skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

junij 2014COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 


0 SPLOŠNO


1. COVEY, Stephen R., COLOSIMO, Jennifer. Odlično delo, odlična kariera : kako ustvariti sanjsko službo in uresničiti svoj potencial. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Cangura.com, 2014. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-71-6. [COBISS.SI-ID 273162752]

2. Časopisi brez bralcev? : vzpon in zaton tiska, časnikarstva ter časopisne industrije. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 287 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6862-60-8. [COBISS.SI-ID 270987008]

3. DZAMIC, Lazar. Cvjećarnica u kući cveća : kako smo usvojili i živeli Alana Forda. Zagreb: Jesenski i Turk; Smederevo: Heliks, 2012. 142 str., ilustr. ISBN 978-86-86059-33-8. ISBN 978-953-222-621-8. [COBISS.SI-ID 194693388]

4. NEUBAUER, Henrik. Petnajst let delovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2014. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-61-9. [COBISS.SI-ID 272565248]

5. LENNOX, John C.. Grobarka Boga : je znanost pokopala Boga?. 1. izd. Radovljica: Didakta; Ljubljana: Društvo Zveš, 2014. 241 str. ISBN 978-961-261-331-0. [COBISS.SI-ID 273340928]

6. SIMON, Francesca. Grozni Gašper, Svetovni rekordi, (Zbirka Grozni Gašper). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2251-0. [COBISS.SI-ID 274127360]

7. Valvasorjeve nagrade, priznanja in diplome za leto 2013. Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo, 2014. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513330284]

8. Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika : 2003-2013-2023 : zbornik referatov = Challenges in librarianship: vision, strategy, tactics : 2003-2013-2023 : proceedings. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije: = Slovenian Library Association, 2013. 459 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6683-24-1. [COBISS.SI-ID 268872192]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


9. BOXSEL, Matthijs van. Enciklopedija neumnosti. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-81-6. [COBISS.SI-ID 272945664]

10. EAGLEMAN, David. Prikrito : neznano življenje človeških možganov, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2014. 306 str. ISBN 978-961-6954-02-0. [COBISS.SI-ID 273431040]

11. ELKIN, Allen. Obvladovanje stresa za telebane. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2014. 364 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-63-8. [COBISS.SI-ID 273843968]

12. GRENVILLE-CLEAVE, Bridget, BONIWELL, Ilona, TESSINA, Tina B.. Enačba za srečo. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2010. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-261-165-1. [COBISS.SI-ID 250779136]

13. PETROVIČ, Nara. Človek: navodila za uporabo : vse, kar je treba vedeti. Pika, (Zbirka Sanje). 4., dopolnjena in spremenjena izd. Ljubljana: Sanje, 2014. 230 str. ISBN 978-961-274-269-0. [COBISS.SI-ID 273319168]

14. ROZMAN, Sanja. Umirjenost : kako prepoznati zasvojenost, jo razumeti in poiskati pot iz nje, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-241-801-4. [COBISS.SI-ID 272726272]

15. SIMONITI, Jurij. Svet in njegov predikat. 2, Preizkušanje meja izrekljivega, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2014. 268 str. ISBN 978-961-6376-61-7. [COBISS.SI-ID 273297920]

16. Spirituality of Balkan women : breaking boundaries : the voices of women of ex-Yugoslavia. Ljubljana: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press, 2013. 226 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6862-61-5. [COBISS.SI-ID 270989312]

17. VODIČAR, Janez. Odgovornost in posamičnik, (Filozofska zbirka Aut, 71). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2014. 95 str. ISBN 978-961-6894-36-4. [COBISS.SI-ID 273864960]

18. ŽIŽEK, Slavoj. Event : philosophy in transit. 1st. publ. 2014. London: Penguin, 2014. 211 str. ISBN 978-1-846-14626-8. [COBISS.SI-ID 12512333]

19. ŽMAHAR, Cristy. Nebesa obiskujejo : 33 nebeških biserov, ki so jih Nebesa nanizala človeštvu kot odgovore na njegova vprašanja o modrostih življenja in ljubezni iz onostranstva. 1. natis. Ivančna Gorica: Potovanje duše, 2014. 475 str. ISBN 978-961-93171-5-0. [COBISS.SI-ID 273091072]


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


20. BRUSCO, Angelo. Duhovno spremljanje bolnikov. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2014. 349 str. ISBN 978-961-278-123-1. [COBISS.SI-ID 272634880]

21. CUKJATI, France. Od kod in kam? : človekova bivanjska usmerjenost. Ljubljana: samozal., 2014. d, 108 str. ISBN 978-961-276-915-4. [COBISS.SI-ID 271385088]

22. Klekljane rože za brezjansko Marijo Pomagaj : ob 200-letnici milostne podobe Marije Pomagaj. Koper: Ognjišče, 2014. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-263-146-8. [COBISS.SI-ID 273693696]

23. LESJAK, Barbara. Lenart pri prvem svetem obhajilu. Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2011. [39] str., ilustr. ISBN 978-961-265-040-7. [COBISS.SI-ID 64678401]

24. PEČENKO, Primož. Pot pozornosti : osnove budistične meditacije. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2014. 258 str. ISBN 978-961-6943-15-4. [COBISS.SI-ID 273244416]

25. 50 vprašanj o Jezusu. Ljubljana: Družina, 2014. 165 str. ISBN 978-961-04-0031-8. [COBISS.SI-ID 273280000]

26. Rožni venec po sv. Janezu Pavlu II. z 20 skrivnostmi. Ponatis. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-218-558-9. [COBISS.SI-ID 273490688]


3 DRUŽBENE VEDE.


27. BERARDI, Franco. Duša na delu, (Zbirka Mediakcije, št. 12). Ljubljana: Maska, 2013. 243 str. ISBN 978-961-6572-35-4. [COBISS.SI-ID 273776128]

28. DEKLEVA, Kaja, SIMONITI, Ivana, KAMPL, Tin. Študentsko delo in zaposljivost mladih : policy paper. Ljubljana: Inštitut za kreativne raziskave mladine, zavod, 2014. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-281-324-6. [COBISS.SI-ID 272621824]

29. DEŽELAN, Tomaž. Državljan v razmerju do države : ureditve in razprave skozi čas. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-235-656-9. [COBISS.SI-ID 270436096]

30. BAJD, Barbara, GOSTINČAR-BLAGOTINŠEK, Ana, ISKRIĆ, Goran, KRNEL, Dušan, PEČAR, Maja, RAZPET, Nada, ROVŠEK, Barbara, STRGAR, Jelka, SUSMAN, Katarina, TOMAŽIČ, Iztok, VRŠČAJ, Dušan, ZIHERL, Saša, SOKOLOWSKA, Dagmara, PERHAVEC, Suzana. Didaktična gradiva projekta Fibonacci : učimo se z raziskovanjem, (Zbirka Didaktična gradiva projekta Fibonacci). Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2013. 1 mapa (19 zv.), ilustr. ISBN 978-961-253-103-4. [COBISS.SI-ID 266745344]

31. GALE, Vanja. Dokaži, da znaš : knjiga za starše otrok z učnimi težavami. Ljubljana: Forma 7, 2014. 120 str. ISBN 978-961-6181-91-4. [COBISS.SI-ID 273565952]

32. Igriva ustvarjalnica za dekleta in fante : 100 idej, kaj lahko ustvariš, počneš ali izveš. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3392-6. [COBISS.SI-ID 271775488]

33. Izobraževanje za 21. stoletje - ustvarjalnost v vzgoji in izobraževanju, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. 606 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-74-5. [COBISS.SI-ID 273044992]

34. JANŠA, Janez. Trenches : failed transition in Slovenia. Ljubljana: Nova obzorja, 2014. 348 str., ilustr. ISBN 978-961-6942-07-2. [COBISS.SI-ID 272522752]

35. Korupcija kot pereča oblika okoljske problematike v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Uprava kriminalistične policije, 2014. 125 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6797-29-0. http://policija.si/images/stories/Publikacije/PDF/Korupcija.pdf. [COBISS.SI-ID 273313792]

36. LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka. Od okoljske vzgoje do vzgoje za trajnostno prihodnost v vrtcu, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-44-8. [COBISS.SI-ID 271095808]

37. Lisica in polžek : priredba slovenske ljudske basni. 1. natis. Grosuplje: Knjigca, 2014. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-91948-9-8. [COBISS.SI-ID 274025728]

38. MEVES, Christa. Pogum za vzgojo : kako lahko poskrbimo za duševno zdravje naših otrok. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2010. 143 str. ISBN 978-3-7086-0541-8. [COBISS.SI-ID 253210112]

39. NOVAK, Bogdan. Slovenske legende : po ljudskih motivih. Ljubljana: Kermi, 2014. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-281-400-7. [COBISS.SI-ID 273658112]

40. 45 let : 1969-2014 : Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje. Celje: Območna obrtno-podjetniška zbornica, 2014. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-6560-49-8. [COBISS.SI-ID 274250240]

41. PIKETTY, Thomas. Capital in the twenty-first century. Cambridge (Mass.); London: Belknap Press of Harvard University Press, 2014. VIII, 685 str., graf. prikazi. ISBN 978-0-674-43000-6. [COBISS.SI-ID 21991654]

42. Kako otrok raziskuje, se uči in izraža : področje narave in jezika ter učenje učenja : prispevki iz prakse. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2013. 1 optični disk (DVD-ROM). ISBN 978-961-03-0164-6. [COBISS.SI-ID 271323904]

43. RIZMAN, Rudi. Globalizacija i autonomija : doprinosi sociologiji globalizacije, (Biblioteka Universitas). Zagreb: Politička kultura; v Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 255 str. ISBN 978-953-258-084-6. [COBISS.SI-ID 54563426]

44. RUTAR, Sonja. Poti do participacije otrok v vzgoji, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 197 str. ISBN 978-961-6862-43-1. [COBISS.SI-ID 270863360]

45. SCORTEGAGNA KAVČNIK, Nina. Najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2014. 118 str., vzorci. ISBN 978-961-204-527-2. [COBISS.SI-ID 273539840]

46. BOLE, David. Sinergija kulture in turizma za razvoj podeželskih območij. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-254-674-8. http://www.sycultour.eu/. [COBISS.SI-ID 272314624]

47. Lokalne volitve 2014, (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2014. 198 str. ISBN 978-961-204-528-9. [COBISS.SI-ID 273674496]

48. Smernice za učinkovito mediacijo. [Ljubljana]: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2014. 23 str. [COBISS.SI-ID 273536768]

49. Vedno mlada Slovenija : dokumentarni film = Forever young Slovenija : documentary film. Ljubljana: Bela Film: TV Slovenija - Uredništvo kulturnih oddaj: Veleposlaništvo ZDA, cop. 2011. 1 video DVD (regija vse,16:9, PAL)(ca 76 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 512574027]

50. VOGRIN, Ivan. Recikliranje zdrave pameti : 13 korakov za uspešno Slovenijo. [Lenart]: samozal., 2014. 128 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-93644-0-6. [COBISS.SI-ID 77459969]

51. Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2014 : za zagon slovenskega gospodarstva. Ljubljana: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 2014. 91 str. ISBN 978-961-6560-48-1. [COBISS.SI-ID 273506304]

52. ŽUN, Anton. Sociologija prava, sociologija, politična sociologija : izbrani spisi s spremnimi besedili Albina Igličarja, Rudija Rizmana in Igorja Lukšiča, (Zbirka Portreti, 3). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 439 str. ISBN 978-961-237-641-3. [COBISS.SI-ID 273411840]


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


53. BRILEJ, Roman, IVANEC, Dezider. Omega 1, Realna števila : zbirka nalog za matematiko v 1. letniku gimnazijskega izobraževanja. Ljubljana: Ataja, 2006. 171 str., ilustr. ISBN 961-6225-70-7. [COBISS.SI-ID 228466176]

54. Kako se oglašajo dinozavri : knjiga z 10 zvoki. 1. izd. [Tržič: Učila International, 2014]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2077-6. [COBISS.SI-ID 271326976]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


55. ATAI, Savina. Joga obraza : trening obraznih mišic, notranjih organov in žlez. Golnik: [samozal.] S. Atai, 2013. 1 video DVD (ca 39 min), barve, zvok. [10] str., ilustr. ISBN 978-961-276-107-3. [COBISS.SI-ID 18383157]

56. BASTABLE, Jonathan, BINNEY, Ruth, SHEPHERD, Rose. Kako narediti skoraj vse : 1000 navodil za uporabno spretnost in gospodinjsko opravilo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 384 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3005-5. [COBISS.SI-ID 270818560]

57. BOGATAJ, Janez. Recipes from a Slovenian kitchen : explore the authentic taste of an undiscovered cuisine in over 60 traditional dishes. London: Aquamarine, 2013. 128 str., ilustr. ISBN 978-1-908991-35-5. ISBN 1-908991-35-6. [COBISS.SI-ID 16253330]

58. D'ADAMO, Peter J., O'CONNOR, Kristin. Pravilna prehrana po krvni skupini : personalizirani recepti za krvno skupino 0 : (več kot 150 receptov). 1. natis. Ljubljana: Cangura.com, 2014. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-69-3. ISBN 978-961-6769-70-9. [COBISS.SI-ID 273048320]

59. D'ADAMO, Peter J., O'CONNOR, Kristin. Pravilna prehrana po krvni skupini : personalizirani recepti za krvno skupino A : (več kot 150 receptov). 1. natis. Ljubljana: Cangura.com, 2014. 260 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-67-9. ISBN 978-961-6769-68-6. [COBISS.SI-ID 272679936]

60. DUNPHY, Heather. Konji : naučite se razumeti svojega ljubljenčka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2146-9. [COBISS.SI-ID 272453376]

61. FINK, Alojzija, MOHAR, Pjerina, SEČNIK, Anica. Domača nega : dopolnilo priročnika. Celje: Mohorjeva družba, 2014. 1 video DVD. ISBN 978-961-278-131-6. [COBISS.SI-ID 273602816]

62. FINK, Alojzija, MOHAR, Pjerina, SEČNIK, Anica. Domača nega : priročnik. Prenovljena izd. Celje: Mohorjeva družba, 2014. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-278-129-3. [COBISS.SI-ID 273191680]

63. FLAJŠMAN, Božidar. 100 let belokranjske železniške proge na razglednicah. Metlika: Mestna skupnost, 2014. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-281-343-7. [COBISS.SI-ID 272793600]

64. GOLJAT, Andrej. Prigrizki in narezki. Ljubljana: Kmečki glas, 2014. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-203-430-6. [COBISS.SI-ID 273291264]

65. JOVANOVIĆ, Ksenija. Ločena celota : knjiga o bulimiji nevrozi in kompulzivnem prenajedanju. Ljubljana: samozal., 2014. 106 str. ISBN 978-961-283-039-7. [COBISS.SI-ID 273879552]

66. Kako se oglašajo živali na kmetiji : knjiga z 10 zvoki. 1. izd. [Tržič: Učila International, 2014]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2078-3. [COBISS.SI-ID 271327232]

67. KOŠUTNIK, Dušan. Celjski mestni gozd v Pečovniku. 1. izd. Ljubljana: Zavod za gozdove Slovenije, 2013. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6605-19-9. [COBISS.SI-ID 268516096]

68. Na žaru : več kot 100 okusnih novih receptov. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 236 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2132-2. [COBISS.SI-ID 272193024]

69. OLIVER, Jamie. Prihranimo z Jamiejem. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3361-2. [COBISS.SI-ID 273079552]

70. PODGORŠEK, Veronika. Nezvestoba in klinična praksa : priročnik za terapevte in željne razumevanja. Slovenske Konjice: Ad Vita, 2014. 195 str. ISBN 978-961-281-414-4. [COBISS.SI-ID 273850368]

71. Predstavitev dobrih praks v kirurški zdravstveni negi in kirurške delavnice : zbornik predavanj z recenzijo, Laško, 14. marec 2014. Celje: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kirurgiji, 2014. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-93277-2-2. [COBISS.SI-ID 272713472]

72. S kuhanjem do vitkosti!. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2014. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-261-330-3. [COBISS.SI-ID 272840192]

73. Spremljanje proizvodnosti prašičev. 1. izd. Domžale: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Katedra za etologijo, biometrijo in selekcijo ter prašičerejo, 2003-<2014>. Zv. <1-9>, graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6204-16-5. ISBN 961-6204-19-X. ISBN 961-6204-22-X. ISBN 961-6204-33-5. ISBN 978-961-6204-48-4. ISBN 978-961-6204-52-1. ISBN 978-961-6204-55-2. ISBN 978-961-6204-58-3. ISBN 978-961-6204-58-3. ISBN 978-961-6204-60-6. [COBISS.SI-ID 125585152]

74. STILES, Tara. Joga liječi : jednostavne vježbe za život bez boli uz pomoć kojih ćete izliječiti više od 50 najčešćih bolesti. Zagreb: V.B.Z., 2014. 238 str., ilustr. ISBN 978-953-304-630-3. [COBISS.SI-ID 5729760]

75. STROPNIK, Karel. Bili smo prijatelji, sodelavci in tovariši : kronologija obrambnega organiziranja gospodarskih subjektov pri Premogovniku Velenje in v občini Velenje : (dogodki 1968-1994). Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2014. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-6427-12-8. [COBISS.SI-ID 273262336]

76. ŠMUC BERGER, Katarina. Zdravi na morju : [priročnik za obvladovanje zdravstvenih težav na barki], (Zbirka Bukva, št. 8). 1. izd. Ljubljana: Osminka & Co., 2014. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-93497-3-1. [COBISS.SI-ID 273903360]

77. ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Zgodovina radiologije in Inštituta za radiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana (1923-2013) = A history of radiology and the Institute of Radiology of the Ljubljana University Medical Center (1923-2013). Ljubljana: Združenje radiologov Slovenije - Zveza društev SZD; Celje: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-278-119-4. [COBISS.SI-ID 272271104]


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


78. BONE, Janja. Zvezdna (telo)vadba : z mislimi in s telesom do vitalnosti in zdravja. Ljubljana: Vita, 2014. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-93378-5-1. [COBISS.SI-ID 273391872]

79. GERLINGS, Charlotte. 100 velikih slikarjev : likovni mojstri od Botticellija do Warhola. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0061-4. [COBISS.SI-ID 232216064]

80. 75 not : dokumentarni film o Glasbeni šoli Trbovlje. Trbovlje: Glasbena šola, 2014. 1 video DVD (ca 39 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 273584640]

81. HEDERIH, Darko, ŠKVORC, Marjan. Male sive celice 6. [Maribor]: samozal. [D. Hederih], 2014. 236 str. ISBN 978-961-91434-3-8. [COBISS.SI-ID 78202113]

82. JODIDIO, Philip. Small architecture now! = Kleine Bauten = Petite architecture. Cologne: Taschen, cop. 2014. 416 str., barvne ilustr. ISBN 978-3-8365-4669-0. [COBISS.SI-ID 10184990]

83. Juvi : aerobika za otroke. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2014. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10168350]

84. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz. Koraki --- za jutri : [pregledna razstava umetniških del nekdanjih dijakov in strokovnih sodelavcev ob 10. obletnici umetniške gimnazije likovne smeri na Gimnaziji Celje - Center]. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2014. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-281-408-3. [COBISS.SI-ID 273812224]

85. MACK, Lorrie. The book of dance : [from ballet to breakin' - step into the dazzling world of dance]. London [etc.]: Dorling Kindersley Limited: A Penguin Company, cop. 2012. 141 str., ilustr. ISBN 978-1-4053-9152-8. [COBISS.SI-ID 18312498]

86. Through the never = Skozi privid časa. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD-9 (ca 89 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2172935/?ref_=fn_al_tt_5. [COBISS.SI-ID 1105418334]

87. MLAKAR, Sonja, SIMONIČ MERVIC, Karmen. Prtički : čipke : [od kaplje do rožice]. Idrija: Bogataj, 2012. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6035-53-8. [COBISS.SI-ID 262148352]

88. Moje narečje. 1, Zbirka priredb in avtorskih skladb. Volčja Draga: Občina Renče Vogrsko, 2014. 112 str. [COBISS.SI-ID 273452800]

89. SAPAČ, Igor. Gradovi, utrdbe, dvorci, vile v Slovenskem primorju in v bližnji soseščini : [dodatek k zbirki Grajske stavbe]. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2014. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-6057-90-5. [COBISS.SI-ID 273086720]

90. AZINOVIĆ, David, KREGAR, Petra, MARN, Tanja, SAJOVIC, Petra, VUJOVIĆ, Aleksander. Tipologija večstanovanjskih stavb. 2. dopolnjena izd. Ptujska Gora: In obs medicus, 2014. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6513-45-6. [COBISS.SI-ID 77151233]


7-GP-odr GLASBNI POSNETKI ZA ODRASLE


91. HORVAT, Anika. Ljubezen je kot mavrica. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2014. 1 CD (64 min, 9 sek). [COBISS.SI-ID 18208562]

92. Slovenian jazz. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2014. 1 CD (32 min, 39 sek). [COBISS.SI-ID 274082816]

93. Dobri geni. [Radomlje]: KUD Kontrabant, 2009. 1 CD (51 min, 5 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 2852755]

94. Regrat u salat. Ljubljana: KUD Kontrabant, p 1997. 1 CD (39 min, 12 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 12723602]

95. Sladki bes. [Radomlje]: KUD Kontrabant, 2013. 1 CD (45 min, 22 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 12699548]

96. The Smuggling gypsies. [Radomlje]: KUD Kontrabant, 2011. 1 CD (53 min, 6 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 12699804]

97. Najboljše pesmi. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2014. 1 CD (54 min), stereo. [COBISS.SI-ID 78125569]

98. SToP & horn : [skladbe mlajše skladateljske generacije = compositions by the yunger generation of composers], (Ars Slovenica). [Ljubljana]: Društvo slovenskih skladateljev, 2013. 1 CD (62 min, 48 sek). [COBISS.SI-ID 274216192]


7-GP-otr GLASBNI POSNETKI ZA OTROKE


99. FALK, Neca. Zdravilo za strah. [Ljubljana]: Mačjidisk, p, cop. 2012. 1 CD (35 min, 42 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1101461854]


80 JEZIKOSLOVJE.


100. ISONO, Yukiko, STRUGNELL, Lynne. Talk Japanese. Harlow: BBC Active, cop. 2005. 127 str., ilustr. 2 CD-ja (ca 120 min), stereo. ISBN 978-0-563-52031-3. ISBN 978-0-563-52030-6. [COBISS.SI-ID 18385717]

101. MENDES-LLEWELLYN, Cristina. Talk Portuguese. Reprinted and updated. Harlow: BBC Active, 2011. 127 str., ilustr. 2 CD-ja (ca 120 min), stereo. ISBN 978-0-563-52025-2. ISBN 978-0-563-52024-5. [COBISS.SI-ID 18385461]

102. Slovenia's best for young readers. Ljubljana: Slovenian Book Agency, 2014. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-93270-5-0. [COBISS.SI-ID 272583936]

103. SOARS, John, SOARS, Liz. New Headway, Upper-intermediate, Student's book. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 167 str., ilustr. ISBN 978-0-19-477182-5. ISBN 978-0-19-477181-8. ISBN 978-0-19-477183-2. [COBISS.SI-ID 408828]

104. SOARS, Liz, SOARS, John, MARIS, Amanda, MCCAUL, Jo. New Headway, Upper-intermediate, Workbook with key. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 103 str., ilustr. ISBN 978-0-19-471888-2. ISBN 978-0-19-471866-0. ISBN 978-0-19-471888-2. [COBISS.SI-ID 408060]

105. ŠTEPIC, Lilijana. Ali je angleščina v 2. letniku srednje šole res tako težka? : priročnik za angleški jezik za dijake 2. letnika srednje šole : razlaga slovničnih pravil in deloma besedišča v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje snovi (slovnice in besedišča) 2. letnika štiriletnega srednješolskega programa. 1. izd. Zgornja Draga: Korekt plus, 2008. 200 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-90689-1-5. [COBISS.SI-ID 237693440]

106. VIDMAR, Urška. Angleška slovnica : jasne razlage in številne vaje. 2. natis. Ljubljana: Poučevanje jezikov, 2012. 281 str., tabele. ISBN 978-961-93319-0-3. [COBISS.SI-ID 18386997]


82 KNJIŽEVNOST.


107. ALBOM, Mitch. The time keeper. Reprinted (three times). London: Sphere, 2013. 238 str. ISBN 978-0-7515-4117-5. [COBISS.SI-ID 18324533]

108. BAROVIČ, Bogdan. Tudi barabe umrejo, mar ne?. 1. izd. Tomišelj: Alpemedia, 2014. 142 str. ISBN 978-961-93520-7-6. [COBISS.SI-ID 272932096]

109. BECKETT, Simon. Skrivnostno jezero. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 317 str. ISBN 978-961-00-2240-4. ISBN 978-961-00-2236-7. [COBISS.SI-ID 274065152]

110. BEDRAČ, David. Tvoj nakupovalni voziček, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2014. 131 str. ISBN 978-961-242-952-2. [COBISS.SI-ID 272852992]

111. BERGLES, Ciril. Lazar se odpravlja domov, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 133 str. ISBN 978-961-01-3259-2. [COBISS.SI-ID 272462080]

112. BOJETU, Berta. Filio is not at home : novel : sample translation. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: = Slovenian Book Agency, 2014. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-93270-1-2. [COBISS.SI-ID 272402432]

113. BONET, Blai. Morje, (Zbirka Aleph, 165). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2014. 213 str. ISBN 978-961-6789-38-7. [COBISS.SI-ID 272890880]

114. BOWER, Sarah. The book of love. London: Snowbooks, 2008. 490 str., ilustr. ISBN 978-1-905005-82-6. ISBN 978-1-905005-67-3. [COBISS.SI-ID 18404149]

115. BOŽIČ, Gregor. Ko zacvetijo lilije. Ljubljana: Ekslibris, 2014. 247 str. ISBN 978-961-6838-57-3. [COBISS.SI-ID 272760320]

116. CANKAR, Ivan. Hlapec Jernej in njegova pravica. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3290-5. [COBISS.SI-ID 272996864]

117. CAPUS, Alex. Léon in Louise : roman. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 302 str. ISBN 978-961-282-002-2. [COBISS.SI-ID 271767296]

118. CERCAS, Javier. Vojaki Salamine, (Zbirka Varia). Ljubljana: Založba /*cf., 2013. 203 str. ISBN 978-961-257-059-0. [COBISS.SI-ID 272332032]

119. CHASE, Loretta Lynda. Your scandalous ways. 1st Avon Books paperback printing. New York: Avon, 2008. 374 str. ISBN 978-0-06-123124-7. [COBISS.SI-ID 18401333]

120. CORDY, Michael. The Venus conspiracy. London: Corgi Books, 2006. 463 str. ISBN 0-552-14883-0. ISBN 978-0-552-14883-2. [COBISS.SI-ID 18300725]

121. ČAMPA, Jože. Na mrtvi straži : roman z Bloške planote. Ljubljana: Math, 2012-<2014>. Zv. <1-2>. ISBN 978-961-6100-98-4. ISBN 978-961-6100-99-1. ISBN 978-961-6919-00-5. ISBN 978-961-6919-01-2. ISBN 978-961-6919-02-9. ISBN 978-961-6919-08-1. [COBISS.SI-ID 264232192]

122. DARWISH, Mahmud. Opisovanje oblakov, (Zbirka Nova lirika, 26). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 118 str. ISBN 978-961-01-3069-7. [COBISS.SI-ID 273261568]

123. DAVID, Filip. Sanje o ljubezni in smrti, (Moderni klasiki, 78). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 162 str. ISBN 978-961-282-004-6. [COBISS.SI-ID 273671168]

124. DAY, Sylvia. Spellbound. London [etc.]: Penguin Books, 2013. 177 str. ISBN 978-1-405-91715-5. [COBISS.SI-ID 16253586]

125. DELILLO, Don. Kozmopolis, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2014. 209 str. ISBN 978-961-242-962-1. [COBISS.SI-ID 273762304]

126. DEVERAUX, Jude. Maske v mesečini, ([Edileanska saga, 3]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 333 str. ISBN 978-961-00-2238-1. ISBN 978-961-00-2234-3. [COBISS.SI-ID 274014464]

127. DONOVAN, Susan. Take a chance on me. New York: St. Martin's Paperbacks, 2003. 344 str. ISBN 0-312-98375-1. [COBISS.SI-ID 18299189]

128. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Crime and punishment, (Penguin classics). London: Penguin Books, 2014. XLIX, 702 str. ISBN 978-0-141-19280-2. [COBISS.SI-ID 18388277]

129. DOUMENC, Philippe. Kako je zares umrla madame Bovary. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 188 str. ISBN 978-961-278-116-3. [COBISS.SI-ID 272658176]

130. GENET, Jean. Zaljubljeni jetnik, (Zbirka Aleph, 164). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2014. 438 str. ISBN 978-961-6789-37-0. [COBISS.SI-ID 271215360]

131. GRABNAR, Andrej. Potovanje šamanov, (Zbirka DDT). Trbovlje: Zavod za kulturo Delavski dom, 2013. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-93117-2-1. [COBISS.SI-ID 269534208]

132. GREEN, John. An abundance of Katherines. London: Penguin books, cop. 2013. 225 str. ISBN 978-0-141-34609-0. [COBISS.SI-ID 18325813]

133. GREGORČIČ, Simon. Poezije. Faksimile izd. iz leta 1908. Ljubljana: Društvo Mohorjeva družba; Celje: Celjska Mohorjeva družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2014. 141, VII str., ilustr. ISBN 978-961-278-139-2. [COBISS.SI-ID 274021632]

134. GRISHAM, John. Prevarant. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 378 str. ISBN 978-961-00-2221-3. ISBN 978-961-00-2217-6. [COBISS.SI-ID 273747712]

135. GUBENŠEK, Marija. Prevorje in Prevorjani : spomini in zgodbe iz davnih dni. Šentjur: Literarno društvo, 2014. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-93446-3-7. [COBISS.SI-ID 273490432]

136. Hällewull : antologija sodobne luksemburške književnosti, (Antologije Vilenice). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2014. 159 str. ISBN 978-961-6547-81-9. [COBISS.SI-ID 273623808]

137. HENRY, Veronica. Dolgi konec tedna, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 406 str. ISBN 978-961-01-3089-5. [COBISS.SI-ID 273354240]

138. HOAG, Tami. Ashes to ashes, (An Orion paperback). 2nd impression. London: Orion, 2000. 569 str. ISBN 0-75282-691-3. [COBISS.SI-ID 18386741]

139. HOOVER, Colleen. Moj brezupni fant, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 355 str. ISBN 978-961-01-3281-3. [COBISS.SI-ID 273410048]

140. HORNBY, Nick. A long way down. Film tie-in ed. London [etc.]: Penguin Books, 2014. 256 str. ISBN 978-0-241-96889-5. [COBISS.SI-ID 18387253]

141. HOWEY, Hugh. Dust, (Wool Trilogy, 3). London: Arrow Books, 2014. 406 str. ISBN 978-0-099-58673-9. [COBISS.SI-ID 10074398]

142. HOWEY, Hugh. Shift, (Wool Trilogy, 2). London: Arrow Books, 2013. 578 str. ISBN 978-0-099-58047-8. [COBISS.SI-ID 10037022]

143. HUELLE, Paweł. Mercedes-Benz : iz pisem Hrabalu, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2014. 141 str. ISBN 978-961-242-960-7. [COBISS.SI-ID 273761792]

144. SKRINJAR-TVRZ, Valerija. Iz jezika v jezik : antologija sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2014. 522 str. ISBN 978-961-6547-82-6. [COBISS.SI-ID 273646080]

145. Iz jezika v jezik : predstavitev antologije sodobne manjšinske in priseljenske književnosti v Sloveniji = From language to language : presentation of anthology of contemporary ethnic minority and immigrant literature in Slovenia. Ljubljana: Slovenski PEN, 2014. 55 str., portreti. ISBN 978-961-93663-0-1. [COBISS.SI-ID 273392640]

146. Izbrani romani [2]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2009. 557 str., fotogr. avtorjev. ISBN 978-961-01-0936-5. [COBISS.SI-ID 243616512]

147. JAMES, Julie. Osem let skomin. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 381 str. ISBN 978-961-67448-7-4. ISBN 978-961-67449-1-1. [COBISS.SI-ID 78204673]

148. JEREB, Berta. Moji časi, kraji in ljudje. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 182 str. ISBN 978-961-278-133-0. [COBISS.SI-ID 273774080]

149. JONASSON, Jonas. The hundred-year-old man who climbed out of the window and disappeared. London: Hesperus, 2013. 389 str. ISBN 978-1-843914-839. [COBISS.SI-ID 11023764]

150. KLEVIŠAR, Metka. Vsak ima svojo zgodbo, ta je moja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-278-120-0. [COBISS.SI-ID 273099264]

151. KNEŽEVIĆ, Zoran. Dvoživke umirajo dvakrat. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 156 str. ISBN 978-961-282-026-8. [COBISS.SI-ID 272731648]

152. KOLAR, Marjan. Moji mimohodi. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2013. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6806-10-7. [COBISS.SI-ID 74652417]

153. KOLŠEK, Peter. Dekleta pojejo, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2014. 64 str. ISBN 978-961-6949-20-0. [COBISS.SI-ID 77975553]

154. KOVŠE, Breda Marija. Opus poletja : iz zbirke Darilo življenju, (Darilo življenju). 1. izd. Ljubljana: Zavod Varna pot, 2013. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-281-203-4. [COBISS.SI-ID 269572864]

155. KOVŠE, Breda Marija. Opus pomladi : iz zbirke Darilo življenju, (Darilo življenju). 1. izd. Ljubljana: Zavod Varna pot, 2012. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-269-816-4. [COBISS.SI-ID 263750400]

156. LÄCKBERG, Camilla. Buried angels. London: HarperCollins Publishers, 2014. 497 str. ISBN 978-0-00-750749-8. [COBISS.SI-ID 16244370]

157. LARKIN, Allie. Ostani. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 477 str. ISBN 978-961-6744-95-9. ISBN 978-961-6744-96-6. [COBISS.SI-ID 78299393]

158. LILIN, Nicolai. Prosti pad, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 420 str. ISBN 978-961-01-3076-5. [COBISS.SI-ID 273215744]

159. LORENČIČ, Danaja. Ana v meni, (Zbirka Upanje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 207 str. ISBN 978-961-01-3316-2. [COBISS.SI-ID 272966400]

160. MAKAROVIČ, Svetlana. Zeliščarka, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2014. [116] str., ilustr. ISBN 978-961-242-951-5. [COBISS.SI-ID 272852480]

161. MARTIN, George R. R.. A song of ice and fire. Book 1, Game of thrones. London: Harper Voyager, 2011. 801 str., ilustr. ISBN 978-0-00-742854-0. [COBISS.SI-ID 18400053]

162. MAXWELL, Megan. Tudi princi na belem konju razočarajo. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 2 zv. (350; 414 str.). ISBN 978-961-67449-3-5. ISBN 978-961-67449-4-2. [COBISS.SI-ID 78226177]

163. MCCULLOUGH, Colleen. Bittersweet. London: Head of Zeus, 2014. 441 str. ISBN 978-1-781855-87-4. ISBN 978-1-781855-88-1. [COBISS.SI-ID 18338354]

164. MEAD, Richelle. Zlata lilija, (Serija Krvne vezi, knj. 2). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 389 str. ISBN 978-961-01-2861-8. [COBISS.SI-ID 273263616]

165. MERTIK, Matej. Polet nočnega papagaja : Aotearoa, dežela podolgovatega belega oblaka : literarni potopis. Maribor: Ved, 2014. 192 str. ISBN 978-961-6932-67-7. [COBISS.SI-ID 274129920]

166. MILLER, Mike S., CROWELL, Mike. George R.R.Martin's the hedge knight : [the graphic novel], (A game of thrones preqvel graphic novel). Seattle: Jet City Comics, 2013. [184] str., ilustr. ISBN 978-1-477-84910-1. [COBISS.SI-ID 18315826]

167. MOHOR, Milojka. Zgodbe reke Savinje. Ljubljana: Ekslibris, 2014. 125 str. ISBN 978-961-6838-55-9. [COBISS.SI-ID 272348928]

168. MONTANARI, Richard. The rosary girls. London: Arrow Books, 2006. 533 str. ISBN 0-09-948688-1. [COBISS.SI-ID 18295605]

169. MORIARTY, Liane. The husband's secret. London [etc.]: Penguin Books, 2013. 436 str. ISBN 978-1-405-91166-5. [COBISS.SI-ID 1104968030]

170. MORIARTY, Liane. Vse za ljubezen. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 438 str. ISBN 978-961-00-2227-5. ISBN 978-961-00-2232-9. [COBISS.SI-ID 273894144]

171. MORRIS, Mark. Spartak, Kri in pesek. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 255 str. ISBN 978-961-00-2241-1. ISBN 978-961-00-2243-5. [COBISS.SI-ID 274096640]

172. NOVAK, Maja. Die Katzenpest, (Litterae Slovenicae, 2013, 1). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Slovene Writers' Association, 2013. 237 str. ISBN 978-961-6547-78-9. [COBISS.SI-ID 271152384]

173. ORWELL, George. Živalska farma : pravljica. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3066-6. [COBISS.SI-ID 272639232]

174. OSREDKAR, Metka. Umor v Šmihelski vasi, (Zbirka POPisano). 1. izd. Dob: Miš, 2014. 300 str., ilustr. ISBN 978-961-272-154-1. [COBISS.SI-ID 273750016]

175. OVASKA, Jelka. Lovke, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 371 str. ISBN 978-961-01-3086-4. [COBISS.SI-ID 273522432]

176. OZ, Amos, DE LANGE, Nicholas Robert Michael. Panther in the basement, (A Vintage original). London: Vintage, 1997. 122 str. ISBN 0-09-975401-0. ISBN 978-0-09-975401-5. [COBISS.SI-ID 1105682270]

177. PAJK, Pavlina. Arabela, (Zbirka Rozalke). 1. natis. Hlebce: Zala, 2014. 136 str. ISBN 978-961-6859-56-1. [COBISS.SI-ID 273614080]

178. PATTERSON, James, LEDWIDGE, Michael. Izginuli. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 331 str. ISBN 978-961-00-2228-2. ISBN 978-961-00-2233-6. [COBISS.SI-ID 273899264]

179. PATTERSON, James, KARP, Marshall. NYPD : rdeči 2. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 348 str. ISBN 978-961-00-2252-7. ISBN 978-961-00-2244-2. [COBISS.SI-ID 274158336]

180. PETEK, Brigita. Vedeževalka Ita : 090 68 89 : ko vedeževalka spregovori ---. Prebold: samozal., 2014. 157 str. ISBN 978-961-276-938-3. [COBISS.SI-ID 271976704]

181. Pisma s fronte : pisma, pesmi in prozni odlomki slovenskih avtorjev o 1. svetovni vojni v Sloveniji. Ljubljana: Slovenski PEN, 2014. 25, 25 str., ilustr. ISBN 978-961-93663-1-8. [COBISS.SI-ID 273486592]

182. PODSTENŠEK, Tomo. Sredi pajkove mreže, (Knjižna zbirka Piramida). [Maribor]: Litera, 2014. 175 str. ISBN 978-961-6949-18-7. [COBISS.SI-ID 77775873]

183. PREŽIHOV VORANC. Doberdob : vojni roman slovenskega naroda, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2014. 509 str. ISBN 978-961-242-961-4. [COBISS.SI-ID 273762560]

184. QUINN, Julia. Draga Eloise : [peti roman o Bridgertonovih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 331 str. ISBN 978-961-00-2222-0. ISBN 978-961-00-2218-3. [COBISS.SI-ID 273758720]

185. RAMÍREZ, Sergio. Margarita, lepo je morje, (Moderni klasiki, 79). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 258 str. ISBN 978-961-282-035-0. [COBISS.SI-ID 273432064]

186. RAMOVEŠ, Martin. Nesojeni kavboji : strip, (Zbirka O), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum: Radio Študent, 2014. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-64-3. [COBISS.SI-ID 273377280]

187. ROTH, Joseph. Job : roman o preprostem možu, (Zbirka Besede). 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2014. 160 str. ISBN 978-961-6922-38-8. ISBN 978-961-6922-39-5. [COBISS.SI-ID 273709312]

188. ROWLING, J. K.. Klic kukavice, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 498 str. ISBN 978-961-01-3080-2. [COBISS.SI-ID 273860864]

189. SENČAR, Marjeta. Onstran vsakdana. Ljubljana: Ekslibris, 2014. 131 str. ISBN 978-961-6838-53-5. [COBISS.SI-ID 272081920]

190. SIMČIČ, Zorko. El hombre a ambos lados de la pared, (Litterae Slovenicae, 2013, 2). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Slovene Writer’s Association, 2013. 193 str. ISBN 978-961-6547-79-6. [COBISS.SI-ID 271153408]

191. SITAR, Iztok. Čudaki ljubijo drugače : ljubezenske zgodbe iz Poljanske doline, (Zbirka Dos Pesos). Ljubljana: UMco, 2014. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-6954-03-7. [COBISS.SI-ID 273542912]

192. SOSIČ, Marko. From earth and dreams : short stories : sample translation. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: = Slovenian Book Agency, 2014. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-93270-4-3. [COBISS.SI-ID 272403200]

193. SPARKS, Nicholas. Poroka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 240 str. ISBN 978-961-00-2239-8. ISBN 978-961-00-2235-0. [COBISS.SI-ID 274050816]

194. STANONIK, Marija. Poezija konteksta. 4, Slovenska pesem v tujem škornju od dóma do puščavskega peska : slovensko odporniško pesnjenje pod italijanskim fašizmom (1920-1943) in v Severni Afriki (1943-1945). Trst: Mladika, 2014. 269 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-198-6. [COBISS.SI-ID 6612972]

195. STEEL, Danielle. Amazing grace. London: Corgi Books, [2014]. 522 str. ISBN 978-0-55217-086-4. [COBISS.SI-ID 563894]

196. STEEL, Danielle. The kiss. Reissued ed. London [etc.]: Corgi Books, 2008. 444 str. ISBN 978-0-55217-087-1. [COBISS.SI-ID 4056219]

197. STEEL, Danielle. Toxic Bachelors. London: Corgi Books, 2006. 511 str. ISBN 978-0-55217-085-7. [COBISS.SI-ID 4055963]

198. STENDHAL. Parmska kartuzija, (Zbirka Veliki večni romani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 512 str. ISBN 978-961-01-2878-6. [COBISS.SI-ID 273045504]

199. SVETINA, Peter. Hippopotamus wisdom : short stories : sample translation. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: = Slovenian Book Agency, 2014. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-93270-3-6. [COBISS.SI-ID 272403712]

200. SZYMBORSKA, Wisława. Ključ, (Zbirka Nova lirika, 25). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 222 str. ISBN 978-961-01-3068-0. [COBISS.SI-ID 271950080]

201. ŠAROTAR, Dušan. Billiards at the Hotel Dobray : novel : sample translation. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: = Slovenian Book Agency, 2014. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-93270-2-9. [COBISS.SI-ID 272402688]

202. ŠTEH, Vid. Nepopolni konec sveta, (Zbirka DDT). Trbovlje: Zavod za kulturo Delavski dom, 2012. 42 str. ISBN 978-961-93117-1-4. [COBISS.SI-ID 263275008]

203. Tako zveni ljubezen : zbornik srednješolske poezije in kratke proze 2014. Ljubljana: Gimnazija Vič, 2014. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-6738-21-7. [COBISS.SI-ID 273590528]

204. TEBBUTT, Judith, KELLY, Richard T.. A long walk home : one woman's story of kidnap, hostage, loss - and survival. London: Faber & Faber, 2014. 344 str., [12] str. pril. ISBN 978-0-571-30306-9. [COBISS.SI-ID 18386229]

205. VERMES, Timur. Look who's back. London: MacLehose Press, 2014. 375 str. ISBN 978-0-85705-292-6. ISBN 978-0-85705-293-3. [COBISS.SI-ID 1105547614]

206. VREČIČ, Marko. Moj poudarek. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan, 2014. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6806-14-5. [COBISS.SI-ID 77490177]

207. VUK, Tereza. Creepyatrija : fear of a blank planet. 2. natis. Trbovlje: Zavod za kulturo Delavski dom, 2014. 128 str. ISBN 978-961-93117-3-8. [COBISS.SI-ID 273695232]

208. WAMBRECHTSAMER, Anna. Danes grofje Celjski in nikdar več. Celje: Antika, 2014. 459 str. ISBN 978-961-93661-0-3. ISBN 978-961-93661-1-0. [COBISS.SI-ID 273415424]

209. WASTVEDT, Tricia. The river. London [etc.]: Penguin Books, 2005. 345 str. ISBN 978-0-141-02100-3. ISBN 0-141-02100-4. [COBISS.SI-ID 18386485]

210. ZORE, Jona. Minuta : pesniška zbirka. Celje: Grafika Gracer, 2014. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-70-2. [COBISS.SI-ID 273710336]

211. ZUPAN, Vitomil. Potovanje na konec pomladi, (Zbirka Besede). Ljubljana: eBesede, 2014. 192 str. ISBN 978-961-6922-10-4. [COBISS.SI-ID 267783680]


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


212. BURCAR, Lilijana. American literature and its socio-political context. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2014. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-237-640-6. [COBISS.SI-ID 273361664]

213. KOLER, Samo, BARBARIČ, Nada. Esej na maturi 2015. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2520-4. [COBISS.SI-ID 273638656]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


214. BANKS, Rosie. Jezero belih lokvanjev, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 10). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3412-1. [COBISS.SI-ID 273517312]

215. BANKS, Rosie. Medeni ognjenik, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 7). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3404-6. [COBISS.SI-ID 273513984]

216. BANKS, Rosie. Polnočni labirint, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 12). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3424-4. [COBISS.SI-ID 273656064]

217. BANKS, Rosie. Pravljični gozd, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 11). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3423-7. [COBISS.SI-ID 273655808]

218. BANKS, Rosie. Sanjski dol, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 9). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3411-4. [COBISS.SI-ID 273517056]

219. BANKS, Rosie. Vilinska pekarna, (Zbirka Čarobno kraljestvo, 8). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3405-3. [COBISS.SI-ID 273516544]

220. BLYTON, Enid. Five are together again, (The famous five, 21). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 180 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68126-8. [COBISS.SI-ID 18332469]

221. BLYTON, Enid. Five fall into adventure, (The famous five, 9). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 202 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68114-5. [COBISS.SI-ID 18306101]

222. BLYTON, Enid. Five get into a fix, (The famous five, 17). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 2001. 200 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68122-0. [COBISS.SI-ID 18313013]

223. BLYTON, Enid. Five get into trouble, (The famous five, 8). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 185 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68113-8. [COBISS.SI-ID 18305589]

224. BLYTON, Enid. Five go adventuring again, (The famous five, 2). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 186 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68107-7. [COBISS.SI-ID 18301749]

225. BLYTON, Enid. Five go off in a caravan, (The famous five, 5). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 216 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68110-7. [COBISS.SI-ID 18304565]

226. BLYTON, Enid. Five go off to camp, (The famous five, 7). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 201 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68112-1. [COBISS.SI-ID 18305077]

227. BLYTON, Enid. Five go to Billycock Hill, (The famous five, 16). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 185 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68121-3. [COBISS.SI-ID 18312245]

228. BLYTON, Enid. Five go to Demon's Rocks, (The famous five, 19). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 186 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68124-4. [COBISS.SI-ID 18314293]

229. BLYTON, Enid. Five go to Mystery Moor, (The famous five, 13). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 196 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68118-3. [COBISS.SI-ID 18310709]

230. BLYTON, Enid. Five go to Smuggler's top, (The famous five, 4). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 202 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68109-1. [COBISS.SI-ID 18303541]

231. BLYTON, Enid. Five have a mystery to solve, (The famous five, 20). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 170 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68125-1. [COBISS.SI-ID 18332213]

232. BLYTON, Enid. Five have a wonderfull time, (The famous five, 11). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 201 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68116-9. [COBISS.SI-ID 18308917]

233. BLYTON, Enid. Five have plenty of fun, (The famous five, 14). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 199 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68119-0. [COBISS.SI-ID 18311221]

234. BLYTON, Enid. Five on a hike together, (The famous five, 10). Illustrated ed. London: Hodder Clildren's Books, 1997. 196 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68115-2. [COBISS.SI-ID 18306357]

235. BLYTON, Enid. Five on Finniston Farm, (The famous five, 18). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 181 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68123-7. [COBISS.SI-ID 18314037]

236. BLYTON, Enid. Five on Kirrin Island again, (The famous five, 6). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 198 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68111-4. [COBISS.SI-ID 18304821]

237. BLYTON, Enid. Five run away together, (The famous five, 3). Illustrated ed. London: Hodder Children's Books, 1997. 202 str., ilustr. ISBN 978-0-340-68108-4. [COBISS.SI-ID 18302005]

238. BRUNHOFF, Jean de. Zgodba o Babarju, (Gugalnica). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-84-7. [COBISS.SI-ID 273488384]

239. CLARE, Cassandra. Kronike podzemlja. [Knj. 4], Mesto padlih angelov. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 365 str. ISBN 978-961-00-2226-8. ISBN 978-961-00-2231-2. [COBISS.SI-ID 273860608]

240. DAVIS, Jim. Ku ku, (Zbirka Garfield na kvadrat, knj. 1). 1. izd. Ljubljana: Graffit, 2014. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-49-7. ISBN 978-961-6765-50-3. [COBISS.SI-ID 273490944]

241. FURLAN, Alja. Navihano učenje : 25 idej za lažje in učinkovitejše učenje. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2014. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-261-335-8. [COBISS.SI-ID 273716224]

242. GENECHTEN, Guido van. Lahko pokukam v tvojo pleničko?, (Zbirka Luna). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2014. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-274-228-7. [COBISS.SI-ID 271647488]

243. GLEESON, Libby. Poglej, knjiga!. Hoče: Skrivnost, 2014. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-16-3. [COBISS.SI-ID 273770752]

244. GODEC SCHMIDT, Jelka. Gremo v vrtec Pri veseli kravi, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. [39] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3306-3. [COBISS.SI-ID 272969216]

245. GUILE, Gill. 365 zgodb za lahko noč. Ljubljana: Grahovac, 2013. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-6937-38-2. [COBISS.SI-ID 269084416]

246. Haiku : zbornik srednješolskega natečaja za najboljši haiku 2014. Ljubljana: Gimnazija Vič, 2014. 171 str. ISBN 978-961-6738-20-0. [COBISS.SI-ID 273370368]

247. HRVATIN GORJANC, Maja. Lepa lopata, (Zbirka Zlata Ribica). Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, 2014. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-90022-4-7. [COBISS.SI-ID 272324352]

248. HUBERY, Julia. Mali Leonardo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2109-4. [COBISS.SI-ID 271917056]

249. IMAI, Ayano. Medtem ko je medved spal ---. Ljubljana: Kres, 2014. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-250-119-8. [COBISS.SI-ID 271921152]

250. JURCA, Janez. Potepanje s čarovnikom. 1. natis. Hoče: Skrivnost, 2014. 277 str. ISBN 978-961-6936-17-0. [COBISS.SI-ID 273906432]

251. JURČIČ, Josip. Jurij Kozjak, slovenski janičar : povest iz petnajstega stoletja domače zgodovine, (Zbirka Prve prave). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2014. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-272-146-6. [COBISS.SI-ID 273870592]

252. JURŠIČ, Barbara. Pogumni ježek. 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2014. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-6922-40-1. [COBISS.SI-ID 273793792]

253. KALKIPSAKIS, Thalia. Kraljica plesa, (Dajmo, dekleta). Hoče: Skrivnost, 2014. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-15-6. [COBISS.SI-ID 273771008]

254. KASPARAVIČIUS, Kęstutis. Podvodna zgodba, (Gugalnica). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-83-0. [COBISS.SI-ID 273485312]

255. Kdo se oglaša mu? : knjiga s 5 zvoki. 1. izd. [Tržič: Učila International, 2014]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2079-0. [COBISS.SI-ID 271328256]

256. KINNEY, Jeff. Huda zima, (Zbirka Dnevnik nabritega mulca, 6). Izola: Grlica, 2014. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-244-203-3. ISBN 978-961-244-205-7. [COBISS.SI-ID 273411584]

257. Kmetija : spoznaj zanimivosti o življenju na podeželju!. Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-25-2. [COBISS.SI-ID 267926784]

258. KOKALJ, Tatjana. Knjižni tat, (Zbirka Teta Cilka). Dob: Brin, 2014. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-93467-1-6. [COBISS.SI-ID 272574464]

259. KORANTER, Sonja. (Laž) : lažnivček Nacek. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-03-8. [COBISS.SI-ID 274090240]

260. KOVAČ, Polona. Loverboy : mladinski roman. 1. natis. Ljubljana: Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi, 2014. 120 str. ISBN 978-961-93337-2-3. [COBISS.SI-ID 273841920]

261. Krtkova dobra dela. 2. Ljubljana: Menart records, 2011. 1 video DVD (ca 65 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15886482]

262. Kuža Hektor. Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-28-3. [COBISS.SI-ID 268198912]

263. LEPŠA, Ankica. Mali detektiv in skrivnostne sanje. Maribor: Ved, 2014. 128 str. ISBN 978-961-6932-44-8. [COBISS.SI-ID 271344640]

264. LIKAR, Andreja. Zamesimo se ali Kdo je najbolj pomemben pri peki kruha. Kočevje: LUKA, 2013. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-93532-0-2. [COBISS.SI-ID 268298240]

265. MARTÍN, Santiago, JURČIČ, Josip. Kozlovska sodba v Višnji Gori. Ivančna Gorica: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava; Višnja Gora: Turistično društvo, 2014. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6819-63-3. [COBISS.SI-ID 273170432]

266. Miška Mimi. Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-27-6. [COBISS.SI-ID 268198656]

267. Moja hiša : spoznaj zanimivosti o življenju v veliki hiši!. Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-24-5. [COBISS.SI-ID 267926528]

268. Muca Tačka. Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-29-0. [COBISS.SI-ID 268199168]

269. NOVAK, Bogdan. Zasledovanje zgodbe : od Mačjega Brda do Pasjega Dola. Ljubljana: Kermi, 2014. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-93670-0-1. [COBISS.SI-ID 273771520]

270. Opičjak Beni. Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-32-0. [COBISS.SI-ID 268200192]

271. OSTERC, Vanja. Dublin. Bevke: Smar-team, 2014. 260 str. ISBN 978-961-6953-04-7. [COBISS.SI-ID 273327104]

272. PERPAR, Anica. Juhe, juhice, juhej!, (Zbirka Umiti zobki). Logatec: Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2013. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-93091-5-5. [COBISS.SI-ID 270565888]

273. 25 klasičnih pravljic. Ljubljana: Grahovac, 2013. 458 str., ilustr. ISBN 978-961-6937-26-9. [COBISS.SI-ID 268096000]

274. PREŠEREN, France. Zdravljica, (Zbirka Zlata bralka, zlati bralec). Posebna, darilna izd. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS: Mladinska knjiga, 2014. [22] str., ilustr. ISBN 978-961-93458-2-5. [COBISS.SI-ID 273367552]

275. ROSS, Gaja. Brooklyn : tudi kužki čutimo in mislimo, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-02-1. [COBISS.SI-ID 273860096]

276. SAM, Anej, MAURER, Neža. Nežno srce, (Zbirka Onežimo svet). Ljubljana: Jasa, 2014. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-93578-1-1. [COBISS.SI-ID 273921536]

277. SHELTON, Dave. Deček in medved v čolnu, (Zbirka Zvezdogled). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. 293 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-82-3. [COBISS.SI-ID 273397760]

278. SLAVEC, Maruška. Delilca duše. Izola: Osnovna šola Vojke Šmuc: = Scuola elementare Vojka Šmuc, 2013. 103 str. ISBN 978-961-91714-1-7. [COBISS.SI-ID 267532544]

279. STEINER, Toni. Miška Mimi & maček Hubert. Ljubljana: Kres, 2014. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-250-118-1. [COBISS.SI-ID 271922944]

280. SUSIC, Mira. Svet igrač. Ljubljana: Ekslibris, 2014. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6838-56-6. [COBISS.SI-ID 272427520]

281. ŠTEFAN, Anja. Še sto ugank, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. [35] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3304-9. [COBISS.SI-ID 272969728]

282. ŠTEFANEC, Vladimir P.. Sem punk čarovnica, Debela lezbijka in ne maram vampov. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 209 str. ISBN 978-961-241-802-1. [COBISS.SI-ID 272720128]

283. TAWA, Renee. Hello Kitty Igrajmo se!. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3333-9. [COBISS.SI-ID 18364722]

284. 365 zgodbic in pesmic. Ljubljana: Grahovac, 2014. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6937-39-9. [COBISS.SI-ID 270471680]

285. WEISSOVÁ, Helga. Helga's diary : a young girls's account of life in a concentration camp. London: Penguin Books, 2014. XVI, 226 str., [16] str. pril., ilustr., zvd. ISBN 978-0-241-95950-3. [COBISS.SI-ID 18388021]

286. WELSH, Renate. Vampek. 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2014. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-6922-36-4. ISBN 978-961-6922-37-1. [COBISS.SI-ID 273265152]

287. Zajček Uhec. [Ljubljana: Grahovac, 2013]. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-30-6. [COBISS.SI-ID 268199424]

288. Žaba Barba. Ljubljana: Grahovac, 2013. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-6937-31-3. [COBISS.SI-ID 268199680]


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


289. American hustle = Ameriške prevare. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 132 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 10163998]

290. Baaria. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010, p 2009. 1 video DVD (ca 145 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14855474]

291. Captain Phillips = Kapitan Phillips. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 129 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1535109/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105064542]

292. Djeca jeseni = Jesenski otroci. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, [2014], p 2013. 1 video DVD-9 (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 273586432]

293. Eyjafjallajökull : (e-ya-fiat-la-yo-koutl) = Vulkan. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2207072/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105533790]

294. Gremo mi po svoje 2. [Ljubljana]: Cinemania group, 2014, p 2013. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1105500766]

295. Grudge match = Obračun legend. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD-9 (ca 113 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1661382/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105599838]

296. Highway = Pot v Seattle. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2009, p 2002. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1096080478]

297. The hunger games, Catching fire = Igre lakote, Kruto maščevanje. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 140 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1951264/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 18107442]

298. Infamous = Zloglasen. Škofljica: Blitz Film & Video Disribution, 2007, p 2006. 1 video DVD (ca 114 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 2250164]

299. Joe Strummer : the future is unwritten = prihodnost ni napisana = Hudič in Daniel Johnston. Vojnik: Fivia; Ljubljana: Mladina, cop. 2009. 1 video DVD (regija 2)(ca 120 min; ca 110 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15473298]

300. Killing season = Čas lova. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, [2014], p 2013. 1 video DVD-9 (ca 87 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 1105414750]

301. Mandela : long walk to freedom = [Mandela : dolga pot do svobode]. [Ljubljana: Menart Records], [2014], p 2013. 1 video DVD (ca 141 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1105552990]
Nagrada: Dobitnik Zlatega globusa za najboljšo pesem ("Ordinary love", izvajalca U2), 3 nominacije za Zlati globus, tudi za najboljšega igralca (Idris Elba)

302. Oldboy. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD-9 (ca 99 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1321511/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 273977344]

303. One chance : based on a true story --- = Zgolj ena priložnost : zgodba britanskega talenta : po resnični zgodbi. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD-9 (ca 103 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1196956/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 273977600]

304. Le Passé = Preteklost. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, [2014], p 2013. 1 video DVD (ca 131 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1105557854]
Nagrada: Zlata palma za najboljšo žensko vlogo (Bérénice Bejo) - Cannes 2013

305. Philomena : inspired by true events = po resničnih dogodkih. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2431286/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105560158]

306. Stalingrad. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 125 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 10165534]

307. La Vie d'Adele : chapitres 1 et 2 = Adelino življenje. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (ca 173 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2278871/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1105559646]
Nagrada: Zlata palma za najboljši film - Cannes, 2013

308. The Wolf of Wall Street = Volk z Wall Streeta. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 172 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0993846/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 10083870]
Nagrada: Film je prejel zlati globus za glavno moško vlogo (Leonardo DiCaprio) ter pet nominacij za oskarja, med drugim za najboljši film oz. režijo in za glavno moško vlogo


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


309. The adventures of Reggie Rabbit. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008, p 1994. 1 video DVD (PAL)(ca 49 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 6291742]

310. Beyblade metal fusion. 14. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21880887]

311. Beyblade metal fusion. 15. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21881399]

312. Beyblade metal fusion. 16. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21881655]

313. Beyblade metal fusion. 17. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21881911]

314. Beyblade metal fusion. 18. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21882167]

315. Beyblade metal fusion. 19. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21882679]

316. Beyblade metal fusion. 20. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21882935]

317. Beyblade metal fusion. 21. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21883191]

318. Beyblade metal fusion. 22. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21883447]

319. Beyblade metal fusion. 23. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21883703]

320. Beyblade metal fusion. 24. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21883959]

321. Beyblade metal fusion. 25. Ljubljana: Video art, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21884215]

322. Gazoon : DVD 1. Ljubljana: Menart records, 2013. 1 video DVD (ca 35 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1103288670]

323. Gazoon : DVD 2. Ljubljana: Menart records, 2013. 1 video DVD (ca 35 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1103290206]

324. Gazoon : DVD 3. Ljubljana: Menart records, 2013. 1 video DVD (ca 35 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1103290462]

325. Grozni Gašper. DVD 1, Grozni Gašper gre na izlet = Horrid Henry, Horrid Henry's hike. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0985991/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1099384414]

326. Grozni Gašper. DVD 2, Športni dan Groznega Gašperja = Horrid Henry, Horrid Henry's sports day. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0985991/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1099384670]

327. Grozni Gašper. 3, Grozni Gašper in spodnjice = Horrid Henry, Horrid Henry's underpants. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0985991/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1831627]

328. Hercules = Herkul, (Najlepše pravljice sveta). Škofljica: BLITZ baby, 2007, p 1996. 1 video DVD (regija 2)(ca 48 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 18932791]

329. The Hobbit, The Desolation of Smaug = Hobit, Smaugova pušča. Posebna dvojna izd. [Ljubljana: Menart Records], 2014, p 2013. 2 video DVD-ja (ca 154 min ; ca 116 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1105408606]

330. Jurij in pogumni vitezi = Justin and the knights of Valour. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 92 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 10083358]

331. Knjiga o džungli. 1. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2014. 1 video DVD (ca 110 min), barve, zvok (Stereo). [COBISS.SI-ID 1105696606]

332. Knjiga o džungli. 2. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2014. 1 video DVD (ca 110 min), barve, zvok (Stereo). [COBISS.SI-ID 1105697374]

333. The koala brothers. 1. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008. 1 video DVD (PAL)(ca 41 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 6281246]

334. The koala brothers. 2, (Blitz baby). Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008. 1 video DVD (PAL)(ca 41 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 19270711]

335. Little red tractor = Mali rdeči traktor. Ljubljana: Art vidis, 2005, p 2004. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Stereo). [COBISS.SI-ID 9221541]

336. Mali rdeči traktor, Zabava. Ljubljana: Video art, [2006]. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 2709907]

337. Mali rdeči traktor, [Zimske luči]. Ljubljana: Video art, 2005, p 2004. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 13597753]

338. MALÍK, Jan. Žogica Marogica. [Ljubljana]: Lutkovno gledališče: TV Slovenija, 1993. 1 video DVD (ca 40 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 9221029]

339. Mia in jaz. DVD 1, Pogovor s samorogi = Mia and me, Talking to unicorns. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104852062]

340. Mia in jaz. DVD 2, Izgubljeni Trumptus = Mia and me, Trumptus lost. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104852318]

341. Mia in jaz. DVD 3, Zlati sin = Mia and me, The golden son. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104852574]

342. Mia in jaz. DVD 4, Upanje v koščkih = Mia and me, Hope in pieces. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104852830]

343. Mia in jaz. DVD 5, Vilinci in zmaj = Mia and me, The elves and the dragon. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104853086]

344. Mia in jaz. DVD 6, Vse, kar se lesketa = Mia and me, All that glitters. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104856414]

345. Pippi Longstocking = Pika Nogavička. Ljubljana: Video Art, 2000, p 1998. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 2406205]

346. The secret treasure of Machu Picchu = Skriti zaklad Machu Picchuja. Škofljica: BLITZ Film & Video Distribution, 2008. 1 video DVD (PAL)(ca 45 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 6675230]

347. The Smurfs. 2 = Smrkci. 2. Ljubljana: Menart Records, 2013. 1 video DVD (ca 101 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2017020. [COBISS.SI-ID 16221330]

348. Tarzan : Tarzan of the apes = Tarzan : pustolovščina v džungli, (Najlepše legende in pravljice). Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008, p 1997. 1 video DVD (PAL)(ca 48 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 6326558]

349. Telebajski, Najljubše stvari. Ljubljana: Video art, cop. 2004, p 1998. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 3305021]

350. Teletubbies, Here come the Teletubbies = Prihajajo Telebajski. Ljubljana: Video Art, cop. 2004. 1 video DVD (regija 2)(ca 60 min), barve, zvok (Dolby Digital stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 6177566]

351. Teletubbies, Dance with Teletubbies = Plešemo s Telebajski. Ljubljana: Video Art, cop. 2004. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 3305533]

352. Teletubbies, Nered in zmešnjava. Ljubljana: Video art, [2004], p 1997. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 3305277]

353. Valiant = Pogumni Valiant. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2007, p 2005. 1 video DVD (ca 73 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 11895610]


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


354. ANDERSEN, Christopher P.. Mick : Jaggerov razuzdan život i neukrotiv duh, (Biblioteka Ambrozija, knj. 394). Zagreb: V. B. Z., 2014. 299 str., ilustr. ISBN 978-953-304-624-2. [COBISS.SI-ID 1105161822]

355. Dalmacija I : od Karlobaga do Splita : turistična karta : turistička karta = Dalmatia I : from Karlobag to Split : tourist map, (Geago). Ljubljana: Geodetska družba; Zagreb: Trsat, 2014. 1 zvd., dvostransko, barve. [COBISS.SI-ID 10083102]

356. Dalmacija II : od Omiša do Prevlake : turistična karta : turistička karta = Dalmatia II : from Omiš to Prevlaka : tourist map, (Geago). Ljubljana: Geodetska družba; Zagreb: Trsat, 2014. 1 zvd., dvostransko, barve. [COBISS.SI-ID 10083614]

357. EGERT-ROMANOWSKA, Joanna, OMILANOWSKA, Małgorzata. Germany, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2014. 584 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4093-2910-7. [COBISS.SI-ID 10026014]

358. Evropa : avtokarta = Europe : road map, (Geago). Ljubljana: Geodetska družba, 2014. 1 zvd., dvostransko, barve. [COBISS.SI-ID 10081566]

359. Referati kongresnih delegacij. Ljubljana: Društvo izgnancev Slovenije 1941-1945, 2009. 138 str. ISBN 978-961-91582-8-9. [COBISS.SI-ID 245831424]

360. FERFILA, Bogomil. Litva, Latvija, Estonija : biseri Baltika, (Zbirka Svet na dlani, knj. 19). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014. VII, 227 str., 104 str. barvnih pril., tabele. ISBN 978-961-235-679-8. [COBISS.SI-ID 272416000]

361. GLAVAN, Mihael. Neznani Ivan Zorec : 25. 7. 1880-30. 7. 1952, (Knjižna zbirka Domoznanska zbirka občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, 4). 1. izd. Grosuplje: Mestna knjižnica, 2013. 193 str., ilustr. ISBN 978-961-92529-4-9. [COBISS.SI-ID 270669568]

362. Istra, Kvarner : turistična karta : turistička karta = Istria, Kvarner : tourist map, (Geago). Ljubljana: Geodetska družba; Zagreb: Trsat, 2014. 1 zvd., dvostransko, barve. [COBISS.SI-ID 10084382]

363. JEDLOVČNIK, Janja. Mi gradimo nov svet in novo pomlad : prostovoljne delovne akcije v Velenju in okolici ter velenjski prostovoljci in brigadirji. Velenje: Muzej, 2014. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-92112-8-1. [COBISS.SI-ID 273006080]

364. KRAMBERGER, Franc. Slomšek med nami živi, govori in raste : govori o Slomšku, (Duhovna rast, 22). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2013. 189 str. ISBN 978-961-265-113-8. [COBISS.SI-ID 75048705]

365. MIKOLA, Milko. Revolucionarno nasilje na Štajerskem : 1941-1945. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut Karantanija, 2014. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-278-132-3. [COBISS.SI-ID 273654272]

366. OMERZA, Igor. Kliči U za umor. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2014. 190 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0801-3. [COBISS.SI-ID 273672960]

367. PIBERL, Monika. Čas je za dejanja : prehojena pot v življenju in politiki. Maribor: samozal., 2014. 156 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 77596161]

368. PICTHALL, Chez, ZWEMMER, Dominic. Otroški atlas sveta. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2014. 1 atlas (71 str.), ilustr. ISBN 978-961-261-332-7. [COBISS.SI-ID 273310464]

369. PIVKA, Jurij. Slovenija v 7 dneh = Slovenia in 7 days = Slowenien in 7 Tagen = Slovenia in 7 giorni. Maribor: Roman, 2014. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-93258-5-8. [COBISS.SI-ID 272767488]

370. RAVNIKAR, Tone. Pozdrav iz Šoštanja : mesto na starih razglednicah. 2., pregledana, dopolnjena in popravljena izd. Šoštanj: Občina, 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-91207-7-4. [COBISS.SI-ID 255894016]

371. Priseljevanje in društveno delovanje Slovencev v drugih delih jugoslovanskega prostora : zgodovinski oris in sedanjost. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 263 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-688-5. ISBN 978-961-254-668-7. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/I01. [COBISS.SI-ID 273457920]

372. RAHTEN, Andrej. Prestolonaslednikova smrt : po sledeh slovenskih interpretacij sarajevskega atentata. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-282-011-4. [COBISS.SI-ID 273194752]

373. ZGOm1405,ohk2014majzgo. Slovenski zbornik 2014 : narodnoosvobodilni boj in današnji čas. Ljubljana: Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, 2014. 356 str., ilustr. ISBN 978-961-6681-33-9. [COBISS.SI-ID 273367296]

374. STONE, Norman. World war two : a short history. London: Penguin Books, 2014. XXVI, 238 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-141-03714-1. [COBISS.SI-ID 14360886]

375. ŠAFÁRIK, Pavol Jozef. Slowanské starožitnosti. W Praze: Tiskem Jana Spurného, 1837. 1005 str. [COBISS.SI-ID 87203328]

376. TAVČAR, Vojmir, TRETJAK, Mitja. Slovenija v žepu : vodnik za male popotnike in velike radovedneže. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2013. 247 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-166-6. [COBISS.SI-ID 6721516]

377. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Arhivi v globalni informacijski družbi : zbornik mednarodne konference, Radenci, 2. - 4. april 2014. Maribor: Pokrajinski arhiv, 2014. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6507-58-5. ISBN 978-961-6507-59-2. http://www.pokarh-mb.si/si/s/74/zbornik-mednarodne-konference-radenci-2014.html. [COBISS.SI-ID 77273857]

378. Vojna za Slovenijo : [priprave na obrambo Slovenije, bojna poročila in analize]. Ljubljana: Nova obzorja, 2014. 766 str., ilustr. ISBN 978-961-6942-09-6. [COBISS.SI-ID 272623616]

379. Zlata knjiga o osamosvojitvi Slovenije : slovenski rojaki v podporo svobodi. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress, [2013]. 328 str., ilustr. ISBN 978-961-6700-16-0. [COBISS.SI-ID 271433472]

380. ŽIBERNA, Marjan. Po Tržiču in okolici : turistični vodnik. 1. izd. Tržič: Občina, 2014. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-91842-2-6. [COBISS.SI-ID 271940352]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam