skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

julij 2015COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 


0 SPLOŠNO


1. Arnes : povezujemo znanje. [Ljubljana]: Arnes, 2011. [24] str., Ilustr. [COBISS.SI-ID 17910322]

2. KOŠIR, Matevž. Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 528 str., ilustr. ISBN 978-961-241-895-3. [COBISS.SI-ID 279337728]

3. Max Weber in znanost kot poklic, (Znanstvena knjižnica, 62). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015. 142 str. ISBN 978-961-235-732-0. [COBISS.SI-ID 280019200]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


4. BYRNE, Lorna. Angelsko sporočilo upanja, (Zbirka Primula). Brežice: Primus, 2015. 165 str. ISBN 978-961-6950-35-0. [COBISS.SI-ID 279550208]

5. CLOCHARD, Séverine, CAMACHO, Sophy, DIDIER, Claire, GOT, Julie, LOUET, Isabelle, RÉMY, Laurence. Hura za punce! : vodnik skozi prednajstniški čas. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3832-7. [COBISS.SI-ID 279247616]

6. ČELIK, Petra. Ohranimo možgane fit : [več kot 60 miselnih vaj za mlajše in starejše glave]. [S.l.]: Petra Čelik - Ustavarjalni prstki, 2014. 89 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2315188]

7. DE BONO, Edward. Priročnik za pozitivno revolucijo v razmišljanju. Maribor: Rotis, 2015. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6127-45-5. [COBISS.SI-ID 279790848]

8. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Predavanja o filozofiji religije, (Zbirka Analecta), (Problemi, letn. 53 (2015), 3-4). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015-. Zv. <1->. ISBN 978-961-6376-66-2. [COBISS.SI-ID 279804160]

9. JAZBEC, Marijana. Analiza pisave z nekaj zabave! : [vodič za hitro in enostavno analizo pisave]. Ljubljana: Grafologika, 2014. 29 str., [9] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 20020021]

10. MULEJ MLAKAR, Lucija. Onkraj razkritja materialno-duhovnega sožitja. 3. izd. Ljubljana: Molga, 2015. 111 str. ISBN 978-961-92655-1-2. [COBISS.SI-ID 279711488]

11. URŠIČ, Marko. Štirje časi : filozofski pogovori in samogovori, Zima : četrti čas, preludij : o sencah. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 548 str. ISBN 978-961-282-102-9. [COBISS.SI-ID 279076096]


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


12. BENEDICTUS. Resnica o zakonu, (Znanstvena zbirka, Teologija, 19). Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2015. 71 str. ISBN 978-961-265-139-8. [COBISS.SI-ID 279880448]

13. FRANCISCUS. Ne bojte se sanjati velikih reči : papež Frančišek govori mladim. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. [65] str., ilustr. ISBN 978-961-278-200-9. [COBISS.SI-ID 279624960]

14. JAMES, Bethan. Biblija za otroke. Maribor: Hiša knjig, KMŠ, 2015. 1 kartonka (35 str.), ilustr. ISBN 978-961-6958-41-7. [COBISS.SI-ID 81529857]

15. MÜLLER, Gerhard Ludwig. Upanje družine : pogovor s kardinalom Ludwigom Müllerjem, (Znanstvena zbirka, Teologija, 20). Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2015. 60 str. ISBN 978-961-265-140-4. [COBISS.SI-ID 279940864]


3 DRUŽBENE VEDE.


16. CROWLEY, Katherine, ELSTER, Kathi. Delo s teboj me ubija : izpletite se iz čustvenih pasti na delovnem mestu, (Zbirka Knjiga kot zdravilo). 1. izd. Ljubljana: Chiara, 2015. 230 str. ISBN 978-961-93646-8-0. [COBISS.SI-ID 280110336]

17. Pogoji za delo predstavnikov medijev v Državnem zboru. 1. izd. Ljubljana: Državni zbor, 2009. 36 str. [COBISS.SI-ID 273227776]

18. GANC, Damijan. Izzivi očetovstva po ločitvi, (Zbirka Medosebni izzivi, 1). Sevnica: Družinski inštitut Zaupanje, 2015. 207 str. ISBN 978-961-93837-0-4. [COBISS.SI-ID 279428352]

19. GOLDMANN, Harald, KRALL, Hannes, OTTOMEYER, Klaus. Jörg Haider und sein Publikum : eine sozialpsychologische Untersuchung, (Disertacije in razprave, 28). 2. Aufl. Klagenfurt; =Celovec: Drava, 1992. 201 str. ISBN 3-85435-193-3. [COBISS.SI-ID 16205]

20. JERAJ, Mateja, MELIK, Jelka. Kazenski proces proti Črtomirju Nagodetu in soobtoženim : študija in prikaz procesa. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2015. 1039 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-27-2. [COBISS.SI-ID 279272960]

21. Možnosti politike danes, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 227 str. ISBN 978-961-6964-26-5. [COBISS.SI-ID 279602688]

22. OVSENIK, Rok. Sodobni trendi v turizmu. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2015. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6974-00-4. [COBISS.SI-ID 279612416]

23. RANGUS, Andraž, MIHAILOVA BROJAN, Sneža. Novosti in dopolnitve zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2015 : prve dopolnitve velikega komentarja ZDR-1. Ljubljana: Reforma, 2015. XIII, 290 str. ISBN 978-961-93513-4-5. [COBISS.SI-ID 280260352]

24. RAVNIK, Mojca. Na žegen! : žegnanje in drugi prazniki z rekruti v Ukvah v Kanalski dolini = Venite alla sagra! : la sagra e altre feste con i coscritti nel paese di Ugovizza nella Val Canale. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-254-768-4. [COBISS.SI-ID 277994240]

25. RICH, Penny. Konec zakonske zveze : prvi koraki na poti do novega življenja, (Zbirka Življenjske smernice, 8). Koper: Ognjišče, 2015. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-263-158-1. [COBISS.SI-ID 278645504]

26. SANCIN, Vasilka. Praktikum za diplomatsko in konzularno pravo. Ljubljana: Litteralis, 2013. 329 str., ilustr. ISBN 978-961-281-261-4. [COBISS.SI-ID 270781952]

27. Šenčur in Šenčurjani okrog leta 1960 : antropološko-sociološko gradivo ameriškega antropologa Joela M. Halperna iz leta 1961/62, (Zbirka AE gradiva, št. 5). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; Šenčur: Občina, 2015. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-237-740-3. [COBISS.SI-ID 279045376]

28. ŽGUR, Erna. Tranzicijski model - program dodatnega usposabljanja odraslih PDUO / CIRIUS Vipava. Vipava: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje - CIRIUS, 2015. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-93014-2-5. [COBISS.SI-ID 279620352]

29. KOCBEK, Marijan, BOHINC, Rado, BRATINA, Borut, ILEŠIČ, Mirko, IVANJKO, Šime, KNEZ, Rajko, ODAR, Marjan, PIVKA, Hilda Marija, PLAVŠAK, Nina, PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša, PROSTOR, Jerneja, PŠENIČNIK, Dušan, PUHARIČ, Krešimir, ZABEL, Bojan. Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah, (Nova slovenska zakonodaja). 2., dopolnjena izd. z novelami ZGD-1A do ZGD-1H. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. 3 zv., tabele. ISBN 978-961-247-287-0. ISBN 978-961-247-288-7. ISBN 978-961-247-289-4. ISBN 978-961-247-286-3. [COBISS.SI-ID 275561984]

30. ZAGORC, Saša, BARDUTZKY, Samo. Praktikum za ustavno pravo. 3., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: IPRIS - Inštitut za pravno raziskovanje, izobraževanje in svetovanje, 2013. 223 str. ISBN 978-961-93162-1-4. [COBISS.SI-ID 268868608]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


31. Ajda od njive do zdravja, (Hrana in prehrana za zdravje, 2). Izola: Fakulteta za vede o zdravju, Inštitut za živila, prehrano in zdravje, 2015. 324 str., ilustr. ISBN 978-961-93845-1-0. [COBISS.SI-ID 279698944]

32. Pristop k starostniku z okužbo : zbornik predavanj : strokovno srečanje z učnimi delavnicami. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2015. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-52-5. [COBISS.SI-ID 82554369]

33. CAMPBELL, Thomas M.. Campbellov načrt : kako z izboljšanimi prehranskimi odločitvami poskrbeti za svoje zdravje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 377 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-00-2672-3. ISBN 978-961-00-2673-0. [COBISS.SI-ID 280313344]

34. GENDRON, Marie. Skrivnost, imenovana Alzheimer : alzheimerjeva bolezen kot najpogostejši vzrok demence : razumevanje, pomoč in nega, druženje --- pot sočutja, (Zbirka Knjiga kot zdravilo). 1. izd. Ljubljana: Chiara, 2015. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-93646-7-3. [COBISS.SI-ID 279793408]

35. Gibanje je zdravje : zbornik prispevkov o pomenu telesnega gibanja za zdravje. 1. ponatis. Zgornja Kungota: Društvo Forabel, 2015. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-281-620-9. ISBN 961-281-620-4. [COBISS.SI-ID 279593472]

36. KALAŠ, Maja. Takoj pusti čevelj! : 18 najpogostejših vedenjskih težav, njihovo preprečevanje in odpravljanje. Dopolnjena izd. Ljubljana: Ad Lucem, 2015. [XII],143 str., ilustr. ISBN 978-961-93832-0-9. [COBISS.SI-ID 279228416]

37. Klinična prehrana v nosečnosti : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Center za razvoj poučevanja, Medicinska fakulteta, 2015. 475 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-267-086-3. [COBISS.SI-ID 279110400]

38. KRANJC, Ajša. Moj magnezij. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2015. 112 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6861-37-3. [COBISS.SI-ID 279643904]

39. GUZELJ, Janez, KAUBE, Peter, FLIS, Boštjan, SELIGER, Bogdan, ZORKO, Rudi. Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred delovanjem strele. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, 2015. 382 str., ilustr. ISBN 978-961-6187-57-2. [COBISS.SI-ID 278974976]

40. ORTAN, Majda, PUŠENJAK, Miša. Simfonija ravnovesja : razkritje zelene skrivnosti. Prevalje: samozal. M. Ortan, 2015. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-283-307-7. [COBISS.SI-ID 279217664]

41. RAJHER, Zdenko. Sadna vina in kisi. Slovenj Gradec: Kmetijska založba, 2014. 262 str., ilustr. ISBN 978-961-6418-25-6. [COBISS.SI-ID 279567360]

42. Kultura odnosov in komunikacij v zdravstvu. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, Društvo ekonomistov v zdravstvu, 2015. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-92947-9-6. [COBISS.SI-ID 279554560]

43. Cviček v dolenjski deželi turizma. Novo mesto: Zveza društev vinogradnikov Dolenjske; Kostanjevica na Krki: Društvo vinogradnikov, 2014. 306 str., fotogr. ISBN 978-961-281-424-3. [COBISS.SI-ID 273968640]

44. Globoke korenine cvička. Novo mesto: Zveza društev vinogradnikov Dolenjske; Kostanjevica na Krki: Društvo vinogradnikov; v Mariboru: Fakulteta za turizem, 2015. 192 str., fotogr. ISBN 978-961-6848-03-9. [COBISS.SI-ID 279659264]

45. TURK, Zdravko. Gozdarska politika Slovenije. Straža: samozal., 2015. 200 str., tabele. ISBN 978-961-283-247-6. [COBISS.SI-ID 278141440]

46. Pametna specializacija v gozdarstvu, lesarstvu in papirništvu : zbornik povzetkov znastvenega [!] srečanja Gozd in les[, Ljubljana, 27. maj 2014] = [Smart specialization in forestry and wood product chain : book of abstract of the Scientific Meeting Forest and Wood, Ljubljana, May 27th, 2014], (Studia Forestalia Slovenica, 141). Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, Založba Silva Slovenica: = Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre, 2014. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-6425-74-2. http://eprints.gozdis.si/id/eprint/504. [COBISS.SI-ID 3861926]


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


47. BITENC, Janez. Metuljček cekinček. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 109 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 279749888]

48. CIGOJ KRSTULOVIĆ, Nataša. Zgodovina, spomin, dediščina : ljubljanska Glasbena matica do konca druge svetovne vojne. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 342 str., ilustr. ISBN 978-961-254-805-6. [COBISS.SI-ID 279469312]

49. Evropski muzikolog prof. dr. Primož Kuret - ob 80-letnici. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 359 str., [28] str. pril. ISBN 978-961-278-196-5. [COBISS.SI-ID 279500032]

50. GALLUS, Jacobus. Undique flammatis. Epicedion harmonicum, (Monumenta artis musica Slovenia, Supplementa, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 1 partitura (XLVIII, 24 str.), faksim. [COBISS.SI-ID 272236544]

51. GOLNAR, Tone, MOROJNA, Silvij, POLLAK, Bojan. Plezalni vodnik, Kamniško-Savinjske Alpe, Repov kot, Kamniška Bela, (Plezalni vodnik Planinske zveze Slovenije). 3., popravljena in razširjena izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2015. 270 str., [12] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6870-20-7. [COBISS.SI-ID 278773248]

52. LAZAR, Milko, DE GLERIA, Nino. Štiri črne mravljice. Ljubljana: Lutkovno gledališče, cop. 2014. 1 CD (23 min, 18 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 11198238]

53. LEGIN, Katja. Dvojnosti : performer in njegovo delo, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 164). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2015. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-6369-38-1. [COBISS.SI-ID 279860480]

54. NSK od Kapitala do kapitala : [Neue Slowenische Kunst - dogodek zadnjega desetletja Jugoslavije : vodič po razstavi] : Moderna galerija, Ljubljana, 11. maj - 16. avgust 2015. 1. izd. Ljubljana: Moderna galerija, 2015. 81 str. ISBN 978-961-206-113-5. [COBISS.SI-ID 279375872]

55. MARJANOVIČ, Jurij, POTOČNIK, Klavdija, MAROVT, Jože, KORITNIK, Matej, LESJAK, Pavel. Planinski vodnik po Smrekovškem pogorju : izdano ob 10. obletnici Naravovarstvene zveze Smrekovec. Šoštanj: Naravovarstvena zveza Smrekovec, 2015. 51 str., fotogr., zvd. ISBN 978-961-92452-1-7. [COBISS.SI-ID 278716416]

56. POŽAR, Cvetka. Stoletje plakata : plakat 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO): Studia humanitatis, 2015. 361 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-32-0. [COBISS.SI-ID 279899136]

57. REPNIK, Anton. Anton Repnik, veliki žalostni veseljak : Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, 21. 5.-11. 10. 2015. Trebnje: Center za izobraževanje in kulturo, Galerija likovnih samorastnikov, 2015. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6841-09-2. [COBISS.SI-ID 279433216]

58. SAPAČ, Igor, LAZARINI, Franci. Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO): Fakulteta za arhitekturo (FA), 2015. 736 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-29-0. [COBISS.SI-ID 276146688]

59. Slovenske fotografinje se predstavijo 2015 : Kosova graščina Jesenice, 23. april - 19. maj 2015. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2015. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 280006912]

60. ŠEGULA, Sabina, NEMANIČ, Sabina. Osnove floristike 1 : učbenik/priročnik za modula Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij, Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadov v programu cvetličar [in] za modula Osnove hortikulturnega oblikovanja, Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem v programu hortikulturni tehnik, (Zbirka Floristika). Velenje: Modart, 2014. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-6716-07-9. [COBISS.SI-ID 274051072]

61. ŠEGULA, Sabina, NEMANIČ, Sabina. Osnove floristike 2 : učbenik/priročnik za modula Oblikovanje cvetličnih vezav in dekoracij, Priprava in izdelava aranžmajev, šopkov in nasadov v programu cvetličar [in] za modula Osnove hortikulturnega oblikovanja, Oblikovanje bivalnega in poslovnega prostora s cvetjem v programu hortikulturni tehnik, (Zbirka Floristika). Velenje: Modart, 2014. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-6716-08-6. [COBISS.SI-ID 274051328]

62. ŠVAJNCER, Janez J.. Vojska v slikah : slovenske vojne razglednice v 1. svetovni vojni : zbirka Miloša Mikoliča in Miomirja Križaja. Logatec: Vojni muzej, 2015. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-93358-9-5. [COBISS.SI-ID 279160832]

63. ZOREC, Miha. Igre za bistre glave. 1. natis. Grosuplje: Knjigca, 2015. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-93725-2-4. [COBISS.SI-ID 279793664]

64. ŽUPANČIČ REGENT, Jernej. Priročnik za trenerje kajaka na mirnih vodah. Ljubljana: Kajakaška zveza Slovenije, 2015. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-91283-1-2. [COBISS.SI-ID 279214592]


7-GP-odr GLASBNI POSNETKI ZA ODRASLE


65. LIPUŠ, Gabriel. Čisto čezz : glasbeni kabaret = Musikkabarett. Celovec: Glasbeno gledališče Gabiel: Slovenska prosvetna zveza; =Klagenfurt: Musiktheater Gabriel: Slowenischer Kulturverband, cop. 2008. 1 CD (56 min, 46 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1755348]

66. LIPUŠ, Gabriel. Malo čezz : glasbeni kabaret = Musikkabarett. Klagenfurt = Celovec: Slovenska prosvetna zveza: G. Lipuš, cop. 2000. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 677588]

67. Infra. Ljubljana: Nika Records, cop. 2015. 1 CD (43 min, 30 sek), stereo. https://www.youtube.com/watch?v=cE8Y8kAkPFc, http://www.siol.net/scena/glasba/novice/2015/06/siddharta_predstavila_prvo_polovico_letosnjih_skladb.aspx. [COBISS.SI-ID 1108348254]

68. Slovenija na Evroviziji : nepozabne evrovizijske pesmi. [Ljubljana]: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč: TV Slovenija, Razvedilni program, 2015. 1 CD (45 min, 36 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1108148318]

69. TEMSIG 2015 : [vdih - izdih]. Ljubljana: Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana, 2015. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 1108548702]

70. Pellino trojstvo : zvočna obredja Makedonije = Pella’s triple : sound rites of Macedonia. [Ljubljana]: [samozal.] L. Dimkaroski, 2014. 1 CD (52 min, 2 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 274606848]


80 JEZIKOSLOVJE.


71. HRIBERŠEK, Matej, DOKLER, Anton, BREZNIK, Anton, JERE, Frančišek, ZLOBEC, Barbara, BORAK, Živa. Šolski grško-slovenski slovar. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 917 str. ISBN 978-961-254-801-8. [COBISS.SI-ID 279161600]

72. ŠEKLI, Matej. Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov. 1, Od praindoevropščine do praslovanščine. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 429 str., ilustr. ISBN 978-961-237-742-7. [COBISS.SI-ID 279200768]

73. V labirintu jezika = Im Labyrinth der Sprache, (Slovenske germanistične študije, 12). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 440 str., ilustr. ISBN 978-961-237-747-2. [COBISS.SI-ID 279522304]

74. ZDOVC, Pavel. Slovenska krajevna imena na avstrijskem Koroškem. Pregledana in preurejena ter z več sto jezikovnimi imenskimi podatki razširjena žepna izd. Celovec: Drava, 2008. 227 str. ISBN 978-3-85435-565-6. [COBISS.SI-ID 1754836]


82 KNJIŽEVNOST.


75. BALOGH, Mary. Očarljiva neznanka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 326 str. ISBN 978-961-00-2665-5. ISBN 978-961-00-2666-2. [COBISS.SI-ID 280289280]

76. BANKS, Maya. Gospodar strasti : [prvi del trilogije o strastnem predajanju], ([Predajanje, 1]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 319 str. ISBN 978-961-00-2657-0. ISBN 978-961-00-2658-7. [COBISS.SI-ID 280275712]

77. BAR, Dominique, BRUNOR. Martin deli resnico. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-278-183-5. [COBISS.SI-ID 277922048]

78. BELLI, Gioconda. Medeni škandal : izbrane pesmi. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 66 str. ISBN 978-961-01-3879-2. [COBISS.SI-ID 279991552]

79. Birthday stories. London: Vintage Books, 2006. 206 str. ISBN 978-0-099-48155-3. [COBISS.SI-ID 20019765]

80. BOWDEN, Oliver. Assassin's creed. [3], Skrivna križarska vojna. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 365 str. ISBN 978-961-00-2670-9. ISBN 978-961-00-2671-6. [COBISS.SI-ID 280312832]

81. BUNJEVAC, Nina. Očetnjava. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 150 str., [9] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-896-0. [COBISS.SI-ID 279505152]

82. BURROWES, Grace. Ljubezen na Škotskem, ([MacGregorjevi, 2]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 317 str. ISBN 978-961-00-2668-6. ISBN 978-961-00-2669-3. [COBISS.SI-ID 280312320]

83. COHEN-SCALI, Sarah. Max, (Zbirka Najst). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 405 str., sl. avtorice. ISBN 978-961-282-114-2. [COBISS.SI-ID 279151872]
Nagrada: Dévoreurs de livres 2014, Prix Passages 2014, Prix Tatoulu Noir 2014, Prix Sorcieres 2013, Prix jeunesse des libraries du Québec 2013

84. DAVE, Laura. Ljubezen v vinogradu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 304 str. ISBN 978-961-00-2641-9. ISBN 978-961-00-2642-6. [COBISS.SI-ID 280122368]

85. DOERR, Anthony. All the light we cannot see : a novel. London: Fourth Estate, 2015. 531 str. ISBN 978-0-00-813830-1. [COBISS.SI-ID 19975477]

86. DOWD, Siobhan. Čisti krik. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. 255 str. ISBN 978-961-6859-84-4. [COBISS.SI-ID 280133632]

87. FAST, Howard. Moji preslavni bratje Makabejci : roman. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 295 str. ISBN 978-961-278-202-3. [COBISS.SI-ID 279853056]

88. GARWOOD, Julie. Ko pride pomlad, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 409 str. ISBN 978-961-01-3808-2. [COBISS.SI-ID 279380224]

89. GLINES, Abbi. Noro zaljubljena, ([Rosemary Beach, 2]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 245 str. ISBN 978-961-00-2653-2. ISBN 978-961-00-2654-9. [COBISS.SI-ID 280187904]

90. HANNAH, Sophie. The monogram murders : the new Hercule Poirot mystery. London: Harper Collins, 2015. X, 372 str. ISBN 978-0-00-810238-8. [COBISS.SI-ID 19974965]

91. HAWKINS, Karen. Kako dvoriti princesi, ([Grofičin dnevnik, 2]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 309 str. ISBN 978-961-00-2659-4. ISBN 978-961-00-2660-0. [COBISS.SI-ID 280275968]

92. HORVAT, Jože. Domorodje : podeželske refleksije. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 206 str. ISBN 978-961-282-127-2. [COBISS.SI-ID 278531072]

93. HUNTER, Madeline. Osupljiva v rdečem, (Najredkejši cvetovi, 1). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 334 str. ISBN 978-961-00-2639-6. ISBN 978-961-00-2640-2. [COBISS.SI-ID 280066304]

94. JEZERNIK, Kristijan. Poljane sle in zla : [roman]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 174 str. ISBN 978-961-278-193-4. [COBISS.SI-ID 280083968]

95. KLEIST, Heinrich von. Pripovedi. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 147 str. ISBN 978-961-278-197-2. [COBISS.SI-ID 279463168]

96. KOCJANČIČ, Cvetka. Kam vodi cesta. Brusnice: OŠ, 2015. 293 str., fotogr. ISBN 978-961-90454-4-2. [COBISS.SI-ID 279463936]

97. KOŠIR, Manca, LEBAN, Ksenija, BOHAK, Janko, LUNDER, Urška, GRŽAN, Karel, STOŠIČ, Jasna, KOŠIR, Tina. Darovi minevanja, (Spomini, izpovedi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 408 str., fotogr. avtorj. ISBN 978-961-01-3616-3. [COBISS.SI-ID 279796224]

98. KOŠTOMAJ, Tomaž. Poberi se. 1. izd. Šentjur: Literarno društvo: Kulturno umetniško društvo Epik teater, 2015. 189 str. ISBN 978-961-93446-8-2. [COBISS.SI-ID 279461632]

99. KRATOCHVIL, Jiří. Obljuba : rekviem za petdeseta leta. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 259 str. ISBN 978-961-278-199-6. [COBISS.SI-ID 279592448]

100. LATIĆ, Džemaludin. Srebreniški inferno : pismo iz Bosne za Danteja Alighierija. 1. natis. Ljubljana: Umco, 2015. 324 str. ISBN 978-961-6954-29-7. [COBISS.SI-ID 279217152]

101. MACLEAN, Sarah. Lopov ostane lopov, (Zbirka Oddih), (Pravila lopovov, knj. 1). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 452 str. ISBN 978-961-01-3813-6. [COBISS.SI-ID 279343872]

102. MAJ, Selenna. Prekletstvo rubinov. 1. izd. Ljubljana: samozal. S. Maj, 2015. 349 str. ISBN 978-961-93357-7-2. [COBISS.SI-ID 278571520]

103. MALLERY, Susan. Poljub do popolnosti, (Romance iz Fool's Golda, [1]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 320 str. ISBN 978-961-00-2645-7. ISBN 978-961-00-2646-4. [COBISS.SI-ID 280151808]

104. MAROLT, Dušan. Tudi tulipani ovenijo. Ljubljana: Ekslibris, 2015. 50 str. ISBN 978-961-6838-68-9. [COBISS.SI-ID 279905792]

105. MCCARTY, Monica. Višavski sokol : [druga knjiga iz serije o višavskih bojevnikih], ([Višavski bojevnik, 2]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 398 str. ISBN 978-961-00-2651-8. ISBN 978-961-00-2652-5. [COBISS.SI-ID 280187136]

106. PATTERSON, James. Prisega : [20. primer Alexa Crossa], (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 397 str. ISBN 978-961-01-3767-2. [COBISS.SI-ID 279499520]

107. PETANČIČ, Samo. Anor Kath, Doba razdora : drugi del trilogije. 1. izd. Ljubljana: samozal. S. Petančič, 2015. 397 str., zvd. ISBN 978-961-283-323-7. [COBISS.SI-ID 279627264]

108. QUINN, Julia. Vsota vseh poljubov, ([The Smythe-Smith quartet, 3]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 303 str. ISBN 978-961-00-2643-3. ISBN 978-961-00-2644-0. [COBISS.SI-ID 280122624]

109. ROBOTHAM, Michael. Utopljeni spomini. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 413 str. ISBN 978-961-00-2647-1. ISBN 978-961-00-2648-8. [COBISS.SI-ID 280151296]

110. Zbirka pesmi najboljših osnovnošolskih in srednješolskih pesnikov v letu 2014. Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo, 2014. 48 str. ISBN 978-961-93327-5-7. [COBISS.SI-ID 274198016]

111. Zbirka pesmi najboljših osnovnošolskih in srednješolskih pesnikov v letu 2015. Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo, 2015. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-93327-6-4. [COBISS.SI-ID 279860224]

112. TOMAŽIČ, Agata. Česar ne moreš povedati frizerki, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2015. 205 str. ISBN 978-961-277-095-2. [COBISS.SI-ID 279743488]

113. TRUHLAR, Vladimir. Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 248, knj. 254, knj. 262). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2011-<2015>. Zv. <1-3>, avtorj. sl. ISBN 978-961-254-328-0. ISBN 978-961-254-475-1. ISBN 978-961-254-776-9. [COBISS.SI-ID 258675456]

114. WÉRY, Isabelle. Razkoščičena Marilyn : (iniciacijska pravljična igra) : roman. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. 151 str. ISBN 978-961-6859-85-1. [COBISS.SI-ID 280136448]

115. ZUCCA, Silvia. Astrološki vodnik za strta srca : [roman]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 512 str. ISBN 978-961-00-2649-5. ISBN 978-961-00-2650-1. [COBISS.SI-ID 280179200]


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


116. Leopold Volkmer : prvi posvetni pesnik na slovenskem Štajerskem, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 106). Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. 225 str., ilustr. ISBN 978-961-6930-26-0. [COBISS.SI-ID 82402817]

117. VREČKO, Janez. Constructivism and Kosovel. Vitanje: The Cultural Centre of European Space Technologies: = KSEVT; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2015. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-92999-5-1. [COBISS.SI-ID 276590592]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


118. BOYD, Lizi. Flashlight. San Francisco: Chronicle Books, cop. 2014. [33] str., ilustr. ISBN 978-1-4521-1894-9. [COBISS.SI-ID 19967541]

119. Divjina : poišči nas. [Ljubljana: Alica, 2015]. [19] str., [1] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6959-32-2. [COBISS.SI-ID 277159936]

120. KLAKOČER, Stanka. Svizec Miha. Ljubljana: Ekslibris, 2015. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-6838-67-2. [COBISS.SI-ID 279902208]

121. KUZOVKOV, Oleg. Maša in Medved, Bravo, Maša! : slikanica - sestavljanka. [Ljubljana]: Egmont, [2015]. 1 katonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-953-13-1103-8. [COBISS.SI-ID 20019509]

122. LINDGREN, Astrid. Pika Nogavička. [1], Pika se vseli v vilo Čira-Čara. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0322-6. [COBISS.SI-ID 234884096]

123. LINDGREN, Astrid. Pika Nogavička. 6, Pika na Južnem morju. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0327-1. [COBISS.SI-ID 234883328]

124. LINDGREN, Astrid. Pika Nogavička. [7], Pika in tatova biserov. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0328-8. [COBISS.SI-ID 234885888]

125. MCALLISTER, Angela. Majhna miška z velikim srcem. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2538-2. [COBISS.SI-ID 278671616]

126. MCGEE, Marni. Medo ne more spati. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2522-1. [COBISS.SI-ID 278404608]

127. ARHAR, Vojan Tihomir. Medvedi in medvedki : medvedje pesmice, pravljice in uganke za Cicibanov 70. rojstni dan, (Cicibanova zbirka). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3709-2. [COBISS.SI-ID 279845632]

128. Moj dan : slikovni slovar in potipanka. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3642-2. [COBISS.SI-ID 277534720]

129. Pod vodo : poišči nas. [Ljubljana: Alica, 2015]. [19] str., [1] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-6959-31-5. [COBISS.SI-ID 277159168]

130. POKORA, Paweł. Čebelica Maja : slikanica - sestavljanka. [Ljubljana]: Egmont, [2015]. 1 katonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-953-13-1101-4. [COBISS.SI-ID 20019253]

131. RAMOS, Mario. Jaz sem najmočnejši, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3712-2. [COBISS.SI-ID 279473664]

132. RAMSTEIN, Anne-Margot, AREGUI, Matthias. Avant, apres. Paris: A. Michel Jeunesse, 2013. [164] str., ilustr. ISBN 978-2-226-25085-8. [COBISS.SI-ID 5778144]

133. RIDDELL, Chris. Otilija in rumena mačka. 1. natis. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2015. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-19-8. [COBISS.SI-ID 278998784]

134. RIPPIN, Sally. Brina Brihta, (Zbirka Brina Brihta). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2667-9. [COBISS.SI-ID 280299008]

135. Rorijeva garaža, (Rori dirkalnik). Ljubljana: One2play, 2008. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-92498-5-7. [COBISS.SI-ID 241131776]

136. ROZMAN, Andrej. Predpravljice in popovedke, (Zbirka Deteljica). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3705-4. [COBISS.SI-ID 279747072]

137. SALEINA, Thorsten. Oho, čigava ritka pa je to? : dvigni zavihke. 1. izd. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015]. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3638-5. [COBISS.SI-ID 277475584]

138. SCHMIDT, Hans-Christian. Potujem z letalom. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3637-8. [COBISS.SI-ID 277474816]

139. 365 zgodb za lahko noč. 2. izd. [Zagreb]: Egmont, 2011. 368 str., ilustr. ISBN 978-953-13-0502-0. [COBISS.SI-ID 19969589]


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


140. Bethlehem = Betlehem. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (95 min, 45 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2915160/?ref_=fn_al_tt_2. [COBISS.SI-ID 1107796830]
Nagrada: Beneški filmski festival, 2013 (najboljši film)

141. Borgman. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (108 min, 38 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1954315/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108055134]

142. Eliza Graves = Umobolnica na samem. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (112 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1772264/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108011102]

143. Focus = Žarišče. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 104 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2381941/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108478046]

144. FORSYTH, Iain, POLLARD, Jane, CAVE, Nick. 20.000 days on Earth = 20.000 dni na Zemlji. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (93 min, 26 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2920540/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1108115806]

145. The Giver = Varuh spominov. Ljubljana: Cinemania group, 2015. 1 video DVD (93 min, 19 sek), č-b, barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 279332864]

146. The good lie = [Nedolžna laž]. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (105 min, 23 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2652092/?ref_=nv_sr_3. [COBISS.SI-ID 1108009822]

147. The homesman = Pot domov. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (117 min, 37 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2398231/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108045662]

148. The hunger games, Mockingjay : part 1 = Igre lakote, Upor : 1. del. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (117 min, 44 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1951265/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 10960158]

149. Kvinden i buret = Ženska v kletki. Ljubljana: Cinemania group, 2015. 1 video DVD (92 min, 37 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 279333120]

150. Love is strange = Ljubezen je čudna reč. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (90 min, 48 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2639344/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108110942]

151. Love, Rosie = Na koncu mavrice. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (ca 98 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1638002/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1107795550]

152. Magic in the moonlight = Čarovnija v mesečini. [Ljubljana]: Cinemania group, 2015. 1 video DVD (93 min, 20 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1107882846]

153. A most wanted man = Najbolj iskani človek. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (117 min, 20 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1972571/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1107794782]

154. Nightcrawler = Nočne kronike. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (113 min, 13 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2872718/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108058718]

155. No se aceptan devoluciones = [Navodila niso priložena]. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (116 min, 41 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2378281/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108048222]

156. Party girl = Žurerka. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (91 min, 21 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3660370/?ref_=fn_al_tt_3. [COBISS.SI-ID 1107945310]
Nagrada: Cannes, 2014 (Zlata kamera)

157. Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu? = Bog, le kaj smo zagrešili?. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (92 min, 54 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2800240/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108045406]

158. Redirected = Preusmerjeni ---. Ljubljana: Cinemania group, 2015. 1 video DVD (ca 99 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1107893086]

159. Rudderless = [On živi v pesmih]. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (100 min, 48 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1798243/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107745374]

160. Serena. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (105 min, 9 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1247690/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108102238]

161. St. Vincent. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (98 min, 13 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2170593/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1108008798]


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


162. Amazonia = Amazonija. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (79 min, 28 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1240899/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107948894]

163. Escape from planet Earth = Pobeg s planeta Zemlja. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (89 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 1108068446]

164. Maya the bee : movie = Čebelica Maja : [animirani film]. Ljubljana: Karantanija Cinemas, 2015. 1 video DVD (88 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3336368/?ref_=nv_sr_3. [COBISS.SI-ID 10962462]

165. Paddington. Škofljica: Blitz Film & Video Distibution, 2015. 1 video DVD (91 min), č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1109624/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1108065886]

166. Pippi Longstocking. 1 = [Pika Nogavička. 1]. Ljubljana: Dnevnik: Mladinska knjiga: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [2007], cop. 1997. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 6094622]

167. Pippi Longstocking. 2 = [Pika Nogavička. 2]. Ljubljana: Dnevnik: Mladinska knjiga: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [2007], cop. 1997. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 6094878]

168. Pippi Longstocking. 3 = [Pika Nogavička. 3]. Ljubljana: Dnevnik: Mladinska knjiga: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [2007], cop. 1997. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 6095134]

169. Pippi Longstocking. 5 = [Pika Nogavička. 5]. Ljubljana: Dnevnik: Mladinska knjiga: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [2007], cop. 1997. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 6095646]

170. Pippi Longstocking. 6 = [Pika Nogavička. 6]. Ljubljana: Dnevnik: Mladinska knjiga: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [2007], cop. 1997. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 12780854]

171. Pippi Longstocking. 7 = [Pika Nogavička. 7]. Ljubljana: Dnevnik: Mladinska knjiga: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [2007], cop. 1997. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 12781110]

172. Pippi Longstocking. 8 = [Pika Nogavička. 8]. Ljubljana: Dnevnik: Mladinska knjiga: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, [2007], cop. 1997. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 12781366]


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


173. BRATOŽ, Rajko. Grška zgodovina : kratek pregled s temeljnimi viri in izbrano literaturo, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 40). 3., dopolnjena izd. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije: Beletrina, zavod za založniško dejavnost, 2015. 321 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6777-07-0. [COBISS.SI-ID 277553920]

174. CINDRIČ, Alojz. Od imatrikulacije do promocije : doktorandi profesorja Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919-1945, (Zbirka Historia facultatis). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 310 str., ilustr. ISBN 978-961-237-736-6. [COBISS.SI-ID 278777856]

175. COLNAR, Peter. Slovenska kronika tisočletja : od Karantanije do desete vlade samostojne Slovenije. Kranj: samozal. P. Colnar, 2015. 259 str. ISBN 978-961-283-292-6. [COBISS.SI-ID 278958592]

176. Črnogorsko primorje : turistična karta = Crnogorsko primorje : turistička karta. Coast of Montenegro : tourist map, (Geago). 1. izd. Ljubljana: Geodetska družba, 2015. 1 zvd., dvostransko, barve. [COBISS.SI-ID 11195166]

177. GOLEC, Boris. Zemljiški gospod Janez Vajkard Valvasor in njegov urbar. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije; Bogenšperk: Javni zavod, 2015. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6638-28-9. [COBISS.SI-ID 279744512]

178. LAČEN-BENEDIČIČ, Irena, POGAČNIK, Aljaž. Vojni plakat : (1941-1945) : iz depojev Gornjesavskega muzeja Jesenice. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6467-38-4. [COBISS.SI-ID 279412736]

179. GRDINA, Igor. Zven zgodovine : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 25). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2015. 75 str. ISBN 978-961-6554-34-3. [COBISS.SI-ID 279120128]

180. Kamniško-Savinjske Alpe : Grintovec, Planjava, Olševa, Raduha, Peca, Uršlja gora, Krvavec, Velika planina, Rogatec, Golte, Smrekovec : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = wanderkarte = planinarska karta. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2015. 1 zvd., dvostransko, barve. [COBISS.SI-ID 5779424]

181. Karavanke - osrednji del : Stol, Golica, Begunjščica, Košuta, Dobrča, Storžič, Jezersko, Grintovec, Krvavec, Obir : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = wanderkarte = planinarska karta. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2015. 1 zvd., dvostransko, barve. [COBISS.SI-ID 5779680]

182. KORDIŠ, Ivan, PETROVIČ, Mihael, JERBIČ PERKO, Vesna. Leukhup, leuhkup woga gmaina : 500 let slovenskega kmečkega upora 1515 : [razstavni katalog]. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2015. 54 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6517-27-0. [COBISS.SI-ID 279196672]

183. LUKAN, Walter. Iz črnožolte kletke narodov v zlato svobodo? : habsburška monarhija in Slovenci v prvi svetovni vojni, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 47). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6777-18-6. [COBISS.SI-ID 276764672]

184. Man, nature and environment between the northern Adriatic and the eastern Alps in premodern times, (Zbirka Zgodovinskega časopisa, 48). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts: Historical Association of Slovenia, 2014. 422 str., ilustr. ISBN 978-961-237-723-6. [COBISS.SI-ID 277728512]

185. PANJEK, Aleksander. Vzhodno od Benetk, slovenski obmejni prostor : gospodarstvo, družba, prebivalstvo in naravni viri v zgodnjem novem veku. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-19-7. [COBISS.SI-ID 279209472]

186. REPE, Božo. S puško in knjigo : narodnoosvobodilni boj slovenskega naroda 1941-1945. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 400 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-282-099-2. [COBISS.SI-ID 279301376]

187. Slovenija v Jugoslaviji, (Zbirka Vpogledi, 10). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2015. 419 str., tabele. ISBN 978-961-6386-54-8. [COBISS.SI-ID 278186240]

188. Triglavski narodni park : Triglav, Triglavska jezera, Kranjska Gora, Trenta, Mangart, Bovec, Krn, Bohinj, Bled, Pokljuka : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = wanderkarte = planinarska karta. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2015. 1 zvd., dvostransko, barve. [COBISS.SI-ID 5779936]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam