti spisi, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 119 str. ISBN 978-961-01-3758-0. [COBISS.SI-ID 280813568]

210. JAMES, Eloisa. Afera pred božičem, ([Obupane vojvodinje, 2]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 379 str. ISBN 978-961-00-2655-6. ISBN 978-961-00-2752-2. [COBISS.SI-ID 281419008]

211. JAMES, Marlon. A brief history of seven killings. Paperback ed. London: Oneworld, 2015. XIV, 688 str. ISBN 978-1-78074-635-7. [COBISS.SI-ID 1108854110]

212. JORNET, Kilian. Nevidna meja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 236 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-278-207-8. [COBISS.SI-ID 280754944]

213. JURCA, Janez. Zadnje upanje. 1. izd. Tomišelj: Alpemedia, 2015. 297 str. ISBN 978-961-93682-8-2. [COBISS.SI-ID 280997632]

214. KADLEČÍK, Ivan. Mati vseh besed : (izbor) = Matka všetkých slov : (výber), (Zbirka Haiku, 2014, 1). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2014. 45 str. ISBN 978-961-6894-52-4. ISBN 978-961-6894-57-9. [COBISS.SI-ID 277022208]

215. KINNUNEN, Tommi. Križišče štirih poti. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 303 str. ISBN 978-961-282-123-4. [COBISS.SI-ID 281042176]

216. KLEYPAS, Lisa. Zasnubi me zjutraj, (Družina Hathaway, knj. 4), (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 351 str. ISBN 978-961-01-3811-2. [COBISS.SI-ID 280412928]

217. KOBAL, Darinka. SuperMemo na gozdni jasi. Slovenske Konjice: Ad vita, 2015. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-93792-2-6. [COBISS.SI-ID 277837568]

218. KOBAL, Darinka. SuperMemo pomaga zobostrahcem. Slovenske Konjice: Ad vita, 2015. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-93792-0-2. [COBISS.SI-ID 277434368]

219. KOBAL, Darinka. SuperMemo poskrbi za lačne živali. Slovenske Konjice: Ad vita, 2015. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-93792-1-9. [COBISS.SI-ID 277728768]

220. KOBAL, Darinka. SuperMemo v novi hiški. Slovenske Konjice: Ad vita, 2015. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-281-694-0. [COBISS.SI-ID 277382144]

221. KORITNIK, Ana. Rex : Matevžev kuža. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2015. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-30-4. [COBISS.SI-ID 281157120]

222. KRALJIĆ, Zlatko. Globalizacija, penetracija. 1. natis. Novo Miloševo: Nikasso-NM-Banatski kulturni centar; Šoštanj: Zavod za umetnost in kulturo Peter Rezman, 2015. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-281-794-7. [COBISS.SI-ID 279029248]

223. KRALJIĆ, Zlatko. Volčja tolpa, (Zbirka Apokalipsa, no. 71). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2015. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6894-71-5. [COBISS.SI-ID 281152512]

224. KUHNOVÁ, Daniela. Tri sonca = Tri slnká, (Zbirka Haiku, 2014, 4). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2014. 29 str. ISBN 978-961-6894-55-5. ISBN 978-961-6894-57-9. [COBISS.SI-ID 277023488]

225. KUKIĆ, Vesna. Teci, Amai, teci. Maribor: samozal., 2015. [79] str., ilustr. ISBN 978-961-283-358-9. [COBISS.SI-ID 280190208]

226. LOVATO, Enrico. Il ladro di scarpe, (Letture italiano facile, Livello 3). 1a ed. Firenze: Alma, 2015. 64 str., ilustr. ISBN 978-88-6182-369-3. [COBISS.SI-ID 20143666]

227. MAATHAI, Wangari. Unbowed : a memoir. London: Arrow Books, 2008. XVII, 314 str., [16] str. pril. ISBN 978-0-09-949309-9. [COBISS.SI-ID 1108937054]

228. MACLEAN, Sarah. Dober grof zasluži ljubezen, (Zbirka Oddih), (Pravila lopovov, knj. 2). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 458 str. ISBN 978-961-01-3814-3. [COBISS.SI-ID 280878080]

229. MAKAROVIČ, Svetlana. Kosovirja na leteči žlici. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-6630-70-2. [COBISS.SI-ID 254538240]

230. MAKUC, Ana. Ljubica Rolanda Barthesa, (Zbirka Fraktal, 41). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2015. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-6894-70-8. [COBISS.SI-ID 281149696]

231. MARINČIČ, Maks. Knap : pesmi iz srca. Zagorje ob Savi: OŠ Toneta Okrogarja, 2015. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-281-718-3. [COBISS.SI-ID 277743104]

232. MARKOVA, Dani. Kako smo razumeli in dojeli socializem. Ljubljana: samozal. D. Markova, 2015. 329 str. ISBN 978-961-246-550-6. ISBN 978-961-246-551-3. [COBISS.SI-ID 280476928]

233. MARUŠIČ, Almira. V vrtincih časov, (Zbirka Vrt spomina). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2015. 460 str., sl. avtorice. ISBN 978-961-6934-53-4. [COBISS.SI-ID 279068416]

234. Vilenica : odzven prostora = reflections of place. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Slovene Writers' Association, 2015. 385 str., fotogr. ISBN 978-961-6547-93-2. [COBISS.SI-ID 280757760]

235. MENCIN, Tanja. Čarodejka, (Zbirka Romani). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2015. 359 str. ISBN 978-961-6934-55-8. [COBISS.SI-ID 279364864]

236. MIHELIČ, Marjanca. Budimpeštatrans. 1. izd. Smlednik: Miramel, 2015. 189 str. ISBN 978-961-93701-3-1. [COBISS.SI-ID 280479744]

237. MILČINSKI, Fran. Butalci, (Knjižnica Kondor, zv. 350). Integralna izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 289 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3667-5. [COBISS.SI-ID 280858624]

238. MUCK, Desa. Odred ali Kako osrečiti druge proti njihovi volji. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 312 str. ISBN 978-961-01-2775-8. [COBISS.SI-ID 280507136]

239. NAPOLI, Antonella. Moje ime je Meriam : zgodba begunke, obsojene na smrt zaradi vere. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015. 107 str. ISBN 978-961-04-0212-1. [COBISS.SI-ID 281160960]

240. OBIOMA, Chigozie. The fishermen. London: One, 2015. 301 str., ilustr. ISBN 978-0-957548-85-5. ISBN 978-0-992918-24-8. [COBISS.SI-ID 1108865374]

241. PAGES JORDA, Vicenç. Pismo angleški kraljici, (Zbirka Zvezdogled). Ljubljana: Sodobnost International, 2015. 148 str. ISBN 978-961-6970-23-5. [COBISS.SI-ID 280773120]

242. Rebulov zbornik 2 : ob pisateljevi devetdesetletnici. Trst: Mladika; Trst; Gorica; Videm: Slavistično društvo, 2015. 205 str., portret. ISBN 978-88-7342-224-2. [COBISS.SI-ID 8102892]

243. REED, J. C.. Ohrani ljubezen, (Serija Predaj se ljubezni, del 3). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 382 str. ISBN 978-961-01-3841-9. [COBISS.SI-ID 280965888]

244. REED, J. C.. Ohrani ljubezen, (Serija Predaj se ljubezni, del 3), (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 382 str. ISBN 978-961-01-3840-2. [COBISS.SI-ID 280966400]

245. REPAR, Stanislava. Agonija smisla : premišljevanja o civilizaciji bogatih barbarov, propadu (med)kulturnih izbir, feminističnem oplajanju - in vztrajanju, (Zbirka Fraktal, 38). 1. izd. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2015. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-6894-72-2. [COBISS.SI-ID 281190656]

246. REPAR, Stanislava. Fabrika porcelana = Fabrika na porcelán, (Zbirka Haiku, 2014, 2). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2014. 53 str. ISBN 978-961-6894-53-1. ISBN 978-961-6894-57-9. [COBISS.SI-ID 277022464]

247. RIBIČ, Blažka. Rdeča sekunda : ko o življenju odločajo sekunde ---. Bevke: Smar-team, 2015. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6953-88-7. [COBISS.SI-ID 281232640]

248. ROBERTS, Nora. Igra sreče : [četrta knjiga iz sage o družini Stanislaski], (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 360 str. ISBN 978-961-01-3849-5. [COBISS.SI-ID 280710144]

249. ROBERTS, Nora. Urok sence, (Trilogija Bratranci O'Dwyer, knj. 2). Izola: Meander, 2015. 343 str. ISBN 978-961-6951-23-4. ISBN 978-961-6951-24-1. [COBISS.SI-ID 281536256]

250. ROBERTS, Nora. Vrtinec ljubezni : [tretja knjiga iz sage o družini Stanislaski], (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 355 str. ISBN 978-961-01-3847-1. [COBISS.SI-ID 280709888]

251. SAHOTA, Sunjeev. The year of the runaways. London: Picador, 2015 . 467 str. ISBN 978-1-4472-4166-9. [COBISS.SI-ID 1108839518]

252. SIVEC, Ivan. Viharnik vrh gora : moji spomini na Slavka Avsenika, (Zbirka Muzika, št. 8). Mengeš: ICO, 2015. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-61-7. [COBISS.SI-ID 281108992]

253. SMILJANIĆ, Zoran, VURNIK, Blaž. Memories and dreams of Kristina B. : Ljubljana 1941-1945. 1st ed. Ljubljana: Museum and Galleries of Ljubljana, 2015. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-41-1. [COBISS.SI-ID 278732032]

254. SOLINA, Simona. Pesek duš. Trbovlje: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2015. ISBN 978-961-6819-83-1. [COBISS.SI-ID 281210624]

255. SREŠ, Marija. Pod krošnjo stare jablane : zgodbe žensk z Vzhoda in Zahoda. 1. izd. Ljubljana: Iskanja, 2015. 426 str., ilustr. ISBN 978-961-6058-58-2. [COBISS.SI-ID 280443904]

256. STARIČ, Marija. Med visoke trave bi šla, (Zbirka Kletka besed). Dobova: KD Franc Bogovič, Literarna sekcija Beseda, 2014. 180 str. ISBN 978-961-93556-2-6. [COBISS.SI-ID 274578176]

257. STERŽAJ, Alen. Pa ste vi normalni?!, (Zbirka Prvenci). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 123 str. ISBN 978-961-01-3761-0. [COBISS.SI-ID 280671488]

258. ŠAFARIČ, Blaž. Tulipan. Celje: samozal., 2015. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-283-386-2. [COBISS.SI-ID 280687872]

259. ŠEGULA, Andrej. Malo pa že, (Anima, 04). 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2015. 131 str., fotogr. ISBN 978-3-7086-0881-5. [COBISS.SI-ID 280880128]

260. ŠKAFAR, Vlado. Krogi = En = Circles. Ljubljana: Kinetik, zavod za razvijanje vizualne kulture, 2015. [104] str., ilustr. ISBN 978-961-92418-2-0. [COBISS.SI-ID 279988992]

261. ŠTEFAN, Anja. Svet je kakor ringaraja : pravljice, pesmi in uganke, (Zbirka Sončnica). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 358 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3711-5. [COBISS.SI-ID 280905472]

262. TAMARO, Susanna. Vsak angel je strašen. 1. izd. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2015. 262 str. ISBN 978-88-7174-177-2. [COBISS.SI-ID 8186348]

263. THACKERAY, William Makepeace. Vanity fair, (Oxford bookworms library, Stage 6, Classics). Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. 136 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479269-1. [COBISS.SI-ID 1108944222]

264. TODD, Anna. After, (The After series, [1]). London [etc.]: Simon & Schuster, 2014. 584 str. ISBN 978-1-50110-019-2. [COBISS.SI-ID 1108227934]

265. TODD, Anna. After ever happy, (The After series, [4]). London [etc.]: Simon & Schuster, 2015. 500 str. ISBN 978-1-50110-684-2. ISBN 978-1-50110-685-9. [COBISS.SI-ID 20343861]

266. TODD, Anna. After we fell, (The After series, [3]). London [etc.]: Simon & Schuster, 2015. 837 str. ISBN 978-1-50110-404-6. ISBN 978-1-50110-406-0. [COBISS.SI-ID 20343605]

267. TODD, Anna. Prvič narazen. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 636 str. ISBN 978-961-00-2744-7. ISBN 978-961-00-2745-4. [COBISS.SI-ID 281374208]

268. TREVOR, William. Lucy Gault, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2015. 246 str. ISBN 978-961-6949-60-6. [COBISS.SI-ID 83622145]

269. TROŠT, Janko. O Ribnici in Ribničanih. Kočevje: Univox Podjetje za RTV produkcijo, 2014. 2 CD, stereo. ISBN 978-961-281-665-0. [COBISS.SI-ID 276987648]

270. VIŠNOVEC, Boris. Lovci na sanje : kratke zgodbe : znanstvena fantastika. 1. izd. Ljubljana: Buča, 2015. 80 str. ISBN 978-961-6704-52-6. [COBISS.SI-ID 281128192]

271. CUNTA, Miljana. Voda : 10 pesmi = Water : 10 poems. [Ljubljana: Beletrina, 2015]. 25 str. [COBISS.SI-ID 281094656]

272. VRHOVEC, Nataša. Indija : tam, kjer je svoboda doma : Natašin popotniški dnevnik, (Natašine popotniške skrivnosti). 1. natis. Ljubljana: [samozal.] N. Vrhovec, 2015. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-283-412-8. [COBISS.SI-ID 281044992]

273. WATSON, James D.. The double helix : the discovery of the structure of DNA. Paperback ed. London: Phoenix, 2010. XIX, 164 str., [14] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-7538-2843-4. [COBISS.SI-ID 11440031]

274. YANAGIHARA, Hanya. A little life. London: Picador, 2015. 720 str. ISBN 978-1-4472-9482-5. [COBISS.SI-ID 1108840286]

275. ZAGORC, Suzana. Kaj pa vidva čakata?! : zgodba para, ki ga odločitev za otroka pelje od uradne preko alternativne medicine vse do osebnostne preobrazbe, (Zbirka Preobrazba). Ljubljana: Umco, 2015. 251 str. ISBN 978-961-6954-39-6. [COBISS.SI-ID 281191424]

276. Žlahtne misli v srebrni kopreni : zbornik besedil, prispelih na literarni natečaj. Ljubljana: JSKD OI, območna izpostava, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-67-1. [COBISS.SI-ID 275258368]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


277. ACMAN, Anton. Utrinki iz najinega življenja. Mozirje: Osrednja knjižnica, 2010. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-91320-5-0. [COBISS.SI-ID 250655232]

278. BAN, Tatjana. Tinček bradač. Domžale: Tamaj, 2015. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-93782-8-1. [COBISS.SI-ID 281216512]

279. BEAUMONT, Émilie. Lola noče jesti, (Zbirka Ne! Ne bom ---). 1. izd. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2009. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-6552-96-7. [COBISS.SI-ID 243324672]

280. BEAUMONT, Émilie. Marko noče zaspati, (Zbirka Ne! Ne bom ---). 1. izd. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2009. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-6552-95-0. [COBISS.SI-ID 243324416]

281. BEAUMONT, Émilie. Mia se noče obleči, (Zbirka Ne! Ne bom ---). 1. izd. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2009. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-6552-93-6. [COBISS.SI-ID 243323904]

282. BEAUMONT, Émilie. Teo noče na kahlico, (Zbirka Ne! Ne bom ---). 1. izd. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2009. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-6552-94-3. [COBISS.SI-ID 243324160]

283. BLASI, Valeria. Amore e cappuccino, (Letture italiano facile, Livello 1). 1a ed. Firenze: Alma, 2015. 64 str., ilustr. ISBN 978-88-6182-368-6. [COBISS.SI-ID 20143154]

284. BOSTON, Lucy Maria. A stranger at Green Knowe, (Oxford bookworms library, Stage 2, Human interest). Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. 56 str., ilustr. ISBN 978-0-19-479073-4. [COBISS.SI-ID 1108945246]

285. BOWLER, Bill. A close shave, (Dominoes, Level two). Oxford: Oxford University Press, cop. 2010. 67 str., ilustr. ISBN 978-0-19-424881-5. ISBN 978-0-19-424833-4. [COBISS.SI-ID 1108949342]

286. BOWLEY, Tim. Amalija si želi kužka. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-02-2. [COBISS.SI-ID 280555264]

287. BUTLER, M. Christina. Nekega sneženega dne. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2546-7. [COBISS.SI-ID 278762240]

288. CHILD, Lauren. Ena stvar : nastopata Čarli in Lola. Jezero: Morfemplus, 2015. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-93805-7-4. [COBISS.SI-ID 279109120]

289. CIMERMAN, Ida, SREČKAR, Janja. Čiste sanje iz Podmorja. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za vode Republike Slovenije, 2015. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-90074-7-1. [COBISS.SI-ID 280836352]

290. COLLIN, Renaud, AH-KOON, Didier. Minioni. 1, Banana!. Ljubljana: Alica, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6959-77-3. ISBN 978-961-6959-78-0. [COBISS.SI-ID 280477696]

291. COURGEON, Rémi. Oh, ta luna. 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2015. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6929-82-0. [COBISS.SI-ID 279760896]

292. DAHL, Roald. Matilda, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0644-9. [COBISS.SI-ID 279773952]

293. DEKLEVA, Milan. Skrivalnice. Ljubljana: Morfemplus, 2015. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-93869-3-4. [COBISS.SI-ID 83341825]

294. DONALDSON, Julia. Zverjaščkova zvočna knjiga. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3830-3. [COBISS.SI-ID 279147520]

295. Drzna mala opica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2637-2. [COBISS.SI-ID 280065792]

296. GOLOB, Pika. Velika gozdna pustolovščina. Lukovica: Eko knjiga, 2015. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-93790-1-1. [COBISS.SI-ID 280631040]

297. GRAFENAUER, Niko. Lokomotiva, lokomotiva, (Zbirka Velike slikanice). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [18] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3886-0. [COBISS.SI-ID 280838144]

298. Hitri mali vlak. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2638-9. [COBISS.SI-ID 280065536]

299. HROVAT, Uroš. Zombi virus, (Zbirka Grad Prepih, 1). 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2015. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-275-126-5. [COBISS.SI-ID 280987392]

300. ISOL. Kulturna izmenjava, (Zbirka Še). Dvojezična izd. Medvode: Malinc, 2015. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-6886-14-7. [COBISS.SI-ID 281051904]

301. JATKOWSKA, Ag. Božični lov za zakladom : knjiga z zavihki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3821-1. [COBISS.SI-ID 279542528]

302. KAVČIČ, Petra. Notranje ogledalce : sem to jaz?, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2015. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-29-8. [COBISS.SI-ID 281159424]

303. KESIČ DIMIC, Katarina. Slon pleza na drevo. Ljubljana: Buča, 2015. [42] str., ilustr. ISBN 978-961-6704-51-9. [COBISS.SI-ID 280806144]

304. KINNEY, Jeff. Kolo sreče, (Zbirka Dnevnik nabritega mulca, 8). Izola: Grlica, 2015. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-244-229-3. ISBN 978-961-244-230-9. [COBISS.SI-ID 280745984]

305. KOREN, Majda. Mala pošast Mici, (Zbirka Deteljica). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2778-9. [COBISS.SI-ID 280936704]

306. KRALJIČ, Helena. Nekaj res posebnega, (Zbirka Zajček Zdravko, 1). Jezero: Morfemplus, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-93869-5-8. [COBISS.SI-ID 281045504]

307. MEADOWS, Daisy. Bistra zamisel Eme Bodikovec, (Čarobni živalski prijatelji, knj. 6). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2727-0. [COBISS.SI-ID 281108736]

308. MÖDERNDORFER, Vinko. Kit na plaži, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 215 str. ISBN 978-961-01-3691-0. [COBISS.SI-ID 280234752]

309. NAIDOO, Beverley. Kdo je kralj?. 1. izd. Hlebce: Zala, 2015. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6859-83-7. [COBISS.SI-ID 279814144]

310. PARACHINI, Jodie. Najboljša služba za Eli. Ljubljana: Alica, 2015. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6959-76-6. [COBISS.SI-ID 279622912]

311. Pepelka in druge pravljice : šest najlepših pravljic za tvojo knjižno polico. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2605-1. [COBISS.SI-ID 279621888]

312. PEROCI, Ela. Muca Copatarica, (Zbirka Velike slikanice). 17. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [15] str., ilustr. ISBN 978-86-11-01313-8. [COBISS.SI-ID 277879040]

313. PODGORŠEK, Mojiceja. Mravlja in komar v zabaviščnem parku. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-00-8. [COBISS.SI-ID 280550912]

314. PODGORŠEK, Mojiceja. O slončku in bolhi. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-03-9. [COBISS.SI-ID 280875008]

315. Poišči 501 stvar : velika iskalnica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2604-4. [COBISS.SI-ID 279552256]

316. RAYNHAM, Alex. Pebbles on the beach, (Dominoes, Quick starter). Oxford: Oxford University Press, 2012. 33 str., ilustr. ISBN 978-0-19-424948-5. ISBN 978-0-19-424947-8. [COBISS.SI-ID 1108949086]

317. REMŠKAR, Slavica. Mi se imamo radi : slikopisi za malčke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3556-2. [COBISS.SI-ID 280027136]

318. REMŠKAR, Slavica. Muca pa nagaja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3555-5. [COBISS.SI-ID 280027904]

319. RIBIČ, Blažka. Marko in zvezdica Tara ali Kako je Marko dobil hrta. Bevke: Smar-team, 2015. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-6953-87-0. [COBISS.SI-ID 281232384]

320. ROSEN, Michael. Lov na medveda, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3713-9. [COBISS.SI-ID 280139520]

321. SHAKESPEARE, William. Much ado about nothing, (Oxford bookworms library, Stage 2, Playscripts). Oxford: Oxford University Press, cop. 2008. 54 str., ilustr. ISBN 978-0-19-423519-8. [COBISS.SI-ID 1108944734]

322. SHIPTON, Paul. I'm sorry, (Oxford read and imagine, Beginner). Oxford: Oxford University Press, 2014. 24 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472224-7. [COBISS.SI-ID 1108949854]

323. SHIPTON, Paul. Volcano adventure, (Oxford read and imagine, Level 4). Oxford: Oxford University Press, 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472360-2. [COBISS.SI-ID 1108950110]

324. SIVEC, Ivan. Silvestrski poljub smrti : resnična srhljivka, (Zbirka Srečna družina, knj. 14). 1. natis. V Ljubljani: Karantanija, 2015. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-275-125-8. [COBISS.SI-ID 280985600]

325. SMALLMAN, Steve. Poseben gost. Ljubljana: Alica, 2015. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6959-75-9. [COBISS.SI-ID 279622144]

326. Sneguljčica in druge pravljice : šest najlepših pravljic za tvojo knjižno polico. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2606-8. [COBISS.SI-ID 279621632]

327. SOKOLOV, Cvetka. Kot noč in dan. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. 39, 39 str., ilustr. ISBN 978-961-272-193-0. [COBISS.SI-ID 280657408]

328. STELLMACHER, Hermien. Rok ne potrebuje več dude : prijazna knjižica z zavihki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3826-6. [COBISS.SI-ID 279099392]

329. STELLMACHER, Hermien. Rok ne potrebuje več pleničke : prijazna knjižica z zavihki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3827-3. [COBISS.SI-ID 279101952]

330. STELLMACHER, Hermien. Rok si sam čisti zobke : prijazna knjižica z zavihki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3828-0. [COBISS.SI-ID 279102976]

331. STELLMACHER, Hermien. Rok zaspi sam : prijazna knjižica z zavihki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3829-7. [COBISS.SI-ID 279102720]

332. STUBELJ ARS, Mojca. Le conte merveilleux de Luna : comment un petit poney est devenu grand = Das Märchen von Luna : wie ein kleines Pony groß wurde = The fairytale of Luna : how a small pony became big, (Mini Poliglotini). 1re éd. Nova Gorica: Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2015. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-93775-3-6. [COBISS.SI-ID 281175552]

333. SWAIN, Heather. Lakota. Izola: Grlica, 2015. 378 str. ISBN 978-961-244-231-6. [COBISS.SI-ID 281518080]

334. ŠTEFAN, Anja. Bobek in barčica, (Zbirka Velike slikanice). 3. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-86-11-17005-3. [COBISS.SI-ID 280265472]

335. V gaju mladosti : [izbrane pesmi slovenskega osnovnošolskega haiku natečaja], (Zbirka Pot v Štrklepce, 11). Tolmin: Osnovna šola Franceta Bevka: KD Literarni klub, 2011. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-93071-0-6. [COBISS.SI-ID 255793152]


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


336. The Duke of Burgundy = Burgundski vojvoda. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (100 min, 8 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2570858/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11260190]

337. Escobar : paradise lost = Escobar : izgubljeni raj. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (114 min, 43 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2515030/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108348766]

338. Gemma Bovery. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (ca 99 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2788556/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108737886]

339. Hector and the search for happiness = Hector in iskanje sreče. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (114 min, 48 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1626146/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108458846]

340. Ida. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (78 min, 40 sek), č-b, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2718492/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11259934]
Nagrada: Oskar, 2015 (najboljši tujejezični film), Evropska filmska nagrada, 2014 (najboljši film, režija, scenarij in fotografija), BAFTA, 2015 (najboljši tujejezični film)

341. The imitation game : based on a true story = Igra imitacije : posneto po resnični zgodbi. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (109 min, 29 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2084970/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108207710]
Nagrada: Oskar, 2015 (najboljši prirejeni scenarij)

342. Leviafan = Leviatan. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (135 min, 42 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2802154/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11260702]
Nagrada: Cannes, 2014 (najboljši scenarij), Zlati globus, 2015 (najboljši tujejezični film)

343. Mad Max beyond thunderdome = [Pobesneli Max. 3, Thunderdome]. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 102 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0089530/?ref_=sr_5. [COBISS.SI-ID 1108882782]

344. Mad Max. 2, The road warrior = [Pobesneli Max. 2, Cestni bojevnik]. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 92 min), barve in č-b, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0082694/?ref_=sr_3. [COBISS.SI-ID 1108880990]

345. Mad Max, Fury road = Pobesneli Max, Cesta besa. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 120 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1392190/?ref_=fn_al_tt_4. [COBISS.SI-ID 1108884318]

346. Miss Julie = Gospodična Julie. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (124 min, 56 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2667960/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 11151134]

347. A most violent year = Leto nasilja. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (119 min, 47 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2937898/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108618334]

348. Still Alice = Še vedno Alice. Vojnik: Fivia, [2015], p 2014. 1 video DVD (97 min, 3 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1108740702]
Nagrada: Oskar, 2015 (najboljša ženska vloga), Zlati globus, 2015 (najboljša igralka v drami), BAFTA, 2015 (najboljša glavna igralka)

349. The water diviner = Izvir upanja : navdihnjeno z resničnimi dogodki. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (106 min, 25 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3007512/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 11150878]

350. The woman in black. 2, Angel of death = Ženska v črnem, Angel smrti. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (ca 95 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2339741/?ref_=fn_al_tt_3. [COBISS.SI-ID 1108626270]


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


351. Bacek Jon 14 : [10 novih meee --- ga zgodbic!, Poredni Jon]. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [2015], p 2013. 1 video DVD (70 min, 30 sek), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 1108955742]

352. Dora the explorer. DVD 1 = Dora. DVD 1. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0235917/?ref_=nv_sr_4. [COBISS.SI-ID 1108216158]

353. Film Miffy = Miffy the movie. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (ca 67 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1690991/?ref_=rvi_tt. [COBISS.SI-ID 1108300382]

354. Iskanje Pernatega kralja = Resan till Fjäderkungens Rike = Iskanje Pernatega kralja. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (75 min, 18 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3480110/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 11156254]

355. Maša in medved. 1, Kako sta se spoznala = Masha and the bear, How they met. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11031967]

356. Maša in medved. 2, Medvedja pomlad = Maša in medved, Springtime for bear. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11032223]

357. KUZOVKOV, Oleg. Maša in medved. 3, Prvi šolski dan = Masha and the bear, First day of school. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11032479]

358. KUZOVKOV, Oleg. Maša in medved. 4, Čimprej okrevaj = Masha and the bear, Get well soon!. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11032735]

359. Maša in medved. 5, Dan za pranje perila = Masha and the bear, Laundry day. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (26 min, 10 sek), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11082270]

360. Moni. DVD 1, Srnjaček. Ljubljana: Menart Records, 2013. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 270660608]

361. Moni. DVD 2, Adijo, Moni. Ljubljana: Menart Records, 2013. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 270661632]

362. Moni. DVD 3, Snežak. Ljubljana: Menart Records, 2013. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 270662400]

363. Moni. DVD 4, Polna hiša. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 272483072]

364. Moni. DVD 5, Darilo za rojstni dan. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 272483584]

365. SpongeBob Squarepants = Spuži Kvadratnik. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0206512/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1106760286]

366. SpongeBob SquarePants. DVD 1 = Spuži Kvadratnik. DVD 1. [Zagreb: Net], 2015, p 2008-2009. 1 video DVD (67 min, 33 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1108821598]

367. SpongeBob SquarePants. DVD 2 = Spuži Kvadratnik. DVD 2. [Zagreb: Net], 2015, p 2009-2010. 1 video DVD (66 min, 58 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1108821854]

368. SpongeBob SquarePants. DVD 3 = Spuži Kvadratnik. DVD 3. [Zagreb: Net], 2015, p 2009. 1 video DVD (67 min, 13 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1108822622]

369. SpongeBob SquarePants. DVD 4 = Spuži Kvadratnik. DVD 4. [Zagreb: Net], 2015, p 2009. 1 video DVD (67 min, 13 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1108823134]


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


370. BEGUŠ, Ines. Avtonomija in ekonomija Nadiških dolin v Beneški republiki. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-21-0. [COBISS.SI-ID 279211520]

371. BERNARD, Stanislav, HORÁK, Ondřej. Trdoglavi Čeh. Celje: samozal. S. Bernard, 2015. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-281-703-9. [COBISS.SI-ID 80958721]

372. BOWERS, Chris. Roger Federer : [vpogled v življenje največjega igralca v zgodovini tenisa] : [biografija]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 390 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-00-2746-1. ISBN 978-961-00-2747-8. [COBISS.SI-ID 281401088]

373. DAMJANOVIČ, Nika. Vsevodoved : otroški vodnik po razstavi Voda : 6-11 let. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2015. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 281072896]

374. ZORN, Matija, SMREKAR, Aleš, SKOBERNE, Peter, ŠMUC, Andrej, BRANCELJ, Anton, DAKSKOBLER, Igor, POLJANEC, Aleš, PERŠOLJA, Borut, ERHARTIČ, Bojan, FERK, Mateja, HRVATIN, Mauro, KOMAC, Blaž, RIBEIRO, Daniela. Dolina Triglavskih jezer, (Geografija Slovenije, 32). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 140 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-811-7. [COBISS.SI-ID 280133120]

375. Dr. Andrej Gosar : (1887-1970). Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 514 str., ilustr. ISBN 978-961-278-190-3. ISBN 978-961-278-214-6. [COBISS.SI-ID 280511232]

376. VISOČNIK, Julijana. Škofijski arhiv Ljubljana : inventar fonda ŠAL 2. Del 1, Fasc. 1-19, (Priročnik, 5). Ljubljana: Nadškofija, 2015. 368 str., ilustr. ISBN 978-961-281-908-8. [COBISS.SI-ID 280287488]

377. HIENG, Primož. Nenavadni vodnik po nenavadni Sloveniji : 100 idej za izlete in potepanja. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2015. 359 str., ilustr. ISBN 978-961-6008-44-0. [COBISS.SI-ID 281018112]

378. JEGLIČ, Anton Bonaventura. Jegličev dnevnik : znanstvenokritična izdaja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. XIX, 1131 str., ilustr. ISBN 978-961-278-210-8. [COBISS.SI-ID 280963840]

379. KEBE, Dimitrij. Zločin in bolečina, (Zbirka Dosjeji XXI. stoletja). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2015. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-50-3. [COBISS.SI-ID 278981888]

380. KEJŽAR, Franc. Sejalec pomladi : fantazije o življenju in delu slikarja Ivana Groharja. Ljubljana: Župnijski zavod Dravlje, 2015. 192 str. ISBN 978-961-6748-36-0. [COBISS.SI-ID 280887296]

381. KOŠIR, Marko, BEDJANIČ, Peter. Ladko Korošec : življenje umetnika, (Zbirka Svetovid). 1. izd. Maribor: Pro-Andy; Zagorje ob Savi: Fundacija Ladko Korošec, 2015. 550 str., ilustr. ISBN 978-961-93507-3-7. [COBISS.SI-ID 280727296]

382. KOVAČIČ PERŠIN, Peter, PAHOR, Boris. Glas iz zaliva : pogovor z Borisom Pahorjem. Ljubljana: Društvo 2000, 2015. 126 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6533-56-0. [COBISS.SI-ID 280871168]

383. KREŽE, Karmen. Občina Polzela skozi čas. Polzela: Občina; Žalec: Medobčinska splošna knjižnica, 2015. 20 str., ilustr. ISBN 978-961-92499-2-5. [COBISS.SI-ID 280407808]

384. LENARČIČ, Matevž. Preko modrega planeta : z ultralahkim letalom okoli sveta. Nazarje: GEAart, 2014. [417] str., ilustr. ISBN 978-961-93683-0-5. [COBISS.SI-ID 274278144]

385. MOČIVNIK, Mitja. Ples : Plesovi v Devinu = i Ples a Duino = the Ples family in Devin. Trst: ZTT = Trieste: EST, 2015. 109 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-175-8. [COBISS.SI-ID 7921132]

386. NÉGYESI, Lajos. Gora krvi in vzdihljajev : vojaki 46. pehotnega polka iz Szegeda na Mrzlem Vrhu = The mountain of blood and sighs : soldiers of the 46th infantry regiment from Szeged on Mrzli Vrh. Tolmin: Društvo Peski 1915-1917: Tolminski muzej, 2015. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-6635-30-1. [COBISS.SI-ID 280804096]

387. SLABE ERKER, Renata, LAMPIČ, Barbara, CUNDER, Tomaž, BEDRAČ, Matej. Opredelitev in merjenje trajnosti v kmetijstvu, (GeograFF, 16). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-237-750-2. [COBISS.SI-ID 279986176]

388. PANJEK, Aleksander. Kulturna krajina in okolje Krasa : o rabi naravnih virov v novem veku. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. 154 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6963-37-4. [COBISS.SI-ID 279200256]

389. Pot miru od Alp do Jadrana, Brda, Kanal, Nova Gorica : zgodovinsko-turistična karta = Il sentiero della pace dalle Alpi all'Adriatico : carta storico-turistica = The walk of peace from the Alps to the Adriatic : tourist map with points of historical interest = Weg des Friedens von den Alpen bis zur Adria : historisch-touristische Landkarte. Nova Gorica: Mestna občina; [Dobrovo]: Občina Brda; Kanal ob Soči: Občina, 2015. 1 zvd., barve. [COBISS.SI-ID 20213810]

390. RACHLÉ, Sabrina. Stari Egipt : zlato kraljestvo na Nilu, (Kaj in kako). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3804-4. [COBISS.SI-ID 280708096]

391. RADOVANOVIČ, Sašo, DREU, Senka. Maribor pod točo bomb : taborišče smrti. Miklavž na Dravskem polju: Roman, 2015. 121 str., fotogr. ISBN 978-961-93258-6-5. [COBISS.SI-ID 280679424]

392. SENEGAČNIK, Jurij. Svet : geografija za 2. letnik gimnazij. 5. izd. Ljubljana: Modrijan, 2008. 136, [7] str., ilustr. ISBN 978-961-6465-87-8. [COBISS.SI-ID 238158848]

393. TOPOLOVEC, Rajko. Podaljšano partizanstvo. Ptuj: samozal., 2014. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-283-169-1. [COBISS.SI-ID 80103681]

394. VIDEČNIK, Aleksander. Laykaufova vojna kronika Mozirja : 1914-1918. Mozirje: Občina, 2015. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-281-798-5. [COBISS.SI-ID 279067904]

395. ŠINKOVEC, Irena, BAHAR, Maja, GASPARI, Andrej, HORVAT, Martin, JAMNIK, Brigita, KRIŽNAR, Tomo, PIVK, Bojana, POLAJNAR, Janez, SAVENC, Barbara, ŠTEGER, Aleš. Voda = Water : vodnik po razstavi = exhibition guide. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2015. 275 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-43-5. [COBISS.SI-ID 280084480]

396. ŽORGA, Marcel. Most. 1. izd. Ljubljana: Slovenske železnice, 2015. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-90354-7-4. [COBISS.SI-ID 280713984]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam