skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

oktober 2016COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 


0 SPLOŠNO


1. Bili smo KL(j)UB : 1965-2005-2015. Celje: Zgodovinski arhiv, 2016. 68 str., fotogr. ISBN 978-961-6448-39-0. [COBISS.SI-ID 286464768]

2. Bralna pismenost kot izziv in odgovornost. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-253-193-5. https://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Posvet/2016/Bralna-pismenost_Posvet-PeF-2016.pdf. [COBISS.SI-ID 285529856]

3. HLADNIK, Miran. Nova pisarija : strokovno pisanje na spletu. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 328 str., ilustr. ISBN 978-961-237-845-5. [COBISS.SI-ID 285920000]

4. ST. IVE, Ivy. Pokemon Go vodnik po terenu : neuradni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3112-3. [COBISS.SI-ID 286202880]

5. ŠMITEK, Zmago. Mandale : tajni vrtovi razsvetljenja, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Beletrina, 2016. 537 str., ilustr. ISBN 978-961-284-209-3. [COBISS.SI-ID 285741568]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


6. ALLEN, James. Od uboštva do bogastva ali Uresničitev blaginje in miru. Šmarješke Toplice: Stella, 2016. 137 str. ISBN 978-961-246-594-0. ISBN 978-961-246-595-7. [COBISS.SI-ID 286125824]

7. BARTLETT, Sarah. Skrivnosti vesolja v 100 simbolih. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4295-9. [COBISS.SI-ID 284515584]

8. FRANCIS-CHEUNG, Theresa. Življenje po smrti je resnično : zgodbe ljudi, ki so uzrli življenje po smrti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 246 str. ISBN 978-961-00-3147-5. ISBN 978-961-00-3148-2. [COBISS.SI-ID 286729728]

9. GOSTEČNIK, Christian. Zakaj se te bojim?, (Monografije FDI, 19), (Znanstvena knjižnica, 49). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2016. 419 str. ISBN 978-961-6873-42-0. [COBISS.SI-ID 286291968]

10. KOTESKA, Jasna. Kierkegaard on consumerism : [(the aesthetic, the ethical, and the religious reading)], (Collection Aut, 81). 1st ed. Toronto: Kierkegaard Circle, Trinity College, University of Toronto; Ljubljana: Central European Research Institute Søren Kierkegaard: KUD Apokalipsa, 2016. 130 str. ISBN 978-1-988129-02-0. [COBISS.SI-ID 12367646]

11. MAJERLE, Mojca. Skupaj ali narazen? : zavestno partnerstvo - zavestno življenje. 1. natis. Ljubljana: Založba Buča, 2016. 125 str. ISBN 978-961-6704-61-8. [COBISS.SI-ID 286117632]

12. Mišljenje nasilja : medkulturne in filozofske refleksije. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 221 str., tabele. ISBN 978-961-6964-32-6. [COBISS.SI-ID 283863040]

13. REPAR, Primož. Decision and the existential turn : [(some remarks about the existential way of thinking)], (Collection Aut, 80). 1st ed. Toronto: Kierkegaard Circle, Trinity College, University of Toronto; Ljubljana: Central European Research Institute Søren Kierkegaard: KUD Apokalipsa, 2016. 203 str. ISBN 978-1-988129-03-7. [COBISS.SI-ID 12367390]

14. RUIZ, Miguel. Mojstrstvo ljubezni : tolteške modrosti : praktični vodnik na poti k popolnim odnosom, (Zbirka Primula). Brežice: Primus, cop. 2009. XII, 215 str., ilustr. ISBN 978-961-6804-00-4. [COBISS.SI-ID 247330560]

15. SAMAI, Karakuma. Ta svet ali Jaz sem vesolje. [1]. Maribor: samozal.; Šmarješke Toplice: distributer Stella, 2016. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-246-562-9. [COBISS.SI-ID 281741568]

16. ŠPEH, Jana. Moč misli : v resnici lahko uresničiš vse, kar želiš. 1. natis. Koper: samozal. J. Špeh, 2016. 267 str. ISBN 978-961-283-699-3. [COBISS.SI-ID 286072832]

17. TONIN, Matej. Upanje za Slovenijo. Ljubljana: Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, 2016. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-92862-3-4. [COBISS.SI-ID 284886528]

18. ŽIŽEK, Slavoj. Tarkovskij : la cosa dallo spazio profondo, (Minima/Volti, n. 20). Milano: Mimesis, cop. 2011. 47 str. ISBN 978-88-5750-656-2. [COBISS.SI-ID 21937461]


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


19. BAER, Nils. Youcat, Priprava na birmo : priročnik za voditelje. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-265-157-2. [COBISS.SI-ID 286335744]

20. Ordinacijska protokola Ljubljanske (nad)škofije 1711-1824, (Viri, št. 36; 39). Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2013-2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-6143-42-4. ISBN 978-961-6143-42-4. [COBISS.SI-ID 270153728]

21. BEAUMONT, Mike, PAGE, Nick, TIDBALL, Derek, STOBART, Andrew, PERRY, David, MANSER, Martin H.. Ilustrirano Sveto pismo : v pripovedih in z razlago od stvarjenja do vstajenja : [svetovalca Debra Raid, Michael Thompson. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 512 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4325-3. [COBISS.SI-ID 282919424]

22. KONC LORENZUTTI, Nataša. Nihče ne ve --- : prilike v stripu in verzih, (Zbirka Mavrična knjižica). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2011. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-222-827-9. ISBN 978-961-222-829-3. [COBISS.SI-ID 254778112]

23. MATTHEWS, Rupert O.. Papeži : odgovori na vsa vprašanja : [od sv. Petra do papeža Frančiška : biografije vseh 266 papežev]. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-282-183-8. [COBISS.SI-ID 285777408]

24. PETKOVŠEK, Robert. Bog in človek med seboj, (Znanstvena knjižnica, 48). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. 259 str. ISBN 978-961-6844-48-2. [COBISS.SI-ID 285377280]

25. PRIKERŽNIK, Marija. Za tvojo duhovno rast, Priročnik za kateheta. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-278-291-7. [COBISS.SI-ID 286225408]

26. SHANKAR, Ravi. Praznovanje tišine. Ljubljana: Shankara, 2011. 219 str. ISBN 978-961-93012-0-3. [COBISS.SI-ID 254403584]

27. SLOMŠEK, Anton Martin. Pesem zvonov. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. 72 str., fotogr. ISBN 978-961-265-156-5. [COBISS.SI-ID 285975808]

28. TERPLAN, Aleksander. Peszmi i réd pri poszvecsüvanyi ponovlene evangelicsanszke czérkvi püczonszke, oktobra 12. dnéva 1856 : [faksimile po izvirniku iz Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota, R 77]. Puconci: Evangeličanska cerkvena občina; Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2016. 8, [3] str. ISBN 978-961-285-393-8. [COBISS.SI-ID 285982976]


3 DRUŽBENE VEDE.


29. BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine), (Lex localis). 5. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2016. VIII, 192 str. ISBN 978-961-6842-67-9. http://www.lex-localis. info/files/97275130-b7d6-4832-ae18-251fa1d62940/636076260060000000_Brezovnik_Pristojnosti%20in%20naloge%20slovenskih%20obcin_junij%202016_eK njiga_1.8.2016.pdf. [COBISS.SI-ID 286087424]

30. DIAMOND, Jared M.. Dovčerajšnji svet : kaj se lahko naučimo od tradicionalnih družb, (Zbirka Esenca). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 528 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4292-8. [COBISS.SI-ID 285851648]

31. Družine s številnimi izzivi : soustvarjanje pomoči v skupnosti. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2016. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-6569-57-6. https://www.fsd.uni-lj.si/fakulteta/delovne-enote/zalozba/spletne_izdaje/. [COBISS.SI-ID 88157697]

32. Dvajset let dopolnilnega pouka makedonščine v Sloveniji : monografija = Dvaeset godini dopolnitelna nastava na makedonski jazik vo Slovenija : monografija = Twenty years of remedial class in Macedonian in Slovenia : publication. Ljubljana: Zveza makedonskih kulturnih društev Slovenije: = Sojuz na makedonski kulturni društva vo Slovenija: = Union of Macedonian Cultural Societies of Slovenia, 2016. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-93985-0-0. [COBISS.SI-ID 283644160]

33. HOLCAR BRUNAUER, Ada. Formativno spremljanje v podporo učenju : priročnik za učitelje in strokovne delavce. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2016. 1 mapa (7 zv.), ilustr. ISBN 978-961-03-0347-3. [COBISS.SI-ID 285591296]

34. HARARI, Yuval Noah. Homo Deus : a brief history of tomorrow. London: Harvill Secker, 2016. 440 str., ilustr. ISBN 978-1-910-70188-1. ISBN 978-1-910-70187-4. [COBISS.SI-ID 21956917]

35. KLEMENČIČ, Ingrid, KARAJIĆ, Emil, SITAR, Staša. Obravnavanje medvrstniškega nasilja v VIZ : priročnik št. 3. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2016. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-6503-31-0. [COBISS.SI-ID 286045440]

36. KLEMENČIČ, Sonja, MOŽINA, Tanja. Rezultati in učinki izobraževanja odraslih : priporočila za presojanje rezultatov in učinkov izobraževanja, izobraževalnih dejavnosti ter izobraževalnih projektov. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-6851-54-1. [COBISS.SI-ID 285169408]

37. LE BON, Gustave. Psihologija množic : študija vsakdanjega mišljenja, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2016. 227 str. ISBN 978-961-6954-63-1. [COBISS.SI-ID 286237952]

38. LEBAR, Lea. Biti : biti kreativen otrok, vzgojitelj/učitelj, starš : naj vam ustvarjanje pomaga doseči, da boste v svoji biti preplavljeni z mirom, ljubeznijo in radostjo. 1. natis. Križevci: LEEsprit, 2016. 155 str. ISBN 978-961-285-409-6. [COBISS.SI-ID 286258432]

39. LESKOVEC, Boris. Tradicionalne turistične prireditve v Sloveniji : [kam ob koncu tedna na izlet?]. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2016. 53 str. ISBN 978-961-93760-5-8. [COBISS.SI-ID 284354048]

40. SEMLIČ RAJH, Zdenka. Sejni zapisniki občinskega odbora Mestne občine Maribor : 1857-1859 : kritična objava arhivskih dokumentov, (Gradivo za zgodovino Maribora, zv. 41). Maribor: Pokrajinski arhiv, 2016. 180 str. ISBN 978-961-6507-70-7. [COBISS.SI-ID 87300609]

41. MOTOH, Helena. Nacija s kitajskimi značilnostmi : razmislek o medsebojnem konstruiranju kitajske nacije in kulture v 20. stoletju in naprej. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-33-3. [COBISS.SI-ID 283744768]

42. MRGOLE, Albert, MRGOLE, Leonida. Izštekani najstniki in starši, ki štekajo : starši - tukaj in zdaj. 2. izd. Kamnik: Zavod Vezal, 2016. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-281-674-2. [COBISS.SI-ID 284577024]

43. Odgovori sodobnim izzivom odraščanja : zbornik ob 25-letnici delovanja TOM telefona. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, 2015. 283 str., ilustr. ISBN 978-961-6331-58-6. [COBISS.SI-ID 281965056]

44. MURŠIČ, Mitja, KLEMENČIČ, Ingrid, ZABUKOVEC, Katja, FILIPČIČ, Katja, KARAJIĆ, Emil, BERTOK, Eva. Osnove sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju in evalvacija projekta NasVIZ : priročnik št. 1. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2016. 56 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6503-29-7. [COBISS.SI-ID 286044160]

45. LIPNIK, Jože, KRAJNC, Irena. 550 let osnovne šole Pilštanj - Lesično : monografija. 1. natis. Lesično: Osnovna šola: Kulturno društvo Lesično - Pilštanj, 2016. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-285-360-0. [COBISS.SI-ID 285626112]

46. KLEMENČIČ, Ingrid, JERINA, Anita, KARAJIĆ, Emil, KUHAR, Alenka, MOLAN, Andreja. Preventivne dejavnosti sistemskega pristopa k medvrstniškemu nasilju v VIZ : priročnik št. 2. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2016. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-6503-30-3. [COBISS.SI-ID 286045184]

47. Resolucija o nacionalnem stanovanjskem programu 2015-2025. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, 2016. 80 str., tabele. ISBN 978-961-6392-71-6. [COBISS.SI-ID 87909889]

48. SLANA, Miroslav. Mine arbitraže, (Sprejeto, 002). Maribor: Kulturni center, 2016. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-73-4. [COBISS.SI-ID 84796417]

49. Državni zbor : 1992-2007, (Knjižna zbirka Državnega zbora Republike Slovenije). Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije, 2007. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-6415-16-3. [COBISS.SI-ID 235006464]

50. SUŠA, Miran. Dvorišče indumbe. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 207 str. ISBN 978-961-278-279-5. [COBISS.SI-ID 285859328]

51. Šiška : prva vas ljubljanska, (Zbirka Slovenska ljudska dediščina - dota za prihodnost). Ljubljana: Društvo Naše gore list, 2016. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-6979-02-3. [COBISS.SI-ID 285671424]

52. TERŠEK, Andraž. Pravna ignoranca škodi 2 : kritika pravne prakse. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2016. 353 str. ISBN 978-961-6964-80-7. [COBISS.SI-ID 283916544]

53. Zmaj in Vrtomir v dolini Kamniške Bistrice, (Zbirka Slovenska ljudska dediščina - dota za prihodnost). Ljubljana: Društvo Naše gore list, 2016. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-6979-01-6. [COBISS.SI-ID 285671168]


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


54. Atlas živali, (Pokukaj pod zavihke in se zabavaj!). 1. izd. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4403-8. [COBISS.SI-ID 284687616]

55. BON KLANJŠČEK, Mirjam, DVORŽAK, Bojana, FELDA, Darjo. Matematika 3, Učbenik za srednje strokovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0731-3. [COBISS.SI-ID 285084928]

56. GIFFORD, Clive. iZnanost : [elementi, sile in eksplozivni eksperimenti!]. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2016. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-251-419-8. [COBISS.SI-ID 285144576]

57. Kakovost zunanjega zraka : interdisciplinarni pristop k oceni stanja in oblikovanju ter izvajanju ukrepov : zbornik recenziranih znanstvenih prispevkov. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. VII, 101 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-05-8. [COBISS.SI-ID 286042624]

58. KOŠMRLJ, Berta, MOZER, Alenka, PETRIČEK, Saša, SMRDU, Andrej, ZMAZEK, Boris, WISSIAK GRM, Katarina Senta. Kemija, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2005-2010, (Maturitetni izpiti). 4. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2011 [i. e.] 2016. 297 str., ilustr. ISBN 978-961-6322-96-6. [COBISS.SI-ID 285146368]

59. KLADNIK, Rudolf, KODBA, Stane. Energija, toplota, nihanje in valovanje : učbenik za fiziko za gimnazije in srednje šole 2. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 317 str., barvne ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-02-0733-7. [COBISS.SI-ID 285270272]

60. KORNHAUSER FRAZER, Aleksandra, FRAZER, Malcolm John. Pogled v kemijo 9, Učbenik za deveti razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 140 str., ilustr. ISBN 86-11-17175-6. [COBISS.SI-ID 218986240]

61. ČOPAR, Simon, SVENŠEK, Daniel, MOHORIČ, Aleš, PRELOVŠEK, Saša. Rešene kolokvijske naloge iz fizike I in II, (Zbirka izbranih poglavij iz fizike, 50). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-212-273-7. [COBISS.SI-ID 286267392]

62. SPILSBURY, Louise. Kaj je evolucija?. Jezero: Morfemplus, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-28-5. [COBISS.SI-ID 285022208]

63. ŠKRLEC, Mateja. Matematika 3, Zbirka nalog za srednje strokovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0732-0. [COBISS.SI-ID 285575936]

64. WILSON, Seth M.. Priročnik za razumevanje in reševanje konfliktov med človekom in velikimi zvermi : strategije in nasveti za uspešno komunikacijo in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Ljubljana: Zavod za gozdove Slovenije, 2016. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-6605-24-3. [COBISS.SI-ID 285264640]

65. ŽUST, Ana. Fenologija v Sloveniji : priročnik za fenološka opazovanja : ob 65. letnici delovanja državne fenološke mreže. 1. ponatis. Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 2016. 102 str., fotogr. http://www.arso.gov.si/novice/datoteke/034186-Fenologija%20v%20Sloveniji.pdf. [COBISS.SI-ID 286387712]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


66. ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga. Anatomija, histologija, fiziologija. 4. izd. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2016. VIII, 133 str., ilustr. ISBN 978-961-267-115-0. [COBISS.SI-ID 286506496]

67. BRANCELJ BEDNARŠEK, Andreja. Beti : 60 let spominov : [Ganglovo razstavišče v metliškem gradu, 18. junij 2016-2. maj 2017] = 60 years of memories : [Gangl Gallery at Metlika Castle, 18 June 2016-2 May 2017]. Metlika: Belokranjski muzej, 2016. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-6652-16-2. [COBISS.SI-ID 284994816]

68. BIGEC, Martin, FRANKIČ, Milena, ŠROK, Slavojka. Dojenje v dojenju prijazni zdravstveni ustanovi : priročnik. Ponatis. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, 2016. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-90806-9-6. [COBISS.SI-ID 286195712]

69. ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo : ob desetletju samostojnosti 1998-2008 = University Clinic of Respiratory and Allergic Diseases Golnik : a decade of independence 1998-2008. Golnik: Bolnišnica - KOPA, 2008. 273 str., ilustr. ISBN 978-961-6633-16-1. [COBISS.SI-ID 238701312]

70. BRATINA, Erik. Čebelarsko društvo Henrik Peternel Celje : 1876-2016 : 140 let : zbornik. Celje: Čebelarsko društvo Henrik Peternel, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-285-388-4. [COBISS.SI-ID 286221056]

71. Človeško telo, (Pokukaj pod zavihke in se zabavaj!). 1. izd. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4273-7. [COBISS.SI-ID 284687872]

72. KRAJC, Mateja, NOVAKOVIĆ, Srdjan, ŽGAJNAR, Janez, BLATNIK, Ana, ŠKOF, Erik, VREČAR, Alenka, KLOPČIČ, Natalija, DURATOVIĆ KONJEVIĆ, Amela. Dedni rak dojk in/ali jajčnikov : ambulanta za onkološko genetsko svetovanje. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2016. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2395259]

73. DOLINAR, Marjana, CUNK MANIĆ, Vera, TARMAN-ŠMIT, Ida. Anatomija in fiziologija človeka : učbenik za programe Zdravstvena nega, Farmacevtski tehnik, Zobotehnik, Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine. 2. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2016. 384 str., ilustr. ISBN 978-961-93760-9-6. [COBISS.SI-ID 286129152]

74. DEKLEVA, Katarina. Dresnikov zvezek : knjižica z navodili za odstranjevanje in uporabo invazivne rastline japonski dresnik. 2. izd. [S. l.]: Društvo Re-generacija, 2016. 47 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21919285]

75. Funkcionalne motnje kot posledica otorinolaringoloških bolezni od otroštva do starosti : izbrana poglavja 8. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, 2016. 79 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-267-107-5. [COBISS.SI-ID 283682560]

76. GANTAR, Minka. Ko imajo hormoni žur : kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli in telo. 1. ponatis. Škofja Loka: Srečno življenje, Gantar Minka, 2016. 400 str., ilustr. ISBN 978-961-285-030-2. [COBISS.SI-ID 21946933]

77. GRAINGER, Paula, SULLIVAN, Karen. Zeliščni čaji ter drugi naravni napitki in pripravki za zdravje in dobro počutje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4394-9. [COBISS.SI-ID 284398592]

78. Izzivi predora = Challenges of the tunnel. [[Kranj]: Gorenjski muzej: = Gorenjska Muzeum, [2016]]. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 286130688]

79. OREŠKI, Suzana, CAPEK, Mateja, ZALOKAR, Leonida, CENTRIH, Mojca, HRAST, Igor. Kam in kako po pomoč v duševni stiski. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Izobraževalno raziskovalni inštitut, 2016. 116 str. ISBN 978-961-93927-2-0. [COBISS.SI-ID 285615872]

80. KOŽUH, Vasja. S kolesom na cesto : priročnik za pripravo na kolesarski izpit in samostojno udeležbo v prometu. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2016. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0790-0. [COBISS.SI-ID 284937216]

81. LAVRIČ, Andreja, ŠTIRN, Mateja. Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih : priročnik za vsakdanjo rabo. Ljubljana: Uprava RS za zaščito in reševanje, 2016. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-92687-5-9. [COBISS.SI-ID 284822528]

82. Obvladovanje psihosocialnih tveganj na delovnih mestih : izbor primerov dobre prakse v domačih in tujih podjetjih. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2012. ISBN 978-961-6801-01-0. [COBISS.SI-ID 261982464]

83. BRECELJ ANDERLUH, Marija, KRŽIŠNIK, Ciril. Pediatrija. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 682, [6] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0294-3. [COBISS.SI-ID 278135552]

84. PODOBNIK, Janez. Slikanje z magnetno resonanco : nastavitve pacienta in ravnin ter parametri slikanja. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2016. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-66-8. [COBISS.SI-ID 285562624]

85. MILENKOVIĆ KIKELJ, Nina, MRAK MERHAR, Irena, PELOZA, Jan, PRIMOŽIČ, Rok, PUGELJ, Tadej. Priročnik za promotorje zdravja. 2. prenovljena izd. Ljubljana: Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, 2016. 100 str., grafi, tabele. ISBN 978-961-93642-4-6. [COBISS.SI-ID 285415168]

86. APOTEKAR, Albin, KOVAČ, Matjaž, TOČAJ, Bojan. PGD Šmartno v Rožni dolini : 70 let : 1946-2016. Šmartno v Rožni dolini: PGD, 2016. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21877301]

87. RODE, Primož. Pozabljene ladje Sredozemlja : od začetkov civilizacij do konca starega veka. 1. izd. Ljubljana: Koščak, 2016. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-92631-8-1. [COBISS.SI-ID 286565632]

88. SHAINBERG, Catherine. Sanjsko rojstvo : preobrazba otrokovega rojstva s pomočjo podob : [161 vaj za spočetje, nosečnost, porod in navezovanje], (Zbirka Nezavedno). Brežice: Primus, 2016. 349 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-63-3. [COBISS.SI-ID 286236160]

89. ŠUMAK, Irena. Zdravstvena nega infekcijskega bolnika : Učbenik za modul Zdravstvena nega (vsebinski sklop Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih), program Zdravstvena nega ter za modul Zdravstvena nega pacienta (vsebinski sklop Zdravstvena nega pri različnih bolezenskih stanjih), program Zdravstvena nega PTI. 2., prenovljena in dopolnjena izd. Maribor: Pivec, 2016. 162 str., ilustr. ISBN 978-961-6968-17-1. [COBISS.SI-ID 88033537]

90. TOMAŽIČ, Janez, STRLE, Franc. Infekcijske bolezni. 1. izd. Ljubljana: Združenje za infektologijo, Slovensko zdravniško društvo, 2014. XXI, 616 str., ilustr. ISBN 978-961-6956-09-3. [COBISS.SI-ID 275830016]


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


91. COSSUTTA, Rada. Ribištvo Tržaškega zaliva in slovenske Istre : Nabrežina, Križ, Piran. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 1 video DVD (45 min, 21 sek), barve, zvok. ISBN 978-961-6964-60-9. [COBISS.SI-ID 282683136]

92. FARIČ, Boris. Topographia Sloveniae modernae : [Romanski palacij ptujskega gradu, 21. januar - 21. februar 2016]. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2016. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 59504994]

93. JESENIČNIK, Tomo. Samoe-samoe o Slovenii. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4449-6. [COBISS.SI-ID 286290944]

94. KERFANTE, Sandrine. Two of a kind : [pairs, duets, doubles, best friends, reflections, twins]. San Francisco: Chronicle Books, 2016. [140] str., fotogr. ISBN 978-1-4521-4016-2. [COBISS.SI-ID 21884213]

95. Kvadrat in krog, kocka in krogla : državna tematska razstava 2016. Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2016. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-94-7. [COBISS.SI-ID 285147904]

96. LAMPIČ, Primož. Svetloba kot barva : obarvana in barvna fotografija ter barvni tisk na Slovenskem od začetkov do leta 1945 = Light as colour : colour and coloured photography and colour prints on Slovenian territory from its beginnings until 1945. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje: Beletrina, zavod za založniško dejavnost, 2015. 387 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-33-7. [COBISS.SI-ID 280085760]

97. LAMUT, Vladimir. Vladimir Lamut : 100 let : Dolenjski muzej, Novo mesto, Jakčev dom,10. december 2015-3. september 2016. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2015. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-6306-51-5. [COBISS.SI-ID 282299648]

98. Zaščita in vzdrževanje mozaikov in situ : zbornik povzetkov = Protection and maintenance of mosaics in situ : book of abstracts. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: = Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2015. 48 str. ISBN 978-961-6902-96-0. [COBISS.SI-ID 281742080]

99. BEJA, Boris, ČELHAR, Nina, KNEZ, Neža, MEGLIČ, Maruša, PEZDIRC, Tejka Mateja, BOŽIČNIK REBEC, Živa, ZUPAN, Polona, ŠTEFANČIČ, Dejan. Osebno = Personal : 26. 5.-15. 7. 2016 : [katalog končne razstave 15. leta Šole za kustose in kritike sodobne umetnosti, Svet umetnosti = catalogue of the final exhibition of the 15th World of Art, School for Curators and Critics of Contemporary Art]. Ljubljana: SCCA, Zavod za sodobno umetnost: = SCCA, Center for Contemporary Arts, 2016. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 286155008]

100. PINTER, Miroslav. Izbrane čarovniške spretnosti. Šmarješke Toplice: Stella, 2016. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-246-593-3. ISBN 978-961-246-592-6. [COBISS.SI-ID 286126848]

101. Razvoj elementarnih gibalnih vzorcev v zgodnjem otroštvu, (Knjižnica Annales Kinesiologiae). Koper: Univerzitetna založba Annales, 2016. 217 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6964-62-3. [COBISS.SI-ID 284409856]

102. REICHENBERG, Mitja. Filmska glasba. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 237 str., ilustr. 2 CD (62; 61 min), stereo. ISBN 978-961-01-4425-0. [COBISS.SI-ID 286013184]

103. REICHENBERG, Mitja. Poslušajmo filme : filmska glasba onkraj platna, (Frontier, 095). Maribor: Kulturni center, 2016. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-80-2. [COBISS.SI-ID 87288321]

104. SALGADO, Sebastião. Geneza = Genesis : MGML - Mestni muzej Ljubljana, Galerija Jakopič, 31. 5.-31. 8. 2016. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2016. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-93900-4-7. [COBISS.SI-ID 284769024]

105. ČELIK, Matevž, SKANSI, Luka, KUKOČ, Višnja, MALEŠIČ, Martina, SAPAČ, Eva, ZUPANČIČ, Bogo. Streets and neighbourhoods : Vladimir Braco Mušič and large scale architecture. Ljubljana: The Museum of Architecture and Design, 2016. 234 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-41-2. [COBISS.SI-ID 284931840]

106. SUPEJ, Matej, KUGOVNIK, Otmar. Biomehanika 1 : [univerzitetni učbenik z recenzijo]. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2016. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-64-5. [COBISS.SI-ID 284457728]

107. UREK, Miha, SARIĆ, Miloš, MALJKOVIĆ, Nikola, CIRMAN, Andreja, VEZOVIŠEK, Mitja, PETROVIČ, Mitja, KONČAN, Darko, VADNJAL, Simon. Miselnost zmagovalcev : priročnik za osebne finance in življenjski slog sodobnega profesionalnega športnika. 2. izd. Ljubljana: Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, 2016. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-6476-14-0. [COBISS.SI-ID 282690304]

108. TRŠAR, Drago, BRANISELJ, Milena, KOVAČIČ, Marko A., ROZMAN, Drago Vit, FAJT, Elena, PUTRIH, Tobias, OBLAK, Katja, FINGUŠT, Jure. Valovanje v skulpturi = Waves in sculptures : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, Ljubljana, 21. 4.-19. 6. 2016. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2016. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-10-9. [COBISS.SI-ID 284969728]

109. VUJIN, Slavko, ERČULJ, Frane, REMIC, Peter. Sodobni koncepti v kondicijski pripravi mladih košarkarjev. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2016. 200 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6843-66-9. [COBISS.SI-ID 284784384]


7-GP-odr GLASBENI POSNETKI ZA ODRASLE


110. Daleč. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2016. 1 CD (44 min, 40 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 1111733086]

111. Greatest hits. [U.S.A]: Columbia, cop. 1990. 1 CD (48 min, 25 sek). [COBISS.SI-ID 3897374]

112. Beyond the sunset : the romantic collection. Hannover: Minstrel Hall Music, cop. 2004. 1 CD (55 min, 43 sek). 1 video DVD (ca 30 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1024068450]

113. Celtic music : the definitive collection. [Buenos Aires]: Music brokers, p 2008. 2 CD-ja (54 min, 42 sek; 48 min, 16 sek). [COBISS.SI-ID 21931061]

114. DOWNS, Lila. La cantina : "entre copa y copa ---". [S.l.]: Narada, cop. 2006. 1 CD (71 min, 22 sek). [COBISS.SI-ID 12245558]

115. FLATLEY, Michael. Michael Flatley´s Lord of the dance. [G.Britain]: Unicorn Entertainments, cop. 1996. 1 CD (60 min, 35 sek). [COBISS.SI-ID 14420028]

116. Zlatna kolekcija. Zagreb: Croatia Records, cop. 2005. 1 CD (78 min, 43 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 12309558]

117. GODEC, Alenka. V meni je moč. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, 2002. 1 CD (44 min, 3 sek). [COBISS.SI-ID 7231423]

118. Greece : A musical odyssey. [U.S.A.]: Putumayo world music, cop. 2004. 1 CD (41 min, 45 sek). [COBISS.SI-ID 14017596]

119. MAGNIFICO. Charlatan de Balkan. Ljubljana: Dom Svobode, 2016. 1 CD (36 min, 14 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 1111598430]

120. MITCHELL, Joni. Hits. New York: Reprise Records, cop. 1996. 1 CD (60 min, 44 sek). [COBISS.SI-ID 1730364]

121. SEGUNDO, Compay. Cien años de son. [S. l.]: Dro East West, cop. 1999. 1 CD (58 min, 7 sek). [COBISS.SI-ID 1222461]

122. WILLIAMS, Robbie. Live summer 2003. [G. Britain]: Chrysalis, cop. 2003. 1 CD (72 min, 36 sek). [COBISS.SI-ID 8808758]


7-GP-otr GLASBENI POSNETKI ZA OTROKE


123. Varno v prometu. [Ljubljana]: Panika Records, 2016. 1 CD (24 min, 9 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1111725662]


80 JEZIKOSLOVJE.


124. AUFDERSTRAßE, Hartmut, BOCK, Heiko, GERDES, Mechthild. Themen neu 1 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Lehrerhandbuch. Teil A, Unterrichtspraktische Hinweise, (Sprachen der Welt). 3. Aufl. Ismaning: Hueber, 2002. 64 str. ISBN 3-19-021521-9. [COBISS.SI-ID 158845]

125. AUFDERSTRAßE, Hartmut, BOCK, Heiko, MÜLLER, Jutta. Themen neu 2 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Lehrerhandbuch. Teil B, Vorlagen, Hinweise zu Grammatik und Landeskunde, Tests, (Sprachen der Welt). 3. Aufl. Ismaning: M. Hueber, 2000, cop. 1995. 124 str., ilustr. ISBN 3-19-161522-9. [COBISS.SI-ID 512003437]

126. COSSUTTA, Rada. Ribiška jezikovna in kulturna dediščina v Tržaškem zalivu in slovenski Istri. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-16-6. [COBISS.SI-ID 279078144]

127. DUMMETT, Paul, STEPHENSON, Helen, LANSFORD, Lewis. Keynote, Intermediate, Studentʼs book, (TED talks). Hampshire: National Geographic Learning, 2015. 181 str., ilustr. 1 DVD-ROM (ca 3 h, 5 min), barve, zvok. ISBN 978-1-305-39909-9. [COBISS.SI-ID 1111772510]

128. DUMMETT, Paul, STEPHENSON, Helen, LANSFORD, Lewis. Keynote, Proficient, Studentʼs book, (TED talks). 1st ed. Hampshire: National Geographic Learning, 2016. 191 str., ilustr. 1 DVD-ROM (ca 2 h, 43 min), barve, zvok. ISBN 978-1-305-39918-1. [COBISS.SI-ID 1111773022]

129. HORVAT, Jožek. Romski novinarski slovar = Romano medijengro alaveri. Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije: = Romani Union, 2016. 138 str. ISBN 978-961-94058-0-2. [COBISS.SI-ID 87925761]

130. KARLIN, Pavel, STOR, Manca. Nemščina ni težka : učbenik za odrasle začetnike. 1. 6. izd. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1969. 277 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 6205953]

131. LANSFORD, Lewis, DUMMETT, Paul, STEPHENSON, Helen. Keynote, Advanced, Studentʼs book, (TED talks). Hampshire: National Geographic Learning, 2015. 183 str., ilustr. 1 DVD-ROM (ca 4 h, 18 min), barve, zvok. ISBN 978-1-305-39915-0. ISBN 978-1-305-88062-7. [COBISS.SI-ID 11229513]

132. MAJCENOVIČ KLINE, Barbara. Slovensko-makedonski slikovni slovar. Hoče: Skrivnost, 2016. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-58-3. [COBISS.SI-ID 285239808]

133. MAJCENOVIČ KLINE, Barbara. Slovensko-nemški slikovni slovar. 2. natis. Hoče: Skrivnost, 2016. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-59-0. [COBISS.SI-ID 286092288]

134. MAJCENOVIČ KLINE, Barbara. Slovensko-srbski slikovni slovar. Hoče: Skrivnost, 2016. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-55-2. [COBISS.SI-ID 284382976]

135. MOREL, Alenka, GORJANC, Vojko. Skupnostno tolmačenje : slovenščina v medkulturni komunikaciji, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-237-843-1. [COBISS.SI-ID 285414912]

136. Drugačnost v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi, (Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-237-835-6. http://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/52-ssjlk-2016/. [COBISS.SI-ID 285149952]

137. SHERRINGTON, Ingrid, WINGATE, Ursula. Themen neu 2 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Wiederholungsbuch, (Sprachen der Welt). Ismaning: M. Hueber, cop. 2000. 93 str., ilustr. ISBN 3-19-441522-0. [COBISS.SI-ID 108766]

138. STEPHENSON, Helen, LANSFORD, Lewis, DUMMETT, Paul. Keynote, Upper intermediate, Studentʼs book, (TED talks). Hampshire: National Geographic Learning, 2015. 183 str., ilustr. 1 DVD-ROM (ca 3 h), barve, zvok. ISBN 978-1-305-39913-6. [COBISS.SI-ID 21952565]

139. AUFDERSTRAßE, Hartmut, BOCK, Heiko, GERDES, Mechthild, MÜLLER, Jutta. Themen neu 1 : Lehrwerk für Deutsch als Fremdsprache, Lehrerhandbuch. Teil B, Vorlagen, Hinweise zu Grammatik und Landeskunde, Tests, Hörtexte und Lösungen : [mit Kopiervorlagen], (Sprachen der Welt). 2. Aufl. Ismaning: Hueber, 1999. 139 str., ilustr. ISBN 3-19-141521-1. [COBISS.SI-ID 17148]

140. URI, Helene, KALIN GOLOB, Monika, GLIHA KOMAC, Nataša, LOGAR, Nataša. Jezičnica. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-237-857-8. [COBISS.SI-ID 286355968]


82 KNJIŽEVNOST.


141. AL GALIDI, Rodaan. Avtist in poštni golob, (Knjižna zbirka Horizont). Ljubljana: Sodobnost International, 2016. 160 str. ISBN 978-961-6970-47-1. [COBISS.SI-ID 285816064]
Nagrada: European Union Prize for Literature, 2011

142. ALEXIS, André. Petnajst psov. 1. izd. Hlebce: Zala, 2016. 206 str. ISBN 978-961-6994-11-8. [COBISS.SI-ID 286286336]
Nagrada: Giller Prize, 2015
Nagrada: Rogers Writers' Trust Fiction, 2015

143. ARMENTROUT, Jennifer L.. Čakam te. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 378 str. ISBN 978-961-00-3133-8. ISBN 978-961-00-3134-5. [COBISS.SI-ID 286529280]

144. ATANASOV, Saša. Poezija, (Simfonica Slovenica, 007). Maribor: Kulturni center, 2016. 96 str. ISBN 978-961-6620-78-9. [COBISS.SI-ID 86881025]

145. BERGAMINI, Alexandre. Gola Indija : potepuhov dnevnik, (Zbirka Besede). 1. izd. Ljubljana: eBesede: Opportunitas, 2016. 129 str., ilustr. ISBN 978-961-6922-89-0. ISBN 978-961-6922-90-6. [COBISS.SI-ID 285964032]

146. BERTONCELJ, Matjaž. Eppur si muove, Per aspera ad astra, (Zbirka Strip, 8). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2016. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-6894-80-7. [COBISS.SI-ID 284063744]

147. BRETON, André. Zgubljeni koraki, (Zbirka Labirinti, 46). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2016. 127 str. ISBN 978-961-6952-82-8. [COBISS.SI-ID 285416192]

148. BRISI, Luisa. Gli strani ospiti, (Primiracconti per ragazzi, A2-A2+). 1a ed. Roma: Edilingua, 2015. 62 str., ilustr. ISBN 978-88-99358-01-3. [COBISS.SI-ID 1111612766]

149. BROWN, Dan. Inferno. Corgi ed. London: Corgi Books, 2016. 619 str. ISBN 978-0-552-17213-4. [COBISS.SI-ID 5855968]

150. BURNET, Graeme Macrae. His bloody project : documents relating to the case of Roderick Macrae : a novel. Glasgow: Contraband, cop. 2015. 280 str., zvd. ISBN 978-1-910-19214-6. [COBISS.SI-ID 1111707742]

151. CHILD, Lee. Never go back : [Jack Reacher]. Bantam ed. London [etc.]: Bantam Books, 2016. 518 str. ISBN 978-0-857-50349-7. ISBN 978-0-857-50350-3. [COBISS.SI-ID 21850674]

152. DESBORDES-VALMORE, Marceline. Poezije, (Poetikonove lire, knj. 60). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2016. 169 str., sl. avtor. ISBN 978-961-6758-76-5. [COBISS.SI-ID 286092800]

153. Dzeja : antologija sodobne latvijske poezije, (Antologije Vilenice). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2016. 149 str. ISBN 978-961-6995-06-1. [COBISS.SI-ID 284721408]

154. EGGERS, Dave. Zeitoun, (Zbirka S terena). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2016. 349 str., ilustr. ISBN 978-961-6954-56-3. [COBISS.SI-ID 284056064]

155. FLISER, Edvin. Odmevi srca v pesmih in besedilih, (Zbirka Simfonica Slovenica, 003). Maribor: Kulturni center, 2016. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-74-1. [COBISS.SI-ID 85336833]

156. FLYNN, Gillian. Temina, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 470 str. ISBN 978-961-01-4008-5. [COBISS.SI-ID 282659328]

157. FONT, Alfonso. Mračne zgodbe. 1. natis. Celje: Studio Risar, 2016. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-93709-6-4. [COBISS.SI-ID 285743872]

158. GARWOOD, Julie. Lomilec src, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 527 str. ISBN 978-961-01-4283-6. [COBISS.SI-ID 286241536]

159. GREEN, Linda. Ko sem zaprla oči. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 311 str. ISBN 978-961-00-3142-0. ISBN 978-961-00-3143-7. [COBISS.SI-ID 286580480]

160. HAMMETT, Dashiell. The Maltese falcon. Reissued. London: Orion Books, 2010. 213 str. ISBN 978-0-7528-6533-1. [COBISS.SI-ID 16716946]

161. HAWKINS, Paula. The girl on the train. Reissued ed. London: Black Swan, 2016. 408 str. ISBN 978-1-784-16175-0. ISBN 978-1-784-16176-7. [COBISS.SI-ID 7203507]

162. HENRY, Veronica. How to find love in a book shop. London: Orion Books, 2016. 322 str. ISBN 978-1-4091-4688-9. ISBN 978-1-4091-6568-2. [COBISS.SI-ID 1111769694]

163. HIRAIDE, Takashi. Pride mačka na obisk, (Zbirka Bralec, 99). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-241-974-5. [COBISS.SI-ID 285575424]

164. HUXLEY, Aldous. Brave new world, (Vintage classics). London: Vintage Books, cop. 2007. L, 229 str. ISBN 978-0-099-51847-1. [COBISS.SI-ID 3430974]

165. JAMES, Julie. Nekaj na tebi. Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 414 str. ISBN 978-961-6958-44-8. [COBISS.SI-ID 82333185]

166. JAMES, Julie. Neustavljiva ljubezen, (Agenti FBI, knj. 4). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 444 str. ISBN 978-961-6982-73-3. [COBISS.SI-ID 88225793]

167. JAMES, Julie. Neustavljiva ljubezen, (Agenti FBI, knj. 4). Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 428 str. ISBN 978-961-6982-74-0. [COBISS.SI-ID 88226049]

168. JAMES, Peter. Na smrt preprosto. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 398 str. ISBN 978-961-00-3152-9. ISBN 978-961-00-3153-6. [COBISS.SI-ID 286778368]

169. JEFFRIES, Sabrina. Zaljubljeni malopridnež, (Grešni snubci, 1). 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 332 str. ISBN 978-961-00-3150-5. ISBN 978-961-00-3151-2. [COBISS.SI-ID 286766592]

170. JOVOVIĆ, Nataša. A ti mi, zemljo, otvori vrata : knjiga lirskih stihova. Ljubljana: KD Mihajlo Pupin, 2016. 207 str., sl. avtorice. ISBN 978-961-92405-7-1. [COBISS.SI-ID 284155136]

171. KIRBIŠ, Vesna Jelena. Zatočišče spomina = Gedächtnisversteck. Ljubljana: samozal., 2016. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-283-540-8. [COBISS.SI-ID 283065856]

172. KLEČ, Milan. Nekaj centrov. 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2016. 275 str. ISBN 978-961-6922-91-3. ISBN 978-961-6922-92-0. [COBISS.SI-ID 285964288]

173. KOLMAN, Emanuel. Zbrano delo : II. pesniški zvezek, (Zbirka Pesniški zvezki, 2). 1. natis. Jesenice: Kulturno-umetniški klub Artista, 2016. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-285-327-3. [COBISS.SI-ID 285218048]

174. KRAJNC, Matej. Rime, (Simfonica Slovenica, 005). Maribor: Kulturni center, 2016. 95 str. ISBN 978-961-6154-35-2. [COBISS.SI-ID 86870785]

175. LADINSKY, Daniel James. Ljubezenske pesmi Boga : dvanajst svetih glasov vzhoda in zahoda. 1. izd. Brezovica pri Ljubljani: Grafični atelje Zenit, 2016. 399 str. ISBN 978-961-92541-7-2. [COBISS.SI-ID 285794560]

176. LENHART, Franc. Pustolovske dogodivščine v Iranu. Maribor: samozal.; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2016. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-246-587-2. [COBISS.SI-ID 285776896]

177. LIČEN, Ana Victoria. Amores, alborotos y cavilaciones = Ljubezni, vrvež in premišljanja. Ljubljana: Slovenska izseljenska matica, 2016. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-93609-1-0. [COBISS.SI-ID 285413888]

178. LONG, Julie Anne. Ljubimec brez primere. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 493 str. ISBN 978-961-6982-75-7. [COBISS.SI-ID 88226305]

179. LONG, Julie Anne. Ljubimec brez primere. Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 509 str. ISBN 978-961-6982-76-4. [COBISS.SI-ID 88226561]

180. MACGREGOR, Kinley. Osvojiti Višavca, (Bratovščina meča, knj. 2). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 395 str. ISBN 978-961-6982-77-1. [COBISS.SI-ID 88226817]

181. MACGREGOR, Kinley. Osvojiti Višavca, (Bratovščina meča, knj. 2). Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2016. 411 str. ISBN 978-961-6982-78-8. [COBISS.SI-ID 88227329]

182. MALLERY, Susan. Poljubi so najboljše zdravilo, (Romance iz Fool's Golda, [5]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 320 str. ISBN 978-961-00-3140-6. ISBN 978-961-00-3141-3. [COBISS.SI-ID 286580736]

183. MARON, Monika. Animal triste. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 193 str. ISBN 978-961-282-164-7. [COBISS.SI-ID 285574400]

184. MIČIĆ, Simon. Deček s tatujem na srcu : resnična zgodba. 1. natis. Prebold: Vsemu si kos, vseživljenjsko izobraževanje, 2016. 207 str. ISBN 978-961-94068-0-9. [COBISS.SI-ID 285996288]

185. MOSHFEGH, Ottessa. Eileen. London: Vintage, 2016. 260 str. ISBN 978-1-784-70146-8. [COBISS.SI-ID 1111717470]
Nagrada: PEN/Hemingway Award for Debut Fiction, 2016

186. OBLUČAR, Branislav. Pucketanja, (Na vrh jezika). 1. izd. Zagreb: Algoritam, 2010. 102 str. ISBN 978-953-316-259-1. [COBISS.SI-ID 21884981]

187. ODDO, Fulvia. Un'avventura indimenticabile, (Primiracconti per ragazzi, B1). 1a ed. Roma: Edilingua, 2015. 55 str., ilustr. ISBN 978-88-99358-02-0. [COBISS.SI-ID 1111612510]

188. OLIVA, Alexandra. Poslednja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 465 str. ISBN 978-961-01-4083-2. [COBISS.SI-ID 286148864]

189. OSREDKAR, Meta. Zločin v Stari Fužini. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-272-224-1. [COBISS.SI-ID 286183936]

190. PATTERSON, James. Londonski mostovi : [deseti primer Alexa Crossa], (Zbirka Žepnice, Kriminalka). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 383 str. ISBN 978-961-01-1404-8. [COBISS.SI-ID 252496384]

191. PAVLOVIĆ, Milada. Igrivo življenje. Ljubljana: Forma 7, 2016. 124 str. ISBN 978-961-7000-01-6. [COBISS.SI-ID 286326784]

192. PRISTOV, Marko. Gózdič. 1. natis. Ljubljana: samozal., 2016. 156 str. ISBN 978-961-283-562-0. [COBISS.SI-ID 283588352]

193. QUINN, Julia. Vsega je kriva gospodična Bridgerton : [deseti roman o Bridgertonovih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 315 str. ISBN 978-961-00-3157-4. ISBN 978-961-00-3158-1. [COBISS.SI-ID 286802688]

194. REMEC, Miha. Žar ptica : (kratke zgodbe), (Zbirka Zbrana dela M. Remca). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-82-4. [COBISS.SI-ID 285790208]

195. REZMAN, Peter. Barbara in Krištof, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2016. 242 str., ilustr. ISBN 978-961-277-005-1. [COBISS.SI-ID 286099712]

196. RIVERA, Patricija. Zbežala sem iz pekla in še smrdim po dimu!. Ljubljana: samozal., 2016. 191 str. ISBN 978-961-246-589-6. ISBN 978-961-246-588-9. [COBISS.SI-ID 285776128]

197. ROWLING, J. K.. Po poti zla, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 525 str. ISBN 978-961-01-4081-8. [COBISS.SI-ID 285434624]

198. ROWLING, J. K.. Very good lives : the fringe benefits of failure and the importance of imagination. London: Sphere, 2015. 69 str., ilustr. ISBN 978-1-4087-0678-7. [COBISS.SI-ID 5855200]

199. ROZINA, Roman. Zločin in ljubezen, (Zbirka Bralec, 100). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 191 str. ISBN 978-961-241-977-6. [COBISS.SI-ID 286047488]

200. RUF, Marija. Pesmi, (Sprejeto, 003). Maribor: Kulturni center, 2016. 75 str., Ilustr. ISBN 978-961-6620-81-9. [COBISS.SI-ID 87271425]

201. RUGELJ, Samo. Na dolge proge, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Založba Litera, 2016. 201 str., ilustr. ISBN 978-961-6949-78-1. [COBISS.SI-ID 286492672]

202. RUIJTERS, Marcel. Inferno, (Zbirka Ambasada Strip, 17), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum, 2016. [123] str., ilustr. ISBN 978-961-6553-77-3. [COBISS.SI-ID 285944576]

203. SCHWENTNER, Bojan. Razlike nas bogatijo, je dejal bogati revnemu, (Simfonica Slovenica, 004). Maribor: Kulturni center, 2016. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-75-8. [COBISS.SI-ID 85337089]

204. SEDMAK, Bojan. Mobi poljubi moji ljubi. Maribor: Klub kulturnih ustvarjalcev Ku-Ku, 2016. 103 str. ISBN 978-961-285-379-2. [COBISS.SI-ID 88141825]

205. SHARMA, Robin Shilp. Družinska modrost meniha, ki je prodal svojega ferrarija. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 211 str. ISBN 978-961-00-3159-8. ISBN 978-961-00-3160-4. [COBISS.SI-ID 286803456]

206. SHERIDAN, Mia. Archerjev glas. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 366 str. ISBN 978-961-00-3135-2. ISBN 978-961-00-3136-9. [COBISS.SI-ID 286529536]

207. SIMČIČ, Zorko. Tako dolgi mesec avgust : drama v dveh dejanjih. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 190 str. ISBN 978-961-278-286-3. [COBISS.SI-ID 285860352]

208. SIMSES, Mary. Poletje zvezdnih utrinkov. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 355 str. ISBN 978-961-00-3154-3. ISBN 978-961-00-3155-0. [COBISS.SI-ID 286779136]

209. SIVEC, Ivan. Poslednji celjski knez : [Ulrik II. Celjski] : o meni, Andreju (Modestu) Turnškem ter predvsem o življenju in uboju Ulrika II. Celjskega, (Zbirka Slovenska zgodovina, št. 11), (Celjski grofje in knezi, 5). Mengeš: Ico, 2016. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-66-2. [COBISS.SI-ID 281688576]

210. SIVEC, Ivan. Prihajam vsak dan na breg : ljubezenska balada, (Zbirka Dotik srca, knj. 1). 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2016. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-275-142-5. ISBN 978-961-275-143-2. [COBISS.SI-ID 284581120]

211. SIVEC, Ivan. Samotna divja roža : [Veronika Deseniška] : o ubogem Mihaelu Turnškem ter o ljubezni med Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško, (Zbirka Slovenska zgodovina, št. 10), (Celjski grofje in knezi, 4). Mengeš: Ico, 2016. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-65-5. [COBISS.SI-ID 281688320]

212. SPECHT, Franz. Schöne Augen : Carsten Tsara ist verliebt, (Deutsch als Fremdsprache, Niveastufe B1, Leseheft), (Hueber Lesehefte, Krimi). 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2015. 56 str., ilustr. ISBN 978-3-19-001666-2. [COBISS.SI-ID 2458059]

213. STEDMAN, M. L.. The light between oceans. London: Black Swan, 2016. 460 str. ISBN 978-1-784-16107-1. ISBN 978-1-784-16106-4. [COBISS.SI-ID 1352520]

214. STRAYED, Cheryl. Zberi pogum. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. [149] str. ISBN 978-961-01-4320-8. [COBISS.SI-ID 285940736]

215. SZALAY, David. All that man is. London: J. Cape, 2016. 437 str. ISBN 978-0-224-09976-9. [COBISS.SI-ID 8822673]

216. ŠAJTINAC, Uglješa. Skromni darovi, (Knjižna zbirka Horizont). Ljubljana: Sodobnost International, 2016. 118 str. ISBN 978-961-6970-48-8. [COBISS.SI-ID 285905408]
Nagrada: Zlatni suncokret, 2011
Nagrada: Nagrada "Bora Stanković", 2011
Nagrada: European Union Prize for Literature, 2014

217. ŠVAJNCER, Marija. Kamnite pesmi, (Simfonica Slovenica, 002). Maribor: Kulturni center, 2016. 95 str. ISBN 978-961-6620-71-0. [COBISS.SI-ID 85069313]

218. THOREAU, Henry David. Walden : življenje v gozdu : 1854, (Zbirka Sanje). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2016. 272 str. ISBN 978-961-274-418-2. [COBISS.SI-ID 282991104]

219. Vse poti vodijo na jug : antologija srbske novejše poezije, (Zbirka Srebrna zbirka). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016. 157 str. ISBN 978-961-6934-81-7. [COBISS.SI-ID 285611264]

220. WARD, J. R.. Kralji burbona. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 475 str. ISBN 978-961-00-3131-4. ISBN 978-961-00-3132-1. [COBISS.SI-ID 286498560]

221. WILDER, Jasinda. Stapljam se s tabo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 277 str. ISBN 978-961-00-3144-4. ISBN 978-961-00-3145-1. [COBISS.SI-ID 286605312]


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


222. ČEH STEGER, Jožica. Ekokritika in literarne upodobitve narave. Maribor: Litera, 2015. 349 str., ilustr. ISBN 978-961-6949-63-7. [COBISS.SI-ID 85308929]

223. PATERNU, Boris. Premisleki o književnosti in jeziku. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 181 str. ISBN 978-961-282-211-8. [COBISS.SI-ID 285348864]

224. SUVIN, Darko. Brechtovo ustvarjanje in horizont komunizma, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 166). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2016. 399 str. ISBN 978-961-6369-40-4. [COBISS.SI-ID 286405120]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


225. AESOPUS. Najlepše živalske zgodbe, (Zbirka Zlati pravljični trak). 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3021-8. [COBISS.SI-ID 284938496]

226. ANDERSEN, Hans Christian. Najlepše Andersenove pravljice, (Zbirka Zlati pravljični trak). 1. izd. Tržič: Učila international, 2016. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3019-5. [COBISS.SI-ID 284937984]

227. ARDAGH, Philip. Godrnjačevi v težavah. Izola: Grlica, 2016. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-244-246-0. ISBN 978-961-244-247-7. [COBISS.SI-ID 286075136]

228. BARDER, Gemma. Božični večer : [11 prazničnih zvokov!]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4407-6. [COBISS.SI-ID 285079040]

229. BENSON, Stéphanie. Hana, the dangerous elf in njegov zaklad, (Na koncu jezika). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4381-9. [COBISS.SI-ID 286495488]

230. BENSON, Stéphanie. Tomaž in skrivnostni haunted castle, (Na koncu jezika). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4392-5. [COBISS.SI-ID 286496000]

231. BRUEL, Nick. Poredna mucka spozna dojenčka. Izola: Grlica, 2016. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-244-248-4. ISBN 978-961-244-249-1. [COBISS.SI-ID 286273536]

232. CADWALLADER, Jane. Daniel und das ägyptische Grab, (Erste Eli Lektüren, Niveau 4). 1. Aufl. Recanati: Eli, 2015. 32 str., ilustr. ISBN 978-88-536-1713-2. [COBISS.SI-ID 1111608158]

233. CASALIS, Anna. Mišek Tip praznuje. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2016. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-226-917-3. [COBISS.SI-ID 283345408]

234. Čarobni božič : [zgodba izpod zvezdnatega neba]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3036-2. [COBISS.SI-ID 285032448]

235. DAHL, Roald. Čarli in tovarna čokolade, (Zbirka Žepnice). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 195 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17655-0. [COBISS.SI-ID 275611392]

236. DAHL, Roald. Čarovnice, (Zbirka Žepnice). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 261 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17787-8. [COBISS.SI-ID 284506112]

237. DAVIS, Jim. Garfield, Pa, pa, (Zbirka Garfield na kvadrat, knj. 4). 1. izd. Izola: Graffit, 2016. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-73-2. ISBN 978-961-6765-74-9. [COBISS.SI-ID 286073344]

238. DUNKLING, Leslie. Six sketches, (Pearson English readers, Level 1). Harlow (Essex): Pearson Education, 2008. 15 str., ilustr. ISBN 978-1-4058-7669-8. ISBN 978-1-4058-7820-3. [COBISS.SI-ID 1111681630]

239. ERŽEN, Saša, IVANČIČ, Maruša, KOBROWSKY. Rozagroza in Plavalava. Ljubljana: Mundilfari, zavod za kulturne in umetniške dejavnosti, 2016. [22] str., ilustr. ISBN 978-961-93811-2-0. [COBISS.SI-ID 286473216]

240. FALKNER, John Meade. Moonfleet, (Penguin readers, Level 2). Harlow (Essex): Pearson Education; [London]: Penguin Books, 2008. IV, 27 str., ilustr. ISBN 978-1-4058-4288-4. [COBISS.SI-ID 1111680350]

241. FLAGAN, Mary. Il souvenir egizio, (Letture graduate ELI giovanI, Livello 2, Pre-intermedio). Recanati: Edulingua, 2013. 63 str., ilustr. ISBN 978-88-536-1585-5. [COBISS.SI-ID 11615134]

242. FRIOT, Bernard. Ta hitre zgodbe. Izola: Grlica, 2016. 109 str. ISBN 978-961-244-242-2. ISBN 978-961-244-243-9. [COBISS.SI-ID 286076928]

243. FRIOT, Bernard. Zgodbe za minutko. Izola: Grlica, 2016. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-244-240-8. ISBN 978-961-244-241-5. [COBISS.SI-ID 286074112]

244. GOMBAČ, Žiga. Štrk Viki odkrije pogum, (Slikanica Založbe Kres). 2. izd. Ljubljana: Kres, 2016. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-250-127-3. [COBISS.SI-ID 285434368]

245. Gradimo skupaj : knjiga z igračko in igralno podlogo. 1. izd. [Tržič: Učila International, 2016]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2997-7. [COBISS.SI-ID 284711168]

246. GREGORČIČ, Simon. Soči. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-272-217-3. [COBISS.SI-ID 284524288]

247. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Najlepše Grimmove pravljice, (Zbirka Zlati pravljični trak). 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3020-1. [COBISS.SI-ID 284938240]

248. GRINTOV, Vlasta. Bleki. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-55-7. [COBISS.SI-ID 286404864]

249. GROBIN, Iva. Tančica : (trilogija Tančica). Ishpeming: BookVenture Publishing, 2014. 327 str. ISBN 978-1-941736-00-5. ISBN 978-1-941736-02-9. ISBN 978-1-941736-03-6. ISBN 978-1-941736-01-2. [COBISS.SI-ID 122546]

250. HABERSACK, Charlotte. Timo darf nicht sterben!, (Deutsch als Fremdsprache, Niveaustufe A2, Lektüren für Jugendliche, 4). 1. Aufl. München: Hueber, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-3-19-411672-6. ISBN 978-3-19-401672-9. [COBISS.SI-ID 21869109]

251. HROVAT, Uroš. Grozna žeja, (Zbirka Grad Prepih, 3). 1. natis. V Ljubljani: Karantanija, 2016. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-275-154-8. [COBISS.SI-ID 286152704]

252. Hvaležni medved : slovenska ljudska pravljica = The grateful bear : Slovenian folktale. Ljubljana: Karantanija, 2016. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-275-151-7. [COBISS.SI-ID 285918208]

253. JOYCE, Melanie. Tudi jaz te imam rada. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2996-0. [COBISS.SI-ID 284679936]

254. JOYCE, Melanie. Vedno te bom imela rada : [lepa zgodbica o ljubezni za skupno branje]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. [20 str.], ilustr. ISBN 978-961-00-2995-3. [COBISS.SI-ID 284679680]

255. ARHAR, Vojan Tihomir. Kaj je to?, (Zbirka Velike slikanice). Darilna izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4430-4. [COBISS.SI-ID 286305280]

256. KALKIPSAKIS, Thalia. Duh iz omare, (Dajmo, dekleta). Hoče: Skrivnost, 2016. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-60-6. [COBISS.SI-ID 286227712]

257. KENDA HUSSU, Damjana. Škratek Napakec : zgodbe za pozorno branje. Domžale: Studio Hieroglif, 2016. [41] str., ilustr. ISBN 978-961-93704-8-3. [COBISS.SI-ID 286058240]

258. PERCIVALE, Tommaso. Ko sem prvič. Izola: Grlica, 2016. 234 str., ilustr. ISBN 978-961-244-250-7. [COBISS.SI-ID 286073856]

259. KONC LORENZUTTI, Nataša. Avtobus ob treh : (ali Društvo mlajših starejših bratov), (Zbirka Zorenja). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 223 str. ISBN 978-961-272-223-4. [COBISS.SI-ID 285681408]

260. MACUH, Bojan. Pridi, Loki, greva : mladinski roman, (Knjižna zbirka Frontier, 093). Maribor: Kulturni center, 2016. 112 str. ISBN 978-961-6620-79-6. [COBISS.SI-ID 87071745]

261. MAKAROVIČ, Svetlana. Coprnica Zofka, (Zbirka Svetlanovčki). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [16] str., ilustr. ISBN 978-86-11-14463-4. [COBISS.SI-ID 270447104]

262. MAKAROVIČ, Svetlana. Pekarna Mišmaš, (Zbirka Svetlanovčki). 5. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [24] str., ilustr. ISBN 978-86-11-14917-2. [COBISS.SI-ID 270448640]

263. MAKAROVIČ, Svetlana. Sapramiška, (Zbirka Svetlanovčki). 7. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-86-11-14916-5. [COBISS.SI-ID 276875264]

264. MAKAROVIČ, Svetlana. Veveriček posebne sorte. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2009. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-6630-34-4. [COBISS.SI-ID 243954432]

265. Moja knjiga živali, Živali okoli nas. 1. izd. [Tržič: Učila International, 2016]. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3005-8. [COBISS.SI-ID 284754176]

266. Moja knjiga živali, Živali v divjini. 1. izd. [Tržič: Učila International, 2016]. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3004-1. [COBISS.SI-ID 284754432]

267. MORPURGO, Michael. Nežni velikan. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2016. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-94079-0-5. [COBISS.SI-ID 286291712]

268. NELSON, Jandy. I'll give you the sun. London: Walker Books, 2015. 428 str., ilustr. ISBN 978-1-4063-2649-9. ISBN 1-4063-2649-6. [COBISS.SI-ID 1111799646]
Nagrada: Printz Award, 2015
Nagrada: Josette Frank Award, 2015

269. NESS, Patrick. A monster calls. London: Walker Books, 2016. 244 str., ilustr. ISBN 978-1-4063-6585-6. [COBISS.SI-ID 21849906]

270. NOVAK KERBLER, Nina. Moj prijatelj je drugačen, (Zbirka Prijazna družba). Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-278-290-0. [COBISS.SI-ID 286130944]

271. OSKARSSON, Bárđur. Sploščeni zajec. 1. izd. Hlebce: Zala, 2016. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-12-5. [COBISS.SI-ID 286564864]

272. Ostržek, (Zbirka Pred davnimi časi ---). 1. izd. [Tržič: Učila International, 2016]. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3014-0. [COBISS.SI-ID 284832768]

273. ØVREÅS, Håkon. Super Rjavko. 1. izd. Hlebce: Zala, 2016. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-10-1. [COBISS.SI-ID 286207488]
Nagrada: Nagrada za prvenec Trollkrittet (2013)
Nagrada: Nagrada norveškega Ministrstva za kulturo (2013)
Nagrada: Nagrada Nordijskega sveta (2014)
Nagrada: Srebrno pero (2015)

274. PARR, Maria. Vafljevi srčki, (Zbirka Sinji galeb, 342). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4054-2. [COBISS.SI-ID 285940992]
Nagrada: Zilveren Griffel
Nagrada: Prix Sorcières

275. PEKLAR, Andreja. Ferdo, veliki ptič, (Gugalnica). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6970-50-1. [COBISS.SI-ID 286146816]

276. Pepelka, (Zbirka Pred davnimi časi ---). 1. izd. [Tržič: Učila International, 2016]. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3016-4. [COBISS.SI-ID 284833536]

277. Peter Pan, (Zbirka Pred davnimi časi ---). 1. izd. [Tržič: Učila International, 2016]. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3017-1. [COBISS.SI-ID 284833792]

278. POGOREVC, Pavlina. Lunin sir. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 26 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-53-3. [COBISS.SI-ID 285967616]

279. PREGELJ, Sebastijan. Duh Babujan in nepričakovana selitev, (Zbirka Miškolinke). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-272-225-8. [COBISS.SI-ID 286184192]

280. PREGL KOBE, Tatjana. Tretje slike za pesmi, pesmi za slike. Ljubljana: Edina, 2016. 22 str., ilustr. ISBN 978-961-6364-58-4. [COBISS.SI-ID 286150400]

281. PUGELJ, Breda. Želim, hočem, zmorem : dramska besedila za otroke in odrasle s posebnimi potrebami. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2016. 169 str., note. ISBN 978-961-6968-24-9. [COBISS.SI-ID 88604161]

282. Rdeča kapica, (Zbirka Pred davnimi časi ---). 1. izd. [Tržič: Učila International, 2016]. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3015-7. [COBISS.SI-ID 284833024]

283. RIGGS, Ransom. Otok nenavadnih otrok, (Zbirka Luna). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2016. 352 str., ilustr. ISBN 978-961-274-449-6. ISBN 978-961-274-448-9. [COBISS.SI-ID 286095360]

284. ROHMANN, Katrin. Jabolčni kolač in baklava ali nova domovina za Lejlo. Hoče: Skrivnost, 2016. 162 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-61-3. [COBISS.SI-ID 286482688]

285. ROWLING, J. K.. Harry Potter and the chamber of secrets, (The Harry Potter series). London [etc.]: Bloomsbury, 2016. 258 str., ilustr. ISBN 978-1-4088-4565-3. [COBISS.SI-ID 1111675742]

286. SAINT-EXUPÉRY, Antoine de. Mali princ. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3031-7. [COBISS.SI-ID 285006336]

287. SCHWENNINGER, Marion. Träume beißen nicht, (Deutsch als Fremdsprache, Niveaustufe A2, Lekturen für Jugendliche, 8). 1. Aufl. München: Hueber, 2016. 50 str., ilustr. ISBN 978-3-19-911672-1. ISBN 978-3-19-901672-4. [COBISS.SI-ID 1111614814]

288. SHIPTON, Paul. Clunk's new job, (Oxford read and imagine, Level 2). Oxford: Oxford University Press, 2014. 40 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472302-2. [COBISS.SI-ID 2194592]

289. SHIPTON, Paul. Crocodile in the house, (Oxford read and imagine, Beginner). Oxford: Oxford University Press, 2014. 24 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472228-5. [COBISS.SI-ID 2457291]

290. SHIPTON, Paul. The game, (Oxford read and imagine, Level 3). Oxford: Oxford University Press, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472332-9. [COBISS.SI-ID 21701682]

291. SHIPTON, Paul. Lost in the desert, (Oxford read and imagine, Level 4). Oxford: Oxford University Press, 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472362-6. [COBISS.SI-ID 21702706]

292. SHIPTON, Paul. Monkeys in school, (Oxford read and imagine, Level 1). Oxford: Oxford University Press, 2015. 32 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472272-8. [COBISS.SI-ID 2457547]

293. SHIPTON, Paul. Pictures from the past, (Oxford read and imagine, Level 4). Oxford: Oxford University Press, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472365-7. [COBISS.SI-ID 21701938]

294. SOMERS, Ian. Zamolčani talent. Izola: Grlica, 2016. 379 str. ISBN 978-961-244-244-6. [COBISS.SI-ID 286273024]

295. SPYRI, Johanna. Heidi, (Junge Eli Lektüren, Niveau 1). 1. Aufl. Recanati: Eli, 2015. 63 str., ilustr. 1 CD, stereo. ISBN 978-88-536-2017-0. [COBISS.SI-ID 1111648094]

296. SUHODOLČAN, Leopold. Narobe stvari v mestu Petpedi : komedija za mlade, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4374-1. [COBISS.SI-ID 286761216]

297. SUHODOLČAN, Leopold. 7 nagajivih, (Zbirka Zlata bralka, zlati bralec). Posebna, darilna izd. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2016. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-93458-6-3. [COBISS.SI-ID 285387008]

298. SUHODOLČAN, Primož. Tina and bear power : Tina Maze, a real-life fairy tale. 1st ed. Ljubljana: DZS, 2016. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0783-2. [COBISS.SI-ID 285236736]

299. ŠTEFAN, Anja. Iščemo hišico, (Zbirka Velike slikanice). 4., dopolnjeni natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. [38] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4441-0. [COBISS.SI-ID 286301184]

300. Trije prašički, (Zbirka Pred davnimi časi ---). 1. izd. [Tržič: Učila International, 2016]. 20 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3018-8. [COBISS.SI-ID 284834304]

301. 365 zgodb za lahko noč. 3. slov. izd. Zagreb: Egmont, 2016. 368 str., ilustr. ISBN 978-953-13-0502-0. [COBISS.SI-ID 285571840]

302. VANDOT, Josip. Kekec in Pehta, (Zbirka Zakladi otroštva). 3. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1786-5. [COBISS.SI-ID 277876992]

303. VIDMAR, Karmen. Pikica na obzorju. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-54-0. [COBISS.SI-ID 286404608]

304. WALLIAMS, David. Tiranska teta. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 403 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4049-8. [COBISS.SI-ID 286120960]

305. Zverinice, pozdravljene! : sedem najlepših živalskih pravljic iz Rezije, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0102-4. [COBISS.SI-ID 286111488]


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


306. À l'intérieur = Znotraj. Vojnik: Fivia, 2009. 1 video DVD (ca 83 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0856288/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 16181307]

307. L'alpagueur = V misiji pravice, (Zbirka Belmondo, 7), (Filmski klasiki). Ljubljana: A. G. Market, 2009. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0074123/?ref_=nm_flmg_wr_5. [COBISS.SI-ID 1096341342]

308. Blackmail = Izsiljevanje. Vojnik: Fivia, 2011, p 1929. 1 video DVD (ca 84 min), č-b, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0019702/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1097873502]

309. Brooklyn. Ljubljana: Cinemania group, 2016. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt2381111/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21765682]

310. Criminal = Zločinski um. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 109 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3014866/?ref_=nm_knf_t2. [COBISS.SI-ID 1111459678]

311. The death and life of Bobby Z = Smrt in življenje Bobbyja Z. Posebna izd. časnika inDirekt. Vojnik: Fivia; Ljubljana: inDirekt, 2009. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0473188/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 6513950]

312. Eddie the Eagle : based on a true story = Orel Eddie : po resnični zgodbi. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (101 min, 20 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1083452/. [COBISS.SI-ID 21795378]

313. Everybody wants some!! = Ta nora 80a. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (93 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2937696/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1111549022]

314. Eye in the sky = Nadzor z neba. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2057392/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1111581278]

315. Falsifikator = Ponarejevalec. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (90 min, 5 sek), č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2073564/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 18032946]

316. Fanny : based upon the play Fanny. Vojnik: Fivia, 2013. 1 video DVD (ca 134 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0054866/?ref_=fn_al_tt_2. [COBISS.SI-ID 5659872]

317. Futatsume no mado = Umiri vodo. Vojnik: Fivia, 2016. 1 video DVD (ca 121 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3230162/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21714226]

318. Gonin = Maščevanje jakuze. Vojnik: Fivia, 2010. 1 video DVD (ca 109 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0113194/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1097690974]

319. Grease. 2 = Briljantina. 2. Ljubljana: Karantanija, 2003. 1 video DVD (regija 2, ca 110 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0084021/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 2327869]

320. Hardcore Henry = Ponoreli Henry. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3072482/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1111464798]

321. Hrútar = Ovna. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2016. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3296658/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 8636088]
Nagrada: Cannes, 2015, zmagovalec sekcije Posebni poged; LIFFe, 2015, nagrada za najboljši film

322. Inju, la bête dans l'ombre = Inju, zver v senci. Vojnik: Fivia, 2009. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0818110/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 16225083]

323. KEREKES, Peter. Cooking history = Kuhati zgodovino : na bojišče ne moreš lačen : dokumetarni film o vojaških kuharjih. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2012. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok. http://www.cookinghistory.net/. [COBISS.SI-ID 11142196]
Nagrada: Leta 2009 dobitnik zlatega Hugota za najboljši dokumetarec

324. Knight of cups = Vitez čaš. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 113 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2101383/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1111579230]

325. Limitless = Odklenjen. Ljubljana: Karantanija cinemas, 2011. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1219289/. [COBISS.SI-ID 1098521182]

326. Le marginal = Policist na robu zakona, (Zbirka Belmondo, 12), (Filmski klasiki). Ljubljana: A. G. Market, 2009. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0085900/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1096341086]

327. Mother's Day = Materinski dan. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 113 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt4824302/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1111577438]

328. Mustang. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2016. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3966404/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21763378]

329. The neverending story = Nedokončana zgodba. Vojnik: Fivia, 2010. 1 video DVD (ca 91 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0088323/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 7105054]

330. The nightcomers = Nočni obiski. Posebna izd. Mladine. Vojnik: Fivia; Ljubljana: Mladina, 2008. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0069007/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 5321369]

331. Once in the life = Enkrat v življenju. Posebna izd. časnika inDirekt. Vojnik: Fivia; Ljubljana: Dnevnik, 2009. 1 video DVD (ca 107 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0177068/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 6550558]

332. Planet Terror = Planet terorja. Ljubljana: Cinemania group, 2007. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (Dolby digital). http://www.imdb.com/title/tt1077258/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 14707516]

333. Queen of the desert = Puščavska kraljica. Ljubljana: Cinemania group, 2016. 1 video DVD (ca 123 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1837636/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21763634]

334. Rak ti Khon Kaen = Cementery of splendour = Veličastno pokopališče. Vojnik: Fivia, 2016. 1 video DVD (ca 122), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2818654/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21712178]

335. Les rivières pourpres. 2, Les anges de l'apocalypse = Škrlatne reke. 2, (Vikend, Vikendova filmoteka, 3). Posebna izd. časnika Delo. Vojnik: Fivia; Ljubljana: Delo, 2008. 1 video DVD (ca 121 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0337103/?ref_=nv_sr_3. [COBISS.SI-ID 3308861]

336. Saul fia = Savlov sin. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2016. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3808342/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21766450]
Nagrada: Oskar, 2016 (najboljši tujejezični film)

337. Sheitan = Satan. Ljubljana: A.G.Market, 2008. 1 video DVD (regija 2)(ca 97 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0450843/?ref_=ttawd_awd_tt. [COBISS.SI-ID 14908732]

338. Suffragette = Sufražetke. Vojnik: Fivia, 2016. 1 video DVD (ca 106 min), č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3077214/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21682738]

339. Suspiria. Vojnik: Fivia, 2008. 1 video DVD (ca 98 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0076786/?ref_=sr_2. [COBISS.SI-ID 14979900]

340. La tête haute = Z dvignjeno glavo. Vojnik: Fivia, 2016. 1 video DVD (ca 120 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3791302/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21676082]

341. Trouble every day = Težave vsak dan, (18+ Šokantno!). Ljubljana: A. G. Market: InDirekt, 2009. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0204700/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 15142716]

342. The words = Ukradene besede. Vojnik: Fivia, 2013. 1 video DVD (ca 102 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1840417/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 16992562]

343. X-Men, Apocalypse = Možje X, Apokalipsa. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (138 min, 2 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3385516/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1111658590]


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


344. Pat & Mat 5 = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna] : [mojstra, ki vse pokvarita, ponovno v akciji!], (Animirana serija). [Kranj]: Media film, [2005]. 1 video DVD (56 min, 15 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 11372850]

345. Pat & Mat = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna, Žar], (Animirana serija). Šenčur: Media film, 2010. 1 video DVD (ca 66 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096929886]

346. Pat & Mat = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna], Bazen, (Animirana serija). [Šenčur]: Media film, [2010], p 2003, 2004. 1 video DVD (60 min, 18 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 14361138]

347. Pat & Mat = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna], Delavnica, (Animirana serija). Šenčur: Media film, 2010. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 14484530]

348. Pat & Mat = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna], Garaža, (Animirana serija). Šenčur: Media film, 2010. 1 video DVD (ca 66 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1096400222]

349. Pat & Mat = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna], Mojstra, (Animirana serija). [Šenčur]: Media film, [2010], p 2002, 2003. 1 video DVD (53 min, 24 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 14484274]

350. Pat & Mat = --- A je to! : [najbolj neumna, nerodna in zabavna], Problem, (Animirana serija). [Šenčur]: Media film, 2010. 1 video DVD (62 min, 58 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 14681906]

351. Pat & Mat = --- A je to!, Mojstra praznujeta novo leto. Posebna novoletna izd. Šenčur: Media film, [2011]. 1 video DVD (ca 180 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0841929/. [COBISS.SI-ID 1098507870]

352. Ratchet & Clank = Ragljač in Žvenko. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2865120/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1111549278]

353. Yoohoo & prijatelji. 1, Kdo bo prvi našel vodo. Ljubljana: Menart Records, 2011. 1 video DVD (ca 75 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1499083]

354. Yoohoo & prijatelji. 2, Ujemi zeleno seme. Ljubljana: Menart Records, 2011. 1 video DVD (ca 75 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 259847936]

355. Yoohoo & prijatelji. 3, Skrivnostna piramida. Ljubljana: Menart Records, 2011. 1 video DVD (ca 75 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 259849216]


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


356. ABRAM, David. Myanmar (Burma), (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 256 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2412-0950-9. [COBISS.SI-ID 21929525]

357. AMALIETTI, Peter. Kar je res, je res : o Sloveniji in Slovencih v presežkih in presežnikih : [od prazgodovine do leta 1600], (Zbirka Odkrivamo Slovenijo). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-83-1. [COBISS.SI-ID 286018560]

358. BEDRAČ, Marjetka, BLAGAIĆ JANUŠKA, Tea. Vid Morpurgo in njegov čas : [katalog : Center judovske kulturne dediščine Sinagoga Maribor, 14. 6. - 5. 9. 2016]. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2016. 33 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 87349249]

359. BERNHARDSON, Wayne, MCGARVEY, Declan, SCHRECK, Kristina. Chile and Easter Island, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 344 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2411-9842-1. [COBISS.SI-ID 12120606]

360. BLACKER, Maryanne. Peru, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 348 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2412-0944-8. [COBISS.SI-ID 21929269]

361. REZAR, Anže, MAJDIČ, Viktor, DREŠČEK, Terezija, RATAJ, Jože. Blagovna. Blagovna: Krajevna skupnost, 2015. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-285-097-5. [COBISS.SI-ID 282690560]

362. BOUSFIELD, Jonathan, WILLIS, Matt. Bulgaria, (Eyewitness travel). London [etc.]: Dorling Kindersley, 2014. 284 str., ilustr., zvd., načrti. ISBN 978-1-40932-917-6. [COBISS.SI-ID 57499746]

363. BOUSFIELD, Jonathan, WILLIS, Matthew. Eastern and Central Europe, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 640 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4093-7134-2. [COBISS.SI-ID 21931317]

364. BURKE, Andrew, MAXWELL, Virginia, SHEARER, Iain. Iran, (Lonely planet). 6th ed. Footscray (Vic.); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2012. 375 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74179-152-5. [COBISS.SI-ID 2768612]

365. Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-67-8. [COBISS.SI-ID 286054144]

366. DARWIN, Charles. Avtobiografija Charlesa Darwina. Šmarješke Toplice: Stella, 2016. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-246-591-9. ISBN 978-961-246-590-2. [COBISS.SI-ID 286126592]

367. DEŽMAN, Jože. SLO 25 let : Republika Slovenija 25 let - enotni v zmagi. [Ljubljana]: Družina, [2016]. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 40056621]

368. DRAGIČEVIĆ, Peter, MARIC, Vesna. Montenegro, (Lonely planet). 2nd ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2013. 191 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74179-602-5. [COBISS.SI-ID 1102903134]

369. Edinburgh : pocket guide, (DK Eyewitness travel, Pocket map & guide). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 64 str., [1] zganj. zvd., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4093-7051-2. [COBISS.SI-ID 21934133]

370. FLISAR, Evald. Pogovori z Evaldom Flisarjem. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016. 223 str. ISBN 978-961-6970-49-5. [COBISS.SI-ID 285951232]

371. GARWOOD, Duncan, BLASI, Abigail. Rome : top sights, authentic experiences, (Lonely planet). 1st ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2016. 258 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-78657-016-1. [COBISS.SI-ID 1111646558]

372. GASPARI, Andrej. Voda v rimski Emoni : razvoj vodooskrbe in komunalne infrastrukture v rimskih mestih: primer kolonije Julije Emone = Water in Roman Emona : development of the water supply system and communal infrastructure of Roman cities: the case of Colonia Iulia Emona. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: = Museum & Galleries of Ljubljana, 2016. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-50-3. [COBISS.SI-ID 284466176]

373. GRAHAM, Jane. Copenhagen, (Pocket Rough guides). 2nd ed. London; New Delhi: Rough Guides, 2016. 143 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-24123-853-0. [COBISS.SI-ID 26454583]

374. GRDINA, Igor. Vozli zgodovine in spomina : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 26). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2016. 100 str. ISBN 978-961-6554-38-1. [COBISS.SI-ID 285376768]

375. HUDELJA, Niko. Nemško-slovenski zgodovinski slovar. 2., razširjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 1091 str. ISBN 978-961-237-841-7. [COBISS.SI-ID 285341440]

376. HUMPHREYS, Andrew. Beijing : [your guide to the 10 best of everything], (DK Eyewitness travel, Top 10). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 128 str., ilustr. ISBN 978-0-2410-0787-7. [COBISS.SI-ID 21932085]

377. "Kar ustvariš ostane. Svetu cvet. Tebi rane." : Vinko Möderndorfer - učitelj, politik in raziskovalec, (Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 41). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 395 str., ilustr. ISBN 978-961-237-846-2. [COBISS.SI-ID 285940480]

378. KNIFIC, Timotej, NABERGOJ, Tomaž. Srednjeveške zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2016. 239 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6981-04-0. [COBISS.SI-ID 284712192]

379. KOS, Dušan. Zgodovina morale, (Thesaurus memoriae, Dissertationes, 10; 12). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015-2016. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-254-840-7. ISBN 978-961-254-921-3. [COBISS.SI-ID 281931264]

380. KOVAČ, Franc. Od Radane vasi do Ponikve : avtobiografski zapisi. Uniše: samozal., 2016. 160 str. ISBN 978-961-283-542-2. [COBISS.SI-ID 283087360]

381. KRALJ BERVAR, Sonja. Moje izrazno sredstvo so roke : umetniška pot Marka Muniha. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2015. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-261-405-8. [COBISS.SI-ID 281653248]

382. KRAMBERGER, Marijan. Kdo sem bil. 1. natis. Maribor: Založba Pivec, 2016. 193 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6968-64-5. [COBISS.SI-ID 88402945]

383. KREŽE, Karmen. Pozdrav iz Žalca. Žalec: Mestna skupnost, 2016. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-285-370-9. [COBISS.SI-ID 285730816]

384. KRIŽ, Borut, STIPANČIĆ, Petra. Tisočletna nekropola : 30 let zavarovalnih arheoloških izkopavanj na Kapiteljski njivi v Novem mestu = A thousand-year necropolis : 30 years of archaeological rescue excavations at Kapiteljska njiva in Novo mesto. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2016. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-6306-52-2. [COBISS.SI-ID 283081728]

385. LE NEVEZ, Catherine, PITTS, Christopher, WILLIAMS, Nicola. Paris : top sights, authentic experiences, (Lonely planet). 1st ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2016. 258 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-78657-015-4. [COBISS.SI-ID 1111646814]

386. FILOU, Emilie. London : top sights, authentic experiences, (Lonely planet). 1st ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2016. 258 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-78657-013-0. [COBISS.SI-ID 1111647582]

387. MCGARVEY, Declan, SCHULTZ, Jonathan. Buenos Aires : [your guide to the 10 best of everything], (DK Eyewitness travel, Top 10). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 128 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2410-0798-3. [COBISS.SI-ID 21932597]

388. NEVILLE-HADLEY, Peter, BEDFORD, Donald, KNOWLES, Christopher. Beijing & Shanghai, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2016. 236 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-2411-9676-2. [COBISS.SI-ID 26249527]

389. Odkrij Slovenijo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4277-5. [COBISS.SI-ID 285942016]

390. PETRU, Simona. Ujeti v čas : epizodični spomin in razvoj modernega mišljenja, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-237-844-8. [COBISS.SI-ID 285771520]

391. KRAMBERGER, Taja, BABŠEK, Jana. Politika memorije in pozabe, načini izročila in interpretacije : zbornik mednarodnega simpozija ob 70-letnici osvoboditve koncentracijskega Taborišča Ljubelj, ki je potekal v Tržiškem muzeju, 11. in 12. junija 2015 = The politics of memory and oblivion, modes of transmission and interpretation : proceedings of the symposium coinciding with the 70th anniversary of the Ljubelj/Loibl camp liberation, held 11-12 June 2015 at Tržic Museum, Tržic, Slovenia. 1. izd. Tržič: Tržiški muzej, 2016. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-92838-5-1. [COBISS.SI-ID 285099776]

392. PRIMI, Michele. Legende rokenrola : odšli so pred svojim časom in se vzpeli med zvezde. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 310 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4296-6. [COBISS.SI-ID 285860096]

393. PUNCER, Franc. Gospod je bil z menoj : iz spisov Franca Puncerja. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 293 str. ISBN 978-961-278-288-7. [COBISS.SI-ID 286089984]

394. RICE, Christopher, RICE, Melanie. Moscow, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 264 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4093-7005-5. [COBISS.SI-ID 25340215]

395. SPRINGSTEEN, Bruce. Born to run. London [etc.]: Simon & Schuster, 2016. XII, 510 str., [16] str. pril. ISBN 978-1-4711-5779-0. ISBN 1-4711-5779-2. [COBISS.SI-ID 1111759710]

396. ST. LOUIS, Regis, BONETTO, Cristian, O'NEILL, Zora. New York City : top sights, authentic experiences, (Lonely planet). 1st ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2016. 258 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-78657-014-7. [COBISS.SI-ID 1111647070]

397. SYMINGTON, Andy, DAVIES, Sally, ST. LOUIS, Regis. Barcelona : top sights, authentic experiences, (Lonely planet). 1st ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet Publications, 2016. 258 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-78657-012-3. [COBISS.SI-ID 1111647838]

398. SYMINGTON, Martin. Portugal, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London: Dorling Kindersley, 2016. 480 str., ilustr., zvd. ISBN 978-0-24120-828-1. [COBISS.SI-ID 11997087]

399. TORRI, Monica. Milan & the lakes, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 248 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4093-6960-8. [COBISS.SI-ID 1108314974]

400. WITKOWSKA, Monika, HALD, Joanna. Denmark, (Eyewitness travel). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 320 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4093-7056-7. [COBISS.SI-ID 8438673]

401. ZATKO, Martin. Seoul : [your guide to the 10 best of everything], (DK Eyewitness travel, Top 10). Reprinted with revisions. London [etc.]: Dorling Kindersley, 2015. 128 str., ilustr. ISBN 978-0-2410-0753-2. [COBISS.SI-ID 21931829]

402. ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Prvi učitelji popolne Medicinske fakultete v Ljubljani po letu 1945 : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije: Društvo Mohorjeva družba, 2012. 317 str., Ilustr. ISBN 978-961-278-010-4. [COBISS.SI-ID 260812288]

403. Žalec : v objemu zelenega zlata = in the land of green gold. [2. ponatis]. [Žalec: ZKŠT, 2016]. [23] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 286629632]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam