skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

april 2016COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 


0 SPLOŠNO


1. GORJUP, Nina, REK, Mateja. Odnos do promocije v poslovno uspešnih malih in mikro podjetjih. 1. izd. Ljubljana: Vega, 2016. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-93847-9-4. [COBISS.SI-ID 282712576]

2. PEPERKO GOLOB, Darja. 70 let Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto : (1946-2016). Novo mesto: Knjižnica Mirana Jarca, 2016. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-92608-7-6. [COBISS.SI-ID 283252992]

3. ROSUS 2016 : računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2016 : zbornik 11. strokovne konference, Maribor, 17. marec 2016. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2016. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-248-506-1. http://rosus.feri.um.si/rosus2016/ZbornikROSUS2016.pdf. [COBISS.SI-ID 86069761]

4. Zlati oreh : 33. zbornik povzetkov raziskovalnih nalog, šolsko leto 2015/2016, Velenje. Velenje: Šolski center, 2016. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-6755-14-6. [COBISS.SI-ID 283950080]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


5. DYER, Wayne W., HICKS, Esther. Soustvarjanje na višku : pogovor med mojstrskima učiteljema, (Zbirka Nezavedno). Brežice: Primus, 2016. 150 str. ISBN 978-961-6950-47-3. [COBISS.SI-ID 283339264]

6. GAŠPERLIN, Izidor. Čutim, torej sem! : poštena knjiga o čustvih, odnosih in osebni rasti. 1. ponatis. Kranj: Mit informacijske rešitve, 2016. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-285-101-9. [COBISS.SI-ID 283575808]

7. KEZELE, Adrian Predrag. Izničenje faktorja karme : svobodno življenje izven vzročnih zank. Ljubljana: Chiara, 2016. 376 str., ilustr. ISBN 978-961-93915-5-6. [COBISS.SI-ID 283730688]

8. KOJC, Martin. Prebujajoči se človek. 1. izd. Škofja Loka: Domus Litisia, 2015. 142 str. ISBN 978-961-285-054-8. [COBISS.SI-ID 282077440]

9. KONONENKO, Igor, ROGLIČ KONONENKO, Irena. Učitelji modrosti. Natis s popravki. Ljubljana: samozal. I. Roglič Kononenko, 2009. 270 str., portreti. ISBN 978-961-90333-7-1. [COBISS.SI-ID 21104437]

10. LIPOVŠEK, Katarina, PUNGARTNIK RAUTER, Sven. Spomin --- kaj je že to ---? : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Frana Roša, 2016. 40 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604152.pdf. [COBISS.SI-ID 21094965]

11. KLAIN, Eduard. O psihoanalizi povsem odkrito. Ljubljana: Slovensko društvo za psihoanalitično psihoterapijo: Zavod za psihoterapijo, 2016. 101 str. ISBN 978-961-285-105-7. [COBISS.SI-ID 282793216]

12. ROŠKER, Jana S.. The rebirth of the moral self : the second generation of modern Confucians and their modernization discourses. Hong Kong: Chinese University Press, cop. 2016. IX, 296 str. ISBN 978-962-996-688-1. [COBISS.SI-ID 59249762]

13. TROHA, Tadej. Intervencije v nepovratno, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-6376-68-6. [COBISS.SI-ID 282716160]

14. KOMPARE, Alenka, STRAŽIŠAR, Mihaela, DOGŠA, Irena, VEC, Tomaž, CURK, Janina. Uvod v psihologijo, Učbenik za psihologijo v 2. letniku gimnazijskega in srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja. 1. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2015. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0108-3. [COBISS.SI-ID 278115584]

15. WALKER, Brian Browne. Ji džing : knjiga premen : vodič ob življenjskih prelomnicah. Ljubljana: Ara, 2009. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6005-67-8. [COBISS.SI-ID 243384064]

16. YALOM, Irvin D.. Rabelj ljubezni in druge psihoterapevtske zgodbe, (Zbirka Preobrazba). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2016. 370 str. ISBN 978-961-6954-54-9. [COBISS.SI-ID 284054784]

17. ZELAND, Vadim. Transurfing realnosti. Stopnja 1, Prostor različic. 1. ponatis. Brežice: Maat center, založba za boljšo kakovost življenja, 2009. 259 str. ISBN 978-961-92385-0-9. [COBISS.SI-ID 248517888]

18. ZELAND, Vadim. Transurfing realnosti. Stopnja 2, Šelestenje jutranjih zvezd. 1. ponatis. Brežice: Maat, založba za boljšo kakovost življenja, 2010. 275 str. ISBN 978-961-92385-2-3. [COBISS.SI-ID 250338816]


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


19. AMORTH, Gabriele, ZANINI, Roberto Italo. Močnejši od zla : prepoznati, premagati, izogibati se hudiča, (Iz teme v luč, 4). Maribor: Slomškova družba, Slomškova založba, 2012. 204 str. ISBN 978-961-265-092-6. [COBISS.SI-ID 70550785]

20. ARMOUR, Michael Carl. Sveto pismo za mlade bralce. Vienna: Eastern European Mission, 2015. 267 str., ilustr. ISBN 978-1-936479-62-7. [COBISS.SI-ID 283820544]

21. DE SIMONE, Angelo, AMORTH, Gabriele. Bog, lepši od hudiča : duhovna oporoka, (Zbirka Iz temè v luč, 6). Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-265-149-7. [COBISS.SI-ID 283881216]

22. Evangelij usmiljenega očeta : [evangeliarij za nedelje in praznike]. Ljubljana: Družina, 2016. 349 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0252-7. [COBISS.SI-ID 283332352]

23. KENDRICK, Stephen, KENDRICK, Alex, ALCORN, Randy C.. Odločitev za moške : [priročnik za osebno rast in delo v zakonskih skupinah]. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 328 str. ISBN 978-961-04-0254-1. [COBISS.SI-ID 283645184]

24. KOLAR, Bogdan. Zgodovina krščanstva na ozemlju celjske škofije : ob 10. obletnici škofije. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-278-253-5. [COBISS.SI-ID 283767808]

25. LEWIS, C. S.. Štiri ljubezni : [eseji o naklonjenosti, prijateljstvu, erosu in agape]. Ljubljana: Družina, 2016. 162 str. ISBN 978-961-04-0248-0. [COBISS.SI-ID 283158016]

26. MATJAŽ, Maksimilijan, et al. Klic v novo življenje : prevod in komentar Pavlovega Prvega pisma Korinčanom, (Znanstvena knjižnica, 45). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2015. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-44-4. [COBISS.SI-ID 282763264]

27. SHIRER, Priscilla Evans. Odločitev za ženske : [priročnik za osebno rast in delo v zakonskih skupinah]. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 335 str. ISBN 978-961-04-0263-3. [COBISS.SI-ID 284016128]

28. SLATINEK, Stanislav. Sprava : knjižica za spovednike, (Znanstvena zbirka Teologija, 21). Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. 109 str. ISBN 978-961-265-148-0. [COBISS.SI-ID 283860736]

29. VIDER, Vital. Jaz-ti moža in žene. Ljubljana: Župnijski zavod Dravlje, 2016. 68 str. ISBN 978-961-6748-39-1. [COBISS.SI-ID 282989568]


3 DRUŽBENE VEDE.


30. BALL, Phil, KELLY, Keith, CLEGG, John. Putting CLIL into practice, (Oxford handbooks for language teachers). Oxford (UK): Oxford University Press, 2015. XIII, 320 str., ilustr. ISBN 978-0-19-442105-8. [COBISS.SI-ID 10851913]

31. BRAJKOVIĆ, Sanja, HANDŽAR, Gena-Sanja. Od dobre k odlični praksi : orodje profesionalnega razvoja za večjo kakovost prakse v vrtcih in osnovnih šolah. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2016. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-270-236-6. [COBISS.SI-ID 283149056]

32. BURCAR, Lilijana. Restavracija kapitalizma : repatriarhalizacija družbe, (Zbirka Naprej!). 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2015. [X], 356 str. ISBN 978-961-6768-90-0. [COBISS.SI-ID 282940160]

33. CERGOL PARADIŽ, Ana. Evgenika na Slovenskem, (Zbirka Naprej!). 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2015. XII, 279 str., ilustr. ISBN 978-961-6768-89-4. [COBISS.SI-ID 281294848]

34. ČAMPA, Margit. Velika zbirka vzorcev in dokumentov v postopkih javnega naročanja po novem zakonu o javnem naročanju - ZJN-3 : [s komentarjem in konkretnimi navodili]. Ljubljana: Reforma, 2016. 274 str. ISBN 978-961-93513-6-9. [COBISS.SI-ID 283903232]

35. ČEFERIN, Peter. Odvetništvo na Slovenskem : od habsburške monarhije do neodvisne države. 1. izd. Maribor: Litera, 2016. 180 str., fotogr. ISBN 978-961-6949-68-2. [COBISS.SI-ID 85955841]

36. ČERNE, Tanja. Pomoč otrokom z motnjo pozornosti in aktivnosti. 1. natis. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2016. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-93422-2-0. [COBISS.SI-ID 283956224]

37. ENGSTRÖM, Christian, FALKVINGE, Rick. Zakaj reforma avtorskega prava. 1. izd. Ljubljana: Piratska stranka Slovenije, 2012 [i. e.] 2014. 130 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-281-391-8. [COBISS.SI-ID 273543168]

38. ERMENC, Ines, SEČKI, Ana. Aplikacija za učenje tujega jezika : raziskovalna naloga. Celje: Osnovna šola Hudinja, 2016. 44 f., ilustr. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201603870.pdf. [COBISS.SI-ID 21119541]

39. FULLER, Lon L.. Moralnost prava, (Zbirka Pravna obzorja, 49). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV Založba, 2015. 287 str. ISBN 978-961-247-326-6. [COBISS.SI-ID 283715584]

40. HEALY, Maureen. Vzgajanje srečnih otrok : kako privzgojiti samozavest, uspešnost in srečo : [združevanje vzhodnjaške modrosti in zahodnjaške filozofije za ohranjanje notranje moči pri otrocih]. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 247 str. ISBN 978-961-6982-39-9. [COBISS.SI-ID 85927681]

41. HMELAK, Maja, LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka. Izbrane teme predšolske pedagogike : izzivi predšolske pedagogike na začetku 21. stoletja, (Knjižnica Annales Ludus). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015. 110 str. ISBN 978-961-6964-38-8. [COBISS.SI-ID 282320896]

42. JENŠTERLE, Marko. Intervjuji : Latinska Amerika skozi pogovore : od Allena Ginsberga do Maria Vargasa Llose, (Zbirka Knjige o knjigah). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2016. 409 str., ilustr. ISBN 978-961-6954-50-1. [COBISS.SI-ID 283125504]

43. A journey to the unknown : the rights of unaccompanied migrant children : between theory and practice. Koper: Univerzitetna založba Annales: = Annales University Press, 2015. 279 str., graf. prikazi, ilustr. ISBN 978-961-6964-50-0. [COBISS.SI-ID 283254016]

44. KERNDL, Milena. Sodoben pouk (književnosti) in razlike med učenci, (Zbirka Znanstvena monografija). 1. izd. Murska Sobota: BoMa, 2016. 386 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-93791-5-8. [COBISS.SI-ID 283797248]

45. KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana. Križ kraž, Priročnik za učitelje. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-237-793-9. [COBISS.SI-ID 282051328]

46. KYMLICKA, Will. Sodobna politična filozofija : uvod, (Knjižna zbirka Temeljna dela). 2., popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Krtina, 2015. 685 str. ISBN 978-961-260-092-1. [COBISS.SI-ID 282930688]

47. LENHART, Franc. Pravila za uspešen nastop na iranskem tržišču. Maribor: samozal. F. Lenhart; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2016. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-246-582-7. [COBISS.SI-ID 283857664]

48. LÉVI-STRAUSS, Claude. Žalostni tropi, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2015. 559 str., ilustr. ISBN 978-961-6798-59-4. [COBISS.SI-ID 283297792]

49. MILOHNIĆ, Aldo. Umetnost v času vladavine prava in kapitala, (Zbirka Transformacije, knj. št. 37). Ljubljana: Maska, 2016. 196 str. ISBN 978-961-6572-43-9. [COBISS.SI-ID 283802624]

50. MIRČEV, Dimitar. Balkanski megaetnikum : nacionalne doktrine makedonskih sosed. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015. 313 str. ISBN 978-961-235-763-4. [COBISS.SI-ID 282504192]

51. ODER, Karla. Mati fabrika, mesto in dom, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 49). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo: = Slovene Ethnological Society, 2015. 453 str., ilustr. ISBN 978-961-6775-18-2. [COBISS.SI-ID 282933248]

52. OPARA, Božidar. Dodatna strokovna pomoč in prilagoditve pri vzgoji in izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Ljubljana: Centerkontura, 2015. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6252-19-5. [COBISS.SI-ID 282136064]

53. PERROT, Michelle. Ženske ali Molčanja zgodovine, (Zbirka Uvid, 5). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove; Ljubljana: Zveza Modro-bela ptica, 2016. 553 str. ISBN 978-961-93732-6-2. [COBISS.SI-ID 283498752]

54. PRAPROTNIK, Lucija. Turizem Vitanja - problem ali izziv? : področje: geografija : [raziskovalna naloga]. V Celju: I. gimnazija, 2016. 77 f., [3] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604099.pdf. [COBISS.SI-ID 21198389]

55. SAU, Silvano. La comunità sacrificata : il Comitato misto italo-jugoslavo : 1955-1973. Isola = Izola: Il Mandracchio, 2015. 285 str. ISBN 978-961-6391-30-6. [COBISS.SI-ID 281428480]

56. STERMECKI, Pia, TOJNKO, Eva, ŽERJAV, Maruša. Druženje in prosti čas nekoč in danes : raziskovalna naloga. Frankolovo: Osnovna šola Antona Bezenška, 2016. 17 f., [4] f. pril., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 21198645]

57. ŠALEHAR, Matija. Made in Birmingham. 2, Plenilec z otoka. Ljubljana: samozal. M. Šalehar, 2016. 580 str., ilustr. ISBN 978-961-283-541-5. [COBISS.SI-ID 283065088]

58. ŠTEFANČIČ, Marcel. Od tod ne pridete živi! : eseji o beguncih, vojni in terorju, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2016. 166 str. ISBN 978-961-6954-47-1. [COBISS.SI-ID 282355200]

59. TURK, Boštjan J., PAPLER, Ema. Delovno in pokojninsko pravo : (praktične rešitve), (Zbirka Pravo za državljana). Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2014. 125 str. ISBN 978-961-92184-3-3. [COBISS.SI-ID 272843520]

60. VIDEMŠEK, Boštjan. Na begu : moderni eksodus (2005-2016) : z begunci in migranti na poti proti obljubljenim deželam, (Zbirka S terena). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2016. 322 str., fotogr. ISBN 978-961-6954-53-2. [COBISS.SI-ID 284011264]

61. VODEB, Gorazd, TRČEK, Franc, VILAR, Polona. Informacijsko vedenje na slovenskem podeželju : študija primera. Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2015. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-6683-30-2. [COBISS.SI-ID 282642688]

62. URŠIČ, Cveto. Vodnik po pravicah invalidov. 1. natis. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6471-26-8. http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/invalidi_vzv/Vodnik_po_pravicah_invalidov.pdf. [COBISS.SI-ID 280762624]

63. URŠIČ, Cveto. Vodnik po pravicah invalidov : lahko berljiva in razumljiva oblika. 1. natis. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2015. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6471-29-9. [COBISS.SI-ID 281815552]

64. VRABIČ KEK, Brigita, ŠTER, Darja, ŽNIDARŠIČ, Tina. Kako sva si različna : ženske in moški od otroštva do starosti, (Zbirka Brošure). Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2016. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-239-338-0. http://www.stat.si/dokument/8866/kako-sva-si-razlicna.pdf. [COBISS.SI-ID 283750144]

65. WEBER, Max. Izbrani spisi iz sociologije religije, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2015. 341 str. ISBN 978-961-6798-62-4. [COBISS.SI-ID 284008192]


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


66. ASIMOV, Isaac. V svetu ogljika, (Zbirka Piramida). Ljubljana: Življenje in tehnika, cop. 1962. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2198302]

67. ASIMOV, Isaac. Vodnik po znanosti. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod, 1973. 737 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2538248]

68. GOBEC, Katja. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji iz biologije, (Višješolski študijski program Živilstvo in prehrana, naravovarstvo, upravljanje podeželja in krajine). Šentjur: Šolski center, Višja strokovna šola, 2013. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-6622-21-9. [COBISS.SI-ID 270053376]

69. GROS, Nataša. Analizna kemija : univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina, Učbenik za laboratorijski del predmeta. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-64-8. [COBISS.SI-ID 283342848]

70. KORUN, Matjaž, STEPIŠNIK, Matjaž, ZORKO, Benjamin, KOŽAR LOGAR, Jasmina, GIACOMELLI, Marko, ČRNIČ, Boštjan, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. Meritve radioaktivnosti v okolju in na izviru ter njihova obravnava v luči morebitnega vpliva NEK na okolje. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014. 112 str., [2] zganj. f. pril. z zvd., ilustr. ISBN 978-961-264-054-5. [COBISS.SI-ID 273067520]

71. ŠORGO, Andrej, ČEH, Boris, DOLENC, Darko, SLAVINEC, Mitja. Naravoslovje za poklicne šole, Učbenik za predmet Naravoslovje v srednjih poklicnih šolah. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0654-5. [COBISS.SI-ID 281659648]

72. PALAU I ORTA, Josep. Nevarna narava : spoznajmo naravo in jo spoštujmo, (Moj planet, moja skrb). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3985-0. [COBISS.SI-ID 282438656]

73. PALAU I ORTA, Josep. Zaščitimo ogrožene vrste : spoznajmo naravo in jo spoštujmo, (Moj planet, moja skrb). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3986-7. [COBISS.SI-ID 282439168]

74. Zemlja : morja, celine, vesolje, (Znanje je moč). [Köln: Contmedia], [med 2015 in 2016]. 96 str., ilustr. ISBN 978-3-625-12049-0. [COBISS.SI-ID 21199157]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


75. BARNARD, Julian. Bachova cvetna zdravila : oblika in funkcija. Ljubljana: Inštitut za Bachovo cvetno terapijo, 2016. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-92539-4-6. [COBISS.SI-ID 283976960]

76. BELLERSEN QUIRINI, Cosima. Fermentiranje in najboljši shranki. Ljubljana: Kmečki glas, 2016. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-203-455-9. [COBISS.SI-ID 283960064]

77. CUNNINGHAM, Cliff. Downov sindrom : priročnik za starše in skrbnike. 1. naklada. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. 456 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0332-9. [COBISS.SI-ID 283573248]

78. DOLINAR, Jure. Priročnik za uporabo izolirnih dihalnih aparatov in ostale zaščite za dihala. 2. ponatis. Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije, 2016. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6482-27-1. [COBISS.SI-ID 283399168]

79. 60 letnica Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah : [1955-2015]. Šmarje pri Jelšah: Gasilska zveza, 2015. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-285-034-0. [COBISS.SI-ID 281914368]

80. GORJUP, Nina, REK, Mateja. Mala in mikro podjetja v vrtincu promocijskih naporov. 1. izd. Ljubljana: Vega, 2016. 105 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6991-00-1. [COBISS.SI-ID 282714368]

81. GRAD, Žana. Zelena gradnja : raziskovalna naloga. Celje: Šolski center, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, 2016. 49 f., [2] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604103.pdf. [COBISS.SI-ID 21142837]

82. HARTMAN, Manica. Pranje in likanje perila nekoč : mar res radost in veselje žensk?. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, 2015. 78 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 84593153]

83. Hrana po moško. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2770-6. [COBISS.SI-ID 281658880]

84. Izbrana poglavja s področja klimakterija. Ljubljana: Arkadija, 2007. 87 str., tabele. ISBN 978-961-6451-16-1. [COBISS.SI-ID 230576640]

85. KNAUS, Živa, MLAKAR, Ana Maria. Prehrana najstnikov sodobnega časa : raziskovalna naloga. V Celju: I. gimnazija, 2016. 47 f., [1] f. pril., ilustr., graf. prikazi. http://www.knjiznica-celje.si/raziskovalne/4201604117.pdf. [COBISS.SI-ID 21185077]

86. LINDSTRØM, Martin. Small data : drobne sledi, ki odkrivajo velike trende. Ljubljana: Medijski partner, 2016. 240 str. ISBN 978-961-93710-8-4. [COBISS.SI-ID 283406848]

87. LONČAR, Sanja, PERDIH, Fanči, ROTAR, Irena. Sveža zelenjava z domačega vrta 365 dni : kako brez dodatnega ogrevanja ustvariti vrt, v katerem nikoli ne zmrzuje - in pridelati dvakrat več kot doslej, (Skupaj za zdravje človeka in narave), (Preverjene naravne rešitve za življenje in preživetje). Ljubljana: Jasno in glasno, 2016. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-93452-9-0. [COBISS.SI-ID 283755264]

88. NIKOLČIČ, Terezija. Čaji dobre misli Terezije Nikolčič : 101 zelišče za ljudi in živali. 1. natis. Ljubljana: Inštitut EKO365, 2016. 299 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-88-4. [COBISS.SI-ID 283971072]

89. PLATZER, Werner. [Color atlas of human anatomy : in 3 volumes]. Vol. 1, Locomotor system, (Flexibook, Basic sciences). 7th ed. Stuttgart [etc.]: Thieme, cop. 2015. IX, 468 str., ilustr. ISBN 978-3-13-533307-6. ISBN 978-3-13-149487-0. [COBISS.SI-ID 514180983]

90. 25. posvet Medicina in pravo, 18.-19. marec 2016, Maribor, Slovenija = 25th Conference Medicine and Law, March 18th-19th, 2016, Maribor, Slovenia. Razmerje med pacientom in zdravnikom : konferenčni zbornik : 25. posvet Medicina in pravo, (18.-19. marec 2016, Maribor, Slovenija) = The patient - doctor relationship : (conference papers) : 25th Conference Medicine and Law, (March 18th-19th, 2016, Maribor, Slovenia). Maribor: Pravna fakulteta: Lexonomica press, 2016. 138 str. ISBN 978-961-6399-76-0. http://books.lexonomica.press/index.php/test/catalog/view/3/1/6-1. [COBISS.SI-ID 86251777]

91. LANGE, Petra, MAYRHOFFER, Mario, ROGGATZ, Marcus. Povitki in obloge v antropozofski medicini. Vrzdenec: Ajda, 2016. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-93809-1-8. [COBISS.SI-ID 283131392]

92. GROBELNIK, Vladimir, GROBELNIK JAGER, Ksenija. 130 let Prostovoljnega gasilskega društva Podčetrtek. Podčetrtek: PGD, 2015. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2316431]

93. PUŠNIK, Vlado. Apiterapija. Ljubljana: Kmečki glas, 2016. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-203-453-5. [COBISS.SI-ID 283907584]

94. ROTOVNIK-KOZJEK, Nada, KNAP, Bojan, MLAKAR-MASTNAK, Denis. Priročnik klinične športne prehrane. 1. izd. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ, 2015. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6476-10-2. [COBISS.SI-ID 21155125]

95. RUGELJ, Renate. Revije o knjigah na Slovenskem 1945-2015 : kratka zgodovina knjižnih revij splošnoinformativnega tipa, (Zbirka Knjige o knjigah). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2016. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-6954-52-5. [COBISS.SI-ID 283864320]

96. SCHWEIGER, Franziska. Božična peka : spet je leto naokrog - čas je, da dom zadiši po cimetu in vanilji. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4301-7. [COBISS.SI-ID 282928384]

97. Sladki pelin : sladki pelin, Artemisia annua L., trenutno najbolj iskana rastlina, (Posebna izdaja revije Misteriji). Ljubljana: Ara, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-42-7. [COBISS.SI-ID 283709696]

98. Sodobni pogledi na možgansko kap. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za nevrološke bolezni; Ljubljana: Združenje nevrologov Slovenije - SZD, 2016. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-64-8. [COBISS.SI-ID 283969792]

99. STUBELJ, Igor, DOLENC, Primož, LAPORŠEK, Suzana. Poslovne finance s primeri in z rešitvami. 1. izd. Ljubljana: FinKin, 2016. VII, 270 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-285-144-6. [COBISS.SI-ID 283118848]

100. ŠKETA, Sašo. Seksi presne sladice : [zdravo, hitro, ugodno]. 1. izd. Prebold: Sketa 7, grafično oblikovanje, medijska produkcija in založništvo, 2015. 85 str., fotogr. ISBN 978-961-285-042-5. [COBISS.SI-ID 281994496]

101. VEHAR, Brigita. Sladki grižljaji. Jezero: Morfemplus, 2016. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-06-3. [COBISS.SI-ID 283127296]

102. FERRIE, Suzie. Velika knjiga o zelenjavi : vrtnarjenje, zdravje, lepota, ročna dela, recepti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4321-5. [COBISS.SI-ID 283681792]

103. Vrtnarjenje za otroke : [24 odličnih idej za gredice, balkone in cvetlične lončke : oprema, navodila, uporaba pridelkov]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2769-0. [COBISS.SI-ID 281640448]

104. ŽAGAR, Boštjan. Reševanje ob prometnih nesrečah osebnih vozil. Ponatis. Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije, 2016. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6482-26-4. [COBISS.SI-ID 283552000]


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


105. CLAPTON, Eric. Clapton : the autobiography. 1st paperback ed. New York: Broadway Books, cop. 2007. VI, 345 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-7679-2536-5. [COBISS.SI-ID 64178689]

106. ČEŠEK, Metod. Nogomet v naročju politike : doping in prirejanje izidov kot del sodobnega nogometa : neverjetne zgodbe iz nogometnega sveta nekoč in danes. 1. izd. Škofja Loka: Planet, 2016. 216 str. ISBN 978-961-93898-1-2. [COBISS.SI-ID 284100608]

107. DU NOYER, Paul, MCCARTNEY, Paul. Paul McCartney : pogovori. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 407 str., [16] str. pril. ISBN 978-961-00-2940-3. ISBN 978-961-00-2941-0. [COBISS.SI-ID 284113152]

108. GERM, Tine. Italijanska umetnost zgodnje in visoke renesanse : arhitektura in kiparstvo. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 250 str., ilustr. ISBN 978-961-237-808-0. [COBISS.SI-ID 283343872]

109. GOULD, Jonathan. Can't buy me love : The Beatles, Britain and America. London: Piatkus, 2008. 661 str., ilustr. ISBN 978-0-7499-2988-6. [COBISS.SI-ID 6577438]

110. GRGURIČ, Lado. Futsal od A do Ž, 6-9 let, (Zbirka Futsal program Peros, 1). 1. izd. Breg pri Ribnici: samozal. L. Grgurič, 2016. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-93990-0-2. [COBISS.SI-ID 283871488]

111. GRGURIČ, Lado. Futsal od A do Ž, 10-11 let, (Zbirka Futsal program Peros, 2). 1. izd. Breg pri Ribnici: samozal. L. Grgurič, 2016. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-93990-1-9. [COBISS.SI-ID 283871744]

112. GRGURIČ, Lado. Futsal od A do Ž, 12-13 let, (Zbirka Futsal program Peros, 3). 1. izd. Breg pri Ribnici: samozal. L. Grgurič, 2016. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-93990-2-6. [COBISS.SI-ID 283872000]

113. GRGURIČ, Lado. Futsal od A do Ž, 14-15 let, (Zbirka Futsal program Peros, 4). 1. izd. Breg pri Ribnici: samozal. L. Grgurič, 2016. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-93990-3-3. [COBISS.SI-ID 283872256]

114. GRGURIČ, Lado. Futsal od A do Ž, 16-18 let, (Zbirka Futsal program Peros, 5). 1. izd. Breg pri Ribnici: samozal. L. Grgurič, 2016. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-93990-4-0. [COBISS.SI-ID 283872512]

115. LANDA, Norbert. Risanje za otroke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4275-1. [COBISS.SI-ID 283609856]

116. LAUREN, Mark, CLARK, Joshua. Vadba brez naprav : trening z lastno telesno težo za vrhunsko kondicijo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4324-6. [COBISS.SI-ID 283367936]

117. SMRDU, Maja. Splošni strokovni priročnik Gimnastične zveze Slovenije. Ljubljana: Gimnastična zveza Slovenije, 2016. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6733-11-3. [COBISS.SI-ID 283052800]

118. ŠTEFANČIČ, Marcel. Filmski almanah 2015 : ograja najboljših let našega življenja, (Filmski almanah, 2015). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2016. 253 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1224008]

119. TOMANIĆ TRIVUNDŽA, Ilija. Press photography and visual framing of news. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, Založba FDV, 2015. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-235-772-6. [COBISS.SI-ID 282782464]

120. WALTER, Frank. Električna kitara : osnovno znanje : s CD-jem za vajo. Tržič: Učila International, 2012. 64 str., ilustr. 1 CD (39 min, 32 sek), stereo. ISBN 978-3-625-12529-7. [COBISS.SI-ID 11843870]

121. ZABEL, Igor. Contemporary art theory, (Documents, 8). Zurich: JRP Ringier; Dijon: Les presses du réel, cop. 2012. 297 str., ilustr. ISBN 978-3-03764-238-2. ISBN 978-2-84066-573-1. [COBISS.SI-ID 496879]

122. ZAGORANSKI, Borut. Lestvice za harmoniko = Scales for accordion. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2016. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 283173888]

123. ZUPANEC BAJŽELJ, Andreja. Po ljubljanskih ulicah : prometni vrvež ljubljanskih ulic 20. stoletja = Through Ljubljana streets : traffic in Ljubljana in the 20th century. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2016. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-41-4. [COBISS.SI-ID 283680768]

124. ŽEROVC, Beti. When attitudes become the norm : the contemporary curator and institutional art. Ljubljana: Igor Zabel Association for Culture and Theory; Berlin: Archive Books, 2015. 276 str. ISBN 978-3-943620-39-9. [COBISS.SI-ID 281995008]


7-GP-odr GLASBENI POSNETKI ZA ODRASLE


125. KRŽIŠNIK, Borut. Currents of time, (Claudio contemporary). [London]: Claudio Records, cop. 2014. 1 CD (48 min, 2 sek). [COBISS.SI-ID 284210944]

126. KRŽIŠNIK, Borut. A life in suitcases : [music for the film by Peter Greenaway], (Claudio contemporary). Ljubljana: KUD France Prešeren Trnovo, cop. 2012. 1 CD (69 min, 7 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 284194048]

127. KRŽIŠNIK, Borut. Lightning, (Claudio contemporary). Ljubljana: KUD France Prešeren Trnovo, 2013. 1 CD (49 min, 45 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 284207360]

128. KRŽIŠNIK, Borut. Sacre du temps : [music for dance performance], (Claudio contemporary). [London]: Claudio Records, cop. 2012. 1 CD (49 min, 40 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 284209408]

129. KRŽIŠNIK, Borut. Stories from Magatrea, (Claudio contemporary). Ljubljana: KUD France Prešeren Trnovo, cop. 2014. 1 CD (48 min, 26 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 284188416]

130. KRŽIŠNIK, Borut. Valse brutal, (Claudio contemporary). Ljubljana: KUD France Prešeren Trnovo, cop. 2014. 1 CD (47 min, 2 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 284206336]

131. LAZAR, Milko, KAUČIČ, Zlatko. Ena = One. [Podnart]: Klopotec, [2015]. 1 CD (72 min, 5 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 2919315]


7-GP-otr GLASBENI POSNETKI ZA OTROKE


132. OSOJNIK, Melita. Zlata lina. [Ljubljana]: Hymnos, 2016 [i. e. 2015]. 1 CD (31 min, 16 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 282487040]


80 JEZIKOSLOVJE.


133. HUTCHINSON, Tom. Project 1, Student's book. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. 87 str., ilustr. ISBN 978-0-19-476455-1. [COBISS.SI-ID 21205045]

134. HUTCHINSON, Tom. Project 2, Student's book. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. 87 str., ilustr. ISBN 978-0-19-476456-8. [COBISS.SI-ID 21205301]

135. HUTCHINSON, Tom. Project 3, Student's book. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. 87 str., ilustr. ISBN 978-0-19-476457-5. [COBISS.SI-ID 21205557]

136. HUTCHINSON, Tom. Project 4, Student's book. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 87 str., ilustr. ISBN 978-0-19-476458-2. [COBISS.SI-ID 21205813]

137. HUTCHINSON, Tom. Project 5, Student's book. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 87 str., ilustr. ISBN 978-0-19-476459-9. [COBISS.SI-ID 21206069]

138. KNEZ, Mihaela, KLEMEN, Matej, ALIČ, Tjaša, KERN, Damjana. Križ kraž. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 2 zv. (113 str., [132] f.), ilustr. 1 CD, stereo. ISBN 978-961-237-771-7. ISBN 978-961-237-793-9. [COBISS.SI-ID 281341696]

139. MAJCENOVIČ KLINE, Barbara. Slovensko-angleški slikovni slovar. Hoče: Skrivnost, 2016. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-42-2. [COBISS.SI-ID 281275136]

140. MAJCENOVIČ KLINE, Barbara. Slovensko-nemški slikovni slovar. Hoče: Skrivnost, 2016. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-47-7. [COBISS.SI-ID 283422464]

141. Mojih prvih 1000 besed = Meine ersten 1000 Wörter. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2761-4. [COBISS.SI-ID 281603584]

142. Mojih prvih 1000 besed = My first 1000 words. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2760-7. [COBISS.SI-ID 281603840]

143. ŠEKLI, Matej. Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov. 1, Od praindoevropščine do praslovanščine. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 431 str., preglednice. ISBN 978-961-237-742-7. [COBISS.SI-ID 283520768]


82 KNJIŽEVNOST.


144. AHRNSTEDT, Simona. Dedinja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 489 str. ISBN 978-961-00-2942-7. ISBN 978-961-00-2943-4. [COBISS.SI-ID 284156928]

145. ARLIDGE, M. J.. Hiša za punčke. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 364 str. ISBN 978-961-00-2934-2. ISBN 978-961-00-2935-9. [COBISS.SI-ID 284022016]

146. BACKMAN, Fredrik. Babica vas pozdravlja in se opravičuje, (Zbirka Kapučino). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 428 str. ISBN 978-961-01-4074-0. [COBISS.SI-ID 282904832]

147. BAČIĆ ALIMPIĆ, Jelena. Kazna za greh. Knj. 1, Noć kada su došli svatovi. 3. izd. Beograd: Laguna, 2015. 230 str. ISBN 978-86-521-1997-4. [COBISS.SI-ID 219501836]

148. BAIRI. The man in the brown suit, (The Agatha Christie adventures). English ed. London: Harper, 2007. 47 str., ilustr. ISBN 978-0-00-725062-2. ISBN 0-00-725062-2. [COBISS.SI-ID 21124917]

149. BARCLAY, Linwood. Broken promise. London: Orion, 2016. 517 str. ISBN 978-1-4091-4647-6. [COBISS.SI-ID 11853086]

150. BARTON, Fiona. Vdova. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 337 str. ISBN 978-961-00-2938-0. ISBN 978-961-00-2939-7. [COBISS.SI-ID 284063488]

151. BATISTA NAPOTNIK, Tina. Tunel, (Zbirka Prvenci). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 287 str. ISBN 978-961-01-3982-9. [COBISS.SI-ID 283168256]

152. BJELICA, Branislav. Dete na stepenicama, (Biblioteka Meridijan, knj. 54). Beograd: Laguna, cop. 2015. 192 str. ISBN 978-86-521-1872-4. [COBISS.SI-ID 21199669]

153. BROCKMANN, Suzanne. Neopevani junak. Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 637 str. ISBN 978-961-6982-24-5. [COBISS.SI-ID 85556481]

154. BUSSI, Michel. Letalo brez nje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 428 str. ISBN 978-961-00-2930-4. ISBN 978-961-00-2931-1. [COBISS.SI-ID 283996160]

155. BYBEE, Catherine. Preganjana do petka, (Neveste za vsak dan, knj. 3). Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, cop. 2016. 507 str. ISBN 978-961-6982-32-0. [COBISS.SI-ID 85550593]

156. BYBEE, Catherine. Samska do sobote, (Neveste za vsak dan, knj. 4). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 462 str. ISBN 978-961-6982-33-7. [COBISS.SI-ID 85931009]

157. BYBEE, Catherine. Samska do sobote, (Neveste za vsak dan, knj. 4). Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 459 str. ISBN 978-961-6982-34-4. [COBISS.SI-ID 85930241]

158. CHANDRE. Hallowe'en party, (The Agatha Christie adventures). English ed. London: Harper, 2008. 45 str., ilustr. ISBN 978-0-00-728054-4. [COBISS.SI-ID 1097868126]

159. CHANDRE. Murder in Mesopotamia, (The Agatha Christie adventures). English ed. London: Harper, 2008. 45 str., ilustr. ISBN 978-0-00-727530-4. [COBISS.SI-ID 1097873246]

160. CHANDRE. Ordeal by innocence, (The Agatha Christie adventures). English ed. London: Harper, 2008. 47 str., ilustr. ISBN 978-0-00-727531-1. [COBISS.SI-ID 1097882974]

161. CHRISTIE, Agatha. Bilo jih je deset, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 260 str. ISBN 978-961-01-4069-6. [COBISS.SI-ID 284000000]

162. CHRISTIE, Agatha. The clocks, (Poirot). Paperback ed. London: Harper, 2015. 311 str. ISBN 978-0-00-812959-0. ISBN 978-0-00-794995-3. [COBISS.SI-ID 21132341]

163. CHRISTIE, Agatha. Death in the clouds, (Poirot). Paperback ed. London: Harper, 2015. 264 str., ilustr. ISBN 978-0-00-812953-8. ISBN 978-0-00-794995-3. [COBISS.SI-ID 21132853]

164. CHRISTIE, Agatha. Hickory dickory dock, (Poirot). Paperback ed. London: Harper, 2015. 245 str. ISBN 978-0-00-812955-2. ISBN 978-0-00-794995-3. [COBISS.SI-ID 21133109]

165. CHRISTIE, Agatha. The murder on the links, (Poirot). Paperback ed. London: Harper, 2015. 273 str. ISBN 978-0-00-812946-0. ISBN 978-0-00-794995-3. [COBISS.SI-ID 21131829]

166. CHRISTIE, Agatha. The mystery of the blue train, (Poirot). Paperback ed. London: Harper, 2015. 307 str. ISBN 978-0-00-812948-4. ISBN 978-0-00-794995-3. [COBISS.SI-ID 21132085]

167. CHRISTIE, Agatha. Sad Cypress, (Poirot). Paperback ed. London: Harper, 2015. 282 str. ISBN 978-0-00-812957-6. ISBN 978-0-00-794995-3. [COBISS.SI-ID 21133365]

168. COLGAN, Jenny. The little shop of happy ever after. London: Sphere, 2016. XVI, 358 str. ISBN 978-0-7515-5393-2. [COBISS.SI-ID 16640146]

169. CROSS, Mason. The Samaritan. Paperback ed. London: Orion, 2015. 409 str. ISBN 978-1-4091-4617-9. [COBISS.SI-ID 6645657]

170. DAVIS, Lydia. Samuel Johnson je ogorčen, (Zbirka Stopinje). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2015. 194 str. ISBN 978-961-6952-60-6. [COBISS.SI-ID 281850368]

171. DOERR, Anthony. Vsa ta nevidna svetloba, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 527 str. ISBN 978-961-01-4084-9. [COBISS.SI-ID 283585024]
Nagrada: Pulitzer Prize for Fiction, 2015
Nagrada: Andrew Carnegie Medal for Exellence in Fiction, 2015

172. FABRIO, Nedjeljko. Triemeron : Roman einer kroatischen Passion : tretji del Jadranske duologije, (Zbirka Helia, 10), (Jadranska trilogija, 3). Koper: KUD AAC Zrakogled; Ljubljana: Zveza Modro-bela ptica, 2015. 402 str. ISBN 978-961-93099-7-1. [COBISS.SI-ID 277325056]

173. FRELIH, Jasmin. Na/pol. 1. ponatis. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 343 str. ISBN 978-961-231-946-5. [COBISS.SI-ID 283751936]

174. FRY, Stephen. Moab is my washpot. Reissued. London: Arrow Books, 2004. 436 str., [8] str. pril. ISBN 0-09-945704-0. ISBN 978-0-09-945704-6. [COBISS.SI-ID 11385394]

175. GÖRITZ, Matthias. Sanjači in grešniki : roman, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Litera, 2016. 221 str. ISBN 978-961-6949-66-8. [COBISS.SI-ID 85721345]

176. GUHRKE, Laura Lee. Zvite ukane pregrešnega vojvode, (Samska dekleta, knj. 2). Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 395 str. ISBN 978-961-6982-26-9. [COBISS.SI-ID 85559809]

177. JAMES, Sabatina, MARSHALL, Ruth. Obsojena brez zločina : moj boj za vero in svobodo. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 199 str. ISBN 978-961-04-0255-8. [COBISS.SI-ID 283712768]

178. JENSTERLE, Damjan. Porcelanasti človek. Ljubljana: Ekslibris, 2016. 239 str. ISBN 978-961-6838-75-7. [COBISS.SI-ID 283907072]

179. JOKANOVIĆ, Žarko. Nada Budisavljević: moja sestra Jovanka Broz. Beograd: Laguna, cop. 2015. 373 str., č-b fotogr. ISBN 978-86-521-1934-9. [COBISS.SI-ID 11326494]

180. JOLLET, Thierry. Evil under the sun, (The Agatha Christie adventures). English ed. London: Harper, 2013. 46 str., ilustr. ISBN 978-0-00-745134-0. [COBISS.SI-ID 21124149]

181. JUVAN, Alenka. O Rudolfu brez brkov in o Veroniki, ki je s kačjim repom namahala mamuta. Kamnik: Medobčinski muzej, 2016. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6599-28-3. [COBISS.SI-ID 283992576]

182. KECMANOVIĆ, Vladimir. Sibir. Beograd: Laguna, 2015. 259 str. ISBN 978-86-521-1825-0. [COBISS.SI-ID 25392695]

183. KENNER, Julie. Usliši me, (Zbirka Žepnice), (Trilogija Stark International, del 2). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 317 str. ISBN 978-961-01-4005-4. [COBISS.SI-ID 283422208]

184. KOVALYK, Uršul'a. Drag šov. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-282-124-1. [COBISS.SI-ID 282824960]

185. KREUTZ, Samo. Sonca za cel dan. Ljubljana: Ekslibris, 2016. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6838-72-6. [COBISS.SI-ID 283267072]

186. LÄCKBERG, Camilla. The ice child. London: HarperCollins Publishers, 2016. 426 str. ISBN 978-0-00-751834-0. [COBISS.SI-ID 1110483550]

187. LECLERCQ, Frank. Endless night, (The Agatha Christie adventures). English ed. London: Harper, 2008. 44 str., ilustr. ISBN 978-0-00-727533-5. [COBISS.SI-ID 1097878622]

188. LINDSEY, Johanna. Nežna upornica, (Zbirka Maloryjevi, knj. 2). Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 477 str. ISBN 978-961-6982-28-3. [COBISS.SI-ID 85558529]

189. LOTZ, Sarah. Day four. London: Hodder, 2015. 340 str. ISBN 978-1-444-77538-9. [COBISS.SI-ID 11853342]

190. MAREK. Dead man's folly, (The Agatha Christie adventures). English ed. London: Harper, 2012. 46 str., ilustr. ISBN 978-0-00-745133-3. [COBISS.SI-ID 21124405]

191. MAROJEVIĆ, Igor. Mediterani, (Zbirka Stopinje). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2015. 151 str. ISBN 978-961-6952-61-3. [COBISS.SI-ID 281900032]

192. MAROLT, Borut. Kako se znebiti trupla. Ljubljana: Manični poet, 2016. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-92808-4-3. [COBISS.SI-ID 283281152]

193. MARS, Emma. Strasti v hotelu, Soba 102. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 426 str. ISBN 978-961-00-2932-8. ISBN 978-961-00-2933-5. [COBISS.SI-ID 283996928]

194. MCCARTY, Sarah. Cainov obračun, (Vražja osmica, [1]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 421 str. ISBN 978-961-00-2945-8. ISBN 978-961-00-2946-5. [COBISS.SI-ID 284198912]

195. MEAD, Richelle. Srebrne sence, (Serija Krvne vezi, knj. 5). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 390 str. ISBN 978-961-01-4015-3. [COBISS.SI-ID 283538432]

196. MENART, Janez. Zadnja pomlad. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4090-0. [COBISS.SI-ID 284007680]

197. MOZETIČ, Brane. Dihurlandija, (Aleph, 176). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2016. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-6789-49-3. [COBISS.SI-ID 283887616]

198. OXENBERG KARADJORDJEVIC, Christina. Kraljevska dinastija : povratak kući porodice Karađorđević. 2. izd. Beograd: Laguna, 2016. 268 str., [16] str. pril. ISBN 978-86-521-2070-3. [COBISS.SI-ID 21200437]

199. OZ, Amos. Moj Mihael, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 332 str. ISBN 978-961-01-3676-7. [COBISS.SI-ID 283580928]

200. PAILLOU, Alain. The big four, (The Agatha Christie adventures). English ed. London: Harper, 2007. 46 str., ilustr. ISBN 978-0-00-725065-3. ISBN 0-00-725065-7. [COBISS.SI-ID 21124661]

201. PALOMBO, Alyssa. Beneški violinist : zgodba o Vivaldiju. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 429 str. ISBN 978-961-00-2947-2. ISBN 978-961-00-2948-9. [COBISS.SI-ID 284199424]

202. PARIS, B. A.. Behind closed doors. London: Harlequin MIRA, 2016. 351 str. ISBN 978-1-848-45412-5. ISBN 1-848-45412-0. [COBISS.SI-ID 5813728]

203. PARTLJIČ, Tone. Nebesa pod Pohorjem, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2016. 284 str. ISBN 978-961-6949-69-9. [COBISS.SI-ID 86086657]

204. PATAKI, Allison. Sisi, Naključna cesarica. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 2 zv. (445; 381 str.). ISBN 978-961-6982-35-1. ISBN 978-961-6982-36-8. ISBN 978-961-6982-37-5. [COBISS.SI-ID 85933057]

205. PATAKI, Allison. Sisi, Naključna cesarica. Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 717 str. ISBN 978-961-6982-38-2. [COBISS.SI-ID 85933825]

206. PATTERSON, James. Along came a spider. London: HarperCollins, 2013. 435 str. ISBN 978-0-00-785801-9. [COBISS.SI-ID 21155381]

207. PATTERSON, James. Black market. London: HarperCollins, 2013. 399 str. ISBN 978-0-00-787496-5. [COBISS.SI-ID 21156405]

208. PATTERSON, James. Hide and seek. London: HarperCollins, 2013. 355 str. ISBN 978-0-00-785798-2. [COBISS.SI-ID 21156661]

209. PATTERSON, James. Jack and Jill. London: HarperCollins, 2013. 432 str. ISBN 978-0-00-785799-9. [COBISS.SI-ID 21155893]

210. PATTERSON, James. Kiss the girls. London: HarperCollins, 2013. 451 str. ISBN 978-0-00-785800-2. [COBISS.SI-ID 21155637]

211. PATTERSON, James. The midnight club. London: HarperCollins, 2013. 294 str. ISBN 978-0-00-785803-3. [COBISS.SI-ID 21156149]

212. PATTERSON, Tommy. A game of thrones : the graphic novel. Vol. 4. [London]: Harper Voyager, 2015. [199] str., barvne ilustr. ISBN 978-0-00-813220-0. [COBISS.SI-ID 164559]

213. RUDAN, Vedrana. Zašto psujem. 4. izd. Beograd: Laguna, cop. 2015. 234 str. ISBN 978-86-521-1972-1. [COBISS.SI-ID 21199413]

214. RUIZ, Miguel, EMRYS, Barbara. Tolteška umetnost življenja in smrti : zgodba o odkrivanju, (Zbirka Romani). Brežice: Primus, 2016. 365 str. ISBN 978-961-6950-49-7. [COBISS.SI-ID 283681280]

215. SANDS, Lynsay. Višavski hudič, ([Serija Višavski hudič, 1]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 288 str. ISBN 978-961-00-2951-9. ISBN 978-961-00-2952-6. [COBISS.SI-ID 284219392]

216. SIKIRIĆ, Jelena. Življenjska izbira : izbor člankov. Ljubljana: Nova Akropola, 2016. 159 str. ISBN 978-961-93371-3-4. [COBISS.SI-ID 82695425]

217. SIMONIŠEK, Robert. Trk prostorov, (Nova znamenja, 51). Maribor: Litera, 2015. 240 str. ISBN 978-961-6949-67-5. [COBISS.SI-ID 85721601]

218. SLATAPER, Scipio. Moj Kras = Il mio Carso, (Beit classici). Trieste: Beit, 2015. 243 str., ilustr. ISBN 978-88-95324-46-3. [COBISS.SI-ID 8539884]

219. SLAVKOVIĆ, Aleksandar. Doseljenik : priča o sudiji Fišeru, (Edicija Admiral, knj. 11). 1. izd. Beograd: Admiral Books: Radio-televizija Srbije, 2015. 237 str., ilustr. ISBN 978-86-88617-88-8. [COBISS.SI-ID 214957580]

220. SUKIČ, Nataša. Piknik, (Zbirka Vizibilija, 38). Ljubljana: ŠKUC, 2015. 142 str. ISBN 978-961-6983-03-7. [COBISS.SI-ID 282784768]

221. ŠEGA, Vanda. Nikogaršnja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 213 str. ISBN 978-961-278-244-3. [COBISS.SI-ID 283576320]

222. ŠIREC, Jože. Aforistična anatomija človekove minljivosti. Ljubljana: Ekslibris, 2016. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6838-74-0. [COBISS.SI-ID 283818752]

223. Tako se mu je vsaj zdelo : zbornik srednješolske poezije in kratke proze 2016, (Zbirka Šelestenje). Ljubljana: Gimnazija Vič, 2016. 327 str., ilustr. ISBN 978-961-6738-26-2. [COBISS.SI-ID 283950592]

224. TUTA, Jasna. Moj svet sredi oceana : 32 dni jadranja čez Pacifik, v soncu in dežju, v strahu in smehu. 1. izd. Trst: samozal., 2016. 162 str., ilustr. ISBN 979-12-200-0640-8. [COBISS.SI-ID 1110224990]

225. VASIĆ, Bojan. Srča = Črepinje, (Knjižna zbirka Pesme, no. 1). 1. izd. Ljubljana: Srbski kulturni center "Danilo Kiš", 2015. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-93945-0-2. [COBISS.SI-ID 282444032]

226. VUJIČIĆ, Mića. Oster štart : sodnikov dodatek. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 225 str. ISBN 978-961-282-126-5. [COBISS.SI-ID 283233536]

227. WINE, Mary. Vražja višavska upornica, ([Serija Višavec, 2]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 303 str. ISBN 978-961-00-2936-6. ISBN 978-961-00-2937-3. [COBISS.SI-ID 284022272]

228. Zakladnica antične modrosti : [aforizmi, kratke misli in citati]. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2016. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-37-1. [COBISS.SI-ID 283242240]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


229. DORIA, Julia. Rdeči jelen in lešniki, (Zbirka Ptičice). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2016. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-38-8. [COBISS.SI-ID 283524864]

230. DORIA, Živa Viviana. Čudežna skleda medu, (Zbirka Ptičice). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2015. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-33-3. [COBISS.SI-ID 279769344]

231. ELLIOTT, Rebecca. Moj ljubi Mic. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-278-241-2. [COBISS.SI-ID 282493696]

232. EMBLEM, Michelle. Dogodivščine živalskih otrok, (Moja slikanica). Köln: Schwager & Steinlein, [med 2010 in 2016]. 1 kartonka ([19] str.), ilustr. ISBN 978-3-8499-0391-6. [COBISS.SI-ID 11904927]

233. EMILIANI, Lucia. Avtomobil Čarli. Jezero: Morfemplus, 2016. [22] str., ilustr. ISBN 978-961-6988-14-8. [COBISS.SI-ID 283627264]

234. GOSCINNY, René, TABARY, Jean. Iznogud, Iznogud in čarobni stroj : [šeste] dogodivščine velikega vezirja Iznoguda, (Zbirka Iznogud, 6). 1. ponatis. Ljubljana: Graffit, 2015. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-04-6. ISBN 978-961-6765-05-3. [COBISS.SI-ID 21085749]

235. GOSCINNY, René, TABARY, Jean. Iznogud, Iznogud in kalifove počitnice : [tretje] dogodivščine velikega vezirja Iznoguda, (Zbirka Iznogud, 3). 1. ponatis. Ljubljana: Graffit, 2015. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-02-2. ISBN 978-961-6765-03-9. [COBISS.SI-ID 21084213]

236. GOSCINNY, René, TABARY, Jean. Iznogud, Iznogudove zarote : [druge] dogodivščine velikega vezirja Iznoguda, (Zbirka Iznogud, 2). 1. ponatis. Ljubljana: Graffit, 2015. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-00-8. ISBN 978-961-6765-01-5. [COBISS.SI-ID 21082421]

237. GOSCINNY, René, TABARY, Jean. Iznogud, Korenček za Iznoguda : [sedme] dogodivščine velikega vezirja Iznoguda, (Zbirka Iznogud, 7). 1. ponatis. Ljubljana: Graffit, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-06-0. ISBN 978-961-6765-07-7. [COBISS.SI-ID 21081141]

238. HANIKA, Beate Teresa. Krik Rdeče kapice, (Zbirka Zorenja). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 210 str. ISBN 978-961-272-210-4. [COBISS.SI-ID 283610112]
Nagrada: Oldenburger Kinder- und Jugendbuchpreis, 2007
Nagrada: Bayerischen Kunstförderpreis, 2009

239. JARMAN, Julia. Ljubek star lev. 1. izd. Domžale: Epistola, 2016. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-13-8. [COBISS.SI-ID 283481600]

240. KASPARAVIČIUS, Kęstutis. Izginula slika. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-43-3. [COBISS.SI-ID 283702784]

241. KAVČIČ, Petra. Knjiga : leto 2040. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-44-1. [COBISS.SI-ID 284195584]

242. KOS, Gaja. Grdavši in dež. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. ISBN 978-961-272-169-5. [COBISS.SI-ID 276186112]

243. LANDY, Derek. Kostja Veselko, Igra z ognjem. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 294 str., ilustr. ISBN 978-961-241-939-4. [COBISS.SI-ID 283550464]

244. MAKAROVIČ, Svetlana. Sapramiška. Posebna miniaturna izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4260-7. [COBISS.SI-ID 283175424]

245. MARTIN, George R. R.. Ledeni zmaj. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4052-8. [COBISS.SI-ID 283870464]

246. MATOS, Petra. Krompirjevo popotovanje. 1. izd. Domžale: Epistola, 2016. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-15-2. [COBISS.SI-ID 284158464]

247. MAV HROVAT, Nina. Bober nogometaš. 1. izd. Domžale: Nogometni klub, 2016. 26 str., ilustr. ISBN 978-961-281-959-0. [COBISS.SI-ID 283222272]

248. MAV HROVAT, Nina. Miška želi prijatelja. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-272-213-5. [COBISS.SI-ID 283876352]

249. MCAULEY, Rowan. Velika ločitev, (Dajmo, dekleta). Hoče: Skrivnost, 2016. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-45-3. [COBISS.SI-ID 282153472]

250. MEZEG, Marija. Skrivnostna piščalka. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-43-4. [COBISS.SI-ID 284070656]

251. NOA, Sandra. Živali na kmetiji : 10 živalskih zvokov : v živo s kmetije!, (Moja zvočna knjiga). Slovenska izd. Köln: Schwager & Steinlein, [201-]. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. ISBN 978-3-89600-889-3. [COBISS.SI-ID 1241160]

252. OSOJNIK, Melita. Hvaležni medved : po koroški ljudski pripovedki. [Ljubljana]: Glasbeno gledališče Melite Osojnik, 2016. 1 CD (22 min, 45 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 21076530]

253. PARKER, Danny. Popolno. Hoče: Skrivnost, 2016. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-52-1. [COBISS.SI-ID 283603968]

254. PIRŠ, Mima. Veverička in druge pesmi. 1. izd. Cerkno: Gaya, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-92674-6-2. [COBISS.SI-ID 281677312]

255. PODGORŠEK, Mojiceja. O gosenici, ki je želela postati plesalka. 1. izd. Domžale: Epistola, 2016. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-14-5. [COBISS.SI-ID 284003840]

256. PREDIN, Andrej. Mica pri babici, Podivjane princeske. Jezero: Morfem, 2016. 33 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-05-6. [COBISS.SI-ID 282590464]

257. PREGL KOBE, Tatjana. Druge slike za pesmi, pesmi za slike. Ljubljana: Edina, 2016. 22 str., ilustr. ISBN 978-961-6364-57-7. [COBISS.SI-ID 283670016]

258. RIORDAN, Rick. Percy Jackson in Olimpijci, Poslednji Olimpijec, (Percy Jackson in Olimpijci, [5]). Jezero: Morfemplus, 2016. 375 str. ISBN 978-961-6988-16-2. [COBISS.SI-ID 283715072]

259. RIPPIN, Sally. Hej, Jaka!, Dopolnilni pouk. Hoče: Skrivnost, 2016. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-49-1. [COBISS.SI-ID 283595520]

260. ROMANIŠIN, Romana, LESIV, Andrij. Zvezde in makova zrna. 1. natis. Medvode: Malinc, 2016. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6886-20-8. [COBISS.SI-ID 283681024]

261. SUHODOLČAN, Primož. Tina in medvedja moč : Tina Maze, resnična pravljica. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0744-3. ISBN 978-961-02-0775-7. [COBISS.SI-ID 283852032]

262. ŠKOBERNE, Biljana. Zeleni prijatelji. 1. izd. Tržič: Loreda, 2016. [42] str., ilustr. ISBN 978-961-93110-9-7. [COBISS.SI-ID 283944448]

263. VIDMAR, Karmen, GORJUP, Goran. Kaj delajo policisti?. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-45-8. [COBISS.SI-ID 284195840]

264. Vrvež v živalskem vrtu : knjiga z 10 zvoki. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2781-2. [COBISS.SI-ID 281834240]


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


265. Bridge of spies : inspired by true events = Most vohunov : navdahnjeno z resničnimi dogodki. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (ca 137 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3682448/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21000754]
Nagrada: Oskar, 2016 (stranska moška vloga)

266. Crimson Peak = Škrlatni vrh. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (113 min, 43 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2554274/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21020466]

267. Dracula : untold = Drakula : skrita zgodba. [Ljubljana: Menart Records], [2015], p 2014. 1 video DVD (88 min, 22 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1110300254]

268. Run all night = Nočni lov. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 114 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2199571/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 20999218]

269. Steve Jobs. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (117 min, 13 sek), barve in č-b, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2080374/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21020978]


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


270. The emperorʼs new clothes = Cesarjeva nova oblačila, (The Fairytaler, The modern classics of Hans Christian Andersen), (Pravljičar H.C. Andersen). Ljubljana: A.G. Market, 2005, p 2002. 1 video DVD (78 min), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 15976247]

271. The good dinosaur = Dobri dinozaver. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (90 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1979388/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21021490]

272. The hardy tin soldier = Stanovitni kositrni vojak, (The Fairytaler, The modern classics of Hans Christian Andersen), (Pravljičar H. C. Andersen). Ljubljana: A.G. Market, 2005, p 2002. 1 video DVD (78 min), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 13530681]

273. Heidi. 1, Na goro. Ljubljana: Video art, [2016], p 2015. 1 video DVD (86 min, 30 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1110348894]

274. Heidi. 2, Prisega drevesne hišice. Ljubljana: Video art, [2016], p 2015. 1 video DVD (86 min, 59 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1110349150]

275. Heidi. 3, Pazi se volka. Ljubljana: Video art, [2016], p 2015. 1 video DVD (86 min, 59 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1110349918]

276. Heidi. 4, Konec pomladi. Ljubljana: Video art, [2016], p 2015. 1 video DVD (87 min), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1110350174]

277. Heidi. 5, Oče se vrne. Ljubljana: Video art, [2016], p 2015. 1 video DVD (86 min, 58 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1110350686]

278. Heidi. 6, Klara stoji. Ljubljana: Video art, [2016], p 2015. 1 video DVD (86 min, 59 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1110351710]

279. Heidi. 7, Duh. Ljubljana: Video art, [2016], p 2015. 1 video DVD (86 min, 58 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1110352222]

280. Heidi. 8, Zlomljeni kip. Ljubljana: Video art, [2016], p 2015. 1 video DVD (86 min, 59 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1110352734]

281. Heidi. 9, Kozja ura. Ljubljana: Video art, [2016], p 2015. 1 video DVD (86 min, 58 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1110353246]

282. Heidi. 10, Voziček. Ljubljana: Video art, [2016], p 2015. 1 video DVD (65 min, 15 sek), barve, zvok (stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1110353502]

283. Knjiga o džungli. 10. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2016. 1 video DVD (121 min, 33 sek), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 1110390878]

284. The nightingale = Cesarjev slavček, (The Fairytaler, The modern classics of Hans Christian Andersen), (Pravljičar H.C. Andersen). Ljubljana: A. G. Market, 2005, p 2002. 1 video DVD (78 min), barve, zvok (stereo). [COBISS.SI-ID 13531193]

285. The princess and the pea = Kraljična na zrnu graha, (The Fairytaler, The modern classics of Hans Christian Andersen), (Pravljičar H. C. Andersen). Ljubljana: A.G. Market, 2005, p 2002. 1 video DVD (78 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 9686945]

286. The snow queen. part 1 [and part] 2 = Snežna kraljica. [del 1 in 2], (The Fairytaler, The modern classics of Hans Christian Andersen), (Pravljičar H.C. Andersen). Ljubljana: A.G. Market, 2005, p 2002. 1 video DVD (ca 65 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 13579321]

287. SpongeBob SquarePants. DVD 5 = Spuži Kvadratnik. DVD 5. Zagreb: Net, 2015. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0206512/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 20806706]

288. SpongeBob SquarePants. DVD 6 = Spuži Kvadratnik. DVD 6. Zagreb: Net, 2015. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0206512/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 20806962]

289. SpongeBob SquarePants. DVD 7 = Spuži Kvadratnik. DVD 7. Zagreb: Net, 2015. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0206512/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 20807218]

290. SpongeBob SquarePants. DVD 8 = Spuži Kvadratnik. DVD 8. Zagreb: Net, 2015. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0206512/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 20807474]

291. The ugly duckling = Grdi raček, (The Fairytaler, The modern classics of Hans Christian Andersen), (Pravljičar H.C. Andersen). Ljubljana: A. G. Market, 2005, p 2002. 1 video DVD (ca 78 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 13579577]

292. The wild swans = Divji labodi, (The fairytaler, The modern classics of Hans Christian Andersen), (Pravljičar H.C. Andersen). Ljubljana: A.G. Market, 2005, p 2002. 1 video DVD (ca 78 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 14694971]

293. Zajček Bine. 1. Ljubljana: ZKP RTV Slovenija, 2009. 1 video DVD (regija 0)(ca 60 min), barve, zvok. http://otroski.rtvslo.si/zajcek-bine/. [COBISS.SI-ID 15034684]

294. Zajček Bine. 2. Ljubljana: ZKP RTV Slovenija, 2009. 1 video DVD (regija 0)(ca 60 min), barve, zvok. http://otroski.rtvslo.si/zajcek-bine/. [COBISS.SI-ID 15034940]


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


295. BOWEN, Jan. Australia, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2016. 588 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2412-0388-0. [COBISS.SI-ID 21163061]

296. BAJINI, Irina. Cuba, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 328 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4093-7162-5. [COBISS.SI-ID 15827505]

297. BAKER, Mark, DI DUCA, Marc, RICHARDS, Tim. Poland, (Lonely Planet). 8th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2016. 455 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74220-754-4. [COBISS.SI-ID 1110432862]

298. BARSKI, Andy. Bali & Lombok, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 236 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2411-9841-4. [COBISS.SI-ID 21170741]

299. BERMAN, Eleanor. New York City : [your guide to the 10 best of everything], (DK Eyewitness top 10 travel guides). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 192 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2411-9846-9. [COBISS.SI-ID 1110201694]

300. BLASI, Abigail. Malta & Gozo, (Lonely planet). 6th ed. Footscray (Vic.); Oakland (CA); London: Lonely Planet, 2016. 191 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74321-502-9. [COBISS.SI-ID 26254647]

301. BONETTO, Cristian, SMITH, Helena. Naples, Pompeii & the Amalfi coast, (Lonely Planet). 5th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet, 2016. 287 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74321-551-7. [COBISS.SI-ID 5810656]

302. BOSWORTH, Richard J. B.. Mussolini : [nova izdaja]. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 583 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-282-184-5. [COBISS.SI-ID 283770112]

303. BOULTON, Susie, CATLING, Christopher. Venice & the Veneto, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 320 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2411-9955-8. [COBISS.SI-ID 21170485]

304. BRAMBLETT, Reid, KENNEDY, Jeffrey. Rome : [your guide to the 10 best of everything], (DK Eyewitness top 10 travel guides). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 192 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2411-9847-6. [COBISS.SI-ID 1110199390]

305. CHANDLER, David Porter. Cambodia & Laos, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2016. 288 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2411-9678-6. [COBISS.SI-ID 21170997]

306. CHRISTIANI, Kerry, DI DUCA, Marc. Munich, Bavaria & the Black Forest, (Lonely planet). 5th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2016. 319 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74321-105-2. [COBISS.SI-ID 1110434142]

307. AVERBUCK, Alexis. Crete, (Lonely planet). 6th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2016. 287 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74220-755-1. [COBISS.SI-ID 11909791]

308. CZERNIEWICZ-UMER, Teresa, EGERT-ROMANOWSKA, Joanna, KUMANIECKA, Janina. Austria, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 380 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2412-0454-2. [COBISS.SI-ID 21162805]

309. DI DUCA, Marc. Pocket Madeira : top sights, local life, made easy, (Lonely planet). 1st ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2015. 152 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74360-710-7. [COBISS.SI-ID 16633234]

310. ERCOLI, Olivia, BELFORD, Ros, MITCHELL, Roberta. Rome, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 440 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2410-0733-4. [COBISS.SI-ID 16569234]

311. FEBVRE, Lucien. Boj za zgodovino. in Civilizacija - beseda in ideja, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2015. 340 str. ISBN 978-961-6798-60-0. [COBISS.SI-ID 283423488]

312. FERFILA, Bogomil. Armenija in Gruzija : gorata in pozabljena krščanska dragulja, potopljena v muslimanski svet, (Zbirka Svet na dlani, knj. 26). Ljubljana: Demat, 2016. VI, 136 str., 192 str. pril., ilustr. ISBN 978-961-93863-5-4. [COBISS.SI-ID 283851776]

313. FILOU, Emilie. Pocket London : top sights, local life, made easy, (Lonely planet). 5th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2016. 224 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74321-862-4. [COBISS.SI-ID 21178677]

314. GERARD-SHARP, Lisa, PERRY, Tim. Ireland, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 396 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2410-0736-5. [COBISS.SI-ID 16627858]

315. WILLIAMS, Nicola. Germany, Austria & Switzerland's best trips : 33 amazing road trips, (Lonely planet). 1st ed. [Oakland (CA); Footscray (Victoria); London]: Lonely Planet, 2016. 415 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74360-695-7. [COBISS.SI-ID 5812960]

316. GERRARD, Mike, DAILEY, Donna. Paris : [your guide to the 10 best of everything], (DK Eyewitness top 10 travel guides). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 192 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2411-9844-5. [COBISS.SI-ID 1110198366]

317. MILLER, Korina. Greek islands, (Lonely planet). 9th ed. Footscray; Oakland; London: Lonely Planet Publications, 2016. 582 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74321-860-0. [COBISS.SI-ID 21178165]

318. GREENBLATT, Stephen. Will in svet : kako je Shakespeare postal Shakespeare, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Beletrina, 2016. 381 str. ISBN 978-961-284-172-0. [COBISS.SI-ID 283632896]

319. HARDY, Paula. Pocket Milan & the lakes : top sights, local life, made easy, (Lonely planet). 3rd ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2016. 160 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74321-564-7. [COBISS.SI-ID 16632978]

320. HENDERSON, David. The life of Jimi Hendrix : 'scuse me while I kiss the sky. London [etc.]: Omnibus, cop. 2002. 469 str., [16] str. pril. ISBN 0-7119-9432-3. [COBISS.SI-ID 13143350]

321. ROBINSON, Daniel. Israel & the Palestinian territories, (Lonely planet). 8th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2015. 439 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-76034-276-0. [COBISS.SI-ID 26255671]

322. BELFORD, Ros. Italy, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 672 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2410-0737-2. [COBISS.SI-ID 1109259870]

323. KIEDIS, Anthony, SLOMAN, Larry. Scar tissue. Reprinted. London: Sphere, 2008. X, 465 str., [32] str. pril. ISBN 978-0-7515-3566-2. [COBISS.SI-ID 6577694]

324. KOLAR, Nataša. Sternthal : Vojna bolnišnica Sternthal/Strnišče pri Ptuju med letoma 1915 in 1918 = Sternthal/Strnišče-pri-Ptuju War Hospital between 1915 and 1918. 1. izd. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož: = Ptuj - Ormož Regional Museum, 2015. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 84758529]

325. DJURA JELENKO, Saša, BOŽIČ, Dragan, ŠEMROV, Andrej, RAJŠTER, Brigita. Sokličeva zbirka : "Tu mam pa ilirskega poglavarja" : arheologija in numizmatika : katalog stalne razstave = The Soklič collection : "Hereʼs the Illyrian chief" : archaeology and numismatics : catalogue of the permanent exhibition. Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2015. 144 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-93311-4-9. [COBISS.SI-ID 283474688]

326. LEAPMAN, Michael. Great Britain, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 672 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2412-0455-9. [COBISS.SI-ID 21163573]

327. LEAPMAN, Michael. London, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 440 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2410-0719-8. [COBISS.SI-ID 1109260382]

328. LEFFMAN, David. Iceland : [your guide to the 10 best of everything], (DK Eyewitness top 10 travel guides). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 144 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2411-9854-4. [COBISS.SI-ID 1110197854]

329. DRAGICEVICH, Peter. London, (Lonely planet). 10th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2016. 447 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74321-856-3. [COBISS.SI-ID 11825823]

330. LOREN, Sophia. Včeraj, danes, jutri : moje življenje : avtobiografija najpriljubljenejše italijanske filmske zvezde, (Spomini, izpovedi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 494 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3966-9. [COBISS.SI-ID 283437568]

331. MARN, Tatjana. Mjanmar, (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Azija). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 203 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-818-6. [COBISS.SI-ID 281055488]

332. MASTERS, Tom. Maldives = written and researched by Tom Masters, (Lonely planet). 9th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2015. 199 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74321-012-3. [COBISS.SI-ID 16568722]

333. MUNIH, Ciril. Leta strahu in trpljenja : (1914-1918) : kronika župnije Sv. Lucija (Most na Soči). Tolmin: Tolminski muzej, 2016. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-6635-32-5. [COBISS.SI-ID 284079104]

334. PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 16. stoletje. Del 1, Od Barbov do Zetschkerjev, (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 5). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2016. 376 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-6057-99-8. [COBISS.SI-ID 283725824]

335. QUINTERO, Josephine, CORNE, Lucy. Canary Islands, (Lonely planet). 6th ed. Footscray (Vic.); Oakland (CA); London: Lonely planet, 2016. 287 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74220-558-8. [COBISS.SI-ID 4152219]

336. QUINTERO, Josephine. Pocket Tenerife : top experiences, local life, made easy, (Lonely planet). 1st ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2016. 160 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74360-703-9. [COBISS.SI-ID 16643218]

337. RICHARDSON, Terry. Istanbul, (Pocket Rough guide). 2nd ed. London [etc.]: Rough Guides, 2015. 175 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-24118-701-2. [COBISS.SI-ID 26251831]

338. SAINSBURY, Brendan, WATERSON, Luke. Cuba, (Lonely planet). 8th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2015. 543 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74321-678-1. [COBISS.SI-ID 16569746]

339. HOLCMAN, Borut, TOŠ, Marjan, PODBERSIČ, Renato, KUZMIČ, Franc, FOGEL, Nenad, GRUENFELDER, Anna-Maria. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst IV, [Razprave in članki]. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2015. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-93361-5-1. [COBISS.SI-ID 282134784]

340. SMAIL, Daniel Lord. On deep history and the brain. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, cop. 2008. XIV, 271 str. ISBN 978-0-520-25289-9. [COBISS.SI-ID 1536632004]

341. SORENSEN, Annelise, CHANDLER, Ryan. Barcelona : [your guide to the 10 best of everything], (DK Eyewitness top 10 travel guides). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 160 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2411-9845-2. [COBISS.SI-ID 1110198110]

342. TILLIER, Alan, BOICOS, Chris, GIBSON, Michael, JOHNSON, Douglas. Paris, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 440 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2410-0729-7. [COBISS.SI-ID 16568466]

343. VASIĆ, Miloš. Atentat na Zorana Đinđića, (Biblioteka Posebna izdanja, knj. br. 230). Beograd: Politika: B92: Vreme: Narodna knjiga, 2005. 303 str., [16] str. pril. ISBN 86-331-1949-8. [COBISS.SI-ID 120615692]

344. VIDEČNIK, Aleksander, PEČOVNIK, Matej. Primorski begunci v Zgornji Savinjski dolini. Nazarje: Občina, 2015. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-285-083-8. [COBISS.SI-ID 282494720]

345. VOMER-GOJKOVIČ, Mojca, ŽIŽEK, Ivan. Pot v neznano : grobišča rimske Petovione = Path beyond : cemeteries of roman Poetovio. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož: = Regional Museum Ptuj - Ormož, 2015. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-6438-57-5. [COBISS.SI-ID 85054465]

346. WILLIAMS, Nicola, DIXON, Belinda. Florence & Tuscany, (Lonely planet). 9th ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2016. 351 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74321-683-5. [COBISS.SI-ID 11825567]

347. WILLIAMS, Roger. Barcelona & Catalonia, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 208 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2411-8922-1. [COBISS.SI-ID 21163317]

348. WILLIAMS, Roger. London : [your guide to the 10 best of everything], (DK Eyewitness top 10 travel guides). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 192 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2411-9849-0. [COBISS.SI-ID 1110198878]

349. WILLIAMS, Roger. Provence & the Côte D'Azur, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2016. 272 str., ilustr., zvd., načrti. ISBN 978-0-2411-8923-8. [COBISS.SI-ID 21167669]

350. WOLF-STRAHSER, Modesta. Spomini na dom : spomini na otroštvo Huga Wolfa = Erinnerungen aus meinem Elternhaus : Erinnerungen an die Kindheit Hugo Wolfs. 2. izd. Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2016. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-93311-5-6. [COBISS.SI-ID 283905280]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam