skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

december 2023

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
 

Vsebina

 

 


0 Splošno

1. KOMELJ, Milček, ŠTIH, Peter (glavni urednik, odgovorni urednik, avtor dodatnega besedila). Slovenska akademija znanosti in umetnosti = Slovenian Academy of Sciences and Arts. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2023. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-268-097-8. [COBISS.SI-ID 168704003]
2. ULAGA, Maja, KAJTNA, Tanja. Citiranje in navajanje virov na Fakulteti za šport. 2., popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2023. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-7095-21-0. [COBISS.SI-ID 142068227]

 


1 Filozofija. Psihologija.

3. DEBEVC, Maja. Vi ste kreator svojega življenja : kako dvigniti svojo frekvenco in v življenje pritegniti, kar si želite. Kresnice: Divinum cor, 2023. 162 str. ISBN 978-961-96444-0-9. [COBISS.SI-ID 170165763]
4. FOURRE, Pauline. Skrita duša : razkrivanje - zakaj smo taki, kot smo : vodnik za samopoznavanje. Ljubljana: Aero Print, Cangura, 2023. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-96449-0-4. [COBISS.SI-ID 170417923]
5. GUASTELLA, Massimo. Narcis : ljubezen brez distance brodolomi = Narciso : l‘amore senza la distanza naufraga. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022. 107 str., ilustr. Knjižna zbirka Skodelica kave. ISBN 978-961-295-035-4. [COBISS.SI-ID 137312003]
6. HOWES, Lewis. Kako doseči veličino : uporabite moč uma, da že danes zaživite svoje sanje. Brežice: Primus, 2023. 316 str., tabele. Zbirka SamoSvoji. ISBN 978-961-7184-65-5. [COBISS.SI-ID 166321667]
7. HRIBAR, Tine. Sem, torej bivam : predbivajočni in predjazni sem. Ljubljana: Slovenska matica, 2022. 277 str. Slovenska filozofska misel, 20. ISBN 978-961-213-394-8. ISSN 2738-5280. [COBISS.SI-ID 135287555]
8. KOGOJ, Nataša. Šepet prebujenja, : modrost nezavednega = Whispers of awakening : the wisdom of the unconscious = Šapat buđenja : mudrost podsvijesti. 1. izd. Logatec: N. Kogoj, 2023. [117] str., ilustr. ISBN 978-961-96457-0-3. [COBISS.SI-ID 171095043]
9. ORTEGA Y GASSET, José. Vsamovsebitev in podrugačenje ; Meditacija o tehniki in drugi eseji. Ljubljana: Kulturno umetniško društvo KUD KDO, 2023. LI, 196 str. ISBN 978-961-96248-0-7. [COBISS.SI-ID 151685123]
10. RAWAT, Prem. Prisluhni sebi : kako poiskati mir v hrupnem svetu. 1. natis. Ljubljana: Paleo, 2023. 261 str. ISBN 978-961-96410-0-2. [COBISS.SI-ID 166286083]
11. ROZMAN, Ana. Sencam glas! : kako sprejeti svojo temo in spet postati cela. 2. natis. Grosuplje: samozal., 2023. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-96029-0-4. [COBISS.SI-ID 141907459]
12. ŠKRABAR, Katja. Si upaš reči ne?. Moravče: Društvo Dvojna mavrica, 2023. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-96269-0-0. [COBISS.SI-ID 153486083]
13. VILLOLDO, Alberto, O'NEILL, Anne. Knjiga šamanov o življenju in prehajanju : orodja za zdravljenje telesa, uma in duha. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2023. 199 str. ISBN 978-961-7208-03-0. [COBISS.SI-ID 171826947]
14. WOODS, Wendy. Dobre navade, slabe navade : znanost o uvajanju pozitivnih sprememb, ki jih lahko ohranjate. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 365 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5692-8, ISBN 978-961-00-5693-5. [COBISS.SI-ID 172079619]

 


2 Verstvo. Bogoslovje.

15. ATTEMS, Karel Mihael, VOLČJAK, Jure (urednik, avtor). Vizitacijski zapisniki kranjskih arhidiakonatov goriške nadškofije 1761-1771 = Atti delle visite pastorali negli arcidiaconati della Carniola della arcidiocesi di Gorizia 1761-1771 = Die Berichte der Pastoralvisitationen in den Archidiakonaten in Krain der Erzdiözese Görz 1761-1771. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2023. 976 str., ilustr. Vizitacijski zapisniki goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa 1752–1774, zv. 6. ISBN 978-961-6638-48-7. [COBISS.SI-ID 167470083]
16. EPICOCO, Luigi Maria. Enejeva izbira : ključ za razumevanje sedanjosti. Ljubljana: Salve, 2023. 186 str. ISBN 978-961-289-192-3. [COBISS.SI-ID 167586563]
17. LÉONARD, André-Mutien. In sreča v vsem tem? : mali priročnik za razločevanje med dobrim in zlim. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2023. 89 str. ISBN 978-961-278-677-9. [COBISS.SI-ID 172478211]
18. MIRIANO, Costanza. Nobeno tvoje trpljenje ni zaman : mističnost vsakdanjega življenja. 1. izd. Ljubljana: Salve, 2023. 175 str. ISBN 978-961-289-196-1. [COBISS.SI-ID 171102211]
19. PARAMANANDA, PLUT, Damjan (prevajalec, urednik). Pot miru in blagoslovljenosti. 1. natis. Mengeš: Bird Publisher, 2023. 69 str. ISBN 978-961-279-635-8. [COBISS.SI-ID 152188931]
20. ROY, Olivier. Je Evropa krščanska?. Ljubljana: Krtina, 2023. 148 str. Zbirka Krt, 202. ISBN 978-961-260-158-4. [COBISS.SI-ID 167381507]
21. TAULER, Johannes, ŠIRCA, Alen Albin (urednik). Pridige : (41-84). Ljubljana: KUD Logos, 2023. 336 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 91. ISBN 978-961-7155-25-9. [COBISS.SI-ID 170870787]
22. ZANDER, Valentine. Sveti Serafim : angel iz Sarova. Ljubljana: Družina, 2023. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-04-1021-8. [COBISS.SI-ID 162098947]

 


3 Družbene vede.

23. AMMOUS, Saifedean. Bitcoin standard : decentralizirana alternativa centralnemu bančništvu. 1. ponatis. Ljubjana: Orcabay, 2023. XXII, 321 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-96072-0-6. [COBISS.SI-ID 171471363]
24. AMMOUS, Saifedean. Fiatni standard : dolžniško suženjstvo kot alternativa človeški civilizaciji. Šmarje pri Jelšah: B. Filipovac, 2023. XX, 354 str., ilustr. ISBN 978-961-96233-0-5. [COBISS.SI-ID 150830339]
25. BOŠTJANČIČ, Janko, GASPARI, Andrej. Enigma : skrivnostno zakulisje vojne = the mysterious behind the scenes of war. Pivka: Park vojaške zgodovine, 2023. 127 str., [2] str. zganjenih pril., ilustr. ISBN 978-961-96470-0-4. [COBISS.SI-ID 171890691]
26. CANKAR, Tadej. "Odločnejši protivniki semitstva" : o antisemitizmu in slovenskih liberalcih na Kranjskem. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Arhiv Republike Slovenije, 2023. 205 str., ilustr. Zbirka Razpoznavanja, 51. ISBN 978-961-7104-32-5. ISSN 2350-5664. [COBISS.SI-ID 170940931]
27. DRNOVŠEK, Katja, KRALJIĆ, Suzana. Praktikum za družinsko pravo. 2., spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Založba WD, 2023. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-94599-8-0. [COBISS.SI-ID 165454595]
28. ČIČIGOJ, Katja (urednik). Feministične prihodnosti : radikalni utopizem Shulamith Firestone. Ljubljana: Založba /*cf., 2023. 221 str. Lila zbirka. ISBN 978-961-257-176-4. [COBISS.SI-ID 170468611]
29. ILLICH, Ivan. Razšolanje družbe ; Medicinska Nemeza : razlastitev zdravja. Ljubljana: KUD Logos, 2023. 477 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 90. ISBN 978-961-7155-26-6. [COBISS.SI-ID 170937091]
30. MULEC, Breda. Uradniki niso angeli : disciplinski postopki skozi stoletje. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo: Litera, 2023. 240 str. Lex localis. ISBN 978-961-7124-19-4. [COBISS.SI-ID 170980867]
31. OKOLIŠ, Stane. Šinkov Turn in prva prizadevanja za razširitev šolskega pouka v vodiški župniji. 1. izd. Šinkov Turn: Kulturno prosvetno društvo, 2021. 55 str., ilustr. Zbirka Sledi preteklosti, knj. 4. ISBN 978-961-94360-1-1. [COBISS.SI-ID 57787907]
32. PAULI, Gunter A. Modra ekonomija 4.0. 1. izd. Ljubljana: SBC – Klub slovenskih podjetnikov - GIZ, 2022. 312 str. ISBN 978-961-96027-0-6. [COBISS.SI-ID 127858435]
33. PERTOT, Helena. Harmokromija : barvno svetovanje. Trst: Mladika, 2023. 177 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-344-7. [COBISS.SI-ID 167338499]
34. PREGL KOBE, Tatjana (urednik, avtor dodatnega besedila), LOGAR, Tine (urednik). Sto slovenskih ljudskih : z vrhunskimi slovenskimi ilustracijami. Jezero: Morfemplus, 2023. 323 str., ilustr. ISBN 978-961-7203-35-6, ISBN 978-961-7203-51-6. [COBISS.SI-ID 160136707]
35. SVETLIK, Ivan, ROTER, Zdenko, MLINAR, Zdravko, TOŠ, Niko. Od Visoke šole za politične vede (1961) do Fakultete za družbene vede (1991) : pogled skozi prizmo razmerja med politiko in stroko. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2023. 148 str., graf. prikazi, tabele, portreti. ISBN 978-961-295-062-0. [COBISS.SI-ID 166016771]
36. Pred izzivi kriznih razmer : 57. Študijski dnevi Draga 2022. Trst: Mladika, 2023. 162 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-345-4. [COBISS.SI-ID 162407427]
37. KONEČNIK RUZZIER, Maja, BODLAJ, Mateja, CULIBERG, Barbara, MILIĆ, Patricia, ŠVEGL, Urša. Temelji trženja : gradivo za vaje. 2. izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2023. VI, 79, 30 str., ilustr. Vaje Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-395-9. [COBISS.SI-ID 166711811]
38. TURK, Žiga. Prazniki : zakaj in čemu. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2023. 237 str. ISBN 978-961-04-1055-3. [COBISS.SI-ID 170416643]
39. VRENČUR, Renato. Poslovanje s terjatvami, faktorinški posli in finančni leasing. 1. natis. Maribor: Inštitut za nepremičninsko pravo, 2023. 273 str. ISBN 978-961-7099-03-4. [COBISS.SI-ID 164906755]

 


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

40. COOPER, Rosie. Podnebje in vreme. Izola: Grlica, 2023. 64 str., ilustr. Knjiga za brihtne glavce. ISBN 978-961-244-427-3. [COBISS.SI-ID 156312835]
41. FERBAR TRATAR, Liljana. Zgledi za pripravo na izpit iz Poslovne matematike. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2023. 210 str., graf. prikazi. Vaje Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-393-5. [COBISS.SI-ID 159894019]
42. PAVLIČ, Gregor (avtor, fotograf), KAVKA, Dušan, RUGELJ, Marina (avtor, fotograf), ŠPAROVEC, Janez (avtor, fotograf). Linea nova : matematika za gimnazije. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2022. 263 str., ilustr., zvd., portreti. ISBN 978-961-7070-35-4. [COBISS.SI-ID 112836099]
43. VREZEC, Al (avtor, urednik, fotograf), TRILAR, Tomi (avtor, fotograf), PUNGARŠEK, Špela (avtor, urednik, fotograf), KRIŽNAR, Matija (avtor, fotograf). Scopoli : kranjska narava in rojstvo moderne naravoslovne znanosti na Slovenskem : ob 300-letnici rojstva velikega naravoslovca Joannesa Antoniusa Scopolija (1723-1788). Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2023. 223 str., ilustr., zvd., portreti. ISBN 978-961-6367-73-8. [COBISS.SI-ID 168112643]
44. SMRDU, Andrej. Kemija. Snov in spremembe 1 : učbenik za kemijo v 1. letniku gimnazije. 2. izd. (posodobljena) po učnem načrtu iz leta 2008. Ljubljana: Jutro, 2019. 144 str., ilustr. Svet kemije. ISBN 978-961-6746-23-6. [COBISS.SI-ID 299786240]
45. SMRDU, Andrej. Kemija. Snov in spremembe 2 : učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazije. 3. izd. po učnem načrtu iz leta 2008. Ljubljana: Jutro, 2017. 152 str., ilustr., portreti. Svet kemije. ISBN 978-961-6746-22-9. [COBISS.SI-ID 290448128]
46. SMRDU, Andrej. Kemija. Snov in spremembe 2 : učbenik za kemijo v 2. letniku gimnazije. 3. izd. po učnem načrtu iz leta 2008. Ljubljana: Jutro, 2019. 152 str., ilustr. Svet kemije. ISBN 978-961-6746-22-9. [COBISS.SI-ID 299786496]
47. SMRDU, Andrej. Kemijo razumem, kemijo znam 1 : naloge iz kemije za 1. letnik gimnazije in drugih srednjih šol. 2. prenovljena in razširjena izd. Ljubljana: Jutro, 2019. 168 str., ilustr. Svet kemije. ISBN 978-961-6746-86-1. [COBISS.SI-ID 299839744]
48. SMRDU, Andrej. Kemijo razumem, kemijo znam 2 : naloge iz kemije za 2. letnik gimnazije in drugih srednjih šol. 2. prenovljena in razširjena izd. Ljubljana: Jutro, 2023. 2 zv. (104, 128 str.), ilustr. Svet kemije. ISBN 978-961-7024-20-3. [COBISS.SI-ID 145771523]
49. ZUPAN, Dejan. Rešene naloge iz fizike 1 : za srednje šole. Mehanika. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2023. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-6225-48-9. [COBISS.SI-ID 139799811]
50. ZUPAN, Dejan. Rešene naloge iz fizike 2 : za srednje šole. Toplota, nihanje in valovanje. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2016. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-6225-91-5. [COBISS.SI-ID 283058176]
51. ŽMITEK, Maša P. (avtor, ilustrator). Po sledeh velikanov. Dinozavri jure. 1. izd. Dob: Miš, 2023. [51] str., ilustr. ISBN 978-961-272-670-6. [COBISS.SI-ID 167835395]

 


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

52. LISJAK, Klemen (urednik). Acquavitis : inovativne rešitve za učinkovito rabo vode v čezmejnem vinogradništvu = soluzioni innovative per l’uso efficiente dell’acqua in viticoltura transfrontaliera : projekt Acquavitis = progetto Acquavitis : zbornik prispevkov zaključne konference = atti della conferenza finale : Trst, 30. avgust 2022 = Trieste, 30 agosto 2022. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2022. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-6104-83-8. [COBISS.SI-ID 127155715]
53. BARNARD, Neal D. Rešite se zasvojenosti s hrano : skriti vzroki hlepenja po hrani - in kako se jih zlahka osvobodimo v sedmih korakih. Škofja Loka: Planet, 2019. 371 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-93393-2-9. [COBISS.SI-ID 176399619]
54. KOTNIK-KEVORKIJAN, Božena (urednik). 13. Bedjaničev simpozij : večkratno odporne bakterije v zunajbolnišničnem okolju : [protimikrobno zdravljenje] : strokovno srečanje z učnimi delavnicami : zbornik predavanj : Maribor, 13. in 14. 10. 2023, Hotel City. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2023. 226 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7039-99-3. https://www.ukc-mb.si/media/files/uploads/zborniki/UKC_Bedjanicev_simpozij_2023_bilten_www.pdf. [COBISS.SI-ID 167207427]
55. COYLE, Daniel. Skrivnost sodelovanja : kako delujejo zelo uspešne skupine. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2023. 308 str., ilustr. Zbirka Angažirano. ISBN 978-961-7136-77-7. [COBISS.SI-ID 162459395]
56. ARSENIJEVIĆ, Goran (urednik), MARIČ, Miha (urednik). Digitalna transformacija poslovanja in marketinga. Harlow (England) [etc.]: Pearson, cop. 2024. 277 str., ilustr., tabele. ISBN 978-1-80006-827-8. [COBISS.SI-ID 169649155]
57. STEPANOVIĆ, Aleksander (urednik), VELEJ, Vida (urednik). XXV. Fajdigovi dnevi : zbornik predavanj : Kranjska Gora, 20. in 21. oktober 2023. Ljubljana: Zavod za razvoj družinske medicine, 2023. 169 str., tabele, graf. prikazi. Družinska medicina, 2023, 21, Supplement, 3. ISBN 978-961-6810-73-9. [COBISS.SI-ID 165294339]
58. GOLOBIČ, Lucija (avtor, fotograf). Za božič k babici : sladki praznični recepti za vse generacije. Ljubljana: Lučka, L. Golobič, 2023. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-07-1795-9. [COBISS.SI-ID 169769987]
59. GREGORČIČ, Robert, JEROVŠEK VOLEK, Barbara, KUŽNIK, Lea. Dobrote Dolenjske : tradicija in sodobnost okusov. 1. izd. Trebnje: Zavod za kulinariko in turizem Dobrote Dolenjske, 2023. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-96389-0-3. [COBISS.SI-ID 165352963]
60. HUDOVERNIK, Janez. Moč dihanja : 24-urni vodnik za preobrazbo življenja z zavestnim dihanjem. Zgornje Gorje: Pro Acta, 2023. 233 str., ilustr., avtorj. sl. ISBN 978-961-95371-1-4. [COBISS.SI-ID 170115587]
61. BELOVIĆ, Branislava (avtor, fotograf), KUTNJAK KIŠ, Renata, ĐOLONGA, Luka, FARTELJ, Sanja. Jedi, bogate z antioksidanti : (cenovno dostopne, okusne in zdrave jedi za vsakogar). Murska Sobota: Pomursko društvo za boj proti raku: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2023. 93 str., ilustr. Lahko jem. ISBN 978-961-94606-8-9. [COBISS.SI-ID 160583427]
62. KEJŽAR, Anamarija, ĆOSIĆ, Katarina, KRALJ, Pija Lucija, GRK, Lana, TRILLER, Tajda, OROŽEN, Mihaela, GRIL, Mia Sara, ZAKONŠEK, Pika, LIPOVEC, Tina, JAZBEC, Nina, ČADEŽ, Neža. Skrita moč ADHD : ADHD v življenju in šoli. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2023. 321 str., ilustr. ISBN 978-961-261-721-9. [COBISS.SI-ID 166706947]
63. KERT, Mateja, GORJANC, Marija. Barvanje tekstilij : recenzirana navodila za laboratorijske vaje. 1. izd. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2023. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-7189-03-2. [COBISS.SI-ID 144418819]
64. KOMAT, Anton. Varuhi gozda. Ljubljana: Buča, 2023. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-7114-52-2. [COBISS.SI-ID 170889219]
65. LARSON, Christian Daa. Poslovna psihologija. 1. natis. Mengeš: Bird Publisher, 2023. 199 str. ISBN 978-961-279-636-5. [COBISS.SI-ID 152859395]
66. OMAHEN, Doroteja. Kuharija po koroško : slastne, a preproste jedi naših mam in babic. 1., prenovljena izd. Slovenj Gradec: Cerdonis, 2023. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-6244-76-3. [COBISS.SI-ID 159986179]
67. ERJAVEC, Jure, GRADIŠAR, Miro, JAKLIČ, Jurij, TOMAT, Luka, TURK, Tomaž. Osnove poslovne informatike. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2023. X, 265 str., ilustr. ISBN 978-961-240-394-2. [COBISS.SI-ID 163102723]
68. PALJEVEC, Andreja. Poti do zdravja : 100 pričevanj : izbrane izkušnje bralcev revije Misteriji. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2023. 527 str. ISBN 978-961-7115-50-5. [COBISS.SI-ID 171517699]
69. MARČUN-VARDA, Nataša (urednik). V. Pediatrična nefrološka šola : akutna okvara ledvic : zbornik predavanj : 8. september 2023, Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (velika dvorana). Maribor: Univerzitetni klinični center, 2023. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-93-1. https://www.ukc-mb.si/media/files/uploads/zborniki/UKC_Nefroloska_sola_2023_bilten_www.pdf. [COBISS.SI-ID 162644995]
70. SABATÉ, Víctor. Uganke o človeškem telesu : preizkusi svoje možgančke in razvozlaj 25 ugank. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2023. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-7163-34-6. [COBISS.SI-ID 167502083]
71. SEIFER, Marc J. Tesla : čarodej v vojni : genij, orožje s snopom delcev in iskanje moči. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2023. 423 str. Zbirka Sanje, Dokumenta. ISBN 978-961-274-805-0, ISBN 978-961-274-806-7. [COBISS.SI-ID 170998787]
72. SMODILA, Kristina (avtor, fotograf). Lepo pripravljeno : jedi, ki pobožajo oči in dušo. 1. natis. Ljubljana: Vida, 2023. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-96423-0-6. [COBISS.SI-ID 168151811]
73. BORŠTNAR, Simona (urednik), PERHAVEC, Andraž (urednik), DURATOVIĆ KONJEVIĆ, Amela (urednik). Šola raka dojk : [strokovno srečanje] : zbornik prispevkov : Ljubljana, 23.-24. november 2023. Ljubljana: Združenje za senologijo SZD, 2023. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-7092-53-0. https://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=17501. [COBISS.SI-ID 171992067]
74. ŠULMAN, Bruno. Od osnov do masteršefa. 1. izd. Ljubljana: Hagen, 2023. 161 str., ilustr. ISBN 978-961-96441-0-2. [COBISS.SI-ID 169749251]
75. MIKSIĆ, Mirjana (urednik), SENEKOVIČ KOJC, Teja (urednik). Ultrazvok srca v neonatologiji : tečaj s praktično delavnico : Maribor, september 2023. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2023. II, [4], 197 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-95-5. [COBISS.SI-ID 164799747]
76. PAHOR, Dušica (urednik, recenzent). Strokovni simpozij ob 80. obletnici Oddelka za očesne bolezni UKC Maribor : 1943-2023 : zbornik predavanj : Maribor, 9. 11. 2023. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2023. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-7196-06-1. [COBISS.SI-ID 169524995]
77. ŽITKO, Duška. Iztrgano pozabi : pomorska in umetniška zbirka Splošne plovbe = Rescued from oblivion : maritime and art collection of Splošna plovba. Dopolnjena izd. Piran: Pomorski muzej; = Pirano: Museo del mare "Sergej Mašera", 2023. 541 str., ilustr. ISBN 978-961-7151-04-6. [COBISS.SI-ID 160870403]

 


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

78. ARGERICH FERNÁNDEZ, Isabel, MUÑOZ SÁNCHEZ, Óskar, MEKE, Katra. Umetnikov atelje : iz fotografskih arhivov španskega Zavoda za kulturno dediščino : [Narodna galerija, Galerija Narodni dom, Cankarjeva 20, Ljubljana, 7. september 2023-26. november 2023]. Ljubljana: Narodna galerija, 2023. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-7209-00-6. [COBISS.SI-ID 161487107]
79. BREŠČAK, Mateja (avtor, avtor razstave), CIBER, Nataša (urednik). Ivan Zajec : (1869-1952) : [Narodna galerija, 5. oktober 2023-11. februar 2024]. Ljubljana: Narodna galerija, 2023. 325 str., ilustr. ISBN 978-961-7209-01-3. [COBISS.SI-ID 162293507]
80. GLOBOČNIK, Damir. V kraljestvu fotografije : prvi fotografski klubi na Slovenskem 1889-1950. 1. izd. Šmarje - Sap: Buča, 2023. 391 str., ilustr. ISBN 978-961-7114-50-8. [COBISS.SI-ID 167172099]
81. GOLOB, Nataša. S črnilom in zlatom : srednjeveško knjižno slikarstvo iz slovenskih zbirk. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2023. 367 str., ilustr. ISBN 978-961-282-600-0. [COBISS.SI-ID 153976067]
82. GORIŠEK, Gorazd (avtor, fotograf), STRITAR KUČUK, Mojca, POLJANEC, Andraž. Slovenska planinska pot : od Maribora do Jadranskega morja : [izbirni vodnik]. 1. izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2023. 231 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6870-95-5. [COBISS.SI-ID 169942019]
83. GLOBOČNIK, Damir (urednik, avtor dodatnega besedila). Hinko Smrekar : poznal sem tokove sveta : zapisi Hinka Smrekarja. Šmarje-Sap: Buča, 2023. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-7114-49-2. [COBISS.SI-ID 164364547]
84. RADI BUH, Maša (urednik), ZUPAN, Metod (urednik). Kaj je tu tako malega? : metodologije beleženja malih umetnosti. Ljubljana: Emanat, 2023. 91 str. XS Prehodi, št. 7. ISBN 978-961-93643-4-5. [COBISS.SI-ID 161943043]
85. LUKAN, Blaž. Tretja predstava : eseji o drami, gledališču, plesu in drugih abstrakcijah. 1. izd. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2023. 379 str. Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 183. ISBN 978-961-6369-57-2. [COBISS.SI-ID 171565827]
86. LUKANČIČ, Neža, ŠTIH, Peter (avtor dodatnega besedila, urednik). Lontovž : od deželne hiše do sedeža SAZU. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2023. 239 str., ilustr., načrti. ISBN 978-961-268-098-5. [COBISS.SI-ID 168700675]
87. MUŽENIČ, Matej, ZAGRADNIK, Uroš. Vile kot arhitekturna dediščina turističnega razcveta Portoroža z okolico na prelomu 19. in 20. stoletja. Koper: Pokrajinski arhiv; = Capodistria: Archivio regionale, 2023. 120 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-95074-9-0. [COBISS.SI-ID 169617923]
88. IZMAJLOVA, Manca (urednik, izvajalec). Najlepše pesmice za vse letne čase : petindvajset slovenskih pesmi za otroke : glasbena knjiga z zgoščenko in povezavo na digitalno različico albuma. 1. izd. [Blejska Dobrava]: samozal. B. Izmajlov, 2023. 45 str., ilustr. https://www.najlepse-pesmice.si/. [COBISS.SI-ID 168922627]
89. OREL, Barbara. Prekinitve s tradicijo v slovenskih uprizoritvenih umetnostih 1966-2006. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2023. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-297-188-5. [COBISS.SI-ID 167065091]
90. PINTER, Stanislav, ŠUŠTARŠIČ, Ana (avtor, fotograf), SEMBER, Vedrana, PAJEK, Maja. Osnove gibanja v športu : [delovni zvezek] : 2023/2024. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2023. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-7095-22-7. [COBISS.SI-ID 164375811]
91. POMPE, Gregor. Opera in glasbena drama v 19. stoletju. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2023. 375 str., ilustr., note. ISBN 978-961-297-186-1. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/476. [COBISS.SI-ID 166688003]
92. SUPEJ, Matej (avtor, fotograf), KUGOVNIK, Otmar. Biomehanika 1 : [univerzitetni učbenik z recenzijo]. Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2023. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-64-5. [COBISS.SI-ID 145259779]
93. ŠKODIČ, Dušan (avtor, fotograf). Triglav je naš : začetki organiziranega planinstva in alpinizma v času SPD : [izdano ob 130-letnici ustanovitve Slovenskega planinskega društva]. Ljubljana: Planinska založba, 2023. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-94-8. [COBISS.SI-ID 167757571]
94. TRILER, Jan (skladatelj), PODOBNIK, Matic (skladatelj). Živa voda umetnin : zbirka cerkvenih pesmi – Marijine, darovanjski ter obhajilna. Šenčur: Kulturno društvo Utrip, 2023. 27 str. [COBISS.SI-ID 168479235]

 


7-GP-odr Glasbeni posnetki za odrasle

95. Balkanika 2. [Maribor]: Zbor Carmina Slovenica, 2023. 1 CD (50 min, 07 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 174010115]
96. JUKIČ, Robert (skladatelj, izvajalec). Odtenki sreče. [S. l.]: [samozal. R. Jukič], 2023. 1 CD (67 min, 50 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 176902659]
97. Klubski maraton 2023. [Ljubljana]: ZARŠ Records, 2023. 1 CD (57 min, 44 sek). https://radiostudent.si/klubskimaraton/kompilacija-23. [COBISS.SI-ID 174085635]

 


80 Jezikoslovje.

98. GOMBOC, Mateja. Mala slovnica slovenskega jezika : priročnik za šolo in vsakdanjo rabo. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2023. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-02-1000-9. [COBISS.SI-ID 138136579]
99. KRALJ, Tadej. Slovenščina v Torontu in okolici nekoč in danes. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. 315 str., tabele. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 153. ISBN 978-961-286-787-4. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/813, DOI: 10.18690/um.ff.10.2023. [COBISS.SI-ID 164368899]
100. PLEVNIK, Tatjana, TRATNIK, Suzana (urednik). Pišmeuk : prišepnica za kreativno pisanje. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2023. 250 str., ilustr. Zbirka Literarni priročniki. ISBN 978-961-7152-63-0. [COBISS.SI-ID 170385411]
101. SABADŽIJA, Alja, ERŽEN FIRŠT, Andreja, DEVETAK, Brina, BAN, Janja, PAHLER ŠTEHARNIK, Katja, MAVRINAC, Ksenija, ŽUNKOVIČ, Polona. Slovenščina. 2., popravljena izd. Ljubljana: Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje, 2023. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-94330-3-4. [COBISS.SI-ID 163295747]
102. JENKO, Elizabeta M., KAFOL, Igor (urednik, prevajalec), TROJAR FRAS, Valerija (urednik), PENIČ, Mojca (urednik), FILIP, Ana (urednik), BODLAJ, Lena (urednik), PERDIH, Andrej (urednik), ZABUKOVEC, Mojca (urednik), MARC, Anita (urednik). Šolski slovar. Italijanščina : italijansko-slovenski in slovensko-italijanski. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. XVIII, 647 str., [16] str. pril. ISBN 978-961-271-053-8. [COBISS.SI-ID 90195203]
103. JENKO, Elizabeta M., MALOVRH, Ana (prevajalec, urednik), KILAR, Vita (urednik), MARTINČIČ, Polona (prevajalec, urednik), BODLAJ, Lena (prevajalec, urednik), TROJAR FRAS, Valerija (urednik), PENIČ, Mojca (urednik), FILIP, Ana (urednik), PERDIH, Andrej (urednik), ZABUKOVEC, Mojca (urednik), MARC, Anita (urednik). Šolski slovar. Nemščina : nemško-slovenski in slovensko-nemški. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2021. XXII, 1134 str., [16] str. barvnih pril. ISBN 978-961-209-874-2. [COBISS.SI-ID 69753859]

 


82 Književnost.

104. ABEL, Susanne. Izogibajte se Gretchen : zgodba o nemogoči ljubezni. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 526 str. ISBN 978-961-7214-17-8, ISBN 978-961-7214-18-5. [COBISS.SI-ID 170817539]
105. ADRIANSEN, Sophie, VIRFOLLET, Mathilde (ilustrator). Namestnica. 1. izd. Todraž: Modrijan, 2023. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-287-134-5. [COBISS.SI-ID 163441155]
106. AGIRRE, Katixa. Matere ne. 1. natis. Medvode: Malinc, 2023. 223 str. ISBN 978-961-7122-62-6. [COBISS.SI-ID 164404995]
107. ARMAS, Elena. Cimra po ameriško. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 486 str. ISBN 978-961-7214-23-9, ISBN 978-961-7214-24-6. [COBISS.SI-ID 170818051]
108. BABNIK, Gabriela. Za angele, da jim ne bo dolgčas. Maribor: Litera, 2023. 257 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7135-95-4. [COBISS.SI-ID 170354691]
109. BALTASAR, Eva. Boulder. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2023. 91 str. Knjižna zbirka Horizont. ISBN 978-961-7132-92-2. [COBISS.SI-ID 169568259]
nagrada: Premi Òmnium a la millor novella de l'any, 2020
110. BYRNE, Kerrigan. Ljubimec za eno noč. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 269 str., avtorj. sl. Dekleta iz družine Goode, [1]. ISBN 978-961-00-5696-6, ISBN 978-961-00-5697-3. [COBISS.SI-ID 172921603]
111. CALDWELL, Christi. Predrznica. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 398 str. ISBN 978-961-7214-00-0, ISBN 978-961-7214-01-7. [COBISS.SI-ID 167345667]
112. CAPLIN, Julie. Mala pekarna v Brooklynu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 383 str. ISBN 978-961-00-5688-1, ISBN 978-961-00-5689-8. [COBISS.SI-ID 171855107]
113. CASERMAN, Tomaž. Izgubljeni kompas. 1. izd. Kamnik: samozal. T. Caserman, 2023. 196 str. ISBN 978-961-95095-9-3. [COBISS.SI-ID 169087491]
114. COMEY, James B. Central Park West. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 366 str. ISBN 978-961-7214-21-5, ISBN 978-961-7214-22-2. [COBISS.SI-ID 170817795]
115. BUITING, Hanna, NEUNDORFER, German (urednik). Čudovit božični čas : besede, ki podarjajo mir. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2023. 118 str. ISBN 978-961-278-672-4. [COBISS.SI-ID 170113795]
116. DOBNIK, Ivan (avtor, fotograf). Catalogue/poetry = Katalog/Poesie = Catalogue/poésie. Gomilsko: samozal., 2023. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-07-1723-2. [COBISS.SI-ID 162134019]
117. FABER, Hanna. Whitney Houston : pevka, ki je z glasom očarala svet. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 315 str. ISBN 978-961-00-5694-2, ISBN 978-961-00-5695-9. [COBISS.SI-ID 172559875]
118. FORCE, Marie. Praznovanje po mraku ; in Poželenje v mraku. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 541 str. McCarthyjevi z otoka Gansett, knj. 14; 15. ISBN 978-961-7214-06-2, ISBN 978-961-7214-07-9. [COBISS.SI-ID 167357699]
119. FOSSE, Jon. I is another. Oakland: Transit Books, [2021]. 247 str. Septology, 3-5. ISBN 978-1-945492-45-7. [COBISS.SI-ID 176577283]
120. FOSSE, Jon. A new name. Oakland: Transit Books, [2022]. 197 str. Septology, 6-7. ISBN 978-1-945492-57-0. [COBISS.SI-ID 176575747]
121. FOSSE, Jon. The other name. Oakland: Transit Books, [2020]. 336 str. Septology, 1-2. ISBN 978-1-945492-40-2. [COBISS.SI-ID 176578563]
122. GANIEVA, Alisa Arkadʹevna. Salam tebi, Dalgat! : čudne zgodbe. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2023. 209 str., avtorj. sl. Zbirka Sanje, Zgodba. ISBN 978-961-274-813-5, ISBN 978-961-274-755-8. [COBISS.SI-ID 139665667]
123. GINZBURG, Natalia. Dragi Michele : roman ; Male vrline : eseji. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 301 str., sl. avtorice. Knjižnica Kondor, zv. 374. ISBN 978-961-01-7348-9. [COBISS.SI-ID 168659715]
124. GRACIE, Anne. Spomladanska nevesta. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 446 str. ISBN 978-961-7214-19-2, ISBN 978-961-7214-20-8. [COBISS.SI-ID 170817283]
125. HORNBY, Nick. About a boy. London: Penguin Books, 2021. 278 str. ISBN 978-0-241-96980-9. [COBISS.SI-ID 126037763]
126. JACKSON, Holly. A good girl's guide to murder. [Hardback special ed.]. London: Electric Monkey, 2019 [i. e. 2023]. 432 str., ilustr. ISBN 978-0-00-865314-9. [COBISS.SI-ID 177495299]
127. ZNOJ, Petra (urednik). Junaki prvega nadstropja : zbrane zgodbe nedonošenčkov : objavljene v letu 2022. Trbovlje: 5KA, Katapult, 2023. 88 str., ilustr. Junaki prvega nadstropja, knj. 3. ISBN 978-961-7198-17-1. [COBISS.SI-ID 170969603]
128. KARLOVŠEK, Boris. Krvava odkupnina. 1. izd. Ig: Kiroja, 2023. 382 str. ISBN 978-961-96302-1-1. [COBISS.SI-ID 166390019]
129. KING, Stephen. Holly : a novel. London: Hodder & Stoughton, 2023. 433 str. ISBN 978-1-399-71291-0, ISBN 978-1-399-71292-7. [COBISS.SI-ID 167553795]
130. KING, Stephen. Inštitut. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 718 str. ISBN 978-961-7201-33-8, ISBN 978-961-7201-99-4. [COBISS.SI-ID 167457795]
131. KOLAR, Boris. O vinu, kozah in drugih prevarah. Novo mesto: Goga, 2023. 204 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-413-4. [COBISS.SI-ID 168518403]
132. KONC LORENZUTTI, Nataša. Senca brez človeka : film v prozi. Ljubljana: Slovenska matica, 2023. 265 str., ilustr. Knezova knjižnica, 26. ISBN 978-961-213-403-7. ISSN 2738-6570. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12506. [COBISS.SI-ID 160982787]
133. KOZINC, Darinka (avtor, ilustrator). Školjkine solze : v ogrlico nanizane zgodbe. Ljubljana: Jutro, 2023. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-7024-26-5. [COBISS.SI-ID 168556803]
134. KRAJNC, Matej. Psihotični cirkus Robertina Cresottija : roman. Ljubljana: [samozal.] Nobena založba, 2023. 171 str., ilustr., avtorj. sl. ISBN 978-961-94471-8-5. [COBISS.SI-ID 161679363]
135. KRAJNC, Matej. Sturm und Drang po presoji trgovskega potnika : pesmi. Ljubljana: samozal. Nobena založba, 2023. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-94471-7-8. [COBISS.SI-ID 160974595]
136. KREUTZ, Samo. Nekaj kot strah. Maribor: Kulturno društvo Mariborska literarna družba, 2023. 67 str. Svetlin, 71. ISBN 978-961-7147-14-8. [COBISS.SI-ID 168450563]
137. KUTIN, Blaž. Kenozoik. Novo mesto: Goga, 2023. 265 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-412-7. [COBISS.SI-ID 162798851]
138. LAWSON, Mary. V zadnji svetlobi dneva. 1. izd. Jezero: Morfemplus, 2023. 221 str. ISBN 978-961-7146-70-7. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12629. [COBISS.SI-ID 135429891]
139. LINFOOT, Jane. Zimsko veselje v Mali cornwallski kuhinji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 327 str. ISBN 978-961-00-5690-4, ISBN 978-961-00-5691-1. [COBISS.SI-ID 171871747]
140. LYNCH, Paul. Prophet song. London: Oneworld, 2023. 309 str. ISBN 978-0-86154-686-2, ISBN 978-0-86154-645-9. [COBISS.SI-ID 165751555]
nagrada: Booker Prize, 2023
141. MAHNIČ, Mateja. Pišem. Življenje rišem. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 271 str. Nova slovenska knjiga. ISBN 978-961-01-6949-9. [COBISS.SI-ID 162932227]
142. MEDVED, Ksenija. Napisala sem roman. Medvode: Studio Anima, 2023. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-92031-9-4. [COBISS.SI-ID 168920579]
143. MESSNER, Reinhold, MESSNER, Diane. Podobe smisla : odrekanje kot navdih za uspešno življenje. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 188 str., fotogr. ISBN 978-961-7214-10-9, ISBN 978-961-7214-11-6. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12707. [COBISS.SI-ID 166491139]
144. MILOŠEVIČ ČUSTIĆ, Maja. Vidno polje. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2023. 70 str. Aleph, 212. ISBN 978-961-6789-87-5. [COBISS.SI-ID 168529411]
145. MORTIMER, Bob. Mandarinin kompleks. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 300 str. ISBN 978-961-7214-02-4, ISBN 978-961-7214-03-1. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12743. [COBISS.SI-ID 167348483]
146. MUROVEC, Karmen. Najboljša prijatelja. 1. natis. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2023. 79 str. Zbirka Sprejeto, 044. ISBN 978-961-7206-13-5. [COBISS.SI-ID 161338627]
147. NUSSDORFER, Vlasta. V vrtincu pogledov : 30 najodmevnejših kolumn. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2023. 178 str. ISBN 978-961-247-533-8. [COBISS.SI-ID 169179651]
148. PEROCI, Bojan. Moja nona - aleksandrinka : roman. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2023. 158 str. Družinske večernice, zv. 80. ISBN 978-3-7086-1289-8. [COBISS.SI-ID 161708291]
149. ČEGOVNIK, Dejan (urednik). Plodovi naše setve : 34. zbornik piscev upokojencev Slovenije 2023. Maribor: Likus - literarni klub upokojencev Slovenije, 2023. 255 str., ilustr. Zbirka Od srca do srca, knj. 120, Likus, knj. 181. ISBN 978-961-7158-03-8. [COBISS.SI-ID 167069443]
150. PODSTENŠEK, Tomo. Malo drugače. 1. izd. Ljubljana: LUD Literatura, 2023. 285 str., rodovniki. Zbirka Prišleki, 123. ISBN 978-961-7165-58-6. [COBISS.SI-ID 169067779]
151. PREDAN, Alja. Romanje v rime. Ljubljana: DesigNovak, 2023. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-91760-1-6. [COBISS.SI-ID 166734339]
152. REID, Taylor Jenkins. Carrie Soto se vrne. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 429 str. ISBN 978-961-7214-04-8, ISBN 978-961-7214-05-5. [COBISS.SI-ID 167352067]
153. REYNEK, Bohuslav. Ribje luskine ; Odhod lastovk. Ljubljana: KUD Logos, 2023. 216 str., avtorj. sl. Knjižna zbirka Poezije, 44. ISBN 978-961-7155-20-4. [COBISS.SI-ID 160472835]
154. ROBLEK, Jože (avtor, fotograf). Lepo je biti star : dnevnik duhovnika iz doma starejših. Brežice: Primus, 2023. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-7184-71-6. [COBISS.SI-ID 169429763]
155. SAJKO, Ivana. Male smrti. Maribor: Litera, 2023. 95 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7135-91-6. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12621. [COBISS.SI-ID 161181699]
156. SAPKOWSKI, Andrzej. Čas prezira : četrta knjiga serije Veščec. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 383 str. Zbirka Srednji svet, Serija Veščec, knj. 4. ISBN 978-961-01-7356-4. [COBISS.SI-ID 171697923]
157. SCHWARTZ, Selby Wynn. Sledeč Sapfo. Ljubljana: Škuc, 2023. 220 str. Zbirka Vizibilija, 54. ISBN 978-961-6983-79-2. [COBISS.SI-ID 168670467]
158. SEILER, Lutz. Zvezda 111 : roman. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2023. 538 str. Knjižna zbirka Horizont. ISBN 978-961-7132-88-5. [COBISS.SI-ID 165873667]
nagrada: Preis der Leipziger Buchmesse, 2020
159. SLIMANI, Leïla. Dežela drugih. Del 2, Glejte, kako plešemo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 327 str. Zbirka Kapučino. ISBN 978-961-01-7351-9. [COBISS.SI-ID 169405187]
160. STRELEC, Samo M. Mladićev mladič : kako sem kuhal slovensko kavo Barcaffe jugoslovanskemu generalu Ratku Mladiću. 1. izd. Maribor: Pivec, 2023. 172 str. ISBN 978-961-7204-11-7. [COBISS.SI-ID 170873091]
161. ŠIFRER, Andrej. Volkovi. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2023. 287 str. ISBN 978-961-261-723-3, ISBN 978-961-261-724-0. [COBISS.SI-ID 170315011]
162. ŠTEFANEC, Vladimir P. Naš človek na nebu : skoraj resnična zgodba o pilotu Josipu Križaju. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 397 str., avtorj. sl. Nova slovenska knjiga. ISBN 978-961-01-7269-7. [COBISS.SI-ID 163937027]
163. VEBLÉ, Aleksandra. Madame Stella : fiction/drama based on true life. Grosuplje: [samozal.] A. Veble, 2023. 226 str. ISBN 978-961-96467-0-0. [COBISS.SI-ID 171564803]
164. VERGHESE, Abraham. The covenant of water. London: Grove, 2023. 724 str., ilustr. ISBN 978-1-80471-042-5, ISBN 978-1-80471-043-2. [COBISS.SI-ID 175136771]
165. VILARIÑO, Idea. Ljubezenske pesmi. Dvojezična izd. Medvode: Malinc, 2023. 194 str., ilustr. ISBN 978-961-7122-68-8. [COBISS.SI-ID 168367875]
166. VIRK, Jani, URŠIČ, Julija (avtor dodatnega besedila, urednik). Metulj v jantarju : zgodbe z roba vesolja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 357 str., avtorj. sl. Knjižnica Kondor, zv. 372. ISBN 978-961-01-7275-8. [COBISS.SI-ID 168660227]
167. VIRK, Jani. Vrnitev domov. Novo mesto: Goga, 2023. 333 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-404-2. [COBISS.SI-ID 162798595]
168. VOH BOŠTIC, Anže. Vse ali nič. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2023. 295 str. ISBN 978-961-282-607-9. [COBISS.SI-ID 164215299]
169. VUGA, Barbara. Zgodba o drevesu. 1. natis. Medvode: Malinc, 2023. [35] str., ilustr. ISBN 978-961-7122-63-3. [COBISS.SI-ID 164463619]
170. WALSH, Tríona. Snežna nevihta. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 336 str. ISBN 978-961-00-5686-7, ISBN 978-961-00-5687-4. [COBISS.SI-ID 171367427]
171. ZEVIN, Gabrielle. Jutri, jutri in spet jutri. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 541 str. ISBN 978-961-7201-85-7, ISBN 978-961-7201-86-4. [COBISS.SI-ID 163458563]

 


82-93 Mladinska književnost.

172. ARAKAWA, Hiromu (ilustrator, avtor). Jekleni alkimist 3. 1. izd. Izola: Graffit, 2023. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-7171-23-5. [COBISS.SI-ID 169562627]
173. ARIETTA. O dečku, ki je imel zlato srce. 1. izd. Ljubljana: Aero Print, Cangura, 2023. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-95539-9-2. [COBISS.SI-ID 163305475]
174. BOUILLOC, Judith. Čudežni vrt : po sveti Hildegardi iz Bingna. 1. izd. Ljubljana: Emanuel, 2023. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-7019-30-8. [COBISS.SI-ID 170384131]
175. CLARK, M. H. Vsepovsod, še vedno. 1. natis. Trebelno: BP, 2023. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-7001-43-3. [COBISS.SI-ID 170117123]
176. COLLINS, Ross (avtor, ilustrator). Kakšno naj bo božično drevo. Jezero: Morfemplus, 2023. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-7146-72-1. [COBISS.SI-ID 132826883]
177. CONRAD, Didier (ilustrator), FERRI, Jean-Yves. Asterix in Grifon : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino. 1. izd. Ljubljana: Graffit, 2023. 48 str., ilustr. Asterix, 39. ISBN 978-961-7171-25-9. [COBISS.SI-ID 170630915]
178. DEBEVEC, Marjeta. Detektivski pes Žak in veliki umor na kokošjem dvoru. Ljubljana: Salve, 2023. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-289-195-4. [COBISS.SI-ID 170119171]
179. DIRDENY, Stan. Vagabundi. 2, Čarovniški rod : fantazijski roman. Maribor: samozal., 2023. 2 zv. (249; 261 str.). ISBN 978-961-96305-6-3, ISBN 978-961-96305-7-0. [COBISS.SI-ID 167460611]
180. DIRDENY, Stan. Vagabundi. 3, Časovna past : fantazijski roman. Maribor: samozal., 2023. 2 zv. (304; 289 str.). ISBN 978-961-96305-8-7, ISBN 978-961-96305-9-4. [COBISS.SI-ID 167461379]
181. DORIA, Julia (avtor, ilustrator). Zima je prišla. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2024. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-7093-22-3. [COBISS.SI-ID 170187011]
182. DREV JUH, Tesa. Zmajček na tržnici sanj. Jezero: Morfemplus, 2023. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-7146-29-5. [COBISS.SI-ID 102824195]
183. ERŽEN NOVAK, Majda. Dogodivščine lisičke Viktorije. 1. izd. Maribor: Azur Mistral, 2023. [24] str., ilustr., note. ISBN 978-961-96186-0-8. [COBISS.SI-ID 145247491]
184. ESCANDELL, Víctor (avtor, ilustrator), ELIZEGI, Rebeka. Male božične uganke. Jezero: Morfemplus, 2024. 1 kartonka ([26] str.), ilustr. ISBN 978-961-7203-25-7. [COBISS.SI-ID 154952195]
185. FURLAN, Alja (avtor, avtor dodatnega besedila). Napolitanka. 1. natis. Branik: Izobraževalni zavod Margarana, 2023. [52] str., ilustr. ISBN 978-961-96196-1-2. [COBISS.SI-ID 168457731]
186. GAIMAN, Neil. What you need to be warm. London [etc.]: Bloomsbury Children's Books, 2023. [29] str., ilustr. ISBN 978-1-5266-6061-9. [COBISS.SI-ID 175092483]
187. GREGORIČ GORENC, Barbara. Pilotka. Trst: Mladika, 2023. 52 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-349-2. [COBISS.SI-ID 167054851]
188. HAIG, Matt. Deček, ki so mu rekli Božiček. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-7214-08-6, ISBN 978-961-7214-09-3. [COBISS.SI-ID 167458819]
189. HARKNESS, Rose. Dihaj : [zgodba o čuječnosti in vodnik za najmlajše]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 1 kartonka ([22] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5481-8. [COBISS.SI-ID 149916419]
190. HARKNESS, Rose. Razmigaj se : [zgodba o jogi in vodnik po položajih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 1 kartonka ([22] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5482-5. [COBISS.SI-ID 149917187]
191. JANŽA, Aljaž (avtor, ilustrator). Beli : golob, ki je pozabil leteti. Ljubljana: Lepa beseda, 2023. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6766-43-2. [COBISS.SI-ID 153485315]
192. KARLOVŠEK, Boris. Hana in Bambina. 1. izd. Ig: Kiroja, 2023. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-96302-2-8. [COBISS.SI-ID 167588867]
193. KONC LORENZUTTI, Nataša. Jutri bom siten kot pes. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2023. 121 str., ilustr. Zbirka Čudaške prigode. ISBN 978-961-7132-91-5. [COBISS.SI-ID 169566979]
194. KOREN, Majda. Protideževna juha. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2023. [31] str., ilustr. Gugalnica. ISBN 978-961-7132-89-2. [COBISS.SI-ID 166381315]
195. KRALJ, Mojca. Puhek je našel dom. Ljubljana: Ekslibris, 2023. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-7094-67-1. [COBISS.SI-ID 165730819]
196. KRALJIČ, Helena. Božič v gozdu. Jezero: Morfemplus, 2023. [25] str., ilustr. Zbirka Gozdne zgodbe. ISBN 978-961-7146-80-6. [COBISS.SI-ID 135185923]
197. KRALJIČ, Helena. Christmas in the forest. Jezero: Morfemplus, 2023. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-7203-00-4. [COBISS.SI-ID 146030339]
198. KRANČAN, David (avtor, ilustrator), BOBIČ, Jurij. Mala Mara. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2023. 63 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-364-6. [COBISS.SI-ID 171009283]
199. KRAVOS, Marko. Zlatorog : pripoved iz davnih časov. 1. natis. Maribor: Pivec, 2023. [69] str., ilustr. ISBN 978-961-7164-95-4. [COBISS.SI-ID 162759939]
200. KUNTNER, Jernej. Berta. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2023. [35] str., ilustr. ISBN 978-961-278-669-4. [COBISS.SI-ID 168663299]
201. LAINŠČEK, Feri. Na dvorišču ni ograje. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2023. [47] str., ilustr. ISBN 978-961-261-722-6. [COBISS.SI-ID 169384451]
202. LESKOVEC, Anita. Križ kraž ugankarski kolaž. Jezero: Morfemplus, 2023. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-7146-40-0. [COBISS.SI-ID 107096067]
203. LIBENSON, Terri. Le Jaime. Izola: Grlica, 2023. 249 str., ilustr. Emmie & prijatelji. ISBN 978-961-244-428-0. [COBISS.SI-ID 159214339]
204. LITCHFIELD, David (avtor, ilustrator). Mali Božiček iz čudežne prodajalnice igrač. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. [39] str., ilustr. ISBN 978-961-7201-67-3. [COBISS.SI-ID 157098243]
205. Ljubljenčki : knjiga z 10 zvoki. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5454-2. [COBISS.SI-ID 147704323]
206. LUTZ, Ferdinand (avtor, ilustrator). Q-R-T. [Knj. 2], Oki sam doma. Ljubljana: Zavod VigeVageKnjige, 2023. 101 str., ilustr. Risoromani. ISBN 978-961-7077-30-8. [COBISS.SI-ID 148320003]
207. MILLER, Kayla (avtor, ilustrator). Klik. Izola: Grlica, 2023. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-244-426-6. [COBISS.SI-ID 155312131]
208. Mojih prvih 100 besed. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 1 kartonka ([28] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5535-8. [COBISS.SI-ID 153367043]
209. Montessori za dojenčke. Velikost. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 1 kartonka ([22] str.), ilustr. ISBN 978-961-7201-46-8. [COBISS.SI-ID 150302211]
210. Montessori za dojenčke. Živali. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 1 kartonka ([22] str.), ilustr. ISBN 978-961-7201-45-1. [COBISS.SI-ID 150301955]
211. MORRIS, GOSCINNY, René. Bratje Dalton v metežu. 1. izd. Izola: Graffit, 2023. 46 str., ilustr. Lucky Luke. ISBN 978-961-7171-09-9. [COBISS.SI-ID 142551043]
212. MORRIS, GOSCINNY, René. Pobeg bratov Dalton. 1. izd. Izola: Graffit, 2023. 46 str., ilustr. Lucky Luke. ISBN 978-961-7171-11-2. [COBISS.SI-ID 150291715]
213. MOSS, Stephanie. Popolna zbirka sneženih zgodb : [11 prijetnih pravljic]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5547-1. [COBISS.SI-ID 154823427]
214. MUSTER, Miki (avtor, ilustrator). Težave z gradnjo ; Trije mušketirji. 1. natis. Ljubljana: Buch, 2023. 124 str., ilustr. Zvitorepec v barvah, knj. 15. ISBN 978-961-7085-32-7. [COBISS.SI-ID 164682755]
215. MUSTER, Miki (avtor, ilustrator). Trije hribolazci ; Na olimpiado ; Zelena dolina. 1. natis. Ljubljana: Buch, 2023. 128 str., ilustr. Zvitorepec v barvah, knj. 14. ISBN 978-961-7085-31-0. [COBISS.SI-ID 164682499]
216. OSÉS, Beatriz. Erik Vogler in napačno dekle. 1. natis. Medvode: Malinc, 2023. 177 str., ilustr. Zbirka Erik Vogler. ISBN 978-961-7122-65-7. [COBISS.SI-ID 167270403]
217. OSÉS, Beatriz. Erik Vogler in prekletstvo gradu Misty Abbey. 1. natis. Medvode: Malinc, 2023. 162 str., ilustr. Zbirka Erik Vogler. ISBN 978-961-7122-64-0. [COBISS.SI-ID 167269379]
218. PETEK LEVOKOV, Milan. Matic in angel varuh. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2023. 31 str., ilustr. ISBN 979-12-80793-13-3. [COBISS.SI-ID 167553539]
219. PETROVIĆ, Jasminka. 35 kalorij brez sladkorja. 1. natis. Medvode: Malinc, 2023. 136 str. ISBN 978-961-7122-67-1. [COBISS.SI-ID 168231683]
220. PIRNAT, Rajko, PIRNAT, Tadeja. Peter in zmaj. 1. izd. Ljubljana: Multa Verba Books, 2023. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-96218-1-3. [COBISS.SI-ID 152470531]
221. Pridni medo. Reševalec : za majhne šapice!. Jezero: Morfemplus, 2022. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-7146-18-9. [COBISS.SI-ID 93138179]
222. Prve besede : knjiga z 10 zvoki. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5509-9. [COBISS.SI-ID 151564547]
223. Prve številke : knjiga z 10 zvoki. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5510-5. [COBISS.SI-ID 151564803]
224. REITMEYER, Andrea (avtor, ilustrator). Pingvin Čopko je naš. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2023. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-96334-0-3. [COBISS.SI-ID 160723203]
225. STEPANČIČ, Damijan (ilustrator), SAKSIDA, Igor. Avtomoto mravlje. 1. izd. Dob: Miš, 2023. [83] str., ilustr. ISBN 978-961-272-672-0. [COBISS.SI-ID 170585603]
226. SUHODOLČAN, Primož. Peter Nos. Kaj bom, ko bom velik?. 1. izd. Ravne na Koroškem: Suhodolčan, 2023. [28] str., ilustr. Zbirka Peter Nos. ISBN 978-961-7194-25-8. [COBISS.SI-ID 169569283]
227. UDERZO, Albert (ilustrator), GOSCINNY, René. Asterix in kotliček : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino. 1. izd. Ljubljana: Graffit, 2023. 48 str., ilustr. Asterix, 13. ISBN 978-961-7171-17-4. [COBISS.SI-ID 166277123]
228. ZEP (avtor, ilustrator). Titeuf. Nadja se poroči. Izola: Graffit, 2023. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-7171-16-7. [COBISS.SI-ID 165544451]
229. Želja. Zagreb: Egmont, 2023. 96 str., ilustr. ISBN 978-953-13-2654-4. [COBISS.SI-ID 169785347]

 


82-F-odr Igrani filmi za odrasle

230. Les amandiers = Večno mladi. Logatec: Go Partner, 2023. 1 video DVD (121 min, 11 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt14976386/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_8_nm_0_q_les%2520aman. [COBISS.SI-ID 168255747]
nagrada: Cezar, 2023 (obetajoča igralka)
231. Le bleu du caftan = Modri kaftan. Logatec: Go Partner, 2023. 1 video DVD (117 min, 41 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt17679584/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_7_nm_1_q_le%2520bl. [COBISS.SI-ID 168375299]
nagrada: Cannes, 2022 (režiserka)
232. La ligne = Črta. Logatec: Go Partner, 2023. 1 video DVD (99 min, 7 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt13086492/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_7_nm_1_q_la%2520ligne. [COBISS.SI-ID 158985731]
233. Nostalgia = Nostalgija. Logatec: Go Partner, 2023. 1 video DVD (113 min, 14 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt14034614/?ref_=nv_sr_srsg_2_tt_8_nm_0_q_nostalgia. [COBISS.SI-ID 173241347]
234. Revoir Paris = Spomini na Pariz. Logatec: Go Partner, 2023. 1 video DVD (99 min, 14 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt15329224/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_8_nm_0_q_revoir%2520paris. [COBISS.SI-ID 168163075]
nagrada: Cezar, 2023 (glavna ženska vloga)
235. Saint Omer. Logatec: Go Partner, 2023. 1 video DVD (117 min, 51 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt15376894/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_3_nm_5_q_saint%2520omer. [COBISS.SI-ID 173235459]
nagrada: Cezar, 2023 (film); Benetke, 2022 (režiserka)
236. Speak no evil = Ne povejte nikomur. Logatec: Go Partner, 2023. 1 video DVD (93 min, 50 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt14253846/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 173169667]
237. Vildmænd = [Divjaki]. Logatec: Go Partner, 2023. 1 video DVD (98 min, 12 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt11328762/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_8_nm_0_q_vildm. [COBISS.SI-ID 168298243]

 


82-F-otr Filmi in risanke za otroke

238. Gajin svet 2. Logatec: Go Partner, 2023. 1 video DVD (92 min, 17 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt21964508/?ref_=nv_sr_srsg_4_tt_2_nm_6_q_gajin%2520, https://bsf.si/sl/film/gajin-svet-2/. [COBISS.SI-ID 173132291]
239. Mon chat & moi : la grande aventure de Rroû = Jaz in moj muc Ru : [velika mačja dogodivščina]. Logatec: Go Partner, 2023. 1 video DVD (79 min, 30 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt15097144/?ref_=nv_sr_srsg_0_tt_3_nm_5_q_mon%2520chat%2520et%2520. [COBISS.SI-ID 168684547]
240. Der Pfad = Pot. Logatec: Go Partner, 2023. 1 video DVD (95 min, 18 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt13453138/. [COBISS.SI-ID 168350211]

 


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

241. HARAMIJA, Dragica (urednik, avtor dodatnega besedila). Bee Curious : Slovenia's best for young readers : [an anthology of contemporary Slovene children’s and young adult literature]. Gift ed. Ljubljana: Slovene Writers' Association, 2023. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-6995-93-1. [COBISS.SI-ID 146798595]
242. GUDOVIĆ, Milosav. De profundis : Heidegger in pesniška hierodiceja. Ljubljana: KUD Logos, 2023. 411 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 89. ISBN 978-961-7155-19-8. [COBISS.SI-ID 156883459]
243. JEŽ, Andraž (urednik, recenzent). Slovenska literatura in umetnost v družbenih kontekstih. 1. natis. Ljubljana: Založba Univerze, 2023. 426 str., ilustr. Zbirka Obdobja, 42. ISBN 978-961-297-200-4. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/knjige/gradiva/zborniki-simpozija-obdobja/obdobja-42_zbornik/, http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-LH9OCC5R, DOI: 10.4312/Obdobja.42.2784-7152. [COBISS.SI-ID 170574083]

 


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

244. BEZIN, Erika, DOLHAR, Poljanka, TRETJAK, Mitja (avtor dodatnega besedila, urednik). Kako lep je Trst : prvi slovenski vodnik po Trstu in okolici. Nova razširjena izd. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2023. 207 str., str. A-H, ilustr. ISBN 978-88-7174-365-3. [COBISS.SI-ID 170429955]
245. DEŽNAK, Zvone. Samoupravni tajkun. Celje: Grafika Gracer, 2023. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-7131-45-1. [COBISS.SI-ID 168624899]
246. KRAMAR, Slavko Alojz, TODOROVSKI, Ilinka (urednik, avtor dodatnega besedila). Slovenski taboriščniki v Jasenovcu : knjiga imen in obrazov. Zagreb: Slovenski dom: Svet slovenske narodne manjšine Mesta, cop. 2023. 272 str., ilustr., portreti. ISBN 978-953-8300-06-6. [COBISS.SI-ID 172806403]
247. KURINČIČ, Jože, PODBERSIČ, Renato (urednik), PODBERSIČ, Renato (urednik, avtor dodatnega besedila). Anton Rutar : vrli mož izpod Krna. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2023. 327 str., ilustr. Naše korenine, 32. ISBN 979-12-80793-16-4. [COBISS.SI-ID 169491459]
248. MARTELANC, Angel. Razmisleki o naši preteklosti : ali je naša zgodovina "ta" prava?. 2., razširjena izd. Ljubljana: Jutro, 2023. 180 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7024-25-8. [COBISS.SI-ID 168553987]
249. PERRY, Matthew. Friends, lovers and the big terrible thing : a memoir. London: Headline, cop. 2022. XII, 250 str., [16] str. pril. ISBN 978-1-4722-9593-4, ISBN 978-1-4722-9594-1. [COBISS.SI-ID 133024771]
250. SENEGAČNIK, Jurij (avtor, fotograf). Geografija sodobne Slovenije 1. Učbenik za 3. letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2023. 127 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7121-32-2. [COBISS.SI-ID 158865155]
251. SENEGAČNIK, Jurij (avtor, fotograf). Geografija sodobne Slovenije 1. Učbenik za 3. letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2022. 127 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7121-32-2. [COBISS.SI-ID 116598787]
252. SENEGAČNIK, Jurij (avtor, fotograf). Geografija sodobne Slovenije 2. Učbenik za 4. letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2023. 126 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7121-35-3. [COBISS.SI-ID 158866179]
253. SENEGAČNIK, Jurij (avtor, fotograf). Geografija sodobnega sveta. Učbenik za 2. letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2023. 142, [10] str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7070-65-1. [COBISS.SI-ID 158866691]
254. SENEGAČNIK, Jurij (avtor, fotograf), DROBNJAK, Borut. Obča geografija. Učbenik za 1. letnik gimnazije. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2023. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-7070-84-2. [COBISS.SI-ID 153246979]
255. SIVEC, Ivan (avtor, fotograf), IRGOLIČ, Rafko (pevec, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena). Nepozabno življenje : življenje in delo priljubljenega pevca Rafka Irgoliča : avtorizirana biografija. 1. izd. Brezovica pri Ljubljani: Zavod Iskreni, 2023. 151 str., ilustr. Zbirka Biografije, 1. ISBN 978-961-95992-6-6. [COBISS.SI-ID 169382915]
256. JUG-HARTMAN, Maja (urednik). Skrivni opazovalec oblega gradove. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2023. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-7163-35-3. [COBISS.SI-ID 168654339]
257. JUG-HARTMAN, Maja (urednik). Skrivni opazovalec si ogleduje svetovna čudesa. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2023. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-7163-36-0. [COBISS.SI-ID 168655619]
258. YLLA-SOMERS, Christophe. Mi, naša zgodovina. Jezero: Morfemplus, 2023. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-7146-64-6. [COBISS.SI-ID 116628483]
259. ŠTEINER, Martin (urednik). Zbornik ob 130-letnici ptujskega muzeja. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj – Ormož, 2023. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-96331-0-6. [COBISS.SI-ID 160625411]
260. FRANTAR, Špela, MAJNIK, Špela (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Zgodovina. 1. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2023. 2 zv., ilustr., zvd. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6899-54-3. [COBISS.SI-ID 167810051]
261. FRANTAR, Špela, KRIVEC ČARMAN, Damjana, ŠKRLJ POČKAJ, Sonja, GOLOB, Nataša, VIČIČ KRABONJA, Maja, LAZAR, Tomaž, OBLAK, Mirjam (avtor, urednik). Zgodovina 2 : srednji in novi vek : učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazij. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 319 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-5357-3. [COBISS.SI-ID 86606595]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 4. 1. 2024

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam