skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

december 2022

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
 

Vsebina

 

 


 

0 Splošno

1. ŠAFARIČ, Aleš (urednik, avtor dodatnega besedila). Zbiramo, raziskujemo, obujamo : športna dediščina in Muzej športa : razstavni katalog = Collecting, researching, reviving : sports heritage and the Sports Museum : exhibition catalogue. Ljubljana: Slovenski šolski muzej: = Slovenian School Museum, 2022. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6764-18-6. [COBISS.SI-ID 125371139]
2. VIDRAJZ, Mateja. Moja abeceda. Trzin: samozal., 2022. [51] str., ilustr. ISBN 978-961-07-1334-0. [COBISS.SI-ID 126925315]

 


 

1 Filozofija. Psihologija.

3. BATISTIČ-ZOREC, Marcela. Teorije v razvojni psihologiji. 3. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. 108 str. ISBN 978-961-253-164-5. [COBISS.SI-ID 128707843]
4. ČERNELIČ, Bogomila. Brez zadrege o čustvih : priročnik za starše. Koper: Ognjišče založniška dejavnost; Škofljica: Inštitut Integrum, 2022. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-263-292-2. [COBISS.SI-ID 129932547]
5. DEVILLE, Alice. Knjiga sončevih znamenj : astrološke napovedi za leto 2023 : ljubezen, denar, uspeh. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2022. 478 str., ilustr. ISBN 978-961-7115-39-0. [COBISS.SI-ID 130219523]
6. FARRIMOND, Stuart. Znanost o življenju : 219 razlogov, da razmislite o svoji vsakdanji rutini. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-7172-97-3. [COBISS.SI-ID 118159107]
7. GOFF, Bob. Sanjajte drzno. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 259 str. ISBN 978-961-278-626-7. [COBISS.SI-ID 128277763]
8. JEGLIČ, Tjaša Dorelay. Izvorno kanaliziranje za svet 2023 : leto odnosov. 1. izd. Kamnik: A dotik, 2022. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-07-1292-3. [COBISS.SI-ID 122427651]
9. MANDL, Karmen. Moje supermoči odločanja in zaupanja vase 2 : aktivnosti in vaje za otroke, ki želijo postati umirjeni, samozavestni in srečni. 1. natis. Pernica: Anksio, 2022. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-95388-4-5. [COBISS.SI-ID 128476931]
10. MURPHY, Joseph. Zaživi srečno : kako udejanjiti svojo pravico do sreče?. Ljubljana: Cangura, Aero Print, 2022. 74 str. ISBN 978-961-95539-4-7. [COBISS.SI-ID 126767619]
11. PEKOLJ, Simona. Živeti svoje vrednote. Ljubljana: Cangura, Aero Print, 2022. 153 str. ISBN 978-961-95539-3-0. [COBISS.SI-ID 125579523]
12. REGOVEC, Matjaž. Cogito coniunctionis : štiri razsežnosti človeške zaznave, delovanja in stvarjenja. Ljubljana: Hermes IPAL, 2022. 388 str. Zbirka Antropodiceja. ISBN 978-961-6967-44-0. [COBISS.SI-ID 127411459]
13. THALER, Richard H., SUNSTEIN, Cass R. Dregljaj : izboljšanje odločitev o zdravju, blaginji in sreči : dokončna izdaja. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2022. 453 str., ilustr. Zbirka Angažirano. ISBN 978-961-7136-44-9. [COBISS.SI-ID 115971587]
14. WINKLER DROLE, Aleksandra. Akaški zapisi : mojstrstvo duše : postani mojster svojega življenja, zaživi iz duše. Ljubljana: Om Garden - inštitut, 2022. 315 str., ilustr. ISBN 978-961-96056-0-8. [COBISS.SI-ID 129773315]

 


 

2 Verstvo. Bogoslovje.

15. ATTEMS, Karel Mihael, VOLČJAK, Jure (urednik, avtor). Vizitacijski zapisniki kranjskih arhidiakonatov goriške nadškofije 1752-1757 = Atti delle visite pastorali negli arcidiaconati della Carniola della arcidiocesi di Gorizia 1752-1757 = Die Berichte der Pastoralvisitationen in den Archidiakonaten in Krain der Erzdiözese Görz 1752–1757. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2022. 800 str., ilustr. Vizitacijski zapisniki goriškega nadškofa Karla Mihaela grofa Attemsa 1752–1774, zv. 5. ISBN 978-961-6638-41-8. [COBISS.SI-ID 124667651]
16. BEGAN, Vlado. Papež: oče laži in morilec od vsega začetka? : papež: kje je tvoj brat Abel?. 1. izd. Šmarje pri Jelšah: samozal. V. Began, 2022. 337 str. ISBN 978-961-95476-3-2. [COBISS.SI-ID 127993091]
17. FÉLIGONDE, Claire de. Mama moli : ker si to zasluži! : in ker molitev potrebuje vsa njena družina. 1. izd. Ljubljana: Emanuel, 2022. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-7019-28-5. [COBISS.SI-ID 122484483]
18. FRANCISCUS ASSISIENSIS. Preprosta molitev. Ljubljana: Družina, 2022. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-04-0927-4. [COBISS.SI-ID 115813379]
19. GRESS, Carrie, MERING, Noelle. Teologija doma : odkrivanje večnega v vsakdanjem. Ljubljana: Družina, 2022. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0953-3. [COBISS.SI-ID 128027907]
20. GRUDINA, Walter (avtor, urednik). Zgodbe iz svetega pisma. Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva: Pastirček, 2022. 2 zv. ([47], [63] str.), ilustr. Pastirčkova knjižnica, 26-27. ISBN 979-12-80793-04-1, ISBN 979-12-80793-05-8. [COBISS.SI-ID 116368899]
21. MOSEBACH, Martin. 21 : popotovanje v deželo koptskih mučencev. Ljubljana: Družina, 2022. 222 str., porterti. ISBN 978-961-04-0922-9. [COBISS.SI-ID 113549571]
22. STRLE, Anton, PIRŠ, Andrej (urednik). Povsod Boga. Ljubljana: Novi svet, 2022. 100 str. Zbirka 100 strani, 23. ISBN 978-961-6878-93-7. [COBISS.SI-ID 119160835]
23. WHITE, Ellen Gould Harmon. Veliki boj med Kristusom in Satanom : končna zmaga dobrega. Ponatis. Škofljica: Društvo Sedmi dan, 2021. 512 str. ISBN 978-961-94262-3-4. [COBISS.SI-ID 79660035]

 


 

3 Družbene vede.

24. BAJT, Veronika. Etnična diskriminacija : strategije raziskovanja in merjenja. 1. izd. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2022. X, 165 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6455-99-2. [COBISS.SI-ID 118732547]
financer: ARRS, Raziskovalni program, P5-0413, SI, Enakost in človekove pravice v dobi globalnega vladovanja
25. CRNOJEVIĆ, Amir (urednik). Dolgotrajna oskrba v Mestni občini Ljubljana : izhodišča za implementacijo novega zakona : [strokovna monografija]. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, 2022. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-95692-2-1. [COBISS.SI-ID 128910851]
26. EMAN, Katja. Ekološka kriminaliteta in ekološka kriminologija : praktikum. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-286-651-8. DOI: 10.18690/um.fvv.3.2022. [COBISS.SI-ID 124896771]
27. ERČULJ, Vanja, ŠULC, Ajda. Gremo, statistika!. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2022. II, 118 str., ilustr. ISBN 978-961-286-652-5. DOI: 10.18690/um.fvv.4.2022. [COBISS.SI-ID 125721603]
28. REPOVŽ, Grega (urednik). Evropa ob koncu 2. svetovne vojne. Ljubljana: Mladina časopisno podjetje, 2022. 80 str., ilustr. Mladina, Zgodovina, 2022, posebna št. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 135201027]
29. FERFILA, Bogomil (avtor, fotograf). Grčija. Ljubljana: Demat, 2022. 166 str., 312 str. ilustr. pril. Zbirka Svet na dlani, knj. 76. ISBN 978-961-7045-47-5. [COBISS.SI-ID 125825795]
30. FRIBERG, Daniel. Vrnitev resnične desnice : priročnik za pravo opozicijo. Ljubljana: Nova obzorja, 2022. 79 str. Identitarni pogledi. ISBN 978-961-6942-94-2. [COBISS.SI-ID 120551683]
31. HORVAT, Kaja. Dobrodošli v prilagojenem programu osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom : predstavitev prilagojenega programa devetletne osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom. Žalec: II. osnovna šola, 2022. 20 f., ilustr. ISBN 978-961-96005-0-4. [COBISS.SI-ID 126608387]
32. Kitajski miti in legende. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2022. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-272-581-5. [COBISS.SI-ID 122967043]
33. LAJEVEC, Maja, ŽGAJNAR, Elizabeta. Izvršba. Knj. 3, Delo in stroški izvršitelja : priročnik za uporabnika : komentar Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, komentar Pravilnika o tarifi za plačilo dela izvršiteljev in o povračilu stroškov v zvezi z njihovim delom. 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-Lex, 2022. 197 str., tabela. E-paket. ISBN 978-961-7137-09-5. [COBISS.SI-ID 124810755]
34. MIKLAVČIČ, Milena. Ogenj, rit in kače niso za igrače. Del 4, Poglejte, moji ljudje prihajajo!. Žiri: Jutri 2052, 2022. 398 str. ISBN 978-961-94864-5-0. [COBISS.SI-ID 128687107]
35. MOŽINA, Tanja (avtor, urednik), KLEMENČIČ, Sonja, RADOVAN, Marko, OREŠNIK CUNJA, Jasmina (urednik). Izobraževanje odraslih na daljavo, kombinirano in hibridno izobraževanje : kazalniki, standardi in merila kakovosti. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2022. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-7116-33-5. [COBISS.SI-ID 124802563]
36. BREČKO, Natalija (urednik), ŠKET, Branko (urednik), BOSNAR, Darinka (urednik). 20 let Višje strokovne šole Šolskega centra Šentjur. Šentjur: Šolski center, 2022. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-6622-29-5. [COBISS.SI-ID 125578243]
37. ŠTEH, Dragica. Dobra beseda je kot med : pregovori, reki in modre misli o čebelah, čebelarjih in čebelarstvu. Brdo pri Lukovici: Čebelarska zveza Slovenije, 2022. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-6516-89-1. [COBISS.SI-ID 127426051]
38. TURK, Boštjan J., HRIBAR, Barbara. Gradbeno pravo : povzetek novosti, obrazci, z vprašanji in odgovori ter prerezom zakonodaje. Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2022. 149 str., portreta avtorj. Zbirka Pravo za državljana. ISBN 978-961-7074-22-2. [COBISS.SI-ID 126360835]
39. TURK, Boštjan J., HRIBAR, Barbara. Odpiramo vrata tujine : kako poslovati, študirati, kaj kupiti in kaj obiskati? : (Italija, Nemčija, Francija, Portugalska, Islandija). Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2022. 133 str., tabele, avtorj. sl. Zbirka Pravo za državljana. ISBN 978-961-7074-23-9. [COBISS.SI-ID 126361347]
40. TURK, Boštjan J., HRIBAR, Barbara. Pogodba o dosmrtnem preživljanju : s prerezom zakonodaje in s primeri iz sodne prakse. Ljubljana: Inštitut za civilno in gospodarsko pravo - zavod, 2022. 143 str., portreta avtorj. Zbirka Pravo za državljana. ISBN 978-961-7074-21-5. [COBISS.SI-ID 126196739]
41. KOCBEK, Marijan, BRATINA, Borut, ODAR, Marjan, PLAVŠAK, Nina, PODGORELEC, Peter, PRELIČ, Saša, PROSTOR, Jerneja, KOCBEK, Marijan (urednik). Veliki komentar Zakona o gospodarskih družbah. Knj. 4, Komentar novel ZGD-1I, ZGD-1J in ZGD-1K. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2023 [i. e. 2022]. 879 str., tabeli. Zbirka Nova slovenska zakonodaja. ISBN 978-961-247-505-5. [COBISS.SI-ID 127585283]

 


 

5 Matematika. Prirodoslovne vede.

42. ČOTAR, Danijel. Ptičje kvatre 2. Gorica: Goriška Mohorjeva družba; [Celje]: Celjska Mohorjeva družba, 2022. 235 str., ilustr. ISBN 979-12-80793-08-9. [COBISS.SI-ID 124386307]
43. KEBE KRHIN, Neva. Matzapiski : za gimnazije & maturo : rešene naloge & teorija. Dopolnjena izd. Novo mesto: samozal., 2022. 783 str., ilustr. ISBN 978-961-95258-2-1. [COBISS.SI-ID 124724739]
44. BUKOVEC, Nataša, CERC KOROŠEC, Romana, GOLOBIČ, Amalija, LAH, Nina, TRATAR-PIRC, Elizabeta. Osnove kemijskega računanja : zbirka nalog. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2022. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-28-0. [COBISS.SI-ID 122566403]
45. REŠČIČ, Jurij, URBIČ, Tomaž. Uporaba numeričnih metod v kemiji - praktikum : [univerzitetni učbenik]. 1 izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2022. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-7078-31-2. [COBISS.SI-ID 122814979]

 


 

6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

46. AVGUŠTIN, Mark (avtor, fotograf). Sladkosneda kulinarika : zbirka receptov za diabetike in tiste z zdravim življenjskim slogom. 1. natis. Kamnik: [samozal.] M. Avguštin, 2020. 117 str., fotogr. ISBN 978-961-07-0180-4. [COBISS.SI-ID 32453379]
47. GRUDEN, Nika (urednik). Baby book.si : od nosečnosti do 1. leta : priročnik 2022/23. Ljubljana: Mogenas, 2022. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-94464-4-7. [COBISS.SI-ID 110495747]
48. BAŠIĆ-HRVATIN, Sandra, PETKOVIĆ, Brankica. Značilnosti v propagando usmerjenih medijskih sistemov : za demokratizacijo javne sfere, proti normalizaciji propagande in sovraštva. 1. izd. Ljubljana: Mirovni inštitut, 2022. 47 str. ISBN 978-961-96019-1-4. [COBISS.SI-ID 127512835]
49. BIZJAK, Helena. Zdravje je v naših rokah in nogah. Ljubljana: samozal. H. A. Bizjak, 2022. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-90347-1-2. [COBISS.SI-ID 124595971]
50. BOGATAJ, Janez (avtor, fotograf). Praznična omizja. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2022. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-7163-14-8. [COBISS.SI-ID 114149635]
51. BREZNIK, Peter, BOC, Borut. Dober voznik bom : [interaktivni priročnik] : prometni vodnik za vso družino, lahko nam reši življenje!. 3. dopolnjena izd. Maribor: Primotehna, 2022. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-94207-3-7. [COBISS.SI-ID 125686531]
52. DINIL, Paul. Ajurveda v vsakdanjem življenju. Celje: Zavod Jnana Bhakti Prada Trust, 2022. 65 str., tabele. ISBN 978-961-94768-8-8. [COBISS.SI-ID 127968771]
53. FEKONJA, Simona. Uporaba čebeljih pridelkov pri zdravljenju : mnenja in izkušnje čebelarjev. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. XI, 97 str., ilustr. Zbirka Znanstvena monografija, 030. ISBN 978-961-7150-90-2. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 115992067]
54. FLAKER, Vito. Moč skupine. V Ljubljani: Založba Univerze, 2022. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-297-015-4. [COBISS.SI-ID 126491651]
55. GIOAHIN, Erika. Rastlinski nadomestki mleka, jogurta, namazov in sirov. 1. natis. Trebelno: BP, 2022. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-7001-37-2. [COBISS.SI-ID 127524099]
56. FRAS, Zlatko (urednik), KOŠNIK, Mitja (urednik). Izbrana poglavja iz interne medicine : [univerzitetni učbenik]. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino: Slovensko zdravniško društvo, 2022. 385 str., ilustr. ISBN 978-961-267-225-6. [COBISS.SI-ID 127365891]
57. JANŠA, Anton. Antona Janshaja zessarskiga zhębęllarja. Popolnoma podvuzhenje sa vsse zhebellarje ... Faksimile po izvodu NUK 10295. Žalec: Medobčinska splošna knjižnica; Celje: Grafika Gracer, 2022. 200 str., [7] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-91494-8-5. [COBISS.SI-ID 118727427]
58. KENNY, Rose Anne. Odporni proti staranju : nova znanstvena dognanja za daljše in bolj zdravo življenje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 333 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5316-3, ISBN 978-961-00-5317-0. [COBISS.SI-ID 128557059]
59. KOMAN, Mojca. Zajtrk z Mojco : 60 receptov za iskriv začetek dneva. Ljubljana: Družina, 2022. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0951-9. [COBISS.SI-ID 126196483]
60. KONČAREVIČ, Darja. Vsi za mizo : recepti in ideje za sproščena druženja. 1. natis. Ljubljana: samozal., 2022. 377 str., ilustr. ISBN 978-961-95989-0-0. [COBISS.SI-ID 126224387]
61. LONČAR, Sanja (avtor, fotograf), KRANJEC, Suzana (avtor, fotograf). Samooskrbna shramba : kako iz pridelanega dobiti največ. [(Del 1)]. Ljubljana: Jasno in glasno, 2022. 235 str., ilustr. Preverjene naravne rešitve za življenje in preživetje. ISBN 978-961-94664-7-6. [COBISS.SI-ID 127663107]
62. IHAN, Alojz (urednik), MÜLLER-PREMRU, Manica (urednik), SEME, Katja (urednik), MATOS, Tadeja (urednik). Medicinska bakteriologija z mikologijo in parazitologijo. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Katedra za mikrobiologijo in imunologijo, 2020. 423 str., ilustr. ISBN 978-961-95091-0-4. [COBISS.SI-ID 26586883]
63. ČEH, Tatjana (urednik), KAPUN, Stanko (urednik). 30. mednarodno znanstveno posvetovanje o prehrani domačih živali [tudi] Zadravčevi-Erjavčevi dnevi 2022, Murska Sobota, 17. in 18. november 2022 : zbornik izvlečkov predavanj = 30th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals [being] Zadravec-Erjavec Days 2022, Murska Sobota, 17th and 18th November 2022 : abstracts of the proceedings. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2022. 56 str. ISBN 978-961-94540-6-0. [COBISS.SI-ID 128519939]
64. MIVŠEK, Pija Marija (ilustrator), ARKO, Andraž. Pri nas doma. 2, O jajcih, torti in nožu. Škofljica: Inštitut Integrum; [Koper]: Ognjišče založniška dejavnost, 2022. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-95608-5-3. [COBISS.SI-ID 128911619]
65. MOSLEY, Michael. Brez muk v spanje : kako se res dobro naspati s programom Fast Asleep. Preserje: Aktivni mediji, 2022. 313 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-96038-0-2. [COBISS.SI-ID 128914691]
66. KETIŠ GLAŽAR, Sara (urednik). Osnove predelave mleka na kmetiji. Ptuj: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2021. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-91422-4-0. [COBISS.SI-ID 82881795]
67. PANFILOVA, Tatiana, PETERNELJ, Aleš. Ukrajinska kuhinja. Ljubljana: Alfa gravitas, 2022. [87] str., ilustr. ISBN 978-961-07-1350-0. [COBISS.SI-ID 128204291]
68. JENČIČ, Katja. Pristno italijansko : jedi italijanskih dežel. Ljubljana: Dedal, 2022. 112 str., ilustr. Posebna izdaja revije Dober tek. ISBN 978-961-6612-79-1. ISSN 1581-9299. [COBISS.SI-ID 128086787]
69. RASPOR, Andrej. Projektni menedžment. 1. izd. Dolga Poljana: Perfectus, Svetovanje in izobraževanje, 2022. XII, 276 str., ilustr. Zbirka Znanstvene monografije, Menedžment. ISBN 978-961-95856-4-1. [COBISS.SI-ID 125492483]
70. SCRUTON, Roger. Pijem, torej sem : filozofov vinski vodič. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2022. 231 str. ISBN 978-961-04-0934-2. [COBISS.SI-ID 117821187]
71. ODER, Karla (urednik, fotograf). Sijaj jekla : 400 let jeklarstva v Mežiški dolini : napredek, krožno gospodarstvo, posluh za okolje = Shining steel : 400 years of steel working in the Meža Valley : progress, a circular economy, taking care of the environment. Ravne na Koroškem: Koroški pokrajinski muzej, 2021. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-6346-31-3. [COBISS.SI-ID 90386435]
72. SULIČ, Karin, FLAKUS, Barbara, OJSTERŠEK, Nejc, KASTELEC, David, MILOVANOVIĆ, Vladimir. Skupaj za večjo konkurenčnost : kompetenčni centri za razvoj kadrov KOC 3.0. 1. izd. Ljubljana: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije, 2022. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-96046-0-1. [COBISS.SI-ID 129175555]
73. GOBEC, Katja (urednik). Sodobni izzivi v prehranski verigi : mednarodna konferenca : zbornik izvlečkov = Contemporary Challenges in the Food Supply Chain : international conference : book of abstracts : Šentjur, 26. in 27. januar 2022. Šentjur: Šolski center, 2022. V, 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6622-26-4. [COBISS.SI-ID 101085955]
74. GOBEC, Katja (urednik). Sodobni izzivi v prehranski verigi : mednarodna konferenca : zbornik konference = Contemporary Challenges in the Food Supply Chain : international conference : conference proceedings : Šentjur, 26. in 27. januar 2022. Šentjur: Šolski center, 2022. IV, 503 str., ilustr. ISBN 978-961-6622-25-7. https://sc-s.si/joomla/images/ZBORNIK_prispevkov_SODOBNI_IZZIVI_V_PREHRANSKI_VERIGI.pdf. [COBISS.SI-ID 101084419]
75. Spodbujeni s pandemijo v digitalno preobrazbo zdravstva : strokovno srečanje MI'2021 : v Termah Zreče in na daljavo, 4. in 5. november 2021 : zbornik povzetkov. [Ljubljana: SDMI, 2021]. 43 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 83899907]
76. ŠORN, Urška. So cepiva prava izbira? : 15 vprašanj in odgovorov o cepljenju otrok. 1. izd. Radenci: samozal.; [Celje]: Grafika Gracer; Tržič: distribucija Avrora AS, 2022. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-07-1214-5. [COBISS.SI-ID 116759555]
77. ŠUMER, Anita. Umetnost krašenja kruha. Del 1, Šabloniranje, slikanje, posipi, zarezovanje, lepotičenje, kombiniranje vseh tehnik. 1. natis. Slovenj Gradec: Drožomanija - Sourdoughmania, 2021. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-94911-3-3. [COBISS.SI-ID 83115267]
78. FRAS, Zlatko (urednik), KOŠNIK, Mitja (urednik). 64. Tavčarjevi dnevi : zbornik 2022. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino: Slovensko zdravniško društvo, 2022. 254 str., ilustr. ISBN 978-961-267-224-9. https://tavcarjevi.si/wp-content/uploads/2022/11/64TD_zbornik_2022_press.pdf. [COBISS.SI-ID 127363843]
79. ŠTAMPAR, Franci (avtor, fotograf), HUDINA, Metka (avtor, urednik, fotograf), JAKOPIČ, Jerneja (avtor, fotograf), VEBERIČ, Robert (avtor, fotograf), LEŠNIK, Mario (avtor, fotograf). Trajnostna pridelava jabolk sorte "Bonita". Ljubljana: Biotehniška Fakulteta, Oddelek za agronomijo, Katedra za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo, 2022. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6275-57-6. https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalni-projekti/131/bonita%2C-nova-odporna-klubska-sorta-jabolk-v-sloveniji--od-pridelave-do-trzenja. [COBISS.SI-ID 125069571]
80. BERNIK, Janez, BURGAR, Janko, CUZAK, Gregor, DOŠENOVIĆ BONČA, Petra, DROBNIČ, Matej, DROLJC, Anže, MARUŠIČ, Dorjan, PREVOLNIK RUPEL, Valentina, SIMČIČ, Biserka, PREVOLNIK RUPEL, Valentina (urednik). Usmeritve za uvedbo na vrednosti temelječe zdravstvene obravnave v Sloveniji. Ljubljana: Zdravniška zbornica Slovenije, 2022. 79 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6185-35-6. [COBISS.SI-ID 123509251]
81. ŽAN, Metka, BOJKOVSKI, Danijela. Ark kmetije in Ark središča v Sloveniji. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, 2021. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-6204-77-4. [COBISS.SI-ID 54929923]
82. ŽGAJNAR GOTVAJN, Andreja, KALČÍKOVÁ, Gabriela, ZAGORC-KONČAN, Jana. Procesi v tehnologijah varstva okolja : navodila za praktikum. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2022. 58 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-72-3. [COBISS.SI-ID 126402819]

 


 

7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

83. ČRČINOVIČ-KROFIČ, Vlasta (avtor, ilustrator). Slika pred besedo – slikarkin pogled na knjižno opremo. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. VII, 110 str., ilustr. Zbirka Znanstvena monografija, 029. ISBN 978-961-7150-73-5. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 120639491]
84. DOBRAJC, Tina (umetnik). Sove niso kar se zdijo = Owls are not what they seem : [razstava = exhibition : Galerija Miklova hiša, Škrabčev trg 21, 1310 Ribnica (10. 2. 2022–14. 4. 2022)]. 1. izd. Ribnica: Javni zavod Rokodelski center Ribnica - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost, 2022. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-7142-01-3. [COBISS.SI-ID 98003971]
85. KOREN-BOŽIČEK, Milena. Umetniška zbirka Galerije Velenje : 20. in 21. stoletje, stalna postavitev : prenovljena stalna postavitev = Velenje Gallery Art Collection : 20th and 21st century, permanent installation : the renovated permanent exhibition. Velenje: Festival Velenje - Galerija: = the Velenje Festival - Velenje Gallery, 2022. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-95940-1-8. [COBISS.SI-ID 127912707]
86. GALLO, Ana. Umetniške uganke : preizkusi svoje možgančke in razvozlaj 25 umetniških ugank. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2022. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-7163-13-1. [COBISS.SI-ID 112390659]
87. GRLIĆ, Rajko. Še ne povedane zgodbe : režiserjeve beležke o izgnanstvu, družini in filmu. Ljubljana: Slovenska kinoteka, 2022. 390 str., ilustr. Zbirka Kinotečni zvezki, 56. ISBN 978-961-7013-23-8. [COBISS.SI-ID 120845827]
88. JUVANEC, Borut (avtor, fotograf), JUVANEC, Maj (fotograf, urednik). Pastirska arhitektura Slovenije in Evrope = Transhumance architecture of Slovenia and Europe. 1. izd. Ljubljana: i2: Institut za razvoj vernakularne arhitekture: Slovenska akademija znanosti in umetnosti; [Bled]: Javni zavod Triglavski narodni park, 2022. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-7038-24-8. [COBISS.SI-ID 130044675]
89. GROŠELJ, Branka (urednik, ilustrator), CANKAR, Petra (urednik, ilustrator). Klekljarski priročnik 2. Žiri: Osnovna šola, Čipkarska šola, 2022. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-96006-0-3. [COBISS.SI-ID 126575619]
90. KRIŽNAR, Naško (umetnik). Branje prostora : Mestna galerija Nova Gorica, 23. 9.-21. 10. 2022. Nova Gorica: Kulturni dom, 2022. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 124209411]
91. LORENČAK, Milan (umetnik), MUHOVIČ, Jožef (avtor dodatnega besedila, urednik), TACOL, Alenka (urednik), TACOL, Boštjan (urednik). Milan Lorenčak : ob stoletnici slikarjevega rojstva = on the centennial of the painter's birth. Celje: Muzej novejše zgodovine, 2022. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6339-61-2. [COBISS.SI-ID 126930179]
92. KENE, Franc (urednik). Mnoga leta --- : pesmarica ob 25. letnici Pevcev iz Globokega. 1. izd. Globoko: Kulturno društvo, 2022. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 125509123]
93. PRINČIČ, Mateja. Ankaranski polotok : pohodniški vodnik. 1. izd. Ankaran: Občina: = Comune di Ancarano, 2022. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-96002-0-7. [COBISS.SI-ID 126456579]
94. UDUČ, Andrej (urednik). Speculum artium 2022 : festival novomedijske kulture : Delavski dom Trbovlje. Trbovlje: Delavski dom, 2022. 35 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 130276099]
95. BALKOVEC DEBEVEC, Marjetka (urednik). Šport skozi čas : zbornik znanstvenih in strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2022. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-6331-71-5. [COBISS.SI-ID 123548163]

 


 

80 Jezikoslovje.

96. Moj albanski slikovni slovar. 1. izd. Dob: Miš, 2022. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-272-585-3. [COBISS.SI-ID 124204291]
97. Moj bosanski slikovni slovar. 1. izd. Dob: Miš, 2022. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-272-583-9. [COBISS.SI-ID 124203779]
98. Moj makedonski slikovni slovar. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2022. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-272-582-2. [COBISS.SI-ID 123902723]
99. Moj ukrajinski slikovni slovar. 1. izd. Dob: Miš, 2022. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-272-584-6. [COBISS.SI-ID 124204035]
100. TIVADAR, Hotimir (avtor, pripovedovalec), SEDAR, Klaudija, SMEJ NOVAK, Valentina, PANKER, Suzana (avtor, pripovedovalec), HAJDINJAK, Maja, BENKO, Irma, BRUNEC, Jože, FARIČ, Marjan, KUMIN HORVAT, Mojca, NOVAK, Leon (avtor, pripovedovalec), ŠTEINER, Alojz, ŠTUMPF, Peter (avtor, pripovedovalec), LUTAR IVANC, Aleksandra (urednik). Prekmurščina, kinč predragi : živa prekmurska kulturna dediščina v zvoku in pisavi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 111 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-6450-0. [COBISS.SI-ID 126296835]
101. ŠTEPIC, Lilijana. Ali je angleščina v 2. letniku srednje šole res tako težka? : priročnik za angleški jezik za dijake 2. letnika srednje šole : razlaga slovničnih pravil v slovenskem jeziku, vaje za boljše razumevanje snovi 2. letnika štiriletnih srednješolskih izobraževalnih programov. 2. dopolnjena in spremenjena izd. Višnja Gora: Korekt plus, 2019. 326 str., ilustr. ISBN 978-961-91633-1-3. [COBISS.SI-ID 297577216]
102. ŽUNEC, Metod. Spregledana slovenščina : izvorno ozadje slovenskega besedotvorja. Ljubljana: Jutro, 2022. 630 str., ilustr. ISBN 978-961-7024-19-7. [COBISS.SI-ID 126314499]

 


 

82 Književnost.

103. ARIETTA. Goreča duša. Deskle: samozal. Arietta, 2022. 283 str. ISBN 978-961-07-1236-7. [COBISS.SI-ID 118016259]
104. ARMANINI, Ivana. Bots : based on the true stories = po resničnih zgodbah. Ljubljana: Kulturni center "Danilo Kiš": Komikaze, 2021. [47] str., ilustr. ISBN 978-961-93945-9-5. [COBISS.SI-ID 74588419]
105. BABŠEK, Andraž. Junak. 1. natis. Maribor: Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2022. 262 str. Zbirka Frontier, Proza, 200. ISBN 978-961-7186-19-2. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 128455427]
106. BARTZ, Andrea. Nikoli nisva bili tu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 349 str. ISBN 978-961-00-5312-5, ISBN 978-961-00-5313-2. [COBISS.SI-ID 127571459]
107. BAST, Eva-Maria. Kraljica : Elizabeta II. - mlada kraljica, ki je postala legenda. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 302 str. ISBN 978-961-00-5322-4, ISBN 978-961-00-5323-1. [COBISS.SI-ID 128908035]
108. BEVC, Melita. Če pride kdaj jutri - ljubila te bom : nekaj najlepših ljubezenskih izpovedi. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2022. 85 str., ilustr. Zbirka Spančica. ISBN 978-961-278-628-1. [COBISS.SI-ID 128967427]
109. BREZIGAR, Bojan. Srečanja : --- doma in po svetu, o svobodi, identiteti, manjšinah. Trst: ZTT: = EST, 2022. 135 str. ISBN 978-88-7174-306-6. [COBISS.SI-ID 127593731]
110. CELEC, Violeta. Tihi šepet njenih korakov. Pekel: Zavod Volosov hram, 2022. 182 str. Knjižna zbirka Udrihač. ISBN 978-961-7182-23-1. [COBISS.SI-ID 128946435]
111. COGNETTI, Paolo. Nikoli na vrh : himalajsko potovanje. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2023. 129 str., ilustr. Zbirka S terena. ISBN 978-961-7136-55-5. [COBISS.SI-ID 126022403]
112. COWLEY HELLER, Miranda. Papirnata palača. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 400 str. ISBN 978-961-00-5310-1, ISBN 978-961-00-5311-8. [COBISS.SI-ID 127602947]
113. ČERNELČ, Simon. Modus operandi. 1. natis. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2022. 117 str., ilustr. Zbirka Frontier, Dramatika, 192. ISBN 978-961-7118-98-8. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 117478915]
114. ČRČINOVIČ-KROFIČ, Vlasta. Kava in krof. 1. natis. Maribor: Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2022. 91 str., ilustr. Zbirka Frontier, Proza, 24. ISBN 978-961-7186-17-8. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 128258819]
115. DEFOE, Daniel. Dnevnik kužnega leta. Novo mesto: Goga, 2022. 343 str., tabele. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-362-5. [COBISS.SI-ID 127597827]
116. KLEMEN, Matej (prireditelj, urednik), LOJK, Magda (prireditelj, urednik), LUTAR, Mateja (urednik). Desetnica ; Povodni mož ; Lepa Vida : po ljudskih pesmih in delih Franceta Prešerna ter Frana Milčinskega. 2. natis. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 43 str., ilustr. Zbirka Slovenščina po korakih. ISBN 978-961-7128-93-2. ISSN 2784-5400. https://centerslo.si/knjige/stopenjska-berila/desetnica-povodni-moz-lepa-vida/. [COBISS.SI-ID 121388035]
117. DESPENTES, Virginie. Vernon Subutex. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022-. Zv. <1->. ISBN 978-961-282-552-2. [COBISS.SI-ID 125950211]
nagrada: Prix Anaïs Nin, 2015
118. DETELA, Lev. Junačenje v koronskem obdobju. 1. natis. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2022. 145 str. Frontier, Poezija, 218. ISBN 978-961-7150-87-2. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 113732611]
119. DJILAS, Ivana. A si lahko vsaj enkrat tiho. Novo mesto: Goga, 2022. 263 str., ilustr. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-363-2. [COBISS.SI-ID 126930691]
120. DOERR, Anthony. Mesto v oblakih. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 603 str. ISBN 978-961-7185-30-0, ISBN 978-961-7185-31-7. [COBISS.SI-ID 126195203]
121. EVARISTO, Bernardine. Dekle, ženska druga_i. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022. 454 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-282-563-8. [COBISS.SI-ID 128896771]
nagrada: Booker Prize, 2019
122. FOLEY, Lucy. Pariško stanovanje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 367 str. ISBN 978-961-00-5320-0, ISBN 978-961-00-5321-7. [COBISS.SI-ID 128909571]
123. FORCE, Marie. Vse tiste drobne reči. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 397 str. Knjižna serija Butler, Vermont, knj. 1. ISBN 978-961-7185-24-9, ISBN 978-961-7185-25-6. [COBISS.SI-ID 125892611]
124. FORTIER, Dominique. Papirnata mesta. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022. 191 str. ISBN 978-961-282-551-5. [COBISS.SI-ID 123008259]
125. HENDRICKS, Greer, PEKKANEN, Sarah. Zlati par. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 444 str. ISBN 978-961-7185-28-7, ISBN 978-961-7185-29-4. [COBISS.SI-ID 125894915]
126. HERBERT, Frank. Božanski imperator Peščenega planeta. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2022. 387 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-724-4, ISBN 978-961-274-723-7. [COBISS.SI-ID 122123523]
127. HOOVER, Colleen. Začne se z nama. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 287 str. ISBN 978-961-00-5304-0, ISBN 978-961-00-5305-7. [COBISS.SI-ID 125829379]
128. JACKSON, Holly. Pridna punca preiskuje umor. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 395 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5318-7, ISBN 978-961-00-5319-4. [COBISS.SI-ID 128668163]
129. JAKLIČ, Fran. Ob srebrnem studencu. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2022. 1 CD (MP3) (213 min), stereo. ISBN 978-961-6996-40-2. [COBISS.SI-ID 128108803]
130. JERGOVIĆ, Miljenko. Imaginarni prijatelj. 1. izd. Zaprešić: Fraktura, 2022. 335 str., ilustr. ISBN 978-953-358-509-3. [COBISS.SI-ID 129801731]
131. JESENŠEK, Dušan. Moja pot do zvezd. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2022. 1 CD (MP3) (444 min), stereo. ISBN 978-961-6996-39-6. [COBISS.SI-ID 128107523]
132. ZNOJ, Petra (urednik). Junaki prvega nadstropja : zbrane zgodbe nedonošenčkov : objavljene v letu 2021. Ljubljana: samozal. P. Znoj, 2022. 120 str., ilustr. Junaki prvega nadstropja, knj. 2. ISBN 978-961-07-1324-1. [COBISS.SI-ID 125906435]
133. KARLIN, Alma M. Hinter dem Himmelshund : in Geschichten um die Welt. Celovec; Klagenfurt: Drava, 2022. 341 str. ISBN 978-3-85435-918-0. [COBISS.SI-ID 133121795]
134. KLEMENČIČ, Jakob (ilustrator). Trojno gorje : po zgodbi Januša Golca. Ljubljana: Forum; Pilštanj: Turistično društvo, 2022. 56 str., ilustr. Republika Strip, 33, Posebna izdaja revije Stripburger. ISBN 978-961-7087-22-2. [COBISS.SI-ID 123896323]
135. KOCBEK, Edvard. Strah in pogum. Ljubljana: Sanje, 2022. 253 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-732-9, ISBN 978-961-274-733-6. [COBISS.SI-ID 127399683]
136. LEMEBEL, Pedro. Strah me je, torero. Ljubljana: Škuc, 2022. 195 str. Zbirka Lambda, 157. ISBN 978-961-6983-68-6. [COBISS.SI-ID 127723011]
137. LENARČIČ, Matevž (avtor, fotograf). Točka brez vrnitve : okrog sveta z ultralahkim letalom. Ljubljana: Sanje, 2022. 223 str., fotogr., zvd. ISBN 978-961-274-731-2. [COBISS.SI-ID 127333379]
138. LEVSTIK, Fran, BOŽIČ, Boštjan, KLJUČEVŠEK, Jernej, PETRIC LASNIK, Ivana, SEITL, Petra, KLEMEN, Matej (urednik), LUTAR, Mateja (urednik), LOJK, Magda (urednik). Martin Krpan. 2. natis. V Ljubljani: Založba Univerze, 2022. 39 str., ilustr. Zbirka Slovenščina po korakih. ISBN 978-961-7128-94-9. ISSN 2784-5400. https://centerslo.si/knjige/stopenjska-berila/martin-krpan/. [COBISS.SI-ID 121419779]
139. LINDSEY, Johanna. Strastno prepričevanje. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 429 str. Zbirka Maloryjevi, knj. 11. ISBN 978-961-7185-32-4, ISBN 978-961-7185-33-1. [COBISS.SI-ID 125896195]
140. LONG, Julie Anne. Med hudičem in Ianom Everseajem. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 366 str. ISBN 978-961-7185-26-3, ISBN 978-961-7185-27-0. [COBISS.SI-ID 125893635]
141. MANDEL, Emily St. John. Postaja Enajst. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2022. 396 str. ISBN 978-961-274-729-9, ISBN 978-961-274-728-2. [COBISS.SI-ID 124673795]
nagrada: Arthur C. Clarke Award, 2015; Toronto Book Award, 2015
142. MANTEL, Hilary. Wolf Hall. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022. 735 str., rodoslovna tabela. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-282-562-1. [COBISS.SI-ID 128131331]
nagrada: Man Booker Prize, 2009
143. MARTIN, Kat. Častivredno srce. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 477 str. Trilogija Srce, knj. 1. ISBN 978-961-7185-22-5, ISBN 978-961-7185-23-2. [COBISS.SI-ID 125890819]
144. MARTIŠKA, Juraj, JESENKO, Primož (urednik, avtor dodatnega besedila), ANDRES, Rok (urednik, avtor dodatnega besedila), ROGELJ, Tea (urednik). Romeo in Julija. Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut,, 2022. 126 str., ilustr. Zbirka Klasiki v stripu. ISBN 978-961-6860-34-5. [COBISS.SI-ID 123502595]
145. MATHESON, Nadine. Posnemovalec. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 431 str. Zbirka Krimi. ISBN 978-961-01-5862-2. [COBISS.SI-ID 124660483]
146. MORNŠTAJNOVÁ, Alena. November. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 292 str. ISBN 978-961-278-624-3. [COBISS.SI-ID 128157443]
147. MOSS, Stephanie. Zgodbe o samorogih : [5-minutne zgodbe : 7 zgodb - ena za vsak dan v tednu!]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 47 str., ilustr. ISBN 978-96-100-5051-3. [COBISS.SI-ID 89963523]
148. MULEJ, Sabina. Vesolje življenja. Šentjur: samozal.; Celje: Grafika Gracer, 2022. 96 str. ISBN 978-961-07-1191-9. [COBISS.SI-ID 113664259]
149. MURAKAMI, Haruki. Kafka on the shore. New York: Vintage International, 2005. 467 str. ISBN 1-4000-7927-6, ISBN 978-1-4000-7927-8. [COBISS.SI-ID 133516547]
150. PEPERKO, Aljoša. Naredi nekaj dobrega : zbirka pesmi. Celje: Zavod Jnana Bhakti Prada Trust, 2022. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-94768-5-7. [COBISS.SI-ID 119695363]
151. PHILLIPS, Susan Elizabeth. V vrtincu zvezd. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 405 str. Zbirka Oddih. ISBN 978-961-01-6767-9. [COBISS.SI-ID 127354115]
152. PODKRIŽNIK, Mimi. Čisti kliše ali Ura je trideset let. 1. izd. Ljubljana: Hiša 4M, 2022. 161 str. ISBN 978-961-95984-0-5. [COBISS.SI-ID 125369603]
153. PODLOGAR, Gregor. Atlas : [(pesniška knjiga)]. Ljubljana: LUD Šerpa, 2022. 69 str. Zbirka Klasična šerpa, 78. ISBN 978-961-6699-97-6. [COBISS.SI-ID 127803651]
154. PREGELJ, Sebastijan. Coprnica pod gradom. 1. izd. Dob: Miš, 2022. 110 str., ilustr. Zbirka Zgodbe vojvodine Kranjske, 1. ISBN 978-961-272-589-1. [COBISS.SI-ID 126061571]
155. Radio Ljubezen : dodatek k tvoji božanskosti. Del 2, Od DDV-ja do klitorisa. Kamnik: Boginja Si, 2021. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0031-9. [COBISS.SI-ID 31201027]
156. ROONEY, Sally. Kje si, prelepi svet?. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2022. 358 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-735-0, ISBN 978-961-274-734-3. [COBISS.SI-ID 127359235]
157. SAUVARD, Jocelyne. Céleste in Marcel : Proustova ljubezen. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 266 str. ISBN 978-961-278-629-8. [COBISS.SI-ID 130352387]
158. SCORE, Lucy. Stvari, ki jih nikoli ne prebolimo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 478 str. ISBN 978-961-00-5326-2, ISBN 978-961-00-5327-9. [COBISS.SI-ID 128921091]
159. SKUBIC, Andrej E. Pa čeprav buldožer. Novo mesto: Goga, 2022. 431 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-361-8. [COBISS.SI-ID 128181251]
160. STEPANČIČ, Lucija. Adolf in Eva : operete. Novo mesto: Goga, 2022. 179 str., ilustr. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-365-6. [COBISS.SI-ID 128288259]
161. STOKER, Bram. Drakulov gost in druge nenavadne zgodbe. Ljubljana Šmartno: Dlan, 2022. 185 str. ISBN 978-961-95986-0-3. [COBISS.SI-ID 125435139]
162. STUART, Douglas. Shuggie Bain. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 505 str. Zbirka Roman. ISBN 978-961-01-6782-2. [COBISS.SI-ID 128285187]
nagrada: Booker Prize, 2020
163. ŠIFRER, Gorazd (avtor, fotograf). Vse je ena sama ljubezen. Maribor: Kulturni center, 2022. [110] str., ilustr. Zbirka Frontier, Poezija, 233. ISBN 978-961-7186-18-5. [COBISS.SI-ID 128075011]
164. ŠTANDEKER, Nataša. Druga barva lune. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. 284 str. Zbirka Frontier, Proza, 220. ISBN 978-961-7150-53-7. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 110178051]
165. ŠTIKS, Igor. W. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 291 str. Zbirka Krimi. ISBN 978-961-01-6592-7. [COBISS.SI-ID 123010307]
166. TOMAŽIČ, Agata. Čmrljev žleb. Novo mesto: Goga, 2022. 228 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-364-9. [COBISS.SI-ID 127550979]
167. TUCKER, K. A. Divja tekma. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 461 str. ISBN 978-961-7185-20-1, ISBN 978-961-7185-21-8. [COBISS.SI-ID 125889027]
168. UŠUMOVIĆ, Neven. Zlata opeklina. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-282-550-8. [COBISS.SI-ID 119596035]
nagrada: Nagrada Janko Polić Kamov, 2020
169. VINCETIČ, Milan, JUST, Franci (urednik, avtor dodatnega besedila). Postile : zgodnje in zadnje pesmi. Murska Sobota: Slavistično društvo Prekmurja, Prlekije in Porabja: Srednja poklicna in tehniška šola, 2022. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-93941-2-0. [COBISS.SI-ID 120942083]
170. WALLER, Ericka. Pasji dnevi : zgodba o ljubezni, izgubi in pasjih prijateljih. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2022. 356 str., ilustr. ISBN 978-961-95872-2-5. [COBISS.SI-ID 128473859]
171. WARD, J. R. Osvobojeni ljubimec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 512 str. Serija Bratovščina črnega bodala. ISBN 978-961-00-5308-8, ISBN 978-961-00-5309-5. [COBISS.SI-ID 127597571]
172. BLATNIK, Andrej. Winzige Anomalien : Anthologie slowenischer Kurzprosa. 1. Ausg. Ljubljana: LUD Literatura; Graz: Klingenberg, 2022. 222 str. ISBN 978-961-7165-25-8. [COBISS.SI-ID 126260227]
173. YOUNG, Samantha. Zdaj boš moj. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 431 str. ISBN 978-961-00-5324-8, ISBN 978-961-00-5325-5. [COBISS.SI-ID 128904707]
174. ZUPANČIČ, David. Življenje v sivi coni : prizori iz življenja mladega zdravnika. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 255 str. ISBN 978-961-01-6607-8. [COBISS.SI-ID 132162307]
nagrada: Velika nagrada SKS, 2022
175. ŽUPANČIČ, Oton. Zimzelen pod snegom. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2022. 1 CD (MP3) (72 min), stereo. ISBN 978-961-6996-38-9. [COBISS.SI-ID 128107011]

 


 

82-93 Mladinska književnost.

176. ACOSTA, Matías (avtor, ilustrator). Poletne gostje = Las visitas del verano. 1. natis. Medvode: Malinc, 2022. [50] str., ilustr. ISBN 978-961-7122-41-1. [COBISS.SI-ID 122994947]
177. BAUM, Lyman Frank. Božičkovo življenje in njegove dogodivščine. Ljubljana: Maks Viktor, 2022. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-96021-0-2, ISBN 978-961-96021-1-9. [COBISS.SI-ID 127678467]
178. BONTE, Mojiceja. Barbara Celjska : prelepa grofica in mogočna kraljica. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-278-610-6. [COBISS.SI-ID 120257027]
179. CERGOL, Ines. Iz naročja Istre v naročje besede. Koper: Pokrajinski arhiv: Osrednja knjižnica Srečka Vilharja, 2022. [35] str., ilustr. ISBN 978-961-95074-7-6. [COBISS.SI-ID 125209347]
180. Čarobni lov na zaklad : neverjetna igra v zgodbi!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5005-6. [COBISS.SI-ID 86056451]
181. ČERNELIČ, Bogomila, URH, Tomaž. Pija in Juš spoznavata svoja čustva. Škofljica: Inštitut Integrum; Koper: Ognjišče, 2022. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-95608-4-6. [COBISS.SI-ID 128516355]
182. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 9, The battle begins. 4th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 190 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0487-3. [COBISS.SI-ID 132553475]
183. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 6, B06-32. 6th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 193 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0147-6. [COBISS.SI-ID 132547331]
184. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 20, Beyond destiny. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 232 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-2186-3. [COBISS.SI-ID 118487555]
185. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 2, Control. 8th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 187 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9713-3. [COBISS.SI-ID 132514819]
186. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 7, Decision. 5th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 187 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0224-4. [COBISS.SI-ID 132549891]
187. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 3, Destroy!. 6th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 196 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9714-0. [COBISS.SI-ID 132508931]
188. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 14, Encounter. 3rd printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. 185 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1016-4. [COBISS.SI-ID 132586499]
189. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 5, Escape. 6th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 193 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9716-4. [COBISS.SI-ID 132521475]
190. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 1, Grace field house. 7th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 183 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9712-6. [COBISS.SI-ID 132512771]
191. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 17, The imperial capital battle. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 185 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1814-6. [COBISS.SI-ID 132591363]
192. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 4, I want to live. 5th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 190 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9715-7. [COBISS.SI-ID 132518403]
193. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 13, The king of paradise. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 185 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0889-5. [COBISS.SI-ID 132583939]
194. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 16, Lost boy. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2020. 201 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1701-9. [COBISS.SI-ID 132589571]
195. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 18, Never be alone. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 188 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1978-5. [COBISS.SI-ID 132593667]
196. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 10, Rematch. 3rd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0498-9. [COBISS.SI-ID 132557315]
197. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 12, Starting sound. 3rd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 186 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0888-8. [COBISS.SI-ID 132582147]
198. DEMIZU, Posuka (ilustrator), SHIRAI, Kaiu. The promised neverland. Vol. 15, Welcome to the entrance. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 186 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1499-5. [COBISS.SI-ID 132587523]
199. Dinozavrov labirint : neverjetna igra v zgodbi!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5004-9. [COBISS.SI-ID 86055939]
200. FARKAŠ, Grega. Gezek potuje in se izobražuje. 1. natis. Beltinci: samozal., 2021. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-07-0655-7. [COBISS.SI-ID 70371331]
201. GOMBOC, Mateja. Ovčka Saja v božični noči. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-278-620-5. [COBISS.SI-ID 126927363]
202. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 9, Operation : entertainment district. 8th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. [187] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0443-9. [COBISS.SI-ID 132243459]
203. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 2, It was you. 7th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. [189] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0053-0. [COBISS.SI-ID 132235267]
204. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 3, Believe in yourself. 13th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. [187] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0054-7. [COBISS.SI-ID 132353283]
205. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 5, To hell. 13th printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. [187] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0056-1. [COBISS.SI-ID 132238083]
206. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 6, Corps gathers. 10th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 197 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0057-8. [COBISS.SI-ID 135298051]
207. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 7, Trading blows at close quarters. 9th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. [199] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0441-5. [COBISS.SI-ID 132242179]
208. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 8, The strenght of the Hashira. 8th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 191 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0442-2. [COBISS.SI-ID 135298819]
209. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 10, Human and demon. 7th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. [196] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0455-2. [COBISS.SI-ID 132246787]
210. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 11, A close fight. 6th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. [189] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0648-8. [COBISS.SI-ID 132250371]
211. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 13, Transitions. 7th printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. [191] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1113-0. [COBISS.SI-ID 132251395]
212. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 14, The Mu of Muichiro. 9th printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. [189] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1114-7. [COBISS.SI-ID 132254723]
213. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 15, Daybreak and first light. 8th printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. [189] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1478-0. [COBISS.SI-ID 135299843]
214. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 18, Assaulted by memories. 6th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. [189] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1760-6. [COBISS.SI-ID 135300355]
215. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 20, The path of opening a steadfast heart. 8th printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. [189] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-2097-2. [COBISS.SI-ID 135302147]
216. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 21, Ancient memories. 9th printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. [189] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-2120-7. [COBISS.SI-ID 132289027]
217. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 22, The wheel of fate. 6th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. [191] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-2341-6. [COBISS.SI-ID 132290307]
218. GOTOUGE, Koyoharu (avtor, ilustrator). Demon slayer = Kimetsu no yaiba. 23, Life shining across the years. 7th printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. [218] str., ilustr. ISBN 978-1-9747-2363-8. [COBISS.SI-ID 135303939]
219. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. [Vol. 10], All for one. 5th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 168 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 10. ISBN 978-1-4215-9437-8. [COBISS.SI-ID 132717059]
220. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 24, All it takes is one bad day. 3rd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 181 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 24. ISBN 978-1-9747-1120-8. [COBISS.SI-ID 135358211]
221. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. [Vol.] 3, All Might. 11th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 189 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 3. ISBN 978-1-4215-8510-9. [COBISS.SI-ID 132671747]
222. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. [Vol. 4], The boy born with everything. 12th printing. San Francisco: VIZ media, 2021. 188 str., ilustr. Shonen jump comics, vol. 4. ISBN 978-1-4215-8511-6. [COBISS.SI-ID 117294595]
223. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 18, Bright future. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2020. 179 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 18. ISBN 978-1-9747-0437-8. [COBISS.SI-ID 118478339]
224. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 30, Dabi's dance. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. 148 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 30. ISBN 978-1-9747-2715-5. [COBISS.SI-ID 132822531]
225. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 11, End of the beginning, beginning of the end. 5th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 206 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 11. ISBN 978-1-4215-9583-2. [COBISS.SI-ID 132719107]
226. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. [Vol. 15], Fighting fate. 4th printing. San Francisco: VIZ Media, 2020. 177 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 15. ISBN 978-1-9747-0100-1. [COBISS.SI-ID 132773891]
227. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 26, The high, deep blue sky. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 192 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 26. ISBN 978-1-9747-1977-8. [COBISS.SI-ID 132794627]
228. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 1, Izuku Midoriya : Origin. 20th printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. 187 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 1. ISBN 978-1-4215-8269-6. [COBISS.SI-ID 135076355]
229. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 31, Izuku Midoriya and Toshinori Yagi. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. 210 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 31. ISBN 978-1-9747-3212-8. [COBISS.SI-ID 132832771]
230. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 7, Katsuki Bakugo : Origin. 8th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 169 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 7. ISBN 978-1-4215-9040-0. [COBISS.SI-ID 135259395]
231. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 29, Katsuki Bakugo rising. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 54, [123] str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 29. ISBN 978-1-9747-2510-6. [COBISS.SI-ID 135363843]
232. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. [Vol. 17], Lemillion. 3rd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 176 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 17. ISBN 978-1-9747-0256-5. [COBISS.SI-ID 135353859]
233. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 9, My hero. 7th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 163 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 9. ISBN 978-1-4215-9340-1. [COBISS.SI-ID 132706051]
234. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 27, One's justice. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 168 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 27. ISBN 978-1-9747-2101-6. [COBISS.SI-ID 135361283]
235. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 23, Our brawl. 3rd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 169 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 23. ISBN 978-1-9747-0966-3. [COBISS.SI-ID 132792835]
236. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. [Vol. 14], Overhaul. 4th printing. San Francisco: VIZ Media, 2020. 197 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 14. ISBN 978-1-4215-9947-2. [COBISS.SI-ID 118480899]
237. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 2, Rage, you damned nerd. 16th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 196 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 2. ISBN 978-1-4215-8270-2. [COBISS.SI-ID 132668675]
238. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. [Vol. 16], Red riot. 3rd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 173 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 16. ISBN 978-1-9747-0255-8. [COBISS.SI-ID 132777475]
239. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 19, School festival. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2020. 174 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 19. ISBN 978-1-9747-0460-6. [COBISS.SI-ID 135355395]
240. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 20, School festival start!!. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2020. 175 str., ilustr. Shonen Jump Manga edition, vol. 20. ISBN 978-1-9747-0773-7. [COBISS.SI-ID 103919107]
241. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 5, Shoto Todoroki : Origin. 12th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 162 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 5. ISBN 978-1-4215-8702-8. [COBISS.SI-ID 135258627]
242. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 6, Struggling. 10th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 176 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 6. ISBN 978-1-4215-8866-7. [COBISS.SI-ID 132675075]
243. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 13, A talk about your quirk. 6th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 161 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 13. ISBN 978-1-4215-9803-1. [COBISS.SI-ID 132722691]
244. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 12, The test. 5th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 186 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 12. ISBN 978-1-4215-9701-0. [COBISS.SI-ID 132721411]
245. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 22, That which is inherited. 3rd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 189 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 22. ISBN 978-1-9747-0965-6. [COBISS.SI-ID 132791555]
246. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 28, The thrill of destruction. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 147 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 28. ISBN 978-1-9747-2288-4. [COBISS.SI-ID 132819715]
247. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 25, Tomura Shigaraki : Origin. 4th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 189 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 25. ISBN 978-1-9747-1762-0. [COBISS.SI-ID 132836611]
248. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 21, Why he gets back up. 4th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 183 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 21. ISBN 978-1-9747-0950-2. [COBISS.SI-ID 135356931]
249. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. [Vol.] 8, Yaoyorozu rising. 9th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 182 str., ilustr. Shonen Jump comics, vol. 8. ISBN 978-1-4215-9167-4. [COBISS.SI-ID 135259907]
250. HORIKOSHI, Kohei (avtor, ilustrator). My hero academia. Vol. 32, Your turn. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. 202 str., ilustr. Shonen Jump Manga edition, vol. 32. ISBN 978-1-9747-3236-4. [COBISS.SI-ID 135261187]
251. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul. 2. 14th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 204 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-8037-1. [COBISS.SI-ID 132854275]
252. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul. 3. 12th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 166 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-8038-8. [COBISS.SI-ID 133280515]
253. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul. 4. 10th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 190 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-8039-5. [COBISS.SI-ID 133281795]
254. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul. 6. 7th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 198 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-8041-8. [COBISS.SI-ID 135289347]
255. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul. 7. 6th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 199 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-8042-5. [COBISS.SI-ID 135290371]
256. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul. 8. 7th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 214 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-8043-2. [COBISS.SI-ID 133283843]
257. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul. 9. 6th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 198 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-8044-9. [COBISS.SI-ID 133155075]
258. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul. 10. 6th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 202 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-8045-6. [COBISS.SI-ID 133285123]
259. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul. 11. 6th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 215 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-8046-3. [COBISS.SI-ID 133285891]
260. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul. 12. 5th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 198 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-8047-0. [COBISS.SI-ID 133287171]
261. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul. 13. 5th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 214 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9042-4. [COBISS.SI-ID 133287683]
262. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul. 14. 5th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 75, [148 str.], ilustr. ISBN 978-1-4215-9043-1. [COBISS.SI-ID 135293955]
263. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 1. 7th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 214 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9496-5. [COBISS.SI-ID 135286787]
264. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 2. 6th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 218 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9497-2. [COBISS.SI-ID 133058819]
265. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 3. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2020. 227 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9498-9. [COBISS.SI-ID 133065731]
266. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 4. 4th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 218 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9499-6. [COBISS.SI-ID 133072131]
267. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 5. 4th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 213 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9500-9. [COBISS.SI-ID 133075715]
268. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 6. 4th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 216 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9501-6. [COBISS.SI-ID 133082115]
269. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 8. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2018. 217 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9503-0. [COBISS.SI-ID 133084931]
270. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 9. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2019. 231 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9824-6. [COBISS.SI-ID 133087491]
271. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 10. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2019. 232 str., ilustr. ISBN 978-1-4215-9825-3. [COBISS.SI-ID 133089283]
272. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 11. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2019. 233 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0038-7. [COBISS.SI-ID 133097987]
273. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 12. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2019. 200 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0037-0. [COBISS.SI-ID 133103107]
274. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 13. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2019. 240 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0153-7. [COBISS.SI-ID 133106947]
275. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 14. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2019. 130 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0445-3. [COBISS.SI-ID 133141507]
276. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 15. 3rd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 201 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0456-9. [COBISS.SI-ID 133144579]
277. ISHIDA, Sui (avtor, ilustrator). Tokyo ghoul:re. 16. 4th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 313 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0742-3. [COBISS.SI-ID 133147651]
278. JANSSON, Krister P. Jan Pančur in pustna gobokalipsa. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2022. 270 str., ilustr. [Jan Pančur], 2. ISBN 978-961-261-682-3. [COBISS.SI-ID 126949635]
279. KARLOVŠEK, Boris. Zlate zvezde. 1. izd. Ig: Kiroja, 2022. 206 str., ilustr. ISBN 978-961-95143-6-8. [COBISS.SI-ID 125489155]
280. KELMAN, Marcy. Božične zgodbe : [zbirka prazničnih zgodbic]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. [96] str., ilustr. ISBN 978-961-00-5131-2. [COBISS.SI-ID 99291651]
281. KELMAN, Marcy. Zgodbice za lahko noč : [zbirka za prebiranje zgodbic pred spanjem]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. [96] str., ilustr. ISBN 978-961-00-5133-6. [COBISS.SI-ID 99294467]
282. Klasične pravljice : [5-minutne zgodbe : 5 brezčasnih zgodb za vsako priložnost]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5050-6. [COBISS.SI-ID 89958659]
283. KOŠUTA, Miroslav. Trije žrebci. 1. izd. Dob: Miš, 2022. 38 str., ilustr. ISBN 978-961-272-596-9. [COBISS.SI-ID 128768259]
284. MACKESY, Charlie. Fant, krt, lisica in konj : animirana zgodba. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. [189] str., ilustr. ISBN 978-961-00-5245-6. [COBISS.SI-ID 118018819]
285. MARINČIČ, Ema. Sivko na potepu po Plečnikovi Ljubljani. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2022. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-95640-3-5. [COBISS.SI-ID 108986627]
286. MORIC, Anja. Polšji možic : zgodba iz kočevskih gozdov. 2. izd. Stara Cerkev: Zavod Putscherle, center za raziskovanje, kulturo in ohranjanje kulturne dediščine, 2022. [43] str., ilustr. ISBN 978-961-94235-8-5. [COBISS.SI-ID 123219459]
287. MOSS, Stephanie. Zgodbe o princeskah : [5-minutne zgodbe : 7 zgodb - ena za vsak dan v tednu!]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5047-6. [COBISS.SI-ID 89953027]
288. MOSS, Stephanie. Zgodbe o živalih : [5-minutne zgodbe : 7 zgodb - ena za vsak dan v tednu!]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5048-3. [COBISS.SI-ID 89954051]
289. MOSS, Stephanie. Zgodbe s kmetije : [5-minutne zgodbe : 7 zgodb - ena za vsak dan v tednu!]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5045-2. [COBISS.SI-ID 89948163]
290. OBATA, Takeshi (ilustrator), OBA, Tsugumi. Death note : black edition. 1. Shonen Jump advanced manga omnibus ed. San Francisco: VIZ Media, 2021. 384 str., ilustr. SJA. ISBN 978-1-4215-3964-5. [COBISS.SI-ID 135295491]
291. OBATA, Takeshi (ilustrator), OBA, Tsugumi. Death note : black edition. 2. Shonen Jump advanced manga omnibus ed. San Francisco: VIZ Media, 2021. 394 str., ilustr. SJA. ISBN 978-1-4215-3965-2. [COBISS.SI-ID 132869891]
292. OBATA, Takeshi (ilustrator), OBA, Tsugumi. Death note : black edition. 3. Shonen Jump advanced manga omnibus ed. San Francisco: VIZ Media, 2021. 412 str., ilustr. SJA. ISBN 978-1-4215-3966-9. [COBISS.SI-ID 132871683]
293. OBATA, Takeshi (ilustrator), OBA, Tsugumi. Death note : black edition. 4. Shonen Jump advanced manga omnibus ed. San Francisco: VIZ Media, 2021. 377 str., ilustr. SJA. ISBN 978-1-4215-3967-6. [COBISS.SI-ID 132873475]
294. OBATA, Takeshi (ilustrator), OBA, Tsugumi. Death note : black edition. 5. Shonen Jump advanced manga omnibus ed. San Francisco: VIZ Media, 2021. 365 str., ilustr. SJA. ISBN 978-1-4215-3968-3. [COBISS.SI-ID 132875523]
295. OBATA, Takeshi (ilustrator), OBA, Tsugumi. Death note : black edition. 6. Shonen Jump advanced manga omnibus ed. San Francisco: VIZ Media, 2021. 405 str., ilustr. SJA. ISBN 978-1-4215-3969-0. [COBISS.SI-ID 132902147]
296. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 1. 10th printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0712-6. [COBISS.SI-ID 132491779]
297. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 2. 5th printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 188 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0713-3. [COBISS.SI-ID 132301571]
298. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 3. 5th printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. 177 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0714-0. [COBISS.SI-ID 132493059]
299. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 4. 4th printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. 179 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0715-7. [COBISS.SI-ID 132495363]
300. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 5. 3rd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 187 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0716-4. [COBISS.SI-ID 132497155]
301. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 6. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 187 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0717-1. [COBISS.SI-ID 132499715]
302. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 7. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0718-8. [COBISS.SI-ID 132502275]
303. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 8. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-0719-5. [COBISS.SI-ID 132504579]
304. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 9. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1740-8. [COBISS.SI-ID 132505347]
305. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 10. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2020. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1741-5. [COBISS.SI-ID 132506627]
306. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 11. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1882-5. [COBISS.SI-ID 132509187]
307. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 12. 2nd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1884-9. [COBISS.SI-ID 132510211]
308. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 13. 3rd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1883-2. [COBISS.SI-ID 132511235]
309. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 14. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1886-3. [COBISS.SI-ID 132523523]
310. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 15. 3rd printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-1885-6. [COBISS.SI-ID 132614659]
311. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 16. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-2454-3. [COBISS.SI-ID 132615171]
312. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 17. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-2455-0. [COBISS.SI-ID 132615683]
313. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 18. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. 185 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-2456-7. [COBISS.SI-ID 132616963]
314. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 19. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-3102-2. [COBISS.SI-ID 132617475]
315. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 20. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-3103-9. [COBISS.SI-ID 132618243]
316. ODA, Tomohito (avtor, ilustrator). Komi can't communicate. Vol. 21. 1st printing. San Francisco: VIZ Media, 2022. 189 str., ilustr. ISBN 978-1-9747-3104-6. [COBISS.SI-ID 135263491]
317. OSEMAN, Alice (avtor, ilustrator). Heartstopper. Del 4. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. Str. 910-1258, ilustr. ISBN 978-961-00-5314-9, ISBN 978-961-00-5315-6. [COBISS.SI-ID 127514627]
318. PETERSON, Andrew (avtor, ilustrator). Saga o rodbini Wingfeather. Knj. 1, Na robu Temnega morja teme. Ljubljana: Družina, 2022. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0943-4. [COBISS.SI-ID 122412035]
319. ROMERO MARIÑO, Soledad. Klub Brivnica : Čikago, dvajseta leta, tajni klub in skrivnostni umor, ki ga je treba razrešiti ---. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2022. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-7163-16-2. [COBISS.SI-ID 117172227]
320. ROŽMAN, Leonard. Otroška pot obilja : obstaja prav poseben otrok, ki hodi po tej najlepši poti življenja. 1. izd. Ljubljana: Zavod Obilje, 2022. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-95298-3-6. [COBISS.SI-ID 127889411]
321. SIVEC, Ivan (avtor, fotograf). Pika pri Božičku : z jelenčkovimi sanmi po čarobni beli pravljici. 1. izd. Brezovica pri Ljubljani: Zavod Iskreni, 2022. 61 str., fotogr. ISBN 978-961-95992-1-1. [COBISS.SI-ID 127576323]
322. SUHODOLČAN, Primož. Košarkar naj bo!. Posodobljena izd. Ravne na Koroškem: Suhodolčan, 2022. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-7194-00-5. [COBISS.SI-ID 126886403]
323. ŠIMUNIČ, Milena. Drhteče srce : zgode in prigode mladih : [zgodbe za osnovnošolce]. Celje: samozal., 2022. 42 str. ISBN 978-961-07-1141-4. [COBISS.SI-ID 108348675]
324. ŠIMUNIČ, Milena. Pesmi za otroke : v brajici. Celje: samozal., 2022. 18 f. ISBN 978-961-07-1155-1. [COBISS.SI-ID 109975811]
325. Zgodbice za crkljanje : zbirka zgodbic za prebiranje pred spanjem. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. [96] str., ilustr. ISBN 978-961-00-5132-9. [COBISS.SI-ID 99293699]

 


 

82-F-odr Igrani filmi za odrasle

326. Atlas ptáků = Atlas ptic. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2022. 1 video DVD (88 min, 2 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt14878420/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 128311555]
327. KOREEDA, Hirokazu (scenarist, urednik, režiser). Beurokeo = Broker = Posrednik. Logatec: Go Partner, 2022. 1 video DVD (124 min, 7 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt13056052/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 132024835]
nagrada: Cannes, 2022 (glavna moška vloga, režiser)
328. El buen patrón = Dobri šef. Logatec: Go Partner, 2022. 1 video DVD (115 min, 17 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt13066182/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 131979523]
329. Dasatskisi = Začetek. Logatec: Go Partner, 2022. 1 video DVD (120 min, 30 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt12444572/?ref_=nv_sr_srsg_3. [COBISS.SI-ID 132087043]
330. High ground = Nadvlada. Logatec: Go Partner, 2022. 1 video DVD (100 min, 8 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt9286908/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 126525955]
331. Kill the messenger : this is based on a true story = Ubijte glasnika : temelji na resnični zgodbi. Logatec: Go Partner, 2022. 1 video DVD (107 min, 28 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt1216491/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 132000003]
332. Masaan. Logatec: Go Partner, 2022. 1 video DVD (100 min, 3 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt4635372/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 132135427]
nagrada: Cannes, 2015 (režiser)
333. Memory box = Škatla spominov. Logatec: Go Partner, 2022. 1 video DVD (98 min, 36 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt7265490/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 126570499]
334. The woman who brushed off her tears = [Ženska, ki si je otrla solze]. Logatec: Go Partner, 2022. 1 video DVD (98 min, 51 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt1946484/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 132108035]
335. Yi miao zhong = One second = [Ena sekunda]. Logatec: Go Partner, 2022. 1 video DVD (98 min, 41 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt8959680/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 132063491]

 


 

82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

336. CARSON, Anne. Grenko-sladki eros. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2022. 171 str. Zbirka Labirinti, 63. ISBN 978-961-7165-26-5. [COBISS.SI-ID 126296067]
337. POTISK, Martina. Medkulturnost in sodobni slovenski roman. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. VII, 217 str., tabele. Zbirka Znanstvena monografija, 033. ISBN 978-961-7150-95-7. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 121383427]

 


 

9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

338. GANERI, Anita. Kako je biti lovec iz kamene dobe. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2022. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-7163-12-4. [COBISS.SI-ID 110593027]
339. GOMBAČ, Boris. Veliki zgodovinski atlas Slovenije od antike do leta 1870 = Great historical atlas of Slovenia from old times up to 1870. Padova: Tipografia Veneta, 2022. XXXV, 990 str., ilustr., zvd. ISBN 978-88-87222-38-8. [COBISS.SI-ID 133524227]
340. GROŠELJ, Boštjan. Pomniki viharja : odmev pretresljivih časov. Šentlambert: Krajevna skupnost, 2022. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-07-1302-9. [COBISS.SI-ID 123459075]
341. HEGER, Heinz. Možje z rožnatim trikotnikom : poročilo homoseksualca o svojem zaporništvu v koncentracijskih taboriščih 1939–1945. Ljubljana: Škuc, 2022. 130 str. Zbirka Lambda, 158. ISBN 978-961-6983-69-3. [COBISS.SI-ID 127741443]
342. KOMAC, Jernej. "Srce se mi trga od žalosti" : vsakdanje življenje prebivalstva na Bovškem med véliko vojno. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino: Arhiv Republike Slovenije, 2022. 315 str., ilustr. Zbirka Razpoznavanja, 49. ISBN 978-961-7104-21-9. ISSN 2350-5664. [COBISS.SI-ID 123241219]
343. KOŠIR, Uroš. Na nasprotni strani : življenje legionarja Jožeta Ariha (1911–1981). 1. izd. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine: Družina, 2022. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0948-9. [COBISS.SI-ID 124888067]
344. MIKOLA, Milko. Zgodovina Škofje vasi z bližnjo okolico. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2022. 250 str., ilustr. ISBN 978-961-278-623-6. [COBISS.SI-ID 128157699]
345. GRAHORNIK, Matjaž (urednik, avtor), KOŠAK, Tina (urednik, avtor). Zapuščinski spisi po Henriku Adamu grofu Brandisu : (1715–1790). Maribor: Pokrajinski arhiv, 2022. 152 str., ilustr. Gradivo za zgodovino Maribora, zv. 49. ISBN 978-961-6507-98-1. [COBISS.SI-ID 121883139]
346. ŠTORMAN VREG, Andreja (avtor, urednik). Rimljan s slovenskim srcem : ob stoletnici rojstva dddr. Maksimilijana Jezernika (1922–2015). Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2022. 396 str., ilustr. ISBN 978-961-278-627-4. [COBISS.SI-ID 129693699]
347. SIMČIČ, Teofil, SIMČIČ, Tomaž (urednik, avtor dodatnega besedila). Bili so žalostni časi, a mi smo bili polni upanja : izbor spisov ob 25-letnici smrti. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2022. 287 str., fotogr. Naše korenine, 31. ISBN 979-12-80793-07-2. [COBISS.SI-ID 127153667]
348. IVEŠIĆ, Tomaž (urednik). Slovenci in devetice 20. stoletja. Ljubljana: Slovensko zgodovinsko društvo za novejšo in sodobno zgodovino: Študijski center za narodno spravo, 2022. 232 str. ISBN 978-961-7120-07-3. [COBISS.SI-ID 125101827]
349. VRBIČ, Vlado, JURKOVNIK, Andreja. Kajuh. Podobe. Velenje: Knjižnica, 2022. 151 str., ilustr. Zbirka Kajuh 100. ISBN 978-961-94634-5-1. [COBISS.SI-ID 128552451]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 10. 1. 2023

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam