skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

julij 2022

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
 

Vsebina

 

 


0 Splošno

1. FLECK, Ludwik, VÖRÖS, Sebastjan (urednik). Nastanek in razvoj znanstvenega dejstva : uvod v nauk o mišljenjskem slogu in mišljenjskem kolektivu. Ljubljana: Krtina, 2022. 216 str., ilustr. Knjižna zbirka Temeljna dela. ISBN 978-961-260-146-1. ISSN 2536-2089. [COBISS.SI-ID 99011331]
2. MCBRIEN, Thomas. Minecraft. Čudovite mini gradnje : prek 20 navdihujočih mini projektov. Zagreb: Egmont, 2022. 93 str., ilustr. ISBN 978-953-13-2348-2. [COBISS.SI-ID 99869699]
3. MCBRIEN, Thomas. Minecraft. Mini gradnje : prek 20 navdihujočih mini projektov. Zagreb: Egmont, 2022. 93 str., ilustr. ISBN 978-953-13-2347-5. [COBISS.SI-ID 99289347]
4. DURIĆ, Džemal (urednik), KOPOREC OBERČKAL, Aleksander (urednik). Drugi posvet o raziskovalni dejavnosti v Policiji : zbornik prispevkov. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, 2022. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-6797-58-0. [COBISS.SI-ID 104860419]

 


1 Filozofija. Psihologija.

5. ANDERS, Günther. Pogled z Lune : premišljevanja o vesoljskih poletih. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2022. 219 str. Filozofska zbirka Aut, 93. ISBN 978-961-7054-49-1. [COBISS.SI-ID 106359811]
6. BARBARIĆ, Damir. Filozofske disputacije. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2022. 203 str. Filozofska zbirka Aut, 94. ISBN 978-961-7054-50-7. [COBISS.SI-ID 107696899]
7. COOMBES, Sharie. Ko čutim jezo : knjiga, ki bo otrokom pomagala razumeti čustva. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5073-5. [COBISS.SI-ID 93148675]
8. COOMBES, Sharie. Ko čutim strah : knjiga, ki bo otrokom pomagala razumeti čustva. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5072-8. [COBISS.SI-ID 93147907]
9. COOMBES, Sharie. Ko čutim veselje : knjiga, ki bo otrokom pomagala razumeti čustva. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5074-2. [COBISS.SI-ID 93149699]
10. COOMBES, Sharie. Ko čutim žalost : knjiga, ki bo otrokom pomagala razumeti čustva. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5075-9. [COBISS.SI-ID 93150723]
11. COX, Lizzie. S knjigo do brezskrbnosti : kako preživeti odraščanje?. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-7133-87-5. [COBISS.SI-ID 92857859]
12. FEXEUS, Henrik. Umetnost branja misli : kako razumeti druge in neopazno vplivati nanje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5219-7, ISBN 978-961-00-5220-3. [COBISS.SI-ID 111587587]
13. FRANCIS, Paul. Šamansko potovanje. Ljubljana: Chiara, 2022. 203 str., ilustr. Serija Praktični vodnik terapevtskega šamanizma, del 1. ISBN 978-961-7060-82-9. [COBISS.SI-ID 110774275]
14. GRIŠKO, Miroslav. Eshatološka vojna. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2022. 329 str. Filozofska zbirka Aut, 91. ISBN 978-961-7054-47-7. [COBISS.SI-ID 103877123]
15. INWOOD, Brad. Stoicizem : zelo kratek uvod. Ljubljana: Krtina, 2022. 130 str., ilustr. Knjižna zbirka Kratka, 40. ISBN 978-961-260-147-8. [COBISS.SI-ID 106305795]
16. MURPHY, Kate. Ne poslušaš me! : izpopolnimo veščino poslušanja in postanimo odlični sogovorniki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 216 str. ISBN 978-961-01-6486-9. [COBISS.SI-ID 105372419]
17. PEŠEC, Andrej. Znanje za življenje : odnosi, čustva in zdravje ter formula za mir. Boštanj: Zavod Znanje za življenje - Pandurang, 2022. 538 str., ilustr. ISBN 978-961-95528-2-7. [COBISS.SI-ID 106189827]
18. MARMION, Jean-François (urednik). Psihologija neumnosti. Mengeš: Ciceron, 2022. 376 str., ilustr. ISBN 978-961-6627-98-6. [COBISS.SI-ID 113352451]
19. RADHANATH. Pot vase : raziskovanje poti bhakti : sodobni vodnik po starodavni jogijski modrosti. Ljubljana: Atmarama, 2022. 297 str., ilustr. ISBN 978-961-95647-0-7. [COBISS.SI-ID 92529923]
20. RUZOV, Vyacheslav. Tehnologija uspeha. Del 1, Živeti dobro ni protizakonito : zadovoljstvo v družini in službi, učinkovitost, sožitje, blaginja ter blagostanje. Boštanj: Zavod Znanje za življenje - Pandurang, 2022. 138 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-95528-4-1. [COBISS.SI-ID 109467395]
21. SCRUTON, Roger. Kultura šteje : vera in občutenje v obleganem svetu. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2022. 131 str. ISBN 978-961-04-0879-6. [COBISS.SI-ID 89512707]
22. ŠTRAJN, Darko. Ali eksistenca ali subjekt?. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2022. 161 str. Filozofska zbirka Aut, 92. ISBN 978-961-7054-48-4. [COBISS.SI-ID 105551875]

 


2 Verstvo. Bogoslovje.

23. COMASTRI, Angelo. Božji objem : sveta spoved. Ljubljana: Družina, 2022. [41] str., ilustr. ISBN 978-961-04-0911-3. [COBISS.SI-ID 103825923]
24. GOLDSTEIN, Clifford. Končno upanje : tri sporočila za tesnoben svet. Ljubljana: Logos, 2022. 135 str. ISBN 978-961-95693-3-7. [COBISS.SI-ID 104582403]
25. KACZOR, Christopher Robert, PETRUSEK, Matthew R. Jordan Peterson, Bog in krščanstvo : iskanje smiselnega življenja. Ljubljana: Družina, 2022. 216 str. ISBN 978-961-04-0915-1. [COBISS.SI-ID 108565251]
26. KOLAR, Bogdan, OCVIRK, Matej (avtor, urednik), HERMAN, Miha (avtor, urednik), PESJAK, Janja, SAJOVIC, Miran. Pod plaščem svetega Martina : Župnija Teharje skozi čas. Teharje: Župnija; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-278-595-6. [COBISS.SI-ID 111810819]
27. SARAH, Robert. Ti si duhovnik vekomaj : meditacije o podobi duhovnika. 1. izd. Ljubljana: Salve, 2022. 225 str. ISBN 978-961-289-150-3. [COBISS.SI-ID 111853059]
28. YRIZARRY, Shannon. Energija kundalini : aktivirajte svojo moč za razsvetljenje. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2022. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-7115-29-1. [COBISS.SI-ID 111859459]
29. ČUK, Marko (urednik). Zakladnica molitve 2 : [molitve iz Ognjišča]. Koper: Ognjišče, 2022. 223 str. Zbirka Za luč in moč, 3. ISBN 978-961-263-285-4. [COBISS.SI-ID 106301443]

 


3 Družbene vede.

30. NAGODE, Mateja (urednik), KOBAL STRAUS, Klavdija (urednik). Dolgotrajna oskrba - izziv in priložnost za boljši jutri : evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2022. 230 str., ilustr. ISBN 978-961-6523-79-0. https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/O-MINISTRSTVU/Sektor-za-dolgotrajno-oskrbo/Dolgotrajna-oskrba-izziv-in-priloznost-za-boljsi-jutri-monografija-marec-2022.pdf. [COBISS.SI-ID 101211651]
31. ERBEŽNIK, Anže, DEŽMAN, Zlatko. Uvod v kazensko procesno pravo Republike Slovenije in Evropske unije. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2022. 568 str. ISBN 978-961-247-487-4. [COBISS.SI-ID 98847235]
32. FERFILA, Bogomil (avtor, fotograf). Brazilija. Ljubljana: Demat, 2022. 162 str., 136 str. barvnih pril., ilustr. Zbirka Svet na dlani, knj. 72. ISBN 978-961-7045-43-7. [COBISS.SI-ID 107211779]
33. FERFILA, Bogomil (avtor, fotograf). Kambodža. Ljubljana: Demat, 2022. 94 str., 68 str. pril., ilustr. Zbirka Svet na dlani, knj. 73. ISBN 978-961-7045-44-4. [COBISS.SI-ID 109103619]
34. MEZGEC, Maja (urednik), ANDREJAŠIČ, Alenka (urednik), RUTAR, Sonja (urednik). Interdisciplinarna obzorja visokošolske didaktike : raznolike poti do vednosti in znanja. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2022. 440 str., graf. prikazi, tabele. Knjižnica Ludus, 35. ISBN 978-961-293-113-1. ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 97182467]
35. MEDVEŠEK, Mojca, BEŠTER, Romana, PIRC, Janez, BEŠTER, Romana (urednik), PIRC, Janez (urednik), MEDVEŠEK, Mojca (urednik). Mnenja večinskega prebivalstva Slovenije o priseljevanju, priseljencih in integraciji. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2022. 219 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6159-78-4. [COBISS.SI-ID 107789827]
financer: ARRS, Projekt, J5-9351, SI, Izzivi integracije priseljencev in razvoj integracijske politike v Sloveniji
36. HORVAT, Uroš, et al., MAROT, Naja (urednik), URŠIČ, Matjaž (urednik). Mestni turizem v Sloveniji : značilnosti in upravljanje. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, 2022. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-6379-61-8. [COBISS.SI-ID 108726531]
37. SEDMAK, Mateja (urednik), HERNÁNDEZ-HERNÁNDEZ, Fernando (urednik), SANCHO, Juana María (urednik), GORNIK, Barbara (urednik). Migrant children's integration and education in Europe : approaches, methodologies and policies. 1st print ed. Barcelona: Octaedro; Koper: Annales ZRS, 2022. 373 str., ilustr. ISBN 978-961-7058-73-4. [COBISS.SI-ID 96494339]
financer: EU, Horizon 2020 research and innovation programme, 822664, Micreate project - Migrant Children and Communities in a Transforming Europe, MiCREATE
38. KAVČIČ, Irena (avtor, urednik), RIGG, Robin (avtor, urednik). Nepotrošna raba volkov v turizmu : smernice za odgovorno ravnanje. 1. izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2022. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-85-5. [COBISS.SI-ID 105657603]
39. NEWPORT, Cal. Digitalni minimalizem : kako živeti bolje z manj tehnologije. 1. izd. Brezovica pri Ljubljani: Zavod Iskreni, zavod za kulturo življenja, 2022. 245 str. ISBN 978-961-94646-8-7. [COBISS.SI-ID 109612291]
40. PAVČNIK, Marijan. Argumentacija v pravu : od življenjskega primera do pravne odločitve. 4., pregledana in dopolnjena izd. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2022. 560 str. Zbirka Pravna obzorja, 59. ISBN 978-961-247-495-9. [COBISS.SI-ID 109251075]
41. PERELMAN, Marc. Barbarski šport : kritika globalne kuge. Ljubljana: Založba /*cf., 2022. 228 str. Zbirka Varia, 18. ISBN 978-961-257-160-3. [COBISS.SI-ID 109357059]
42. APOHAL VUČKOVIĆ, Lidija, DEBELAK, Marijan, FERČIČ, Aleš, FRANCA, Valentina, ILEŠIČ, Irena, JEMEC, Rok, KNEZ, Katja, KORADE PURG, Štefka, KORITNIK, Boštjan, KORPIČ-HORVAT, Etelka, MUSAR MIŠELJIĆ, Nataša, POLAJŽAR, Aljoša, ŠTEFE, Nina, TIČAR, Bojan, VIDIČ, Branko, KORPIČ-HORVAT, Etelka (urednik), APOHAL VUČKOVIĆ, Lidija (urednik), ILEŠIČ, Irena (urednik), MUSAR MIŠELJIĆ, Nataša (urednik). Plače v javnem sektorju : komentar Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS). 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-Lex; v Mariboru: Pravna fakulteta, 2022. 481 str., ilustr., portreti. E-paket. ISBN 978-961-7137-08-8. [COBISS.SI-ID 105639427]
43. PORENTA, Sonja. Tončika v svečani preobleki : žlahtnosti zlatih, črnih in belih vezenin. Medvode: KUD JaReM, 2022. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-95786-0-5. [COBISS.SI-ID 106943491]
44. POŠTRAK, Milko. Uvod v socialno delo. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2022. 134 str. ISBN 978-961-6569-76-7. [COBISS.SI-ID 111581443]
45. SAMARDŽIĆ, Nikola. Druga hladna vojna – Zahod in Rusija : 1999–2019. Mengeš: Ciceron, 2022. 355 str. ISBN 978-961-6627-99-3. [COBISS.SI-ID 113354243]
46. BREŽNIK, Nataša (urednik). Sprehod skozi čas : Slovensko društvo hospic : 20 let območnega odbora Celje. Ljubljana: Slovensko društvo hospic, 2019. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-90826-4-5. [COBISS.SI-ID 97389057]
47. SMILJANIĆ, Ivan (urednik). Sočutje in stigma : družbene razlike in revščina v slovenski novejši zgodovini. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2022. 261 str., ilustr. Zbirka Vpogledi, 24. ISBN 978-961-7104-15-8. ISSN 2350-5656. [COBISS.SI-ID 110173955]
48. TRATNIK, Matjaž. Zastavna pravica. 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2022. 313 str. ISBN 978-961-247-496-6. [COBISS.SI-ID 110261763]
49. VERGINELLA, Marta. Ženske in meje med preteklostjo in koronavirusom. 1. izd. V Ljubljani: Založba Univerze, 2022. 132 str. Zbirka M/F. ISBN 978-961-7128-37-6. ISSN 2820-6592. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/342/655/7500-1, DOI: 10.4312/9789617128383. [COBISS.SI-ID 107881475]
50. RUTAR, Dušan (avtor, urednik), KRALJ, Rok (avtor, fotograf), BOJC, Tomaž, KRAJNC JOLDIĆ, Suzana, HARTMAN, Polonca, ŠIMENC, Špela, PRAZNIK, Irena, HAVLAS, Vojka, BOŠNIK, Romana (avtor, fotograf). Vključujoča enakost v tržni ekonomiji : socialno vključevanje mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje. 1. izd. Kamnik: CIRIUS, 2022. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-95087-3-2. [COBISS.SI-ID 104775683]
51. KITAK, Jelka (urednik), JURKOŠEK, Sabina (urednik), VALEK, Ida (urednik), HRUP, Darja (urednik). Vrtec Šmarje – to smo mi : 50 let Otroškega vrtca Šmarje pri Jelšah : 1972-2022. Šmarje pri Jelšah: Javni zavod Otroški vrtec, 2022. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-07-1114-8. [COBISS.SI-ID 106375427]
52. KALLIS, Giorgos, PAULSON, Susan, D'ALISA, Giacomo, DEMARIA, Federico. Zagovor odrasti. Ljubljana: Inštitut za ekologijo: Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2022. 104 str., graf. prikazi. Zbirka Oikos, Violična [i. e. Vijolična]. ISBN 978-961-95820-1-5. [COBISS.SI-ID 111538435]
53. ZUPANČIČ, Tadeja F., KOŠAK BABUDER, Milena (recenzent, urednik), KAVKLER, Marija (recenzent, urednik). Mama na misiji : pomoč otroku z neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami : priročnik za starše in učitelje. 1. natis. Ljubljana: Bravo - društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami, 2018. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-92931-8-8. [COBISS.SI-ID 296476416]

 


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

54. BAVCON, Jože (avtor, fotograf), RAVNJAK, Blanka (avtor, fotograf). Zakladi zelene strehe : streha Kemijskega inštituta kot rastišče in varuhinja slovenskih avtohtonih rastlinskih vrst. 1. izd. Ljubljana: Kemijski inštitut, 2022. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6104-76-0. [COBISS.SI-ID 103725571]
55. DOBSON, Andrew. Zelena politična misel. 4. izd. Ljubljana: Inštitut za ekologijo: Inštitut Časopis za kritiko znanosti, 2022. 250 str. Zbirka Oikos, Zelena. ISBN 978-961-95820-0-8. [COBISS.SI-ID 109664259]
56. GRIFFIN, Annabel. Življenje morskih psov. 1. izd. Ljubljana: Hart, 2022. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-7163-11-7. [COBISS.SI-ID 110497283]
57. NAGEL, Josef Anton, ČEČ, Tomaž (avtor dodatnega besedila, urednik), HRIBAR, Marija (avtor dodatnega besedila, urednik). Opis na najvišji ukaz Njegovega rimskocesar. in kralj. veličanstva Franca I. raziskanih redkosti narave, ki se nahajajo v vojvodini Kranjski. 1. izd. Cerknica: Knjižnica Jožeta Udoviča; Ljubljana: "Maks Viktor", 2022. 64, CC, XXX str., ilustr., faks. ISBN 978-961-92656-6-6. [COBISS.SI-ID 92194819]
58. OREHOVEC, Martina (avtor, urednik), KOGOJ, Dušan, SLAK, Janez (avtor, urednik, fotograf), PETROVIČ, Dušan, PUCELJ, Boštjan, ŠUŠTAR, Tomaž. Vsak milimeter šteje : geodezija na Slovenskem skozi čas : vodnik po razstavi = Every millimetre counts : geodesy in Slovenia through time : exhibition guide. Ljubljana: Tehniški muzej Slovenije: = Technical Museum of Slovenia, 2022. 88 str., ilustr. Publikacija TMS, št. 76. ISBN 978-961-6464-77-2. [COBISS.SI-ID 110840067]

 


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

59. PRESTOR, Jože (urednik). 30 let Sekcije reševalcev v zdravstvu : strokovno srečanje s posvetom : 17. in 18. marec 2022, Zreče : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu, 2022. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-7021-28-8. [COBISS.SI-ID 99835651]
60. ACKER, Pamela. Cepljenje : katoliški pogled. Zgornje Jezersko: Scutum Fidei, 2022. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-95357-2-1. [COBISS.SI-ID 98361859]
61. JELENKO-ROTH, Petra (urednik). Duševno zdravje v obporodnem obdobju. 2., posodobljena izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2022. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-6945-69-1. [COBISS.SI-ID 108476163]
62. BATTELINO, Tadej (urednik). Dve leti izkušenj s covid-19 v pediatriji. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2022. 246 str., ilustr. Izbrana poglavja iz pediatrije, 33. ISBN 978-961-6454-43-8. [COBISS.SI-ID 107932419]
63. Evropski kodeks o ravnanju veterinarjev in Veterinarsko delo. Ljubljana: Veterinarska zbornica Slovenije, 2021. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-95625-0-5. [COBISS.SI-ID 89974787]
64. HOZJAN, Jernej, LAH, Ivan, OBLAK JAPELJ, Nataša. Usnjarske zgodbe 1. Šoštanj: Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2022. 114 str., ilustr. Gradiva, 14. ISBN 978-961-7159-03-5. [COBISS.SI-ID 111659523]
65. STOŽER, Andraž (avtor, ilustrator), KRIŽANČIĆ BOMBEK, Lidija (avtor, ilustrator), DOLENŠEK, Jurij (avtor, ilustrator), SKELIN, Maša (avtor, ilustrator). Izbrana poglavja iz fiziologije za študente medicine z navodili za vaje. 2. ponatis 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba, 2022. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-286-422-4. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/534, DOI: 10.18690/978-961-286-422-4. [COBISS.SI-ID 108760067]
66. GOBEC, Martina, OMERSEL, Jasna, BRATKOVIČ, Tomaž, CEDILNIK-GORUP, Eva, UČAKAR, Veronika, FAFANGEL, Mario, KOS, Mitja, PAULINO, Ema, MESSERLI, Markus, ČEBRON LIPOVEC, Nanča, MARKOVIČ, Tijana, VRŠČAJ, Lucija Ana, JURKOVIĆ MLAKAR, Simona, KARAS KUŽELIČKI, Nataša, KEREC KOS, Mojca (urednik, recenzent), NABERGOJ MAKOVEC, Urška (urednik, recenzent). Izzivi, priložnosti in izkušnje cepljenja v lekarniški dejavnosti : strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije : [Ljubljana, 8. in 15. junij 2022]. Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, 2022. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-6378-91-8. [COBISS.SI-ID 109897475]
67. FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja, GRABAR, Daniel, KOBAL STRAUS, Klavdija, MARUŠIČ, Dorjan, POLDRUGOVAC, Mircha, SIMČIČ, Biserka (avtor, urednik). Kakovost in varnost v zdravstvu : priročnik za zdravstvene delavce in sodelavce. Različica 1.0. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2022. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6523-74-5. [COBISS.SI-ID 93571331]
68. BOLČEVIĆ, Slavko. Kakovost zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih zavodih : priročnik. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, 2022. 63 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6523-76-9. [COBISS.SI-ID 97545987]
69. KLINC, Andreja, TOMC, Dragica, MEDJEDOVIĆ, Sabina. Priročnik za bolnike z izločalno stomo. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2021. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 114083075]
70. KRSTANOSKA, Frosina, RIHTARŠIČ, Polonca. Spolnost pri hematološko onkoloških bolnikih. 1. izd. Ljubljana: Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, 2022. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-7042-09-2. [COBISS.SI-ID 101035011]
71. MOSLEY, Michael. Dieta Fast 800 : kako povezati hitro izgubo teže in prekinitveni post za dolgoročno zdravje. Preserje: Aktivni mediji, 2022. 295 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-95552-3-1. [COBISS.SI-ID 109446659]
72. MUGERLI, Marko. Voda in vodni pogoni. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2022. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-6467-63-6. [COBISS.SI-ID 100177155]
73. MARINKO, Tanja (urednik, recenzent), ČEMAŽAR, Maja (urednik, recenzent), KRANJC BREZAR, Simona (urednik). Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike : zbornik prispevkov in povzetkov : znanstveni simpozij : 3. junij 2022, Onkološki inštitut Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Onkološki inštitut: Združenje za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, 2022. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-45-1. [COBISS.SI-ID 108918275]
74. CIJAN, Nina, RIGLER GRM, Polona, STARC, Nik, ŠKRABEC, Andreja (avtor, urednik), ZIDAR, Vasja. Okusi suhorobarske dežele = The tastes of the land of woodware. 1. izd. Ribnica: Riko Invest, Podružnica Škrabčeva domačija: = Riko Invest, The Škrabec Homestead branch, 2022. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-95826-0-2. [COBISS.SI-ID 109809155]
75. PODGORNIK, Maja (avtor, urednik, fotograf), FANTINIČ, Jakob (avtor, fotograf), BUČAR-MIKLAVČIČ, Milena (avtor, fotograf), VALENČIČ, Vasilij, BUTINAR, Bojan (avtor, fotograf), VODNIK, Dominik, GRAMC, Helena, KASTELEC, Damijana, FERLAN, Mitja, PINTAR, Marina. Oljka, sušne razmere, tla in deficitno namakanje. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za oljkarstvo, Annales ZRS, 2022. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-7058-75-8. [COBISS.SI-ID 100049667]
76. OMAHEN, Doroteja. Kuharija po koroško : slastne, a preproste jedi naših mam in babic. Slovenj Gradec: Cerdonis, 2022. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-6244-75-6. [COBISS.SI-ID 108873731]
77. SENICA VERBIČ, Milena (urednik). Osnove otroške kirurgije : 26. maj 2022, Maribor. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2022. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-6575-55-3. [COBISS.SI-ID 108461315]
78. ZUPANČIČ, Nina, STARIČ, Tine, URANKAR, Nejc, SATLER, Tadej, KLOBUČAR, Tajda, GOSAR, Žiga, ŠKOLČ, Luka, ŠKRLJ, Blaž, SEKIRNIK, Rok (urednik, avtor dodatnega besedila), ROŽANEC, Jože (urednik), ZAGORC, Barbara (urednik). Pitna voda - transdisciplinarni izziv : zbornik prispevkov za okrogle mize programa ASEF Tutorstvo : september 2020-junij 2021. 1. izd. Ljubljana: Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje, 2022. 40 str. ISBN 978-961-95811-0-0. [COBISS.SI-ID 109193219]
79. SEVER, Matjaž. ABC o celični terapiji CAR-T : vodnik za bolnike. 1. izd. Ljubljana: Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, 2021. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-7042-07-8. [COBISS.SI-ID 88742403]
80. SIMIČ, Slobodan (avtor, fotograf, ilustrator). Pomanjšana tradicionalna plovila Istre = Modellini di imbarcazioni tradizionali dell'Istria. Piran: Mediteranum, 2022. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-95740-0-3. [COBISS.SI-ID 102867203]
81. FRAS, Zlatko (urednik). 27. sodobna interna medicina : strokovno srečanje : zbornik predavanj : Ljubljana, 15. junija 2022. V Ljubljani: Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, 2022. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-267-216-4. [COBISS.SI-ID 111052803]
82. HOJS, Radovan (urednik, recenzent), PAHOR, Artur (urednik, recenzent), SKOK, Pavel (urednik, recenzent). 31. srečanje internistov in zdravnikov družinske medicine Iz prakse za prakso : zbornik predavanj in praktikum : Maribor, 20. in 21. maj 2022. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2022. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-48-8. [COBISS.SI-ID 107575555]
83. "Javno zdravstvo v prihodnje" : Laško, 26. in 27. maj 2022. Ljubljana: Društvo ekonomistov v zdravstvu, 2022. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-93897-9-9. [COBISS.SI-ID 107277827]
84. RASPOR, Peter (urednik). Varnejša hrana, boljše zdravje : 4. svetovni dan varnosti hrane 2022 = Safer food, better health : 4th World Food Safety Day 2022 : [Državni svet Republike Slovenije, Ljubljana, 7. 6. 2022]. Ljubljana: European Declaration on Food, Technology and Nutrition Network, 2022. 114 str., fotogr. ISBN 978-961-07-1139-1. [COBISS.SI-ID 108344835]
85. GLAVAN, Slavica. Štore na poti kulture železa : 170 let zavezani trajnostnemu razvoju in ljudem : [zbornik]. Teharje: Izobraževalni center Štore, 2021. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-95558-0-4. [COBISS.SI-ID 82907395]
86. VALETIČ, Žiga. Nomadi med platnicami : grafični oblikovalec med tiskarstvom, umetnostjo in založništvom. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022. 176 str., ilustr. Zbirka Bralna znamenja. ISBN 978-961-282-545-4. [COBISS.SI-ID 104656131]
87. KNEZ, Lea, KRŽIŠNIK, Ivanka, MOHORČIČ, Katja, MRAK, Loredana, SOPAJ, Shpresa, ŠIMBERA, Boris, ZUPAN, Petra, MOHORČIČ, Katja (urednik). Zdravljenje raka pljuč s tarčnimi zdravili proti ROS1 : napotki bolnikom. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, Enota za internistično onkologijo, 2022. 59 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 105075971]
88. JANŽIČ, Urška, KNEZ, Lea, MURATOVIĆ, Anela, PELICON, Veronika, ZUPAN, Petra, MOHORČIČ, Katja, KRŽIŠNIK, Ivanka, SOPAJ, Shpresa, JANŽIČ, Urška (urednik), MOHORČIČ, Katja (urednik). Zdravljenje raka s kemoterapijo : napotki bolnikom. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, Enota za internistično onkologijo, 2022. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 104819459]
89. JANŽIČ, Urška, KNEZ, Lea, KRŽIŠNIK, Ivanka, SOPAJ, Shpresa, MOHORČIČ, Katja, TAVČAR, Mateja, ZUPAN, Petra, JANŽIČ, Urška (urednik), MOHORČIČ, Katja (urednik). Zdravljenje raka z imunoterapijo z zaviralci imunskih nadzornih točk : napotki bolnikom. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, Enota za internistično onkologijo, 2022. 48 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 104806659]

 


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

90. BUH, Uroš. MOHOpedija : nezaključena biografska škrbina o kolesarskem življenju in uspehih Mateja Mohoriča : [biografija Mateja Mohoriča]. 1. izd. Preserje: Aktivni mediji, 2022. 314 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-95552-6-2, ISBN 978-961-95552-7-9. [COBISS.SI-ID 110602243]
91. MISSON, Nina (urednik, avtor dodatnega besedila). Crngrob naokrog : vodnik po cerkvi Marijinega oznanjenja v Crngrobu = Around the Crngrob Church : a guide to the Church of the Annunciation in Crngrob. Škofja Loka: Loški muzej: = Škofja Loka Museum, 2022. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-6727-44-0. [COBISS.SI-ID 107550467]
92. ČOK, Radovan. Digitalna kinematografija. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2022. 136 str., ilustr. Zbirka Priročniki. ISBN 978-961-7152-25-8. [COBISS.SI-ID 107130371]
93. DRAB, Jože. Osnove planinstva : z znanjem varneje v gore. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2022. 181 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6870-78-8. [COBISS.SI-ID 108381699]
94. ESCOBAR, Arturo. Dizajni za pluriverzum : radikalna soodvisnost, avtonomija in tvorjenje svetov. Ljubljana: Inštitut za ekologijo: IČKZ, 2022. 324 str., graf. prikazi. Zbirka Oikos, Zelena. ISBN 978-961-95820-2-2. [COBISS.SI-ID 112884483]
95. VIRC, Benjamin (urednik, prevajalec). 57. Borštnikovo : 57. festival Borštnikovo srečanje = 57th Maribor Theatre Festival : [Maribor, 30. maj - 12. junij 2022 = 30 May - 12 June 2022 : programski katalog = programme catalogue]. Maribor: Festival Borštnikovo srečanje, Slovensko narodno gledališče: = Maribor Theatre Festival, Slovenian National Theatre, 2022. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-95104-2-1. [COBISS.SI-ID 106277379]
96. GANTAR, Jure. Eseji o komediji. 1. izd. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2022. 283 str. Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 179. ISBN 978-961-6369-53-4. [COBISS.SI-ID 110061827]
97. BETON LTD. Hoppla, wir leben : izgubljena gesta lastnega odstopa. 1. izd. Ljubljana: Bunker, 2022. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-93350-6-2. [COBISS.SI-ID 105321475]
98. IMAMOVIĆ, Damir. Sevdah. Ljubljana: Sanje, 2022. 151 str., ilustr. Zbirka Hiša pesmi. ISBN 978-961-274-709-1. [COBISS.SI-ID 110641155]
99. IVAČKOVIĆ, Ivan. Panonski admiral : emocionalni vodič kroz diskografiju Đorđa Balaševića. Zagreb: Ljevak, 2022. 309 str., [16] str. pril., ilustr. Biblioteka Pop. ISBN 978-953-355-589-8. [COBISS.SI-ID 113947651]
100. CERKVENIK, Rosana (urednik). Izzivi upravljanja svetovne dediščine v Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO; Škocjan: Park Škocjanske jame, 2022. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-7065-14-5. [COBISS.SI-ID 109657347]
101. KOŠAN, Marko, MARVIN, Nives, GLOBOČNIK, Damir, ILICH-KLANČNIK, Breda, MAZEJ, Maruša. Keramika v Sloveniji = Ceramics in Slovenia : 2005-2022 : Galerija v Prešernovi hiši, Galerija v Mestni hiši, Stebriščna dvorana in klet v Mestni hiši, Kranj, 30. junij–22. avgust 2022 : Koroška galerija likovnih umetnosti, Slovenj Gradec, 29. september–27. november 2022. Kranj: Gorenjski muzej: = Gorenjska Museum, 2022. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-42-9. [COBISS.SI-ID 111826947]
102. KRAŠOVEC, Metka (umetnik), ŠALAMUN, Tomaž, POLIČ, Radko (urednik), KRAPEŽ, Mateja (urednik). Donacija Metke Krašovec Narodni galeriji : [Narodna galerija, Galerija Narodni dom, Cankarjeva 20, Ljubljana, 2. februar-8. maj 2022]. Ljubljana: Narodna galerija, 2022. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-89-1. [COBISS.SI-ID 91868419]
103. JERANT, Jasmina (urednik). Mesto žensk = City of women : refleksije = reflecting : 2021/2022. Ljubljana: Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi: = City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture, 2022. 129 str., ilustr. ISBN 978-961-95753-0-7. [COBISS.SI-ID 104363779]
104. SVENŠEK, Tanja (urednik). Musica, noster amor! : Naša pesem - 50 let : 1970-2020. 1. natis. Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2020. 242 str., ilustr. ISBN 978-961-7010-90-9. [COBISS.SI-ID 44932099]
105. PERŠIČ, Magda (avtor, urednik), MANČEK, Marjan (urednik), MANČEK, Marta (urednik). Humor + satirea : karikatura, ilustracija, strip, risani film = caricature, illustration, comic, animated film : katalog po pregledni razstavi Marjana Mančka v Notranjskem muzeju Postojna = catalog after the review exhibition of Marjan Manček in Notranjska Museum Postojna : 19. 6.–12. 10. 2021. Postojna: Zavod Znanje, OE Notranjski muzej, 2021. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-94099-6-1. [COBISS.SI-ID 90098691]
106. Presežek les 2022 : odprti projektni natečaj za oblikovanje lesarskih izdelkov : [zbornik ob zaključku natečaja za izbor lesarskih izdelkov]. Ljubljana: Društvo oblikovalcev Slovenije, 2022. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-90516-9-6. [COBISS.SI-ID 108324867]
107. FAZLIĆ, Sanel, FLERIN, Jan (avtor, ilustrator), KODELA, Nada, MIĆIĆ, Ana Mari, ŠTIBERNIK, Janja (urednik, avtor dodatnega besedila, fotograf). Preureditev kamnoloma Lipica : [krajinska, urbanistična in arhitekturna delavnica] = Reorganisation of the quarry Lipica : [design workshop]. 1. natis. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo: = University of Ljubljana, Faculty of Architecture, 2014. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-6823-59-3. [COBISS.SI-ID 277013504]
108. SCHMIDT-SNOJ, Malina. Samo en ples : zgodba Marte Paulin Schmidt - Brine. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 474 str., ilustr. Spomini, izpovedi. ISBN 978-961-01-6413-5. [COBISS.SI-ID 105063683]
109. SLANA, France (umetnik). France Slana : slikar odhajajočega sveta. Kranj: Galerija Prešernovih nagrajencev: Gorenjski muzej, 2022. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-41-2. [COBISS.SI-ID 110857987]
110. ŠTEFANČIČ, Marcel. Zelo za : najboljši filmi XXI. stoletja po izboru dolgoletnega filmskega kritika. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2022. 471 str. ISBN 978-961-7136-38-8. [COBISS.SI-ID 111753219]
111. VERBOTEN, Tanja, VERBIČ, Blaž, FRELIH, Marko. Afrika zakoncev Foit = The Foits and their Africa. Velenje: Muzej, 2022. 76 str., ilustr. Zbirka Foit. ISBN 978-961-7159-02-8. [COBISS.SI-ID 106555651]
112. HOFFMANN, Karin A. (urednik), GANTAR, Damjana (urednik, fotograf), ŠUKLJE ERJAVEC, Ina (urednik), KOZAMERNIK, Jana (urednik, fotograf). Vertikalne ozelenitve : interdisciplinarni pogled. Ljubljana: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, 2021. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-6390-64-4. http://www.uirs.si/pub/vgreen-knjiga.pdf. [COBISS.SI-ID 110098947]
113. DELAVEC TOUHAMI, Mira, GLOBOČNIK, Damir, HAZLER, Vito, JURIČIĆ ČARGO, Danijela, LEBEN, Nika, LUX, Judita, REMŠKAR, Matevž, ŠTUKL, Jože, TORKAR, Zora, ŽIBERT, Marjana (avtor, avtor dodatnega besedila, urednik). Dediščina gradov na Gorenjskem : zbornik povzetkov 5. zgodovinskega dneva : Kranj, 13. junij 2022. Kranj: Gorenjski muzej, 2022. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-40-5. [COBISS.SI-ID 110257667]

 


80 Jezikoslovje.

114. POŽGAN, Polona. Govori in inspiriraj : zlata pravila komunikacije, kako odpraviti tremo in zmanjšati stres, kako pripraviti dober govor in samozavesten nastop : povzeto po Govori & Inspiriraj, najbolje prodajanem tečaju Polone Požgan. 1. izd. Ljubljana: Adrema, 2022. 132 str. ISBN 978-961-95024-8-8. [COBISS.SI-ID 110144003]
115. TODOROVIĆ, Suzana, JAKOP, Tjaša (urednik). Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre. 2, Števniki in opisni pridevniki, čas in koledar, življenje, poroka in družina, hiša in posestvo = Atlante linguistico istroveneto dell'Istria nordoccidentale. 2, Numerali e aggettivi qualificativi, scorrere del tempo e calendario, vita, matrimonio e famiglia, casa e podere. 1. izd. Koper; = Capodistria: Libris: Italijanska unija: = Unione Italiana: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja: = Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2020. 687 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6618-68-7. [COBISS.SI-ID 27921155]
116. TODOROVIĆ, Suzana, JAKOP, Tjaša (urednik). Istrskobeneški jezikovni atlas severozahodne Istre. 3, Garderoba in dodatki, hrana in pijača, čustva in občutki, oljkarstvo in oljarstvo, perjad, zelenjava, sadje in sadno drevje, živali = Atlante linguistico istroveneto dell'Istria nordoccidentale. 3, Vestiario e accessori, cibi e bevande, sentimenti ed emozioni, olivicoltura e torchiatura, pollame, verdura, frutta e alberi da frutto, animali. 1. izd. Koper; = Capodistria: Libris: Italijanska unija: = Unione Italiana: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja: = Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2022. 696 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6618-74-8. [COBISS.SI-ID 94818819]
117. UHLIK, Mladen, ŽELE, Andreja. Rusko-slovenska skladnja : propozicijska in medpropozicijska razmerja. 1. izd. V Ljubljani: Založba Univerze, 2022. 190 str. Razprave FF. ISBN 978-961-7128-33-8. ISSN 2335-3333. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/340, DOI: 10.4312/9789617128321. [COBISS.SI-ID 105814531]
financer: ARRS, Programi, P6-0265, SI, Medkulturne literarnovedne študije

 


82 Književnost.

118. ADAMIČ, Louis. Moja Amerika : 1928–1938. 1. izd. Ljubljana: Sophia, 2021-. 428 str. Zbirka Previharimo viharje, knj. 19. ISBN 978-961-7003-67-3. [COBISS.SI-ID 88985859]
119. ANA S. T. Pot do resnice : [pričevanje muslimanke iz Bosne, ki je srečala Kristusa]. Koper: Ognjišče, 2022. 217 str. Zbirka Žepna knjiga Ognjišča, 19. ISBN 978-961-263-286-1. [COBISS.SI-ID 108789251]
120. BENSA, Stanko. Nikjer doma : [iz Prekmurja v Vršac]. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. 302 str., ilustr. Zbirka Frontier, Proza, 208. ISBN 978-961-7150-54-4, ISBN 978-961-7150-84-1. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 104200451]
121. BOWMAN, Valerie. Nepričakovana grofica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 288 str. Serija Neukrotljive neveste, 2. ISBN 978-961-00-5221-0, ISBN 978-961-00-5222-7. [COBISS.SI-ID 112141827]
122. BRAČIČ, Ajda. Leteči ljudje. 1. izd. Ljubljana: LUD Literatura, 2022. 143 str. Zbirka Prišleki, 118. ISBN 978-961-7165-17-3. [COBISS.SI-ID 106405635]
123. CASTILLO, Javier. Snežna deklica. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 413 str. ISBN 978-961-7172-24-9, ISBN 978-961-7172-25-6. [COBISS.SI-ID 102002691]
124. CESTNIK, Branko (avtor, kartograf). Šesti pečat : roman. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 518 str. ISBN 978-961-278-585-7. [COBISS.SI-ID 105346051]
125. ČERNELČ, Simon. Prapodobe. 1. natis. Maribor: Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2022. 75 str. Zbirka Frontier, Poezija, 191. ISBN 978-961-7118-97-1. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 91919619]
126. DINEV, Dimitré. Luč nad glavo. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2022. 147 str. Zbirka Stopinje. ISBN 978-961-7165-18-0. [COBISS.SI-ID 108407043]
127. DRAŽUMERIČ, Samo, KOTAR, Klavdija (urednik). Kvantni čolnar. Novo mesto: Umetniški kolektiv Strelci, 2021. 75 str., ilustr. Literarna zbirka Umetniškega kolektiva Strelci. ISBN 978-961-95555-0-7. [COBISS.SI-ID 82657283]
128. FLISAR, Evald. Očetova pisma sinu. Ljubljana: Sodobnost International, 2022. 258 str. Izbrana dela. ISBN 978-961-7132-42-7. [COBISS.SI-ID 100040195]
129. FOLEY, Gaelen. Moj nevarni vojvoda. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 541 str. ISBN 978-961-7172-41-6, ISBN 978-961-7172-42-3. [COBISS.SI-ID 105794307]
130. FORCE, Marie. Ljubezen po mraku. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 428 str. McCarthyjevi z otoka Gansett, knj. 13. ISBN 978-961-7172-69-0, ISBN 978-961-7172-70-6. [COBISS.SI-ID 109913859]
131. FURLAN, Alja. Moč vseh sil = The power of all forces. 1. natis. Branik: Izobraževalni zavod Margarana, 2022. [15, 15] str., ilustr. ISBN 978-961-94134-9-4. [COBISS.SI-ID 106587395]
132. GRIGORCEA, Dana. Dama z magrebskim psičkom : novela. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti - revija Mentor, 2022. 130 str., avtorj. sl. Zbirka Mentorjeva prevajalnica. ISBN 978-961-7152-28-9. [COBISS.SI-ID 109537027]
133. HANCOCK, Anne Mette. Smrdljivka. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 295 str. Zbirka Krimi. ISBN 978-961-01-6520-0. [COBISS.SI-ID 107206147]
134. HARPER, Elodie. Volčji brlog. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 460 str. ISBN 978-961-7172-30-0, ISBN 978-961-7172-31-7. [COBISS.SI-ID 102005251]
135. HARPER, Sheila. Preživela : pot skozi splav in nazaj. 1. izd. Ljubljana: Sara, center za ženske, 2022. 75 str. ISBN 978-961-95763-0-4. [COBISS.SI-ID 105057795]
136. HAWKINS, Paula. Slepa pega. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2022. 120 str. ISBN 978-961-261-666-3, ISBN 978-961-261-667-0. [COBISS.SI-ID 108583683]
137. HIENG, Primož. Krištof in Marica : kratki ljubezenski roman. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2022. 103 str. ISBN 978-961-6008-58-7. [COBISS.SI-ID 107617539]
138. HOSSEINI, Khaled. Tek za zmajem. 8. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 508 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-0372-1. [COBISS.SI-ID 95283459]
139. IGGULDEN, Conn. Atenska vrata. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 400 str., zvd. Atenec, del 1. ISBN 978-961-00-5223-4, ISBN 978-961-00-5224-1. [COBISS.SI-ID 112720131]
140. JAZBINŠEK, Ernest. Od hlapca do --- : roman. Ljubljana: samozal. E. Jazbinšek, 2022. 391 str. ISBN 978-961-94372-4-7. [COBISS.SI-ID 106405891]
141. JEAN, Emiko. Tokyo ever after. London: Macmillan, 2021. 325 str., ilustr. ISBN 978-1-5098-9999-9. [COBISS.SI-ID 116873219]
142. KARLIN, Alma M. Malik. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2022. 346 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-699-5, ISBN 978-961-274-700-8. [COBISS.SI-ID 100150275]
143. KEMMERER, Brigid. A curse so dark and lonely. London [etc.]: Bloomsbury, 2019. 500 str., zvd. Cursebreaker, [1]. ISBN 978-1-5266-1067-6, ISBN 978-1-4088-8461-4. [COBISS.SI-ID 27251459]
144. KEMMERER, Brigid. A heart so fierce and broken. London [etc.]: Bloomsbury, 2020. 450 str., zvd. [Cursebreaker, 2]. ISBN 978-1-5266-1844-3, ISBN 978-1-4088-8508-6. [COBISS.SI-ID 7824563]
145. KEMMERER, Brigid. A vow so bold and deadly. London [etc.]: Bloomsbury, 2021. 404 str., zvd. Cursebreaker, [3]. ISBN 978-1-5266-3157-2, ISBN 978-1-5266-1382-0. [COBISS.SI-ID 115221763]
146. KMETIČ, Vid. Blues. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. 80 str. Frontier, Poezija, 215. ISBN 978-961-7150-85-8. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 108455427]
147. KOBAL, Aleksij. Topologija Zlatoroga. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2022. 247 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-678-0, ISBN 978-961-274-677-3. [COBISS.SI-ID 94782979]
148. KOCBEK, Edvard. Partizanski dnevnik : 1938–1945 : [v dveh knjigah]. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2022. 2 zv. (1419 str.), ilustr. Zbirka Dokumenta. ISBN 978-961-274-641-4. [COBISS.SI-ID 100150531]
149. KROŠELJ, Breda. Poudarjeno v drobnem. Ljubljana: Ekslibris, 2022. 84 str. ISBN 978-961-7094-46-6. [COBISS.SI-ID 106963203]
150. KUDER, Robert. Sestavljanje. 1. izd. Ljubljana: Iskanja, 2022. 293 str., ilustr. ISBN 978-961-6058-70-4. [COBISS.SI-ID 105701123]
151. KUZMIČ, Kristina. Drži se! : upanje in humor iz mojega nepopolnega življenja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 276 str. ISBN 978-961-01-6485-2. [COBISS.SI-ID 105079811]
152. LAPUH MALEŽIČ, Jedrt. Križci, krožci. Novo mesto: Goga, 2022. 184 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-347-2. [COBISS.SI-ID 110323715]
153. LEKŠE, Ana Anita. Moč volje : [pesmi in prozna dela]. Velenje: samozal., 2022. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-07-1117-9. [COBISS.SI-ID 106791171]
154. LINDIČ, Hrabroslav. Sine. Murska Sobota: samozal., 2022. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-07-1083-7. [COBISS.SI-ID 104429315]
155. LORDANIĆ, Željko, GALE, Ciril. Kmečka vojna. 1. natis. Ljubljana: KD Klub devete umetnosti, 2022. 63 str., ilustr. Zbirka Trias. ISBN 978-961-6072-19-9. [COBISS.SI-ID 109539587]
156. LORDE, Audre. Dnevniki raka. Koper: KUD AAC Zrakogled, 2021. 111 str. ISBN 978-961-7166-02-6. [COBISS.SI-ID 94240003]
157. LOUIS, Lia. Osem popolnih ur. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 334 str. ISBN 978-961-7172-56-0, ISBN 978-961-7172-57-7. [COBISS.SI-ID 109042691]
158. MAJ, Jadran. Vanatinajski rokopis. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2022. 444 str. Zbirka Luna. ISBN 978-961-274-703-9, ISBN 978-961-274-704-6. [COBISS.SI-ID 106404355]
159. MILLER, Madeline. Ahilova pesem : roman. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2022. 270 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-707-7, ISBN 978-961-274-706-0. [COBISS.SI-ID 108415747]
160. O'CONNELL, J.P. Hotel Portofino. Vol. 1. London: Simon & Schuster, 2021. 420 str. ISBN 978-1-3985-1175-0. [COBISS.SI-ID 114224899]
161. OHLSSON, Kristina. Henryjeva skrivnost. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 447 str. Zbirka Krimi. ISBN 978-961-01-6490-6. [COBISS.SI-ID 101988867]
162. PAASILINNA, Arto. Nerodni angel varuh. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 189 str. Zbirka Kapučino. ISBN 978-961-01-6448-7. [COBISS.SI-ID 106656771]
163. PAHOR, Boris. Nekropola. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 197 str. Izbrano delo. ISBN 978-961-01-0956-3. [COBISS.SI-ID 111833347]
164. PEZZETTA, Cristiana. Koncert za bodečo žico. Ljubljana: Salve, 2022. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-289-146-6. [COBISS.SI-ID 108243971]
165. QUINN, Paula. Ukrotil jo je Višavec. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 396 str. ISBN 978-961-7172-54-6, ISBN 978-961-7172-55-3. [COBISS.SI-ID 109044739]
166. REID, Taylor Jenkins. Malibu. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 429 str. ISBN 978-961-7172-36-2, ISBN 978-961-7172-37-9. [COBISS.SI-ID 105402627]
167. REZZORI, Gregor von. Spomini antisemita : roman v petih zgodbah. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 421 str., avtorj. sl. Knjižnica Kondor, zv. 371. ISBN 978-961-01-6375-6. [COBISS.SI-ID 108573955]
168. RIO, M. L. If we were villains. London: Titan, 2017. 429 str. ISBN 978-1-7856-5647-7. [COBISS.SI-ID 114255363]
169. RIGLER, Barbara (urednik), MEDVED, Ksenija (urednik), ŠINIGOJ, Damijan (urednik). Ladjica leti v neznano : 35. Roševi dnevi 2022 : zbornik izbrane proze, poezije in drame : Celje, marec 2022. Celje: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2022. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-7152-23-4. [COBISS.SI-ID 101835523]
170. ROZINA, Roman. Sto let slepote. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 539 str. Nova slovenska knjiga. ISBN 978-961-01-6307-7. [COBISS.SI-ID 112762627]
nagrada: Kresnik, 2022
171. ROŽMAN, Andraž. Titov sin. Novo mesto: Goga, 2022. 276 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-346-5. [COBISS.SI-ID 110323459]
172. SELMAN, Victoria. Resnično, mračno, globoko. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 335 str. ISBN 978-961-00-5211-1, ISBN 978-961-00-5212-8. [COBISS.SI-ID 110729475]
173. SHALVIS, Jill. Le enkrat v življenju. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 379 str. Lucky Harbor, knj. 9. ISBN 978-961-7172-43-0, ISBN 978-961-7172-44-7. [COBISS.SI-ID 105794819]
174. SHEN, L. J. Bostonski lahkoživec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 400 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5213-5, ISBN 978-961-00-5214-2. [COBISS.SI-ID 111056899]
175. SMILJANIĆ, Zoran, PUŠAVEC, Marijan. Meksikajnarji. 1. integralni natis. Ljubljana: Buch, 2022. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-7085-21-1. [COBISS.SI-ID 105548547]
176. SPARKS, Nicholas. Zadnja želja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 352 str. ISBN 978-961-00-5217-3, ISBN 978-961-00-5218-0. [COBISS.SI-ID 111027715]
177. STEGU, David (avtor, fotograf). Zakaj pa ne?. 1. natis. Škofja Loka: D. Stegu, 2021. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0883-4. [COBISS.SI-ID 85372419]
178. SVETEK, Irena. Beli volk. 1. dotis. Ljubljana: Beletrina, 2022. 371 str. Knjižna zbirka Beletrina, 542. ISBN 978-961-284-865-1. [COBISS.SI-ID 112642819]
179. SVETINA, Ivo. Smisel rože. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022. 375 str. ISBN 978-961-282-541-6. [COBISS.SI-ID 99065347]
180. ŠEGA, Vanda. Polovica dvojine. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 291 str. ISBN 978-961-278-519-2. [COBISS.SI-ID 59463427]
181. ŠTEFANČIČ, Marcel. Največji hiti XXI. stoletja. 1. izd. Ljubljana: UMco, 2022. 1070 str. Zbirka Angažirano. ISBN 978-961-7136-27-2. [COBISS.SI-ID 105059843]
182. UNGE, Christian. Za vsako ceno. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 494 str. Tekla, [1]. ISBN 978-961-7172-58-4, ISBN 978-961-7172-59-1. [COBISS.SI-ID 109044227]
183. URŠIČ, Orlando. Krušni oče. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2022. 233 str. ISBN 978-961-6055-59-8. [COBISS.SI-ID 109158147]
184. VERBEKE, Annelies. Aleluja. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2022. 165 str. Zbirka Stopinje. ISBN 978-961-7165-15-9. [COBISS.SI-ID 105704963]
185. ZAUNER, Michelle. Crying in H Mart : a memoir. London: Picador, 2022. 239 str. ISBN 978-1-5290-3379-3. [COBISS.SI-ID 116070147]

 


82-93 Mladinska književnost.

186. AVEYARD, Victoria. Vojna vihra. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 543 str., zvd. ISBN 978-961-00-5209-8, ISBN 978-961-00-5210-4. [COBISS.SI-ID 110552067]
187. BARDUGO, Leigh. Senca in kost. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 302 str., zvd. Zbirka Žepnice, Trilogija Senca in kost, knj. 1. ISBN 978-961-01-6405-0. [COBISS.SI-ID 104995331]
188. BONNEWIJN, Olivier. Presenečenje za rojstni dan. 1. izd. Ljubljana: Emanuel, 2022. 45 str., ilustr. Zbirka Dogodivščine Pepija in Tinkare. ISBN 978-961-7019-27-8. [COBISS.SI-ID 108102915]
189. BONTE, Mojiceja. Alma : svet pred domačim pragom. 1. ponatis. Celje: Osrednja knjižnica, 2021. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6557-08-5. [COBISS.SI-ID 49153283]
190. BOONEN, Stefan. Tabor Bravo. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2022. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-7132-44-1. [COBISS.SI-ID 102528259]
191. BOULTWOOD, Ellie, MUNDAY, Natalie. Poglej, potipaj, občuti. 1, 2, 3 : prva knjiga o čutih. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5041-4. [COBISS.SI-ID 89050115]
192. BOULTWOOD, Ellie, BERMINGHAM, Alice-May, STEVENS, Jordan. Poglej, potipaj, občuti. Igrajmo se : prva knjiga o gibanju. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5040-7. [COBISS.SI-ID 89043715]
193. BRODNIK, Barbara. Friderik : die Burgratte. 1. Aufl. Ljubljana: Javni zavod Ljubljanski grad, 2022. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-94973-5-7. [COBISS.SI-ID 101082371]
194. DAHL, Roald. Čarli in tovarna čokolade. 7. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 193 str., ilustr. Zbirka Žepnice. ISBN 978-86-11-17655-0. [COBISS.SI-ID 102251523]
195. DAHL, Roald. Čarovnice. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 261 str., ilustr. Zbirka Žepnice. ISBN 978-86-11-17787-8. [COBISS.SI-ID 95394563]
196. GARGULÁKOVÁ, Magda N. Velika knjiga nasprotij. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. [39] str., ilustr. ISBN 978-961-7172-07-2. [COBISS.SI-ID 97744899]
197. GORENC, Boštjan. Si že kdaj jezdil morskega konjička?. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. [31] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5804-2. [COBISS.SI-ID 107773443]
198. GRČA, Tina. Juš, Bine in nevidna bitja. 1. natis. Ljubljana: Buča, 2022. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-7114-25-6. [COBISS.SI-ID 99882499]
199. GREGORIČ GORENC, Barbara. Jamamaj. Trst: Mladika, 2022. 49 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-316-4. [COBISS.SI-ID 100229379]
200. SARAČEVIĆ, Edin (urednik, avtor dodatnega besedila). Haiku : zbornik srednješolskega natečaja za najboljši haiku 2022. Ljubljana: Gimnazija Vič, 2022. 126 str. Šelestenje. ISBN 978-961-6738-50-7. [COBISS.SI-ID 106254083]
201. Igrivi kužki. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5000-1. [COBISS.SI-ID 84876803]
202. KUPPER, Niko. Nmav čriez izaro : otroška zgodba o nastanku koroške slovenske pesmi = A bissl übern See : eine Kindergeschichte über die Entstehung eines slowenischen Liedes aus Kärnten. Celovec: Mohorjeva; Klagenfurt: Hermagoras, 2022. 46 str., ilustr., note. ISBN 978-3-7086-1217-1. [COBISS.SI-ID 102248707]
203. Mala šola : zabavna knjiga za zgodnje učenje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-6388-6. [COBISS.SI-ID 86343171]
204. MCMANUS, Karen M. Najslabši dan v življenju. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 317 str. ISBN 978-961-00-5225-8, ISBN 978-961-00-5226-5. [COBISS.SI-ID 112763395]
205. MOORE-MALLINOS, Jennifer. Nesramna Meta se nauči, kaj je prijaznost. 1. natis. Kranj: Narava, 2022. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-62-1. [COBISS.SI-ID 107299331]
206. MOORE-MALLINOS, Jennifer. Vesoljček Viktor se nauči, kaj je ljubezen. 1. natis. Kranj: Narava, 2022. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-61-4. [COBISS.SI-ID 107297795]
207. MOSS, Stephanie. Zgodbe za lahko noč : [5-minutne zgodbe : 7 zgodb - ena za vsak dan v tednu!]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5046-9. [COBISS.SI-ID 89949699]
208. MUSTER, Miki (avtor, ilustrator). V srcu Afrike ; Obračun ; Za volanom. 1. natis. Ljubljana: Buch, 2022. 132 str., ilustr. Zvitorepec v barvah, knj. 8. ISBN 978-961-7085-20-4. [COBISS.SI-ID 98154755]
209. MUSTER, Miki (avtor, ilustrator). Vrtnar ; Trubadurji ; Skok v prihodnost ; Sneg, sneg. 1. natis. Ljubljana: Buch, 2022. 128 str., ilustr. Zvitorepec v barvah, knj. 7. ISBN 978-961-7085-19-8. [COBISS.SI-ID 98153475]
210. Na kmetiji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-4999-9. [COBISS.SI-ID 84875267]
211. NEYRET, Aurélie (ilustrator), CHAMBLAIN, Joris. Višnjin dnevnik. Zv. 1, Okameneli živalski vrt. Ljubljana: Družina, 2022. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0682-2. [COBISS.SI-ID 27188227]
212. OSÉS, Beatriz. Brian Mcneill. Plasticus. Ljubljana: Salve, 2022. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-289-147-3. [COBISS.SI-ID 108263683]
213. PÍRO, Radka. Na kaj pomisliš, ko nekdo reče ---. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-7172-08-9. [COBISS.SI-ID 97746691]
214. Poglej, potipaj, občuti. Barve : prva knjiga o čutih. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5039-1. [COBISS.SI-ID 89038595]
215. POGORELC, Andreja. Zlata ribica in velikan. 1. izd. Ribnica: Knjižnica Miklova hiša, 2022. [15] str., ilustr. ISBN 978-961-95723-0-6. [COBISS.SI-ID 101090563]
216. PROSNIK, Luka. Leopoldove živahne tačke. 1. izd. Maribor: Pivec, 2022. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-7164-11-4. [COBISS.SI-ID 100862467]
217. RADOVANOVIČ, Vesna. Risal bi : Miki Muster. 1. izd. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2022. [28] str., ilustr. Zbirka Znameniti Slovenci. ISBN 978-961-7006-20-9. [COBISS.SI-ID 101242115]
218. RAUD, Piret (avtor, ilustrator). Morje. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2022. [31] str., ilustr. Gugalnica. ISBN 978-961-7132-48-9. [COBISS.SI-ID 110961923]
219. JANEŽIČ, Lana (avtor, ilustrator), LUMPERT, Neža, PAULIČ, Klara, RUDOLF, Neža, MANFREDA KOLAR, Vida (urednik), PODOBNIK, Uršula (urednik). 70 češenj : matematična slikanica. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-253-292-5. https://online.fliphtml5.com/fvba/qobo/#p=1, https://zalozba.pef.uni-lj.si/index.php/zalozba/catalog/view/189/434/443-1. [COBISS.SI-ID 107366403]
220. SEKANINOVÁ, Štěpánka. Postani zdrav kot zmaj! : spoznavanje higienskih navad z zmajem. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-7133-86-8. [COBISS.SI-ID 92135171]
221. SVETINA, Peter. Pekarka - pampušečka. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2022. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-7132-41-0. [COBISS.SI-ID 99968771]
222. ŠTEFAN, Anja. Štiri črne mravljice : od jutra do jutra. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6443-2. [COBISS.SI-ID 108311811]
223. CAMPLING, Hannah. Zgodbe o dinozavrih : [5-minutne zgodbe : 7 zgodb - ena za vsak dan v tednu!]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5049-0. [COBISS.SI-ID 89955843]
224. CAMPLING, Hannah. Zgodbe o ljubljenčkih : [5-minutne zgodbe : 7 zgodb - ena za vsak dan v tednu!]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5044-5. [COBISS.SI-ID 89944067]

 


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

225. AVSENIK NABERGOJ, Irena, BITENC, Nastja, PERKO, Janja, ŠORLI, Mihael. Esej na maturi 2023 : ženska na odru sveta : Antigone, Nora (Hiša lutk), Dogodek v mestu Gogi, Antigona. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2022. 244 str., tabele. ISBN 978-961-6558-66-2. [COBISS.SI-ID 104625923]
226. JESENOVEC, Ana, LENARDIČ, Jaka. Književnost na maturi 2023 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu]. Mengeš: Ico, 2022. 240 str., ilustr. Zbirka Priročniki, št. 91. ISBN 978-961-7143-09-6. [COBISS.SI-ID 99658755]
227. ŽBOGAR, Alenka (urednik). Branje v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : 58. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : 4.-15. 7. 2022. 1. natis. V Ljubljani: Založba Univerze, 2022. 95 str., ilustr. Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. ISBN 978-961-7128-50-5. ISSN 2386-0561. https://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/58-ssjlk-2022-clanki/, DOI: 10.4312/SSJLK.58.2386-058X. [COBISS.SI-ID 110964227]

 


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

228. AI, Weiwei. 1000 let radosti in bridkosti : spomini. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 368 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-00-5215-9, ISBN 978-961-00-5216-6. [COBISS.SI-ID 111054595]
229. ASKWITH, Richard. Češka lokomotiva : Emil Zátopek : od olimpijske legende do junaka hladne vojne. 1. izd. Škofja Loka: Planet, 2022. 359 str. ISBN 978-961-95291-2-6. [COBISS.SI-ID 112040707]
230. BELTRAM, Vlasta (avtor, fotograf). Svet med Snežnikom in Slavnikom med drugo svetovno vojno. 2. dopolnjena izd. Koper: Pokrajinski arhiv; = Capodistria: Archivio regionale, 2022. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-95074-5-2, ISBN 978-961-95074-6-9. [COBISS.SI-ID 105289731]
231. REPE, Blaž (avtor, fotograf), ZUPANČIČ, Jernej, STANKOVIČ, Milivoj, ŠTAMPFL, Petra, BREGAR MAZZINI, Sonja, KARBA, Pavla. Družboslovje : učbenik za družboslovje v srednjih poklicnih šolah. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 3 zv. (69, 71, 64 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5985-8, ISBN 978-961-01-5986-5, ISBN 978-961-01-5987-2. [COBISS.SI-ID 108259843]
232. HORVAT, Jana, NESTOROVIĆ, Aleksandra. Osrčje Petovione : Ptuj v rimski dobi. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2022. XXXVII str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6438-90-2. [COBISS.SI-ID 99345411]
233. REPOVŽ, Grega (urednik). Intervju 2022. Ljubljana: Mladina časopisno podjetje, 2022. 126 str., ilustr. Mladina, 2022, posebna poletna št. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 113476611]
234. FURLAN, Mirjana (urednik). Jožko Slobodnik, Maistrov borec : predan sin svojega naroda. 2. dopolnjena izd. Metlika: Belokranjsko društvo general Maister, 2022. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-95744-0-9. [COBISS.SI-ID 103305731]
235. KOCJANČIČ, Klemen. Red mrtvaške glave pod Alpami : enote in ustanove Waffen-SS na Slovenskem med drugo svetovno vojno. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2021. 411 str., ilustr. Zbirka Razpoznavanja, 44. ISBN 978-961-7104-07-3. ISSN 2350-5664. [COBISS.SI-ID 72263683]
236. KRŠINAR, Igor. Komu je bil napoti Ivan Kramberger. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. 83 str., ilustr. Frontier, 214. ISBN 978-961-7150-83-4. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 109221123]
237. KUŠAR, Simon, NATEK, Karel, OGRIN, Darko. Geografija Slovenije : učbenik za geografijo v 3. letniku gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 135 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-6429-6. [COBISS.SI-ID 111239427]
238. MAČEK, Jože. Moje življenje - splet naključij. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2022. 310 str., fotogr. ISBN 978-961-278-597-0. [COBISS.SI-ID 110115843]
239. MUŠIČ, Jože (fotograf), BOGATAJ, Janez. Krka. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2022. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-261-653-3. [COBISS.SI-ID 100194563]
240. ČEH, Petra, RISTIĆ, Biljana, ŠIFRAR KRAJNIK, Sara, ŠTUKL, Jože, GRADIŠAR, Branka (urednik, avtor dodatnega besedila), ŽVANUT, Simona (urednik, avtor dodatnega besedila). Od osvoboditve do osamosvojitve : Loško ozemlje od leta 1945 do 1991 : zbornik. Škofja Loka: Loški muzej, 2021. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6727-43-3. [COBISS.SI-ID 90938883]
241. PLOKHY, Serhii. Vrata Evrope : zgodovina Ukrajine. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2022. 548 str., zvd. Zbirka Angažirano. ISBN 978-961-7136-31-9. [COBISS.SI-ID 108555779]
242. BALAŽIC, Janez, BENCE, Lajos, FUJS, Metka, HOZJAN, Andrej, JUST, Franci, KERMAN, Branko, KEREC, Darja, KUZMIČ, Franc, KOVÁCS, Attila, LITROP, Jasmina, KOZAR-MUKIČ, Marija, MUKIČ, Dušan, NEMEC, Jože, OBAL, Franc, PŠAJD, Jelka, SEDAR, Klaudija, ŠAVEL, Irena, ŠTEINER, Alojz, HOZJAN, Andrej (urednik). Pregled zgodovine Prekmurja : preteklost Prekmurja od prazgodovine do konca 20. stoletja. Murska Sobota: Pomurska akademska znanstvena unija (PAZU), 2021. 363 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6835-17-6. [COBISS.SI-ID 90483203]
243. GRDINA, Igor (urednik). Sij Destrnika : večstoletna kulturno-zgodovinska dediščina. Destrnik: Občina, 2022. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-95825-0-3. [COBISS.SI-ID 109916931]
244. BEC, Klavdija (urednik). Sveti Jurij ob Ščavnici - prleške Atene. Sveti Jurij ob Ščavnici: Občina, 2022. 223 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-95678-0-7. [COBISS.SI-ID 97536003]
245. TANKO, Nataša. Ljubljana drugače : turistični vodič v lahkem branju. Ljubljana: Društvo Downov sindrom Slovenija, 2022. [57] str., ilustr. ISBN 978-961-95765-0-2. [COBISS.SI-ID 105188867]
246. TRNOVEC, Barbara. Tsuini Nihon e! : sakka sekai ryokoka Alma M. Karlin tokubetsuten : tenji catalogue : 2022 nen 6 gatsu – 2023 nen 7 gatsu = Japan at last : an exhibition about the Slovenian writer and world traveller Alma M. Karlin : exhibition catalogue : June 2022–July 2023. Celje: Celje Regional Museum: = Celje chiho hakubutsukan, 2022. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6411-47-9. [COBISS.SI-ID 110033411]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 8. 8. 2022

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam