skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

november 2016

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS


VSEBINA

 

 


0 SPLOŠNO


1. CEPIN, Matej. Strateško načrtovanje v nevladnih organizacijah. 2. izd. Ljubljana: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, 2016. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6698-16-0. [COBISS.SI-ID 286088192

2. DUH, Mojca. Upravljanje podjetja in strateški management. Ponatis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-247-302-0. [COBISS.SI-ID 286604544

3. AHAČIČ, Jožica, AMBROŽIČ, Melita, BOHINEC, Jure, PUHAR KEJŽAR, Petra, TIŠLER, Veronika, URH, Dita, SEKNE, Filip, VUNŠEK, Maja, BEŠTER, Tomaž, KOS, Silva. Generacija za generacijo : spominski zbornik Društva bibliotekarjev Gorenjske. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2016. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-6683-32-6. [COBISS.SI-ID 286334464

4. JUSTIN, Urška, BEGUŠ, Vera. Odstrti spomini : 110-letnica knjižničarstva na Domžalskem. 1. natis. Domžale: Knjižnica Domžale, 2015. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-285-098-2. [COBISS.SI-ID 282704640

5. Vilenica : literatura in etika : [programski katalog Vilenica 2016] = literature and ethics : [programme catalogue Vilenica 2016]. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Slovene Writers' Association, 2016. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-6995-13-9. http://vilenica.si/wp-content/uploads/2016/08/programme_booklet-2016-web.pdf. [COBISS.SI-ID 285951744

6. MILANEZ, Ludvik. Svetovni dnevi standardizacije v Sloveniji : 1998-2015. Maribor: samozal. L. H. Milanez, 2016. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-283-740-2. [COBISS.SI-ID 88905729

7. Muzej, to sem jaz!, Svet igrač. Maribor: Muzej narodne osvoboditve, 2015. 55 str., fotogr. ISBN 978-961-90502-8-6. [COBISS.SI-ID 84675585

8. Od gnezd do zvezd : priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig 2016 : pregled knjižne produkcije za mladino iz leta 2015. Ljubljana: Mestna knjižnica, 2016. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-93209-6-9. [COBISS.SI-ID 287057664

9. RUDMAN, Barbara. Srčni voditelj : 3 ključne veščine, s katerimi boste ustvarili prodorno ekipo ljudi in z njo presegli vsa pričakovanja in zastavljene rezultate. 1. natis. Ljubljana: Inštitut EKO365, 2016. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-91-4. [COBISS.SI-ID 286531072

10. SCOBIE, Chris J.. Dolgoročno vodenje. 1. izd. Ljubljana: Krščansko društvo Horeb, 2009. 262 str., ilustr. ISBN 978-961-92647-0-6. [COBISS.SI-ID 245433856

11. DERMOL, Valerij, MUSEK LEŠNIK, Kristijan, KOŠIR, Suzana, BREZNIK, Kristijan, GORENAK, Mitja. Synergy of values, missions and visions in companies. Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress; Celje: distributed by International School for Social and Business Studies, 2016. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-6914-15-4. [COBISS.SI-ID 283965696

12. ZIDANSKI, Majda. Kongresna dejavnost : viri in načini pridobivanja kongresov. Bled: samozal., 2016. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-283-729-7. [COBISS.SI-ID 286582016

13. Naših 70 let : zbornik : 1946-2016. Ljubljana: Zveza društev upokojencev Slovenije, 2016. 161 str., ilustr. ISBN 978-961-285-377-8. [COBISS.SI-ID 285826816

14. ŽERDIN, Tereza. Nesrečko! : zgodbe za otroke, ki ne marajo brati. 1. ponatis. Ljubljana: T. Žerdin: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2016. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-93422-0-6. [COBISS.SI-ID 285616896


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


15. BAJŽELJ, Ana. Narava spremembe v jainistični filozofiji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 236 str. ISBN 978-961-237-821-9. [COBISS.SI-ID 284386048

16. CVETEK, Robert. Bolečina preteklosti : travma, medosebni odnosi, družina, terapija. Ponatis. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2010. 393 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-218-858-0. [COBISS.SI-ID 251225344

17. DE BONO, Edward. Kako imeti ustvarjalne ideje : 62 vaj za razvijanje lastnega uma. Ljubljana: N. Mulej, 2016. 196 str. ISBN 978-961-285-353-2. ISBN 961-285-353-3. [COBISS.SI-ID 285494784

18. DEBEVC, Maja. Čarobnost življenja. 6. natis. Kresnice: Divinum cor, 2012. 138 str. ISBN 978-961-93306-0-9. [COBISS.SI-ID 261787904

19. DEBEVC, Maja. Uresničite svoje poslanstvo. 2. ponatis. Ljubljana: Divinum cor, 2016. ISBN 978-961-93306-8-5. [COBISS.SI-ID 283592448

20. DIRNBERGER-PUCHNER, Silvia. Ali postajamo naši starši? : umetnost spremeniti svoje življenje. 1. izd. Logatec: Firis Imperl, 2016. 233 str. ISBN 978-961-92231-2-3. [COBISS.SI-ID 286610432

21. HAY, Louise L.. Vaje pred ogledalom : 21-dnevni tečaj za vzpostavitev ljubečega odnosa s samim seboj, (Zbirka Louise). Brežice: Primus, 2016. 161 str. ISBN 978-961-6950-68-8. [COBISS.SI-ID 286530304

22. HONNETH, Axel. Ideja socializma : poskus aktualizacije, (Zbirka Krt, 179). Ljubljana: Krtina, 2016. 153 str. ISBN 978-961-260-094-5. [COBISS.SI-ID 285881600

23. An introduction to cyberpsychology. London; New York: Routledge, 2016 . XX, 326 str., ilustr. ISBN 978-1-138-82378-5. ISBN 1-138-82378-3. ISBN 978-1-138-82379-2. ISBN 1-138-82379-1. ISBN 978-1-315-74189-5. [COBISS.SI-ID 22146101

24. JUNG, C. G.. Rdeča knjiga : Liber novus, (Knjižna zbirka Koda). 1. ponatis. Ljubljana: Beletrina, 2016. 570 str., ilustr. ISBN 978-961-284-078-5. [COBISS.SI-ID 283216384

25. KAHNEMAN, Daniel. Razmišljanje, hitro in počasno, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2016. 710 str., ilustr. ISBN 978-961-6954-65-5. [COBISS.SI-ID 286504192

26. KOJC, Martin. Prebujajoči se človek. 1. izd. Škofja Loka: Domus Litisia, 2016. 142 str. ISBN 978-961-285-054-8. [COBISS.SI-ID 284483584

27. LARSON, Christian Daa. Ravnovesje in moč : prebudite spečega genija v sebi. 1. natis. Mengeš: Bird Publisher, 2016. 99 str. ISBN 978-961-279-611-2. [COBISS.SI-ID 286162176

28. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica. Psihologija učenja in pouka : temeljna spoznanja in primeri iz prakse. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 299 str., ilustr. ISBN 978-86-341-2624-2. [COBISS.SI-ID 283428096

29. NEWTON, Michael. Potovanje duš : poročila o življenju med življenji. 5. natis. Ljubljana: Ara, 2011. 383 str. ISBN 978-961-6005-18-0. [COBISS.SI-ID 258286080

30. NEWTON, Michael. Usoda duš : nova poročila o življenju med življenji. 4. natis. Ljubljana: Ara, 2011. 546 str., ilustr. ISBN 978-961-6005-39-5. [COBISS.SI-ID 1109726302

31. PEASE, Allan, PEASE, Barbara. Velika šola govorice telesa : nebesedno izražanje, kulturni vzorci sporazumevanja in branje med vrsticami, (Zbirka Ogledalo). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 384 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17588-1. [COBISS.SI-ID 284412160

32. PINTER, Miroslav. Skrivnosti jasnovidnosti in jasnovidcev. Šmarješke Toplice: Stella, 2016. 203 str. ISBN 978-961-246-601-5. ISBN 978-961-246-602-2. [COBISS.SI-ID 286787328

33. PINTERIČ, Uroš. Poslovne vrednote mladih v Sloveniji. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2016. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6974-12-7. [COBISS.SI-ID 286688256

34. PODGORNIK PULEC, Nevenka. Psihične krize sodobnega človeka : sociološko-antropološka perspektiva in vpogled v psihoterapevtsko prakso. 2. izd. Ljubljana: Vega, 2016. 230 str. ISBN 978-961-6991-04-9. [COBISS.SI-ID 286620928

35. REBULA-TUTA, Alenka, PREBEG, Josipa. Vera vase : potovanje v nove svetove, ki jih še niste odkrili in ki prebujajo najlepše v življenju. 2. dopolnjena izd. Komen: ART, izobraževalne in založniške storitve, 2015. 2 zv. (318 ; 313 str.), ilustr. ISBN 978-961-281-828-9. [COBISS.SI-ID279436032

36. ROBINSON, Ken, ARONICA, Lou. V elementu : ko odkriješ svojo strast, se vse spremeni. 1. natis. Ljubljana: Lectour, 2016. 287 str. ISBN 978-961-94059-0-1. [COBISS.SI-ID 285580544

37. SCHWARTZ, Robert. Načrt duše : odkrijte pravi pomen življenja, ki ste ga načrtovali pred svojim rojstvom. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2016. 367 str. ISBN 978-961-6861-51-9. [COBISS.SI-ID 286377216

38. BOGATAJ, Jan Dominik, MAVER, Aleš, CEPIN, Matej, CEVC, Marjeta Pija, IVEŠIĆ, Tomaž, MAKOVEC, Urška, RIFEL, Tadej, RIHAR, Lenart, SUŠNIK, Martin, VALENTINČIČ, Dejan, VALIJEV, Sergej, VIDMAR, Luka, KERŠIČ, Klara Marija, KOVAC, Matej. Slovenija 2041 : prispevki o viziji razvoja slovenske države. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 218 str. ISBN 978-961-04-0339-5. [COBISS.SI-ID 285015808

39. ŠIMLEŠA, Bruno. Ljubeznoslovje. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 335 str. ISBN 978-961-01-2610-2. [COBISS.SI-ID 264630272

40. TARBUK, Iris, IVIĆ, Snježana. Sorodne duše : kako najti in zadržati pravo ljubezen, (Zbirka Ljubiti ZaVedno). Brežice: Primus, 2016. 178 str. ISBN 978-961-6950-58-9. [COBISS.SI-ID 285288192

41. KOMPARE, Alenka, STRAŽIŠAR, Mihaela, DOGŠA, Irena, VEC, Tomaž, CURK, Janina. Uvod v psihologijo, Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja. 1. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2016. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0108-3. [COBISS.SI-ID 286893056

42. WOJTON, Djuna. Karmične izbire : kako si s pravilnimi odločitvami ustvarimo trajno srečo. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2016. 270 str. ISBN 978-961-6861-52-6. [COBISS.SI-ID 286770944

43. Z namero do zavesti, srčnosti in svobode : iz dnevnikov izkušenj, (Zbirka Nezavedno). Brežice: Primus, 2016. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-65-7. [COBISS.SI-ID 286236928


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


44. BOYER, Frédéric. Ilustrirano Sveto pismo : velike zgodbe Stare zaveze. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 519 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0278-7. [COBISS.SI-ID 284275456

45. CESTNIK, Branko. Manj, boljše, tišje : komentarji in razmišljanja, (Zbirka Anima, 5). 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2016. 201 str. ISBN 978-3-7086-0910-2. [COBISS.SI-ID 286298624

46. FRISO, Anna, FRISO, Alberto. Ločiti se --- in potem? : boleče okoliščine ločitve. Ljubljana: Novi svet, 2016. 86 str. ISBN 978-961-6878-60-9. [COBISS.SI-ID 285420800

47. GRŽAN, Karel. Ikona - zgodba o poteh odpuščanja. Koper: Ognjišče, 2016. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-263-192-5. [COBISS.SI-ID 286821888

48. HAHN, Scott. Zakaj verujem? : kako razumemo, razlagamo in zagovarjamo katoliško vero. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 212 str. ISBN 978-961-04-0394-4. [COBISS.SI-ID 285541120

49. MIKLIČ, Maja. Joga in svoboda : joga je pot do srca in svobode. Rotterdam: Mayaco; [Brežice]: distribucija Primus, 2016. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-69-5. [COBISS.SI-ID 286530560

50. ŠAMPERL, Janez. Duh Assisija : 1986-2016 : 30. obletnica prvega asiškega ekumenskega molitvenega srečanja za mir. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 82 str. ISBN 978-961-04-0369-2. [COBISS.SI-ID 286908672

51. TOPBAŞ, Osman Nûri. Kontemplacija vesolja, človeka in Korana. Istanbul: Erkam, 2016. 184 str. ISBN 978-605-302-104-9. [COBISS.SI-ID 12443295

52. VIVEKANANDA. Jnana joga : joga znanja in modrosti. 1. natis. Mengeš: Bird Publisher, 2016. 307 str. ISBN 978-961-279-610-5. [COBISS.SI-ID 284376064


3 DRUŽBENE VEDE.


53. ČERNE OVEN, Petra, PREDAN, Barbara, KENDA, Boštjan Botas. Oblikovanje je povsod okoli nas = Design is all around us : 30 let oblikovanja na ALUO = 30 years of design at ALUO : [1984-2014]. 1. ponatis. Ljubljana: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: = Academy of Fine Arts and Design, 2015. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-93514-3-7. [COBISS.SI-ID 279754240

54. BLAŽIČ, Miha. Samoumevni svet, (Kultura). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4098-6. [COBISS.SI-ID 286426624

55. BOVÉ, José, LUNEAU, Gilles. Bruselj v krempljih kapitala. Mengeš: Ciceron, 2016. 289 str. ISBN 978-961-6627-67-2. [COBISS.SI-ID 286831872

56. COLNERIČ, Jasna. Kljub vsemu rečem otroku da. Rogaška Slatina: Realka, 2016. 110 str. ISBN 978-961-285-420-1. [COBISS.SI-ID 286376448

57. Problems and visions in social care : collection of abstracts. 1st ed. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2016. 43 str. ISBN 978-961-6455-82-4. http://www.mirovni-institut.si/wp-content/uploads/2015/01/Knjizni-blok-145x185.pdf. [COBISS.SI-ID 285711104

58. Criminal justice and security in Central and Eastern Europe : safety, security, and social control in local communities : conference proceedings. Ljubljana: Faculty of Criminal Justice and Security, 2016. 500 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-57-5. [COBISS.SI-ID 286155264

59. DIVJAK, Tina, FORBICI, Goran. Javni razpisi za nevladne organizacije : priročnik o načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalnih javnih razpisov. 1. izd. Ljubljana: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, 2015. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6698-15-3. [COBISS.SI-ID 282252544

60. Dobre vesti o vodi = Good news about water. Ljubljana: OŠ Ledina; Senovo: OŠ XIV. divizije, 2016. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-91684-9-3. [COBISS.SI-ID 284744960

61. LUCARIELLO, Joan M.. Dvajset najpomembnejših psiholoških načel za poučevanje in učenje od vrtca do srednje šole. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Center za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti (CRSN), cop. 2016. 38 str. ISBN 978-961-253-195-9.http://www.apa.org/ed/schools/cpse/top-twenty-principles.aspx. [COBISS.SI-ID 286846976

62. EBR : jubilejni zbornik ob 70. letnici Ekonomske fakultete v Ljubljani, (Zbirka Maksima). Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2016. 582 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-240-311-9. [COBISS.SI-ID 286722816

63. FERFILA, Ariana. Beli bombaž = White cotton, (Zbirka Jabolček, knj. 1). Ljubljana: Demat, 2016. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-94104-0-0. [COBISS.SI-ID 286842112

64. GYÖREK, Natalija. Gremo mi v gozd! : gozdni priročnik/planer. 1. izd. Kamnik: Inštitut za gozdno pedagogiko, 2016. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-285-352-5. [COBISS.SI-ID 285491712

65. HAGSTROM, Robert G.. Pot Warrena Buffeta : tretja izdaja. Ljubljana: Soleco, 2016. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-93466-1-7. [COBISS.SI-ID 286558208

66. HRVATIN, Asja. Socialno delo v avtonomnih prostorih : vloga socialnega dela pri graditvi kontramoči. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-6569-61-3. [COBISS.SI-ID 88608513

67. JELINČIČ, Zmago, ZUPANC JELINČIČ, Monika. Potne listine na ozemlju Jugoslavije od konca 2. svetovne vojne do osamosvojitve Slovenije. 1. izd. Tomišelj: Alpemedia, 2016. 430 str., ilustr. ISBN 978-961-93916-3-1. [COBISS.SI-ID 286074368

68. KEŠELJEVIĆ, Aleksandar. Makroekonomija 1 : delovni zvezek, (Vaje Ekonomske fakultete). 2. dopolnjena in spremenjena izd. V Ljubljani: Ekonomska fakulteta, 2016. IV, 218 str., ilustr. ISBN 978-961-240-309-6. [COBISS.SI-ID 286494976

69. KLUN, Maja, JOVANOVIĆ, Tatjana. Davčni sistem. 1. predelana in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2016. 119 str., tabele. ISBN 978-961-262-091-2. [COBISS.SI-ID 286380544

70. KOROŠEC, Damjan. Medicinsko kazensko pravo, (Zbirka Pravna obzorja, 51). 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV Založba, 2016. 606 str. ISBN 978-961-247-332-7. [COBISS.SI-ID 285538048

71. KOŽUH, Boris. Knjiga o statistiki. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-237-599-7. [COBISS.SI-ID 286160128

72. KUBALE, Valentin. Priročnik za sodobno letno pripravljanje učiteljev na pouk ter pripravo učnih tem in učnih enot. 2. dopolnjena izd. Celje: samozal.; Maribor: Piko's Printshop, 2014. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-92477-1-6. [COBISS.SI-ID 524920601

73. MARKEŠ, Janez. Premišljevanja o Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 286 str. ISBN 978-961-282-222-4. [COBISS.SI-ID 286641408

74. Mladinsko delo, (Frontier, Teorija, 091), (Subkulture, Tematska izdaja, št. 15). Maribor: Kulturni center, 2015. 136 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6620-72-7. [COBISS.SI-ID 84517889

75. MORRISON, Alastair M.. Marketing and managing tourism destinations. London; New York: Routledge, 2013. XXXIII, 596 str., ilustr. ISBN 978-0-415-67249-8. ISBN 978-0-415-67250-4. ISBN 978-0-203-08197-6. [COBISS.SI-ID 21424358

76. MUCK, Desa. Blazno resno popolni, (Zbirka Blazno resno o ---). 3. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1421-5. [COBISS.SI-ID 281105920

77. MUNC, Matic. Nemoč nasilja. 1. ponatis. Maribor: De Vesta, 2011. 451 str., ilustr. ISBN 978-961-6794-07-7. [COBISS.SI-ID 66724097

78. Oblast, legitimnost in družbeno nadzorstvo. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2016. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-54-4. https://www.researchgate. net/profile/Gorazd_Mesko/publication/304100161_Power_legitimacy_and_social_control_Oblast_legitimnost_in_druzbeno_nadzorstvo_in_Slovene/link s/57681aec08aef6cdf9b400e4.pdf?inViewer=0&pdfJsDownload=0&origin=publication_detail. [COBISS.SI-ID 284823808

79. PAVČNIK, Marijan. Teorija prava : prispevek k razumevanju prava, (Zbirka Pravna obzorja, Veliki format, 6). 5., pregledana in dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016. 662 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-247-319-8. [COBISS.SI-ID 286963712

80. ROTHENBUHLER, Eric W.. Ritualno komuniciranje : od vsakdanje konverzacije do medijsko posredovane ceremonije, (Knjižna zbirka Theoria, 1). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2016. 222 str. ISBN 978-961-235-794-8. [COBISS.SI-ID286429184

81. Sodelujemo za skupne cilje = Working together towards common goals : finančni mehanizem EGP in norveški finančni mehanizem v obdobju 2009-2014 v Sloveniji = EEA and Norway grants in the period 2009-2014 in Slovenia. Ljubljana: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko: = Government Office for Development and European Cohesion Policy, 2016. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-93887-2-3. [COBISS.SI-ID 286338048

82. PEVEC SEMEC, Katica. Spodbujanje timske naravnanosti : prikaz timskega dela v učiteljski zbornici, (Modeli delovanja, Spodbudno vzgojno-učno okolje). 2. natis. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2004. 95 str., ilustr. ISBN 961-234-382-9. [COBISS.SI-ID 216764672

83. 5. srečanje kulturne dediščine Slovenije, Ptuj, 12. maj 2016. Živa kulturna dediščina - seznami, zbirke, varovanje in predstavitev. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2016. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39836717

84. Zbornik ob 60-letnici Srednje zdravstvene šole Celje. Celje: Srednja zdravstvena šola, 2015. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-91321-5-9. [COBISS.SI-ID 281456640

85. Zbornik ob 70-letnici Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje. Celje: Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti, SSŠ, 2016. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-6703-64-2. [COBISS.SI-ID 286723840

86. Učinki gospodarske krize na financiranje visokega šolstva, (Znanstvene monografije MFDPŠ). Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2015, cop. 2016. 138 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6813-38-9. [COBISS.SI-ID 282627584

87. KRESAL, Friderika, VELJIČ, Irma. Vodnik laboratorijskega in kliničnega usposabljanja : [za študente fizioterapije] : visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija, I. bolonjska stopnja. Medvode: VZ Fizioterapevtika, 2016. 300 str., tabele. ISBN 978-961-93982-0-3. [COBISS.SI-ID 283339776

88. VODOVNIK, Zvone, TIČAR, Luka. Osnove delovnega in socialnega prava = The bases of labour and social law. 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2016. 571 str. ISBN 978-961-247-339-6. [COBISS.SI-ID 286617344

89. LORBER, Zdenko, LAVRIČ, Zdravko, VRAŠEC, Martin, DIDIČ, Leon, VIDEČNIK, Asja, SKOK, Darja, SAMEC, Matija. Zdrav železničar : promocija zdravja v železniškem sektorju. 1. izd. Ljubljana: Slovenska zveza sindikatov - Alternativa, 2016. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-285-349-5. [COBISS.SI-ID 285415936


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


90. CAMPBELL, Neil A., REECE, Jane B., KRALJ, Metka, AMON, Tomaž, LAZAR, Borut, URRY, Lisa A.. Biologija 1 : zgradba in delovanje celice : učbenik za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol. 3. natis. Celovec: Mohorjeva, 2014. 136 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0569-2. [COBISS.SI-ID 274992640

91. CHAVANETTE-IGLESIA, Pascale. Matematika, Zbirka nalog z rešitvami za 2. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 67, XXIV str., ilustr. ISBN 978-961-01-1770-4. [COBISS.SI-ID 278266368

92. COLIN, Pierre, GLASER, Pierre-Louis. Matematika, Zbirka nalog z rešitvami za 3. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 63, XVII str., ilustr. ISBN 978-961-01-1771-1. [COBISS.SI-ID 265007104

93. COLIN, Pierre, GLASER, Pierre-Louis. Matematika, Zbirka nalog z rešitvami za 3. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 63, XVII str., ilustr. ISBN 978-961-01-1771-1. [COBISS.SI-ID 279135232

94. EĆIMOVIĆ, Timi. Univerzalna vzgoja in izobraževanje in Filozofija trajnostne sonaravne prihodnosti Slovenk in Slovencev. Izola: Mestna knjižnica, 2016. 50 str. ISBN 978-961-94057-1-0. [COBISS.SI-ID 286429440

95. JAKLIČ, Gašper, PRAPROTNIK, Selena. Rešene naloge iz numeričnih metod. 1. izd. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, 2016. 289 str., ilustr. ISBN 978-961-6900-18-8. [COBISS.SI-ID 286346240

96. KECIR-LEPETIT, Emmanuelle. Dinozavri, (Zbirka Zvedavčki). Ponatis. Ljubljana: Okaši, 2014. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-93273-5-7. [COBISS.SI-ID 276422912

97. KECIR-LEPETIT, Emmanuelle. Vesolje, (Zbirka Zvedavčki). Ponatis. Ljubljana: Okaši, 2016. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-6929-09-7. [COBISS.SI-ID 284939520

98. KOLOINI, Tine. Prenos toplote in snovi. 2. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2016. 273 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6756-69-3. [COBISS.SI-ID 285462784

99. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Znam za več, Matematika 6 : razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-209-815-5. [COBISS.SI-ID 283877376

100. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Znam za več, Matematika 7 : razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-209-722-6. [COBISS.SI-ID 283883008

101. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Znam za več, Matematika 8 : razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-209-723-3. [COBISS.SI-ID 283883264

102. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Znam za več, Matematika 9 : razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-209-724-0. [COBISS.SI-ID 283883520

103. KRNEL, Dušan. Začetno naravoslovje, Kemija : [učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-253-192-8. [COBISS.SI-ID 286313472

104. PAVLIČ, Gregor, KAVKA, Dušan, RUGELJ, Marina, ŠPAROVEC, Janez. Linea nova : matematika za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2012. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-241-547-1. [COBISS.SI-ID 262953728

105. ARNUŠ, Olga, BON KLANJŠČEK, Mirjam, DVORŽAK, Bojana, FELDA, Darjo, FRANCE, Sonja, ŠKRLEC, Mateja. Matematika 1, Zbirka nalog za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0094-9. [COBISS.SI-ID 283480320

106. ARNUŠ, Olga, BON KLANJŠČEK, Mirjam, DVORŽAK, Bojana, FELDA, Darjo, FRANCE, Sonja, ŠKRLEC, Mateja. Matematika 2, Zbirka nalog za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0136-6. [COBISS.SI-ID 283483136

107. BON KLANJŠČEK, Mirjam, DVORŽAK, Bojana, FELDA, Darjo, FRANCE, Sonja, ŠKOF, Mirko, ŠKRLEC, Mateja. Matematika 3, Zbirka nalog za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0224-0. [COBISS.SI-ID 278080768

108. BON KLANJŠČEK, Mirjam, DVORŽAK, Bojana, FELDA, Darjo, FRANCE, Sonja, ŠKOF, Mirko, ŠKRLEC, Mateja. Matematika 3, Zbirka nalog za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0224-0. [COBISS.SI-ID 283485696

109. BON KLANJŠČEK, Mirjam, FELDA, Darjo, FRANCE, Sonja, ŠKRLEC, Mateja. Matematika 4, Zbirka nalog za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0225-7. [COBISS.SI-ID 283485952

110. CHAVAROCHE, Sylvie, GINET, Sylvie, COLIN, Pierre, GLASER, Pierre-Louis. Matematika, Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 59, XVI str., ilustr. ISBN 978-961-01-1772-8. [COBISS.SI-ID 279135488

111. FLOUS, Amaïa, MONCAUBEIG, Fanny, MONCAUBEIG, Guillaume, LAFONT, Emmanuelle. Matematika, Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 83, 20 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1774-2. [COBISS.SI-ID267909888

112. LAFONT, Emmanuelle, FLOUS, Amaïa, MONCAUBEIG, Fanny, MONCAUBEIG, Guillaume, DENIS, Raphaël, DENIS, Solenne, FEUGÈRE, Carole, MORA, Gilles. Matematika, Zbirka nalog z rešitvami za 7. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 75, 20 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1775-9. [COBISS.SI-ID 268290816

113. DENIS, Raphaël, DENIS, Solenne, FEUGÈRE, Carole, MORA, Gilles, FLOUS, Amaïa, MONCAUBEIG, Fanny, MONCAUBEIG, Guillaume. Matematika, Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 64, 19 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1776-6. [COBISS.SI-ID 273540608

114. NOVAK, Matevž. Geološki sprehod po Ljubljani : naravni kamen v kulturnih znamenitostih. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja, 2016. [36] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 286983424

115. PAVLIČ, Gregor, KAVKA, Dušan, RUGELJ, Marina, ŠPAROVEC, Janez. Planum novum : matematika za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-241-654-6. [COBISS.SI-ID 265803008

116. PAVLIČ, Gregor, KAVKA, Dušan, RUGELJ, Marina, ŠPAROVEC, Janez. Planum novum : matematika za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-241-654-6. [COBISS.SI-ID 278055936

117. PRETNER, Egon. Dnevnik speleobiologa. Postojna: Zavod Znanje, OE Notranjski muzej, 2016. 296 str., ilustr. ISBN 978-961-94099-0-9. [COBISS.SI-ID 286757632

118. RUBIANO O., Gustavo Nevardo Rubiano Ortegón, JURČIČ-ZLOBEC, Borut. Iteracije in fraktali : (s sistemom Mathematica). [Slovenska izd.]. Ljubljana; Bogota: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2016. 5, VI, 210 str., ilustr. ISBN 978-961-6243-71-1. [COBISS.SI-ID 284460288

119. PAVLIČ, Gregor, KAVKA, Dušan, RUGELJ, Marina, ŠPAROVEC, Janez. Spatium novum : matematika za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-241-738-3. [COBISS.SI-ID 278056192

120. STERMECKI, Lenka, BEDJANIČ, Mojca, PODGORELEC, Monika. Pisana Mura. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za varstvo narave: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO; Veržej: Občina, 2016. [14] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 286919936

121. STRGULC-KRAJŠEK, Simona, BAČIČ, Martina, JOGAN, Jernej. Invazivne tujerodne rastline v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za varstvo okolja, 2016. 56 str., fotogr. ISBN 978-961-6449-67-0. [COBISS.SI-ID 285415680

122. NOVAK, Tina, PEPERKO, Aljoša, RUPNIK POKLUKAR, Darja, ZAKRAJŠEK, Helena. Tehniška matematika 1 : naloge in postopki reševanja. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2015. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6980-01-2. [COBISS.SI-ID 281515776

123. PAVLIČ, Gregor, KAVKA, Dušan, RUGELJ, Marina, ŠPAROVEC, Janez. Tempus novum : matematika za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 351 str., ilustr. ISBN 978-961-241-800-7. [COBISS.SI-ID 283413760

124. TOFT, Barbara. Popolni vodnik po svetu živali. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3037-9. [COBISS.SI-ID 285041664

125. Travniki - zelene površine ali pisani vrtovi? = Meadows - green surfaces or colorful gardens?. Ljubljana: Botanični vrt, Oddelek za biologijo, Biotehniška fakulteta, 2016. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-37-4. [COBISS.SI-ID 22131509

126. TROŠT VIDIC, Vida. Znam za več, Matematika 4 : razlage in vaje za boljše ocene v četrtem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-271-304-1. [COBISS.SI-ID 284607744

127. TROŠT VIDIC, Vida. Znam za več, Matematika 5 : razlage in vaje za boljše ocene v petem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-271-305-8. [COBISS.SI-ID 283882752

128. VEHOVEC, Majda. Matematika : [nacionalni preizkus znanja], Zbirka nalog z rešitvami za pripravo na nacionalni preizkus znanja v 6. razredu, (Brihtna glavca). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 66, VIII str., ilustr. ISBN 978-961-01-2638-6. [COBISS.SI-ID 266268672

129. VEHOVEC, Majda. Matematika : [nacionalni preizkus znanja], Zbirka nalog z rešitvami za pripravo na nacionalni preizkus znanja v 9. razredu, (Brihtna glavca). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 75, VIII str., ilustr. ISBN 978-961-01-2639-3. [COBISS.SI-ID 266268160

130. ZUCCARELLI, Cecilia, ZUCCARELLI, Antoine. Matematika, Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1773-5. [COBISS.SI-ID 267582208

131. ZUCCARELLI, Cecilia, ZUCCARELLI, Antoine. Matematika, Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 75, XXI str., ilustr. ISBN 978-961-01-1773-5. [COBISS.SI-ID 274438144


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


132. Babičina kuhinja po naše : [otroci osnovnih šol in Anka Peljhan obujajo zgodovino slovenske kulinarike]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 203 str., fotogr. ISBN 978-961-00-3156-7. [COBISS.SI-ID 286779904

133. BEAUMONT, Émilie, PIMONT, Marie-Renée, REINIG, Patricia. Podobe konjev, (Zbirka Podobe). Ponatis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2014. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-6552-21-9. [COBISS.SI-ID 273782272

134. BOGATAJ, Janez. Abeceda okusov Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 135 str., fotogr. ISBN 978-961-04-0347-0. [COBISS.SI-ID 285722624

135. BRUNEJ, Mia, ŽIBERT, Matej. Video za začetnike. 1, Osnove snemanja in montaže, (Zbirka Avtorji). Brežice: Primus, 2016. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-70-1. [COBISS.SI-ID 286881792

136. BRUS, Robert. Dendrologija za gozdarje : [univerzitetni učbenik]. 4. natis. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2015. V, 408 str., ilustr. ISBN 978-961-6020-38-1. [COBISS.SI-ID 281925888

137. CENTRIH, Lovro, CIGAN, Bojan, ISTENIČ, Miha. Kemseks : seks, droge in tveganja. 1. slovenska izd. Ljubljana: DIC Legebitra, 2016. 11, 13 str. [COBISS.SI-ID 286467584

138. UŠTAR, Barbara, ŠIMENC, Jana, ČEBULC, Gorazd, JAKOVAC, Jože. Daj življenju priložnost : donorska in transplantacijska dejavnost v Sloveniji v letu 2015 = Give life a chance : donor and transplantation activity in Slovenia in 2015. Ljubljana: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant: = Institute for Transplantation of Organs and Tissues of the Republic of Slovenia Slovenija-transplant, 2016. 80 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-91156-2-6. [COBISS.SI-ID 284665088

139. Dementia care : a practical approach. Boca Raton,; London; New York: CRC Press, Taylor & Francis Group, 2016. XV, 185 str. ISBN 978-1-4822-4573-8. ISBN 1-4822-4573-6. [COBISS.SI-ID 22149173

140. "Razvoj znanja je nenehno napredovanje proti cilju, čeprav se ves čas izmika", James George Frazer : zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endokrinologiji, 2016. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-273-141-0. [COBISS.SI-ID 286372096

141. GREGORČIČ, Edo. Pravne prakse pri popotresni obnovi objektov. 1. natis. Nova Gorica: [samozal.] E. Gregorčič, 2015. XIII, 181 str., ilustr. ISBN 978-961-283-468-5. [COBISS.SI-ID 282006528

142. GUBENŠEK, Jakob, BUTUROVIĆ-PONIKVAR, Jadranka. Citratna antikoagulacija : med hemodializo, plazmaferezo in kontinuirnim dializnim metodami : priročnik za šolo citratne dialize. Ljubljana: Klinični oddelek za nefrologijo, Interna klinika, Univerzitetni klinični center, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-91354-8-8. [COBISS.SI-ID 286489088

143. HERER, Jack. Konoplja kanabis : rastlina, ki bi lahko reševala planet. Mengeš: Ciceron, 2016. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-6627-66-5. [COBISS.SI-ID 286831360

144. GOSLING, John Arthur. Human anatomy : color atlas and textbook. 6th ed. Edinburgh [etc.]: Elsevier, 2017. XII, 437 str., ilustr. ISBN 978-0-7234-3827-4. ISBN 978-0-7234-3828-1. ISBN 0-7234-3827-7. [COBISS.SI-ID 22145333

145. JOVANOVIĆ, Ksenija. Korelacija med bulimijo in depresijo. Ljubljana: Samopodoba, 2016. 88 str. ISBN 978-961-285-451-5. [COBISS.SI-ID 286777088

146. KNEZ, Mojca, LOJEN, Gorazd, TORELLI, Niko. Materiali in okolje : [učbenik za modul Materiali in okolje v programu Okoljevarstveni tehnik], (Zbirka Zelena Slovenija). Celje: Fit media, 2016. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-6283-55-7. [COBISS.SI-ID 285162752

147. KOJC, Martin. Moč spomina in pozornosti. 1. izd. Škofja Loka: Domus Litisia, 2016. 44 str. ISBN 978-961-94083-0-8. [COBISS.SI-ID 286367488

148. KONCUT, Erika, JUŽNIČ SOTLAR, Maja, VUDRAG, Marko. Azbest - nikoli dokončana zgodba. 1. ponatis. Nova Gorica: Društvo ko-RAK.si, 2016. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-285-404-1. [COBISS.SI-ID 286185728

149. KOŠIR, Alenka. V formi z Alenko Košir : knjižica receptov. 1. ponatis. Bled: samozal., 2014. 58 str., fotogr. ISBN 978-961-276-748-8. [COBISS.SI-ID 275662848

150. KOŠIR, Alenka. V formi z Alenko Košir : knjižica receptov 2. Bled: samozal., 2014. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-283-135-6. [COBISS.SI-ID 275768064

151. KOŠIR, Marko, BOGIĆ, Mladen, RUSTJA, Karel. Železniška proga Zidani Most-Sežana (Trst) (Koper), (Zbirka Svetovid). 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2016. 323 str., ilustr. ISBN 978-961-93507-6-8. [COBISS.SI-ID 284517376

152. BOFULIN, Martina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, GOSENCA, Karmen, JELENC, Ajda, KERŠIČ-SVETEL, Marjeta, LIPOVEC ČEBRON, Uršula, PISTOTNIK, Sara, ŠKRABAN, Juš, ZAVIRŠEK, Darja. Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba : priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-96-2. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/prirocnik_kulturne_kompetence_2016.pdf. [COBISS.SI-ID 285274112

153. GROŠEL, Alenka, KRHIN, Blaž, LENART, Katarina, MOŽINA, Barbara. Laboratorijski vodnik za paciente. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2016. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6071-97-0. [COBISS.SI-ID 286091008

154. LIPOVŠEK, Severin. Moč prehrane v športu : kako s prehrano in prehranskimi dopolnili doseči svoj največji potencial in zmogljivost. 1. ponatis. Ljubljana: Samala, 2015. VII, 333 str., ilustr. ISBN 978-961-92987-1-8. [COBISS.SI-ID 279618048

155. MEREDITH, Susan. Dejstva življenja, Odraščanje. Jezero: Morfemplus, 2016. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-49-0. [COBISS.SI-ID 286247936

156. PERKO, Franc. Od ogolelega do gozdnatega krasa : pogozdovanje krasa. Ljubljana: Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba: Jutro, 2016. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-6142-28-1. [COBISS.SI-ID 283899136

157. RADOŠ KRNEL, Sandra, BUDDE, Axel, DALEN, Wim van, VAN DALE, Djoeke, VEGT, Kirsten, SEGURA, Lidia, PALACIO-VIEIRA, Jorge, FRANGO, Paula, MIŠIČ, Janja, ROZMAN, Teja, LAMUT, Aleš. Public awareness, school-based and early interventions to reduce alcohol related harm : a tool kit for evidence-based good practices. Ljubljana: National Institute of Public Health, 2016. 153, XLVIII str. ISBN 978-961-7002-00-3. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/rarha_e-publikacija_20.9.2016_0.pdf. [COBISS.SI-ID 285388544

158. RENČELJ, Stanislav. Izdelovanje klobas, salam in želodcev. Ljubljana: Kmečki glas, 2016. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-203-463-4. [COBISS.SI-ID 286609152

159. Sobotta atlas of human anatomy. [Vol. 1], General anatomy and musculoskeletal system : [english version with latin nomenclature] : 597 coloured plates with 700 figures. 15th ed. München; =Munich: Elsevier: Urban & Fischer, 2011. 400 str., ilustr. ISBN 978-0-7234-3639-3.https://elsevierelibrary.co.uk/pdfreader/atlas-human-anatomy-vol1-15th-ed38181. [COBISS.SI-ID 513401207

160. Sobotta Atlas of human anatomy. [Vol. 2], Internal organs : 363 coloured plates with 441 figures. 15th ed., [English version with Latin nomenclature]. München: Elsevier/Urban & Fischer, 2011. 259 str., ilustr. ISBN 978-0-7234-3732-1. https://elsevierelibrary.co.uk/pdfreader/atlas-human-anatomy-vol-2-15th-ed38182. [COBISS.SI-ID 68542465

161. Sobotta Atlas of human anatomy. [Vol. 3], Head, neck, and neuroanatomy : 569 coloured plates with 627 figures. 15th ed., [English version with Latin nomenclature]. München: Elsevier/Urban & Fischer, 2011. 370 str., ilustr. ISBN 978-0-7234-3733-8.https://elsevierelibrary.co.uk/pdfreader/atlas-human-anatomy-vol-3-15th-ed38183. [COBISS.SI-ID 68542721

162. Sobotta Atlas of human anatomy, Tables of muscles, joints, and nerves. 1st ed. München: Elsevier/Urban & Fischer, 2011. 76 str., ilustr. ISBN 978-0-7234-3491-7. [COBISS.SI-ID 68542977

163. Sports medicine for the emergency physician : a practical handbook, (Cambridge medicine). Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2016. IX, 427 str., ilustr. ISBN 978-1-107-44988-6. ISBN 1-107-44988-X. [COBISS.SI-ID 22148661

164. Strokovni posvet o zdravstvenem sistemu in sistemu izobraževanja zdravnikov ter primerjava z Evropsko Unijo, Avditorij Medicinske fakultete Univerze v Mariboru, 14. septembra 2016. Zbornik izvlečkov in prispevkov. Maribor: Medicinska fakulteta, 2016. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-69-6. [COBISS.SI-ID 88537089

165. SIMONČIČ, Anton. Sulec in sulčelov v Sloveniji : od osvoboditve do osamosvojitve : 1945-1991. Ljubljana: Racoon, 2016. 565 str., ilustr. ISBN 978-961-6439-09-1. [COBISS.SI-ID 286348032

166. VITHOULKAS, George. Ravni zdravja : [drugi del knjige "Homeopatska znanost"]. Slovenska izd. Ljubljana: AdriaPharm, 2016. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-285-141-5. [COBISS.SI-ID 283564544

167. VOZEL, Mojca. Želim dojiti : 100 najpogostejših vprašanj o dojenju in odgovori svetovalke. 1. natis. Trbovlje: Zavod Hrast, 2016. 349 str., ilustr. ISBN 978-961-285-289-4. [COBISS.SI-ID 284941568

168. VRHOVNIK, Tjaša, GROM, Gašper. Bemumast! : z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega počutja. 1. natis. Ljubljana: Maksimum, 2016. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-285-494-2. [COBISS.SI-ID 287153664

169. VILMAN, Vladimir, BROVINSKY, Boris. Z Elanom do zvezd : Elan in njegovi predhodniki. Ljubljana: Tehniški muzej Slovenije, 2016. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6464-50-5. [COBISS.SI-ID 286319360

170. ŽONTAR KRISTANC, Ana. Anina kuhinja za nenapovedane goste. Kranj: Artish, 2016. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-93983-1-9. [COBISS.SI-ID 286399488


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


171. ANĐELKOVIĆ, Bojan. Umetniški ustroj Noordung : filozofija in njen dvojnik. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 454 str., ilustr. ISBN 978-961-254-934-3. [COBISS.SI-ID 286248448

172. ČERIČ, Jasna, ŠRAMEL VUČINA, Urška. Zgodovina glasbe II : učbenik za poučevanje zgodovine glasbe v srednjih glasbenih šolah. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2008. 221 str., ilustr. ISBN 978-86-341-3986-0. [COBISS.SI-ID 237160704

173. [Dobrna : kopališče]. [S. l.: s. n., med 1867 in 1875]. 1 fotogr., č-b. [COBISS.SI-ID 21999157

174. ELSAESSER, Thomas, HAGENER, Malte. Teorija filma : uvod skozi čute, (Zbirka Imago). 1. izd. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2015. 242 str., fotogr. ISBN 978-961-6417-96-9. [COBISS.SI-ID 282769664

175. FURLAN, Slavko. Pittur vagante : 1952-2007 : [pregledna razstava : 23. september - 31. december]. Nova Gorica: Kulturni dom, 2016. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-6783-18-7. [COBISS.SI-ID 286255104

176. 130 let Godbe na pihala Središče ob Dravi : 1886-2016. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2016. 33 str., ilustr. ISBN 978-961-6438-60-5. [COBISS.SI-ID 87468289

177. GONZÁLEZ, María Elena. Serija Govorica dreves : razstava dobitnice velike nagrade 30. grafičnega bienala : [28. 8.-1. 11. 2015] = Tree talk series : exhibition of the grand prix winer of the 30th Biennial of Graphic Arts : [28. 8.-1. 11. 2015]. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center: = International Centre of Graphic Arts, 2016. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-61-6. [COBISS.SI-ID 286160640

178. [Hiša na travniku]. [S. l.: s. n., med 1867 in 1875]. 1 fotogr., č-b. [COBISS.SI-ID 21998901

179. KAVČIČ, Boštjan. O/da = O/de : Galerija Božidar Jakac - Lapidarij, Kostanjevica na Krki, 18. junij 2016-29. avgust 2016. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2016. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9320032

180. KAVČIČ, Mateja. Zavetja = Schelters : Galerija Božidar Jakac - lapidarij, Kostanjevica na Krki, 9. september - 6. november 2016. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2016. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 286455808

181. KERNEL, Davor. Razširjenost uporabe različnih vrst kamna v arhitekturi mesta Sežana. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2016. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-60-5. [COBISS.SI-ID 284236288

182. KOKOLE, Metoda, KOKOLE, Stanko, MUROVEC, Barbara. Imago musicae : glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-254-903-9. [COBISS.SI-ID 86606849

183. KORPIČ, Nevenka. Podobe našega Ormoža : razstavna publikacija : [avla Občine Ormož, 19. april - 10. junij 2016]. Ormož: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 2016. [14] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 86563585

184. LOZAR ŠTAMCAR, Maja, KOCUVAN, Eva. Pisalno pohištvo na Slovenskem : zgodbe o lepoti, moči in vrednotah od 16. stoletja do danes : vodnik po razstavi = Writing furniture in Slovenia : stories of beauty, power and values from the sixteenth century to the present : exhibition guide. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije: = National Museum of Slovenia, 2016. 34 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-06-4. [COBISS.SI-ID 286401024

185. MARTINI, Josef. [Milchmariandl]. Cilli: [J. Martini, med 1867 in 1890]. 1 fotogr., č-b. [COBISS.SI-ID 21995573

186. Identitete = Identities. Novo mesto: Društvo likovnih umetnikov Dolenjske, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-285-410-2. [COBISS.SI-ID 286268160

187. Začetki spomeniške službe v Istri = Gli inizi della tutela dei beni culturali in Istria = Počeci konzervatorske službe u Istri : [prispevki s Študijskega dneva = relazioni della Giornata di studio], (Histria colloquium, 4). Koper = Capodistria: Histria Editiones, 2015. 369 str., ilustr. ISBN 978-961-93210-9-6. [COBISS.SI-ID 281872128

188. MIHELČIČ, Pavel. Osnove glasbene teorije. Prenovljena, dopolnjena in razširjena izd. Ljubljana: DZS, 2012. 130 str., ilustr., note. ISBN 978-86-341-4066-8. [COBISS.SI-ID 260056832

189. MoMoWo : women architecture & design itineraries across Europe. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 231 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-906-0. http://www.momowo.eu. [COBISS.SI-ID 284877568

190. MORIN, Edgar. Kino ali imaginarni človek : esej iz sociološke antropologije, (Zbirka Imago). 1. izd. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2015. 177 str. ISBN 978-961-6417-94-5. [COBISS.SI-ID 282029056

191. 100 works in 100 years : European women in architecture & design : 1918-2018. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 365 str., ilustr. ISBN 978-961-254-922-0. [COBISS.SI-ID 285585920

192. PILON, Veno. Veno Pilon : začetki = gli esordi : ob 120. obletnici rojstva Vena Pilona = in occasione del 120° anniversario della nascita di Veno Pilon : 23. september - 20. november 2016, 23 settembre - 20 novembre 2016, Pilonova galerija. Ajdovščina: Pilonova galerija, 2016. 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9353824

193. Umetnost je tista, ki človeka preživi = Vita brevis, ars longa : ptujski umetniki 20. stoletja : [izbor iz fundusa Pokrajinskega muzeja Ptuj - Ormož : Salon umetnosti Ptuj, 14. april - 2. oktober 2016]. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2016. [15] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 286953472

194. FONDA, Mihael, ZAVODNIK LAMOVŠEK, Alma, POGAČNIK, Andrej, FOŠKI, Mojca, DROBNE, Samo, GOLOBIČ, Mojca, MAROT, Naja, HUDOKLIN, Jelka, HOČEVAR, Irena. Poročilo o prostorskem razvoju. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 2016. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-6392-72-3. http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostorski_razvoj/proocilo_o_prostorskem_razvoju.pdf. [COBISS.SI-ID 285924864

195. Praznične pesmi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 286369536

196. PŠAJD, Jelka. Stenski prti, dediščina mojih mame in babice. Murska Sobota: Pomurski muzej, 2016. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-6579-31-5. [COBISS.SI-ID 87358465

197. REICHENBERG, Bogdan. Zgodbe s severovzhoda : prispevki za arhitekturno zgodovino Maribora. 1. izd. Maribor: Pivec, 2016. 153 str., ilustr., fotogr. ISBN 978-961-6968-60-7. [COBISS.SI-ID 87467009

198. Die Schlossruine Cilli : partie Cilli. [S. l.: s. n., med 1865 in 1875]. 1 fotogr., č-b. [COBISS.SI-ID 21998645

199. SLANA, Miroslav. Narečne popevke, (Zbirka Simfonica Slovenica, 006). Maribor: Kulturni center, 2016. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-83-3. [COBISS.SI-ID 87944449

200. SOMMER, Heinrich. Cilli mit dem Sahnthale. Wien: [H. Sommer, med 1865 in 1875]. 1 fotogr., č-b. [COBISS.SI-ID 21998389

201. ŽOLTOWSKA-DARSKA, Yvette. Ibra : fant, ki je našel svojo pot. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3171-0. [COBISS.SI-ID 286933504


7-GP-otr GLASBENI POSNETKI ZA OTROKE


202. Božične pesmi za otroke. [Ljubljana]: Gong, p [2007]. 1 CD (28 min, 50 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 14136117

203. ULJAN, Marjan. Mali Bu : z glasbo in gibanjem do zabave in znanja. Ilirska Bistrica: Glasbena agencija MUV Marjan Uljan, 2013. 1 DVD (42 min, 02 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 4335771

204. ULJAN, Marjan. Mali Bu : z glasbo in gibanjem do zabave in znanja. Ilirska Bistrica: Glasbena agencija MUV Marjan Uljan, 2013. 1 CD (38 min, 56 sek), stereo, DDD. [COBISS.SI-ID 270849536


80 JEZIKOSLOVJE.


205. ASANI, Emika. Angleščina 6 in 7, Besedišče, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-209-993-0. [COBISS.SI-ID 283877120

206. BRATOŽ, Silva, ŽEFRAN, Mojca. English for education studies. 2nd revised ed. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-6984-36-2. [COBISS.SI-ID 286712064

207. BRESLAUER, Christine, WEBER, Renate. Korak za korakom : avdiotečaj za začetnike, Nemščina. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 2 zv., ilustr. 4 CD-ji, stereo. ISBN 978-961-209-512-3. [COBISS.SI-ID 285434112

208. BREZIGAR, Barbara, ZUPANČIČ, Janja. Znam za več, Angleščina 6 : razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-209-838-4. [COBISS.SI-ID 284540160

209. BREZIGAR, Barbara, ZUPANČIČ, Janja. Znam za več, Angleščina 9 : razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-209-718-9. [COBISS.SI-ID 279719168

210. BUSCHA, Annerose, SZITA, Szilvia, RAVEN, Susanne. C Grammatik : Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache : Sprachniveau C1, C2. 1. Druck. Leipzig: Schubert, 2013. 240 str., ilustr. ISBN 978-3-941323-11-7. [COBISS.SI-ID 54311010

211. ČUDEN, Milena. Slovenščina, Zbirka nalog z rešitvami za 7. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 103, XII str., ilustr. ISBN 978-961-01-1546-5. [COBISS.SI-ID 258800896

212. ČUDEN, Milena. Slovenščina, Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 104, XII str., ilustr. ISBN 978-961-01-2123-7. [COBISS.SI-ID 262265600

213. DEBETTO, Gabriella. La lingua italiana e le sue regole : grammatica con esercizi : [italiano per stranieri]. Torino: Lœscher Editore, 2016. VII, 297 str., ilustr. ISBN 978-88-58-31640-5. ISBN 978-88-57-72137-8. [COBISS.SI-ID 22141749

214. ERCOLINO, Elettra, PELLEGRINO, T. Anna. L'utile e il dilettevole 1 : esercizi e regole per comunicare. 2a ristampa. Torino: Loescher, 2014. 219 str., ilustr. ISBN 978-88-201-3383-2. [COBISS.SI-ID 59063138

215. FURLAN, Metka. Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji, (Zbirka Linguistica et philologica, 32). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 208 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-925-1. [COBISS.SI-ID 285919488

216. HOČEVAR GREGORIČ, Mateja. Slovenščina, Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 95, VIII str., ilustr. ISBN 978-961-01-2121-3. [COBISS.SI-ID 278268928

217. HOČEVAR, Marija. Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 4. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca). 2. ponatis. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015]. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2525-9. [COBISS.SI-ID 278264832

218. HOČEVAR, Marija. Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 5. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. izd. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014]. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2526-6. [COBISS.SI-ID 272874240

219. HOČEVAR, Marija. Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 6. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca). [1. izd.]. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014]. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2527-3. [COBISS.SI-ID 273594112

220. HOČEVAR, Marija. Angleščina, Zbirka nalog z rešitvami za 4. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 87, IV str., ilustr. ISBN 978-961-01-1807-7. [COBISS.SI-ID 278063872

221. HOČEVAR, Marija. Angleščina, Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 87, IV str., ilustr. ISBN 978-961-01-1808-4. [COBISS.SI-ID 268144640

222. HOČEVAR, Marija. Angleščina, Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 5. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 87, IV str., ilustr. ISBN 978-961-01-1808-4. [COBISS.SI-ID 283244800

223. HOČEVAR, Marija. Angleščina, Zbirka nalog z rešitvami za 6. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 101, VIII str., ilustr. ISBN 978-961-01-2124-4. [COBISS.SI-ID 278064384

224. ILC, Gašper. English verbs in use I : exercises for students. 3. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 100 str. ISBN 978-961-237-154-8. [COBISS.SI-ID 286177024

225. JESENŠEK, Marko. Slovenski jezik v visokem šolstvu, literaturi in kulturi, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 117). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2016. 235 str. ISBN 978-961-6930-42-0. [COBISS.SI-ID 88400385

226. KAPKO, Dragica, DRUSANY, Nevenka, CAJHEN, Nana. Znam za več, Slovenščina 5 : razlage in vaje za boljše ocene v petem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-209-901-5. [COBISS.SI-ID 283883776

227. KAPKO, Dragica, DRUSANY, Nevenka, CAJHEN, Nana. Znam za več, Slovenščina 6 : razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-209-834-6. [COBISS.SI-ID 284615424

228. KAPKO, Dragica, DRUSANY, Nevenka, CAJHEN, Nana. Znam za več, Slovenščina 7 : razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-209-719-6. [COBISS.SI-ID 283884032

229. KAPKO, Dragica, DRUSANY, Nevenka, CAJHEN, Nana. Znam za več, Slovenščina 8 : razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-209-720-2. [COBISS.SI-ID 284539136

230. KAVČIČ, Jerneja. Novogrška slovnica. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 174 str., preglednice. ISBN 978-961-237-351-1. [COBISS.SI-ID 285753088

231. KINNEY, Liam. Dvanajst razlogov za študij klasičnih jezikov v enaindvajsetem stoletju. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-237-839-4. [COBISS.SI-ID 285307136

232. KRESE, Maja, TRILLER, Nina. Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 7. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. izd. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015]. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3563-0. [COBISS.SI-ID 279381504

233. KRESE, Maja. Angleščina, Na lov za besedami, Naloge z rešitvami za utrjevanje angleškega besedišča v 8. in 9. razredu osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4371-0. [COBISS.SI-ID 285227776

234. LANSFORD, Lewis, DUMMETT, Paul, STEPHENSON, Helen. Keynote, Advanced, Studentʼs book, (TED talks). 2nd printing. Hampshire: National Geographic Learning, 2016. 183 str., ilustr. 1 DVD-ROM (ca 4 h, 18 min), barve, zvok. ISBN 978-1-305-39915-0. ISBN 978-1-305-88062-7. [COBISS.SI-ID 22093621

235. LEMUT NOVAK, Tjaša. Znam za več, Angleščina 4 : vaje za boljše ocene v četrtem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-271-306-5. [COBISS.SI-ID 280183808

236. MAJCENOVIČ KLINE, Barbara. Slovensko-arabski slikovni slovar. Hoče: Skrivnost, 2016. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-56-9. [COBISS.SI-ID 284428544

237. MARVIN, Tatjana, ILC, Gašper. English verbs in use II : exercises for students. 3. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 67 str. ISBN 978-961-237-306-1. [COBISS.SI-ID 286177280

238. MEZZADRI, Marco. Italiano plus : imparare l'italiano per studiare in italiano, A1-A2, (Italiano per stranieri). 1a ristampa. Torino: Bonacci: Loescher, 2016. IX, 231 str., ilustr. ISBN 978-88-201-0881-6. ISBN 978-88-577-1497-4. [COBISS.SI-ID 21952306

239. MIHEVC-GABROVEC, Erika. Grščina : teksti in vaje za pouk klasične grščine. 5., prenovljena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 152 str. ISBN 978-961-237-308-5. [COBISS.SI-ID 286477056

240. Na stičišču mnogoterih svetov : azijske študije v Sloveniji, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 313 str., ilustr. ISBN 978-961-237-850-9. [COBISS.SI-ID 286123520

241. PODLESNIK, Vesna, TAJNIKAR, Alenka. Znam za več, Angleščina 7 : razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-209-716-5. [COBISS.SI-ID 284539904

242. PODLIPNIK, Špela, SUŠNIK, Matevž. Angleščina, Zbirka nalog z rešitvami za 7. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 95, VIII str., ilustr. ISBN 978-961-0-12125-1. [COBISS.SI-ID 267932416

243. PODLIPNIK, Špela, KRESE, Maja. Angleščina, Zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 95, VIII str., ilustr. ISBN 978-961-01-2128-2. [COBISS.SI-ID 273474560

244. ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina, Zbirka nalog za 1. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3369-8. [COBISS.SI-ID 273931776

245. ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina, Zbirka nalog za 2. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3370-4. [COBISS.SI-ID 274393088

246. ROT VRHOVEC, Alenka, GOMBOC, Simona. Slovenščina, Zbirka nalog za 3. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3536-4. [COBISS.SI-ID 285037824

247. SNOJ, Jerica, AHLIN, Martin, LAZAR, Branka, PRAZNIK, Zvonka. Sinonimni slovar slovenskega jezika. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 1292 str. ISBN 978-961-254-918-3. [COBISS.SI-ID 286687744

248. SMOLE, Anita, OTOREPEC, Nuša, OSTERMAN, Sonja. Slovenščina, Zbirka nalog z rešitvami za 5. razred osnovne šole, (Brihtna glavca). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1799-5. [COBISS.SI-ID 280448512

249. ŠTEPIC, Lilijana. Angleščina po slovensko : priročnik za osnovnošolce v 4., 5. in 6. razredu : razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje z rešitvami za boljše razumevanje slovnice in besedišča. 1. izd. Zgornja Draga: Korekt plus, 2015. 492 str., ilustr. ISBN 978-961-90689-2-2. [COBISS.SI-ID 278098688

250. ŠTEPIC, Lilijana. Angleščina po slovensko : za 7., 8. in 9. razred osnovne šole : razlaga v slovenskem jeziku za boljše razumevanje slovnice in besedišča, vaje z rešitvami, testi za preverjanje znanja. 1. izd. Zgornja Draga: Korekt plus, 2011. 457 str., ilustr. ISBN 978-961-90689-3-9. [COBISS.SI-ID 254974720

251. ŠTEPIC, Lilijana. Angleščina po slovensko : za 7., 8. in 9. razred osnovne šole : razlaga v slovenskem jeziku za boljše razumevanje slovnice in besedišča, vaje z rešitvami, testi za preverjanje znanja. 1. izd. Zgornja Draga: Korekt plus, 2015. 457 str., ilustr. ISBN 978-961-90689-3-9. [COBISS.SI-ID 280589056

252. TRANTER, Kate, DIAS, Simone, HEIDIEKER, Claudia. Korak za korakom : avdiotečaj za začetnike, Angleščina. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 2 zv., ilustr. 4 CD-ji, stereo. ISBN 978-961-209-518-5. [COBISS.SI-ID 280220160

253. ZAJC, Neža. Jezikovne etude, variacije in rime A. V. Isačenka : (ob treh "ljubljanskih" razpravah A. V. Isačenka) : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 27). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2015. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-6554-36-7. [COBISS.SI-ID282733056


82 KNJIŽEVNOST.


254. ARTNIK KNIBBE, Tjaši. Ranljiva : zgodbe z Jakobove poti (El Camino de Santiago), 850 km dolge poti prisotnosti, prebujenosti in miline. Ljubljana: Remco Knibbe, 2016. 251 str. ISBN 978-961-285-432-4. [COBISS.SI-ID 286502912

255. AŽMAN, Renata. Yoyo. 1st ed. Ljubljana: Academy of Fine Arts and Design, 2014. 63 str. ISBN 978-961-93514-2-0. [COBISS.SI-ID 275390464

256. BALDACCI, David. Les pleins pouvoirs, (Pocket, 12187). [Paris]: Flammarion, 2005. 597 str. ISBN 2-266-14186-4. ISBN 978-2-266-14186-4. [COBISS.SI-ID 21982773

257. BARRETT, Colin. Mladi volkovi, (Zbirka Bralec, 101). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 246 str. ISBN 978-961-241-978-3. [COBISS.SI-ID 286053632

258. BEATTY, Paul. The sellout. Reprinted. London: Oneworld, 2016. 288 str. ISBN 978-1-78607-015-9. ISBN 978-1-78607-017-3. ISBN 978-1-78607-147-7. [COBISS.SI-ID 1111704670
Nagrada: National Book Critics Circle Award, 2015 

259. BERDON, Matjaž. Spomini nikoli ne zamrejo : zbirka poezije in fotografij. Renče: samozal. M. Berdon, 2016. 69 str., fotogr. ISBN 978-961-283-593-4. [COBISS.SI-ID 284145408

260. BOŽIČ, Blaž. K območnim poročilom, (Aleph, 178). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2016. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-6789-51-6. [COBISS.SI-ID 286319872

261. BYRNE, Kerrigan. Lovec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 413 str. ISBN 978-961-00-3174-1. ISBN 978-961-00-3175-8. [COBISS.SI-ID 287001344

262. CAR, Biserka. Milost ljubezni. Kranj: samozal., 2012. 60 str. ISBN 978-961-276-349-7. [COBISS.SI-ID 260313088

263. KRENTZ, Jayne Ann. Charmed. New York: Berkley Books, 1999. 356 str. ISBN 0-425-17129-9. [COBISS.SI-ID 21980469

264. CHILD, Lee. Za to je vredno umreti. Izola: Meander, 2016. 391 str. ISBN 978-961-6951-32-6. ISBN 978-961-6951-33-3. [COBISS.SI-ID 285615104

265. CHRISTIE, Agatha. Bilo jih je deset, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 260 str. ISBN 978-961-01-4020-7. [COBISS.SI-ID 286339328

266. CIUHA, Jože. Dolga pot. Ljubljana: Fundacija Jože Ciuha, 2016. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-90463-4-0. [COBISS.SI-ID 284332544

267. COBEN, Harlan. Home. London: Century, 2016. 387 str. ISBN 978-1-78-089422-5. ISBN 978-1-78-089421-8. [COBISS.SI-ID 22095157

268. CUNDRIČ, Valentin. Tisa. Jesenice: samozal. V. Cundrič; Žirovnica: Medium, 2016. 168 str. ISBN 978-961-92929-7-6. [COBISS.SI-ID 286616576

269. DELAVEC TOUHAMI, Mira. Skrivnostni svet Slovenije. 1. natis. Mače pri Preddvoru: KD Josipine Turnograjske, 2016. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-285-431-7. [COBISS.SI-ID 286497536

270. DUŠEK, Dušan. Jajčka vseh velikosti, (Zbirka Mentorjeva prevajalnica). Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2016. 146 str. ISBN 978-961-6819-95-4. [COBISS.SI-ID 286198272

271. FERRANDEZ, Jacques. The stranger. 1st Pegasus Books hardcover ed. New York; London: Pegasus Books, 2016. 131 str., ilustr. ISBN 978-1-68177-135-9. [COBISS.SI-ID 1111307358

272. FERRANTE, Elena. Genialna prijateljica : otroštvo, odraščanje, (Neapeljski cikel, knj. 1). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 311 str. ISBN 978-961-282-138-8. [COBISS.SI-ID 286271488

273. FIELDING, Helen. Bridget Jones's baby : the diaries. London: J. Cape, 2016. 216 str. ISBN 978-1-911-21456-4. [COBISS.SI-ID 1111832670

274. FRELIH, Jasmin. Ideoluzije, (Zbirka Prišleki, 79). Ljubljana: LUD Literatura, 2015. 184 str. ISBN 978-961-6952-62-0. [COBISS.SI-ID 281999872

275. HAWKINS, Karen. Romanca na Škotskem, (Zbirka Prekletstvo družine MacLean, [4]). Izola: Meander, 2016. 295 str. ISBN 978-961-6951-28-9. ISBN 978-961-6951-38-8. [COBISS.SI-ID 285614592

276. HUNTER, Madeline. Vražji vojvoda. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 313 str. ISBN 978-961-00-3184-0. ISBN 978-961-00-3185-7. [COBISS.SI-ID 287172352

277. IROMUANYA, Julie. Mr. and Mrs. Doctor : a novel. 1st ed. Minneapolis: Coffee House Press, 2015. 292 str. ISBN 978-1-56689-397-8. [COBISS.SI-ID 22095413

278. IVANEŽ, Antonija. Pesmi. Novo mesto: Založba Snovanja Društva upokojencev, 2016. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-93997-2-9. [COBISS.SI-ID 285639680

279. IVANUŠA, Andrej. Na robu sveta : spekulativne zgodbe, (Zbirka Drugotnost). 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2016. 199 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-93507-7-5. [COBISS.SI-ID 286535168

280. JOHNSON, Tyrone Geronimo. Welcome to Braggsville. London: Fourth Estate, 2016. 354 str. ISBN 978-0-00-754802-6. [COBISS.SI-ID 22099253

281. KARNEL, Nataša. Nevihta v duši : pesniška zbirka. Kanal ob Soči: samozal. avtorice, 2016. 78 str., sl. avtorice. ISBN 978-961-283-719-8. [COBISS.SI-ID 286381056

282. KIM, Anna. Zamrznjeni čas, (Zbirka Branje, Proza). 1. natis. Maribor: Založba Pivec, 2016. 155 str. ISBN 978-961-6968-74-4. [COBISS.SI-ID 89027329

283. "Ko sem kje na samem, gledam luno in zvezde in samota neha žgati." (Ifigenija Simonovič, Planjava), "Así somos nosotros, guerreros, marineros escritores, traductores, poetas como ángeles, como campanas junto a la piel del cielo." (Blanca Andreu, To Spiti tis Logotejnías) : literarni dialogi = diálogos literarios : Slovenija - Španija = Eslovenia - España : drugi cikel, segundo ciclo, tretji cikel, tercer ciclo, četrti cikel, cuarto ciclo. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2016. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6995-00-9. [COBISS.SI-ID 283490816

284. KOCBEK, Matjaž. Ura srčne zgodovine : izbrane pesmi. Koper: Hyperion, 2015. 212 str. ISBN 978-961-6938-19-8. [COBISS.SI-ID 280225280

285. KOCIPER, Marko. Jazbec in puščavska roža : 3. del trilogije Jazbec in ostali svet, (Republika Strip, 24), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum, 2016. [52] str., ilustr. ISBN 978-961-6553-78-0. [COBISS.SI-ID 286038272

286. KOLLE, Bernard, BARRAT-BARTOLL, Agnès, BARTOLL, Jean-Claude. Diamanti : [I-IV]. 1. natis. Celje: Studio Risar, 2016. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-93709-7-1. [COBISS.SI-ID 285744128

287. KOMELJ, Miklavž. Minima impossibilia, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2016. 123 str. ISBN 978-961-6952-76-7. [COBISS.SI-ID 284037376

288. KOSI, Gregor. Celica št. 2, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Založba Litera, 2016. 203 str. ISBN 978-961-6949-79-8. [COBISS.SI-ID 88663553

289. KRAMBERGER, Urška. Orjaški gobec globusa, (Zbirka Prvenke). Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2016. 79 str. ISBN 978-961-6819-98-5. [COBISS.SI-ID 286625792

290. KRASZNAHORKAI, László. The last wolf = El ultimo lobo. New York: New Directions, 2016. 76, 52 str. ISBN 978-0-8112-2608-0. [COBISS.SI-ID 22135605

291. KREFELD, Michael Katz. Pogrešan. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 407 str. ISBN 978-961-00-3172-7. ISBN 978-961-00-3173-4. [COBISS.SI-ID 287001856

292. KUPLENK, Martina. Besede v (v)etru : zbirka radijskih napovednikov in komentarjev, (Zbirka Avtorji). Brežice: Primus, 2016. 64 str. ISBN 978-961-6950-71-8. [COBISS.SI-ID 287008000

293. KUREISHI, Hanif. Zadnja beseda, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2016. 291 str. ISBN 978-961-284-212-3. [COBISS.SI-ID 286513664

294. LAINŠČEK, Feri. Češnjev cvet : ljubezenski roman. Maribor: Litera, 2016. 143 str. ISBN 978-961-6949-80-4. [COBISS.SI-ID 88628993

295. LAINŠČEK, Feri. Demon ljubezni : panonski spevi. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-282-115-9. [COBISS.SI-ID 286106880

296. LAMBERT, Stéphane. Moje razgaljeno telo, (Zbirka Lambda, 123). Ljubljana: Škuc, 2016. 124 str. ISBN 978-961-6983-07-5. [COBISS.SI-ID 286540800

297. LAPUH MALEŽIČ, Jedrt. Težkomentalci, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2016. 154 str. ISBN 978-961-6952-74-3. [COBISS.SI-ID 284017408

298. LINDSEY, Johanna. Čarobnost v tebi, (Maloryjevi, knj. 4). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 413 str. ISBN 978-961-6982-81-8. [COBISS.SI-ID 88625153

299. LINDSEY, Johanna. Čarobnost v tebi, (Zbirka Maloryjevi, knj. 4). Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 381 str. ISBN 978-961-6982-82-5. [COBISS.SI-ID 88624641

300. LIVIJEN, Jože. Kavinske štorije : haiku. Murska Sobota: Zavod Volosov hram, 2016. 47 str., [8] f. pril. ISBN 978-961-93716-5-7. [COBISS.SI-ID 88033281

301. LONG, Julie Anne. Vse od predaje. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 461 str. ISBN 978-961-6982-79-5. [COBISS.SI-ID 88627201

302. LONG, Julie Anne. Vse od predaje. Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 446 str. ISBN 978-961-6982-80-1. [COBISS.SI-ID 88626433

303. MACGREGOR, Kinley. Rojen v grehu, (Bratovščina meča, knj. 3). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 445 str. ISBN 978-961-6982-83-2. [COBISS.SI-ID 88624385

304. MACGREGOR, Kinley. Rojen v grehu, (Bratovščina meča, knj. 3). Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 445 str. ISBN 978-961-6982-84-9. [COBISS.SI-ID 88624129

305. MAJ, Selenna. Osrčje nezavednega. 1. izd. Ljubljana: samozal. S. Maj, 2016. 410 str. ISBN 978-961-93971-2-1. [COBISS.SI-ID 285479936

306. MARKELJ, Milan. Podobice krhanja. Novo mesto: samozal., 2016. 326 str. ISBN 978-961-283-664-1. [COBISS.SI-ID 285064960

307. MARTIN, George R. R.. A game of thrones : the illustrated edition, (A song of ice and fire, book 1). 20th anniversary illustrated ed. New York: Bantam Books, cop. 2016. XI, 880 str., [8] f. pril., ilustr. ISBN 978-0-553-80804-9. [COBISS.SI-ID 1111858526

308. MATIČIČ, Ivan. Skozi plamene prve svetovne vojne : po neskončni poti s slovenskim planinskim polkom. 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2016. 479 str., fotogr., zvd. ISBN 978-961-275-155-5. [COBISS.SI-ID 286514688

309. MCCREA, Gavin. Mrs Engels : a novel. Reprinted. Melbourne; London: Scribe, 2016. 343 str. ISBN 978-1-925228-22-9. ISBN 1-925228-22-3. ISBN 978-1-925321-31-9. ISBN 1-925321-31-2. ISBN 978-1-925113-79-2. [COBISS.SI-ID 22132021

310. Vilenica : literatura in etika = literature and ethics. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Slovene Writers' Association, 2016. 455 str., fotogr. ISBN 978-961-6995-12-2. [COBISS.SI-ID 285941248

311. MISSIROLI, Marco. Opolzkosti v zasebnosti. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 238 str. ISBN 978-961-282-218-7. [COBISS.SI-ID 286272512

312. NESBØ, Jo. Netopir. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2016. 357 str. ISBN 978-961-261-450-8. ISBN 978-961-261-449-2. [COBISS.SI-ID 286893312

313. NOVAK, Boris A.. Oblike duha : zakladnica pesniških oblik, (Zbirka Sončnica). (3. razširjena izd.). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 531 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4257-7. [COBISS.SI-ID 285644544

314. OPREŠNIK, Marija. Čarobna mesečina : roman. Laško: samozal., 2016. 264 str. ISBN 978-961-283-691-7. [COBISS.SI-ID 285788928

315. OZ, Amos. Soumchi. Reissued. London: Vintage, 2016. 82 str. ISBN 978-1-784-70215-1. [COBISS.SI-ID 22141237

316. PASCUAL, Carlos. O služkinjah, visokih petah in izgubljenih priložnostih, (Zbirka Klasična šerpa, 37). 2. dopolnjena izd. Ljubljana: LUD Šerpa, 2016. 148 str. ISBN 978-961-6699-52-5. [COBISS.SI-ID 286519552

317. PATTERSON, Tommy. A game of thrones : the graphic novel. Vol. 1. [London]: Harper Voyager, 2012. [239] str., ilustr. ISBN 978-0-00-748289-4. [COBISS.SI-ID 9895882

318. PATTERSON, Tommy. A game of thrones : the graphic novel. Vol. 2. [London]: Harper Voyager, 2013. [239] str., ilustr. ISBN 978-0-00-749304-3. [COBISS.SI-ID 164815

319. PATTERSON, Tommy. A game of thrones : the graphic novel. Vol. 3. [London]: Harper Voyager, 2014. [223] str., ilustr. ISBN 978-0-00-757858-0. [COBISS.SI-ID 165071

320. PAVLIČ, Natalija. Tekaški dnevnik čisto navadne gospodinje, (Zbirka Ventilator). 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2016. 193 str. ISBN 978-961-6661-72-0. [COBISS.SI-ID 286933248

321. PAVLIČIČ, Rafael. Popivanje v grajski kleti = Trinkgelage im Burgkeller. Ljutomer: Splošna knjižnica, DZ, 2016. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5672932

322. RAMBAUD, Mathias. O bivanju in krajih : ljubezen od Languedoca prek Devina do Uršlje gore. 1. natis. Ljubljana: Totaliteta, 2016. 95 str. ISBN 978-961-93769-8-0. [COBISS.SI-ID 286400256

323. REESE, James. The book of shadows. 1st HarperTorch paperback printing. New York: HarperTorch, 2002. 623 str. ISBN 978-0-06-103184-7. ISBN 0-06-103184-4. [COBISS.SI-ID 21979957

324. SCURATI, Antonio. Nezvesti oče, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 213 str. ISBN 978-961-01-4067-2. [COBISS.SI-ID 286755328

325. SERPIERI, Paolo Eleuteri. Druuna : [I-II]. 1. natis. Celje: Studio Risar, 2016. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-93709-8-8. [COBISS.SI-ID 285744384

326. SHAKESPEARE, William. Hamlet. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 253 str. ISBN 978-961-01-4415-1. [COBISS.SI-ID 286049536

327. SHAKESPEARE, William. Julij Cezar. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 183 str. ISBN 978-961-01-4417-5. [COBISS.SI-ID 286050304

328. SHAKESPEARE, William. Macbeth. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 166 str. ISBN 978-961-01-4418-2. [COBISS.SI-ID 286050048

329. SHAKESPEARE, William. Romeo in Julija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 207 str. ISBN 978-961-01-4416-8. [COBISS.SI-ID 286049280

330. SHAKESPEARE, William. Soneti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 189 str. ISBN 978-961-01-4419-9. [COBISS.SI-ID 286052352

331. SHERIDAN, Mia. Kylandovo darilo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 280 str. ISBN 978-961-00-3176-5. ISBN 978-961-00-3177-2. [COBISS.SI-ID 287016448

332. SHERWOOD, Ben. Wie durch ein Wunder : Roman. Langenfeld: Universo, 2010. 319 str. [COBISS.SI-ID 21981493

333. SMILJANIĆ, Zoran, PUŠAVEC, Marijan. Meksikajnarji, (Zbirka Dos Pesos). Ljubljana: Umco, 2006-<2016>. Zv. <1-5>, ilustr. ISBN 961-6445-50-2. ISBN 961-6445-51-0. ISBN 978-961-6445-85-6. ISBN 978-961-6803-30-4. ISBN 978-961-6803-77-9. ISBN 978-961-6954-64-8. [COBISS.SI-ID 226555904

334. Literatura in etika = Literature and ethics. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = The Slovene Writersʼ Association, 2016. 133 str., fotogr. avtorjev. ISBN 978-961-6995-14-6. [COBISS.SI-ID 286153984

335. STEPANČIČ, Lucija. Tramvajkomanda, oddelek za pritožbe, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2016. 169 str. ISBN 978-961-284-213-0. [COBISS.SI-ID 286512384

336. ŠKODIČ, Dušan. Ljudje v gorah. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2016. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-24-5. [COBISS.SI-ID 286046976

337. TRATNIK, Suzana. Noben glas, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2016. 147 str. ISBN 978-961-284-211-6. [COBISS.SI-ID 286512640

338. VARGAS, Fred. Un lieu incertain, (Chemins nocturnes). [Paris]: Viviane Hamy, 2008. 383 str. ISBN 978-2-87858-285-7. [COBISS.SI-ID 21987125

339. VINCETIČ, Milan. Mermol, (Knjižna zbirka Frontier, 090). Maribor: Kulturni center, 2016. 173 str. ISBN 978-961-6620-89-5. [COBISS.SI-ID 88359169

340. VODOLAZKIN, Evgenij Germanovič. Laurus, (Zbirka Žepnice). 3. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 406 str. ISBN 978-961-282-225-5. [COBISS.SI-ID 286883840

341. WARREN, Tracy Anne. Byronova dinastija. [4], Pregrešni užitki poročne postelje. Izola: Meander, 2016. 351 str. ISBN 978-961-6951-36-4. ISBN 978-961-6951-37-1. [COBISS.SI-ID 285672448
Nagrada: Nagrada za najboljšo zgodovinsko romanco 2009, finalistka 2010 za nagrado Aspen Gold Award 

342. WILLIAMS, Tennessee. Moise and the world of reason : [a novel], (New Directions paperbook, NPD 1345). New York: New Directions, 2016. 190 str. ISBN 978-0-8112-2561-8. ISBN 0-8112-2561-5. [COBISS.SI-ID 22141493

343. YEATS, William Butler. Zbrana poezija, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 47; 56 ; 62). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2014-<2016>. Zv. <1-3>, avtorj. sl. ISBN 978-961-6758-47-5. ISBN 978-961-6758-61-1. ISBN 978-961-6758-92-5. [COBISS.SI-ID 275542528

344. ZAPLOTNIK, Nejc. Pot : najlepše misli. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4279-9. [COBISS.SI-ID 286786304

345. ZLATAR-FREY, Damir. Kristalni kardinal, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 501 str. ISBN 978-961-01-4097-9. [COBISS.SI-ID 286543872


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


346. BAJT, Drago. Kar je Sonce za Luno, to je Rusija za nas : kaj je socialistični realizem, (Zbirka Novi pristopi, 63). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. 407 str., XVI str. pril. ISBN 978-961-6952-72-9. [COBISS.SI-ID 283377664

347. CLAYBOURNE, Anna, KNAPMAN, Timothy. William Shakespeare : njegove komedije, zgodovinske igre in tragedije. Jezero: Morfemplus, 2016. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-58-2. [COBISS.SI-ID 285679616

348. KEARNEY, Richard. O zgodbah, (Zbirka Labirinti, 45). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6952-73-6. [COBISS.SI-ID 283537408

349. KOZIN, Tina. Zgodbe o(b) zgodbah : o slovenski prozi 2007-2015, (Zbirka Novi pristopi, 64). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. 185 str. ISBN 978-961-6952-80-4. [COBISS.SI-ID 284288512

350. GRAFENAUER, Niko. O Danetu Zajcu : (1929-2005) : spomini, razumevanja, misli : (ob desetletnici pesnikove smrti) : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Slovenska matica: KUD Logos, 2017. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-213-261-3. [COBISS.SI-ID 286707200

351. Stanonikov zbornik : študije in eseji s področja literarnih in sorodnih ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 300 str., ilustr. ISBN 978-961-237-852-3. [COBISS.SI-ID 286202112

352. VIRK, Tomo. Bakle in diktatorji : Jug, Bartol et consortes, (Zbirka Novi pristopi, 65). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. 285 str. ISBN 978-961-6952-81-1. [COBISS.SI-ID 284597760


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


353. ALMOND, David. Deček, ki je plaval s piranhami, (Zbirka Čiv). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-272-226-5. [COBISS.SI-ID 286184704

354. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig, George and the noisy baby. [London: Ladybird Books, 2016]. [24] str., ilustr. ISBN 978-0-241-27406-4. [COBISS.SI-ID 2418635

355. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig, George's balloon. [London: Ladybird Books, 2016]. [24] str., ilustr. ISBN 978-0-241-27407-1. [COBISS.SI-ID 2418891

356. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig, George's new dinosaur. [London: Ladybird Books, 2016]. [24] str., ilustr. ISBN 978-0-241-27408-8. [COBISS.SI-ID 2424011

357. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig, Grampy rabbit in space. [London: Ladybird Books, 2016]. [24] str., ilustr. ISBN 978-0-241-27409-5. [COBISS.SI-ID 2425035

358. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig, Peppa goes on holiday. [London: Ladybird Books, 2016]. [24] str., ilustr. ISBN 978-0-241-27410-1. [COBISS.SI-ID 2425547

359. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig, Peppa goes skiing. [London: Ladybird Books, 2016]. [24] str., ilustr. ISBN 978-0-241-27411-8. [COBISS.SI-ID 2424779

360. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig, Peppa meets the queen. [London: Ladybird Books, 2016]. [24] str., ilustr. ISBN 978-0-241-27417-0. [COBISS.SI-ID 2424523

361. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig, Peppa plays basketball. [London: Ladybird Books, 2016]. [24] str., ilustr. ISBN 978-0-241-27412-5. [COBISS.SI-ID 2419147

362. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig, Stars. [London: Ladybird Books, 2016]. [24] str., ilustr. ISBN 978-0-241-27418-7. [COBISS.SI-ID 2425291

363. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig, The children´s fête. [London: Ladybird Books, 2016]. [24] str., ilustr. ISBN 978-0-241-27414-9. [COBISS.SI-ID 2424267

364. AVSEC, Albina. Kajina zgodba. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 31 str. ISBN 978-961-6957-56-4. [COBISS.SI-ID 286874368

365. BIZJAK, Ivan. Modrovanje vrane, vnuka in deda. 1. izd. Ljubljana: Sanjska knjiga, 2016. 34 str., ilustr. ISBN 978-961-6125-45-1. [COBISS.SI-ID 284647680

366. BOYNE, John. Deček v črtasti pižami : pripoved, (Zbirka Nekoč). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-6630-23-8. [COBISS.SI-ID 286780672

367. BUKOVEC, Monika. Miklavž in Modrosti sveta. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0367-8. ISBN 978-961-04-0368-5. [COBISS.SI-ID 286895616

368. ČUK, Urška. Miklavž deli Božjo ljubezen. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 21 str., ilustr. ISBN 978-961-278-289-4. [COBISS.SI-ID 285925632

369. DAMM, Antje. Goljata čakam. 1. natis. Hlebce: Zala, 2016. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-14-9. [COBISS.SI-ID 286985984

370. Darilo za Božička. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4406-9. [COBISS.SI-ID 284769536

371. DEKLEVA, Milan. Strahožer. Jezero: Morfemplus, 2016. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6988-44-5. [COBISS.SI-ID 285979648

372. DEVJAK, Stanka, ŠULIN, Nina. Polhek in Miklavževi orehi. Ljubljana: Salve, 2016. 34 str., ilustr. ISBN 978-961-211-856-3. [COBISS.SI-ID 286229760

373. DOLENC, Sašo. Od genov do zvezd : osupljive zgodbe iz sveta znanosti, (Zbirka Najst). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-282-112-8. [COBISS.SI-ID 285204480

374. DONALD, Alison. Knjižničar kosmatinec. Hoče: Skrivnost, 2016. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-62-0. [COBISS.SI-ID 286828032

375. DRAGT, Tonke. Pismo za kralja. 1. natis. Hlebce: Zala, 2016. 408 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-13-2. [COBISS.SI-ID 286830080
Nagrada: Zlato pero, 1963 
Nagrada: Najvišja nizozemska nagrada za mladinsko literaturo, 1976 
Nagrada: Pero peres, 2004 

376. GLINŠEK, Petra, JAMNIK, Brigita. Podganji dol, (Cevko pripoveduje). Ljubljana: JP Vodovod - Kanalizacija, 2016. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-285-333-4. [COBISS.SI-ID 285279488

377. GORENC, Boštjan. Slolvenski klasiki 1 : [zgodbe iz doline Netflorjanske]. 1. ponatis. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-282-105-0. [COBISS.SI-ID 284855040

378. HERGOLD GERM, Katarina. Kako je vranček Koki postal čuvaj galerijske zbirke. Slovenj Gradec: Cerdonis: Koroška galerija likovnih umetnosti, 2016. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6244-55-8. [COBISS.SI-ID 285275136

379. HOPKINS, Cathy. Mates, dates and inflatable bras, (Mates, dates series, 1). London: Piccadilly Press, cop. 2001. 144 str. ISBN 1-85340-633-3. ISBN 978-1-85340-633-1. ISBN 1-85340-638-4. [COBISS.SI-ID 21994805

380. HOPKINS, Cathy. Mates, dates and sleepover secrets, (Mates, dates series, 4). London: Piccadilly Press, cop. 2002. 156 str. ISBN 1-85340-795-X. ISBN 978-1-85340-795-6. [COBISS.SI-ID 21994549

381. HOPKINS, Cathy. Mates, dates and sole survivors, (Mates, dates series, 5). London: Piccadilly Press, cop. 2002. 174 str. ISBN 1-85340-727-5. ISBN 978-1-85340-727-7. [COBISS.SI-ID 21995061

382. HRABAR, Nika. Dogodivščina netopirja Mračka. Ljubljana: Zavod RS za varstvo narave, 2016. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6885-11-9. [COBISS.SI-ID 285982208

383. HROVAT, Uroš. Čudežni gumb, (Zbirka Zuk, neverjetni izumitelj). 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2016. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-93760-8-9. [COBISS.SI-ID 286129664

384. KANG, Anna. Ti si (nisi) majhen. 1. izd. Domžale: Epistola, 2016. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-24-4. [COBISS.SI-ID 286769920

385. KASTELIC, Maja. Deček in hiša, (Zbirka Velike slikanice). 1. dotis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3527-2. [COBISS.SI-ID 280191232

386. KINNEY, Jeff. Diary of a wimpy kid, Double down. London: Puffin, 2016. 217 str., ilustr. ISBN 978-0-141-37302-7. ISBN 0-141-37302-4. [COBISS.SI-ID 1111957342

387. KOKALJ, Tatjana. Zmeda na vlaku. 1. izd. Dob: Brin, 2016. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-93467-9-2. [COBISS.SI-ID 286458624

388. KORANTER, Sonja. Bombonček Tonček ali Čo-bo-ladnica. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-59-5. [COBISS.SI-ID 286875648

389. KRALJIČ, Helena. Maja in Miha : otroka s sladkorno boleznijo, (Zbirka Ljubezni je za vse dovolj, 10). Jezero: Morfemplus, 2016. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6988-45-2. [COBISS.SI-ID 286057984

390. KRUŠIČ, Ljuba. Le kje se skrivajo škrati? : čisto poseben škrat. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-58-8. [COBISS.SI-ID 286875136

391. KRUŠIČ, Ljuba. Škratje dogodivščine. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-57-1. [COBISS.SI-ID 286874880

392. KUPPER, Niko. Miklova Zala in uporni kmetje, (Knjižna zbirka Kamenčki zgodovine, knj. 6). 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0904-1. [COBISS.SI-ID 285541376

393. LIČER, Laura, PRAPROTNIK, Miha. Perun : [glavar groma]. Šmarješke Toplice: Stella, 2016. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-246-598-8. [COBISS.SI-ID 286787840

394. LINDGREN, Astrid. Pika Nogavička, (Zbirka Sinji galeb, 340). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 355 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3689-7. [COBISS.SI-ID 283061760

395. MAKAROVIČ, Svetlana. Korenčkov palček, (Zbirka Svetlanovčki). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4258-4. [COBISS.SI-ID 286918656

396. MALEK, Gašper, MALEK, Miha. Prvi cirkuški šolski dan : zgodbica za otroke. 1. izd. Ptuj: Pi Vibe, 2016. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-285-374-7. [COBISS.SI-ID 285804032

397. MALÍK, Jan. Žogica Nogica, (Zbirka Velike slikanice). 2. dopolnjena izd. z dodanim zvočnim zapisom. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4265-2. [COBISS.SI-ID 286765056

398. MAVRI, Marjeta. Rdeča : mladinski roman. Idrija: Bogataj, 2016. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-6035-64-4. [COBISS.SI-ID 282994432

399. Moja knjiga pravljic. 1. izd. Tržič: Učila international, 2016. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3038-6. [COBISS.SI-ID 285133568

400. MUCK, Desa. Anica in grozovitež, (Zbirka Anica). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 62 str., ilustr. ISBN 978-86-11-15977-5. [COBISS.SI-ID 282052352

401. MUCK, Desa. Anica in Jakob, (Zbirka Anica). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 55 str., ilustr. ISBN 978-86-11-16285-0. [COBISS.SI-ID 282051840

402. MUCK, Desa. Anica in materinski dan, (Zbirka Anica). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 62 str., ilustr. ISBN 978-86-11-15978-2. [COBISS.SI-ID 282070016

403. MUCK, Desa. Anica in počitnice, (Zbirka Anica). 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 61 str., ilustr. ISBN 978-86-11-16790-9. [COBISS.SI-ID 282069504

404. MUCK, Desa. Anica in skrivnostna maska, (Zbirka Anica). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 60 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17536-2. [COBISS.SI-ID 236847616

405. MUCK, Desa. Anica in športni dan, (Zbirka Anica). 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 62 str., ilustr. ISBN 978-86-11-15980-5. [COBISS.SI-ID 282069760

406. MUCK, Desa. Anica in zajček, (Zbirka Anica). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 59 str., ilustr. ISBN 978-86-11-15979-9. [COBISS.SI-ID 282052096

407. MUCK, Desa. Blazno resno o šoli, (Zbirka Blazno resno o ---). 5. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1158-0. [COBISS.SI-ID 281103616

408. MUCK, Desa. Lažniva Suzi, (Zbirka Žepnice). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 155 str. ISBN 978-86-11-17669-7. [COBISS.SI-ID 260712960

409. MUCK, Desa. Škratovile ujamejo lovca. 1. natis. Ljubljana: BP, 2016. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-7001-01-3. [COBISS.SI-ID 286771712

410. PEROCI, Ela. Moj dežnik je lahko balon, (Zbirka Cicibanov vrtiljak), (Velike slikanice). 7. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. [16] str., barvne ilustr. ISBN 978-86-11-02576-6. [COBISS.SI-ID 286115840

411. PEROCI, Ela. Muca Copatarica, (Zbirka Velike slikanice). 18. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. [15] str., ilustr. ISBN 978-86-11-01313-8. [COBISS.SI-ID 286051328

412. PETIŠKA, Eduard. Stare grške bajke, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 319, [20] str., ilustr. ISBN 978-961-01-0817-7. [COBISS.SI-ID 286520576

413. PODGORŠEK, Mojiceja. Kako raste slaba volja. 1. izd. Domžale: Epistola, 2016. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-18-3. [COBISS.SI-ID 285195264

414. PREGELJ, Sebastijan. Do konca jezera in naprej, (Zbirka Zgodbe s konca kamene dobe, 2). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-272-228-9. [COBISS.SI-ID 286812416

415. RIPPIN, Sally. Grozovita hiša, (Zbirka Brina Brihta detektivka). 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3178-9. [COBISS.SI-ID 287137024

416. RIPPIN, Sally. Neustavljivi detektivi, (Zbirka Brina Brihta detektivka). 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3179-6. [COBISS.SI-ID 287137792

417. ROWLING, J. K.. Fantastic beasts and where to find them : the original screenplay. London: Little, Brown, 2016. 293 str., ilustr. ISBN 1-4087-0898-1. ISBN 978-1-4087-0898-9. [COBISS.SI-ID 1111935838

418. SANŽA, Silvie. Živalske barve, (Kuku). Jezero: Morfemplus, 2016. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-6988-31-5. [COBISS.SI-ID 285093376

419. SANŽA, Silvie. Živalski vzorci, (Kuku). Jezero: Morfemplus, 2016. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-6988-30-8. [COBISS.SI-ID 285092608

420. STAR, Danielle. Ledena čarovnija, (Zbirka Melovke, 4). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4440-3. [COBISS.SI-ID 286310656

421. STAR, Danielle. Lunina pesem, (Zbirka Melovke, 2). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4438-0. [COBISS.SI-ID 286309376

422. STAR, Danielle. Noč, ko je potreben pogum, (Zbirka Melovke, 3). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4439-7. [COBISS.SI-ID 286310144

423. STAR, Danielle. Sanje se uresničijo, (Zbirka Melovke, 1). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4437-3. [COBISS.SI-ID 286309120

424. STEPANČIČ, Lucija. Prehlajeni čarodej. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0784-9. [COBISS.SI-ID 286785536

425. SUZUKI, Guri. Le korajžno!! : Don Boskove sanje se nadaljujejo ---, (Zbirka Mladinska knjižnica, 56). 1. natis. Ljubljana: Salve, 2016. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-211-852-5. [COBISS.SI-ID 285370880

426. ŠTEFAN, Anja. Sadje z naše ladje, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4447-2. [COBISS.SI-ID 286775296

427. THORNE, Jack. Harry Potter in otrok prekletstva : prvi in drugi del, (Zbirka Harry Potter). Posebna izd. delovne verzije. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 431 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4459-5. [COBISS.SI-ID 286838784

428. TRELEAVEN, Lou. Snežinke z napako. 1. izd. Domžale: Epistola, 2016. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-23-7. [COBISS.SI-ID 286769664

429. VALETIČ, Žiga. Dedek Mraz. in Legenda o Snežiki : ledeni pravljici s severa. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Grafični atelje Zenit, 2016. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-92541-8-9. [COBISS.SI-ID 286897920

430. VAN TOL, Alex. Viralni posnetek, (Zbirka Iziberi). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 106 str. ISBN 978-961-272-227-2. [COBISS.SI-ID 286469376

431. YAMADA, Kobi. Kaj storiš z idejo?. 1. natis. Ljubljana: BP, 2016. 34 str., ilustr. ISBN 978-961-7001-02-0. [COBISS.SI-ID 286773248

432. Živali v džungli. 1. natis. [Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2016]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-251-418-1. [COBISS.SI-ID 285061120


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


433. Belle et Sébastien = Bela in Sebastijan. Vojnik: Fivia, 2016. 1 video DVD (ca 104 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). https://www.youtube.com/watch?v=lsHJK0bgyRw. [COBISS.SI-ID 21817906

434. The conjuring 2 = Priklicano zlo 2. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (ca 128 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3065204/videoplayer/vi4116952345?ref_=tt_ov_vi. [COBISS.SI-ID 12618526

435. Elser = 13 minut. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 110 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1708135/videoplayer/vi286765081?ref_=tt_ov_vi. [COBISS.SI-ID 12578590

436. The huntsman : winter's war = Lovec : zimska vojna. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (ca 109 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2381991/videoplayer/vi2541270297?ref_=tt_ov_vi. [COBISS.SI-ID 12618782

437. Independence day, Resurgence = Dan neodvisnosti, Nova grožnja. Ljubljana: Menart Racords, 2016. 1 DVD (ca 114 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt1628841/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 12617502

438. The legend of Tarzan = Legenda o Tarzanu. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (ca 106 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0918940/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21937970

439. Love the Coopers = Božič pri Cooperjevih. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (102 min, 41 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2279339/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 12605214

440. The man who knew infinity : based on true events = Mož, ki je poznal neskončnost : po resničnih dogodkih. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0787524/videoplayer/vi4131108121?ref_=tt_ov_vi. [COBISS.SI-ID 21796658

441. The nice guys = Prava fanta. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 113 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3799694/videoplayer/vi3740709913?ref_=tt_ov_vi. [COBISS.SI-ID 21791026

442. Pod elektricheskimi oblakami = Pod električnimi oblaki. Vojnik: Fivia, 2016. 1 video DVD (ca 138 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt4285198/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 12607006

443. Spare parts : based on a true story = Rezervni deli : po resnični zgodbi. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 110 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3233418/videoplayer/vi2199564057?ref_=tt_ov_vi. [COBISS.SI-ID21794866

444. Les visiteurs : la révolution = Obiskovalci : revolucija. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2441982/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 12604958

445. Warcraft = Warcraft : začetek. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (118 min, 4 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0803096/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 21904178


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


446. Angry birds = Jezni ptiči. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (93 min, 13 sek), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1985949/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1111863646

447. How to train your dragon 2 = Kako izuriti svojega zmaja 2. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (97 min, 42 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1646971/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1106951518

448. Ice age, Collision course = Ledena doba, Veliki trk. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (ca 91 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3416828/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 21942322

449. Karsten og Petra blir bestevenner = Gašper in Petra najboljša prijatelja. Vojnik: Fivia, 2016. 1 video DVD (ca 79 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2581664/?ref_=nv_sr_4. [COBISS.SI-ID 21838898

450. Karsten og Petra på safari = Gašper in Petra na safariju. Vojnik: Fivia, 2016. 1 video DVD (ca 80 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3877978/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 21839154

451. Knjiga o džungli, Safari 2. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2016. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 1111874398

452. Knjiga o džungli, Safari 3. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2016. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 6733721

453. Larina zvezdica 1 = Laura's star. Ljubljana: Video art, 2016. 1 video DVD (57 min, 28 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21952818

454. Larina zvezdica 2 = Laura's star. Ljubljana: Video art, 2016. 1 video DVD (46 min, 21 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21953074

455. Larina zvezdica 3 = Laura's star. Ljubljana: Video art, 2016. 1 video DVD (46 min, 21 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21953330

456. Larina zvezdica 4 = Laura's star. Ljubljana: Video art, 2016. 1 video DVD (46 min, 2 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 21953586

457. The little mermaid = Mala morska deklica. Diamantna izd. filma. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 79 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0097757/?ref_=sr_1. [COBISS.SI-ID 11054110
Nagrada: Oskar, 1990 (najboljša glasba, najboljša pesem) 

458. Norm of the North = Medo s severa. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (86 min, 36 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1594972/videoplayer/vi3556749849?ref_=tt_ov_vi. [COBISS.SI-ID 12579102

459. Oddball : a fairy tale that really happened = Odi in pingvini : pravljica, ki se je zares zgodila. Vojnik: Fivia, 2016. 1 video DVD (ca 92 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3401748/videoplayer/vi1205318937?ref_=tt_ov_vi. [COBISS.SI-ID 21815346

460. Pelle Politibil på sporet = Hrabri avtek Plodi rešuje primer. Vojnik: Fivia, 2016. 1 video DVD (69 min, 48 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2752584/. [COBISS.SI-ID 21835826

461. Rio 2. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (96 min, 59 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2357291/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 10589982

462. Rio. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 92 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1436562/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 280516864

463. Robin Hood, (Walt Disney Classics). Special ed. [Ljubljana: Menart Records], [2014]. 1 video DVD (79 min, 37 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0070608/?ref_=nv_sr_3. [COBISS.SI-ID 19695922


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


464. POTOČNIK SLAVIČ, Irma, CIGALE, Dejan, LAMPIČ, Barbara, PERPAR, Anton, UDOVČ, Andrej. (Ne)raba razpoložljivih virov na kmetijah v Sloveniji, (GeograFF, 19). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-237-854-7. [COBISS.SI-ID 286317312

465. ABBOTT, Jacob. Julij Cezar : življenjepis. Šmarješke Toplice: Stella, 2016. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-246-607-7. [COBISS.SI-ID 287205632

466. Aci Bertoncelj : apostol slovenske klavirske in komorne glasbe 20. stoletja : [znanstvena monografija]. Domžale: Kulturni dom Franca Bernika; Maribor: Inštitut glasbenoinformacijskih znanosti pri Centru za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije Univerze, 2016. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-91218-4-9. [COBISS.SI-ID 285476864

467. BADOGLIO, Gianluca, MUTO, Mario, OLMI, Walther. Skrivnostni Sabotin. 1. izd. Šempeter pri Gorici: samozal. B. Potokar, 2016. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-283-676-4. [COBISS.SI-ID 285332992

468. BEAHM, George. Trump on trump : understanding Donald Trump through his own words : unauthorised. London: Cassell, 2016. 191 str. ISBN 978-1-84403-932-6. [COBISS.SI-ID 21999922

469. BEAUMONT, Émilie. Podobe princesk, (Zbirka Podobe). Ponatis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2014. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-6217-86-6. [COBISS.SI-ID 273782784

470. BRECELJ, Martin. Anatomija političnega zločina : trojni umor v Rossettijevi ulici med ugibanji in dejstvi. Trst: Mladika, 2016. 292 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-235-8. [COBISS.SI-ID 9116652

471. Brezpravje "v imenu ljudstva", (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 5). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2016. 267 str., ilustr. ISBN 978-961-93925-2-2. [COBISS.SI-ID 285670400

472. BRODNIK, Vilma, JERNEJČIČ, Robert A., ZGAGA, Srečko. Zgodovina 1, Učbenik za prvi letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0066-6. [COBISS.SI-ID 280566528

473. CVIRN, Janez, STUDEN, Andrej. Zgodovina 3, Učbenik za tretji letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 296 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0112-0. [COBISS.SI-ID 278109440

474. Digitalni podatki, (GIS v Sloveniji, 13). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 272 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-961-254-929-9. ISBN 978-961-254-930-5. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1364. [COBISS.SI-ID 286121216

475. FERFILA, Bogomil. Iran - Perzija : skrivnostna in lepa teokratska republika, (Zbirka Svet na dlani, knj. 32). Ljubljana: Demat, 2016. 143 str., 72 str. ilustr. pril., tabele. ISBN 978-961-94104-2-4. [COBISS.SI-ID 286938368

476. FERFILA, Bogomil. Jordanija : od starodavne prestolnice Petre in Rimljanov do današnjega diktata kralja, (Zbirka Svet na dlani, knj. 31). Ljubljana: Demat, 2016. 120 str., 48 str. ilustr. pril. ISBN 978-961-94104-1-7. [COBISS.SI-ID 286892032

477. ANTOLIČIČ, Gregor, ČUČEK, Filip, HOLZ, Eva, JENUŠ, Gregor, MAVER, Aleš, PREINFALK, Miha, RAHTEN, Andrej, RAJŠP, Vincenc, SVOLJŠAK, Petra, VODOPIVEC, Peter. Franc Jožef. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 224 str., [48] str. ilustr. pril. ISBN 978-961-282-219-4. [COBISS.SI-ID 286588928

478. FUGGER GERMADNIK, Rolanda. Boj za dediščino Celjskih, (Starožitnosti, 9). Celje: Pokrajinski muzej, 2016. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6411-32-5. [COBISS.SI-ID 286962688

479. GABRIČ, Aleš, REŽEK, Mateja. Zgodovina 4 : učbenik za četrti letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2013. 308 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0179-3. [COBISS.SI-ID 265526528

480. GRAHEK, Lucija. Stična : železnodobna naselbinska keramika = Stična : Iron Age settlement pottery, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 32). 1. izd. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2016. 447 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-923-7. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1365. [COBISS.SI-ID 285613824

481. Jalovec in Mangart : Jalovec, Mangart, Prisojnik/Prisank, Bavški Grintavec, Mojstrovke, Loška stena, Trenta, Planica, Loška Koritnica, Bavščica : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = Wanderkarte = planinarska karta = turistická mapa, (Planinska založba, 442). Ljubljana: Planinska zveza Slovenije: Geodetski inštitut Slovenije: Geodetska družba, 2016. 1 zvd, barve. [COBISS.SI-ID 287154688

482. LEPENIES, Wolf. Zapeljivi čar kulture v nemški zgodovini, (Zbirka Labirinti, 44). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2015. 271 str. ISBN 978-961-6952-47-7. [COBISS.SI-ID 278713088

483. MIRANDA RAZPOTNIK, Jelka, SNOJ, Damjan. Raziskujem preteklost 7, [Učbenik za zgodovino v 7. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-271-229-7. [COBISS.SI-ID 278465280

484. MIRANDA RAZPOTNIK, Jelka, SNOJ, Damjan. Raziskujem preteklost 9, [Učbenik za zgodovino v 9. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-271-299-0. [COBISS.SI-ID 278465536

485. MLACOVIĆ, Dušan, URANKAR, Nataša. Zgodovina 2 : učbenik za drugi letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0067-3. [COBISS.SI-ID 286339584

486. PRAPER, Jože. Biseri in znamenja Vuzenice : pregled kulturne, delno tehnične in naravne dediščine kraja. Vuzenica: TIC, Občina, 2016. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-283-610-8. [COBISS.SI-ID 86456065

487. MIRJANIĆ, Anita, MIRANDA RAZPOTNIK, Jelka, SNOJ, Damjan, VERDEV, Helena, ZULJAN, Anka. Raziskujem preteklost 8, [Učbenik za zgodovino v 8. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 152 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-271-009-5. [COBISS.SI-ID284846080

488. RIJAVEC, Ana Marija, MATEŽIČ, Denis. Trnovska čitanka : izbor zapisov o življenju in delu ljudi s Trnovega, okoliških vasi in zaselkov, (Besede s Planote, 5). Lokve: Društvo ljubiteljev narave Planota, 2016. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-92483-4-8. [COBISS.SI-ID 284784128

489. The Roman army between the Alps and the Adriatic, (Opera Instituti archaeologici Sloveniae, Studia Alpium et Adriae, 31, 1). 1. izd. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2016. 224 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-926-8. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1366. [COBISS.SI-ID 286078720

490. SIMMONS, Sylvie. Pravi moški zate : življenje Leonarda Cohena, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 655 str. ISBN 978-961-01-3962-1. [COBISS.SI-ID 282307840

491. Sri Lanka, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2016. 288 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2412-0949-3. [COBISS.SI-ID 16716178

492. Urbarji na Slovenskem skozi stoletja. 1. izd. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2016. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-30-2. [COBISS.SI-ID 286281984

493. VERDEV, Helena. Raziskujem Novi svet 8, [Učbenik za geografijo v osmem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 87 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-209-998-5. [COBISS.SI-ID 280388352

494. VERDEV, Helena. Raziskujem preteklost 6, [Učbenik za zgodovino za 6. razred osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 88 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-271-716-2. [COBISS.SI-ID 284606976

495. VERDEV, Helena. Raziskujem Slovenijo 9, [Učbenik za geografijo v 9. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 103 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-271-647-9. [COBISS.SI-ID 279063808

496. VERDEV, Helena. Raziskujem Stari svet 7, [Učbenik za geografijo v sedmem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2015. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-209-936-7. [COBISS.SI-ID 278466304

497. VERDEV, Helena. Raziskujem Zemljo 6, Učbenik za geografijo v šestem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-209-799-8. [COBISS.SI-ID 280388864

498. VRBIČ, Vlado. Sto zaleščanskih portretov. Velenje: Naš čas, 2016. 443 str., ilustr. ISBN 978-961-91306-1-2. [COBISS.SI-ID 285691136

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam