skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

marec 2017COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 

 


0 SPLOŠNO


1. BENKO, Viktor. Naših prvih 10 let : zbornik : 2006-2016. Rogašovci: Avto moto klub starodobnih vozil Goričko, 2016. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-285-608-3. [COBISS.SI-ID 90581761]

2. DICKINS, Rosie. Computers and coding : with over 100 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, cop. 2015]. 1 kartonka (14 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-9151-1. [COBISS.SI-ID 22583605]

3. DUHOVNIK, Jože, DEMŠAR, Ivan, DREŠAR, Primož. Modeliranje z značilkami na osnovi SolidWorks. Prenovljena izd. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2017. VI, 274 str., ilustr. ISBN 978-961-6980-28-9. [COBISS.SI-ID 288756992]

4. GODEC, Ana. Pogovori : intervjuji, objavljeni v koledarjih prireditev v Velenju v letih 2012-2016. Velenje: Festival Velenje, 2016. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-94139-0-6. [COBISS.SI-ID 287708672]

5. 50 let s knjigo do vas --- : Potujoča knjižnica Goriške knjižnice 1966-2016, (Zbirka Publikacije Goriške knjižnice, 26). Nova Gorica: Goriška knjižnica Franceta Bevka: = France Bevk Public Library, 2016. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-91761-9-1. [COBISS.SI-ID 288175616]

6. KRAJNC PAVLICA, Milan. Dinamični model vodenja. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2017. 115 str., ilustr., avtorj. sl. ISBN 978-961-6861-56-4. [COBISS.SI-ID 289009408]

7. MASANAO, Amano. 100 manga artists, (Bibliotheca Universalis). Köln: Taschen, cop. 2017. 660 str., ilustr. ISBN 978-3-8365-2647-0. ISBN 3-8365-2647-6. [COBISS.SI-ID 22592565]

8. MIKŠA, Peter, GRADNIK, Elizabeta. Trden kakor skala : kratka zgodovina Turistovskega kluba Skala. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2017. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-28-3. [COBISS.SI-ID 288536832]

9. Zakladi znanja, spominov, zgodb : zbornik ob 70-letnici delovanja Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2016. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-94118-1-0. [COBISS.SI-ID 287841024]

10. Questions and answers : with over 60 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, cop. 2012]. 1 kartonka (13 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-2333-8. [COBISS.SI-ID 22589237]

11. SI robotika. Ljubljana: Slovenska matica, 2017. XL, 317 str., ilustr. ISBN 978-961-213-266-8. [COBISS.SI-ID 288886016]

12. Trideset let Univerze za III. življenjsko obdobje Velenje. Velenje: Andragoško društvo Univerza za III. življenjsko obdobje, 2017. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-285-585-7. [COBISS.SI-ID 288351232]

13. VIZJAK, Andrej. (P)ostanite prvi na svetu : poslovni priročnik za slovenske podjetnike, (Zbirka Manager). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-247-349-5. [COBISS.SI-ID 288465152]

14. VORDERMAN, Carol. Računalniško programiranje za otroke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4478-6. [COBISS.SI-ID 287635200]

15. HOFMAN, Ana, CUKUT KRILIĆ, Sanja, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, PETROVIĆ, Tanja, FAKIN BAJEC, Jasna, SITAR, Polona, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana, LUTHAR, Oto. Znanost (brez) mladih : zgodnje stopnje znanstvene kariere v Sloveniji skozi perspektivo spola. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 192 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-981-7. http://zalozba.zrc-sazu.si/p/1277. [COBISS.SI-ID 288273152]

16. ŽITKO, Salvator, MIŠKOVIĆ, Veselin. Knjige koprskega plemiča : knjižnica grofa Francesca Grisonija med razsvetljenstvom in risorgimentom. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2017. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-6551-70-0. [COBISS.SI-ID 288774912]

 


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


17. BUNTA, Aleš. A-cogito, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-6376-71-6. [COBISS.SI-ID 287929600]

18. DAVID-MÉNARD, Monique. Norost v čistem umu : Kant, bralec Swedenborga, (Philosophica, Series Moderna). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 274 str., portret. ISBN 978-961-254-980-0. [COBISS.SI-ID 288178944]

19. DORIA, Julia. Samoregulativni mehanizmi : učenje je življenje, (Zbirka Kreativno mišljenje). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2017. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-45-6. [COBISS.SI-ID 288961024]

20. ENRIGHT, Robert D.. Odpuščanje je odločitev : korak za korakom se rešite jeze in si povrnite upanje. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 355 str. ISBN 978-961-278-307-5. [COBISS.SI-ID 287993600]

21. FLORIDI, Luciano. Informacija : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 26). Ljubljana: Krtina, 2016. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-260-098-3. [COBISS.SI-ID 288081408]

22. GRADIŠAR, Cveto. Nasmeh duše - poklon zdravju. Ljubljana: samozal., 2016. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-283-816-4. [COBISS.SI-ID 288045824]

23. GRUŠOVNIK, Tomaž. Etika živali : o čezvrstni gostoljubnosti. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2016. 235 str. ISBN 978-961-6964-64-7. [COBISS.SI-ID 287352576]

24. HAJDINI, Simon. Kaj je ta duh? : k filozofiji voha, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2016. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-6376-72-3. [COBISS.SI-ID 287930112]

25. HAY, Louise L.. Misli moči : 365 afirmacij za vsak dan, (Zbirka Louise). 2. izd. Brežice: Primus, 2017. 365 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-76-3. [COBISS.SI-ID 288416256]

26. KNEHTL, Branko. Sporočilo prijateljem : priročnik za zdravo, uspešno in srečno življenje tukaj in zdaj. 1. izd. Kamnik: Juniperus, 2016. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-285-463-8. [COBISS.SI-ID 286937344]

27. KOFMAN, Sarah. Camera obscura : ideologije, (Zbirka Kamera). 1. izd. Ljubljana: Društvo za širjenje filmske kulture Kino: Membrana, 2016. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-94062-1-2. [COBISS.SI-ID 287304448]

28. KUNAVER, Dušica. Učim se pomagati učiti : priročnik za starše, (Zbirka Učitelji - učenci - starši). Ljubljana: Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6979-05-4. [COBISS.SI-ID 286879488]

29. Ponovitev kot dogodek : [kako udejanjiti eksistencialni preobrat? : subjektiviteta v luči (ne)obstoječe stvarnosti med notranjostjo in zunanjostjo], (Zbirka Revija v reviji, 9), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2016. 664 str., ilustr. ISBN 978-961-6894-86-9. [COBISS.SI-ID 288187136]

30. POGAČNIK, Ana. Zemlja nas ljubi : ko spregovori krajina : pisma človeku. Ljubljana: Beletrina: Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa, 2017. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-284-253-6. [COBISS.SI-ID 288439552]

31. Razvoj sistema supervizirane prakse psihologov v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2016. 358 str., ilustr. ISBN 978-961-237-876-9. [COBISS.SI-ID 287756544]

32. SCHELLING, Friedrich Wilhelm Joseph von. Zgodnji spisi, (Knjižna zbirka Temeljna dela). Ljubljana: Krtina, 2017. 244 str. ISBN 978-961-260-100-3. [COBISS.SI-ID 288766976]

33. SENIČAR, Elena Sofia, KOŠMRL, Sabina. Zavedanje je moč. 1. izd. Celje: Elenas, 2016. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-285-415-7. [COBISS.SI-ID 286359040]

34. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna teorija : o naravi moralnosti, (Dialogi, letn. 16). 1. izd. Maribor: Aristej, 2016. 267 str. ISBN 978-961-220-110-4. [COBISS.SI-ID 89944321]

35. ŠKOBALJ, Eva. Čuječnost in vzgoja. Maribor: Ekološko-kulturno društvo za boljši svet, 2017. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-92876-1-3. [COBISS.SI-ID 288647936]

36. VIRK, Tomo. Trojka s Filozofske : spisi o Vebru, Bartolu in Jugu, (Zbirka Historia facultatis). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-237-895-0. [COBISS.SI-ID 288973824]

37. ZUPANČIČ ŽERDIN, Alenka. Poetika : druga knjiga, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2004. 248 str. ISBN 961-6376-22-5. [COBISS.SI-ID 217945856]

 


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


38. BELL, Daniel M.. Ekonomija želje : krščanstvo in kapitalizem v postmodernem svetu, (Knjižna zbirka KUD Logos, 52). Ljubljana: KUD Logos, 2016. 285 str. ISBN 978-961-7011-09-8. [COBISS.SI-ID 287755520]

39. DIMITRIJEVIĆ SREĆKOVIĆ, Vesna, VUKAŠINOVIĆ, Vladimir. Post - pot v življenje : krščanski post kot metoda preventive in zdravljenja sladkorne bolezni, ateroskleroze in raka. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2017. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-265-164-0. [COBISS.SI-ID 289018624]

40. GRŽAN, Karel. Vstanimo, v suženjstvo zakleti!. [Knj. 2], Izstop iz smrtonosne igre polov, (Zbirka Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2017. 574 str., tabele. ISBN 978-961-274-479-3. ISBN 978-961-274-478-6. [COBISS.SI-ID 288962816]

41. AUBINAIS, Marie. Jezusove prilike : pripoved in razlaga najlepših evangelijskih zgodb za današnje otroke. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-278-312-9. [COBISS.SI-ID 288351744]

42. PODBERSIČ, Renato. Judje na Goriškem = The Jews in the Gorizia Region. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2016. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-93361-9-9. [COBISS.SI-ID 89565441]

43. RONCALLI, Marco. Papež Janez : svetnik. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2017. 204 str. ISBN 978-961-278-252-8. ISBN 978-88-96632-59-8. [COBISS.SI-ID 283724544]

44. Upanje v tretji dan : štirje križevi poti. Koper: Ognjišče, 2017. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-263-203-8. [COBISS.SI-ID 288908288]

45. YOGANANDA. Kako prebudimo svoj polni potencial : [zemljevid vašega notranjega potovanja], (Zbirka Modrosti Paramhanse Yoganande, 6). 1. natis. Ljubljana: Inštitut EKO365, 2017. 169 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-93-8. [COBISS.SI-ID 288415232]

 


3 DRUŽBENE VEDE.


46. BERLIČ, Marjetka, MATJAŠIČ, Liljana, BEDRAČ, Marjetka. Kamnite solze : spominjanje in učenje o holokavstu in genocidu nad Romi. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2016. 37, 37 str., ilustr. ISBN 978-961-93361-7-5. [COBISS.SI-ID 88991233]

47. BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine), (Lex localis). 6. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2017. VIII, 194 str. ISBN 978-961-6842-75-4. [COBISS.SI-ID 288544000]

48. Čili za delo : učbenik za promocijo zdravja pri delu. Ljubljana: Univerzitetni Klinični center, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2016. 479 str., ilustr. ISBN 978-961-6921-07-7. [COBISS.SI-ID 284779264]

49. DIP / 2016 : dnevi insolvenčnega prava. 1. natis. Ljubljana: Pravna fakulteta: Planet GV, 2016. 118 str. ISBN 978-961-6447-56-0. ISBN 978-961-6941-07-5. [COBISS.SI-ID 283787776]

50. PLAVŠAK, Nina, CEPEC, Jaka, LAJEVEC, Maja, LEVSTEK, Mateja, OROŽ, Damjan, ZAMAN, Marko. DIP / 2017 - Dnevi insolvenčnega prava. 1. natis. Ljubljana: Planet GV: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani: Tax-Fin-Lex: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2017. 157 str. ISBN 978-961-6941-10-5. [COBISS.SI-ID 288435200]

51. Iz tradicije v (u)pravo smer : zbornik ob 60. obletnici Fakultete za upravo. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2016. 214 str., ilustr. ISBN 978-961-262-095-0. [COBISS.SI-ID 287151104]

52. FERFILA, Bogomil. Islandija : izjemne lepote otoške državice izgubljene v prostranstvih severnega Atlantskega oceana, (Zbirka Svet na dlani, knj. 33). Ljubljana: Demat, 2017. 168 str., 92 str. pril., ilustr. ISBN 978-961-94104-6-2. [COBISS.SI-ID 288647680]

53. GERENČER PEGAN, Simona. Ljudje z gluhoslepoto v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2017. 166 str. ISBN 978-961-6569-63-7. [COBISS.SI-ID 90005249]

54. GUBO, Luka. Majhna knjiga o visokih donosih. Celje: Gubo, 2016. 82 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-285-556-7. [COBISS.SI-ID 287811584]

55. HAFNER, Andrej. Zakon o agrarnih skupnostih (ZAgrS) : s komentarjem, (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2017. 253 str. ISBN 978-961-204-609-5. [COBISS.SI-ID 288442880]

56. HANÁČKOVÁ, Pavla. Kako praznujejo božič po svetu. Jezero: Morfemplus, 2016. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-39-1. [COBISS.SI-ID 285323776]

57. HARAŠTOVÁ, Helena, HANÁČKOVÁ, Pavla. Kako otroci po svetu praznujejo praznike. Jezero: Morfemplus, 2016. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-32-2. [COBISS.SI-ID 285143296]

58. HARAŠTOVÁ, Helena, HANÁČKOVÁ, Pavla. Kako živijo otroci po svetu. Jezero: Morfemplus, 2016. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-29-2. [COBISS.SI-ID 285092096]

59. IVEŠIĆ, Tomaž. Jugoslovanska socialistična nacija : ideja in realizacija (1952-1958). V Novi Gorici: Založba Univerze, 2016. 187 str., fotogr. ISBN 978-961-6311-96-0. [COBISS.SI-ID 287044352]

60. BEREST, Anne. Kako biti Parižanka vedno in povsod : ljubezen, stil in razvade. 1. natis. Ljubljana: Totaliteta, 2017. 253 str., ilustr. ISBN 978-961-94115-3-7. ISBN 978-961-94115-4-4. [COBISS.SI-ID 289120768]

61. Kako so se na Jesenicah včasih izobraževali?, (Študijski krožek Raziskovanje kulturne dediščine v lokalni skupnosti). Jesenice: Ljudska univerza, 2016. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-93783-3-5. [COBISS.SI-ID 287896320]

62. KNIFIC, Bojan. Gregorjevo : ko gre luč v vodo in se prične pomlad. 1. izd. Tržič: Tržiški muzej, 2017. 190 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-92838-6-8. [COBISS.SI-ID 288891136]

63. KOZLEVČAR, Nataša. Neodvisna ženska z bičem : 10 korakov do tvoje finančne neodvisnosti. 1. izd. Ljubljana: Vezovišek & Partnerji, 2016. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-93851-1-1. [COBISS.SI-ID 287127808]

64. KRAJNČAN, Mitja. Od igre do projekta : [znanstvena monografija], (Knjižnica Ludus, 2). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-6984-55-3. [COBISS.SI-ID 288071680]

65. KRANJC, Janez. Rimsko pravo, (Zbirka Pravna obzorja, Veliki format, 7). 3., pregledana in dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 916 str. ISBN 978-961-247-348-8. [COBISS.SI-ID 288352512]

66. KRUPIĆ, Fadil. Moji spomini na štrajk v rdečem rudniku '73. Velenje: Knjižnica, 2015. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-93695-4-8. [COBISS.SI-ID 282298368]

67. Lebenswege : Slowenische "Gastarbeiterinnen in der Steiermark" = Življenjske poti : slovenske "zdomske delavke" na avstrijskem Štajerskem. [Laafeld]: Pavelhaus: = Pavlova hiša: = Pavel house, [2015?]. 156 str., ilustr. ISBN 978-3-900181-79-6. [COBISS.SI-ID 282560000]

68. LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka, HMELAK, Maja. Strokovni izzivi vzgojiteljskega poklica : [znanstvena monografija], (Knjižnica Ludus, 1). Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2016. 125 str. ISBN 978-961-6984-67-6. [COBISS.SI-ID 287648768]

69. MARGUČ, Karmen. Določanje diskontne stopnje ob upoštevanju trajnostnega razvoja : doktorska disertacija. Celje: [K. Marguč], 2016. 250 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513649212]

70. MCGUIGAN, Jim. Neoliberalna kultura, (Dialogi, letn. 16). 1. izd. Maribor: Aristej, 2016. 282 str., fotogr. ISBN 978-961-220-111-1. [COBISS.SI-ID 90057217]

71. MEDIĆ, Adis. Determinante zrelosti varnostne kulture v podjetjih v Republiki Sloveniji : doktorska disertacija. Celje: [A. Medić], 2017. 195 str., 7 str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 513648956]

72. MIKLIČ MILEK, Damjana, RUTAR, Milko, DODIČ-FIKFAK, Metoda. Varno odstranjevanje azbestcementne kritine : promocija zdravja za varno delo z azbestom : priročnik. Ljubljana: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa, 2016. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-6921-06-0. [COBISS.SI-ID 283399936]

73. MOČNIK, Rastko. Potepuški spisi : od Prešerna do Ricarda, (Zbirka Čas misli). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 437 str. ISBN 978-961-282-226-2. [COBISS.SI-ID 288661504]

74. SEREINIG, Uši, SKETELJ, Polona. Etnološka zbirka Kostanje : kraj spomina in učenja : [katalog muzejske zbirke na Kostanjah] = Volkskundliche Schausammlung Köstenberg : ein Ort der Erinnerung und des Lernens : [Museumskatalog der volkskundlichen Schausammlung in Köstenberg], (Kulturna dediščina, zv. 11). V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-237-879-0. [COBISS.SI-ID 287827968]

75. VURNIK, Blaž, SAVENC, Barbara, POLAJNAR, Janez, STRLE, Urška, ŽMUC, Irena, ZAJC, Marko, IFKO, Sonja, ZABUKOVEC, Mojca, ŠTULAR, Meta. Nova doba prihaja! : industrija - delo - kapital = A new age is coming! : industry - labour - capital. Ljubljana: Mestni muzej, 2016. 301 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-53-4. [COBISS.SI-ID 286872832]

76. VELDIN BEDNJANIČ, Olga. Opisniki temeljne zmožnosti, Sporazumevanje v materinem jeziku, (Zbirka Na poti do življenjske uspešnosti). Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2016. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-6851-58-9. [COBISS.SI-ID 288272896]

77. OVČAK KOS, Maja. Praktikum za (uvod v) gospodarsko pravo, (Učbeniki MFDPŠ). Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2017. 100 str. ISBN 978-961-6813-42-6. [COBISS.SI-ID 288252160]

78. PAVLIHA, Marko, VLAČIČ, Patrick, OBLAK, Karla. Prevozno pravo : pogodbe o prevozu tovora, potnikov in prtljage. 3., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 424 str., ilustr. ISBN 978-961-247-347-1. [COBISS.SI-ID 287824896]

79. PEZELJ, Andrej. Umetnost in disciplina : zgodovina urjenja umetnikov, tkalcev in beračev v klasični dobi, (Oranžna zbirka). Ljubljana: Založba /*cf., 2016. 298 str., ilustr. ISBN 978-961-257-081-1. [COBISS.SI-ID 288925184]

80. PRAZNIK, Katja. Paradoks neplačanega umetniškega dela : avtonomija umetnosti, avantgarda in kulturna politika na prehodu v postsocializem, (Zbirka Naprej!). 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2016. 321 str. ISBN 978-961-7003-05-5. [COBISS.SI-ID 288252416]

81. Prihodnost šole v družbah dela brez dela. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2017. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-253-204-8. [COBISS.SI-ID 288467968]

82. Priročnik za ocenjevanje invalidnosti. Ljubljana: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2017. 152 str. ISBN 978-961-92412-3-3. [COBISS.SI-ID 288568832]

83. Prvi moderni popis stanovništva u Istri = Il primo censimento demografico moderno in Istria = Prvi moderni popis prebivalstva v Istri : [prispevki s študijskega dneva = relazioni della giornata di studio, Pula - Pola, 31-10-2007], (Histria colloquium, 3). Koper = Capodistria: Histria Editiones; u Puli: Sveučilište Jurja Dobrile, 2012. 441 str., ilustr. ISBN 978-961-93210-4-1. [COBISS.SI-ID 264896000]

84. Spominska slovesnost ob ruski kapelici 2015, (Bilten Društva Slovenija Rusija, št. 17). Ljubljana: Društvo Slovenija Rusija, 2015. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-281-937-8. [COBISS.SI-ID 280721408]

85. Ustava Republike Slovenije. 9., dopolnjena izd. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 197 str. ISBN 978-961-247-353-2. [COBISS.SI-ID 288956416]

86. Mozaik našega delovanja : zbornik prispevkov ob 50-letnici Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana : [50 let : 1955-2005]. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2006. 376 str., graf. prikazi, fotogr. ISBN 961-91056-4-8. ISBN 978-961-91056-4-1. [COBISS.SI-ID 225958656]

87. IVANJKO, Šime, JAKOPANEC LEVART, Renata, PANZA-FRECE, Tea, RISTIN, Gordana, STARMAN, Danijel, BUBNIČ, Edi, FRIC, Leonida, KORBAR, Tjaša, LEŠNIK, Zvonimir, VONČINA, Marko, ZGRABLIĆ, Boris, BEŠTER, Helena, KRUMBERGER, Maja, MUSIL, Matjaž, ŠENK, Matija. Učbenik za zavarovalne zastopnike in zavarovalne posrednike. 3. izd. Ljubljana: Slovensko zavarovalno združenje, 2016. 4 zv. (142; 167; 111; 92 str.), ilustr. ISBN 978-961-6593-42-7. ISBN 978-961-6593-43-4. ISBN 978-961-6593-44-1. ISBN 978-961-6593-45-8. [COBISS.SI-ID 285874688]

88. VARANELLI, Luigi. Pogodbeno pravo. 3, Patologija pogodbe, (Pogodbeno pravo). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017-. Zv. <1>, ilustr. ISBN 978-961-247-354-9. [COBISS.SI-ID 289128448]

89. DROBNIČ-KOŠOROK, Marinka, PENŠEK-SLIVAR, Tatjana, CESTNIK, Vojteh. Veterinarstvo : enoviti magistrski študijski program 2. stopnje : predstavitveni zbornik. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2017. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 4272506]

90. Vodnik po pokrajini pod Pohorjem : z občutenjem, raziskovanjem in ustvarjalnostjo. Slovenska Bistrica: Vrtec Otona Župančiča, 2011. [68] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 259004672]

91. Za človeka gre! : zbornik posvečen Vinku Skalarju. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta: Fakulteta za varnostne vede, 2017. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-253-203-1. [COBISS.SI-ID 288266496]

92. ZAJC, Melita. Medijski pojmovnik za mlade, (Zbirka Pojmovniki, knj. 8). 1. izd. Maribor: Aristej, 2016. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-220-108-1. [COBISS.SI-ID 89881345]

 


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


93. DAYNES, Katie. Questions and answers about animals : with over 60 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, cop. 2014]. 1 kartonka (13 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-6211-5. [COBISS.SI-ID 22586421]

94. DAYNES, Katie. Questions and answers about dinosaurs : with over 60 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, cop. 2014]. 1 kartonka (11 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-8214-4. [COBISS.SI-ID 22588469]

95. DICKINS, Rosie. Time tables : with over 125 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, cop. 2014]. 1 kartonka (15 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-5024-2. [COBISS.SI-ID 22582069]

96. FRITH, Alex, LACEY, Minna. See inside maths : with exactly 86 flaps to lift, (An Usborne flap book). London: Usborne Publishing, 2008. 1 kartonka (15 str.), ilustr. ISBN 978-0-7460-8756-5. [COBISS.SI-ID 1112315742]

97. GAŠPERŠIČ, Marko. Naloge z vseh vetrov. Trzin: samozal., 2017. 79 str. ISBN 978-961-93303-6-4. [COBISS.SI-ID 288888064]

98. KAJFEŽ-BOGATAJ, Lučka. Planet, ki ne raste. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 309 str., ilustr. ISBN 978-961-282-141-8. [COBISS.SI-ID 288443904]

99. 22. srečanje Slovenskega združenja za geodezijo in geofiziko, Ljubljana, 26. januar 2017. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2016 : zbornik del. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2017. 103 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6884-44-0. [COBISS.SI-ID 288155392]

100. TŮMA, Tomáš, RŮŽIČKA, Oldřich. Atlas prazgodovinskega sveta. Jezero: Morfemplus, 2016. [12] zganj. str., ilustr. ISBN 978-961-6988-22-3. [COBISS.SI-ID 284537856]

101. WOHLLEBEN, Peter. Skrivno življenje dreves : kaj čutijo drevesa, kako se sporazumevajo - odkrivanje skritega sveta. 3. natis. Kranj: Narava, 2016. 179 str. ISBN 978-961-6893-86-2. [COBISS.SI-ID 288124928]

102. WOHLLEBEN, Peter. Skrivno življenje živali : ljubezen, žalost, sočutje - razkrivanje osupljivega skritega sveta čustev. 1. natis. Kranj: Narava, 2017. 194 str. ISBN 978-961-6893-91-6. [COBISS.SI-ID 288470272]

103. ZORKO, Andrej, ŠKARABOT, Miha. Zbirka nalog iz fizike z rešitvami. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017. V, 84 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-73-0. [COBISS.SI-ID 288271872]

 


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


104. BAVČAR, Dejan. Postopki izdaje odločb za promet z vinom. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2015. 46 str. ISBN 978-961-6505-98-7. [COBISS.SI-ID 282363136]

105. BERCE, Tomaž, ČERNE, Rok. Varovanje drobnice pred velikimi zvermi. Verzija 1.0. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2016. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6761-35-2. [COBISS.SI-ID 285656064]

106. Case studies in pathology : for students of medicine and dental medicine. Ljubljana: Faculty of Medicine, Department of Pathology, 2013. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-267-067-2. [COBISS.SI-ID 269249280]

107. DAYNES, Katie. Questions and answers about food : with over 60 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, cop. 2016]. 1 kartonka (11 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-9897-8. [COBISS.SI-ID 22587701]

108. DAYNES, Katie. Questions and answers about your body : with over 60 flaps to lift, (Usborne lift-the-flap). [London: Usborne Publishing, cop. 2013]. 1 kartonka (13 str.), ilustr. ISBN 978-1-4095-6210-8. [COBISS.SI-ID 22588213]

109. MCCABE, Philip. ApiSlovenija. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 2017. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-6516-67-9. [COBISS.SI-ID 289015552]

110. PETROVIČ, Danijel, ZORC, Marjeta, ZORC-PLESKOVIČ, Ruda, MILUTINOVIĆ ŽIVIN, Aleksandra. Embriologija. 2. ponatis. Ljubljana: Medicinska fakulteta, 2017. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-267-033-7. [COBISS.SI-ID 287776768]

111. HRASTOVEC, Jasmina, HUDOLIN, Adriana, MULEC, Mirjana, POPOVIČ, Anja. Fridina domača kuhinja. [1], Pomladna Frida : [da bo volk sit in koza cela : vegansko]. Bresternica: Zavod za zaščito rejnih živali Koki, 2016. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-285-176-7. [COBISS.SI-ID 284184064]

112. FRITZ-KUNC, Marinka. Cesta ni cesti enaka : Ljubljanski potniški promet skozi čas. Ljubljana: Ljubljanski potniški promet, 2016. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-91685-1-6. [COBISS.SI-ID 285789440]

113. GANTAR, Minka. Ko imajo hormoni žur : kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli in telo. 3. razširjena izd. Škofja Loka: Srečno življenje, Gantar Minka, 2017. 405 str., ilustr. ISBN 978-961-94164-0-2. [COBISS.SI-ID 288534272]

114. GOMBOC, Metka T., TERNJAK, Tina. Vrtičkanje z Metko in Tino. 1. natis. Ljubljana: eBesede; Maribor: Hiša idej, 2017. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-6922-98-2. [COBISS.SI-ID 289052416]

115. RADIŠEK, Sebastjan, GUČEK, Tanja, LESKOŠEK, Gregor, BENKO-BELOGLAVEC, Anita, JAKŠE, Jernej, JAVORNIK, Branka. Huda viroidna zakrnelost hmelja. Žalec: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, 2017. 29 str., Ilustr. ISBN 978-961-93322-1-4. [COBISS.SI-ID 288782592]

116. Jedi za razstrupljanje : za dobro počutje ob zdravi prehrani, (Zbirka Zdrava kuhinja). 1. izd. Tržič: Učila international, 2017. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3165-9. [COBISS.SI-ID 287164928]

117. JELINČIČ, Zmago. Južna železnica in železnice na Slovenskem = Die Südbahngesellschaft und Eisenbahnen im slowenischen ethnischen Gebiet. 1. izd. Tomišelj: Alpemedia, 2017. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-93916-4-8. [COBISS.SI-ID 287016192]

118. JOŠAR, Jerneja. Vrtnarimo z Jernejo : ekološki vrt v štirih letnih časih. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4522-6. [COBISS.SI-ID 288831744]

119. Kaj se kuha pod Pohorjem : okusi naše dediščine = What's cooking below Pohorje : heritage flavors. Slovenska Bistrica: Vrtec Otona Župančiča: = Oton Župančič Preschool, 2011. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-92088-1-6. [COBISS.SI-ID 257645056]

120. MIHEVC, Matic, PETRESKI, Tadej, HERIC, Anja, KAMPIČ, Tadej, LOVRENČIČ, Barbara, VRČKO, Vesna, LORBER, Nina, KENK, Ana, KOŠTOMAJ, Urška, DORA, Eva, LUK, Luana Laura, FLORJANČIČ, Staša, KOSI, Špela, KOZINC, Špela. Klinični priročnik za študente splošne medicine. V Mariboru: Univerzitetna založba Univerze; Maribor: Društvo študentov medicine, 2016. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-286-006-6. [COBISS.SI-ID 90022913]

121. Misli na srce : zbornik predavanj. Ljubljana: Društvo študentov medicine Slovenije, 2017. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-93843-7-4. [COBISS.SI-ID 289136640]

122. BEVC, Sebastjan, KOSER, Marija, LOVREC-KRSTIČ, Tina, LEVART, Primož, ORTHABER, Kristjan, PETRIČ, Anton, SKOK, Kristijan, ŠUĆUR, Minea, TURK, Neja. Kratek priročnik znakovnega jezika : (breaking the silence). Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2016. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-286-007-3. [COBISS.SI-ID 90019585]

123. Kuhajmo brez glutena : za dobro počutje ob zdravi prehrani, (Zbirka Zdrava kuhinja). 1. izd. Tržič: Učila international, 2017. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3169-7. [COBISS.SI-ID 287164160]

124. Kuhajmo brez sladkorja : za dobro počutje ob zdravi prehrani, (Zbirka Zdrava kuhinja). 1. izd. Tržič: Učila international, 2017. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3168-0. [COBISS.SI-ID 287163648]

125. Kuhajmo s superživili : za dobro počutje ob zdravi prehrani, (Zbirka Zdrava kuhinja). 1. izd. Tržič: Učila international, 2017. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3170-3. [COBISS.SI-ID 287163904]

126. Kuhajmo vegansko : za dobro počutje ob zdravi prehrani, (Zbirka Zdrava kuhinja). 1. izd. Tržič: Učila international, 2017. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3166-6. [COBISS.SI-ID 287165952]

127. MEDVED, Zoran. Naša televizija : perspektive sodobne javne televizije, (Dialogi, letn. 16). 1. izd. Maribor: Aristej, 2016. 256 str. ISBN 978-961-220-109-8. [COBISS.SI-ID 89945601]

128. MEŠKO, Aleksandra. Psihologija obsesivno-kompulzivne motnje. Ljubljana: Persona klinika, 2017. 94 str., ilustr. 1 video DVD, barve, zvok. ISBN 978-961-285-591-8. [COBISS.SI-ID 288493824]

129. Naravna kuhinja : za dobro počutje ob zdravi prehrani, (Zbirka Zdrava kuhinja). 1. izd. Tržič: Učila international, 2017. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3167-3. [COBISS.SI-ID 287165184]

130. CESTNIK, Vojteh, PENGOV, Andrej, JURCA, Jože, LEVSTEK, Peter, JERBIČ PERKO, Vesna. Od mareskalkov do veterinarjev : razvoj veterinarske stroke na Slovenskem : [občasna razstava] = From mareskalks to veterinary surgeons : development of the veterinary profession in Slovenian lands : [temporary exhibition]. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2016. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-6517-32-4. [COBISS.SI-ID 287648000]

131. PLANTAN, Uroš. Hipnoza in hipnoterapija : priročnik za samostojno učenje. 1. izd. Gaberje: Slovensko društvo tradicionalne evropske medicine, 2017. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-285-587-1. [COBISS.SI-ID 288462336]

132. Posvet Avtomatizacija strege in montaže 2016 - ASM'16, Ljubljana, 7. december 2016. Zbornik posveta. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6980-22-7. [COBISS.SI-ID 286501120]

133. LAKOTA, Ana, LINEC, Mitja, LUBEJ, Martin, PAVKO, Aleksander. Praktikum iz kemijskega inženirstva. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-74-7. [COBISS.SI-ID 288282880]

134. PUŠENJAK, Miša. Visoke grede in vrtički v posodah. Ljubljana: Kmečki glas, 2017. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-203-462-7. [COBISS.SI-ID 288727552]

135. RENČELJ, Stanislav. Kraški brinjevec in Brkinski slivovec. Hrpelje: Društvo proizvajalcev Brkinskega slivovca; Sežana: Društvo proizvajalcev Kraškega brinjevca, 2015. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-285-070-8. [COBISS.SI-ID 282304256]

136. SANDE, Matej. Na spidu : sintetične droge in obiskovanje prireditev elektronske glasbe, (Zbirka Raziskovanja). Ljubljana: Združenje DrogArt, 2002. 191 str., ilustr., tabele. ISBN 961-91028-2-7. [COBISS.SI-ID 121414656]

137. SEVER, Matic. Cvetoče posode. Ljubljana: Kmečki glas, 2017. 143 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-203-461-0. [COBISS.SI-ID 288935680]

138. Zbornik 23. srečanja slovenskega in hrvaškega združenja za intenzivno medicino, Maribor, 27. - 28. januar 2017. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2017. 72 str. ISBN 978-961-6909-80-8. [COBISS.SI-ID 90457601]

139. Stopinje in sledovi divjadi, Sesalci : [žepna knjižica]. Ljubljana: Lovska zveza Slovenije, 2003. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1890426]

140. ŠEVAR, Marija, VUKOV, Zvonimir. Koristni organizmi v travniškem sadovnjaku = Korisni kukci u travnjačkom voćnjaku : od vijeglavke do soka : IPA program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013. Adlešiči: Javni zavod Krajinski park Kolpa, 2010. 1 mapa (5 zloženk), ilustr. [COBISS.SI-ID 520403481]

141. ŠTAMPAR, Franci, JAKOPIČ, Jerneja. Gojenje in rez sadnih rastlin. Ljubljana: Kmečki glas, 2017. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-203-460-3. [COBISS.SI-ID 289012224]

142. ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga, CVETKO, Erika. Anatomske slike : študijsko gradivo. Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2016. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-44-7. [COBISS.SI-ID 286536448]

143. WOODWARD, Ella. Slastno z Ello : čudovite sestavine in izvrstne jedi, ki jih boste oboževali vi in vaše telo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4501-1. [COBISS.SI-ID 287718656]

144. ZIMMEL, Susanne. Dunajska kuhinja : krepka goveja juha z rezanci, posvojene sarme in cesarski praženec : klasika in sodobni recepti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4520-2. [COBISS.SI-ID 288282624]

145. ZUPAN, Anton, PLEVNIK, Matej. Plavanje in druge oblike gibanja distrofikov v vodi. 1. izd. Ljubljana: Društvo distrofikov Slovenije: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, 2009. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-91728-2-7. ISBN 978-961-91728-3-4. [COBISS.SI-ID 247149312]

146. ZUPANČIČ, Mitja. Z morjem na ti. Ljubljana: Osminka & Co., 2017. 432 str., ilustr. ISBN 978-961-93497-9-3. [COBISS.SI-ID 288270592]

147. BORŠTNAR, Simona, GRAŠIČ-KUHAR, Cvetka, MARINKO, Tanja, MATOS, Erika, MENCINGER, Marina, SNOJ ŠARVARI, Nataša, ŠERUGA, Boštjan, ŠKRBINC, Breda. Živeti s kostnimi zasevki : informativna knjižica za bolnike z rakom, (Zbirka Povezave). 1.izd. Ljubljana: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, 2016. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-6658-12-6. [COBISS.SI-ID 287665152]

148. Živeti z aterosklerozo : priročnik za bolnike s koronarno boleznijo in drugimi oblikami ateroskleroze. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-10-2. [COBISS.SI-ID 287352064]

 


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


149. BEECROFT, Simon, HIDALGO, Pablo. Vojna zvezd, Enciklopedija likov : posodobljena in razširjena. Zagreb: Egmont, 2016. 220 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1377-3. [COBISS.SI-ID 284419584]

150. BERNIK, Viktor, KARIŽ, Žiga, KRNC, Gorazd, PREGL, Arjan, ŠTRUKELJ, Miha, VRABIČ, Sašo. Better doggy style than no style : (slikarstvo po koncu stilov) = (painting after the end of styles) : [razstava, exhibition] 29. 9. -13. 11. 2016. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2016. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-14-7. [COBISS.SI-ID 288561408]

151. BRADANOVIĆ, Marijan. Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea. Koper = Capodistria: Histria editiones; u Rijeci: Državni arhiv; Pula = Pola: Povijesni i pomorski muzej Istre: = Museo storico e navale dell'Istria, 2012. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-93210-2-7. [COBISS.SI-ID 261185280]

152. BUONARROTI, Michelangelo. Michelangelo : 1475-1564 : the graphic work, (Bibliotheca universalis). [Revised and updated ed.]. Köln: Taschen, cop. 2017. 725 str., ilustr. ISBN 978-3-8365-3719-3. [COBISS.SI-ID 13113118]

153. BUTTOLO, Franca. Motivi iz Rakovega Škocjana : fotokopije ljubiteljskih akvarelov različnih motivov s štirinajstih točk naravoslovne učne poti po notranjski kraški dolini potoka Rak. Ljubljana: samozal., 2016. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-283-670-2. [COBISS.SI-ID 285265920]

154. COBBERS, Arnt. Marcel Breuer : 1902-1981 : form giver of the twentieth century, (Basic art series 2.0). [English ed.]. Köln: Taschen, cop. 2017. 95 str., fotogr., načrti, zvd., avtorj. sl. ISBN 978-3-8365-4473-3. [COBISS.SI-ID 13106974]

155. COCTEAU, Jean, PILON, Veno. Bohemi z Montparnassa = Bohemians from Montparnasse : [Photon Gallery, Wien, Austria, 19. 2.-16. 4. 2016, Photon - Center za sodobno fotografijo, Ljubljana, Slovenija, 2. 6.-15. 7. 2016]. [Ljubljana]: Photon - Center za sodobno fotografijo, Center for Contemporary Photography; Ajdovščina: Pilonova galerija: = Pilon Gallery, [2016]. 12 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 288546560]

156. DOBLEHAR, Andrej. Kulturni vrhovi : dokumentarna serija. Ljubljana: Televizija Slovenija, 2016. 1 video DVD (146 min, 46 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 22602549]

157. DREISBACH, Jens. 100 najboljših nogometašev : najboljši igralci 21. stoletja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3190-1. [COBISS.SI-ID 287282944]

158. DJURA JELENKO, Saša, SAPAČ, Igor, TOŠKAN, Borut, MIHELIČ, Anja. Dvorec Grinfels : katalog občasne razstave = Grinfels Manor : temporary exhibition catalogue. Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2016. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-93311-8-7. [COBISS.SI-ID 287457536]

159. ELSNER, Branko. Nogomet : trening mladih : program dolgoročnega načrta procesa treninga mladih in program treningov. Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2014. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-6583-17-6. [COBISS.SI-ID 273398528]

160. ELSNER, Branko. Nogomet, Teorija igre. Ponatis dopolnjene in razširjene izd. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2015. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-6405-77-5. [COBISS.SI-ID 280431360]

161. Extending the dialogue, (IZA editions). Ljubljana: Igor Zabel Association for Culture and Theory; Berlin: Archive Books; Vienna: Erste Foundation, 2016. 413 str., ilustr. ISBN 978-3-943620-52-8. [COBISS.SI-ID 287279616]

162. Fotonični trenutki 2016 : mesec fotografije = Photonic moments 2016 : month of photography. Ljubljana: Photon - Center za sodobno fotografijo: = Photon - Centre for Contemporary Photography, 2016. 80 str., fotogr. ISBN 978-961-92744-4-6. [COBISS.SI-ID 284719360]

163. HABJANIČ, Oskar, BEVC VARL, Valentina. Franz Liszt : mala evropska turneja : občasna razstava : Pokrajinski muzej Maribor, maj 2016 - april 2017 = Franz Liszt : small European tour : temporary exhibition : Regional Museum Maribor, May 2064 - April 2017, (Muzejski listi, 42). Maribor: Pokrajinski muzej: = Regional Museum, 2016. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 88219137]

164. Haloško petje na tretko. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 83 str. [COBISS.SI-ID 288461568]

165. JAKŠA, Lado. Resonance časa : fotografije : Mestna galerija, Nova Gorica, 3.-24.2.2017. Nova Gorica: Javni zavod Kulturni dom: Mestna galerija, [2017]. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22357554]

166. LAPAJNE, Tone, PERŠAK, Tone, SAVENC, Barbara, ZGONIK, Nadja. Spomin zemlje : retrospektivna razstava = Memory of earth : retrospective exhibition. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Galerija Jakopič: = Museum and Galleries of Ljubljana, Jakopič Gallery, 2016. 268 str., ilustr. ISBN 978-961-93064-5-1. [COBISS.SI-ID 287153152]

167. Bum fest. Žalec: ZKŠT Žalec, 2017. [28] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22468402]

168. MEDVED, Andrej. Sodobno slovensko kiparstvo kot "čutni inkarnat", "abstraktni stroji" in/kot "prislušje" umetnini : eseji. Koper: Hyperion; Nova Gorica: Kulturni dom, 2017. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-6382-94-6. [COBISS.SI-ID 266014976]

169. MIJATOVIĆ, Miloš. Skladatelji : [ilustrirana enciklopedija], (Ljudje, ki so spremenili svet). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2017. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-251-424-2. [COBISS.SI-ID 288891392]

170. MIJATOVIĆ, Miloš. Slikarji : [ilustrirana enciklopedija], (Ljudje, ki so spremenili svet). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2017. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-251-425-9. [COBISS.SI-ID 288891648]

171. MIKŠA, Peter. Triglav in Jakob Aljaž. 1. izd. Ljubljana: Viharnik, 2017. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-7004-04-5. [COBISS.SI-ID 288569856]

172. MOHAR, Katarina. Vila Bled, (Umetnine v žepu, 13). Ljubljana: Založba ZRC, 2016. 82, [VI] str., ilustr. ISBN 978-961-254-978-7. [COBISS.SI-ID 288008192]

173. PILON, Veno, PERŠIČ, Magda. V. Pilon : fotograf Krasa = photographer of the Kras. Postojna: Zavod Znanje, OE Notranjski muzej, 2016. [15] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 288791296]

174. RAVNIK, Jurij. Kraški rob : Slovenija, Italija : plezalni vodnik = Karst edge : Slovenia, Italy : climbing topo. 1. izd. Kranj: Toka Piki, 2017. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-285-607-6. [COBISS.SI-ID 288756736]

175. SAJIČ, Žarko. Potapljaški skafandri na Slovenskem = Scafandri da palombaro in Slovenia = The diving helmets in Slovenia. Portorož: Zavod za ohranjanje pomorske dediščine = Portorose: Istituto per la conservazione delle tradizioni marinaresche = Portorož: The Maritime Heritage Preservation Institute, 2016. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-285-557-4. [COBISS.SI-ID 287813120]

176. SCHALLER, Bob, HARNISH, Dave. The everything kids' basketball book : the all-time greats, legendary teams, today's superstars - and tips on playing like a pro, (Everything). 2nd ed. Avon: Adams Media, 2015. 143 str., ilustr. ISBN 978-1-4405-9100-6. ISBN 1-4405-9100-8. ISBN 978-1-4405-9101-3. [COBISS.SI-ID 22661429]

177. Slovenian film guide 2014 : young film directors Slovenia : #YFDSLO. Ljubljana: Slovenian Film Centre, 2014. [76] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 274383616]

178. Slovenian film guide 2015 : fiction & documentary. Ljubljana: Slovenski filmski center, 2015. 70 str., ilustr., fotogr. [COBISS.SI-ID 1644043]

179. SPRINGSTEEN, Bruce. Bruce Springsteen : avtobiografija. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 525 str, [16] str. pril. ISBN 978-961-00-3284-7. ISBN 978-961-00-3285-4. [COBISS.SI-ID 289012480]

180. STOKIN, Marko. Dediščina Slovenije in UNESCO = Heritage of Slovenia and UNESCO. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: ICOMOS Slovenija, 2016. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6990-03-5. [COBISS.SI-ID 286427904]

181. ULAY. Jaz drugi : [pregledna razstava] = I other : 1. 12. 2016-8. 2. 2017. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestna galerija, 2016. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-11-6. [COBISS.SI-ID 287417344]

182. KERMAVNAR, Simona, LAZARINI, Franci, MOHAR, Katarina, RAKOVEC, Andreja. Upravna enota Trbovlje : občina Trbovlje, (Umetnostna topografija Slovenije). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 354 str., ilustr. ISBN 978-961-254-987-9. [COBISS.SI-ID 288710656]

183. BERTOK, Goran, DOORN, Marloes van, HEYERT, Elizabeth, SCHÄFER, Rudolf, SCHELS, Walter, SILVERTHORNE, Jeffrey. Zadnji pogled : posmrtni portret v sodobni fotografiji : Photon - Center za sodobno fotografijo. 8. 12. 2016-20. 1. 2017 = The last gaze : postmortem portrait in contemporary photography : Photon - Centre for Contemporary Photography, [8. 12. 2016-20. 1. 2017]. Ljubljana: Photon - Center za sodobno fotografijo, 2016. [43] str., fotogr. ISBN 978-961-92744-5-3. [COBISS.SI-ID 287627520]

184. SLUGA, Dejan, FUSI, Lorenzo. Zipped worlds : photography in public spaces. Ljubljana: Photon center; Vienna: Photon Gallery; Trieste: Trieste contemporanea, 2015. 43 str., fotogr. ISBN 978-961-92744-3-9. [COBISS.SI-ID 279991040]

185. ŽLAUS, Jože. Ciklus razglednic po motivih škarjerezov - silhuet Doroteje Hauser. Celje: Porta B, [med 2016 in 2017]. 1 garnitura (7 razglednic), papir, č-b. [COBISS.SI-ID 22574389]

 


7-GP-odr GLASBENI POSNETKI ZA ODRASLE


186. Gold : [greatest hits] : special edition DVD. [s.l.]: Polar Music International AB, cop. 2010. 1 DVD (97 min, 51 sek), barve, zvok (Dolby Digital Stereo). [COBISS.SI-ID 22640693]

187. ANASTACIA. The video collection. [s.l.]: Sony Music Enterntainment, cop. 2008. 1 video DVD (37min, 25 sek), č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 22625589]

188. Beyond the sunset : the romantic collection. Hannover: Minstrel Hall Music, cop. 2004. 1 CD (55 min, 43 sek). 1 video DVD (22 min, 23 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1024068450]

189. BLUNT, James. Back to Bedlam : The Bedlam sessions. [U.S.A.]: Atlantic Recording Corporation, cop. 2006. 1 CD (47 min, 43 sek), stereo. 1 video DVD (46 min, 26 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 14314300]

190. This left feels right : bonus dvd. [s.l.]: The Island Def Jam Music Group, cop. 2003. 1 video DVD (23 min, 7 sek), barve, zvok ( Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 22640181]

191. Open road. Cambridge: Runder records, 2002. 1 video DVD in 1 CD (ca 167 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 14110012]

192. The video show. [s.l.]: Virgin Records, cop. 2004. 1 video DVD (140 min), č-b, barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 22628405]

193. IDOL, Billy. The very best of Billy Idol. [U.S.A.]: Capitol Records, cop. 2008. 1 CD (46 min, 49 sek), [stereo], [video]. 1 video DVD (55 min, 42 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 226976]

194. ISAAK, Chris. Best of : best of CD : best of DVD. [Los Angeles]: Wicked Game, p 2006. 1 CD (62 min, 06 sek), stereo, AAD. 1 video DVD (63 min, 6 sek), barve, zvok (NTSC). [COBISS.SI-ID 14436924]

195. JONES, Norah. Feels like home. Deluxe edition CD [&] Deluxe edition DVD. [USA]: Blue note, cop. 2004. 1 CD (56 min, 28 sek), stereo. 1 video DVD (43 min, 30 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 13241913]

196. JONES, Norah. Not too late. [U.S.A]: Blue Note, 2006. 1 CD (ca 45 min, 29 sek), stereo digital. 1 video DVD (40 min, 17 sek), barve, zvok (Digital Dolby 5.1). [COBISS.SI-ID 3095357]

197. KLODIČ, David, CLODIG, Aldo. Krajica Vida. Špeter: Glasbena matica, 2015. 1 CD (36 min). [COBISS.SI-ID 8852204]

198. Mothership. [United States]: Atlantic Record; [Drums, PA]: Mythgem, p, cop. 2007. 2 CD-ja (64 min, 17 sek ; 67 min, 18 sek), stereo. 1 video DVD (ca 118 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15833234]

199. LENNOX, Annie. The Annie Lennox collection. [s.l.]: Sony Music Entertainment, cop. 2009. 1 video DVD (66 min, 10 sek), č-b, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 22638133]

200. MCKENNITT, Loreena. To drive the cold winter away. No journey's end. [Canada]: Quinlan Road, cop. 2004. 1 CD (45 min, 48 sek), [stereo]. 1 DVD (33 min, 77 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15728530]

201. MOYET, Alison. The essential. [s.l.]: Sony Music Entertainment, cop. 2002. 1 video DVD (58 min, 18 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 22624565]

202. Prostranost = Extensiveness, (Ars Slovenica), (Edicije DSS, 2016105). Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev: Radio Slovenija, program ARS: ZKP RTV, 2016. 1 CD (71 min, 54 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 288858624]

203. V znamenju glasov : ISCM Svetovni glasbeni dnevi, Slovenija 2015 = Marked by voices : ISCM World Music Days, Slovenia 2015, (Edicije DSS, 2015700). Ljubljana: Društvo slovenskih skladateljev: Radio Slovenija, program ARS: ZKP RTV, 2015. 1 CD (44 min, 59 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 288861440]

204. Live from Texas. [s.l.]: Eagle Rock Entertainment, cop. 2008. 1 video DVD (85 min, 15 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 22627125]

 


7-GP-otr GLASBENI POSNETKI ZA OTROKE


205. PUCIHAR, Jaka. Zmaj v Postojnski jami : muzikal za otroški zbor in pevca - raperja po slovenski ljudski pripovedki. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP: [Radio Slovenija, Program ARS], 2016. 1 CD (54 min, 32 sek), [stereo]. http://zkpprodaja.si21.com/sl/Glasba_za_otroke/ZMAJ_V_POSTOJNSKI_JAMI-MUZIKAL_ZA_OTROSKI_ZBOR_IN_PEVCA__RAPERJA/. [COBISS.SI-ID 1112154462]

 


80 JEZIKOSLOVJE.


206. AHAČIČ, Kozma. Kratkoslovnica : slovenska slovnica za osnovno šolo. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-804-6. [COBISS.SI-ID 289028096]

207. AHAČIČ, Kozma. Slovnica na kvadrat : slovenska slovnica za srednjo šolo. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2017. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-271-803-9. [COBISS.SI-ID 289028608]

208. Belanski narečni govor : urejeno slovarsko gradivo, slovnične in glasovne posebnosti, besedne zveze in zvočni posnetki govora, (Knjižna zbirka Svet Belanov, zv. 3). Cirkulane: Društvo za oživitev gradu Borl, 2016. 374 str., zvd. ISBN 978-961-285-472-0. ISBN 978-961-285-473-7. [COBISS.SI-ID 89035521]

209. BOOBYER, Victoria. English for everyone, Course book, Level 1, Business English, (A complete self-study programme). London: Dorling Kindersley, 2017. 192 str., ilustr. ISBN 978-0-2412-4234-6. ISBN 0-2412-4234-7. [COBISS.SI-ID 1112847198]

210. BOOBYER, Victoria. English for everyone, Course book, Level 2, Business English, (A complete self-study programme). London: Dorling Kindersley, 2017. 192 str., ilustr. ISBN 978-0-2412-7514-6. [COBISS.SI-ID 1112847454]

211. BRECELJ, Marijan. Slovensko-brazilski slovar = Dicionário esloveno-brasileiro. 1. izd. Nova Gorica: Buča, 2017. 455 str. ISBN 978-961-6704-62-5. [COBISS.SI-ID 288399104]

212. CHILTON, Helen, EDWARDS, Lynda. Listening & speaking for first (FCE) : [with answer key], (Practise it! Smash it!). London: Scholastic, cop. 2016. 111 str., ilustr. 2 CD-ja (ca. 2 h, 43 min), stereo. ISBN 978-1-910-17374-9. [COBISS.SI-ID 512221067]

213. CHILTON, Helen, EDWARDS, Lynda. Reading & writing for first (FCE) : [with answer key], (Practise it! Smash it!). London: Scholastic, cop. 2016. 103 str., ilustr. ISBN 978-1-910-17373-2. [COBISS.SI-ID 512221835]

214. ČEPAR, Metod. Praslovanski ijevski samostalniki moškega spola v slovenskem knjižnem jeziku 16. stoletja, (Zbirka Linguistica et philologica, 35). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 238 str. ISBN 978-961-254-983-1. [COBISS.SI-ID 288443392]

215. GROŠELJ, Robert, KENDA-JEŽ, Karmen, KLEMŠE, Vlado, SMOLE, Vera, ŠEKLI, Matej. Lipalja vas in njena slovenska govorica, (Zbirka Linguistica et philologica, 34). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-254-969-5. [COBISS.SI-ID 287485696]

216. MAJCENOVIČ KLINE, Barbara. Slovensko-hrvaški slikovni slovar. Hoče: Skrivnost, 2017. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-66-8. [COBISS.SI-ID 288270336]

217. NORRIS, Roy. Straight to first : student's book with answers. [1st ed.]. Oxford: Macmillan Education, 2016. 159 str., ilustr. ISBN 978-0-230-49561-6. ISBN 978-0-230-49562-3. ISBN 978-0-230-49566-1. ISBN 978-0-230-49811-2. [COBISS.SI-ID 6227093]

218. ŽIGON, Tanja, ALMASY, Karin, LOVŠIN, Andrej. Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju : kulturnozgodovinski in jezikovni vidiki, (Zbirka Prevodoslovje in uporabno jezikoslovje). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2017. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-237-890-5. [COBISS.SI-ID 288412928]

 


82 KNJIŽEVNOST.


219. ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Vsi moramo biti feministi, (Zbirka Sanje). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2017. 46 str. ISBN 978-961-274-481-6. [COBISS.SI-ID 289224192]

220. ATXAGA, Bernardo. Dnevi Nevade, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 467 str. ISBN 978-961-284-268-0. [COBISS.SI-ID 288740096]
Nagrada: Premio Euskadi de Literatura, 2014

221. BABIČ, Simona. ">Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.?. 1. izd. Slovenska Bistrica: samozal., 2016. 298 str., ilustr. ISBN 978-961-283-773-0. [COBISS.SI-ID 287284480]

222. BENCIK, Dare. Milje v srcu. Velenje: samozal. D. Bencik, 2016. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-283-768-6. [COBISS.SI-ID 287253504]

223. BJØRK, Samuel. Postelja iz peres. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 408 str. ISBN 978-961-00-3286-1. ISBN 978-961-00-3287-8. [COBISS.SI-ID 288966400]

224. BOWEN, James. A street cat named Bob. London: Hodder & Stoughton, 2016. 294 str. ISBN 978-1-473-63336-0. [COBISS.SI-ID 1528136]

225. BURTON, Jessie. The muse. London: Picador, 2016. 445 str. ISBN 978-1-5098-4523-1. [COBISS.SI-ID 16785298]

226. BYRNE, Kerrigan. Višavec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 352 str. ISBN 978-961-00-3317-2. ISBN 978-961-00-3318-9. [COBISS.SI-ID 289137408]

227. CALLAGHAN, Helen. Dear Amy. UK [i. e. London] [etc.]: Penguin Books, 2017. 345 str. ISBN 978-1-405-92341-5. [COBISS.SI-ID 22579506]

228. CONNELLY, Michael. City of bones. Reissued. London: Orion, 2009. 410, 21 str. ISBN 978-1-4072-3510-3. [COBISS.SI-ID 22668085]

229. CONNELLY, Michael. Trunk music. Reissued. London: Orion, 2009. 437, 14 str. ISBN 978-1-4072-3496-0. [COBISS.SI-ID 22668341]

230. CUSSLER, Clive. Night probe! : [a Dirk Pitt novel]. Reissued. London: Sphere, 2009. 369 str. ISBN 978-0-7515-0504-7. [COBISS.SI-ID 22670645]

231. DORIA, Julia. Feniks : grenko sladka mikropoezija. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2017. [60] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-44-9. [COBISS.SI-ID 288504320]

232. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Ponižani in razžaljeni : roman v štirih delih z epilogom, (Knjižnica Kondor, zv. 354). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 525 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-4059-7. [COBISS.SI-ID 288938496]

233. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Zapiski iz podtalja, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 197 str. ISBN 978-961-284-267-3. [COBISS.SI-ID 288741632]

234. ÉNARD, Mathias. Alkohol in nostalgija, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 82 str. ISBN 978-961-284-270-3. [COBISS.SI-ID 288740864]

235. ÉNARD, Mathias. Kompas, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 483 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4564-6. [COBISS.SI-ID 288484096]
Nagrada: Prix Goncourt, 2015

236. EROFEEV, Viktor. Telo, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 425 str. ISBN 978-961-284-271-0. [COBISS.SI-ID 288740352]

237. EVANS, Kate. Rdeča Rosa : biografija Rose Luxemburg v risoromanu. Prevalje: Zavod VigeVageKnjige, 2016. 167, [57] str., ilustr. ISBN 978-961-93768-6-7. [COBISS.SI-ID 287088896]

238. FLISAR, Evald. Dekleta, ki se jih spomnim : [roman], (Izbrana dela, Proza). Ljubljana: Sodobnost International, 2016. 297 str. ISBN 978-961-6970-56-3. [COBISS.SI-ID 287898880]

239. FLYNN, Katie. A Liverpool lass. Reissued. London: Arrow Books, 2009. 423 str. ISBN 978-0-0994-2999-9. [COBISS.SI-ID 22662197]

240. FLYNN, Katie. Strawberry fields. Reissued. London: Arrow Books, 1998. 513 str. ISBN 978-0-099-55962-7. [COBISS.SI-ID 22662709]

241. GERRITSEN, Tess. Še enkrat umri, (Zbirka Krimi), (Rizzoli in Isles). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 390 str. ISBN 978-961-01-4474-8. [COBISS.SI-ID 288196608]

242. GLAVAČ, Bojan. Velenjske zgodbe. Velenje: Knjižnica, 2016. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-93695-6-2. [COBISS.SI-ID 284790016]

243. HAWKINS, Paula. Dekle na vlaku, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 413 str. ISBN 978-961-01-3916-4. [COBISS.SI-ID 288321280]

244. HORNBY, Nick. Juliet, gola. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2016. 307 str. ISBN 978-961-230-505-5. [COBISS.SI-ID 89342977]

245. HOROWITZ, Anthony. The house of silk : [the new Sherlock Holmes novel]. London: Orion Books, 2011. 294 str. ISBN 978-1-4091-3383-4. ISBN 978-1-4091-3382-7. [COBISS.SI-ID 16320818]

246. HOYT, Elizabeth. Moj najdražji samotar. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 318 str. ISBN 978-961-00-3327-1. ISBN 978-961-00-3328-8. [COBISS.SI-ID 289223936]

247. IBN TUFAYL, Muhammad ibn 'Abd al-Malik. Živi sin budnega, (Knjižna zbirka KUD Logos, 54). Ljubljana: KUD Logos, 2016. 176 str. ISBN 978-961-7011-08-1. [COBISS.SI-ID 287753984]

248. JACOB, Max. Večne zdajšnjosti, (Knjižna zbirka Poezije, 30). Ljubljana: KUD Logos, 2016. 287 str. ISBN 978-961-7011-24-1. [COBISS.SI-ID 288233728]

249. JAKOP, Denis. Živa sila : pakt med dobrim in zlim. 3. natis. Ruše: [samozal.] D. Jakop, 2016. 261 str. ISBN 978-961-283-648-1. [COBISS.SI-ID 90870273]

250. JAZBEC, Milan. Iskanje izgubljene duše : roman o diplomaciji, (Trilogija Dama v belem, knj. 2). Ljubljana: Forma 7, 2017. 200 str. ISBN 978-961-7000-04-7. [COBISS.SI-ID 288954624]

251. JEFFRIES, Sabrina. Nevarnosti poželenja, (Grešni snubci, 3). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 291 str. ISBN 978-961-00-3290-8. ISBN 978-961-00-3291-5. [COBISS.SI-ID 288969728]

252. JEREB, Berta. Moj brat, taboriščnik številka 96. Ljubljana: eBesede, 2017. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-6922-96-8. [COBISS.SI-ID 288325888]

253. JUVAN, Janez. Veslo ovene zvečer. 1. natis. Kranj: Narava, 2017. 79 str., fotogr. ISBN 978-961-6893-92-3. [COBISS.SI-ID 288470016]

254. KERANGAL, Maylis de. Pokrpajmo žive, (Zbirka Sanje, Roman). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2017. 183 str. ISBN 978-961-274-473-1. ISBN 978-961-274-474-8. [COBISS.SI-ID 288574208]
Nagrada: Prix Relay des voyageurs, 2014
Nagrada: Roman des étudiants France Culture - Télérama, 2014
Nagrada: Prix orange du livre, 2014
Nagrada: Grand prix RTL-Lire, 2014

255. Knjiga o ljubezni : majhna knjiga, veliko modrih misli. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2017. 144 str. ISBN 978-961-275-163-0. [COBISS.SI-ID 289057792]

256. KUFSTEINER, Andreas. Ljubezen vse odpusti, (Serija Gorski zdravnik). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 269 str. ISBN 978-961-00-3295-3. ISBN 978-961-00-3296-0. [COBISS.SI-ID 289011968]

257. KVEDER, Zofka, et al. Zbrano delo, (Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 213; 229; 256; 271). Maribor: Litera, 2005-<2016>. Zv. <1-4>, sl. avtorice. ISBN 961-6422-74-X. ISBN 978-961-254-228-3. ISBN 978-961-254-488-1. ISBN 978-961-254-963-3. [COBISS.SI-ID 54781185]

258. LUSTBADER, Eric. Robert Ludlum's The Bourne betrayal : a new Jason Bourne novel, (A Jason Bourne, book 5), (Orion fiction). London: Orion, 2007. 486 str. ISBN 978-1-4072-4322-1. [COBISS.SI-ID 22666037]

259. LUSTBADER, Eric. Robert Ludlum's The Bourne deception : a new Jason Bourne novel, (A Jason Bourne, book 7), (Orion fiction). London: Orion, 2009. 423 str. ISBN 978-1-4072-4324-5. [COBISS.SI-ID 22667061]

260. LUSTBADER, Eric. Robert Ludlum's The Bourne dominion : a new Jason Bourne novel, (A Jason Bourne, book 9), (Orion fiction). London: Orion, 2011. 421 str. ISBN 978-1-4072-4326-9. [COBISS.SI-ID 22667573]

261. LUSTBADER, Eric. Robert Ludlum's The Bourne objective : a new Jason Bourne novel, (A Jason Bourne, book 8), (Orion fiction). London: Orion, 2010. 437 str. ISBN 978-1-4072-4325-2. [COBISS.SI-ID 22667317]

262. LUSTBADER, Eric. Robert Ludlum's The Bourne sanction : a new Jason Bourne novel, (A Jason Bourne, book 6), (Orion fiction). London: Orion, 2008. 484 str. ISBN 978-1-4072-4323-8. [COBISS.SI-ID 22666549]

263. LUSTBADER, Eric. Robert Ludlum's Jason Bourne in The Bourne legacy, (A Jason Bourne, book 4), (Orion fiction). London: Orion, 2004. 453 str. ISBN 978-1-4072-4321-4. [COBISS.SI-ID 22666293]

264. LUZ. Katarza, (Risoromani). Prevalje: Zavod VigeVageKnjige, 2016. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-93768-4-3. [COBISS.SI-ID 285445120]

265. MAROJEVIĆ, Igor. Mamina roka, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 229 str. ISBN 978-961-284-269-7. [COBISS.SI-ID 288739840]

266. MCCARTY, Monica. Neustavljivi lovec : [sedma knjiga iz serije o višavskih bojevnikih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 383 str. ISBN 978-961-00-3293-9. ISBN 978-961-00-3294-6. [COBISS.SI-ID 289002240]

267. MCFADYEN, Cody. Tovarna resnice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 430 str. ISBN 978-961-00-3325-7. ISBN 978-961-00-3326-4. [COBISS.SI-ID 289224704]

268. MORRISON, Toni. Bog pomagaj otroku. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 197 str. ISBN 978-961-282-169-2. [COBISS.SI-ID 287641088]

269. MOYES, Jojo. Brez tebe, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 447 str. ISBN 978-961-01-4031-3. [COBISS.SI-ID 286159616]

270. OBLAK, Leon. Neumrljiva duša in sedem glavnih grehov. 1. izd. Koper: Ognjišče, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-263-202-1. [COBISS.SI-ID 288896512]

271. OSOJNIK, Iztok. Mah in srebro : pesmi na Jureta Detelo, (Znamenja, 72a). Ljubljana: eBesede, 2017. 81 str. ISBN 978-961-6922-97-5. [COBISS.SI-ID 288361984]

272. OSTI, Josip. Pred zrcalom : (beležke za neodposlano pismo Charlesu Bukowskemu ali nedokončan roman, zgrajen iz posamičnih, včasih v življenju tudi nedokončanih ljubezenskih zgodb), (Zbirka Branje, Proza). 1. natis. Maribor: Založba Pivec, 2016. 269 str. ISBN 978-961-6968-71-3. [COBISS.SI-ID 90096129]

273. PATTERSON, James, GROSS, Andrew. 2nd chance, (The women's murder club). London: Headline, 2009, cop. 1988. 422 str. ISBN 978-0-7553-4927-2. [COBISS.SI-ID 14133814]

274. PATTERSON, James, PAETRO, Maxine. 10th anniversary, (The women's murder club series, 10). London: Arrow Books, 2012. 505 str. ISBN 978-0-09-957074-5. ISBN 978-0-09-952537-0. [COBISS.SI-ID 22668597]

275. PATTERSON, James, GROSS, Andrew. 3rd degree, (The women's murder club). London: Headline, 2009. 372 str. ISBN 978-0-7553-4928-9. [COBISS.SI-ID 14097974]

276. PAUKOVIČ, Lara. Poletje v gostilni, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 195 str. ISBN 978-961-284-266-6. [COBISS.SI-ID 288747776]

277. PEWDIEPIE. Ta knjiga te ljubi. 1. izd. Tržič: Učila international, 2017. [240] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3065-2. [COBISS.SI-ID 285477120]

278. ROBINSON, Peter. A dedicated man : an Inspector Banks mystery, (The inspector Banks series). London: Pan Books, 2012. 288 str. ISBN 978-1-4472-2638-3. [COBISS.SI-ID 22669109]

279. ROBOTHAM, Michael. Ubij se zame. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 447 str. ISBN 978-961-00-3320-2. ISBN 978-961-00-3321-9. [COBISS.SI-ID 289182464]

280. RUMINA, Miranda, MAKU, Monika. Nova knjiga. Kamna gorica: Zen+, 2016. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-6437-24-0. [COBISS.SI-ID 286221824]

281. SEURAT, Alexandre. Neroda, (Zbirka Bralec, 106). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 117 str. ISBN 978-961-241-990-5. [COBISS.SI-ID 288379136]

282. SHEEHAN, Madeline. Nedosegljivo, (Serija Peklenski konjeniki). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 336 str. ISBN 978-961-00-3288-5. ISBN 978-961-00-3289-2. [COBISS.SI-ID 288967424]

283. SHOWALTER, Gena. The darkest kiss, (Lords of the underworld, 2). Richmond: Mira Books, 2009. 375 str. ISBN 978-0-7783-0360-2. [COBISS.SI-ID 22661941]

284. SHOWALTER, Gena. The darkest night, (Lords of the underworld, 1). Richmond: Mira, 2009. 379 str. ISBN 978-0-7783-0359-6. [COBISS.SI-ID 5913824]

285. SHOWALTER, Gena. The darkest pleasure, (Lords of the underworld, 3). Richmond: Mira, 2009. 370 str. ISBN 978-0-7783-0361-9. [COBISS.SI-ID 5914080]

286. SINGER, Isaac Bashevis. Moč teme : izbrane zgodbe, (Knjižnica Kondor, zv. 355). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 410 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-01-4058-0. [COBISS.SI-ID 289001216]

287. Slovenski klasiki v stripu!, (Zbirka O), (Posebna izdaja revij Stripburger in Mladina). 2. ponatis. Ljubljana: Mladina: Forum, 2016. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-29-2. [COBISS.SI-ID 288054784]

288. SPAHIĆ, Ognjen. Polna glava radosti, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2017. 311 str. ISBN 978-961-277-151-5. [COBISS.SI-ID 288148992]

289. SPARKS, Nicholas. Po dva in dva. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 510 str. ISBN 978-961-00-3322-6. ISBN 978-961-00-3323-3. [COBISS.SI-ID 289180160]

290. STENDHAL. Rdeče in črno : kronika leta 1830, (Zbirka Veliki večni romani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 551 str. ISBN 978-961-01-4068-9. [COBISS.SI-ID 288459776]

291. STUART, Keith. A boy made of blocks. London: Sphere, 2016. 407 str. ISBN 978-0-7515-6329-0. [COBISS.SI-ID 4442011]

292. ŠALEHAR, Matevž. Lubezen, (Knjižna zbirka Pesmi). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2017. 58 str., fotogr. ISBN 978-961-205-240-9. [COBISS.SI-ID 288641024]

293. ŠÖMEN, Branko. Rakičanski breg. Monošterski brejg, (Med Rabo in Muro). Murska Sobota: Argo, društvo za humanistična vprašanja; Monošter: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2016. 161 str., ilustr. ISBN 978-961-93225-3-6. [COBISS.SI-ID 89458177]

294. ŠPROHAR, Luj. Spomini starega sitnega slepca. 1. natis. Ljubljana: samozal., 2017. 260 str. ISBN 978-961-283-788-4. ISBN 978-961-283-850-8. [COBISS.SI-ID 288935424]

295. TITAN, Štefan. Ko praznimo predale življenja. Pekel: Zavod Volosov hram, 2017. 107 str. ISBN 978-961-93716-9-5. [COBISS.SI-ID 90332929]

296. TOMAŽIN, Andrej. Črvi, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2016. 184 str. ISBN 978-961-6949-91-0. [COBISS.SI-ID 90449921]

297. TOMC, Jaka. Manični poet : [zgodba maničnega depresivca]. Ljubljana: Manični poet, 2010. 94 str. ISBN 978-961-92808-1-2. [COBISS.SI-ID 251889920]

298. TROHA, Frank. Življenje v širnem gozdu v okolici Snežnika. Babno Polje: Zavod Rihtarjeva domačija, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-93590-1-3. [COBISS.SI-ID 286149376]

299. VALETIČ, Žiga. Resnica dreves : gnomska pesnitev, (Zbirka Avtorji). Brežice: Primus, 2017. 173 str. ISBN 978-961-6950-79-4. [COBISS.SI-ID 288760832]

300. VAŠTE, Ilka. Žrtev novega življenja, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2017. 374 str. ISBN 978-961-277-146-1. [COBISS.SI-ID 287838464]

301. WALDEN, Mark. Dreadnought, (H.I.V.E., 4). London [etc.]: Bloomsbury, cop. 2009. 297 str. ISBN 978-0-7475-9484-0. [COBISS.SI-ID 22670133]

302. WALDEN, Mark. Zero hour, (H.I.V.E., 6). London [etc.]: Bloomsbury, cop. 2010. 285 str. ISBN 978-1-4088-0016-4. [COBISS.SI-ID 22670389]

303. WALTON, Izaak. Popolni ribič ali Oddih razmišljujočega moža. Sevnica: samozal. S. Kosmač, 2016. 178 str. ISBN 978-961-283-754-9. [COBISS.SI-ID 287010560]

304. WARE, Ruth. The woman in cabin 10. London: Harvill Secker, cop. 2016. VII, 344 str. ISBN 978-1-910-70184-3. ISBN 978-1-846-55890-0. ISBN 978-1-473-51233-7. [COBISS.SI-ID 22657333]

305. WILDER, Jasinda. Potapljam se vate. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 280 str. ISBN 978-961-00-3315-8. ISBN 978-961-00-3316-5. [COBISS.SI-ID 289137152]

306. WODEHOUSE, Pelham Grenville. Leave it to Psmith, (A Blandings novel). London: Arrow Books, 2008. 328, 11 str. ISBN 978-0-09-951379-7. [COBISS.SI-ID 22668853]

307. WODEHOUSE, Pelham Grenville. Something fresh. London: Arrow books, 2008. 260 str. ISBN 978-0-09-951378-0. [COBISS.SI-ID 5915872]

308. Zgodbe iz Slovaške : antologija slovaške kratke zgodbe, (Knjižna zbirka Izmenjave). Ljubljana: Sodobnost International, 2016. 279 str. ISBN 978-961-6970-63-1. [COBISS.SI-ID 288659200]

 


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


309. BLAŽIČ, Milena. Mladinski klasiki : izbor člankov in razprav. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2016. 332 str., ilustr. ISBN 978-961-253-197-3. [COBISS.SI-ID 288040704]

310. BUTTOLO, Franca. Na ruševinah tradicij : vsebinske interpretacije petih literarnih del slovenskih avtoric - Marice Nadlišek Bartol, Marije Kmet, Marijane Željeznov Kokalj, Marije Stanonik in Saše Pavček. Ljubljana: samozal., 2016. 98 str. ISBN 978-961-283-708-2. [COBISS.SI-ID 286250496]

311. ŠIRCA, Alen Albin. Slovenska baročna literatura v evropskem kontekstu : uvod, (Knjižna zbirka KUD Logos, 55). Ljubljana: KUD Logos, 2016. 151 str. ISBN 978-961-7011-23-4. [COBISS.SI-ID 288256768]

 


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


312. ARDAGH, Philip. Grozljiva dejanja : druga knjiga v trilogiji Edija Dikensa, (Zbirka Zvezdogled), (Trilogija neverjetnih dogodivščin Edija Dikensa, knj. 2). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-57-0. [COBISS.SI-ID 288126976]

313. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. [Pujsa Pepa], Najboljši prijatelji : knjiga z zavihki. [1. izd.]. [Ljubljana]: DZS, [2017]. [11] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0867-9. [COBISS.SI-ID 287050752]

314. ATXAGA, Bernardo. Xola in teta iz Amerike. 1. natis. Medvode: Malinc, 2017. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-28-4. [COBISS.SI-ID 289006592]

315. AUSTEN, Jane. Pride and prejudice, (Usborne young reading, Series Three). London: Usborne Publishing, cop. 2011. 60 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-2236-2. [COBISS.SI-ID 22672693]

316. BERNER, Rotraut Susanne. Poletni živžav. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 1 kartonka ([16] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4489-2. [COBISS.SI-ID 287382016]
Nagrada: Andersenova nagrada, 2016

317. BERNER, Rotraut Susanne. Pomladni živžav. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 1 kartonka (16 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-4490-8. [COBISS.SI-ID 287381504]
Nagrada: Andersenova nagrada, 2016

318. BOGART, Jo Ellen. Beli muc in menih : po starodavni irski pesmi "Panqur Bán". 1. izd. Hlebce: Zala, 2017. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-19-4. [COBISS.SI-ID 289049088]

319. BOUTAVANT, Marc, GUIBERT, Emmanuel. Ariol. [3], Svinjsko dobra prijatelja. Prevalje: Zavod VigeVageKnjige, 2016. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-93768-5-0. [COBISS.SI-ID 286029312]

320. BOYNE, John. Obmiruj, nato odidi, (Zbirka Nekoč). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. 229 str. ISBN 978-961-272-236-4. [COBISS.SI-ID 288128768]

321. CARBONEILL, Benedicte. Preberi mi zgodbo!. 1. izd. Hlebce: Zala, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-17-0. [COBISS.SI-ID 288775936]

322. CLIMO, Liz. Rory the Dinosaur : me and my dad. 1st ed. New York; Boston: Little, Brown and Company, 2015. [30] str., ilustr. ISBN 978-0-316-26391-7. ISBN 0-316-26391-5. [COBISS.SI-ID 22661685]

323. DAYNES, Katie. The story of cars, (Usborne young reading, Series 2). London: Usborne, 2007. 64 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-4574-3. [COBISS.SI-ID 6096021]

324. DICKENS, Charles. Little Dorrit, (Usborne young reading, Series Three). London: Usborne Publishing, cop. 2010. 64 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-0679-9. [COBISS.SI-ID 22697778]

325. DICKINS, Rosie. Twelfth night, (Usborne young reading). London: Usborne Publishing, 2009. 64 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-6682-3. [COBISS.SI-ID 6098581]

326. DOWD, Siobhan. Cesta utehe. 1. izd. Hlebce: Zala, 2017. 282 str. ISBN 978-961-6994-20-0. [COBISS.SI-ID 289049600]

327. ERZNOŽNIK, Ajda. Tako zraste metulj. 1. natis. Kranj: Narava, 2017. 1 zgibanka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-6893-87-9. [COBISS.SI-ID 287297792]

328. FURLAN, Alja. Velika knjiga o siru. 1. natis. Branik: Margarana, umetnost obilja, 2016. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-94134-0-1. [COBISS.SI-ID 287458048]

329. Gasilci, (Koleščki). 1. izd. Radovljica: Didakta, cop. 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-261-451-5. [COBISS.SI-ID 286759424]

330. GIBBONS, Alan. Not Yeti. London: Orion Children's Books: Dolphin Paperback, 2006. 127 str., ilustr. ISBN 978-1-4072-3556-1. [COBISS.SI-ID 22671925]

331. The gingerbread man, (Usborne first reading, Level Three). London: Usborne Publishing, cop. 2006. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-3339-9. [COBISS.SI-ID 22672949]

332. GOMBAČ, Borut. Psiček iz megle. 1. izd. Maribor: Založba Obzorja, 2016. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-230-503-1. [COBISS.SI-ID 89144577]

333. GRANT, Jacob. Ptiček in kletvica. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-29-9. [COBISS.SI-ID 288590592]

334. GREEN, Sally. Pol zgubljeni : tretja knjiga trilogije Polovično življenje, (Trilogija Polovično življenje, knj. 3). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 305 str. ISBN 978-961-01-4047-4. [COBISS.SI-ID 288676864]

335. HUNT, Roderick. The pancake, (Read with Biff, Chip & Kipper, Level 1, First stories). Oxford: Oxford University Press, 2014. 20 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273652-9. [COBISS.SI-ID 22674485]

336. HUNT, Roderick. Up you go, (Read with Biff, Chip & Kipper, Level 1, First stories). 2nd printing. Oxford: Oxford University Press, 2011. 20 str., ilustr. ISBN 978-0-19-848640-4. [COBISS.SI-ID 22671669]

337. The Inch Prince, (Usborne first reading, Level Four). London: Usborne Publishing, cop. 2008. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-3378-8. [COBISS.SI-ID 22673205]

338. Indijske pravljice, (Zbirka Pravljice). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-72-3. [COBISS.SI-ID 288850688]

339. JELEN, Nina. Ženičke in strički za daljnimi grički. 1. izd. Zagorje ob Savi: Ocean, 2017. [15] str., ilustr. ISBN 978-961-93836-7-4. [COBISS.SI-ID 288420352]

340. JOGAN, Dunja. Srečkov kovček, (Zbirka Mušnica, 1). 1. izd. Hlebce: Zala, 2017. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-16-3. [COBISS.SI-ID 288647424]

341. JOYCE, Melanie. Čarobna skrinja za igrače. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3180-2. [COBISS.SI-ID 287191296]

342. JOYCE, Melanie. Nasmej me. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3181-9. [COBISS.SI-ID 287192576]

343. JUVANČIČ, Juan, GOLOB, Berta. Leopoldina : Bog pomaga ljudem po ljudeh. 1. izd. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-278-316-7. [COBISS.SI-ID 288599040]

344. KODRIČ FILIPIĆ, Neli. Povej mi po resnici, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 296 str. ISBN 978-961-01-4510-3. [COBISS.SI-ID 288180224]

345. KOREN, Majda. Skuhaj mi pravljico!, (Gugalnica). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6970-55-6. [COBISS.SI-ID 287673600]

346. KUEFLER, Joseph. Vladarja na igrišču. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [39] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-27-5. [COBISS.SI-ID 288532224]

347. LAŠTRO, Kata. Zeliščarica Kunigunda in rastline iz davnine, (Zelena nit). 1. natis. Kranj: Narava, 2017. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-6893-90-9. [COBISS.SI-ID 288297728]

348. MAJHEN, Zvezdana. Lisica išče vest. 1. izd. Maribor: Založba Obzorja, 2016. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-230-502-4. [COBISS.SI-ID 89088257]

349. OGRIZEK, Maša. Krasna zgodba : ampak zares krasna zgodba o kavi, krofih, doktorju Knjigci, Kodru Klobučniku in ostalih prebivalcih Krasnograda. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-272-216-6. [COBISS.SI-ID 284524032]

350. O'MALLEY, Bryan Lee. Scott Pilgrim. [Vol. 1, Scott Pilgrim's precious little life]. London: Fourth estate, 2010. [168] str., ilustr. ISBN 978-0-00-734047-7. [COBISS.SI-ID 7054131]

351. PLOHL, Igor. Pustolovščine v Prlekiji, (Zbirka Prijatelji na potepu). 1. izd. Maribor: Pivec, 2017. 161 str., zvd. ISBN 978-961-6968-87-4. [COBISS.SI-ID 90038529]

352. PODGORŠEK, Mojiceja. O dečku, ki je posvojil motor. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-21-3. [COBISS.SI-ID 286630912]

353. PREGL, Slavko. Poletje pod lastovičjim zvonikom. 1. izd. Dob: Miš, 2017. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-272-233-3. [COBISS.SI-ID 288075776]

354. RIDER, Cynthia. Floppy and the bone, (Read with Biff, Chip & Kipper, Level 3, First stories). 2nd printing. Oxford: Oxford University Press, 2011. 20 str., ilustr. ISBN 978-0-19-848650-3. [COBISS.SI-ID 22674229]

355. RIDER, Cynthia. Picnic time, (Read with Biff, Chip & Kipper, Level 2, First stories). Oxford: Oxford University Press, 2014. 20 str., ilustr. ISBN 978-0-19-273656-7. [COBISS.SI-ID 22673461]

356. SIMS, Lesley. The castle that Jack built, (Usborne first reading, Level 3). [English learner's ed.]. London: Usborne Publishing, 2007. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-6359-4. [COBISS.SI-ID 3450845]

357. SIVEC, Ivan. Neverjetne počitnice : sorry, road story, (Zbirka Srečna družina, knj. 15). 1. natis. V Ljubljani: Karantanija, 2016. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-275-160-9. [COBISS.SI-ID 287780096]

358. SLAPNIK, Janja. Kaj je najlepše. 1. izd. Domžale: Epistola, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-31-2. [COBISS.SI-ID 288591104]

359. Slepomišnice : antologija pesmi o otrokovih pravicah, (Zbirka Zvezdogled). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-59-4. [COBISS.SI-ID 288182528]

360. STANTON, Andy. Mr Gum in 'The Hound of Lamonic Bibber' : mini bumper book!. London: Egmont, 2011. 231 str., ilustr. ISBN 978-1-4052-6188-3. ISBN 1-4052-6188-9. [COBISS.SI-ID 22671157]

361. STEPANČIČ, Lucija. Arsenije!. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2017. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-272-237-1. [COBISS.SI-ID 288198400]

362. STUBELJ ARS, Mojca. My dog = Mon chien = Mi perro = Il mio cane = Mein Hund = Moj pes, (Mini poliglotini). 1. izd. Nova Gorica: Raziskave izobraževanje svetovanje dr. Mojca Stubelj Ars, 2016. [64] str., ilustr. ISBN 978-961-93775-5-0. [COBISS.SI-ID 284667392]

363. SVETINA, Peter. Sosed pod stropom, (Zbirka Čudaške prigode). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2016. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-61-7. [COBISS.SI-ID 288406272]

364. ŠKOBERNE, Biljana. Kralj z zlomljenim zobotrebcem. 1. izd. Tržič: Loreda, 2017. [41] str., ilustr. ISBN 978-961-94165-0-1. [COBISS.SI-ID 288649984]

365. Traktor Tom, (Koleščki). 1. izd. Radovljica: Didakta, cop. 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-261-452-2. [COBISS.SI-ID 286758912]

366. TRATNIK, Suzana. Tombola ali življenje!, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 253 str. ISBN 978-961-01-4540-0. [COBISS.SI-ID 289063168]

367. TWAIN, Mark. The prince and the pauper, (Usborne young reading). London: Usborne Publishing, 2008. 63 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-4568-2. [COBISS.SI-ID 6097557]

368. YAMADA, Kobi. Kaj storiš s problemom?. 1. natis. Ljubljana: BP, 2017. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-7001-03-7. [COBISS.SI-ID 288767232]

 


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


369. The accountant = Računovodja. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (122 min, 39 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2140479/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 22641202]

370. BERG, Amy J.. Janis : little girl blue = Janis Joplin : otožno dekle. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (99 min, 20 sek), č-b in barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3707114/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1112536926]

371. Blair witch = Čarovnica iz Blaira. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 89 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1540011/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 8735928]

372. The DUFF = Dežurni bajs. Ljubljana: Sedvex, 2017. 1 video DVD (97 min, 5 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1666801/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 13101854]

373. Eagle eye = Na muhi. Škofljica: Blitz, 2009. 1 video DVD (ca 113 min), barve, zvok (Dolby digital). http://www.imdb.com/title/tt1059786/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 11996730]

374. Efes be-yachasei enosh = Brez motivacije. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (96 min, 50 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3576084/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1112659806]

375. Florence Foster Jenkins : based on true events = Slavno neslavna Florence : po resničnih dogodkih. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (105 min, 45 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt4136084/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1112692318]

376. The Girl on the train = Dekle na vlaku. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (107 min, 10 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3631112/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1112596574]

377. Hacksaw ridge : a true story = Greben rešenih : resnična zgodba. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (133 min, 19 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2119532/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1112864094]
Nagrada: Oskar, 2017 (montaža, mešanje zvoka), BAFTA, 2017 (montaža)

378. Inferno. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (ca 117 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3062096/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 22539058]

379. Kollektivet = Komuna. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (107 min, 19 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3082854/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1112654686]
Nagrada: Berlin, 2016 (glavna igralka), Evropska filmska nagrada, 2016 (montaža)

380. L'instinct de mort. Part 1 = Državni sovražnik št. 1. Del 1. Škofljica: Blitz film & video distribution, cop. 2008. 1 video DVD (ca 109 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1259014/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1096146270]

381. The Magnificent seven = Sedem veličastnih. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (127 min, 22 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2404435/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1112608606]

382. Nine lives = Devet življenj. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (83 min, 9 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt4383594/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1112602462]

383. A Perfect day = Popoln dan. Ljubljana: Sedvex, 2017. 1 video DVD (101 min, 24 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3577624/?ref_=ttfc_fc_tt. [COBISS.SI-ID 13101086]

384. Shutter island = Zlovešči otok = Zatvoreno ostrvo. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (ca 132 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1130884/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1096830814]

385. Snowden. Ljubljana: Sedvex, 2017. 1 video DVD (133 min, 4 sek), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3774114/?ref_=ttfc_fc_tt. [COBISS.SI-ID 13100830]

386. Victoria. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (132 min, 53 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt4226388/?ref_=fn_al_tt_2. [COBISS.SI-ID 1112535646]
Nagrada: Berlin, 2015 (režiser, snemalec)

 


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


387. Divja brata Kratt. DVD 6, Mesto sokola = Wild Kratts, Falcon city. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (ca 44 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt1807859/. [COBISS.SI-ID 1112573790]

388. Divja brata Kratt. DVD 7, Koala Balon = Wild Kratts, Koala Balloon. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (ca 44 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt1807859/. [COBISS.SI-ID 1112574302]

389. Divja brata Kratt. DVD 8, Druženje s kenguruji = Wild Kratts, Kickin' it with the roos. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (ca 44 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt1807859/. [COBISS.SI-ID 1112574558]

390. Divja brata Kratt. DVD 9, Hitri gepard = Wild Kratts, Cheetah racer. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (ca 44 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt1807859/. [COBISS.SI-ID 1112574814]

391. Gremo mi po svoje 2. [Ljubljana]: Cinemania group, 2014, p 2013. 1 video DVD (87 min, 44 sek), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt2959352/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1105500766]

392. Gremo mi po svoje. Ljubljana: Cinemania group, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby digital). http://www.imdb.com/title/tt1630241/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1097941598]
Nagrada: Jurij Zrnec prejel nagrado občinstva Vesna za glavno moško vlogo

393. Sheep & wolves = Ovce in volkovi. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (81 min, 18 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt5846010/?ref_=fn_al_tt_2. [COBISS.SI-ID 1112489054]

394. Storks = Štorklje. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (ca 83 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt4624424/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 22560050]

395. CHAPMAN, Keith. Tačke na patrulji. DVD 1 : sezona 1 = Paw patrol. Zagreb: Net, 2016. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 13158686]

396. CHAPMAN, Keith. Tačke na patrulji. DVD 2 : sezona 1 = Paw patrol. Zagreb: Net, 2016. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt3121722/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 13220894]

397. CHAPMAN, Keith. Tačke na patrulji. DVD 3 : sezona 1 = Paw patrol. Zagreb: Net, 2016. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 13158942]

398. CHAPMAN, Keith. Tačke na patrulji. DVD 4 : sezona 1 = Paw patrol. Zagreb: Net, 2016. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt3121722/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 13221150]

399. Teenage mutant ninja turtles. [Sinja Gorica, Vrhnika]: Spectra International; [Ljubljana: Slovenske novice], 2006, p [2003], 2004. 1 video DVD (81 min, 17 sek), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0318913/?ref_=nv_sr_8. [COBISS.SI-ID 14444604]

400. Teenage mutant ninja turtles. [Sinja Gorica, Vrhnika]: Spectra International; [Ljubljana: Slovenske novice], 2006, p [2003], 2004. 1 video DVD (81 min, 36 sek), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0318913/?ref_=nv_sr_8. [COBISS.SI-ID 14444348]

401. Trolls = Troli. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1679335/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 22543666]

 


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


402. Avgust Pavel med Slovenci, Madžari in Avstrijci = August Pavel among the Slovenians, Hungarians and Austrians, (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 120). Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2017. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-286-008-0, doi: 10.18690/978-961-286-008-0. [COBISS.SI-ID 90397953]

403. BÉLANGER, Hélène. Marija od učlovečenja : žena, ki jo je treba še odkriti. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. 220 str. ISBN 978-961-265-162-6. [COBISS.SI-ID 287745536]

404. CLARK, Christopher M.. Mesečniki : kako je Evropa leta 1914 zabredla v vojno. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 637 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-282-188-3. [COBISS.SI-ID 287631104]

405. ŽUPANEK, Bernarda. Emona MM : urbanizacija prostora - nastanek mesta = urbanisation of space - beginning of a town. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2017. 268 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6509-54-1. [COBISS.SI-ID 288312832]

406. Recent developments in preventive archaeology in Europe : proceedings of the 22nd EAA Meeting in Vilnius, 2016. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts, 2016. 313 str., ilustr. ISBN 978-961-237-887-5. [COBISS.SI-ID 288286464]

407. FORREST, Alan I.. Napoleon. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 328 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-282-230-9. [COBISS.SI-ID 288466176]

408. FURLAN SEATON, Stasha. Vojna vse spremeni : kako sta mlada Slovenka in njen oče preživela drugo svetovno vojno; o njunem značaju in pogumu. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 399 str., [32] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-989-9. [COBISS.SI-ID 287825152]

409. HREN MEDVED, Alenka. Johann Gabriel Seidl : razstava. Celje: Osrednja knjižnica, 2017. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22569525]

410. KERŠIČ, Marta Milena, PIŠKURIĆ, Jelka. "Jaz vem, da sem Slovenka, jaz ljubim domovino!" : begunska pot družine Adamič iz Sodražice = "I know I am Slovenian, I love my homeland!" : refugee story of the Adamič family from Sodražica. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo: = Study Centre for National Reconciliation, 2016. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-93925-5-3. [COBISS.SI-ID 288148736]

411. NESTOROVIĆ, Aleksandra, PRELOŽNIK, Andrej. Gospodarji prehodov : Ptuj na prehodu iz bronaste v železno dobo. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2016. 20 str., ilustr. ISBN 978-961-6438-62-9. [COBISS.SI-ID 89272321]

412. Občina Sevnica. 1. izd. Sevnica: KŠTM, 2015. 367 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-92735-1-7. [COBISS.SI-ID 282208512]

413. PETROVIČ, Mihael. Maslo za kralja : še 75 znamenitih kočevskih in s Kočevsko povezanih osebnosti. 1.izd. Stare Žage: Zavod za ohranitev kulturne dediščine Mošnice - Moschnitze, 2016. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-93639-4-2. [COBISS.SI-ID 286249984]

414. POLOVIČ, Morana. Slovenija : slikoviti zemljepis. Zagreb: Turistička naklada, 2017. 60 str., ilustr. ISBN 978-953-350-025-6. [COBISS.SI-ID 289165312]

415. Prelomna leta : spomini na dogajanje med vojno 1941-1945, v povojnem času in v samostojni Sloveniji. Kamnik: Društvo Demos na Kamniškem, 2016. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-285-575-8. [COBISS.SI-ID 288080384]

416. SKOBERNE, Peter. Skriti biseri Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 282 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4282-9. [COBISS.SI-ID 288693248]

417. Slovenia in 20th century : the legacy of totalitarian regimes, (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 6). Ljubljana: Study Centre for National Reconciliation, 2016. 416 str., tabele, zvd. ISBN 978-961-93925-4-6. [COBISS.SI-ID 288126208]

418. PODBERSIČ, Renato, MAVER, Aleš, SÜČ, Dejan, LAMPRECHT, Gerald, KUZMIČ, Franc, GRUENFELDER, Anna-Maria, TOŠ, Marjan, HRIBERŠEK VUK, Nina. Slovenski Judje : zgodovina in holokavst V, [Razprave in članki]. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2016. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-94143-0-9. [COBISS.SI-ID 287967488]

419. MARKOČIČ, Anton, OBLAK, Frančiška, OBLJUBEK, Dora, PODOBNIK, Janez, PODVERŠIČ, Bruno, REYA, Oskar. Spišem eno povest : spomini in zapiski o prvi svetovni vojni v Brdih, (Berila, zv. 14). Nova Gorica: Goriški muzej, 2016. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-65-0. [COBISS.SI-ID 287594752]

420. TIRAN, Jernej. Kakovost bivalnega okolja v Ljubljani, (Georitem, 28). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 110 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-966-4. [COBISS.SI-ID 287273216]

421. V malem kraju, v mali ulici --- : Rogatec v spominih. Rogatec: Zavod za kulturo, turizem in razvoj, 2016. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-92156-2-3. [COBISS.SI-ID 286496512]

422. VELUŠČEK, Anton. Koliščarji z Velikega jezera = Die Pfahlbaubewohner vom Grossen See = I palafitticoli del Grande lago. Ig: Društvo Fran Govekar, 2015. [12] str., ilustr. ISBN 978-961-281-945-3. [COBISS.SI-ID 280786432]

423. ZAJŠEK, Boštjan. "Biti Nemec pomeni biti luteran." : iz življenja nemških evangeličanov na Slovenskem, s posebnim poudarkom na Mariboru in okolici (1862-1945), (Zbirka Studia historica Slovenica, 3). Maribor: Znanstvenoraziskovalni inštitut dr. Franca Kovačiča, 2010. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-92402-8-1. [COBISS.SI-ID 66502913]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam