skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

avgust 2018

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
 

Vsebina

 

 


 

0 Splošno

1. KOCIPER, Lidija, SMOLČIČ, Irena, IVANUŠA-BEZJAK, Mirjana. Poslovno sporazumevanje in vodenje : 1. letnik. Študijsko gradivo. 3. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2018. 104 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-206-7. [COBISS.SI-ID 293340416]
2. HERIČKO, Marjan (urednik, avtor dodatnega besedila), KOUS, Katja (urednik, avtor dodatnega besedila). Sodobne informacijske tehnologije in storitve : OTS 2018 : zbornik triindvajsete konference, Maribor, 19. in 20. junij 2018. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. [VI], 249 str., ilustr. ISBN 978-961-286-163-6, ISBN 978-961-286-162-9. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/view/338/307/546-1, DOI: 10.18690/978-961-286-162-9. [COBISS.SI-ID 94689281]
3. GRADIŠNIK, Aleksandra (urednik, avtor), ODER, Karla (urednik, avtor), RATAJ, Simona (urednik, avtor). Koroška inovativnost. Dravograd: Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Koroška, 2018. 59 str., ilustr., portreti, zvd., načrt. ISBN 978-961-6986-26-7. [COBISS.SI-ID 94544641]
4. KOŠIR, Matevž (urednik, avtor dodatnega besedila). Skrivnost lože : zbornik prispevkov z mednarodnega simpozija Prostozidarstvo v Srednji Evropi, Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 11. maj 2017. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2018. 239 str., ilustr., portreti, zvd. ISBN 978-961-6981-26-2. [COBISS.SI-ID 293818368]
5. KOS, Mateja, LAZAR, Tomaž, MIŠKEC, Alenka (avtor, urednik), NEMEČEK, Nataša (avtor, fotograf), RUDOLF, Saša, ŠMIT, Žiga, ŽBONTAR, Zora, BUDJA, Mihael (avtor, fotograf), KAJFEŽ, Tomislav, MAHNIČ, Katja, MENART, Eva (avtor, fotograf), OGRINC, Nives, PAJK, Urša, PAVLOVIČ, Daša, PFLAUM, Miran (avtor, fotograf), TOLAR, Tjaša, TURK, Matija (avtor, fotograf), TURK, Peter, VELUŠČEK, Anton, OITZL, Gašper (urednik). The past under the microscope : scientific analyses in museums. Ljubljana: National Museum of Slovenia, 2018. 161 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-30-9. [COBISS.SI-ID 295270656]
6. GRIVEC, Malči (urednik). Zbornik poslovnih idej. Novo mesto: Fakulteta za ekonomijo in informatiko, 2018. 61 str., ilustr., načrt, zvd. ISBN 978-961-6309-46-2. [COBISS.SI-ID 295333632]
7. CIMPERMAN, Janez, ZUPANČIČ, Maja (avtor, urednik, fotograf). V objemu Kureščka : zbornik ob 20-letnici Turističnega društva Kurešček 1997-2017. 1. izd. Kurešček: Turistično društvo, 2018. 59 str., ilustr., fotogr., portreti. ISBN 978-961-288-388-1. [COBISS.SI-ID 294533888]
8. VIDMAR, Luka, SVOLJŠAK, Sonja (avtor, prevajalec), KOCJAN, Urša (avtor dodatnega besedila, urednik). In vendar so jih brali : prepovedane knjige na Slovenskem v zgodnjem novem veku iz zbirke Narodne in univerzitetne knjižnice = And yet they read them : banned books in Slovenia in the early modern age from the National and University Library collection. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2018. 162 str., ilustr., portreti, zvd. ISBN 978-961-6551-86-1. [COBISS.SI-ID 295213568]

 


 

1 Filozofija. Psihologija.

9. DALE, Cyndi. Prebuditev jasnovidne energije. 1. natis. Celje: Zavod Gaia planet, 2018. 244 str., ilustr. ISBN 978-961-94387-7-0. [COBISS.SI-ID 296038656]
10. DISPENZA, Joe. Placebo ste vi : vaš um je pomemben. Brežice: Primus, 2018. 378 str., ilustr. Zbirka Nezavedno. ISBN 978-961-7033-37-3. [COBISS.SI-ID 295270400]
11. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica. Psihologija učenja in pouka : od poučevanja k učenju. 2. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2018. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0946-1. [COBISS.SI-ID 294765056]
12. PODGORŠEK, Veronika. Ljubezen po ljubezni : vse o razhajanju, pravnih postopkih, otrocih, sostarševanju in odnosu v končanem in novem partnerstvu. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 279 str. Zbirka Ogledalo. ISBN 978-961-01-5144-9. [COBISS.SI-ID 295152128]
13. RUTAR, Cvetka (avtor, ilustrator). Igre sanj : fantazijska potovanja za odrasle in otroke z energijo hvaležnosti. Dobrova: Animayush, 2018. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-94114-3-8. [COBISS.SI-ID 295545856]
14. SAINT GERMAIN. Jaz sem. Spodnje Škofije: F. Božjak, 2018. 111 str. ISBN 978-961-91975-5-4. [COBISS.SI-ID 294086144]
15. STEINER, Rudolf. Janezovo razodetje. Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2018. 256 str., ilustr. Zbirka Antropozofska biblioteka. ISBN 978-961-94376-3-6. [COBISS.SI-ID 294930944]
16. STEINER, Rudolf. Osnovni elementi ezoterike : cikel 31 predavanj. Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2018. 262 str., ilustr. Zbirka Antropozofska biblioteka. ISBN 978-961-94376-2-9. [COBISS.SI-ID 294929408]
17. ŠIMENC, Marjan. Nove prakse filozofije. 2. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 118 str. ISBN 978-961-253-228-4. [COBISS.SI-ID 295511808]
18. ŠINKOVEC, Matjaž. 1001 laws of survival. [USA]: Lulu, cop. 2012. 135 str. ISBN 978-1-300-57547-4. [COBISS.SI-ID 295475200]

 


 

2 Verstvo. Bogoslovje.

19. ASSMANN, Jan. Totalna religija. Ljubljana: Slovenska matica, 2018. 186 str. Filozofska knjižnica, zv. 65. ISBN 978-961-213-280-4. ISSN 1408-2160. [COBISS.SI-ID 295245312]
20. PRINCE, Derek. Avtoriteta in moč Božje besede. 1. izd. Košice: Dunamis, 2018. 56 str. Temeljne resnice, 2. ISBN 978-80-89204-64-9. [COBISS.SI-ID 295427840]
21. PRINCE, Derek. Doktrina o krstih. 1. izd. Košice: Dunamis, 2018. 56 str. Temeljne resnice, 5. ISBN 978-80-89204-63-2. [COBISS.SI-ID 295428608]
22. PRINCE, Derek. Ob koncu časa. 1. izd. Košice: Dunamis, 2018. 56 str. Temeljne resnice, 8. ISBN 978-80-89204-62-5. [COBISS.SI-ID 295429376]
23. PRINCE, Derek. Potopitev v Duha. 1. izd. Košice: Dunamis, 2018. 56 str. Temeljne resnice, 6. ISBN 978-80-89204-66-3. [COBISS.SI-ID 295428864]
24. PRINCE, Derek. Prenos Božje moči. 1. izd. Košice: Dunamis, 2018. 48 str. Temeljne resnice, 7. ISBN 978-80-89204-67-0. [COBISS.SI-ID 295429120]
25. PRINCE, Derek. Skozi spreobrnjenje do vere. 1. izd. Košice: Dunamis, 2018. 56 str. Temeljne resnice, 3. ISBN 978-80-89204-68-7. [COBISS.SI-ID 295428096]
26. PRINCE, Derek. Utemeljen na skali. 1. izd. Košice: Dunamis, 2018. 40 str. Temeljne resnice, 1. ISBN 978-80-89204-69-4. [COBISS.SI-ID 295427584]
27. PRINCE, Derek. Večna sodba. 1. izd. Košice: Dunamis, 2018. 56 str. Temeljne resnice, 10. ISBN 978-80-89204-65-6. [COBISS.SI-ID 295427328]
28. PRINCE, Derek. Vera in dela. 1. izd. Košice: Dunamis, 2018. 56 str. Temeljne resnice, 4. ISBN 978-80-89204-70-0. [COBISS.SI-ID 295428352]
29. PRINCE, Derek. Vstajenje telesa. 1. izd. Košice: Dunamis, 2018. 56 str. Temeljne resnice, 9. ISBN 978-80-89204-71-7. [COBISS.SI-ID 295427072]
30. STANCLIFF, Guy David. Biblija za najmlajše : branje in igra. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-7035-30-8. [COBISS.SI-ID 93764609]

 


 

3 Družbene vede.

31. Alpska konvencija : zbirka besedil. 3. izd. Innsbruck: Stalni sekretariat Alpske konvencije, cop. 2018. 178 str., ilustr., zvd. Alpski signali, 1. ISBN 978-88-97500-54-4. [COBISS.SI-ID 16213841]
32. ARENDT, Hannah. O revoluciji. Ljubljana: Krtina, 2017. 345 str. Knjižna zbirka Temeljna dela. ISBN 978-961-260-101-0. [COBISS.SI-ID 289020160]
33. DOUGLAS, Mary. Kako mislijo institucije. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2018. 156 str., ilustr. Temeljne razprave. ISBN 978-961-253-223-9. [COBISS.SI-ID 295307008]
34. HARARI, Yuval Noah. Sapiens : kratka zgodovina človeštva. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 440 str., ilustr. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-4492-2. [COBISS.SI-ID 293044992]
35. ILAUNIG, Ožbolt, ŠAUPERL, Marija (urednik, avtor dodatnega besedila). Kronika Sodnije Sv. Lenart. 1. izd. Lenart: Knjižnica; Maribor: Pokrajinski arhiv, 2018. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-288-516-8. [COBISS.SI-ID 94646273]
36. DEVJAK, Tatjana (urednik), SAKSIDA, Igor (urednik). Kakovost in ocenjevanje znanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-253-212-3. [COBISS.SI-ID 291595008]
37. MURDOCH, J. L., JIŘIČKA, Václav. Boj proti slabemu ravnanju v zaporu. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, 2017. ISBN 978-961-91249-4-9. [COBISS.SI-ID 289295104]
38. ORSINI, Alessandro. Žrtvovanje : življenje v fašistični milici. Mengeš: Ciceron, 2018. 297 str. ISBN 978-961-6627-77-1. [COBISS.SI-ID 296042752]
39. RIBAŠ, Drago (avtor, urednik), MAGDIČ, Ciril, ANŽELJ, Darko, FLISAR, Alojz, KOVAČ, Jožef, OSTERC, Milan, HORVAT, Milan, HORVAT, Marjan, VOURI, Štefan, ROZMAN, Anton, VOGRINEC, Vinko, KONRAD, Janez, VEGI, Ladislav, KLARIČ, Igor, NOVAK, Marjan, MAKOTER, Jože, SOČIČ, Rudi, VENCELJ, Janez, POTOČNIK, Cvetka, SAKOVIČ, Stanko, MISJA, Marjan, KOVAČIČ, Vlado, JANČAR, Bruno, NEUBAUER, Feliks, PUKLAVEC, Slavko, DUH, Franc, FLISAR, Jasna, LEDINŠEK, Darko, ŠAFARIČ, Anton, ŽNUDERL, Milan, PUČKO, Boris, PLETERŠNIK, Anton, DURIČ, Janko, GRAH, Alojz, ŠTEVANČEC, Darinka, ŠINKO, Lidija, TRČEK, Iztok, HORVAT, Peter, PERŠOLJA, Borut, SLAK, Marjan, SLOKAN, Franc, GORČAN, Stanislav, BERLAK, Franc, TEMLIN, Cvetka, BOKAN, Ludvik, HODOŠČEK, Ludvik, BAGLADI, Ladislav, KUK, Zlatko, ŠPILAK, Milan, TITAN, Marjan, FARIČ, Marjan, SEVER, Jožef, ČASAR, Jožef, PONGRAC, Božo. Pomurje je gorelo modro. Murska Sobota: PVD Sever za Pomurje, 2018. 2 zv. (345; 371 str.), fotogr. ISBN 978-961-288-384-3, ISBN 978-961-288-385-0. [COBISS.SI-ID 94341633]
40. GRAFENAUER, Niko (urednik). Prispevki za slovenski nacionalni program. V Ljubljani: Cankarjeva založba, 1987. 246 str. Nova revija, št. 57. [COBISS.SI-ID 23139381]
41. BUČAR, Maja, BUČAR, Maja (urednik), VOJINOVIĆ JAĆIMOVIĆ, Danijela (urednik). The role of innovation policy in building national competitiveness : the experience of Slovenia and Montenegro. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-235-849-5. [COBISS.SI-ID 295311104]
42. MARKOV, Alenka (urednik), POLAK PETRIČ, Ana (urednik), NASTOVSKA, Kristina (urednik). Splošna deklaracija človekovih pravic. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2018. XXVII, 23 str. Zbirka Mednarodno pravo, Mednarodni dokumenti. ISBN 978-961-235-845-7. [COBISS.SI-ID 294645248]
43. STANKOVIĆ, Peter. Politike popa : uvod v kulturne študije. 3., dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, cop. 2018. 250 str., ilustr. ISBN 978-961-235-844-0. [COBISS.SI-ID 294504704]
44. KOSTANJŠEK, Barbara (avtor, fotograf), MAROT, Naja, ČERNIČ MALI, Barbara, KOLARIČ, Špela, ČERNALOGAR, Dušanka, LAZAR, Jožica, HOFFMANN, Christian. "Štacuna - kudr se je dalu kej kupt pa tud kej zwidet". Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2018. 36 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 8979833]
45. BITOLKOSKA, Ivana, ŠKAFAR, Branko (urednik). Zaključni bilten. Murska Sobota: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2018. 112 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 94479617]
46. TAVČAR, Barbara. Tako zmorem tudi jaz : prilagoditve pri ocenjevanju znanja za učence s posebnimi potrebami. Dopolnjena izd. Poljane: Osnovna šola, 2016. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-93234-1-0. [COBISS.SI-ID 286125568]
47. ŠINKOVEC, Matjaž (urednik, avtor dodatnega besedila), LUZNAR, Pia (urednik). The truth is our most powerful weapon : political prisoners of today and yesterday. 2nd ed. [USA]: Lulu, [2017?]. 168 str. ISBN 978-1-312-90853-6. [COBISS.SI-ID 295476224]
48. UDOVIČ, Boštjan. Zgodovina (gospodarske) diplomacije. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. 244 str., tabele, graf. prikazi, zvd. Knjižna zbirka Acta diplomatica. ISBN 978-961-235-841-9. [COBISS.SI-ID 294369792]
49. ULE, Mirjana (urednik), KAMIN, Tanja (urednik), ŠVAB, Alenka (urednik). Zasebno je politično : kritične teorije vsakdanjega življenja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2018. 354 str., ilustr. Knjižna zbirka Psihologija vsakdanjega življenja. ISBN 978-961-235-843-3. [COBISS.SI-ID 294473728]
50. PLAVŠAK, Nina, VRENČUR, Renato, JUHART, Miha, DUGAR, Gregor, HRASTNIK, Blaž, OROŽ, Damjan, ŠLAMBERGER, Miha, VERČKO, Miha, PLAVŠAK, Nina (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Zastavna pravica. 1. natis. Ljubljana: Planet GV: ABC nepremičnine, 2018. 272 str. Zbirka Sodobno stvarno pravo. ISBN 978-961-6941-13-6. [COBISS.SI-ID 294726656]
51. RADILOVIČ, Hana (urednik), ALEŠ, Gaber (urednik), RAKINIĆ, Kristina (urednik). Znanje v dobi kapitalizma in individualizacije - čemu boj za javno in kakovostno izobraževanje? : samoorganiziran bralni seminar na Filozofski fakulteti UL 2017/18. 1. izd. Ljubljana: samozal. H. Radilovič, 2018. 46 str. ISBN 978-961-288-424-6. [COBISS.SI-ID 294773760]

 


 

5 Matematika. Prirodoslovne vede.

52. ARZENŠEK PINTER, Rosvita. Živilska mikrobiologija in biotehnologija : 1. letnik. Del 2, Biotehnologija, Študijsko gradivo. 3., prenovljena izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2018. 77 str., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-159-6. [COBISS.SI-ID 293337856]
53. BAJC, Drago. Kvadrat : v 100 nalogah. Trst: Mladika, 2018. 77 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-261-7. [COBISS.SI-ID 10223852]
54. BELUŠIČ, Gregor, DOLENC KOCE, Jasna (avtor, fotograf), TURK, Martina (avtor, fotograf), VITTORI, Miloš (avtor, fotograf), ZALAR, Polona (avtor, fotograf). Biologija 2 : o zgradbi in delovanju organizmov : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 287 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-01-5065-7. [COBISS.SI-ID 295280128]
55. DAKSKOBLER, Igor (avtor, fotograf), STRGAR, Polona. Rastlinstvo Črne prsti in njena botanična pot = Flora of Črna prst and its botanical trail. Stara Fužina: Turizem Bohinj, 2017. 54 str., fotogr. ISBN 978-961-285-732-5. http://www.natura2000.si/fileadmin/user_upload/Crna_prst_LTOBohinj_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 290438144]
56. HMELAK GORENJAK, Alenka. Živilska kemija z analizo živil : 1. letnik. Del 2, Navodila za laboratorijske vaje. 2. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2018. 22 str., tabele. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-243-2. [COBISS.SI-ID 293677824]
57. JAMNIK, Andrej. Fizikalna kemija : visokošolski učbenik. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2018. 2 zv. (458 str.), ilustr. ISBN 978-961-6756-39-6, ISBN 978-961-6756-40-2. [COBISS.SI-ID 294939392]
58. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planet, ki ne raste. Darilna izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 309 str., ilustr. ISBN 978-961-282-291-0. [COBISS.SI-ID 290854912]
59. MALEK, Nevenka. Živilska kemija z analizo živil : 1. letnik. Del 1, Laboratorijske vaje. 6. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2018. 34 str., tabele. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-241-8. [COBISS.SI-ID 293199872]
60. MALEK, Nevenka. Živilska kemija z analizo živil : 1. letnik. Del 1, Študijsko gradivo. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2018. IV, 92 str., [3] str. pril., ilustr. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-102-2. [COBISS.SI-ID 293198848]
61. BATTELLI, Claudio (avtor, fotograf), TOME, Staša (avtor, urednik, avtor dodatnega besedila). Naše malo veliko morje. 2., popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2018. 285 str., ilustr., zvd., portreti, načrti. ISBN 978-961-6367-46-2. [COBISS.SI-ID 294498816]
62. PEČE GRILC, Nina, GRILC, Uroš, PEČE GRILC, Nina (urednik). Polhova knjižica. Bevke: Škrateljc, 2018. 24 str., ilustr. Zbirka Škratove beležke. ISBN 978-961-94449-0-0. [COBISS.SI-ID 295226880]
63. STERMECKI, Lenka, ZVONAR, Sandra, PODGORELEC, Monika (avtor, fotograf). Na potep po traviščih : didaktična knjižica za male in velike raziskovalce. Ljubljana: Zavod RS za varstvo narave, 2018. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 295760128]

 


 

6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

64. BALKRISHNA, Acharya. Znanost ajurvede : vseobsegajoči vodič za zdravo življenje. Mengeš: Ciceron, 2018. 289 str., ilustr. ISBN 978-961-6627-76-4. [COBISS.SI-ID 296041984]
65. BARNARD, Neal D., BURTON, Dreena. Zdravi brez mleka in sira : znebite se presenetljive zasvojenosti in shujšajte, pridobite energijo ter izboljšajte svoje zdravje. 1. izd. Škofja Loka: Planet, 2018. 266 str., ilustr. ISBN 978-961-93898-4-3. [COBISS.SI-ID 295065088]
66. CORY, Steve. Outdoor wood projects : 24 projects you can build in a weekend. Newtown, CT: The Taunton Press, 2014. 201 str., ilustr. ISBN 978-1-62113-808-2, ISBN 1-62113-808-9. [COBISS.SI-ID 23129909]
67. DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, SEDLAR, Nataša, TANČIČ GRUM, Alenka. Spoprijemanje s stresom : priročnik za udeležence delavnice. 2. ponatis. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-16-4. [COBISS.SI-ID 294830080]
68. MILOVIĆ, Vesna (urednik). Družinski zdravnik : znižajte holesterol z zdravo prehrano in recepti iz medicine. 1. izd. Grosuplje: Studio Galen, 2018. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-288-564-9. [COBISS.SI-ID 295479808]
69. KNIFIC, Tjaša (avtor, urednik), BACKOVIĆ JURIČAN, Andrea (avtor, urednik), DJOMBA, Janet Klara, ZUPANČIČ TISOVEC, Brigita, ŠĆEPANOVIĆ, Darija, PETRIČ, Maja (urednik). Gibam se : delovni zvezek za udeležence delavnice : [z vztrajnostjo in ozaveščenostjo skupaj do boljšega zdravja]. 1. ponatis. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-98-6. [COBISS.SI-ID 294827264]
70. HIV, stigma in diskriminacija : premagovanje stigme in diskriminacije zaradi hiva. 1. slovenska izd. Ljubljana: ŠKUC, 2016. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-6983-06-8. http://plushivisti.si/wp-content/uploads/2016/07/HIV-in-stigma-WEB-OK.pdf. [COBISS.SI-ID 284837632]
71. KAVČIČ, Tomaž. Tomaž : kuharski navdih za vsak dan : [92 receptov]. 1. izd. Komenda: Lidl Slovenija, 2016. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-94089-0-2. [COBISS.SI-ID 286493184]
72. KAVČIČ, Tomaž. Tomaž vs. Mate : 52 vs. 52 receptov. [Komenda]: Lidl.si, [2015]. 141, 140 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024433698]
73. KLANČAR, Apolonija. Vsi moji otroci in njihove mame : avtobiografski roman. 1. izd. Žiri: Soliris, 2018. 132 str., ilustr. Zbirka Cornucopia. ISBN 978-961-288-298-3. [COBISS.SI-ID 293950720]
74. KOMAN, Mojca. Jedi z rižem. Ljubljana: Kmečki glas, 2018. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-203-494-8. [COBISS.SI-ID 295899136]
75. KOŠIR, Klemen. Ojtajota : terenske pripovedke o kislem zelju, repici, joti in še čem. 1. natis. Ljubljana: samozal. K. Košir, 2017. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-93501-3-3. [COBISS.SI-ID 292359936]
76. KOVAČ, Jernej, LE MARECHAL KOLAR, Ana. Skupaj za večjo prepoznavnost lokalnih kakovostnih proizvodov iz sektorjev mleko in meso : vse, kar moramo vedeti p prednostih skupne promocije, obveznem prispevku z promocijo ter novi nacionalni shemi "izbrana kakovost". [Ljubljana]: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-6761-36-9. [COBISS.SI-ID 285722368]
77. KRIŽAJ, Dejan. Osnove elektrotehnike II. Magnetika. 2. izd. Ljubljana: Založba FE, 2018. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-243-354-3. [COBISS.SI-ID 294419712]
78. MALEK, Nevenka. Tehnološki procesi z varstvom pri delu, embalaža in logistika : 1. letnik. Del 2, Navodilo za vaje. 6. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2017. 33 str., tabele. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-230-2. [COBISS.SI-ID 291811328]
79. MARTENS, Angela. Urin kot zdravilo : navodila za blago samozdravljenje : staro preizkušeno vsestransko zdravilo uporabljamo brezplačno. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2018. 188 str. ISBN 978-961-6861-79-3. [COBISS.SI-ID 295924992]
80. ŠTEBLAJ, Simona (urednik), MILIVOJEVIČ, Nataša (urednik). Bolnik z akutno prizadetostjo osrednjega živčevja v enoti intenzivne medicine = Critically ill patient with acute brain injury. Ljubljana: Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center, 2018. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-94154-7-4. [COBISS.SI-ID 295171072]
81. VAJD, Rajko (urednik), GRIČAR, Marko (urednik), PRESTOR, Jože (urednik), ANDOLJŠEK, Danijel (urednik), BRAČKO, Vida (urednik). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2018 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2018] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2018. 385 str., ilustr. ISBN 978-961-6940-13-9. [COBISS.SI-ID 295276288]
82. MERCOLA, Joseph. Maščobe kot gorivo : revolucionarna dieta za boj proti raku, izboljšanje umskih sposobnosti in več energije. Brežice: Primus, 2018. 407 str. Zbirka InZdravje. ISBN 978-961-7033-30-4. [COBISS.SI-ID 294292992]
83. PAVLIČIČ, Srečko (urednik). Mešam, kuham in uživam. Ljutomer: Društvo upokojencev, Sekcija za ohranjanje kulturne dediščine, 2018. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-288-462-8. [COBISS.SI-ID 295003648]
84. NOVAKOVIĆ, Srdjan (urednik), ZAKOTNIK, Branko (urednik), ŽGAJNAR, Janez (urednik), DURATOVIĆ KONJEVIĆ, Amela (urednik). Zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut, 2018. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-08-6. [COBISS.SI-ID 295089920]
85. HOČEVAR-BOLTEŽAR, Irena (urednik), BATTELINO, Saba (urednik). Otorinolaringološke bolezni v vsakdanji praksi : izbrana poglavja 10. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija, 2018. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-267-133-4. [COBISS.SI-ID 293668096]
86. LUTMAN, Marjana, CAPUDER, Franc, DROBNIČ, Dušica, GAMS, Matija, KLEMENC, Iztok, KRAMAR, Miha, PAZLAR, Tomaž, WEISS, Polona, CVAR, Vlasta (urednik), SKUBIC, Marta (urednik), PREGL, Miroslav (urednik), GALONJA, Saša (urednik). Posegi v nosilno konstrukcijo stavb. 1. ponatis. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 2018. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 295600384]
87. BARTOL, Blanka (urednik, avtor dodatnega besedila). Prehrana nekoč in recepti za vsakdanjo rabo. Dopolnjena izd. Loški Potok: Turistično društvo, 2017. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-285-665-6. [COBISS.SI-ID 91475713]
88. PUŠENJAK, Miša (avtor, fotograf). Naravno varstvo vrtnin. Ljubljana: Kmečki glas, 2018. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-203-497-9. [COBISS.SI-ID 295381760]
89. RIFEL, Vilko, URANKAR, Anja, KUMER, Marko, KOGOVŠEK, Peter. Na sodu smodnika. Kamnik: Medobčinski muzej, 2017. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6599-30-6. [COBISS.SI-ID 291954176]
90. ROZMAN, Jože. Čar vina. Ljubljana: Beletrina, 2018. 184 str. Knjižna zbirka Koda. ISBN 978-961-284-393-9. [COBISS.SI-ID 295524608]
91. ŠKORJANC, Tanja (urednik), JANŠA, Jelka (urednik), TOPOLIĆ, Slavka (urednik), PRAŽNIKAR, Aleš (urednik). Sodobna nevrorehabilitacija bolnika po možganski kapi : 26. - 27. 1. 2017, Laško. 1. izd. Ljubljana: Nevrološka klinika, UKC, 2017. 160 str., ilustr. Nevrorehabilitacijska zbirka. ISBN 978-961-94154-2-9. [COBISS.SI-ID 288537344]
92. JERAS, Matjaž, KOROŠEC, Peter, MAROVT, Maruška, OMERSEL, Jasna, KEREC KOS, Mojca, PAJK, Stane, GERŠAK, Ksenija, FARIČ TUŠ, Vesna, TOMAŠIČ, Tihomir (urednik). Alergije. Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, 2018. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6378-81-9. [COBISS.SI-ID 295257856]
93. ŠALEHAR, Andrej (avtor, fotograf). Kranjska čebela in čebelarji družine Rothschütz. Ivančna Gorica: Zavod Prijetno domače, 2018. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-94308-3-5. [COBISS.SI-ID 294742528]
94. ŠKRABEC, Andreja. Fižol : na žlico, v solati, kot glavna jed in kot sladica : od ribničana in češnjevca do maslenca in adzukija --- : z receptom za slovito fižolovo torto. 2. natis. Ribnica: Coknpok, zavod za okolje in kulturo, 2018. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-94466-0-7. [COBISS.SI-ID 295570176]
95. ŠKRABEC, Andreja. Fižol : na žlico, v solati, kot glavna jed in kot sladica : od ribničana in češnjevca do maslenca in adzukija --- : z receptom za slovito fižolovo torto. 1. natis. Ribnica: Equus, 2018. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-288-455-0. [COBISS.SI-ID 294936576]
96. JERAJ, Dimitrij (avtor, fotograf). Izdelki : 2017 : Srednja šola za lesarstvo Škofja Loka. Škofja Loka: Šolski center, Srednja šola za lesarstvo, 2017. 87 str., fotogr. ISBN 978-961-91986-5-0. [COBISS.SI-ID 292662016]
97. Ti si moje sonce : objemite svojega otroka s soncem in ljubeznijo : --- za nosečnice, mame in bodoče mame ---. 6. izd. Maribor: Villa Creativa, 2017. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-91705-6-4. [COBISS.SI-ID 290816256]
98. TRTNIK, Gregor. Gradbene konstrukcije skozi čas. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2018. 80 str., ilustr. Posebna izdaja revije Življenje in tehnika. ISBN 978-961-251-442-6. [COBISS.SI-ID 295467008]
99. VUGA BERŠNAK, Janja, FERLIN, Anica. Priprave in odziv na kompleksno krizo : delovanje teles kriznega upravljanja in vodenja pred, med in po krizi. 2. izd. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 2018. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-94444-0-5. http://www.mo.gov.si/fileadmin/mo.gov.si/pageuploads/pdf/javne_objave/2018/MORS_Priprave_in_odziv_na_kompleksno_krizo.pdf. [COBISS.SI-ID 295113472]
100. YOULE, Michael (avtor, urednik), MURPHY, Gabrielle (avtor, urednik). Staranje in HIV : priročnik za staranje s hivom. 1. slovenska izd. Ljubljana: ŠKUC, 2018. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-6983-22-8. http://plushivisti.si/wp-content/uploads/2018/05/Coming-of-age_slo_21052018.pdf. [COBISS.SI-ID 294986240]
101. ZWITTER, Matjaž, LOGAR, Tine (urednik). Pogovori o zdravniški etiki. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 202 str., tabele. ISBN 978-961-282-311-5. [COBISS.SI-ID 294449408]

 


 

7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

102. STUPICA, Maruša (urednik). Apel podobo na ogled --- : umetniška dela izbranih avtorjev iz zapuščine dr. Zorana Kržišnika in zbirke Galerije likovnih samorastnikov Trebnje : Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, od 17. maja do 30. septembra 2018. Trebnje: Center za izobraževanje in kulturo, Galerija likovnih samorastnikov, 2018. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-6841-13-9. [COBISS.SI-ID 294813696]
103. ARNOLD, Dana. Umetnostna zgodovina : zelo kratek uvod. Ljubljana: Krtina, 2018. 135 str., ilustr. Knjižna zbirka Kratka, 30. ISBN 978-961-260-112-6. ISSN 2536-2097. [COBISS.SI-ID 295087616]
104. BOUKNIGHT, Joanne Kellar. Taunton's all new built-ins idea book. [Closets, mudrooms, cabinets, pantries]. Newtown, CT: Taunton Press, 2012. 170 str., ilustr. ISBN 978-1-60085-388-3, ISBN 1-60085-388-9. [COBISS.SI-ID 23130421]
105. CHENG, Fu-Tung, OLSEN, Eric. Concrete at home : innovative forms and finishes : floors, walls, fireplaces, countertops. Newtown, CT: Taunton Press, 2005. 216 str., ilustr. ISBN 1-56158-682-X, ISBN 978-1-56158-682-0. http://catdir.loc.gov/catdir/toc/ecip0422/2004020332.html, http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0912/2004020332-b.html, http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0915/2004020332-d.html. [COBISS.SI-ID 23130165]
106. ČEHOVIN, Ljubica, VARDJAN, Maja (urednik). Kako narisati mesto? = How to draw a city?. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2018. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-93064-7-5. [COBISS.SI-ID 294882304]
107. AVETISJANS, Georgs (fotograf), JERNEJŠEK, Jasna (urednik, avtor dodatnega besedila). Drugačni svetovi 2017 = Different worlds 2017 : 6. 11. - 1. 12. 2017, Photon - Center za sodobno fotografijo, Kamera, Kino Šiška. Ljubljana: Photon - Center za sodobno fotografijo: = Photon - Centre for Contemporary Photography, 2017. 33 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 295013120]
108. ŠTRUMBELJ, Boro, KOLAR, Edvard (urednik), ROBNIK, Petra (urednik). Dvojna kariera športnikov. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije, Združenje športnih zvez, 2018. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6476-18-8. [COBISS.SI-ID 294975744]
109. BAVČAR, Mateja. Fabianijeva, Plečnikova in Vurnikova soba v Grand hotelu Union : katalog delavnice. Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2018. 22 cm, ilustr. ISBN 978-961-6687-11-9. [COBISS.SI-ID 295063552]
110. FABJAN, Marjan. Triumphant judo. Brežice: Primus, 2018. 47 str., fotogr. ISBN 978-961-7033-41-0. [COBISS.SI-ID 295372032]
111. FERLAN, Peter (umetnik). Glavni junak Martin Krpan : sreča je v knjigah, sreča je v slikanicah : razstava ob 100-letnici izida prve slovenske slikanice : razstava del študentov MA1 Oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij smeri Ilustracija UL ALUO : 3. 12. 2017-3. 2. 2018, Narodna in univerzitetna knjižnica, Kavarna NUK. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2017. 14 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 293870848]
112. GRADIŠEK, Drago. Za vse je kriva ta vražja godba. 1. izd. Krško: Kulturno društvo Pihalni orkester, 2018. 384 str., ilustr., portreti, note. ISBN 978-961-288-428-4. [COBISS.SI-ID 294786048]
113. ARRIGLER, Dragan (umetnik, fotograf), KOVIČ, Brane (avtor, avtor razstave), SOSIČ, Sarival, TREBUŠAK, Alenka (urednik). Gremo naprej! : slovenska fotografija 1990-2015 = Let's go forward! : Slovenian photography 1990-2015 : Muzej in galerije mesta Ljubljane Mestna galerija Ljubljana : 7. 7.-11. 9. 2016. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2017. 227 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-20-8. [COBISS.SI-ID 293362432]
114. COSTA, Kyriaki (umetnik), GERD, Eva (umetnik), GIRARDELLO, Resi (umetnik), LOITZL KROPIUNIK, Ina (umetnik), PETRIČ, Eva (umetnik), ROSSI, Elisa (umetnik), VAUDA BENČEVIČ, Stanislava (umetnik), VICARI, Marika (avtor dodatnega besedila, urednik), FORBICI, Jernej (urednik). Hand made : [exhibition] : Ptuj City Gallery = Ročno delo : [razstava] : Galerija mesta Ptuj. Ptuj: Mestna občina Ptuj za Galerijo mesta: = City Municipality of Ptuj for the Ptuj City Gallery, 2018. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 295266560]
115. HEATH, Chris. Robbie Williams : odkrito. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 527 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3880-1, ISBN 978-961-00-3881-8. [COBISS.SI-ID 295980544]
116. KERŠEVAN, Melanija, LOZIČ, Miloš. Ulice Nove Gorice : ob 70. obletnici položitve temeljnega kamna za gradnjo prvega stanovanjskega bloka v Novi Gorici. Nova Gorica: Krajevna skupnost, 2018. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-288-530-4. [COBISS.SI-ID 295288576]
117. KOBILCA, Ivana (umetnik). Ivana Kobilca (1861-1926) : "Painting is something beautiful ---" : guidebook to the exhibition. Ljubljana: Narodna galerija, 2018. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-69-3. [COBISS.SI-ID 295293952]
118. KOBILCA, Ivana (umetnik). Ivana Kobilca (1861-1926) : "Slikarija je vendar nekaj lepega ---" : vodnik po razstavi. Ljubljana: Narodna galerija, 2018. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-68-6. [COBISS.SI-ID 295293184]
119. LEONARD, Max. Šepet vrhov : obsedenost cestnega kolesarstva z gorami. Preserje: Aktivni mediji, 2018. 324 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-94017-8-1. [COBISS.SI-ID 295451392]
120. RAVNIK-TOMAN, Barbara (avtor dodatnega besedila), ČADEŽ LAPAJNE, Dragica (avtor dodatnega besedila), ZGONIK, Nadja (avtor dodatnega besedila), KOŠAN, Marko (avtor dodatnega besedila), KOS, Mateja (avtor dodatnega besedila), SMERDU, Mojca (avtor dodatnega besedila), PLEMENITAŠ, Karel (avtor dodatnega besedila), ŽVANUT, Simona (avtor dodatnega besedila), ŽVANUT, Simona (urednik), KOS, Mateja (urednik). Unicum 2018. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2018. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-28-6. [COBISS.SI-ID 294736128]
121. JARC, Pavla (avtor, avtor dodatnega besedila, urednik), POLJŠAK FURLAN, Mateja (urednik). Mestna galerija Nova Gorica : 20 let. Nova Gorica: Kulturni dom, 2018. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6783-21-7. [COBISS.SI-ID 295054592]
122. BADOVINAC, Zdenka (avtor, avtor razstave), TIMOFEEVA, Oxana. Nebeška bitja. Ne človek ne žival : Muzej sodobne umetnosti Metelkova, 10. 7.-4. 11. 2018 = Heavenly beings. Neither human nor animal : Museum of Contemporary Art Metelkova, [10. 7.-4. 11. 2018]. Ljubljana: Moderna galerija, 2018. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-206-134-0. [COBISS.SI-ID 295462144]
123. DJURIĆ, Uroš (umetnik), KOCHOL, Dušan (umetnik), MUHR, Paula M. (umetnik), OBLAK, Nika (umetnik), NOVAK, Primož (umetnik), STERMITZ, Evelin (umetnik), TOMAŽIN, Tomaž (umetnik), SLUGA, Dejan (urednik, avtor dodatnega besedila). Onkraj sebe : avtoportret v času družbenih medijev = Beyond myself : the self-portrait in the age of social media. Ljubljana: Photon - Center za sodobno fotografijo, 2018. 26 str., fotografije. ISBN 978-961-92744-7-7. [COBISS.SI-ID 294189312]
124. PAPER, Heather J. Taurton's built-ins idea book. [Cabinets, laundry rooms, closets, pantries]. Newtown, CT: The Taunton Press, Inc., 2017. 169 str., ilustr. ISBN 978-1-63186-655-5, ISBN 1-63186-655-9. [COBISS.SI-ID 23130677]
125. PINTER, Tihomir (umetnik, avtor dodatnega besedila), SKOČIR, Marija (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave), SAVENC, Barbara (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). Kemija podobe : retrospektivna razstava = The chemistry of the image : retrospective exhibition. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič: = Museum and Galleries of Ljubljana, Jakopič Gallery, 2017. 242 str., črnobele fotogr., portreti. ISBN 978-961-93064-6-8. [COBISS.SI-ID 292557056]
126. POGAČNIK, Marko (umetnik). Tretja umetnost : [Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj in galerija Prešernove hiše, 15. junij - 29. avgust 2018]. Kranj: Zavod za turizem in kulturo, 2018. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6815-16-1. [COBISS.SI-ID 295193088]
127. BARBORIČ, Katarina, HOLSEDL, Andreja, JEROMEN, Tina, KAJTNA, Tanja, KODELJA, Katja, MARTINOVIĆ, Dubravka, SMRDU, Maja, VIČIČ, Aleš, ZAGORC, Blaž. Praktični vidiki športne psihologije. Ljubljana: Fakulteta za šport: Društvo psihologov Slovenije, Sekcija za psihologijo športa, 2018. 159 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6843-83-6. [COBISS.SI-ID 295117056]
128. PRINČIČ, Vili. Neme priče vojnih grozot 1915-1918. Trst: Mladika, 2018. 253 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-260-0. [COBISS.SI-ID 10180588]
129. RIBOUD, Marc, SKOČIR, Marija (avtor, avtor razstave, urednik). Marc Riboud : čuječi popotnik, zavedni fotograf = conscious traveller, concerned photographer : Galerija Jakopič, Ljubljana, 29. 5.-14. 10. 2018. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: = Museum and Galleries of Ljubljana, 2018. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-94350-1-4. [COBISS.SI-ID 294818048]
130. SUHY, Branko (umetnik), KOMELJ, Milček. Branko Suhy in tradicija v umetnosti = [Branko Suhy] and the tradition of art : [Festivalna dvorana, Bled, 30. 5.-30. 6. 2018, Grad Bled, 30. 5.-30. 10. 2018]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2018. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-29-3. [COBISS.SI-ID 294942208]
131. ŠUŠNIK, Tugo (umetnik), INHOF, Robert. Kvazimodo = Quasimodo : (1971-2017) : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 30. 11. 2017 - 21. 1. 2018. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2018. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-25-3. [COBISS.SI-ID 294842880]
132. VIDUKA, Marko (urednik, avtor), STRGAR, Peter (fotograf, avtor), VILMAN PROJE, Jana (urednik). Triglav : višje ne gre = only 4 the brave. Bohinj: Turizem, 2018. 99 str., ilustr., portreti, zvd. ISBN 978-961-288-482-6. [COBISS.SI-ID 295057920]
133. KOBLAR PERKO, Andreja (urednik). Velika črta : državna tematska razstava 2018. Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2018. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-7010-24-4. [COBISS.SI-ID 294979072]
134. VIČAR, Maja, ŽUNIČ, Aleksandra. Ljutomerski kasač : od A do Ž. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča, 2018. 86 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-94455-0-1. [COBISS.SI-ID 295312384]
135. VIZJAK, Jana (umetnik, avtor). Kreposti, krogi in portreti. Jesenice: Gornjesavski muzej: Gorenjski muzej; Radovljica: Muzeji radovljiške občine, 2018. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6467-49-0. [COBISS.SI-ID 294914304]
136. KUHAR, Špela (urednik), ŠUBIC, Barbara Viki (urednik, avtor dodatnega besedila). Vurnikova študentska nagrada za leto 2018. Ljubljana: Center arhitekture Slovenije, 2018. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-94440-0-9. [COBISS.SI-ID 295064832]
137. WHITE, Lee Anne. Patio & walkway ideas that work. Newtown, CT: Taunton Press, 2012. 203 str., ilustr. Ideas that work. ISBN 978-1-60085-483-5, ISBN 1-60085-483-4. [COBISS.SI-ID 23129653]
138. DEMŠAR, Polona (umetnik), GRUDEN, Aleksandra Saška (umetnik), JURKOVŠEK, Anže (umetnik), ZIDAR, Dušan (umetnik), SMERDU, Mojca (umetnik), SRDIĆ JANEŽIČ, Zoran (umetnik), VRŠČAJ, Jožef (umetnik), ZARIFA, Tomaž (umetnik), SOSIČ, Sarival, SOSIČ, Sarival (urednik). Zgoščevanje = Densifying : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 6. 2.-25. 3. 2018. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2018. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-22-2. [COBISS.SI-ID 294024448]

 


 

7-GP-odr Glasbeni posnetki za odrasle

139. Godalni orkester Glasbene šole Lj. Moste - Polje. Ljubljana Moste - Polje: Glasbena šola, [2007]. 1 CD (40 min, 55 sek). [COBISS.SI-ID 296086784]
140. Kitarski orkester Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje : 1996 - 2016. Ljubljana Moste - Polje: Glasbena šola, [2016]. 1 CD (28 min, 14 sek). [COBISS.SI-ID 1024659542]
141. ZORKO, Suzana (urednik). TEMSIG 2018. Ljubljana: Konservatorij za glasbo in balet, [2018]. 1 CD (44 min, 31 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 296098816]

 


 

80 Jezikoslovje.

142. EKSELENSKI, Bojan. Projekt Mlada literatura : temeljni priročnik za pisanje objavljive proze. Celje: Celjsko literarno društvo, 2018. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-6458-10-8. [COBISS.SI-ID 295344640]
143. GROŠELJ, Milan, GROŠELJ, Nada (urednik, avtor dodatnega besedila). Izbrani spisi. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 191 str., ilustr., avtorj. sl. Zbirka Historia facultatis. ISBN 978-961-06-0076-3. [COBISS.SI-ID 295279872]
144. Moj prvi slovensko-angleški slikovni slovar. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4968-2. [COBISS.SI-ID 291687168]
145. Moj prvi slovensko-nemški slikovni slovar. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4977-4. [COBISS.SI-ID 291687680]
146. RAMBAHER, Bojan. Strokovna terminologija v angleškem jeziku : 1. letnik. Študijsko gradivo. 1. izd. Maribor: Izobraževalni center Piramida, Višja strokovna šola, 2018. 38 str. Zbirka Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana. ISBN 978-961-258-101-5. [COBISS.SI-ID 293338112]
147. DOBROVOLJC, Kaja, KORDIGEL ABERŠEK, Metka, ULČNIK, Natalija (urednik, lektor, avtor povzetka). Slovenščina na dlani 1. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2018. II, 100 str., ilustr. ISBN 978-961-286-165-0. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/341. [COBISS.SI-ID 94681857]

 


 

82 Književnost.

148. ALUJEVIĆ GREEN, Michael. Moje življenje z Almo Karlin : (Thea Schreiber Gammelin). Ljubljana: Talija, 2018. 43 str., [1] f. pril. Zbirka Talija, sodobna dramatika, zv. 1. ISBN 978-961-288-448-2. [COBISS.SI-ID 294905600]
149. ANDRUHOVYČ, Jurij. Moskoviada. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 220 str. Vilenica. ISBN 978-961-231-834-5. [COBISS.SI-ID 295708160]
150. ANGIONI, Giulio. Toledski plameni. Ljubljana: Slovenska matica, 2018. 263 str. Prevodi iz svetovne književnosti, 18. ISBN 978-961-213-281-1. [COBISS.SI-ID 295246080]
151. ATWOOD, Margaret Eleanor. Deklina zgodba. 3. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 428 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-5005-3. [COBISS.SI-ID 292424192]
152. AVDIC, Åsa. Otok. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 310 str. Zbirka Krimi. ISBN 978-961-01-5212-5. [COBISS.SI-ID 295708416]
153. BAKARIČ, Damjana. Na boljše. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 182 str., ilustr. Zbirka Upanje. ISBN 978-961-01-5145-6. [COBISS.SI-ID 295019264]
154. BERLIN, Lucia. Priročnik za čistilke : izbrane zgodbe. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 361 str. Moderni klasiki, 104. ISBN 978-961-231-900-7. [COBISS.SI-ID 295468544]
155. BOŽIČ, Saša. Pripovedovalka zgodb : 365 inspiracij državljanov sveta in zgodba o poti do sebe. Ljubljana: SASA, 2018. 269 str., fotogr. ISBN 978-961-94460-0-3. [COBISS.SI-ID 295423744]
156. BRONTË, Emily. Wuthering Heights. New York [etc.]: Bantam Books, 1981. 315 str. ISBN 0-553-21258-3. [COBISS.SI-ID 23139125]
157. BUSSMANN, Nina. Poletne počitnice : roman. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 165 str. ISBN 978-961-231-941-0. [COBISS.SI-ID 295205120]
158. CANKAR, Ivan. Podobe iz sanj. 2. izd. Ljubljana: Beletrina, 2018. 153 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-438-7. [COBISS.SI-ID 295523328]
159. CESTNIK, Mare. Matura : roman. Pekel: Zavod Volosov hram, 2018. 521 str. Knjižna zbirka Udrihač. ISBN 978-961-94402-5-4. [COBISS.SI-ID 94697985]
160. COLE, Daniel. Obešenec. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. 458 str. ISBN 978-961-7035-97-1, ISBN 978-961-7035-98-8. [COBISS.SI-ID 94784769]
161. CROSSAN, Sarah. Zavetje vode. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 256 str. Zbirka Odisej. ISBN 978-961-01-5235-4. [COBISS.SI-ID 294876672]
162. CULLIMORE, Claudine. Lola comes home. London [etc.]: Penguin Books, 2001. 464 str. ISBN 0-14-029424-4. [COBISS.SI-ID 12446777]
163. DETELA, Jure. Zbrane pesmi. Ljubljana: Beletrina, 2018. 2 zv. (1747 str.). Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-370-0. [COBISS.SI-ID 294697728]
164. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Zapiski iz mrtvega doma. Ljubljana: Beletrina, 2018. 447 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-375-5. [COBISS.SI-ID 295070976]
165. GOLC, Lidija. Valdarke : pesmi = poems = pjesme = canzoni = Gedichte = stihotvorenija. 1. natis. Ljubljana: Buča, 2018. 135 str., fotogr. ISBN 978-961-6704-75-5. [COBISS.SI-ID 295191040]
166. GRAHOVAC, Melanija. Ta-ta-ra s paintabala. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2018. 157 str., ilustr. Sprejeto, 011. ISBN 978-961-7030-35-8. [COBISS.SI-ID 94728193]
167. HARDY, Thomas, GIBSON, James (urednik). Tess of the d'Urbervilles : a pure woman. Reprinted. London: J. M. Dent; Rutland: C. E. Tuttle, 1996. XXXVIII, 417 str. The everyman library. ISBN 0-460-87344-X. [COBISS.SI-ID 3303266]
168. HOWELL, Hannah. Višavska usoda. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. 413 str. ISBN 978-961-7035-89-6, ISBN 978-961-7035-90-2. [COBISS.SI-ID 94792449]
169. HUSTIČ, Vida. Golobica na križu. Rogaška Slatina: samozal., 2018. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-288-421-5. [COBISS.SI-ID 294753024]
170. JAKOB, Jure. Lakota. 1. izd. Ljubljana: LUD Literatura, 2018. 78 str. Zbirka Prišleki. ISBN 978-961-7017-16-8. [COBISS.SI-ID 293976576]
171. JENSEN, Jens Henrik. Temačni mož. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 431 str. Oxen, 2. ISBN 978-961-00-3878-8, ISBN 978-961-00-3879-5. [COBISS.SI-ID 295940096]
172. JERALA, Simona. Porcelanasti podočniki jaguarja. Ljubljana: Škuc, 2017. 78 str. Zbirka Vizibilija, 42. ISBN 978-961-6983-17-4. [COBISS.SI-ID 292218624]
173. KNOX, Elizabeth. Dreamhunter : book one of the Dreamhunter duet. 1st Square Fish ed. New York: Square Fish, 2009. 371 str., zvd. ISBN 978-0-312-53571-1, ISBN 0-312-53571-6. [COBISS.SI-ID 23138101]
174. KNOX, Elizabeth. Dreamquake : book two of the Dreamhunter duet. 1st American ed. New York: Frances Foster Books: Farrar, Straus and Giroux, 2007. 449 str., zvd. ISBN 978-0-374-31854-3, ISBN 0-374-31854-9. [COBISS.SI-ID 23138357]
175. KOKANOVIĆ, Zdravko. Drhtaj u koraku. Maribor: Mariborska literarna družba, 2018. 111 str. ISBN 978-961-6850-67-4. [COBISS.SI-ID 94238209]
176. KOMAR, Anton. Poti po severni Italiji : [potopis]. Rečica ob Savinji: Rinka, 2017. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-92899-3-8. [COBISS.SI-ID 291290880]
177. KOMELJ, Miklavž. 11. 1. izd. Ljubljana: LUD Literatura, 2018. 96 str. Zbirka Prišleki. ISBN 978-961-7017-17-5. [COBISS.SI-ID 293976832]
178. KRÜGER, Michael. Notranja skrivnost. Ljubljana: Beletrina, 2018. 241 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-380-9. [COBISS.SI-ID 295817216]
179. KVEDER, Zofka, et al., MIHURKO PONIŽ, Katja (urednik, avtor dodatnega besedila). Zbrano delo. Maribor: Litera, 2005-<2018>. Zv. <1-5>, sl. avtorice. Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 213; 229; 256; 271; 275. ISBN 961-6422-74-X, ISBN 978-961-254-228-3, ISBN 978-961-254-488-1, ISBN 978-961-254-963-3, ISBN 978-961-05-0082-7. [COBISS.SI-ID 54781185]
180. LAINŠČEK, Feri. Prvotnost : poema o ljubezni. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4546-2. [COBISS.SI-ID 295321344]
181. LEE, Geneva. Kraljevsko hrepenenje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 238 str. ISBN 978-961-00-3876-4, ISBN 978-961-00-3877-1. [COBISS.SI-ID 295958272]
182. LERCH, Noëmi. Kmetica. Maribor: Založba Litera, 2018. 67 str. Knjižna zbirka Babilon. ISBN 978-961-7018-98-1. [COBISS.SI-ID 94707713]
nagrada: Terra-Nova Schillerpreis für Literatur = Švicarska nagrada terra nova, 2016
183. MAGDIČ, Janja (urednik, avtor dodatnega besedila), MATJAŠEC, Anica (urednik), PAUŠIČ, Olga (urednik, avtor dodatnega besedila). Zbornik besedil z literarnega natečaja Strici so mi povedali : (ob 110. obletnici rojstva Miška Kranjca). Lendava: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2018. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-7010-25-1. [COBISS.SI-ID 94543617]
184. LOWELL, Elizabeth. Uročena. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. 508 str. Srednjeveška trilogija, knj. 3. ISBN 978-961-7035-91-9, ISBN 978-961-7035-92-6. [COBISS.SI-ID 94793729]
185. LUJANOVIĆ, Nebojša. Oblak kožne barve. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 421 str. ISBN 978-961-282-266-8. [COBISS.SI-ID 294280960]
186. MEDEIROS, Teresa. Nekoč angel. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. 522 str. ISBN 978-961-7035-93-3, ISBN 978-961-7035-94-0. [COBISS.SI-ID 94782465]
187. MIFSUD, Immanuel. Jutta Heim. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 149 str. Moderni klasiki, 102. ISBN 978-961-282-322-1. [COBISS.SI-ID 293882368]
188. MISHOL, Agi. Čipka na železu. Ljubljana: Beletrina, 2018. 149 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-379-3. [COBISS.SI-ID 295825408]
189. MORGAN, Sarah. Romanca na Manhattnu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 346 str. ISBN 978-961-00-3874-0, ISBN 978-961-00-3875-7. [COBISS.SI-ID 295956992]
190. NERUDA, Pablo. Tvojih nog se dotikam v senci in druge neobjavljene pesmi. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 94 str. ISBN 978-961-282-144-9. [COBISS.SI-ID 295371520]
191. OCELIĆ, Tanja, BEDRAČ, Dani (avtor, urednik). Ožji krog : pesmi facebook prijateljev. 1. natis. Celje: samozal. R. De Marti, 2018. 90 str. ISBN 978-961-288-381-2. [COBISS.SI-ID 294498304]
192. POLLARD, Helen. Dvorišče vrtnic. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. 413 str. ISBN 978-961-7035-99-5, ISBN 978-961-7052-00-8. [COBISS.SI-ID 94783489]
193. RASPOR, Peter. Prameni sonca na obrazu časa. Ljubljana: samozal., 2018. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-288-531-1. [COBISS.SI-ID 295292416]
194. SHALVIS, Jill. Sladke drobne laži. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2018. 365 str. ISBN 978-961-7035-95-7, ISBN 978-961-7035-96-4. [COBISS.SI-ID 94786561]
195. SHUPE, Joanna. Mogul. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 334 str. ISBN 978-961-00-3882-5, ISBN 978-961-00-3883-2. [COBISS.SI-ID 296013056]
196. STRÖMQUIST, Liv (avtor, ilustrator). Prepovedani sad. Ljubljana: Zavod VigeVageKnjige, 2018. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-94305-2-1. [COBISS.SI-ID 294781184]
197. SUHADOLC, Janez. Izdaja je naše zveličanje. Ljubljana: A & T Svetovanje, 2018. 89 str., ilustr. ISBN 978-961-288-422-2. [COBISS.SI-ID 294756608]
198. ŠIROK, Mojca. Pogodba : kriminalni roman. 1. dotis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 341 str. Modra ptica. ISBN 978-961-01-5160-9. [COBISS.SI-ID 294784512]
nagrada: Nagrada modra ptica, 2018
199. ŠKVORECKÝ, Josef. Strahopetci. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 368 str. Moderni klasiki, 103. ISBN 978-961-282-326-9. [COBISS.SI-ID 294503424]
200. TIVAN, Marjeta. Kronika homo sapiensa : skrajno resne resnične zgodbe. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2018. 85 str., ilustr. Zbirka Luna. ISBN 978-961-274-559-2. [COBISS.SI-ID 295105280]
201. TROBIŠ, Smiljan. Plivkanja : senryuji. 1. izd. Ljubljana: Spes, 2018. 58 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6621-28-1. [COBISS.SI-ID 295459840]
202. VELIKIĆ, Dragan. Preiskovalec. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 287 str. ISBN 978-961-282-280-4. [COBISS.SI-ID 294278400]
203. MIFSUD, Immanuel (avtor dodatnega besedila, urednik), SEMOLIČ, Peter (avtor dodatnega besedila, urednik). Wara Settembru : antologija sodobne malteške književnosti. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2018. 198 str. Antologije Vilenice. ISBN 978-961-6995-37-5. [COBISS.SI-ID 295032576]
204. WELFONDER, Sue-Ellen. Do vitezovega prihoda. Ljubljana: Triskelion, 2018. 291 str. Zbirka MacKenziejevi z Višavja, knj. 4. ISBN 978-961-94469-2-8, ISBN 978-961-94469-3-5. [COBISS.SI-ID 295731456]
205. WELFONDER, Sue-Ellen. Nevesta za viteza. Ljubljana: Triskelion, 2018. 308 str. Zbirka MacKenziejevi z Višavja, knj. 4 [i. e. 5]. ISBN 978-961-94469-0-4, ISBN 978-961-94469-1-1. [COBISS.SI-ID 295731200]
206. WIGGS, Susan. Šola očarljivosti. Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 510 str. Prigode Calhounovih, knj. 1. ISBN 978-961-6958-47-9. [COBISS.SI-ID 82330369]
207. ŽIBERNA, Marjan. Kdo gleda prozo?. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2018. 159 str. ISBN 978-961-261-488-1. [COBISS.SI-ID 294121472]

 


 

82-93 Mladinska književnost.

208. Basni za otroke, ki imajo 4 leta. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2017. 29 str., ilustr. Zbirka Odraščam ob branju. ISBN 978-961-7037-16-6. [COBISS.SI-ID 292618240]
209. Basni za otroke, ki imajo 5 let. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2017. 29 str., ilustr. Zbirka Odraščam ob branju. ISBN 978-961-7037-17-3. [COBISS.SI-ID 292618496]
210. BAUER, Jana. Ding dong zgodbe. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018. 63, 63 str., ilustr. Zbirka Čudaške prigode. ISBN 978-961-6970-93-8. [COBISS.SI-ID 293242112]
211. BLATT, Jane. Books always everywhere. London: Nosy Crow, 2018. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-1-78800-145-8. [COBISS.SI-ID 16900754]
212. BOUTAVANT, Marc, GUIBERT, Emmanuel. Ariol. [5], Brenča ni od muh. Ljubljana: Zavod VigeVageKnjige, 2018. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-94305-3-8. [COBISS.SI-ID 295190528]
213. BRULEC, Meta. Kroki in prijatelji. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. [24] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 455. ISBN 978-961-01-5243-9. [COBISS.SI-ID 295449600]
214. BUSSOLATI, Emanuela. Si moj prijatelj?. 1. natis. Kranj: Narava, 2018. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. Knjige z luknjami. ISBN 978-961-7031-16-4. [COBISS.SI-ID 295118848]
215. CANKAR, Ivan. Skodelica kave = A cup of coffee. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2018. [44] str., ilustr. ISBN 978-961-272-253-1. [COBISS.SI-ID 290176768]
216. Čarovničin dvorec : kubanska ljudska pravljica. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. [16] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 458. ISBN 978-961-01-5279-8. [COBISS.SI-ID 295281152]
217. DONALDSON, Julia. Palčič. 1. natis z dodanim DVD-jem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 32 str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5156-2. [COBISS.SI-ID 293470208]
218. GEUS, Mireille. Pleši!. 1. natis. Hlebce: Zala, 2018. 190 str. ISBN 978-961-6994-47-7. [COBISS.SI-ID 295852288]
219. GIRALDO, Maria Loretta. Kdo se skriva v gozdu?. 1. natis. Kranj: Narava, 2018. 1 kartonka ([26] str.), ilustr. Zbirka Kdo sem jaz?. ISBN 978-961-7031-17-1. [COBISS.SI-ID 295119872]
220. JURČIČ, Josip. A goat trial in Višnja Gora. Ivančna Gorica: Zavod Prijetno domače, 2018. 14 str., ilustr. ISBN 978-961-94308-2-8. [COBISS.SI-ID 294647296]
221. KONC LORENZUTTI, Nataša. Avtobus ob treh (ali Društvo mlajših starejših bratov). 2. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2018. 223 str. Zbirka Z(o)renja. ISBN 978-961-272-309-5. [COBISS.SI-ID 295461376]
222. KVARTIČ, Ambrož. Kdo in kaj? Razvozlaj!. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. [16] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 456. ISBN 978-961-01-5244-6. [COBISS.SI-ID 295315456]
223. LAGERCRANTZ, Rose. Mali črni kuža. 1. natis. Hlebce: Zala, 2018. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-46-0. [COBISS.SI-ID 295830272]
224. MACDONALD, Alan. Umazani Berti in vreščanje!. Maribor: Hiša knjiga, Založba KMŠ, 2018. 95 str., ilustr. Umazani Berti, 18. ISBN 978-961-7035-69-8, ISBN 978-961-7035-70-4. [COBISS.SI-ID 94295809]
225. MACDONALD, Alan. Umazani Berti in zobje!. Maribor: Hiša knjiga, Založba KMŠ, 2018. 95 str., ilustr. Umazani Berti, 19. ISBN 978-961-7035-71-1, ISBN 978-961-7035-72-8. [COBISS.SI-ID 94296321]
226. MANTEGAZZA, Giovanna. Ljubim zeleno!. 1. natis. Kranj: Narava, 2018. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. Knjige z luknjami. ISBN 978-961-7031-15-7. [COBISS.SI-ID 295118592]
227. MANTEGAZZA, Giovanna. Ljubo doma, ---. 1. natis. Kranj: Narava, 2018. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. Knjige z luknjami. ISBN 978-961-7031-14-0. [COBISS.SI-ID 295118336]
228. MCCAFFREY, Kate. Tista noč. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2018. 189 str. Zbirka Z(o)renja+. ISBN 978-961-272-310-1. [COBISS.SI-ID 295500032]
229. MILKOVIČ, Dragan. O gori. 1. natis. Ljubljana: Buča, 2018. 15 str., ilustr. ISBN 978-961-6704-73-1. [COBISS.SI-ID 295139840]
230. MORKUNAS, Gendrutis. Bolšje zgodbe. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2018. 136 str., ilustr. Zbirka Zvezdogled. ISBN 978-961-7047-07-3. [COBISS.SI-ID 294834688]
231. NOVAK, Nina. Zbogom, prijatelj moj. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. 41 str., ilustr. Zbirka Prijazna družba. ISBN 978-961-278-401-0. [COBISS.SI-ID 295597056]
232. PALACIO, R. J. Charlottina zgodba. 1. natis. Zagorje ob Savi: Ocean, 2018. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-94306-6-8, ISBN 978-961-94306-7-5. [COBISS.SI-ID 295865088]
233. PEJKOVIĆ, Boris (avtor, ilustrator). Drugačnost. 1. izd. Ljubljana: samozal. B. Pejković, 2018. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-288-411-6. [COBISS.SI-ID 294722048]
234. PODGORŠEK, Mojiceja. Pozor! Cvetača prihaja!. 1. izd. Domžale: Epistola, 2018. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-64-0. [COBISS.SI-ID 295451136]
235. PODGORŠEK, Mojiceja. Rozi in Poldi. 1. izd. Domžale: Epistola, 2018. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-61-9. [COBISS.SI-ID 295289088]
236. PODOBNIK, Milka (avtor, ilustrator). Zajček Zeki v kokošji deželi = Zeko Zeki u kokošjoj zemlji. Ljubljana: Osnovna šola Polje, 2017. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-94321-0-5. [COBISS.SI-ID 292612608]
237. POWELL-TUCK, Maudie. Vesoljski vlak. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3730-9. [COBISS.SI-ID 293862656]
238. Pravljice za otroke, ki imajo 6 let. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2017. 29 str., ilustr. Zbirka Odraščam ob branju. ISBN 978-961-7037-18-0. [COBISS.SI-ID 292618752]
239. Pravljice za otroke, ki imajo 7 let. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2017. 28 str., ilustr. Zbirka Odraščam ob branju. ISBN 978-961-7037-19-7. [COBISS.SI-ID 292619008]
240. PREGELJ, Sebastijan. Pri kamnitem stolpu. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2018. 93 str., ilustr. Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe, 4. ISBN 978-961-272-305-7. [COBISS.SI-ID 295124736]
241. RIORDAN, Rick. The dark prophecy. [London]: Puffin, 2018. 414 str. The trials of Apollo, [2]. ISBN 978-0-141-36396-7, ISBN 0-141-36396-7. [COBISS.SI-ID 23129397]
242. RŮŽIČKA, Oldřich. Nik se uči zavezati vezalke. 1. natis. [Ljubljana]: Založba BP, 2018. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-7001-11-2. [COBISS.SI-ID 293439488]
243. SKUBIC, Andrej E. Ne bi smel odpreti tistih vrat. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 71 str., ilustr. Zbirka Trio Golaznikus, 1. ISBN 978-961-01-5252-1. [COBISS.SI-ID 295371776]
244. SPARROW, Kerry Lyn. Noč za navihane. 1. izd. Hlebce: Zala, 2018. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-48-4. [COBISS.SI-ID 295956736]
245. STEINHÖFEL, Andreas. Središče sveta. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 436 str. Zbirka Najst. ISBN 978-961-282-282-8. [COBISS.SI-ID 295686144]
246. SUHODOLČAN, Primož. Anže : ledeni kralj : Anže Kopitar : resnična pravljica. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2018. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0947-8. [COBISS.SI-ID 295796736]
247. Svet otrok, ki imajo 2 leti. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2017. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. Zbirka Odraščam ob branju. ISBN 978-961-7037-14-2. [COBISS.SI-ID 292617728]
248. Svet otrok, ki imajo 3 leta. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2017. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. Zbirka Odraščam ob branju. ISBN 978-961-7037-15-9. [COBISS.SI-ID 292617984]
249. ŠEBESTA, Juraj. Pes pa v smeh. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 349 str. Zbirka Najst. ISBN 978-961-282-275-0. [COBISS.SI-ID 295314944]
nagrada: Nagrada Bibiana, slovaška sekcija IBBY, 2008
250. ŠTEFAN, Anja. Škratovske oči. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. [32] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5283-5. [COBISS.SI-ID 295508736]
251. PUŠENJAK, Marjetka (urednik). Ta luštne ljudske. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga Založba, 2018. 26 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 295386624]
252. UNDURRAGA, Sol (avtor, ilustrator). La plage. Paris: L'Agrume, 2017. [30] str., ilustr. ISBN 979-10-90743-65-6. [COBISS.SI-ID 13964062]
253. VADAS, Marek. Na begu. 1. natis. Medvode: Malinc, 2018. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-58-1. [COBISS.SI-ID 294781440]
254. VERGARI, Luana. Mamica ima v trebuhu dojenčka. 1. izd. Domžale: Epistola, 2018. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-6976-62-6. [COBISS.SI-ID 295289856]
255. VILAR, Sten. Polh in Gradec : zgodba iz našega življenja. 1. izd. Dobrova: Občina Dobrova-Polhov Gradec, 2018. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-288-502-1. [COBISS.SI-ID 295187200]
256. WEILER, Jan. Puberzver. 1. natis. Ljubljana: Vida, 2018. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-94458-0-8, ISBN 978-961-94458-1-5. [COBISS.SI-ID 295356160]
257. ZAGORSKI, Cvetko. Pika. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. [16] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 457. ISBN 978-961-01-5245-3. [COBISS.SI-ID 295341056]
258. SELIŠKAR, Nik (ilustrator), JERNEJČIČ, Tadej (ilustrator), IZGORŠEK, Žan (ilustrator), GABROVŠEK, Anže (ilustrator), KRIVEC, Jan (ilustrator), ROBIČ, Adriana (ilustrator), BIZJAK, Lana (ilustrator), DERNULC, Neja (ilustrator, avtor), DODIĆ, Žaklina (ilustrator), MAZREKU, Vanesa (ilustrator), VESEL, Saša, KOKELJ, Neža, ILIĆ, Julija, MOŽE JEDREJČIĆ, Zdenka (urednik), ZORKO, Matjaž (urednik). Zbirka stripov Gimnazije Antona Aškerca. Ljubljana: Šolski center Ljubljana, Gimnazija Antona Aškerca, 2017. 14 str., ilustr. ISBN 978-961-285-905-3. [COBISS.SI-ID 292135680]

 


 

82-F-odr Igrani filmi za odrasle

259. The 15:17 to Paris = Vlak 15.17 v Pariz. Ljubljana: Menart Records, 2018. 1 video DVD (ca. 89 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6802308/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1114829406]
260. Fifty shades freed = Petdeset odtenkov svobode. Ljubljana: Menart Records, 2018. 1 video DVD (100 min, 59 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt4477536/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 14000158]
261. Game night = Družabni večer. Ljubljana: Menart Records, 2018. 1 video DVD (ca. 95 min), barve, zvok. https://www.imdb.com/title/tt2704998/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1114834014]
262. Red sparrow = Rdeči vrabec. Ljubljana: Menart Records, 2018. 1 video DVD (134 min, 30 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt2873282/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 13998878]
263. Three billboards outside Ebbing, Missouri = Trije plakati pred mestom. Ljubljana: Menart Records, 2018. 1 video DVD (110 min, 38 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5027774/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 13998622]
nagrada: Oskar, 2018 (glavna ženska vloga - Frances McDormand, stranska moška vloga - Sam Rockwell), Zlati globus, 2018 (najboljši film - drama, scenarij, glavna ženska vloga, stranska moška vloga), BAFTA, 2018 (najboljši film, najboljši britanski film, glavna ženska vloga, stranska moška vloga, scenarij)
264. Tomb raider. Ljubljana: Menart Records, 2018. 1 video DVD (113 min), barve, zvok. https://www.imdb.com/title/tt1365519/?ref_=tt_rec_tti. [COBISS.SI-ID 13999390]

 


 

82-F-otr Filmi in risanke za otroke

265. Peter Rabbit = [Peter Zajec]. Ljubljana: Menart Records, 2018. 1 video DVD (ca. 91 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5117670/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 14000670]
266. Ready player one = Igralec št. 1. Ljubljana: Menart Records, 2018. 1 DVD (134 min, 13 sek), barve, zvok. https://www.imdb.com/title/tt1677720/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 14000414]

 


 

82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

267. BERNARD, Antonia. Francosko o Slovencih, slovensko o Francozih : razprave in ocene. Ljubljana: Slovenska matica, 2018. 212 str., sl. avtorice. ISBN 978-961-213-282-8. [COBISS.SI-ID 295695616]
268. LUTMAN, Andrej. Iz knjig v knjigo. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2018. 197 str. Knjižna zbirka Frontier, 123, Poezija. ISBN 978-961-7030-34-1. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 94712577]

 


 

9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

269. BEDRAČ, Marjetka, MORPURGO, Andrea. Morpurgi, potomci mariborskih Judov. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2018. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-94143-5-4. [COBISS.SI-ID 94527233]
270. DUMONT-LE CORNEC, Élisabeth. Merveilleux paysages pour petits explorateurs. Paris: Belin jeunesse, 2017. 91 str., ilustr. ISBN 978-2-7011-9811-8. [COBISS.SI-ID 13961758]
271. FERENC, Mitja, ZUPAN, Gojko. Lost Gottschee villages in Slovenia : the Gotschee Germans used to live among us. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018-. 207 str., ilustr. Historia, 26. ISBN 978-961-06-0072-5. [COBISS.SI-ID 294727424]
272. FERFILA, Bogomil. Ferski otoki : skrivnostno megličaste prikazni sredi Atlantskega oceana. Ljubljana: Demat, 2018. 240 str., 116 str. pril. barvnih fotogr., tabele. Zbirka Svet na dlani, knj. 42. ISBN 978-961-7045-03-1. [COBISS.SI-ID 295390208]
273. FUGGER GERMADNIK, Rolanda, PAVLOVIĆ, Kristina. Veronika Deseniška v slovensko-hrvaškem spominu. Celje: Pokrajinski muzej; Desinić: Muzeji Hrvatskog zagorja, Dvor Veliki Tabor, 2018. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6411-36-3. [COBISS.SI-ID 295228928]
274. GERBEC, Teja (avtor, ilustrator). Ad sanctos : arheološke raziskave v cerkvi sv. Lenarta v Dolnjem Cerovem = archaeological research at the Church of St. Leonard in Dolnje Cerovo = la ricerca archeologica nella chiesa di San Leonardo a Dolnje Cerovo. Nova Gorica: Goriški muzej, 2018. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-73-5. [COBISS.SI-ID 295308288]
275. GOLOB, Tadej. Nespodobni odvetnik : biografija dr. Petra Čeferina. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2018. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-261-492-8. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5843. [COBISS.SI-ID 294971648]
276. ISAACSON, Walter. Leonardo da Vinci : [fascinantna biografija enega največjih genijev vseh časov]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. VIII, 574 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3805-4. [COBISS.SI-ID 294871040]
277. JEZERNIK, Božidar. Golyj ostrov - jugoslavskij gulag. Moskva: Lingvistika, 2018. 366 str., ilustr. ISBN 978-5-91922-066-4. [COBISS.SI-ID 66937698]
278. KUHAR, Miha, TORKAR, Blaž. Zadnja bitka na Soči 1917. 1. izd. Celovec: Mohorjeva družba, 2018. 252 str., ilustr., zvd. ISBN 978-3-7086-1001-6. [COBISS.SI-ID 295574272]
279. MOHAR, Rozalija. Biseri okoli nas. Semič: Kulturno umetniško društvo Jože Mihelčič, 2015. 531 str., ilustr. ISBN 978-961-93899-0-4. [COBISS.SI-ID 281489408]
280. PERKO, Verena (avtor, urednik). Nakit ostane : dediščina, naš najdragocenejši nakit : arheološki nakit iz Beograda, Tolmina, Brežic, Kranja in Kopra : tatu, najbolj osebna oblika nakita. [Kranj]: Gorenjski muzej, [2018]. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-95-3. [COBISS.SI-ID 295752448]
281. NEĆAK, Dušan, CECIĆ, Ina, ŠKOFLJANEC, Jože (urednik, avtor dodatnega besedila). Bilo je res grozljivo, bobnelo in grmelo je pod nami : brežiški potres 1917. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 582 str., ilustr. Zbirka Brežiške študije, 5. ISBN 978-961-06-0079-4. [COBISS.SI-ID 295424768]
282. PAHOR, Boris, KOVAČIČ PERŠIN, Peter, GLAVAN, Mihael. Brez Kocbekovega sodelovanja ne bi bilo Osvobodilne fronte. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2018. 112 str. ISBN 978-961-282-330-6. [COBISS.SI-ID 296061952]
283. PODGORŠEK, Mojiceja. Veliki Slovenci. 1. izd. Domžale: Epistola, 2018. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-6976-65-7. [COBISS.SI-ID 295653120]
284. EKAR, Miloš (urednik), VOLČJAK, Jure (urednik), ŽUMER, Vladimir (urednik). Preddvor - podobe minulih časov in ljudi : zbornik občine Preddvor. Preddvor: Občina, 2018. 420 str., ilustr. ISBN 978-961-90734-2-1. [COBISS.SI-ID 294765312]
285. SELIŠNIK, Nejka (avtor, ilustrator). Erazem Predjamski. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2018. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-278-398-3. [COBISS.SI-ID 295330048]
286. ČREŠNAR, Matija (urednik), VINAZZA, Manca (urednik). Srečanja in vplivi v raziskovanju bronaste in železne dobe na Slovenskem : zbornik prispevkov v čast Bibi Teržan. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2018. 410 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-06-0078-7. [COBISS.SI-ID 295392512]
287. STOJANOVIČ, Risto. Maj 1945 : vojaški dogodki, ki so zaznamovali Šaleško dolino. Velenje: Muzej, 2018. 38 str., 1 f. zganj. pril z zvd, ilustr. ISBN 978-961-94125-8-9. [COBISS.SI-ID 94449921]
288. STRITAR, Andrej (urednik, avtor dodatnega besedila). Triglavski narodni park : Triglav, Triglavska jezera, Kranjska Gora, Trenta, Mangart, Bovec, Krn, Bohinj, Bled, Pokljuka : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = Wanderkarte = planinarska karta = turistická mapa : z opisi vzponov = with the guide. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije: Geodetska družba, 2018. 1 zvd., barve. Planinska založba, 470. ISSN 1408-0443. [COBISS.SI-ID 295936000]
289. VURNIK, Blaž, POLAJNAR, Janez, CANKAR, Ivan (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, avtor). Ivan Cankar : exhibition guide. Ljubljana: City Museum of Ljubljana, Museum and Galleries of Ljubljana, 2018. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-56-5. [COBISS.SI-ID 295330304]
290. VURNIK, Blaž, POLAJNAR, Janez, CANKAR, Ivan (oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena, avtor). Ivan Cankar : vodnik po razstavi. Ljubljana: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2018. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-55-8. [COBISS.SI-ID 295314688]
291. WANG, Huiqin (avtor, ilustrator). Jaz, Marco Polo. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. [32] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5285-9. [COBISS.SI-ID 295243520]
292. KOZJEK, Andreja (urednik). Zbornik ob 20. letnici Občine Horjul. Horjul: Občina, 2018. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-91788-2-9. [COBISS.SI-ID 295201792]
293. CEDILNIK, Alenka, POPOVIČ LOZAR, Gordana, ŠKRLJ POČKAJ, Sonja, VIČIČ KRABONJA, Maja, OBLAK, Mirjam, PARADŽIK, Irena, KUKANJA-GABRIJELČIČ, Mojca. Zgodovina 1 : prazgodovina in stari vek : učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazij. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 319 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-5064-0. [COBISS.SI-ID 295418624]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 1. 10. 2018

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam