skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

julij 2021

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Vsebina


0 Splošno

1. ŽELEZNIK, Jolanda (avtor, urednik). Brez nje ne gre --- : Medobčinska splošna knjižnica Žalec : od osamosvojitve do danes (1991-2021) : izdano ob 30-letnici Slovenije. Žalec: Medobčinska splošna knjižnica, 2021. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-91494-7-8. [COBISS.SI-ID 64864259]


1 Filozofija. Psihologija.

2. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Teorije v razvojni psihologiji. 3. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2021. 108 str. ISBN 978-961-253-164-5. [COBISS.SI-ID 62154243]
3. VRHOVSKI, Jan (urednik, prevajalec), ROŠKER, Jana S. (urednik). Bertrand Russell's visit to China : selected texts on the centenary of intercultural dialogues in logic and epistemology. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2021. 261 str. Studia humanitatis Asiatica. ISBN 978-961-06-0460-0. ISSN 2463-8900. DOI: 10.4312/9789610604594. [COBISS.SI-ID 62444547]
4. BODENHEIMER, Aron Ronald. Zakaj? : o obscenosti vpraševanja. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2021. 286 str., ilustr. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-93-8. [COBISS.SI-ID 55757571]
5. CASERMAN, Tomaž. Srečen, čeprav ne ugajaš drugim. 1. izd. Kamnik: samozal. T. Caserman, 2021. 205 str., tabele. ISBN 978-961-95095-1-7. [COBISS.SI-ID 65821699]
6. ELDREDGE, John. Pustolovec, bojevnik, kralj : moški: od pustolovca do modreca. Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2021. XIII, 303 str. ISBN 978-961-94878-1-5. [COBISS.SI-ID 63183107]
7. GLASSER, William. Teorija nadzora : kako vzpostaviti učinkovit nadzor nad svojim življenjem. Ljubljana: Chiara, 2021. 310 str. ISBN 978-961-7060-55-3. [COBISS.SI-ID 64899331]
8. PUKLEK LEVPUŠČEK, Melita (urednik), DEPOLLI STEINER, Katja (urednik). Izzivi in prakse poučevanja psihologije v srednjih šolah. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 239 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-06-0468-6. [COBISS.SI-ID 63671043]
9. KOHE, J. Martin. Vaša največja moč. 1. izd. Majšperk: Društvo za finančno opismenjevanje in zdrav življenjski slog, 2021. 55 str. ISBN 978-961-94443-5-1. [COBISS.SI-ID 66480131]
10. LEE, Ilchi. Povezovanje s seboj : kako do jasnosti in razširjene zavesti z meditacijo epifize. 1. natis. Celje: Zavod Gaia planet, 2021. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-7079-21-0. [COBISS.SI-ID 66629891]
11. MANDL, Karmen. Moje supermoči odločanja in zaupanja vase : aktivnosti in vaje za otroke, ki želijo postati umirjeni, samozavestni in srečni. 1. ponatis. Pernica: Anksio, 2020. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0044-9. [COBISS.SI-ID 33257731]
12. REPAR, Primož, REPAR, Primož (urednik, prevajalec). Državljan kot svetovljan v luči fenomena apokalypsis : mednarodna filozofska delavnica in šesta konferenca Kierkegaard 2018 : [Črnomelj, Ljubljana, 29. 5.- 2. 6. 2018] : 7. mednarodni filozofski simpozij Miklavža Ocepka 2019 : in memoriam dr. Cvetka H. Tóth : [Črnomelj, Slovenija, od 13. do 15. maja 2019, Ljubljana, Slovenija, 16. in 17. maj 2019]. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2020. 500 str., fotogr. Zbirka Revija v reviji, 16, Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana. ISBN 978-961-7054-33-0. [COBISS.SI-ID 43462915]
13. O'NEILL, Poppy. Bodi to, kar si : zakaj je super biti ti. Brežice: Primus, 2021. 141 str., ilustr. Zbirka Prima za mlade. ISBN 978-961-7129-10-6. [COBISS.SI-ID 64399363]
14. PESCHEL, Lisa. Vse o runah : praktični vodnik po njihovi uporabi pri vedeževanju in magiji. 1. natis. Celje: Zavod Gaia planet, 2021. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-7079-20-3. [COBISS.SI-ID 64757507]
15. PINTERIČ, Aleksandra. Mami, nekdo v moji glavi pravi --- : kako v vzgoji vzgajati sebe in pomagati otroku, da v sebi razvije samozavest, pozitivnost in močan notranji steber : [5 življenjskih resnic vzgoje z jazbeci, ki jih imamo vsi, tudi ti in jaz]. 1. izd. Kamnik: Pozitivna moč, 2021. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-95204-6-8. [COBISS.SI-ID 65726979]
16. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard o ljubezni in preizkušnjah : krščanska antropologija tesnobe, nasilja in trpljenja. Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2020. 263 str., ilustr. Posebne izdaje, 66. ISBN 978-961-7054-31-6. [COBISS.SI-ID 43115011]


2 Verstvo. Bogoslovje.

17. DREHER, Rod. Ne živite od laži : priročnik za krščanske disidente. Ljubljana: Družina, 2021. 225 str. ISBN 978-961-04-0825-3. [COBISS.SI-ID 66823171]
18. KRALJ, Franc. Sveta Ema (Hema) : življenje in delo slovenske svetnice. Braslovče: samozal. F. Kralj, 2021. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0607-6. [COBISS.SI-ID 66456835]
19. TRUBAR, Primož, OŠLAK, Vinko (avtor dodatnega besedila, urednik), HLASTAN, Benjamin (avtor dodatnega besedila, urednik), HUNNICUTT, Todd (urednik). Der Katechismus (1550) : in deutscher Sprache. Kranj: Združenje Trubarjev forum, 2021. 185 str., ilustr. ISBN 978-961-95376-0-2. [COBISS.SI-ID 62715395]


3 Družbene vede.

20. AUGÉ, Marc. Hvalnica kolesu. Ljubljana: Maska, 2021. 67 str. Zbirka Mediakcije, knj. 21. ISBN 978-961-6572-61-3. [COBISS.SI-ID 55273219]
21. BOURDIEU, Pierre, PASSERON, Jean-Claude. Reprodukcija : elementi za teorijo sistema poučevanja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2021. 220 str., ilustr. Temeljne razprave. ISBN 978-961-253-274-1. [COBISS.SI-ID 64779011]
22. BRAJKOVIĆ, Sanja. Profesionalne učeče se skupnosti strokovnih delavcev v vrtcih in osnovnih šolah. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2019. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-270-316-5. [COBISS.SI-ID 302773760]
23. BREZOVŠEK, Marjan, HAČEK, Miro. Trideset let slovenske državnosti. Institucionalizacija slovenske demokracije. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2021. 148 str., ilustr. Knjižna zbirka Politični procesi in institucije. ISBN 978-961-235-973-7. [COBISS.SI-ID 62329347]
24. FERFILA, Bogomil. Čile in Argentina. Ljubljana: Demat, 2021. 194 str., 196 str. pril., tabele. Zbirka Svet na dlani, knj. 64. ISBN 978-961-7045-35-2. [COBISS.SI-ID 65068803]
25. HAČEK, Miro. Trideset let slovenske državnosti. Politični procesi in politična participacija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2021. 133 str., tabele. Knjižna zbirka Politični procesi in institucije. ISBN 978-961-235-974-4. [COBISS.SI-ID 62330371]
26. KOMAT, Anton, GRŽAN, Karel. Resnica vas bo osvobodila. Ljubljana: Buča, 2021. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-7114-15-7. [COBISS.SI-ID 66633475]
27. JERKIČ, Tija (urednik). Kratki zapisi dolgih poti. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2021. 61 str., ilustr. Projekt #Mi2 / Us2. ISBN 978-961-6103-47-3. [COBISS.SI-ID 57597187]
28. KUKOVIČ, Simona. Trideset let slovenske državnosti. Razvoj lokalne samouprave. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2021. 137 str., ilustr. Knjižna zbirka Politični procesi in institucije. ISBN 978-961-235-975-1. [COBISS.SI-ID 62331651]
29. REŽEK, Mateja (glavni urednik, področni urednik). Na otroka osredinjeni, demokratični predšolski oddelki : pristop Korak za korakom. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2021. XVII, 374 str., tabele. ISBN 978-961-270-332-5. [COBISS.SI-ID 45246211]
30. MAHNIČ, Katja (urednik), PIHLER CIGLIČ, Barbara (urednik). O poslanstvu humanistike in družboslovja : ob stoletnici Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 505 str., ilustr. Zbirka Historia facultatis. ISBN 978-961-06-0455-6. ISSN 2712-6242. DOI: 10.4312/9789610604549. [COBISS.SI-ID 61035267]
31. PALMER, Sue. Zastrupljeno otroštvo : kako sodobni svet vpliva na naše otroke in kaj lahko storimo. 1. izd. Ljubljana: Zavod RWŠV Slovenije - Zveza, 2019. 430 str., ilustr. ISBN 978-961-93675-6-8. [COBISS.SI-ID 301580544]
32. LESAR, Irena (urednik), PEČEK, Mojca (urednik). Priseljenci v Sloveniji skozi raziskovalno prizmo študentov Pedagoške fakultete. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2021. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-253-276-5. [COBISS.SI-ID 64421635]
33. RODNEY, Walter. Kako je Evropa podrazvila Afriko. Ljubljana: Založba /*cf., 2021. 473 str. Rdeča zbirka. ISBN 978-961-257-141-2. [COBISS.SI-ID 56815875]
34. ROGINA, Alma. Akcije za pozitivne družbene spremembe : 10 korakov za načrtovanje in izvedbo globalnih akcij v lokalnem okolju. Ljubljana: Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje, 2021. 26 str., ilustr. Zbirka Globalni izzivi - globalni predmeti. ISBN 978-961-95355-0-9. [COBISS.SI-ID 59505923]
35. Slovenska policija. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, 2021. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-6797-51-1. [COBISS.SI-ID 65988355]
36. BALAŽIC, Vlado (urednik, avtor), ĐORĐEVIĆ, Miodrag (urednik, avtor), DOLENC, Mile, TESTEN, Franc, SELJAK, Franc, RIHAR, Nevenka (urednik, avtor dodatnega besedila). Zbirka odločb : 2012-2019. Ljubljana: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 2021. 660 str. ISBN 978-961-94526-8-4. [COBISS.SI-ID 65778691]
37. ŠTEH, Dragica, KAVŠEK VRHOVEC, Petra, DOLINAR, Meta. Gingo v deželi besed. 1. izd. Ivančna Gorica: samozal. P. Kavšek Vrhovec; Polhov Gradec: [samozal.] M. Dolinar, 2021. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-94584-4-0. [COBISS.SI-ID 47092995]
38. TURK, Boštjan J., HRIBAR, Barbara. Služnosti, priposestvovanja, mejne obravnave : praktična vprašanja in odgovori s pregledom najpomembnejše zakonodaje. Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2021. 133 str., avtorj. sl. Zbirka Pravo za državljana. ISBN 978-961-7074-11-6. [COBISS.SI-ID 61299203]
39. TURK, Boštjan J., ŠUBIC, Diana. Univerzalni gradbeno pravni priročnik : praktična vprašanja in odgovori s pregledom najpomembnejše zakonodaje. Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2021. 141 str., avtorj. sl. Zbirka Pravo za državljana. ISBN 978-961-7074-10-9. [COBISS.SI-ID 61237763]
40. TURK, Boštjan J., HRIBAR, Barbara. Zavarovalno pravo : praktična vprašanja in odgovori s pregledom najpomembnejše zakonodaje. Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2021. 147 str., avtorj. sl. Zbirka Pravo za državljana. ISBN 978-961-7074-09-3. [COBISS.SI-ID 61236227]
41. ŠTEINER, Alojz (urednik). Vezisti in zveze ob 30-letnici Republike Slovenije : zbornik. Ljubljana: Defensor, 2021. 876 str., ilustr. ISBN 978-961-6177-57-3. [COBISS.SI-ID 65994499]


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

42. BRENČIČ, Mihael. Dinamika podzemne vode. 1. natis. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2021. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-94145-8-3. [COBISS.SI-ID 62590723]
43. JURKOVŠEK, Bogdan (avtor, prevajalec, fotograf), KOLAR-JURKOVŠEK, Tea (avtor, prevajalec). Fosili Slovenije : pogled v preteklost za razmislek o prihodnosti = Fossils of Slovenia : looking into the past to reflect on the future. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2021. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-6498-70-8. [COBISS.SI-ID 62156547]
44. RUGELJ, Marina, MANFREDA KOLAR, Vida, PETERNELJ, Darija, LUKAČEK, Alenka, VAVPETIČ, Andreja. Matematika 1. Samostojni delovni zvezek za prvi razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 3 zv. (91; 91; 95 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5562-1, ISBN 978-961-01-5563-8, ISBN 978-961-01-5475-4. [COBISS.SI-ID 49579267]
45. RUGELJ, Marina, MANFREDA KOLAR, Vida, PETERNELJ, Darija, LUKAČEK, Alenka. Matematika 2. Samostojni delovni zvezek za drugi razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 3 zv. (103; 111; 94 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5974-2, ISBN 978-961-01-5975-9, ISBN 978-961-01-5976-6. [COBISS.SI-ID 52294403]
46. ZORKO, Benjamin (urednik). Ovrednotenje meritev radioaktivnosti v reki Savi, pitni vodi, padavinah, zraku, zemlji in hrani v okolici NEK in po Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2021. 106 str., [2] f. zganj. zvd., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-264-211-2. [COBISS.SI-ID 56586243]
47. ROZMAN, Franc. Merim frekvenco svetlobe. Tržič: samozal. F. Rozman, 2021. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0498-0. [COBISS.SI-ID 59837187]
48. TOMAŽIČ, Iztok, AMBROŽIČ, Jerneja, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. Biologija 9. Samostojni delovni zvezek z dejavnostmi za biologijo v devetem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5575-1. [COBISS.SI-ID 67523843]


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

49. BACH, Edward. Zdravi se sam ; Osvobodi se. Ljubljana: Inštitut za Bachovo cvetno terapijo, 2021. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-92539-6-0. [COBISS.SI-ID 62511875]
50. BOGATAJ, Janez (avtor, fotograf, ilustrator). Gastronomija Alpske Slovenije : pod vrhovi gora in v slikovitih dolinah. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2021. 207 str., ilustr. Zbirka Gastronomija Slovenije. ISBN 978-961-6882-81-1, ISBN 978-961-6882-79-8. [COBISS.SI-ID 58582019]
51. BOGATAJ, Janez (avtor, fotograf, ilustrator). Gastronomija Osrednje Slovenije in Ljubljane : stičišče okusnih različnosti. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2021. 223 str., ilustr. Zbirka Gastronomija Slovenije. ISBN 978-961-6882-78-1, ISBN 978-961-6882-79-8. [COBISS.SI-ID 58555139]
52. BOGATAJ, Janez (avtor, fotograf, ilustrator). Gastronomija Panonske Slovenije : pogače, slatine in vinske gorice. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2021. 131 str., ilustr. Zbirka Gastronomija Slovenije. ISBN 978-961-6882-82-8, ISBN 978-961-6882-79-8. [COBISS.SI-ID 58682115]
53. BOGATAJ, Janez (avtor, fotograf, ilustrator). Gastronomija Sredozemske Slovenije : kjer ribe plavajo dvakrat. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2021. 129 str., ilustr. Zbirka Gastronomija Slovenije. ISBN 978-961-6882-80-4, ISBN 978-961-6882-79-8. [COBISS.SI-ID 58577155]
54. GABROVEC, Branko (avtor, ilustrator). Celovito upravljanje nasilja nad zaposlenimi v zdravstvenem in socialnovarstvenem sistemu. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. II, 94 str., ilustr. ISBN 978-961-286-465-1. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/567, DOI: 10.18690/978-961-286-465-1. [COBISS.SI-ID 64160515]
55. HUSSEIN, Mohsen. Ortopedija za fizioterapevte. 1. izd. Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede; Ljubljana: Artros, center za ortopedijo in športne poškodbe: Inštitut za celično regenerativno medicino, 2021. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-94985-7-6, ISBN 978-961-94156-3-4, ISBN 978-961-07-0523-9. [COBISS.SI-ID 61415939]
56. TOMAT, Luka, BUDLER, Marko, KLUN, Monika, ERJAVEC, Jure, POPOVIČ, Aleš, TRKMAN, Peter, ŠKRINJAR, Rok, SIMONOVIČ, Mojca. Inforočnik : uporaba poslovno-informacijskih rešitev s praktičnimi primeri. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2020. VIII, 175 str., tabele, graf. prikazi. Vaje Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-360-7. [COBISS.SI-ID 38958851]
57. GLOBOČNIK PETROVIČ, Mojca (avtor, urednik). Očesna klinika UKC Ljubljana : 130 let. Ljubljana: Očesna klinika, Univerzitetni klinični center, 2021. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-7105-05-6. [COBISS.SI-ID 62439427]
58. KRIVEC PRISTOV, Ana. Samozavestna v starševstvo : moj milni mehurček med epidemijo. Brežice: Primus, 2021. 165 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7129-15-1. [COBISS.SI-ID 68283395]
59. MAVEC, Roman (avtor, fotograf), HROVATIN, Marjetka (fotograf, avtor dodatnega besedila, urednik). Moj sadovnjak. Ljubljana: Kmečki glas, 2021. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-203-512-9. [COBISS.SI-ID 63609603]
60. MURŠIČ, Mitja, KUKOVEC, Martina, TULIMIROVIĆ, Aljaž. Kdo sem jaz za ekranom. Maribor: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2021. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-94102-4-0. [COBISS.SI-ID 50744067]
61. MARINKO, Tanja (urednik), ČEMAŽAR, Maja (urednik), KRANJC BREZAR, Simona (urednik). Novosti na področju radioterapije in radiobiologije: od raziskav do klinike : zbornik prispevkov : E-znanstveni simpozij : 14. maj 2021 Onkološki inštitut Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Onkološki inštitut: Združenje za radioterapijo in onkologijo pri Slovenskem zdravniškem društvu, 2021. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-34-5. [COBISS.SI-ID 62977027]
62. VESEL, Cvetka (urednik). Okusi preteklosti dežele Petra Klepca. Osilnica: Občina, 2021. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-95349-0-8. [COBISS.SI-ID 58519811]
63. MIHELIČ, Katarina Katja (urednik), ZUPAN, Nada (urednik). Organizacijsko vedenje : kako (pre)živeti v organizaciji in uspeti?. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. XIV, 351 str., ilustr., tabele, graf. prikazi. Učbeniki Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-364-5. [COBISS.SI-ID 57187331]
64. ZADNIK, Vesna. Preživetje bolnikov z rakom, zbolelih v letih 1997-2016 v Sloveniji. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2020. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-30-7. [COBISS.SI-ID 44041475]
65. RAJNAR PETROVIĆ, Jasna (urednik), LUŽNIK, Marjeta (urednik). Pri nas kuhamo dobro : kuharica Slovenske filantropije. Ljubljana: Slovenska filantropija, 2020. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-94217-3-4. [COBISS.SI-ID 39568643]
66. RAVNJAK, Vili. Meditacijski vodnik Duhovne šole : pot svobode, miru in sočutja. Maribor: Pivec, 2021. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-7103-55-7. [COBISS.SI-ID 62678275]
67. ROP, Nikolina. The Slovenian presidency recipe book. Ljubljana: Government Communication Office, Republic of Slovenia, 2021. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-6435-65-9. [COBISS.SI-ID 64036867]
68. OSREDKAR, Joško, BOŽIČ, Borut, HORVAT, Nejc, MARTINC, Boštjan, URBANČIČ, Dunja, RAVNIKAR, Matjaž, KEK, Tina, GERŠAK, Ksenija, KARAS KUŽELIČKI, Nataša, OMERSEL, Jasna (urednik, recenzent), NABERGOJ MAKOVEC, Urška (urednik, recenzent). Samotestiranje, hitro testiranje ali testiranje ob preiskovancu? : strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije : [Ljubljana, 15., 16. in 22. junij 2021]. Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, 2021. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-6378-89-5. [COBISS.SI-ID 65354499]
69. FRAS, Zlatko (urednik). 25. sodobna interna medicina : strokovno srečanje : zbornik predavanj : Ljubljana, 16. junija 2021. V Ljubljani: Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, 2021. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-267-201-0. [COBISS.SI-ID 66615811]
70. FERJANIČ FRIC, Erna, RATAJ, Jože, KÜČAN, Ladislav, KIDRIČ, Branko, WALSH, Jim, TOMAŽIČ, Jože, POLJANEC, Nani, POLJANEC, Nani (urednik). Stari kozarci Rogaške Slatine iz zadnjega dvestoletnega obdobja = Old Rogaška Slatina glasses of the last two centuries. Rogaška Slatina: Zbirateljsko društvo, 2021. 112 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 71464707]
71. ŠALAMUN, Franci, MANDELJ, Gorazd, KRAJNC, Borut. Tehnično varovanje : učbenik za izobraževalni program Tehnik varovanja. 1. izd. Ljubljana: Zbornica za razvoj slovenskega zasebnega varovanja, 2020. 257 str., ilustr. ISBN 978-961-92832-6-4. [COBISS.SI-ID 22436355]
72. ŠUMER, Anita. Slana in sladka drožomanija : nadaljevanje svetovne knjižne uspešnice Drožomanija : več kot 77 receptov za slane in sladke drožaste dobrote. Slovenj Gradec: Ars verbi, 2020. 294 str., ilustr. ISBN 978-961-94911-1-9. [COBISS.SI-ID 13077251]
73. ŠORLI, Srečko (urednik), TERŠEK, Andraž (urednik). Koronska kriza pod drobnogledom empirične znanosti : [zbornik člankov strokovnega posveta Trajnostni razvoj in koronska kriza : junij 2021, Ljubljana]. Gorenja Trebuša: Društvo za krepitev zavesti in zdravja Vetrnica, 2021. 366 str., ilustr. ISBN 978-961-95424-0-8. [COBISS.SI-ID 67158019]
74. VITHOULKAS, George. Osnovna načela homeopatije : homeopatija: energijska medicina. Slovenska izd. Ljubljana: AdriaPharm, 2021. 76 str. ISBN 978-961-95351-0-3. [COBISS.SI-ID 59159555]
75. WENZEL, Melanie. Narava zdravi : najboljši recepti iz naravne lekarne za zdravje vse družine. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6106-6. [COBISS.SI-ID 52442371]
76. BAGAR, Sabina, HLADNIK, Marjana, HOVNIK-KERŠMANC, Marjetka, KRANJEC, Natalija, KOFOL-BRIC, Tatjana, KOPRIVNIKAR, Helena, KUSTEC, Tanja, MAJCAN KOPILOVIĆ, Irena, MIHEVC PONIKVAR, Barbara, MRZEL, Maja, SIMONČIČ, Mojca, SKRT, Jana, STANKOVIČ, Lidija, SUČIĆ VUKOVIĆ, Marina, PRODAN, Vili, PŠENIČNIK, Marija, PRAPROTNIK, Maja, RADOŠ KRNEL, Sandra, ROŠKAR, Maja, VARDIČ, Damjana, ZALETEL, Metka, ŽALMAN, Klavdija, ZALETEL, Metka (urednik), VARDIČ, Damjana (urednik), HLADNIK, Marjana (urednik), SIMONČIČ, Mojca (urednik). Zdravje v Sloveniji. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6945-35-6. [COBISS.SI-ID 67095555]
77. ŽIDANIK, Miloš. Sindrom odvisnosti od alkohola : priročnik za ljudi, ki so od alkohola odvisni, za ljudi, ki so na poti v odvisnost in njihove svojce ter prijatelje. Ormož: Psihiatrična bolnišnica; Ljubljana: Psihiatrična klinika, 2020. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-91381-3-7. [COBISS.SI-ID 39327747]


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

78. BADALIČ, Tanja (avtor, ilustrator). V mojem svetu. Trst: Mladika, 2021. 39 str., ilustr., note. ISBN 978-88-7342-304-1. [COBISS.SI-ID 64046339]
79. BABNIK ROMANIUK, Blaž, MALEŠIČ, Martina (urednik), VREČKO, Asta (urednik). The common in community : seventy years of cooperative centres as social infrastructure = Skupno v skupnosti : sedemdeset let zadružnih domov kot družbene infrastrukture. Ljubljana: The Museum of Architecture and Design: = Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2021. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-74-0. [COBISS.SI-ID 63080707]
80. ČAKŠ ORAČ, Lucija (avtor, fotograf), PLEVNIK, Matija (avtor, fotograf), MIHELČIČ KOŽELJ, Andreja. Jelšingrad : z ljubeznijo sem te ustvaril : pripravljeno ob razstavi, ki je nastala v sodelovanju Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Celje in Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Šmarje pri Jelšah: Knjižnica, 2020. 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 32216323]
81. ČEPIN, Matej (umetnik). Naslednji dan = The next day : KiBela /MMC Kibla, 6. 11.-4. 12. 2020. Maribor: KUD Kibla, 2020. [28] str., ilustr. Zbirka Tox, letn. 25, št. 68. ISBN 978-961-6304-47-4. [COBISS.SI-ID 36775939]
82. DEBENJAK, Riko (umetnik), ŠIVAVEC, Nevenka (avtor dodatnega besedila, urednik), DRAŽIL, Gregor (avtor dodatnega besedila, urednik). Živo verjamem v svetlobo in materijo = Relentless faith in light and matter. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center (MGLC), 2020. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-84-5. [COBISS.SI-ID 44492803]
83. CAPPELLETTI, Tommaso (umetnik). The detective wall guide : a meme manifesto project. 1st ed. Ljubljana: Aksioma, Institute for Contemporary Art; Utrecht: Impakt, Centre for Media Culture, 2021. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-95064-7-9. [COBISS.SI-ID 61245955]
84. DEKLEVA, Milan, GRAFENAUER, Niko, JANČAR, Drago, JESIH, Milan, KOMELJ, Milček (avtor, član uredniškega odbora), NOVAK, Boris A., PAHOR, Boris, SIMČIČ, Zorko, BERNARD, Emerik, BRATUŠA, Mirko, JEMEC, Andrej, KRISTL, Stanko, MUHOVIČ, Jožef (avtor, član uredniškega odbora), MUŠIČ, Marko, TRŠAR, Drago, LEBIČ, Lojze, MATIČIČ, Janez, ROJKO, Uroš, ŠENK, Nina. Glas umetnikov : umetniki, akademiki, Prešernovi nagrajenci : poezija, proza, eseji, slike, kipi, arhitekturni prikazi, odlomki notnih partitur in skladbe umetnikov V. razreda SAZU, Prešernovih nagrajencev in nagrajencev Prešernovega sklada. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; Kranj: Galerija Prešernovih nagrajencev: Gorenjski muzej, 2021. 232 str., ilustr., note. ISBN 978-961-7071-26-9. [COBISS.SI-ID 65724931]
85. GOLOB, Franc (umetnik, fotograf). Franc Golob : [pregledna razstava : Grad Kromberk 19. junij-31. december 2021]. Nova Gorica: Goriški muzej, 2021. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-87-2. [COBISS.SI-ID 64769027]
86. GORŠE, Jože (avtor, fotograf). Kočevski nogomet : že stoletje. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2020. 616 str., ilustr. ISBN 978-961-6517-44-7. [COBISS.SI-ID 43791619]
87. GUSTINČIČ, Mitja. Silvo Habat : zlata čelada : biografija dirkača. 1. izd. Trzin: Habat, 2021. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0508-6. [COBISS.SI-ID 60496643]
88. KAVČIČ, Metka (umetnik), KRAŠNA, Anka (umetnik), BEZJAK, Saša (umetnik). M+A+S sezuje tudi vas! : [Miheličeva galerija Ptuj, 3. december 2020-31. januar 2021]. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2020. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 45606147]
89. VURNIK, Blaž (urednik). Ko ste v dvomu, pojdite v muzej : [katalog] = When in doubt, go to a museum : 26. 1. 2021-25. 4. 2021]. Ljubljana: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2021. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-67-1. [COBISS.SI-ID 54491395]
90. GRDINA, Igor (urednik), OSET, Željko (urednik). Leonardo da Vinci, njegova doba in potovanje v Vipavsko dolino. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2021. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-7025-16-3. [COBISS.SI-ID 41681411]
91. LOZAR, Robert (avtor, ilustrator), ZALAZNIK, Janez (avtor, ilustrator). Videz tipnega : tekstura, faktura, šrafura, raster. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2021. 70 str., ilustr. Likovni odsevi, 35. ISBN 978-961-7010-93-0. [COBISS.SI-ID 56555267]
92. KOSTIČ, Aleksandra, ŠTABI, Snežana (urednik), KLEINDIENST, Živa (urednik). Napeta sedanjost = Tense present. Maribor: KUD Kibla: = ACE Kibla, 2020. 92 str., ilustr. Zbirka Tox, letn. 25, št. 66, Tvegaj spremembo, knj. 4. ISBN 978-961-6304-45-0. [COBISS.SI-ID 98161153]
93. PETRONIO, Amalia. Le donne ripristinano la Voga veneta a Pirano. Pirano: Comunità autogestita della nazionalità italiana; = Piran: Samoupravna skupnost italijanske narodnosti, 2021. 45, 45 str., ilustr. ISBN 978-961-94632-4-6. [COBISS.SI-ID 62095107]
94. PREDAN, Barbara, BREGAR, Simon, GARIBALDI, Eva, GERKMAN, Lin, HAIN, Miha, KONCUT, Jakob, MEDVED, Neža, MUŽINA, Tjaša, ROZMAN, Simon Izidor, SKODLAR, Blaž, STRAŽAR, Gregor, TRATAR, Jera, VRHOVŠEK, Andraž Rudi, PREDAN, Barbara (urednik). Papiro-logía : krožno oblikovanje in uporaba papirja v interierju. Ponatis. Ljubljana: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2020. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-94713-0-2. [COBISS.SI-ID 25985283]
95. PREGL, Arjan (umetnik, intervjuvanec), GREGORIČ, Alenka (urednik, oseba, ki intervjuva). Na platnu : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana = On canvas : Museum and Galleries of Ljubljana, City Art Gallery Ljubljana. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija: Institut "Jožef Stefan"; Ptuj: Zavod za turizem, Galerija mesta, 2021. 161 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-42-0. [COBISS.SI-ID 52863235]
96. ŠALAMON, Brane (avtor, ilustrator). Igrajmo se : več kot dvesto otroških in družabnih iger za vsak dan. Brežice: Primus, 2021. 143 str., ilustr. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7129-13-7. [COBISS.SI-ID 66475011]
97. ŠILEC, Karmina. Baba in dert : endemične pesmi = endemic songs. Maribor: Carmina Slovenica, 2021. 105 str. ISBN 978-961-95109-2-6. [COBISS.SI-ID 53480451]
98. ŠKODIČ, Dušan. Meja na razvodnici : ob stoletnici podpisa rapalske pogodbe : 1920-2020 : planinsko-zgodovinski vodnik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2021. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-68-9. [COBISS.SI-ID 65434627]
99. ŠTEFANČIČ, Marcel. Če umrem, preden se zbudim : klasično obdobje filma noir : 250 esejev o noči sveta. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2020. 1000 str. Zbirka Zgodovina ameriškega filma. ISBN 978-961-7050-83-7. [COBISS.SI-ID 31035395]
100. DRAŠLER, Špela (urednik). 40 stopinj : notna zbirka pesmi napisanih za MePZ Bistrica ob Sotli 2003-2020 : za mešani zbor (SATB div) brez spremljave. V Bistrici ob Sotli: Kulturno društvo Bistrica ob Sotli, 2021. 55 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50255619]
101. DRAŠLER, Špela (urednik), HOHNJEC, Darija (urednik). 40 stopinj MePZ Bistrica ob Sotli : katalog ob razstavi. Šmarje pri Jelšah: Knjižnica, 2021. [72] str., ilustr. ISBN 978-961-91850-6-3. [COBISS.SI-ID 60869635]
102. TANNI, Valentina. Memestetica : večni september umetnosti. Ljubljana: Aksioma - Zavod za sodobne umetnosti, 2021. 267 str., ilustr. ISBN 978-961-95064-8-6. [COBISS.SI-ID 62109955]
103. TOMŠIČ AMON, Bea (avtor, fotograf). Likovna umetnost 4 : učbenik za likovno umetnost v četrtem razredu osnovne šole. 2. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6031-1. [COBISS.SI-ID 68563203]
104. TOMŠIČ AMON, Bea (avtor, fotograf). Likovna umetnost 5 : učbenik za likovno umetnost v petem razredu osnovne šole. 2. prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6032-8. [COBISS.SI-ID 68563971]
105. VODAINE, Jean (umetnik). Jean Vodaine : vod an, bad adn, bodi eden, bodi nekdo : [ob stoti obletnici rojstva pesnika, tipografa in tiskarja Vladimirja Kavčiča - Jeana Vodaina]. Tolmin: Tolminski muzej, 2021. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-6635-48-6. [COBISS.SI-ID 66160131]
106. ARTAKER, Anna (umetnik), AUTOR, Nika (umetnik), ČMAJČANIN, Lana (umetnik), LOVŠIN, Polonca (umetnik), MARGREITER, Dorit (umetnik), MAYERHOFER, Ursula (umetnik), POTRČ, Marjetica (umetnik), SAGADIN, Maruša (umetnik), SAMSONOW, Elisabeth von (umetnik), SMREKAR, Maja (umetnik), GREGORIČ, Alenka (avtor dodatnega besedila, urednik), THUN-HOHENSTEIN, Felicitas (avtor dodatnega besedila, urednik). When gesture becomes event = Ko gesta postane dogodek = Wenn die Geste zum Ereignis wird : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, Museum and Galleries of Ljubljana City, Art Gallery Ljubljana, 30. 4.-20. 6. 2021 : Künstlerhaus, Gesellschaft bildender Künstlerinnen und Künstler Österreichs, 7. 12. 2020 - 7. 4. 2021. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija: = Museum and Galleries of Ljubljana, City Art Gallery, 2021. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-44-4. [COBISS.SI-ID 65576195]
107. ZALETEL, Petra, REJC, Nika, KAPUS, Jernej. Priprava na sprejemni izpit na Fakulteti za šport. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2019. [55] f., ilustr. ISBN 978-961-6843-96-6. [COBISS.SI-ID 299121664]


7-GP-odr Glasbeni posnetki za odrasle

108. Šelestenja : iz studia Hendrix. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2021. 2 gramof. plošči (31 min, 5 sek; 38 min, 7 sek), 33 1/3 o/m, stereo. https://zkp.rtvslo.si/en/Vinyl_Collectors_Corner/RUDI_BUCAR_TRIO_SELESTENJA_2/. [COBISS.SI-ID 68518659]


80 Jezikoslovje.

109. GERENČER, Simona, IPAVEC DOBROTA, Irena. Svet na dlani : jezik gluhoslepih : ob vpisu jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije = The world in the palm of your hand : language of the deafblind : issued upon entry of the language of the deafblind in the Constitution of the Republic of Slovenia. 1. natis. Ljubljana: Združenje gluhoslepih Slovenije Dlan: Združenje tolmačev gluhoslepim Slovenije Taktil, 2021. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-95142-3-8. [COBISS.SI-ID 64430851]
110. KANSKY-ROŽMAN, Ženja, UMEK, Alenka, DOSTAL, Mateja. English for international economics and business communication 1. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. VIII, 208 str., ilustr. Učbeniki Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-362-1. [COBISS.SI-ID 48532483]
111. KOMPARA LUKANČIČ, Mojca. English in uniform. 1st ed. Maribor: University of Maribor, University Press, 2021. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-286-425-5. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/537, DOI: 10.18690/978-961-286-425-5. [COBISS.SI-ID 60870915]
112. MARIN, Telis (avtor, fotograf), RUGGIERI, L., MAGNELLI, Sandro. Nuovissimo progetto italiano 1a. [Livello] A1. Libro dello studente e Quaderno degli esercizi : corso di lingua e civiltà italiana. 1a ed. Roma: Edilingua, 2019. 175 str., ilustr., zvd., 1 CD, stereo, 1 video DVD, barve, zvok. ISBN 978-88-99358-44-0. [COBISS.SI-ID 69438723]
113. MARIN, Telis (avtor, fotograf), RUGGIERI, L., MAGNELLI, Sandro. Nuovissimo progetto italiano 1b. [Livello] A2. Libro dello studente e Quaderno degli esercizi : corso di lingua e civiltà italiana. 1a ed. Roma: Edilingua, 2019. 199 str., ilustr., 1 CD, stereo, 1 video DVD, barve, zvok. ISBN 978-88-99358-48-8. [COBISS.SI-ID 69444867]
114. MARIN, Telis (avtor, fotograf), RUGGIERI, L., MAGNELLI, Sandro. Nuovissimo progetto italiano 2a. [Livello] B1. Libro dello studente e Quaderno degli esercizi : corso di lingua e civiltà italiana. 1a ed. Roma: Edilingua, 2020. 188 str., ilustr., 1 CD, stereo, 1 video DVD, barve, zvok. ISBN 978-88-99358-89-1. [COBISS.SI-ID 69452547]
115. MARIN, Telis (avtor, fotograf), RUGGIERI, L., MAGNELLI, Sandro. Nuovissimo progetto italiano 2b. [Livello] B2. Libro dello studente e Quaderno degli esercizi : corso di lingua e civiltà italiana. 1a ed. Roma: Edilingua, 2020. 224 str., ilustr., 1 CD, stereo, 1 video DVD, barve, zvok. ISBN 978-88-99358-96-9. [COBISS.SI-ID 69455107]
116. MIRTIČ, Tanja (urednik), SNOJ, Marko (urednik, recenzent). 1. slovenski pravorečni posvet. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. 266 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. Razprave, 25. ISBN 978-961-268-077-0. [COBISS.SI-ID 65795587]
117. KRAPŠ VODOPIVEC, Irena, PUC, David, AHAČIČ, Kozma, ŠEKLI, Matej. Slovenščina 1 : moč jezika. Učbenik z vajami za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-01-5989-6, ISBN 978-961-01-5990-2. [COBISS.SI-ID 56672259]
118. ŠOLC, Martina, KAUČIČ-BAŠA, Majda. Moj dan v vrtcu : priročnik za zgodnje učenje slovenščine. Trst: Fondazione-Sklad Libero Zora Polojaz: Mladika, 2021. 172 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-298-3. [COBISS.SI-ID 45952515]


82 Književnost.

119. ADAMS, Douglas. The hitchhiker's guide to the Galaxy. 42 anniversary ed. London: Pan Macmillan, Macmillan Children's Books, 2021. XVII, 288 str., ilustr. ISBN 978-1-5290-4613-7. [COBISS.SI-ID 71437827]
120. ALFONSO, Jorge. Travograd. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021. 150 str. Zbirka Stopinje. ISBN 978-961-7017-82-3. [COBISS.SI-ID 59956483]
121. APIH, Jure. Nebesa. Ljubljana: Festfest, 2021. 84 str. ISBN 978-961-93978-6-2. [COBISS.SI-ID 66113795]
122. BLATNIK, Andrej. Trg osvoboditve. 1. natis. Novo mesto: Goga, 2021. 286 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-293-2. [COBISS.SI-ID 64252931]
123. BLYTON, Enid. Pet prijateljev. Na otoku zakladov. 6. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 170 str. Zbirka Pet prijateljev, 1. ISBN 978-961-01-6254-4. [COBISS.SI-ID 61918467]
124. BLYTON, Enid. Pet prijateljev. Na skrivnostni sledi. 3. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 187 str. Zbirka Pet prijateljev, 3. ISBN 978-961-01-6256-8. [COBISS.SI-ID 62515459]
125. BLYTON, Enid. Pet prijateljev. Novim dogodivščinam naproti. 3. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 171 str. Zbirka Pet prijateljev, 2. ISBN 978-961-01-6255-1. [COBISS.SI-ID 62520323]
126. BYBEE, Catherine. Preganjanje senc. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2021. 398 str. ISBN 978-961-7076-89-9, ISBN 978-961-7076-90-5. [COBISS.SI-ID 65169923]
127. CARROLL, Lewis (avtor, ilustrator). Alice's adventures in wonderland and Through the looking glass. 150th anniversary ed. Surrey: Alma Classics, 2020. 387 str., ilustr. ISBN 978-1-84749-407-8. [COBISS.SI-ID 71448323]
128. CASS, Kiera. Prevarana. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4844-2, ISBN 978-961-00-4845-9. [COBISS.SI-ID 66086915]
129. CORONA, Mauro. Kot kamen v rečnem toku. Ljubljana: Sidarta, 2021. 208 str. ISBN 978-961-6027-96-0. [COBISS.SI-ID 66451971]
130. TITAN, Robert (urednik). Današnji čas, oglati čas : multikulturni zbornik članov skupine ELIPSA 2020. Posebna izd. Pekel: Volosov hram, 2021. 283 str., ilustr. ISBN 978-961-7086-63-8. [COBISS.SI-ID 64775427]
131. DEKLEVA, Milan. Pet za kvartet. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 191 str. ISBN 978-961-282-477-8. [COBISS.SI-ID 50636291]
132. DEMŠAR, Avgust. Miloš : kriminalka. 1. izd. Maribor: Pivec, 2021. 407 str. Zbirka Branje, Proza. ISBN 978-961-7103-53-3. [COBISS.SI-ID 63891715]
133. KRIŽNIK, Alenka (urednik), PALIR, Lučka (urednik). Dodajamo življenje dnevom : literarni zbornik : posebna izdaja ob 25. obletnici delovanja Slovenskega društva Hospic. Ljubljana: Slovensko društvo Hospic; Šentjur: Literarno društvo, 2021. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-90826-7-6. [COBISS.SI-ID 56758275]
134. DUKAJ, Jacek. V deželi nevernikov. 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2021. 654 str. Zbirka Solaris, 8. ISBN 978-961-7020-70-0. [COBISS.SI-ID 63748867]
135. EGER, Edith Eva, WEIGAND, Esmé Schwall. Izbira : celo v peklu lahko zraste upanje. Preserje: Aktivni mediji, 2021. 399 str. ISBN 978-961-94999-5-5, ISBN 978-961-94999-6-2. [COBISS.SI-ID 63020547]
136. FERRANTE, Elena. O tistih, ki bežijo, in tistih, ki ostajajo : srednja leta. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 383 str. Neapeljski cikel, knj. 3, Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-282-399-3. [COBISS.SI-ID 64400131]
137. FICKO, Albina. Od tu in tam : kratke zgodbe. Pekel: Volosov hram, 2021. 79 str. ISBN 978-961-7086-57-7. [COBISS.SI-ID 62069763]
138. FITZEK, Sebastian, TSOKOS, Michael. Odrezani. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 316 str. ISBN 978-961-00-4865-7, ISBN 978-961-00-4866-4. [COBISS.SI-ID 68088323]
139. FITZGERALD, F. Scott. Veliki Gatsby. Ljubljana: Intelego, 2021. 195 str. ISBN 978-961-6558-58-7. [COBISS.SI-ID 64402947]
140. GONZALES, Sophie. Only mostly devastated. London: Hodder, 2020. 281 str. ISBN 978-1-444-95648-1. [COBISS.SI-ID 68170499]
141. GONZALES, Sophie. Perfect on paper. London: Hodder Children's Books, 2021. 346 str. ISBN 978-1-444-95927-7. [COBISS.SI-ID 68249859]
142. HEATH, Lorraine. Zapeljivi lord. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 369 str. ISBN 978-961-7133-31-8, ISBN 978-961-7133-32-5. [COBISS.SI-ID 65247235]
143. HENRY, Emily. Roman za plažo. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 403 str. ISBN 978-961-7133-27-1, ISBN 978-961-7133-28-8. [COBISS.SI-ID 65244419]
144. HERMANN (avtor, ilustrator). Jeremiah : [XVI-XVIII]. 1. natis. Celje: Risar, 2020. 140 str., ilustr. Integral, 6. ISBN 978-961-94258-8-6. [COBISS.SI-ID 304977920]
145. ISHIGURO, Kazuo. Klara und die Sonne : Roman. 1. Aufl. München: Blessing, 2021. 349 str. ISBN 978-3-89667-693-1. [COBISS.SI-ID 68057859]
146. JAMES, E. L. Svoboda : petdeset odtenkov svobode skozi oči Christiana Greya. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 735 str. ISBN 978-961-00-4838-1, ISBN 978-961-00-4839-8. [COBISS.SI-ID 65003779]
147. KEELAND, Vi, WARD, Penelope. Iskriva pisma. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 336 str. ISBN 978-961-00-4851-0, ISBN 978-961-00-4852-7. [COBISS.SI-ID 66528259]
148. KENNEDY, Elle. Ljubezenski cilj. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 393 str. ISBN 978-961-00-4859-6, ISBN 978-961-00-4860-2. [COBISS.SI-ID 67730435]
149. KWAN, Kevin. Težave bogatih ljudi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 489 str. ISBN 978-961-00-4861-9, ISBN 978-961-00-4862-6. [COBISS.SI-ID 67790339]
150. LAH, Klemen. Goldfisch : prvi del trilogije Barbarsko dejanje : [psihološki triler]. Brežice: Primus, 2021. 436 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7129-09-0. [COBISS.SI-ID 63912963]
151. LAWS, David. Firerjeve sirote. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 351 str. ISBN 978-961-00-4847-3, ISBN 978-961-00-4848-0. [COBISS.SI-ID 66150403]
152. LEINO, Piia. Nebesa. 1. izd. Maribor: Pivec, 2021. 271 str. Zbirka Branje, Proza, Utrip evropske literature. ISBN 978-961-7103-54-0. [COBISS.SI-ID 63107331]
nagrada: Nagrada EU za književnost 2019
153. LEKŠE, Ana Anita. Zorenje. Velenje: samozal., 2021. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0529-1. [COBISS.SI-ID 61723395]
154. LEONARD, Susanna. Marie Curie in vera v sanje : [raziskovalka, upornica, revolucionarka - zgodba edinstvene ženske, ki je spremenila svet]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 335 str. ISBN 978-961-00-4855-8, ISBN 978-961-00-4856-5. [COBISS.SI-ID 66641411]
155. LEVY, Deborah. Cena življenja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 143 str. Zbirka Ergo. ISBN 978-961-01-6265-0. [COBISS.SI-ID 65306627]
156. LOZANO, Vanesa. Zgodi se tvoja volja. Ljubljana: Salve, 2021. 242 str., str. A-H pril. s fotogr. ISBN 978-961-289-107-7. [COBISS.SI-ID 62688259]
157. MAJOR, Marjan S. Dolomitske sanje. Ljubljana: A. M. Strmljan, 2021. 307 str. ISBN 978-961-07-0574-1, ISBN 978-961-07-0575-8. [COBISS.SI-ID 64448515]
158. MALERMAN, Josh. Malorie. London: Orion, 2021. 299 str. ISBN 978-1-4091-9314-2. [COBISS.SI-ID 69013763]
159. MALPAS, Jodi Ellen. Vrtoglava strast. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 408 str. ISBN 978-961-00-4863-3, ISBN 978-961-00-4864-0. [COBISS.SI-ID 67979011]
160. MARKOVIČ, Nataša. #Naključniki : [(izbrane pesmi)]. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2020. 79 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-07-0226-9. [COBISS.SI-ID 35645187]
161. MARTÍN, Santiago. Tisočdevetstoenainosemdeset. Ajdovščina: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ajdovščina: Občina: ZKD, 2021. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-7010-94-7. [COBISS.SI-ID 61032963]
162. MATHIEU, Jennifer. Moxie. London: Hodder Children's Books, 2021. 340 str., č-b ilustr. ISBN 978-1-444-96354-0. [COBISS.SI-ID 68115459]
163. MOČNIK, Teja. Kamni z Marsa. 1. izd. Ljubljana: LUD Literatura, 2021. 106 str. Zbirka Prišleki. ISBN 978-961-7017-83-0. [COBISS.SI-ID 62259459]
164. MORNŠTAJNOVÁ, Alena. Tiha leta. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 238 str. ISBN 978-961-278-541-3. [COBISS.SI-ID 67997187]
165. MOYES, Jojo. Zadnje ljubezensko pismo. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 550 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-3898-3. [COBISS.SI-ID 64357891]
166. NOBLE, Elizabeth M. Družinske počitnice. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 429 str. Zbirka Oddih. ISBN 978-961-01-6260-5. [COBISS.SI-ID 63058947]
167. NOVAK, Bogdan. Sredi življenja smo s smrtjo obdani. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2021. 437 str. ISBN 978-961-261-600-7. [COBISS.SI-ID 60481027]
168. OLETIČ, Svetlana. Življenje : avtobiografski roman. Brežice: Primus, 2021. 245 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7129-23-6. [COBISS.SI-ID 69860611]
169. OSTI, Josip. Poper po pudingu : (66 zgodb in zgodbic, če pa jih, draga bralka ali bralec, bereš stoje na rokah, se ti zazdi, da jih je 99). 1. izd. Maribor: Pivec, 2021. 152 str. Zbirka Branje, Proza. ISBN 978-961-7103-50-2. [COBISS.SI-ID 59521539]
170. PAUŠIČ, Olga. Vohljači : roman. Pekel: Volosov hram, 2021. 274 str. Knjižna zbirka Udrihač. ISBN 978-961-7086-60-7. [COBISS.SI-ID 62106883]
171. PERKS, Heidi. Vrni se pome. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 350 str., ilustr. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-6261-2. [COBISS.SI-ID 63571459]
172. PHILLIPS, Susan Elizabeth. Kaj pa, če je pravi?. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 471 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-6266-7. [COBISS.SI-ID 65274115]
173. QUAGLIA, Renato. Zaleni okrišiji = Zelene krošnje. Ljubljana: Slovenska matica, 2021. 171 str. Mozaiki, 4. ISBN 978-961-213-352-8. ISSN 2670-5389. [COBISS.SI-ID 67726851]
174. ROBNIK, Marko. Portal za avanture : roman o ljubezni, seksu, erotiki in prevarah. Brežice: Primus, 2021. 394 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7129-12-0. [COBISS.SI-ID 65988867]
175. ROWLING, J. K. Nemirna kri. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 903 str., ilustr. Zbirka Krimi. ISBN 978-961-01-6288-9. [COBISS.SI-ID 66533123]
176. ROWLING, J. K. Quidditch through the ages. London [etc.]: Bloomsbury Children's books: WhizzHard Books, 2020. XV, 143 str., ilustr. ISBN 978-1-5266-0812-3. [COBISS.SI-ID 61665539]
177. SCHRÖDER, Alena. Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid : Roman. Originalausgabe, 9. Aufl. München: dtv, 2021. 366 str. ISBN 978-3-423-28273-4. [COBISS.SI-ID 68069123]
178. SCHUBERT, Helga. Vom Aufstehen : ein Leben in Geschichten. Originalausgabe, 6. Aufl. München: dtv, 2021. 221 str. ISBN 978-3-423-28278-9. http://deposit.dnb.de/cgi-bin/dokserv?id=80b6e93dc63d4c0ab18c046b2ca64a02&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm. [COBISS.SI-ID 68045827]
179. SILVA, Daniel. Angleški vohun. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 492 str., zvd. ISBN 978-961-7133-29-5, ISBN 978-961-7133-30-1. [COBISS.SI-ID 65246211]
180. STANIČ, Alenka. Ženska proste reje : zgodba o ženskah in o moških, naravi in družbi, življenjskih izbirah in o svobodi. Ljubljana: Solas, 2021. 245 str. ISBN 978-961-07-0448-5. [COBISS.SI-ID 55791107]
181. STEELE, Sarah. The missing pieces of Nancy Moon. London: Headline Review, 2021. 422 str. ISBN 978-1-4722-7009-2. [COBISS.SI-ID 68242179]
182. ŠILEC, Karmina. Baba : katalog. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2021. 225 str. Zbirka Otroci Slave. ISBN 978-961-274-643-8. [COBISS.SI-ID 66320899]
183. ŠILEC, Karmina. Baba : kolosalna balkanska fikcija. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2021. 198 str., zvd. Zbirka Otroci Slave. ISBN 978-961-274-644-5. [COBISS.SI-ID 66319363]
184. ŠILEC, Karmina. Baba : kolosalna balkanska fikcija. [Maribor]: Carmina Slovenica, 2021. 1 CD (MP3) (683 min, 59 sek), stereo. ISBN 978-961-95109-3-3. [COBISS.SI-ID 69674499]
185. ŠTEFANČIČ, Marcel. Slovenski sen : eseji o nas. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2021. 471 str. Zbirka Angažirano. ISBN 978-961-7050-97-4. [COBISS.SI-ID 61228291]
186. TOLSTOJ, Lev Nikolaevič. Vojna in mir. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 2 zv. Zbirka Veliki večni romani. ISBN 978-961-01-5439-6, ISBN 978-961-01-5440-2. [COBISS.SI-ID 53606659]
187. TREMAYNE, Marie. Upornica brez krinke : tretja knjiga iz serije Neubogljive neveste. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 367 str. Zbirka Oddih. ISBN 978-961-01-6090-8. [COBISS.SI-ID 57165059]
188. TRS, Ksenija. Kdo se boji črnega moža?. 1. izd. Maribor: Pivec, 2021. 253 str. Zbirka Branje, Proza. ISBN 978-961-7103-52-6. [COBISS.SI-ID 62681859]
189. WINN, Raynor. Divja tišina. Preserje: Aktivni mediji, 2021. 340 str., zvd. ISBN 978-961-94999-7-9, ISBN 978-961-94999-8-6. [COBISS.SI-ID 63958531]
190. ZHANG, C Pam. How much of these hills is gold. London: Virago, 2021. 322 str., ilustr. ISBN 978-0-349-01145-5. [COBISS.SI-ID 68202499]
191. ZORENČ, Luka, PRIMEC, Sara. Lynx : [story of a former special operations medic]. 1st ed. Grosuplje: self-published, 2020. 491 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0260-3. [COBISS.SI-ID 38369283]
192. ŽUPANIČ, Jernej. Orodje za razgradnjo imperija. 1. izd. Ljubljana: LUD Literatura, 2021. 97 str. Zbirka Prišleki. ISBN 978-961-7017-84-7. [COBISS.SI-ID 62260995]


82-93 Mladinska književnost.

193. BANDELJ, Nina. Kuža z napako. 1. izd. Domžale: Kontenta, 2021. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0579-6. [COBISS.SI-ID 64793347]
194. BOHINC, Rok. Smrdljivc : mladinska kriminalka. 1. izd. Križe: R. Bohinc, 2021. 263 str. ISBN 978-961-07-0599-4. [COBISS.SI-ID 66117635]
195. BONNEWIJN, Olivier. Kakor metulj. 1. izd. Ljubljana: Emanuel, 2021. 49 str., ilustr. Zbirka Dogodivščine Pepija in Tinkare. ISBN 978-961-7019-19-3. [COBISS.SI-ID 58968067]
196. BRANDY, Meagan. Kraljica z gimnazije Brayshaw. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 395 str. ISBN 978-961-00-4867-1, ISBN 978-961-00-4868-8. [COBISS.SI-ID 68100355]
197. CHIEN CHOW CHINE, Aurélie (avtor, ilustrator). Rožle je užaljen. 1. natis. Brežice: Primus, 2021. [25] str., ilustr. Prepoznavam čustva. ISBN 978-961-7090-91-8. [COBISS.SI-ID 48253187]
198. CHIEN CHOW CHINE, Aurélie (avtor, ilustrator). Rožle ne more zaspati. 1. natis. Brežice: Primus, 2021. [25] str., ilustr. Prepoznavam čustva. ISBN 978-961-7090-90-1. [COBISS.SI-ID 48252931]
199. CHIEN CHOW CHINE, Aurélie (avtor, ilustrator). Rožle se uči zbranosti. 1. natis. Brežice: Primus, 2021. [25] str., ilustr. Prepoznavam čustva. ISBN 978-961-7090-89-5. [COBISS.SI-ID 48252419]
200. CHIEN CHOW CHINE, Aurélie (avtor, ilustrator). Rožletu je dolgčas. 1. natis. Brežice: Primus, 2021. [25] str., ilustr. Prepoznavam čustva. ISBN 978-961-7090-88-8. [COBISS.SI-ID 48251907]
201. SARAČEVIĆ, Edin (urednik, avtor dodatnega besedila). Haiku : zbornik srednješolskega natečaja za najboljši haiku 2021. Ljubljana: Gimnazija Vič, 2021. 247 str. Šelestenje. ISBN 978-961-6738-48-4. [COBISS.SI-ID 64052995]
202. HOLZWARTH, Werner. Kdo se je Krtku pokakal na glavo?. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [21] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-6264-3. [COBISS.SI-ID 64081667]
203. JÄGERFELD, Jenny. Kraljica smeha. 1. natis. Hlebce: Zala, 2021. 223 str. ISBN 978-961-6994-83-5. [COBISS.SI-ID 63014915]
204. JELUŠIČ, Aleksandra. Kiki in gospa Štrudlmajer : mini roman za pogumne deklice in radovedne fante. Ljubljana: Chiara, 2021. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-7060-54-6. [COBISS.SI-ID 64874243]
205. KONC LORENZUTTI, Nataša. Tronci. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 108 str., ilustr. Zbirka Deteljica. ISBN 978-961-01-6140-0. [COBISS.SI-ID 65309699]
206. LEVSTIK, Fran. Kdo je napravil Vidku srajčico?. [Pissouri]: Login5 Aphrodite, 2021. [48] str., ilustr. ISBN 978-9925-7731-5-2. [COBISS.SI-ID 69213955]
207. MAJHEN, Zvezdana. Ni ga čez šport : uganke o športnih disciplinah. Maribor: Pivec, 2021. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-7103-45-8. [COBISS.SI-ID 55840003]
208. MAJHEN, Zvezdana. Uganke o poklicih. Domžale: Studio Hieroglif, 2021. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-7107-04-3. [COBISS.SI-ID 63801347]
209. MILNE, Alan Alexander. Medved Pu. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 152 str., ilustr. Zbirka Pisanice. ISBN 978-86-11-17046-6. [COBISS.SI-ID 62121731]
210. FURMAN, Maja, MAJHEN, Zvezdana, PARTLJIČ, Tone, KOPINŠEK, Simona, ŠTAMPE ŽMAVC, Bina, GOMBOC, Urška (urednik, prireditelj). Mlada čopka : ljudske in avtorske štajerske pravljice. 1. izd. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2021. [87] str., ilustr. Zbirka Na Slovenskem, 2. ISBN 978-961-7006-17-9. [COBISS.SI-ID 65848067]
211. MOHR, Irene. Moja vesela knjiga. Barve. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 1 kartonka ([26] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3573-2. [COBISS.SI-ID 291688960]
212. MOHR, Irene. Moja vesela knjiga. Kmetija. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 1 kartonka ([26] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3574-9. [COBISS.SI-ID 291689216]
213. MOHR, Irene. Moja vesela knjiga. Mladički. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 1 kartonka ([26] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3578-7. [COBISS.SI-ID 291690240]
214. MOHR, Irene. Moja vesela knjiga. Prve besede. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 1 kartonka ([26] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3575-6. [COBISS.SI-ID 291689472]
215. MOHR, Irene. Moja vesela knjiga. Vozila. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 1 kartonka ([26] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3576-3. [COBISS.SI-ID 291689728]
216. MOHR, Irene. Moja vesela knjiga. Živali. 1. izd. Tržič: Učila International, 2018. 1 kartonka ([26] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3577-0. [COBISS.SI-ID 291689984]
217. MUCK, Desa. Čudežna bolha Megi in muca Živka. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 61 str., ilustr. Zbirka Čudežna bolha Megi. ISBN 978-961-01-3296-7. [COBISS.SI-ID 61504771]
218. PLOHL, Igor. BreZzobi tiger. 1. izd. Maribor: Pivec, 2021. [37] str., ilustr. ISBN 978-961-7103-58-8. [COBISS.SI-ID 65540355]
219. KOBLAR HABIČ, Špela, MENIH, Kristina, TRAMPUŽ, Katjuša, KONC LORENZUTTI, Nataša, BRIC, Neda R., BENSA, Stanko, GOMBOC, Urška (urednik). Podpis prijateljstvu : ljudske in avtorske pravljice iz Primorske in Notranjske. 1. izd. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2021. 91 str., ilustr. Zbirka Na Slovenskem, 3. ISBN 978-961-7006-18-6. [COBISS.SI-ID 65876227]
220. REINHARDT, Dirk. Čez gore in čez morje. Ljubljana: Salve, 2021. 221 str. ISBN 978-961-289-110-7. [COBISS.SI-ID 67968259]
221. SALEINA, Thorsten (avtor, ilustrator). Ku ku, kdo se skriva tu? : dvigni zavihke. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5554-6. [COBISS.SI-ID 55582211]
222. SAUDO, Coralie. Hobotniček Cene. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-7133-06-6. [COBISS.SI-ID 58501123]
223. SAWAN, Anne. Škatla, polna ljubezni. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2021. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6882-85-9. [COBISS.SI-ID 60898307]
224. SCHERZ, Oliver. Prijatelj z ostrimi zobmi. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2021. 122 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-1160-0. [COBISS.SI-ID 60655107]
225. SKUBIC, Andrej E. Babi nima več telefona. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 62 str., ilustr. Zbirka Trio Golaznikus, 2. ISBN 978-961-01-5253-8. [COBISS.SI-ID 51088387]
nagrada: Zlata hruška, 2019
226. ŠTEFAN, Anja. Gugalnica za vse. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 71 str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-2786-4. [COBISS.SI-ID 58284035]
227. ŠTUNF ŠELHAUS, Martina. Take lepe živalske. 1. natis. Ljubljana: M. Šelhaus, 2021. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-95399-0-3. [COBISS.SI-ID 65209859]
228. Talking Tom and friends. [3], Čistilna akcija. Zagreb: Egmont; Ljubljana: distributer za Slovenijo Menart Records, 2021. 23 str., ilustr. ISBN 978-953-13-2075-7. [COBISS.SI-ID 41446659]
229. Talking Tom and friends. [2], Dan za počitek. Zagreb: Egmont; Ljubljana: distributer za Slovenijo Menart Records, 2021. 22 str., ilustr. ISBN 978-953-13-2076-4. [COBISS.SI-ID 41442307]
230. Talking Tom and friends. [1], Skrivalnice. Zagreb: Egmont; Ljubljana: distributer za Slovenijo Menart Records, 2021. 23 str., ilustr. ISBN 978-953-13-2077-1. [COBISS.SI-ID 41440259]
231. Talking Tom and friends. [4], Supermoč. Zagreb: Egmont; Ljubljana: distributer za Slovenijo Menart Records, 2021. 23 str., ilustr. ISBN 978-953-13-2074-0. [COBISS.SI-ID 41445635]
232. WILSON SIRKOVSKY, Dianna. Jakobova bralna rešitev. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2021. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6882-84-2. [COBISS.SI-ID 60736515]
233. YEMEN, Gülşah. Barva. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2021. 31 str., ilustr. Gugalnica. ISBN 978-961-7132-05-2. [COBISS.SI-ID 60896515]


82-F-odr Igrani filmi za odrasle

234. BENDJELLOUL, Malik (scenarist, režiser, urednik). Searching for Sugar Man = Iskanje Rodrigueza. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (82 min, 35 sek), č-b in barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6964076/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 70494467]
nagrada: Oskar, BAFTA 2013 (dokumentarni film)
235. Hors normes = Posebni. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (109 min, 11 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt8655470/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 70388739]
236. Marie Heurtin = Marijina zgodba. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (90 min, 10 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt3132714/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 70368259]
237. Ne pozabi dihati. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (97 min, 49 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt8644024/?ref_=fn_al_tt_1, https://bsf.si/sl/film/ne-pozabi-dihati/. [COBISS.SI-ID 70424835]
nagrada: Festival slovenskega filma, 2020 (vesna za film in fotografijo)
238. Sweet country = Prijazna dežela. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (108 min, 30 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6958212/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 70322691]
nagrada: Benetke, 2017 (posebna nagrada žirije)


82-F-otr Filmi in risanke za otroke

239. Pošast Moli = Molly Monster : der Kinofilm. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (69 min, 23 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt4439784/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 70456835]


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

240. ŽBOGAR, Alenka (urednik). Ustvarjalke v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi : 57. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : 5.-16. 7. 2021. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 114 str., ilustr. Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. ISBN 978-961-06-0470-9. ISSN 2386-0561. https://centerslo.si/seminar-sjlk/zborniki-ssjlk/57-ssjlk-2021-clanki/. [COBISS.SI-ID 63908867]
241. VALÉRY, Paul. O poeziji : izbrana predavanja in eseji. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021. 137 str. Zbirka Labirinti, 58. ISBN 978-961-7017-78-6. [COBISS.SI-ID 51455747]


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

242. CELAR, Branko. Slovenija in njene meje v treh zgodovinskih obdobjih : 1914-1920, 1941-1975, 1991-2021. Ljubljana: Zveza policijskih veteranskih društev Sever, 2021. 514 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-95367-1-1. [COBISS.SI-ID 64440579]
243. ČMAK, Marija. Primorska in njen boj za ohranitev in svobodo : družina Maslo z Ostrožnega brda v Brkinih. Celje: Grafika Gracer, 2020. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-6992-85-5. [COBISS.SI-ID 27219203]
244. FLEGO, Damjana (urednik). Dan spomina na holokavst = Holocaust remembrance day. Koper: Gimnazija, 2021. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-95372-0-6. [COBISS.SI-ID 61790211]
245. GOLOB, Tadej. Nespodobni odvetnik : biografija dr. Petra Čeferina. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2019. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-261-492-8. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=5843. [COBISS.SI-ID 300333312]
246. Intervju 2021. Ljubljana: Mladina časopisno podjetje, 2021. 143 str., ilustr. Mladina, 2021, posebna poletna št. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 69073155]
247. GASPARI, Andrej (urednik, ilustrator). "Jekleni pozdravi iz zraka" : arheološka raziskava ostankov britanskega lovskega letala Supermarine Spitfire MJ116 ob Ižanski cesti v Ljubljani in zadnji polet narednika Petra J. Clarka v 73. skupini Kraljevih letalskih sil = "Iron greetings from the sky" : archaeological investigation and recovery of Supermarine Spitfire MJ116 near Ižanska cesta in Ljubljana and the last mission of sergeant Peter J Clark with No. 73 Squadron of the Royal Air Force. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Muzej in galerije mesta Ljubljane; Pivka: Park vojaške zgodovine Pivka; Ljubljana: Skupina Stik, 2021. 351 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-95193-5-6. [COBISS.SI-ID 56933123]
248. Kamniško-Savinjske Alpe : Grintovec, Planjava, Olševa, Raduha, Peca, Uršlja gora, Krvavec, Velika planina, Rogatec, Golte, Smrekovec, Jezersko, Logarska dolina, Savinjska dolina : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = Wanderkarte = planinarska karta = turistická mapa : z opisi vzponov : with the guide. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije: Geodetska družba, 2021. 1 zvd., barve. Planinska založba, 534. ISSN 1408-0443. [COBISS.SI-ID 69775875]
249. KLABJAN, Borut, BAJC, Gorazd. Ogenj, ki je zajel Evropo : Narodni dom v Trstu 1920-2020. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 456 str., ilustr. ISBN 978-961-282-484-6. [COBISS.SI-ID 64534019]
250. PIBERNIK, France (oseba, ki intervjuva), DROBNIČ, Anton (intervjuvanec). Mož neuklonljivih ramen : pogovori s Francetom Pibernikom (junij-oktober 1998). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2021. 316 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0820-8. [COBISS.SI-ID 63596291]
251. GRČAR, Mina (avtor, prevajalec), TRNOVEC, Barbara (avtor, urednik), VAMPELJ SUHADOLNIK, Nataša (avtor, urednik), HRVATIN, Klara, MOTOH, Helena, VISOČNIK, Nataša, VESELIČ, Maja (urednik). Kaj počne tukaj samuraj? : vzhodnoazijski predmeti v zbirki Pokrajinskega muzeja Celje : katalog občasne razstave = What is a samurai doing here? = East Asian objects from the Celje Regional Museum collection = catalogue of the temporary exhibition : Pokrajinski muzej Celje, 27. 5.-3. 10. 2021. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0466-2. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/273, DOI: 10.4312/9789610604655. [COBISS.SI-ID 63209219]
252. PAHOR, Miran (urednik). Poziv k uporu : nastajanje Osvobodilne fronte (OF) leta 1941 na Goriškem : ob osemdesetletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda. Nova Gorica: Združenje zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja, 2021. 63 str., fotogr. ISBN 978-961-6681-78-0. [COBISS.SI-ID 65268483]
253. SEVER, Janko. Krogla in medalje. Koper [i. e.] Ljubljana: Zveza veteranskih policijskih društev Sever, 2021. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-95367-0-4. [COBISS.SI-ID 62496259]
254. ZULJAN KUMAR, Danila (urednik), KOLENC, Petra (urednik). Simon Rutar in Beneška Slovenija. Ljubljana: Slovenska matica, 2021. 171 str., ilustr. Odstiranja, 2. ISBN 978-961-213-353-5. ISSN 2784-4625. [COBISS.SI-ID 68516867]
255. TRUDEN, Špela (urednik), SIMONITI, Veronika (urednik). Slovenska sprava : zbornik s prispevki simpozija ob tridesetletnici spravne slovesnosti v Rogu in ob stoletnici rojstva nadškofa dr. Alojzija Šuštarja 24. junija 2020 na SAZU. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. 230 str., ilustr. ISBN 978-961-268-076-3. [COBISS.SI-ID 63202307]
256. DAROVEC, Darko (glavni urednik), RUPEL, Dimitrij (odgovorni urednik). 30 let slovenske države. 1. izd. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko; Marezige: Inštitut IRRIS za raziskave, razvoj in strategije družbe kulture in okolja; Koper: Annales, 2021. 330 str., ilustr. ISBN 978-961-6732-47-5. https://issuu.com/zaloznistvo_padre/docs/knjiga_30_let_slovenske_dr_ave_final_lowress. [COBISS.SI-ID 66735875]
257. VOGRIN, Oto (urednik). Veš, Lojze ---. Selnica ob Dravi: Center Arnolda Tovornika, 2021. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-95088-1-7. [COBISS.SI-ID 62238723]
258. CEDILNIK, Alenka, POPOVIČ LOZAR, Gordana, ŠKRLJ POČKAJ, Sonja, VIČIČ KRABONJA, Maja, OBLAK, Mirjam, PARADŽIK, Irena, KUKANJA-GABRIJELČIČ, Mojca. Zgodovina 1 : prazgodovina in stari vek : učbenik za zgodovino v 1. letniku gimnazij. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 319 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-5064-0. [COBISS.SI-ID 67772419]
259. ŽAGAR, Mateja. Med nebom in zemljo fotografskega mojstra Slavka Ciglenečkega (1910-2007) : domoznanska razstava ob 110. obletnici njegovega rojstva. Šmarje pri Jelšah: Knjižnica, 2020. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 31617539]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 16. 8. 2021

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam