skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

april 2019

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Vsebina


0 Splošno

1. CIOL, Elio (umetnik), CIOL, Stefano (umetnik). Prisotnost svetlobe = Abitudine della luce, 31.1.-10.3.2019, Galerija mesta Ptuj. Ptuj: Mestna občina, 2019. [25] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 96075521]
2. DEMŠAR, Franci, KONTLER-SALAMON, Jasna. Slovenska znanost : akademska igra ali adut družbenega napredka. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2019. 190 str., ilustr. Znanstvene monografije Fakultete za management Koper. ISBN 978-961-7055-42-9. [COBISS.SI-ID 297686784]
3. GLENDAY, Craig (urednik). Guinness world records. Znanost. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 215 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-00-4089-7. [COBISS.SI-ID 298860032]
4. ŠMITEK, Zmago. Šelest divjine : zeleno dno našega kozmosa. Ljubljana: Beletrina, 2019. 500 str., ilustr. Knjižna zbirka Koda. ISBN 978-961-284-530-8. [COBISS.SI-ID 299353088]


1 Filozofija. Psihologija.

5. BARTHES, Roland. Fragmenti ljubezenskega diskurza. Druga, popravljena izd. Ljubljana: Založba /*cf., 2019. 304 str., ilustr. Rdeča zbirka. ISBN 978-961-257-097-2. [COBISS.SI-ID 298889984]
6. BUTLER, Judith, LACLAU, Ernesto, ŽIŽEK, Slavoj. Kontingenca, hegemonija, univerzalnost. Ljubljana: Krtina, 2019. 343 str. Zbirka Krt, 188. ISBN 978-961-260-120-1. ISSN 1408-1105. [COBISS.SI-ID 298719488]
7. CLOCHARD, Séverine, CAMACHO, Sophy, DIDIER, Claire, GOT, Julie, LOUET, Isabelle, RÉMY, Laurence. Hura za punce! : vodnik skozi prednajstniški čas. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3832-7. [COBISS.SI-ID 298588672]
8. FORSSÉN EHRLIN, Carl-Johan. Pogumni Luka. Narobe teden. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5398-6. [COBISS.SI-ID 298203392]
9. FORTIN, Leticija. Z energijo živim. Koper: Lučko, 2019. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-290-161-5. [COBISS.SI-ID 299418880]
10. KALSCHED, Donald. Notranji svet travme : arhetipske obrambe osebnega duha. Ljubljana: Hermes IPAL, 2019. 275 str. ISBN 978-961-6967-35-8. [COBISS.SI-ID 298882816]
11. KURIR-BOROVČIĆ, Mateja. Arhitektura moderne in das Unheimliche : Heidegger, Freud in Le Corbusier. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018. 208 str., graf. prikazi. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-14-3. [COBISS.SI-ID 298981120]
12. LACAN, Jacques. Govorim zidovom : pogovori v kapeli Svete Ane. Ljubljana: Studia humanitatis, 2019. 81 str., ilustr. Zbirka Varia. ISBN 978-961-6798-84-6. [COBISS.SI-ID 299061248]
13. LEVINE, Peter A., KLINE, Maggie. Skupaj premagujmo travme in stres : kako pri otrocih krepimo samozavest in psihično odpornost : [priročnik za starše]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 261 str., fotogr. ISBN 978-961-01-5147-0. [COBISS.SI-ID 298761216]
14. MENDOZA-JONES, Cassie. Vse je v redu : kako zaupati in se predati višjemu načrtu. 1. natis. Ljubljana: BP, 2019. XVI, 295 str., tabele. ISBN 978-961-7001-19-8. [COBISS.SI-ID 298979328]
15. MYR, Yan. Prva pomembna knjiga za velike in male otroke. 1. izd. Ormož: Topmoods, 2018. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-288-832-9. [COBISS.SI-ID 297010688]
16. PRENTISS, Chris. Zen in umetnost doživljanja sreče. 1. natis. Celje: Zavod Gaia planet, 2018. 141 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-94541-1-4. [COBISS.SI-ID 297439488]
17. RAIN, Joseph. Nedokončana knjiga o tem kdo smo? : prvi koraki do samoodkrivanja. Prvi natis. Ljubljana: samozal. J. Rain, Asanti Group International, 2019. Zv. <1->. ISBN 978-961-94638-0-2, ISBN 978-961-94638-1-9. [COBISS.SI-ID 298423040]
18. ROBBINS, Mel. Pravilo 5 sekund : preoblikujete si življenje, službo in samozavest z vsakdanjim pogumom. Brežice: Primus, 2019. 285 str., ilustr. Zbirka SamoSvoji. ISBN 978-961-7033-64-9. [COBISS.SI-ID 298092288]
19. VALENTINI, Katarina K. Moj narcisek in jaz : kako najti srečo. Ljubljana: samozal. K. K. Valentini, 2019. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-290-104-2. [COBISS.SI-ID 299031040]


2 Verstvo. Bogoslovje.

20. ČUŠIN, Gregor. Moj mali besednjak od Ž do A. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2019. 98 str. ISBN 978-961-278-436-2. [COBISS.SI-ID 299333120]
21. HÖFLER, Janez. Lastniške cerkve v Sloveniji : raziskana, registrirana in potencialna zgodnjesrednjeveška grobišča. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2019. 140 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7004-07-6. [COBISS.SI-ID 297354496]
22. JAMNIK, Boštjan (urednik). Imaš moč : priročnik za oblikovanje otrok in doraščajočih : oratorij 2019. Ljubljana: Salve, 2019. 189 str., ilustr. Zbirka Animator, 37. ISBN 978-961-211-995-9. [COBISS.SI-ID 298703872]
23. KOZAR, Lojze. Panonski cvetovi za Marijo : ob stoletnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 74 str. ISBN 978-961-278-434-8. [COBISS.SI-ID 299266560]
24. LA MÈRE. Integralna joga : izbrani članki in pogovori. Lesce: Harmonia, zavod za kulturo, 2019. XVIII, 243 str., sl. avtorice. ISBN 978-961-290-015-1. [COBISS.SI-ID 298318080]
25. PADMA SAMBHAVA. Popolna zgodovina mojih rojstev ; Tibetanska knjiga velike odrešitve ; Um. 1. izd. Rob: Amalietti & Amalietti, 2019. 147 str., ilustr. Zbirka Vadžrajana. ISBN 978-961-7036-33-6. [COBISS.SI-ID 299580928]
26. PRINCE, Derek. Božji načrt za tvoj denar : pravi odnos do denarja razodeva tvoj odnos do Boga in obrodi prave sadove. 1. izd. [Košice]: Dunamis, 2019. 72 str. ISBN 978-80-89204-74-8. [COBISS.SI-ID 299541504]
27. ROSINI, Fabio. Samo ljubezen ustvarja : duhovna dela usmiljenja. 1. izd. Ljubljana: Emanuel, 2019. 193 str. ISBN 978-961-7019-11-7. [COBISS.SI-ID 299127808]
28. SMITH, Dennis Edwin. 40 dni : molitve in posvečenja za pripravo na Jezusov drugi prihod. 1. izd. Ljubljana: Logos, 2019. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-94340-5-5. [COBISS.SI-ID 299349760]


3 Družbene vede.

29. ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 96332545]
30. Evropa 2019. Ljubljana: Mladina časopisno podjetje, 2019. 80 str., ilustr. Mladina, 2019, posebna predvolilna št. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 23355189]
31. FERFILA, Bogomil. Islamska republika Pakistan : med demokracijo in vojaško diktaturo. Ljubljana: Demat, 2019. 148 str., tabele. ISBN 978-961-7045-10-9. [COBISS.SI-ID 299149824]
32. FINK-HAFNER, Danica. Britanska demokracija : suverenost parlamenta. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019. IX, 241 str., ilustr. Knjižna zbirka Politika. ISBN 978-961-235-874-7. [COBISS.SI-ID 298903552]
33. KRALJIĆ, Suzana (urednik), KLOJČNIK, Jasmina (urednik). From an individual to the European integration : discussion on the future of Europe : liber amicorum in honour of prof. emer. dr. Silvo Devetak on the occasion of his 80th birthday. 1st ed. Maribor: University of Maribor Press, 2019. IV, 580 str., ilustr. ISBN 978-961-286-216-9. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/378. [COBISS.SI-ID 95803137]
34. GABRIČ, Aleš. V senci politike : opozicija komunistični oblasti v Sloveniji po letu 1945. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-282-332-0. [COBISS.SI-ID 299162880]
35. FLAKER, Vito, FICKO, Katarina, GREBENC, Vera, MALI, Jana, NAGODE, Mateja, RAFAELIČ, Andreja. Hitra ocena potreb in storitev. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. 359 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6569-67-5. [COBISS.SI-ID 96339713]
36. KUHAR, Roman (urednik). Identitete na presečišču kriz. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 192 str., ilustr. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-06-0171-5. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 299137024]
37. JOŽEF-BEG, Jožica. Razvijanje ključnih zmožnosti pri pouku književnosti v gimnaziji. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2019. 278 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Slavistična knjižnica, 20. ISBN 978-961-6715-26-3. ISSN 2670-4447. [COBISS.SI-ID 293235712]
38. JUUL, Jesper. Od krušnih do bonus staršev : priložnosti in izzivi sestavljenih družin. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2019. 102 str. ISBN 978-961-261-505-5. [COBISS.SI-ID 298910720]
39. KAVČIČ, Samo. Nova civilna družba : brezkompromisno izkoreninjenje korupcije. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2019. 90 str. Sprejeto, 017. ISBN 978-961-7030-80-8. [COBISS.SI-ID 96272129]
40. KIYOSAKI, Robert T., LECHTER, Sharon L. Bogati očka, revni očka : kaj svoje otroke učijo bogati, revni in pripadniki srednjega razreda pa ne!. 1. izd. Varaždin: "Katarina Zrinski", 2009. 230 str., ilustr. Biblioteka 21. stoletje. ISBN 978-953-236-167-4. [COBISS.SI-ID 9994913]
41. KUKOVIČ, Simona, HAČEK, Miro. Lokalno politično vodenje : glas svetnikov. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2018. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-235-869-3. [COBISS.SI-ID 298391040]
42. LETNAR ČERNIČ, Jernej. Slovenija na razpotju : geneza varstva človekovih pravic v slovenski družbi : [znanstvena monografija]. 1. natis. Kranj: Nova univerza, Fakulteta za državne in evropske študije, 2018. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-6901-11-6. [COBISS.SI-ID 298037760]
43. FICKO, Tjaša (avtor, urednik). Ljubljana for you : [2007-2017]. Ljubljana: City of Ljubljana, 2019. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-81-6. [COBISS.SI-ID 298729728]
44. LYNGGAARD, Smilla. Otroci z močno voljo : kako v miru živeti z njimi in s sabo. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za sodobno družino Manami, 2019. 127 str. ISBN 978-961-92870-4-0. [COBISS.SI-ID 299011072]
45. MARSHALL, Tim. Ujetniki geografije : deset zemljevidov, ki povedo vse, kar moramo vedeti o globalni politiki. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4116-0, ISBN 978-961-00-4117-7. [COBISS.SI-ID 299286016]
46. ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (urednik). Promocija zdravja v VIZ : zbornik. Ljubljana: MiB, 2019. 376 str., ilustr. ISBN 978-961-7040-06-7. [COBISS.SI-ID 299414272]
47. MLAKAR, Anja (avtor, prevajalec povzetka), KROPEJ TELBAN, Monika (recenzent, urednik). Skrivnostni tujec in demonski sovražnik : drugi in drugost v slovenski slovstveni folklori. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 240 str., ilustr. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 14. ISBN 978-961-05-0169-5. [COBISS.SI-ID 299120896]
48. MOČNIK, Dijana, DUH, Mojca, CRNOGAJ, Katja, ŠIREC, Karin (urednik, avtor dodatnega besedila), REBERNIK, Miroslav (urednik, avtor dodatnega besedila). Slovenska podjetniška demografija in prenos podjetij : slovenski podjetniški observatorij 2018. 1. izd. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 120 str., ilustr. Slovenski podjetniški observatorij. ISBN 978-961-286-242-8. ISSN 1854-8040. http://ipmmp.um.si/slovenski-podjetniski-observatorij/spo-monografije/, DOI: 10.18690/978-961-286-242-8. [COBISS.SI-ID 96215553]
49. MOLEK, Nadia, KALC, Aleksej (urednik). Biti Slovenec v Argentini : kompleksnost identitetnih procesov argentinskih Slovencev. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 196 str., ilustr. Zbirka Migracije, 29. ISBN 978-961-05-0163-3. ISSN 1580-7401. [COBISS.SI-ID 298827776]
50. PEČARIČ, Mirko. Osnove splošnega upravnega prava. Ponatis 1. dopolnjene in predelane izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2019. XV, 339 str., ilustr. ISBN 978-961-262-107-0. [COBISS.SI-ID 298932480]
51. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana (avtor, ilustrator). Drachen?!. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-01-5417-4. [COBISS.SI-ID 298616576]
52. RAMŠAK, Jure. (Samo)upravljanje intelekta : družbena kritika v poznosocialistični Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2019. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-287-110-9. [COBISS.SI-ID 298961664]
53. RAPILANE OBRAN, Nina. Nasilje nad ženskami - prav(n)e poti v varno življenje žensk in otrok : praktični vodnik po sodnih in upravnih postopkih. Dopolnjena in prenovljena izd. Ljubljana: Društvo za nenasilno komunikacijo: =Association for nonviolent communication, 2018. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-94249-6-4. [COBISS.SI-ID 298116096]
54. STROJIN ŠTAMPAR, Anja, ROMIH, Domen. Delniška družba z enotirnim sistemom upravljanja : teorija, praksa in vzorci. Ljubljana: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2018. 344 str. ISBN 978-961-6731-25-6. [COBISS.SI-ID 297743872]
55. ZVER, Milan, VALIČ ZVER, Andreja (urednik). 30 let zvestobe Sloveniji. Ljubljana: Nova obzorja, 2019. 241 str., ilustr. ISBN 978-961-6942-44-7. [COBISS.SI-ID 298959104]


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

56. BAJD, Barbara. Moje prve spomladanske cvetlice : preprost določevalni ključ. Prenovljena izd. Ljubljana: Hart, 2019. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-48-4. [COBISS.SI-ID 299339264]
57. BANQUERI, Eduardo. Orientacija in zemljevidi. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019. 32 str., ilustr. Terenski vodniki. ISBN 978-961-251-454-9. [COBISS.SI-ID 297974016]
58. BANQUERI, Eduardo. Vreme. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019. 32 str., ilustr. Terenski vodniki. ISBN 978-961-251-455-6. [COBISS.SI-ID 297974528]
59. ČEH, Boris. Anorganska kemija. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019. XV, 351 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-94-5. [COBISS.SI-ID 299037696]
60. GRAJKOWSKI, Wojciech. Drevesa. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. XXXIV str., ilustr. ISBN 978-961-01-5368-9. [COBISS.SI-ID 297676032]
61. GRAUNAR, Mojca, PODLIPNIK, Mojca (avtor, ilustrator), CVIRN PAVLIN, Tanja. Kemija za gimnazije 3. Učbenik za organsko kemijo. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 248 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-02-0861-7. [COBISS.SI-ID 298156800]
62. HUDNIK, Maja, GALLI, Tanja. Matematik Nande 1 : zbirka nalog za matematiko v 1. razredu. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5354-2. [COBISS.SI-ID 299250176]
63. JACKSON, Tom. Periodni sistem : slikovna enciklopedija elementov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5385-6. [COBISS.SI-ID 298525696]
64. ŽELJKO, Lucija, VERBINC, Andreja, VATOVEC, Mitja, ŠTEFANČIČ, Mateja. Matematika 7 : učbenik za matematiko v sedmem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 284 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5340-5. [COBISS.SI-ID 299262720]
65. PINNINGTON, Andrea, BUCKINGHAM, Caz (avtor, ilustrator). Mala knjiga o pesmih vrtnih ptic. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019. 1 kartonka ([26] str.), ilustr. ISBN 978-961-251-450-1. [COBISS.SI-ID 297086720]


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

66. BRAJNIK, Erika. Otroci, starši in starostniki : naturopatski primeri dobre prakse. Vipava: Saeka, 2019. 158 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-93939-2-5. [COBISS.SI-ID 299237120]
67. UHAN, Mihaela (urednik), FAGANEL, Jože (urednik). Dan redkih bolezni, 28. februar 2019, Brdo pri Kranju. Mengeš: Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, 2019. 113 str., ilustr. Knjižica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, 9. ISBN 978-961-94523-1-8. [COBISS.SI-ID 298800384]
68. BORŠTNIK, Brane, LILEK, Nataša (urednik), 42. dnevi čebelarstva, Celje 2019. ApiSlovenija : [zbornik]. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, 2019. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-6516-74-7. [COBISS.SI-ID 298993408]
69. FRANCIS, Gavin. Preobrazbe telesa : o medicini in spremembah v človekovem življenju. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2019. 339 str., ilustr. Zbirka Odkrito. ISBN 978-961-7050-32-5. [COBISS.SI-ID 298767360]
70. GERBER, Stephanie. Eterična olja : nega za telo, dušo in dom iz žlahtne esence rastlin. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5110-4. [COBISS.SI-ID 298049280]
71. TEKAVČIČ POMPE, Manca (urednik, recenzent), GLOBOČNIK PETROVIČ, Mojca (urednik, recenzent), CVENKEL, Barbara (urednik, recenzent), VIDOVIĆ VALENTINČIČ, Nataša (urednik, recenzent). Otroška oftalmologija : izbrana poglavja iz oftalmologije. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Očesna klinika, 2019. 209 str., ilustr. ISBN 978-961-6442-90-9. [COBISS.SI-ID 299170304]
72. BIJOL, Alenka (urednik). Kako s preventivnimi programi še bolj poskrbimo za svoje zdravje : zbornik predavanj strokovnega srečanja, Bled, 7. marec 2019. Kranj: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, 2019. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-94658-0-6. [COBISS.SI-ID 299087872]
73. KORON, Darinka (avtor, fotograf). Gojenje jagodičja. Ljubljana: Kmečki glas, 2019. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-203-490-0. [COBISS.SI-ID 299034880]
74. ŠIVIC, Franc (urednik). Monografija o organiziranem slovenskem čebelarstvu. 1. izd. Brdo pri Lukovici: Čebelarska zveza Slovenije, 2019. 235 str., fotogr. ISBN 978-961-6516-75-4. [COBISS.SI-ID 299044608]
75. KRALJIĆ, Suzana (urednik), REBERŠEK GORIŠEK, Jelka (urednik), RIJAVEC, Vesna (urednik), 28. Posvetovanje Medicina, pravo in družba, 28. - 30. marec 2019, Maribor, Slovenija. Globalizacija medicine v 21. stoletju. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. IV, 348 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-247-3. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/398. [COBISS.SI-ID 96320257]
76. ROBBINS, John. Zdravi pri stotih : znanstveno dokazane skrivnosti najbolj zdravih in dolgoživih ljudi na svetu. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2019. 499 str. ISBN 978-961-6861-85-4. [COBISS.SI-ID 299191040]
77. SOLAR, Anita (avtor, fotograf). Lupinarji : oreh, leska, kostanj, mandelj. Ljubljana: Kmečki glas, 2019. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-203-492-4. [COBISS.SI-ID 298722048]
78. STRELECKY, John P. Velikih pet za življenje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 256 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-00-4123-8, ISBN 978-961-00-4124-5. [COBISS.SI-ID 299373824]
79. JENKO, Marta. Vaje letenja : Srednja šola za lesarstvo Škofja Loka : izdelki 2018 = Exercise in flying : Secondary School for Wood Engineering : products [2018]. Škofja Loka: Šolski center, Srednja šola za lesarstvo, 2019. 75, [8] str., fotogr. ISBN 978-961-91986-6-7. [COBISS.SI-ID 298640640]
80. TIČAR, Zdenka. Zdravstvena zakonodaja : etika in filozofija zdravstvene nege z zdravstveno zakonodajo : skripta za študijski program Zdravstvena nega (VS). [Jesenice]: Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, 2019. 169 str., ilustr. ISBN 978-961-6888-40-0. [COBISS.SI-ID 95752961]
81. TUŠKEJ, Mitja. Hokus pokus: fokus : kako osredotočiti zgodbo znamke, da bodo komunikacije dolgoročno učinkovite. Ljubljana: Medijski partner, 2019. 343 str., ilustr. ISBN 978-961-94415-1-0. [COBISS.SI-ID 299062016]
82. WEBSTER, Richard. Feng šuj : 101 nasvet za vaš dom : preobrazite svoj dom v magnet za srečo in obilje. 1. natis. Celje: Zavod Gaia planet, 2019. 140 str., ilustr., načrti. ISBN 978-961-94541-7-6. [COBISS.SI-ID 299455232]
83. WENNERSCHOU, Lasse (avtor, ilustrator). Umetnost zdravilne evritmije : zavestna pot do življenjskih sil. Ljubljana: Evpos, 2018. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-288-946-3. [COBISS.SI-ID 297578496]
84. PERNAT, Silva, KISNER, Nevenka, ROZMAN, Marija, KLASINC, Melita. Zdravstvena nega 1 : učbenik za 1. letnik srednjega strokovnega izobraževanja za program tehnik zdravstvene nege pri predmetu zdravstvena nega in prva pomoč. 1. izd. Maribor: Pivec, 2006. 173 str., ilustr. ISBN 961-6494-06-6. [COBISS.SI-ID 57220609]
85. KLASINC, Melita, ROZMAN, Marija, KISNER, Nevenka, PERNAT, Silva. Zdravstvena nega 3 : učbenik za srednje tehniško oziroma strokovno izobraževanje, program tehnik zdravstvene nege, predmet Zdravstvena nega in prva pomoč : 3. letnik. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2007. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-6494-40-3. [COBISS.SI-ID 58816257]
86. PRETNAR-OBLAK, Janja (urednik), ŠTEBLAJ, Simona (urednik). Žilna nevrologija III. Slikovna diagnostika pri bolniku z možgansko kapjo : učbenik. Ljubljana: Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center: Združenje nevrologov Slovenije - Slovensko zdravniško društvo: Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta, 2019. 380 str., ilustr. ISBN 978-961-94154-5-0. [COBISS.SI-ID 298405888]


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

87. MOHORČIČ, Tea (avtor, urednik), MIKLAVČIČ PINTARIČ, Magda, PREŠIČEK, Dejan, ZUPAN, Gojko. Akvareli : dokumenti dediščine = Watercolours : records of heritage. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije: = Republic of Slovenia, Ministry of Culture, 2018. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6370-28-8. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-1SSNV9NV/dbafa2c4-ad8d-4dc4-ba94-e94e346476b2/PDF. [COBISS.SI-ID 297964032]
88. DROSTE, Magdalena. Bauhaus : 1919-1933. Köln: Taschen, cop. 2019. 549 str., ilustr. ISBN 978-3-8365-6554-7. [COBISS.SI-ID 23312437]
89. ERPE, Sandra. Amy Winehouse. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2019. 103 str., ilustr. Zbirka Legende nikoli ne umrejo. ISBN 978-961-275-205-7, ISBN 978-961-275-206-4. [COBISS.SI-ID 298852864]
90. CHKOUTOVA, Sevda (umetnik), FIERRO, Inma (umetnik), ROUSSOPOULOS, Alexandra (umetnik), ŠPAROVEC, Lučka (umetnik), TIPPING, Morgan (umetnik), POLJŠAK FURLAN, Mateja (urednik). Five ladies : Sevda Chkoutova (Bolgarija-Avstrija/Bulgaria-Austria), Inma Fierro (Španija/Spain), Alexandra Roussopoulos (Grčija-Francija/Greece-France), Lučka Šparovec (Slovenija/Slovenia), Morgan Tipping (Velika Britanija/Great Britain) : Galerija Novak, Ljubljana, 6. 12. 2018 - 16. 12. 2018, Galerija Kibela, Maribor, 7. 12. 2018 - 4. 1. 2019, Mestna galerija Nova Gorica, 11. 1. 2019 - 1. 2. 2019. Nova Gorica: Kulturni dom, 2018. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 516344703]
91. GEGIČ, Mito (umetnik). Angeli v revirju = There are angels on the hunting grounds : Galerija Krško, Krško Gallery, 27. 11. 2018-9. 2. 2019. Krško: Kulturni dom Krško, enota Galerija, 2018. 14 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 299035904]
92. NATTER, Tobias Günter (urednik). Gustav Klimt : drawings & paintings. Köln: Taschen, cop. 2018. 663 str., ilustr. Bibliotheca universalis. ISBN 978-3-8365-6290-4. [COBISS.SI-ID 23311925]
93. JEVŠENAK, Timotej. Tendence : celjska arhitektura in urbanizem 1955-1985 = Celje architecture and urban planning 1955-1985. 2. natis. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2019. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-52-8. [COBISS.SI-ID 299242752]
94. AFIATY, Riksa, SOBAN, Tamara (urednik, prevajalec, avtor razstave). Južna ozvezdja: poetike neuvrščenih, Muzej sodobne umetnosti Metelkova, 7. 3. - 31. 8. 2019. Ljubljana: Moderna galerija, 2019. 185 str., ilustr. ISBN 978-961-206-137-1. [COBISS.SI-ID 298853120]
95. KRALJ, Arven Šakti (umetnik, prevajalec). Berem te = I read you : Galerija Krško, 28. september - 4. november 2018. Krško: Kulturni dom, 2018. 14 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 299036928]
96. LE HUCHE, Magali. Pako gre v opero. Jezero: Morfemplus, 2018. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-7034-27-1. [COBISS.SI-ID 294096640]
97. MUHOVIČ, Jožef. Vidno in nevidno : uvod v formalno likovno analizo : teorija, primeri, metode : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2018. 263 str., ilustr. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-13-6. [COBISS.SI-ID 298919936]
98. MUŠINOVIĆ, Mina (avtor, fotograf). O ženski spomeniški figuri na Gorenjskem po drugi svetovni vojni. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2019. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-94357-5-5. [COBISS.SI-ID 299416832]
99. PISK, Jernej. Filozofski pogled v drobovje športa. Ljubljana: Fakulteta za šport: Slovensko društvo za filozofijo športa, 2019. 376 str., ilustr., avtorj. sl. ISBN 978-961-6843-95-9. [COBISS.SI-ID 299051520]
100. POMPE, Gregor. Skice za zgodovino slovenske glasbe 20. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 275 str., ilustr., note. Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918. ISBN 978-961-06-0163-0. ISSN 2350-6350. [COBISS.SI-ID 298876160]
101. PUCELJ, Boštjan (umetnik, fotograf). WYSIWYG = TKVTD : what you see is what you get = to, kar vidiš, to dobiš : Grad Rajhenburg, 19. maj - 23. september 2018. [Brestanica]: Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg, 2018. 23 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 299116800]
102. RAVNIK, Jurij (avtor, fotograf). Kraški rob. Plezanje od severnega Jadrana do Vipavske doline : plezalni vodnik = Karst edge. Climbing from Northern Adriatic to Vipava valley : climbing guide. 1. izd. Kranj: Corax, 2019. 432 str., ilustr., zvd., portreti. ISBN 978-961-94625-0-8, ISBN 978-961-285-607-6. [COBISS.SI-ID 298510592]
103. SIVEC, Ivan. Miha Dovžan : fant z zlatimi prsti. Ljubljana: RGL, 2019. 344 str., ilustr., portreti, note, avtorj. sl. ISBN 978-961-290-073-1. [COBISS.SI-ID 298841344]
104. SOTELŠEK, Nina (avtor, fotograf), IVANIŠIN, Maja. Portretne plastike : 2. pogled v Štovičkov depo : 27. marec 2018 - 3. marec 2019. Krško: Kulturni dom, 2018. [16] str., fotogr. [COBISS.SI-ID 299021056]
105. AFIATY, Riksa, SOBAN, Tamara (urednik, prevajalec, avtor razstave). Southern constellations: the poetics of the non-aligned, Museum of Contemporary Art Metelkova, 7 March - 31 August 2019. Ljubljana: Moderna galerija, 2019. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-206-138-8. [COBISS.SI-ID 298873088]
106. STRITAR, Urška, STRITAR, Andrej. Z otroki v gore : [družinski izleti]. Dopolnjena in razširjena izd. Ljubljana: Sidarta, 2019. 240 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6027-90-8. [COBISS.SI-ID 299170816]
107. ŠERUGA GOLOB, Natalija (umetnik, urednik, avtor, fotograf), POLJŠAK FURLAN, Mateja (urednik). Salve Regina III : 15. 2.-8. 3. 2019, [Mestna galerija Nova Gorica]. Nova Gorica: Kulturni dom, 2019. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 516349311]
108. ŠKULJ, Edo (avtor, urednik), DOBRAVEC, Jurij (urednik, avtor, fotograf, ilustrator). Orgle Slovenije = Pipe organs of Slovenia. 1. izd. [Srednja vas v Bohinju]: Ars organi Sloveniae (Jarina Bohinj, kulturno društvo); Radovljica: Dobravec - storitve za zdravje, naravo in kulturo, 2018. 678 str., ilustr. ISBN 978-961-288-543-4. [COBISS.SI-ID 295329792]
109. WEISS, Jernej (urednik). Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju = The role of national opera houses in the 20th and 21st centuries. Koper: Založba Univerze na Primorskem; Ljubljana: Festival, 2019. 493 str., ilustr. Studia musicologica Labacensia, 3. ISBN 978-961-7055-52-8. ISSN 2536-2445. [COBISS.SI-ID 298821120]
110. VODOPIVEC, Ines, KOMEL, Dean (urednik), ZALAZNIK, Tomaž (urednik). Vivitur ingenio : renesančni mojstri knjižne grafike na Slovenskem : [znanstvena monografija]. 1. izd. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko: Nova univerza, Fakulteta za slovenske in mednarodne študije, 2018. 214 str., ilustr. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-12-9, ISBN 978-961-94475-1-2. [COBISS.SI-ID 297840640]


80 Jezikoslovje.

111. BETZ, Julika, BILLINA, Anneli. Deutsch für Besserwisser B1 : Typische Fehler verstehen und vermeiden. 1. Aufl. München: Hueber, 2016. 184 str., ilustr., 1 CD (MP3), stereo. Deutsch Üben, Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-19-027499-4. [COBISS.SI-ID 1115844190]
112. BETZ, Julika, BILLINA, Anneli. Hören & Sprechen. B2. 1. Aufl. München: Hueber, 2018. 157 str., ilustr. Deutsch üben. ISBN 978-3-19-637493-3. [COBISS.SI-ID 23314485]
113. BILLINA, Anneli. Deutsch für Besserwisser A1 : Typische Fehler verstehen und vermeiden. 1. Aufl. München: Hueber, 2016. 165 str., ilustr., 1 CD (MP3), stereo. Deutsch Üben, Deutsch als Fremdsprache. ISBN 978-3-19-007499-0. [COBISS.SI-ID 23315765]
114. BILLINA, Anneli. Hören & Sprechen. A2. 1. Aufl. München: Hueber, 2018. 114 str., ilustr. Deutsch üben. ISBN 978-3-19-677493-1. [COBISS.SI-ID 23313973]
115. BILLINA, Anneli. Hören & Sprechen. B1. 1. Aufl. München: Hueber, 2019. 133 str., ilustr. Deutsch üben. ISBN 978-3-19-717493-8. [COBISS.SI-ID 23314229]
116. BILLINA, Anneli. Lesen & Schreiben. A2. 1. Aufl. München: Hueber, 2018. 110 str., ilustr. Deutsch üben. ISBN 978-3-19-517493-0. [COBISS.SI-ID 23313461]
117. ČUDEN, Milena, HOČEVAR GREGORIČ, Mateja. Slovenščina 7. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v sedmem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-01-5352-8. [COBISS.SI-ID 299258624]
118. DEMIR, Roman. Mali slovar slovenskega znakovnega jezika : za začetnike. [S. l.]: R. Demir s.p., 2018. 1 video DVD (ca 30 min), barve in č-b, zvok (dolby digital stereo). [COBISS.SI-ID 5015909]
119. HÖLDRICH, Bettina. Lesen & Schreiben. A1. 1. Aufl. München: Hueber, 2018. 96 str., ilustr. Deutsch üben. ISBN 978-3-19-467493-6. [COBISS.SI-ID 23313205]
120. KARNIČAR, Ludvik, ŽEJN, Andrejka. Alfabetarij k Tezavru slovenskega ljudskega jezika na Koroškem. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2018. 290 str. Biblioteka, 18. ISBN 978-961-268-060-2. ISSN 1408-6344. [COBISS.SI-ID 298389248]
121. KNIRSCH, Monja. Hören & Sprechen. A1. 1. Aufl. München: Hueber, 2019. 72 str., ilustr. Deutsch üben. ISBN 978-3-19-907493-9. [COBISS.SI-ID 23313717]
122. Mein ertster Langenscheidt Deutsch. München: Langenscheidt, 2016. 59 str., ilustr. ISBN 978-3-468-20737-2. [COBISS.SI-ID 6021856]
123. MURPHY, Raymond. English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate learners of English : with answers and ebook. 5th ed. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2019. X, 380 str., ilustr. ISBN 978-1-108-58662-7. [COBISS.SI-ID 13235869]
124. OSTERMAN, Sonja, PETEK, Tomaž (avtor, lektor). Slovenščina 5. Samostojni delovni zvezek za slovenski jezik v petem razredu osnovne šole. 2. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 2 zv. (136;107 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5349-8, ISBN 978-961-01-5350-4. [COBISS.SI-ID 298681600]
125. BAVDEK, Mojca, PREMRU KAMPUŠ, Katja, SLEMENJAK, Tanja (avtor, urednik), ŠEKLI, Matej, TIVADAR, Hotimir, VOGEL, Jerica, HAFNER, Nataša (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Slovenščina. Razčlemba neumetnostnega besedila. 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2019. 2 zv. (145, 117 str.), ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6899-48-2. [COBISS.SI-ID 298724352]


82 Književnost.

126. ABELN, Reinhard. Ministrantske smešnice. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Društvo Mohorjeva družba, 2019. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-278-422-5. [COBISS.SI-ID 298715392]
127. ARBUZOV, Aleksej Nikolaevič. Tri drame. Ljubljana: Lud Šerpa, 2019. 215 str. Zbirka Klasična šerpa, 56. ISBN 978-961-6699-69-3. [COBISS.SI-ID 298205184]
128. AUSTEN, Jane. Pride and prejudice. Reissued. London: Puffin Books, 2019. 437 str. The sisterhood. ISBN 978-0-241-37488-7. [COBISS.SI-ID 7804339]
129. BARREAU, Nicolas. Kavarna malih čudežev. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 252 str. ISBN 978-961-00-4127-6, ISBN 978-961-00-4128-3. [COBISS.SI-ID 299428352]
130. BATTOCLETTI, Cristina. Hudičevo ogrinjalo. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. 142 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-602-5. [COBISS.SI-ID 298411264]
131. BYRNE, Kerrigan. Vojvoda z zmajskim tatujem. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 295 str. ISBN 978-961-00-4112-2, ISBN 978-961-00-4113-9. [COBISS.SI-ID 299267840]
132. CHRISTOPHER, Paul. Lost city of the templars. London: Penguin Books, 2014. 273 str. Penguin fiction. ISBN 978-0-718-17729-4. [COBISS.SI-ID 10919325]
133. CHRISTOPHER, Paul. Red templar. London: Penguin Books, 2013. 385 str. ISBN 978-0-718-15980-1. [COBISS.SI-ID 23359029]
134. CHRISTOPHER, Paul. The templar legion. London: Penguin Books, 2012. 351 str. ISBN 978-0-718-15977-1. [COBISS.SI-ID 9192734]
135. CHRISTOPHER, Paul. Valley of the templars. London: Penguin Books, 2013. 355 str. ISBN 978-0-718-17727-0. [COBISS.SI-ID 23359285]
136. CUNDRIČ, Valentin. Eurokrit. Jesenice: samozal. V. Cundrič; Žirovnica: Medium, 2019. 77 str. ISBN 978-961-94654-0-0. [COBISS.SI-ID 298977536]
137. DETELA, Lev. Nočna vožnja v Jeruzalem : izbrane pesmi 1964-2018. Celovec: Fran, 2019. 94 str. ISBN 978-3-902832-17-7. [COBISS.SI-ID 1115845982]
138. ĐIKIĆ, Ivica. Ukazanje. Zaprešić: Fraktura, 2018. 164 str. ISBN 978-953-266-978-7. [COBISS.SI-ID 67700578]
139. DIMKOVSKA, Lidija. Non-Oui. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2019. 216 str. Zbirka Bralec, 121. ISBN 978-961-287-111-6. [COBISS.SI-ID 298973696]
140. DIVKOVIĆ, Ingrid. Zdaj živim. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 227 str. ISBN 978-961-01-5524-9. [COBISS.SI-ID 298757376]
141. DOLENC, Mate. Sea at Eclipse. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = The Slovene Writers' Association, 2018. 232 str. Litterae Slovenicae, 2018, 3. ISBN 978-961-6995-52-8. ISSN 1318-0177. [COBISS.SI-ID 298340864]
142. DRAGIČEVIĆ, Nina. Ljubav reče greva. Ljubljana: Škuc, 2019. 81 str. Zbirka Lambda, 139. ISBN 978-961-6983-29-7. [COBISS.SI-ID 298227456]
143. ERSKINE, Payne. Gorsko dekle. Šmarješke Toplice: Stella, 2018-. Zv. <1-3>, ilustr. ISBN 978-961-246-784-5, ISBN 978-961-246-786-9, ISBN 978-961-246-798-2. [COBISS.SI-ID 297030400]
144. ERSKINE, Payne. Oko usode. Šmarješke Toplice: Stella, 2019-. Zv. <1->. ISBN 978-961-246-804-0, ISBN 978-961-246-810-1. [COBISS.SI-ID 298308352]
145. FORCE, Marie. Videl sem jo stati tam. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 538 str. Green Mountain, knj. [3]. ISBN 978-961-7052-63-3, ISBN 978-961-7052-64-0. [COBISS.SI-ID 96274433]
146. FORDHAM, Fred (ilustrator, prireditelj). To kill a mockingbird : a graphic novel. London: W. Heinemann, 2018. 272 str., ilustr. ISBN 978-1-785-15155-2. [COBISS.SI-ID 1115766878]
147. GASKELL, Elizabeth Cleghorn. Koča na resavi. Izola: Meander, 2019. 142 str. Podobe ljubezni. ISBN 978-961-6951-79-1. [COBISS.SI-ID 298797824]
148. GREGORC, Janez. Čas mojega življenja : Knj. 5. Mozirje: samozal., 2018. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-288-357-7. [COBISS.SI-ID 294326528]
149. GREGORC, Janez. Čas mojega življenja. Knj. 3, Zapis dela v pesniški obliki. Mozirje: samozal., 2013. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-276-633-7. [COBISS.SI-ID 265007616]
150. GUTMAN, Olga. Izpolnjena želja : roman. Pekel: Volosov hram, 2019. 175 str. ISBN 978-961-94636-2-8. [COBISS.SI-ID 96383233]
151. HARDT, Helen. Privlačnost. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 294 str. ISBN 978-961-00-4114-6, ISBN 978-961-00-4115-3. [COBISS.SI-ID 299276032]
152. HARRINGTON, Anna. Vojvodi po volji : 1. knjiga iz serije Carlislovi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 270 str. Zbirka Oddih. ISBN 978-961-01-5399-3. [COBISS.SI-ID 298381824]
153. HEMON, Aleksandar. Vprašanje Bruna. Novo mesto: Založba Goga, 2019. 230 str., ilustr. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-216-1. [COBISS.SI-ID 96321537]
154. JAMES, E. L. The mister. London: Arrow Books, 2019. 528 str. ISBN 978-1-787-46360-8. [COBISS.SI-ID 8998840]
155. KAC, Urša. Komaj sem shodil, že sem dobil delo. Slovenska Bistrica: Ljudska univerza, 2019. V, 149 str., ilustr. ISBN 978-961-92546-2-2. [COBISS.SI-ID 96240129]
156. KAFKA, Franz. Metamorphosis and other stories. UK [i. e. London] [etc.]: Penguin Books, 2019. XIV, 256 str. Penguin classics. ISBN 978-0-241-37255-5. [COBISS.SI-ID 23350325]
157. KARMI, Ghada. Vrnitev : spomini Palestinke. 1. izd. Ljubljana: Sophia, 2018. 333 str., zvd. Zbirka Previharimo viharje, knj. 13. ISBN 978-961-7003-34-5. [COBISS.SI-ID 297954816]
158. KLEMENC, Srečko. Ko vas še ni bilo : avtobiografski roman. Brežice: Primus, 2019. 2 zv. (180; 188 str.). Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7033-74-8, ISBN 978-961-7033-75-5. [COBISS.SI-ID 298901504]
159. KLUG, Mojca. Camino Francés : moj poskus pobega od "brezsmislov" sodobne družbe. Maribor: Kopija - nova, 2018. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-94566-0-6. [COBISS.SI-ID 297472768]
160. KMETIČ, Vid. Fünfek ʼma vas rad - pa pohano tudi. 1. natis. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2019. 217 str., ilustr. Frontier, Proza, 138. ISBN 978-961-7030-58-7. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 96431105]
161. KOCI, Barbara. Otopelo srce : soočenje in premagovanje negativnih misli, čustev, emocij na postopkih IVF, med nosečnostjo in po smrti otrok. Ljubljana: Enspirales, coaching in mentorstva, 2018. 80 str. ISBN 978-961-94590-0-3. [COBISS.SI-ID 297743616]
162. KOCIJANČIČ, Gorazd. Od Talesa do tebe : apokrifna zgodovina evropske filozofije. Ljubljana: Beletrina, 2019. 247 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-511-7. [COBISS.SI-ID 299353344]
163. KOSOVEL, Srečko, KOMELJ, Miklavž (urednik, avtor dodatnega besedila). Vsem naj bom neznan : neobjavljeni del zapuščine. Novo mesto: Goga, 2019. 2 zv. (937; 964 str.), faks. ISBN 978-961-277-213-0, ISBN 978-961-277-214-7. [COBISS.SI-ID 298899456]
164. KREZ, Milojka. Prinesi, odnesi. 1. izd. Rob: Amalietti & Amalietti, 2019. 156 str. Zbirka Slovenski roman. ISBN 978-961-7036-32-9. [COBISS.SI-ID 299390208]
165. KRIŽANEC MURKO, Ljudmila. Kripl : avtobiografski roman. 1. izd. Maribor: samozal. Z. Murko: samozal. M. Rogelj: samozal. M. Klasinc, 2019. 250 str., ilustr. ISBN 978-961-290-014-4. [COBISS.SI-ID 298310656]
166. KROŠELJ, Breda. Spomin na RGL : lirika 1999-2001. Ljubljana: Ekslibris, 2019. 61 str. ISBN 978-961-6838-96-2. [COBISS.SI-ID 299217408]
167. KUBICA, Mary. Pridna punčka. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 426 str. ISBN 978-961-7052-65-7, ISBN 978-961-7052-66-4. [COBISS.SI-ID 96275201]
168. LIPPINCOTT, Rachael, DAUGHTRY, Mikki, IACONIS, Tobias. Five feet apart. London: Simon & Schuster, 2019. 276 str. ISBN 978-1-4711-8231-0. [COBISS.SI-ID 23311413]
169. LONG, Julie Anne. Izpoved razvpite grofice. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 405 str. ISBN 978-961-7052-61-9, ISBN 978-961-7052-62-6. [COBISS.SI-ID 96274177]
170. MAGDALENC, Leon. 60/100 : 100 tekstov za 60 let : 60 kolumen, 30 komentarjev in 10 skic. 1. natis. Ljubljana: Totaliteta, 2019. 285 str., ilustr., avtorj. sl. ISBN 978-961-94315-9-7. [COBISS.SI-ID 298350848]
171. MARKOVA, Dani. Z nasprotnega rečnega brega. Ljubljana: samozal.; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2019. Zv. <1->. ISBN 978-961-246-801-9, ISBN 978-961-246-811-8, ISBN 978-961-246-812-5. [COBISS.SI-ID 298048256]
172. MAROEVIĆ, Tonko, NOVAK, Boris A. (urednik, prevajalec). Štiriročno : (izbrane pesmi). Ljubljana: Slovenski center PEN: Slovenska matica, 2019. 107 str. ISBN 978-961-213-292-7. [COBISS.SI-ID 299167232]
173. MARTIN, Charles. Mrtvi ne plešejo. Izola: Meander, 2019. 264 str. ISBN 978-961-6951-83-8. [COBISS.SI-ID 299059968]
174. MILČINSKI, Fran. Boriški ban. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. 67 str., ilustr. Zbirka Zgodbe Sanje. ISBN 978-961-274-604-9. [COBISS.SI-ID 298411520]
175. MLAKIĆ, Josip. Crni gavran i bijele vrane. Zaprešić: Fraktura, 2018. 233 str. ISBN 978-953-266-956-5. [COBISS.SI-ID 3518355]
176. MLAKIĆ, Josip. Skica u ledu. Zaprešić: Fraktura, 2018. 537 str. ISBN 978-953-358-018-0. [COBISS.SI-ID 1115732830]
177. MUSSO, Guillaume. Dekle in noč. Izola: Meander, 2019. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-6951-81-4. [COBISS.SI-ID 299304960]
178. NG, Celeste. Prikriti plameni. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 366 str. Zbirka Kapučino. ISBN 978-961-01-5406-8. [COBISS.SI-ID 298305536]
179. OLMI, Véronique. Bakhita. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 439 str. Zbirka Roman. ISBN 978-961-01-5507-2. [COBISS.SI-ID 298697472]
nagrada: Prix du roman Fnac, 2017
180. ORCZY, Emma. Maščevanje. Izola: Meander, 2019. 240 str. Podobe ljubezni. ISBN 978-961-6951-80-7. [COBISS.SI-ID 299018496]
181. PERSSON GIOLITO, Malin. Živi pesek. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 439 str. Zbirka Krimi. ISBN 978-961-01-5462-4. [COBISS.SI-ID 299145728]
182. PHILLIPS, Susan Elizabeth. Pobegla nevesta. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 479 str. Zbirka Oddih. ISBN 978-961-01-5409-9. [COBISS.SI-ID 298349568]
183. PLOHL, Feliks. Vsi moji grehi. Ljubljana: Beletrina, 2019. 367 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-513-1. [COBISS.SI-ID 299354112]
184. POLLICK, Matej. Hedonist. Ljubljana: Ekslibris, 2019. 148 str. ISBN 978-961-6838-95-5. [COBISS.SI-ID 299090688]
185. POSTORINO, Rosella. Hitlerjeve pokuševalke : v Volčjem brlogu. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 346 str. ISBN 978-961-7052-67-1, ISBN 978-961-7052-68-8. [COBISS.SI-ID 96275457]
nagrada: Premio Campiello, 2018
186. PREGL, Slavko, POGELŠEK, Leon. Skrivnost se imenuje Erich Šlomovič. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 451 str. ISBN 978-961-01-5394-8. [COBISS.SI-ID 297904128]
187. PRENZ, Ana Cecilia. Z biciklom čez reko. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Forma 7, 2019. 120 str. ISBN 978-961-06-0174-6. [COBISS.SI-ID 299227392]
188. PURVIS, Leland (ilustrator), OTTAVIANI, Jim. The imitation game : Alan Turing decoded. New York: Abrams ComicArts, cop. 2016. 233 str., ilustr. ISBN 978-1-4197-1893-9. [COBISS.SI-ID 23312949]
189. RIJAVEC, Petja. Najini valovi. 1. izd. Dob: Miš, 2019. 213 str. Zbirka POPisano. ISBN 978-961-272-330-9. [COBISS.SI-ID 298763520]
190. RISTOVIĆ, Aleksandar, RISTOVIĆ, Ana (urednik), ZUPAN, Uroš (urednik, prevajalec). Obiranje jabolk : izbrane pesmi. 1. izd. Ljubljana: KUD Kentaver, 2016. 197 str. Zbirka Šapa, 2. ISBN 978-961-93385-2-0. [COBISS.SI-ID 284535808]
191. KODRIČ FILIPIĆ, Neli (urednik), RIGLER, Barbara (urednik), GOMBAČ, Žiga (urednik). Lahko je zgolj beseda --- : zbornik izbrane proze, poezije in drame. Celje: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2019. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-7010-42-8. [COBISS.SI-ID 299255552]
192. ROŽMAN, Andraž. Trije spomini : med Hajfo, Alepom in Ljubljano. Novo Mesto: Založba Goga, 2019. 301 str. ISBN 978-961-277-215-4. [COBISS.SI-ID 96309761]
193. RUIZ ZAFÓN, Carlos. Labirint duhov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 927 str., [1] f. pril. z avtorj. sl. Zbirka Roman. ISBN 978-961-01-5333-7. [COBISS.SI-ID 297470208]
194. SAGADIN ŽIGON, Vid. Kroženja. 1. izd. Brezovica pri Ljubljani: Grafični atelje Zenit, 2019. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-94296-8-6. [COBISS.SI-ID 298757888]
195. SCARROW, Simon. Prelita rimska kri. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 397 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-00-4110-8, ISBN 978-961-00-4111-5. [COBISS.SI-ID 299260672]
196. SEDMAK, Bojan. Imenuj zrak. Pekel: Zavod Volosov hram, 2019. 135 str. ISBN 978-961-94636-1-1. [COBISS.SI-ID 96273153]
197. SHEN, L. J. Divja ljubezen. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 368 str. ISBN 978-961-00-4125-2, ISBN 978-961-00-4126-9. [COBISS.SI-ID 299405824]
198. SHEPHERD, Nan. Živa gora. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2019. 162 str., ilustr. Zbirka S terena. ISBN 978-961-7050-34-9. [COBISS.SI-ID 299321088]
199. SIMONITI, Iztok. Vode svobode. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 202 str. ISBN 978-961-282-331-3. [COBISS.SI-ID 297996288]
200. SIMONITI, Veronika. Ivana pred morjem. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 173 str. ISBN 978-961-282-353-5. [COBISS.SI-ID 298305024]
201. SNOJ, Jože. Stihožitja in distonije. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 105 str. Nova slovenska knjiga. ISBN 978-961-01-5411-2. [COBISS.SI-ID 298786560]
202. SREŠ, Marija. Misijonarka pripoveduje. 1. izd. Ljubljana: Buča, 2019. 259 str., ilustr. ISBN 978-961-6704-83-0. [COBISS.SI-ID 299034112]
203. STAVIARSKY, Viťo. Kivader in druge novele. Maribor: Litera, 2018. 306 str. Knjižna zbirka Babilon. ISBN 978-961-7018-99-8. [COBISS.SI-ID 94723841]
204. ŠEGA CRNIČ, Saša. Taka hecna kap. Jezero: Morfemplus, 2018. 132 str. ISBN 978-961-7034-34-9. [COBISS.SI-ID 293926912]
205. ŠELJ, Milan. Slediti neizgovorjenemu. Ljubljana: Škuc, 2018. 76 str. Zbirka Lambda, 134. ISBN 978-961-6983-24-2. [COBISS.SI-ID 296320512]
206. ŠIROK, Mojca. Pogodba : kriminalni roman. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 341 str. Zbirka Žepnice, Kriminalka. ISBN 978-961-01-5338-2. [COBISS.SI-ID 296932864]
nagrada: Nagrada modra ptica, 2018
207. ŠOJAT, Ivana. Ezan. Zaprešić: Fraktura, 2018. 381 str. ISBN 978-953-358-052-4. [COBISS.SI-ID 28380471]
208. ŠPROHAR, Luj. Nemir v prazni sobi. 1. natis. Ljubljana: samozal., 2019. 172 str. ISBN 978-961-290-119-6. [COBISS.SI-ID 299149056]
209. ŠTIGLIC, Nejka. Drugačna barva srca : roman. Brežice: Primus, 2019. 210 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7033-79-3. [COBISS.SI-ID 299394304]
210. ŠTUPAR, Jože. O medvedjem žolču in druge prigode. Pekel: Zavod Volosov hram, 2019. 229 str., fotogr. ISBN 978-961-94636-3-5. [COBISS.SI-ID 96386817]
211. TERŽAN, Kaja. Krog. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2018. 94 str. Aleph, 188. ISBN 978-961-6789-61-5. [COBISS.SI-ID 296697600]
212. THOREAU, Henry David. Hoja. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2019. 113 str., ilustr., avtorj. sl. Zbirka S terena. ISBN 978-961-7050-35-6. [COBISS.SI-ID 299322112]
213. TODD, Anna. Prvič : [filmska izdaja]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 560 str. Serija Prvič, 1. ISBN 978-961-00-4100-9. [COBISS.SI-ID 299048448]
214. TOMŠIČ, Marjan. Šavrinke. Ljubljana: Beletrina, 2019. 443 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-512-4. [COBISS.SI-ID 299353856]
215. VOUK, Erika. Ta dan : [balade]. 1. izd. Maribor: Pivec, 2018. 85 str., sl. avtorice. Branje. ISBN 978-961-7026-81-8. [COBISS.SI-ID 95874817]
216. WALSH, Rosie. Moški, ki ni poklical. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 359 str. Zbirka Žepnice, Roman. ISBN 978-961-01-5207-1. [COBISS.SI-ID 297357056]
217. WHITMAN, Walt, LEVEC, Peter (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Travne bilke : (odlomki). 1. izd. Brezovica pri Ljubljani: Grafični atelje Zenit, 2019. 141 str. ISBN 978-961-94296-9-3. [COBISS.SI-ID 298758144]
218. WIERINGA, Tommy. To so imena. Maribor: Litera, 2018. 294 str. Knjižna zbirka Babilon. ISBN 978-961-7018-01-1. [COBISS.SI-ID 94780673]
nagrada: Libris Literatuur Prijs, 2013; Gouden Boekenuil, 2013
219. WOODS, Eva. Sto srečnih dni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 406 str. ISBN 978-961-00-4107-8, ISBN 978-961-00-4108-5. [COBISS.SI-ID 299184384]
220. YOUNG, Samantha. Bostonske noči. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 378 str. ISBN 978-961-00-4131-3, ISBN 978-961-00-4132-0. [COBISS.SI-ID 299449088]
221. ZARR, Sara. How to save a life. London: Usborne Publishing Ltd., 2019. 414 str. Usborne modern classics. ISBN 978-1-4749-5867-7. [COBISS.SI-ID 23311669]
222. KOS, Janko (urednik, avtor dodatnega besedila). Zgodbe Svetega pisma. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 255 str., ilustr. Zbirka Klasje, letn. 1. ISBN 978-86-341-0623-7, ISBN 978-86-341-4159-7. [COBISS.SI-ID 298745344]
223. ZUPAN, Vitomil, ZORN, Aleksander (avtor dodatnega besedila, urednik). Obraz sežganega : izbor iz literarnih del. Ljubljana: Beletrina, 2019. 945 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-514-8. [COBISS.SI-ID 299355136]
224. ZUPANIČ, Boštjan. Angel. Lovrenc na Dravskem polju: KUD Nika, 2018. 81 str., ilustr. Zbirka Kamni. ISBN 978-961-93605-5-2. [COBISS.SI-ID 297257472]


82-93 Mladinska književnost.

225. ALCOTT, Louisa May. Little women. Reissued. London: Puffin Books, 2019. 368 str. The sisterhood. ISBN 978-0-241-37486-3. [COBISS.SI-ID 1115832670]
226. BALLIN, Gabriella. Medtem ko spiš. 1. izd. Domžale: Epistola, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-88-6. [COBISS.SI-ID 298892032]
227. BARDUGO, Leigh. Vranja šesterica. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019-. Zv. <1->, ilustr. Zbirka Srednji svet. ISBN 978-961-01-5366-5. [COBISS.SI-ID 297753600]
228. BATESON, Catherine. Rain May in kapitan Daniel. Hoče: Skrivnost, 2019. 145 str. ISBN 978-961-7048-14-8. [COBISS.SI-ID 298815232]
229. BIEBER, Hartmut (avtor, ilustrator). Medo Jaka doma. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-233-504-5. [COBISS.SI-ID 297385216]
230. BIEBER, Hartmut (avtor, ilustrator). Medo Jaka gre na kahlico. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-1296-2. [COBISS.SI-ID 297379328]
231. BIEBER, Hartmut (avtor, ilustrator). Medo Jaka gre v hribe. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-233-669-1. [COBISS.SI-ID 297384960]
232. BIEBER, Hartmut (avtor, ilustrator). Medo Jaka na gradbišču. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-233-985-2. [COBISS.SI-ID 297383936]
233. BIEBER, Hartmut (avtor, ilustrator). Medo Jaka na morju. 1.izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-233-671-4. [COBISS.SI-ID 297384704]
234. BIEBER, Hartmut (avtor, ilustrator). Medo Jaka nakupuje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-233-505-2. [COBISS.SI-ID 297383680]
235. BIEBER, Hartmut (avtor, ilustrator). Medo Jaka ne rabi več dude. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-1294-8. [COBISS.SI-ID 297379840]
236. BIEBER, Hartmut (avtor, ilustrator). Medo Jaka praznuje božič. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-233-506-9. [COBISS.SI-ID 297383424]
237. BIEBER, Hartmut (avtor, ilustrator). Medo Jaka se pozdravi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-1297-9. [COBISS.SI-ID 297380352]
238. BIEBER, Hartmut (avtor, ilustrator). Medo Jaka si sam umije zobe. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-1295-5. [COBISS.SI-ID 297378816]
239. BIEBER, Hartmut (avtor, ilustrator). Medo Jaka v vrtcu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-233-670-7. [COBISS.SI-ID 297384448]
240. BLYTON, Enid. Nagajivka Nika je nazaj. 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2019. 239 str., ilustr. Zbirka Nagajivka Nika, 2. ISBN 978-961-275-208-8. [COBISS.SI-ID 299276800]
241. BURNETT, Frances Hodgson. A little princess. Reissued. London: Puffin Books, 2019. 293 str., ilustr. The sisterhood. ISBN 978-0-241-38066-6. [COBISS.SI-ID 1115833182]
242. CREECH, Sharon. Reševanje Vinka. Izola: Grlica, 2019. 135 str. ISBN 978-961-244-303-0. [COBISS.SI-ID 298939904]
243. CREECH, Sharon. Za dve luni hoda. Izola: Grlica, 2019. 255 str. ISBN 978-961-244-304-7. [COBISS.SI-ID 299162624]
nagrada: John Newbery Medal, 1995
244. DEPAULIS, Marie-Laure. Pesem velikanov. Trst: ZTT: = EST, 2019. [25] str., ilustr. ISBN 978-88-7174-236-6. [COBISS.SI-ID 10490092]
245. DORIA, Živa Viviana (avtor, ilustrator). Rdeča ladja : slikopis. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2019. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-87-6. [COBISS.SI-ID 299317248]
246. GAŠPERIN, Roman (urednik, zbiratelj). Enci benci na kamenci : slovensko otroško izročilo. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008. 102 str., ilustr. Zbirka Žlabudron. ISBN 978-86-11-16548-6. [COBISS.SI-ID 237673728]
247. FRANK, Anne. Dnevnik Ane Frank. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 383 str., ilustr. Zbirka Odisej. ISBN 978-961-01-1802-2. [COBISS.SI-ID 298694912]
248. GALLASCH, Carrie. Češnje. Maribor: Skrivnost, 2019. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-7048-15-5. [COBISS.SI-ID 299299328]
249. GOLOB, Berta. Misijonar ob Nilu : ob dvestoletnici rojstva slovenskega misijonarja Ignacija Knobleharja. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-278-431-7. [COBISS.SI-ID 299231744]
250. FURMAN, Nik (avtor, ilustrator), FURMAN, Luka (avtor, ilustrator), BUDAR, Andreja, PISKERNIK, Maja. Govoreča mačka in Lukčeva brezglutenska dieta : Celiakija? Nič bat!. Maribor: Mestna občina, 2018. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-92993-7-1. [COBISS.SI-ID 95582465]
251. HRAST, Anita. Miška Pariška. Maribor: Nabium, 2017. 28 str., ilustr. Zbirka Srečna vas. ISBN 978-961-285-647-2. [COBISS.SI-ID 289529600]
252. HROVAT, Lukas (avtor, ilustrator), BIDERMAN, Slavica (avtor, ilustrator). Male petke : brez telefona. Celje: KUD Art-energija, 2019. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-94614-0-2. [COBISS.SI-ID 298363136]
253. HUSEINOVIĆ, Kašmir. Časovni stroj. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-275-207-1. [COBISS.SI-ID 299136256]
254. JENIČ, Karmen. Imaš moč : pripoved o Petru Klepcu. 1. natis. Ljubljana: Salve, 2019. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-211-999-7. [COBISS.SI-ID 298840064]
255. JONSBERG, Barry. Pesem, ki jo lahko slišim le jaz. 1. izd. Dob: Miš, 2019. 279 str. Zbirka Z(o)renja. ISBN 978-961-272-338-5. [COBISS.SI-ID 299278336]
256. KINNEY, Jeff (avtor, ilustrator). Dnevnik prijaznega mulca. Dnevnik Nejca Svetka. Izola: Grlica, 2019. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-244-308-5, ISBN 978-961-244-309-2. [COBISS.SI-ID 299212032]
257. KUHLMANN, Torben (avtor, ilustrator). Armstrong : drzno popotovanje Miška na Luno. Izola: Grlica, 2019. [122] str., ilustr. ISBN 978-961-244-305-4. [COBISS.SI-ID 298580480]
258. LACEY, Josh. Varuh zmajev. Jezero: Morfemplus, 2018. 58 str., ilustr. Varuh zmajev. ISBN 978-961-7034-26-4. [COBISS.SI-ID 293644544]
259. LACEY, Josh. Varuh zmajev leti. Jezero: Morfemplus, 2018. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-7034-24-0. [COBISS.SI-ID 293643776]
260. LACEY, Josh. Varuh zmajev v gradu. Jezero: Morfemplus, 2018. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-7034-25-7. [COBISS.SI-ID 293644032]
261. LANG, Suzanne. Tečna opica. 1. izd. Domžale: Epistola, 2019. [33] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-87-9. [COBISS.SI-ID 298861824]
262. LINDGREN, Astrid. Ronja, razbojniška hči. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 254 str., ilustr. Zbirka Sinji galeb, 254. ISBN 978-961-01-5277-4. [COBISS.SI-ID 298950656]
263. MELLING, David (avtor, ilustrator). Oliver gre v malo šolo. Jezero: Morfemplus, 2018. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-7034-44-8. [COBISS.SI-ID 294915072]
264. MILLÁS, Juan José. Moja resnična zgodba. 1. natis. Medvode: Malinc, 2019. 96 str. ISBN 978-961-6886-64-2. [COBISS.SI-ID 298973184]
265. MLAKAR, Ida. Ko hiše zaplešejo. 1. izd. Hlebce: Zala, 2019. [28] str., ilustr. Zbirka Mušnica. ISBN 978-961-6994-54-5. [COBISS.SI-ID 299099136]
266. MONTGOMERY, L. M. Anne of Green Gables. Reissued. London: Puffin Books, 2019. 426 str. The sisterhood. ISBN 978-0-241-37485-6. [COBISS.SI-ID 1115832158]
267. MURPHY, Sally. Meta Kuhar. Ribje presenečenje. Hoče: Skrivnost, 2019. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-7048-11-7. [COBISS.SI-ID 297651200]
268. NACZYŃSKA, Zuzanna. Dama in Potepuh. Zagreb: Egmont, 2019. 64 str., ilustr. Disneyjeva klasika, 7. ISBN 978-953-13-1757-3. [COBISS.SI-ID 298164992]
269. NACZYŃSKA, Zuzanna. Lepotica in Zver. Zagreb: Egmont, 2019. 64 str., ilustr. Disneyjeva klasika, 9. ISBN 978-953-13-1759-7. [COBISS.SI-ID 298165760]
270. NESBIT, Edith. The railway children. Reissued. London: Puffin Books, 2019. 272 str., ilustr. The sisterhood. ISBN 978-0-241-37490-0. [COBISS.SI-ID 23314997]
271. NIEDŹWIECKA, Anna. Alica v čudežni deželi. Zagreb: Egmont, 2019. 64 str., ilustr. Disneyjeva klasika, 11. ISBN 978-953-13-1761-0. [COBISS.SI-ID 298191616]
272. NIEDŹWIECKA, Anna. Pepelka. Zagreb: Egmont, 2019. 64 str., ilustr. Disneyjeva klasika, 6. ISBN 978-953-13-1756-6. [COBISS.SI-ID 298164736]
273. NIEDŹWIECKA, Anna. Peter Pan. Zagreb: Egmont, 2019. 64 str., ilustr. Disneyjeva klasika, 10. ISBN 978-953-13-1760-3. [COBISS.SI-ID 298167552]
274. PAPP, Lisa (avtor, ilustrator). Zoja in Zlatko. Hoče: Skrivnost, 2019. [32] str., ilustr. Madeline Finn. ISBN 978-961-7048-09-4. [COBISS.SI-ID 297027584]
275. PODGORŠEK, Mojiceja. Korenčkovi. 1. izd. Domžale: Epistola, 2019. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-89-3. [COBISS.SI-ID 299146496]
276. ALBREHT, Vera, REICHMAN, Jelka (ilustrator, urednik, avtor dodatnega besedila), MATKO LUKAN, Irena (urednik, avtor dodatnega besedila). Rasla je Jelka : najlepše pesmi s podobami Jelke Reichman. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 383 str., ilustr. Zbirka Sončnica. ISBN 978-961-01-5386-3. [COBISS.SI-ID 299101440]
277. RAUD, Piret. Prismuknjene zgodbe. 1. natis. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019. 90 str., ilustr. Zbirka Zvezdogled. ISBN 978-961-7047-25-7. [COBISS.SI-ID 298959360]
278. SCHAAP, Annet (avtor, ilustrator). Lučka. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. 292 str., ilustr. Zbirka Sanje, Fantazija. ISBN 978-961-274-610-0, ISBN 978-961-274-611-7. [COBISS.SI-ID 299281152]
279. SKUBIC, Andrej E. Golazni iz omare. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 68 str., ilustr. Zbirka Trio Golaznikus, 3. ISBN 978-961-01-5484-6. [COBISS.SI-ID 298933504]
280. SPYRI, Johanna. Heidi. Reissued. London: Puffin Books, 2019. 294 str., ilustr. The sisterhood. ISBN 978-0-241-37487-0. [COBISS.SI-ID 23314741]
281. TEMPLE, Kate, TEMPLE, Jol. Prostor na skali : vsaka zgodba ima dve plati --- : [ --- preberi me z obeh strani]. 1. izd. Dob: Miš, 2019. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-272-332-3. [COBISS.SI-ID 298912256]
282. USENKO, Natalia. Knjiga o džungli. Zagreb: Egmont, 2019. 64 str., ilustr. Disneyjeva klasika, 5. ISBN 978-953-13-1755-9. [COBISS.SI-ID 298164480]
283. USENKO, Natalia. Trnuljčica. Zagreb: Egmont, 2019. 64 str., ilustr. Disneyjeva klasika, 8. ISBN 978-953-13-1758-0. [COBISS.SI-ID 298165504]
284. ŽONTAR KRISTANC, Ana, ŽONTAR, Kristijan. Levček Liam in mamin rojstni dan. Jezero: Morfemplus, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-7034-33-2. [COBISS.SI-ID 295711232]


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

285. HARTLEY, Daniel. Politika stila : k marksistični poetiki. 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2018. XIII, 400 str. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-7003-35-2. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 298088960]
286. GRDINA, Igor, GROŠELJ, Nada, KOS, Janko, KOS, Dejan, MÖDERNDORFER, Vinko, AVSENIK NABERGOJ, Irena, OŽBOT, Martina, PODLESNIK, Blaž, PONIŽ, Denis, SENEGAČNIK, Brane, ŽUNKOVIČ, Igor, ZAJC, Neža, ZAJC, Neža (urednik, avtor dodatnega besedila), sk2019,sk19n,ohk2019febprk. Poezija in smrt pesnikovo sta življenje. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 356 str. Zbirka Življenja in dela, 19, Kulturnozgodovinske študije, 4. ISBN 978-961-05-0159-6. ISSN 1855-9360. [COBISS.SI-ID 298432512]
287. SVETINA, Peter. Metuljčki in mehaniki : slovenska mladinska književnost med meščanstvom in socializmom. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 245 str. Zbirka Kultura. ISBN 978-961-01-5400-6. [COBISS.SI-ID 298624256]


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

288. ABBOTT, Jacob (avtor, ilustrator). Kserks : življenjepis. Šmarješke Toplice: Stella, 2019. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-246-799-9, ISBN 978-961-246-800-2. [COBISS.SI-ID 298005504]
289. BELL, Loren, DENNISTON, Jennifer Rasin. Grand Canyon : national park. 5th ed. Carlton (Victoria) [etc.]: Lonely Planet Global, 2019. 255 str., ilustr., zvd. Lonely planet. ISBN 978-1-78657-593-7. [COBISS.SI-ID 1115853150]
290. BREWSTER, David. Življenje Isaaca Newtona. Del 2, Astronomska odkritja in teorija gravitacije. Šmarješke Toplice: Stella, 2019. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-246-793-7. [COBISS.SI-ID 297834496]
291. BROOKS, Ben. Stories for boys who dare to be different 2 : further true tales of amazing boys who changed the world without killing dragons. London: Quercus, 2019. 207 str., ilustr. ISBN 978-1-78747-655-4. [COBISS.SI-ID 1115756126]
292. DAROVEC, Darko. Vendetta in Koper 1686. 1. ed. Koper: Annales Press: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: = Società storica del Litorale, 2018. 207 str., ilustr. Collection Library Annales Majora. ISBN 978-961-6732-40-6. [COBISS.SI-ID 293689856]
293. DRAGICEVICH, Peter. Pocket Dubrovnik & the Dalmatian coast : top sights, local experiences. 1st ed. Carlton (Victoria) [etc.]: Lonely Planet Global, 2019. 176 str., ilustr., zvd. Lonely planet. ISBN 978-1-78868-019-6. [COBISS.SI-ID 1115860062]
294. DUDLEY WARNER, Charles. Resnična zgodba o Pocahontas. Šmarješke Toplice: Stella, 2019. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-246-805-7. [COBISS.SI-ID 298341376]
295. BALFOUR, Amy C. Great Smoky Mountains : national parks. 1st ed. Carlton (Victoria) [etc.]: Lonely Planet Global, 2019. 223 str., ilustr., zvd. Lonely planet. ISBN 978-1-78701-738-2. [COBISS.SI-ID 1115854686]
296. GREGORC, Janez. Čas mojega življenja. Knj. 2, Kako smo se preživljali v času moje mladosti in kako naši predniki. Mozirje: Osrednja knjižnica, 2009. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-91320-4-3. [COBISS.SI-ID 245101056]
297. GROSBERG, Michael, BREMNER, Jade. Yosemite, Sequoia & Kings Canyon : national parks. 5th ed. Carlton (Victoria) [etc.]: Lonely Planet Global, 2019. 263 str., ilustr., zvd. Lonely planet. ISBN 978-1-78657-595-1. [COBISS.SI-ID 1115854174]
298. OBAMA, Michelle. Moja zgodba. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 507 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-00-4129-0, ISBN 978-961-00-4130-6. [COBISS.SI-ID 299428608]
299. ROBEŽNIK, Nataša. Plonk listki : slovenska zgodovina 20. stoletja. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2018. 1 zgibanka ([8] str.). ISBN 978-961-6665-54-4. [COBISS.SI-ID 298065664]
300. SARASIN, Philipp, JERŠE, Sašo (urednik). Zgodovinopisje in analiza diskurza. Ljubljana: Krtina, 2019. 250 str. Zbirka Krt, 187. ISBN 978-961-260-119-5. ISSN 1408-1105. [COBISS.SI-ID 298416640]
301. ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka (avtor, urednik), DEJAK, Vlasta, LORBER, Oži, POČKAR, Ivanka, PUHAR, Jana, KOLAR, Boštjan. Štirje elementi. 2, Ogenj : [interdisciplinarna razstava] = The four elements. 2, Fire : [interdisciplinary exhibition, 30. 8. 2018-]. Brežice: Posavski muzej, 2018. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6701-12-9. [COBISS.SI-ID 296418560]
302. VRHUNEC, Marko. Prigode s Titom : anekdote, modrosti, gesla, stvaritve. 1. natis. Ljubljana: Buča, 2019. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6704-84-7. [COBISS.SI-ID 299188480]
303. WILSON, Neil, SYMINGTON, Andy, MCGRATH, Sophie. Scotland. 10th ed. Carlton (Victoria) [etc.]: Lonely Planet Global, 2019. 479 str., ilustr., zvd. Lonely planet. ISBN 978-1-78657-803-7. [COBISS.SI-ID 1115852126]
304. WALKER, Benedict. Yellowstone & Grand Teton : national parks. 5th ed. Carlton (Victoria) [etc.]: Lonely Planet Global, 2019. 287 str., ilustr., zvd. Lonely planet. ISBN 978-1-78657-594-4. [COBISS.SI-ID 1115853662]
305. ZALOŽNIK, Matija. Iskriva Iskrača : Jožef (Joško) Iskrač - Frankolski in njegov sin Janko Iskrač - Drameljski. Celje: Gracer, 2019. 361 str., ilustr. ISBN 978-961-6992-55-8. [COBISS.SI-ID 298673408]
306. ZALOŽNIK, Matija. Življenje ob Tesnici nekoč in danes : fotomonografija Frankolovega. Celje: Gracer, 2018. 623 str., ilustr. ISBN 978-961-6992-51-0. [COBISS.SI-ID 297727744]
307. ZINCK, Ray E. Zadnji polet "Maggiejinih hlačk" : vojna zgodba o begu in rešitvi. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2019. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0172-5. [COBISS.SI-ID 299171328]
308. ŽITKO, Salvator. Paul Valéry : njegov koprsko-tržaški rod in odnos do evropskega duha v času med svetovnima vojnama. 1. izd. Koper: Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe, kulture in okolja: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Kulturno društvo "Peter Martinc": Libris: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, 2018. 322 str., ilustr. Knjižnica Annales Majora. ISBN 978-961-6732-42-0. [COBISS.SI-ID 294432512]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 3. 5. 2019

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam