skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

avgust 2017COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 

 


0 SPLOŠNO


1. BILBAN, Tina. 50 abstraktnih izumov. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-272-264-7. [COBISS.SI-ID 290580992]

2. GOLOB, Nataša, RUPERT, Marijan, SVOLJŠAK, Sonja. Črna umetnost v barvah : naslikane in natisnjene upodobitve v prvotiskih Narodne in univerzitetne knjižnice = The black art in colours : painted and printed images in The National and University Library's incunabula. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica: = The National and University Library, 2017. 162 str., ilustr. ISBN 978-961-6551-74-8. [COBISS.SI-ID 290365696]

3. DVORNIK, Andreja, KUS, Mateja, TEROPŠIČ, Lučka, STANIČ, Sabina. Knjižnica Brežice. Brežice: Knjižnica, 2016. [50] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10450085]

4. Katalog izdaj : Zgodovinski arhiv Celje. Celje: Zgodovinski arhiv, 2017. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-6448-43-7. [COBISS.SI-ID 290413056]

 


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


5. DUCKWORTH, Angela. Predanost : moč strasti in vztrajnosti v življenju in pri delu, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2017. 413 str., ilustr. ISBN 978-961-6954-88-4. [COBISS.SI-ID 290907136]

6. GOSTEČNIK, Christian. Družinske terapije in klinična praksa, (Monografije FDI, 20), (Znanstvena knjižnica, 53). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2017. 439 str. ISBN 978-961-6873-47-5. ISBN 978-961-6844-53-6. [COBISS.SI-ID 289717504]

7. KLEON, Austin. Kradi kot umetnik : 10 stvari, ki ti jih nihče ni povedal o ustvarjalnosti. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-287-013-3. [COBISS.SI-ID 290485760]

8. KLEON, Austin. Pokaži svoje delo! : 10 načinov, kako deliti svojo ustvarjalnost in se pustiti odkriti. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-287-014-0. [COBISS.SI-ID 290659072]

9. PEARCE, Lucy H.. Modrost ženskega telesa : povežite se z mogočno energijo svojega menstrualnega cikla. 1. natis. Maribor: Zavod Gaia Planet, 2017. 188 str., tabele. ISBN 978-961-94248-0-3. [COBISS.SI-ID 290502656]

10. PIÉTRI, Jérôme. Kako doseči, da bi drugi delali to, kar želimo. Ponatis. Ljubljana: Tomark, 1999. 133 str. ISBN 961-6193-11-2. [COBISS.SI-ID 97283584]

 


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


11. ARKO, Andraž. V šoli usmiljenja. Koper: Ognjišče, 2017. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-263-214-4. [COBISS.SI-ID 290850304]

12. Koran, (Zbirka Žepna knjiga). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 621 str. ISBN 978-961-233-630-1. [COBISS.SI-ID 290260480]

13. Molitve. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-278-347-1. [COBISS.SI-ID 290854400]

14. SLAPŠAK, Svetlana. Antična miturgija, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Beletrina, 2017. 693 str., ilustr. ISBN 978-961-284-277-2. [COBISS.SI-ID 291097088]

 


3 DRUŽBENE VEDE.


15. X. obletnica prostovoljnega dela : [bilten ob 10. obletnici organiziranega prostovoljnega dela pri Centru za socialno delo Celje]. Celje: Center za socialno delo, 1997. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 41432577]

16. CVIKL, Lana, AMBROŽ, Matjaž. Pravice v zaporu : pregled in ovrednotenje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Ljubljana: Pravna fakulteta: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2017. 252 str. ISBN 978-961-6447-69-0. [COBISS.SI-ID 290750976]

17. BARBO, Matjaž, OKOLIŠ, Stane, GRUDEN, Neža, PODSTENŠEK, Matej, ARKO, Anton, ŠRAMEL VUČINA, Urška, KOŽELJ, Polona. Dostopno in plemenito : razstava ob 200-letnici ustanovitve prve javne glasbene šole v Ljubljani, (Razstavni katalog, 133). 1. ponatis. Ljubljana: Zveza slovenskih glasbenih šol: Slovenski šolski muzej, 2017. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6764-14-8. [COBISS.SI-ID 290794496]

18. ESPOSITO, Roberto. Communitas : izvor in usoda skupnosti, (Zbirka Transformacije, knj. št. 38). Ljubljana: Maska, 2017. 165 str. ISBN 978-961-6572-47-7. [COBISS.SI-ID 290829056]

19. HERRMANN, Ève. 100 dejavnosti za spodbujanje razvoja pri malčkih po metodi Montessori. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4628-5. [COBISS.SI-ID 290502912]

20. Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju : liber amicorum Ciril Ribičič, (Lex localis). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2017. III, 296 str. ISBN 978-961-6842-77-8. http://www.lex-localis.press/index.php/LexLocalisPress/catalog/download/53/49/202-1. [COBISS.SI-ID 290643456]

21. PREDNIK, Jernej, ŠIPEK, Andreja, KOS, Mateja, BEVC VARL, Valentina, SKITEK, Vinko, VERDINEK, Bojana, PRAŠNIČKI, Martin, RAJŠTER, Brigita, LINASI, Marjan, ODER, Karla. Sokličeva zbirka : Jakob Soklič in etnologija : katalog stalne razstave = The Soklič collection : Jakob Soklič and ethnology : permanent exhibition catalogue = Soklič-Sammlung : Jakob Soklič und Ethnologie : Katalog der Dauerausstellung. Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2017. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-93311-9-4. [COBISS.SI-ID 290124800]

22. PANGERC, Boris. Zlatih dni spomin : vodnik po Gregorčičevem imenu : ob 110-letnici pesnikove smrti, ob 50-letnici poimenovanja : Državna nižja srednja šola "Simon Gregorčič". Dolina: Večstopenjska šola Josip Pangerc, 2017. 115 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 9888236]

23. ROGELJA, Nataša. Blue horizons : anthropological reflections on maritime lifestyle migrations in the Mediterranean, (Migracije, 26). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0008-7. [COBISS.SI-ID 290416384]

24. Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol). Zakon o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol). Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, 2017. 165 str. [COBISS.SI-ID 290908160]

25. Srednjeevropsko povezovanje etnologov in kulturnih antropologov kot izziv današnjemu času : 13. vzporednice med slovensko in hrvaško etnologijo = Srednjoeuropsko povezivanje etnologa i kulturnih antropologa kao izazov današnjemu vremenu : 13. hrvatsko-slovenske etnološke paralele, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 50). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2016. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-6775-20-5. [COBISS.SI-ID 286332928]

26. Hiša znanj in napredkov : zbornik ob 40-letnici Srednje poklicne in strokovne šole Zreče. Zreče: Šolski center Slovenjske Konjice - Zreče, 2017. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-285-730-1. [COBISS.SI-ID 290361344]

27. ŠVAJNCER, Janez J.. Vojaške kape : vojaške, policijske, gasilske in druge službene kape iz zbirke Vojnega muzeja Logatec. Logatec: Vojni muzej, 2017. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-93929-4-2. [COBISS.SI-ID 289786624]

28. STARC, Sonja, KAUČIČ-BAŠA, Majda, PETTIROSSO, Patrizia, LAPORNIK, Maja, STRANI, Primož, ZERJAL, Mara. Učni načrt za slovenski jezik : prenova pouka slovenskega jezika na Državnem izobraževalnem zavodu Jožef Stefan. Trst: Državni izobraževalni zavod Jožef Stefan, 2017. 112 str., graf. prikazi. ISBN 978-88-942563-0-7. [COBISS.SI-ID 9795820]

29. ODER, Karla. Živel 1. maj! Živel praznik dela! : praznik dela med rudarji in železarji na Slovenskem : Ravne na Koroškem, Idrija, Jesenice, Štore, Trbovlje, Velenje, april-maj 2017 : [katalog]. Ravne na Koroškem: Koroški pokrajinski muzej [etc.], 2017. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-6346-25-2. [COBISS.SI-ID 91608321]

 


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


30. ALGARRA, Alejandro. Kje živijo živali?, (Mali radovednež). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4664-3. [COBISS.SI-ID 290572544]

31. ALGARRA, Alejandro. Vreme in letni časi, (Mali radovednež). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4680-3. [COBISS.SI-ID 290572800]

32. MASTNAK, Matjaž. Zgornji in spodnji rozarij Arboretuma Volčji Potok : načrt gred 2017 = Volčji Potok Arboretum's rose gardens : planting plan 2017. 1. izd. Volčji Potok: Arboretum, 2017. [77] str., ilustr. ISBN 978-961-91566-6-7. [COBISS.SI-ID 290413312]

33. BEN-BARAK, Idan. Ne liži te knjige. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-272-269-2. [COBISS.SI-ID 290697728]

34. BONČINA, Matjaž, CERAR, Janez, GODEC, Andrej, HRIBAR, Barbara, LUKŠIČ, Miha, POHAR, Ciril, REŠČIČ, Jurij, ŠARAC, Bojan, TOMŠIČ, Matija, URBIČ, Tomaž. Instrumentalne metode - praktikum. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017. XXVIII, 178 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-80-8. [COBISS.SI-ID 290739712]

35. 25th International Karstological School "Classical Karst "= 25. mednarodna krasoslovna šola "Klasični kras", Postojna, 2017. Milestones and challenges in karstology = Mejniki in izzivi v krasoslovju : abstracts & guide book = povzetki & vodnik. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0004-9. [COBISS.SI-ID 290302720]

36. KOKALJ, Žiga, HESSE, Ralf. Airborne laser scanning raster data visualization : a guide to good practice, (Prostor, kraj, čas, 14). 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0011-7. ISBN 978-961-05-0012-4. http://iaps.zrc-sazu.si/sites/default/files/pkc014_kokalj.pdf. [COBISS.SI-ID 290519296]

37. BENKO, Drago. Matematika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002-2013, (Maturitetni izpiti). 2. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2017. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-6899-08-6. [COBISS.SI-ID 290540800]

38. Voyage of time : [life's journey] = Potovanje časa : pot življenja. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (85 min, 14 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1945228/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113468510]
Nagrada: Benetke, 2016 (režiser)

 


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


39. GOSTIČ, Klemen. Celostna prometna strategija Občine Cerknica : promet po meri ljudi. Cerknica: Občina, 2017. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-285-742-4. [COBISS.SI-ID 290478848]

40. MILOVANOVIĆ, Klemen. Celostna prometna strategija občine Logatec. Logatec: Občina, 2017. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 290777600]

41. CIMPERŠEK, Mitja. Glažute in steklarne v Sloveniji ter njihova zgodovinska vez z gozdovi. Kamnik: Studio Dataprint, 2016. 400 str., ilustr. ISBN 978-961-91779-5-2. [COBISS.SI-ID 286885120]

42. Gradnja z lesom : arhitekturna delavnica : študijsko leto 2010-2011. Škofja Loka: Jelovica Hiše, 2011. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-269-586-6. [COBISS.SI-ID 259166976]

43. 7. izobraževalni dan programa ZORA z mednarodno udeležbo, Brdo pri Kranju, 17. maj 2017. Zbornik predavanj. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2017. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-6071-96-3. [COBISS.SI-ID 290160384]

44. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub, KNIFIC, Tjaša, PETRIČ, Maja. Testiranje telesne pripravljenosti odraslih oseb : priročnik za preiskovalce. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-32-4. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/testiranje_tp_odraslih_oseb_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 290408448]

45. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub, KNIFIC, Tjaša, PETRIČ, Maja. Testiranje telesne pripravljenosti starejših oseb : senior fitness test - slovenska različica : priročnik za preiskovalce. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-33-1. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/testiranje_tp_starejsih_oseb-sft_2017.pdf. [COBISS.SI-ID 290408192]

46. MYSS, Caroline M.. Pet mitov o zdravljenju : zakaj ljudje ne ozdravijo in kako bi lahko. 2. natis. Ljubljana: Iskanja, 2008. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-6058-45-2. [COBISS.SI-ID 16383026]

47. NASE, Jörg, NASE, Beate. Otroške bolezni : od rojstva do 16. leta. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4614-8. [COBISS.SI-ID 290411776]

48. Izbrane teme iz ginekološke onkologije in državni program obvladovanja raka: ginekološka onkologija : zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut, 2017. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-00-0. [COBISS.SI-ID 290296576]

49. Priročnik za zdravnike družinske medicine : izvajanje integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni v referenčnih ambulantah družinske medicine. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. 231 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-7002-30-0. [COBISS.SI-ID 289948160]

50. RAPLEY, Gill, MURKETT, Tracey. Naj otrok izbira pot : uvajanje čvrste hrane na željo otroka. 1. slovenska izd. Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF, 2016. 284 str., [8] str. barv. pril., tabele. ISBN 978-961-6626-31-6. [COBISS.SI-ID 287119872]

51. SIMIČ, Suzana, NIKIĆ, Radovan, DOLŠINA, Simona. Občina Kočevje : celostna prometna strategija : omogočamo pogoje za trajnostno mobilnost vseh. Kočevje: Občina, 2017. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-91142-6-1. [COBISS.SI-ID 290192640]

52. Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030. Ljubljana: Ministrstvo za infrastrukturo, 2017. 264 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-93518-7-1. [COBISS.SI-ID 290463488]

53. TEKAUC-GOLOB, Andreja, ŽOLGER, Jože. Novorojenček. 1. izd. Maribor: UKC, Oddelek za perinatologijo, 2016. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-71-6. [COBISS.SI-ID 88165377]

54. DE HERT, Marc, THYS, Erik, MAGIELS, Geerdt, WYCKAERT, Sabien. Vse ali nič : vodič za samopomoč, namenjen osebam z bipolarno motnjo. Antwerpen: Houtekiet, 2010. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 252793600]

55. Onkološka zdravstvena nega včeraj, danes, jutri : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2017. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-273-160-1. [COBISS.SI-ID 289573376]

56. Zbornik predavanj strokovnih srečanj Združenja za transfuzijsko medicino Slovenije. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 2017. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6956-64-2. [COBISS.SI-ID 290353408]

 


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


57. Arhitektura [ni enako] umetnost : zbornik, (Knjižna zbirka Drugi prostori, 03). Ljubljana: Umetniško izobraževalno društvo Praznine: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, 2017. 351 str., ilustr. ISBN 978-961-93621-2-9. [COBISS.SI-ID 290159104]

58. ČELHAR, Nina. Zatišja = Lulls : Galerija Božidar Jakac - lapidarij, Kostanjevica na Krki, 21. april - 21.maj 2017. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2017. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 15217057]

59. ČOH, Zvonko. Capriccio - vse, kar vidim, počečkam = Capriccio - I doodle over whatever I see : pregledna razstava = overview exhibition : Mestna galerija Ljubljana, 3. 12. 2015-8. 2. 2016. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2016. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-08-6. [COBISS.SI-ID 283093504]

60. DOBRAJC, Tina. Velika dekleta ne jočejo = Big girls don't cry : Galerija Božidar Jakac - nekdanja samostanska cerkev, Kostanjevica na Krki, 20. 05. 2017-10. 09. 2017. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2017. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64534882]

61. GORIŠEK, Gorazd, MUŠIČ, Irena, HUMAR, Janko, MAŠERA, Andrej, STRITAR KUČUK, Mojca, POLJANEC, Andraž, ŠUMRADA, Bor. Dolina Soče - Bovško : najlepši planinski izleti. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije; Bovec: Turizem Dolina Soče, 2017. 76 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6870-29-0. [COBISS.SI-ID 290209024]

62. DOLINAR, Lojze. Lojze Dolinar (1893-1970) : likovna in dokumentarna razstava, Galerija v Mestni hiši, julij/avgust 2017. Kranj: Gorenjski muzej, 2017. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-82-3. [COBISS.SI-ID 290688512]

63. KOREN-BOŽIČEK, Milena. Iz galerijske zakladnice : razstava znanih slovenskih likovnih umetnikov iz zbirke Galerije Velenje : [Galerija Velenje, 21. 6. 2017-29. 7. 2017]. [Velenje: Festival Velenje, Galerija, 2017]. [11] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 290779392]

64. GRABNAR, Klemen. Izbrana dela iz Hrenovih kornih knjig = Selected works from the Hren choirbooks. 1, Annibale Perini, Missa Benedicte omnia opera Domini & Pietro Antonio Bianco, Missa Percussit Saul mille, (Monumenta artis musicæ Sloveniæ, 62). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 75 str., faks. [COBISS.SI-ID 290543872]

65. MEDLE, Jožica. Zrak, ki ga dihaš ti = The air you breathe : Galerija Božidar Jakac - Lapidarij, Kostanjevica na Krki, 18. junij - 27. avgust 2017. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2017. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 64535650]

66. OSREDKAR, Janez. Glasbeni stavek, Harmonija 1. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2017. 181 str. [COBISS.SI-ID 290310400]

67. PELIKAN, Egon. Tone Kralj in prostor meje. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-282-187-6. [COBISS.SI-ID 285626880]

68. 50 let Planinskega društva Vrelec : 1967-2017 : zbornik. Celje: Grafika Gracer, 2017. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-6992-18-3. [COBISS.SI-ID 290569728]

69. PROSENC, Nataša. Črne vode in druge zgodbe = Black waters and other stories : [Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, 3. november - 25. november 2016]. Kranj: Zavod za turizem in kulturo, 2016. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16063030]

70. SCHALLER, Bob. Michael Phelps : the untold story of a champion. 1st ed. New York: St. Martin's Griffin, 2008. XXI, 249 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 0-312-57381-2. ISBN 978-0-312-57381-2. http://www.loc.gov/catdir/toc/fy0903/2008043096.html, http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0902/2008043096-b.html, http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0902/2008043096-d.html. [COBISS.SI-ID 63422977]

71. SAMARDŽIJA PAVLETIČ, Mitija. Splošni strokovni priročnik. Ljubljana: Gimnastična zveza Slovenije, 2017. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6733-13-7. [COBISS.SI-ID 288497152]

72. STOJKO, Tone. Prešernovi nagrajenci in nagrajenci Prešernovega sklada = Prešeren Award and Prešeren Fund Award recipients : 1996-2017 : portreti = portraits. Kranj: Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost: Zavod za turizem in kulturo, 2017. 300 str., fotogr. ISBN 978-961-6815-12-3. [COBISS.SI-ID 290299904]

73. ABRAM, Uroš, ČERNELČ, Robert. Telesnost = Corporeality : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 23. 2.-9. 4. 2017. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2017. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-17-8. [COBISS.SI-ID 289657856]

 


7-GP-odr GLASBENI POSNETKI ZA ODRASLE


74. KM 16. [Ljubljana]: Založba Radia Študent, 2016. 1 CD (55 min, 53 sek), [stereo]. http://radiostudent.si/klubskimaraton/tours/kompilacija. [COBISS.SI-ID 16542262]

75. KOPAČ, Andrej. Reminiscence = Reminiscences, (Ars Slovenica). Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev, 2017. 1 CD (50 min, 35 sek). [COBISS.SI-ID 291384064]

76. LAJOVIC, Anton. Samospevi = Songs, (Ars Slovenica). Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev, 2016. 1 CD (60 min). http://www.dss.si/novosti-na-drustvu/anton-lajovic-samospevi.html. [COBISS.SI-ID 291367168]

77. MITEV, Zoran. Slovenski skladatelji za fagot = Slovenian composers for the bassoon. [Ljubljana]: Slovenska filharmonija: The Slovenian Philharmonic, 2015. 1 CD (72 min, 14 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 23228210]

78. Amusing : --- ko se te dotakne navdih. Rogaška Slatina: Sekcija Kulturnega društva Akademski pevski zbor Rogaška Slatina, 2017. 1 CD (33 min, 27 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 23228978]

79. RANČIGAJ, Ljubo. Dve zgodnji in poznejša dela = Two early works and later works, (Ars Slovenica). Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev, 2016. 1 CD (69 min, 46 sek). http://www.dss.si/editions/?action=showaudio&mod=user&sub=&id=188&lang=en. [COBISS.SI-ID 291377408]

80. ŠANTL ZUPAN, Karolina, ZLOBKO VAJGL, Mojca. Karolina Šantl Zupan, Mojca Zlobko Vajgl : [Mozart, Bach], (Klasika). Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2017. 1 CD (49 min, 49 sek), stereo. http://zkpprodaja.si21.com/sl/Resna_glasba/MOJCA_ZLOBKO_VAJGL_HARFA-KAROLINA_SANTL_ZUPAN_FLAVTA_MOZART-BACH/. [COBISS.SI-ID 1113431134]

81. Študenti Akademije za glasbo UL z orkestrom Slovenske filharmonije = Students of the Academy of music UL with the Slovenian Philharmonic Orchestra. [Ljubljana]: Slovenska filharmonija: Univerza v Ljubljani, Akademija za glasbo, 2015. 1 CD (68 min, 25 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 23228466]

82. VRHUNC, Larisa. Na robu tišine = On the edge of silence, (Ars Slovenica). Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev, 2016. 1 CD (67 min). http://www.dss.si/novosti-na-drustvu/larisa-vrhunc-na-robu-tisine.html. [COBISS.SI-ID 291375360]

83. VULC, Tadeja. Čutenja = Emotions, (Ars Slovenica). Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev, 2016. 1 CD (56 min, 14 sek). http://www.dss.si/novosti-na-drustvu/tadeja-vulc-cutenja.html. [COBISS.SI-ID 291364096]

 


80 JEZIKOSLOVJE.


84. FABBRI, Paolo. Semiotski obrat. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 123 str. ISBN 978-961-237-931-5. [COBISS.SI-ID 290441216]

85. Ljubezen v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 53). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-237-934-6. http://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/53-ssjlk/, doi: 10.4312/SSJLK.53. [COBISS.SI-ID 290542336]

 


82 KNJIŽEVNOST.


86. BERNHARD, Thomas. Pripovedi, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 223 str. ISBN 978-961-284-281-9. [COBISS.SI-ID 290898944]

87. BIDERMAN, Slavica. Spomin za moja dva. Celje: Kulturno umetniško društvo ARTenergija, 2016. 72 str., fotogr. ISBN 978-961-285-267-2. [COBISS.SI-ID 284787968]

88. BRYNDZA, Robert. Nočna zalezovalka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 368 str. ISBN 978-961-00-3531-2. ISBN 978-961-00-3532-9. [COBISS.SI-ID 290955008]

89. ČUČKOVIČ, Valter. Ogrlica, (Zbirka Svetlin, 61). Maribor: Mariborska literarna družba, 2017. 94 str. ISBN 978-961-6850-52-0. [COBISS.SI-ID 90119681]

90. DAVIDSON, Robyn. Poti : o ženski, ki je sama prepotovala 2700 kilometrov avstralske divjine, (Zbirka S terena). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2017. 339 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6954-86-0. [COBISS.SI-ID 290876416]
Nagrada: Thomas Cook Travel Book Award, 1980

91. DAY, Sylvia. Predana : prvi del serije Crossfire, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 333 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-2679-9. [COBISS.SI-ID 268524544]

92. DAY, Sylvia. Prepletena : tretji del serije Crossfire, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 363 str., fotogr. avtorice. ISBN 978-961-01-2828-1. [COBISS.SI-ID 269206528]

93. DICKINSON, Emily. Ujeta svoboda : [ob 130. obletnici smrti Emily Dickinson], (Zbirka Ginko, knj. 13). 2. natis. Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2016. 77 str. ISBN 978-961-6758-94-9. [COBISS.SI-ID 1113495902]

94. ESPOSITO, Chloé. Nora. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 383 str. ISBN 978-961-00-3538-1. ISBN 978-961-00-3539-8. [COBISS.SI-ID 291035904]

95. FLANAGAN, Richard. Ozka pot globoko do severa, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 539 str. ISBN 978-961-284-279-6. [COBISS.SI-ID 291052032]
Nagrada: Man Booker Prize, 2014

96. GRISHAM, John. The partner. Reissued. London: Arrow books, 2007. 410 str. ISBN 978-0-09-941031-7. [COBISS.SI-ID 22829365]

97. HOYT, Elizabeth. Ljubeznivi falot. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 330 str. ISBN 978-961-00-3529-9. ISBN 978-961-00-3530-5. [COBISS.SI-ID 290948352]

98. JANČAR, Drago. To noč sem jo videl. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 189 str. ISBN 978-961-241-458-0. [COBISS.SI-ID 275940096]

99. JESIH, Milan. Maršal : 88 pesmic, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 113 str. ISBN 978-961-284-282-6. [COBISS.SI-ID 290899712]

100. KOPINŠEK, Simona. Lom glasu, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2015. 54 str. ISBN 978-961-6949-44-6. [COBISS.SI-ID 81528833]

101. LONG, Julie Anne. Poljubila sem grofa. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 541 str. ISBN 978-961-7015-38-6. [COBISS.SI-ID 92383489]

102. LONG, Julie Anne. Poljubila sem grofa. Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 509 str. ISBN 978-961-7015-39-3. [COBISS.SI-ID 92383745]

103. LUDLUM, Robert. The road to Gandolfo. Reprinted. London: Panther, 1984. 315 str. ISBN 0-586-04375-6. ISBN 978-0-586-04375-2. [COBISS.SI-ID 22828341]

104. MORELLA, José. Kakor poti v megli : burni dnevi Otta Grossa, (Zbirka Bralec, 111). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 260 str. ISBN 978-961-287-008-9. [COBISS.SI-ID 290173952]

105. NOVAK, Milan. Črna = Crna, (Zbirka Svetlin, 57). Maribor: Mariborska literarna družba, 2016. 123 str. ISBN 978-961-6850-40-7. [COBISS.SI-ID 85816833]

106. NOVIK, Naomi. Izruvana, (Zbirka Srednji svet). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 519 str. ISBN 978-961-01-4056-6. [COBISS.SI-ID 290529280]
Nagrada: Nebula Award for Best Novel, 2016
Nagrada: Locus Award for Best Fantasy Novel, 2016
Nagrada: Mythopoeic Fantasy Award for Adult Literature, 2016

107. OMAR, Qais Akbar. Utrdba z devetimi stolpi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 426 str. ISBN 978-961-00-3534-3. ISBN 978-961-00-3535-0. [COBISS.SI-ID 290982144]

108. PIŠTALO, Vladimir. Tesla, portret med maskami. 2. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 463 str. ISBN 978-961-287-016-4. [COBISS.SI-ID 290718976]

109. PIVKA, Jurij. Moč valov, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2017. 177 str. ISBN 978-961-7018-49-3. [COBISS.SI-ID 91907329]

110. POTOCCO, Marcello. Poznam te črne stvari, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2017. 77 str. ISBN 978-961-7017-06-9. [COBISS.SI-ID 290165504]

111. POVHE, Tanja. Spoznaj me : skozi rime do hitrejšega in lažjega razumevanja duševnih tegob. 2. izd. Krško: Zdravstveni dom; Maribor: Ozara Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, 2017. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-93248-3-7. [COBISS.SI-ID 290447104]

112. PREGL, Arjan. O ženski, ki ni hotela z balkona, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2017. 92 str. ISBN 978-961-7017-03-8. [COBISS.SI-ID 289795072]

113. PRIDE, B. L.. Skrivnosti : roman, hibrid, fuzija. Maribor: Fabulist, 2017. 376 str. ISBN 978-961-94187-1-0. [COBISS.SI-ID 92621825]

114. RIBIĆ, Ljubica. ?, (Zbirka Svetlin, 57A). Maribor: Mariborska literarna družba, 2016. 87 str., sl. avtorice. ISBN 978-961-6850-44-5. [COBISS.SI-ID 86868225]

115. SCHROFF, Laura, TRESNIOWSKI, Alex. Nevidna nit : resnična zgodba o enajstletnem dečku z ulice, uspešni direktorici trženja in nenavadnem srečanju z usodo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 247 str. ISBN 978-961-00-3543-5. ISBN 978-961-00-3544-2. [COBISS.SI-ID 291064832]

116. SEYMOUR, Gerald. Traitor's kiss. Corgi ed. London: Corgi Books, 2004. 539 str. ISBN 0-552-15043-6. [COBISS.SI-ID 149408]

117. SHEEHAN, Madeline. Neljubljena, (Serija Peklenski konjeniki). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 270 str. ISBN 978-961-00-3541-1. ISBN 978-961-00-3542-8. [COBISS.SI-ID 291062016]

118. SPETIČ-MAGAJNA, Ivko. Poetični listi. Ilirska Bistrica: samozal., 2017. 54 str. ISBN 978-961-283-891-1. [COBISS.SI-ID 289612800]

119. Zbirka pesmi najboljših osnovnošolskih in srednješolskih pesnikov v letu 2016. Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo, 2016. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-93327-7-1. [COBISS.SI-ID 284995328]

120. ŠTOLFA, Josip. Izgnančev dnevnik. Krašnja: KUD Fran Maselj Podlimbarski, 2015. 80, [8] str., ilustr. ISBN 978-961-91729-3-3. [COBISS.SI-ID 279443456]

121. THORNE, Sally. Igra sovraštva. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 509 str. ISBN 978-961-7015-40-9. [COBISS.SI-ID 92382209]

122. THORNE, Sally. Igra sovraštva. Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 477 str. ISBN 978-961-7015-41-6. [COBISS.SI-ID 92384257]

123. TUCKER, K. A.. Ujet ob njej. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 203 str. ISBN 978-961-7015-42-3. [COBISS.SI-ID 92383233]

124. TUCKER, K. A.. Ujet ob njej. Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 189 str. ISBN 978-961-7015-43-0. [COBISS.SI-ID 92384769]

125. VERHOEF-VERHALLEN, Esther J. J.. Der Geliebte : Roman, (btb Taschenbücher, 73940). 1. Aufl. München: btb, 2009. 392 str. ISBN 978-3-442-73940-0. [COBISS.SI-ID 22830645]

126. WOLF, Klaus-Peter. Ostfriesen Feuer : Kriminalroman. 2. Aufl. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch, 2014. 526 str., zvd. ISBN 978-3-596-19043-0. [COBISS.SI-ID 22830389]

 


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


127. APITZ, Bruno. Goli med volkovi, (Knjižnica Levstikov hram, [29]). V Ljubljani: Mladinska knjiga, 1966. 325 str. [COBISS.SI-ID 6154753]

128. JUVAN, Marko. Hibridni žanri : študije o križancih izkustva, mišljenja in literature, (Zbirka Novi pristopi, 68). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017. 221 str. ISBN 978-961-7017-05-2. [COBISS.SI-ID 290117632]

129. TURNŠEK, Nastja, KOSTREVC, Timeja. The afterlife. [Štore: Osnovna šola], 2016. 56 str. [COBISS.SI-ID 22825781]

 


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


130. Archie 1000 page comics hoopla, (Archie graphic novels). 1st printing. Pelham, NY: Archie Comic Publications, 2017. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-1-68255-974-1. ISBN 1-68255-974-2. [COBISS.SI-ID 22827573]

131. BONILLA, Rocio. Čuden ptič. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-278-327-3. [COBISS.SI-ID 289590528]

132. BOX, Su. Jezusovo rojstvo : zavrti kolo in najdi sliko. [Koper: Ognjišče, 2017]. [9] str., ilustr. ISBN 978-961-263-206-9. [COBISS.SI-ID 289475584]

133. BOYNE, John. Deček na vrhu gore, (Zbirka Nekoč). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 294 str., ilustr. ISBN 978-961-272-263-0. [COBISS.SI-ID 290569984]

134. DEU, Živa, KOLENC, Bara. Kje pa ti živiš?. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. [44] str., ilustr. ISBN 978-961-271-080-4. [COBISS.SI-ID 285408768]
Nagrada: Priznanje zlata hruška, 2011

135. GREIG, Elna. Kako se oglašajo živali : pritisni tipko za živalski pozdrav!. 6. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-86-11-17319-1. [COBISS.SI-ID 24249400]

136. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Zlate Grimmove pravljice, (Zbirka Veliki pravljičarji). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2076-6. [COBISS.SI-ID 289617408]

137. Hai-eko : [izbrani haikuji Osnovnošolskega haiku natečaja], (Zbirka Pot v Štrklepce, 17). Tolmin: Osnovna šola Franceta Bevka: KD Literarni klub, 2017. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-93071-7-5. [COBISS.SI-ID 290180864]

138. JANSSON, Tove. Muminočka in morje, (Zbirka Pisanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4548-6. [COBISS.SI-ID 290852608]

139. KARIM, Amer. Zbiralec podob. 1. izd. Ljubljana: Ramos, 2017. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-285-706-6. [COBISS.SI-ID 290213376]

140. MAZZINI, Miha. Zelena pošast, (Zbirka Velike slikanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4951-4. [COBISS.SI-ID 290793984]

141. PALACIO, R. J.. Julianova zgodba. 1. natis. Zagorje ob Savi: Ocean, 2017. 104 str. ISBN 978-961-93836-8-1. ISBN 978-961-93836-9-8. [COBISS.SI-ID 290728448]

142. PETROVIĆ, Uroš. Misteriji Ginkove ulice. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4736-7. [COBISS.SI-ID 290927616]

143. PETROVIĆ, Uroš. Temačne skrivnosti Ginkove ulice : roman v ugankah. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4735-0. [COBISS.SI-ID 290927872]

144. BABIČ, Arianda. Piškotki : literarni zbornik Gimnazije Kranj 2017. Kranj: Gimnazija, 2017. 257 str., ilustr. ISBN 978-961-94243-0-8. [COBISS.SI-ID 290402304]

145. PODGORŠEK, Mojiceja. Goska Noska dobi očala. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-38-1. [COBISS.SI-ID 290270208]

146. PODGORŠEK, Mojiceja. Samo eden je lahko kralj. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-34-3. [COBISS.SI-ID 290168064]

147. Robocar Poli. 5, Helijev rojstni dan. [Ljubljana: Menart Records, 2017]. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-92884-7-4. [COBISS.SI-ID 289293568]

148. Robocar Poli. 6, Buskovo darilo. [Ljubljana: Menart Records, 2017]. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-92884-8-1. [COBISS.SI-ID 289293824]

149. Robocar Poli. 7, Drevo prijateljstva. [Ljubljana: Menart Records, 2017]. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-92884-9-8. [COBISS.SI-ID 289294080]

150. Robocar Poli. 8, Skrivalnice. [Ljubljana: Menart Records, 2017]. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-94188-0-2. [COBISS.SI-ID 289294336]

151. SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Mali princ za najmlajše. Domžale: Epistola, 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-6976-35-0. [COBISS.SI-ID 290172928]

152. SUHODOLČAN, Primož. Goran : legenda o zmaju : Goran Dragić : resnična pravljica. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2017. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0901-0. ISBN 978-961-02-0910-2. [COBISS.SI-ID 290931968]

153. SVETINA, Peter. Uho sveta. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-272-266-1. [COBISS.SI-ID 290581504]

154. WEIGHTMAN, Magnus. Dobrodošel doma, bober!. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-41-1. [COBISS.SI-ID 290582016]

 


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


155. À la folie --- pas du tout = Druga plat ljubezni. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2004, p 2002. 1 video DVD (PAL, regija 2)(ca 90 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0291579/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 14415419]

156. Ah-ga-ssi = The handmaiden = Služkinja. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (139 min, 5 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt4016934/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113466974]
Nagrada: Cannes, 2016

157. Brain on fire : my month of madness : based on real events = Ogenj v možganih : mesec dni norosti : po resničnih dogodkih. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (85 min, 18 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3704700/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113429086]

158. Brimstone : [retribution is coming] = Pekel na zemlji. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (142 min, 27 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1895315/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113429854]

159. Disturbia. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, 2007. 1 video DVD (100 min, 19 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0486822/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 13033010]

160. Flashback, (Widescreen DVD collection). Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008. 1 video DVD (103 min, 15 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0099581/?ref_=nv_sr_3. [COBISS.SI-ID 6249246]

161. The founder : based on a true story = Ustanovitelj : po resnični zgodbi. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (110 min, 36 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt4276820/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 13729054]

162. A hologram for the king = [Hologram za kralja]. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (94 min, 9 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2980210/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113508702]

163. John Wick. Chapter 2 = John Wick 2. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (117 min, 19 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt4425200/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113428318]

164. Patriots day = Bostonski heroji. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (127 min, 39 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt4572514/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 13728286]

165. A quiet passion = Tiha strast. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (120 min, 18 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2392830/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113465438]

166. Silence = Molk. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (154 min, 54 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0490215/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113463390]

 


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


167. The Boss baby = Mali šef. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (93 min, 31 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3874544/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113520734]

168. Operasjon Arktis = Misija Arktika. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2017. 1 video DVD (90 min, 40 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3239928/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113326686]

169. Smurfs, The Lost village = Smrkci, Skrita vas. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (86 min, 5 sek), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt2398241/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113522526]

 


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


170. ANGUITA JAÉN, José María. The road to Santiago : the pilgrims' practical guide. León: Everest, 2004. 359 str., ilustr., zvd. ISBN 84-241-0420-X. ISBN 978-84-241-0420-7. [COBISS.SI-ID 22828085]

171. BAKER, Mark, FALLON, Stephen, ISALSKA, Anita. Romania & Bulgaria, (Lonely planet). 7th ed. Carlton (Victoria) [etc.]: Lonely Planet Global, 2017. 511 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-78657-543-2. [COBISS.SI-ID 1113495134]

172. BANNISTER, Imogen, VER BERKMOES, Ryan. Pocket Bali : top sights, local life, made easy, (Lonely Planet pocket guides). 5th ed. Carlton: Lonely Planet Global, 2017. 160 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-78657-544-9. [COBISS.SI-ID 22833717]

173. BARRUS, Pamela L.. San Diego : [your guide to the 10 best of everything], (DK Eyewitnes travel, Top 10). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2017. 128 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2412-7638-9. [COBISS.SI-ID 22826805]

174. BOUSFIELD, Jonathan, STEWART, James Alexander. Slovenia, (Eyewitness travel). Reprinted. London: Dorling Kindersley, 2017. 252 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2412-7541-2. [COBISS.SI-ID 1113458270]

175. BROSS, Tom, HARRIS, Patricia, LYON, David. Boston, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2017. 208 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2412-7538-2. [COBISS.SI-ID 22826293]

176. CAMPE, Joachim Heinrich. Odkritje Amerike. 1, Poučno zabavna knjižica o Kolumbu. Šmarješke Toplice: Stella, 2017. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-246-690-9. [COBISS.SI-ID 290853888]

177. CAMPE, Joachim Heinrich. Odkritje Amerike. 3, Poučno zabavna knjižica o Pizarru. Šmarješke Toplice: Stella, 2017. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-246-688-6. [COBISS.SI-ID 290746880]

178. CHARNEY, Noah. Eternal architect : the life and art of Jože Plečnik, modernist mystic. 1st print run. Ljubljana: Museum and Galleries of Ljubljana: Totaliteta, 2017. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-94115-9-9. [COBISS.SI-ID 290426624]

179. CORNE, Lucy. Gran Canaria : [your guide to the 10 best of everything], (DK Eyewitness travel, Top 10). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2017. 128 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2412-7636-5. [COBISS.SI-ID 22826549]

180. GASPARI, Andrej. Deblak s konca 2. stoletja pr. n. št. iz Ljubljanice na Vrhniki = The late 2nd century B. C. logboat from the Ljubljanica river at Vrhni : študija o ladjah in čolnih predrimskega in rimskega Navporta z orisom plovbe na Ljubljanskem barju med prazgodovino in novim vekom : =study on the ships and boats of Preroman and Roman nauportus with the outline of the navigation on the Ljubljana marshes between prehistory and the early modern period. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Muzej in galerije mesta Ljubljane: = University Press, Faculty of Arts: Museum & Galleries of Ljubljana, 2017. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-237-929-2. [COBISS.SI-ID 290301184]

181. DOLINAR, Ivan. Zgodovina Dolenje vasi v Spodnji Savinjski dolini. Prebold: Občina, 2017. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-94091-1-4. [COBISS.SI-ID 290005248]

182. DOVIĆ, Marijan. Prešeren po Prešernu : kanonizacija nacionalnega pesnika in kulturnega svetnika, (Zbirka Novi pristopi, 67). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2017. 343 str., ilustr. ISBN 978-961-7017-04-5. [COBISS.SI-ID 290117376]

183. FALLON, Stephen, KAMINSKI, Anna. Budapest & Hungary, (Lonely planet). 8th ed. Carlton (Victoria) [etc.]: Lonely Planet Global, 2017. 319 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-78657-542-5. [COBISS.SI-ID 1113538142]

184. FLORJANČIČ, Saša, BETON, Kaja, ŠTEKAR-VIDIC, Verena. Kropa in Kamna Gorica : kulturno turistični vodnik = Kropa and Kamna Gorica : cultural-tourist guide. 2. dopolnjena izd. Radovljica: Muzeji radovljiške občine; Kamna Gorica: Kulturno turistično društvo, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6687-10-2. [COBISS.SI-ID 289890816]

185. GREGOR-DELLIN, Martin. Richard Wagner : njegovo življenje, njegovo delo, njegovo stoletje. 1. natis. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2017. VIII, 773 str., ilustr., note. ISBN 978-961-6311-98-4. [COBISS.SI-ID 289265920]

186. HAM, Anthony, BUTLER, Stuart, WHEELER, Donna. Norway, (Lonely planet). 6th ed. Footscray, (Victoria); Oakland, (CA); London: Lonely Planet Publications, 2015. 448 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74220-207-5. [COBISS.SI-ID 8265912]

187. HUMPHREYS, Sara, HUMPHREYS, Rob. The Rough guide to Namibia : with Victoria falls, (Rough guides). 1st ed. London; New Delhi: Rough Guides, 2017. 382 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-24127-401-9. [COBISS.SI-ID 1113540446]

188. Istra, Kvarner : turistično-navtična karta = Nautical tourist map of Istria and Kvarner. Ljubljana: Kartografija, 2014. 2 zvd., obojestransko, barve. [COBISS.SI-ID 274792192]

189. JESENIČNIK, Tomo. Slovenj Gradec : [the magnificent treasure trove of centuries]. Slovenj Gradec: Mestna občina, 2017. 254 str., fotogr. ISBN 978-961-91629-8-9. [COBISS.SI-ID 91903233]

190. JESENIČNIK, Tomo. Slovenj Gradec : [Schatzkammer der Jahrhunderte]. Slovenj Gradec: Mestna občina, 2017. 254 str., fotogr. ISBN 978-961-91629-7-2. [COBISS.SI-ID 91902977]

191. JESENIČNIK, Tomo. Slovenj Gradec : [zakladnica stoletij]. Slovenj Gradec: Mestna občina, 2017. 254 str., fotogr. ISBN 978-961-91629-6-5. [COBISS.SI-ID 91874305]

192. Kako so nekoč živeli na območju današnje Občine Polzela. Polzela: Občina; Žalec: Medobčinska splošna knjižnica, 2017-. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-92499-3-2. [COBISS.SI-ID 290534144]

193. KNIFIC, Timotej, NABERGOJ, Tomaž. Medieval stories from the crossroads. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017. 239 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6981-16-3. [COBISS.SI-ID 290108928]

194. KOCUVAN, Eva. Kratka zgodovina Slovencev. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2016. 47 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6981-11-8. [COBISS.SI-ID 288466432]

195. Krnsko pogorje, Krn, Matajur, Polovnik, Kolovrat, Kobarid, Tolmin, Komna, Lepena, Soča, soška fronta : z opisi vzponov = with the guide : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = Wanderkarte = planinarska karta = turistická mapa, (Planinska založba, 452, 1408-0443). Ljubljana: Planinska zveza Slovenije: Geodetski inštitut Slovenije: Geodetska družba, 2017. 1 zvd., barve. [COBISS.SI-ID 27211575]

196. LAZAR, Tomaž. Poti samurajev : japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem : [Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 31. 5.-5. 11. 2017]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017. 16 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-17-0. [COBISS.SI-ID 290287872]

197. LESKOVEC, Boris. Na brzicah življenja : življenjska pot arhitekta Ivana Vurnika in slikarke Helene Kottler Vurnik. Ljubljana: Arhitektura in svetovanje, 2017. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-285-708-0. [COBISS.SI-ID 290225664]

198. MAWER, Allen. Vikingi. Šmarješke Toplice: Stella, 2017. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-246-689-3. [COBISS.SI-ID 290746112]

199. MCNAUGHTAN, Hugh, HARPER, Damian. Mallorca, (Lonely planet). 4th ed. Carlton (Victoria) [etc.]: Lonely Planet Global, 2017. 223 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-78657-547-0. [COBISS.SI-ID 1113484382]

200. MENONI MURŠIČ, Simona, HARTMAN, Manica. Miroslav Steržaj : velikan kegljaškega športa. Ljutomer: Občina, 2017. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-285-572-7. [COBISS.SI-ID 288035840]

201. MORGAN, Kate, VER BERKMOES, Ryan. Bali & Lombok, (Lonely planet). 16th ed. Carlton [etc.]: Lonely Planet Global, 2017. 415 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-78657-545-6. [COBISS.SI-ID 22832693]

202. RICHMOND, Simon. Myanmar (Burma), (Lonely planet). 13th ed. Carlton (Victoria) [etc.]: Lonely Planet Global, 2017. 447 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-78657-546-3. [COBISS.SI-ID 1113536350]

203. O vinu : Vinogradi in vina Slovenije = Vineyards and wine in Slovenia. [Ljubljana]: Časnik Finance: Geodetska družba, 2017. 5 zvd. na 1 listu, obojestransko, laminiran, barve. [COBISS.SI-ID 291355904]

204. OLIVER, Jeanne. Croatia, (Lonely Planet). 1st ed. Hawthorn: Lonely Planet Publications, 1999. 287 str., 1 zvd, ilustr. ISBN 0-86442-646-1. [COBISS.SI-ID 9723490]

205. PERKO, Verena. Dioniz v naših krajih : arheološke najdbe : pogled v preteklost - kot razmislek za današnjo rabo : [katalog razstave Vitrina meseca Gorenjskega muzeja]. Kranj: Gorenjski muzej, 2017. 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 290865408]

206. PHELPS, Michael, CAZENEUVE, Brian. Beneath the surface : my story. New York: Sports Publishing, cop. 2016. XXVII, 282 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 1-68358-087-7. ISBN 978-1-68358-087-4. [COBISS.SI-ID 22827061]

207. PHELPS, Michael, ABRAHAMSON, Alan. No limits : the will to succeed. 1st Free Press trade pbk. ed. New York: Free Press, 2009. VII, 255 str., [16] str. pril. ISBN 1-4391-5766-9. ISBN 978-1-4391-5766-4. [COBISS.SI-ID 22827317]

208. LAZAR, Tomaž. Poti samurajev : japonsko orožje in bojevniška kultura na Slovenskem : [Narodni muzej Slovenije - Metelkova, 30. 5.-5. 11. 2017]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2017. 377 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-15-6. [COBISS.SI-ID 289999872]

209. RICHMOND, Simon, VER BERKMOES, Ryan. Pocket Jakarta : top sights, local life, made easy, (Lonely planet). 1st ed. Carlton (Victoria) [etc.]: Lonely Planet Global, 2017. 144 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-78657-029-1. [COBISS.SI-ID 1113546334]

210. RUKAVINA, Ivo. Thomas Alva Edison : življenje, delo in izumi (1847-1931). Šmarješke Toplice: Stella, 2017. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-246-692-3. [COBISS.SI-ID 290998528]

211. SYMINGTON, Andy, LE NEVEZ, Catherine. Finland, (Lonely Planet). 8th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2015. 310 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74220-717-9. [COBISS.SI-ID 5775840]

212. TISCHER, Johann Friedrich Wilhelm. Življenje Martina Lutra. Šmarješke Toplice: Stella, 2017. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-246-691-6. [COBISS.SI-ID 290889984]

213. TRČEK, Petra. Podobe na Logaškem. Logatec: Zavod za kulturo in medije Jaka, 2017. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-285-760-8. [COBISS.SI-ID 290645248]

214. Vloga Teritorialne obrambe Južnoprimorske pokrajine v vojni in procesu osamosvajanja Slovenije leta 1991 : zbornik. Postojna: Pokrajinski odbor ZVVS Notranjska; Koper: Pokrajinski odbor ZVVS Južna Primorska, 2017. 415 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-285-747-9. [COBISS.SI-ID 290491136]

215. WALKER, Jenny. Jordan, (Lonely planet). 8th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2012. 351 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74179-671-1. [COBISS.SI-ID 1100342366]

216. SUŠANJ, Bruno. Zagreb. Zagreb: Masmedia, 2006. 256 str., ilustr., zvd. ISBN 953-157-474-X. ISBN 978-953-157-474-7. [COBISS.SI-ID 22827829]

217. ZAMOYSKI, Adam. 1815 : Napoleons Sturz und der Wiener Kongreß. München: dtv, 2007. 704 str., ilustr., zvd. ISBN 978-3-423-34891-1. [COBISS.SI-ID 22829621]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam