skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

avgust 2019

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

Vsebina


0 Splošno

1. DENEUX, Xavier (avtor, ilustrator). Nasprotja. Domžale: Epistola, 2019. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. ISBN 978-961-6976-84-8. [COBISS.SI-ID 298536192]


1 Filozofija. Psihologija.

2. AKINMADE-AKERSTRÖM, Lola. Lagom : švedska skrivnost dobrega življenja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4180-1. [COBISS.SI-ID 300261632]
3. ANDRAŠIČ, Tamara. Zaupaj življenju : [premagaj omejujoča prepričanja o partnerskih in poslovnih odnosih]. 1. izd. Izola: samozal., 2019. 266 str. ISBN 978-961-290-350-3. [COBISS.SI-ID 300657664]
4. DEBEVC, Maja. Čarobni napoj. 1, Kako v duhovnosti iz teorije v prakso. Kresnice: Divinum cor, 2019. 111 str. ISBN 978-961-93756-6-2. [COBISS.SI-ID 300132864]
5. DEBEVC, Maja. Strah, moj najboljši prijatelj. Kresnice: Divinum cor, 2019. 181 str. ISBN 978-961-93756-5-5. [COBISS.SI-ID 300070144]
6. DYER, Wayne W. Dragulj je v tebi. 3. natis. Kranj: Ganeš, 2006. 271 str. ISBN 961-200-025-5. [COBISS.SI-ID 224028928]
7. ERIKSON, Thomas. Obkrožen z idioti : štiri oblike človekovega vedenja in kako se uspešno sporazumevati z njimi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 300 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4216-7, ISBN 978-961-00-4217-4. [COBISS.SI-ID 300793600]
8. ROŠKER, Jana S. (urednik). Filozofija na Tajvanu : značilnosti, vloga in pomen. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2019. 219 str. Zbirka Studia humanitatis Asiatica. ISBN 978-961-06-0214-9. ISSN 2463-8900. [COBISS.SI-ID 300429312]
9. HILL, Napoleon. Bogastvo in notranji mir. 1. natis. Celje: Zavod Gaia planet, 2019. 338 str. ISBN 978-961-7079-01-2. [COBISS.SI-ID 300983040]
10. HUIJS, Peter. Poklicalo ju je srce sveta : razmišljanje Petra Huijsa o nastanku in razvoju duhovne šole Zlatega rožnega križa ter o njenih ustanoviteljih, Janu van Rijckenborghu in Catharose de Petri. 1. izd. Ljubljana: Rosa, 2019. XXV, 361 str., ilustr. Čas za spremembo medicine. ISBN 978-961-93952-3-3. [COBISS.SI-ID 299627008]
11. POGAČNIK, Ana, POGAČNIK, Marko (avtor, prevajalec), ROTTENBURG, Thomas von. Resnica iz prihodnosti : sporočilo bosanskih piramid kot impulz preobrazbe za Novi čas. 1. izd. Ljubljana: Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa, 2019. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-93433-4-0. [COBISS.SI-ID 299756800]
12. POGAČNIK, Marko (avtor, ilustrator). Zemlja rojeva novo dobo miru in sožitja med vsemi bitji. Ljubljana: Društvo za sožitje človeka, narave in prostora, Vitaaa, 2018. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-93433-2-6. [COBISS.SI-ID 295191296]
13. RIJCKENBORGH, J. van. Izpoved bratstva rožnega križa : ezoterična analiza Confessia Fraternitatis R. C. Jana van Rijckenborgha. 1. slovenska izd. Ljubljana: Rosa, 2015. 88 str. Skrivnosti bratstva rožnega križa, 2. ISBN 978-961-93952-0-2. [COBISS.SI-ID 282561280]
14. SUNIM, Haemin. Ljubezen do nepopolnih stvari : kako sprejemati sebe v svetu, ki zahteva popolnost. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4238-9. [COBISS.SI-ID 301010176]
15. TATARSKY, Daniel. Kul filozofija : polna nenavadnih dejstev za otroke vseh starosti. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-29-4. [COBISS.SI-ID 300175104]


2 Verstvo. Bogoslovje.

16. GRÜN, Anselm. Ko ne veš več, kako naprej : duhovni impulzi za nov začetek. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2019. 177 str. ISBN 978-961-265-183-1. [COBISS.SI-ID 300620800]
17. BOUËTIEZ, Anne Sophie du. Kaj pomeni verovati v Boga? : odgovori na velika življenska vprašanja v luči krščanstva. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-278-445-4. [COBISS.SI-ID 300090112]
18. KLÁTIK, Miloš. Po stopinjah naših prednikov : vpliv evangeličanov na razvoj narodnostne identitete na Slovaškem. Murska Sobota: Evangeličanska cerkev AV v Republiki Sloveniji, 2017. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-285-852-0. [COBISS.SI-ID 92931329]
19. KOLAR, Bogdan, RAMOVŠ, Mojca, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, ŽOHAR, Špela, LAMOVŠEK, Marjan (urednik). Koprivnik in Gorjuše v zrcalu stoletij : 1793-2018 : monografija ob 225. obletnici imenovanja Valentina Vodnika za prvega stalnega dušnega pastirja in izgradnje župnijske cerkve na Koprivniku. Koprivnik v Bohinju: Turizem Bohinj, 2018. 227 str., ilustr. ISBN 978-961-288-670-7. [COBISS.SI-ID 296228096]
20. ŠKRABEC, Milan. Romarski pozdrav : slovenski božjepotni kraji na starih razglednicah. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 426 str., ilustr. ISBN 978-961-278-449-2. [COBISS.SI-ID 300694016]


3 Družbene vede.

21. ŠAUPERL, Marija (urednik, fotograf). Brigadirski dnevnik : 1975-2018 : [ob 40-letnici mladinskega prostovoljnega dela v Slovenskih goricah]. 1. natis. Lenart: Območno združenje za vrednote NOB, 2018. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6681-63-6. [COBISS.SI-ID 96258561]
22. DESCOLA, Philippe. Onstran narave in kulture. Ljubljana: Studia humanitatis, 2018. 686 str. Studia humanitatis. ISBN 978-961-6798-81-5. [COBISS.SI-ID 298423552]
23. FERFILA, Bogomil, FERFILA, Ariana. Večna Indija. Ljubljana: Demat, 2019. 235 str., [308] str. pril., tabele. Zbirka Svet na dlani, knj. 49. ISBN 978-961-7045-14-7. [COBISS.SI-ID 300538368]
24. FERFILA, Bogomil, FERFILA, Ariana. Velika Indija. Ljubljana: Demat, 2019. 731 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7045-15-4. [COBISS.SI-ID 300593920]
25. MILJAVEC, Lija L. E-zlorabe otrok in mladostnikov : priročnik, ki predstavi razsežnosti zlorab otrok in mladostnikov na spletu ter ponudi smernice za ukrepanje. 1. ponatis. Ljubljana: Prijavna točka Spletno oko, Univerza v Ljubljani: Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko, 2018. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-235-860-0. [COBISS.SI-ID 297548800]
26. SMOLE, Vera (urednik), REPE, Aleksandra (urednik), STANONIK, Marija (urednik). Naruobe prav : folklorne in spominske pripovedi iz šentruperske fare na Dolenjskem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 546 str., [8] f. pril., ilustr. Zbirka Glasovi, knj. 52. ISBN 978-961-05-0197-8. [COBISS.SI-ID 300329984]
27. ADAM, Frane, CENTRIH, Matija, DOVNIK, Igor, FLAŠKER, Petra, JAMBREK, Peter, KOMEL, Dean, KOVŠCA, Alojz, TOPLAK PEROVIĆ, Barbara, TOPLAK, Ludvik, TRONTELJ, Matjaž, VAUPOT, Zoran, ZALAZNIK, Tomaž (urednik, avtor), KOMEL, Dean (urednik). Od monopola do konkurence : razprave. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2019. 122 str. Zbirka Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji. ISBN 978-961-7014-16-7. [COBISS.SI-ID 299978240]
28. PERŠOLJA, Mateja (avtor, fotograf). Formativno spremljanje znanja v praksi : priročnik za učitelje. 2. dopolnjena in popravljena izd. Domžale: M. Peršolja, 2019. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-290-371-8. [COBISS.SI-ID 300865280]
29. GORKIČ, Primož (zbiratelj, urednik). Praktikum za kazensko procesno pravo. 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta: Litteralis, 2018. 462 str. ISBN 978-961-6447-76-8. [COBISS.SI-ID 296379136]
30. SCHREINER, Patrick. Podreditev kot svoboda : življenje v neoliberalizmu. Ljubljana: Krtina, 2019. 130 str. Zbirka Krt, 189. ISBN 978-961-260-121-8. ISSN 1408-1105. [COBISS.SI-ID 300480000]
31. Gradbeni zakon (GZ). 1. dotis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2018. 227 str. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-643-9. [COBISS.SI-ID 295526400]
32. LAMBERGER KHATIB, Maja (urednik). Sožitje med kulturami : poti do medkulturnega dialoga III : [monografija znanstvenih člankov z recenzijami]. 1. natis. Maribor: Pivec, 2015. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-6968-43-0. [COBISS.SI-ID 85335809]
33. ŠTRUKELJ, Stanka. Izzivi delovanja Ministrstva za zunanje zadeve v spremenjenem mednarodnem okolju : pogled iz diplomatske prakse. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019. 195 str., ilustr. Zbirka Acta diplomatica. ISBN 978-961-235-867-9. [COBISS.SI-ID 298399744]
34. URBAR, Bogdan. Tuji prostovoljci v Bosni in Hercegovini ter pojav bošnjaškega islamizma. 1. natis. Ljubljana: eBesede, 2019. 353 str. ISBN 978-961-7022-29-2. [COBISS.SI-ID 299812608]
35. VODOPIVEC, Marina, SMERAJEC, Mojca. Usposabljanje mentorjev dijakom in študentom. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center; Kranj: Šolski center, 2016. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-6915-00-7. [COBISS.SI-ID 286375936]
36. TACOL, Alenka (avtor, urednik), LEKIĆ, Ksenija (avtor, urednik), KONEC JURIČIČ, Nuša (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila), SEDLAR, Nataša, ROŠKAR, Saška, TACOL, Drago (urednik), TRATNJEK, Petra (urednik), KRALJ, Domen (urednik). Zorenje skozi To sem jaz : razvijanje socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe : priročnik za preventivno delo z mladostniki. prenovljena izd. priročnika 10 korakov do boljše samopodobe iz leta 2011. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-77-5. [COBISS.SI-ID 299704320]


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

37. BAJD, Barbara. Let's go to Postojna cave : 200 years since the discovery of the largest part of the Postojna cave. Ljubljana: Hart: = Hart Publishing, 2019. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-27-9. [COBISS.SI-ID 289341952]
38. DENEUX, Xavier (avtor, ilustrator). Oblike. Domžale: Epistola, 2019. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. ISBN 978-961-6976-85-5. [COBISS.SI-ID 298536704]
39. DOLENC, Darko. Organska kemija : univerzitetni učbenik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019. IX, 381 str., ilustr. ISBN 978-961-7078-00-8. [COBISS.SI-ID 300361984]
40. JACKSON, Tom. Astronomija : ilustrirana zgodovina vesolja. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-251-459-4. [COBISS.SI-ID 300537856]
41. NEWMAN, Ben (avtor, ilustrator). Okoli sveta. Domžale: Epistola, 2019. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-6976-86-2. [COBISS.SI-ID 298725376]
42. PAVLIČ, Gregor. Na vrtiljaku števil. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5140-1. [COBISS.SI-ID 300702208]
43. PIHLAR, Boris (avtor, ilustrator, fotograf), PROSEN, Helena (avtor, ilustrator). Osnove analizne kemije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-7078-01-5. [COBISS.SI-ID 300552192]
44. TABARELLI, Silvia. Matematika na dlani. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5381-8. [COBISS.SI-ID 300792576]


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

45. ALLINSON, Kate, FEATHERSTONE, Kay. Ščepec njama : 100 shujševalnih receptov iz domače kuhinje. Preserje: Aktivni mediji, 2019. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-94511-4-4. [COBISS.SI-ID 300193024]
46. BIELAU, Klaus. Zdravljenje & duhovnost : poti do ozdravitve. 1. izd. Ljubljana: Rosa, 2019. 139 str. Čas za spremembo medicine. ISBN 978-961-93952-2-6. [COBISS.SI-ID 298863104]
47. BURJA, Silva, TREIBER, Milena, TEKAUC-GOLOB, Andreja. Učinkovita uporaba ultrazvočne preiskave možganov v obdobju novorojenčka. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. XV, 194 str., ilustr. ISBN 978-961-286-254-1. [COBISS.SI-ID 96382721]
48. CETINSKI, Vesna. Menopavza : je to konec, le pavza ali nov začetek?. Brežice: Primus, 2019. 134 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7033-89-2. [COBISS.SI-ID 300799488]
49. CHOPRA, Deepak, TANZI, Rudolph E. Razvijte sposobnosti samoiscjeljenja : inovativni sedmodnevni program za jačanje imunosnog sustava i zdravlja općenito. Zagreb: V.B.Z., 2019. 306 str. Biblioteka 1000 cvjetova, knj. 154. ISBN 978-953-52-0152-6. [COBISS.SI-ID 14393374]
50. ROŠKAR, Saška (urednik), JERIČEK KLANŠČEK, Helena (urednik), VINKO, Matej (urednik), HOČEVAR-GROM, Ada (urednik). Duševno zdravje otrok in mladostnikov v Sloveniji : povzetek publikacije. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-80-5. [COBISS.SI-ID 299904000]
51. FRIDL, Suzana. Zdravo hujšanje je naravno hujšanje : shujšajmo in ozdravimo bolezni z naravnim, preprostim in učinkovitim načinom brez stradanja : [revolucija v prehrani : priročnik za naravno zdravljenje, zdravo prehranjevanje in hujšanje]. Dopolnjena izd. Hajdina: Izziv, društvo za oblikovanje in izvajanje družbeno odgovornih programov, 2011. 162 str., ilustr. ISBN 978-961-93133-1-2. [COBISS.SI-ID 257887488]
52. GRAJŽL, Petra. Kultura zavzetih inovatorjev 3 x 12. 1. natis. Brežice: Zavod VednoZavedno, 2018. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-94386-0-2. [COBISS.SI-ID 293886720]
53. KAUFMAN, Raun Kahlil. Autizam: revolucionarno otkriće : inovativna metoda Son-Rise koja je pomogla obiteljima u cijelom svijetu. Zagreb: V.B.Z., 2019. 345 str., tabele, graf. prikazi. Biblioteka Stručno popularna. ISBN 978-953-52-0135-9. [COBISS.SI-ID 1116209246]
54. KODRIČ, Jana. Motnje tikov : napotki za starše in otroke s tiki, ki pridejo prav tudi učiteljem. Ljubljana: Izobraževalni center Pika, Center Janeza Levca, 2019. 17 str., ilustr. ISBN 978-961-94503-3-8. http://icpika.si/gradiva-za-strokovnjake/vse-publikacije/. [COBISS.SI-ID 299372032]
55. KOJC, Meta, ŽIVADINOV, Dragan. Kosovelova tipografija in oblikovanje knjig Borisa Balanta. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2019. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 299328000]
56. MIDDEKE, Martin, VÖLKER, Klaus, LAUPERT-DEICK, Claudia. Kako znižati visok krvni tlak brez zdravil : prepoznajte dejavnike tveganja in jih izločite. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2019. 371 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-88-5. [COBISS.SI-ID 300865024]
57. BEČAN, Tanja, RASPERGER, Romana (avtor, urednik). Mladi dihajo življenje na polno! : zbornik ob 90-letnici obstoja Mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna in ob 10-letnici delovanja progama Šola zdravega odraščanja na Rakitni. 1. izd. Rakitna: MKZ, 2018. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-288-463-5. [COBISS.SI-ID 294967296]
58. ORLOV, Igor. Navtični priročnik : praktični vodnik za jadralce in vse, ki se podajo na morje. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2019. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-261-514-7. [COBISS.SI-ID 300145152]
59. PELJHAN, Martina, ČAR, Jože, VODOPIJA, Davor. Antonijev rov 1500 : Rudnik živega srebra Idrija =Mercury Mine. Idrija: CUDHg, 2019. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-290-245-2. [COBISS.SI-ID 299950848]
60. PERDIJA, Zoran. Bilanca zdravja in počutja. Maribor: CiiM plus, 2019. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-290-068-7. [COBISS.SI-ID 298776320]
61. PIVK, Breda. Laboratorijska hematologija : učbenik za modul Laboratorijska hematologija in transfuziologija (vsebinski sklop laboratorijska hematologija) za program Tehnik laboratorijske biomedicine v 2. in 3. letniku. 1. izd. Ljubljana: Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, 2019. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-91799-6-3. [COBISS.SI-ID 299791872]
62. SLAK, Boštjan (urednik), FRANGEŽ, Danijela (urednik). Ponarejena zdravila v teoriji in praksi. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze; Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2019. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-286-275-6. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/416. [COBISS.SI-ID 96808193]
63. SCHIFTAN, Dania. Prišlo mi bo! : orgazem je le stvar vaje : [v 10 korakih do vaginalnega vrhunca]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4211-2, ISBN 978-961-00-4212-9. [COBISS.SI-ID 300722944]
64. SEVER, Franc. Brnik, letališče ali lovišče. 1. izd. Maribor: Pivec, 2016. 446 str., ilustr. ISBN 978-961-6968-33-1. [COBISS.SI-ID 85773825]
65. REBERNAK, Marjana, ČANJI, Vanesa (urednik). 100. obletnica Unior : stoletje izkušenj za novo tisočletje. Zreče: Unior, 2019. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-290-217-9. [COBISS.SI-ID 299816448]
66. BOHTE, Irena (urednik, avtor dodatnega besedila), KOČEVAR, Minka (urednik, avtor dodatnega besedila). Zelišča v kulinariki. Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo, 2019. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-94452-2-8. [COBISS.SI-ID 299969792]


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

67. KOREN, Aleksander. Akcijski načrt obnove rečnih in obrečnih habitatov na območju Natura 2000 Mura = Action plan for habitat restoration in Natura 2000 site Mura. Ljubljana: Zavod RS za varstvo narave, 2019. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-6885-17-1. [COBISS.SI-ID 96569345]
68. BICKERT, Jeff (urednik), BOHINC, Klara (urednik), BOLČINA, Matjaž (urednik), VARDJAN, Maja (urednik), ZOREC, Maruša (urednik). Odstiranja : Arrea arhitekti. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2018. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-7032-06-2. [COBISS.SI-ID 294900992]
69. BABIĆ, Miroslava, VODEB, Vlasta (avtor, urednik), BURUIANA, Antonina. Art nouveau architecture in urban planning in the Danube region. Ljubljana: Urban Planning Institute of the Republic of Slovenia, 2019. 257 str., ilustr. ISBN 978-961-6390-51-4. [COBISS.SI-ID 300490240]
70. KLANŠEK, Barbara (avtor, fotograf), ERBEŽNIK KLANŠEK, Milena (avtor, urednik), SLANA, Anže, STELE, Olga, STELE, Matej (avtor, fotograf), NOGRAŠEK, Ivan. Baročna lepotica na Bukovem griču. Dopolnjena in prenovljena izd. Tunjice: Društvo Tun'ški glas: Župnija, 2019. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-290-369-5. [COBISS.SI-ID 300837888]
71. BICKERT, Jeff (avtor, fotograf). We're open!. Ljubljana: Centre for Creativity - CfC, Museum of Architecture and Design, 2019. [70] str., [1] zganj. f., ilustr. ISBN 978-961-6669-54-2. [COBISS.SI-ID 299436032]
72. KOLBIČ, Gabrijela (urednik), STAVBAR, Vlasta (urednik). Bogo Čerin : 1947-2017. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2019. 60 str., ilustr. Zbirka Osebnosti, 6. [COBISS.SI-ID 96891649]
73. FERANT, Veni (fotograf), PAVLIN, Tomaž. Naših 40 let. Celje: Celjski oktet, 2019. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 301086208]
74. GOMIŠČEK, Toni. Pot vodnjakov : od Nove Gorice do Doberdoba. Miren; Kostanjevica: Občina, [med 2014 in 2015]. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19782962]
75. HRASTNIK JANČIČ, Sonja (umetnik, fotograf). O(d)čaran svet : razstava slik in grafik akademske slikarke Sonje Hrastnik Jančič : Galerija Velenje, 16. 5.-16. 6. 2019. [Velenje: Festival Velenje - Galerija, 2019]. [11] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 300869888]
76. KAVČIČ, Boštjan (umetnik, fotograf), POLJŠAK FURLAN, Mateja (urednik). Linija = Line : pregledna razstava ORGanizmov 2002-2019 = retrospective exhibition of ORGanisms 2002-2019 : Mestna galerija Nova Gorica, 17. 5.-7. 6. 2019, Galerija cerkve Svetega Duha Črnomelj, 10. 6.-27. 6. 2019. Nova Gorica: Kulturni dom, 2019. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 516371583]
77. KMETIČ, Andrej (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi). Note in rime : pesmi za otroke in mladino. Metlika: Belokranjec, 2019. 1 partitura (31 str)., ilustr. [COBISS.SI-ID 299780608]
78. KRAVOS, Bogomila. Slovensko gledališče v Trstu : od prvih nastopov do današnjih dni : 1848-2018. Ljubljana: Slovenska matica: Slovenski gledališki inštitut, 2019. 315 str., ilustr. ISBN 978-961-213-296-5. [COBISS.SI-ID 300312064]
79. MAŠERA, Andrej. Dolomiti po dolgem in počez : izbirni vodnik : [60 izbranih tur, vzponov]. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2019. 335 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-39-9. [COBISS.SI-ID 300432896]
80. MAVER, Manica. Luč na odru : priročnik za mentorje otroških in mladinskih dramskih skupin. Trst: Mladika, 2019. 173 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-277-8. [COBISS.SI-ID 10606828]
81. Nezaslišani svet, ki ga imam v glavi : metamodernizem in metaromantika v slovenskem slikarstvu : [katalog razstave] = The tremendous world I have inside my head : metamodernism and metaromanticism in Slovenian painting : [exhibition catalogue]. Slovenj Gradec: Koroška galerija likovnih umetnosti, 2019. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-6827-18-8. [COBISS.SI-ID 96724225]
82. Nova cerkvena pesmarica. Darovanjske pesmi. Gorica: Združenje cerkvenih zborov, 2017. 1 partitura (32 str.). [COBISS.SI-ID 24411442]
83. JERIN, Anja (urednik), ŽIDOV, Nena (urednik). Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije (2008-2018) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia (2008-2018). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2019. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-71-9. [COBISS.SI-ID 299949824]
84. BRINOVČAR, Barbara (urednik), BOGATAJ-KOKALJ, Barbara (urednik), AMBROŽ, Iztok (urednik). Soseska Novo Pobrežje v Mariboru : odprti, enostopenjski, projektni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Novo Pobrežje v Mariboru - predstavitev natečajnih elaboratov = Novo Pobrežje settlement in Maribor : open, single-phase design competition to select the most suitable solution and design documentation for the Novo Pobrežje settlement in Maribor - presentation of projects submitted. Ljubljana: Stanovanjski sklad Republike Slovenije: = Housing Fund of the Republic of Slovenia, 2019. 106 str., ilustr., fotogr. ISBN 978-961-91370-4-8. [COBISS.SI-ID 299265280]
85. MARIČ, Milan (fotograf), VRANIČ, Matej (fotograf), INKRET, Albin (fotograf). Velenje intimno : lirične podobe mesta. Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2016. 285 str., ilustr., fotogr. Fundacijska zbirka Velenjski fotopisi. ISBN 978-961-6427-18-0. [COBISS.SI-ID 287228160]


7-GP-odr Glasbeni posnetki za odrasle

86. The path of 01. [Ljubljana]: Modigo Records, [2019]. 1 CD (58 min, 3 sek). [COBISS.SI-ID 301310720]
87. Svetilnik na naši poti. Portorož: Društvo MePZ Sveta Lucija, 2019. 1 CD (28 min, 56 sek). [COBISS.SI-ID 301309184]


80 Jezikoslovje.

88. JOŽEF-BEG, Jožica, GRABNAR, Barbara, KOSTANJŠEK, Sanja. Slovenščina 2. [Samostojni delovni zvezek za 2. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol]. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0974-4. [COBISS.SI-ID 300751104]
89. Kdo bo z nami šel v gozdiček? : berilo 1 : za prvi razred osnovne šole. 5. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0740-8. [COBISS.SI-ID 295642368]
90. Kdo se skriva v ogledalu? : berilo 6 : za šesti razred osnovne šole. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0659-3. [COBISS.SI-ID 300823296]
91. SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (urednik), GRUNTAR JERMOL, Ada (urednik). Norms in language, norms in translation = Normes en langue, normes en traduction = Sprach- und Übersetzungsnormen. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 213 str., ilustr. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-06-0175-3. ISSN 2335-335X. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/167/263/4223-1. [COBISS.SI-ID 299398656]
financer: ARRS, Programi, P6-0215, SI
92. SMOLEJ, Mojca (urednik). 1919 v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 240 str., ilustr. Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. ISBN 978-961-06-0212-5. ISSN 2386-0561. https://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/55-ssjlk-2019/. [COBISS.SI-ID 300369664]
93. TIVADAR, Hotimir, BATISTA, Urban, LUTAR, Mateja (urednik). Fonetika 1. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0193-7. [COBISS.SI-ID 299696384]
94. GRUNTAR JERMOL, Ada (urednik), SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (urednik), KUČIŠ, Vlasta (urednik). Translation and/und Migration = Prevajanje in migracije. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 257 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje. ISBN 978-961-06-0180-7. ISSN 2335-335X. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/160/256/4123-1. [COBISS.SI-ID 299629056]
financer: ARRS, Programi, P6-0215, SI
95. ZLATNAR MOE, Marija, ŽIGON, Tanja, MIKOLIČ JUŽNIČ, Tamara. Center and periphery : power relations in the world of translation. 1st English ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 180 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. Translation studies and applied linguistics. ISBN 978-961-06-0218-7. ISSN 2335-335X. [COBISS.SI-ID 300527104]
financer: ARRS, Programi, P6-0215, SI
96. ŽELE, Andreja. Prostomorfemskost v slovenščini. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 382 str., graf. prikazi. Zbirka Lingua Slovenica, 15. ISBN 978-961-05-0199-2. ISSN 1855-9425. [COBISS.SI-ID 300570624]


82 Književnost.

97. ADAMS, Douglas. Štoparski vodnik po Galaksiji. 2. izd. Maribor: Založba Pivec, 2017. 169 str. Serija Štoparski vodnik po Galaksiji, 1. ISBN 978-961-6897-77-8. [COBISS.SI-ID 91880705]
98. ANTIĆ, Ivan. Membrane, membrane. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 172 str. ISBN 978-961-282-408-2. [COBISS.SI-ID 299747584]
99. ASHLEY, Jennifer. Vražji lord Will. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 397 str. Zgodbe Škotskega višavja, knj. 10. ISBN 978-961-7076-01-1, ISBN 978-961-7076-02-8. [COBISS.SI-ID 96952577]
100. AULADELL, Pablo. Izgubljeni raj Johna Miltona. Ljubljana: Zavod VigeVageKnjige, 2019. 313 str., ilustr. ISBN 978-961-94305-9-0. [COBISS.SI-ID 299800320]
101. AXAT, Federico. Posljednja šansa. Zagreb: V.B.Z., 2019. 405 str. Biblioteka Ambrozija, knj. 495. ISBN 978-953-52-0100-7. [COBISS.SI-ID 14392862]
102. BARBIERI, Veljko. Sfinga : roman u pjevanjima. Zagreb: V.B.Z., 2019. 154 str. Biblioteka Ambrozija, knj. 500. ISBN 978-953-52-0139-7. [COBISS.SI-ID 14392094]
103. BARROUX, Stéphane-Yves (ilustrator), BESSORA. Alpha : od Abidjana do Gare du Norda. Zagreb: V.B.Z., 2019. 125 str., ilustr. Biblioteka Na margini, knj. 1. ISBN 978-953-52-0159-5. [COBISS.SI-ID 1116114526]
104. BEIDAO. Nismo nedolžni. Ljubljana: Beletrina, 2019. 139 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-519-3. [COBISS.SI-ID 300803328]
105. BIZJAK, Bojan. Zalužani : kratke zgodbe. Brežice: Primus, 2018. 230 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7033-49-6. [COBISS.SI-ID 296125952]
106. BRAITHWAITE, Oyinkan. Moja sestra, serijska morilka. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 234 str. ISBN 978-961-7052-99-2, ISBN 978-961-7076-00-4. [COBISS.SI-ID 96951809]
107. BUCAY, Jorge. Priklenjeni slon. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [34] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5483-9. [COBISS.SI-ID 300601600]
108. BUCAY, Jorge. Še več najlepših pravljic, da se bolje spoznamo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 236 str. ISBN 978-961-01-5410-5. [COBISS.SI-ID 299945216]
109. BYBEE, Catherine. Čaščena do četrtka. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 470 str. Neveste za vsak dan, knj. 7. ISBN 978-961-7052-95-4, ISBN 978-961-7052-96-1. [COBISS.SI-ID 96951041]
110. CAMPBELL, Anna. Osvojena kurtizana. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 347 str. ISBN 978-961-00-4203-7, ISBN 978-961-00-4204-4. [COBISS.SI-ID 300649472]
111. CARTER, T. E. All we could have been. London: Simon & Schuster, 2019. 291 str. ISBN 978-1-4711-7999-0. [COBISS.SI-ID 14253598]
112. CVIJETIĆ, Darko. Snijeg je dobro pazio da ne padne : poezija. Zagreb: V.B.Z., 2019. 150 str. Biblioteka Tridvajedan, Pjesništvo, knj. 44. ISBN 978-953-52-0153-3. [COBISS.SI-ID 14392350]
113. ĐORĐEVIĆ, Veljko. Sante leda : (ljubić s predumišljajem). Zagreb: V.B.Z., 2019. 221 str. Biblioteka Ambrozija, knj. 501. ISBN 978-953-52-0140-3. [COBISS.SI-ID 14389278]
114. EKSELENSKI, Bojan. To se lahko zgodi tudi vam : zvrhan pehar zgodb o koncu sveta in drugih prigodah. 1. izd. V Celju: samozal. B. Ekselenski, 2019. 164 str., ilustr. Zbirka Fantazija. ISBN 978-961-94219-5-6. [COBISS.SI-ID 300726016]
115. ÉNARD, Mathias. Cona. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 517 str. Zbirka Roman. ISBN 978-961-01-5437-2. [COBISS.SI-ID 300266496]
nagrada: Prix Décembre, 2008; Prix du Livre Inter, 2009
116. FRANČIČ, Franjo. Nemir in strast. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2019. 109 str., fotogr. Zbirka Simfonica Slovenica, 015. ISBN 978-961-7030-92-1. [COBISS.SI-ID 96995585]
117. FRANČIČ, Franjo. Vzemi me k sebi : kratke zgodbe. 1. izd. Rob: Amalietti & Amalietti, 2019. 223 str. Zbirka Kratke zgodbe. ISBN 978-961-7036-37-4. [COBISS.SI-ID 300083712]
118. GATEJ OSTROUŠKA, Albina. Naša prva šola : trinajst zgodbic o partizanski šoli pri Zakovkarju v Davči 1944/1945 : napisano v Kopru leta 1975. 1. izd. Koper: Libris, 2017. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6618-51-9. [COBISS.SI-ID 288416768]
119. GERRITSEN, Tess. Klub Mefisto. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 395 str. Zbirka Žepnice, Kriminalka. ISBN 978-961-01-1832-9. [COBISS.SI-ID 257684736]
120. GOLOB, Tadej. Svinjske nogice. Novo mesto: Goga, 2019. 270 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-221-5. [COBISS.SI-ID 300665600]
nagrada: Kresnik, 2010
121. HARDT, Helen. Gorečnost. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 292 str. ISBN 978-961-00-4189-4, ISBN 978-961-00-4190-0. [COBISS.SI-ID 300472064]
122. HEATH, Lorraine. Poljubi me, falot. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 404 str. ISBN 978-961-7052-93-0, ISBN 978-961-7052-94-7. [COBISS.SI-ID 96952065]
123. HERBERT, Zbigniew. Gospod Cogito. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 113 str. Zbirka Nova lirika, 40. ISBN 978-961-01-5435-8. [COBISS.SI-ID 299516672]
124. HERTMANS, Stefan. Tujka. Ljubljana: Beletrina, 2019. 329 str., ilustr. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-522-3. [COBISS.SI-ID 300727808]
125. HOANG, Helen. Nevesta na preizkušnji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 312 str. ISBN 978-961-00-4193-1, ISBN 978-961-00-4194-8. [COBISS.SI-ID 300511744]
126. HOSSEINI, Khaled. Traum-sammler : Roman. Frankfurt am Main: Fischer, 2014. 440 str. ISBN 978-3-596-19820-7. [COBISS.SI-ID 23483189]
127. JACOBSEN, Roy. Nevidni. 1. izd. Ljubljana: V.B.Z., 2019. 202 str. Zbirka Tridvaena, knj. 12. ISBN 978-961-7083-00-2. [COBISS.SI-ID 301120000]
128. JAGODIČ, Zdenka (avtor, fotograf). Začuti srečo : energija besed zdravi dušo in telo. Celje: samozal. Z. Jagodič, 2019. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-290-194-3. [COBISS.SI-ID 299683584]
129. BACON, Josephine, MEDVED, Nina (urednik). Kaléidoscope : traductions choisies des poètes invité(e)s par la Maison de la Poésie de Tinqueux = Kalejdoskop : izbrani prevodi povabljenih pesnikov in pesnic Hiše poezije iz Tinqueuxa. Tinqueux: Maison de la poésie de Tinqueux, 2019. 207 str., ilustr. Collection Déplacements, 5. ISBN 979-10-93367-30-9. [COBISS.SI-ID 300125696]
130. KESAR, Kamenko. Žena ima vedno prav. 1. izd. Ljubljana: Adrema, 2019. 215 str. ISBN 978-961-290-248-3, ISBN 978-961-290-249-0. [COBISS.SI-ID 299965696]
131. KNEŽEVIĆ, Olja. Katarina, Velika i Mala. Zagreb: V.B.Z., 2019. 281 str. Biblioteka Ambrozija, knj. 506. ISBN 978-953-52-0157-1. [COBISS.SI-ID 1116132958]
132. KOS, Gaja. Obisk. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [34] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5493-8. [COBISS.SI-ID 300320256]
133. KOŽÍK, František. Karel IV. : kronika življenja in vladanja češkega kralja in rimskega cesarja. Ljubljana: Družina, 2019. 286 str. ISBN 978-961-04-0581-8. [COBISS.SI-ID 299640832]
134. KREGAR, Viljem. Kako mi je uspelo premagati raka na debelem črevesu : pripoved o smislu življenja ob nenadni bolezenski izkušnji. 1. izd. Celje: samozal., 2018. 165 str. ISBN 978-961-288-731-5. [COBISS.SI-ID 296533248]
135. KUGLI, Rosie. Dve črti modro. Ljubljana: Forma 7, 2019. 158 str. ISBN 978-961-7000-22-1. [COBISS.SI-ID 300694528]
136. KUREISHI, Hanif. Ništa. Zagreb: V.B.Z., 2019. 150 str. Biblioteka Ambrozija, knj. 505. ISBN 978-953-52-0154-0. [COBISS.SI-ID 14391326]
137. LÄCKBERG, Camilla. Zlata kletka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 380 str. ISBN 978-961-00-4195-5, ISBN 978-961-00-4196-2. [COBISS.SI-ID 300554240]
138. LÄCKBERG, Camilla. Zlatni kavez. Zagreb: V.B.Z., 2019. 290 str. Biblioteka Ambrozija, knj. 503. ISBN 978-953-52-0145-8. [COBISS.SI-ID 16983186]
139. LAZIĆ, Radmila. Brez anestezije. Ljubljana: Beletrina, 2019. 169 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-518-6. [COBISS.SI-ID 300803072]
140. MAHKOVIC, Eva. Na tak dan najbolj trpi mastercard. Ljubljana: Beletrina, 2019. 227 str., ilustr. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-521-6. [COBISS.SI-ID 300814336]
141. MATANOVIĆ, Julijana. Ljuta godina : zapisi internetske novakinje. Zagreb: V.B.Z., 2019. 319 str., ilustr. Biblioteka Ambrozija, knj. 504. ISBN 978-953-52-0146-5. [COBISS.SI-ID 14392606]
142. MATANOVIĆ, Nika. Razred. 1. izd. Maribor: Pivec, 2018. 295 str. Mladinsko branje. ISBN 978-961-7026-52-8. [COBISS.SI-ID 94474753]
143. MAYNE, Andrew. Pod lupo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 301 str. ISBN 978-961-00-4229-7, ISBN 978-961-00-4230-3. [COBISS.SI-ID 300826368]
144. MCKINTY, Adrian. Veriga. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 362 str. ISBN 978-961-00-4223-5, ISBN 978-961-00-4224-2. [COBISS.SI-ID 300785664]
145. MCNAMARA, Ali. Secrets and seashells at rainbow bay. London: Sphere, 2019. 376 str. ISBN 978-0-7515-7432-6. [COBISS.SI-ID 6054880]
146. MERTON, Thomas. O dežju in nosorogu. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. [28, 28] str., ilustr. Zbirka Rak samotar, zv. 1. ISBN 978-961-274-616-2. [COBISS.SI-ID 300256256]
147. MESERKO, Tadej. Najprej kultura, potem pa zdravje. 1. natis. Ljubljana: eBesede, 2019. 149 str. ISBN 978-961-7022-27-8. [COBISS.SI-ID 298079488]
148. MUŠIČ, Alojz (avtor, fotograf). Življenje je praznik. Šempeter pri Gorici: samozal., 2019. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-290-341-1. [COBISS.SI-ID 300599808]
149. NESBØ, Jo. Knife. London: Harvill Secker, 2019. 531 str. ISBN 978-1-787-30077-4, ISBN 978-1-787-30076-7. [COBISS.SI-ID 1116192094]
150. OBREHT, Téa. Tigrova žena. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 365 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-2718-5. [COBISS.SI-ID 264931328]
151. OLIVER, Lauren. Broken things. Paperback ed. London: Hodder & Stoughton, 2019. 408 str. ISBN 978-1-44478-688-0, ISBN 978-1-44478-689-7. [COBISS.SI-ID 24449074]
152. OSTACHOWICZ, Igor. Noč živih Židov. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 261 str. ISBN 978-961-282-412-9. [COBISS.SI-ID 299851776]
153. PAMUK, Orhan. My name is Red. London; New York: Faber and Faber, 2002. 508 str. ISBN 0-571-21224-7. [COBISS.SI-ID 13975868]
154. PARSONS, Tony. One for my baby. London: Harper, 2008. 378 str. ISBN 978-0-00-651481-7. [COBISS.SI-ID 23482933]
155. PATCHETT, Ann. State of wonder. 1st Harper mass market international printing. New York: Harper, 2012. 353, 17 str. Harper fiction. ISBN 978-0-06-213084-6. [COBISS.SI-ID 52374882]
156. PETEK LEVOKOV, Milan (avtor, prevajalec), ĐURIČKOVIĆ, Milutin (avtor dodatnega besedila, urednik). Laku noć, Bukovski : izabrane pesme. 1. izd. Beograd: Alma, 2019. 86 str. Biblioteka Evropske književnosti, knj. 12. ISBN 978-86-7974-655-9. [COBISS.SI-ID 272482572]
157. MANFREDA, Marjeta (urednik). Prav'ce na robu. Tolmin: Kulturno društvo Nit - Posočje, Benečija, Rezija, 2019. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-94749-0-7. [COBISS.SI-ID 300919808]
158. PREGL, Slavko. Srajca srečnega človeka : (moje popotovanje skozi sedem desetletij in še malo). Ljubljana: Beletrina, 2019. 396 str., ilustr. ISBN 978-961-284-537-7. [COBISS.SI-ID 300727296]
159. PREŠEREN, France. Povodni mož. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [18] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5553-9. [COBISS.SI-ID 300742656]
160. PRIOR, Hazel. Strune življenja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 325 str. ISBN 978-961-00-4209-9, ISBN 978-961-00-4210-5. [COBISS.SI-ID 300692736]
161. REZA, Yasmina. Babilon. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 223 str. Zbirka Roman. ISBN 978-961-01-5201-9. [COBISS.SI-ID 300255232]
nagrada: Prix Renaudot, 2016
162. REŽONJA-ŠIMONKA, Ivanka. Življenje z odvisnikom : pripoved matere in žene. 1. izd. Lendava: Preteks, 2014-<2019>. Zv. <1-3>. ISBN 978-961-281-332-1, ISBN 978-961-283-399-2, ISBN 978-961-290-330-5. [COBISS.SI-ID 272691712]
163. ROONEY, Sally. Pogovori s prijatelji. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. 301 str., sl. avtorice. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-615-5, ISBN 978-961-274-619-3. [COBISS.SI-ID 300771072]
164. ROZMAN, Andrej. O začaranem žabcu. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [26] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5246-0. [COBISS.SI-ID 300607488]
165. SCHLINK, Bernhard. Bralec. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2001. 181 str. ISBN 961-231-243-5. [COBISS.SI-ID 112673536]
166. SEKSIK, Laurent. Poslušni sin : roman. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 176 str. ISBN 978-961-278-450-8. [COBISS.SI-ID 300749568]
167. SEMPLE, Maria. Kam si šla, Bernadette : roman. 1. natis. Ljubljana: Vida, 2019. 372 str. ISBN 978-961-94458-7-7, ISBN 978-961-94458-8-4. [COBISS.SI-ID 300367616]
168. SILVA, Daniel. Portret vohunke. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 471 str. ISBN 978-961-7052-97-8, ISBN 978-961-7052-98-5. [COBISS.SI-ID 96952321]
169. SKRINJAR-TVRZ, Valerija. Kjer oljke cveto. 1. izd. Koper: Libris, 2018. 143 str. ISBN 978-961-6618-59-5. [COBISS.SI-ID 296440064]
170. SLAPŠAK, Svetlana. Istomesečniki : roman v dvanajstih poglavjih z epilogom. 2. natis. Novo mesto: Goga, 2019. 410 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-223-9. [COBISS.SI-ID 300771328]
nagrada: Zlatni suncokret, 2016
171. ŠEGA, Ivan. Mož z napako. Ravni Dol: Kulturno etnološko društvo Maticova etno hiša; Ribnica: JSKD, 2019. 187 str. ISBN 978-961-92856-6-4. [COBISS.SI-ID 298474752]
172. ŠUR-PUHLOVSKI, Marina. Treći život druge violine : pripovijesti. Zagreb: V.B.Z., 2019. 178 str. Biblioteka Ambrozija, knj. 493. ISBN 978-953-5200-92-5. [COBISS.SI-ID 1115896670]
173. ŠVAJNCER, Marija. Slavko Grum : vztrajati ali pobegniti onkraj. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 204 str. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 130. ISBN 978-961-286-260-2. DOI: 10.18690/978-961-286-260-2. [COBISS.SI-ID 96534017]
174. TOMŠIČ, Marjan. Óštrigéca. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 206 str., avtorj. sl. Knjižnica Kondor, zv. 364. ISBN 978-961-01-5433-4. [COBISS.SI-ID 300500992]
175. TREMAYNE, S. K. Just before I died. Paperback ed. London: Harper, 2019. 376 str. ISBN 978-0-00-829063-4. [COBISS.SI-ID 23488821]
176. TUCHOLSKY, Kurt, ŠTRANCAR, Tina (avtor, avtor dodatnega besedila). Grad Gripsholm : poletna zgodba. 1. izd. Dob: Miš, 2019. 151 str. ISBN 978-961-272-351-4. [COBISS.SI-ID 300675840]
177. VALE, Saša. O angelčku in hudičku. Ljubljana: Buča, 2019. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-290-233-9. [COBISS.SI-ID 299901696]
178. VELIKIĆ, Dragan. O pisateljih in mestih. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2019. 144 str. Zbirka Labirinti, 51. ISBN 978-961-7017-36-6. [COBISS.SI-ID 298247168]
179. VRŠIČ, Zarja. Kozjeglavka. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 188 str. ISBN 978-961-282-404-4. [COBISS.SI-ID 300131840]
180. WALLIAMS, David. Vsi ti brezupno obupni otroci 3. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 282 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5421-1. [COBISS.SI-ID 299379712]
181. WARD, Penelope. Prepovedani sostanovalec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 314 str. ISBN 978-961-00-4231-0, ISBN 978-961-00-4232-7. [COBISS.SI-ID 300828928]
182. ZAJC, Neža. Igla v mrku : knjiga miniatur. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2019. 159 str. ISBN 978-961-7014-15-0. [COBISS.SI-ID 299362304]
183. ZUPAN, Janja. Želim, da bi se zbudila z amnezijo. Vrhnika: samozal., 2018. 252 str. ISBN 978-961-288-706-3. [COBISS.SI-ID 296352000]
184. ZUSAK, Markus. Odposlanec. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. 332 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-618-6, ISBN 978-961-274-606-3. [COBISS.SI-ID 300834560]
185. ŽAKELJ, Bronja. Belo se pere na devetdeset. 4. natis. Ljubljana: Beletrina, 2019. 259 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-386-1. [COBISS.SI-ID 299354368]
nagrada: Kresnik 2019


82-93 Mladinska književnost.

186. ZYCH, Barbara (urednik). Abeceda. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-2071-1. [COBISS.SI-ID 299526912]
187. AMERŠEK, Irena (avtor, ilustrator). Zgodba o lisici. Sevnica: Društvo Knof, 2019. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-290-323-7. [COBISS.SI-ID 300440576]
188. BADALIČ, Tanja (avtor, ilustrator). Lisjaček Pituralko v rajskem sadovnjaku. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. [56] str., ilustr. ISBN 978-961-7031-30-0. [COBISS.SI-ID 300821248]
189. BAUER, Jana. Groznovilca v Hudi hosti. 3. izd. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019. 101 str., ilustr. Zbirka Čudaške prigode. ISBN 978-961-6564-96-0. [COBISS.SI-ID 300334848]
190. CAT LE BLANC. Operacija Zlata ovratnica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 99 str., ilustr. Zbirka Čebelja četa, 2. ISBN 978-961-00-4222-8. [COBISS.SI-ID 300786176]
191. DOLENC, Sašo. Od genov do zvezd in naprej. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 167 str., ilustr. Zbirka Najst. ISBN 978-961-231-818-5. [COBISS.SI-ID 300880640]
192. FRANČIČ, Franjo. Pravljica o starem psu. Pekel: Zavod Volosov hram, 2019. 16 str., ilustr. ISBN 978-961-94636-7-3. [COBISS.SI-ID 96947713]
193. HOFMEYR, Dianne. Gosli, goslice, tri-li-li. 1. izd. Hlebce: Zala, 2019. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-56-9. [COBISS.SI-ID 299572480]
194. JANSSON, Tove (avtor, ilustrator). November v Mumindolu. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 167 str., ilustr. Zbirka Pisanice. ISBN 978-961-01-5486-0. [COBISS.SI-ID 300273408]
195. JUVANČIČ, Juan (ilustrator), VILLALTA, Rafael Arias. Pot do svetosti : sv. Jožefmarija Escrivá. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2019. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0586-3. [COBISS.SI-ID 300483328]
196. KEMMERER, Brigid. Call it what you want. London [etc.]: Bloomsbury, 2019. 373 str. ISBN 978-1-5266-0534-4. [COBISS.SI-ID 23489077]
197. MACUROVÁ, Katarína (avtor, ilustrator). Edi se uči leteti. 1. izd. Domžale: Epistola, 2019. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-90-9. [COBISS.SI-ID 299409920]
198. MAKAROVIČ, Svetlana. Sapramiška. 10. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [32] str., ilustr. Zbirka Svetlanovčki. ISBN 978-86-11-14916-5. [COBISS.SI-ID 300809472]
199. MAZZINI, Miha. Zvezde vabijo. Darilna izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 205 str. ISBN 978-961-01-4972-9. [COBISS.SI-ID 290893824]
nagrada: Modra ptica, 2016
200. Moj prvi ksilofon : poslušaj in zaigraj 6 priljubljenih otroških pesmic. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-4109-2. [COBISS.SI-ID 299191808]
201. Moja prva kitara : poslušaj in zaigraj 4 priljubljene otroške pesmice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-4027-9. [COBISS.SI-ID 298239744]
202. MOSS, Stephanie. Deset majhnih psičkov : izštevanka za najmlajše. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([24] str), ilustr. ISBN 978-961-00-4106-1. [COBISS.SI-ID 299152384]
203. MOSS, Stephanie. Deset majhnih račk : izštevanka za najmlajše. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-4105-4. [COBISS.SI-ID 299152128]
204. NOVAK KERBLER, Nina. Hrti na pikniku s prijatelji. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 35 str., ilustr. Zbirka Prijazna družba. ISBN 978-961-278-418-8. [COBISS.SI-ID 297364992]
205. PODGORŠEK, Mojiceja. Krava pere knjigo o jajcih. 1. izd. Domžale: Epistola, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-91-6. [COBISS.SI-ID 300077312]
206. PODGORŠEK, Mojiceja. O dečku, ki je sanjal velike sanje. 1. izd. Domžale: Epistola, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-96-1. [COBISS.SI-ID 300431104]
207. PREGL, Slavko (avtor, avtor dodatnega besedila). Odprava zelenega zmaja. 3. dopolnjena izd. Ljubljana: Beletrina, 2019. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-284-583-4. [COBISS.SI-ID 300721920]
208. ROZMAN, Andrej. Mali rimski cirkus. 4. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 60 str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-1417-8. [COBISS.SI-ID 300727040]
209. SAMSON, Gideon. Zeb. 1. izd. Dob: Miš, 2019. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-272-362-0. [COBISS.SI-ID 300834304]
nagrada: Zilveren Griffel, 2019; Zilveren Penseel, 2019
210. SUHODOLČAN, Leopold. Piko Dinozaver. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 35 str., ilustr. Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom. ISBN 978-961-01-1702-5. [COBISS.SI-ID 300773376]
211. TODD-STANTON, Joe (avtor, ilustrator). Mišek Julijan. 1. natis. Hlebce: Zala, 2019. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-59-0. [COBISS.SI-ID 300546560]
212. USAČEV, Andrej Alekseevič. Pametna psička Sonja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 58 str., ilustr. Zbirka Deteljica. ISBN 978-961-01-5545-4. [COBISS.SI-ID 300310528]


82-F-otr Filmi in risanke za otroke

213. Sreča na vrvici. Ljubljana: Andromeda, 2005. 1 video DVD (PAL)(83 min), barve, zvok. Zbirka filmov Slovenska klasika. https://www.imdb.com/title/tt0076756/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 13562681]


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

214. KONDRIČ HORVAT, Vesna (urednik), KOS, Dejan (urednik), LESKOVEC, Andrea (urednik), VIRANT, Špela (urednik). Literarische Freiräume : Festschrift für Neva Šlibar. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 582 str., ilustr. Slovenske germanistične študije, 15. ISBN 978-961-06-0160-9. [COBISS.SI-ID 298852352]
215. WOLFRAM VON ESCHENBACH. Parzival. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2019. X, 415 str., ilustr. ISBN 978-961-7025-09-5. [COBISS.SI-ID 300138240]


821.111

216. PILKEY, Dav (avtor, ilustrator). Pasji mož in Mačji mulc. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 253 str., ilustr. Zbirka Pasji mož. ISBN 978-961-01-5419-8. [COBISS.SI-ID 300510720]


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

217. LOVENJAK, Milan (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Dejanja Frankov in drugih na poti v Jeruzalem : kronika 1. križarske vojne (1096-1099) neznanega avtorja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2019. 168 str. Zbirka Zgodovinskega časopisa, 50. ISBN 978-961-06-0225-5. ISSN 1408-3531. [COBISS.SI-ID 300729088]
218. KURILLO, Jurij (avtor, urednik). Doktor Gregor Voglar, zdravnik na dvoru ruskega carja Petra I. Velikega. Kranj: Tiskarna Požgaj, 2019. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-290-173-8. [COBISS.SI-ID 299549696]
219. GRDINA, Igor, ZAJC, Neža (urednik). Od cezarizma k wilsonizmu : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2019. 158 str., ilustr. Zbirka Zbiralnik, 26. ISBN 978-961-6554-41-1. [COBISS.SI-ID 299659776]
financer: ARRS, Programi, P6-0094, SI, Biografije, mentalitete, epohe
220. OBLAK, Anina (urednik, prevajalec), PIRNAT-SPAHIĆ, Nina (urednik), GASPARI, Andrej (urednik). Idea : znanost in tehnologija stare Grčije = Ancient Greek science and technology : Cankarjev dom, 12. 6. 2019-1. 3. 2020. Ljubljana: Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, 2019. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-6157-65-0. [COBISS.SI-ID 300227072]
221. LIPUŠČEK, Uroš. Prekmurje v vrtincu Pariške mirovne konference 1919 : vloga ZDA in kartografa Douglasa W. Johnsona pri določanju slovenskih (prekmurskih) mej. 3. dopolnjena izd. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija, 2019. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-94543-3-6. [COBISS.SI-ID 300687104]
222. MARTELANC, Angel. Razmisleki o naši preteklosti : ali je naša zgodovina "ta" prava?. Ljubljana: Jutro, 2019. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-7024-08-1. [COBISS.SI-ID 299841024]
223. MONTEFIORE, Sebag. The Romanovs : 1613-1918. London: Weidenfeld & Nicolson, 2017. XXX, 692 str., [32] str. pril., zvd. ISBN 978-1-474-60087-3. [COBISS.SI-ID 23482677]
224. PERKO, Verena, KOVAČIČ, Ana (avtor, fotograf). Najbolj značilna rimskodobna keramika terra sigillata ali Kako poceni izdelki odpirajo vrata globalizaciji. Kranj: Gorenjski muzej, 2019. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 300869376]
225. BABIJ, Valerija, LUTHAR, Oto, BALAŽIC, Janez, BIDOVEC, Milan, DOBROVOLJC, Helena, HUBER, Ivanka, JERŠEK, Miha, LITROP, Jasmina, MILOŠEVIČ, Goran, PAVŠEK, Miha, PŠAJD, Jelka, RATEJ, Mateja, SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, ŠAROTAR, Dušan, LUTHAR, Oto (urednik). Prekmurje : za radovedneže in ljubitelje. 3. natis. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-254-232-0. [COBISS.SI-ID 300170496]
226. ROŠKAR, Saša. Mesto Domžale : sprehod skozi prostor in čas. 3. dopolnjena izd. Domžale: Občina, Služba za turizem, 2019. 96 str., [1] zganj. zvd., ilustr. ISBN 978-961-93708-3-4. [COBISS.SI-ID 296787712]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 4. 9. 2019

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam