skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

julij 2018

 

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

 

Vsebina

 

 


 

0 Splošno

1. KREBELJ, Peter. Korak za korakom v svet računalnika. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2018. 59 str., ilustr., avtorj. sl. Zbirka Kreativno računalništvo. ISBN 978-961-6881-74-6. [COBISS.SI-ID 295123200]
2. KREBELJ, Peter (avtor, fotograf). Vzdrževanje informacijske programske opreme : učbenik za programe Tehnik računalništva, Elektrotehnik, Računalnikar. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2018. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-94357-2-4. [COBISS.SI-ID 294741760]
3. LAJOVIC, Sonja. Python za otroke. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2018. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-74-4. [COBISS.SI-ID 294530560]
4. ŠIROK, Kaja, KOKALJ KOČEVAR, Monika (urednik). (R)evolucija muzeja : 70 let povezujemo : Muzej novejše zgodovine Slovenije : [1948-2018 : 70 zgodb o XX. stoletju]. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2018. 159 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-6665-50-6. [COBISS.SI-ID 295185664]

 


 

1 Filozofija. Psihologija.

5. FADER, Christine Arana. Knjižica o zmajih : odkrijte svojega duhovnega vodnika. 1. natis. Ljubljana: Star Elysium, 2018. 127 str., ilustr., sl. avtorice. ISBN 978-961-93198-8-8. [COBISS.SI-ID 295421440]
6. GREGORY, Jason. Umetnost postenja uma : spiritualne vaje za razstrupljanje duha. 1. natis. Celje: Zavod Gaia planet, 2018. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-94387-5-6. [COBISS.SI-ID 295293696]
7. GROŠELJ, Meta. Fokus : vzemi si čas zase in za svoj uspeh!. Dob: Produktiva, 2018. 171 str. ISBN 978-961-288-453-6. [COBISS.SI-ID 294920192]
8. HEIDEGGER, Martin, KOMEL, Dean (urednik). Kaj se pravi misliti?. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 242 str. ISBN 978-961-237-932-2. [COBISS.SI-ID 290442752]
9. Knjiga štiriindvajsetih filozofov = Liber XXIV philosophorum. Ljubljana: KUD Logos, 2018. 111 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 60. ISBN 978-961-7011-51-7. [COBISS.SI-ID 294345472]
10. BARŠEK, Bono (urednik). Magičnost gibanja. 5, Moč ustvarjanja in izražanja : tehnike za odpiranje in sproščanje energije na grleni čakri. Ljubljana: Društvo za osebno in duhovno rast Magičnost gibanja, 2018. 1 video DVD (ca. 71 min), barve, zvok (dolby digital 2.0). ISBN 978-961-288-186-3. [COBISS.SI-ID 293186816]
11. MAJORS, John C. Prava identiteta : odkrij, kdo si!. 1. izd. Ljubljana: Podvig, 2018. 245 str. ISBN 978-961-93830-8-7. [COBISS.SI-ID 295372544]
12. MEGLA, Maja. Stres, kuga sodobnega časa. 1. ponatis. Ljubljana: Chiara, 2018. 341 str., ilustr. Zbirka Knjiga kot zdravilo. ISBN 978-961-94342-5-3. [COBISS.SI-ID 295396352]
13. MILIĆ, Uroš. Posamičnost in eksistencialna komunikacija. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2018. 442 str. Posebne izdaje, 43. ISBN 978-961-6894-99-9. [COBISS.SI-ID 294793472]
14. HILL, Napoleon, RITT, Michael J., CYPERT, Samuel A., SARTWELL, Matthew (urednik). Motivacijski načrt Napoleona Hilla : 365 praktičnih načel za uresničitev vašega potenciala. 1. natis. Celje: Zavod Gaia planet, 2018. 209 str. ISBN 978-961-94387-4-9. [COBISS.SI-ID 295041280]
15. WHITEHURST, Tess. Vsakdanja pomoč dreves : kako izberemo sebi primerno drevo. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2018. 507 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-77-9. [COBISS.SI-ID 295537920]
16. ZELAND, Vadim. Transurfing realnosti. Stopnja 5, Jabolka padajo v nebo. Brežice: Primus, 2018. 127 str. Zbirka Nezavedno. ISBN 978-961-7033-16-8. [COBISS.SI-ID 292919552]

 


 

2 Verstvo. Bogoslovje.

17. GRÜN, Anselm. Angel preprostosti in drugi nebeški glasniki, ki olajšajo življenje. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2018. 139 str, ilustr. Zbirka Duhovna rast, 26. ISBN 978-961-265-176-3. [COBISS.SI-ID 295234048]
18. PHÉLIPPEAU, Marie-Claire. Tomaž More. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0506-1. [COBISS.SI-ID 295328000]
19. VERGERIO, Pietro Paolo, POBEŽIN, Gregor (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Dopisi papeškega tajnika = Actiones duae secretarii pontificii. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 208 str. Zbirka Življenja in dela, 16, Kulturnozgodovinske študije, 3. ISBN 978-961-05-0085-8. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 294843648]
20. WHITE, Ellen Gould Harmon. Kristusove prilike. Ljubljana: Logos, 2018. 301 str. ISBN 978-961-94340-2-4. [COBISS.SI-ID 295390464]

 


 

3 Družbene vede.

21. ALLEN, Bernard, MATTHEWS, George. Team-Teach : delovni zvezek. 2. izd. Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne; Ig: CUDV Draga, 2017. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-94215-1-2. [COBISS.SI-ID 291629824]
22. ANDREJČ, Anja. Razveza staršev in otroci. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2018. XVII, 288 str., ilustr., zvd. Zbirka Znanstvena monografija, 001. ISBN 978-961-7030-33-4. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 94684161]
23. ELLMERS, Sven. Svoboda in ekonomija : teorija civilne družbe po Heglu. 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2017. XI, 271 str. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-7003-16-1. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 293513728]
24. FERFILA, Bogomil. Islandija : odzivnost političnih elit na gospodarsko in politično krizo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. VI, 251 str., tabele. Knjižna zbirka Politični procesi in institucije. ISBN 978-961-235-847-1. [COBISS.SI-ID 294667776]
25. FERFILA, Bogomil. Izrael in Palestina : prekletstvo preteklosti nad sedanjostjo in prihodnostjo. Ljubljana: Demat, 2018. VII, 521 str., ilustr. ISBN 978-961-7045-02-4. [COBISS.SI-ID 294979328]
26. BUDEN, Boris, KREČIČ, Jela (avtor, urednik), DOLAR, Mladen, ZUPANČIČ ŽERDIN, Alenka, GROYS, Boris, PFALLER, Robert, GIRI, Saroj, RUDA, Frank, KHADER, Jamil, HAMZA, Agon, ŽIŽEK, Slavoj. The final countdown : Europe, refugees and the left. Ljubljana: Irwin; Vienna: Wiener Festwochen, 2017. 201 str. ISBN 978-961-90851-2-7. [COBISS.SI-ID 289881344]
27. FUENTES, Federico. Je soupravljanje revolucija? : delavska participacija v obdobju prve Chávezove vlade (1999-2006). 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2018. 127 cm. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-7003-25-3. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 294435328]
28. Glosar migracij. [Geneva]: International Organization for Migration, [2007?]. 88 str. Mednarodno migracijsko pravo, no. 8. http://publications.iom.int/bookstore/free/IML_8_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 497773]
29. BERNIK, Ivan, KOGOVŠEK, Tina, KUHAR, Roman, ŠVAB, Alenka. Intimni življenjski stili študentov in študentk v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. 164 str., tabele. Knjižna zbirka Ost, 16. ISBN 978-961-235-842-6. [COBISS.SI-ID 294473472]
30. REPAS, Martina (avtor, urednik), RIJAVEC, Vesna (avtor, urednik), KNEZ, Rajko, KRALJIĆ, Suzana, KERESTEŠ, Tomaž, IVANC, Tjaša, SLADIČ, Jorg, EKART, Andrej. Mednarodno zasebno pravo Evropske unije. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018. 747 str. ISBN 978-961-204-646-0. [COBISS.SI-ID 295160320]
31. MONTESSORI, Maria. Nagovori staršem : nasveti o vzgoji priznane pedagoginje Marie Montessori : izbor člankov Marie Montessori s predgovorom Paule Polk Lillard. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2018. 124 str., fotogr. ISBN 978-961-261-490-4. [COBISS.SI-ID 295340544]
32. PEČARIČ, Mirko. Osnove splošnega upravnega prava. 1. dopolnjena in predelana izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2018. XV, 339 str., ilustr. ISBN 978-961-262-107-0. [COBISS.SI-ID 293883136]
33. DOMJAN, Alenka (avtor dodatnega besedila), ODER, Karla (urednik), ČIBRON-KODRIN, Andreja (urednik). Podobe dela rudarjev in železarjev na slovenskem = Images of the work of miners and iron workers in Slovenia : [katalog]. Ravne na Koroškem: Koroški pokrajinski muzej [etc.], 2018. 123 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 94564353]
34. BENČIČ, Urška, BERTONCELJ, Uroš, BUDIMIR-FERJAN, Ivana, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, MIHELČIČ, Andrej, PAVLOVIČ, Lidija, ZALOKAR, Leonida (urednik). Prepoznavanje in preprečevanje nasilnih vedenj in njihovih posledic v Vzgojnem zavodu Planina. Planina: Vzgojni zavod, 2017. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-285-798-1. [COBISS.SI-ID 290984704]
35. KUHAR, Dušan (urednik). Priročnik za spremljanje razvoja gluhih in naglušnih otrok od rojstva do 3. leta : [komunikacija : pozornost, poslušanje in oglaševanje : socialno-čustveni razvoj : drugi razvojni mejniki : igra]. 1. izd. Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2017. 130, [19] str., tabele. ISBN 978-961-94215-2-9. [COBISS.SI-ID 293024000]
36. RAJŠP, Simona (urednik). Resolucija o družinski politiki 2018-2028 : vsem družinam prijazna družba. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2018. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6471-43-5. [COBISS.SI-ID 294493952]
37. ŠEPEC, Miha. Kibernetski kriminal : kazniva dejanja in kazenskopravna analiza. 1. izd. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2018. VI, 374 str., ilustr. ISBN 978-961-286-160-5. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/335, DOI: 10.18690/978-961-286-160-5. [COBISS.SI-ID 94670081]
38. TOMAŽIČ, Anton (avtor, fotograf). V objemu slovenske pomladi : [spomini, dokumenti, magnetogrami, odzivi, slike časa]. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2018. 537 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-1009-2. [COBISS.SI-ID 294513664]
39. GLIHA, Tamara, REMIC, Matjaž (avtor, urednik). Uredba o upravnem poslovanju : z uvodnimi pojasnili in predstavitvijo novosti. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018. 257 str., ilustr. ISBN 978-961-204-647-7. [COBISS.SI-ID 295284736]
40. WOOD, Ellen Meiksins. Svoboda in lastnina : socialna zgodovina zahodne politične misli od renesanse do razsvetljenstva. 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2017. XI, 494 str. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-7003-23-9. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 293514752]

 


 

5 Matematika. Prirodoslovne vede.

41. GOLOGRANC-ZAKONJŠEK, Bronica, TRATEŠKI, Jožica (avtor, fotograf). Zemlja pleše : Celje, 19. april 2018 do konca leta 2019, Otroški muzej Hermanov brlog. Celje: Muzej novejše zgodovine, 2018. [18] str., ilustr. ISBN 978-961-6339-43-8. [COBISS.SI-ID 293710848]
42. KALČINA, Liana (urednik). Sodelovanje javnosti v okoljskih zadevah : zbornik strokovnih prispevkov 4. mednarodne konference Okolje in človekove pravice, Ljubljana 2017 = Public participation in environmental matters : collection of written contributions. Ljubljana: Varuh človekovih pravic: = The Human Rights Ombudsman of the Republic of Slovenia, 2017. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-93381-5-5. [COBISS.SI-ID 292998656]
43. Popotovanje cesarskega pingvina 2 = L'empereur. Logatec: Go Partner, 2018. 1 video DVD (81 min, 19 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5852632/?ref_=nm_flmg_dr_1. [COBISS.SI-ID 1114708574]
44. SUHONEN, Ville (scenarist, režiser). Povedka o gozdu = Tale of a forest = Tale of a lake. Vojnik: Fivia, [2018]. 1 video DVD (72 min, 25 sek ; 72 min, 57 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt2066922/?ref_=nv_sr_1, https://www.imdb.com/title/tt3744428/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1114714974]
45. TECKENTRUP, Britta (avtor, ilustrator). The egg. Munich; London; New York: Prestel, cop. 2017. [88] str., ilustr. ISBN 978-3-7913-7294-5. [COBISS.SI-ID 23889970]
46. STEPIŠNIK, Matjaž, KOŽAR LOGAR, Jasmina, PETROVIČ, Toni, GIACOMELLI, Marko, VODENIK, Branko, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, NEČEMER, Marijan, ZORKO, Benjamin (urednik, avtor dodatnega besedila), GLAVIČ-CINDRO, Denis (urednik). Ugotavljanje radioaktivnosti v okolju v okolici NEK po zagonu HE Brežice. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2018. 108 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-264-124-5. [COBISS.SI-ID 294284032]
47. WOHLLEBEN, Peter. Skrivne mreže narave : kako drevesa naredijo oblake in deževniki krotijo divje svinje. 1. natis. Kranj: Narava, 2018. 178 str. ISBN 978-961-7031-13-3. [COBISS.SI-ID 295107584]

 


 

6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

48. VOMBERGAR, Blanka (avtor, fotograf), KREFT, Ivan (avtor, fotograf), HORVAT, Marija, VORIH, Stanko. Ajda = Buckwheat. Dopolnjena izd. Ljubljana: Kmečki glas, 2018. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-203-495-5. [COBISS.SI-ID 295210496]
49. BALAŽIC PEČEK, Tanja, BUKOVEC, Boris. Temelji avtopoieze v organizaciji : avtopoietska 4.0 (r)evolucija človeka. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2018. 244 str., ilustr. ISBN 978-961-6974-28-8. [COBISS.SI-ID 295390720]
50. BRATINA, Nataša (urednik, avtor dodatnega besedila), ŠIRCA-ČAMPA, Andreja (urednik, avtor dodatnega besedila), DOVČ, Klemen (urednik, avtor dodatnega besedila). Best from the top : recipes prepared by top Slovenian chefs : with calculations for diabetes. 1st print. Ljubljana: Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami: = Society for children with metabolic disorders, 2018. 314 str., ilustr. ISBN 978-961-93202-7-3. [COBISS.SI-ID 294080000]
51. BLATNIK, Andrej. Izdati in obstati. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018. 193 str., ilustr. Zbirka Novi pristopi, 70. ISBN 978-961-7017-19-9. [COBISS.SI-ID 293999616]
52. BREZNIK, Peter. Kolesar sem. Dopolnjena izd. Maribor: Primotehna, 2016. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-93454-5-0. [COBISS.SI-ID 87179265]
53. KRAIGHER, Alenka (urednik). Cepljenje : stališča in odnos ključnih javnosti do cepljenja v Sloveniji. Slovenska izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-54-6. [COBISS.SI-ID 294105600]
54. DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, NADIŽAR HABJANIČ, Katjuša, VALIČ, Maja. Kam in kako po pomoč v duševni stiski. Ljubljana: Inštitut Karakter, 2018. 132 str. ISBN 978-961-94373-4-6. [COBISS.SI-ID 294695936]
55. FRAS, Zlatko (urednik), MOŽINA, Hugon (urednik). 19. sodobna interna medicina : zbornik predavanj : strokovno srečanje, Ljubljana, Domus Medica, 30. maj 2018. V Ljubljani: Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, 2018. 48 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-267-139-6. [COBISS.SI-ID 295072512]
56. DURIĆ, Džemal. Izbirni postopki vodstvenega kadra : končno poročilo. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, 2018. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-6797-40-5. https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/PDF/Raziskava_Izbirni_postopki_vodstvenega_kadra.pdf. [COBISS.SI-ID 293925376]
57. FERRISS, Timothy. Telo v 4-ih urah : nenavadni vodnik po metodah za hitro telesno preobrazbo, carski seks in doseganje nadčloveških sposobnosti. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2018. IX, 537 str., ilustr. Zbirka Luna. ISBN 978-961-274-557-8, ISBN 978-961-274-567-7. [COBISS.SI-ID 294865152]
58. FINK, Alojzija (avtor, fotograf), KOBILŠEK, Patricija Valentina (avtor, fotograf), MESAREC, Miran (avtor, fotograf). Diagnostično-terapevtski pristopi in fizika v medicini : učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinska sklopa Diagnostično-terapevtski postopki in posegi ter Fizika v zdravstveni negi. 1. ponatis. Ljubljana: Grafenauer, 2016. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-6864-15-2. [COBISS.SI-ID 284944640]
59. FINK, Alojzija (avtor, fotograf), KOBILŠEK, Patricija Valentina (avtor, fotograf). Zdravstvena nega pacienta pri življenjskih aktivnostih : učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega za vsebinski sklop Življenjske aktivnosti in negovalne intervencije. 3. ponatis. Ljubljana: Grafenauer, 2017. 270 str., ilustr. ISBN 978-961-6864-10-7. [COBISS.SI-ID 290939904]
60. FINK, Alojzija (avtor, fotograf), JELEN-JURIČ, Jožica, KOLAR, Jasna. Zdravstvena nega starostnika : učbenik za izbirni modul Zdravstvena nega v geriatrični dejavnosti v programu Zdravstvena nega. 1. ponatis. Ljubljana: Grafenauer, 2013. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-6864-07-7. [COBISS.SI-ID 268650496]
61. GREGORAČ, Vid (avtor, fotograf, ilustrator). Osnove projektiranja cest in voziščne konstrukcije : učbenik za modula Gradbeni inženirski objekti (Ceste) in Projektiranje gradbenih inženirskih objektov (Projektiranje cest) v programu Gradbeni tehnik. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2018. X, 260 str., ilustr. ISBN 978-961-94357-1-7. [COBISS.SI-ID 294741504]
62. IDZIKOWSKI, Christopher. Skrivnosti dobrega spanca : enostavno zaspite, spite celo noč, premagajte težave s spancem ter poživite svoje telo in duha. 1. natis. Celje: Zavod Gaia planet, 2018. 147 str., tabele. ISBN 978-961-94387-6-3. [COBISS.SI-ID 295601920]
63. ŠVETAK, Darko (urednik), [10.] Industrijski forum IRT 2018, Portorož, 4. in 5. junij 2018. Vir znanja in izkušenj za stroko : zbornik foruma. Škofljica: Profidtp, 2018. X, 318 str., ilustr. ISBN 978-961-94025-4-2. [COBISS.SI-ID 294808064]
64. JOVANOVIĆ, Ksenija. Brazgotine na duši : samopoškodbeno vedenje kot strategija preživetja in samouničevalno vedenje. Ljubljana: Samopodoba, Ksenija Jovanović, 2018. 142 str. ISBN 978-961-288-470-3. [COBISS.SI-ID 295012864]
65. KOPRIVNIKAR, Helena, ROŠKAR, Maja, OROŽEN, Kristina, ZUPANIČ, Tina. Kaj bi bilo dobro, da bi starši in vsi, ki delajo z mladostniki, vedeli o elektronskih cigaretah, vodnih pipah in novih tobačnih izdelkih. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018. [15] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4231909]
66. ROBIČ, Boris (urednik). Klinična pot za ECMO : urednik Boris Robič. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2018. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-09-2. [COBISS.SI-ID 94415361]
67. Klinična prehrana 1. 1. izd. Ljubljana: Slovensko združenje za klinično prehrano: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2017 [i. e.] 2018. 211 str., tabele. ISBN 978-961-94426-0-9. [COBISS.SI-ID 294775296]
68. KOROŠEC, Tomo. Ribiški slovar. Ljubljana: Ribiška zveza Slovenije, 2018. 299 str. ISBN 978-961-92391-4-8. [COBISS.SI-ID 293393408]
69. KRČEVSKI-ŠKVARČ, Nevenka (urednik), ZUPANC, Vesna (urednik), ŽIST, Andrej (urednik), 5. mariborska šola paliativne oskrbe, UKC Maribor, 1. in 2. junij 2018. Zbornik prispevkov. Maribor: UKC, 2018. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-12-2. [COBISS.SI-ID 94589185]
70. MILADINOVIĆ, Marko. Ljubljana well done : an insider's guide to Ljubljana's best restaurants : recommendations by two local snobs who know where to eat & drink. Ljubljana: Marmelada, 2018. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-288-350-8. [COBISS.SI-ID 294295808]
71. BATTELINO, Tadej (urednik). Novosti v obravnavi živčno-mišičnih bolezni pri otrocih. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2018. 162 str., ilustr. Izbrana poglavja iz pediatrije, 30. ISBN 978-961-6454-36-0. ISSN 1408-354X. [COBISS.SI-ID 294963200]
72. Paradižnik : okusni recepti z vsestranskim sadežem. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 192 str., ilustr. Imenitne jedi iz domačih živil. ISBN 978-961-01-5127-2. [COBISS.SI-ID 294759168]
73. ŠEGEDIN, Barbara (avtor, urednik), MERLO, Sebastjan (avtor, urednik), SMRKOLJ, Špela (avtor, urednik), BEBAR, Sonja, BLATNIK, Ana, CERAR, Olga, CVJETIČANIN, Branko, GAZIĆ, Barbara, GORNJEC, Andreja, KOBAL, Borut, KRAJC, Mateja, STROJNIK, Ksenija, ŠEŠEK, Manja, ŠKOF, Erik, TAKAČ, Iztok, VAKSELJ, Aleš, ZADNIK, Vesna, ZOBEC LOGAR, Helena Barbara. Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega telesa. Ljubljana: Onkološki inštitut: Združenje za radioterapijo in onkologijo, 2018. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-05-5. [COBISS.SI-ID 293505792]
74. HOJS, Radovan (urednik, recenzent), PAHOR, Artur (urednik, recenzent), SKOK, Pavel (urednik, recenzent), 29. srečanje internistov in zdravnikov družinske medicine Iz prakse za prakso, Maribor, 18. in 19. maj 2018. Zbornik predavanj in praktikum. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2018. 165 str., tabele. ISBN 978-961-7039-10-8. [COBISS.SI-ID 94484481]
75. LESKOVEC, Benjamin, MOLAN, Simona, KOVAČIČ, Manca, URH, Polona, LAMPRET, Marko, PUSTOVRH, Aleš, SAKSIDA, Sašo. Start your business in Slovenia : all the details you need in this guide book. 1st ed. Ljubljana: Replika: TJ's, 2018. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-288-316-4. [COBISS.SI-ID 294070784]
76. PRESKER PLANKO, Alenka (urednik), ESIH, Katja (urednik). Staranje in s starostjo povezane spremembe zdravtsvenega stanja : zbornik predavanj z recenzijo = Ageing and age related health changes : proceedings of lectures with peer review. V Celju: Visoka zdravstvena šola; = in Celje: College of Nursing, 2018. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6889-28-5. [COBISS.SI-ID 294797056]
77. ŠTEMBERGER KOLNIK, Tamara (avtor, urednik), BATAS, Renata (avtor, urednik), MAJCEN DVORŠAK, Suzana (fotograf), KLEMENC, Darinka, JELEN, Anita, OBERSTAR, Aleksandra, VILAR, Vanja (avtor, recenzent), ZIMA, Metka (avtor, recenzent, fotograf), BIZJAK, Mojca, HRIBAR, Božica, MREVLJE, Ivan (avtor, urednik), STROJIN, Maria, HARI, Tanja, FRANKO, Alenka. Stoma - nov začetek : učimo vas živeti s stomo : priročnik za paciente s stomo in zdravstvene delavce. 2. izd. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester v enterostomalni terapiji: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije; Maribor: Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije, 2017. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-93253-5-3. [COBISS.SI-ID 290396672]
78. SUMPER, Janez. Slovenski bučelarček : začetnikom bučeloreje. 1. ponatis. Celovec: Mohorjeva založba, 2018. 112 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-1022-1. [COBISS.SI-ID 294806272]
79. BORŠTNAR, Simona (urednik, recenzent), DURATOVIĆ KONJEVIĆ, Amela (urednik), GRAŠIČ-KUHAR, Cvetka (urednik, recenzent), Šola raka dojk, Ljubljana, 13. maj 2016. Zbornik prispevkov. Ljubljana: Združenje za senologijo Slovenskega zdravniškega društva, 2016. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-6956-40-6. [COBISS.SI-ID 284559872]
80. RANGUS, Marjetka (avtor, urednik), SIMONČIČ, Jože (urednik). Cviček PTP med tradicijo in sodobnostjo. 1. izd. Novo mesto: Zveza društev vinogradnikov Dolenjske; Šentjernej: Društvo vinogradnikov, 2018. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-94021-2-2. [COBISS.SI-ID 294934528]
81. VRANICH, Belisa. Dihajte : preprosti revolucionarni 14-dnevni program za izboljšanje miselnega in telesnega zdravja. 1. natis. Ljubljana: BP, 2018. VIII, 213 str., ilustr. ISBN 978-961-7001-15-0. [COBISS.SI-ID 295191808]
82. POLIČNIK, Rok, SEDLAR, Nataša, BACKOVIĆ JURIČAN, Andrea, TANČIČ GRUM, Alenka, KNIFIC, Tjaša. Zdrav življenjski slog za zdravo telesno težo : delovni zvezek za udeležence programa zdravega hujšanja v zdravstvenih domovih. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-55-3. [COBISS.SI-ID 294434048]

 


 

7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

83. APOLLONIO, Rajko (umetnik). Fragmenti : pregledna razstava, Goriški muzej Grad Dobrovo, 1. junij 2018-31. avgust 2018, Galerija Zorana Mušiča. Nova Gorica: Goriški muzej, 2018. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-72-8. [COBISS.SI-ID 295092224]
84. MURN, Miha (urednik), SMOLIČ, Nuša (urednik), ŠPANZEL, Dorian (urednik). Art Expo V1.0, Ljubljana : [AAMI exhibition catalogue]. Ljubljana: Zavod Atelje Art Murn International, 2017. 179 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 292658944]
85. CAMERON, Joe, STABEJ, Jože (prevajalec, urednik). Umski izziv : preizkusite se in izboljšajte svoj IQ. Logične zavozlanke. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4484-7. [COBISS.SI-ID 288660992]
86. FORT, Patrick, PHILIPPE, Jean. Zidane : the biography. London: Ebury Press, 2018. 333 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-1-78503-848-8. [COBISS.SI-ID 1898056]
87. BADOVINAC, Zdenka (avtor, urednik), CARRILLO, Jesús (avtor, urednik), DËGOTʹ, Ekaterina, NIKOLCHINA, Miglena, CEDILLO, Raúl Sánchez, BUDEN, Boris, PIŠKUR, Bojana (avtor, urednik), HIRŠENFELDER, Ida (avtor, urednik), JENKO, Marko, ŠPANJOL, Igor, ŽELEZNIK, Adela. Glossary of common knowledge. Ljubljana: Moderna galerija, 2018. 349 str., ilustr. ISBN 978-961-206-132-6. [COBISS.SI-ID 294744832]
88. VOLFAND, Jože (avtor, urednik), BATAGELJ, Borut, TOPOLE, Igor. International children's games : 50 years. Celje: Sports Association, 2018. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-94437-0-5. [COBISS.SI-ID 295024128]
89. FRELIH, Črtomir (avtor dodatnega besedila, umetnik), STANČIČ, Zora (umetnik), et al., KOREN-BOŽIČEK, Milena (urednik). Iskanje matrice : Galerija Velenje, 22. december 2016 - 8. januar 2017. Velenje: Festival Velenje, Galerija, 2018. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-94427-0-8. [COBISS.SI-ID 294778624]
90. JAN, Aleš (avtor, urednik), ROŠKER, Anja (urednik, avtor dodatnega besedila). Slišati sliko, videti zvok : zgodovina radijske igre v Sloveniji. Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, 2018. 391 str., ilustr., portreti, note. Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, letn. 55, št. 97. ISBN 978-961-6860-22-2. ISSN 2463-8277. [COBISS.SI-ID 295071488]
91. JELESIJEVIĆ, Nenad. Performans - kritika : zasuk v odpravo umetnosti. 1. izd. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2018. 375 str., ilustr. Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 170. ISBN 978-961-6369-44-2. [COBISS.SI-ID 295235584]
92. ERČULJ, Frane (avtor, urednik), BERGANT, Blaž, GAŠPARIN, Dejan (avtor, fotograf), SILA, Aleš. Košarka v obdobju osnovne šole. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. 370 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6843-82-9. [COBISS.SI-ID 294320640]
93. KOMELJ, Milček, BREŠČAK, Mateja (urednik, avtor dodatnega besedila), SMREKAR, Andrej (urednik, avtor dodatnega besedila). Likovni umetniki SAZU : ob 80-letnici Slovenske akademije znanosti in umetnosti : Narodna galerija, 12. april - 3. junij 2018. Ljubljana: Narodna galerija: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-67-9. [COBISS.SI-ID 294214400]
94. GRANDA, Nina (urednik), GRANDA, Matevž (urednik). Living with water : Slovenian Pavilion at the 16th International Exhibition of Architecture, Biennale di Venezia. Ljubljana: Museum of Architecture and Design (MAO), 2018. 297 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-49-8. [COBISS.SI-ID 294815232]
95. MATANOVIČ, Milenko (umetnik, intervjuvanec), ŠPANJOL, Igor (urednik, avtor), ŽEROVC, Beti (oseba, ki intervjuva). Valovi : 50 let umetniškega delovanja Milenka Matanoviča : Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana, 29. 3.-24. 6. 2018 = Waves : 50 years of Milenko Matanovič art : Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana, 29. 3.-24. 6. 2018. Ljubljana: Moderna galerija, 2018. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-206-131-9. [COBISS.SI-ID 294149120]
96. DAHLMANNS, Janina, DOVIĆ, Marijan, RAKUŠANOVÁ, Marie, SAMIDE, Irena, SIMONIŠEK, Robert (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila). Obrazi ekspresionizma, odtisi duha = Gesichter des Expressionismus : 26. 05.-20. 09. 2018, Galerija Božidar Jakac, Kostanjevica na Krki. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2018. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-6684-44-6. [COBISS.SI-ID 294957312]
97. PLOTAJS, Silvester (umetnik). Kruh je moj art = Bread is my art : Mestna galerija Nova Gorica, 11.5.-1.6. 2018. Nova Gorica: Kulturni dom, Mestna galerija, [2018]. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 295074816]
98. BLENKUŠ, Matej (avtor, urednik), ĐUKIĆ, Deja, JAKULIN VAVPOTIČ, Petra, ŽITNIK, Primož (urednik). Lepota nepopolnosti : paviljon občine Bistrica ob Sotli. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2017. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-7032-01-7. [COBISS.SI-ID 291814144]
99. STANIČ, Tomo. Podoba in njena zunanjost. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2018. 217 str., ilustr. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-80-8. [COBISS.SI-ID 295453696]
100. STABEJ, Jože (prevajalec, urednik). Umski izziv : preizkusite se in izboljšajte svoj IQ. Miselni orehi. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4485-4. [COBISS.SI-ID 294963712]
101. ZAGORC, Meta (avtor, urednik), ŠULEK, Drago, KLJUN, Zoran, BRUN, Neva. Zgodovina športnega plesa na Slovenskem. Ljubljana: Plesna zveza Slovenije, 2016. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-91466-6-8. [COBISS.SI-ID 285268480]

 


 

7-GP-odr Glasbeni posnetki za odrasle

102. Eno pesem hoč'mo peti : slovenska ljudska pesem skozi praznično leto : slovenske ljudske pesmi o Mariji. [Ljubljana]: Akademska folklorna skupina France Marolt, 2015. 2 CD-ja (75 min,m 49 sek; 64 min, 3 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 16724534]
103. Zven našega odra = The harmony of our stage. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018. 1 CD (49 min, 10 sek), stereo. Klasika. https://zkpprodaja.si21.com/sl/Zborovska_glasba/AKADEMSKI_PEVSKI_ZBOR_MARIBOR_ZVEN_NASEGA_ODRA/. [COBISS.SI-ID 13951774]
104. DRAŠČEK, Nuška (izvajalec), CAVAZZA, Boris (izvajalec), PRÉVERT, Jacques. Re-belle : [posvečeno Piaf]. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018. 1 CD (57 min, 33 sek), stereo. Klasika. https://zkpprodaja.si21.com/sl/Sanson/NUSKA_DRASCEK-BORIS_CAVAZZA_RE-_BELLEPOSVECENO_EDITH_PIAF_/. [COBISS.SI-ID 23755314]
105. GOMBAČ, Boštjan (skladatelj, izvajalec), VILČNIK, Rok. Iucundus. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018. 1 CD (72 min, 32 sek), stereo. https://zkpprodaja.si21.com/sl/Jazz/BOSTJAN_GOMBAC__BIG_BAND_RTV_SLOVENIJA_IUCUNDUS/. [COBISS.SI-ID 1114382430]
106. POMPE, Gregor (urednik, pisec besedila na spremnem gradivu). Klasika. Slovenia : skladbe za orkester, 2. del : orchestral works, vol. 2. Ljubljana: SIGIC: RTV Slovenija, ZKP, 2018. 2 CD-ja (67 min, 13 sek; 71 min, 12 sek), stereo. Klasika. ISBN 978-961-92981-8-3. http://www.sigic.si/klasika-slovenia-orchestral-works-vol-2.html. [COBISS.SI-ID 294716928]
107. MOZART, Wolfgang Amadeus (skladatelj). Requiem, K 626 ; Ave verum corpus, K 618. Ljubljana: RTV SLovenija, ZKP - založba kakovostnih programov, 2018. 1 video DVD (67 min, 10 sek), barve, zvok (stereo). Klasika. https://www.glasbenamatica.si/mozart-requiem-k-626-dvd/. [COBISS.SI-ID 295569920]
108. Nude s simfoniki : v živo iz Križank. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018. 2 CD-ja (63 min, 3 sek; 62 min, 25 sek), stereo. https://zkpprodaja.si21.com/sl/Zabavna_glasba/NUDE_S_SIMFONIKI_V_ZIVO_IZ_KRIZANK_DVOJNI_CD/, https://val202.rtvslo.si/2018/04/na-sceni-87/. [COBISS.SI-ID 1114516574]

 


 

80 Jezikoslovje.

109. Francoščina : slovarček : [in ne samo za začetnike]. 1. izd. Maribor: Lingea, 2018. 719 str. ISBN 978-961-94404-2-1. [COBISS.SI-ID 294242304]
110. GOSTENČNIK, Januška, LEGAN RAVNIKAR, Andreja (urednik). Krajevni govori ob Čabranki in zgornji Kolpi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2018. 271 str., tabele, zvd. Zbirka Linguistica et philologica, 36. ISBN 978-961-05-0081-0. [COBISS.SI-ID 294536192]
111. KUMIN HORVAT, Mojca, ŠKOFIC, Jožica (urednik). Besedotvorni atlas slovenskih narečij : kulturne rastline. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2018. 1 atlas (262 str.), barv. zvd. Zbirka Jezikovni atlasi. ISBN 978-961-05-0088-9. ISSN 2232-5255. [COBISS.SI-ID 294932992]
112. PETRIC LASNIK, Ivana, PIRIH SVETINA, Nataša, PONIKVAR, Andreja. A, B, C --- gremo. Učbenik za začetnike na kratkih tečajih slovenščine kot drugega in tujega jezika. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 123 str., ilustr., 1 CD. ISBN 978-961-06-0044-2. [COBISS.SI-ID 293899520]
113. PISANSKI PETERLIN, Agnes. An introduction to the society and culture of the United States : a textbook for Slovene students of translation. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 99 str. ISBN 978-961-06-0057-2. [COBISS.SI-ID 294182912]
114. PODBORŠEK, Ljubica. Slikovni slovar slovenskega znakovnega jezika 3 : dodatek k učbeniku Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 3. 2. izd. Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2017. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-94215-0-5. [COBISS.SI-ID 289876992]
115. Ruščina : slovarček : [in ne samo za začetnike]. 1. izd. Maribor: Lingea, 2018. 703 str. ISBN 978-961-94404-3-8. [COBISS.SI-ID 294242816]

 


 

82 Književnost.

116. ANDERSON, Adeline Catherine. Anniejina pesem. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. 477 str. ISBN 978-961-7035-83-4, ISBN 978-961-7035-84-1. [COBISS.SI-ID 94625025]
117. APIH, Jure. Za lepo misel dam cekin. Ljubljana: Festfest, 2018. 135 str. ISBN 978-961-93978-3-1. [COBISS.SI-ID 294833152]
118. ARGULLOL, Rafael. Prekleta popolnost : spisi o žrtvovanju in slavljenju lepote. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018. 194 str. Zbirka Labirinti, 49. ISBN 978-961-7017-11-3. [COBISS.SI-ID 292851968]
119. ASHLEY, Jennifer. Ukradena Mackenziejeva nevesta. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. 461 str. Zgodbe Škotskega višavja, knj. 8. ISBN 978-961-7035-77-3, ISBN 978-961-7035-78-0. [COBISS.SI-ID 94438401]
120. AVBERŠEK, Kaja (avtor, ilustrator). Mile [ljubi] disko : nenavadne dogodivščine malega jamskega didžeja. Ljubljana: Forum, 2018. [108] str., ilustr. Zbirka 0, Posebna izdaja revije Stripburger. ISBN 978-961-6553-89-6. [COBISS.SI-ID 294306048]
121. BALŽALORSKY ANTIĆ, Varja. Klobuk Vere Revjakine B. : [(pesniška knjiga, prvenec)]. Ljubljana: Lud Šerpa, 2018. 77 str. Zbirka Klasična šerpa, 52. ISBN 978-961-6699-65-5. [COBISS.SI-ID 294253824]
122. BERBEROVA, Nina Nikolaevna. Knjiga o sreči. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018. 174 str. Nostalgija. ISBN 978-961-287-089-8. [COBISS.SI-ID 295005184]
123. BERGSTRIND, Gustav. Redroom. Žirovnica: Medium, 2018. 91 str. Archivum Petronius, knj. 1. ISBN 978-961-6895-18-7. [COBISS.SI-ID 294979584]
124. BOŽIČ, Rasto. Osamosvojitelj. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2018. 259 str. Knjižna zbirka Frontier, 122. ISBN 978-961-7030-31-0. [COBISS.SI-ID 94488321]
125. BROGAN, Tracy. Predaja v višavju. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 365 str. ISBN 978-961-00-3856-6, ISBN 978-961-00-3857-3. [COBISS.SI-ID 295488256]
126. BYBEE, Catherine. Njegova za vselej. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. 413 str. ISBN 978-961-7035-87-2, ISBN 978-961-7035-88-9. [COBISS.SI-ID 94625793]
127. CARLINO, Renée. Prisežem pri svojem življenju. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. 333 str. ISBN 978-961-7035-75-9, ISBN 978-961-7035-76-6. [COBISS.SI-ID 94434305]
128. CARTER, T. E. I stop somewhere. 1st. ed. London: Simon & Schuster, 2018. 298 str. ISBN 978-1-4711-6778-2. [COBISS.SI-ID 27864119]
129. CASSAR, Antoine. Potni list = Pasaporte = Passport = Putovnica. Ljubljana: Sanje, 2018. 64 str. ISBN 978-961-274-569-1. [COBISS.SI-ID 295466752]
130. CASTELLANOS MOYA, Horacio. Služkinja in rokoborec. 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2018. 209 str. Zbirka Besede. ISBN 978-961-7022-16-2, ISBN 978-961-7022-17-9. [COBISS.SI-ID 294859264]
131. CEPUŠ, Aleksander. Moj ligenček : [avtobiografska zgodba]. 1. natis. Celje: samozal., 2018. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-94170-3-4. [COBISS.SI-ID 295546880]
132. D'AVENIA, Alessandro. Umetnost krhkosti : kako ti Leopardi lahko reši življenje. Ljubljana: Družina, 2018. 239 str. ISBN 978-961-04-0503-0. [COBISS.SI-ID 294976512]
133. DOYLE, Arthur Conan. Baskervillski pes. 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2018. 213 str. Zbirka Sherlock Holmes. ISBN 978-961-275-191-3. [COBISS.SI-ID 294917376]
134. DOYLE, Arthur Conan. Dolina strahu. 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2018. 209 str. Zbirka Sherlock Holmes. ISBN 978-961-275-192-0. [COBISS.SI-ID 294917632]
135. EVANS, Katy. Hočem te. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 254 str. ISBN 978-961-00-3858-0, ISBN 978-961-00-3859-7. [COBISS.SI-ID 295489536]
136. GAŠPERIN, Breda, GASPERIN, Romano. Živim od tvojih besed : resnična ljubezenska zgodba v pismih : JLA 1983-1984 : [spremna beseda Gregor Čušin]. Ljubljana: Družina, 2018. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0502-3. [COBISS.SI-ID 294976000]
137. GLAMUZINA, Drago. Sami v tem gozdu : zbrane pesmi. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2018. 191 str. Zbirka Apokalipsa, no. 74. ISBN 978-961-6894-97-5. [COBISS.SI-ID 294274304]
138. GLAVAN, Polona. Gverilci. 2. izd. Ljubljana: Beletrina, 2018. 139 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-437-0. [COBISS.SI-ID 295523584]
139. GOLOB, Borut. Pes je mrtev. Maribor: Litera, 2018. 158 str. Knjižna zbirka Piramida. ISBN 978-961-7018-97-4. [COBISS.SI-ID 94588929]
140. GORUP-GODAR, Darja R. Tabu : erotika, šolstvo, norišnica, cerkev. Ljubljana: samozal., 2018. 134 str. ISBN 978-961-288-487-1. [COBISS.SI-ID 295105792]
141. GRISHAM, John. Žvižgači. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 356 str. ISBN 978-961-00-3864-1, ISBN 978-961-00-3865-8. [COBISS.SI-ID 295616256]
142. HEUSE, Dalila. Sramežljivost občutij : roman. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. 194 str. ISBN 978-961-278-392-1. [COBISS.SI-ID 295115776]
143. HOOVER, Colleen. Without merit. London [etc.]: Simon & Schuster, 2018. 362 str. ISBN 978-1-4711-7401-8, ISBN 978-1-4711-7188-8. [COBISS.SI-ID 23114037]
144. JANČAR, Drago. Postaje : popotni zapiski, premisleki, zgodbe. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 350 str. Zbirka S poti. ISBN 978-961-282-324-5. [COBISS.SI-ID 295111424]
145. KALAMUJIĆ, Lejla. Kličite me Esteban in druge zgodbe. Ljubljana: Škuc, 2018. 134 str. Zbirka Lambda, 133. ISBN 978-961-6983-21-1. [COBISS.SI-ID 294779904]
146. KAWAKAMI, Hiromi. Aktovka. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 214 str. Zbirka Roman. ISBN 978-961-01-5194-4. [COBISS.SI-ID 294844416]
nagrada: Tanizakijeva nagrada, 2001
147. KENDA HUSSU, Damjana. Tudi bog nas ne reši : politika je ku_ba in demos je_ena stranka. Ljubljana: Forma 7, 2018. 188 str. ISBN 978-961-7000-15-3. [COBISS.SI-ID 295392768]
148. KÖHLMEIER, Michael. Gospoda na obali. 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2018. 216 str. Zbirka Besede. ISBN 978-961-7022-18-6, ISBN 978-961-7022-19-3. [COBISS.SI-ID 295012096]
149. KOMINKA, Ana. Iskanje srca v tujini. 1. izd. Ribnica: Knjižnica Miklova hiša, 2018. 133 str., sl. avtorice. ISBN 978-961-94253-5-0. [COBISS.SI-ID 294753536]
150. LÄCKBERG, Camilla. Čarovnica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 676 str. ISBN 978-961-00-3854-2, ISBN 978-961-00-3855-9. [COBISS.SI-ID 295462656]
151. LINDSEY, Johanna. Ena sama velika skušnjava. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. 429 str. Maloryjevi, knj. 9. ISBN 978-961-7035-81-0, ISBN 978-961-7035-82-7. [COBISS.SI-ID 94438145]
152. LIU, Cixin. The three-body problem. Paperback ed. London: Head of Zeus, 2016. VI, 434 str. ISBN 978-1-784-97157-1. [COBISS.SI-ID 1962882]
nagrada: Hugo Award for Best Novel, 2015
153. MALPAS, Jodi Ellen. Prepovedan. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 342 str. ISBN 978-961-00-3866-5, ISBN 978-961-00-3867-2. [COBISS.SI-ID 295621632]
154. MALPAS, Jodi Ellen. S tem moškim. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 454 str. ISBN 978-961-00-3852-8, ISBN 978-961-00-3853-5. [COBISS.SI-ID 295419392]
155. MARENČE, Miha (avtor, ilustrator). Zgodbe starega macesna : zgodbe, spomini, premišljevanja. Bašelj: samozal. M. (Mihael) Marenče, 2018. 263 str, [16] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-288-432-1. [COBISS.SI-ID 294806016]
156. MARTIN, George R. R. Nightflyers and other stories. London: HarperVoyager, 2018. 368 str. ISBN 978-0-00-830076-0. [COBISS.SI-ID 1114792798]
157. MATIČETOV, Marko. Na tleh je nastalo morje. Žirovnica: Medium, 2018. 53 str. Archivum Petronius, knj. 2. ISBN 978-961-6895-19-4. [COBISS.SI-ID 294980096]
158. MICHALOPOULOU, Amanta. Zakaj sem ubila najboljšo prijateljico. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2018. 320 str. Zbirka Bralec, 118. ISBN 978-961-287-090-4. [COBISS.SI-ID 295019008]
159. MLAKAR, Tanja. Klošarka z Miklošičeve. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2018. 238 str. ISBN 978-961-04-0504-7. [COBISS.SI-ID 295094272]
160. MÖDERNDORFER, Vinko. Predanost : pesmi : [izbor ob avtorjevi 60 letnici]. Maribor: Založba Litera, 2018. 291 str. Knjižna zbirka Piramida. ISBN 978-961-7018-00-4. [COBISS.SI-ID 94754305]
161. MUŠIČ, Alojz (avtor, fotograf). Moje otroštvo in prelomna leta. Šempeter pri Gorici: samozal. A. Mušič, 2017. 124 str., [41] f. pril. ISBN 978-961-288-362-1. [COBISS.SI-ID 294382080]
162. NESS, Patrick. Release. London: Walker Books, 2018. 286 str. ISBN 978-1-4063-7869-6. [COBISS.SI-ID 23113781]
163. NEWSON, Karl. A bear is a bear : (except when he's not). London: Nosy Crow, 2018. [28] str., ilustr. ISBN 978-1-78800-099-4, ISBN 978-1-78800-098-7. [COBISS.SI-ID 9070498]
164. PATTERSON, James, PAETRO, Maxine. 17. strelec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 279 str. Zbirka Klub preiskovalk umorov, 17. ISBN 978-961-00-3860-3, ISBN 978-961-00-3861-0. [COBISS.SI-ID 295585536]
165. PEVEC, Zoran. Kako postati nihče : (melete thanatou) : [(pesniška zbirka)]. Ljubljana: Lud Šerpa, 2018. 83 str. Zbirka Klasična šerpa, 51. ISBN 978-961-6699-66-2. [COBISS.SI-ID 294254336]
166. PRODAN, Silvan. Brskanje po spominu. Ljubljana: Jutro, 2018. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-7024-05-0. [COBISS.SI-ID 294382592]
167. ROZMAN, Irena (avtor, ilustrator). Western za L. S. 1. izd. Ljubljana: Sophia, 2018. 153 str., ilustr. Zbirka Previharimo viharje, knj. 11. ISBN 978-961-7003-24-6. [COBISS.SI-ID 294445056]
168. SANCIN, Erik. Dvigalo. Bevke: Smar-team, 2018. 408 str. ISBN 978-961-7044-05-8. [COBISS.SI-ID 294541312]
169. SHAFFER, Mary Ann, BARROWS, Annie. The Guernsey literary & potato peel pie society. London [etc.]: Bloomsbury, 2018. 251 str., zvd. ISBN 978-1-4088-9599-3. [COBISS.SI-ID 23120693]
170. SMITH, James. Jaz (ni)sem zguba. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3872-6, ISBN 978-961-00-3873-3. [COBISS.SI-ID 295651584]
171. STEEL, Danielle. The Duchess. Paperback ed. London: Pan Books, 2018. 415 str. ISBN 978-1-5098-0027-8. [COBISS.SI-ID 16925236]
172. STEVENSON, Robert Louis. Popotovanje z oslico čez Sevene : [potopisna klasika]. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2018. 162 str., ilustr., zvd., avtorj. sl. Zbirka S terena. ISBN 978-961-7050-08-0. [COBISS.SI-ID 295436288]
173. STRELEC, Petra. Moje življenjske lekcije. 1. natis. Krško: samozal. P. Strelec, 2018. 106 str. ISBN 978-961-288-541-0. [COBISS.SI-ID 295320064]
174. ŠALAMUN, Tomaž. Jutro : šest zbirk iz zapuščine. Ljubljana: Beletrina, 2018. 597 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-374-8. [COBISS.SI-ID 295522304]
175. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. Nabiralka samot. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2018. 93 str. Zbirka Hiša pesmi. ISBN 978-961-274-560-8. [COBISS.SI-ID 295131904]
176. ŠTEPEC, Andreja. Edit Paf : [(pesniška knjiga, prvenec)]. Ljubljana: Lud Šerpa, 2018. 96 str., ilustr. Zbirka Klasična šerpa, 53. ISBN 978-961-6699-67-9. [COBISS.SI-ID 294254592]
177. TERŠEK, Andraž. Razmetanost pozlačenega drobca : po-etika. Brežice: Primus, 2018. 276 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7033-39-7. [COBISS.SI-ID 295282944]
178. TERŠEK, Silvo. Gnev : roman. Brežice: Primus, 2018. 246 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7033-42-7. [COBISS.SI-ID 295379968]
179. TUCKER, K. A. Zakopana voda. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. 479 str. ISBN 978-961-7035-79-7, ISBN 978-961-7035-80-3. [COBISS.SI-ID 94442497]
180. VRŠČAJ, Tina. Plašč. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 171 str. ISBN 978-961-282-327-6. [COBISS.SI-ID 294870016]
181. WATT, Erin. Padli dedič. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 301 str. ISBN 978-961-00-3869-6, ISBN 978-961-00-3870-2. [COBISS.SI-ID 295651072]
182. ZUPAN, Uroš. Ene in drugi : (lepljenka). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2018. 140 str. Zbirka Novi pristopi, 69. ISBN 978-961-7017-18-2. [COBISS.SI-ID 293977088]

 


 

82-93 Mladinska književnost.

183. ALBERTALLI, Becky. Leah on the offbeat. London: Penguin Books, 2018. 343 str. ISBN 978-0-241-33105-7. [COBISS.SI-ID 23122997]
184. ALBERTALLI, Becky. Love, Simon. London: Penguin Books, 2018. 303 str., ilustr. ISBN 978-0-241-33013-5. [COBISS.SI-ID 23928626]
185. ARDAGH, Philip. Strašni časi : tretja knjiga v trilogiji Edija Dikensa. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018. 144 str., ilustr. Zbirka Zvezdogled, Trilogija neverjetnih dogodivščin Edija Dikensa, knj. 3. ISBN 978-961-7047-08-0. [COBISS.SI-ID 295176704]
186. CAMPBELL, Jen. Franklin's flying bookshop. Reprinted. London: Thames & Hudson, 2017. [32] str., ilustr. ISBN 978-0-500-65109-4. [COBISS.SI-ID 12029001]
187. CANKAR, Ivan, DOBROVOLJC, France (urednik, avtor dodatnega besedila). Moje življenje. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 142 str. ISBN 978-961-01-1419-2. [COBISS.SI-ID 293872896]
188. CHAPMAN, Jane (avtor, ilustrator). Prav tako kot ti!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3721-7. [COBISS.SI-ID 293742592]
189. COLLINS, Ross (avtor, ilustrator). Thereʹs a bear on my chair. London: Nosy Crow, 2016. [26] str., ilustr. ISBN 978-0-85763-394-1, ISBN 978-0-85763-393-4. [COBISS.SI-ID 7789747]
190. DOLENC, Sašo. Od genov do zvezd : osupljive zgodbe iz sveta znanosti. 2. ponatis. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 222 str., ilustr. Zbirka Najst. ISBN 978-961-282-112-8. [COBISS.SI-ID 294738688]
191. DONALDSON, Julia. Pet grdin. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. [32] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5157-9. [COBISS.SI-ID 293469696]
192. DORIA, Živa Viviana (avtor, ilustrator). Deževen dan v gozdu : slikopis. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2018. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-75-3. [COBISS.SI-ID 295516672]
193. GLEITZMAN, Morris (avtor, avtor dodatnega besedila). Morda. 1. izd. Dob: Miš, 2018. 273 str. Nekoč. ISBN 978-961-272-299-9. [COBISS.SI-ID 294743296]
194. GRILC, Uroš. Polh rogovilež. 2. izd. Bevke: Škrateljc, 2018. [24] str., ilustr. Zbirka Škratolovščine. ISBN 978-961-94449-1-7. [COBISS.SI-ID 295227136]
195. GRUDEN, Igo. Miška osedlana in druge otroške pesmi. Trst: ZTT: = EST, 2018. 102 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-227-4. [COBISS.SI-ID 10183148]
196. HALL, Kirsten. The honeybee. 1st ed. New York [etc.]: Atheneum Books for Young Readers, 2018. [41] str., ilustr. ISBN 978-1-4814-6997-5. [COBISS.SI-ID 23885106]
197. HAVEL, Geoff. Divji spust. 1. izd. Dob: Miš, 2018. 126 str. Zbirka Z(o)renja. ISBN 978-961-272-301-9. [COBISS.SI-ID 295109120]
nagrada: Nagrada Združenja družinskih terapevtov Avstralije
198. HAWTHORNE, Lara (avtor, ilustrator). The night flower. London: Big Picture Press, 2018. [32] str., ilustr. ISBN 978-1-78741-053-4, ISBN 1-78741-053-6. [COBISS.SI-ID 1114604894]
199. HORSTSCHÄFER, Felicitas (avtor, ilustrator), VOGT, Johannes (avtor, ilustrator). Haus. 1. Aufl. Hildesheim: Gerstenberg, 2015. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-3-8369-5802-8. [COBISS.SI-ID 23881522]
200. KANIEWSKA, Paulina. Neverjetni 2. Zagreb: Egmont, 2018. 64 str., barvne ilustr. ISBN 978-953-13-1622-4. [COBISS.SI-ID 294364672]
201. KNAPMAN, Timothy. Superhero mum. London: Nosy Crow, 2018. [32] str., ilustr. ISBN 978-1-78800-144-1, ISBN 978-1-78800-022-2. [COBISS.SI-ID 23822130]
202. KOVIČ, Kajetan. Maček Muri. 23. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [24] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-86-11-12252-6. [COBISS.SI-ID 290176256]
203. LIU, Joanne (avtor, ilustrator). My museum. Munich; London; New York: Prestel, cop. 2017. [32], ilustr. ISBN 978-3-7913-7319-5, ISBN 3-7913-7319-6. [COBISS.SI-ID 1114740318]
204. LUYKEN, Corinna (avtor, ilustrator). The book of mistakes. New York: Dial Books for Young Readers, cop. 2017. [50] str., ilustr. ISBN 978-0-7352-2792-7. [COBISS.SI-ID 23881010]
205. MILBOURNE, Anna. Sunny day. London: Usborne, 2008. [24] str., ilustr. ISBN 978-074-608-919-4. [COBISS.SI-ID 6871193]
206. PAVLIČ, Jerca. Gindur. Ljubljana: Ekslibris, 2018. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-6838-86-3. [COBISS.SI-ID 293065984]
207. PEDUZZI, Elena. Soy Luna, Zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 11, Odločilo bo srce. Zagreb: Egmont, 2017. 157 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1518-0. [COBISS.SI-ID 291658752]
208. PEDUZZI, Elena. Soy Luna, Zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 12, Krog se zapira. Zagreb: Egmont, 2017. 157 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1519-7. [COBISS.SI-ID 292323840]
209. PEDUZZI, Elena. Soy Luna, Zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 13, Nekoč v davnih sanjah. Zagreb: Egmont, 2017. 157 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1520-3. [COBISS.SI-ID 292324096]
210. PERNARČIČ, Jožef. Legenda o ljubljanskem zmaju. [Ljubljana]: Gledališče EU Enigma ustvarjanja, 2018. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-288-363-8. [COBISS.SI-ID 294385664]
211. PEROCI, Ela. Muca Copatarica. 19. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [15] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-86-11-01313-8. [COBISS.SI-ID 292631296]
212. RIORDAN, Rick. The burning maze. London: Puffin, 2018. 452 str. The trials of Apollo, [3]. ISBN 978-0-141-36400-1. [COBISS.SI-ID 23121205]
213. ROWLING, J. K. Fantastic beasts and where to find them : Newt Scamander. London [etc.]: Bloomsbury: Obscurus Books, 2018. 98 str., ilustr. ISBN 978-1-4088-9694-5. [COBISS.SI-ID 23117109]
214. ROWLING, J. K. Harry Potter. Ognjeni kelih. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 602 str., ilustr. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-1812-1. [COBISS.SI-ID 271517184]
215. ROWLING, J. K. Harry Potter. Ognjeni kelih. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 600 str., ilustr. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-1812-1. [COBISS.SI-ID 293881600]
216. ROWLING, J. K. The tales of Beedle the Bard. London [etc.]: Bloomsbury: Lumos, 2017. 130 str., ilustr. ISBN 978-1-4088-8072-2, ISBN 978-1-4088-8309-9. [COBISS.SI-ID 22817586]
217. SAINT-VAL, Florie (avtor, ilustrator), EXBRAYAT, Étienne (avtor, ilustrator). Otto. [Nantes]: Éditions MeMo, 2017. [31] str., ilustr. ISBN 978-2-35289-357-8. [COBISS.SI-ID 13990942]
218. SALTEN, Felix. Prigode veverice Peri. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2018. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-76-2. [COBISS.SI-ID 295406080]
219. SIMON, Francesca. Grozni Gašper je zakon. 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 107 str., ilustr. Zbirka Grozni Gašper. ISBN 978-961-00-1218-4. [COBISS.SI-ID 268997376]
220. SMALLMAN, Steve. Plašni medved. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3716-3. [COBISS.SI-ID 293741568]
221. STOJANOVIĆ, Ina. Čebela Bela iz Podsmreke : pravljica skozi didaktiko. Višnja Gora: samozal. I. Stojanović, 2018. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-288-480-2. [COBISS.SI-ID 295045888]
222. SUHODOLČAN, Primož. Sprout : from lanky to legendary. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2018. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-275-193-7. [COBISS.SI-ID 295150080]
223. TASINATO, Anna. Soy Luna, Zgodbe o prijateljih in kotalkanju. 10, Felicityjina skrivnost. Zagreb: Egmont, 2017. 157 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1517-3. [COBISS.SI-ID 291603968]
224. WATT, Fiona. That's not my car --- : its windows are too shiny. London: Usborne publishing, cop. 2004. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. Usborne touchy-feely books. ISBN 978-0-7460-5662-2. [COBISS.SI-ID 5997792]
225. WATT, Fiona. That's not my dragon --- : its ears are too tufty. London: Usborne publishing, cop. 2018. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. Usborne touchy-feely books. ISBN 978-1-4095-2548-6. [COBISS.SI-ID 5997536]
226. WATT, Fiona. That's not my kitten --- : its ears are too soft. London: Usborne publishing, cop. 2006. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. Usborne touchy-feely books. ISBN 978-0-7460-7148-9. [COBISS.SI-ID 5997280]
227. WATT, Fiona. That's not my mermaid --- : her hair is too fluffy. London: Usborne publishing, cop. 2012. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. Usborne touchy-feely books. ISBN 978-1-4095-4598-9. [COBISS.SI-ID 23121461]
228. WATT, Fiona. That's not my princess --- : her tiara is too bumpy. London: Usborne publishing, cop. 2006. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. Usborne touchy-feely books. ISBN 978-0-7460-7368-1. [COBISS.SI-ID 5997024]
229. WATT, Fiona. That's not my unicorn --- : its mane is too fluffy. London: Usborne publishing, cop. 2017. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. Usborne touchy-feely books. ISBN 978-1-4749-3597-5. [COBISS.SI-ID 6296469]

 


 

82-F-odr Igrani filmi za odrasle

230. Aus dem Nichts = Obupana. Vojnik: Fivia, [2018]. 1 video DVD (101 min, 50 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5723272/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1114711902]
nagrada: Cannes, 2017 (glavna igralka), Zlati globus, 2018 (tujejezični film)
231. Bacalaureat = Matura. Logatec: Go Partner, 2018. 1 video DVD (122 min, 11 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt4936450/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1114704990]
nagrada: Cannes, 2016 (režiser), še 9 nagrad in 24 nominacij
232. The big sick = Ljubezen na prvo bolezen. Logatec: Go Partner, 2018. 1 video DVD (114 min, 49 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5462602/?ref_=nv_sr_3. [COBISS.SI-ID 1114699870]
233. Dark places = Temačni kraji. Logatec: Go Partner, 2018. 1 video DVD (108 min, 2 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt2402101/?ref_=nm_flmg_act_15. [COBISS.SI-ID 1114700382]
234. The Florida project = Projekt Florida. Vojnik: Fivia, [2018]. 1 video DVD (107 min, 4 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5649144/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1114538334]
235. Foxtrot. Vojnik: Fivia, [2018]. 1 video DVD (108 min, 13 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6896536/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 13965342]
nagrada: Benetke, 2017 (film, režiser)
236. Ivan. Vojnik: Fivia, [2018]. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6061558/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1114535006]
nagrada: Slovenski filmski festival, 2017 (celovečerni igrani film, scenarij, fotografija, glavna ženska vloga, maska, izvirna glasba)
237. The killing of a sacred deer = Ubijanje svetega jelena. Logatec: Go Partner, 2018. 1 video DVD (116 min, 5 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5715874/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1114702686]
nagrada: Cannes, 2017 (scenarij)
238. Mao's last dancer = Zadnji Maov plesalec. Logatec: Go Partner, 2018. 1 video DVD (116 min, 44 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt1071812/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1114707550]
239. Neljubovʹ = Brez ljubezni. Vojnik: Fivia, [2018]. 1 video DVD (121 min, 59 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6304162/?ref_=nv_sr_5. [COBISS.SI-ID 1114714206]
nagrada: Cannes, 2017 (režiser), Cezar, 2018 (tujejezični film), evropska filmska nagrada, 2017 (snemalec, skladatelja)
240. Otpisani = Odpisani. Vrhovci: CD-COM, 2007. 1 video DVD (79 min, 8 sek), barve, zvok (dolby digital 2.0). https://www.imdb.com/title/tt0071956/?ref_=nm_knf_i1. [COBISS.SI-ID 19190327]
241. Partizanska eskadrila = Partizanska eskadrilja. Vrhovci: CD-COM, 2008. 1 video DVD (124 min, 3 sek), barve, zvok (dolby digital 2.0). https://www.imdb.com/title/tt0078832/?ref_=ttawd_awd_tt. [COBISS.SI-ID 15275577]
nagrada: Filmski festival Pula, 1979 (režiser)
242. The shape of water = Oblika vode. Ljubljana: Menart Records, 2018. 1 video DVD (118 min, 17 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5580390/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 23878962]
nagrada: Oskar, 2018 (film, režiser, izvirna glasba, scenografija), zlati globus, 2018 (režiser, izvirna glasba), BAFTA, 2018 (scenografija, izvirna glasba), Benetke, 2017 (režiser, film, glasba)
243. Testről és lélekről = O telesu in duši. Vojnik: Fivia, [2018]. 1 video DVD (111 min, 4 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5607714/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1114536286]
nagrada: Berlin, 2017 (Zlati medved)
244. Valter brani Sarajevo. Vrhovci: CD-COM, 2008. 1 video DVD (128 min, 44 sek), barve, zvok (dolby digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0069452/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 19190071]

 


 

82-F-otr Filmi in risanke za otroke

245. Govoreči Tom in prijatelji 3 = Talking Tom and friends. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018. 1 video DVD (ca 99 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt4648640/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1114386014]
246. Govoreči Tom in prijatelji 4 = Talking Tom and friends. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2018. 1 video DVD (ca 99 min), barve, zvok (stereo 2.0). http://www.imdb.com/title/tt4648640/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1114504030]
247. Meester Kikker = Učitelj Žaba. Vojnik: Fivia, [2018]. 1 video DVD (80 min, 5 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt4923200/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1114714462]

 


 

82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

248. AVSENIK NABERGOJ, Irena (avtor, avtor dodatnega besedila). Podobe resničnosti, resnice in ljubezni v Svetem pismu in literaturi. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018. 745 str. ISBN 978-961-268-053-4. [COBISS.SI-ID 294218752]
financer: ARRS, Program, P6-0262, SI, Judovsko-krščanski viri in razsežnosti pravičnosti

 


 

9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

249. BLOCH, Marc, BLOCH, Étienne (urednik). Apologija zgodovine ali zgodovinarjev poklic. Kritična izd. Étienna Blocha. Ljubljana: ISH Inštitut za humanistične študije, 2006. 183 str. Studia humanitatis, letn. 10. ISBN 961-6192-07-8. [COBISS.SI-ID 26457901]
250. BOUCHERON, Patrick. Kaj zmore zgodovina : nastopno predavanje na Collège de France, 17. decembra 2015. Ljubljana: Studia humanitatis, 2018. 46 str. Studia humanitatis. ISBN 978-961-6798-77-8. [COBISS.SI-ID 294794752]
251. COLOMBO, Miralda. Mappe delle città : il giro del mondo in 20 metropoli. Milano: Electakids, 2017. 87 str., ilustr. ISBN 978-88-918-1454-8. [COBISS.SI-ID 23116853]
252. DRAŠKOVIČ PELC, Petra (avtor, fotograf), ESENKO, Luka (avtor, fotograf), GANTAR, Jošt (avtor, fotograf). Slikovita Slovenija : 100 najlepših razgledov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5119-7. [COBISS.SI-ID 294917120]
253. FERGUSON, Kitty. Stephen Hawking : his life and work : the story and science of one of the most extraordinary, celebrated and courageous figures of our time. Revised and updated. London [etc.]: Bantam Books, 2017. 572 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-857-50367-1. [COBISS.SI-ID 23913522]
254. FREEMAN, Douglas Southall. George Washington. Mladi Washington. Šmarješke Toplice: Stella, 2018-. Zv. <1>-, ilustr. ISBN 978-961-246-751-7, ISBN 978-961-246-756-2. [COBISS.SI-ID 294978048]
255. GLAVAN, Slavica. Štore na starih razglednicah = Štore on old postcards. Štore: Izobraževalni center Štore, 2017. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-285-718-9. [COBISS.SI-ID 91961089]
256. Intervju 2018. Ljubljana: Mladina časopisno podjetje, 2018. 144 str., ilustr. Mladina, 2018, posebna poletna št. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 23116597]
257. RAVNIKAR, Tone, DJURA JELENKO, Saša (avtor, urednik). Točka v času : arheološko najdišče Slovenj Gradec - glasbena šola 2009/2010. Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2017. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-94347-1-0. [COBISS.SI-ID 294216192]
258. MLACOVIĆ, Dušan, URANKAR, Nataša. Zgodovina 2 : učbenik za drugi letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0067-3. [COBISS.SI-ID 254836736]
259. KOSI, Miha, GOLEC, Boris, WEISS, Janez, PREINFALK, Miha, KOS, Dušan, WEISS, Janez (urednik, avtor dodatnega besedila). Neumarkt - Möttling - Metlika : nastanek in razvoj mesta od konca 13. do začetka 19. stoletja. Metlika: Belokranjski muzej, 2018. 367 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6652-19-3. [COBISS.SI-ID 294598400]
260. BOŠTJANČIČ, Irena (urednik), ČOSIČ, Jadranka (urednik). Partizanska bolnišnica Zalesje : projektno delo učencev Osnovne šole Rudija Mahniča-Brkinca Pregarje. 3. dopolnjena izd. Ilirska Bistrica: Občina, 2018. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-92853-1-2. [COBISS.SI-ID 294636032]
261. PETKOVŠEK, Matija. Doživljaji iz svetovne vojne : dnevnik vojaka 97. tržaškega pehotnega polka (1914-1918). 1. izd. Hotedršica: samozal. R. Brus, 2018. 143 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-288-224-2. [COBISS.SI-ID 293388800]
262. PETRIČ, Ernest. Spomini in spoznanja : diplomat, pravnik, politik. 1. izd. V Celovcu: Mohorjeva družba; Mengeš: Center za evropsko prihodnost; Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZRC SAZU, 2018. 558 str., ilustr. Studia Diplomatica Slovenica, Personae, 4. ISBN 978-3-7086-0940-9. ISSN 1855-9182. [COBISS.SI-ID 294325248]
263. REBERNIK, Dejan (avtor, fotograf). Osnove fizične geografije Evrope. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0060-2. [COBISS.SI-ID 294302208]
264. SENEGAČNIK, Jurij (avtor, fotograf), DROBNJAK, Borut (avtor, fotograf). Obča geografija za 1. letnik gimnazij. 13. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 192 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6357-94-4. [COBISS.SI-ID 290953216]
265. ŠTEPEC, Marko (urednik). 100 let od konca prve vojne : 1914-1918 med vojno in spominom. Posebna izd. Ljubljana: Družina, 2018. 106 str., ilustr. SLO. ISSN 2350-4641. [COBISS.SI-ID 23850802]
266. SKOK, Jože, ULČAR, Miha (avtor, fotograf), GERBEC, Franci, VOJSKA, Vera, MAJHENIČ, Marija (urednik). Svoboda : plačilo za žrtve. Domžale: Združenje borcev za vrednote NOB občine Domžale, 2017. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6681-56-8. [COBISS.SI-ID 292958464]
267. ŠARIČ, Zoran. Županov boj : Franc Kangler - zakulisje osebne in politične apokalipse. 1. izd. Maribor: samozal. Zorstyle, 2018. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-288-283-9. [COBISS.SI-ID 293860096]
268. ŠIMAC, Igor. Dežele sveta. 1. izd. Nova Gorica: samozal. I. Šimac, 2018. 816 str. ISBN 978-961-93972-0-6. [COBISS.SI-ID 283042304]
269. WALKER, Benedict. Colorado. 3rd ed. Carlton (Victoria) [etc.]: Lonely Planet Global, 2018. 382 str., ilustr., zvd. Lonely planet. ISBN 978-1-78657-344-5. [COBISS.SI-ID 23113525]
270. CVETEK, Marija, KALAN, Barbara (urednik). Gorenjska v času prve svetovne vojne in soška fronta 1915-1917 : tako srdite vojske, kot je ta, še ni bilo : zbornik povzetkov 3. zgodovinskega dneva, Kranj, 18. junij 2018. Kranj: Gorenjski muzej, 2018. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-93-9. [COBISS.SI-ID 295038464]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 29. 8. 2018

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam