skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

november 2017COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 

 


0 SPLOŠNO


1. AVSEC, Sandra. Industrijska, procesna, varnostna tveganja : [metodologija, zakonodaja, obvladovanje, usmeritve : praktični priročnik z uporabno smernico]. Ljubljana: Agencija Poti, izobraževalna, svetovalna in založniška družba, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-93951-1-0. [COBISS.SI-ID 291755008]

2. Dobra zgodba : ključ, ki odklepa sponzorska in donatorska vrata : dobre prakse sodelovanja nevladnih organizacij z gospodarstvom. Ljubljana: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, 2017. 51 str., ilustr., fotogr. ISBN 978-961-6698-17-7. [COBISS.SI-ID 291033856]

3. BRAUNSBERGER, Nataša, JOVANOVIĆ, Stanislava, MOHOR, Michel, OBRADOVIĆ, Bojana, OGNJANOVIĆ, Jelena, PLEĆAŠ, Ksenija, WEISS, Daniel, ZIMMERMANN, Andreas, ŽARKOV, Miroslava, HERBST, Barbara. HearMe : bringing youth and museums together : muzejski priročnik : projekt s podporo podprograma Kultura ustvarjalne Evrope. Slov. izd. Ljubljana: Narodna galerija, 2017. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-63-1. [COBISS.SI-ID 291428864]

4. JANČIČ, Peter. Fake news = Lažnive novice. Ljubljana: Družina, 2017. 227 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0441-5. [COBISS.SI-ID 292139520]

5. KOŽUH, Boris, VOGRINC, Janez. Obdelava podatkov. 3. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 132 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-237-277-4. [COBISS.SI-ID 291646208]

6. 1. mednarodni kongres slovenskih muzealcev SMD - SMS - ICOM, Gledališče Tartini, Piran. Muzeji, dediščina in kulturna krajina : zbornik = Museums, heritage and cultural landscape : acta. Radovljica: SMD, Slovensko muzejsko društvo: = Slovenian Museum Association; [Ljubljana]: SMS, Skupnost muzejev Slovenije: = Slovenian Museum Confederation; [Celje]: ICOM Slovenija: = ICOM Slovenia, 2017. 470 str., ilustr. ISBN 978-961-93561-4-2. [COBISS.SI-ID 291599104]

7. Neverjetnice 6 : 300 nenavadnih, a resničnih dejstev. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-271-833-6. [COBISS.SI-ID 290588416]

8. SITAR, Iztok. Kako je Jaka Racman postal fašist : eseji o družbeni kritiki in politični (ne)korektnosti v stripu, (Zbirka Varia). Ljubljana: Založba /*cf., 2017. 314 str., ilustr. ISBN 978-961-257-083-5. [COBISS.SI-ID 291736832]

9. SITAR, Iztok. Zgodovina slovenskega stripa : 1927-2017 : devetdeset let stripa na Slovenskem, (Zbirka Dos Pesos). Ljubljana: UMco, 2017. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-6954-84-6. [COBISS.SI-ID 290498304]

10. DROFENIK, Klement, ŠTARKL, Darija, MAŽGON, Jasna, MAKOVEC RADOVAN, Danijela, KOŠOROK, Boštjan, KUNČIČ KRAPEŽ, Barbara, STOPAR, Majda, LOGAR, Tanja, VELKOV ROZMAN, Barbara, et al. Spremljava certifikatnega sistema na strokovnih področjih : farmacija, izobraževanje, proizvodne tehnologije, novinarstvo in obveščanje, računalništvo, storitve za gospodinjstva, tehnika, transportne storitve, zdravstvo, varstvo okolja, kamnarstvo. Ljubljana: Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, 2017. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-6904-62-9. [COBISS.SI-ID 291612672]

11. ŠORLI, Srečko. Einstein & zdravje : napredna relativnost & Vetrnica zdravja. 1. naklada. Gorenja Trebuša: Društvo za krepitev zavesti in zdravja Vetrnica, 2017. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-285-671-7. [COBISS.SI-ID 289841408]

12. TERSEGLAV, Saška, DURATOVIĆ KONJEVIĆ, Amela, VERČIČ, Dejan. Zdravstveno komuniciranje v Sloveniji : raziskovalno poročilo. Ljubljana: Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije: Center za marketing in odnose z javnostmi, FDV, 2017. 24 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-94267-0-8. [COBISS.SI-ID 291000064]

13. VILAR, Polona, VODEB, Gorazd, BON, Milena, KOVAČ, Miha, JUŽNIČ, Primož. Proaktivna splošna knjižnica za bralno pismenost in bralno kulturo. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2017. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6683-35-7. [COBISS.SI-ID 291642880]

14. WILTSHIRE, Alex. Minecraft, Bitjeslovje. Zagreb: Egmont, 2017. 103 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1536-4. [COBISS.SI-ID 290784256]

15. Povezovanje, sodelovanje, skupnosti : ustvarimo državo bralcev : zbornik referatov = Connection, collaboration, communities : building a country of readers : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2017. 455 str., ilustr. ISBN 978-961-6683-20-3. [COBISS.SI-ID 291645184]

 


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


16. ERPIČ, Eva. Kako te imeti rad?. Ljubljana: Pogovorno združenje Človeška toplina, 2017. 166 str. ISBN 978-961-91205-2-1. [COBISS.SI-ID 289988864]

17. INAYAT KHAN. Umetnost bivanja in razvoja. Lesce: Harmonia, zavod za kulturo, 2017. XIV, 271 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-285-812-4. [COBISS.SI-ID 291260672]

18. KEGEL, Mateja A.. Smo boljši sami ali v dvoje? : o varanju, ljubimcih, partnerstvu, zaupanju, strasti, privlačnosti --- odnosih! : zbirka zabavnih zapisov o odnosih. 1. izd. Radomlje: Zgodba.net, 2017. 92 str. ISBN 978-961-94282-0-7. [COBISS.SI-ID 291632896]

19. KOCIJANČIČ, Sandra. WiFi za dušo in [srce]. Ljubljana: samozal. S. Kocijančič; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2017. 145 str. ISBN 978-961-246-702-9. ISBN 978-961-246-704-3. [COBISS.SI-ID 291817472]

20. KRIZMANIĆ, Mirjana. Zašto guramo glavu u pijesak? : o poricanju provjerenih činjenica i obmanjivanju sebe i drugih, (Biblioteka Stručno popularna). Zagreb: V.B.Z., 2017. 158 str. ISBN 978-953-304-944-1. [COBISS.SI-ID 16042547]

21. MIKUŠ-KOS, Anica. Duševno zdravje otrok današnjega časa. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-261-474-4. [COBISS.SI-ID 292030464]

22. PONIKVAR, Urška. Najin dnevnik : vodnik za pare v spoznavanju. Grosuplje: samozal., 2017. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-283-908-6. [COBISS.SI-ID 289912832]

23. PUETT, Michael J., GROSS-LOH, Christine. Pot : nov način razmišljanja o vsem. 1. izd. Tržič: Učila international, 2017. 229 str. ISBN 978-961-00-3631-9. ISBN 978-961-00-3632-6. [COBISS.SI-ID 292688384]

24. RAMOVŠ, Jože. Sožitje v družini, (Zbirka Smisel). Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, 2017. 530 str., ilustr. ISBN 978-961-278-344-0. ISBN 978-961-278-353-2. [COBISS.SI-ID 291528448]

25. SHRIVER, Maria. Kdo želim postati?. 1. natis. V Ljubljani: Karantanija, 2010. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-226-993-7. ISBN 978-961-226-994-4. [COBISS.SI-ID 251010816]

 


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


26. Dalmatinova Biblija, Novi testament : 1584 : posodobljeno besedilo. Slovenj Gradec: Združenje Trubarjev forum, 2017. 354 str. ISBN 978-961-92432-8-2. [COBISS.SI-ID 289726208]

27. HRYNIEWICZ, Waclaw. Pričevalci velikega upanja : vesoljno odrešenje v zgodnjekrščanski misli, (Knjižna zbirka KUD Logos, 57). Ljubljana: KUD Logos, 2017. 382 str. ISBN 978-961-7011-41-8. [COBISS.SI-ID 292089088]

28. Kaj naj storim, da bom deležen večnega življenja? : zbrana besedila iz Svetega pisma in spisov Duha preroštva kot odgovor na najpomembnejše vprašanje. Škofljica: Društvo Sedmi dan, 2016. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-285-203-0. [COBISS.SI-ID 284408064]

29. Nemška teologija = Theologia Deutsch = Theologia germanica, (Knjižna zbirka KUD Logos, 56). Ljubljana: KUD Logos, 2017. 295 str. ISBN 978-961-7011-40-1. [COBISS.SI-ID 291848960]

30. SHEEN, Fulton John. Kalvarija in maša. 1. izd. Šmarje: za Juventutem Slovenija [samozal.] S. Kocjan, 2017. 75 str., fotogr. ISBN 978-961-283-918-5. [COBISS.SI-ID 290092288]

31. Šentviško tisočletje : 1000 let Župnije Šentvid pri Stični : znanstvena monografija. Šentvid pri Stični: Župnijski urad, 2017. 408 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-285-845-2. [COBISS.SI-ID 291454976]

32. VOLČJAK, Jure. Goriška nadškofija na Kranjskem v času apostolskega vikarja in prvega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa (1750-1774), (Acta Ecclesiastica Sloveniae, 39). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 403 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-57-4. [COBISS.SI-ID 291848192]

 


3 DRUŽBENE VEDE.


33. AGASSI, Martine. Z rokami ne tepemo, (Lepo obnašanje). Izola: Grlica, 2017. 1 kartonka ([26] str.), ilustr. ISBN 978-961-244-269-9. [COBISS.SI-ID 291048192]

34. Sedemdesetletnica Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2017. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-6379-42-7. [COBISS.SI-ID 291622400]

35. BoB : balancing on the border = iskanje ravnovesja na meji. 1st ed. [Nova Gorica]: University of Nova Gorica School of Arts, 2016. 1 video DVD (ca. 18, 39 min), č-b in barve, zvok. ISBN 978-961-6311-93-9. [COBISS.SI-ID 284723968]

36. CAMERON, Nigel M. de S.. Will robots take your job? : a plea for consensus, (New human frontiers series). Reprinted. Malden, MA: Polity, 2017. XVI, 121 str. ISBN 978-1-5095-0956-0. ISBN 1-5095-0956-9. ISBN 978-1-5095-0955-3. ISBN 1-5095-0955-0. [COBISS.SI-ID 22919477]

37. 20 let v službi miru : 20 let sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in na misijah : zbornik. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2017. 494 str., ilustr. ISBN 978-961-93677-5-9. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=765. [COBISS.SI-ID 291440896]

38. EKART, Miroslav, RANGUS, Andraž. Novi veliki komentar dodatnega pokojninskega zavarovanja ZPIZ-2. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2017. 309 str. ISBN 978-961-6941-12-9. [COBISS.SI-ID 290334720]

39. EMCKE, Carolin. Proti sovraštvu, (Zbirka Premiki). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, cop. 2017. 163 str. ISBN 978-961-01-4581-3. [COBISS.SI-ID 291524864]

40. GRUDEN, Franc. Industrijska podjetja in industrijski proizvodi 1999, (Rezultati raziskovanj, 17, Rudarstvo in predelovalne dejavnosti, št. 761). Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2001. 123 str., tabele. ISBN 961-6349-48-1. [COBISS.SI-ID 113336320]

41. HAZAN, Éric. Zapiski o okupaciji : Nablus, Kalkilija, Hebron, (Zbirka Varia). Ljubljana: Založba /*cf., 2017. 139 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-257-082-8. [COBISS.SI-ID 291553536]

42. Integrated peasant economy in a comparative perspective : Alps, Scandinavia and beyond : [scientific monograph]. Koper: Založba Univerze na Primorskem: = University of Primorska Press, 2017. 444 str., ilustr., zvd., tabele. ISBN 978-961-7023-04-6. [COBISS.SI-ID 290252544]

43. Izobraževanje talentov : zbornik : III. mednarodna znanstvena konferenca, 26.-28. 10. 2017 = Talent education : collection of contributions : III. international scientific conference, 26.-28. 10. 2017. Ljubljana: MIB, 2017. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-93789-9-1. [COBISS.SI-ID 292196096]

44. Kako razvijati družinsko pismenost v predšolskem obdobju. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. II, 82 str., ilustr. ISBN 978-961-286-095-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/281. [COBISS.SI-ID 93155841]

45. KANDARE ŠOLJAGA, Ana. Najstniki : praktični vodnik za starše. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4641-4. [COBISS.SI-ID 292102144]

46. JERAJ, Mateja, MELIK, Jelka. Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim, Epilog. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2017. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-33-3. [COBISS.SI-ID 290918400]

47. KORŽE, Branko. Pravo družb in poslovno pravo. 3., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2017. 293 str., ilustr. ISBN 978-961-204-636-1. [COBISS.SI-ID 291801600]

48. KRANJC, Janez. Rimsko pravo, (Zbirka Pravna obzorja, Veliki format, 7). 3., pregledana in dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 916 str. ISBN 978-961-247-348-8. [COBISS.SI-ID 292088064]

49. KUHAR, Roman, ŠORI, Iztok. Prizadevanja za enakost : okviri homofobije v Sloveniji : [priročnik]. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 65, 65 str., ilustr. ISBN 978-961-237-957-5. https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/prizadevanja_za_enakost. [COBISS.SI-ID 291897088]

50. LENIN, Vladimir Il´ič. Država in revolucija in drugi spisi iz leta 1917, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2017. 239 str. ISBN 978-961-6798-70-9. [COBISS.SI-ID 291226112]

51. MALETIN, Marija. Raziskovalne organizacije 1981, (Rezultati raziskovanj, št. 294). Ljubljana: Zavod SR Slovenije za statistiko, 1982. 47, X str., tabele. [COBISS.SI-ID 29799424]

52. MARX, Karl. Kapital : kritika politične ekonomije. Poljudna izd., 4., pregledani in dopolnjeni natis. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1978. 512 str., tabele. [COBISS.SI-ID 710963]

53. MAŽGON, Jasna. Zbirka vaj iz pedagoške statistike. 4. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 105 str., tabele. ISBN 978-961-237-178-4. [COBISS.SI-ID 291634944]

54. Migracije : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2017. 106 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6331-62-3. [COBISS.SI-ID 292192000]

55. MIKLAVČIČ, Milena. Ogenj, rit in kače niso za igrače. Del 2, Babice, hčere, vnukinje. Žiri: Jutri 2052, 2017. 461 str. ISBN 978-961-92872-5-5. [COBISS.SI-ID 292193536]

56. MITHANS, Gašper. Jugoslovanski konkordat : pacem in discordia ali jugoslovanski "kulturkampf", (Zbirka Razpoznavanja, 30). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. 388 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-78-4. [COBISS.SI-ID 291160832]

57. MÜLLER, Jan-Werner. Kaj je populizem, (Zbirka Premiki). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 126 str. ISBN 978-961-01-4975-0. [COBISS.SI-ID 291524608]

58. NOVAK, Laura. Pika Nai : priročnik za učitelje podaljšanega bivanja v prvem triletju osnovne šole in vse, ki ustvarjajo z otroki. 1. izd. Ilirska Bistrica: Osnovna šola Dragotina Ketteja, 2017. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-288-080-4. [COBISS.SI-ID 290740224]

59. PAYNE, Malcolm. Older citizens and end-of-life care : social work practice strategies for adults in later life, (Routledge key themes in health and society). 1st ed. London; New York: Routledge, 2017. [X], 187 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-1-4094-4084-0. ISBN 978-1-138-28872-0. ISBN 978-1-315-57216-1. [COBISS.SI-ID 22917685]

60. PISA 2015 : program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk : nacionalno poročilo s trendi dosežkov med leti 2006, 2012 in 2015 ter primeri naravoslovnih nalog. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2017. 142 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-270-261-8. [COBISS.SI-ID 291469312]

61. POBEŽIN, Vesna. Pedagoška ideologija ali Kdo zdaj tu uživa?, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2017. 312 str. ISBN 978-961-6376-74-7. [COBISS.SI-ID 291778560]

62. POLJAK LUKEK, Saša. Ko odnosi postanejo družina : oblikovanje edinstvenosti in povezanosti skozi razvojna obdobja družine. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-278-352-5. [COBISS.SI-ID 291645952]

63. Položaj starejših v Sloveniji skozi program Starejši za starejše. Ljubljana: Zveza društev upokojencev Slovenije, 2017. 36 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-94288-0-1. [COBISS.SI-ID 93022209]

64. HARAMIJA, Dragica, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, BATIČ, Janja, KOŠIR, Katja, KRAJNC IVIČ, Mira, LICARDO, Marta, LIPOVEC, Alenka, PULKO, Simona, ROPIČ, Marija, VILAR, Polona, VRŠNIK PERŠE, Tina, ZEMLJAK JONTES, Melita. Razvijanje družinske pismenosti V objemu besed : priročnik za starše. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-286-082-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/268, doi: 10.18690/978-961-286-081-3. [COBISS.SI-ID 92936449]

65. Slovenci in Bolgari med zahodnimi in vzhodnimi vplivi, (Zbirka Vpogledi, 15). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016. 293 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-75-3. [COBISS.SI-ID 288003840]

66. PLAVŠAK, Nina, CERANJA, Karmen, HUDEJ, Jasna, KONČINA PETERNEL, Mateja, LAJEVEC, Maja, OROŽ, Damjan, PODGORŠEK, Bojan, RAZDRIH, Žiga, ŠČERNJAVIČ, Iztok, VERČKO, Miha, VODOPIVEC, Katarina, VRENČUR, Renato, VUGRIN, Marijana, ZORMAN KRČ, Maja. Sodobno stvarno pravo : izbrana poglavja : 2. del. 1. natis. Ljubljana: Planet GV: Tax-Fin-Lex, 2017. 310 str., tabele. ISBN 978-961-6941-11-2. [COBISS.SI-ID 290278400]

67. Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji. Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2017. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-7014-03-7. [COBISS.SI-ID 292610304]

68. KUNČIČ KRAPEŽ, Barbara, VIŠEKRUNA, Tina, MAŽGON, Jasna, MAKOVEC RADOVAN, Danijela. Spremljava certifikatnega sistema NPK : kandidati v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Ljubljana: Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, 2017. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-6904-63-6. [COBISS.SI-ID 291738112]

69. ŠVAJNCER, Janez J.. Slovenska vojska : oznake, odlikovanja, znaki : izdano v počastitev 20-letnice delovanja Vojnega muzeja Logatec. Logatec: Vojni muzej, 2017. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-93929-6-6. [COBISS.SI-ID 290726144]

70. TERŠEK, Andraž. Socialna ustavna demokracija : iz filozofije in teorije v prakso, (Knjižnica Ludus, 4). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017. 360 str. ISBN 978-961-7023-17-6. [COBISS.SI-ID 290838784]

71. TSABARY, Shefali. Prebujena družina : revolucija v starševstvu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 371 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3604-3. ISBN 978-961-00-3605-0. [COBISS.SI-ID 292164608]

72. Usklajevanje dela in družine ter enakost spolov : regionalni pregled in smernice. Ljubljana: Združenje delodajalcev Slovenije, 2017. 60 str. ISBN 978-961-93777-7-2. [COBISS.SI-ID 291704064]

73. V objemu besed : razvijanje družinske pismenosti. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 194 str., ilustr. ISBN 978-961-286-079-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/268. [COBISS.SI-ID 92934657]

74. VELIKONJA, Nataša. Devetdeseta, (Zbirka Vizibilija, 41). Ljubljana: Škuc, 2017. 422 str. ISBN 978-961-6983-14-3. [COBISS.SI-ID 288753664]

75. VERDICK, Elizabeth. Z besedami ne žalimo, (Lepo obnašanje). Izola: Grlica, 2017. 1 kartonka ([26] str.), ilustr. ISBN 978-961-244-267-5. [COBISS.SI-ID 291047168]

76. VERDICK, Elizabeth. Z nogami ne brcamo, (Lepo obnašanje). Izola: Grlica, 2017. 1 kartonka ([26] str.), ilustr. ISBN 978-961-244-268-2. [COBISS.SI-ID 291047424]

77. VERDICK, Elizabeth. Z zobmi ne grizemo, (Lepo obnašanje). Izola: Grlica, 2017. 1 kartonka ([26] str.), ilustr. ISBN 978-961-244-270-5. [COBISS.SI-ID 291047680]

78. Vidiki internacionalizacije in kakovosti v visokem šolstvu = Perspectives of internationalisation and quality in higher education, (Knjižnica Ludus, 6). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2017. 394 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7023-31-2. [COBISS.SI-ID 291631872]

79. GRAH, Jana. Vključujoča šola : priročnik za učitelje in strokovne delavce. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. 1 mapa (6 zv.), ilustr. ISBN 978-961-03-0384-8. [COBISS.SI-ID 292219648]

80. WIKING, Meik. Hygge : umetnost dobrega življenja po dansko. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 287 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-00-3319-6. [COBISS.SI-ID 289175296]

81. 25 let : (1992-2017) : zbornik. Ljubljana: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2017. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-92412-5-7. [COBISS.SI-ID 291734784]

 


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


82. ARNOLD, Nick. Znanstveni poskusi za otroke : 88 poskusov in pol. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3330-1. [COBISS.SI-ID 289347328]

83. Clean energy for sustainable development : comparisons and contrasts of new approaches. Amsterdam [etc.]: Elsevier: Academic Press, 2017. XX, 610 str., ilustr. ISBN 978-0-12-805423-9. [COBISS.SI-ID 22929973]

84. Drevo v letnih časih. Domžale: Epistola, 2017. 1 kartonka ([16] str.), ilustr. ISBN 978-961-6976-37-4. [COBISS.SI-ID 290248192]

85. GILLILAND, Ben, CHALLONER, Jack. Znanost na malo drugačen način : ko spoznanja o vesolju niso več znanstvena fantastika. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 192 str., ilustr., zvd., portreti. ISBN 978-961-01-4742-8. [COBISS.SI-ID 291129600]

86. GOMBOC, Mateja. Matic in Meta za ohranitev planeta. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0439-2. [COBISS.SI-ID 292083712]

87. MUMEL, Damijan, PISNIK, Aleksandra, MILFELNER, Borut, MALC, Domen, VODUŠEK, Matjaž, DELČNJAK, Milena, VIŽINTIN, Milan, KOBAL, Peter, NEMAC, Franko, NOVAK, Peter, et al. Izzivi učinkovite rabe energije - se jih družbe in institucije zavedajo?. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-286-089-9, doi: 10.18690/978-961-286-089-9. [COBISS.SI-ID 92976897]

88. JEREBIČ, Marija Minka. Bejž, bejž, voda gre!. Ljubljana: Kulturno-zgodovinsko društvo Rusalka, 2017. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-285-902-2. [COBISS.SI-ID 292111616]

89. KOŠMRLJ, Berta, KRAVANJA, Darja, MOZER, Alenka, PERDIH, Franc, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, SVETINA, Nataša, ZMAZEK, Boris. Kemija, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2011-2016, (Maturitetni izpiti). 1. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2017. 355 str., ilustr. ISBN 978-961-6899-26-0. [COBISS.SI-ID 292135424]

90. KOMAT, Anton. Zemlja, voda, seme. Domžale: [samozal.] A. Komat; Ljubljana: Buča, 2017. 251 str. ISBN 978-961-6704-70-0. [COBISS.SI-ID 292113408]

91. HOARE, Ben, HUME, Rob. Narava Evrope, (Velika ilustrirana enciklopedija, knj. 10). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 512 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-4619-3. [COBISS.SI-ID 289182720]

92. ČREŠNAR, Bronislava, DEBELJAK, Nataša, DOLŽAN, Vita, HUDLER, Petra, PLEMENITAŠ, Ana, ŽAKELJ-MAVRIČ, Marija. Navodila za vaje iz Medicinske biokemije in molekularne genetike. 1. izd. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Inštitut za biokemijo, 2017. V, 118 str., ilustr. ISBN 978-961-267-127-3. [COBISS.SI-ID 291708160]

93. PEPERKO, Aljoša, PERMAN, Mihael, RUPNIK POKLUKAR, Darja. Matematika 3 : naloge in postopki reševanja. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2017. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6980-39-5. [COBISS.SI-ID 291934720]

94. PIŠLAR, Martin. Zvezek fizika za 8. razred : [zbirka nalog za interno uporabo na OŠ 8 talcev Logatec]. 2., dopolnjena izd. Logatec: OŠ 8 talcev, 2017. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-90849-7-7. [COBISS.SI-ID 291361536]

95. PIŠLAR, Martin. Zvezek fizika za 9. razred : [zbirka nalog za interno uporabo na OŠ 8 talcev Logatec]. 2., dopolnjena izd. Logatec: OŠ 8 talcev, 2017. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-90849-6-0. [COBISS.SI-ID 291361280]

96. SMREKAR, Jaka. Rešene naloge iz splošne topologije, (Izbrana poglavja iz matematike in računalništva, 50). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. VI, 119 str., ilustr. ISBN 978-961-212-285-0. [COBISS.SI-ID 292323584]

97. ŠARLAH, Andreja, SKAČEJ, Gregor. Naloge iz fizike za študente matematike, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 53). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-212-280-5. [COBISS.SI-ID 289019648]

98. KOFOL, Karla. Vode (še) dovolj : zbornik o vodah na Tolminskem. Tolmin: Tolminski muzej, 2017. 225 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6635-37-0. [COBISS.SI-ID 291502592]

99. ŽITNIK, Matjaž. Rešene naloge iz matematične fizike II, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 54). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2017. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-212-281-2. [COBISS.SI-ID 291784960]

 


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


100. BARRON, Yuri, SCHOFIELD, Richard, CHARLESWORTH, Clare L.. The Slovenia restaurants : top 140 restaurants. 1st ed. Ljubljana: IQbator, 2017. 96 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-94046-3-8. [COBISS.SI-ID 291582464]

101. Beginning with disability : a primer. New York, NY; London: Routledge, cop. 2018. XIV, 357 str. ISBN 978-1-138-21137-7. ISBN 1-138-21137-0. ISBN 978-1-138-21136-0. ISBN 1-138-21136-2. ISBN 978-1-315-45321-7. [COBISS.SI-ID 22923061]

102. BENEDIK, Boža. Investicije v osnovna sredstva 1999, (Rezultati raziskovanj, 3, Nacionalni računi, št. 763). Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2001. 60 str., tabele. ISBN 961-6349-52-X. [COBISS.SI-ID 114211840]

103. BENTZIEN, Claudia, SALATA, Claudia. Mmm--- med : dobrote iz medu, voska in propolisa. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4612-4. [COBISS.SI-ID 292323072]

104. BOGATAJ, Janez, KARAPANDŽA, Stevo. Okusi pokrajin : izbrane regionalne jedi Jugovzhodne Evrope in Balkana. Zagorje ob Savi: Studio Moderna, 2013. 115 str., fotogr. ISBN 978-961-93172-1-1. [COBISS.SI-ID 1105802590]

105. BOUCHER, Françoize. Knjiga, ki ti bo končno povedala vse o puncah in fantih : (velika skrivnost razkrita!). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [112] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4740-4. [COBISS.SI-ID 291700992]

106. BOUCHER, Françoize. Knjiga, ki ti bo končno razložila vse o tvojih starših : (zakaj te silijo z zelenjavo in druge norosti). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [112] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4741-1. [COBISS.SI-ID 291733760]

107. CONNOR, Stephen R.. Hospice and palliative care : the essential guide. 3rd ed. New York; London: Routledge, 2018. XIV, 289 str., ilustr. ISBN 978-1-138-64861-6. ISBN 978-1-138-64862-3. ISBN 978-1-315-08036-9. [COBISS.SI-ID 22917941]

108. Splošno tveganje za kirurški poseg : zbornik predavanj. Maribor: UKC, Klinika za kirurgijo: Katedra za kirurgijo Medicinske fakultete, 2017. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-92-1. [COBISS.SI-ID 93299457]

109. FAIRCHILD, Sheryl L., O'SHEA, Roberta Kuchler, WASHINGTON, Robin D.. Pierson and Fairchild's principles & techniques of patient care. 6th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier, cop. 2018. XIII, 407 str., ilustr. ISBN 978-0-323-44584-9. ISBN 0-323-44584-5. [COBISS.SI-ID 22924085]

110. GREGER, Michael. Kako ozdravimo s hrano : odkrijte živila zoper bolezni, ki terjajo največ življenj!. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2017. 591 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-68-7. [COBISS.SI-ID 292383744]

111. HAIG, Matt. Zakaj je vredno živeti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. ISBN 978-961-00-3610-4. ISBN 978-961-00-3611-1. [COBISS.SI-ID 292302336]

112. Healthy ageing and aged care. South Melbourne, Victoria: Oxford University Press, 2017. XXVI, 465 str., ilustr. ISBN 978-0-19-559758-5. [COBISS.SI-ID 22918965]

113. IVANČIČ LEBAR, Irena. 210 let zasavskih steklarn. Trbovlje: Zasavski muzej, 2014. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-6640-20-6. [COBISS.SI-ID 275714816]

114. Procesni in kadrovski management v zdravstvu. Ljubljana: Društvo ekonomistov v zdravstvu, 2017. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-93897-4-4. [COBISS.SI-ID 291788288]

115. Kako deluje telo : [dejstva na dlani]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4608-7. [COBISS.SI-ID 291612928]

116. Kako do zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev : seznam izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov iz obveznega zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji v letu 2017. Ljubljana: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2017. 146 str. ISBN 978-961-6327-27-5. [COBISS.SI-ID 292136960]

117. KAVIRAJ, Vaikunthanath Das. Homeopatija za kmetijo in vrt : problemi rastlin in prsti ter rešitve. Šmarješke Toplice: Stella, 2017. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-246-694-7. ISBN 978-961-246-693-0. [COBISS.SI-ID 291228928]

118. KRAUTHAKER, Anton. Kako smo vzpostavljali samostojno delovanje slovenske pošte, (Publikacija TMS, št. 56). Ljubljana: Tehniški muzej Slovenije, 2017. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6464-58-1. [COBISS.SI-ID 291934208]

119. TOMAŽIN, Jasna, GRBEC, Metka, PLAHUTNIK NAHTIGAL, Maja, RATOŠA, Katja. Kuharski dnevnik in priročnik za otroke. 1 izd. Koper: A-petit, 2017. 129 str., ilustr. ISBN 978-961-285-827-8. [COBISS.SI-ID 291352576]

120. HUMAR, Iztok, BULIĆ, Edi, PENIČ, Samo, SINIGOJ, Anton R.. Laboratorijske vaje iz OE I : študijsko leto 2017/2018. 1. izd. Ljubljana: Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko, 2017. IV, 81 str., ilustr. ISBN 978-961-6999-05-2. [COBISS.SI-ID 290925312]

121. LAD, Vasant. Ajurveda : veda o samozdravljenju. Ljubljana: Gnostica, 2017. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-229-134-1. [COBISS.SI-ID 292154880]

122. LONČAR, Sanja, DUŠIĆ, Biljana, DOLINAR, Adriana. Kako ohraniti možgane, (Preverjene naravne rešitve za življenje in preživetje). 2. izd. Ljubljana: Jasno in glasno, 2017. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-94031-5-0. [COBISS.SI-ID 292286464]

123. MACAULAY, David, ARDLEY, Neil. Kako kaj deluje zdaj. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 400 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4620-9. [COBISS.SI-ID 291368448]

124. Zdravstvena in babiška nega sodobnega časa : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2017. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-89-1. [COBISS.SI-ID 93166081]

125. MEDVEŠEK, Jakob. Analitska tehtnica. Zagorje ob Savi: Regionalni center za razvoj, 2012. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-93302-0-3. [COBISS.SI-ID 261553408]

126. MIHELČIČ, Mojca. Planet Asperger : kažipot za starše otrok z motnjo avtističnega spektra. 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2017. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-205-243-0. [COBISS.SI-ID 291928576]

127. Na pot v zeleni prestavi : mladinski priročnik o okolju, prometu in zdravju. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2017. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6024-70-9. http://nfp-si.eionet.europa.eu/publikacije/Datoteke/Na%20poti%20v%20zeleni%20prestavi/NaPotiVZeleniPrestavi.pdf. [COBISS.SI-ID 291680768]

128. Okužbe in ukrepi pri pacientih z akutno in kronično ledvično odpovedjo : izolacija, vrste kužnih odpadkov glede na prenos in ravnanje s kužnimi odpadki : zbornik prispevkov z recenzijo, Ljubljana, 22. september 2017, Hotel M. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantacij, 2017. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-273-171-7. [COBISS.SI-ID 291635712]

129. Pecivo : čarovnija užitkov 2, (Biblioteka Družina in gospodarstvo, 37). 1. izd. Zagreb: Gospodarski list, 2017. 224 str., ilustr. ISBN 978-953-6824-33-5. [COBISS.SI-ID 292517120]

130. PLAZL, Igor, LAKNER, Mitja. Uvod v modeliranje procesov. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2004. X, 230 str., ilustr., tabele. ISBN 961-6286-59-5. [COBISS.SI-ID 213438464]

131. HASTINGS, John, GOWER, Tim, ALTSCHUL, Sara, HARRAR, Sarí. Prehrana za zdravo življenje : uravnavajmo telesno težo, okrepimo srce in živimo dlje : več kot 100 okusnih jedi, ki vam podaljšajo življenje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 351 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2606-5. [COBISS.SI-ID 284255488]

132. Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 : osnovne informacije o ukrepih : 1. posodobitev v skladu z 2. spremembo PRP 2014-2010. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2017. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6761-51-2. [COBISS.SI-ID 290902016]

133. PEČEČNIK, Franc, BRCAR, Bojan, BRINOVŠEK, Boris, HRIBAR, Karolina, DROBEŽ, Mitja. PGD - Prostovoljno gasilsko društvo Velenje : 1897-2017 : [120 let : spominski bilten]. [Velenje: Prostovoljno gasilsko društvo, 2017]. 125 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 292515840]

134. RADD, Sue. Hrana kot zdravilo : kuhajmo za zdravje. Slovenska izd. Izola: Vita založba, 2017. 395 str., ilustr. ISBN 978-961-93908-7-0. [COBISS.SI-ID 291118592]

135. RAMSAY, Gordon. Bread Street Kitchen : [recepti za slastne zajtrke, kosila in večerje, ki jih lahko pripravite doma]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4687-2. [COBISS.SI-ID 291265024]

136. Resolucija o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030. Ljubljana: Ministrstvo Republike Slovenije za infrastrukturo, 2017. 135 str., tabele. ISBN 978-961-93518-8-8. [COBISS.SI-ID 291044608]

137. ROGLIČ KONONENKO, Irena. Bachove kapljice : mir v duši. Ljubljana: Inštitut za Bachovo cvetno terapijo, 2017. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-92539-5-3. [COBISS.SI-ID 292507136]

138. ROLLES, Steve. Legalizing drugs : the key to ending the war, (Nononsense). Oxford: New Internationalist, 2017. 118 str., ilustr. ISBN 1-78026-396-1. ISBN 978-1-78026-396-0. [COBISS.SI-ID 22924853]

139. SOČE, Ivan. Moč vitamina D. 1. izd. Maribor: SITIS, 2017. 271 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-93913-3-4. [COBISS.SI-ID 291734528]

140. STAJNKO, Denis. Obdelovanje tal in protierozijska zaščita na vodovarstvenih območjih. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-286-067-7. [COBISS.SI-ID 92677121]

141. STRAH, Robert. Smernice za šolske poti : smernice za izdelavo učinkovitih načrtov šolskih poti, kriteriji in pregled varnosti na šolskih poteh ter označevanje šolskih poti. Ljubljana: Javna agencija RS za varnost prometa, 2016. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-6025-22-5. [COBISS.SI-ID 283460608]

142. Nekatera urgentna stanja v pediatriji : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2017. 132 str. ISBN 978-961-6909-88-4. [COBISS.SI-ID 93001985]

143. ŠKETA, Sašo, ŠKETA, Simon. Seksi pite. 1. izd. [Prebold]: Sketa.si, grafično oblikovanje, medijska produkcija in založništvo, 2017. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-94298-0-8. [COBISS.SI-ID 292026624]

144. ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga, CVETKO, Erika. Anatomske slike : študijsko gradivo. Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2017. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-44-7. [COBISS.SI-ID 291865600]

145. Temelji patofiziologije s fiziologijo za študente zdravstvenih ved. 2. ponatis. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo, 2017. 315 str., ilustr. ISBN 978-961-93351-1-6. [COBISS.SI-ID 291874048]

146. THEIN BRODY, Lori, HALL, Carrie M.. Therapeutic exercise : moving toward function. 4th ed. Philadelphia [etc.]: Wolters Kluwer, cop. 2018. XXIII, 900 str., ilustr. ISBN 1-4963-0234-6. ISBN 978-1-4963-0234-2. [COBISS.SI-ID 22917429]

147. Urgentni pacient - od generacije do generacije : zbornik predavanj, Terme Čatež, 19. in 20. oktober 2017. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, 2017. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-93567-4-6. [COBISS.SI-ID 291967744]

148. Varovanje ožilja pri pacientih s končno ledvično odpovedjo in reševanje zapletov : zbornik prispevkov, Murska Sobota, 23. 04. 2016, Hotel Diana. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji, 2017. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-273-170-0. [COBISS.SI-ID 291563008]

149. VESEL, Tomaž. Recepti za veselo življenje = Recipes for a happy life. Šentvid pri Stični: samozal., 2017. 241 str., ilustr. ISBN 978-961-283-946-8. [COBISS.SI-ID 290501632]

150. WILSON, Christine Brown. Caring for people with dementia : a shared approach. Los Angeles [etc.]: SAGE, cop. 2017. IX, 199 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-1-4129-6200-1. ISBN 978-1-4129-6199-8. [COBISS.SI-ID 22918197]

151. ČERVEK, Jožica, SIMONČIČ GODNIČ, Mojca, BENEDIK, Jernej, EBERT MOLTARA, Maja, GUGIĆ KEVO, Jasenka, LAHAJNAR, Slavica, TAVČAR, Petra, BERNOT, Marjana. Zdravila za podporno in paliativno zdravljenje. 3. izd. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2017. 46 str. ISBN 978-961-7029-01-7. [COBISS.SI-ID 291849216]

152. ŽONTAR, Eva. Okusne, veganske & zdrave simpl sladice iz petih sestavin ali manj : 55 + 5 enostavnih receptov in prehranskih nasvetov. 1. natis. Škofja Loka: Planet, 2016. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-93898-2-9. [COBISS.SI-ID 285210112]

 


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


153. ATKIN, Jacqui. Beginner's guide to pottery & ceramics : everything you need to know to start making beautiful ceramics. London: Search Press, 2017. 128 str., ilustr. ISBN 978-1-78221-559-2. ISBN 1-78221-559-X. [COBISS.SI-ID 22919221]

154. 9. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije, Maribor, 13.-16. september 2017 = 9. Biennial of Puppetry Artists of Slovenia, Maribor, 13th-16th September 2017. Maribor: Lutkovno gledališče Maribor, 2017. 75 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 292232448]

155. CVETKO, Igor. Otroške igre na Slovenskem od A do Ž. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 173 str., ilustr., note. ISBN 978-961-278-350-1. [COBISS.SI-ID 291638528]

156. DOUSSOT, Michel. Rokomet. 1. natis. Brežice: Primus, 2017. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-96-1. [COBISS.SI-ID 290529024]

157. Slikarski urok : Majda Kurnik 1920-1967 : Galerija Velenje, 5. 10.-2. 12. 2017 : ob 50-letnici smrti slikarke Majde Kurnik : nova zbirka Galerije Velenje. Velenje: Festival Velenje - Galerija, 2017. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-93020-8-8. [COBISS.SI-ID 291830528]

158. HABJAN, Vladimir, MUŠIČ HABJAN, Irena. Alpe brez meja : najlepši vrhovi Vzhodnih Alp. Ljubljana: Sidarta, 2017. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6027-86-1. [COBISS.SI-ID 292405248]

159. HEWITT, Andrew. Družbena koreografija : ideologija kot performans v plesu in vsakdanjem gibanju, (Zbirka Transformacije, knj. št. 39). Ljubljana: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, 2017. 227 str., ilustr. ISBN 978-961-6572-48-4. [COBISS.SI-ID 291293952]

160. LOZAR, Robert. Robert Lozar : slike : pregledna razstava : Galerija Kambič Metlika, 29. september - 31. december 2017. Metlika: Belokranjski muzej, 2017. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 292335872]

161. ILICH-KLANČNIK, Breda. Miha Maleš, slikajoči pesnik, (Zbirka Album). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4573-8. [COBISS.SI-ID 291886080]

162. Nova urbana agenda. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 2017. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6276-46-7. [COBISS.SI-ID 291613696]

163. PACK, Susan. Film posters of the Russian avant-garde, (Bibliotheca universalis). Köln: Taschen, cop. 2017. 511 str., ilustr. ISBN 978-3-8365-5948-5. [COBISS.SI-ID 13835550]

164. MAVRI, Marko. Planinsko društvo Laško v obdobju 2007-2017. Laško: Planinsko društvo, 2017. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1669052]

165. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana. Znakovne podobe : 7. 9.-30. 9. 2017, Galerija Velenje. [Velenje: Festival Velenje - Galerija, cop. 2017]. [11] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 516209279]

166. PRYKE, Paula. Floristry now : flower design and inspiration. London: Jacqui Small, 2017. 288 str., ilustr. ISBN 978-1-910254-60-8. ISBN 1-910254-60-6. [COBISS.SI-ID 22924597]

167. RADOSAVLJEVIĆ, Marko. Slovenska ornamentika : pobarvanka. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. [16] str., [56] f., ilustr. ISBN 978-961-278-354-9. [COBISS.SI-ID 291915520]

168. REID, Alex. The science of stretching. Ramsbury: The Crowood Press, 2017. 160 str., ilustr. ISBN 978-1-78500-260-1. [COBISS.SI-ID 22928693]

169. REPNIK, Mitja. Skladbe za male škrate : zbirka skladb za citre 1, (Skladbe za male škrate). 1. izd. Slovenj Gradec: KD Claritet, 2016. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 285743104]

170. REPNIK, Mitja. Skladbe za male škrate : zbirka skladb za flavto 1, (Skladbe za male škrate). 1. izd. Slovenj Gradec: KD Claritet, 2017. 58 str, ilustr. [COBISS.SI-ID 290967808]

171. REPNIK, Mitja. Skladbe za male škrate : zbirka skladb za ksilofon 1, (Skladbe za male škrate). 1. izd. Slovenj Gradec: KD Claritet, 2017. 58 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 290967296]

172. 120 let športa v Mozirju : 1882-2002. Mozirje: Športno društvo, 2002. 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 119998464]

173. STRAŽAR KIYOHARA, Jože. Jože Stražar : medalje, plakete in mala plastika : grad Khislstein, september - oktober 2017. Kranj: Gorenjski muzej, 2017. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-86-1. [COBISS.SI-ID 291748864]

174. STRUTT, Laura. Sewing for babies and children : 25 beautiful designs for clothes and accessories for ages 0-5. London; New York: CICO Books, 2017. 128 str., ilustr. ISBN 1-78249-423-5. ISBN 978-1-78249-423-2. [COBISS.SI-ID 22918709]

175. ČUK, Ivan, BUČAR PAJEK, Maja, BOLKOVIČ, Toni, JAKŠE, Barbara, BRICELJ, Andraž. Športna gimnastika z ritmično izraznostjo 1. Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2017. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-63-8. [COBISS.SI-ID 291550464]

176. ŠTEFANČIČ, Marcel. Zombi : od Romera do Romera : esej o noči živih in mrtvih, bolje mrtvih, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2017. 237 str. ISBN 978-961-6954-85-3. [COBISS.SI-ID 290624512]

177. TURCO, Michel. Rossi, legenda. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3621-0. ISBN 978-961-00-3622-7. [COBISS.SI-ID 292466688]

178. VIDMAR, Ičo. Nova muzika v New Yorku : neodvisni glasbeniki in pravica do mesta, (Zbirka Apes). Ljubljana: Studia humanitatis, 2016. 443 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6798-68-6. [COBISS.SI-ID 289027840]

179. VURNIK, Helena, SMREKAR, Andrej. Helena Vurnik : slikarka in oblikovalka, 1882-1962 : Narodna galerija, 20. september - 3. december 2017. Ljubljana: Narodna galerija, 2017. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-64-8. [COBISS.SI-ID 291566848]

180. WILLIAMS, Laura Farman. Partner workouts : work out with a partner for double the motivation and twice the impact. London: Dorling Kindersley, 2017. 223 str., colour illustrations. ISBN 978-0-2412-7532-0. ISBN 0-2412-7532-6. [COBISS.SI-ID 22923317]

181. WOODWORTH, Sam. Foam roller exercises. London: Dorling Kindersley, 2017. 191 str., ilustr., fotogr. ISBN 978-0-2412-7531-3. [COBISS.SI-ID 22929205]

 


7-GP-odr GLASBENI POSNETKI ZA ODRASLE


182. BRAVNIČAR, Dejan. Antologija, Bach - Mozart - Beethoven - Stravinski, (Klasika). Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, cop. 2017. 1 CD (74 min, 25 sek), stereo. http://zkpprodaja.si21.com/sl/Resna_glasba/ANTOLOGIJA-DEJAN_BRAVNICAR_BACH_MOZART_BEETHOVEN_STRAVINSKI/. [COBISS.SI-ID 1113758046]

183. BRAVNIČAR, Dejan. Antologija, Bruch - Mendelssohn - Stravinski, (Klasika). Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2017. 1 CD (73 min, 55 sek), stereo. http://zkpprodaja.si21.com/sl/Resna_glasba/ANTOLOGIJA-DEJAN_BRAVNICAR_BRUCH_MENDELSSOHN_STRAVINSKI/. [COBISS.SI-ID 1113757534]

184. BRAVNIČAR, Dejan. Antologija, Čajkovski - Bartók, (Klasika). Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2017. 1 CD (75 min, 48 sek), stereo. http://zkpprodaja.si21.com/sl/Resna_glasba/ANTOLOGIJA_DEJAN_BRAVNICAR_CAJKOVSKi_BARTOK/. [COBISS.SI-ID 1113757278]

185. BRAVNIČAR, Dejan. Antologija, Lalo - Sibelius - Ravel, (Klasika). Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2017. 1 CD (74 min, 45 sek), stereo. http://zkpprodaja.si21.com/sl/Resna_glasba/ANTOLOGIJA-DEJAN_BRAVNICAR_LALO_SIBELIUS_RAVEL/. [COBISS.SI-ID 1113757790]

186. BRAVNIČAR, Dejan. Antologija, Mozart - Brahms, (Klasika). Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2017. 1 CD (70 min, 14 sek), stereo. http://zkpprodaja.si21.com/sl/Resna_glasba/ANTOLOGIJA-DEJAN_BRAVNICAR_MOZART_BRAHMS/. [COBISS.SI-ID 1113757022]

187. FTIČAR, Gregor. Solo. [Ljubljana]: RTV Slovenija, ZKP, 2017. 1 CD (74 min, 6 sek), stereo. http://www.kamfest.org/kamfest-2016/slo/program/gregor-fticar-solo-recital. [COBISS.SI-ID 1113789278]

188. MLAKAR, Iztok. Porkaeva!. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2017. 1 CD (33 min, 13 sek), [stereo]. https://zkpprodaja.si21.com/sl/Sanson/IZTOK_MLAKAR_PORKAEVA/, https://val202.rtvslo.si/2017/11/iztok-mlakar-premiera-in-pogovor/. [COBISS.SI-ID 1113963614]

189. Tuning into the world : Slovenia = Uglaševanje v svet : Slovenija. Ljubljana: SIGIC, cop. 2017. 1 CD (72 min, 29 sek), stereo. http://www.sigic.si/slovenia-is-tuning-into-the-world.html. [COBISS.SI-ID 16613686]

 


7-GP-otr GLASBENI POSNETKI ZA OTROKE


190. Otroški božič : [najlepše božično-novoletne pesmi]. Ljubljana: Gong Records, p [2006]. 1 CD (28 min, 49 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 17618999]

 


80 JEZIKOSLOVJE.


191. ČOP, Breda. Aurea Roma, Slovarček. 3. dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 117 str. ISBN 978-961-227-137-4. [COBISS.SI-ID 292134656]

192. ČOP, Breda. Aurea Roma, Učbenik za latinščino. 3. dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 172 str. ISBN 978-961-237-612-3. [COBISS.SI-ID 292134912]

193. FITZGERALD, F. Scott. The curious case of Benjamin Button & other stories, (Dominoes, Level three). Oxford: Oxford University Press, 2017. 83 str., ilustr. ISBN 978-0-19-424927-0. ISBN 978-0-19-463974-3. [COBISS.SI-ID 23362866]

194. Italijanščina : slovarček : [italijansko-slovenski in slovensko italijanski : in ne samo za začetnike]. 1. izd. Maribor: Lingea, 2017. 655 str. ISBN 978-961-94195-3-3. [COBISS.SI-ID 291807488]

195. JOŽEF-BEG, Jožica, KOSTANJŠEK, Sanja. Slovenski jezik, Delovni zvezek za slovenščino v poklicno-tehniških programih. 3. izd. Novo mesto: Šolski center, 2017. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-6496-52-0. [COBISS.SI-ID 291455232]

196. MARKIČ, Jasmina, PIHLER CIGLIČ, Barbara. Aspectos teóricos y prácticos del análisis sintáctico del español. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 161 str. ISBN 978-961-237-951-3. [COBISS.SI-ID 291574784]

197. Nemščina : slovarček : [nemško-slovenski in slovensko-nemški : in ne samo za začetnike]. 1. izd. Maribor: Lingea, 2017. 701 str. ISBN 978-961-94195-2-6. [COBISS.SI-ID 291806720]

198. POLAJNAR, Janja, MUSTER, Ana Marija. Deutsche Morphologie : eine Lehr- und Übungsgrammatik der deutschen Sprache. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 285 str., tabele. ISBN 978-961-237-939-1. [COBISS.SI-ID 290660096]

199. STABEJ, Marko. Naj gre za jezik. 1. izd. Zagorje ob Savi: Ocean, 2017. 148 str. ISBN 978-961-94306-0-6. [COBISS.SI-ID 292298240]

200. TRILLER, Nina, KOCIJAN, Natalija. Nemščina, Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4932-3. [COBISS.SI-ID 292506880]

201. 12. letno srečanje Združenja za slovansko jezikoslovje, Ljubljana, 21.-24. september 2017. Povzetki prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 254, [14] str. ISBN 978-961-05-0027-8. [COBISS.SI-ID 291584512]

 


82 KNJIŽEVNOST.


202. APPANAH, Nathacha. Povratnik nasilja, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2017. 129 str. ISBN 978-961-274-513-4. ISBN 978-961-274-514-1. [COBISS.SI-ID 292177408]

203. ATWOOD, Margaret Eleanor. Deklina zgodba, (Zbirka Roman). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 428 str. ISBN 978-961-01-5006-0. [COBISS.SI-ID 467708]

204. BANNALEC, Jean-Luc. Na koncu sveta : komisar Dupin razreši četrti primer. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 344 str. ISBN 978-961-00-3237-3. ISBN 978-961-00-3238-0. [COBISS.SI-ID 288272128]

205. BANNALEC, Jean-Luc. Življenje v rožnatem : komisar Dupin razreši šesti primer. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 293 str. ISBN 978-961-00-3608-1. ISBN 978-961-00-3609-8. [COBISS.SI-ID 292179456]

206. BERIČNIK, Jure. Kako smo služili tovarišu Titu. Velenje: samozal. Letras, 2017. 338 str. ISBN 978-961-288-015-6. [COBISS.SI-ID 291644160]

207. BLAKE, Rosie. The hygge holiday. London: Sphere, 2017. 325 str. ISBN 978-0-7515-6974-2. [COBISS.SI-ID 22916661]

208. BOWDEN, Oliver. Assassin's creed. [6], Pod črno zastavo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 368 str. ISBN 978-961-00-3623-4. ISBN 978-961-00-3624-1. [COBISS.SI-ID 292602880]

209. CAMPBELL, Anna. Malopridnež v mesečini, (Serija Sinovi greha, 4). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 372 str. ISBN 978-961-00-3615-9. ISBN 978-961-00-3616-6. [COBISS.SI-ID 292426752]

210. CHILD, Lauren. Pes z lepimi uhlji : nastopata Čarli in Lola. Jezero: Morfemplus, 2017. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-6988-63-6. [COBISS.SI-ID 290018816]

211. CHILD, Lee. Materino zatočišče. Izola: Meander, 2017. 400 str. ISBN 978-961-6951-64-7. ISBN 978-961-6951-65-4. [COBISS.SI-ID 291101184]

212. DEBELJAK, Aleš. Tukaj, zate, tam : pesmi in eseji, (Knjižnica Kondor, zv. 358). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 389 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-4555-4. [COBISS.SI-ID 291657472]

213. DEVERAUX, Jude. Dekle iz Summer Hilla. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 398 str. ISBN 978-961-00-3613-5. ISBN 978-961-00-3614-2. [COBISS.SI-ID 292421888]

214. DIMKOVSKA, Lidija. Črno na belem. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 78 str. ISBN 978-961-282-277-4. [COBISS.SI-ID 290888192]

215. DORIA, Julia. Taščica, (Zbirka Ptičice). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2018. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-60-9. [COBISS.SI-ID 292308992]

216. DOUGLAS, Claire. Last seen alive. UK [i. e. London] [etc.]: Penguin Books, 2017. 393 str. ISBN 978-1-405-92642-3. [COBISS.SI-ID 1113714014]

217. FINŽGAR, Fran Saleški. Pod svobodnim soncem, (Zbirka Prve prave). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-272-267-8. [COBISS.SI-ID 290581760]

218. FLISAR, Evald. Greh : prenovljena izdaja romana Mrgolenje prahu. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017. 198 str. ISBN 978-961-6970-84-6. [COBISS.SI-ID 291658240]

219. FOLLETT, Ken. Stebri zemlje : prva knjiga trilogije Kingsbridge. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-01-4700-8. [COBISS.SI-ID 291986688]

220. FORCE, Marie. Ljubezen je vse, kar potrebuješ, (Green Mountain, knj. 1). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 425 str. ISBN 978-961-7015-72-0. ISBN 978-961-7015-73-7. [COBISS.SI-ID 93008641]

221. GOREČAN, Katja J.. Neke noči neke deklice nekje umirajo : koreopesem duhov, senc, sanj in volkov, (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2017. 51 str. ISBN 978-961-7016-06-2. [COBISS.SI-ID 291982080]

222. GUILLEVIC, Eugène. Zemljevôden, (Knjižna zbirka Poezije, 31). Ljubljana: KUD Logos, 2017. 331 str. ISBN 978-961-7011-36-4. [COBISS.SI-ID 291579648]

223. GÜNDAY, Hakan. Još, (Biblioteka Europom u trideset knjiga, knj. 29). Zagreb: V.B.Z., 2017. 400 str. ISBN 978-953-304-984-7. [COBISS.SI-ID 22931765]

224. HOČEVAR, Andrej. Seznam, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 91 str. ISBN 978-961-01-4577-6. [COBISS.SI-ID 290680320]

225. HOGAN, Ruth. The keeper of lost things. London: Two Roads, 2017. 309 str. ISBN 978-1-473-63548-7. [COBISS.SI-ID 22895669]

226. HOHLER, Tanja P.. Drobljenje razdalj : (nazaj v votlino), (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2017. 59 str. ISBN 978-961-7016-02-4. [COBISS.SI-ID 291980544]

227. HROVAT, Uroš. Huda tabletka, (Zbirka Grad Prepih, 5). 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2017. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-275-177-7. [COBISS.SI-ID 291959808]

228. HUNTING, Helena. Ožgana krila : prvi del strastne serije Črnilo in jeklo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 367 str. ISBN 978-961-00-3602-9. ISBN 978-961-00-3603-6. [COBISS.SI-ID 292166656]

229. ISHIGURO, Kazuo. Never let me go. Paperback ed. London: Faber and Faber, 2010. 282 str. ISBN 978-0-571-27213-6. [COBISS.SI-ID 12293532]

230. ISHIGURO, Kazuo. When we were orphans. London: Faber and Faber, cop. 2000. 368 str. ISBN 0-571-20562-3. [COBISS.SI-ID 13007420]

231. JACKSON, Sophie. Prepovedana ljubezen, (Zbirka Žepnice), (Serija Prepovedana ljubezen, del 1). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 484 str. ISBN 978-961-01-4645-2. [COBISS.SI-ID 290016512]

232. JACKSON, Sophie. Skrivni dotiki : drugi del serije Prepovedana ljubezen, (Zbirka Strasti), (Serija Prepovedana ljubezen, del 2). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 396 str. ISBN 978-961-01-4637-7. [COBISS.SI-ID 291945472]

233. JALAL AL-DIN RUMI. Zakladi duše. 4. natis. Brezovica pri Ljubljani: Grafični atelje Zenit, 2017. 207 str. ISBN 978-961-94296-0-0. [COBISS.SI-ID 291942912]

234. JAMES, Henry. Kaj je vedela Maisie. 1. izd. Dob: Miš, 2017. 318 str. ISBN 978-961-272-276-0. [COBISS.SI-ID 292051200]

235. JEFFERIES, Dinah. Hčerka trgovca s svilo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 390 str. ISBN 978-961-00-3627-2. ISBN 978-961-00-3628-9. [COBISS.SI-ID 292611584]

236. JEFFRIES, Sabrina. Nikoli ne barantaj s hudičem, (Zbirka Šola za dedinje, 5). Ig: Kiroja, 2017. 379 str. ISBN 978-961-94300-0-2. [COBISS.SI-ID 292089600]

237. JEFFRIES, Sabrina. Nikoli ne barantaj s hudičem, (Zbirka Šola za dedinje, 5). Ig: Kiroja, 2017. 390 str. ISBN 978-961-93938-9-5. [COBISS.SI-ID 292089344]

238. JELENKO, Aleš. Prvinska govorica, (Knjižna zbirka Frontier, 107). Maribor: Kulturni center, 2017. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-7030-07-5. [COBISS.SI-ID 92992513]

239. JUKIĆ, Boris. Umetnost lokostrelstva, (Jubilejna zbirka). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 253 str. ISBN 978-961-01-4574-5. [COBISS.SI-ID 291949312]

240. KADARÉ, Ismail. Lutka : portret majke, (Biblioteka Europom u trideset knjiga, knj. 30). Zagreb: V.B.Z., 2017. 116 str. ISBN 978-953-304-986-1. [COBISS.SI-ID 22931509]

241. KARPOWICZ, Ignacy. Osti, (Zbirka Eho, 15). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2017. 453 str. ISBN 978-961-7020-20-5. [COBISS.SI-ID 291335168]

242. KAUR, Rupi. Med in mleko. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4999-6. [COBISS.SI-ID 291888384]

243. KAUR, Rupi. Milk and honey. Kansas City (Missouri): Andrews McMeel Publishing, cop. 2015. 204 str., ilustr. ISBN 978-1-4494-7425-6. [COBISS.SI-ID 16785810]

244. KAUR, Rupi. The sun and her flowers. London [etc.]: Simon & Schuster, 2017. 248 str., ilustr. ISBN 978-1-4711-6582-5. [COBISS.SI-ID 1113795934]

245. KING, Stephen. It : a novel. Hardcover ed. New York [etc.]: Scribner, 2017. 1156 str. ISBN 978-1-5011-8209-9. ISBN 978-1-5011-4297-0. ISBN 978-1-5011-4123-2. [COBISS.SI-ID 22919989]

246. KNAUSGÅRD, Karl Ove. Moj boj, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015-<2017>. Zv. <1-2>. ISBN 978-961-01-3677-4. ISBN 978-961-01-4066-5. [COBISS.SI-ID 281486848]

247. KOBROWSKY, KOZAK, Urška, KOZAK, Neža. Naprej v preteklost. 1. izd. Ljubljana: Mundilfari, zavod za kulturne in umetniške dejavnosti, 2017. [46] str., ilustr. ISBN 978-961-93811-0-6. [COBISS.SI-ID 291683840]

248. KRISTIAN, Giles. Odinovi volkovi : tretji del nepozabne vikinške trilogije Krokar, (Trilogija Krokar, knj. 3). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 318 str., zvd. ISBN 978-961-00-3619-7. ISBN 978-961-00-3620-3. [COBISS.SI-ID 292466176]

249. KUNČINAS, Jurgis. Tula, (Biblioteka Europom u trideset knjiga, knj. 28). Zagreb: V.B.Z., 2017. 242 str. ISBN 978-953-304-982-3. [COBISS.SI-ID 22932021]

250. KUREISHI, Hanif. Gabrielov dar, (Biblioteka X, knj. 17). Zagreb: Celeber, 2001. 174 str. ISBN 953-6825-15-5. [COBISS.SI-ID 13465404]

251. KUŠAR, Nani. Preko meje. Šmarješke Toplice: Stella, 2017. 154 str. ISBN 978-961-246-707-4. [COBISS.SI-ID 292093440]

252. LÄCKBERG, Camilla. The stranger. London: Harper, 2012. 407 str. ISBN 978-0-00-725399-9. [COBISS.SI-ID 1101235550]

253. LAPIDUS, Jens. Stockholm delete, (Biblioteka Ambrozija, knj. 459). Zagreb: V.B.Z., 2017. 446 str. ISBN 978-953-304-976-2. [COBISS.SI-ID 22931253]

254. LERGA, Ruth M.. Ko se prebudi ljubezen, (Trije mušketirji, knj. 2). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 2 zv. (333; 348 str.). ISBN 978-961-7015-64-5. ISBN 978-961-7015-74-4. [COBISS.SI-ID 93008897]

255. LERGA, Ruth M.. Ko se prebudi ljubezen, (Trije mušketirji, knj. 2). Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 637 str. ISBN 978-961-7015-65-2. [COBISS.SI-ID 93009153]

256. LERGA, Ruth M.. Ko strast počaka, (Trije mušketirji, knj. 3). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 461 str. ISBN 978-961-7015-66-9. [COBISS.SI-ID 93009409]

257. LERGA, Ruth M.. Ko strast počaka, (Trije mušketirji, knj. 3). Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 445 str. ISBN 978-961-7015-67-6. [COBISS.SI-ID 93009665]

258. LINDSEY, Johanna. Očarljivi malopridnež, (Maloryjevi, knj. 7). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 477 str. ISBN 978-961-7015-68-3. [COBISS.SI-ID 93009921]

259. LINDSEY, Johanna. Očarljivi malopridnež, (Maloryjevi, knj. 7). Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 477 str. ISBN 978-961-7015-69-0. [COBISS.SI-ID 93010177]

260. LUNAČEK, Izar T., JUREN, Nejc. Kosmati krimič. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-282-278-1. [COBISS.SI-ID 291851008]

261. MAJ, Selenna. Njena skrivnost. 1. izd. Ljubljana: samozal. S. Maj, 2017. 308 str. ISBN 978-961-93971-4-5. [COBISS.SI-ID 292112640]

262. MALAVAŠIČ, Ivan. Dota, kaj baba!, (Zbirka Pod lipo). 1. izd. Ljubljana: Koščak, 2017. 159 str. ISBN 978-961-92252-8-8. [COBISS.SI-ID 244822272]

263. MARKUN, Eva. Menažerija, (Zbirka Prvenke). Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2017. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-7010-12-1. [COBISS.SI-ID 291631616]

264. MARTIN, Charles. Gora med nama. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 332 str. ISBN 978-961-00-3617-3. ISBN 978-961-00-3618-0. [COBISS.SI-ID 292465920]

265. MAŠUKOV, Nikolaj Aleksandrovič. Pravljice izpod Vršiča = Skazki Vršiča. Občina: Kranjska Gora = Municipalitet: Kran´ ska Gora, 2016. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-285-345-7. [COBISS.SI-ID 285344768]

266. MCCARTY, Monica. Siloviti udarnik : [deseta knjiga iz serije o višavskih bojevnikih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. ISBN 978-961-00-3629-6. ISBN 978-961-00-3630-2. [COBISS.SI-ID 292640768]

267. MEISSNER, Susan. Bulvar hrepenenja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 335 str. ISBN 978-961-00-3606-7. ISBN 978-961-00-3607-4. [COBISS.SI-ID 292179968]

268. NEMEC, Alen. Vstajenje mečevalca, (Mečevalec, 1). Murska Sobota: samozal., 2017. 339 str., ilustr. ISBN 978-961-288-012-5. [COBISS.SI-ID 291600896]

269. NESBØ, Jo. The snowman. London: Vintage, 2017. 550 str., zvd. ISBN 978-1-78470-475-9. [COBISS.SI-ID 16603700]

270. NOVAKOVIĆ, Novica. Podtoni, (Aleph, 182). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2017. 74 str. ISBN 978-961-6789-55-4. [COBISS.SI-ID 291849728]

271. OGRAJENŠEK, Dana. Bajkerka. 1. natis. Velenje: samozal., 2017. 56 str. ISBN 978-961-94225-0-2. [COBISS.SI-ID 290230784]

272. O'NOLAN, Brian. Usta sirota, (Biblioteka Europom u trideset knjiga, knj. 27). Zagreb: V.B.Z., 2017. 114 str. ISBN 978-953-304-980-9. [COBISS.SI-ID 22932277]

273. PARTLJIČ, Tone. Ljudje iz Maribora, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 305 str. ISBN 978-961-284-292-5. [COBISS.SI-ID 292381696]

274. PEČEK, Stane. Netopir. 1. natis. Trebnje: Knjižnica Pavla Golie, 2017. 349 str. ISBN 978-961-93648-3-3. [COBISS.SI-ID 291832832]

275. PETAUER, Branko. Puščavska vrtnica, (Slovenske večernice, 167). 1. izd. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 260 str. ISBN 978-961-278-296-2. [COBISS.SI-ID 290574080]

276. PETEK LEVOKOV, Milan. Vročica : roman, (Knjižna zbirka Udrihač sodobni roman). Pekel: Zavod Volosov hram, 2017. 343 str. ISBN 978-961-94189-5-6. [COBISS.SI-ID 93128449]

277. PINBOROUGH, Sarah. Behind her eyes. London: HarperCollins, 2017. 376 str. ISBN 978-0-00-813199-9. [COBISS.SI-ID 23415090]

278. PLAUTUS, Titus Maccius. Perzijec. Kazina, (Zbirka Dialog z antiko, 27). Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2017. 209 str. ISBN 978-961-6966-24-5. [COBISS.SI-ID 291678208]

279. Pomladansko sonce : 28. zbornik piscev upokojencev Slovenije, (Zbirka Od srca do srca, knj. 112; 113), (Likus, knj. 173; 174). Maribor: Likus - literarni klub upokojencev Slovenije, 2017. 2 zv. (149; 169 str.), ilustr. ISBN 978-961-93923-3-1. ISBN 978-961-93923-4-8. [COBISS.SI-ID 93232897]

280. PRENNER, Ljuba. Mejniki, ([Trilogija Dolga pot, 1]). Slovenj Gradec: Cerdonis: Knjižnica Ksaverja Meška, 2017. 333 str. ISBN 978-961-6244-60-2. [COBISS.SI-ID 291920640]

281. PRENNER, Ljuba. Življenje za hrbtom, ([Trilogija Dolga pot, 2]). Slovenj Gradec: Cerdonis: Knjižnica Ksaverja Meška, 2017. 221 str. ISBN 978-961-6244-59-6. [COBISS.SI-ID 291920384]

282. PUNGERČAR, Milenka. Upornica. Jezero: Morfemplus, 2017. 490 str. ISBN 978-961-7034-03-5. [COBISS.SI-ID 292024320]

283. QUENEAU, Raymond. Vaje v slogu. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-282-288-0. [COBISS.SI-ID 291972608]

284. Razvratne muze : francoska erotična poezija. 2. izd. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 2017. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-282-289-7. [COBISS.SI-ID 291392256]

285. REZMAN, Peter. Družmirje.0. Plešivec: ZUK Rezman, 2017. [22] str., ilustr. ISBN 978-961-285-839-1. [COBISS.SI-ID 92873473]

286. ROBERTS, Nora. Bay of sighs, (The guardians trilogy, 2). London: Piatkus, 2016. 360 str. ISBN 978-0-349-40786-9. [COBISS.SI-ID 4768155]

287. ROBERTS, Nora. Stekleni otok, ([Varuhi, 3]). Izola: Meander, 2017. 339 str. ISBN 978-961-6951-62-3. ISBN 978-961-6951-63-0. [COBISS.SI-ID 290842112]

288. ROBERTS, Nora. Zaliv vzdihov, ([Varuhi, 2]). Izola: Meander, 2017. 347 str. ISBN 978-961-6951-60-9. ISBN 978-961-6951-61-6. [COBISS.SI-ID 290841856]

289. SCHULZ, Bruno. Sanatorij Pri peščeni uri in drugi spisi, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 469 str., ilustr. ISBN 978-961-284-285-7. [COBISS.SI-ID 291748608]

290. SENČAR, Marjeta. Sezuti maček in druge zgodbe za odrasle. 1. izd. Ljubljana: samozal. M. Senčar, 2017. 177 str. ISBN 978-961-283-975-8. [COBISS.SI-ID 290995968]

291. SIMSION, Graeme C.. The best of Adam Sharp. UK [i. e. London] [etc.]: Penguin Books, 2017. 371 str. ISBN 978-1-405-91808-4. [COBISS.SI-ID 7779507]

292. SINANOVIĆ, Muanis. Anastrofa, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2017. 107 str. ISBN 978-961-7018-73-8. [COBISS.SI-ID 93108481]

293. SKUBIC, Andrej E.. Permafrost, (Zbirka Bralec, 113). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 302 str. ISBN 978-961-287-063-8. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5087. [COBISS.SI-ID 291463168]

294. SMITH, Ali. Autumn. London: Penguin Books, 2017. 263 str. ISBN 978-0-241-97331-8. [COBISS.SI-ID 13183389]

295. STAMM, Peter. Sedem let, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 259 str. ISBN 978-961-01-4567-7. [COBISS.SI-ID 292139008]

296. STRUC, Nežka. Nihanja, (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2017. 96 str. ISBN 978-961-7016-04-8. [COBISS.SI-ID 291981312]

297. ŠPEGEL, Stojan. Če ne ve, ve, če ve, ne ve, (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2017. 59 str. ISBN 978-961-7016-05-5. [COBISS.SI-ID 291981568]

298. ŠTIGLIC, Nejka. Drugačna barva neba : roman, (Zbirka Avtorji). Brežice: Primus, 2017. 2 zv. (261; 264 str.). ISBN 978-961-7033-09-0. ISBN 978-961-7033-10-6. [COBISS.SI-ID 292116736]

299. TAJANA, Staša. Skrivnost na verigi : povzeto po zgodbi Lare NN, shranjeni na USB ključku, ki se je skrivnostno znašel v mojem poštnem nabiralniku. 1. izd. [Ljubljana]: Čista pozitiva, 2017. 206 str. ISBN 978-961-93906-5-8. [COBISS.SI-ID 291786752]

300. TOKARCZUK, Olga. Jakobove bukve ali Veliko popotovanje čez sedmero meja, petero jezikov in troje velikih ver, če sploh ne štejemo tistih malih, (Zbirka Orbis pictus, 1). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2017. 921 str., ilustr., avtoričina sl. ISBN 978-961-7020-18-2. [COBISS.SI-ID 290686976]

301. VALENTE, José Ángel. Fragmenti prihodnje knjige : (1991-2000), (Knjižna zbirka Poezije, 32). Ljubljana: KUD Logos, 2017. 246 str. ISBN 978-961-7011-39-5. [COBISS.SI-ID 291848704]

302. VELIKONJA, Nataša. Preveč vljudna, (Zbirka Sončnica, vsa nora od svetlobe). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2017. 96 str. ISBN 978-961-7016-03-1. [COBISS.SI-ID 291981056]

303. VIDMAR, Maja. The gift of delay : selected poems, (Slovenian literature series). 1st Dalkey Archive ed. Victoria (TX); McLean (IL); Dublin: Dalkey Archive Press, 2017. XIII, 121 str. ISBN 978-1-94315-029-8. [COBISS.SI-ID 13768222]

304. VINE, Lucy. Hot mess. London: Orion Books, 2017. 296 str. ISBN 978-1-4091-7220-8. [COBISS.SI-ID 27480375]

305. VOLČIČ, Silva, VOLČIČ, Nace. Bog dela zdaj! : po Evropi. Ljubljana: Družina, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0437-8. [COBISS.SI-ID 291644416]

306. WATT, Erin. Zlomljeni princ. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 319 str. ISBN 978-961-00-3625-8. ISBN 978-961-00-3626-5. [COBISS.SI-ID 292611328]

307. WINDRAM, Alan. Robot Beni. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-51-0. [COBISS.SI-ID 291948800]

308. ZUPAN, Uroš. Sedeti v temi, (Kultura). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 193 str. ISBN 978-961-01-4576-9. [COBISS.SI-ID 292076288]

309. ŽIGO, Lada. Ruleta, (Zbirka Branje, Proza). 1. natis. Maribor: Pivec, 2017. 185 str. ISBN 978-961-7026-20-7. [COBISS.SI-ID 92824833]

 


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


310. AVSENIK NABERGOJ, Irena. Podoba Judov v evropski literaturi, gledališču, glasbi in filmu, (Razprave in eseji, 72). Ljubljana: Slovenska matica, 2017. 352 str. ISBN 978-961-213-272-9. [COBISS.SI-ID 291696896]

311. BOROVNIK, Silvija. Večkulturnost in medkulturnost v slovenski književnosti, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 123). Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 172 str. ISBN 978-961-286-093-6. [COBISS.SI-ID 93062657]

312. European humanism and its challenges : Ljubljana, September 8 - 9, 2017. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 90 str., portreti. ISBN 978-961-237-952-0. [COBISS.SI-ID 291581696]

313. ZUPANC, Ludvik. Očetove pesmi. Celje: Grafika Gracer, 2017. 128 str., fotogr. ISBN 978-961-6992-21-3. [COBISS.SI-ID 290947840]

 


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


314. Alica v čudežni deželi, (Zbirka Pred davnimi časi). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3484-1. [COBISS.SI-ID 290565888]

315. ANDERSEN, Hans Christian. Najlepše pravljice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3452-0. [COBISS.SI-ID 290369536]

316. CLARKE, Jane. Kako oščetkaš zobe živahni krokodilčici. Jezero: Morfemplus, 2017. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-6988-76-6. [COBISS.SI-ID 290327552]

317. CLARKE, Jane. Kako uspavaš trudnega levčka. Jezero: Morfemplus, 2017. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-6988-74-2. [COBISS.SI-ID 290327040]

318. COTTON, Fearne. Joga malčki. Hoče: Skrivnost, 2017. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-86-6. [COBISS.SI-ID 292024832]

319. FRANKEL, Erin. Čudna!, (Serija Čudno). Izola: Grlica, 2017. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-244-271-2. [COBISS.SI-ID 291045888]

320. FRANKEL, Erin. Drzna!, (Serija Čudno). Izola: Grlica, 2017. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-244-272-9. [COBISS.SI-ID 291045120]

321. FRANKEL, Erin. Groba!, (Serija Čudno). Izola: Grlica, 2017. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-244-273-6. [COBISS.SI-ID 291045376]

322. FRANKEL, Erin. Nihče! : zgodba o tem, kako premagati medvrstniško nasilje v šolah. Izola: Grlica, 2017. IV, 44 str., ilustr. ISBN 978-961-244-274-3. [COBISS.SI-ID 291046656]

323. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Najlepše pravljice bratov Grimm. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3451-3. [COBISS.SI-ID 290311680]

324. HANČIČ, Miha. Vsem ljudem nikoli ne ustrezeš : [ta ljudske v stripu], (Zbirka Minimundus, 17), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6553-85-8. [COBISS.SI-ID 292510976]

325. Hrupne živali : 8 imenitnih živalskih glasov!. [1. izd.]. [Tržič: Učila International, 2017]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3424-7. [COBISS.SI-ID 290121472]

326. JELINČIČ, Zmago. Požrešna miška = Une souris gourmande. 1. izd. Tomišelj: Alpemedia, 2017. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-93916-6-2. [COBISS.SI-ID 291815936]

327. KLENOVŠEK MUSIL, Manica. Slon Stane. 1. natis. Maribor: Založba Pivec, 2017. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6968-97-3. [COBISS.SI-ID 91346433]

328. KOMADINA, Tanja. Zakaj se psi vohajo? : [ta ljudske v stripu], (Zbirka Minimundus, 15), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum, 2017. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-6553-87-2. [COBISS.SI-ID 292511744]

329. KOŠUTA, Miroslav. Ponikalnice : petinsedemdeset ugank in ena ugotovitev. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. [44] str., ilustr. ISBN 978-961-272-271-5. [COBISS.SI-ID 291458048]

330. KUHLMANN, Torben. Lindbergh : velika pustolovščina letečega Miška. Izola: Grlica, cop. 2017. [90] str., ilustr. ISBN 978-961-244-264-4. [COBISS.SI-ID 291059200]

331. KUNSTELJ, Olga Pega. Silvestrski večer : mladinski roman, (Zbirka Avtorji). Brežice: Primus, 2017. 113 str. ISBN 978-961-6950-86-2. [COBISS.SI-ID 289860096]

332. KUPPER, Niko. Zmaji na poti. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2017. 31 str, ilustr. ISBN 978-3-7086-0947-8. [COBISS.SI-ID 292354304]

333. LAVRENČIČ, Matej. Prevzetna opica : [ta ljudske v stripu], (Zbirka Minimundus, 16), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum, 2017. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-6553-86-5. [COBISS.SI-ID 292511232]

334. Lisica zvitorepka : najlepše ljudske pravljice, basni in druge zgodbe o lisicah. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2017. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-275-176-0. [COBISS.SI-ID 291820032]

335. LOCKHART, E.. Genuine fraud. London: Hot Key Books, 2017. 261 str. ISBN 978-1-4714-0680-5. [COBISS.SI-ID 22916405]

336. MAKAROVIČ, Svetlana. Medena pravljica, (Zbirka Svetlanovčki). 1. izd. z dodanim zvočnim zapisom. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [40] str., ilustr. 1 CD (25 min 29 sek), stereo. ISBN 978-961-01-4549-3. [COBISS.SI-ID 291819520]

337. MANČEK, Marjan. Modre misli Malega muca : 154 izrekov znanih ljudi. 1. natis. Ljubljana: Buča, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6704-68-7. [COBISS.SI-ID 291660544]

338. MILČINSKI, Fran. Butalci. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4545-5. [COBISS.SI-ID 292014848]

339. MILNE, Alan Alexander. Šest let imam, (Zbirka Pisanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4538-7. [COBISS.SI-ID 291974400]

340. MOORE-MALLINOS, Jennifer. Marko v težavah. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4749-7. [COBISS.SI-ID 292112384]

341. MOORE-MALLINOS, Jennifer. Matej in računalniški vampirji. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4930-9. [COBISS.SI-ID 292112128]

342. MUCK, Desa. Pravljično potepanje medveda Lovra po Sloveniji. Ljubljana: Kartografija, 2017. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-93293-3-7. [COBISS.SI-ID 291577344]

343. NEMANIČ, Marija. Maš. Miš : otroška odrska igrica. Novo mesto: Šolski center, 2017. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-6496-54-4. [COBISS.SI-ID 291584256]

344. NESBØ, Jo. Doktor Proktor in veliki rop zlata. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-261-476-8. [COBISS.SI-ID 291975168]

345. Obuti maček, (Zbirka Pred davnimi časi ---). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3264-9. [COBISS.SI-ID 288544512]

346. PARKER, Danny. Drevo : majhna zgodba o velikih stvareh. Hoče: Skrivnost, 2017. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-85-9. [COBISS.SI-ID 291538688]

347. PATTERSON, James, TEBBETTS, Christopher. Strašna šola, Kako sem preživel nasilneže, brokoli in Kačji vrh. Izola: Grlica, 2017. 309 str., ilustr. ISBN 978-961-244-262-0. ISBN 978-961-244-263-7. [COBISS.SI-ID 290894592]

348. PERRY, Chrissie. Deklica z rožicami, (Dajmo, dekleta). Hoče: Skrivnost, 2017. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-88-0. [COBISS.SI-ID 292091648]

349. PETEK LEVOKOV, Milan. Potovanje v deželo Bonga-Bonga. Pekel: Zavod Volosov hram, 2017. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-94189-4-9. [COBISS.SI-ID 92849409]

350. PEYO, DELPORTE, Yvan. Črni Smrkci. Leteči Smrk. Smrčji tat : 3 zgodbe o Smrkcih, (Smrkci, album 1). 1. izd. Izola: Graffit, 2017. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6145-00-8. ISBN 978-961-6145-01-5. [COBISS.SI-ID 291049728]

351. PEYO, DELPORTE, Yvan. Kralj Smrk. Smrkofonija v C-duru : 2 zgodbi o Smrkcih, (Smrkci, album 2). 1. izd. Izola: Graffit, 2017. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6145-02-2. ISBN 978-961-6145-03-9. [COBISS.SI-ID 291049984]

352. PODGORŠEK, Mojiceja. Kako je bila pregnana zima. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-49-7. [COBISS.SI-ID 291771392]

353. PODGORŠEK, Mojiceja. Pozor! Nosne mucke napadajo!. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-44-2. [COBISS.SI-ID 290837760]

354. PREGELJ, Sebastijan. K morju, (Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe, 3). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-272-272-2. [COBISS.SI-ID 291458304]

355. RIPPIN, Sally. Hej, Jaka!, Prenočitev pa taka!. Hoče: Skrivnost, 2017. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-87-3. [COBISS.SI-ID 292025344]

356. ROSEN, Michael. Bevskanje za bagel kruhke. Hoče: Skrivnost, 2017. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-84-2. [COBISS.SI-ID 290902528]

357. ROWLING, J. K.. Harry Potter, Kamen modrosti, (Zbirka Harry Potter). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 245 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4531-8. [COBISS.SI-ID 289676288]

358. ROWLING, J. K.. Magične živali : izvirni scenarij. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 293 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4529-5. [COBISS.SI-ID 289242368]

359. SCHÖNWERTH, Franz Xaver von. Schönwerthove pravljice. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-272-277-7. [COBISS.SI-ID 292052736]

360. Sneguljčica in sedem palčkov, (Zbirka Pred davnimi časi ---). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3265-6. [COBISS.SI-ID 288544768]

361. ŠTEFAN, Anja. Drobtine iz mišje doline, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [34 str.], ilustr. ISBN 978-961-01-4991-0. [COBISS.SI-ID 292292352]

362. TRAMPUŽ, Ljerka. Miška, slonček in muzejsko morje : vodnik po morski diorami za predšolske otroke in otroke prvega triletja osnovne šole. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6367-45-5. [COBISS.SI-ID 289863168]

363. Trnuljčica, (Zbirka Pred davnimi časi). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3483-4. [COBISS.SI-ID 290565632]

364. WALLIAMS, David. The world's worst children 2. London: HarperCollins Children's Books, 2017. 282 str., ilustr. ISBN 978-0-00-825967-9. [COBISS.SI-ID 22916149]

365. WHAITE, Michael. Bagerozavri. Jezero: Morfemplus, 2017. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6988-82-7. [COBISS.SI-ID 290558464]

366. JOHNSON, Maureen, GREEN, John, MYRACLE, Lauren. Zima zima bela : [tri božične romance]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 292 str. ISBN 978-961-01-4530-1. [COBISS.SI-ID 291465728]

 


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


367. Churchill. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (100 min, 27 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2674454/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1113870686]

368. Everything, everything = [Vse, prav vse]. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (92 min, 35 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt5001718/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 23397682]

369. La fille inconnue = Neznanka. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (101 min, 58 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt4630550/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1113822814]

370. Five = Peterica. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (98 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt4741714/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113825630]

371. The kite runner = Tek za zmajem. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008. 1 video DVD (122 min, 40 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0419887/?ref_=ttawd_awd_tt. [COBISS.SI-ID 6282270]

372. Office Christmas party = Božična žurka v pisarni. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (100 min, 54 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1711525/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113132126]

373. Overdrive = Višja prestava. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (89 min, 32 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1935194/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113861470]

374. Paris, Texas = Pariz, Teksas. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (138 min, 56 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0087884/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113826142]
Nagrada: Cannes, 1984, Zlata palma, nagrada ekumenske žirije, nagrada FIPRESCI, BAFTA, 1985 (režiser),

375. The warriors = Bojevniki podzemlja, (Paramount DVD collection). Škofljica: Blitz film & video distribution, 2007. 1 video DVD (89 min, 23 sek), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0080120/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 5957406]

 


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


376. Angus & Cheryl = Angus & Cheryl, Grozljivke vs romance : dečki vs deklice. Ljubljana: Neewa film, 2008. 1 video DVD (ca 57 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt4807870/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 14895932]

377. Angus & Cheryl = Angus & Cheryl, Hlače vs krilo : dečki vs deklice. Ljubljana: Neewa film, 2008. 1 video DVD (ca 57 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt4807870/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 14896700]

378. Angus & Cheryl = Angus & Cheryl, Nogomet vs balet : dečki vs deklice. Ljubljana: Neewa film, 2008. 1 video DVD (ca 57 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt4807870/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 14896188]

379. Angus & Cheryl = Angus & Cheryl, Pištole vs lutke : dečki vs deklice. Ljubljana: Neewa film, 2008. 1 video DVD (ca 57 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt4807870/?ref_=ttawd_awd_tt. [COBISS.SI-ID 14896444]

380. Bambi. Diamantna izd. filma. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (67 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0034492/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 19134514]

381. Beauty and the Beast = Lepotica in zver. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (87 min, 55 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0101414/?ref_=fn_al_tt_4. [COBISS.SI-ID 19133746]

382. Cars 2 = Avtomobili 2. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (102 min, 40 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1216475/. [COBISS.SI-ID 1109609822]

383. Cars 3 = Avtomobili 3. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (98 min, 13 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3606752/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1113891422]

384. Cinderella = Pepelka. Diamond ed. Ljubljana: Menart Records], 2014. 1 video DVD (71 min, 26 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0042332/?ref_=nv_sr_4. [COBISS.SI-ID 1027161698]

385. Dumbo. Posebna izd. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (61 min, 17 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0033563/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 19979058]
Nagrada: Oskar, 1942 (najboljša pesem)

386. Finding Nemo = Reševanje malega Nema. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (96 min, 46 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0266543/?ref_=sr_1. [COBISS.SI-ID 10987806]
Nagrada: Oskar, 2004 (najboljši risani film)

387. Govoreči Tom in prijatelji 1. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2017. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, stereo). http://www.imdb.com/title/tt4648640/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1113898334]

388. Govoreči Tom in prijatelji 2. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2017. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, stereo). http://www.imdb.com/title/tt4648640/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1113946462]

389. The lion king = Levji kralj. Diamond ed. Ljubljana: Menart Records, 2013. 1 video DVD (84 min, 45 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0110357/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 19463218]
Nagrada: Oskar, 1995 (najboljša pesem)

390. The lion king. 3, Hakuna matata! = Levji kralj. 3, Hakuna matata!. DVD izd. Ljubljana: Menart, 2013. 1 video DVD (73 min, 9 sek), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0318403/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 22911541]

391. The lion king. II, Simba's pride = Levji kralj. II, Simbin ponos. DVD izd. Ljubljana: Menart, 2013. 1 video DVD (77 min, 30 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0120131/reviews?ref_=tt_ql_3. [COBISS.SI-ID 5784288]

392. Maček Muri. 2. del, Sprehod. Škofja Loka: Invida, 2016. 1 video DVD (11 min, 22 sek), barve, zvok. http://macekmuri.si/miniserija/. [COBISS.SI-ID 1113271902]

393. Pinocchio : [70th anniversary] = Ostržek : [70. obletnica]. Dvojna platinum izd. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (84 min, 12 sek), barve, zvok, (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0032910/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 4511972]

394. Snow White and the seven dwarfs = Sneguljčica in sedem palčkov. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (79 min, 49 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0029583/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1107051870]

395. Spider-man : homecoming = Spider-man : vrnitev domov. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (ca 127 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2250912/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1113949278]

396. Tarzan. Special ed. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (84 min, 46 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.0). http://www.imdb.com/title/tt0120855/?ref_=fn_al_tt_2. [COBISS.SI-ID 2223744]
Nagrada: Oskar, 2000 (najboljša pesem)

397. Toy story = Svet igrač. Special ed. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (77 min, 55 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0114709/. [COBISS.SI-ID 1112476766]

398. Wall.e. Ljubljana: Con film, 2008. 1 video DVD (93 min, 24 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0910970/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 11984954]

 


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


399. ABBOTT, Jacob. Rihard II. : življenjepis. Šmarješke Toplice: Stella, 2017. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-246-695-4. [COBISS.SI-ID 291268352]

400. Človeški viri v arhivih in novi izzivi v zvezi z e-gradivom : zbornik referatov : 28. zborovanje. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2017. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-6143-47-9. [COBISS.SI-ID 291708416]

401. Atlas sveta za osnovne in srednje šole. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 1 atlas (227 str.), barve. ISBN 978-961-01-1339-3. [COBISS.SI-ID 287268352]

402. Between the House of Habsburg and Tito : a look at the Slovenian past 1861-1980, (Zbirka Vpogledi, 14). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: = Institute of Contemporary History, 2016. 288 str. ISBN 978-961-6386-72-2. http://www.sistory.si/11686/36073. [COBISS.SI-ID 287630080]

403. BRODNIK, Vilma, JERNEJČIČ, Robert A., ZGAGA, Srečko. Zgodovina 1, Učbenik za prvi letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0066-6. [COBISS.SI-ID 289073920]

404. BUČEVIĆ, Petar, KUNC, Ninoslav. Anekdote o slavnih osebah. 1.natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2017. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-251-434-1. [COBISS.SI-ID 291785472]

405. CAMPE, Joachim Heinrich. Odkritje Amerike. 2, Poučno zabavna knjižica o Kortesu. Šmarješke Toplice: Stella, 2017. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-246-698-5. [COBISS.SI-ID 291462400]

406. CVELFAR, Bojan. Pravoslavna cerkev v Sloveniji med obema vojnama : doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Cvelfar], 2015. 639 str. [COBISS.SI-ID 59092578]

407. CVELFAR, Bojan. Srbska pravoslavna cerkev na Slovenskem med svetovnima vojnama, (Zbirka Razpoznavanja, 31). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. 554 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-81-4. [COBISS.SI-ID 292114176]

408. GABRIČ, Aleš, REŽEK, Mateja. Zgodovina 4 : učbenik za četrti letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0179-3. [COBISS.SI-ID 289073408]

409. GAČIĆ, Aleksandra. Bogumil Vošnjak : politik in diplomat. Ljubljana: Jutro, 2017. 430 str., ilustr. ISBN 978-961-7024-03-6. [COBISS.SI-ID 290999552]

410. HUANG, Chun-chieh. Idejnozgodovinske perspektive vzhodne Azije. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-237-954-4. [COBISS.SI-ID 291749888]

411. Iz knežjega mesta na zelene gričke : bejevci učiteljišča v Celju od vpisa (1955) pred 60 leti do 55. obletnice mature (2015). Ljubljana: samozal. D. Zorko, 2015. 314 str., ilustr. ISBN 978-961-283-306-0. [COBISS.SI-ID 279367680]

412. JEDLOVČNIK, Janja. Celjski 87. pehotni polk : ob 100-letnici bojev za Škabrijel v 11. soški bitki (17. avgust - 12. september 1917). Celje: Osrednja knjižnica, 2017. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-6557-05-4. [COBISS.SI-ID 292516096]

413. JOVIĆEVIĆ, Zoran. Razpad jugoslovanskih sanj. Nova Gorica: samozal. Z. Jovićević; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2017. 2 zv. (232; 191 str.), ilustr. ISBN 978-961-246-709-8. ISBN 978-961-246-710-4. [COBISS.SI-ID 292403712]

414. JURKOVIČ, Filip. Pa zbogom, junaki --- : vojni dnevnik Filipa Jurkoviča (1914-1918). Ljubljana: RTV Slovenija: MMC RTV Slovenija, 2017. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-6971-01-0. [COBISS.SI-ID 292029184]

415. KLADNIK, Darinka. (Ne)znani Slovenci. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-282-235-4. [COBISS.SI-ID 291753728]

416. KOKALJ KOČEVAR, Monika. Mobiliziranci v nemško vojsko z Gorenjske v letih 1943-1945, (Zbirka Razpoznavanja, 32). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2017. 410 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-82-1. [COBISS.SI-ID 292458752]

417. BAINBRIDGE, James. Lonely Planet's best in travel 2018 : the best trends, destinations, journeys & experiences for the year ahead, (Lonely planet). Carlton (Vic.) ... [etc.]: Lonely Planet, cop. 2017. 205 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-78657-969-0. [COBISS.SI-ID 22930997]

418. MIKLIČ, Mirko Bogomir. Sredi krute sile nežno trajam : idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2017. 446 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0981-2. [COBISS.SI-ID 292562944]

419. MLINARIČ, Davor. Podoba Celja v drugi polovici 15. stoletja : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Mlinarič], 2014. 59 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 54012514]

420. LIČINA, Marko. Zavezniški letalci : predmeti iz zbirk Muzeja novejše zgodovine Slovenije = Allied airmen : objects from the collections of the National Museum of Contemporary History. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2017. 78 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6665-49-0. [COBISS.SI-ID 291752192]

421. Novi Maribor : mesto v dvajsetih in tridesetih letih 20. stoletja. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2017. 331 str., ilustr. ISBN 978-961-6055-48-2. [COBISS.SI-ID 92788993]

422. BELEJ, Tina, HREN MEDVED, Alenka, GROZNIK, Metoda, LAPORNIK, Alenka, MAJCEN, Tomaž, MAROT, Vlado, MAVRI, Andrej. Občina Laško. 1. izd. Laško: Občina, 2017. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-285-889-6. https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-EG9JOFZH/?euapi=1&query=%27keywords%3dob%C4%8Dina+la%C5%A1ko%27&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 292021760]

423. Odvetnik in oblast : dr. Igor Rosina (1900-1969). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, cop. 2017. 234 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-79-1. [COBISS.SI-ID 291630080]

424. Oktobrska revolucija : 1917-2017, (Mladina, Prispevki k razumevanju časa, posebna št., 10. nov. 2017). Ljubljana: Mladina časopisno podjetje d. d., 2017. 102 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22903605]

425. OSOJNIK, Miroslav, VERDINEK, Bojana. Ivan Kuhar - Prežihov Anza : življenje in delo (1904 -1944) : izdano ob 20. Kuharjevih dnevih in 80-letnici prve uprizoritve igre Koroška kmečka ovset iz Mežiške doline. Ravne na Koroškem: Občina: Prežihova ustanova, 2017. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-90049-7-5. [COBISS.SI-ID 291595520]

426. PIŠKURIĆ, Jelka, STRAJNAR, Neža. Skozi čas preizkušenj : politična zapornica Jelka Mrak Dolinar. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2017. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-93925-6-0. [COBISS.SI-ID 292065792]

427. POŠTRAK, Anja, KALAN, Barbara. V roki puškica, doma pa ljubica : leto 1917 na soški fronti in v zaledju Gorenjske. Kranj: Gorenjski muzej, 2017. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-85-4. [COBISS.SI-ID 291648768]

428. RIHAR, Lenart, JAKLITSCH, Helena, JANEŽIČ, Helena. Rojstvo novih domovin : bogata ustvarjalnost slovenskih beguncev v Italiji in Avstriji. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica: Družina, 2017. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-6551-76-2. [COBISS.SI-ID 291513344]

429. ROMER, John. Zgodovina starega Egipta. Del 2, Od velike piramide do zatona Srednjega kraljestva. Ljubljana: Slovenska matica, 2017. XXXIV, 515 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-213-274-3. [COBISS.SI-ID 292228352]

430. SENEGAČNIK, Jurij, LIPOVŠEK, Igor, PAK, Mirko. Evropa : geografija za 2. in 3. letnik gimnazij. 7., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-241-894-6. [COBISS.SI-ID 283939072]

431. SENEGAČNIK, Jurij. Svet : geografija za 2. letnik gimnazij. 10., prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 151 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-241-753-6. [COBISS.SI-ID 277805568]

432. SLATINEK, Zoran. Družinska kronika Slatinek : Paka pri Vitanju. Vitanje: [samozal.], 2017. 100 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22894645]

433. ŠEGA, Anton. Gotenica in njeni ljudje. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2017. 528 str., ilustr. ISBN 978-961-6517-34-8. [COBISS.SI-ID 291661056]

434. TUZIMEK, Dariusz. Neymar : nogometni čarodej : [prva Neymarjeva mladinska biografija]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3533-6. [COBISS.SI-ID 290966016]

435. VISOČNIK, Julijana. The Roman inscriptions from Celeia and its ager. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 503 str., ilustr. ISBN 978-961-278-355-6. [COBISS.SI-ID 292108032]

436. WALL, Mick. Lemmy : the definitive biography. London: Trapeze, 2016. 309 str., [16] str.pril., illustrations (some color). ISBN 978-1-409-16027-4. ISBN 1-409-16027-0. [COBISS.SI-ID 22925109]

437. WULF, Andrea. Iznajdba narave : pustolovščine Alexandra von Humboldta, izgubljenega junaka znanosti, (Zbirka S terena). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2017. 680 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6954-94-5. [COBISS.SI-ID 291525888]

438. ZADRAVEC, Dejan. Ptujski meščani do uničujočega požara leta 1684 : biografsko-prosopografski priročnik. Ptuj: Zgodovinski arhiv, 2017. 438 str., ilustr. ISBN 978-961-6305-20-4. [COBISS.SI-ID 287739392]

439. Zbornik 2011-2012, (Zbirka Šaleški razgledi, zv. 14). Velenje: Knjižnica, 2017. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-93695-7-9. [COBISS.SI-ID 290621184]

440. Zbornik 2016-2017, (Zbirka Šaleški razgledi, zv. 15). Velenje: Knjižnica, 2017. 427 str., ilustr. ISBN 978-961-93695-8-6. [COBISS.SI-ID 290621440]

441. ZDEŠAR, Janez. Pričevalec težkih dni : spomini na beg iz teharskega taborišča. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0440-8. [COBISS.SI-ID 292082432]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam