skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

januar 2019

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Vsebina


 

0 Splošno

1. BON, Milena (avtor, urednik), HRIBERŠEK VUK, Nina, MAČEK, Srečko, PAVLIČ, Andrej, SEDAR, Klaudija, SELJAK, Breda, VIDEC, Andreja. Domoznanska dejavnost v slovenskih splošnih knjižnicah in v Univerzitetni knjižnici Maribor, stanje na dan 31. 12. 2016. 1. izd. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2018. ISBN 978-961-6551-91-5. https://cezar.nuk.uni-lj.si/analize/studije.php. [COBISS.SI-ID 297913344]
2. STRES, Špela (urednik, avtor dodatnega besedila), MRGOLE, Urška (urednik), LUTMAN, Tomaž (urednik). Patents of the Jožef Stefan Institute : 2012-2016. Ljubljana: Center for Technology Transfer and Innovation at the Jožef Stefan Institute, 2018. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-264-133-7. [COBISS.SI-ID 296673536]
3. ADLEŠIČ, Miroslav, DEKLEVA-MODIC, Marica (urednik). Mladi vedež. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1961. 164 str., [4] zganj. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 32759041]
4. STRES, Špela, PAL, Levin. Priročnik o prenosu tehnologij : za slovensko gospodarstvo in slovensko znanost. Ljubljana: Center za prenos tehnologij in inovacij na Institutu Jožef Stefan, 2018. 92 str., tabele. ISBN 978-961-264-132-0. [COBISS.SI-ID 296653568]
5. ŠET, Andreja. Informatika s tehniškim komuniciranjem : učbenik : učbenik za srednje poklicno izobraževanje v programih Računalnikar, Elektrikar in Geostrojnik rudar ter srednje strokovno izobraževanje v programih Elektrotehnik, Tehnik računalništva, Tehnik elektronskih komunikacij, Geotehnik in Okoljevarstveni tehnik. 1. izd. Ljubljana: i2, 2019. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-7038-06-4. [COBISS.SI-ID 294849536]


 

1 Filozofija. Psihologija.

6. BERDJAEV, Nikolaj Aleksandrovič. Izviri in smisel ruskega komunizma. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 257 str. ISBN 978-961-04-0532-0. [COBISS.SI-ID 297214720]
7. DEBEVC, Maja. Sporočila tvoje duše. Kresnice: Divinum cor, 2018. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-93756-4-8. [COBISS.SI-ID 297442048]
8. GARCÍA, Héctor, MIRALLES, Francesc. Ičigo-ičie : japonska umetnost doživljanja nepozabnih trenutkov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5334-4. [COBISS.SI-ID 297664512]
9. GORJANC VITEZ, Anica. Čmrljev klub. Ljubljana: Društvo za VKT Slovenije, 2018. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-91433-6-0. [COBISS.SI-ID 295499776]
10. GORJANC VITEZ, Anica. Tinine zvezdice. Ljubljana: Društvo za VKT Slovenije, 2018. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-91433-5-3. [COBISS.SI-ID 295499520]
11. KOMAR, Milan. Problemi človeka v družbi blagostanja ; & Svoboda in velikodušnost. Ljubljana: Družina, 2018. 193 str. Zbirka Ordo et mysterium, 1. ISBN 978-961-04-0536-8. [COBISS.SI-ID 297631488]
12. KOS, Viktorija (avtor, prevajalec). Skrivno védenje Rumija in Kabirja. 1. izd. Ljubljana: Društvo Razcvet zavesti, 2018. 334 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-288-898-5. [COBISS.SI-ID 95546881]
13. MORI, Smiljan. MotivAKCIJA brez meja : [kako kjer koli in kadar koli motivirati sebe ali druge za akcijo ---]. Maribor: Smiljan Mori Success Systems, 2012. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-6577-15-1. [COBISS.SI-ID 260425728]
14. MOROJNA, Špelca. Pomagajte najstniku (in ostalim ljudem okoli sebe) izraziti jezo : odkrijte skrite zaklade jeze!. Maribor: Poslovna Boginja, 2018. 99 str. ISBN 978-961-94574-0-5. [COBISS.SI-ID 297557504]
15. NICHOLS, Lisa, SWITZER, Janet. Izobilje zdaj : spodbudi svoje življenje in dosezi blaginjo danes. 1. izd. Maribor: Bigu akademija, 2016. 272 str. ISBN 978-961-93747-2-6. [COBISS.SI-ID 284205312]
16. ŠIMLEŠA, Bruno. Resnice in zmote o ljubezni. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 335 str. ISBN 978-961-01-5364-1. [COBISS.SI-ID 297470464]
17. ŠKOF, Lenart. Antigonine sestre : o matrici ljubezni. Ljubljana: Slovenska matica, 2018. 325 str., ilustr. Slovenska filozofska misel, 18. ISBN 978-961-213-286-6. [COBISS.SI-ID 297071360]
18. WALKER, Matthew P. Zakaj spimo : moč spanja in sanj. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 431 str., ilustr. Zbirka Ogledalo. ISBN 978-961-01-5309-2. [COBISS.SI-ID 297304320]


 

2 Verstvo. Bogoslovje.

19. BONIN, Zdenka. Koprski samostan svete Klare : življenje v samostanu in izdatki za nakup živil za prehrano redovnic in drugih prebivalk samostana ob koncu 18. stoletja. Koper: Pokrajinski arhiv; = Capodistria: Archivio regionale, 2018. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-93481-8-5. [COBISS.SI-ID 297515520]
20. CAVALLETTI, Sofia, GOBBI, Gianna, COULTER, Patricia M., ROJCEWICZ, Rebekah, QUATTROCCHI MONTANARO, Silvana. Dobri pastir in otrok : pot v veselju. 1. izd. Ljubljana: Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje in kulturo, 2018. 158 str., ilustr. Zbirka Dobri pastir. ISBN 978-961-91798-9-5. [COBISS.SI-ID 297907200]
21. FRANK, Semen Ljudvigovič. Bog z nami : tri meditacije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba, 2018. 335 str. Zbirka Religiozna misel, 34. ISBN 978-961-278-412-6. [COBISS.SI-ID 297364736]
22. FRINGS, Thomas. Dovolj, amen - konec? : tako ne morem več biti župnik. 1. natis. Ljubljana: Salve, 2018. 148 str. Pedagoška zbirka, 13. ISBN 978-961-211-981-2. [COBISS.SI-ID 297116672]
23. MAXIMUS CONFESSOR. Kaj je krščanstvo? : izbrani kratki spisi. Ljubljana: KUD Logos, 2018. 325 str. ISBN 978-961-7011-64-7. [COBISS.SI-ID 297329920]
24. PRADO, Fernando (oseba, ki intervjuva), FRANCISCUS (intervjuvanec). Moč poklicanosti : posvečeno življenje danes : pogovor s Fernandom Pradom. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 100 str. ISBN 978-961-04-0533-7. [COBISS.SI-ID 297386496]
25. ZANGHÌ, Giuseppe Maria. Noč evropske kulture : agonija zahodnega sveta?. Ljubljana: Novi svet: Družina, 2018. 87 str. ISBN 978-961-6878-70-8. [COBISS.SI-ID 294625536]
26. Zgodi se tvoja volja : jutranjice 2019. Ljubljana: Logos, 2018. ISBN 978-961-94340-4-8. [COBISS.SI-ID 297948672]


 

3 Družbene vede.

27. BEAUVOIR, Simone de, GERDINA, Otto (urednik). Starost. 1, Stališče zunanjosti. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2018. 322 str. ISBN 978-961-94287-7-1. [COBISS.SI-ID 297596160]
28. CHURCHES, Richard, DOMMETT, Eleanor, DEVONSHIRE, Ian. Neuroscience for teachers : applying research evidence from brain science. Carmarthen; Williston: Crown House Publishing, cop. 2017. 250 str., ilustr. ISBN 978-1-7858-3183-6. [COBISS.SI-ID 1115510622]
29. DARVAŠ ŠEGA, Karmen. Postani kreator svojih financ!. 1. natis. Maribor: Finančna hiša naložbe, 2018. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-288-953-1. [COBISS.SI-ID 297608704]
30. EKART, Andrej, RIJAVEC, Vesna. Zakon o izvršbi in zavarovanju : (ZIZ) : z novelo ZIZ-L : razširjena uvodna pojasnila s podrobnim prikazom evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019 [i. e. 2018]. 530 str. Uvodna pojasnila. ISBN 978-961-247-408-9. [COBISS.SI-ID 297917184]
31. KODRIČ MORI, Helena, MORI, Smiljan. So finance res tak bav-bav?! : priročnik za urejene osebne in družinske finance. 1. izd. Maribor: BigU akademija, 2018. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-94535-1-3. [COBISS.SI-ID 297739264]
32. KOS, Marko. Slovenci na poti iskanja resnice. Ljubljana: Nova obzorja, 2018. 189 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6942-40-9. [COBISS.SI-ID 297153280]
33. LORENČIČ, Aleksander, PRINČIČ, Jože, GABRIČ, Aleš (urednik). Slovenska industrija od nastanka do danes. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018. 539 str., ilustr. Zbirka Razpoznavanja, 38. ISBN 978-961-6386-90-6. ISSN 2350-5664. [COBISS.SI-ID 297517824]
34. MRAK, Mojmir, RANT, Vasja. Ekonomsko upravljanje EU : dosedanji razvoj, tekoči trendi in perspektive. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2018. 62 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-240-341-6. [COBISS.SI-ID 296193280]
35. OMERZA, Igor, PEZDIR, Rado. Kriminalni temelji Teritorialne obrambe in NLB : [šokantna razkritja ob 50-letnici Titove TO]. 1. izd. Ljubljana: Podjetniška analitika, 2018. 283 str., ilustr. ISBN 978-961-288-831-2. [COBISS.SI-ID 297001984]
36. PUSTOVRH, Aleš. Priročnik za pripravo analize poslovnega okolja. V Ljubljani: Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2018. IV, 40 str., ilustr. Vaje Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-343-0. [COBISS.SI-ID 296501248]
37. Zakon o evidentiranju nepremičnin (ZEN) : z novelo ZEN-A. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019. 204 str. Uvodna pojasnila. ISBN 978-961-247-405-8. [COBISS.SI-ID 297701376]
38. ŠKALIČ, Marjana (avtor, prevajalec). Šola, kam greš?. Del 1, Kritika šolskega sistema in predstavitev alternativ. Moravske Toplice: Pretok, 2018. 356 str. ISBN 978-961-94596-0-7. [COBISS.SI-ID 297909248]
39. KONEČNIK RUZZIER, Maja, BODLAJ, Mateja, CULIBERG, Barbara, ŠVEGL, Urša. Temelji trženja : gradivo za vaje. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2018. IV, 69, 24 str., ilustr. Vaje Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-345-4. [COBISS.SI-ID 296870144]
40. MULEJ, Matjaž (avtor, urednik). Uvod v politično ekonomijo družbeno odgovorne družbe : soavtorska monografija. 1. natis. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2018. XII, 397 str., ilustr. Frontier, 134. ISBN 978-961-7030-51-8. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 95701249]


 

5 Matematika. Prirodoslovne vede.

41. NOVAK, Tina, PEPERKO, Aljoša, RUPNIK POKLUKAR, Darja, ZAKRAJŠEK, Helena. Matematika 1 : naloge in postopki reševanja. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2018. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-6980-00-5. [COBISS.SI-ID 297341184]
42. PUNGARŠEK, Špela (avtor, ilustrator, fotograf). Kako potujejo semena. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2018. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6367-47-9. [COBISS.SI-ID 297247232]
43. RADINGER, Elli H. Modrost volkov : kako razmišljajo, načrtujejo in skrbijo drug za drugega. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 296 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5361-0. [COBISS.SI-ID 297577984]
44. ROVELLI, Carlo. Sedem kratkih lekcij iz fizike. 3. ponatis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2019. 74 str., ilustr. Presekova knjižnica, 48. ISBN 978-961-212-270-6. ISSN 1318-3761. [COBISS.SI-ID 298342144]


 

6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

45. BOGATAJ, Vinko, ŽURGA, Gordana, ŠOSTAR, Adolf. Značilnosti sistemov vodenja kakovosti v slovenskih organizacijah in njihov vpliv na poslovno uspešnost organizacij. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2018. 233 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6974-33-2. [COBISS.SI-ID 296803840]
46. GOJČIČ, Matej (urednik). Celostna prometna strategija Ljubljanske urbane regije : za ljudi in prostor v inovativni in napredni regiji. Ljubljana: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, 2018. 70 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-92857-8-7. [COBISS.SI-ID 297245696]
47. KOMADINA, Radko (urednik), TOMAŽEVIČ, Matevž (urednik). Geriatrična travmatologija. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Združenje kirurgov, 2018. 298 str., ilustr. ISBN 978-961-92974-1-4. [COBISS.SI-ID 297381888]
48. HERRMANN, Andreas, BRENNER, Walter, STADLER, Rupert. Autonomous driving : how the driverless revolution will change the world. 1st ed. Bingley [etc.]: Emerald, 2018. XIV, 445 str., ilustr. ISBN 978-1-78714-834-5, ISBN 1-78714-834-3. [COBISS.SI-ID 297722112]
49. JELEN, Sonja. Naš vsakdanji kruh na krožnik, ne v koš! : naučite se kuhati iz ostankov hrane!. 1. izd. Slovenska Bistrica: Društvo Vintgar, 2017. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-288-127-6. [COBISS.SI-ID 292860160]
50. JERAJ, Natalija (avtor, fotograf). Sladko je raj : recepti za slaščice na rastlinski osnovi : [presno in pečeno iz vsem dostopnih sestavin]. 1. natis. Škofja Loka: Planet, 2018. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-93898-5-0. [COBISS.SI-ID 297405184]
51. KLOPČIČ, Aleksandra. Dojenje po prvem letu : vodnik, ki prisluhne otrokovemu in maminemu ritmu odstavljanja. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. 212 str., ilustr. Zbirka Sanje, Priročnik. ISBN 978-961-274-586-8. [COBISS.SI-ID 297728256]
52. KONEČNIK RUZZIER, Maja. Temelji trženja. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2018. XII, 249 str., ilustr. Učbeniki Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-344-7. [COBISS.SI-ID 296869120]
53. HUMAR, Iztok, BULIĆ, Edi, PENIČ, Samo, SINIGOJ, Anton R. Laboratorijske vaje iz OE I : študijsko leto 2018/2019. 2. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko, 2018. IV, 81 str., ilustr. ISBN 978-961-6999-13-7. [COBISS.SI-ID 296185344]
54. LUNDER, Mojca, RAVNIK-OBLAK, Maja. Moja sladkorna bolezen : povzetek slovenskih smernic za obravnavo sladkorne bolezni tipa 2, namenjen bolnikom, svojcem in laični javnosti. 1. izd. Ljubljana: Diabetološko združenje Slovenije, 2018. 74 str. ISBN 978-961-93073-3-5. [COBISS.SI-ID 296951552]
55. OCEPEK, Andreja (urednik), 2. mariborski dan KVČB, 23. november 2018. Zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2018. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-24-5. [COBISS.SI-ID 95621377]
56. MARTIN, Raphaël. Hura za fante! : vodnik za odraščajoče fante. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4329-1. [COBISS.SI-ID 296726784]
57. MEDIČ, Mojca (avtor, fotograf, ilustrator), MEKIŠ, Nejc (avtor, fotograf, ilustrator). Diagnostične radiološke metode : skeletna diagnostika : učbenik za študente radiološke tehnologije. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2018. XIV, 478 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-83-5. [COBISS.SI-ID 296360960]
58. TAKAČ, Iztok (urednik), ARKO, Darja (urednik), KOZAR, Nejc (urednik), MIKLUŠ, Milena (urednik), SOBOČAN, Monika (urednik), TAŠNER, Tanja (urednik), PUŠNIK, Danijela (urednik). 90 let hospitalne ginekologije in porodništva v Mariboru : mednarodni znanstveni simpozij = 90 years of hospital gynecology and obstetrics in Maribor = International scientific symposium. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za ginekologijo in perinatologijo, 2018. 928 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-23-8. [COBISS.SI-ID 95580929]
59. SERŠA, Gregor (urednik), STROJAN, Primož (urednik), ČEMAŽAR, Maja (urednik), KOVAČ, Viljem (urednik), MOŽINA, Barbara (urednik), MATKOVIĆ, Miladinka (urednik), RADELJ PEPEVNIK, Elizabeta (urednik), ŠKRBEC, Vesna (urednik). 80 let Onkološkega inštituta Ljubljana : 1938-2018. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2018. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-10-9. https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/o-nas/zgodovina/80-let-onkoloskega-instituta/zbornik/, http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=9287. [COBISS.SI-ID 297030912]
60. POKORNY, Boštjan, JELENKO TURINEK, Ida. Čeljustnice prostoživečih parkljarjev : dragocen vir informacij o osebkih, vrstah in okolju. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2018. 137 str., ilustr. Strokovna knjižnica Lovske zveze Slovenije, 9. ISBN 978-961-93962-5-4. [COBISS.SI-ID 296329728]
61. HERAKOVIČ, Niko (urednik), DEBEVEC, Mihael (urednik), PIPAN, Miha (urednik), ADROVIĆ, Edo (urednik), Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2018 - ASM'18, Ljubljana, 6. decembra 2018. Zbornik posveta. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2018. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6980-51-7. [COBISS.SI-ID 297602560]
62. HERAKOVIČ, Niko (urednik), DEBEVEC, Mihael (urednik), PIPAN, Miha (urednik), ADROVIĆ, Edo (urednik), Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2018 - ASM'18, Ljubljana, 06. 12. 2018. Zbornik povzetkov s posveta. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2018. 129 str., ilustr. ISBN 978-961-6980-50-0. http://www.posvet-asm.si/uploads/Gradivo/ASM18/www_ZBORNIK_ASM18-pdf-vsebina_sCIP_1.pdf. [COBISS.SI-ID 297258240]
63. RAVNIK, Dean, KOCJAN, Andrej. Funkcionalna anatomija : za študente Aplikativne kineziologije. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2018. 72 str. ISBN 978-961-7055-24-5. [COBISS.SI-ID 296565760]
64. SCHÄFER, Christiane, STREHLE, Sandra. Kuhamo in pečemo brez glutena : okusne jedi brez žit, ki vsebujejo gluten. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 192 str., ilustr. Zbirka Za zdravo življenje. ISBN 978-961-01-5324-5. [COBISS.SI-ID 296360192]
65. BELOVIĆ, Branislava (urednik), ČEH, Fani (urednik), KOLŠEK, Marko (urednik), PRIMIC-ŽAKELJ, Maja (urednik), ŠKORNIK TOVORNIK, Tatjana (urednik), ZADNIK, Vesna (urednik), ZDEŠAR, Amalija (urednik). Alkohol in rak. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2018. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-6377-35-5. [COBISS.SI-ID 296631296]
66. SINEK, Simon. Skupaj je bolje : mala knjižica navdiha. Ljubljana: Smart Com, 2018. 140 str., ilustr., note. ISBN 978-961-90032-2-0. [COBISS.SI-ID 297380608]
67. SKRT, Radoš (avtor, fotograf). Okusno [na] 2 : 100+ receptov. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2018. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-261-504-8. [COBISS.SI-ID 297367040]
68. KOCJAN, Tomaž (urednik), BAJUK-STUDEN, Katica (urednik), SKVARČA, Aleš (urednik). Zbornik predavanj in izvlečkov prostih tem = Book of proceedings and abstracts. Ljubljana: Združenje endokrinologov Slovenije pri Slovenskem zdravniškem društvu: Slovensko osteološko društvo, 2018. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-91692-8-5. [COBISS.SI-ID 297267456]
69. RUPAR, Petra (urednik). Zbornik ob 70-letnici Splošne bolnišnice Jesenice. Jesenice: Splošna bolnišnica, 2018. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-93891-5-7. [COBISS.SI-ID 294069760]
70. STROJAN, Primož. Radiomukozitis : neprijetna težava pri obsevanju raka glave in vratu. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2018. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3003771]
71. ŠINIGOJ, Uroš, LESKOVŠEK, Ana. Ščitnica : zdrava prehrana in recepti za ščitnico, ki vam jih predpišejo zdravniki. 1. izd. Ljubljana: Knjiga Galen, 2018. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-94313-6-8. [COBISS.SI-ID 297527552]
72. BUT-HADŽIĆ, Jasna (urednik), STANIČ, Karmen (urednik), VRANKAR, Martina (urednik). Zbornik. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Združenje za radioterapijo in onkologijo SZD, 2018. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-6956-85-7. [COBISS.SI-ID 297129216]
73. GROSEK, Štefan (urednik), GVARDIJANČIČ, Diana (urednik). Učbenik predavanj ob 50-letnici Kliničnega oddelka za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo. Ljubljana: Kirurška klinika, Univerzitetni klinični center, 2018. 162 str., ilustr. ISBN 978-961-6707-26-8. [COBISS.SI-ID 297364480]
74. VERTOVEC, Matija. Vinoreja. 2. dopolnjena izd. prepisa originalne izdaje iz leta 1844 (1845). Ajdovščina: Lavričeva knjižnica, 2016. 237, 31, 10 str. ISBN 978-961-93413-5-3. [COBISS.SI-ID 287158272]
75. VOZEL, Mojca (avtor, fotograf). Domači med kot hrana in zdravilo. Trbovlje: Zavod Hrast, 2018. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-94380-1-5. [COBISS.SI-ID 297782016]
76. WOLF, Robb. Navezani na hrano : kako razvezati vaš apetit, izgubiti odvečne kilograme in ostati zdrav. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2019. 469 str., tabele, graf. prikazi. Zbirka Preobrazba. ISBN 978-961-7050-29-5. [COBISS.SI-ID 298147840]
77. ZOHAR, Danah. The quantum leader : a revolution in business thinking and practice. New York: Prometheus Books, cop. 2016. 296 str., ilustr. ISBN 978-1-63388-241-6. [COBISS.SI-ID 24372710]


 

7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

78. CHAGALL, Marc. Marc Chagall : stvarjenje in Biblija : Lendavski grad, Slovenija = teremtés és Biblia : Lendvai vár, Szlovénia = Schöpfung und Bibel : Schloss Lendava, Slowenien = creation and Bibel : 18. 5.-31. 10. 2018, Lendava Castle, Slovenia. Lendava: Galerija-Muzej, 2018. 131 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 297971200]
79. VEVAR, Rok (urednik, avtor dodatnega besedila). Dan, noč + človek = ritem : antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918-1960. Ljubljana: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost: Nomad Dance Academy Slovenia: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2018. 263 str., ilustr. Zbirka Posebne izdaje, knj. št. 19. ISBN 978-961-6572-51-4. [COBISS.SI-ID 296744192]
80. DU PASQUIER, Nathalie (umetnik, avtor dodatnega besedila). Fair game : [razstavna publikacija]. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2018. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-72-2. [COBISS.SI-ID 297563904]
81. DUGO, Franco (umetnik), KUSTERLE, Roberto (umetnik), VALVASSORI, Giorgio (umetnik), PAULETTO, Giancarlo (urednik). Dugo, Kusterle, Valvassori : intimna : tre storie di frontiera. Soligo: Punto Marte, 2018. 191 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24134706]
82. KERBLER, Stojan (fotograf), CIGLENEČKI, Marjeta (urednik, avtor dodatnega besedila), FIŠER, Dušan (urednik). Fokus : Hommage Stojanu Kerblerju : Galerija mesta Ptuj = Ptuj City Gallery, Ptuj, 23. november 2018 - 13. januar 2019. Ptuj: Mestna občina Ptuj, 2018. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 95620097]
83. KRIVEC DRAGAN, Judita. Variacije iz Herenda = Variációk Herendre : svetovno znan herendski porcelan skozi čas = a világhírű herendi porcelán évszázadai : 13. 3.-10.5. 2018, Lendavski grad, Slovenija, Lendvai vár, Szlovénia. Lendava: Galerija-Muzej, 2018. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 297942016]
84. Odlivanje v bron = Bronzöntés = Casting in bronze. Lendava: Galerija-Muzej, [2018]. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 297934336]
85. CIGOJ, Tanja (urednik, avtor dodatnega besedila). Veno Pilon : vodnik po stalni zbirki za otroke. 1. izd. Ajdovščina: Pilonova galerija, 2018. [52] str., ilustr. ISBN 978-961-6713-22-1. [COBISS.SI-ID 296466176]
86. POLES, Rok (avtor, fotograf), POLES, Špela (avtor, fotograf). Kipar Napotnik : izpostavljeni pogledi. 1. izd. Šoštanj: Občina, 2018. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-93156-8-2. [COBISS.SI-ID 297171200]
87. HOČEVAR, Marjan (avtor, urednik), ŽNIDARŠIČ, Rok (avtor, urednik), PLANIŠČEK, Anja (avtor, urednik), ČAKŠ, Katarina (avtor, urednik, grafični oblikovalec), KOTNJEK, Aljoša (avtor, urednik, ilustrator). Prostor za vse : anketa o Trgu republike. Ljubljana: Trajekt, zavod za prostorsko kulturo, 2018. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-91897-4-0. [COBISS.SI-ID 297096960]
88. MEDVED, Andrej (urednik, avtor dodatnega besedila). Sodobno slovensko slikarstvo : druga generacija : Bernard, Krašovec, Marušič, Jakše : [Pilonova galerija Ajdovščina], 21. 6.-8. 9. 2018. Ajdovščina: Pilonova galerija, 2018. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6713-21-4. [COBISS.SI-ID 295252736]
89. ŠTROS, Janez (umetnik). Tudi ti si angel. Ko govori duša = You are an angel too. When the soul speaks out. 1. izd. Kranj: samozal. J. Štros: = self-publishing, 2018. 89 str., ilustr. ISBN 978-961-288-818-3. [COBISS.SI-ID 296947712]
90. TOPORIŠIČ, Tomaž. Medmedijsko in medkulturno nomadstvo : o vezljivosti medijev in kultur v sodobnih uprizoritvenih praksah. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0134-0. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/126/219/3342-1. [COBISS.SI-ID 297337856]
91. VAVPOTIČ, Ivan (umetnik). Ivan Vavpotič : velikan portreta. Kamnik: Medobčinski muzej, Galerija Miha Maleš; Novo mesto: Dolenjski muzej, 2018. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6599-32-0. [COBISS.SI-ID 296676608]
92. STEFANIJA, Leon (urednik, prevajalec, avtor), BOGUNOVIĆ HOČEVAR, Katarina (urednik, prevajalec, avtor). Ženskost v glasbi skladateljic po 1918 : pogledi nekaterih manjših glasbenih kultur Evrope = Femininity in the female music since 1918 : views of some smaller musical cultures in Europe. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 333 str., ilustr., note. Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918. ISBN 978-961-06-0139-5. ISSN 2350-6350. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/130/224/3502-1. [COBISS.SI-ID 297559552]


 

7-GP-odr Glasbeni posnetki za odrasle

94. BRAVNIČAR, Dejan (izvajalec). Antologija. Bach - Mozart - Brahms - Kreisler - Sarasate - Debussy - Prokofjev - Ysaÿe. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018. 1 CD (71 min, 28 sek). Klasika. [COBISS.SI-ID 298020096]
95. BRAVNIČAR, Dejan (izvajalec). Antologija. Bach - Porpora - Prokofjev - Bartók - Veracini - Čajkovski - Paganini. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018. 1 CD (78 min, 11 sek). Klasika. [COBISS.SI-ID 298013952]
96. BRAVNIČAR, Dejan (izvajalec). Antologija. Beethoven - Hindemith. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018. 1 CD (65 min, 9 sek). Klasika. [COBISS.SI-ID 298026496]
97. BRAVNIČAR, Dejan (izvajalec). Antologija. Bravničar - Škerjanc. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018. 1 CD (67 min, 15 sek). Klasika. [COBISS.SI-ID 298024704]
98. BRAVNIČAR, Dejan (izvajalec). Antologija. Bravničar. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018. 1 CD (67 min, 30 sek). Klasika. [COBISS.SI-ID 298027776]
99. BRAVNIČAR, Dejan (izvajalec). Antologija. Tartini - Babnik - Brahms - Ysaÿe - Bravničar. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018. 1 CD (76 min, 52 sek). Klasika. [COBISS.SI-ID 298022144]
100. DJ DOJAJA (urednik). Chilli space 14. Ljubljana: [ŠKUC Ventilator], [2018]. 1 CD (52 min, 13 sek). https://chillispace.bandcamp.com/album/chilli-space-14. [COBISS.SI-ID 298127616]
101. GAČNIK, France (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi). Za teboj gospod. [Zgornje Stranje: Dream studio Krt, 2018]. 2 optična diska (CD-ROM). [COBISS.SI-ID 298176256]
102. Štajerski fantič. 1. izd. [Zreče]: samozaložba, 2018. 1 CD (24 min). [COBISS.SI-ID 23244085]
103. Zgodbe iz vesolja = Stories from space. [Ljubljana]: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana. 1 CD (58 min, 36 sek). [COBISS.SI-ID 297895680]
104. Moja Sodraž'ca. [Sodražica: Tamburaški orkester Sodražica, 2018]. 1 CD (43 min, 11 sek). [COBISS.SI-ID 298012928]


 

80 Jezikoslovje.

105. POPIČ, Damjan. Vejica, pa pika! : zbirka pravopisnih vaj za slovenščino. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 166 str., tabele. ISBN 978-961-06-0118-0. [COBISS.SI-ID 296817152]
106. 1000 besed in slik. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2018. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-7037-74-6. [COBISS.SI-ID 295406592]


 

82 Književnost.

107. BAKOVIĆ, Zorana. Let nad zmajevim gnezdom. 1. izd. Ljubljana: Delo, 2018. 223 str. Zbirka Cvetober. ISBN 978-961-6570-69-5. [COBISS.SI-ID 297599232]
108. BEGUSH, Irene. Skrivnost v haremu. Ig: Kiroja, 2018. 263 str. Zbirka Iz Indije z ljubeznijo, knj. 1, Daisy. ISBN 978-961-94562-1-7, ISBN 978-961-94562-2-4. [COBISS.SI-ID 297688832]
109. BUCAY, Jorge. Najlepše pravljice : da se bolje spoznamo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 263 str. ISBN 978-961-01-5316-0. [COBISS.SI-ID 297420032]
110. CANKAR, Ivan, NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca (urednik), LUTAR, Mateja (urednik). Antologija literature Ivana Cankarja s prevodi v tuje jezike : projekt Svetovni dnevi Ivana Cankarja. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 540 str. ISBN 978-961-06-0127-2. [COBISS.SI-ID 297043456]
111. DARE, Tessa. Guvernantina igra. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 278 str. ISBN 978-961-00-4024-8, ISBN 978-961-00-4025-5. [COBISS.SI-ID 298181376]
112. GERRITSEN, Tess. Zadnji, ki bodo umrli. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 388 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-4022-1. [COBISS.SI-ID 283211264]
113. GLIGIČ, Milijana. Ko tišina spregovori = Ka tiho prevakeri. 1. izd. Trebnje: Romsko društvo Romano drom, 2017. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-285-937-4. [COBISS.SI-ID 292436480]
114. GRACAR, Blaž. Tat not. 2. natis. Koper: KUD AAC Zrakogled; Ljubljana: Vseočesje, 2018. 159 str., note. ISBN 978-961-94183-3-8. [COBISS.SI-ID 297444096]
115. GRIMALDI, Virginie. Ljubezen se skriva v majhnih stvareh. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 397 str. ISBN 978-961-00-3996-9, ISBN 978-961-00-3997-6. [COBISS.SI-ID 297703424]
116. GRISHAM, John. Velika prevara. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 376 str. ISBN 978-961-00-4022-4, ISBN 978-961-00-4023-1. [COBISS.SI-ID 298181632]
117. HARRIS, Robert. München. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 315 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4005-7, ISBN 978-961-00-4006-4. [COBISS.SI-ID 297859840]
118. JELENKO, Aleš. (Ne)obstoj : pesmi. Pekel: Volosov hram; Slovenske Konjice: JSKD OI, 2018. 152 str. Knjižna zbirka Amonit. ISBN 978-961-94524-4-8. [COBISS.SI-ID 95531265]
119. KASTEN, Mona. Reši me. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 344 str. ISBN 978-961-00-4016-3, ISBN 978-961-00-4017-0. [COBISS.SI-ID 298017280]
120. KINSELLA, Sophie. Moje ne tako popolno življenje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 398 str. ISBN 978-961-00-4018-7, ISBN 978-961-00-4019-4. [COBISS.SI-ID 298083584]
121. KOČEVAR, Mila. Bozenska kraljica in druge zgodbe. Nova Cerkev: samozal., 2018. 120 str. ISBN 978-961-288-702-5. [COBISS.SI-ID 296335872]
122. KOČEVAR, Mila. Erik. Nova Cerkev: samozal., 2018. 188 str. ISBN 978-961-288-610-3. [COBISS.SI-ID 295868160]
123. KOVAČIČ, Lojze. Prišleki. 2. izd. Ljubljana: Beletrina, 2018. 2 knj. (1331 str.). Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-387-8. [COBISS.SI-ID 296604160]
124. KUŠAR, Nani. Kristina, ljubezen moja : roman. Šmarješke Toplice: Stella, 2018. 173 str. ISBN 978-961-246-739-5. [COBISS.SI-ID 294424832]
125. LOGAN, T. M. Laži. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 437 str. ISBN 978-961-00-4020-0, ISBN 978-961-00-4021-7. [COBISS.SI-ID 298081024]
126. MORGAN, Sarah. Čudež na Peti aveniji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 307 str. ISBN 978-961-00-3998-3, ISBN 978-961-00-3999-0. [COBISS.SI-ID 297764352]
127. MWANZA, Fiston. Tramvaj 83. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018. 215 str. Zbirka Bralec, 119. ISBN 978-961-287-102-4. [COBISS.SI-ID 297654528]
nagrada: Etisalat Prize for Literature, 2015; Grand Prix of Literary Associations, 2015
128. NARAT, Boštjan. Podaja v prazno. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2018. 106 str. ISBN 978-961-7026-60-3. [COBISS.SI-ID 95344897]
129. NJATIN, Lela B. Nestrpnost. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2018. 76 str. Aleph, 189. ISBN 978-961-6789-62-2. [COBISS.SI-ID 296727808]
130. NOVAK, Bogdan. Spomini iz pozabe. 1. izd. Ljubljana: Genija, 2018. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-280-416-9. [COBISS.SI-ID 297544448]
131. NOVAK, Klementina. Odrešitev : po resničnih dogodkih. 1. natis. [S. l.: s. n.], 2018. 125 str. [COBISS.SI-ID 14107166]
132. OPREŠNIK, Marija. Morska romanca : roman. Laško: samozal.; Tržič: distribucija Avrora, 2018. 276 str. ISBN 978-961-6788-99-1. [COBISS.SI-ID 297040896]
133. PARONNAUD, Vincent, CAPRON, Jean-Louis. Pametna opica. Ljubljana: Forum, 2018. [108] str., ilustr. Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka Ambasada Strip, 21. ISBN 978-961-6553-93-3. [COBISS.SI-ID 297374976]
134. PIBERNIK, France. Pisatelj Karel Mauser : biografska pripoved. 1. izd. Celovec: Mohorjeva družba, 2018. 240 str., črnob. fotogr. Družinske večernice, zv. 75. ISBN 978-3-7086-1020-7. [COBISS.SI-ID 296407296]
135. PIRC, Dušan M. Besede. Velenje: samozal. D. M. Pirc, 2018. 122 str. ISBN 978-961-288-829-9. [COBISS.SI-ID 296998144]
136. PIZARNIK, Alejandra, KOMELJ, Miklavž (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Cantora nocturna. Ljubljana: MGLC - Mednarodni grafični likovni center, 2018. 480 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-71-5. [COBISS.SI-ID 297340672]
137. PRÉVERT, Jacques. Besede. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 283 str. Zbirka Nova lirika, Posebna izdaja, 1. ISBN 978-961-01-5192-0. [COBISS.SI-ID 296265984]
138. SCHMITT, Eric-Emmanuel. Ognjena noč. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 135 str. ISBN 978-961-04-0526-9. [COBISS.SI-ID 296873472]
139. SOSIČ, Sarival. Jaz sam. Maribor: Litera, 2018. 208 str. Knjižna zbirka Piramida. ISBN 978-961-7018-12-7. [COBISS.SI-ID 95696897]
140. SPICER, Jack. To so mi naredile besede : [(izbrane pesmi)]. Ljubljana: Lud Šerpa, 2018. 136 str. Zbirka Klasična šerpa, 54. ISBN 978-961-6699-68-6. [COBISS.SI-ID 296982272]
nagrada: American Book Award, 2009
141. STRELECKY, John P. Vrnitev v kavarno na koncu sveta : [nadaljevanje navdiha polne zgodbe o smislu življenja]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3930-3. [COBISS.SI-ID 296613888]
142. SUHADOLC, Janez. Izdaja je naše zveličanje : drugi del. Ljubljana: A & T Svetovanje, 2018. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-288-826-8. [COBISS.SI-ID 296982784]
143. TOMAŽIN, Andrej. Anonimna tehnologija. 1. izd. Ljubljana: LUD Literatura, 2018. 153 str. Zbirka Prišleki. ISBN 978-961-7017-31-1. [COBISS.SI-ID 296948736]
144. URBANC, Urban. Sem, ki ljubim življenje : [ko svetiš ti, naj se duša drugega razbremeni]. 1. izd. Begunje: samozal., 2018. [103] str., ilustr. ISBN 978-961-288-850-3. [COBISS.SI-ID 297083648]
145. VANDOT, Josip. Begunci. 1. izd. Ljubljana: Genija, 2018. 168 str. ISBN 978-961-280-415-2. [COBISS.SI-ID 296485376]
146. VERDINŠ, Karlis. Adam Panker. Ljubljana: Škuc, 2018. 113 str. Zbirka Lambda, 136. ISBN 978-961-6983-25-9. [COBISS.SI-ID 297243392]
147. VUJIĆ, Dragan. Moje dežele, vojne, revolucije --- : in še nekaj o tem, kako (ne) udejaniš posel. Koper [i. e.] Ljubljana: Markana [i. e.] samozal., 2018. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-288-717-9. [COBISS.SI-ID 296433408]
148. WIGGIN, Kate Douglas Smith. Božično voščilo : radostna zgodba o neki božični voščilnici. 1. natis. Latkova vas: Vitarnica, 2018. 78 str. ISBN 978-961-94579-0-0. [COBISS.SI-ID 297674240]
149. ŽAKELJ, Bronja. Belo se pere na devetdeset. 3. natis. Ljubljana: Beletrina, 2019. 259 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-386-1. [COBISS.SI-ID 298076160]


 

82-93 Mladinska književnost.

150. BRENK, Kristina (zbiratelj, urednik). Babica pripoveduje : slovenske ljudske pripovedi. 11. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2006. 164 str., ilustr. Zbirka Deteljica. ISBN 86-11-15699-4. [COBISS.SI-ID 224199424]
151. BEVC, Cvetka. Božiček v ušesu. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2018. 159 str., sl. avtorice. Zbirka Mladinsko branje. ISBN 978-961-7026-71-9. [COBISS.SI-ID 95740161]
152. CAPRIA, Carolina, MARTUCCI, Mariella. Tri vohunke v tekmi za mis. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 105 str., ilustr. Zbirka Čebelja četa, [1]. ISBN 978-961-00-4028-6. [COBISS.SI-ID 298240256]
153. KROPEJ TELBAN, Monika (urednik, avtor dodatnega besedila), DAPIT, Roberto (urednik). Čudežne pravljice slovenskih pokrajin : čarobni svet princev in vilincev. 2. izd. Radovljica: Didakta, 2018. 99 str., ilustr. Zbirka Zakladnica slovenskih pripovedi. ISBN 978-961-261-489-8. [COBISS.SI-ID 294123776]
154. GARNETT, Jaye. Muu : dvigni zavihke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5302-3. [COBISS.SI-ID 296176640]
155. GARNETT, Jaye. Uhu : dvigni zavihke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5303-0. [COBISS.SI-ID 296176896]
156. GEORGE, Bobby, GEORGE, June. My first book of patterns. Reprinted. London: Phaidon press, 2018. 1 kartonka ([62] str.), ilustr. ISBN 978-0-7148-7249-0. [COBISS.SI-ID 13230749]
157. GILLINGHAM, Sara (avtor, ilustrator). Boats are busy. Board Book ed. London: Phaidon press, 2018. 1 kartonka ([34] str.), ilustr. ISBN 978-0-7148-7671-9. [COBISS.SI-ID 13231005]
158. GUILE, Gill (avtor, ilustrator). Lahko noč. Zgodbice za dve minuti 1. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2018. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-7037-71-5. [COBISS.SI-ID 295324928]
159. GUILE, Gill (avtor, ilustrator). Lahko noč. Zgodbice za dve minuti 2. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2018. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-7037-72-2. [COBISS.SI-ID 295325184]
160. HÖGLUND, Anna (avtor, ilustrator). Biti jaz. 1. izd. Maribor: Pivec, 2018. [78] str., ilustr. Zbirka Mladinsko branje. ISBN 978-961-7026-69-6. [COBISS.SI-ID 95550465]
161. ISERN, Susanna. Velika knjiga supermoči. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. [42] str., ilustr. ISBN 978-961-278-383-9. [COBISS.SI-ID 293926400]
162. KONC LORENZUTTI, Nataša. Zvezek in brezvezek. 1. izd. Dob: Miš, 2018. 127 str., ilustr. Zbirka Miškolinke. ISBN 978-961-272-304-0. [COBISS.SI-ID 295124480]
163. LAINŠČEK, Feri. Moje najljubše pesmi o živalih. 1. izd. Dob: Miš, 2019. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-272-324-8. [COBISS.SI-ID 298072064]
164. LAY, Annalisa. Zgodbe za malčke. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2018. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-7037-68-5. [COBISS.SI-ID 295222528]
165. LAY, Annalisa. Zgodbice za najmlajše. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2018. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-7037-47-0. [COBISS.SI-ID 294449920]
166. MARKUŠ, Jasna. Potovanje v sanje : z glasbo Slavka Avsenika ml. : [slikanica, zvočna knjiga in glasbena uspavanka]. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2018. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-7026-50-4. [COBISS.SI-ID 94474497]
167. Medved in lisica : hrvatska ljudska pravljica. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1964. [27] str., ilustr. Pravljice jugoslovanskih narodov. [COBISS.SI-ID 7882553]
168. Mesto : knjiga z okenci. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2018. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-7037-32-6. [COBISS.SI-ID 293510912]
169. Moj prvi spomin. Prevozna sredstva. Domžale: Epistola, 2019. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-6976-69-5. [COBISS.SI-ID 296042496]
170. Moja prva enciklopedija. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2018. 19 str., ilustr. Svet okrog mene. ISBN 978-961-7037-34-0. [COBISS.SI-ID 293728512]
171. MOSS, Emma. Tudi punce vlogajo. Hermiona se zvrne!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3994-5, ISBN 978-961-00-3995-2. [COBISS.SI-ID 297701888]
172. PEČEK, Stane. Mokronožci, še sreča, da ste tu. Trebnje: Zveza kulturnih društev, 2018. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-91088-6-4. [COBISS.SI-ID 296810240]
173. PLOHL, Igor (avtor, avtor dodatnega besedila). Rogi in Edi na paraolimpijskih igrah. 1. izd. Maribor: Založba Pivec; Ljubljana: Zveza paraplegikov Slovenije, 2018. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-7026-64-1. [COBISS.SI-ID 95223041]
174. PODGORŠEK, Mojiceja. Ignacij, Bela reka in črni ljudje. 1. izd. Domžale: Epistola, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-78-7. [COBISS.SI-ID 297434880]
175. Prevozna sredstva : knjiga z okenci. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2018. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-7037-33-3. [COBISS.SI-ID 293511168]
176. Rokavička : ukrajinska ljudska pravljica. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [24] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-3480-0. [COBISS.SI-ID 277350912]
177. SCHOTHORST, Daniëlle (avtor, ilustrator). Tudi sebe imam rad!. 1. izd. Domžale: Epistola, 2019. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-80-0. [COBISS.SI-ID 297580288]
178. SLAPNIK, Janja. Bodi prijazen : vsi drugačni, vsi enaki, vsi prijazni. 1. izd. Domžale: Epistola, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-76-3. [COBISS.SI-ID 297433344]
179. 101 čarobna zgodba. 1. ponatis. Ljubljana: Grahovac, 2018. 123 str., ilustr. Zakladnica pravljic. ISBN 978-961-6961-01-1. [COBISS.SI-ID 293729536]
180. 101 zgodba. Na kmetiji. 1. ponatis. Ljubljana: Grahovac, 2018. 123 str., ilustr. Zakladnica pravljic. ISBN 978-961-6975-03-2. [COBISS.SI-ID 293729024]
181. 101 živalska zgodba. 1. ponatis. Ljubljana: Grahovac, 2018. 123 str., ilustr. Zakladnica pravljic. ISBN 978-961-6961-02-8. [COBISS.SI-ID 293729280]
182. VOJSK JAKOFČIČ, Jasmina. Larino potovanje : zgodbica z vajami za razgibavanje govoril. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4651-3. [COBISS.SI-ID 297418240]
183. Vse najboljše za te!. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5293-4. [COBISS.SI-ID 295899392]
184. WATTERSON, Bill (avtor, ilustrator). Ves čas se kaj dogaja : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2018. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-261-501-7. [COBISS.SI-ID 296420864]
185. Živali : knjiga z okenci. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2018. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-7037-31-9. [COBISS.SI-ID 293510656]
186. ŽUPANČIČ, Oton. Ciciban. Prirejeno po 1. izd. iz leta 1932. V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1961. 77 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2623752]


 

82-F-odr Igrani filmi za odrasle

187. The Meg = Megalodon : predator iz globin. Ljubljana: Menart Records, 2018. 1 video DVD (108 min, 35 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt4779682/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1115624542]
188. The Nun = Nuna. Ljubljana: Menart Records, 2018. 1 video DVD (92 min, 37 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5814060/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1115620190]
189. The Predator = Predator. Vrnitev. Ljubljana: Menart Records, 2018. 1 video DVD (102 min, 35 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt3829266/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1115620958]
190. A Star is born = Zvezda je rojena. Ljubljana: Menart Records, 2018. 1 video DVD (130 min, 15 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt1517451/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1115619678]
nagrada: Zlati globus, 2019 (izvirna pesem)


 

82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

191. PERENIČ, Urška (urednik, avtor dodatnega besedila), BJELČEVIČ, Aleksander (urednik). Starejši mediji slovenske književnosti : rokopisi in tiski. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 321 str., ilustr. Obdobja, 37. ISBN 978-961-06-0128-9. ISSN 1408-211X. [COBISS.SI-ID 297044992]
192. VIRK, Tomo. Etični obrat v literarni vedi. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018. 362 str. Zbirka Novi pristopi, 71. ISBN 978-961-7017-29-8. [COBISS.SI-ID 296853504]
financer: ARRS, Programi, P6-0239, SI, Literarnoprimerjalne in literarnoteoretske raziskave


 

9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

193. DEŽMAN, Jože, JAMNIK, Pavel. Slovenija in vojna grobišča : dolga tranzicija. Ljubljana: Komisija Vlade RS za reševanje vprašanja prikritih grobišč, 2017. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-285-950-3. [COBISS.SI-ID 292535296]
194. FURLAN, Boštjan, PETERLE, Ožbej, BALAŽIC, Marko. Slovenija in pika!. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016-. Zv. <1-2 >, ilustr. ISBN 978-961-282-189-0, ISBN 978-961-282-028-2. [COBISS.SI-ID 284662528]
195. HREN MEDVED, Alenka. Ignacij Orožen : razstava ob 200. obletnici rojstva Ignacija Orožna (30.1.1819-13.4.1900). Celje: Osrednja knjižnica, 2019. 16 str., ilustr. https://www.knjiznica-celje.si/images/datoteke/OKC_brosura_OROZEN.pdf. [COBISS.SI-ID 23259957]
196. KREČIČ, Peter. Plečnik : živeti za popolnost. Ljubljana: Beletrina, 2018. 554 str., [1] zganj. list, ilustr. Knjižna zbirka Koda. ISBN 978-961-284-396-0. [COBISS.SI-ID 297639936]
197. ŠORN, Mojca (urednik). Lakote in pomanjkanje : slovenski primer. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2018. 299 str., ilustr. Zbirka Vpogledi, 20. ISBN 978-961-6386-88-3. ISSN 2350-5656. [COBISS.SI-ID 297051648]
198. KAVČIČ, Metka, GABRŠEK-PROSENC, Meta, KOŠAN, Marko, KLINE, Milojka. Maks Kavčič. 1. izd. Maribor: samozal. M. Kavčič; Celje: Grafika Gracer, 2018. 244 str., ilustr. ISBN 978-961-6992-44-2. [COBISS.SI-ID 297080064]
199. SKRALOVNIK, Samo. Od puščave do mize : razstava Biblične arheološke zbirke Teološke knjižnice Maribor ob 50. obletnici Enote v Mariboru Teološke fakultete Univerze v Ljubljani = From the desert to the table : Exhibition of the Biblical Archaeological Collection of the Theological Library Maribor on the occasion of the 50th anniversary of the Unit in Maribor, Faculty of Theology, University of Ljubljana. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga: Teološka fakulteta, Enota v Mariboru, 2018. 132 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 95392513]
200. ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, ŽELEZNIKAR, Janja (avtor, fotograf). Pogrebni ritual v pozni bronasti dobi : o grobu iz Ulice Toma Brejca v Kamniku. Kamnik: Medobčinski muzej, 2018. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6599-33-7. [COBISS.SI-ID 297042688]
201. VERDINEK, Alenka, KOREN, Mirjana, BEVC VARL, Valentina. Skromnost, prijaznost in dobrota : štirje rodovi rodbine Pahernik iz Vuhreda. Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2018. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-94347-2-7. [COBISS.SI-ID 297206016]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 17. 3. 2019

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam