skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

avgust 2020

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Vsebina


0 Splošno

1. CESTNIK, Bojan, FRÖHLICH, Hubert. Informatika za podjetnike. Ljubljana: GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2019. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-6347-72-3. [COBISS.SI-ID 303219456]
2. DIMOVSKA, Anamarija (avtor, fotograf), DIMITRIJEVIĆ, Sandra, JERAS DIMOVSKA, Irena. Nazaj k predmetu : konservatorsko-restavratorski stik s preteklostjo. Kranj: Gorenjski muzej, 2020. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-10-8. [COBISS.SI-ID 16742659]
3. KOCUVAN, Eva. Muzej za vsakogar : zapisi kustodinje : prvih dvajset let muzejske pedagogike v Narodnem muzeju Slovenije. Ljubljana: samozal., 2019. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-290-776-1. [COBISS.SI-ID 303789824]
4. KOROVKINA, Anastasia. Spoznam se na vse : pametna vprašanja : knjiga z zavihki. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-94971-6-6. [COBISS.SI-ID 304633600]
5. PLOJ, Bojan. Bionska umetna inteligenca : knjiga o napravah, ki se učijo in se samostojno odločajo, pri čemer lahko presežejo tudi človeštvo. 2. dopolnjena izd. Ptuj: Visoka šola, 2020. IV, 123 str., ilustr. ISBN 978-961-93992-2-4. http://vsp.scptuj.si/PDF/Bionska_umetna_inteligenca_Bojan_Ploj.pdf. [COBISS.SI-ID 96649473]


1 Filozofija. Psihologija.

6. FERENCZI, Sándor, PAP, Zoltan (prevajalec, urednik). Enfant terrible psihoanalize. 1. izd. Ljubljana: Sigmund Freud University Press, 2020. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-93861-5-6. [COBISS.SI-ID 20375299]
7. JOVANOVIĆ, Ksenija. V labirintu duševnosti : ujetosti, ki ovirajo človeka na njegovi življenjski poti. Ljubljana: Samopodoba, 2020. 128 str. ISBN 978-961-95030-0-3. [COBISS.SI-ID 18214659]
8. JUŽNIČ, Ljuba, KAFOL, Martina. 21 x korak v novo : telepatski sprehodi. Volčji Grad: Sfera; Ljubljana: Društvo za sožitje človeka, narave in prostora Vitaaa, 2020. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-94202-4-9. [COBISS.SI-ID 18190083]
9. Onkraj stiske : vodnik za duhovno prvo pomoč. 1. izd. Ljubljana: Svetopisemska družba Slovenije, 2020. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6726-79-5. [COBISS.SI-ID 16627715]
10. RAJOVIĆ, Ranko, VASIČIN, Ljubomir. Kako z igro spodbujati miselni razvoj otroka. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3574-6. [COBISS.SI-ID 22151939]
11. SALECL, Renata. Človek človeku virus. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 79 str. Zbirka Ergo. ISBN 978-961-01-5949-0. [COBISS.SI-ID 21090051]
12. SERNELJ, Tea. Konfucijanski preporod v tajvanski filozofiji : Xu Fuguan in njegova teorija kitajske estetike. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2020. 209 str. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-06-0337-5. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 18379523]
13. ŠKARJA, Petra (oseba, ki intervjuva), SKAZA, Tanja (intervjuvanec). Spremembe vredna : zate, draga dama. 1. izd. Velenje: Inštitut Skaza, 2019. 250 str., ilustr. ISBN 978-961-94788-0-6. [COBISS.SI-ID 301578496]
14. POŠTUVAN, Vita (urednik, avtor dodatnega besedila). Znanja, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja : izbrane teme za psihologe in njim sorodne poklice. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6832-81-6. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-17-6.pdf, DOI: 10.26493/978-961-6963-17-6. [COBISS.SI-ID 13992195]


3 Družbene vede.

15. TRŠKAN, Danijela, TRŠKAN, Danijela (urednik, recenzent), BEZJAK, Špela (urednik, recenzent). Archaeological heritage and education : an international perspective on history education. 1st ed. Ljubljana: Slovenian National Commission for UNESCO, 2020. 439 str., ilustr. ISBN 978-961-93589-8-6. http://oddelki.ff.uni-lj.si/zgodovin/DANIJELA/DIDAKTIKAZGODOVINE/_private/UNESCO2/Archaeologicalheritage.pdf. [COBISS.SI-ID 17303299]
16. BOBEK, Vito. Mednarodno poslovanje in financiranje. Ljubljana: GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2019. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-6347-68-6. [COBISS.SI-ID 302860544]
17. DOMANSKAYA, Ludmila. Spoznam se na poklice : pametna vprašanja : knjiga z zavihki. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-94971-7-3. [COBISS.SI-ID 304634112]
18. FERFILA, Bogomil. Kazahstan in Kirgizija. Ljubljana: Demat, 2020. 126 str., 256 str. pril. Zbirka Svet na dlani, knj. 53. ISBN 978-961-7045-22-2. [COBISS.SI-ID 21366787]
19. BAUM, Alenka, KOSI, Jelka (urednik), PLOŠINJAK KOKOL, Jelka (urednik), ROKAVEC, Darja (urednik), MERC FURMAN, Renata (urednik). Zbornik ob 150-letnici Gimnazije Ptuj. Ptuj: Gimnazija, 2019. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-6723-22-0. [COBISS.SI-ID 97147649]
20. GOLOB, Nataša, GERM, Tine (odgovorni urednik). Prvo stoletje oddelka za umetnostno zgodovino. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 387 str., ilustr. Zbirka Historia facultatis. ISBN 978-961-06-0333-7. [COBISS.SI-ID 16522243]
21. HARARI, Yuval Noah. 21 nasvetov za 21. stoletje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 358 str. ISBN 978-961-01-5469-3. [COBISS.SI-ID 301713920]
22. RUTAR, Dušan (avtor, urednik), KRALJ, Rok (avtor, fotograf), BOJC, Tomaž (avtor, fotograf), HARTMAN, Polonca (avtor, fotograf), ŠIMENC, Špela (avtor, fotograf), PRAZNIK, Irena, HAVLAS, Vojka (avtor, fotograf), BOŠNIK, Romana (avtor, fotograf). Hendikep, družbena pravičnost in enake možnosti. 1. izd. Kamnik: CIRIUS, 2020. 230 str., ilustr. ISBN 978-961-93866-9-9. [COBISS.SI-ID 16319747]
23. HORVAT, Jožek, DJURIĆ, Rajko. Eksodus Romov, Sintov in Kale. Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije: Romani Union, 2019. 64 str. ISBN 978-961-94058-6-4. [COBISS.SI-ID 96909825]
24. JÄGER, Nina Ana. Ne kričim. Ne molčim. Jaz se pogovarjam : praksa in teorija mediacije v šoli. Ljubljana: Pravna pisarna in mediacija, 2020. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-94936-0-1. [COBISS.SI-ID 303779840]
25. JOŠT LEŠER, Valentina. Osnove makroekonomije 1 : preverjanje in utrjevanje znanja : [zbirka nalog]. Ljubljana: Gea College - Fakulteta za podjetništvo, 2019. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-6347-70-9. [COBISS.SI-ID 302984192]
26. KRAJNČAN, Mitja (urednik). Kam z otroki? : Strokovni center Maribor - celostna obravnava otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih. Maribor: Strokovni center, 2019. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-94923-0-7. [COBISS.SI-ID 303560704]
27. KNIFIC, Bojan. Kolarska obrt in življenje v Kurnikovi hiši. 1. izd. Tržič: Tržiški muzej, 2019. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-92838-9-9. [COBISS.SI-ID 300828672]
28. PIRC MUSAR, Nataša, LEMUT-STRLE, Rosana, REMIC, Matjaž, DREV, Matjaž, MIŠIČ, Klemen, POLJŠAK, Alja, KRAIGHER MIŠIČ, Tina, ROSTOHAR, Ines, MEDVED, Katarina, VOGA, Monika, LUBARDA, Maja, TOMADUZ, Ula, EMERŠIČ POLIĆ, Katarina, KOVAČ, Polonca, ČEBULJ, Janez, PIRC MUSAR, Nataša (urednik, avtor dodatnega besedila). Komentar Splošne uredbe o varstvu podatkov. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2020. 1111 str., tabele. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-668-2. [COBISS.SI-ID 19586563]
29. Konvencija o podeljevanju evropskih patentov : (Evropska patentna konvencija) = Convention on the grant of European patents : (European patent convention). 1. [i. e. 2.] izd. Ljubljana: Ministrstvo za gospodarstvo, Urad RS za intelektualno lastnino, 2007. 207 str. ISBN 978-961-6083-11-9. [COBISS.SI-ID 236083456]
30. KRAMAR, Martin, CUGMAS, Alfonz. Vojaška didaktika. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Center vojaških šol, 2019. 232 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6600-85-9. http://dk.mors.si/IzpisGradiva.php?id=1106. [COBISS.SI-ID 302523136]
31. PAHOR, Rosana, UŠAJ HVALIČ, Tanja, VITEŽNIK-JELEN, Saša, KRACINA, Damijan, PAHOR, Rosana (urednik). Mreženje za podjetništvo. Priročnik za učitelje. Nova Gorica: Šolski center, 2020. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-93323-3-7. [COBISS.SI-ID 305051648]
32. HREN, Marko (urednik, avtor dodatnega besedila). Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja III. : zbornik prispevkov, predstavljenih na tretjem simpoziju v Kobaridu, 31. avgust in 1. september 2019. Notranje Gorice: Društvo Slovenski staroverci, 2020. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-94461-5-7. [COBISS.SI-ID 20926979]
33. PRGIĆ, Jani. Možganske igre za možganske pavze : učenje skozi gibanje. Zabukovica: samozal., 2020. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-94994-0-5. [COBISS.SI-ID 305111296]
34. PRGIĆ, Jani. Najboljše timske igre za vsako skupino. Griže: Svetovalno-izobraževalni center MI, 2020. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-92707-9-0. [COBISS.SI-ID 18466051]
35. PAVČNIK, Marijan (urednik), NOVAK, Aleš (urednik). Razlagalni pomen pravnih načel. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2020. 190 str. Razprave, 39. ISBN 978-961-268-068-8. [COBISS.SI-ID 17892867]
36. ŠTIBLAR, Franjo, GOTVAN, Lana K., MARINIČ, Primož, FATUR, Ana, ČERNIVEC, Katarina, POŽAR, Iva, PAPEŽ, Maja, MOLAN, Anže, ŠTEBLAJ, Nejc, LOZEJ, Lana, et al., GOTVAN, Lana K. (urednik), ŠTIBLAR, Franjo (urednik). The regulation of the European Union for non-EU member states, citizens, and companies. 1st ed. Ljubljana: Pravna fakulteta, Založba Pravne fakultete: = Faculty of Law, Faculty of Law Publishing, 2020. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-6447-94-2. [COBISS.SI-ID 304276224]
37. KHALIL, Marie Therese (urednik), VIDEMŠEK, Mateja (urednik), ŠUŠTARŠIČ, Ana (urednik), MEŠKO, Maja (urednik). Življenjski slog mladostnikov in odraslih : primer Slovenije in Libanona. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2020. 242 str., ilustr. ISBN 978-961-7095-01-2. [COBISS.SI-ID 304496640]


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

38. KONEČNÁ, Sabina, MARKOVÁ, Tereza. Kaj se zgodi, ko se spremeni vreme?. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-94906-5-5. [COBISS.SI-ID 304149504]
39. KOROVKINA, Anastasia. Spoznam se na naravo : pametna vprašanja : knjiga z zavihki. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-94971-5-9. [COBISS.SI-ID 304633344]
40. KRISTL, Anja (avtor, ilustrator, fotograf), MARKELJ, Jernej (avtor, ilustrator, fotograf), MAROLT, Gregor (avtor, ilustrator, fotograf). Zbirka nalog iz analizne kemije za študente Kemijskega inženirstva in Kemijske tehnologije. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2020. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-85-3. [COBISS.SI-ID 304443904]
41. MARINŠEK, Marjan, ZUPAN, Klementina, SKALAR, Tina. Navodila za vaje pri predmetu Mehanske operacije. 1. izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2020. V, 81 str., ilustr. ISBN 978-961-7078-10-7. [COBISS.SI-ID 304457216]
42. PAVLIN, Jerneja (avtor, fotograf), DEMŠAR, Irena, HRIBAR KOJC, Simona, MESOJEDEC, Dominika. Naravoslovje in tehnika 4. Učbenik za naravoslovje in tehniko v četrtem razredu osnovne šole. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4386-4. [COBISS.SI-ID 22550275]
43. TRONTELJ, Peter (avtor, ilustrator). Biologija 3 : evolucija in znanstveno raziskovanje : učbenik za biologijo v gimnazijah in srednjih strokovnih šolah. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5356-6. [COBISS.SI-ID 22351107]


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

44. BEN-BARAK, Idan. Aaa! V tebi je okostnjak!. 1. izd. Dob: Miš, 2020. [33] str., ilustr. ISBN 978-961-272-418-4. [COBISS.SI-ID 22100995]
45. KRAMAR, Peter (urednik), MIKLAVČIČ, Damijan (urednik). Book of the electroporation-based technologies and treatments. 1st ed. Ljubljana: Založba FE, cop. 2019. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-243-391-8. [COBISS.SI-ID 302311936]
46. KOŠNIK, Mitja (avtor, urednik), ZIDARN, Mihaela, GLAVNIK, Vesna, VESEL, Tina, AVČIN, Tadej, ROTAR-PAVLIČ, Danica, KOKALJ-KOKOT, Mateja, VAJD, Rajko, ZELINKA, Marko, JEREB, Matjaž, MEŽNAR, Miha, NOVAK-JANKOVIČ, Vesna, MUŠIČ, Polona, MARČUN, Robert (urednik). Dogovor o obravnavi anafilaksije = Consensus on management of anaphylaxis. Golnik [etc.]: Alergološka in imunološka sekcija SZD [etc.], 2015. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 31995865]
47. Epidemije. Ljubljana: Mladina časopisno podjetje, 2020. 96 str., ilustr. Mladina, Zgodovina, 2020, posebna izd. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 27165955]
48. GORŠEK, Tatjana. Skrivnosti vina : [mirno vino, peneče vino, posebno vino : (gradivo za srednješolce)]. Celje: Grafika Gracer, 2020. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-6992-84-8. [COBISS.SI-ID 20258307]
49. KALAN, Karolina. Gasilci, naš ponos. 1. izd. Domžale: Literis, 2019. 227 str., ilustr. ISBN 978-961-94745-1-8. [COBISS.SI-ID 300829696]
50. KUČER, Katja, BEJAKOVIČ, Katja, MURŠEC, Mojca (urednik). Premagovanje osamljenosti v starosti : priročnik za premagovanje osamljenosti in socialne izključenosti : simpozij za strokovne delavce v domovih za starejše, centrih za socialno delo in centrih za pomoč na domu, Maribor, 18. oktober 2018. Maribor: Univerzitetni klinični center, Oddelek za psihiatrijo, Enota za psihogeriatrijo, 2018. 114 str., tabele. ISBN 978-961-7039-14-6. [COBISS.SI-ID 95370241]
51. PAHOR, Rosana, UŠAJ HVALIČ, Tanja, VITEŽNIK-JELEN, Saša, KRACINA, Damijan, PAHOR, Rosana (urednik). Mreženje za podjetništvo. Učbenik za dijake. Nova Gorica: Šolski center, 2020. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-93323-5-1. [COBISS.SI-ID 305052928]
52. NEKREP, Mojca. Finance za podjetnike. Ljubljana: GEA College - Fakulteta za podjetništvo, 2019. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6347-67-9. [COBISS.SI-ID 302860288]
53. BURGER, Helena (urednik). Ostal sem brez noge, kaj pa zdaj? : priročnik za paciente in njihove svojce. [2. izd.]. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Oddelek za rehabilitacijo pacientov po amputaciji, 2020. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22389507]
54. PRIJATELJ, Nadja (avtor, ilustrator). Izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani prodajalni : učbenik za poučevanje v programu Farmacevtski tehnik. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2020. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-94987-0-5. [COBISS.SI-ID 304794880]
55. KAZI, Abdul Samad (urednik), GUMILAR, Vladimir (prevajalec, urednik). Regionalni gradbeni grozdi v akciji : strateško in akcijsko načrtovanje. Ljubljana: Slovenski gradbeni grozd - GIZ, 2010. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-92810-0-0. [COBISS.SI-ID 249779712]
56. ROŠ, Ana, SAJOVIC, Kaja (avtor, prevajalec). Sonce in dež. Ljubljana: Beletrina, 2020. 251 str., ilustr. ISBN 978-961-284-624-4. [COBISS.SI-ID 304724992]
57. FRAS, Zlatko (urednik). 23. sodobna interna medicina : strokovno srečanje, Ljubljana, Domus Medica, 17. junija 2020 : zbornik predavanj. V Ljubljani: Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, 2020. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-267-174-7. [COBISS.SI-ID 19141379]
58. STEPIŠNIK, Matjaž, KOŽAR LOGAR, Jasmina, PETROVIČ, Toni, GIACOMELLI, Marko, KORUN, Matjaž, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, ZORKO, Benjamin (urednik, avtor dodatnega besedila), GLAVIČ-CINDRO, Denis (urednik). Ugotavljanje stopnje radioaktivnosti v okolju zaradi nadzorovanih izpustov iz NEK. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2020. [VIII], 108 str., [2] zganj. zvd. pril., ilustr., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-264-186-3. [COBISS.SI-ID 304815104]
59. REPNIK, Urška (urednik). Zaupam si : vodnik za nosečnost, dojenje in starševstvo. Jarenina: Pod srcem, društvo za podporo dojenja in spodbujanje naravnega življenja, 2020. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0034-0. [COBISS.SI-ID 23069443]


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

60. BAUMAN, Gregor. Zaodrje. [Vol. 1], Samotni lov na pionirje in inovatorje pop-rocka. Brezovica pri Ljubljani: Grafični atelje Zenit, 2020. 498 str., ilustr. ISBN 978-961-94910-1-0. [COBISS.SI-ID 18712067]
61. BERLOT, Uršula (umetnik). Telesni razlom = Bodyfraction : Mestna galerija, Nova Gorica, 5.-24. 6. 2020. Nova Gorica: Kulturni dom, 2020. 22 str., ilustr. https://issuu.com/kulturnidomnovagorica/docs/ursula_berlot_katalog. [COBISS.SI-ID 19547395]
62. ALMASY, Karin (urednik), PFANDL, Heinrich (urednik), TROPPER, Eva (urednik). Bildspuren - Sprachspuren : Postkarten als Quellen zur Mehrsprachigkeit in der späten Habsburger Monarchie. Bielefeld: Transcript, 2020. 340 str., ilustr. Historie, Bd. 5. ISBN 978-3-8376-4998-7. [COBISS.SI-ID 24941827]
63. HVALA, Tea (urednik). City of women : reflecting 2019/2020. Ljubljana: Mesto žensk - društvo za promocijo žensk v kulturi: = City of Women - Association for the Promotion of Women in Culture, 2020. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-93888-4-6. [COBISS.SI-ID 305046528]
64. KLANČAR, Tilka (urednik), HODNIK, Tanja (urednik), ŽAGAR, Alenka (urednik). Dostopna Ljubljana. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Ljubljana - zdravo mesto, 2019. 123 str., ilustr. Ljubljana - zdravo mesto. [COBISS.SI-ID 17903619]
65. KIRBY, Carlton, BROUGHTON, Robbie. Magični zateg : svet kolesarstva po Carltonu Kirbyju. Preserje: Aktivni mediji, 2020. 303 str., [8] str. pril. ISBN 978-961-94999-0-0. [COBISS.SI-ID 13044995]
66. KLINC, Lora. Kilometer nič. 1. natis. Hoče: Ariom Leone, 2020. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0027-2. [COBISS.SI-ID 22589187]
67. DE MATTIO, Patrizio (urednik), ZANNIER, Sabrina (urednik, avtor dodatnega besedila). Maravee : 2019 : [XVIII edizione]. Object : oggetto e corpo fra idea e sensi in scena per Leonardo. [Majano: Associazione culturale Maravee, 2019]. 173 str., ilustr. ISBN 978-88-97377-37-5. [COBISS.SI-ID 21451523]
68. V-oglje : 2006-2020 : mednarodni simpozij umetniške keramike : Prešernova hiša v Kranju, 2.-25. avgust 2020. Kranj: Gorenjski muzej, 2020. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-11-5. [COBISS.SI-ID 20355075]
69. STEFANIJA, Leon (urednik), STANEVIČIUTE, Ruta (urednik). Microtonal music in Central and Eastern Europe : historical outlines and current practices. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = University Press, Faculty of Arts, 2020. 345 str., ilustr., note. Book series Glasba na Slovenskem po 1918. ISBN 978-961-06-0311-5. [COBISS.SI-ID 304666624]
70. NEMANIČ, Marija. Rudolf IV. Habsburški : odrska igra, kombinirana z animacijo. Novo mesto: Šolski center, 2019. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6496-61-2. [COBISS.SI-ID 299266304]
71. GRABAR, Nika, KAVČIČ, Lenka, KÜTÜKÇÜOĞLU, Burcu, OPAZO ORTIZ, Daniel, RICCHI, Daria, GRABAR, Nika (urednik), KAVČIČ, Lenka (urednik). Odprto : dialogi v sodobni arhitekturi = Open : dialogues in contemporary architecture. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo: Znanstvena založba Filozofske fakulteta: Afront, zavod za prostorsko inovativnost, 2019. 111 str., ilustr. Dialogi. ISBN 978-961-7032-20-8. [COBISS.SI-ID 302732544]
72. PAJEK, Maja (avtor, fotograf), VAJNGERL, Branka (avtor, ilustrator), ČUK, Ivan (avtor, fotograf), ŠIBANC, Karmen (avtor, fotograf, ilustrator), PAJEK, Maja (urednik), ŠIBANC, Karmen (urednik). Orodna telovadba (športna gimnastika) z ritmično izraznostjo 2 : univerzitetni učbenik z recenzijo. Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2020. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-80-5. [COBISS.SI-ID 303883520]
73. PAVLIČIČ, Srečko. Trstenjakova zapuščina : izbrane fotografije in priložnostni zapis o bogati umetniški zapuščini slikarja Anteja Trstenjaka v lasti občine Ljutomer : umetniku v spomin ob obletnicah rojstva in smrti 1894-1970. Ljutomer: Splošna knjižnica, [2019]. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21323523]
74. POGOREVC, Petra. Rac : biografski roman o življenju Radka Poliča. Ljubljana: Beletrina, 2020. 497 str., ilustr. ISBN 978-961-284-635-0. [COBISS.SI-ID 23813123]
75. BUČAN, Saša (avtor, avtor dodatnega besedila), RUDOLF, Saša (avtor, urednik), KOS, Mateja (avtor, avtor dodatnega besedila), KUMER, Marko (avtor, avtor dodatnega besedila), RADEJ, Irena, ŽBONTAR, Zora. Slovenska majolika = Slovenian majolika. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije; Kamnik: Medobčinski muzej, 2020. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-45-3. [COBISS.SI-ID 21422083]
76. ŠIRCA, Majda, VELISAVLJEVIĆ, Ivan, BOBIČ, Jurij, ČIŽMAN, Špela (urednik). Poklon Radku Poliču. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2020. [63] str., ilustr. ISBN 978-961-7013-11-5. [COBISS.SI-ID 19953155]
77. ŠOŠA, Ivica (avtor, fotograf). Izginjajoči svet : ohranimo naše morje. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2020. 19 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-44-6. [COBISS.SI-ID 303843840]
78. BERGANT RAKOČEVIĆ, Vesna (urednik). Šport in pravo. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo; Ljubljana: Pravna fakulteta: Društvo za športno pravo: Uradni list Republike Slovenije, 2020. XII, 400, XXX str. Lex localis. ISBN 978-961-6842-98-3. [COBISS.SI-ID 22185987]
79. TRŠAR, Drago (umetnik). Množice in figure : [Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, 9. julij-22. avgust 2020]. Kranj: Gorenjski muzej, 2020. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-12-2. [COBISS.SI-ID 21090819]
80. KRANJC, Darja (urednik, avtor dodatnega besedila). Veščina suhozidne gradnje, znanja in tehnike : Slovenija in Slovenci. Škocjan pri Divači: Park Škocjanske jame, 2020. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6490-53-5. [COBISS.SI-ID 304066816]
81. ČORAK, Nives (urednik), ŠUBIC, Barbara Viki (avtor dodatnega besedila, urednik). Vurnikova študentska nagrada za leto 2020. Ljubljana: Center arhitekture Slovenije, 2020. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-94440-2-3. [COBISS.SI-ID 14931971]
82. GOLOB, Nataša (urednik, avtor dodatnega besedila), VODOPIVEC, Jedert (urednik, avtor dodatnega besedila). Works of art on parchment and paper : interdisciplinary approaches. 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani: = Ljubljana University Press, Faculty of Arts: Arhiv Republike Slovenije: = The Archives of the Republic of Slovenia, 2019. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0272-9. DOI: 10.4312/9789610602743. [COBISS.SI-ID 302627584]


7-GP-odr Glasbeni posnetki za odrasle

83. Oto. Gornja Radgona: KUD Zrak: RP Video, 2020. 1 video DVD (110 min, 19 sek), barve, zvok. https://www.imdb.com/title/tt9469296/?ref_=fn_al_tt_2, https://bsf.si/sl/film/oto/. [COBISS.SI-ID 15084803]


7-GP-otr Glasbeni posnetki za otroke

84. Erazem in potepuh : [otroška nadaljevanka v petih delih]. Ponatis izd. iz leta 2004. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, [2020?]. 1 video DVD (ca. 170 min), č-b, zvok (mono). [COBISS.SI-ID 20400643]


80 Jezikoslovje.

85. BRYAN, Lara. Grammar & punctuation : with over 125 flaps to lift. London: Usborne, 2020. 1 kartonka (14 str.), ilustr. Usborne lift-the-flap. ISBN 978-1-4749-5065-7. [COBISS.SI-ID 24687875]
86. HOČEVAR GREGORIČ, Mateja, ČUDEN, Milena. Slovenščina 6. Učbenik za slovenščino - jezik v šestem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3959-1. [COBISS.SI-ID 22636803]
87. MARTI, Roland (urednik), POGNAN, Patrice (urednik), SCHLAMBERGER BREZAR, Mojca (urednik). Intercomprehensio Slavica. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0349-8. DOI: 10.4312/9789610603504. [COBISS.SI-ID 20772099]
88. KAVALIR, Monika, LIPOVŠEK, Frančiška. English morphology exercises. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 101 str. ISBN 978-961-06-0323-8. [COBISS.SI-ID 305122304]
89. REYNOLDS, Matthew. Prevajanje : zelo kratek uvod. Ljubljana: Krtina, 2020. 157 str., ilustr. Knjižna zbirka Kratka, 35. ISBN 978-961-260-130-0. ISSN 2536-2097. [COBISS.SI-ID 15735811]


82 Književnost.

90. ADICHIE, Chimamanda Ngozi. Draga Ijeawele, ili Feministički manifest u petnaest savjeta. Zagreb: V.B.Z., 2020. 127 str. Biblioteka Ambrozija, knj. 527. ISBN 978-953-52-0171-7. [COBISS.SI-ID 24594435]
91. BABAČIĆ, Esad. Veš, mašina, svoj dolg. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020. 220 str. ISBN 978-961-282-426-6. [COBISS.SI-ID 14100995]
92. BARR, Amelia E. Dekle iz Orkneyja. Šmarješke Toplice: Stella, 2020. 2 zv. (169; 154 str.), ilustr. ISBN 978-961-246-366-3, ISBN 978-961-246-367-0. [COBISS.SI-ID 21069059]
93. BEECKMAN, Ross. Zadnja ženska : kriminalni roman. Šmarješke Toplice: Stella, 2020. 2 zv. (143; 146 str.). ISBN 978-961-246-248-2, ISBN 978-961-246-278-9. [COBISS.SI-ID 13080323]
94. BEŇOVÁ, Jana. Café Hyena : načrt spremljanja. 1. natis. Medvode: Malinc, 2020. 153 str. ISBN 978-961-6886-75-8. [COBISS.SI-ID 304406528]
nagrada: European Union Prize for Literature, 2012
95. BERGER, Aleš. Breze : [40 poganjkov od marca do maja 2020]. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 93 str. Zbirka Ergo. ISBN 978-961-01-5960-5. [COBISS.SI-ID 21089283]
96. BURNSIDE, John. Izbrane pesmi. Ljubljana: Beletrina, 2020. 283 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-630-5. [COBISS.SI-ID 22503939]
97. CALDWELL, Christi. Stava nepridiprava. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2020. 418 str. ISBN 978-961-7076-65-3, ISBN 978-961-7076-66-0. [COBISS.SI-ID 19814147]
98. CASTILLO, Javier. Vse, kar se je zgodilo z Mirando Huff. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 340 str. ISBN 978-961-7106-22-0, ISBN 978-961-7106-23-7. [COBISS.SI-ID 19929347]
99. CAVALLI, Patrizia. Ti lepi dnevi : izbrane pesmi 1974-2006. Ljubljana: Beletrina, 2020. 163 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-631-2. [COBISS.SI-ID 22502403]
100. CESTNIK, Branko. Sonce Petovione : roman. 2. natis. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. 512 str. ISBN 978-961-278-471-3. [COBISS.SI-ID 17438979]
101. COBEN, Harlan. The woods. London: Orion Books, 2014. 442 str. ISBN 978-1-4091-5056-5. [COBISS.SI-ID 24077827]
102. CUMMINS, Jeanine. American dirt. London: Headline, Tinder Press, 2020. 459 str. ISBN 978-1-4722-6139-7, ISBN 978-1-4722-6141-0. [COBISS.SI-ID 24646403]
103. ČERIN, Boris. Posmrtno življenje : "hm?". Ljubljana: Quark, 2020. 256 str. Oni prihajajo iz vesolja, knj. 3, del 2. ISBN 978-961-94525-2-3. [COBISS.SI-ID 303667712]
104. ČOLIĆ, Velibor. Priročnik za izgnance : uspešno izgnanstvo v petintridesetih korakih. 1. natis. Novo mesto: Goga, 2020. 165 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-259-8. [COBISS.SI-ID 21615619]
105. DEKLEVA, Milan. Zaplešiva, Dante. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020. 173 str. ISBN 978-961-282-419-8. [COBISS.SI-ID 303734528]
106. DELANEY, J. P. Popolna žena. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 382 str. ISBN 978-961-00-4557-1, ISBN 978-961-00-4558-8. [COBISS.SI-ID 22157571]
107. DIAMOND, Lucy. An almost perfect holiday. London: Pan Books, 2020. 470 str. ISBN 978-1-5290-2698-6. [COBISS.SI-ID 24288515]
108. DIAMOND, Lucy. Something to tell you. London: Pan Books, 2019. 448 str. ISBN 978-1-5098-5112-6. [COBISS.SI-ID 24278531]
109. FINCH, Paul. Zalezovalci. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 439 str. ISBN 978-961-7106-24-4, ISBN 978-961-7106-25-1. [COBISS.SI-ID 19939843]
110. FITZEK, Sebastian. Darilo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 320 str. ISBN 978-961-00-4523-6, ISBN 978-961-00-4524-3. [COBISS.SI-ID 17348867]
111. FORCE, Marie. Poročni zvonovi na otoku Gansett. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 421 str. McCarthyjevi z otoka Gansett, knj. 11. ISBN 978-961-7106-20-6, ISBN 978-961-7106-21-3. [COBISS.SI-ID 19920643]
112. GILBERT, Elizabeth. City of girls. London [etc.]: Bloomsbury Publishing, 2020. 495 str. ISBN 978-1-4088-6706-8. [COBISS.SI-ID 24076291]
113. GROSSMAN, David. A horse walks into a bar. London: Vintage, 2017. 197 str. ISBN 978-1-784-70422-3. [COBISS.SI-ID 1113451102]
nagrada: Man Booker International Prize, 2017
114. HESS, Annette. Nemška hiša. 1. izd. Tržič: Učila international, 2020. 330 str. ISBN 978-961-00-4577-9, ISBN 978-961-00-4578-6. [COBISS.SI-ID 23658755]
115. HŮLOVÁ, Petra. Kratka zgodovina Gibanja. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020. 206 str. ISBN 978-961-282-406-8. [COBISS.SI-ID 17063939]
116. KOŽELJ, Kristian (urednik, avtor dodatnega besedila). In zemlja je vibrirala kakor živo telo : (antologija mlade celjske poezije). Celje: Gimnazija Celje - Center, 2020. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-93803-5-2. [COBISS.SI-ID 15401219]
117. KAGER, Sara (avtor, fotograf). Indigo. 1. ponatis. Radenci: [samozal.] S. Kager; Celje: Grafika Gracer, 2020. [153] str., ilustr. ISBN 978-961-290-812-6. [COBISS.SI-ID 304181504]
118. KOSMAČ, Ciril, KOGEJ KOSMAČ, Nanča (urednik), GOMBAČ, Andraž (avtor dodatnega besedila, urednik). Lovim pomladni veter. Ljubljana: Beletrina, 2020. 659 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-633-6. [COBISS.SI-ID 23802883]
119. LAMPRET, Srečko. Slovenski narod : sonetni venec sonetnih vencev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Vuzenica: Kulturno društvo, 2020. 243 str. ISBN 978-961-278-494-2. [COBISS.SI-ID 21197059]
120. LAPAJNE DEKLEVA, Tomaž. Zelo kratke zgodbe. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2020. 108 str. Frontier, Proza, 154. ISBN 978-961-6781-17-6. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 19683587]
121. LARSSON, Stieg. Dekle z zmajskim tatujem. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2020. 568 str. Milenium, [knj. 1]. ISBN 978-961-261-550-5, ISBN 978-961-261-547-5. [COBISS.SI-ID 20240387]
122. LARSSON, Stieg. Dekle, ki je dregnilo v osje gnezdo. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2020. 724 str. Milenium, [knj. 3]. ISBN 978-961-261-552-9, ISBN 978-961-261-549-9. [COBISS.SI-ID 20241667]
123. LARSSON, Stieg. Dekle, ki se je igralo z ognjem. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2020. 651 str. Milenium, [knj. 2]. ISBN 978-961-261-551-2, ISBN 978-961-261-548-2. [COBISS.SI-ID 20242947]
124. LEKŠE, Ana Anita. Bilo je, je in bo. Velenje: samozal., 2020. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-290-925-3. [COBISS.SI-ID 16571907]
125. MACKINTOSH, Clare. Nikoli nisi sama. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 399 str. ISBN 978-961-00-4575-5, ISBN 978-961-00-4576-2. [COBISS.SI-ID 23444483]
126. MIKULIĆ, Branislav. Ljudi putokazi : izabrane priče. Sarajevo: Dobra knjiga, 2020. 110 str., ilustr. ISBN 978-9958-27-539-5. [COBISS.SI-ID 39156486]
127. MILEK, Vesna. Ogledala. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2020. 303 str. Zbirka Odkrito. ISBN 978-961-7050-69-1. [COBISS.SI-ID 21094403]
128. MILLER, Holly. Videl sem te. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 416 str. ISBN 978-961-00-4553-3, ISBN 978-961-00-4554-0. [COBISS.SI-ID 22156803]
129. NOVIK, Naomi. Spinning silver. London: Pan Macmillan, Pan Books, 2019. 474 str. ISBN 978-1-5098-9904-3. [COBISS.SI-ID 24626691]
130. NOVIK, Naomi. Uprooted. London: Pan Books, 2016. 438 str. ISBN 978-1-4472-9414-6. [COBISS.SI-ID 23569923]
131. O'LEARY, Beth. The flat share. London: Quercus, 2020. 394, 28 str. ISBN 978-1-78747-441-3. [COBISS.SI-ID 4939163]
132. ORAČ, Simon. Ljubljena. Novo mesto: [samozal.] S. Orač, 2020. 173 str. ISBN 978-961-95038-0-5. [COBISS.SI-ID 19255811]
133. PFEIJFFER, Ilja Leonard. La superba. Zagreb: V.B.Z., 2019. 415 str. Biblioteka Na margini, knj. 7. ISBN 978-953-52-0199-1. [COBISS.SI-ID 24614147]
134. QUINN, Paula. Višavec se nikoli ne preda. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2020. 364 str. ISBN 978-961-7076-63-9, ISBN 978-961-7076-64-6. [COBISS.SI-ID 19808003]
135. SIMONITI, Veronika. Ivana pred morjem. 1. ponatis. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020. 173 str. ISBN 978-961-282-353-5. [COBISS.SI-ID 20656899]
nagrada: Kresnik, 2020
136. SVETINA, Ivo (avtor, avtor dodatnega besedila), RADONJIČ, Gregor (fotograf, avtor dodatnega besedila). Drevesa. 1. izd. Ljubljana: UMco, 2020. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-7050-70-7. [COBISS.SI-ID 21504515]
137. SWAIN, Heidi. The secret seaside escape. London [etc.]: Simon & Schuster, 2020. 423 str. ISBN 978-1-4711-8570-0. [COBISS.SI-ID 24102659]
138. ŠKARJA, Petra (avtor, ilustrator). Camino : od suženjstva do svobode. 3. izd. Mokronog: 5KA Izobraževanja, 2020. 396 str., ilustr. ISBN 978-961-93846-7-1. [COBISS.SI-ID 20141059]
139. TREVI, Emanuele. Nekaj zapisanega. Ljubljana: Beletrina, 2020. 267 str., ilustr. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-626-8. [COBISS.SI-ID 23812099]
140. TYCE, Harriet. Blood orange. London: Wildfire, 2019. 326 str. ISBN 978-1-4722-5274-6. [COBISS.SI-ID 18539523]
141. VOLČIČ, Barbara. Počeni okvirji : male erotične prigode. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2020. 90 str. ISBN 978-961-230-462-1. [COBISS.SI-ID 17783811]
142. WARD, Penelope. Romanca za eno poletje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 304 str. ISBN 978-961-00-4491-8, ISBN 978-961-00-4492-5. [COBISS.SI-ID 304860160]
143. ZAJC, Dane, KATONA, Jerneja (urednik, avtor dodatnega besedila), ŠTEGER, Aleš (urednik). V besedah. Ljubljana: Beletrina, 2020. 463 str., ilustr., avtorj. sl. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-632-9. [COBISS.SI-ID 23879427]


82-93 Mladinska književnost.

144. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Ballet lesson. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37854-0. [COBISS.SI-ID 25284099]
145. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Bicycle race. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37855-7. [COBISS.SI-ID 25286147]
146. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. The childrenʹs fête. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37833-5. [COBISS.SI-ID 25191171]
147. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Cold winter day. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37856-4. [COBISS.SI-ID 25287683]
148. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Daddy Pig's lost keys. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37809-0. [COBISS.SI-ID 25214979]
149. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Daddy Pig's office. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37810-6. [COBISS.SI-ID 25215235]
150. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Daddy Pig's old chair. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37794-9. [COBISS.SI-ID 25204995]
151. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Dentist trip. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37787-1. [COBISS.SI-ID 25196547]
152. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. The fancy dress party. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37839-7. [COBISS.SI-ID 25272579]
153. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Fun at the fair. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37804-5. [COBISS.SI-ID 25211139]
154. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Garden games. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37857-1. [COBISS.SI-ID 25299971]
155. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. George and the noisy baby. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37811-3. [COBISS.SI-ID 25193475]
156. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. George catches a cold. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37812-0. [COBISS.SI-ID 25215747]
157. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. George's balloon. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37813-7. [COBISS.SI-ID 25216259]
158. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. George's first day at playgroup. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37805-2. [COBISS.SI-ID 25211651]
159. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. George's new dinosaur. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37814-4. [COBISS.SI-ID 25216771]
160. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Grampy rabbit in space. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37815-1. [COBISS.SI-ID 25191939]
161. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Horsey twinkle toes. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37836-6. [COBISS.SI-ID 25266179]
162. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Miss Rabbit's day off. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37816-8. [COBISS.SI-ID 25217283]
163. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Mr Fox's shop. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37840-3. [COBISS.SI-ID 25274371]
164. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Nature trail. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37793-2. [COBISS.SI-ID 25201667]
165. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. The naughty tortoise. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37841-0. [COBISS.SI-ID 25275651]
166. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. New shoes. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37858-8. [COBISS.SI-ID 25300739]
167. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Pedro's pirate treasure. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37843-4. [COBISS.SI-ID 25277187]
168. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa goes boating. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37817-5. [COBISS.SI-ID 25217795]
169. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa goes camping. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37818-2. [COBISS.SI-ID 25218563]
170. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa goes on holiday. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37819-9. [COBISS.SI-ID 25219331]
171. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa goes skiing. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37822-9. [COBISS.SI-ID 25219843]
172. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa goes swimming. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37800-7. [COBISS.SI-ID 25208323]
173. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa meets the queen. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37823-6. [COBISS.SI-ID 25186051]
174. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa Pig's family computer. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37803-8. [COBISS.SI-ID 25210627]
175. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa plays basketball. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37825-0. [COBISS.SI-ID 25187331]
176. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa plays football. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37807-6. [COBISS.SI-ID 25212163]
177. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa's circus. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37828-1. [COBISS.SI-ID 25220355]
178. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa's first glasses. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37829-8. [COBISS.SI-ID 25245443]
179. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa's first sleepover. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37808-3. [COBISS.SI-ID 25213699]
180. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa's new neighbours. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37830-4. [COBISS.SI-ID 25247747]
181. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Peppa's sandpit. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37831-1. [COBISS.SI-ID 25248515]
182. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. The rainbow. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37844-1. [COBISS.SI-ID 25278723]
183. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Recycling fun!. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37795-6. [COBISS.SI-ID 25206275]
184. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. School bus trip. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37798-7. [COBISS.SI-ID 25182723]
185. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Sports day. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37799-4. [COBISS.SI-ID 25207555]
186. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Stars. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37834-2. [COBISS.SI-ID 25259267]
187. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. The story of prince George. [London]: Ladybird Books, 2018. [24] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37832-8. [COBISS.SI-ID 25257219]
188. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Tiny creatures. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37802-1. [COBISS.SI-ID 25208835]
189. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. Tooth fairy. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37835-9. [COBISS.SI-ID 25262851]
190. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. The toy cupboard. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37837-3. [COBISS.SI-ID 25269251]
191. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. The train ride. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37846-5. [COBISS.SI-ID 25279235]
192. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. A trip to the moon. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37838-0. [COBISS.SI-ID 25189123]
193. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig. The wishing well. [London]: Ladybird Books, 2018. [23] str., ilustr. The ultimate Peppa Pig collection. ISBN 978-0-241-37859-5, ISBN 978-0-241-37853-3. [COBISS.SI-ID 25281539]
194. CROSSAN, Sarah. Eno. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 457 str. Zbirka Odisej. ISBN 978-961-01-5782-3. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=7815. [COBISS.SI-ID 21701123]
195. DOLENC, Mate. Kako dolg je čas. 2. natis. Ljubljana: Beletrina, 2020. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-284-540-7. [COBISS.SI-ID 23929603]
196. HUDSON, Katy (avtor, ilustrator). Zimski dremež. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-7106-10-7. [COBISS.SI-ID 305173504]
197. HUDSON, Katy (avtor, ilustrator). Zlati želod. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-7106-09-1. [COBISS.SI-ID 305172480]
198. KINNEY, Jeff (avtor, ilustrator). Carska pustolovščina Nejca Svetka. Izola: Grlica, 2020. 217 str., ilustr. Dnevnik prijaznega mulca. ISBN 978-961-244-339-9, ISBN 978-961-244-340-5. [COBISS.SI-ID 19085827]
199. KOBROWSKY. Neža in Anže čistita nebo. Ljubljana: Mundilfari, zavod za kulturne in umetniške dejavnosti, 2020. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93811-4-4. [COBISS.SI-ID 16096259]
200. KOŠIR, Manca, GODINA KOŠIR, Ladeja. Skuštranke : srčnice male za otroke različno stare. 1. natis. Ljubljana: Buča, 2020. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-6704-94-6. [COBISS.SI-ID 17054979]
201. LAGERCRANTZ, Rose. Moje srce skače od sreče. 1. natis. Hlebce: Zala, 2020. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-70-5. [COBISS.SI-ID 17211907]
202. LÜFTNER, Kai. Za vedno. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-01-5958-2. [COBISS.SI-ID 20690435]
203. LYSTAD, Mina. Luzerka. 1. izd. Dob: Miš, 2020. 184 str. Zbirka Z(o)renja. ISBN 978-961-272-420-7. [COBISS.SI-ID 22899459]
204. MATIČ, Lucija. Iglek : kako se je vse sploh začelo. Zapotok: samozal., 2020. [29] str., ilustr., fotogr. Zbirka Iglek, del 1. ISBN 978-961-290-722-8. [COBISS.SI-ID 303160064]
205. MILČINSKI, Jana. Zgodba o levu. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. [15] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 464. ISBN 978-961-01-5790-8. [COBISS.SI-ID 19102979]
206. OMEJEC, Irena. Skrivnostna dežela Shangri-La. Ljubljana: samozal., 2020. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-290-895-9. [COBISS.SI-ID 13745411]
207. PAVČEK, Tone. Marko na belem konju jaše. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. [15] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 465. ISBN 978-961-01-5791-5. [COBISS.SI-ID 20657411]
208. PODGORŠEK, Mojiceja. Kakšen je strah?. 1. izd. Domžale: Epistola, 2020. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-7082-20-3. [COBISS.SI-ID 304083712]
209. PREGL, Slavko. O fantu, ki je lepo pozdravljal. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. [19] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5806-6. [COBISS.SI-ID 20658691]
210. RUSSELL, Rachel Renée, RUSSELL, Nikki, RUSSELL, Erin. Zguba : dnevnik : zgodbe ne ravno srečne zapeljivke. Ljubljana: Grlica, 2020. II, 341 str., ilustr. Zguba dnevnik, 6. ISBN 978-961-244-341-2, ISBN 978-961-244-342-9. [COBISS.SI-ID 20929795]
211. SAMSON, Gideon. Dnevi na otoku. 1. izd. Dob: Miš, 2020. 199 str. Zbirka Z(o)renja. ISBN 978-961-272-422-1. [COBISS.SI-ID 23719939]
212. ŠELJ, Milan. Kosmatice. 1. izd. Hlebce: Zala, 2020. [25] str., ilustr. Zbirka Mušnica. ISBN 978-961-6994-72-9. [COBISS.SI-ID 22985987]
213. ŠERGON, Polona. Žrebiček junak in čarobni korak. 1. izd. Domžale: Epistola, 2020. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-7082-31-9. [COBISS.SI-ID 22783747]
214. TELLEGEN, Toon. Jež in samotni občutek. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5808-0. [COBISS.SI-ID 21473795]
215. THAXTER, Celia. Dogodivščine male miške. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. [15] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 463. ISBN 978-961-01-5957-5. [COBISS.SI-ID 19104771]
216. Vozila : poglej in poišči!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-4402-4. [COBISS.SI-ID 303897600]
217. Vse najboljše za te!. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5293-4. [COBISS.SI-ID 304194560]
218. WALLIAMS, David. Vsi ti brezupno obupni učitelji. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5760-1. [COBISS.SI-ID 303972096]
219. Živali : poglej in poišči!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-4403-1. [COBISS.SI-ID 303897856]


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

220. WELFONDER, Sue-Ellen. Višavec v skušnjavi. Ljubljana: Triskelion, 2020. 346 str. Zbirka MacKenziejevi z Višavja, knj. 7. ISBN 978-961-94469-9-7. [COBISS.SI-ID 19922947]


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

221. BAUSOVAC, Maja, KRAJŠEK, Jure (avtor, ilustrator). Municipium Claudium Celeia. Celje: Pokrajinski muzej: = The Celje Regional Museum, 2020. 119 str., ilustr. Celeia antiqua, 2. ISBN 978-961-6411-41-7. [COBISS.SI-ID 17263107]
222. DI DUCA, Marc. Russia. 5th ed. [Siebnen]: Apa Digital; [London]: Apa Publications, 2020. 312 str., ilustr., zvd. Insight guides. ISBN 978-183-905-024-4. [COBISS.SI-ID 24683779]
223. DOLINAR, Ivan. Liboje od davnih do današnjih dni. Žalec: Medobčinska splošna knjižnica: Zavod za kulturo, šport in turizem; Celje: Grafika Gracer, 2020. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-91494-6-1. [COBISS.SI-ID 19746307]
224. GOSS, Rob, MANSFIELD, Stephen. Japan. 7th ed. [Siebnen]: Apa Digital; [London]: Apa Publications, 2020. 400 str., ilustr., zvd. Insight guides. ISBN 978-183-905-098-5. [COBISS.SI-ID 24678915]
225. HÉNKOVÁ, Ludmila. Kako so bila zgrajena čudesa antičnega sveta. 1. natis. Domžale: Epistola, 2020. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-7082-29-6. [COBISS.SI-ID 304966912]
226. HOFFMAN, Linda. Indonesia. 8th ed. [Siebnen]: Apa Digital; [London]: Apa Publications, 2020. 408 str., ilustr., zvd. Insight guides. ISBN 978-178-919-377-0. [COBISS.SI-ID 24674051]
227. KAFOL, Martina, MERMOLJA, Ace. Narodni dom : Trst 1904-1920 : spominske poti Slovencev v Trstu. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2020. 79 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-262-5. [COBISS.SI-ID 20446723]
228. MOŽINA, Jože. Slovenski razkol : okupacija, revolucija in začetki protirevolucionarnega upora : [znanstvena monografija]. 4. ponatis. Ljubljana: Medijske in raziskovalne storitve, J. Možina; Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba; v Celovcu: Mohorjeva družba; Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2020. 621 str., ilustr. ISBN 978-961-94857-0-5, ISBN 978-961-278-468-3, ISBN 978-3-7086-1082-5, ISBN 978-88-96632-84-0. [COBISS.SI-ID 22771715]
229. ŠIROK, Kaja, JURJAVČIČ, Katarina (avtor, urednik), GUŠTIN, Damijan, VRANIČAR, Ivo, DURJAVA, Iztok, KOMELJ, Miklavž, KOKALJ KOČEVAR, Monika (avtor, urednik). The camera at war : World War II photographs in collections of the National Museum of Contemporary History. Ljubljana: National Museum of Contemporary History, 2020. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-6665-59-9. [COBISS.SI-ID 13788675]
230. PIRJEVEC, Jože. Partizani. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020. 864 str., [80] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-282-410-5. [COBISS.SI-ID 21064963]
231. Praznik Mestne občine Celje : 11. april 2020. Celje: Mestna občina, 2020. 33 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 19600643]
232. MARUŠIČ, Branko (urednik). Primorski duhovnik Edvard Ferjančič - Taras (1898-1957) : gradivo s srečanja ob stodvajsetletnici rojstva, Vipolže, 6. oktober 2019. Nova Gorica: Območno ZB za vrednote NOB; Dobrovo: Krajevni odbor ZB za vrednote NOB; Medana: Krajevni odbor ZB za vrednote NOB; Kojsko: Krajevni odbor ZB za vrednote NOB; Dobrovo: Občina Brda, 2020. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6681-68-1. [COBISS.SI-ID 19548675]
233. ROSS, Zoë, LONGLEY, Norm. Scotland. 8th ed. [Siebnen]: Apa Digital; [London]: Apa Publications, 2020. 336 str., ilustr., zvd. Insight guides. ISBN 978-178-919-373-2. [COBISS.SI-ID 24685571]
234. SINOŽIĆ, Vedran. Resnična Troja. Novigrad: samozal.; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2020. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-246-302-1, ISBN 978-961-246-304-5. [COBISS.SI-ID 20246787]
235. STRITAR, Andrej (urednik, kartograf). Slovenska Istra, Kras in okolica : Slavnik, Dragonja, Kraški rob, Trnovski gozd, Čaven, Sabotin, Sveta gora, Brkini, Vremščica : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = Wanderkarte = planinarska karta = turistická mapa. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2020. 1 zvd., dvostransko, barve. Planinska založba, št. 514. [COBISS.SI-ID 25917699]
236. STADDON, Jackie, WESTON, Hilary, REEVES, Joanna. England. 5th ed. [Siebnen]: Apa Digital; [London]: Apa Publications, 2020. 391 str., ilustr., zvd. Insight guides. ISBN 978-178-919-177-6. [COBISS.SI-ID 24672259]
237. TROTT, Victoria. The Netherlands. 6th ed. [Siebnen]: Apa Digital; [London]: Apa Publications, 2020. 336 str., ilustr., zvd. Insight guides. ISBN 978-178-919-843-0. [COBISS.SI-ID 24681219]
238. VALVASOR, Janez Vajkard. Opus insignium armorumque = Das Grosse Wappenbuch = Velika grbovna knjiga = Great armorial : (1687-1688). 1. naklada. Ljubljana: Založba dežela Kranjska, 2020. 909 str., ilustr. ISBN 978-961-95012-0-7, ISBN 978-961-95012-1-4. [COBISS.SI-ID 16116739]
239. WEISS, Janez. Viniška republika : stoletnica upora. Črnomelj: Mestna muzejska zbirka, RIC Bela krajina; Vinica: Krajevna skupnost, 2019. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-93773-2-1. [COBISS.SI-ID 299667200]
240. WILLIAMS, Lizzie, FRANQUET, Sylvie, BRADLEY, Chris. Egypt. 7th ed. [Siebnen]: Apa Digital; [London]: Apa Publications, 2020. 336 str., ilustr., zvd. Insight guides. ISBN 978-178-919-893-5. [COBISS.SI-ID 24664323]
241. ZGLINICKI, Maciej, HAYWARD, Agnieszka. Poland. 4th ed. [Siebnen]: Apa Digital; [London]: Apa Publications, 2019. 400 str., ilustr., zvd. Insight guides. ISBN 978-178-671-988-1. [COBISS.SI-ID 24683011]
242. BRODNIK, Vilma, ANTOLIČIČ, Gregor, BABIČ, Dragica, FRANTAR, Špela. Zgodovina 3 : dolgo 19. stoletje. Učbenik za zgodovino v 3. letniku gimnazij. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 319 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-5578-2. [COBISS.SI-ID 22912259]
243. SEMLIČ RAJH, Zdenka (urednik, prevajalec). Zbornik recenziranih prispevkov = Peer-rewieved proceedings book. Maribor: AMEU - ECM, Alma Mater Press, 2020. 309 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-57-3. [COBISS.SI-ID 98375169]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 4. 11. 2020

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam