skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

julij 2019

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

Vsebina


0 Splošno

1. OJSTERŠEK, Urška (urednik). Zgodbografija Jezerskega zmaja : 50 let Društva tabornikov Rod Jezerski zmaj Velenje. Velenje: Velenjska knjižna fundacija, 2019. 200 str., ilustr. Zbirka Velenje21, Jubilejne izdaje. ISBN 978-961-6427-32-6. [COBISS.SI-ID 298824960]
2. HERIČKO, Marjan (urednik), KOUS, Katja (urednik). Sodobne informacijske tehnologije in storitve : OTS 2019 : zbornik štiriindvajsete konference, Maribor, 18. in 19. junij 2019. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 265 str., ilustr. ISBN 978-961-286-283-1. https://www.ots.si/wp-content/uploads/zbornik/OTS_2019_Zbornik.pdf, DOI: 10.18690/978-961-286-282-4. [COBISS.SI-ID 96825345]
3. KREBELJ, Peter (avtor, ilustrator). Korak za korakom v razvoj iger in aplikacij Android : spoznajmo MIT App Inventor 2. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2019. 95 str., ilustr. Zbirka Kreativno računalništvo. ISBN 978-961-6881-93-7. [COBISS.SI-ID 300299520]
4. LAHAJNAR, Sebastian. Razvoj spletnih aplikacij : HTML, CSS, JavaScript. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 144 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6997-06-5. [COBISS.SI-ID 300555520]
5. FORTE, Mateja (urednik). Čas je na naši strani : društvo včeraj, danes, jutri : zbornik ob sedemdesetletnici društva. Celje: Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih, 2018. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-288-796-4. [COBISS.SI-ID 296866560]
6. RIJAVEC POBEŽIN, Veronika (urednik). 10 let skupnih zgodb Mestne knjižnice Ljubljana : 2008-2018. Ljubljana: Mestna knjižnica, 2019. 44 str., ilustr., fotogr., portreti. ISBN 978-961-94522-1-9. [COBISS.SI-ID 299702528]
7. PERIČ VUČKO, Maruša (avtor, fotograf, ilustrator). Upravljanje z uporabniško programsko opremo : učbenik za modul Upravljanje z uporabniško programsko opremo v programu Računalnikar ter za modul Osnove obdelave podatkov v programu Tehnik mehatronike. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2019. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-94357-4-8. [COBISS.SI-ID 299408384]
8. KAVČIČ-ČOLIĆ, Alenka, ČUK, Angela, KRANJC, Katja, OBAL, Tjaša, PEČKO-MLEKUŠ, Helena, ŠUŠTERŠIČ, Luka, VAVTAR, Maja, ZEMLJIČ, Igor. Strokovni standardi za specialne knjižnice : (26. 11. 2018 - 25. 11. 2028). Ljubljana: Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2019. XXVI, 64 str., tabele. ISBN 978-961-6683-40-1. http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dediscino/Knjiznicna_dejavnost/2018/Standardi_SK_201801126_koncni_za_objavo.pdf. [COBISS.SI-ID 300169472]


1 Filozofija. Psihologija.

9. BAVČEVIĆ, Ivan. Znanje je v tebi : praktične vaje in rešitve za vsak dan. Ljubljana: Chiara, 2019. 161 str., ilustr. ISBN 978-961-7060-07-2. [COBISS.SI-ID 300236288]
10. BRADEN, Gregg. Med znanostjo in duhovnostjo : ustvarjanje nove zgodbe človeštva. Brežice: Primus, 2019. 309 str., ilustr. Zbirka NeZaVedno. ISBN 978-961-7033-88-5. [COBISS.SI-ID 300702720]
11. BURDICK, Debra E. Čuječnost za otroke in najstnike : priročnik za vse, ki delate z otroki : 154 metod, tehnik in aktivnosti. 1. izd. Domžale: Družinski in terapevtski center Pogled, 2019. XVI, 336 str., ilustr. ISBN 978-961-93462-7-3. [COBISS.SI-ID 299376128]
12. CASERMAN, Tomaž. Pričakuj malo, dajaj veliko, dobil boš ogromno. 1. izd. Kamnik: samozal. T. Caserman, 2019. 189 str., tabele. ISBN 978-961-290-276-6. [COBISS.SI-ID 300119296]
13. MARKIČ, Olga, MALEC, Maja, ULE, Andrej (avtor, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), MARKIČ, Olga (urednik), MALEC, Maja (urednik). Filozofska pot Andreja Uleta. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 354 str., tabela. ISBN 978-961-06-0182-1. [COBISS.SI-ID 299629568]
14. HILL, Napoleon, SARTWELL, Matthew (urednik). Ključi do uspeha Napoleona Hilla : 17 načel osebnega uspeha. 1. natis. Celje: Zavod Gaia planet, 2019. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-7079-00-5. [COBISS.SI-ID 300480768]
15. HILL, Napoleon. Premagajte hudiča : skrivnost do svobode in uspeha. Majšperk: Društvo za finančno opismenjevanje in zdrav življenjski slog, 2018. XVI, 240 str., portreti. ISBN 978-961-94443-1-3. [COBISS.SI-ID 297137152]
16. KRAJLAH, Dejan. Učbenik uspeha : bogato in uspešno življenje ni stvar sreče, ampak izbire. 1. izd. Trbovlje: 5KA, 2019. 218 str. ISBN 978-961-94500-6-2. [COBISS.SI-ID 300252672]
17. KRAJNC, Milan. Doktor življenja : priročnik za vse, ki v vsaki težavi vidijo težave. 1. izd. Slovenska Bistrica: [samozal.] M. Krajnc, 2019. 163 str. Učitelj življenja. ISBN 978-961-91765-5-9. [COBISS.SI-ID 299573760]
18. AMBROŽIČ, Borut, ŽVELC, Gregor (urednik). Terapija sprejemanja in predanosti : čuječnost in psihološka fleksibilnost v psihoterapiji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0183-8. [COBISS.SI-ID 299650816]
19. VODEB, Roman. Prvi spol - ali: penis in ženska želja. 1. izd. Ljubljana: Zimske urice, 2019. 363 str. ISBN 978-961-288-860-2. [COBISS.SI-ID 297189632]


2 Verstvo. Bogoslovje.

20. BENEVELLI, Alberto. Košuta, miš in lišček : zgodbe svetnikov in živali. Koper: Ognjišče, 2019. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-263-244-1. [COBISS.SI-ID 299994624]
21. FRANCISCUS. Kristus živi = Christus vivit : posinodalna apostolska spodbuda. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2019. 128 str. Cerkveni dokumenti, 158. ISBN 978-961-04-0587-0. [COBISS.SI-ID 300538880]
22. GRÜN, Anselm. Duhovno spremljanje v starosti : vaje in rituali. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2019. 75 str. ISBN 978-961-265-181-7. [COBISS.SI-ID 300273664]
23. KAVČIČ, Viktor. Zgodba o sv. Florjanu. 1. natis. Tolmin: Gasilska zveza, 2018. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-288-761-2. [COBISS.SI-ID 296697856]
24. MAČEK, Jože. Samostanska in gospodarska zgodovina Jurkloštra (1165-1941) : zgodovina kartuzijanskih samostanov v Jurkloštru (1170-1199) in (1212-1595) ter proštije kanonikov (1200-1223), tamkajšnjega jezuitskega gospostva (1595-1773) ter državne domene (1774-1870) in zasebnega veleposestva (1870-1941). Ljubljana: Salve, 2019. 504 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-289-003-2. [COBISS.SI-ID 299058432]
25. SALMIČ, Igor. Hvaležni za preteklost in zazrti z upanjem v prihodnost : kratka zgodovina manjših bratov od sv. Frančiška Asiškega do današnjih dni. Ljubljana: Salve, 2018. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-211-933-1. [COBISS.SI-ID 293669376]
26. SLATINEK, Stanislav. Velikodušna ljubezen : pot do zakonske sreče. Ljubljana: Teološka fakulteta; Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2018. 135 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 60. ISBN 978-961-265-179-4, ISBN 978-961-6844-64-2. [COBISS.SI-ID 296458752]
27. ŠUŠTARŠIČ, Rajko. Revelation to John or On the three values : the gnostic gospel of John : (what Jesus really taught). Ljubljana: Revija SRP - svoboda, resnica, pogum: = Lives journal - liberty, verity and spirit, 2019. 379 str. http://www.livesjournal.eu/library/Revelation/Revelation(slo-ang).pdf. [COBISS.SI-ID 299372544]
28. ZVER, Stanislav (avtor, fotograf). Tebi, slovenska krajina - ob 100-letnici združitve z matičnim narodom : slovenstvo Jožefa Klekla st. (1874-1948) v medvojnih dokumentih (1941-1945) v luči predvojnih dogodkov. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2019. 289 str., ilustr. ISBN 978-961-265-182-4. [COBISS.SI-ID 300440320]


3 Družbene vede.

29. APLENC, Andrej. Tranzicija. Ljubljana: Nova obzorja, 2019. 413 str. ISBN 978-961-6942-45-4. [COBISS.SI-ID 299444736]
30. BLAŽIČ, Gašper. Slovenija, vstan'!. Ljubljana: Nova obzorja, 2019. 287 str. ISBN 978-961-6942-47-8. [COBISS.SI-ID 299520512]
31. MALJEVIČ, Monika (urednik). Evropa narodov. Ljubljana: Nova obzorja, 2019. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-6942-48-5. [COBISS.SI-ID 299934208]
32. LAMPERGER, Danijel (urednik), RIGAČ, Maja (urednik). Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2019 : nujni ukrepi za rast in razvoj malega gospodarstva. Ljubljana: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, 2019. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-6560-59-7. [COBISS.SI-ID 299735552]
33. FRAENKEL, Ernst. Dvojna država. Ljubljana: Založba /*cf., 2019. 406 str., faks. Rdeča zbirka. ISBN 978-961-257-100-9. [COBISS.SI-ID 300225536]
34. ČERNE, Katja (urednik). Glas študentov : prilagoditve za osebe s posebnimi potrebami znotraj učnega procesa v luči različnih znanosti in ved. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 98 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-06-0199-9. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/162/258/4149-1. [COBISS.SI-ID 299855616]
35. HONORÉ, Carl. Bolj star, bolj živ. Ljubljana: Chiara, 2019. 246 str. ISBN 978-961-7060-09-6. [COBISS.SI-ID 300610560]
36. HUBMAN, Branka. Bron se uči lepega vedenja. Poljčane: samozal.; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2019. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-6342-29-2. [COBISS.SI-ID 299783424]
37. AVBELJ, Matej, BARDUTZKY, Samo, DEŽMAN, Aljoša, FARMANY, Polona, GALIČ, Aleš, GRAD, Franc, IGLIČAR, Albin, IVANC, Blaž, KAUČIČ, Igor, KERŠEVAN, Erik, KNEZ, Rajko, KOVAČ, Polonca, MOŽINA, Damjan, PIRNAT, Rajko, PODLIPNIK, Jernej, ŠEPEC, Miha, ŠTURM, Lovro, TOPLAK, Jurij, TRSTENJAK, Verica, ZAGORC, Saša, ŽUBER, Bruna, ZAGRADIŠNIK, Renata, LETNAR ČERNIČ, Jernej, ZIDAR, Andraž, et al., AVBELJ, Matej (urednik). Komentar Ustave Republike Slovenije : [znanstvena monografija]. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 2 zv. (725; 519 str.). ISBN 978-961-6731-26-3, ISBN 978-961-6731-27-0, ISBN 978-961-6731-28-7. [COBISS.SI-ID 299270144]
38. MBEMBE, Joseph-Achille, GRŽINIĆ, Marina (urednik), KREFT, Lev (urednik). Kritika črnskega uma. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 311 str., avtorj. sl. Philosophica, Series Moderna. ISBN 978-961-05-0194-7. ISSN 2232-3007. [COBISS.SI-ID 299886080]
39. LIPIČ, Nikolaj (urednik). Zbornik prispevkov 2. mednarodne konference Izzivi mednarodnega partnerstva poklicnih in strokovnih šol, Ljubljana, 19. april 2019. Ljubljana: Strokovni izobraževalni center: Center Republik Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, 2019. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-94016-2-0. [COBISS.SI-ID 299632128]
40. AJDIŠEK, Manca, BOŠTJANČIČ, Eva (urednik), REBERC, Ana (urednik). Obrazi nasilja na delovnem mestu : psihološki pogledi in slovenska praksa. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0201-9. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/155/251/3994-1. [COBISS.SI-ID 299924480]
41. KALIN, Jana (urednik), ČEPIĆ, Renata (urednik). Poklicni razvoj učiteljev : ugled in transverzalne kompetence = Teacher' professional development : status and transversal competencies. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; = Ljubljana: University Press, Faculty of Arts; Reka; Pedagoška fakulteta; = Rijeka: Faculty of Teacher Education, 2019. 266 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0196-8. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-6T0QRKSD. [COBISS.SI-ID 299773184]
42. PAVLAKOVIČ, Barbara (urednik, avtor), ČELIGOJ, Vladimir (urednik), OŽBOLT, Zoran (urednik), KOŠČAK, Marko (urednik). Razvojni program za trajnostni razvoj krajev območja mesta Čabar v Gorskem kotarju : II. faza. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-286-262-6. [COBISS.SI-ID 96555777]
43. REK, Mateja. Umetnost komuniciranja v kontekstu pozne moderne. 1. izd. Ljubljana: Vega, 2019. 113 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6991-07-0. [COBISS.SI-ID 300147968]
44. Obligacijski zakonik (OZ) : neuradno prečiščeno besedilo s spremembami do maja 2019. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019. 392 str. Zakoni. ISBN 978-961-247-415-7. [COBISS.SI-ID 299956480]
45. Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2019. 95 str. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-658-3. [COBISS.SI-ID 300625408]
46. BAJD, Tadej (urednik), DOLINAR, Gregor (urednik), OVEN, Zdenka (urednik), GRŽINIČ FRELIH, Nina (urednik), PARADIŽ, Vesna (urednik). Diferencial časa : 100 let elektrotehnike na Univerzi v Ljubljani. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2019. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-243-384-0. [COBISS.SI-ID 299809792]
47. Usmeritve za upravljanje množičnih zatočišč. Ljubljana: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2019. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-92687-6-6. [COBISS.SI-ID 300191744]
48. JAPELJ PAVEŠIĆ, Barbara (urednik), ZAVAŠNIK ARČNIK, Mihaela (urednik), AŽMAN, Tatjana (urednik), MLEKUŽ, Ana (urednik). Vseživljenjsko učenje učiteljev in ravnateljev : izsledki mednarodne raziskave poučevanja in učenja Talis 2018. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2019. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-270-307-3. [COBISS.SI-ID 300238592]
49. BEČAN, Irena, BELOPAVLOVIČ, Nataša (avtor, urednik), KORPIČ-HORVAT, Etelka, KRESAL, Barbara (avtor, urednik), KRESAL ŠOLTES, Katarina (avtor, urednik), MEŽNAR, Špela, ROBNIK, Ivan, SENČUR PEČEK, Darja (avtor, urednik), ŠETINC TEKAVC, Martina. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) : s komentarjem. 2., posodobljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019. 1222 str. Nova slovenska zakonodaja. ISBN 978-961-247-417-1. [COBISS.SI-ID 300475904]
50. DOMADENIK, Polona, FARČNIK, Daša, KAŠE, Robert, MIHELIČ, Katarina Katja, OGRAJENŠEK, Irena, ZUPAN, Nada. Značilnosti in vpliv neujemanja izobrazbe in spretnosti z zahtevami delovnega mesta na ekonomske dosežke in zadovoljstvo odraslih v Sloveniji. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2019. VIII, 111 str., tabele, graf. prikazi. Znanstvene monografije Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-350-8. [COBISS.SI-ID 298994688]


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

51. BEVK, Danilo (avtor, fotograf), HÖNIGSFELD ADAMIČ, Marjana (avtor, urednik). Moja, tvoja, naša biodiverziteta. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2019. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5098575]
52. ČERNILA, Matjaž (avtor, fotograf). Nočni metulji Slovenije. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019. 79 str., ilustr. Posebna izdaja revije Življenje in tehnika. ISBN 978-961-251-456-3, ISBN 978-961-251-458-7. [COBISS.SI-ID 300276736]
53. DORIA, Živa Viviana (avtor, ilustrator). Mala knjiga o kitih. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2019. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-95-1. [COBISS.SI-ID 300671232]
54. ENGELMANN, Justina. Grem opazovat zvezde : raziskujem nebo. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-28-7. [COBISS.SI-ID 300154624]
55. HRIBAR-LEE, Barbara (avtor, ilustrator), PODLIPNIK, Črtomir (avtor, ilustrator). Molekulsko modeliranje. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2019. IV, 178 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-97-6. [COBISS.SI-ID 299759616]
56. POTOČNIK, Hubert, AL SAYEGH-PETKOVŠEK, Samar, DE ANGELIS, Daniele, HUBER, Đuro, JERINA, Klemen, KUSAK, Josip, MAVEC, Meta, POKORNY, Boštjan, RELJIĆ, Slaven, RODRIGUEZ RECIO, Mariano, SKRBINŠEK, Tomaž, VIVODA, Bojan, JELENKO TURINEK, Ida, POTOČNIK, Hubert (urednik). Priročnik za vključevanje povezljivosti in primernosti prostora za medveda v prostorsko načrtovanje : pripravljeno v okviru projekta Life Dinalp Bear. Ljubljana: Univerza, 2019. 66 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6410-57-1. http://dinalpbear.eu/wp-content/uploads/Life-Dinalp-Bear_Prirocnik-za-vkljucevanje-medveda_SI_low-res.pdf. [COBISS.SI-ID 299505152]
57. RAKE, Matthew. Bližnja srečanja z orjaki iz pradavnine : presenetljive živali iz preteklosti. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2019. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-51-4. [COBISS.SI-ID 299848704]
58. ŠIVAK, Ivana. Pošasti iz daljne preteklosti. Zagreb: Turistička naklada, 2019. [48] str., ilustr. ISBN 978-953-350-062-1. [COBISS.SI-ID 299425024]
59. Žužki v naravni velikosti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-4081-1. [COBISS.SI-ID 298800128]


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

60. KOTNIK-KEVORKIJAN, Božena (urednik), 12. Bedjaničev simpozij, Maribor, 24. in 25. 5. 2019. Protimikrobno zdravljenje : (izziv sedanjosti in prihodnosti) : 90 let oddelka : zbornik predavanj : strokovno srečanje z učnimi delavnicami. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-37-5. [COBISS.SI-ID 96686337]
61. BAJUK-STUDEN, Katica (urednik, recenzent), BEŠIĆ, Nikola (urednik, recenzent), GABERŠČEK, Simona (urednik, recenzent), ZALETEL, Katja (urednik, recenzent), PERHAVEC, Andraž (urednik, recenzent). Dan ščitnice : [tudi] 4. slovensko srečanje Zdravila in ščitnica, 31. maj 2019, Ljubljana. Ljubljana: Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center, 2019. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-6442-93-0. [COBISS.SI-ID 300221184]
62. Zbornik predavanj in delavnic : program izobraževanja in osveščanja za obvladovanje demence. Šentjur: [s. n.], 2018. 119 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 857763]
63. HUMAR, Iztok, BULIĆ, Edi, SINIGOJ, Anton R. Osnove elektrotehnike II. 1. izd. Ljubljana: Založba FE, 2018. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-961-243-358-1. [COBISS.SI-ID 296294656]
64. ŠVETAK, Darko (urednik). Vir znanja in izkušenj za stroko : zbornik foruma. Škofljica: Profidtp, 2019. VIII, 296 str., ilustr. ISBN 978-961-94025-7-3. [COBISS.SI-ID 299785472]
65. TOMAT, Luka, BUDLER, Marko, KLUN, Monika, ERJAVEC, Jure, POPOVIČ, Aleš, TRKMAN, Peter, ŠKRINJAR, Rok. Inforočnik : uporaba poslovno-informacijskih rešitev s praktičnimi primeri. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2019. VIII, 161 str., ilustr. Vaje Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-349-2. [COBISS.SI-ID 298678016]
66. KRAJNC NIKOLIĆ, Tatjana, STANOJEVIĆ-JERKOVIĆ, Olivera, RANFL, Martin, JAGODIC, Damijan, ŽUPAN, Jerneja, COPOT, Martina, ZAKRAJŠEK, Victoria, VERBAN BUZETI, Zdenka, KRAJNC NIKOLIĆ, Tatjana (urednik). Javnozdravstveni pristopi, namenjeni romski etični skupnosti v Sloveniji. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-71-3. [COBISS.SI-ID 297932544]
67. JESENKO, Erika. Recepti za vse letne čase. 1. ponatis. Kranj: Gorenjski glas, 2018. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-93652-3-6. [COBISS.SI-ID 293632768]
68. BIJOL, Alenka (urednik). Kakovost in varnost v zdravstvu : zbornik predavanj strokovnega srečanja, Bled, 30. maj 2019. Kranj: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, 2019. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-94658-1-3. [COBISS.SI-ID 300093184]
69. KEREC, Darja. Človek, naša prva skrb : Rdeči križ na Slovenskem od začetkov do danes. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2019. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-6103-43-5. [COBISS.SI-ID 299848960]
70. NAJI, Franjo (urednik). Kronično srčno popuščanje : sodobni pristopi in izzivi : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-38-2. [COBISS.SI-ID 96835585]
71. VRANJEK, Metoda (urednik). Les - moja izbira. 1 : zbornik. Maribor: Lesarska šola Maribor, Višja strokovna šola, 2019. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-290-273-5. [COBISS.SI-ID 96691969]
72. MALET, Jean-Baptiste. Gnilo rdeče : osupljiva mednarodna raziskava o paradižniku, ki konča na vašem krožniku. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2019. 277 str. Zbirka S terena. ISBN 978-961-7050-36-3. [COBISS.SI-ID 299668736]
nagrada: Prix Albert-Londres du livre, 2018
73. SEDMAK, Suzana (urednik). Managing geostrategic issues : programme of the joint international conference organised by University of Primorska, Faculty of Management, Slovenia, Lomonosov Moscow State University, Moscow School of Economics, Russian Federation, Juraj Dobrila University of Pula, Faculty of Economics and Tourism Dr. Mijo Mirković, Croatia. Koper: University of Primorska Press, 2019. 34 str. ISBN 978-961-7055-65-8. [COBISS.SI-ID 299802368]
74. VAJD, Rajko (urednik), GRIČAR, Marko (urednik). Urgentna medicina : izbrana poglavja 2019 : zbornik = Emergency medicine : selected topics [2019] : proceedings. Ljubljana: Slovensko združenje za urgentno medicino: = Slovenian Society for Emergency Medicine, 2019. 417 str., ilustr. ISBN 978-961-6940-15-3. [COBISS.SI-ID 300307968]
75. JERIČEK KLANŠČEK, Helena, HOČEVAR-GROM, Ada, MACUR, Mirna, ROSTOHAR, Katja, KRASNIK, Igor. Nevladne organizacije na področju zdravja v Sloveniji : ovire in izzivi za njihov hitrejši razvoj. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2018. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6523-65-3. [COBISS.SI-ID 297533440]
76. NOVAKOVIĆ, Srdjan (urednik), ZAKOTNIK, Branko (urednik), ŽGAJNAR, Janez (urednik), DURATOVIĆ KONJEVIĆ, Amela (urednik). Zbornik. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut, 2019. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-15-4. [COBISS.SI-ID 300251136]
77. HOČEVAR-BOLTEŽAR, Irena (urednik), BATTELINO, Saba (urednik). Otorinolaringološke bolezni v vsakdanji praksi : izbrana poglavja 11. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija, 2019. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-267-156-3. [COBISS.SI-ID 298911744]
78. ŠEGEDIN, Barbara (avtor, urednik), MERLO, Sebastjan (urednik, avtor). Priporočila za obravnavo bolnic z rakom materničnega vratu. Ljubljana: Državni program Zora - Onkološki inštitut, 2019. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-13-0. [COBISS.SI-ID 298680832]
79. NEUBAUER, David (urednik), PERKOVIĆ-BENEDIK, Mirjana (urednik), OSREDKAR, Damjan (urednik). Priporočila za uporabo kanabidiola in kanabinoidov (medicinske konoplje) v pediatriji - otroški nevrologiji. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo - Podiplomski študij otroške nevrologije, 2019. 42 str., ilustr. Knjižnica otroške nevrologije, 2019, št. 22. ISBN 978-961-267-153-2. [COBISS.SI-ID 298664192]
80. Program Svit : 10 let presejanja raka debelega črevesa in danke v Slovenij : zbornik ob 10. obletnici delovanja Programa Svit. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4493285]
81. ALBREHT, Špela, MIHALIČ, Klemen (urednik). Prva pomoč v jamarstvu : priročnik. Ljubljana: Jamarska zveza Slovenije, 2019. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-90675-9-8. [COBISS.SI-ID 299745024]
82. BOLJE, Aleš (avtor, urednik, ilustrator, fotograf). Ribištvo. Gradivo za splošno javnost. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2019. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6024-83-9. [COBISS.SI-ID 300187904]
83. BOLJE, Aleš (avtor, urednik, ilustrator, fotograf), MARČETA, Bojan (avtor, fotograf), MODIC, Tomaž (avtor, fotograf), AVDIČ MRAVLJE, Edvard, TERČON, Nadja. Ribištvo. Gradivo za učitelje 2. in 3. triade OŠ. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2019. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6024-84-6. [COBISS.SI-ID 300188160]
84. Skupaj za družbo zdravja : resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje RS, 2018. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6523-64-6. [COBISS.SI-ID 295021056]
85. SORŠAK, Timi. Pot iz bolezni in simptomov : odpravite omejitve in zaživite življenje brez kroničnih težav!. 2. izd. Maribor: T. Soršak, 2019. 117 str. ISBN 978-961-285-882-7. [COBISS.SI-ID 300378624]
86. STARC, Andrej, GOŠNAK DAHMANE, Raja, BOŽIČ, Meta. Biološke osnove ženske spolne funkcije in motnje : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2019. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-87-3. [COBISS.SI-ID 300133888]
87. STIPANIČ, Matej. Steak! : od zorjene govedine do peke. Ljubljana: Dedal, 2019. 96 str., ilustr. Posebna izdaja revije Dober tek. ISBN 978-961-6612-72-2. ISSN 1581-9299. [COBISS.SI-ID 300170240]
88. STRIANO, Philip. Anatomija vadbe za zdrav hrbet : vadbeni program kiropraktika proti bolečinam v hrbtu. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5473-0. [COBISS.SI-ID 299628288]
89. Nazaj k izvirnim načelom ekonomike in vodenja v zdravstvu. Ljubljana: Društvo ekonomistov v zdravstvu, 2018. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-93897-5-1. [COBISS.SI-ID 294829056]
90. TAVČAR BENKOVIĆ, Eva, ŠTRUKELJ, Borut, RAZINGER-MIHOVEC, Barbara, KRŽAN, Mojca, PETERLIN-MAŠIČ, Lucija, PERKOVIĆ-BENEDIK, Mirjana, KNEZ, Lea, SOLLNER DOLENC, Marija, GOSENCA MATJAŽ, Mirjam (urednik), TOMAŠIČ, Tihomir (urednik). Uporaba kanabinoidov : strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije. Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, 2019. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-6378-84-0. [COBISS.SI-ID 300264192]
91. VEBER, Nena. Zdravje in jaz - prijatelja. Kranj: Gorenjski glas, 2018. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-93652-6-7. [COBISS.SI-ID 297538560]
92. MIKOŠ, Matjaž (urednik), BEZAK, Nejc (urednik). Buildings and infrastructure resilience : WCF2019 book of abstracts with programme. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2019. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-60-0. [COBISS.SI-ID 299292672]
93. ŽONTAR, Tanja (urednik). Kardiološki bolnik s sladkorno boleznijo in motnjami v duševnem zdravju : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 2018. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-94231-3-4. [COBISS.SI-ID 295092736]
94. ŽONTAR, Tanja (urednik). Kardiološko-angiološke smernice in umetnost komunikacije v praksi zdravstvene nege : zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji, 2019. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-94231-5-8. https://www.zbornica-zveza.si/sl/28-sekcija-medicinskih-sester-zdravstvenih-tehnikov-v-kardiologiji-angiologiji. [COBISS.SI-ID 300192000]
95. BATTELINO, Tadej (urednik). Zdravo spanje za zdravo odraščanje. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2019. 156 str., tabele, graf. prikazi. Izbrana poglavja iz pediatrije, 31. ISBN 978-961-6454-37-7. ISSN 1408-354X. [COBISS.SI-ID 299989248]
96. ZULE, Filip. Analiza založniške dejavnosti na članicah Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0208-8. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/156/252/3990-1. [COBISS.SI-ID 300044288]


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

97. DŽAMIĆ, Lazar, GLAVAN, Rok (urednik). Alan Ford teče častni krog = Alan Ford trči počasni krug = Alan Ford compie il giro d'onore : [spremljevalni katalog razstave ob 50. obletnici prve izdaje stripa : Narodna galerija, Cankarjeva 20, Ljubljana, 23. 5.-13. 10. 2019]. Ljubljana: Antikvariat Glavan: Zavod Kultura in prosveta, 2019. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-93190-2-4. [COBISS.SI-ID 299923200]
98. Anonimni kolesar : resnično življenje kolesarja v profesionalnem pelotonu. Preserje: Aktivni mediji, 2019. 272 str. Hudičev jezik, 1. ISBN 978-961-94511-5-1. [COBISS.SI-ID 300638720]
99. CERKVENIK BREN, Vida. Why don't we do it in the road : a personal guide to outdoor interactive theatre. Ljubljana: Kulturno umetniško društvo Ljud, 2019. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-290-180-6. [COBISS.SI-ID 299594240]
100. CVETKOVIČ, Branko (fotograf). Ne-prostor, Nični prostor = Non space, Zero space : Galerija Božidar Jakac - nekdanja samostanska cerkev, Kostanjevica na Krki, 22. 09. 2018-25. 11. 2018. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2018. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 516345215]
101. SOTELŠEK, Nina (urednik). Če bi Slovenija bila = If Slovenia were : Jošt Dolinšek, Jošt Franko, Katja Goljat, Ciril Jazbec, Irena Jurca, Jurij Korenjak, Primož Korošec, Meta Krese, Tereza Kozinc, Robert Marin, Dejan Mijović, Matej Povše, Boštjan Pucelj, Matjaž Rušt, Klemen Skubic, Nina Sotelšek, Ana Zibelnik, Manja Zore : [Grad Rajhenburg, Rajhenburg Castle, 16. 11. 2018 - 21. 4. 2019]. Brestanica: Kulturni dom Krško, enota Grad Rajhenburg: = Krško Cultural Centre, unit Rajhenburg Castle, 2018. 19 zv., fotogr. ISBN 978-961-288-886-2. [COBISS.SI-ID 297283584]
102. DOBLEHAR, Andrej (scenarist, urednik). Mestne promenade. [Ljubljana]: TV Slovenija, 2018. 1 video DVD (108 min, 32 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 516369023]
103. ŠTEFANIČ, Tatjana (avtor, urednik), ŠTEFANIČ, Tatjana, SKALAR, Darka, SKALAR, Simon, ČUFAR, Katarina, DEMŠAR, Blaž, MERELA, Maks, KAVKLER, Katja, LEGAN, Lea, ROPRET, Polonca, KOTER, Darja, LONGYKA, Igor, LORBER, Mojca, KNEZ, Darko, ŽITKO, Duška, MUSEK, Daniel, RADALJAC, Marijan. Goslarstvo na Slovenskem : zbornik ob 110. obletnici rojstva Maksimilijana Skalarja (1908-1997). Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, 2018. 296 str., ilustr. ISBN 978-961-6438-72-8. [COBISS.SI-ID 95823361]
104. HUNDERTWASSER (umetnik), HASEGAWA, Shoichi (umetnik). Orient & Okzident : Vzhod in Zahod = Kelet és Nyugat = Osten und Westen = East and West : 8. 3.-1. 9. 2019, Lendavski grad, Lendvai vár, Schloss Lendava, Lendava Castle, Slovenija, Szlovénia, Slowenien, Slovenia. Lendava: Galerija - Muzej, 2019. 127 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 300628736]
105. Kras v mojem spominu : [katalog stalne zbirke Galerije Lojzeta Spacala v gradu Štanjel]. Štanjel: Javni zavod Komenski Kras, 2018. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-288-377-5. https://www.stanjel.eu/kulturna_dediscina/muzeji_in_galerije/2015080710120881/Galerija%20Lojzeta%20Spacala,%20Štanjel/. [COBISS.SI-ID 294470400]
106. PUŠENJAK, Marjetka (urednik). Kje so tiste rožice. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 300225792]
107. KOBAL, Aleksij (umetnik). Podtaknjenci = The planted : slike = paintings : Mestna galerija Nova Gorica, 12. 4.-10. 5. 2019, Galerija Velenje, 20. 6.-20. 7. 2019. Nova Gorica: Kulturni dom, 2019. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 516365439]
108. LIPUŠČEK, Radovan, ROŠ, Katja. Matajurjeve smučine : zbornik ob 70-letnici Smučarskega kluba Matajur. Tolmin: Smučarski klub Matajur, 2019. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-290-212-4. [COBISS.SI-ID 299790080]
109. BUTINAR-ČEH, Olga (urednik), SENIČAR, Anja (urednik). Majski salon ZDSLU 2019 - slika : ali obstaja kakšna spodbuda, ki je močnejša od tistega, kar prihaja iz naše osebne domišljije? : Narodni muzej Slovenije - Metelkova, Maistrova 1, Ljubljana, 15. maj-15. avgust 2019. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2019. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-94417-4-9. [COBISS.SI-ID 299831040]
110. PEČAR, Ana (umetnik, fotograf, avtor dodatnega besedila). Ko me ni bilo zraven : videoinstalacije : Mestna galerija Nova Gorica, 14. 6.-4. 7. 2019. Nova Gorica: Kulturni dom, 2019. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 300646656]
111. PELJHAN, Marko (umetnik), ŠPANJOL, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila). Here we go again --- system 317 : a situation of the resolution series : exhibition catalogue : [Pavilion of the Republic of Slovenia at the 58th International Art Exhibition - La Biennale di Venezia]. Ljubljana: Moderna galerija, 2019. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-206-140-1. [COBISS.SI-ID 299623936]
112. GOLOB, Ludvik (urednik). 100 let Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje : dokumentarna fotomonografija. Velenje: Mestna občina: Velenjska knjižna fundacija, 2019. 173 str., ilustr. Zbirka Velenje21, Jubilejne izdaje. ISBN 978-961-6427-34-0. [COBISS.SI-ID 300101888]
113. ES, Alenka (urednik). 70 let Planinskega društva Velenje : 1949-2019. Velenje: Planinsko društvo, 2019. 162 str., ilustr. ISBN 978-961-290-147-9. [COBISS.SI-ID 299373568]
114. POLANEC, Irena (umetnik), PAVLIČ, Patricija (urednik). Pisma Evi : Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, od 16. maja do 15. septembra 2019. Trebnje: Center za izobraževanje in kulturo, Galerija likovnih samorastnikov, 2019. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6841-15-3. [COBISS.SI-ID 299801344]
115. PROSENC, Nataša (umetnik). Hotelski dnevnik = Hotel diary : Galerija Božidar Jakac - Lapidarij, Kostanjevica na Krki, 15. september-4. november 2018. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2018. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6684-46-0. [COBISS.SI-ID 95273473]
116. STANKOVIĆ, Vera (umetnik). Trans - formacije ali Poslovilna zabava = Trans - formations or A farewell party : Galerija Božidar Jakac - lapidarij, Kostanjevica na Krki, 12. april - 9. junij 2019. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2019. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 300094720]
117. KOLOINI, Diana (urednik, avtor dodatnega besedila). Stoletje Hlapcev : ob stoletnici krstne uprizoritve drame Ivana Cankarja Hlapci. Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, 2019. 252 str., ilustr., fotogr., portreti. Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, letn. 56, št. 100. ISBN 978-961-6860-20-8. ISSN 2463-8277. [COBISS.SI-ID 299996160]
118. ŠELHAUS, Edi (fotograf), ŠPAROVEC, Jožefa (urednik, avtor dodatnega besedila). Edi Šelhaus : retrospektiva : razstavni katalog ob 100-letnici rojstva Edija Šelhausa. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2019. 223 str., fotogr. ISBN 978-961-6665-56-8. [COBISS.SI-ID 299518464]
119. ŠTEH, Dragica, GLAVAN, Mihael (urednik). Pojo naj ljudje : zbornik ob 50. obletnici Tabora pevskih zborov Šentvid pri Stični. 1. izd. Grosuplje: Mestna knjižnica, 2019. 356 str., ilustr. Domoznanska zbirka občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, 9. ISBN 978-961-92529-9-4. [COBISS.SI-ID 300235520]
120. KOSI, Ana (urednik), VIDIC, Anja (urednik), RUSTJA, Uroš (urednik). Intro : 17/18 : Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2019. 189 str., ilustr., načrti. ISBN 978-961-7032-12-3. [COBISS.SI-ID 299294464]
121. ARAZYAN, Bagrat (umetnik), ĆOPIĆ, Sanja (umetnik), FLEGO, Lucia R. (umetnik), PULZE, Giovanni (umetnik), KOS, Nataša (umetnik). Variacije - smernice = Variations - directions. Ptuj: Mestna občina, 2019. 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 96336385]
122. CRICK, Monique, PAVLOVIČ, Daša (urednik). Zlato kitajskih cesarjev : zlati predmeti iz obdobja Wanli dinastije Ming : zbirka Dong Bo Zhai = The gold of the Chinese emperors : royal gold wares of Wanli period, Ming dinasty : Dong Bo Zhai collection. 1. ponatis. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije: = National Museum of Slovenia, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-31-6. [COBISS.SI-ID 299511296]
123. POGAČAR, Martin, FAKIN BAJEC, Jasna, KOLENC, Petra, TIRAN, Jernej, POLAJNAR HORVAT, Katarina, SMREKAR, Aleš. Zeleno je dobro : načrtovanje urbanih zelenih površin z ljudmi, ne za ljudi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0192-3. [COBISS.SI-ID 299758848]
124. Želja po svobodi = The desire for freedom : dosje: Bosna in Hercegovina = dossier: Bosnia and Herzegovina : Galerija Božidar Jakac, Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 29. marec -12. maj 2019. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2019. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 300101120]


7-GP-odr Glasbeni posnetki za odrasle

125. HUSSEIN, Sausan (izvajalec), POVH, Tamara (izvajalec). Men baladein = Iz dveh dežel. [Ljubljana]: Celinka, 2018. 1 CD (53 min, 53 sek). [COBISS.SI-ID 299214080]
126. KRESLIN, Vlado (skladatelj, pisec besedila uglasbenih pesmi, izvajalec). Kreslinovanje : Cankarjev dom, Ljubljana, 6. dec. 2018. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2019. 2 CD-ja (69 min, 2 sek; 63 min, 30 sek), stereo. https://zkpprodaja.si21.com/sl/Etno/KRESLINOVANJE-VLADO_KRESLIN-MARY_COUGHLAN-MALI_BOGOVI__BELTINSKA_BANDA_CD_LJUBLJANA_6.12._2018/?fbclid=IwAR1oOc8wtqNraPjtDBq8Gt30j00atOtmGV2b3JxjFj3MbX3WuLRzlC7f6ug. [COBISS.SI-ID 1115918686]


7-GP-otr Glasbeni posnetki za otroke

127. Zbori OŠ Nazarje : ob 20. jubileju. Nazarje: Osnovna šola Nazarje, 2018. 2 CD-ja (73 min, 35 sek; 74 min, 28 sek). [COBISS.SI-ID 300260352]


80 Jezikoslovje.

128. AVSENIK NABERGOJ, Irena, PERKO, Janja, ŠORLI, Mihael. Esej na maturi 2020 : v svetu Cankarjeve dramatike : [Za narodov blagor, Kralj na Betajnovi, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Hlapci]. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2019. 240 str., tabele. ISBN 978-961-6558-45-7. [COBISS.SI-ID 298796544]
129. JESENOVEC, Ana, LENARDIČ, Jaka. Književnost na maturi 2020 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu]. [Posodobljena izd.]. Mengeš: Ico, 2019. 292 str., ilustr. Zbirka Priročniki, št. 80. ISBN 978-961-6868-95-2. [COBISS.SI-ID 298730752]
130. KOMPARA LUKANČIČ, Mojca. Nozioni di base della lingua italiana per il settore del turismo. 1. ed. Maribor: University of Maribor Press, 2019. II, 152 str., ilustr. ISBN 978-961-286-256-5. DOI: 10.18690/978-961-286-256-5. [COBISS.SI-ID 96579841]
131. LENASSI, Nives, PAOLUCCI, Sandro. Corso di Italiano per le aziende. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2019. 208 str., graf. prikazi. Učbeniki Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-348-5. [COBISS.SI-ID 297820416]
132. BORSTNER, Bojan (urednik), ONIČ, Tomaž (urednik), ZUPAN, Simon (urednik). Od jezika k filozofiji in nazaj : Festschrift ob 75-letnici Dunje Jutronić. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 390 str., ilustr. ISBN 978-961-286-273-2. http://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/415. [COBISS.SI-ID 96696065]
133. Šolski slovar : angleško-slovenski, slovensko-angleški. 1. izd. Maribor: Lingea, 2019. 399 str., ilustr. ISBN 978-961-94404-6-9. [COBISS.SI-ID 298992640]
134. Šolski slovar : nemško-slovenski, slovensko-nemški. 1. izd. Maribor: Lingea, 2019. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-94404-7-6. [COBISS.SI-ID 298992128]
135. POŽGAJ-HADŽI, Vesna (urednik), LJUBEŠIĆ, Marko (urednik), ZIHERL, Jerica (urednik). Ususret dijalogu : zbornik posvećen Mirjani Benjak. Novigrad; = Cittanova: Muzej - Museo Lapidarium; Pula: Filozofski fakultet, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 303 str., ilustr. ISBN 978-953-7608-25-5. [COBISS.SI-ID 69648226]
financer: ARRS, Programi, P6-0215, SI, Slovenski jezik - bazične, kontrastivne in aplikativne raziskave
136. VIDOVIČ-MUHA, Ada. Iz zgodovine slovenskega besedotvorja. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 244 str. ISBN 978-961-06-0185-2. [COBISS.SI-ID 299633408]


82 Književnost.

137. BARREAU, Nicolas. Ljubezenska pisma z Montmartra. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 244 str. ISBN 978-961-00-4197-9, ISBN 978-961-00-4198-6. [COBISS.SI-ID 300570112]
138. BERTONCELJ, Julij (avtor, fotograf). Shalom : mir, popolnost, blaginja : potopisna in druga razmišljanja. [Kranj]: Berton, 2019. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-93353-4-5. [COBISS.SI-ID 299704832]
139. BIZJAK, Bojan. Rezine pomladi : kratka proza. Maribor: Ved, 2017. 192 str. ISBN 978-961-6973-40-3. [COBISS.SI-ID 290412800]
140. BREZIGAR, Bojan. Pogled izza meje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2019. 379 str. ISBN 978-961-287-116-1. [COBISS.SI-ID 300215040]
141. CANKAR, Ivan. Hlapci : drama v petih aktih. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2019. 56 str. V svetu Cankarjeve dramatike. ISBN 978-961-6558-40-2. [COBISS.SI-ID 298794240]
142. CANKAR, Ivan. Kralj na Betajnovi : drama v treh dejanjih. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2019. 56 str. V svetu Cankarjeve dramatike. ISBN 978-961-6558-42-6. [COBISS.SI-ID 298794752]
143. CANKAR, Ivan. Pohujšanje v dolini šentflorjanski : farsa v treh aktih. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2019. 55 str. V svetu Cankarjeve dramatike. ISBN 978-961-6558-44-0. [COBISS.SI-ID 298795264]
144. CANKAR, Ivan. V svetu Cankarjeve dramatike. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2019. 255 str. V svetu Cankarjeve dramatike. ISBN 978-961-6558-41-9. [COBISS.SI-ID 298793984]
145. CANKAR, Ivan. Za narodov blagor : komedija v štirih dejanjih. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2019. 85 str. V svetu Cankarjeve dramatike. ISBN 978-961-6558-43-3. [COBISS.SI-ID 298795008]
146. CLARE, Cassandra. Lord of Shadows : [a Shadowhunters novel]. London: Simon & Schuster, 2017. 699 str. The dark artifices, bk. 2, Shadowhunters. ISBN 978-1-4711-1665-0, ISBN 1-4711-1665-4. [COBISS.SI-ID 1113348702]
147. CLARE, Cassandra. Queen of air and darkness : [a Shadowhunters novel] : [illustrations by Alice Duke]. London: Simon & Schuster, 2018. 880 str., ilustr. The dark artifices, bk. 3. ISBN 978-1-4711-1670-4. [COBISS.SI-ID 1115464798]
148. COBEN, Harlan. Ubežnik. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 382 str. ISBN 978-961-00-4183-2, ISBN 978-961-00-4184-9. [COBISS.SI-ID 300304896]
149. ČERNIGOJ, Aldo. Na obodih spirale : ob iskanju poti. 1. izd. Koper: Libris, 2019. 230 str. ISBN 978-961-6618-61-8. [COBISS.SI-ID 298824192]
150. ENOVA, Dušan, OSTERC, Vanja. Ekvorna in Ivana : domišljijski roman. Brežice: Primus, 2019. Zv. <1->. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7033-87-8. [COBISS.SI-ID 300590848]
151. ERSKINE, Payne. Oko usode. Šmarješke Toplice: Stella, 2019. 3 zv. (182; 177; 193 str.). ISBN 978-961-246-804-0, ISBN 978-961-246-810-1, ISBN 978-961-246-825-5. [COBISS.SI-ID 298308352]
152. FITZEK, Sebastian. Pacient : [psihološka srhljivka]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 340 str. ISBN 978-961-00-4173-3, ISBN 978-961-00-4174-0. [COBISS.SI-ID 300084736]
153. FLISAR, Evald. Čarovnikov vajenec. 11. izd. Ljubljana: Sodobnost International, 2019. 355 str. Izbrana dela, Proza. ISBN 978-961-7047-36-3. [COBISS.SI-ID 299578368]
154. GOLOB GRABNER, Sara Nuša. Gnijoče rože. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2019. 101 str. Knjižna zbirka Frontier, Poezija, 140. ISBN 978-961-7030-83-9. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 96682753]
155. GREER, Andrew Sean. Manj : roman. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2019. 293 str. Zbirka Bralec, 125. ISBN 978-961-287-117-8. [COBISS.SI-ID 300294144]
nagrada: Pulitzerjeva nagrada, 2018
156. HANNAH, Sophie. Skrivnost treh četrtin : novi primer Hercula Poirota. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 367 str. Zbirka Krimi. ISBN 978-961-01-5452-5. [COBISS.SI-ID 299903744]
157. HARLAMOV, Sergej. Mnogoboj mitologij. Maribor: Litera, 2019. 108 str. Knjižna zbirka Piramida. ISBN 978-961-6949-48-4. [COBISS.SI-ID 96682497]
158. HERMANN. Jeremiah : [XIII-XV]. 1. natis. Celje: Risar, 2018. 140 str., ilustr. Integral, 5. ISBN 978-961-94258-6-2. [COBISS.SI-ID 296981760]
159. IGGULDEN, Conn. Vojna rož. Krvna linija. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 394 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-00-4207-5, ISBN 978-961-00-4208-2. [COBISS.SI-ID 300685312]
160. KEZELE, Adrian Predrag (avtor, avtor dodatnega besedila). Vrnitev Boginje. 1. natis. Ljubljana: Chiara, 2019. 305 str., ilustr. ISBN 978-961-7060-08-9. [COBISS.SI-ID 300316672]
161. KING, Stephen. Premik trojice. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 475 str. Temni stolp, 2. ISBN 978-961-7052-87-9, ISBN 978-961-7052-88-6. [COBISS.SI-ID 96727041]
162. KOMEL, Ivana. Narejeno iz metala in kamnov. Maribor: Založba Litera, 2019. 85 str. Knjižna zbirka Piramida. ISBN 978-961-6949-46-0. [COBISS.SI-ID 96614145]
163. KOPRIVEC VUGA, Tjaša. Tu je moj onkraj. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. [84] f. Zbirka Srebrni glas. ISBN 978-961-274-582-0. [COBISS.SI-ID 297210880]
164. LAZAR, Anja (avtor, fotograf). Prostor za pesem. Ormož: Občina; Ivanjkovci: samozal. A. Lazar, 2019. 58 str., fotogr. ISBN 978-961-90048-4-5. [COBISS.SI-ID 299813888]
165. LEE, Harper. To kill a mockingbird. [50th anniversary ed.]. London: Arrow Books, 2010. 309 str. ISBN 978-0-09-954948-2. [COBISS.SI-ID 5593241]
166. LEONARD, Dion, BORLASE, Craig. Kje si, Gobi? : majhen pes z velikim srcem. Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2019. 267 str., [8] str. pril. ISBN 978-961-93718-9-3. [COBISS.SI-ID 300297984]
167. LOGAR, Mojca. Več kot sanje. Kranj: Gorenjski glas, 2018. 89, 89 str., ilustr. ISBN 978-961-93652-5-0. [COBISS.SI-ID 296896000]
168. LORGER, Branko, KRUHAR-LORGER, Barbara (urednik). Razglednice iz mesta Lorington. Ljubljana: samozal. B. Lorger, 2011. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-276-250-6. [COBISS.SI-ID 258083328]
169. LOUIS, Lia. Nekje blizu sreče. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 412 str. ISBN 978-961-7052-89-3, ISBN 978-961-7052-90-9. [COBISS.SI-ID 96726529]
170. MAAS, Sarah J. Kraljica senc. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 640 str., zvd. ISBN 978-961-00-4167-2, ISBN 978-961-00-4168-9. [COBISS.SI-ID 300041216]
171. MARISA EL ROSA. Zapisano v duši je moji. Ljubljana: samozal.; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2019. 98 str. ISBN 978-961-6342-60-5. [COBISS.SI-ID 300475136]
172. MARTIN, Charles. Maggie. Izola: Meander, 2019. ISBN 978-961-6951-84-5. [COBISS.SI-ID 300479488]
173. MAZZINI, Miha. Funny. Novo mesto: Goga, 2019. 227 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-218-5. [COBISS.SI-ID 96640001]
174. MCMANUS, Karen M. Dva lahko ohranita skrivnost. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 299 str. ISBN 978-961-00-4199-3, ISBN 978-961-00-4200-6. [COBISS.SI-ID 300570368]
175. MDA, Zakes. Načini smrti. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 187 str. Moderni klasiki, 110. ISBN 978-961-282-394-8. [COBISS.SI-ID 299759360]
176. MUSSO, Guillaume. Dekle iz romana. Izola: Meander, 2019. 324 str. ISBN 978-961-6951-86-9. [COBISS.SI-ID 300578816]
177. NESBØ, Jo. Brezskrbno. 2. izd. Radovljica: Didakta, 2018. 478 str. ISBN 978-961-261-249-8. [COBISS.SI-ID 294766080]
178. NESBØ, Jo. Leopard. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2018. 671 str. ISBN 978-961-261-382-2, ISBN 978-961-261-380-8. [COBISS.SI-ID 293527296]
179. NESBØ, Jo. Odrešenik. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2018. 479 str. ISBN 978-961-261-361-7. [COBISS.SI-ID 294767104]
180. NESBØ, Jo. Pentagram. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2018. 431 str. ISBN 978-961-261-250-4, ISBN 987-961-261-250-2. [COBISS.SI-ID 293527552]
181. NESBØ, Jo. Taščica. 2. izd. Radovljica: Didakta, 2018. 543 str. ISBN 978-961-261-248-1. [COBISS.SI-ID 293526528]
182. ORCZY, Emma. Škrlatni Pimpernel. Izola: Meander, 2019. 304 str. Podobe ljubezni. ISBN 978-961-6951-85-2. [COBISS.SI-ID 300478976]
183. OSOJNIK, Iztok, ZUPANČIČ, Urška (urednik), STROPNIK, Ivo (urednik). Petdeset izbranih pesmi : iz pesniških zbirk Izbrisano mesto 2010, ***asteriks 2011, Kosovel in sedem palčkov 2015, Hamlet 2016, Mah in srebro : pesmi na Jureta Detelo 2017 : [iz avtorjevega desetletnega pesniškega opusa v XXI. st.]. Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2019. 177 str., avtorj. sl. Velenjica - čaša nesmrtnosti, knj. 6. ISBN 978-961-6427-33-3. [COBISS.SI-ID 298985216]
184. PELJHAN, Alicia. Nemirni srci. 1. izd. Klagenfurt: samozal. A. Peljhan, 2018. 370 str. ISBN 978-3-200-05820-0. [COBISS.SI-ID 296100864]
185. PETRARCA, Francesco. Moja skrivna knjiga ali moji zasebni dvomi. 1. izd. Rob: Amalietti & Amalietti, 2019. 217 str. Zbirka Kuriozitete. ISBN 978-961-7036-38-1. [COBISS.SI-ID 300232960]
186. POLLARD, Helen. Poletje v Dvorišču vrtnic. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 461 str. ISBN 978-961-7052-85-5, ISBN 978-961-7052-86-2. [COBISS.SI-ID 96725761]
187. PREGELJ, Sebastijan. V Elvisovi sobi. Novo mesto: Založba Goga, 2019. 351 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-217-8. [COBISS.SI-ID 96364033]
188. RADILOVIĆ, Julio (ilustrator), FURTINGER, Zvonimir. Herlock Sholmes, majstor maske : integral 4. Integralno izd. Zagreb: Stripforum, 2018. 94 str., ilustr. Biblioteka Kroz minula desetljeća, knj. 9. ISBN 978-953-7940-18-8. [COBISS.SI-ID 14339102]
189. ROZINA, Roman. Po cipresah diši. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2019. 150 str. Zbirka Bralec, 126. ISBN 978-961-287-118-5. [COBISS.SI-ID 300294400]
190. TITAN, Robert (urednik). Selanska rotunda v besedi. Pekel: Zavod Volosov hram, 2019. 117 str. ISBN 978-961-94636-8-0. [COBISS.SI-ID 96987905]
191. SENEGAČNIK, Brane. Pogovori z nikomer. Ljubljana: Slovenska matica, 2019. 127 str. Mozaiki, 1. ISBN 978-961-213-293-4. ISSN 2670-5389. [COBISS.SI-ID 300174080]
192. SHALVIS, Jill. Končno. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 341 str. Lucky Harbor, knj. 5. ISBN 978-961-7052-91-6, ISBN 978-961-7052-92-3. [COBISS.SI-ID 96726785]
193. SHEN, L. J. Škandalozna ljubezen. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 347 str. ISBN 978-961-00-4181-8, ISBN 978-961-00-4182-5. [COBISS.SI-ID 300267264]
194. SNEŽINKA. Kam je izginila Monja : pismo Božičku : roman. 2. izd. Slovenske Konjice: Sinisi, 2018. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-288-387-4. [COBISS.SI-ID 294521344]
195. SOVINC BRGLEZ, Alenka (avtor, ilustrator). Moje leto : Dr. R in jaz. 1. natis. Lenart: samozal. A. Sovinc Brglez, 2019. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-290-269-8. [COBISS.SI-ID 96688385]
196. SOVINC BRGLEZ, Alenka (avtor, ilustrator). Utrinki. 1. natis. Lenart: [samozal.] R. Brglez in A. Sovinc Brglez, 2019. 44, 52 str., ilustr. ISBN 978-961-290-284-1. [COBISS.SI-ID 96719105]
197. STAROVA, Luan. Čas koz. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 160 str. Moderni klasiki, 108. ISBN 978-961-282-352-8. [COBISS.SI-ID 298463488]
198. STROJAN, Marjan. Hribi, oblaki, lepe pozdrave. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 131 str. Nova slovenska knjiga. ISBN 978-961-01-5414-3. [COBISS.SI-ID 299161344]
199. TITAN, Štefan. Življenje s skorjico kruha : roman. Pekel: Volosov hram, 2019. 311 str. ISBN 978-961-94636-5-9. [COBISS.SI-ID 96816385]
200. TOMAŠ, Marko. Želim postati terorist. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. 241 str. Zbirka Hiša pesmi. ISBN 978-961-274-603-2. [COBISS.SI-ID 298411776]
201. VEBER, Tom, PUNGARTNIK, Marjan (urednik, avtor dodatnega besedila). Točka preloma. Maribor: Kulturno društvo Mariborska literarna družba, 2019. 66 str. Zbirka Mariborska literarna družba, 69. ISBN 978-961-6850-70-4. [COBISS.SI-ID 96295169]
202. VIEL, Tanguy. 353. člen Kazenskega zakonika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 122 str. Moderni klasiki, 109. ISBN 978-961-282-354-2. [COBISS.SI-ID 298672128]
nagrada: Grand prix RTL-Lire, 2017
203. VILČNIK, Rok. Drame. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019. 287 str., fotogr. ISBN 978-961-7047-26-4. [COBISS.SI-ID 298962432]
204. VUDRAG, Marko. Nekrolog za sapientio ali Vzpon nebiološke civilizacije. Nova Gorica: MB Vudrag, 2019. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-290-290-2. [COBISS.SI-ID 300202496]
205. ZAJC, Lenart. Delci svetlobe. Maribor: Litera, 2019. 216 str. Knjižna zbirka Piramida. ISBN 978-961-6949-99-6. [COBISS.SI-ID 96785665]
206. ZAPLOTNIK, Nejc. Pot. 5. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 279 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-86-11-17435-8. [COBISS.SI-ID 290969344]


82-93 Mladinska književnost.

207. ATTIOGBÉ, Magali (avtor, ilustrator). Bee. London: Words & Pictures, 2019. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. Tales from nature. ISBN 978-1-78603-652-0. [COBISS.SI-ID 23467317]
208. ATTIOGBÉ, Magali (avtor, ilustrator). Ladybird. London: Words & Pictures, 2019. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. Tales from nature. ISBN 978-1-78603-655-1. [COBISS.SI-ID 23467573]
209. BAER, Julien. The book in the book in the book. 1st American ed. New York: Holiday House, 2019. [51] str., ilustr. ISBN 978-0-8234-4243-0. [COBISS.SI-ID 14328862]
210. BÍCOVÁ, Ráchel. Ovčka Lučka. Praha: Samuel, cop. 2018. 30 str., ilustr. ISBN 978-80-88106-15-9. [COBISS.SI-ID 300566272]
211. BOUTAVANT, Marc, GUIBERT, Emmanuel. Ariol. [6], Zlobni muc. Ljubljana: Zavod VigeVageKnjige, 2019. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-7077-00-1. [COBISS.SI-ID 300296960]
212. BRODNIK, Barbara. Friderik : the castle rat. 1st ed. Ljubljana: Castle, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-94257-3-2. [COBISS.SI-ID 299981312]
213. BUTLER, M. Christina. Neko božično potepanje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. [25] str., ilustr. Potipaj in začuti. ISBN 978-961-00-4058-3. [COBISS.SI-ID 298573824]
214. CARLE, Eric (avtor, ilustrator). The very hungry caterpillar. London: Puffin, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-0-241-37266-1. [COBISS.SI-ID 1116101726]
215. CHAPMAN, Jane (avtor, ilustrator). Najbolj snežen božič. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-00-4074-3. [COBISS.SI-ID 298715904]
216. CHIEW, Suzanne. Jazbec in vratolomna pustolovščina. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-4057-6. [COBISS.SI-ID 298573056]
217. COPONS, Jaume. Prihaja g. Flat!. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019. 129 str., ilustr. Zbirka Arne in pošasti, 1. ISBN 978-961-7047-39-4. [COBISS.SI-ID 300311808]
218. DEUTSCH, Georgiana. A quiet quiet house. London: Little Tiger, 2018. [25] str., ilustr. ISBN 978-1-84869-966-3. [COBISS.SI-ID 14320414]
219. DONALDSON, Julia. The cook and the king. London: Macmillan Children's Books, 2019. [32] str., ilustr. ISBN 978-1-5098-1378-0. [COBISS.SI-ID 1116108126]
220. DONALDSON, Julia. The Go-Away bird. London: Macmillan Children's Books, 2019. [32] str., ilustr. ISBN 978-1-5098-4358-9. [COBISS.SI-ID 1116107614]
221. DORIA, Julia (avtor, ilustrator). Žužkopis : slikopis z žuželkami. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2019. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-94-4. [COBISS.SI-ID 300621824]
222. FURMAN, Maja. Kovaška : legenda o pohorskih kovačih. 1. izd. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2019. [26] str., ilustr. Zbirka Modri planet. ISBN 978-961-7006-03-2. [COBISS.SI-ID 96571393]
223. HART, Owen. Bolj, kot sijejo zvezde na nebu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-00-4059-0. [COBISS.SI-ID 298580224]
224. HAVLAS, Vojka. Mica Nogavica. 1. natis. Ptuj: OŠ dr. Ljudevita Pivka, 2019. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-94687-0-8. [COBISS.SI-ID 299686144]
225. HEGARTY, Patricia. Love : from me to you. London: Caterpillar Books, 2019. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-1-84857-802-9. [COBISS.SI-ID 23467829]
226. JAMES, Greg, SMITH, Chris. Navaden mulc in stroj senc. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 381 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4205-1, ISBN 978-961-00-4206-8. [COBISS.SI-ID 300651264]
227. KOBLAR HABIČ, Špela. Leseno srce mlade jelke : na drevesu upanja. 1. izd. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2019. [25] str., ilustr. Zbirka Modri planet. ISBN 978-961-7006-02-5. [COBISS.SI-ID 96017153]
228. LIVIJEN, Jože (avtor, ilustrator). Šminkerski kanhi = Šminkerska kokoš. Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije: = Romani Union, 2019. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-94058-5-7. [COBISS.SI-ID 96739841]
229. MACDONALD, Alan. Gusarji ne hodijo v šolo!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-00-4055-2. [COBISS.SI-ID 298578944]
230. MAKAROVIČ, Svetlana. Strašni volk. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [22] str., ilustr. Zbirka Svetlanovčki. ISBN 978-961-01-5489-1. [COBISS.SI-ID 300024832]
231. MCKEE, David (avtor, ilustrator). Elmer. London: Andersen Press, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-1-78344-425-0. [COBISS.SI-ID 6694297]
232. MCKEE, David (avtor, ilustrator). Elmer and the tune. London: Andersen Press, 2018. [32] str., ilustr. ISBN 978-1-78344-593-6. [COBISS.SI-ID 1935432]
233. MCKEE, David (avtor, ilustrator). Elmer. Search and find. London: Andersen Press, 2019. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. ISBN 978-1-78344-789-3. [COBISS.SI-ID 1116101470]
234. MCKEE, David (avtor, ilustrator). Elmer's band. London: Andersen Press, 2015. [20] str., ilustr. ISBN 978-1-78344-332-1. [COBISS.SI-ID 23468085]
235. MCKEE, David (avtor, ilustrator). Elmer's little library. London: Andersen Press, 2016. 4 zv. ([12; 12; 12; 12] str.), ilustr. ISBN 978-1-78344-396-3. [COBISS.SI-ID 23468341]
236. MCKEE, David (avtor, ilustrator). Elmer's walk. London: Andersen Press, 2018. [26] str., ilustr. ISBN 978-1-78344-604-9. [COBISS.SI-ID 1116116062]
237. MCKEE, David (avtor, ilustrator). Elmerʹs day. London: Andersen Press, 2018. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-1-78344-608-7. [COBISS.SI-ID 6046176]
238. MCKEE, David (avtor, ilustrator). Elmerʹs weather. London: Andersen Press, 2018. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-1-78344-606-3. [COBISS.SI-ID 6046432]
239. MELVIN, Alice (avtor, ilustrator). All of us : a book about family. London: Tate Publishing, 2018. 1 kartonka ([22] str.), ilustr. ISBN 978-1-84976-594-7. [COBISS.SI-ID 23466805]
240. MELVIN, Alice (avtor, ilustrator). I am : a book about feelings. London: Tate Publishing, 2018. 1 kartonka ([22] str.), ilustr. ISBN 978-1-84976-593-0. [COBISS.SI-ID 23466293]
241. MELVIN, Alice (avtor, ilustrator). Me and you : a book of opposites. London: Tate Publishing, 2018. 1 kartonka ([22] str.), ilustr. ISBN 978-1-84976-585-5. [COBISS.SI-ID 23466549]
242. MELVIN, Alice (avtor, ilustrator). My day : a book of actions. London: Tate Publishing, 2018. 1 kartonka ([22] str.), ilustr. ISBN 978-1-84976-586-2. [COBISS.SI-ID 23467061]
243. NARDONI, Leonora. Ko bom velik, bom veterinar. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2018. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-6199-90-2. [COBISS.SI-ID 296464128]
244. PILKEY, Dav. Kapitan Gatnik in napad govorečih stranišč. 5. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 136 str., ilustr. Zbirka Kapitan Gatnik. ISBN 978-86-11-16561-5. [COBISS.SI-ID 298819072]
245. PILKEY, Dav. Kapitan Gatnik in šmentani šok škrlatnih štrbunkežev. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 174 str., ilustr. Zbirka Kapitan Gatnik. ISBN 978-86-11-17820-2. [COBISS.SI-ID 300627712]
246. PILKEY, Dav. Prigode kapitana Gatnika. 6. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 121 str., ilustr. Zbirka Kapitan Gatnik. ISBN 978-86-11-16560-8. [COBISS.SI-ID 298818560]
247. ROBERT, Nadine. Špelca. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [33] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5492-1. [COBISS.SI-ID 300272384]
248. SKUBIC, Andrej E. Težave z angelčki. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 69 str., ilustr. Zbirka Trio Golaznikus, 4. ISBN 978-961-01-5485-3. [COBISS.SI-ID 300230400]
249. SMITH, James (avtor, ilustrator). Samo Zguba. Po svoje sem zguba. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 236 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4201-3, ISBN 978-961-00-4202-0. [COBISS.SI-ID 300576000]
250. SOČE, Ivan. Sončni vitaminček : zdravilna pripovedka. 1. izd. Maribor: SITIS, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-93913-5-8. [COBISS.SI-ID 299361536]
251. SPERRING, Mark. Najboljše darilo na svetu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-00-4056-9. [COBISS.SI-ID 298579200]
252. STAMAN, Jasna Branka. Kraljestvo vrelcev : legenda o radenskih vrelcih. 1. izd. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2019. [28] str., ilustr. Zbirka Modri planet. ISBN 978-961-7006-04-9. [COBISS.SI-ID 96571649]
253. SUHODOLČAN, Leopold. Dvanajst slonov. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [30] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5549-2. [COBISS.SI-ID 300451072]
254. ŠABEC, Robert. Brata Pirata in zaklad ladje roparice. Trst: Mladika, 2019. [32] str., ilustr. ISBN 978-88-7342-275-4. [COBISS.SI-ID 10548204]
255. VELIKONJA, Tamara. Vremenostroj. Portorož: Center za komunikacijo, sluh in govor, 2019. [25] str., ilustr. Zbirka Zlata ribica. ISBN 978-961-94141-5-6. [COBISS.SI-ID 295801600]
256. WALLIAMS, David. Ati v zagati. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 442 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5420-4. [COBISS.SI-ID 300493056]
257. WENDT, Albert. Henrikin strešni vrt : čudež na Zakrivljeni sedmici. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019. 87 str., ilustr. Zbirka Zvezdogled. ISBN 978-961-7047-38-7. [COBISS.SI-ID 299991040]
nagrada: Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis, 2019
258. WOODS, Jenny, JOYCE, Melanie. Zakladnica čarobnih zgodb. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4037-8. [COBISS.SI-ID 298357504]


82-F-odr Igrani filmi za odrasle

259. Anomalisa. Logatec: Go Partner, 2019. 1 video DVD (86 min, 53 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt2401878/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1116137310]
nagrada: Benetke, 2015 (velika nagrada žirije)
260. Doubles vies = Dvojna življenja. Vojnik: Fivia, 2019. 1 video DVD (102 min, 52 sek), barve, zvok (dolby digital 2.0). https://www.imdb.com/title/tt7250056/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1116139870]
261. La Douleur = Spomini na vojno. Logatec: Go Partner, 2019. 1 video DVD (ca. 127 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6313378/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1116138590]
262. Gräns = Meja. Vojnik: Fivia, 2019. 1 video DVD (105 min, 39 sek), barve, zvok (dolby digital 2.0). https://www.imdb.com/title/tt5501104/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1116140638]
nagrada: Cannes, 2018 (glavna nagrada sekcije Posebni pogled), Evropska filmska nagrada, 2018 (vizualni učinki)
263. Juliet, naked = Juliet, gola. Logatec: Go Partner, 2019. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5607096/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1116136798]
264. Loro = Oni. Vojnik: Fivia, 2019. 1 video DVD (150 min, 49 sek), barve, zvok (dolby digital 2.0). https://www.imdb.com/title/tt10182822/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1116141662]
265. Masaryk : podle skutečné události = po resnični zgodbi. Vojnik: Fivia, 2019. 1 video DVD (109 min, 24 sek), barve, zvok (dolby digital 2.0). https://www.imdb.com/title/tt5050904/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1116143710]
266. The old man & the gun = Starec in pištola. Logatec: Go Partner, 2019. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt2837574/?ref_=nv_sr_6?ref_=nv_sr_6. [COBISS.SI-ID 1116137054]


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

267. GANTAR, Kajetan, HRIBERŠEK, Matej, PETROVIČ, Mira (avtor, fotograf), PETROVIČ, Mira (urednik). Anton Sovrè in Ptuj : [zbornik prispevkov]. Ptuj: Knjižnica Ivana Potrča, 2019. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-93727-4-6. [COBISS.SI-ID 96450049]
268. BONČINA, Iztok (avtor, fotograf). Posočje : vodnik po dolini smaragdne reke in njeni okolici. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 154 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-5301-6. [COBISS.SI-ID 300298496]
269. COMINO, Andreja. Svoboda : breme ali privilegij?. 1. izd. Trbovlje: Založba 5ka, Katapult, 2019. 176 str., portreti. ISBN 978-961-94500-7-9. [COBISS.SI-ID 300311296]
270. DELAVEC TOUHAMI, Mira. V ogledalu grajske zgodovine : Preddvor in rodbina Wurzbach. 1. natis. Mače pri Preddvoru: KD Josipine Turnograjske, 2019. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-94715-0-0. [COBISS.SI-ID 300036864]
271. DELČNJAK, Milena, OVTAR AMREIN, Serena Lojzka, KUDER POLAK, Doris. Rodbina Delčnjak z rodbinskimi vejami Delčnjak, Črepinšek, Ernestl in Ovtar z izvorom v Trnovljah pri Socki pri Novi Cerkvi in zgodovinskim pregledom območja bivanja naših prednikov : rod, povezan z zemljo!. 1. izd. Bovše pri Vojniku: samozal. M. Delčnjak, 2019. 332 str., ilustr. ISBN 978-961-290-175-2. [COBISS.SI-ID 299565568]
272. FERENC, Mitja, ZUPAN, Gojko (avtor, fotograf), FERENC, Mitja (fotograf, urednik). Lost Gottschee villages in Slovenia : the Gotschee Germans used to live among us. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts; Kočevje: Center za mladinsko kulturo, 2018-. Zv.<1-2 >, ilustr., zvd. Historia, 26; 27. ISBN 978-961-06-0072-5, ISBN 978-961-06-0194-4. ISSN 1408-3957. [COBISS.SI-ID 294727424]
273. REPE, Blaž (urednik, kartograf, fotograf). Fizična geografija Jezerskega z dolino Kokre. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 162 str., graf. prikazi, fotogr., zvd. GeograFF, 24. ISBN 978-961-06-0186-9. [COBISS.SI-ID 299633664]
274. ŽUNKOVIČ, Davorin, AMALIETTI, Peter (avtor, urednik), MANFREDA, Marjeta, RAJTMAJER, Dolfe, VREČKO, Darko. Gospa sveta : zbornik, 2. zvezek. 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2018. 146 str., ilustr. Zbirka Zamolčana slovenska zgodovina. ISBN 978-961-7036-12-1. [COBISS.SI-ID 294262528]
275. GRANDA, Stane. Vižmarski tabor : tabor vseh taborov. 1. izd. Ljubljana: Etnološko društvo Vižmarje, 2019. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-94699-0-3. [COBISS.SI-ID 299814400]
276. JURIĆ-PAHOR, Marija. Memorija vojne : soška fronta v spominski literaturi vojakov in civilistov. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2019. 464 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-1037-5. [COBISS.SI-ID 299126528]
277. Lisca in Sevnica z okolico : Veliko Kozje, Sv. Lovrenc, Lisca, Bohor, Zidani Most, Radeče, Sevnica : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = Wanderkarte = planinarska karta : turistická mapa. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije: Geodetski inštitut Slovenije: Geodetska družba, 2019. 1 zvd., barve. Planinska založba, 493. ISSN 1408-0443. [COBISS.SI-ID 14339870]
278. MATIČIČ, Dušan (avtor, avtor dodatnega besedila). Geografija na maturi 2020 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu]. [Posodobljena izd.]. Mengeš: Ico, 2019. 167 str., ilustr. Zbirka Priročniki, št. 82. ISBN 978-961-6868-97-6. [COBISS.SI-ID 298732288]
279. MORRIS, Charles. Rimljani. Šmarješke Toplice: Stella, 2019. 2 zv. (156; 164 str.), ilustr. Zbirka Zgodovinske pripovedi, knj. 1. ISBN 978-961-246-814-9, ISBN 978-961-246-819-4. [COBISS.SI-ID 299219200]
280. PAVLIHA, Boris. Zgodovina na maturi 2020 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu]. Mengeš: Ico, 2019. II, 201 str., ilustr. Zbirka Priročniki, št. 81. ISBN 978-961-6868-96-9. [COBISS.SI-ID 298731008]
281. PEČNAK, Josef, GLAVAN, Slavica (avtor, urednik), OCVIRK, Matej. Teharje : zgodovina kraja po Josipu Pečnaku. Teharje: Izobraževalni center Štore, 2019. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-290-207-0. [COBISS.SI-ID 96572417]
282. PODLESNIK, Blaž (urednik). Pismenost in kultura Kijevske Rusije : prevodi in komentarji izbranih tekstov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0192-0. [COBISS.SI-ID 299678976]
283. ŠINIGOJ STARC, Maja (avtor, fotograf). Slovenski otroci na Tržaškem. Koper: Osnovna šola Antona Ukmarja, 2019. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-93097-2-8. [COBISS.SI-ID 300237568]
284. ŠPRAJC, Ivan (avtor, fotograf). Izgubljena mesta : arheološka iskanja v deželi Majev. 2. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 342 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0179-4. [COBISS.SI-ID 299534336]
285. KRAJEWSKA, Marzena Ewa (urednik), PŁACHTEJ, Bogumila (urednik), FALETIČ, Mateja (urednik). V iskanju zgodbe Poljaka v izgnanstvu : Emil Korytko (1813-1839) v Ljubljani = W poszukiwaniu losu Polaka na wygnaniu : Emil Korytko (1813-1839) w Lublanie. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2019. 134 str., ilustr. Knjižna zbirka Zbornik referatov in razprav, 2019, št. 2. ISBN 978-961-6453-63-9. [COBISS.SI-ID 300268544]
286. VUGA, Jure, JURI, Luka. Koprski mestni itinerarji : 3 sprehodi skozi mesto. Koper: Pokrajinski muzej: = Regional Museum; = Capodistria: Museo regionale, 2019. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-6384-21-6. [COBISS.SI-ID 298787072]
287. WOODWARD, Kay. Kaj bi na tvojem mestu naredila ona? : resnične zgodbe 25 izjemnih žensk, ki so spremenile svet. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5416-7. [COBISS.SI-ID 298841856]
288. DULAR, Janez (urednik), TECCO HVALA, Sneža (urednik). Železnodobno naselje Most na Soči. Razprave = The Iron Age settlement at Most na Soči. Treatises. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo: Založba ZRC, 2018. 510 str., ilustr., zvd. Zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 34. ISBN 978-961-05-0108-4. [COBISS.SI-ID 296130048]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 5. 8. 2019

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam