skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

januar 2015COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 


0 SPLOŠNO


1. GUMZEJ, Roman. Logistika in e-poslovanje. Celje: Fakulteta za logistiko, 2013. XIV, 130 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6562-88-1. http://fl.uni-mb.si/knjiznica/wp-content/uploads/2013/12/Gumzej_Logistika-in-e-poslovanje.pdf. [COBISS.SI-ID 270214912]

2. GUMZEJ, Roman. Računalništvo in informatika v logistiki. Celje: Fakulteta za logistiko, 2013. XIX, 195 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6562-86-7. http://fl.uni-mb.si/knjiznica/wp-content/uploads/2013/12/Gumzej_Ra%C4%8Dunalni%C5%A1tvo-in-informatika-v-logistiki.pdf. [COBISS.SI-ID 270213888]

3. Sledi v času : Knjižnica Makse Samsa 1964-2014. Ilirska Bistrica: Knjižnica Makse Samsa, 2014. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-281-603-2. [COBISS.SI-ID 276256512]

4. Lobiranje v Sloveniji : poziv k transparentnemu in etičnemu lobiranju. 1. natis. Ljubljana: Transparency International Slovenia: = Društvo Integriteta, 2014. 50 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-93255-3-7. [COBISS.SI-ID 276621568]

5. MARKOVIĆ, Ivan. Mestna knjižnica Koper : nastanek in razvoj Mestne knjižnice v Kopru = Biblioteca civica Capodistria : genesi e sviluppo della Biblioteca civica di Capodistria, (Bibliotheca iustinopolitana, n. 5). 1. izd. Koper: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja = Capodistria: Biblioteca centrale Srečko Vilhar, 2014. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-90476-9-9. [COBISS.SI-ID 276670720]

6. SMODEJ, Vera, KOMPOLŠEK, Melita. Ekonomika organizacije. 1. izd. Novo mesto: Šolski center, 2014. 286 str., ilustr. ISBN 978-961-6496-34-6. [COBISS.SI-ID 276109568]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


7. BALL, Pamela. Velika sanjska knjiga. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 410 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3519-7. [COBISS.SI-ID 275716864]

8. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Teorije v razvojni psihologiji. 3. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 108 str. ISBN 978-961-253-164-5. [COBISS.SI-ID 276655104]

9. CREME, Benjamin. Prebujanje človeštva. Kranj: Share Slovenija, 2014. 137 str. ISBN 978-961-92724-5-9. [COBISS.SI-ID 276144128]

10. DE BONO, Edward. Enostavnost v razmišljanju : [začnite razmišljati hitreje in jasneje]. Maribor: Rotis, 2014. 296 str. ISBN 978-961-6127-44-8. [COBISS.SI-ID 276756992]

11. DEBEVC, Maja. Moč ljubezni. Kresnice: Divinum cor, 2014. 182 str. ISBN 978-961-93756-0-0. [COBISS.SI-ID 276393728]

12. DOLINAR, Sandi. Priročnik življenja : [Božja pot razodetja]. Kranj: QMI SD, 2014. 359 str., ilustr. ISBN 978-961-281-637-7. [COBISS.SI-ID 276678912]

13. HORVAT, Sebastian. Ljubezen ali dandanašnja farsa. 1. natis. Ljubljana: Alter Vision, 2014. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-281-530-1. [COBISS.SI-ID 275302912]

14. KALIŠNIK, Varja. Bela v ljubezni : pot do izpolnjujočega partnerskega odnosa, (Zbirka Ogledalo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 334 str. ISBN 978-961-01-3314-8. [COBISS.SI-ID 276873728]

15. KIERKEGAARD, Soren. Krščanski (na)govori, (Zbirka Religiozna misel, 31). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 309 str. ISBN 978-961-278-164-4. [COBISS.SI-ID 275714304]

16. KOJEVE, Alexandre. Tiranija in modrost in drugi spisi, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2014. 153 cm. ISBN 978-961-257-062-0. [COBISS.SI-ID 275649792]

17. MIDDLETON, Kate. Stres : kako se ga znebimo, (Zbirka Ogledalo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3489-3. [COBISS.SI-ID 276378624]

18. MILLBURN, Joshua Fields, NICODEMUS, Ryan. Minimalizem : živeti s smislom. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3524-1. [COBISS.SI-ID 276767488]

19. ŽMAHAR, Cristy. Nebesa pripovedujejo : [22 čudežnih zgodb, ki so človeštvu razkrile skrivnosti življenja] : [22 razbranih šifer, ki so s svojimi smisli začrtale nove možnosti njegove prihodnosti]. 1. natis. Ivančna Gorica: Potovanje duše, 2014. 364 str. ISBN 978-961-93171-8-1. [COBISS.SI-ID 276596736]


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


20. AL-GHAZALI. Rešitelj iz zablode = Al-Munqid min ad-dalal, (Knjižna zbirka KUD Logos, 43). Ljubljana: KUD Logos, 2014. 159 str. ISBN 978-961-6519-80-9. [COBISS.SI-ID 275268352]

21. ARMOUR, Michael Carl. Sveto pismo za mlade bralce. Vienna: Eastern European Mission, 2014. 262 str., ilustr. ISBN 978-1-936479-62-7. [COBISS.SI-ID 19331125]

22. BAUER, Thomas. Kultura dvoumnosti : drugačna zgodovina islama, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2014. 402 str., ilustr. ISBN 978-961-260-080-8. [COBISS.SI-ID 276544512]

23. BEŠKER, Inoslav. Iza vatikanskih zidina. Zagreb: EPH Media, 2013. 191 str. ISBN 978-953-338-043-8. [COBISS.SI-ID 19299893]

24. BOBIČ, Pavlina. Vojna in vera : katoliška cerkev na Slovenskem, 1914-1918 : [znanstvena monografija]. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Društvo Mohorjeva družba, 2014. 261 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-278-154-5. [COBISS.SI-ID 274843136]

25. ROT, Andrej. Apologija altruizma : (ali kako preseči sebičnost) : Misijonski zavod v Buenos Airesu : ob stoletnici rojstva Franca Sodje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-241-866-3. [COBISS.SI-ID 276173824]


3 DRUŽBENE VEDE.


26. ČERNE OVEN, Petra, PREDAN, Barbara, KENDA, Boštjan Botas. Oblikovanje je povsod okoli nas = Design is all around us : 30 let oblikovanja na ALUO = 30 years of design at ALUO : [1984-2014]. Ljubljana: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: = Academy of Fine Arts and Design, 2014. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-93514-3-7. [COBISS.SI-ID 275579392]

27. AMBROŽ, Matjaž. Storilstvo in udeležba v kazenskem pravu. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-247-299-3. [COBISS.SI-ID 277090048]

28. CERAR, Miro. Kako sem otrokom razložil demokracijo, (Zbirka Najst). 1. dopolnjena izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-282-086-2. [COBISS.SI-ID 276025600]

29. CERAR, Miro. Svet smo mi 8, Učbenik za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0507-4. [COBISS.SI-ID 274557184]

30. ČUK, Katarina. Naša brezčasna narava. 1. natis. Tenetiše: Fullblissliving, 2014. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-93418-3-4. [COBISS.SI-ID 275724544]

31. 20 let Zakona o varuhu človekovih pravic : 1993-2013. Ljubljana: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2013. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-93381-2-4. [COBISS.SI-ID 270660864]

32. Enzyklopädie des Märchens : Handwörterbuch zur historischen und vergleichenden Erzählforschung. Berlin; New York: W. de Gruyter, 1975-<2014>. Zv. <1-14>. ISBN 3-11-006781-1. ISBN 3-11-005805-7. ISBN 3-11-006771-4. ISBN 3-11-006912-1. ISBN 3-11-006913-X. ISBN 3-11-007202-5. ISBN 3-11-008091-5. ISBN 3-11-007580-6. ISBN 3-11-007928-3. ISBN 3-11-008092-3. ISBN 3-11-008201-2. ISBN 3-11-008296-9. ISBN 3-11-008317-5. ISBN 3-11-008544-5. ISBN 3-11-009566-1. ISBN 3-11-009568-8. ISBN 3-11-009569-6. ISBN 3-11-009570-X. ISBN 3-11-010588-8. ISBN 3-11-010591-8. ISBN 3-11-010592-6. ISBN 3-11-011763-0. ISBN 3-11-011760-6. ISBN 3-11-011761-4. ISBN 3-11-011762-2. ISBN 3-11-013478-0. ISBN 3-11-013165-X. ISBN 3-11-013476-4. ISBN 3-11-013477-2. ISBN 3-11-014339-9. ISBN 3-11-014336-4. ISBN 3-11-014337-2. ISBN 3-11-014338-0. ISBN 3-11-015453-6. ISBN 3-11-015450-1. ISBN 3-11-015451-X. ISBN 3-11-015452-8. ISBN 3-11-016841-3. ISBN 3-11-016838-3. ISBN 3-11-016839-1. ISBN 3-11-016840-5. ISBN 3-11-017560-6. ISBN 3-11-017561-4. ISBN 3-11-017562-2. ISBN 3-11-018594-6. ISBN 978-3-11-019094-6. ISBN 978-3-11-019933-8. ISBN 978-3-11-020628-9. ISBN 978-3-11-022154-1. ISBN 978-3-11-023767-2. ISBN 978-3-11-026626-9. ISBN 978-3-11-029487-3. ISBN 978-3-11-040243-8. [COBISS.SI-ID 24228864]

33. GALE, Špela. Nekaj ščepcev podatkov o hrani, (Zbirka Brošure). Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2014. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-239-315-1. [COBISS.SI-ID 276826112]

34. LAČEN-BENEDIČIČ, Irena. Gozdovi Kranjske industrijske družbe. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2014. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6467-36-0. [COBISS.SI-ID 276607232]

35. Inovativno poučevanje naravoslovja in spodbujanje naravoslovne pismenosti v osnovni in srednji šoli. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2014. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-253-165-2. http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/2603. [COBISS.SI-ID 276248576]

36. Kdo so narodne manjšine v Sloveniji : zbornik skupine avtorjev. 1. izd. Ljubljana: Zveza zvez kulturnih društev narodov in narodnosti nekdanje SFRJ v Sloveniji, 2014. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-281-619-3. [COBISS.SI-ID 276424960]

37. KERŠMANC, Ciril. Preslepitve na meji in onkraj pregona : analiza poslovnih goljufij in zlorab položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti v pravosodni praksi. 1. natis. Ljubljana: Ius software, GV založba, 2014. 408 str., ilustr. ISBN 978-961-247-291-7. [COBISS.SI-ID 276382976]

38. KLEMPERER, Victor. LTI - Lingua Tertii Imperii : (Govorica tretjega rajha) : filologova beležnica, (Rdeča zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2014. 420 str. ISBN 978-961-257-063-7. [COBISS.SI-ID 276232192]

39. KUMER, Marko. Mali besednjak kamniške industrije : kam so šle vse fabrike?. Kamnik: Medobčinski muzej, 2014. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6599-25-2. [COBISS.SI-ID 275215360]

40. Lessons learned for the European Union : a reflection on stronger co-operation in the Western Balkans for a better European future : selected proceedings of the events organised by the AcadEU in the period 2013-2014. Ljubljana: Faculty of Social Sciences, 2014. 269 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-709-2. [COBISS.SI-ID 276845056]

41. PEČOVNIK-BALON, Breda, KRAJNC, Ivan. Deset let Medicinske fakultete Univerze v Mariboru : nastanek in delovanje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru - stičišče skozi čas prehojenih poti na področju izobraževanja v medicini v Mariboru. Maribor: Medicinska fakulteta, 2014. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-58-0. [COBISS.SI-ID 80058369]

42. PILJUŠIČ, Miroslav. Po vetru usode na vzhod : (kronika Slovencev v Timoški krajni). Zaječar: Qwerty, 2014. 264 str., ilustr. ISBN 978-86-84265-36-6. [COBISS.SI-ID 205126668]

43. ROSIN, Hanna. Kraj muškaraca i uspon žena, (Biblioteka Ambrozija, knj. 402). Zagreb: V.B.Z., 2014. 223 str. ISBN 978-953-304-674-7. [COBISS.SI-ID 19335477]

44. 20 let delovanja Varuha človekovih pravic RS : 1994-2014. Ljubljana: Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2014. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-93381-3-1. [COBISS.SI-ID 276811264]

45. ŠTEFANČIČ, Marcel. Kdor prej umre, bo dlje mrtev : eseji o Sloveniji, Slovencih in svetu v času krize, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2014. 222 str. ISBN 978-961-6954-01-3. [COBISS.SI-ID 276110592]

46. VARANELLI, Luigi. Pogodbeno pravo. 1, Temeljna načela in subjekti pogodbenega razmerja. 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2014. 350 str. ISBN 978-961-247-282-5. [COBISS.SI-ID 273998336]

47. Veking d. o. o. : 20 let : 1992-2012. Celje: Veking, 2012. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19253813]

48. Zbornik Vzgoja za enake možnosti spolov. Ravne na Koroškem: Gimnazija, 2010. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-91678-4-7. [COBISS.SI-ID 252583936]


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


49. PAVLIČ, Gregor, KAVKA, Dušan, RUGELJ, Marina, ŠPAROVEC, Janez. Linea nova : matematika za gimnazije. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-241-547-1. [COBISS.SI-ID 265803264]

50. Matematične naloge raziskave TIMSS, (Zbirka Izsledki raziskave TIMSS 2011, zv. 4). 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-270-123-9. http://193.2.222.157/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=17. [COBISS.SI-ID 265221120]

51. MEDEN, Anton, GOLOBIČ, Amalija. Zgradba in lastnosti trdnin : vaje. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-12-9. [COBISS.SI-ID 276155392]

52. MORAVEC, Primož. Rešene naloge iz matematike : [zbirka nalog]. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-08-2. [COBISS.SI-ID 276155648]

53. Naravoslovne naloge raziskave TIMSS, (Zbirka Izsledki raziskave TIMSS 2011, zv. 3). 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2013. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-270-124-6. http://193.2.222.157/Sifranti/InternationalProject.aspx?id=17. [COBISS.SI-ID 265185280]

54. PETRIČEK, Saša, PERDIH, Franc, DEMŠAR, Alojz. Vaje iz anorganske kemije za visokošolski strokovni študij kemijske tehnologije. 3. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-19-8. [COBISS.SI-ID 275969536]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


55. AGUS, David. Kratek vodnik za dolgo življenje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2418-7. ISBN 978-961-00-2422-4. [COBISS.SI-ID 276727808]

56. Alkohol v Sloveniji : trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko. 2. natis. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-19-1. [COBISS.SI-ID 275359488]

57. AMALIETTI, Peter. Na zdravje! : kaj lahko za svoje zdravje storite sami, (Zbirka Romanje k sebi). 1. ponatis. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2007. 262 str. ISBN 978-961-6654-08-1. [COBISS.SI-ID 239679744]

58. Babybook, Moj otrok v vrtcu : priročnik za moderne starše, ki hočejo vedeti več. Ljubljana: Mladinski mediji, 2014. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 276989184]

59. BEZ, David. Ljubim solate : pripravimo zdrav in okusen obrok v pičlih 20 minutah ali manj. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 299 str., fotogr. ISBN 978-961-01-3377-3. [COBISS.SI-ID 274673152]

60. Delavnica Od tehnološke zrelosti do skladiščenja žit in stročnic, Ljubljana, 27. november 2014. Izvlečki predavanj. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, 2014. 23 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6275-46-0. [COBISS.SI-ID 276670208]

61. Divjad in lovstvo, (Zlatorogova knjižnica, 37). 1. izd. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2012. 631 str., ilustr. ISBN 978-961-91731-8-3. [COBISS.SI-ID 263932416]

62. DORIA, Julia. Samooskrbni organski vrt : priročnik za sonaravno eko vrtnarjenje. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2014. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-26-5. [COBISS.SI-ID 274465536]

63. Energetska pismenost : osrednja načela in temeljne usmeritve za izobraževanje o energiji. [Maribor: RAZ:UM], [2014]. 19 str., ilustr. http://www.en-lite.si/static/uploaded/htmlarea/Energy_Literacy_SLO_pages_LR.pdf. [COBISS.SI-ID 19250741]

64. ESSELSTYN, Caldwell B.. Preprečite in odpravite srčnožilne bolezni : koronarna srčna bolezen, angina pektoris, povišan krvni tlak, povišana raven holesterola. 1. izd. Škofja Loka: Planet, 2014. 333 str., ilustr. ISBN 978-961-93393-8-1. [COBISS.SI-ID 276866816]

65. GOLUB, Zdenka, REPIČ, Jožica. Čebelica Julija : sožitje je naša prihodnost. Grosuplje: Grafis trade, 2014. 40 str., fotogr. ISBN 978-961-6401-95-1. [COBISS.SI-ID 276900096]

66. DEU, Živa. Gradimo za jutri : priročnik za trajnostno gradnjo s katalogom ponudnikov. Kobarid: Posoški razvojni center, 2014. 1 mapa, ilustr., načrti. ISBN 978-961-93729-0-6. [COBISS.SI-ID 275572224]

67. GUMZEJ, Roman. Informacijska podpora logističnim sistemom. Celje: Fakulteta za logistiko, 2013. XV, 219 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6562-90-4. http://fl.uni-mb.si/knjiznica/wp-content/uploads/2013/12/Gumzej_Informacijska-podpora-logističnim-sistemom.pdf. [COBISS.SI-ID 270215680]

68. KORENC-LAFER, Jeanette. Refleksoterapija dlani in zob. 1. izd. Ljubljana: Studio 37, 2014. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-92893-1-0. [COBISS.SI-ID 275625472]

69. LYSEBETH, André van. Prânajâma - dinamika dihanja. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979. 272 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 20922368]

70. Zbornik referatov 54. mednarodnega livarskega posvetovanja, Portorož 2014 = Conference proceedings. Ljubljana: Društvo livarjev Slovenije [etc.], 2014. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-93723-0-2. [COBISS.SI-ID 18108694]

71. 54th International Foundry Conference Portorož 2014, 17.-19. september 2014. Zbornik referatov [sic] 54. mednarodnega livarskega posvetovanja, Portorož 2014 = Conference proceedings. Ljubljana: Društvo livarjev Slovenije, 2014. 94 str. [COBISS.SI-ID 275456000]

72. MOSLEY, Michael, SPENCER, Mimi. Dieta 5 : 2 : shujšajte, ostanite zdravi in živite dlje s preprosto metodo vmesnega posta. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 214 str. ISBN 978-961-01-3543-2. [COBISS.SI-ID 276787456]

73. MOŽINA, Klemen. Grafični materiali : vaje. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2013. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-6900-02-7. [COBISS.SI-ID 265654016]

74. Podpora pozitivnemu vedenju : strokovno gradivo : zbornik posveta. 1. natis. Ljubljana: Društvo Downov sindrom Slovenija: Pedagoški inštitut: Center Janeza Levca, 2014. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-270-216-8. [COBISS.SI-ID 276322560]

75. PREZELJ, Tea. Stezice do zdravja : priročnik za zdravo življenje. 1. izd. Radovljica: Eko alternativa, 2014. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-281-588-2. [COBISS.SI-ID 276551680]

76. Revitalizacija rabe opuščenih kmetijskih zemljišč s sonaravnimi načini reje in zdravstveno varstvo živali : mednarodna delavnica za študente = Revitalization of abandoned agricultural land using sustainable farming method and animal health : international workshop for student, 19th - 21 st June, 2014, University of Ljubljana, Veterinary Faculty Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Veterinary Faculty, 2014. 41 str., Ilustr. ISBN 978-961-6199-66-7. http://www.bf.uni-lj.si/fileadmin/users/1/agronomija/Katedra/Delavnica_Revital_2014.pdf. [COBISS.SI-ID 274365440]

77. RIJAVEC, Tatjana. Tekstilne surovine, Osnove. 2. izd. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za tekstilstvo, 2014. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-6045-13-1. [COBISS.SI-ID 274196224]

78. Zbornik predavanj in izvlečkov prostih tem = Book of proceedings and abstracts. Ljubljana: Združenje endokrinologov Slovenije pri Slovenskem zdravniškem društvu: Slovensko osteološko društvo, 2014. 252 str., ilustr. ISBN 978-961-91692-7-8. [COBISS.SI-ID 275337216]

79. Vidni beton : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2014. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-93671-0-0. [COBISS.SI-ID 273849600]

80. STAM, Jan Jacob. Polja skritih povezav v organizacijskih sistemih : delo s sistemskimi organizacijskimi postavitvami. 1. izd. Ljubljana: samozal. N. Čebulj, 2014. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-283-153-0. ISBN 978-961-283-154-7. [COBISS.SI-ID 276171264]

81. GORNIK BUČAR, Dominika, PRISLAN, Peter, PIŠKUR, Mitja, SATTLER, Peter, JURNJAK, Višnja. Stanje primarne lesnopredelovalne industrije v jugovzhodni Evropi. Ljubljana: Silva Slovenica, Gozdarski inštitut Slovenije, 2014. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-6425-80-3. [COBISS.SI-ID 276334080]

82. STARC, Radovan. Projekt Hujšanje : dieta Radovana Starca. 1. natis. Žirovnica: Medium, 2014. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-6895-09-5. [COBISS.SI-ID 276595712]

83. Zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu, 2014. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-93179-6-9. [COBISS.SI-ID 276455424]

84. ŠEGA, Matija. Recepti za uporabo aloje arborescens : z izkušnjami uporabnikov. 1. natis. Novo mesto: Fruktus, 2015. 101 str. ISBN 978-961-281-689-6. [COBISS.SI-ID 277291520]

85. BAUER, Martin, PAHOR, Majda, DOMAJNKO, Barbara, ERŽEN, Irena, FERFILA, Nevenka, FURLAN, Maja, KAVČIČ, Matic, PREMIK, Marjan, RUGELJ, Darja, STARC, Tina, ZAKŠEK, Teja, TOMŠIČ, Marija, UREK, Mojca, VETTORAZZI, Renata, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana. Zavezniki za zdravje : medpoklicno sodelovanje v zdravstvenih timih. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2014. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-56-9. [COBISS.SI-ID 276708096]

86. GROM, Jože, HOSTNIK, Peter, BARLIČ-MAGANJA, Darja, TOPLAK, Ivan, MALOVRH, Tadej, GRILC FAJFAR, Aleksandra, RIHTARIČ, Danijela, KUHAR, Urška, JENČIČ, Vlasta, JAMNIKAR CIGLENEČKI, Urška, PIRŠ, Tina. Zbornik ob 50 letnici Virološkega laboratorija. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2014. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6199-69-8. [COBISS.SI-ID 276355584]


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


87. BOŽIČ, Stipe. K2 - zmagoslavje in tragedija, (Zbirka Tridvaena, knj. 7). 1. izd. Ljubljana: V.B.Z., 2014. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6468-80-0. [COBISS.SI-ID 276288512]

88. CERKVENIK, Franc Branko. Kulturna dediščina : cerkvica sv. Helene na Gradišču pri Divači, z dragocenimi srednjeveškimi freskami (1490), delo istrskega mojstra Janeza iz Kastva. Divača: Občina; Škocjan: Park Škocjanske jame, 2014. [8] str., ilustr. ISBN 978-961-6490-36-8. [COBISS.SI-ID 275623936]

89. COULSON, Sheila. Postanite umetnik : v 15 preprostih lekcijah : kako se postopoma in ob pomoči 600 fotografij naučite grafitnih in pastelnih tehnik risanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3433-6. [COBISS.SI-ID 274477568]

90. PAVLI, Špela. Digitalbigscreen 2014, Delavski dom Trbovlje. Trbovlje: Delavski dom, 2014. 5 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19252021]

91. DORIA, Živa Viviana. Učimo se risati zimske motive, (Zbirka Ustvarjajmo skupaj). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2014. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-29-6. [COBISS.SI-ID 275634432]

92. GNAMUŠ, Gustav, MIKUŽ, Jure. Gustav Gnamuš : [dela na papirju : Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, Kranj, 3. december 2014 do 27. januar 2015 ]. Kranj: Zavod za turizem, 2014. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-6815-04-8. [COBISS.SI-ID 276749824]

93. HOFMAN, Ana. Glasba, politika, afekt : novo življenje partizanskih pesmi v Sloveniji, (Zbirka Kulturni spomin). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 185 str., [8] str. pril., ilustr., note. ISBN 978-961-254-739-4. [COBISS.SI-ID 276198144]

94. BRAJDIH, Tjaša, BULAT, Ana, DOBRAVEC, Mateja, PODRŽAJ, Kaja, SIMONETA, Jasna, ŠLEBIR, Suzana, VOGRIN, Vesna. Hudo preprosto : domiselni nasveti, hitri recepti in ljubke ideje. Kamnik: PKDV, svetovanje, 2014. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-281-610-0. [COBISS.SI-ID 276335872]

95. Interpretacije dediščine, (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 48). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2014. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-6775-16-8. [COBISS.SI-ID 275968512]

96. ISSERLIS, Steven. Kje je pristala Beethovnova obara. 1. natis. Nova Gorica: Mednarodno kulturno društvo Soglasje, 2014. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-93187-1-3. [COBISS.SI-ID 273953792]

97. JODIDIO, Philip. Cabins = Hütten = Cabanes. Cologne: Taschen, cop. 2014. 463 str., ilustr., zvd., načrti. ISBN 978-3-8365-5026-0. [COBISS.SI-ID 3114372]

98. JURAK, Anka. Slike. [S. l.: samozal. A. Jurak], [2014]. 72 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 19252533]

99. KESLOWITZ, Steven. The world according to the Simpsons : what our favorite TV family says about life, love and the pursuit of the perfect donut. Naperville: Sourcebooks, 2006. XVI, 304 str. ISBN 978-1-4022-0655-9. ISBN 1-4022-0655-0. [COBISS.SI-ID 19248949]

100. KOZOROG, Edo, PAGON, Janez, FUČKA, David. Izjemna drevesa severne Primorske : mitske vezi med preteklostjo in prihodnostjo. Tolmin: LTO Sotočje, 2013. 32 str., fotogr. ISBN 978-961-93536-0-8. [COBISS.SI-ID 268347904]

101. LEBIČ, Lojze. Od blizu in daleč II. Prevalje: Kulturno društvo Mohorjan; [Ljubljana]: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2014. 401 str., ilustr. ISBN 978-961-91452-1-0. [COBISS.SI-ID 80058625]

102. ŽNIDARČIČ, Nidžara. Living fountains : oživljanje vodnjakov in kalov v čezmejnem območju = ripristino dei pozzi e stagni nella zona transfrontaliera. Miren: Občina Miren - Kostanjevica, 2014. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-91513-3-4. [COBISS.SI-ID 276695040]

103. Neumetnost = Non-art. Nova Gorica: Kulturni dom, 2014. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6783-16-3. [COBISS.SI-ID 276762368]

104. MROUÉ, Rabih. Rabih Mroué : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, [11. 9.-2. 11. 2014]. Ljubljana: Museum and Galleries, Mestna galerija, 2014. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-6587-97-6. [COBISS.SI-ID 275304192]

105. MUJA, Alban. Nikoli nisem znal pojasniti --- = Kurrë nuk kam ditë me shpjegu --- = I never knew how to explain --- : Galerija Škuc, Škuc Gallery, 29. 1.-28. 2. 2014, Galeria e Arteve e Kosovës, National Gallery of Kosovo 15. 5.-15. 6. 2013. Ljubljana: Galerija Škuc; Prishtinë: Galeria Kombëtare e Kosovës, 2014. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6751-82-7. [COBISS.SI-ID 273198336]

106. OBLAK, Slavko. Slavko Oblak : retrospektiva = Retrospektive : 1957-2014 : [razstavni katalog = Katalog zur Ausstellung]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2014. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6169-92-9. [COBISS.SI-ID 275790080]

107. One Direction : who we are : our autobiography. London: HarperCollinsPublishers, 2014. 350 str., ilustr. ISBN 978-0-00-757731-6. [COBISS.SI-ID 24806968]

108. PFÄFFINGER, Rosa. Pariški bohémi (1889-1895) : avtobiografsko poročilo slikarke Rose Pfäffinger. Ljubljana: Narodna galerija, 2014. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-45-7. [COBISS.SI-ID 276538624]

109. PILON, Veno. Veno Pilon : v prvi svetovni vojni = in the First World War : Pilonova galerija, 19. december 2014 - 1. februar 2015, 19th December 2014 - 1st February 2015. Aldovščina: Pilonova galerija, 2014. 79 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 701679]

110. POGAČAR, Tadej. Hribi in doline in rudna bogastva = Hills and valleys and mineral resources : [Moderna galerija, Ljubljana, 4. 11. 2014-18. 1. 2015, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb, 1. 12. 2015-1. 2. 2016]. Ljubljana: Moderna galerija, 2014. 283 str., ilustr. ISBN 978-961-206-111-1. [COBISS.SI-ID 275769088]

111. RAČKI, Tone. Veščina slikanja, Barve, (Likovni odsevi, 29). Ljubljana: JSKD, 2014. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-71-8. [COBISS.SI-ID 276301568]

112. RELJIĆ, Jelica, JENUŠ, Gregor, KRIŽNAR, Franc. Davorin Jenko = Davorin Jenko : (1835-1914). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije; Beograd: Arhiv Srbije, 2014. [8] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1681013]

113. ROSELT, Jens. Fenomenologija gledališča, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 162). Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2014. 574 str. ISBN 978-961-6369-36-7. [COBISS.SI-ID 276716032]

114. RUSJAN, Rene. O čem govorim, ko govorim o --- = What I talk about when I talk about --- : pregledna razstava = overview exhibition : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 4. 3.-13. 4. 2014. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2014. 169 str., ilustr. ISBN 978-961-6587-98-3. [COBISS.SI-ID 276172288]

115. POZNIČ, Zoran, DRAGAN, Srečo, SOMMERER, Christa. Obrisi prihodnosti : Speculum artium, Delavski dom Trbovlje, [2.-4. oktober 2014] : [vprašanje živosti skozi mehanske in virtualne paradigme] = [The shape of things to come : the issue of aliveness through mechanical and virtual paradigms]. Trbovlje: Delavski dom, 2014. 12 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19251765]

116. ŠORLI, Maja. Slovenska postdramska pomlad, (Knjižnica Mestnega gledališča ljubljanskega, zv. 163). 1. izd. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko, 2014. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-6369-37-4. [COBISS.SI-ID 277163776]

117. ULAY. Nastati = Become : Galerija Škuc, 29. 10.-21. 11. 2009. Ljubljana: Galerija Škuc, 2010. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-6751-27-8. [COBISS.SI-ID 249968128]

118. VIDMAR, Polona. Mariborski rotovž, (Umetnine v žepu, 10). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-254-742-4. [COBISS.SI-ID 276309248]

119. ŠABEC, Janez. 34. Zlata harmonika Ljubečne. Ljubečna: KUD, 2014. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19252789]


80 JEZIKOSLOVJE.


120. ARYANPUR KASHANI, Manoochehr. The Aryanpur progressive English-Persian Persian-English dictionary, Companion : one volume. Tehran: Computer world, [med 2000 in 2014]. 898 str. ISBN 978-964-161-059-5. [COBISS.SI-ID 19300661]

121. BAYERLEIN, Oliver, BUCHNER, Patricia. Campus Deutsch B2/C1, Lesen, (Deutsch als Fremdsprache). 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2013. 88 str., ilustr. ISBN 978-3-19-051003-0. [COBISS.SI-ID 54378594]

122. BAYERLEIN, Oliver. Campus Deutsch B2/C1, Präsentieren und diskutieren, (Deutsch als Fremdsprache). 1. Aufl. München: Hueber, 2015. 87 str., ilustr. ISBN 978-3-19-201003-3. [COBISS.SI-ID 19357749]

123. BUCHNER, Patricia. Campus Deutsch B2/C1, Schreiben, (Deutsch als fremdsprache). 1. Aufl. München: Hueber Verlag, 2015. 95 str., ilustr. ISBN 978-3-19-101003-4. [COBISS.SI-ID 16348562]

124. HETZEL, Marion. Zwischendurch mal --- Projekte : Deutsch als Fremdsprache : Niveau A1-B1 : Kopiervorlagen, (Deutsch als Fremdsprache). 1. Aufl. München: Hueber Verlag, 2014. 64 str., ilustr. ISBN 978-3-19-391002-8. [COBISS.SI-ID 16348306]

125. HUNT, Roderick. A good trick, (Oxford reading tree), (Read wit Biff, Chip & Kipper, Getting ready to read, First sories: Level 1). Oxford: Oxford University Press, 2014. 20 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273990-2. [COBISS.SI-ID 10751518]

126. HUNT, Roderick. Mum's new hat, (Oxford reading tree), (Read with Biff, Chip & Kipper, Starting to read, First stories: Level 2). Oxford: Oxford University Press, 2006. 20 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273990-2. [COBISS.SI-ID 10749470]

127. HUNT, Roderick. The pancake, (Oxford reading tree), (Read wit Biff, Chip & Kipper, Getting ready to read, First stories: Level 1). Oxford: Oxford University Press, 2014. 20 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273990-2. [COBISS.SI-ID 10751262]

128. HUNT, Roderick. Win a nut, (Oxford reading tree), (Read wit Biff, Chip & Kipper, Starting to read, Phonics: Level 2). Oxford: Oxford University Press, 2014. 26 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273990-2. [COBISS.SI-ID 10749982]

129. HUNT, Roderick. A yak at the picnic, (Oxford reading tree), (Read wit Biff, Chip & Kipper, Starting to read, Phonics: Level 2). Oxford: Oxford University Press, 2014. 26 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273990-2. [COBISS.SI-ID 10750494]

130. JOŽEF-BEG, Jožica, KOSTANJŠEK, Sanja. Slovenski jezik, Delovni zvezek za slovenščino v poklicno-tehniških programih. 2. izd. Novo mesto: Šolski center, Izobraževanje odraslih, 2014. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-6496-33-9. [COBISS.SI-ID 275657728]

131. LEDINEK, Nina. Slovenska skladnja v oblikoskladenjsko in skladenjsko označenih korpusih slovenščine, (Zbirka Linguistica et philologica, 30). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 244 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-747-9. [COBISS.SI-ID 276627200]

132. The Oxford dictionary of modern English. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; Ljubljana: Cankarjeva založba, 1984. VIII, 791 str. [COBISS.SI-ID 14982145]

133. PETEK, Jelisava. Drugi tuji jezik 2, Italijanščina : študijsko gradivo, (Zbirka Učbeniki FKPV). 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2014. 111 str. ISBN 978-961-6825-95-5. [COBISS.SI-ID 277284864]

134. RIDER, Cynthia, HUNT, Roderick. Picnic time, (Oxford reading tree), (Read wit Biff, Chip & Kipper, Starting to read, First stories: Level 2). Oxford: Oxford University Press, 2014. 20 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273990-2. [COBISS.SI-ID 10750238]

135. STRAMLJIČ BREZNIK, Irena. Medmeti v slovenskem jeziku. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2014. 259 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-88-4. [COBISS.SI-ID 79615233]

136. WICKE, Rainer Ernst. Zwischendurch mal --- kurze Geschichten : Deutsch als Fremdsprache : Niveau A2-B2 : Kopiervorlagen, (Deutsch als Fremdsprache). 1. Aufl. München: Hueber Verlag, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-3-19-361002-7. [COBISS.SI-ID 16348050]

137. YOUNG, Annemarie, HUNT, Roderick. Biff's fun phonics, (Oxford reading tree), (Read wit Biff, Chip & Kipper, Getting ready to read, Phonics: Level 1). Oxford: Oxford University Press, 2014. 22 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273990-2. [COBISS.SI-ID 10751006]

138. YOUNG, Annemarie, HUNT, Roderick. Kipper's rhymes, (Oxford reading tree), (Read wit Biff, Chip & Kipper, Getting ready to read, Phonics: Level 1). Oxford: Oxford University Press, 2014. 22 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273990-2. [COBISS.SI-ID 10750750]

139. YULE, George. The study of language. 2nd ed., repr. Cambridge: Cambridge university press, 1997. XIII, 294 str. ISBN 0-521-56053-5. ISBN 0-521-56851-X. ISBN 0-521-31877-7. [COBISS.SI-ID 42712577]


82 KNJIŽEVNOST.


140. ARENGO, Sue. Goldilocks and the three bears, (Classic tales, Level 3). 4th printing. Oxford: Oxford University Press, 2013. 24 str., ilustr. ISBN 978-0-19-423926-4. [COBISS.SI-ID 2119840]

141. BAJSIĆ, Tomica. Južni križ, (Poetikonove lire, knj. 53). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2014. 81 str., fotogr. ISBN 978-961-6758-50-5. [COBISS.SI-ID 275556352]

142. BALOGH, Mary. Poročni dogovor. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 349 str. ISBN 978-961-00-2455-2. ISBN 978-961-00-2452-1. [COBISS.SI-ID 277256192]

143. BANNALEC, Jean-Luc. Neznani Gauguin : komisar Dupin razreši prvi primer. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 272 str. ISBN 978-961-00-2445-3. ISBN 978-961-00-2442-2. [COBISS.SI-ID 277157120]

144. BIZJAK, Bojan. Šepet tišine. Maribor: Ved, 2015. 192 str. ISBN 978-961-6932-90-5. [COBISS.SI-ID 276836096]

145. BOBIN, Christian. Ruševine neba, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 54). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2014. 135 str. ISBN 978-961-6758-53-6. [COBISS.SI-ID 276050176]

146. BOWLES, Paul. Zaklon od neba : [roman], (Biblioteka Ambrozija, knj. 401). Zagreb: V.B.Z., 2014. 235 str. ISBN 978-953-304-673-0. [COBISS.SI-ID 19334197]

147. BRIN, Tina. Bil je tako domač. Maribor: Ved, 2015. 143 str. ISBN 978-961-6932-91-2. [COBISS.SI-ID 277212160]

148. BUONARROTI, Michelangelo. Stihi. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 495 str. ISBN 978-961-282-079-4. [COBISS.SI-ID 274940416]

149. CHASE, Loretta Lynda. Preračunljivka v žametu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 366 str. ISBN 978-961-00-2448-4. ISBN 978-961-00-2451-4. [COBISS.SI-ID 277233920]

150. CHRISTIE, Agatha. Mož v rjavi obleki, (Krog). [Ljubljana]: Mladinska knjiga, 1975. 281 str. [COBISS.SI-ID 8838401]

151. COBEN, Harlan. Missing you. London: Orion Books, 2014. 456 str. ISBN 978-1-4091-0397-4. [COBISS.SI-ID 19289909]

152. CROSS, Ethan. Prerok. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 476 str. ISBN 978-961-00-2433-0. ISBN 978-961-00-2424-8. [COBISS.SI-ID 276962560]

153. ALARCÓN, Pedro Antonio de. Cuentos, (Colección Castalia prima, 1). Madrid: Editorial Castalia, 1999. 188 str., ilustr. ISBN 84-7039-809-1. ISBN 978-84-7039-809-4. [COBISS.SI-ID 19249717]

154. EVANS, Harriet. A place for us. London: Headline Review, cop. 2014. 438 str. ISBN 978-1-4722-2125-4. [COBISS.SI-ID 19295797]

155. FOENKINOS, David. La délicatesse, (Collection Folio, 5177). [Paris]: Gallimard, 2014. 209 str. ISBN 978-2-07-045931-5. [COBISS.SI-ID 19250229]

156. FOSSUM, Karin. I can see in the dark. London: Vintage Books, 2014. 250 str. ISBN 978-0-099-57183-4. [COBISS.SI-ID 16374418]

157. FRANZEN, Jonathan. Kako biti sam, (Zbirka Labirinti, 42). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014. 263 str. ISBN 978-961-6952-17-0. [COBISS.SI-ID 275899392]

158. GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Nisam došao držati govor, (Sabrana djela Gabriela Garcíje Márqueza, knj. 8). Zagreb: V.B.Z., 2014. 153 str. ISBN 978-953-304-654-9. [COBISS.SI-ID 19333429]

159. GOMBOC, Mateja. Dantejeva hiša, (Knjižna zbirka Mladika). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 223 str. ISBN 978-961-205-213-3. [COBISS.SI-ID 276534784]

160. GOŠTE, Igor. Otroci knapov. Maribor: Ved, 2015. 208 str. ISBN 978-961-6932-89-9. [COBISS.SI-ID 276665344]

161. GRISHAM, John. Čas za ubijanje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 571 str. ISBN 978-961-00-2434-7. ISBN 978-961-00-2437-8. [COBISS.SI-ID 276986368]

162. GRISHAM, John. Gray mountain. London: Hodder & Stoughton, cop. 2014. 368 str. ISBN 978-1-444-76561-8. ISBN 978-1-444-76562-5. ISBN 978-1-444-76563-2. [COBISS.SI-ID 19294005]

163. HEIVOLL, Gaute. Preden zgorim. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. 263 str. ISBN 978-961-6859-69-1. ISBN 978-961-6859-70-7. [COBISS.SI-ID 277035264]
Nagrada: Brageprisen, 2010

164. HORVAT, Franci. Timšel. Celje: Antika, 2014. 232 str., fotgr. ISBN 978-961-93661-3-4. [COBISS.SI-ID 276918272]

165. HORVAT, Tim. Tretji izvod. 1. izd. Ljubljana: Kres, 2015. 263 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-250-123-5. [COBISS.SI-ID 276627968]

166. HOWEY, Hugh. Sand. London: Arrow Books, 2014. 371 str., zvd. ISBN 978-0-099-59515-1. [COBISS.SI-ID 19288373]

167. JABIR, Rabi. Mehlisovo poročilo, (Moderni klasiki, 83). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 165 str. ISBN 978-961-282-037-4. [COBISS.SI-ID 276128256]

168. JAMES, Henry. Zver v džungli in druge zgodbe, (Zbirka Stopinje). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014. 142 str. ISBN 978-961-6952-15-6. [COBISS.SI-ID 275060736]

169. KAY, Guy Gavriel. Odjedriti u Sarant. 2. izd. Zagreb: Algoritam, 2006. 455 str., zvd. ISBN 953-6450-79-8. [COBISS.SI-ID 19248693]

170. KELLY, Cathy. It started with Paris. London: Orion Books, cop. 2014. 391 str. ISBN 978-1-4091-5360-3. ISBN 978-1-4091-5359-7. ISBN 978-1-4091-5362-7. [COBISS.SI-ID 19288117]

171. KENNER, Julie. Razvnemi me : drugi del trilogije Stark, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 371 str. ISBN 978-961-01-2909-7. [COBISS.SI-ID 269145600]

172. KEPLER, Lars. Der Hypnotiseur : Kriminalroman, ([Joona Linna, 1]), (Bastei Lübbe Taschenbuch, Bd. 16343). 2. Aufl. Köln: Bastei Lübbe Taschenbuch, 2012. 654 str. ISBN 978-3-404-16343-4. [COBISS.SI-ID 19248437]

173. KIDD, Sue Monk. The invention of wings. London: Tinder Press, 2014. 437 str. ISBN 978-1-4722-2218-3. ISBN 978-1-4722-1277-1. [COBISS.SI-ID 8127121]

174. KLEYPAS, Lisa. Odpelji me opolnoči, (Družina Hathaway, knj. 1), (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 321 str. ISBN 978-961-01-3545-6. [COBISS.SI-ID 276300544]

175. KRACAUER, Siegfried. Ginster. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 276 str. ISBN 978-961-282-084-8. [COBISS.SI-ID 275940352]

176. KRAMBERGER, Nataša. Brez zidu : časopisna pripoved o Berlinu in drugih krajih 2004-2014, (Zbirka S poti). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 409 str., fotogr. ISBN 978-961-282-080-0. [COBISS.SI-ID 276112896]

177. LAZZARATO, Francesca. Devetindevetdeseta kraljeva žena : [ljudske pravljice iz Nigerije], (Zbirka Nit). 1. izd. Novo mesto: Blodnjak, 2014. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6866-12-5. [COBISS.SI-ID 275303680]

178. LERMONTOV, Mihail Jur´evič. Stihotvorenija i poemy = Pesmi in pesnitve. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2014. 385 str., portret. ISBN 978-961-261-363-1. [COBISS.SI-ID 276252672]

179. LIPUŠ, Florjan. Zmote dijaka Tjaža, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2014. 154 str. ISBN 978-961-6949-40-8. [COBISS.SI-ID 80136193]

180. MACLEAN, Sarah. V vrtincu skrivne ljubezni z lordom, ([V vrtincu, 2]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 393 str. ISBN 978-961-00-2352-4. ISBN 978-961-00-2438-5. [COBISS.SI-ID 276988160]

181. MALPAS, Jodi Ellen. Obljubljena ena noč, ([Ena noč, 1]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 384 str. ISBN 978-961-00-2444-6. ISBN 978-961-00-2441-5. [COBISS.SI-ID 277029888]

182. MANFREDA, Ana. Brez tebe. Kamnik: Ico, 2014. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-47-1. [COBISS.SI-ID 276350464]

183. MARINČIČ, Katarina. Po njihovih besedah. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 429 str. ISBN 978-961-241-868-7. [COBISS.SI-ID 276320000]

184. MCEWAN, Ian. The children act. London: Jonathan Cape, 2014. 215 str. ISBN 978-0-224-10199-8. [COBISS.SI-ID 1106314590]

185. ME, Tara Sue. Izurjena, ([Podrejena, 3]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 331 str. ISBN 978-961-00-2435-4. ISBN 978-961-00-2439-2. [COBISS.SI-ID 277002752]

186. MERMOLJA, Ivan. Pregledovalnica življenja. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2014. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-87-8. [COBISS.SI-ID 275515136]

187. MITCHELL, David. The bone clocks. London: Sceptre, 2014. 595 str. ISBN 978-0-340-92160-9. ISBN 978-0-340-92161-6. [COBISS.SI-ID 1106278238]

188. MLAKAR, Boštjan. Kratke zgodbe brez nagobčnika. Ljubljana: Društvo Dih, 2013. 84 str. ISBN 978-961-93503-0-0. [COBISS.SI-ID 267086848]

189. MODIANO, Patrick. Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier : roman. [Paris]: Gallimard, 2014. 145 str. ISBN 978-2-07-014693-2. [COBISS.SI-ID 19249973]

190. OPREŠNIK, Marija. Uresničene iluzije : roman. Laško: samozal.; Tržič: distribucija Avrora, 2014. 266 str. ISBN 978-961-283-156-1. [COBISS.SI-ID 276197120]

191. PHILLIPS, Carly. Popolna ljubezen. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 304 str. ISBN 978-961-00-2447-7. ISBN 978-961-00-2450-7. [COBISS.SI-ID 277189888]

192. PICOULT, Jodi. Leaving time. London: Hodder & Stoughton, cop. 2014. 405 str. ISBN 978-1-444-77815-1. ISBN 978-1-444-77814-4. ISBN 978-1-444-77818-2. [COBISS.SI-ID 19294773]

193. PREUSSLER, Otfried. Beg v Egipt : del poti po kraljevini Češki. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 281 str. ISBN 978-961-278-155-2. [COBISS.SI-ID 274950912]

194. PRTENJAČA, Ivica. Brdo, (Biblioteka Ambrozija, knjiga 403). Zagreb: V.B.Z., 2014. 152 str. ISBN 978-953-304-680-8. [COBISS.SI-ID 14561073]
Nagrada: Dobitnik nagrade V.B.Z.-a i TISAKmedije za najbolji roman 2014

195. QUINN, Julia. Bliža se poroka : [osmi roman o Bridgertonovih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 391 str. ISBN 978-961-00-2446-0. ISBN 978-961-00-2449-1. [COBISS.SI-ID 277187584]

196. REICHS, Kathy. Bones never lie. London: W. Heinemann, 2014. 326 str. ISBN 978-0-434-02117-8. ISBN 978-0-434-02118-5. ISBN 978-1-448-18498-9. [COBISS.SI-ID 19298357]

197. ROGELJ, Monika. Zdravljica 1844. Kranj: Gorenjski muzej, 2014. [15] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 277132800]

198. SCARROW, Simon. Cesarska straža, ([Kato in Makro, 11]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 416 str. ISBN 978-961-00-2443-9. ISBN 978-961-00-2440-8. [COBISS.SI-ID 277024768]

199. SCHNABL, Bojan-Ilija. Magnolija in tulipani : pripovedi in resnične pravljice s Celovškega polja. Klagenfurt = Celovec: Drava, cop. 2014. 71 str. ISBN 978-3-85435-740-7. [COBISS.SI-ID 13821748]

200. SIVEC, Ivan. Franc Mihelič : glasba je moj čarobni svet. Mengeš: Ico, 2015. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-44-0. [COBISS.SI-ID 275388160]

201. SZOMI, Pál. Jesenska nebina, (Knjižna zbirka Mostovi na meji). Murska Sobota: Podjetje za promocijo kulture Franc-Franc, 2014. 122str., ilustr. ISBN 978-961-255-081-3. [COBISS.SI-ID 80427777]

202. ŠALAMUN, Tomaž. Orgije, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 93 str. ISBN 978-961-284-044-0. [COBISS.SI-ID 277081088]

203. ŠAROTAR, Dušan. Panorama : pripoved o poteku dogodkov, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2014. 217 str., fotogr. ISBN 978-961-284-043-3. [COBISS.SI-ID 277085440]

204. ŠINKOVEC, Črtomir. Nov dan. Idrija: samozal. A. Šinkovec: samozal. M. Šinkovec, 2014. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-283-168-4. [COBISS.SI-ID 276450304]

205. TATARKA, Dominik. Pleteni naslonjači, (Moderni klasiki, 82). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 148 str. ISBN 978-961-282-039-8. [COBISS.SI-ID 275957248]

206. TERRY, Teri. Fractured, ([Slated trilogy, knj. 2]). London; Sydney: Orchard, cop. 2013. 420 str. ISBN 978-1-40831-948-2. [COBISS.SI-ID 16381842]

207. TERRY, Teri. Shattered, ([Slated trilogy, knj. 3]). London; Sydney: Orchard, cop. 2014. 401 str. ISBN 978-1-40831-950-5. [COBISS.SI-ID 16382098]

208. TERRY, Teri. Slated, ([Slated trilogy, knj. 1]). London; Sydney: Orchard, cop. 2012. 438 str. ISBN 978-1-40831-946-8. [COBISS.SI-ID 16381586]

209. TITAN, Robert. Volosova čreda : roman. Murska Sobota: Franc-Franc, 2014. 205 str. ISBN 978-961-255-082-0. [COBISS.SI-ID 80571649]

210. TÓTH, Krisztina. Piksel : besedilno telo, (Zbirka Stopinje). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014. 143 str. ISBN 978-961-6952-16-3. [COBISS.SI-ID 275484672]

211. TRIFONOV, Jurij Valentinovič. Starec, (Moderni klasiki, 81). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 212 str. ISBN 978-961-282-038-1. [COBISS.SI-ID 275154944]

212. ULICKAJA, Ljudmila Evgen´evna. Sonietchka, (Collection Folio, 3071). [Paris]: Gallimard, 2013. 108 str. ISBN 978-2-07-040426-1. [COBISS.SI-ID 19250485]

213. VELIKIĆ, Dragan. Bonavia, (Moderni klasiki, 80). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 227 str. ISBN 978-961-282-016-9. [COBISS.SI-ID 275384320]

214. WALTON, Leslye Jo Anne. The strange and beautiful sorrows of Ava Lavender. London: Walker books, 2014. 300 str., ilustr. ISBN 978-1-4063-5773-8. [COBISS.SI-ID 5747424]

215. ZLOBEC, Ciril. Biti človek, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 151 str. ISBN 978-961-01-3258-5. [COBISS.SI-ID 274640896]


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


216. BLAŽIČ, Milena. Skriti pomeni pravljic : od svilne do jantarne poti. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2014. 372 str., ilustr. ISBN 978-961-253-112-6. [COBISS.SI-ID 268900352]

217. HABJAN, Jernej. Literatura med dekonstrukcijo in teorijo, (Oranžna zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2014. 211 str. ISBN 978-961-257-061-3. [COBISS.SI-ID 275173376]

218. MIHURKO PONIŽ, Katja. Zapisano z njenim peresom : prelomi zgodnjih slovenskih književnic s paradigmo nacionalne literature. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2014. 260 str. ISBN 978-961-6311-81-6. [COBISS.SI-ID 273357824]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


219. ALCOTT, Louisa May. Little women, (Oxford children's classics). Oxford: Oxford University Press, 2014. 332 str. ISBN 978-0-19-273942-1. [COBISS.SI-ID 10748190]

220. ANDRUETTO, María Teresa. Juanova dežela, (Zbirka Državljani sveta). 1. natis. Medvode: Malinc, 2014. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-12-3. [COBISS.SI-ID 276448256]

221. ARENGO, Sue. Cinderella, (Classic tales, Level 4). 2nd printing. Oxford: Oxford University Press, 2012. 24 str., ilustr. ISBN 978-0-19-423942-4. [COBISS.SI-ID 2119072]

222. ARENGO, Sue. Jack and the Beanstalk, (Classic tales, Level 2). 6th printing. Oxford: Oxford University Press, 2014. 24 str., ilustr. ISBN 978-0-19-423898-4. [COBISS.SI-ID 2119328]

223. ARENGO, Sue. The little mermaid, (Classic tales, Level 3). 5th printing. Oxford: Oxford University Press, 2014. 24 str., ilustr. ISBN 978-0-19-423934-9. [COBISS.SI-ID 2119584]

224. ARENGO, Sue. Pinocchio, (Classic tales, Level 5). 4th printing. Oxford: Oxford University Press, 2012. 32 str., ilustr. ISBN 978-0-19-423950-9. [COBISS.SI-ID 2120608]

225. BABAČIĆ, Esad. Kiti plavajo počasi = Whales swim slowly. Lovrenc na Dravskem polju: KUD Nika, 2014. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-93605-1-4. [COBISS.SI-ID 267760640]

226. BAUER, Jana. Groznovilca v hudi hosti, (Zbirka Čudaške prigode). 2. izd. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-96-0. [COBISS.SI-ID 276601600]

227. BAUM, Lyman Frank. The wonderful wizard of Oz, (Oxford children's classics). Oxford: Oxford University Press, 2014. 175 str. ISBN 978-0-19-273942-1. [COBISS.SI-ID 10752542]

228. BURNETT, Frances Hodgson. The secret garden, (Oxford children's clasics). Oxford: Oxford University Press, 2014. 314 str. ISBN 978-0-19-273942-1. [COBISS.SI-ID 10749726]

229. CANDELLARI, Zdenka. Pisma svetemu Jožefu. 1. izd. Ljubljana: Emanuel, 2014. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-93487-6-5. [COBISS.SI-ID 275955968]

230. CARROLL, Lewis. Alice's adventures in Wonderland & Through the looking-glass, (Oxford children's classics). Oxford: Oxford University Press, 2014. 271 str. ISBN 978-0-19-273942-1. [COBISS.SI-ID 10748702]

231. CHIEW, Suzanne. Jazbec in strašni vihar. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2293-0. [COBISS.SI-ID 274717696]

232. CHILD, Lauren. Novi mali človeček. Jezero: Morfem, 2014. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6933-44-5. [COBISS.SI-ID 274477824]

233. COBEN, Harlan. Found, (A Mickey Bolitar novel, 3). London: Orion Books, 2014 . 326 str. ISBN 978-1-4091-2452-8. [COBISS.SI-ID 5749472]

234. CORDEROY, Tracey. Mamico hočem!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2325-8. [COBISS.SI-ID 275056640]

235. CORDEROY, Tracey. Očka hočem!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2292-3. [COBISS.SI-ID 274693632]

236. DONALDSON, Julia. Zverjaščeva zvočna knjiga. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3349-0. [COBISS.SI-ID 275007232]

237. ERZIN, Miro. Pravljica o knjigi. 1. izd. Ljubljana: Akademija Schwentner, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-93205-5-6. [COBISS.SI-ID 274362368]

238. FORSTER, Monika. Moja skrivnost Pon Pon = Mein Geheimnis Pon Pon = Il mio segreto Pon Pon. V Celovcu: Drava, 2014. 30 str., ilustr. ISBN 978-3-85435-752-0. [COBISS.SI-ID 277192960]

239. GOLUB, Zdenka. Ivo išče prijatelja. Grosuplje: Grafis Trade, 2013. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-6401-79-1. [COBISS.SI-ID 266082048]

240. GRAHAME, Kenneth. The wind in the willows, (Oxford children's classics). Oxford: Oxford University Press, 2014. 251 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273942-1. [COBISS.SI-ID 10748446]

241. GREEN, Julia. Seal island. Oxford: Oxford University Press, 2014. 168 str., illustr. ISBN 978-0-19-273934-6. [COBISS.SI-ID 10747934]

242. GREEN, Julia. Sylvie and star. Oxford: Oxford University Press, 2013. 206 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273934-6. [COBISS.SI-ID 10747678]

243. GREEN, Julia. Tilly's moonlight fox. Oxford: Oxford University Press, 2012. 201 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273934-6. [COBISS.SI-ID 10747422]

244. HANUŠ, Barbara. Beti in Cej nakupujeta. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3584-5. [COBISS.SI-ID 276589824]

245. HOF, Marjolijn. Pravila treh, (Zbirka Z(o)renja). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. 132 str. ISBN 978-961-272-171-8. [COBISS.SI-ID 277107712]

246. HOLZACH, Alexander. Zajček 1 Zajčku 2 : ljubezenska zgodba. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [47] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3329-2. [COBISS.SI-ID 274084864]

247. KASTELIC, Maja. Deček in hiša, (Zbirka Velike slikanice). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3527-2. [COBISS.SI-ID 276246528]

248. Kekec : prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi II, (Kekec, Posebna številka). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-205-214-0. [COBISS.SI-ID 276882688]

249. Kekec : prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi III, (Kekec, Posebna številka). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-205-218-8. [COBISS.SI-ID 277196032]

250. Kekec : prgišče najboljših kratkih zgodb in pesmi IV, (Kekec, Posebna številka). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-205-220-1. [COBISS.SI-ID 277250048]

251. KIPLING, Rudyard. The jungle book, (Oxford children's classics). Oxford: Oxford University Press, 2014. 217 str. ISBN 978-0-19-273942-1. [COBISS.SI-ID 10753310]

252. KOČAR, Tomo. Lumpi iz 4. a ga biksajo, (Zbirka Lumpi lumpasti). Ljubljana: Zavod Tolovaj, 2014. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-6865-05-0. [COBISS.SI-ID 275187456]

253. KOČAR, Tomo. Lumpi iz 4. a športajo, (Zbirka Lumpi lumpasti). Ljubljana: Zavod Tolovaj, 2014. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-6865-06-7. [COBISS.SI-ID 275187712]

254. KOČAR, Tomo. Lumpi iz 4. a v akciji, (Zbirka Lumpi lumpasti). Ljubljana: Zavod Tolovaj, 2014. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6865-04-3. [COBISS.SI-ID 275186944]

255. KOKALJ, Tatjana. Kraljična Neža in Tim, (Knjižna zbirka Liščki). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-205-216-4. [COBISS.SI-ID 276884224]

256. KOVIČ, Kajetan. Kako se vrtijo ure : izbrano delo za otroke, (Zbirka Sončnica). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2230-2. [COBISS.SI-ID 276619008]

257. LAŠTRO, Kata. Zeliščna abeceda. 1. natis. Kranj: Narava, 2014. [30] cm, ilustr. ISBN 978-961-6893-61-9. [COBISS.SI-ID 276839424]

258. MAKAROVIČ, Svetlana. Mesečinska struna. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2780-2. [COBISS.SI-ID 276246272]

259. MCALLISTER, Angela. Mamini sončnici. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2326-5. [COBISS.SI-ID 275058688]

260. MEADOWS, Daisy. Zala Tigertač v škripcih, (Čarobni živalski prijatelji, knj. 4). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2431-6. [COBISS.SI-ID 276874240]

261. MONTGOMERY, L. M.. Anne of Green Gables, (Oxford children's classics). Oxford: Oxford University Press, 2014. 428 str. ISBN 978-0-19-273942-1. [COBISS.SI-ID 10748958]

262. NESS, Patrick. More than this. London: Walker Books, 2014. 477 str. ISBN 978-1-4063-5048-7. [COBISS.SI-ID 19298869]

263. ORMEROD, Jan. Zamenjam bratca. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6859-73-8. [COBISS.SI-ID 277250816]

264. PODGORŠEK, Mojiceja. Potovanje male plastične vrečke. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-93721-4-2. [COBISS.SI-ID 276863744]

265. PODGORŠEK, Mojiceja. Račka Bina, volk in sladoled. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93721-5-9. [COBISS.SI-ID 276864000]

266. PUCER, Sonja. Čipke, (Zbirka Čarobni jantar). 1. natis. Ljubljana: Viharnik, 2014. 22 str., ilustr. ISBN 978-961-6057-92-9. [COBISS.SI-ID 276152832]

267. SEWELL, Anna. Black beauty, (Oxford children's classics). Oxford: Oxford University Press, 2014. 270 str. ISBN 978-0-19-273942-1. [COBISS.SI-ID 10752798]

268. SHAKESPEARE, William. Hamlet, (Zbirka Prve prave). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-272-173-2. [COBISS.SI-ID 277318400]

269. SIMON, Francesca. A giant slice of Horrid Henry, (Horrid Henry). London: Orion Children's Books, [med 2006 in 2014]. 243 str., ilustr. ISBN 978-1-40721-976-9. [COBISS.SI-ID 19257909]

270. SIMON, Francesca. A handful of Horrid Henry, (Horrid Henry). London: Orion Children's Books, [med 2000 in 2014]. 287 str., ilustr. ISBN 978-1-40721-979-0. [COBISS.SI-ID 19261493]

271. SIMON, Francesca. A hat trick of Horrid Henry, (Horrid Henry). London: Orion Children's Books, [med 2007 in 2014]. 285 str., ilustr. ISBN 978-1-40721-978-3. [COBISS.SI-ID 19258165]

272. SIMON, Francesca. A helping of Horrid Henry, (Horrid Henry). London: Orion Children's Books, [med 2001 in 2014]. 270 str., ilustr. ISBN 978-1-40721-980-6. [COBISS.SI-ID 19261237]

273. SIMON, Francesca. A triple treat of Horrid Henry, (Horrid Henry). London: Orion Children's Books, [med 2003 in 2014]. 254 str., ilustr. ISBN 978-1-40721-977-6. [COBISS.SI-ID 19260981]

274. SIMUKKA, Salla. Rdeča kot kri : prva knjiga trilogije Sneguljčica, (Trilogija Sneguljčica, knj. 1). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 260 str. ISBN 978-961-01-3280-6. [COBISS.SI-ID 275964160]

275. SKRINJAR-TVRZ, Valerija. Kamenček Potepinko, (Zbirka Mali Blodnjak). 1. izd. Novo mesto: Blodnjak, 2015. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6866-15-6. [COBISS.SI-ID 276691200]

276. STEPANČIČ, Lucija. Kaj nam povejo besede. 1. izd. Dob: Miš, 2014. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-272-170-1. [COBISS.SI-ID 277106432]

277. STEVENSON, Robert Louis. Treasure island, (Oxford children's classics). Oxford: Oxford University Press, 2014. 294 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273942-1. [COBISS.SI-ID 10753054]

278. STOWER, Adam. Poreden kuža!. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. [33] str., ilustr. ISBN 978-961-6859-72-1. [COBISS.SI-ID 277215744]

279. SVETINA, Peter. Antonov cirkus, (Zbirka Spominčice). 2. izd. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-95-3. [COBISS.SI-ID 276600832]

280. TWAIN, Mark. The adventures of Tom Sawyer, (Oxford children's classics). Oxford: Oxford University Press, 2014. 335 str. ISBN 978-0-19-273942-1. [COBISS.SI-ID 10749214]

281. VELIKONJA, Irena. Življenje brez psa, (Knjižna zbirka Majnice). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2014. 148 str. ISBN 978-961-205-217-1. [COBISS.SI-ID 277061120]

282. WARNES, Tim. O slončku, ki ga ni več strah. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2317-3. [COBISS.SI-ID 275024640]


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


283. Blood ties = Krvne vezi. Vojnik: Fivia, [2014], p 2013. 1 video DVD (122 min, 38 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1106968670]

284. Devil's knot : based on a true story = Skrivnost hudičevega jezera : po resnični zgodbi. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (109 min, 19 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0804463/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1106970462]

285. Grace of Monaco = Grace Monaška. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (98 min, 12 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2095649/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1106980702]

286. Locke. Vojnik: Fivia, [2014], p 2013. 1 video DVD (80 min, 58 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1106778462]

287. Only lovers left alive = Večna ljubimca. [Ljubljana]: Cinemania group, 2014, p 2013. 1 video DVD (117 min, 54 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1106911326]

288. Qué he hecho yo para merecer esto!! = Kaj sem storila, da sem si to zaslužila?. Vojnik: Fivia, [2014], p 1984. 1 video DVD (97 min, 6 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 10595102]

289. Transcendence = Transcendenca. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (ca 113 min, 59 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1106797150]

290. The Two faces of January = Dva obraza januarja. [Ljubljana]: Cinemania group, 2014. 1 video DVD (92 min, 37 sek), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1106905694]

291. Walking on sunshine = S soncem obsijani. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2107861/?ref_=fn_al_tt_7. [COBISS.SI-ID 1106788958]


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


292. Free birds = Purana na begu. [Ljubljana]: Karantanija Cinemas, [2014], p 2013. 1 video DVD (87 min, 16 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 10593310]

293. Maček Muri. prvi del, Rojstni dan. [Škofja Loka]: Invida, [2014?], p 2013. 1 video DVD (10 min, 23 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 19082290]

294. Niko 2 : little brother, big trouble = Niko 2 : [mali bratec, velike težave]. [Ljubljana]: Karantanija Cinemas, [2014], p 2012. 1 video DVD (73 min, 23 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 10593822]

295. Postman Pat : the movie = Poštar Peter. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (84 min, 13 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2062622/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1106811230]

296. The snow queen = Snežna kraljica. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (72 min, 42 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2243621/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1106813278]


821.111


297. FORSYTH, Frederick. Maščevalec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 360 str. ISBN 978-961-00-2432-3. ISBN 978-961-00-2423-1. [COBISS.SI-ID 276962048]


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


298. GORENŠEK, Sanja. Palčkova banda. 1. izd. Dramlje: Sekcija za zgodovino pri ŠD Šedina, 2014. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-281-589-9. [COBISS.SI-ID 276155136]

299. ISTENIČ, Janka. Rimske zgodbe s stičišča svetov. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2014. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6169-94-3. [COBISS.SI-ID 276608256]

300. KESOVIJA, Tereza, ANTAUER, Margit, AVDALOVIĆ, Morana. To sam ja, (Biblioteka Večernji edicija). Zagreb: Večernji list, 2014. 524 str., ilustr. ISBN 978-953-280-221-4. [COBISS.SI-ID 14512438]

301. KORDIŠ, Ivan. Peter Kozler : zemljovid slovenske dežele in pokrajin : the map of the Slovenian land and regions : [razstavni katalog]. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2014. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-6517-23-2. [COBISS.SI-ID 273883904]

302. ABRAM, Olga, FAKIN BAJEC, Jasna. Kras in Brkini za radovedneže in ljubitelje. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 289 str., ilustr. ISBN 978-961-254-737-0. [COBISS.SI-ID 276114944]

303. KUMER, Peter, MILOST, Jerneja. Irska, (Vodniki Ljubljanskega geografskega društva, Evropa). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 185 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-744-8. [COBISS.SI-ID 276515328]

304. LIPOVEC, Irma. Joža Čop : gornik in alpinist : ob 120-letnici rojstva. Tržič: samozal., 2013. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-276-699-3. [COBISS.SI-ID 266318592]

305. LOWE, Keith. Podivjana celina : Evropa po drugi svetovni vojni. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 470 str., [16] str. pril., ilustr., zvd. ISBN 978-961-241-864-9. [COBISS.SI-ID 276026624]

306. MARUŠIČ, Branko, KLAVORA, Vasja, KERNEL, Davor. Sem puško zagledal in jokat začel : 96. pehotni polk iz Karlovca na soški fronti = I saw a rifle and began to weep : 96th Infantry Regiment from Karlovec on the Isonzo Front. Kromberk: Goriški muzej, 2014. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-49-0. [COBISS.SI-ID 276807680]

307. PLETERSKI, Andrej. Kulturni genom : prostor in njegovi ideogrami mitične zgodbe, (Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 10). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 408 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-736-3. [COBISS.SI-ID 276157952]

308. PREINFALK, Miha. Plemiške rodbine na Slovenskem : 17. stoletje. Del 1, Od Billichgrätzov do Zanettijev, (Zbirka Blagoslovljeni in prekleti, knj. 4). 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2014. 282 str., ilustr., rodoslovne tabele. ISBN 978-961-6057-93-6. [COBISS.SI-ID 276721152]

309. RATEJ, Mateja. Ruski diptih : iz življenja ruske emigracije v Kraljevini SHS. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-241-863-2. [COBISS.SI-ID 276023552]

310. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija. Absolutno datiranje bronaste in železne dobe na Slovenskem = Absolute dating of Bronze and Iron Ages in Slovenia, (Katalogi in monografije, 40). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2014. 776 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-237-651-2. [COBISS.SI-ID 274146816]

311. TORKAR, Zora. Obrazi vojnega vsakdana : na kamniško-domžalskem območju v prvi svetovni vojni. Kamnik: Medobčinski muzej, 2014. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-6599-24-5. [COBISS.SI-ID 273949440]

312. GABROVEC, Matej, HRVATIN, Mauro, KOMAC, Blaž, ORTAR, Jaka, PAVŠEK, Miha, TOPOLE, Maja, TRIGLAV, Mihaela, ZORN, Matija. Triglavski ledenik, (Geografija Slovenije, 30). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 252 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-731-8. [COBISS.SI-ID 276177664]

313. URŠIČ, Ivan. Zdaj pa grem na bojno polje : pesmi in dnevniški zapisi 1915-1917. Tolmin: Tolminski muzej, 2014. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6635-28-8. [COBISS.SI-ID 276861696]

314. The World : a traveller's guide to the planet, (Lonely Planet). 1st ed. Footscray (Victoria); Oakland (CA); London: Lonely Planet, 2014. 959 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74360-065-8. [COBISS.SI-ID 13148577]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam