skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

apirl 2015COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 


0 SPLOŠNO


1. GAŠPERŠIČ, Marko. Mpmath - dodatek za Python III. Trzin: samozal., 2015. 90 str. ISBN 978-961-93303-5-7. [COBISS.SI-ID 278317056]

2. STERNECKY, Neal, CAVALIERI, Joey. Looney Tunes, Planet Glambotov. Ljubljana: Alica, 2015. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6959-53-7. ISBN 978-961-6959-56-8. [COBISS.SI-ID 278234112]

3. GARZON, Walter, ZAMBONI, Pablo, ARANDA, Omar, BUSCH, Robbie, AGRO, Sam, MANNING, Mathew K.. Looney Tunes, Slepi potnik. Ljubljana: Alica, 2015. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-6959-54-4. ISBN 978-961-6959-55-1. [COBISS.SI-ID 278234624]

4. MILINKOVIĆ, Aleksandar. NLP : misija Zemlja : iskanje resnice o pojavu NLP. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2015. 251 str. ISBN 978-961-6861-36-6. [COBISS.SI-ID 278778112]

5. Trije glagolski fragmenti iz zapuščine barona Žige Zoisa. Faksimile. Ljubljana: DZS, 1997. 1 mapa, ilustr. ISBN 86-341-1783-9. [COBISS.SI-ID 64960256]

6. GROSS, Scott. Scooby-Doo, Zakleto igrišče. Ljubljana: Alica, 2015. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6959-52-0. ISBN 978-961-6959-57-5. [COBISS.SI-ID 278233856]

7. Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Kočevje, 10.-11. oktober 2014, (Muzejska knjižnica, 9). Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo, 2014. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-93561-1-1. [COBISS.SI-ID 277647104]

8. ROSUS 2015 : računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2015 : zbornik 10. strokovne konference, Maribor, 19. marec 2015. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, Laboratorij za sistemsko programsko opremo, 2015. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-248-477-4. [COBISS.SI-ID 81532929]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


9. ALEXANDER, Eben, TOMPKINS, Ptolemy. Oris večnosti : kako znanost, vera in navadni ljudje dokazujejo obstoj onstranstva. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 194 str. ISBN 978-961-00-2554-2. ISBN 978-961-00-2555-9. [COBISS.SI-ID 278889984]

10. BERNSTEIN, Albert J.. Čustveni vampirji : kako se zaščititi pred ljudmi, ki vas povsem izpijejo. 2. ponatis. Ljubljana: Chiara, 2015. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-93646-1-1. [COBISS.SI-ID 277910784]

11. HOPPE, Geoffrey, HOPPE, Linda. Igra zavesti : [modrost in navdih za spreminjajoči se svet]. Trzin: Nova, 2015. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-281-751-0. [COBISS.SI-ID 278263552]

12. KEZELE, Adrian Predrag. Čarobnica. Ljubljana: Chiara, 2015. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-93646-6-6. [COBISS.SI-ID 278412544]

13. MALENICA, Ana. Duša na razpotju. Ljubljana: Društvo za zaščito človekovega dostojanstva in boljšo kvaliteto življenja APIS, 2014. 275 str. ISBN 978-961-281-465-6. [COBISS.SI-ID 274547456]

14. MARTINČIČ, Nataša. Zakaj se Buda smeje? : nenavaden priročnik za več ljubezni in radosti v življenju, (Zbirka NeZaVedno). Brežice: Primus, 2015. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-28-2. [COBISS.SI-ID 278202624]

15. MORE, Thomas. Utopija, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2014. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-6798-51-8. [COBISS.SI-ID 277886464]

16. NOVAK, Marjetka. Angelski reiki : aktivirajte zdravilca v sebi. 1. izd. Ljubljana: Center Sospita Rea Silvia Novak & Co., 2015. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-6926-21-8. [COBISS.SI-ID 278214144]

17. NOVAK, Zora. Na vlaku življenja : v svetu nevidnih sil. 1. natis. Ljubljana: Vebi, 2015. 195 str. ISBN 978-961-93807-0-3. [COBISS.SI-ID 278163712]

18. PAJK, Mojca. Navduši se nad sabo! : in zatrle se bodo vse oblike paraziterstva!. Trebnje: samozal., 2014-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-283-128-8. [COBISS.SI-ID 275694080]

19. PETERS, Steve. Ukrotite šimpanza v sebi : kako razumeti samega sebe in se soočiti s svojii čustvi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 381 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2523-8. ISBN 978-961-00-2524-5. [COBISS.SI-ID 278405376]

20. SCHNEIDER, Stephanie. Kako naj se (ne) prepiramo : vodnik za uspešno reševanje družinskih nesoglasij. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-278-184-2. [COBISS.SI-ID 278018304]

21. STEIN, Edith. Končna in večna bit : poskus vzpona do smisla biti, (Zbirka Sidro, 39). Ljubljana: Družina, 2015. 533 str. ISBN 978-961-04-0128-5. [COBISS.SI-ID 277213440]

22. WINFREY, Oprah. Kar zagotovo vem. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 256 str. ISBN 978-961-01-3644-6. [COBISS.SI-ID 277834240]


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


23. ABIVEN, Jean. Terezija Ávilska, (V šoli velikih molilcev, 16). 1. izd. Ljubljana: Novi svet, 2015. 111 str. ISBN 978-961-6878-48-7. [COBISS.SI-ID 278799104]

24. BEGAN, Vlado. Cerkev proti človekovim pravicam in demokraciji : katoliška cerkev nasprotuje demokraciji, ločitvi države in cerkve, svobodi vesti in izražanja, nedotakljivosti življenja ---. 1. izd. Šmarje pri Jelšah: samozal., 2015. 302 str. ISBN 978-961-283-255-1. [COBISS.SI-ID 278288384]

25. BOSCO, Giovanni. Don Boskove misli, (Zbirka Mladinska knjižnica, 48). 1. natis. Ljubljana: Salve, 2015. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-211-787-0. [COBISS.SI-ID 278473728]

26. CAROTHERS, Merlin R.. Iz ječe v slavljenje. in Moč slavljenja, (Zbirka V ognju Duha). Ljubljana: Prenova v Duhu, 2010. 279 str. [COBISS.SI-ID 514994828]

27. DUBOIS, Jean-Dominique. Pater Pij, (V šoli velikih molilcev, 15). 1. izd. Ljubljana: Novi svet, 2015. 95 str. ISBN 978-961-6878-47-0. [COBISS.SI-ID 278606592]

28. FIKFAK, Rasto. Kabala zadnje iniciacije, (Zbirka Kabala). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2015. 177 str. ISBN 978-961-6934-49-7. [COBISS.SI-ID 278711808]

29. KREBELJ, Marija. Bogastvo uboštva. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 71 str. ISBN 978-961-278-189-7. [COBISS.SI-ID 278699520]

30. PETEANI, Loredana. Narodi v luči božjega ljudstva in njihovo poslanstvo, (Acta theologica Sloveniae, 7). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2013. 280 str. ISBN 978-961-6844-25-3. [COBISS.SI-ID 268839424]

31. SALÁMI, Síkíru, RIBEIRO, Ronilda Iyakemi. Ešu in ureditev univerzuma, (Zbirka Duhovno izročilo starodavne afriške modrosti). 1. natis. Podčetrtek: Duhovna skupnost Oriš - energij narave, 2015. 481 str., ilustr. ISBN 978-961-93200-5-1. [COBISS.SI-ID 278057472]

32. TERESA DE JESÚS. Pot do notranje molitve, (100 strani, 20). Ljubljana: Novi svet, 2015. 100 str. ISBN 978-961-6878-44-9. [COBISS.SI-ID 278155264]

33. THOMAS, Marion. Prvoobhajilno Sveto pismo. Koper: Ognjišče, 2015. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-263-152-9. [COBISS.SI-ID 275496192]

34. TORNO, Armando. Želim ti prinesti svet v naročju : življenje Chiare Lubich. Ljubljana: Novi svet, 2015. 159 str., tabele. ISBN 978-961-6878-46-3. [COBISS.SI-ID 278379008]


3 DRUŽBENE VEDE.


35. ZORN, Stazica, MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga. Aleksandrinke iz Renč. Nova Gorica: Goriški muzej; Renče; Vogrsko: Občina, 2015. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-52-0. [COBISS.SI-ID 277943808]

36. AMBROSE, Jamie. 365 aktivnosti na prostem, ki jih moraš preizkusiti!. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [192] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3521-0. [COBISS.SI-ID 277462528]

37. BABIČ, Saša. Beseda ni konj : estetska struktura slovenskih folklornih obrazcev, (Ethnologica - Dissertationes, 6). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 155 str. ISBN 978-961-254-766-0. [COBISS.SI-ID 278195712]

38. Biti vzgojitelj : izziv za prihodnost. 1. izd. Ljubljana: Novi svet, 2015. 173 str. ISBN 978-961-6878-45-6. [COBISS.SI-ID 278326528]

39. BEZJAK, Simona, FAŠINK, Katja, HAFNER, Iztok, HODNIK, Irena, KLEMENČIČ, Eva, ŠTREMFEL, Urška, TAWITIAN, Elissa. Didaktična gradiva za predmet domovinska in državljanska kultura in etika za 7. in 8. razred, (Zbirka Učbeniška gradiva). 1. izd. Ljubljana: i2, 2014. 160 str., ilustr. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6348-89-8. [COBISS.SI-ID 275991552]

40. The European house of major events security : a user guide for police security planners and policy makers, (The house). Turin: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, 2014. 65 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278565376]

41. FERFILA, Bogomil. Finska tisočerih jezer, arktičnih Samov, dedka Mraza in sodobnih tehnologij, (Zbirka Svet na dlani, knj. 21). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. V, 145 str., 144 str. pril. ISBN 978-961-235-724-5. [COBISS.SI-ID 278044928]

42. FORLANI, Flavio. Proverbi istriani : studio di paremiologia per conoscere i detti, i modi di dire e le massime popolari della tradizione, degli usi e dei costumi della nostra gente = Istrski pregovori : paremiološka študija, namenjena spoznavanju rekov, ustaljenih fraz in ljudskih izrekov, ki izhajajo iz izročila, navad in običajev naših ljudi. Capodistria: Comunita Autogestita Costiera della Nazionalita Italiana: Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo "Carlo Combi" = Koper: Obalna samoupravna skupnost italijanske narodnosti: Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče "Carlo Combi", 2014. 380 str. ISBN 978-961-92301-1-4. [COBISS.SI-ID 275760896]

43. Grmade, parade in molk : prispevki k neheteroseksualni zgodovini na Slovenskem, (Zbirka Lambda, 116). Ljubljana: Škuc, 2015. 317 str. ISBN 978-961-6751-95-7. [COBISS.SI-ID 278047744]

44. HORVAT, Jožek, ACKOVIĆ, Dragoljub, DJURIĆ, Rajko. Porajmos. Murska Sobota: Romani Union, 2015. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-93602-8-6. [COBISS.SI-ID 81264897]

45. JAVORNIK, Sonja. Slava - kup težav in razočaranj? : vse, kar slovenski zvezdniki skrivajo. 1. izd. Tomišelj: Alpemedia, 2014. 187 str., [8] str. pril. ISBN 978-961-93520-8-3. [COBISS.SI-ID 273297664]

46. Kakovost univerzitetnega izobraževanja : mnenja študentov oddelkov za pedagogiko in andragogiko v Beogradu in Ljubljani = Kvalitet univerzitetskog obrazovanja : viđenje studenata odeljenja za pedagogiju i andragogiju u Beogradu i Ljubljani. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete; U Beogradu: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta, 2014. 108 str., tabele. ISBN 978-961-237-654-3. [COBISS.SI-ID 274205696]

47. KAVNIK, Katja, MIKULEC, Borut, PIVEC, Benjamin. Kvalifikacijska struktura na področju transportnih storitev, (Slovensko ogrodje kvalifikacij). Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2014. 90 str. ISBN 978-961-6904-36-0. [COBISS.SI-ID 274934528]

48. KAVNIK, Katja, MIKULEC, Borut, STRITIH, Jernej. Kvalifikacijska struktura na področju varstva okolja, (Slovensko ogrodje kvalifikacij). Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2014. 70 str. ISBN 978-961-6904-38-4. [COBISS.SI-ID 274935296]

49. KROPEJ TELBAN, Monika. Tipni indeks slovenskih ljudskih pravljic, Živalske pravljice in basni. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 461 str., ilustr. ISBN 978-961-254-770-7. [COBISS.SI-ID 278132224]

50. KAVNIK, Katja, MIKULEC, Borut, CELESTINA, Ivan, PELAJ, Avdulla, SLAK, Branko. Kvalifikacijska struktura na področju varovanja in vojaščine, (Slovensko ogrodje kvalifikacij). Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2014. 170 str. ISBN 978-961-6904-37-7. [COBISS.SI-ID 274935040]

51. LESJAK SKRT, Bernardka. Pinkate ponkate : govorni razvoj skozi igro, sliko in gib. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2012. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0051-9. [COBISS.SI-ID 264546560]

52. Modrost pravljične školjke : izbor svetovnih pravljic, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3373-5. [COBISS.SI-ID 277601536]

53. ERPIČ, Jaka. Mozaik poslovnih statistik, (Zbirka Brošure). Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije, 2015. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-239-326-7. http://www.stat.si/dokument/8408/Mozaik-poslovnih-statistik.pdf. [COBISS.SI-ID 278413824]

54. OVSENIK, Rok, BUKOVEC, Boris, OVSENIK, Marija. Izobraževanje za turizem v Sloveniji. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2015. 210 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-93688-7-9. [COBISS.SI-ID 278448384]

55. RIHTAR, Kevin. Essays on commercial and company law : revisiting the fundamentals. Saarbrücken: LAP Lambert Academic Publishing, 2015. 70 str. ISBN 978-3-659-34192-2. [COBISS.SI-ID 278209536]

56. ŠTEFANČIČ, Marcel. Hitler : kako je preživel : eseji o drobnem tisku zla, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2015. 295 str. ISBN 978-961-6954-26-6. [COBISS.SI-ID 278922240]

57. ŠVAJNCER, Janez J.. Prva svetovna vojna : uniforme, odlikovanja, orožje : zbirka Vojnega muzeja Logatec. Logatec: Vojni muzej, 2015-. Zv. <1>-, ilustr. ISBN 978-961-93358-7-1. ISBN 978-961-93358-8-8. [COBISS.SI-ID 276645888]

58. Tendence v razvoju delovnega prava : konferenca kateder za delovno pravo republik bivše Jugoslavije : zbornik referatov. V Mariboru: Inštitut za delovna razmerja in socialno varnost pri Pravni fakulteti, 2009. 138 str. ISBN 978-961-6399-57-9. [COBISS.SI-ID 65136385]

59. JOSIPOVIČ, Damir, KOVAČIČ, Mojca, MLEKUŽ, Dimitrij, MLEKUŽ, Jernej. Venček domačih : predmeti, Slovencem sveti. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2015. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-254-771-4. [COBISS.SI-ID 278149376]

60. VIRK, Jani. Parzival še išče gral? : arhetipski motivi v Parzivalu Wolframa von Eschenbacha in njihova recepcija v novejši nemški književnosti ter v sodobni filmski produkciji, (Zbirka Novi pristopi, 60). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2015. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-6952-43-9. [COBISS.SI-ID 277960448]

61. Vizualna antropologija - osebne izkušnje in institucionalni vidiki = Visual anthropology - personal experiences and institutional aspects. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 363 str., ilustr. ISBN 978-961-254-774-5. [COBISS.SI-ID 278228224]


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


62. BONČINA, Matjaž, CERAR, Janez, GODEC, Andrej, HRIBAR, Barbara, JAMNIK, Andrej, LAH, Jurij, LAJOVIC, Andrej, LUKŠIČ, Miha, PODLIPNIK, Črtomir, PRISLAN, Iztok, REŠČIČ, Jurij, ŠARAC, Bojan, TOMŠIČ, Matija, VESNAVER, Gorazd. Fizikalna kemija - praktikum. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2015. XXXII, 227 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-32-7. [COBISS.SI-ID 278183936]

63. GANERI, Anita. Deževni gozd : od blizu : [živali deževnega gozda v njihovi naravni velikosti!]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2411-8. [COBISS.SI-ID 276603136]

64. GANERI, Anita. Ocean : od blizu. [živali iz svetovnih oceanov v njihovi naravni velikosti!]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2410-1. [COBISS.SI-ID 276602880]

65. MASTNAK, Matjaž. Poletne cvetlice, (Zbirka O cvetani in živani). 1. izd. Dob: Miš, 2015. 209 str., ilustr. ISBN 978-961-272-179-4. [COBISS.SI-ID 278436096]

66. MLINAR, Anton. Okoljska etika in trajnostni razvoj. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. 401 str. ISBN 978-961-6862-46-2. [COBISS.SI-ID 277156352]

67. Rešene naloge s tekmovanj iz poslovne matematike in statistike 2003-2012, (Presekova knjižnica, 47). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2015. 197 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-212-261-4. [COBISS.SI-ID 278309376]

68. SIMIČ, Jan. Polži in školjke slovenskega morja : vodič za določanje pogostejših polžev in školjk našega morja. Piran: Mediteranum, Zavod za revitalizacijo mediteranske kulture, 2014. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-93022-6-2. [COBISS.SI-ID 275856640]

69. Triglavski narodni park : akterji, dediščine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-254-680-9. [COBISS.SI-ID 272536064]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


70. ZUPANČIČ, Domen, BROJAN, Larisa, BENKO, Andreja, STRGAR, Simon, PETROVČIČ, Simon. ABC energijska sanacija objektov, Dom starejših občanov Ljubljana - Šiška. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2015. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6823-61-6. [COBISS.SI-ID 277642240]

71. ARZENŠEK, Bojan, TRATNIK, Bogdan, MALOVRH, Božo. Slovenski gobarski vodnik. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 363 str., ilustr. ISBN 978-961-241-466-5. [COBISS.SI-ID 278221056]

72. Astma pri otroku. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za pediatrijo, 2015. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6454-29-2. [COBISS.SI-ID 278316800]

73. Astma pri otroku za medicinske sestre. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Pediatrična klinika, Služba za pljučne bolezni, 2015. 185 str., ilustr. ISBN 978-961-6972-00-0. [COBISS.SI-ID 278399232]

74. BOŽIČ KRIŽAJ, Urška, KURENT, Mojca. Mini joga in masaža : preprosti jogijski položaji in masažni prijemi za srečne in zdrave dojenčke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3325-4. [COBISS.SI-ID 278076160]

75. JUSTINEK, Jure. ApiSlovenija : [zbornik]. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 2015. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6516-58-7. [COBISS.SI-ID 278134016]

76. DOLINAR, Adriana, LONČAR, Sanja. Resnice in zmote o holesterolu, (Skupaj za zdravje človeka in narave). Ljubljana: Jasno in glasno, 2015. 301 str., ilustr. ISBN 978-961-93452-7-6. [COBISS.SI-ID 278300160]

77. ELLIS, Barbara W.. Naj poženejo sadike : kako vzgojimo zdrave sadike zelenjave, zelišč in cvetja, ki obrodijo bogat sad, (Zbirka Naredi sam in prihrani). 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Cangura.com, 2015. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-81-5. [COBISS.SI-ID 278434304]

78. GOSTINČAR, Karmen. Moja domača kozmetika. Ljubljana: Kmečki glas, 2015. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-203-444-3. [COBISS.SI-ID 278895872]

79. GRILLPARZER, Marion. Preprosto razstrupljanje : sedemdnevni program za razstrupljanje, (Zbirka Zdravo z naravo). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2516-0. [COBISS.SI-ID 278286848]

80. Gurmanska pratika : vodnik po ekološki kulinariki. Ljubljana: Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, Zveza Biodar, 2013. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-91201-1-8. [COBISS.SI-ID 268159232]

81. HAGMANN, Klaus, GRAF, Helmut. Kis : pripravimo ga sami. Ljubljana: Kmečki glas, 2015. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-203-442-9. [COBISS.SI-ID 278894336]

82. HUMBLE, Jim Vern. Rešite si zdravje ali celó življenje z MMS-om, ionom klorovega dioksida : vsestranska mineralna raztopina za tretje tisočletje. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2015. 260 str., tabele. ISBN 978-961-6861-35-9. [COBISS.SI-ID 278597120]

83. INNERHOFER, Georg. Sirup in nektar iz sadja, cvetov in zelišč. Ljubljana: Kmečki glas, 2015. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-203-443-6. [COBISS.SI-ID 278894080]

84. GORJUP, Vojka, KAMENIK, Borut, KANIČ, Vojko, LAINŠČAK, Mitja, LETONJA, Mitja, LOBNIK, Anton, NEDOG, Viljemka, PEHNEC, Zlatko, PIRNAT, Maja, PUKLAVEC, Ludvik, SINKOVIČ, Andreja, ŠERUGA, Tomaž, VOGA, Gorazd, ŠTAJER, Dušan, VADNJAL ĐONLAGIĆ, Sabina, VOKAČ, Damijan. Izbrana poglavja o srčno-žilnih boleznih. 1. izd. Maribor: Medicinska fakulteta, 2015. XIV, 266 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-54-2. [COBISS.SI-ID 273825536]

85. KAVNIK, Katja, MIKULEC, Borut, KUMER, Branko. Kvalifikacijska struktura na področju strojništva in obdelave kovin, (Slovensko ogrodje kvalifikacij). Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2014. 106 str. ISBN 978-961-6904-41-4. [COBISS.SI-ID 275427584]

86. KILAR, Vojko. Osnove potresne obtežbe in računa konstrukcij na potres po Evrokodu 8 : učno gradivo. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2015. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-6823-60-9. [COBISS.SI-ID 277373696]

87. KLEMENC, Jošt. Homeopatija za domačo uporabo : osnovna navodila za uporabo homeopatskih zdravil. Ljubljana: AdriaPharm, 2015. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-281-687-2. [COBISS.SI-ID 277265664]

88. KNOK, Silvana. Hidroelektrarna Završnica : narava in človek 100 let z roko v roki : [kratkometražni dokumentarni film]. [Medvode: Savske elektrarne Ljubljana, 2014]. 1 video DVD (ca 28 min), č-b in barve, zvok. ISBN 978-961-281-570-7. [COBISS.SI-ID 275785728]

89. Konj - sprejemanje drugačnosti : zbornik predavanj. Kamnik: Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje - CIRIUS, 2010. VIII, 165 str., ilustr. ISBN 978-961-269-239-1. [COBISS.SI-ID 250980608]

90. KOŠMRLJ, Katarina, ŠIROK, Klemen, LIKAR, Borut. Veščina obvladovanja inovacijskih problemov in priložnosti. Koper: Fakulteta za management, 2015. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-266-175-5. [COBISS.SI-ID 278282752]

91. LINDTNER, Jurij, ŠKRK, Janez. Sedem desetletij začasnosti Onkološkega inštituta v Ljubljani : 1938-2008. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, 2014. IX, 250 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-6956-06-2. [COBISS.SI-ID 275463680]

92. MIKLIČ, Maja, MIKLIČ, Nina, MIKLIČ, Nevenka. Joga za srečno in vitalno življenje. Nizozemska: Mayaco; Brežice: distribucija Primus, 2015. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-27-5. [COBISS.SI-ID 278156032]

93. REBERNIK, Miroslav, MOČNIK, Dijana, BRADAČ HOJNIK, Barbara. Slovenska podjetja in okoljski vidiki poslovanja : slovenski podjetniški observatorij 2014, (Slovenski podjetniški observatorij, 2014). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2015. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-6802-34-5. http://www.epfip.uni-mb.si/scripts/download.php?file=/data/upload/SPO_2014_monografija(1).pdf. [COBISS.SI-ID 81251073]

94. RODEN, Cesar, RODEN, Nadia. 50 sladolednih lučk : sladke dobrote na palčki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3578-4. [COBISS.SI-ID 276664832]

95. STAFFLER, Martin. Naravno in varčno vrtnarjenje : zelenjavni in okrasni vrt za vsak žep. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3645-3. [COBISS.SI-ID 277721088]

96. Zbornik predavanj z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, 2015. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-273-102-1. [COBISS.SI-ID 278447616]

97. THUN, Maria. Temelji biološkodinamičnega gospodarjenja. Vrzdenec: Ajda, 2015. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-93809-0-1. [COBISS.SI-ID 278266880]

98. KNIFIC, Bojan. Tržiški šuštarji. 1. izd. Tržič: Tržiški muzej, 2015. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-92838-3-7. [COBISS.SI-ID 278137344]

99. VELJANOVSKI-GEREMIA, Vesna, MEGLIČ, Milan, KANDOLF, Andreja. Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP. 3. posodobljena izd. Brdo pri Lukovici: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 2015. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6516-59-4. [COBISS.SI-ID 278657792]

100. ARČON, Boris, ROJC PARDITEY, Petra. Zgodbe goriških opekarjev. Bilje: Kulturno turistično društvo Zarja, 2014. 115 str., ilustr., zvd. [COBISS.SI-ID 273949184]

101. Zrna odličnosti Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu : nove paradigme organizacijskih teorij 2015. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2015. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-93688-6-2. [COBISS.SI-ID 278370816]


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


102. BERNARD, Emerik. Odzivi : razprava. Koper: Hyperion, 2015. 61 str. ISBN 978-961-6938-15-0. [COBISS.SI-ID 277403392]

103. ČURIČ, Igor. Spontana gibanja : življenje je evolucija dihanja. Ljubljana: Chiara, 2014. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-93646-4-2. [COBISS.SI-ID 276170496]

104. ĆETKOVIĆ, Vasilije. Risba. Rogaška Slatina: samozal. V. Ćetković, 2014. 359 str., ilustr. ISBN 978-961-283-148-6. [COBISS.SI-ID 276076288]

105. DUTTON, Eva. Naučimo se risati konje : v preprostih korakih. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3581-4. [COBISS.SI-ID 276520704]

106. EPSTEIN, David. Športni gen : talent, trening in resnica o uspehu, (Zbirka Preobrazba). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2015. 417 str. ISBN 978-961-6954-23-5. [COBISS.SI-ID 278046464]

107. HODGE, Susie. Naučimo se risati obraze : v preprostih korakih. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3582-1. [COBISS.SI-ID 276521216]

108. HUDALES, Jože. Življenje v novem mestu : Velenje in njegove urbane identitete 1945-1960, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-237-734-2. [COBISS.SI-ID 278627328]

109. KNEZ, Janez, ŠKRJANEC, Breda. Janez Knez : grafika = prints. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center: = International Centre of Graphic Arts, 2015. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-57-9. [COBISS.SI-ID 278553344]

110. LEIGH, Wendy. Bowie : biografija. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 332 str., [16] str. pril. ISBN 978-961-00-2552-8. ISBN 978-961-00-2553-5. [COBISS.SI-ID 278843904]

111. net.art painters and poets : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija Ljubljana, 19. 6.-31. 8. 2014. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2014. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-00-0. [COBISS.SI-ID 276985856]

112. POLLINI, Francesco, ŠKRJANC, Radovan, et al. Tre sonate, op. 26, (Monumenta artis musica Slovenia, 59). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 2 zv. (XLV, 89 str.), faks. [COBISS.SI-ID 277404416]

113. BAVDEK, Alma, ČUK, Alenka, SCHEIN, Valentin, SIMONITI, Marjetica. Predjamski zaklad = The Predjama treasure cache. Postojna: Zavod Znanje, javni zavod, OE Notranjski muzej, 2015. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-91093-7-3. [COBISS.SI-ID 277719808]

114. Raztezanje kiparskih struktur = Expanding sculptural structures : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, Ljubljana, 20. 11. 2014-18. 1. 2015. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2014. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-01-7. [COBISS.SI-ID 277378304]

115. REICHENBERG, Mitja. Poslušajmo filme : filmska glasba skozi čas, ki se je prerasel. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2015. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-6954-27-3. [COBISS.SI-ID 278922496]

116. ADAMIČ, Tatjana. Sto let v dobro dediščine, (Zbirka Dnevi evropske kulturne dediščine). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014. 403 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-71-7. [COBISS.SI-ID 277355776]

117. ŠTRUKELJ, Miha. Nekje vmes = Somewhere in between : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Kulturni center Tobačna 001, 16. 9.-17. 10. 2014. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2014. 13 str., ilustr. ISBN 978-961-6587-99-0. [COBISS.SI-ID 276655616]

118. Tek in maraton : popolni vodnik. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3658-3. [COBISS.SI-ID 278036480]

119. VEHAR, Sebastjan. S kolesom po Sloveniji : kolesarski vodnik. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 271 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-3544-9. [COBISS.SI-ID 278326272]

120. ZAJC, Mojca, KERMAVNAR, Simona. Jurčičeva pot. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-254-772-1. [COBISS.SI-ID 278185728]

121. ŽOLTOWSKA-DARSKA, Yvette. Messi : mali deček, ki je postal velik nogometni junak. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2547-4. [COBISS.SI-ID 278788864]


7-GP-odr GLASBNI POSNETKI ZA ODRASLE


122. Večni čas v hip ujet. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, cop. 2014. 1 CD (64 min, 8 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1107216222]

123. COHEN, Leonard. Live in Dublin. Toronto: Sony Music, p, cop. 2014. 3 CD-ji, stereo. [COBISS.SI-ID 1106963038]

124. Ghost stories : live 2014. [Great Britain]: Parlophone Records, p, cop. 2014. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 1106976606]

125. ČORDIĆ, Zlatan. Živim lajf. [Ljubljana]: Reflektor Music, cop. 2014. 1 CD (57 min, 44 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1106719838]

126. Távozóban. [Radomlje]: Kontrabant, 2014. 1 CD (43 min, 44 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 12911260]

127. The endless river. [Great Britain]: Parlophone Records, p, cop. 2014. 1 CD, stereo. 1 video DVD, barve, zvok. http://www.pinkfloyd.com/theendlessriver/listen. [COBISS.SI-ID 1106838622]

128. Razkačeno : Kočevje špila 20124. [Kočevje: Društvo Kočevskih glasbenikov, [2014]. 1 CD (71 min, 26 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 19465266]

129. Rokerji pojejo pesnike 10. Maribor: Akord Records: Subkulturni azil, 2014. 1 CD (78 min, 13 sek), stereo. http://www.ljudmila.org/subkulturni-azil/RPP. [COBISS.SI-ID 2096544]

130. Little river. [Slovenija]: Samo Records, 2015. 1 CD (78 min, 42 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1107254366]

131. Bravo orkester5, (Klasika). Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, cop. 2014. 1 CD (67 min, 33 sek), stereo, DDD. [COBISS.SI-ID 1107273310]

132. SLAK, Lojze. 50 let glasbe Lojzeta Slaka. Maribor: Obzorja, Glasbeno založništvo Helidon, p, cop. 2014. 2 CD-ja, stereo. [COBISS.SI-ID 19690805]

133. SREBOTNJAK, Alojz. Celotni opus za violino in klavir = Complete works for violin and piano. [Postojna]: Glasbeno društvo Viola; [Čavle: Glazbena udruga Contemporanea], 2015. 1 CD (52 min, 28 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 19466802]


7-GP-otr GLASBNI POSNETKI ZA OTROKE


134. MAKOR, Andrej. Fantazije. [Koper]: Študentska organizacija Univerze na Primorskem, 2014. 1 CD (55 min, 15 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 278149632]


80 JEZIKOSLOVJE.


135. KOCJAN-BARLE, Marta. Slovenščina : znanka ali uganka 6, Samostojni delovni zvezek za 6. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (128; 120 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-778-9. ISBN 978-961-241-779-6. ISBN 978-961-241-780-2. [COBISS.SI-ID 270021120]

136. KOCJAN-BARLE, Marta, SMISL, Milena. Slovenščina : znanka ali uganka 7, Samostojni delovni zvezek za 7. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (142; 134 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-806-9. ISBN 978-961-241-807-6. [COBISS.SI-ID 273234688]

137. KOCJAN-BARLE, Marta, PERME, Dragica, ŽIST, Matej. Slovenščina : znanka ali uganka 8, Samostojni delovni zvezek za 8. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 2 zv. (128; 125 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-728-4. ISBN 978-961-241-735-2. ISBN 978-961-241-736-9. [COBISS.SI-ID 266394624]

138. KOCJAN-BARLE, Marta, ŽIST, Matej, SMISL, Milena. Slovenščina : znanka ali uganka 9, Samostojni delovni zvezek za 9. razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (136; 124 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-793-2. ISBN 978-961-241-794-9. [COBISS.SI-ID 272407808]

139. KOCJAN-BARLE, Marta, BRIŠKI, Katja, MIKLAVČIČ, Mateja. Znanka ali uganka 4 : slovenščina za 4. razred osnovne šole, Delovni zvezek. Prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-241-705-5. [COBISS.SI-ID 271783168]

140. KOCJAN-BARLE, Marta, BRIŠKI, Katja, MIKLAVČIČ, Mateja. Znanka ali uganka 4 : slovenščina za 4. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje k učbeniškemu kompletu. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-241-353-8. [COBISS.SI-ID 246748416]

141. KOCJAN-BARLE, Marta, BRIŠKI, Katja, MIKLAVČIČ, Mateja. Znanka ali uganka 4 : slovenščina za 4. razred osnovne šole, Učbenik. Prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-241-702-4. [COBISS.SI-ID 265337856]

142. KOCJAN-BARLE, Marta, BRIŠKI, Katja, MIKLAVČIČ, Mateja. Znanka ali uganka 5 : slovenščina za 5. razred osnovne šole, Delovni zvezek. Prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-241-709-3. [COBISS.SI-ID 265532672]

143. KOCJAN-BARLE, Marta, BRIŠKI, Katja, MIKLAVČIČ, Mateja. Znanka ali uganka 5 : slovenščina za 5. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2007. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-241-187-9. [COBISS.SI-ID 235781632]

144. KOCJAN-BARLE, Marta, BRIŠKI, Katja, MIKLAVČIČ, Mateja. Znanka ali uganka 5 : slovenščina za 5. razred osnovne šole, Samostojni delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 2 zv. (99; 94 str.), ilustr. ISBN 978-961-241-791-8. ISBN 978-961-241-803-8. [COBISS.SI-ID 272346368]

145. KOCJAN-BARLE, Marta, BRIŠKI, Katja, MIKLAVČIČ, Mateja. Znanka ali uganka 5 : slovenščina za 5. razred osnovne šole, Učbenik. Prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-241-703-1. [COBISS.SI-ID 265338368]

146. KOCJAN-BARLE, Marta. Znanka ali uganka 6 : slovenščina za 6. razred osnovne šole, Delovni zvezek. Prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-241-710-9. [COBISS.SI-ID 265533184]

147. KOCJAN-BARLE, Marta. Znanka ali uganka 6 : slovenščina za 6. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. 133 str. ISBN 978-961-241-373-6. [COBISS.SI-ID 247524608]

148. KOCJAN-BARLE, Marta. Znanka ali uganka 6 : slovenščina za 6. razred osnovne šole, [Učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2008. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-241-273-9. [COBISS.SI-ID 239790336]

149. KOCJAN-BARLE, Marta, SMISL, Milena. Znanka ali uganka 7 : slovenščina za 7. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-241-467-2. [COBISS.SI-ID 251824384]

150. KOCJAN-BARLE, Marta. Znanka ali uganka 7 : slovenščina za 7. razred osnovne šole, Priročni slovarček. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 39 str. [COBISS.SI-ID 257723392]

151. KOCJAN-BARLE, Marta, SMISL, Milena. Znanka ali uganka 7 : slovenščina za 7. razred osnovne šole, [Učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2010. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-241-423-8. [COBISS.SI-ID 250452224]

152. KOCJAN-BARLE, Marta. Znanka ali uganka 8 : slovenščina za 8. razred osnovne šole, Priročni slovarček. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 39 str. [COBISS.SI-ID 257672704]

153. KOCJAN-BARLE, Marta, PERME, Dragica. Znanka ali uganka 8 : slovenščina za 8. razred osnovne šole, [Učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-241-513-6. [COBISS.SI-ID 254408704]

154. KOCJAN-BARLE, Marta. Znanka ali uganka 9 : slovenščina za 9. razred osnovne šole, Priročni slovarček. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 46 str. [COBISS.SI-ID 269162496]

155. KOCJAN-BARLE, Marta, SMISL, Milena. Znanka ali uganka 9 : slovenščina za 9. razred osnovne šole, [Učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-241-700-0. [COBISS.SI-ID 265305600]

156. KOŽELJ HORVAT, Sabina. Gvidlibro por komunikado = Priročnik za sporazumevanje : EPO-SLV. Šmarješke Toplice: Stella, 2014. 124 str. ISBN 978-961-246-507-0. ISBN 978-961-246-512-4. [COBISS.SI-ID 275955712]

157. KOŽELJ HORVAT, Sabina. Priročnik za sporazumevanje = Gvidlibro por komunikado : SLV-EPO. Šmarješke Toplice: Stella, 2014. 124 str. ISBN 978-961-246-509-4. ISBN 978-961-246-508-7. [COBISS.SI-ID 275954944]

158. JERETINA ANŽIN, Draga. Znanka ali uganka 4 : slovenščina za 4. razred osnovne šole, Priročnik za učitelje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2006. 109 str., ilustr. ISBN 961-241-101-8. [COBISS.SI-ID 227361280]

159. KOCJAN-BARLE, Marta, JAVH, Nada, HROVAT, Simona, JERETINA ANŽIN, Draga. Znanka ali uganka 4 : slovenščina za 4. razred osnovne šole, Samostojni delovni zvezek. Prenovljena izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-241-704-8. [COBISS.SI-ID 271783680]

160. ŽIST, Matej, KOCJAN-BARLE, Marta. Znanka ali uganka 9 : slovenščina za 9. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-241-706-2. [COBISS.SI-ID 265371904]


82 KNJIŽEVNOST.


161. ADAMS, Douglas. Pretežno neškodljiva, (Serija Štoparski vodnik po Galaksiji). 2. izd. Maribor: Založba Pivec, 2015. 208 str. ISBN 978-961-6897-92-1. [COBISS.SI-ID 81603585]

162. AHAČIČ-POLLAK, Marija. Tečejo, tečejo nitke. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2015. 261 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0851-8. [COBISS.SI-ID 278724352]

163. ALLENDE, Isabel. Ripper, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 462 str. ISBN 978-961-01-3646-0. [COBISS.SI-ID 278007296]

164. ANKERST, Franc. Kres resnic : soneti. Žirovnica: Medium, 2014. 116 str. ISBN 978-961-6895-10-1. [COBISS.SI-ID 276865280]

165. ARLIDGE, M. J.. The doll's house. London [etc.]: Penguin Books, 2015. 433 str. ISBN 978-1-405-92060-5. [COBISS.SI-ID 16486034]

166. AVSENAK, Vanja. A part of you : poetry collection = Delec tebe : zbirka pesmi. Ljubljana: Jutro, 2015. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-85-4. [COBISS.SI-ID 277954304]

167. BALOGH, Mary. Povabilo na ples. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 323 str. ISBN 978-961-00-2548-1. ISBN 978-961-00-2549-8. [COBISS.SI-ID 278844160]

168. BARCLAY, Linwood. No safe house. London: Orion Books, 2015. 501 str. ISBN 978-1-4091-2036-0. [COBISS.SI-ID 19637298]

169. BARICCO, Alessandro. Trikrat ob zori. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 100 str. ISBN 978-961-282-094-7. [COBISS.SI-ID 277961216]

170. BATIČ, Romana. Ognjišče ljubezni : povest. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 175 str. ISBN 978-961-278-182-8. [COBISS.SI-ID 277867776]

171. BAUMKIRCHER, Marija. Moje pesmi. Litija: Društvo upokojencev, 2015. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-281-739-8. [COBISS.SI-ID 278048256]

172. BELL, David. Cemetery girl. London: Penguin Books, 2015. 424 str. ISBN 978-1-405-91062-0. [COBISS.SI-ID 16486290]

173. BOWDEN, Oliver. Assassin's creed. [2], Bratovščina. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 427 str. ISBN 978-961-00-2550-4. ISBN 978-961-00-2551-1. [COBISS.SI-ID 278808320]

174. BOWEN, James. Bobov svet. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 206 str. ISBN 978-961-01-3657-6. [COBISS.SI-ID 278089728]

175. BOWEN, James. Potepuški maček Bob. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 214 str. ISBN 978-961-01-3309-4. [COBISS.SI-ID 275624960]

176. BROCKWAY, Connie. Zapeljivi užitki, (Daisy), (Trilogija Varuhi zlate vrtnice, knj. 2). Ig: Kiroja, 2015. 396 str. ISBN 978-961-93655-8-8. [COBISS.SI-ID 278353408]

177. BRUCKNER, Pascal. Pridni sinko, (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 173 str. ISBN 978-961-241-882-3. [COBISS.SI-ID 277716224]

178. BUCK, Pearl S.. Smrt v gradu, (Krog). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976. 198 str. [COBISS.SI-ID 9469697]

179. CIMERMAN, Ivan. Jaguar med sončnicami, (Zbirka Antares, 41). Maribor: Kulturno društvo Mariborska literarna družba, 2015. 262 str. ISBN 978-961-6850-15-5. [COBISS.SI-ID 79842817]

180. CLARE, Cassandra. Kronike podzemlja. [Knj. 6], Mesto nebeškega ognja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 597 str. ISBN 978-961-00-2568-9. ISBN 978-961-00-2569-6. [COBISS.SI-ID 279075072]

181. CLAYTON, Alice. Rusty nailed, (The Cocktail series, 2). New York [etc.]: Gallery Books, 2014. 288 str. ISBN 978-1-4767-6666-9. ISBN 978-1-4767-6673-7. [COBISS.SI-ID 19668277]

182. CROSS, Mason. Sezona umorov. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 379 str. ISBN 978-961-00-2532-0. ISBN 978-961-00-2533-7. [COBISS.SI-ID 278593536]

183. DEVERAUX, Jude. Za vse večne čase, ([Neveste z Nantucketa, 2]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 398 str. ISBN 978-961-00-2536-8. ISBN 978-961-00-2537-5. [COBISS.SI-ID 278646784]

184. DICKINSON, Miranda. Take a look at me now. London: Avon, 2013. VIII, 390 str. ISBN 978-1-84756-235-7. [COBISS.SI-ID 1105946462]

185. DUH, Mitja. Tek za življenjem. 1. ponatis. Trbovlje: samozal., 2014. 200 str., fotogr. ISBN 978-961-283-151-6. [COBISS.SI-ID 19640629]

186. EKSELENSKI, Bojan. Atlantida : imperij sončnega boga, (Zbirka Fantazija). 1. izd. Celje: samozal. B. Ekselenski, 2015. 159 str. ISBN 978-961-93676-8-1. [COBISS.SI-ID 277242368]

187. FLISAR, Evald. Drame. Ljubljana: Vodnikova založba (DSKG): Sodobnost International, 2006-<2015>. Zv. <1-2>. ISBN 961-6564-05-6. ISBN 978-961-6970-09-9. [COBISS.SI-ID 225444864]

188. FLISAR, Evald. Spogledovanja z dvojnikom : knjiga knjig, (Izbrana dela, Proza). Ljubljana: Sodobnost International, 2015. 561 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6970-08-2. [COBISS.SI-ID 278264320]

189. FRANK, Matthew. If I should die. [London etc.]: Penguin books, 2015. 464 str. ISBN 978-1-405-91751-3. [COBISS.SI-ID 25023800]

190. GAJŠEK, Tea. Jaz sem Darovalec : izjava, ki je Lii dvakrat rešila življenje. Ptuj: Društvo Tara, 2014. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-283-172-1. [COBISS.SI-ID 80118785]

191. GLINES, Abbi. Slepo zaljubljena, (Rosemary Beach, 1). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 221 str. ISBN 978-961-00-2560-3. ISBN 978-961-00-2561-0. [COBISS.SI-ID 279010816]

192. GRISHAM, John. Platanov drevored. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 541 str. ISBN 978-961-00-2527-6. ISBN 978-961-00-2531-3. [COBISS.SI-ID 278582016]

193. HARDY, Thomas. Far from the madding crowd. London: Penguin books, 2014. 443 str. ISBN 978-0-141-39501-2. [COBISS.SI-ID 25020728]

194. HAWKINS, Karen. Kako ujeti grofico, (Grofičin dnevnik, 1). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 290 str. ISBN 978-961-00-2570-2. ISBN 978-961-00-2571-9. [COBISS.SI-ID 279075328]

195. HAWKINS, Paula. The girl on the train. London [etc.]: Doubleday, 2015. 316 str. ISBN 978-0-857-52232-0. ISBN 978-0-857-52231-3. [COBISS.SI-ID 10840479]

196. HOYT, Elizabeth. Ljuba moja pošast. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 299 str. ISBN 978-961-00-2539-9. ISBN 978-961-00-2540-5. [COBISS.SI-ID 278729984]

197. HUXLEY, Aldous. Solzna dolina : pet kratkih zgodb, (Zbirka Kratke zgodbe). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2015. 198 str. ISBN 978-961-6934-48-0. [COBISS.SI-ID 278711552]

198. JAMES, Julie. Nekaj na tebi. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 445 str. ISBN 978-961-6958-35-6. [COBISS.SI-ID 81197825]

199. JOHNSON, Milly. It's raining men. Lonson [etc.]: Simon & Schuster, 2013. 466 str. ISBN 978-1-47111-460-1. ISBN 978-1-47111-461-8. ISBN 978-1-47111-462-5. [COBISS.SI-ID 16334482]

200. Jurčič in njegovi rojaki skozi čas : jubilejni zbornik ob 170-letnici rojstva pisatelja Josipa Jurčiča, 90-letnici gledališke dejavnosti na Muljavi in 50-letnici Letnega gledališča KD Josipa Jurčiča Muljava. Muljava: Kulturno društvo Josipa Jurčiča, 2015. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-281-780-0. [COBISS.SI-ID 278744320]

201. KNEŽEVIĆ, Zoran. Dvoživke umirajo dvakrat. 1. ponatis. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 156 str. ISBN 978-961-282-026-8. [COBISS.SI-ID 278220544]

202. KOBROWSKY. Néž'na poezija, (Zbirka Néžin rojstni dan). 1. izd. Ljubljana: Mundilfari, zavod za kulturne in umetniške dejavnosti, 2015. [80] str., ilustr. ISBN 978-961-93811-1-3. [COBISS.SI-ID 278330880]

203. KOCJAN-BARLE, Marta, PERME, Dragica, ŽIST, Matej. Znanka ali uganka 8 : slovenščina za 8. razred osnovne šole, Delovni zvezek. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2011. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-241-568-6. [COBISS.SI-ID 257050368]

204. KOŠIR, Manca, LEBAN, Ksenija, BOHAK, Janko, LUNDER, Urška, GRŽAN, Karel, STOŠIČ, Jasna, KOŠIR, Tina. Darovi minevanja, (Spomini, izpovedi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 408 str., fotogr. avtorjev. ISBN 978-961-01-3616-3. [COBISS.SI-ID 278249472]

205. KOŠMRL, Sabina. Zar(j)a : roman. Maribor: Ved, 2015. 304 str. ISBN 978-961-6932-99-8. [COBISS.SI-ID 278572800]

206. KRAJNC, Matej. Kronika Caryja Granta : [pesmi], (Pesniška zbirka, knj. 2). 1. natis. Ljubljana: KUD Lema, 2015. 79 str. ISBN 978-961-6879-17-0. [COBISS.SI-ID 263163392]

207. KRAJNC, Matej. Spremenljivo oblačno : same nove pesmi, (Pesniška zbirka, knj. 1). 1. natis. Ljubljana: KUD Lema, 2015. LXXX str., fotogr. ISBN 978-961-6879-48-4. [COBISS.SI-ID 276748032]

208. LERMONTOV, Mihail Jur´evič. Sanje : izbrano delo Lermontova, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 104). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta, 2015. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-6930-24-6. [COBISS.SI-ID 81347073]

209. MACLEAN, Sarah. V vrtincu strasti z vojvodom, ([V vrtincu, 3]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 374 str. ISBN 978-961-00-2353-1. ISBN 978-961-00-2528-3. [COBISS.SI-ID 278533632]

210. MALESZKA, Andrzej. Čarobno drevo, Rdeči stol. Ljubljana: Družina, 2015. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0144-5. [COBISS.SI-ID 278219776]
Nagrada: Nagrada IBBY za knjigo leta 2009

211. MCGUIRE, Jamie. A beautiful wedding : a beautiful disaster novella. London [etc.]: Simon & Schuster, 2013. 146 str. ISBN 978-1-47113-356-5. ISBN 978-1-47113-357-2. [COBISS.SI-ID 19668533]

212. MILČINSKI, Frane. Ljudje, prižgimo luč!, (Zbirka Srebrni glas). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. 170 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-274-321-5. [COBISS.SI-ID 277417472]

213. MÖDERNDORFER, Vinko. Kot belo, kot ljubezen, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2015. 65 str. ISBN 978-961-6949-47-7. [COBISS.SI-ID 81769985]

214. MOONEY, Chris. Fear the dark. [London etc.]: Penguin books, 2015. 482 str. ISBN 978-0-718-19791-9. [COBISS.SI-ID 25021240]

215. NASH, Susan Smith. Naključne misli. Ljubljana: Sodobnost International, 2015. 112 str. ISBN 978-961-6970-07-5. [COBISS.SI-ID 278258432]

216. OSTI, Josip. Majhna pesem, (Zbirka Branje, Poezija). 1. natis. Maribor: Pivec, 2015. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6968-11-9. [COBISS.SI-ID 81535745]

217. OVEN, Tina. Kaj se skriva v hlačah?. Maribor: Ved, 2015. 208 str. ISBN 978-961-6973-00-7. [COBISS.SI-ID 278662144]

218. PAJK, Mojca. Potovanje ni dopustovanje : [(pre)izkušnje s potovanja po Avstraliji]. Trebnje: samozal., 2014. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-276-943-7. [COBISS.SI-ID 272083712]

219. PERKINS, Stephanie. Lola and the boy next door. London: Usborne, 2014. 372 str. ISBN 978-1-4095-7994-6. [COBISS.SI-ID 19668789]

220. PEROCI, Bojan. Rojena v peklu, (Družinske večernice, zv. 71), (Večernice). 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2014. 270 str. ISBN 978-3-7086-0818-1. [COBISS.SI-ID 275950080]

221. PFEIFER, Jurij. Lovec na kobilice : (romanje). Idrija: Bogataj, 2014. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6035-57-6. [COBISS.SI-ID 275205376]

222. PHILLIPS, Susan Elizabeth. Košček sreče, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 486 str. ISBN 978-961-01-2703-1. [COBISS.SI-ID 264860928]

223. PLATONOV, Andrej Platonovič. Smrti ni : črtice o vojni, (Zbirka Ruska misel). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2015. 729 str, ilustr. ISBN 978-961-6954-14-3. [COBISS.SI-ID 277354240]

224. POPOVIĆ, Simon, KOBAL, Helena. Narkoman nikoli. Vipava: samozal. S. Popović: samozal. H. Kobal, 2015. 132 str. ISBN 978-961-283-240-7. [COBISS.SI-ID 277978880]

225. PRIJATELJ, Ivo. Mošnjiček, dva doktorata in druge čudovite najdbe. Kamnik: Tiskarna, 2015. 98 str., avtor. sl. ISBN 978-961-281-717-6. [COBISS.SI-ID 277727232]

226. PUNTÍ, Jordi. Izgubljeni kovčki, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 477 str. ISBN 978-961-01-3655-2. [COBISS.SI-ID 277968128]

227. QUINN, Julia. Nepozaben večer, (The Smythe-Smith quartet, 2). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 294 str. ISBN 978-961-00-2562-7. ISBN 978-961-00-2563-4. [COBISS.SI-ID 279012096]

228. RANT, Andrej. Utrinki duše. Ljubljana: samozal., 2014. 80 str. ISBN 978-961-283-114-1. [COBISS.SI-ID 275315968]

229. RAYNER, Sarah. Another night, another day. London; Basingstoke; Oxford: Picador, 2014. 427 str. ISBN 978-1-4472-6435-4. [COBISS.SI-ID 19669045]

230. RIPPIN, Sally. Brina Brihta, (Zbirka Brina Brihta). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2529-0. [COBISS.SI-ID 278555904]

231. RUSTJA, Miran. Enoglasni očetov molk. Ljubljana: Jutro, 2015. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-84-7. [COBISS.SI-ID 277953792]

232. RUSTJA, Miran. Žejne violine : pesmi. Ljubljana: Jutro, 2015. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6746-83-0. [COBISS.SI-ID 277953536]

233. SCARROW, Simon. Krvavi krokarji, ([Kato in Marko, 12]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 437 str., zvd. ISBN 978-961-00-2534-4. ISBN 978-961-00-2535-1. [COBISS.SI-ID 278581248]

234. SIMSION, Graeme C.. The Rosie effect. [London etc.]: Penguin Books, 2015. 419 str. ISBN 978-1-405-91806-0. ISBN 978-1-405-91998-2. [COBISS.SI-ID 11002271]

235. Smeh je pol zdravja 3. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015. [107] str., ilustr. ISBN 978-961-04-0152-0. [COBISS.SI-ID 278646016]

236. SOSIČ, Marko. Kratki roman o snegu in ljubezni, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Založba Litera, 2014. 204 str. ISBN 978-961-6949-49-1. [COBISS.SI-ID 81594369]

237. STUBELJ ARS, Mojca. Pravljica o Luni : kako je mali poni postal velik = La favola di Luna : come fece un piccolo pony a diventare grande = The fairytale of Luna : how a small pony become big, (Mini poliglotini). 1. izd. Nova Gorica: Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2014. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-93775-0-5. [COBISS.SI-ID 276802816]

238. SUSSMAN, Paul. Zadnja skrivnost templja. 1. izd. Ljubljana: Alica, 2015. 469 str. ISBN 978-961-6959-46-9. ISBN 978-961-6959-47-6. [COBISS.SI-ID 277883136]

239. SVET, Erna. Radoživa Špela, Supermodel : kriminalni roman. Maribor: Ved, 2015. 192 str. ISBN 978-961-6932-85-1. [COBISS.SI-ID 276234752]

240. SVET, Erna. Učiteljica slovenščine. Maribor: Ved, 2015. 112 str. ISBN 978-961-6973-02-1. [COBISS.SI-ID 278801152]

241. ŠEGA, Vanda. Olupki srca : psalmi za sožitje. Celovec: Fran, 2015. 125 str. ISBN 978-3-902832-11-5. [COBISS.SI-ID 8217016]

242. ŠERCAR, Tvrtko. Mariborski kanconier, (Zbirka Oglej, 20). Maribor: Mariborska literarna družba, 2014. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-6850-14-8. [COBISS.SI-ID 70746625]

243. TITAN, Štefan. Božja sodba : roman. Murska Sobota: Zavod Volosov hram, 2014. 237 str. ISBN 978-961-93716-0-2. [COBISS.SI-ID 80571905]

244. TOMC, Jaka. Mali užitki. Ljubljana: Manični poet, 2015. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-92808-3-6. [COBISS.SI-ID 278248960]

245. TROBIŠ, Smiljan. Meander. 1. izd. Ljubljana: Spes, 2015. 63 str., fotogr. ISBN 978-961-6621-15-1. [COBISS.SI-ID 277630208]

246. TROBIŠ, Smiljan. Pod zasviti zvezd. 1. izd. Ljubljana: Spes, 2015. 66 str., fotogr. avtorja. ISBN 978-961-6621-14-4. [COBISS.SI-ID 277224448]

247. TROHA, Tomaž. Bogat je tisti, ki je svoboden : aforizmi. Maribor: Ved, 2015. 192 str. ISBN 978-961-6932-96-7. [COBISS.SI-ID 277870080]

248. TURNŠEK, Metod. Na Višarjah zvoni : roman, (Knjižna zbirka Epika, povesti in romani, knj. 6). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015-. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-04-0134-6. [COBISS.SI-ID 277534464]

249. Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen, (Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 13). Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2014. 259 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278646272]

250. VIEWEGH, Michal. Čudoviti pasji časi, (Kiosk). Ljubljana: Sanje, 2008. 239 str. ISBN 978-961-6653-83-1. [COBISS.SI-ID 239016960]

251. VINGE, Vernor. A fire upon the deep. New York: A Tom Doherty associates book, 1993. 613 str. ISBN 978-0-8125-1528-2. [COBISS.SI-ID 8516253]

252. WATSON, S. J.. Drugo življenje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 409 str. ISBN 978-961-00-2566-5. ISBN 978-961-00-2567-2. [COBISS.SI-ID 279075584]

253. WILDE, Oscar. An ideal husband. Genoa; London: Black cat, Cideb, 1998. 128 str., ilustr. ISBN 978-88-7754-404-9. [COBISS.SI-ID 3865406]

254. ZALOKAR, Jadran. Haiku lungomarem, (Zbirka Mariborska literarna družba, 63). Maribor: Mariborska literarna družba, 2004 [i. e.] 2014. 26 str. ISBN 978-961-6850-28-5. [COBISS.SI-ID 79809281]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


255. Aladin in njegova čudežna svetilka. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3602-6. [COBISS.SI-ID 277661696]

256. Ali Baba in štirideset razbojnikov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3601-9. [COBISS.SI-ID 277662208]

257. BLADE, Adam. Lov na pošasti, Kralj kuščarjev Komodo, (Lov na pošasti, Svet kaosa, 31). Ljubljana: Alica, 2012. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-60-5. [COBISS.SI-ID 259582976]

258. BLADE, Adam. Lov na pošasti, Močvirski človek Murk, (Lov na pošasti, Svet kaosa, 34). Ljubljana: Alica, 2012. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-63-6. [COBISS.SI-ID 259584512]

259. BLADE, Adam. Lov na pošasti, Netopirsko zlo Fang, (Lov na pošasti, Svet kaosa, 33). Ljubljana: Alica, 2012. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-62-9. [COBISS.SI-ID 259584256]

260. BLADE, Adam. Lov na pošasti, Osja kraljica Ospik, (Lov na pošasti, Svet kaosa, 36). Ljubljana: Alica, 2012. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-65-0. [COBISS.SI-ID 259585280]

261. BLADE, Adam. Lov na pošasti, Podganja pošast Muro, (Lov na pošasti, Svet kaosa, 32). Ljubljana: Alica, 2012. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-61-2. [COBISS.SI-ID 259584000]

262. BLADE, Adam. Lov na pošasti, Prekletstvo gozda Tera, (Lov na pošasti, Svet kaosa, 35). Ljubljana: Alica, 2012. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6834-64-3. [COBISS.SI-ID 259584768]

263. BRUNHOFF, Jean de. Babarjevo potovanje, (Gugalnica). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2015. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-13-6. [COBISS.SI-ID 278646528]

264. DAVIS, Jim, EVANIER, Mark. Garfield, Dolgo izgubljeni Lyman, (Zbirka Garfield & družba, 3). Ljubljana: Alica, 2014. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6959-14-8. ISBN 978-961-6959-15-5. [COBISS.SI-ID 275783424]

265. DAVIS, Jim. Garfield, Egiptomačke, (Zbirka Garfield & družba, 2). Ljubljana: Alica, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6898-67-6. ISBN 978-961-6898-68-3. [COBISS.SI-ID 268479232]

266. DAVIS, Jim. Garfield, Mačja ribica, (Zbirka Garfield & družba, 1). Ljubljana: Alica, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6898-65-2. ISBN 978-961-6898-66-9. [COBISS.SI-ID 268478976]

267. DERIB, JOB. Yakari in Beli bizon, (Yakari, 2). Ljubljana: Alica, 2013. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-6898-70-6. ISBN 978-961-6898-72-0. [COBISS.SI-ID 268530688]

268. DERIB, JOB. Yakari in Veliki orel, (Yakari, 1). Ljubljana: Alica, 2013. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-6898-69-0. ISBN 978-961-6898-71-3. [COBISS.SI-ID 268530432]

269. DERIB, JOB. Yakari pri bobrih, (Yakari, 3). Ljubljana: Alica, 2014. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-6959-16-2. ISBN 978-961-6959-17-9. [COBISS.SI-ID 275783680]

270. DONALDSON, Julia. Polž na potepu na kitovem repu, (Zbirka Velike slikanice). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-01-1118-4. [COBISS.SI-ID 276282368]

271. FINNEY, Wendy. Nič več tako Mala kraljična, Kako mi je ime?. Hoče: Skrivnost, 2015. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-28-6. [COBISS.SI-ID 278016512]

272. FINNEY, Wendy. Nič več tako Mala kraljična, Najboljša prijatelja. Hoče: Skrivnost, 2015. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-31-6. [COBISS.SI-ID 278122752]

273. FOREMAN, Michael. War game : village green to no-man's-land. London: Pavilion, 2006. [69] str., ilustr. ISBN 978-1-84365-089-8. [COBISS.SI-ID 19706421]

274. FORMAN, Gayle. Če ostanem, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 191 str. ISBN 978-961-01-3609-5. [COBISS.SI-ID 277374720]

275. FORSHAW, Louise. Puppy love. Cottage Farm: Igloo Books, 2013. [24] str., ilustr. ISBN 978-1-78197-829-0. [COBISS.SI-ID 19687221]

276. GOLOB, Tadej. Zlati zob. Darilna izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 314 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2578-5. [COBISS.SI-ID 262657792]

277. GREGG, Stacy. Princesa in žrebiček. 1. izd. Ljubljana: Alica, 2015. 176 str. ISBN 978-961-6959-13-1. [COBISS.SI-ID 274993664]

278. Gremo na počitnice : z zabavnimi okenci in drsniki!, (Prve izkušnje). [Ljubljana]: Grahovac, [2014]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-6961-34-9. [COBISS.SI-ID 274611968]

279. Gremo se umivat : z zabavnimi okenci in drsniki!, (Prve izkušnje). [Ljubljana]: Grahovac, [2014]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-6961-35-6. [COBISS.SI-ID 274612224]

280. Gremo spat : z zabavnimi okenci in drsniki!, (Prve izkušnje). [Ljubljana]: Grahovac, [2014]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-6961-36-3. [COBISS.SI-ID 274612736]

281. Gremo v šolo : z zabavnimi okenci in drsniki!, (Prve izkušnje). [Ljubljana]: Grahovac, [2014]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-6961-33-2. [COBISS.SI-ID 274611712]

282. JANCZARSKI, Czesław. Medvedek Uhaček. [Maribor]: Obzorja; [Ljubljana]: Helidon, [2008?]. 1 CD (40 min, 22 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 6367774]

283. JOHNSEN, Ashild Kanstad. Polenček odpre muzej, (Gugalnica). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6970-10-5. [COBISS.SI-ID 278406144]

284. JUS, Andrej. Na trati, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-274-357-4. [COBISS.SI-ID 278580992]

285. KASPARAVIČIUS, Kęstutis. Trapaste zgodbe, (Zbirka Čudaške prigode). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2015. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-12-9. [COBISS.SI-ID 278627840]

286. KENDA HUSSU, Damjana. Kulturni duhec in Domišljija najdeta dom. Ljubljana: Cankarjev dom, 2014. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-6157-50-6. [COBISS.SI-ID 275165696]

287. KIVIRÄHK, Andrus. Sara, Simon in skrivnosti, (Zbirka Zvezdogled). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2015. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-18-1. [COBISS.SI-ID 278855168]

288. KONC LORENZUTTI, Nataša. Lica kot češnje, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 210 str. ISBN 978-961-01-3604-0. [COBISS.SI-ID 277766400]

289. KOVIČ, Kajetan. Mačji sejem, (Zbirka Velike slikanice). 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [31] str., ilustr. ISBN 978-86-11-15150-2. [COBISS.SI-ID 277878528]

290. KRALJIČ, Helena. Kleopatra, (Zbirka Faraoni, 3). Jezero: Morfem plus, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93805-0-5. [COBISS.SI-ID 278030080]

291. KRALJIČ, Helena. Madáme Butterfly, (Zbirka Opere, 3). Jezero: Morfem, 2014. [31] cm, ilustr. ISBN 978-961-6933-64-3. [COBISS.SI-ID 276349952]

292. KRALJIČ, Helena. Nefertiti, (Zbirka Faraoni, 1). Jezero: Morfem plus, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93805-1-2. [COBISS.SI-ID 278030336]

293. KRALJIČ, Helena. Piki išče dom, (Serija Poštnice, 3). Jezero: Morfemplus, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93805-5-0. [COBISS.SI-ID 278206976]

294. KÜRTI, Katalin. Kralj Aurum : homeopatske pravljice za otroke in odrasle. Ljubljana: AdriaPharm; Eisenstadt: Remedia Homeopathy, 2014. 34 str., ilustr. ISBN 978-961-281-681-0. [COBISS.SI-ID 277132032]

295. LAINŠČEK, Feri. Kuža Goldi gre na sprehod. Ljubljana: Imprimo, 2015. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-92205-2-8. [COBISS.SI-ID 278050560]

296. LEAN, Sarah. Pes, ki mu je bilo ime Potepuh. 1. izd. Ljubljana: Alica, 2015. 174 str. ISBN 978-961-6898-99-7. [COBISS.SI-ID 273960192]

297. LEAN, Sarah. Stoti konj. 1. izd. Ljubljana: Alica, 2015. 180 str. ISBN 978-961-6959-00-1. [COBISS.SI-ID 273960704]

298. LEPŠA, Ankica. Mali detektiv in skrivnostni igralec pokra. Maribor: Ved, 2015. 128 str. ISBN 978-961-6973-03-8. [COBISS.SI-ID 278854144]

299. LEWIS, Carrie. Big Nelly. Cottage Farm: Igloo Books, 2013. [24] str., ilustr. ISBN 978-1-78197-829-0. [COBISS.SI-ID 19687477]

300. LIONNI, Leo. Mali modri in mali rumeni. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. [41] str., ilustr. ISBN 978-961-272-181-7. [COBISS.SI-ID 278881792]

301. MARTÍN, Santiago, VIRK ŽERDIN, Andreja. Veveričke d.o.o., Protizelenjavna zarota, (Knjižna zbirka Strip). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-205-222-5. [COBISS.SI-ID 278225408]

302. MATE, Miha. Babica v supergah, (Zbirka Pisanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1801-5. [COBISS.SI-ID 278466816]

303. Moj prijatelj konj, (Zabavna kmetija). [Ljubljana]: Grahovac, [2014]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-6961-28-8. [COBISS.SI-ID 274600704]

304. Moj prijatelj maček, (Zabavna kmetija). [Ljubljana]: Grahovac, [2014]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-6961-27-1. [COBISS.SI-ID 274600448]

305. Moj prijatelj pes, (Zabavna kmetija). [Ljubljana]: Grahovac, [2014]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-6961-26-4. [COBISS.SI-ID 274600192]

306. Moja prijateljica krava, (Zabavna kmetija). [Ljubljana]: Grahovac, [2014]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-6961-25-7. [COBISS.SI-ID 274599680]

307. MORETI, Lorena. Ena pasja. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93799-6-7. [COBISS.SI-ID 278684416]

308. Most materinske ljubezni. Hoče: Skrivnost, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-32-3. [COBISS.SI-ID 278947584]

309. NESBO, Jo. Časovna kad doktorja Proktorja. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2015. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-261-365-5. [COBISS.SI-ID 276308224]

310. SpongeBob Squarepants, Talent show, (Popcorn ELT readers, Level 1, Early beginner). London: Scholastic, 2014. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-909-22173-4. [COBISS.SI-ID 19600181]

311. SpongeBob Squarepants, Underwater friends, (Popcorn ELT readers, Starter Level). London: Scholastic, 2014. 24 str., ilustr. ISBN 978-1-909-22183-3. [COBISS.SI-ID 19599669]

312. SpongeBob Squarepants, Wormy, (Popcorn ELT readers, Level 2, Mid-beginner). London: Scholastic, 2014. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-909-22171-0. [COBISS.SI-ID 19602229]

313. NICOLL, Helen. Meg in dinozavri. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6970-04-4. [COBISS.SI-ID 278014208]

314. NICOLL, Helen. Meg in Mog. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6564-92-2. [COBISS.SI-ID 275559680]

315. PEYO. Smrkci, Igra spomina : stopnja 1. [Ljubljana: Grahovac, 2015]. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6961-44-8. [COBISS.SI-ID 275440640]

316. PEYO. Smrkci, Igra spomina : stopnja 2. [Ljubljana: Grahovac, 2015]. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6961-45-5. [COBISS.SI-ID 275440896]

317. PEYO. Smrkci, Igra spomina : stopnja 3. [Ljubljana: Grahovac, 2015]. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6961-46-2. [COBISS.SI-ID 275440384]

318. PIKALO, Matjaž. Rdeča raketa : fant, ki se je smejal življenju, (Zbirka Besede). 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2015. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-6922-57-9. ISBN 978-961-6922-58-6. [COBISS.SI-ID 277938688]

319. PILKEY, Dav. Kapitan Gatnik in tiranska tlaka turboskreta 2000, (Zbirka Kapitan Gatnik). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3579-1. [COBISS.SI-ID 278551808]

320. PODGORŠEK, Mojiceja. Eko zmajček. 1. ponatis. Domžale: Epistola, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-92719-4-0. [COBISS.SI-ID 278221824]

321. PODGORŠEK, Mojiceja. Z dežja pod kap. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93799-4-3. [COBISS.SI-ID 278518016]

322. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana. Kraca, (Zbirka Žlabudron). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3611-8. [COBISS.SI-ID 277375232]

323. RIPPIN, Sally. Brina Brihta, (Zbirka Brina Brihta). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2530-6. [COBISS.SI-ID 278614272]

324. SAPP, Karen. Catch it, Kitty. Cottage Farm: Igloo Books, 2013. [24] str., ilustr. ISBN 978-1-78197-829-0. [COBISS.SI-ID 19687989]

325. SARAH, Linda. Na Hitrem hribu. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6859-71-4. [COBISS.SI-ID 277096960]

326. SCHMIDT, Annie M. G.. Lukec in Lučka. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2015-. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-14-3. [COBISS.SI-ID 278663424]

327. Sindbadova potovanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3600-2. [COBISS.SI-ID 277661952]

328. SLOMŠEK, Anton Martin. Basni in zgodbe. Ponatis. Celje; Ljubljana: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2015. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-218-258-8. [COBISS.SI-ID 278539520]

329. The Smurfs 2, (Popcorn ELT readers, Level 2, Mid-beginner). London: Scholastic, 2014. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-910-17309-1. [COBISS.SI-ID 19646261]

330. The Smurfs, Gargamel's magic spell, (Popcorn ELT readers, Level 1, Early beginner). London: Scholastic, 2014. 32 str., ilustr. ISBN 978-1-910-17308-4. [COBISS.SI-ID 19645237]

331. SPENCELY, Annabel. You're my best friend. Cottage Farm: Igloo Books, 2013. [24] str., ilustr. ISBN 978-1-78197-829-0. [COBISS.SI-ID 19687733]

332. STINSON, Kathy. Violinist. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. [35] str., ilustr. ISBN 978-961-6859-79-0. [COBISS.SI-ID 278784768]

333. ŠRUT, Pavel. Lihožerci se vračajo, (Zbirka Zvezdogled). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2015. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-16-7. [COBISS.SI-ID 278779904]

334. TAYLOR, Laini. Sanje bogov in zveri : tretja knjiga trilogije Hči dima in kosti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 579 str. ISBN 978-961-01-3276-9. [COBISS.SI-ID 277671680]

335. TETZNER, Lisa. Otroci iz hiše št. 67, (Zbirka Novi mladinski klasiki). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2015. 253 str. ISBN 978-961-6970-17-4. [COBISS.SI-ID 278782976]

336. VRHOVEC, Iztok. Klub D, Primer gospoda Granda : [mladinski roman]. Maribor: Ved, 2015. 128 str. ISBN 978-961-6932-98-1. [COBISS.SI-ID 278514944]

337. VRHOVEC, Iztok. Klub D, Primer izginulega doda : mladinska detektivka. Maribor: Ved, 2015. 128 str. ISBN 978-961-6973-01-4. [COBISS.SI-ID 278739968]

338. What time is it Peter Rabbit?. London: Penguin Books, 2015, cop. 2011. 1 kartonka ([16] str.), barvne ilustr. ISBN 978-0-72326-538-2. [COBISS.SI-ID 8228792]


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


339. BUDKOVIČ, Tomaž. Bohinj 1918-1941 : življenje ob meji. Bohinjska Bistrica: Društvo Mali vojni muzej, 2014. 328 str., ilustr. ISBN 978-961-281-502-8. [COBISS.SI-ID 274975744]

340. Občina Škofja Loka : srednjeveško mesto v duhu prostora in časa. Ljubljana: Društvo mladih geografov Slovenije, 2014. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-93437-3-9. [COBISS.SI-ID 277373952]

341. GOBEC, Edi. Slovenski ameriški izumitelji in inovatorji : njihove sledi na Zemlji in v vesolju. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015. 366 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0146-9. [COBISS.SI-ID 278232064]

342. HERRE, Franz. Marija Terezija : velika Habsburžanka. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 346 str., ilustr. ISBN 978-961-282-083-1. [COBISS.SI-ID 277835520]

343. HOLMES, Richard. 2. svetovna vojna : veliki ilustrirani vodnik. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 372 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-3523-4. [COBISS.SI-ID 276310784]

344. KLADNIK, Darinka. Slovenija v zgodbah. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-282-049-7. [COBISS.SI-ID 278310144]

345. KOMAC, Blaž, ZORN, Matija. Naša družba 4 : učbenik za družbo v 4. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2015. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0616-3. [COBISS.SI-ID 277963776]

346. LE QUEUX, William. Rasputin - zlovešči menih : razkritje skrivnostnega škandala o izdaji Rusije s strani prevarantskega meniha Grishke in posledični propad hiše Romanoff : prvič razkrito in evidentirano z uranimi dokumenti. Šmarješke Toplice: Stella, 2015. ISBN 978-961-246-534-6. ISBN 978-961-246-535-3. [COBISS.SI-ID 278164480]

347. LENARČIČ, Tine. Trbovlje - po dolgem in počez. Trbovlje: Tiskarna Tori, 2009. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-92653-1-4. [COBISS.SI-ID 247959552]

348. MATKO, Matjaž. Medvedja knjiga : vodič po naravnih in zgodovinskih znamenitostih Kočevskega roga in Kočevske Male gore. Koprivnik: Zavod za ohranitev kulturne dediščine Nesseltal Koprivnik, 2015. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-93798-0-6. [COBISS.SI-ID 277750272]

349. MROVLJE, Bogdan. Skrivnosti Slovenije = The secrets of Slovenia = Geheimnisse Sloweniens = I tesori della Slovenia : Slovenian magazine = Slovenski magazin = Slowenien Magazin. Ljubljana: RTV Slovenija, 2003. 1 video DVD (regija 0)(ca 25 min), barve, zvok (Stereo). [COBISS.SI-ID 13507336]

350. ŠTURM, Lovro. O vzponu komunizma na Slovenskem : zbornik razprav. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015. XXXVIII, 258 str., ilustr. ISBN 978-961-93810-0-7. [COBISS.SI-ID 278283520]

351. ODAR, Boštjan. Potočka zijavka. Celje: Pokrajinski muzej, 2015. 162 str., ilustr. ISBN 978-961-6411-28-8. [COBISS.SI-ID 277250304]

352. On the eve of the great war : political concepts, conspiracies and theories, (Collection Studia diplomatica Slovenica, Monographiae, 3). Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 115 str. ISBN 978-961-254-762-2. [COBISS.SI-ID 277892352]

353. Österreich : Auto + freizeitkarte = Austria : mapa de estrados + de lazer = Oostenrijk : auto + vrije tijd kaart = Austria : road + leisure map = Austriche : carte routiere + de loisir = Austria : carta stradale + turistica. Wien: Freytag & Berndt: Artaria, [2012?]. 1 zvd., obojestranski, barvni. ISBN 978-3-85084-349-2. [COBISS.SI-ID 872776]

354. OVERY, Richard James. Tretji rajh : kronika. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 408 str., ilustr. ISBN 978-961-282-089-3. [COBISS.SI-ID 277833728]

355. POTOKAR, Marjan. Zgodbe z razglednic : občina Ivančna Gorica, (Knjižna zbirka Domoznanska zbirka občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, 5). 1. izd. Grosuplje: Mestna knjižnica, 2014. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-92529-5-6. [COBISS.SI-ID 276827648]

356. Spominjamo se --- nismo pozabili!. Solčava: Zveza združenj borcev za vrednote NOB Mozirje, krajevna organizacija, 2015. 161 str., ilustr. ISBN 978-961-6681-36-0. [COBISS.SI-ID 278276352]

357. Vizija raziskav slovenske gospodarske in družbene zgodovine. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 386 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-678-6. [COBISS.SI-ID 272480512]

358. VOZELJ, Neli. Dvorni norec njegovega veličanstva Človeka : razstava ob 100-letnici rojstva Franeta Milčinskega - Ježka. Ljubljana: RTV Slovenija, 2014. 38, [9] str., ilustr. ISBN 978-961-6971-00-3. [COBISS.SI-ID 277518080]

359. Zbornik o življenju in delu Rajka Šugmana ob njegovi 80-letnici rojstva. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2015. 351 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-58-4. [COBISS.SI-ID 278049024]

360. ŽIŽEK, Aleksander. ABC - arhivska Barbara Celjska. Celje: Zgodovinski arhiv: Pokrajinski muzej, 2015. 22 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278174976]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam