skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

junij 2016COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 


0 SPLOŠNO


1. GOVEKAR-OKOLIŠ, Monika, KRANJČEC, Renata. Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-237-822-6. [COBISS.SI-ID 284397312]

2. HAUC, Anton. Projektni management, (Zbirka Projektni management). 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: GV založba, 2008. 409 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-247-001-2. [COBISS.SI-ID 16439602]

3. KRANČAN, David, GOMBAČ, Žiga. Pot knjige : od avtorja do bralca. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije, 2016. [12] str., ilustr. ISBN 978-961-93910-6-8. [COBISS.SI-ID 284149504]

4. KREBELJ, Peter. Spoznavamo programski jezik python, (Zbirka Kreativno računalništvo). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2016. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-40-1. [COBISS.SI-ID 284558336]

5. 15 let projekta Rastoča knjiga, (Zbornik referatov in razprav, 2016, št. 1). Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, 2016. 173 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 284024320]

6. SUTHERLAND, Jeff. V gruču do uspeha : umetnost vodenja projektov z metodo Scrum : [naredi 2x več v pol časa]. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2016. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-67-6. [COBISS.SI-ID 284644352]

7. DEVJAK, Tatjana. Trubarjeva domačija praznuje : 1986-2016. 1. izd. Velike Lašče: Občina, 2016. XIV, 180 str., ilustr. ISBN 978-961-92109-2-5. [COBISS.SI-ID 284681728]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


8. ALCORN, Randy C.. Zakaj izbrati življenje? : skrb za nerojene in njihove mame. Ljubljana: Sara, center za ženske, 2016. 121 str. ISBN 978-961-285-182-8. [COBISS.SI-ID 284250112]

9. AREH, Igor, UMEK, Peter, POLIČ, Marko. Forenzična psihologija : predstavitev, pričanje in ugotavljanje laži. 1. ponatis. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2016. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-16-2. [COBISS.SI-ID 284603392]

10. BAUMAN, Zygmunt. Postmoderna etika. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 269 str. ISBN 978-961-237-827-1. [COBISS.SI-ID 284584448]

11. Čudoviti možgani : kako ohraniti zdrav um in dober spomin. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3975-1. [COBISS.SI-ID 282930432]

12. FERRUCCI, Piero. Moč prijaznosti : nepričakovane prednosti sočutnega življenja. 2. izd. Ljubljana: CDK - Zavod za izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo, 2013. 203 str. ISBN 978-961-6714-06-8. [COBISS.SI-ID 270828288]

13. FUNG YU-LAN. Kratka zgodovina kitajske filozofije, (Zbirka Kitajski klasiki). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016-. Zv. <1->. ISBN 978-961-6934-75-6. [COBISS.SI-ID 284593920]

14. ADAM, Frane, GRAFENAUER, Niko. Humanizem in humanistika : simpozij. V Ljubljani: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016. 344 str., ilustr. ISBN 978-961-268-042-8. [COBISS.SI-ID 284425984]

15. KOCIJANČIČ, Matic. Knjiga pohval in pritožb : izbrane kritike : (2010-2015), (Knjižna zbirka Collectanea, 07). Ljubljana: KUD Logos, 2016. 195 str. ISBN 978-961-6519-95-3. [COBISS.SI-ID 284624128]

16. KOLETNIK, Anja, GRM, Ana, GRAMC, Martin. Vsi spoli so resnični : transspolnost, transseksualnost in cisspolna nenormativnost. 1. natis. Ljubljana: Društvo informacijski center Legebitra, 2015. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-92123-6-3. [COBISS.SI-ID 284167168]

17. LARSON, Christian Daa. Samozdravljenje : metode za revitalizacijo in zdravljenje telesa, čustev, razuma in duše. 1. natis. Mengeš: Bird Publisher, 2015. 139 str. ISBN 978-961-279-608-2. [COBISS.SI-ID 281871872]

18. PATEMAN, Carole. Spolna pogodba. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 263 str. ISBN 978-961-237-825-7. [COBISS.SI-ID 284530688]

19. PINTER, Miroslav. Skrivnosti profesionalnih hipnotizerjev. Šmarješke Toplice: Stella, 2016. 121 str. ISBN 978-961-246-416-5. ISBN 978-961-246-417-2. [COBISS.SI-ID 284215296]

20. Spoprijemanje s stresom v času negotovosti : tehnike in metode za opolnomočenje : zbornik prispevkov. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2016. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-6060-97-4. [COBISS.SI-ID 284748800]

21. Sretan vam kraj svijeta --- kakvog ste poznavali : knjiga intervjua o transformaciji svijesti, (Biblioteka Svjetlost). [Zagreb]: TELEdisk, 2010. 578 str., ilustr. ISBN 978-953-7039-81-3. [COBISS.SI-ID 21394997]

22. STEINER, Rudolf. Razodetja karme : cikel predavanj, Hamburg, 16.-28. maj 1910, (Zbirka Antropozofska biblioteka). Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2016. 201 str. ISBN 978-961-93724-6-3. [COBISS.SI-ID 284037888]

23. STEINER, Rudolf. Skrivnost smrti : bistvo in pomen srednje Evrope in evropski ljudski duh : 15 predavanj, 31.1.-19.6. 1915, (Zbirka Antropozofska biblioteka). Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2016. 347 str. ISBN 978-961-93724-5-6. [COBISS.SI-ID 283588096]

24. STOPPARD, Miriam. Srečen otrok. Murska Sobota: Pomurska založba, 2008. [18] str., ilustr. ISBN 978-961-249-011-9. [COBISS.SI-ID 234518016]

25. SURCA, Angelja Kjara. Utrinki z moje poti : razmišljanja o osebnostni rasti. 1. natis. Vrhnika: Angelja, 2016. 171 str. ISBN 978-961-285-183-5. [COBISS.SI-ID 284254720]

26. TOPLAK, Ivan. Četrta dimenzija : čas, ki prihaja. Ljubljana: samozal., 2016. 112 str. ISBN 978-961-283-572-9. [COBISS.SI-ID 283929088]


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


27. FITTIPALDI, Emiliano. Pohlep : dokumenti, ki razkrivajo bogastvo, škandale in skrivnosti Frančiškove cerkve. Mengeš: Ciceron, 2016. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-6627-65-8. [COBISS.SI-ID 284809472]

28. Li Zehou in sodobna kitajska filozofija - zgodovinska ontologija, estetika in nadgradnje marksizma, (Zbirka Studia humanitatis Asiatica). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 289 str. ISBN 978-961-237-830-1. [COBISS.SI-ID 284689664]

29. LÚCIA, Irmã. Klici fatimskega sporočila. 1. izd. Fatima: Secretariado dos pastorinhos, 2003. 324 str., fotogr. ISBN 961-6308-91-2. ISBN 972-8524-34-X. [COBISS.SI-ID 123511296]

30. MÜLLER, Wunibald. Za vse življenje? : ko življenjske odločitve zaidejo v krizo. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 149 str. ISBN 978-961-278-266-5. [COBISS.SI-ID 284628736]

31. PEDERSEN, Mary Jo. V sreči in nesreči, v Bogu : odkrivanje skrivnosti svetega zakona. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 232 str. ISBN 978-961-04-0282-4. [COBISS.SI-ID 284521472]

32. RAMANA. Kdo sem jaz? : nauk Bhagavana Sri Ramane Maharšija. Šmarješke Toplice: Stella, 2016. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-246-545-2. ISBN 978-961-246-544-5. [COBISS.SI-ID 284750592]

33. SNOJ, Vid. Židovski sekstet. Zagreb: Lara; Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 342 str. ISBN 978-953-7289-70-6. [COBISS.SI-ID 60258914]

34. VIVEKANANDA. Bhakti joga : joga ljubezni in predanosti. 1. natis. Mengeš: Bird Publisher, 2015. 139 str. ISBN 978-961-279-609-9. [COBISS.SI-ID 282615296]


3 DRUŽBENE VEDE.


35. AMANT, Kathleen. Boš praznoval z nami?. Jezero: Morfemplus, 2016. 1 kartonka ([22] str.), ilustr. ISBN 978-961-6988-07-0. [COBISS.SI-ID 283182080]

36. BUTLER, Eamonn. Zgoščeno Bogastvo narodov in neverjetno zgoščena Teorija moralnih občutij, (Zbirka Izzivi svobode). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2015 [i. e.] 2016. 79 str. ISBN 978-961-93810-7-6. [COBISS.SI-ID 284648960]

37. ČRNČEC, Damir. Kresovi : med pehom in prospehom. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Inštitut za globalno upravljanje IGLU, 2016. 356 str., tabele. ISBN 978-961-278-273-3. [COBISS.SI-ID 284935680]

38. POPOVIĆ, Katjuša, KOVAČ, Polona. Boj proti trgovanju z ljudmi v Sloveniji - pregled področja od 2001 do danes : 15 let Društva Ključ - centra za boj proti trgovini z ljudmi. 1. natis. Ljubljana: Društvo Ključ - center za boj proti trgovini z ljudmi, 2016. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-93337-3-0. [COBISS.SI-ID 284563200]

39. BEJEK, Miha, BRADEŠKO, Marjan, VIRANT, Jernej, ZIMIC, Nikolaj. FRI 20 : 1996-2016 : 20 let Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2016. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-6209-92-2. [COBISS.SI-ID 284639232]

40. HARVEY, Karen. Poslikave obraza. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3984-3. [COBISS.SI-ID 282510848]

41. KOVAČ, Polonca, KERŠEVAN, Erik, PEČARIČ, Mirko, REMIC, Matjaž, OREL, Nuša, ČAS, Petra. Inšpekcijski nadzor : razprave, sodna praksa in komentar zakona. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2016. 350 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-204-601-9. [COBISS.SI-ID 284685312]

42. Izvedenstvo v teoriji in praksi. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2016. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-53-7. [COBISS.SI-ID 284421888]

43. KOLETNIK, Anja, GRM, Ana, GRAČANIN, Eva. Pravno priznanje spola v Sloveniji : smernice za uresničevanje spoštovanja človekovih pravic transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb. 1. natis. Ljubljana: Društvo informacijski center Legebitra, 2016. 22 str., ilustr. ISBN 978-961-92123-7-0. [COBISS.SI-ID 284565760]

44. KOVAČIČ, Boštjan. Platno v jami : rojstvo umetnosti in zavedanja, (Zbirka Prazgodovina). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-77-0. [COBISS.SI-ID 284682240]

45. Le kje se jaz učim : 1815-2015 : 200 let šolstva na Zreškem : (zbornik), (Vodovnikova zbirka). Zreče: Občina, 2015. 249 str., ilustr. ISBN 978-961-91854-8-3. [COBISS.SI-ID 281875456]

46. LISEC, Martin, GANC, Damijan. Ulica - izhodišče preventivne vzgoje otrok in mladostnikov : priročnik za izvajalce uličnega dela. 1. izd. Krško: Mladinski center, 2016. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-285-189-7. [COBISS.SI-ID 284320768]

47. MEŠKO, Gorazd. Kriminologija, (Zbirka Učbeniki, 26). 3. ponatis 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2016. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-6230-59-9. [COBISS.SI-ID 284645632]

48. MIKOLA, Milko. Kazenske ustanove in zaporniki v Sloveniji 1945-1951. Ljubljana: Nova obzorja: Inštitut Karantanija, 2016. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-6942-30-0. [COBISS.SI-ID 284671488]

49. MIŠAK, Krešimir. Dečki, odjebite u skokovima : i dalje: sve piše u novinama --- samo najvažnije ne, (Biblioteka Svjetlost). [Zagreb]: TELEdisk, 2013. XXX, 560 str., ilustr. ISBN 978-953-7903-07-7. [COBISS.SI-ID 21394485]

50. Okvir za prepoznavanje grozodejstev : priročnik za preprečevanje. Ljubljana: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2016. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-6566-26-1. [COBISS.SI-ID 284526336]

51. PANTLEY, Elizabeth. Z otrokom lahko sodelujete. 3. ponatis. Radovljica: Didakta, 2007. 223 str. ISBN 978-961-6363-97-6. ISBN 961-6363-97-2. [COBISS.SI-ID 230941696]

52. PERKO, Janja, HODAK, Marjana. Slovenščina na ustni maturi 2017 : priročnik. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 284 str. ISBN 978-961-01-4391-8. [COBISS.SI-ID 284577792]

53. PRGIĆ, Jani. Tanka črta odgovornosti : za otroke od 3. do 99. leta. Griže: Svetovalno-izobraževalni center MI, 2015. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-92707-6-9. [COBISS.SI-ID 281166848]

54. RAKAR, Albin, ŠUBIC KOVAČ, Maruška. Izbrana dela : jubilejna monografija. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Institut za komunalno gospodarstvo, 2016. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-36-5. http://drugg.fgg.uni-lj.si/5461/. [COBISS.SI-ID 284216320]

55. Zbornik ob razstavi. Veržej: Zavod Marianum, 2016. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-93181-7-1. [COBISS.SI-ID 284006144]

56. MRVAR, Petra, KALIN, Jana, MAŽGON, Jasna, MURŠAK, Janko, ŠTEH, Barbara. Skupnost in šola : vrata se odpirajo v obe smeri, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 201 str., ilustr. ISBN 978-961-237-823-3. [COBISS.SI-ID 284410880]

57. Slovenska javna uprava na razpotju strateških sprememb = Slovenian public administration at the crossroads of strategic changes, (Upravna misel). 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2016. XXX, 215 str., ilustr. ISBN 978-961-262-088-2. [COBISS.SI-ID 283902208]

58. ŠEPEC, Miha, ZGAGA, Sabina. Praktikum za kazensko materialno pravo : z repetitorijem za študente. 1. ponatis. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2016. 177 str., ilustr. ISBN 978-961-6821-24-7. [COBISS.SI-ID 284645888]

59. 60 let Doma upokojencev Polzela : --- dom s tradicijo --- : 1956-2016. Polzela: Dom upokojencev, 2016. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 285065984]

60. ŠTIBLAR, Franjo, KOS, Lea, JAMNIK, Maja. Infrastruktura Slovenije : za rast produkta in dvig standarda Slovencev. Ljubljana: Pravna fakulteta, 2016. 339 str., preglednice. ISBN 978-961-6447-57-7. [COBISS.SI-ID 283874560]

61. ŠTRAVS, Luka, DEKLEVA, Jože, IVANIČ, Luka. Opremljanje stavbnih zemljišč : komunalni prispevek, pogodba o opremljanju : [praktični primeri]. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2010. 310 str., tabele. ISBN 978-961-247-143-9. [COBISS.SI-ID 251096576]

62. NAJRAJTER, Dora, ŠKAFAR, Branko, VORINA, Anton, KOŠMERL, Blažena, DOMJAN, Ivana, PIRTOVŠEK, Darko, ŠAŠE, Sonja. Zaključni bilten. Murska Sobota: Ekonomska šola, Višja strokovna šola, 2016. 95 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 86897921]

63. TERŠEK, Andraž. Odvetniška ustavnost : o pravici do odvetnika in temeljnih pravicah odvetnikov. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016. 160 str. ISBN 978-961-6964-61-6. [COBISS.SI-ID 284392448]

64. GAČNIK, Aleš, DUKIČ, Davorin. Livade 1.0 : bionaravoslovni center. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2015. 71 str., fotogr., ilustr. ISBN 978-961-6984-05-8. [COBISS.SI-ID 281672704]

65. VAROUFAKIS, Yanis. Ta svet je lahko boljši : kako sem hčeri razložil gospodarstvo, (Zbirka Najst). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 206 str. ISBN 978-961-282-143-2. [COBISS.SI-ID 284357632]

66. ZAJC, Anka. Soustvarjanje zdravih odnosov v delovnem okolju : primeri in rešitve. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, 2016. 104 str. ISBN 978-961-93645-8-1. [COBISS.SI-ID 283729152]

67. BASTA TRTNIK, Milena, KOSTANJEVEC, Vida, MATAS, Sašo, POTOČNIK, Maja, SKOK KLIMA, Urška. Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) : s komentarjem, (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2016. 555 str. ISBN 978-961-204-597-5. [COBISS.SI-ID 284734464]

68. ZAKRAJŠEK, Srečo. Nujne spremembe v osnovni šoli zaradi sodobnih tehnologij. 1. izd. Ljubljana: Biteks, 2016. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-93959-3-6. [COBISS.SI-ID 284304896]

69. Zvestoba študentski druščini : 60 let znanstva in sobivanja študentov Ekonomske fakultete v Ljubljani, vpisanih leta 1956 : zbornik. Novo mesto: Opara tisk, 2016. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-90880-9-8. [COBISS.SI-ID 284455168]

70. ŽIVČIĆ, Lidija, KVAC, Barbara, KAVKA GOBBO, Živa. Na zlomljenih krilih razvoja : kaj se skriva za razvojnim financiranjem držav v razvoju. Ljubljana: Focus, društvo za sonaraven razvoj, [2015]. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 284610816]


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


71. CHADWICK, Fergus. The bee book. London: Dorling Kindersley, 2016. 221 str., ilustr. ISBN 978-0-2412-1742-9. [COBISS.SI-ID 21361717]

72. DORIA, Julia. Abeceda z žužki, (Zbirka Ptičice). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2016. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-41-8. [COBISS.SI-ID 284585728]

73. MOHORIČ, Aleš, BABIČ, Vito. Moja fizika v srednji šoli : zbirka nalog, povzetkov snovi in rešenih zgledov za fiziko v srednji šoli. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4385-7. [COBISS.SI-ID 284740864]

74. ACMAN, Tomaž. Naravni parki Slovenije : naravni parki, izbor nezavarovanih območij ter geoparki. Nazarje: GEAart, 2016. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-93902-6-9. [COBISS.SI-ID 284474368]

75. STEPIŠNIK, Matjaž, ZORKO, Benjamin, PETROVIČ, Toni, KOŽAR LOGAR, Jasmina, ČRNIČ, Boštjan, VOGEL-MIKUŠ, Katarina. Ovrednotenje izpustov iz NEK in primerjava z meritvami v okolju. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2016. 108 str. [2] zganj. zvd., ilustr. ISBN 978-961-264-092-7. [COBISS.SI-ID 284259584]

76. ROVELLI, Carlo. Sedem kratkih lekcij iz fizike, (Presekova knjižnica, 48). 1. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-212-270-6. [COBISS.SI-ID 284269824]

77. ATANACKOV, Jure, BAVEC, Miloš, BAVEC, Špela, BRAJKOVIĆ, Rok, BRENČIČ, Mihael, CELARC, Bogomir, GABERŠEK, Martin, GALE, Luka, HITIJ, Tomaž, IVANČIČ, Kristina, JAMŠEK RUPNIK, Petra, JERŠEK, Miha, JEŽ, Jernej, JURKOVŠEK, Bogdan, KOLAR-JURKOVŠEK, Tea, KRALJ, Polona, MARKIČ, Miloš, MEZGA, Kim, NOVAK, Matevž, RMAN, Nina, ROŽIČ, Boštjan, TRAJANOVA, Mirka, VRABEC, Mirijam, ŽALOHAR, Jure, ŽVAB ROŽIČ, Petra. 70 geoloških zanimivosti Slovenije. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2016. 204 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6498-46-3. [COBISS.SI-ID 283981824]

78. VIDAV, Ivan. O deljenju z ostankom in še o čem. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016. 139 str., ilustr., avtorj. sl. ISBN 978-961-212-271-3. [COBISS.SI-ID 284270080]

79. WINSTON, Robert. Elementarno!. Murska Sobota: Pomurska založba, 2008. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-249-028-7. [COBISS.SI-ID 236893696]

80. WOODWARD, John. Enciklopedija dinozavrov : [več kot 60 pošasti iz pradavnine, kakršnih še ne poznaš]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4293-5. [COBISS.SI-ID 283906560]

81. ŽELJKO, Matjaž, ANASTASOV, Peter, CIMPRIČ, Jaka, JERMAN, Marjan, MARINČEK, Jože, MASTNAK, Mitja, MODIC, Roman, VAVPETIČ, Aleš. Altius, citius, fortius : [izbrana poglavja iz matematike za srednješolce], (Učbeniki in priročniki, 9). 2. dopolnjena izd. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2016. 283 str., ilustr. ISBN 978-961-212-078-8. [COBISS.SI-ID 284375296]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


82. BAILLET, Christine. Gradbeni stroji. 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2016. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6978-10-1. [COBISS.SI-ID 283219456]

83. BAILLET, Christine. Traktorji. 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2016. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6978-09-5. [COBISS.SI-ID 283219200]

84. BAILLET, Christine. Vlaki. 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2016. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6978-11-8. [COBISS.SI-ID 283219712]

85. Celostna obravnava pacienta z obolenji nosu : zbornik prispevkov z recenzijo : VI. strokovno izobraževanje, Moravske Toplice, 22. april 2016. 1. izd. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji, 2016. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-273-133-5. [COBISS.SI-ID 284309760]

86. DJORDJEVIĆ, Predrag. HumanUp : namestitev atlasa : zdravi brez zdravljenja : dolgo življenje brez bolezni, (Atlasologija). [S. l.]: HumanUp, [2016]. 184 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21411893]

87. DROUET, Valéry. Burgerji : (hot dogi in bageli v dobri družbi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4302-4. [COBISS.SI-ID 284372224]

88. Energija in mi : pogovori s strokovnjaki. Mozirje: EN-LITE, Društvo za spodbujanje energetske pismenosti, 2016. 52 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-285-248-1. [COBISS.SI-ID 284720640]

89. ENGELS, Nina. Ameriška kuharica : najbolj priljubljeni recepti iz ZDA. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2859-8. [COBISS.SI-ID 282740736]

90. Fantastičen dekliški večer. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2829-1. [COBISS.SI-ID 282428160]

91. The Final EUFORINNO Conference, 31st August - 4th September 2015, Rogla, Slovenia. EUFORIA : European forest research and innovation area : programme and book of abstracts. Ljubljana: Slovenian Forestry Institute, The Silva Slovenica Publishing Centre, 2015. 132 str. ISBN 978-961-6425-97-1. [COBISS.SI-ID 281007616]

92. GATHEN, Katharina von der. A te lahko nekaj vprašam? : 101 otroško vprašanje o človeku, spolnosti, odnosih (z odgovori brez zadrege!). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4319-2. [COBISS.SI-ID 284406272]

93. GIFING, Ana. Krono kuharica : zakladnica krono prehrane. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2016. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-46-5. [COBISS.SI-ID 284683520]

94. HIENG, Bara. Domače zdravljenje hišnih ljubljenčkov. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2016. 208 str. ISBN 978-961-6861-47-2. [COBISS.SI-ID 284805376]

95. HILLENBURG, Stephen. Moja knjiga o piškotih. Slov. izd. Köln: Schwager & Steinlein, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-3-86233-463-6. [COBISS.SI-ID 21360437]

96. Izkušnje prerojenih, (Živa beseda). Dopolnjena izd. Beograd: Preporod življenja, 2016. 70 str. [COBISS.SI-ID 21412405]

97. JAKŠE, Boštjan. Kronično bolni so biznis. 1. izd. Maribor: SITIS, 2016. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-93913-1-0. [COBISS.SI-ID 284471296]

98. KHERIATY, Aaron, CIHAK, John. Depresija ni greh : kako vam lahko svetniki, zakramenti in psihiatri pomagajo iz primeža depresije, da boste znova našli srečo. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 287 str. ISBN 978-961-04-0296-1. [COBISS.SI-ID 284695040]

99. Koktajli in mešane pijače. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2824-6. [COBISS.SI-ID 282426368]

100. HUMAR, Iztok, BULIĆ, Edi, KRIŽAJ, Dejan, SINIGOJ, Anton R.. Laboratorijske vaje iz OE II : študijsko leto 2015/2016. 1. izd. Ljubljana: Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko, 2016. IV, 88 str., ilustr. ISBN 978-961-93299-9-3. [COBISS.SI-ID 283127808]

101. Marmelade, vkuhavanje in vlaganje sadja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2819-2. [COBISS.SI-ID 282424832]

102. MARTEN, Maja. Mafini in tortice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2823-9. [COBISS.SI-ID 282426112]

103. MCKENNA, James J.. Spanje z dojenčkom : vodnik za starše. 1. izd. Bled: Rumina, 2016. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-94001-0-4. [COBISS.SI-ID 284164096]

104. MIKLIČ, Maja. Joga za zdrave sklepe : 80 jogijskih položajev za močne, prožne in gibljive sklepe, masaža sklepov in meditacija. Rotterdam: Mayaco; Brežice: distribucija Primus, 2016. 1 video DVD (ca 80 min), barve, zvok. ISBN 978-961-6950-57-2. [COBISS.SI-ID 284740096]

105. ČINKOLE KRISTAN, Eva, RAJER, Borut. Obnovljivi viri energije v Sloveniji : [prerez časa in prostora]. Ljubljana: Borzen, 2016. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-285-219-1. [COBISS.SI-ID 284537344]

106. Ocenjevanje sposobnosti za vožnjo avtomobila : zbornik predavanj, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 14. in 15. februar 2014. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča: Zavod za varstvo pri delu, 2014. 328 str., ilustr. ISBN 978-961-6060-87-5. [COBISS.SI-ID 272212992]

107. Piranske soline : Slovenija = Piran Salt Pans : Slovenia, (Annales Mediterranei). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za dediščino Sredozemlja, Univerzitetna založba Annales, 2015. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-52-4. [COBISS.SI-ID 283325440]

108. BANOVEC, Primož, BRENČIČ, Mihael, CERK, Matej, CILENŠEK, Ajda, ČENČUR CURK, Barbara, DOMADENIK, Polona, GARTNER, Mohor, GUDURAŠ, Dejan, HVALIČ, Matjaž, VIDMAR, Vesna, ŽVAB ROŽIČ, Petra. Povezovanje pri čezmejni oskrbi s pitno vodo v jadranski regiji : prispevek k izboljšani čezmejni dobavi pitne vode. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2016. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-38-9. [COBISS.SI-ID 284266240]

109. PRAZNIK, Miha, ZBAŠNIK-SENEGAČNIK, Martina. Trajnostna zasnova energijsko učinkovitih enodružinskih hiš. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2016. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-6823-77-7. [COBISS.SI-ID 282786816]

110. PRETNER, Tadej. Enciklopedija izbranih zdravilnih kamnov. Radeče: T. Pretner, 2016. 444 str., ilustr. ISBN 978-961-94003-0-2. [COBISS.SI-ID 284180480]

111. PRIVŠEK, Henrik. Umetnost brizganja. Škofljica: Profidtp, 2015. VII, 228 str., ilustr. ISBN 978-961-92659-7-0. [COBISS.SI-ID 278699776]

112. VOMBERGAR, Blanka. Proso = Millet. Ljubljana: Kmečki glas, 2016. 134 str., ilustr. ISBN 978-961-203-458-0. [COBISS.SI-ID 284739328]

113. TURK, Andrej. Prostovoljno gasilsko društvo Donačka Gora : 70 let : 1945-2015. [Donačka Gora: Prostovoljno gasilsko društvo, 2015]. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21365813]

114. APOTEKAR, Albin. 60 let PGD Šmartno v Rožni dolini : 1946-2006. Šmartno v Rožni dolini: Prostovoljno gasilsko društvo, 2006. 74 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21365557]

115. BORŠTNAR, Simona, BRATUŠ, Dejan, ČUFER, Tanja, KMETEC, Andrej, KRAGELJ, Borut, KRAMER, Franc, OVČAK, Zdenka, POTEKO, Sandi, SEDMAK, Boris, ŠERUGA, Boštjan, ŠTRUS, Bojan. Rak prostate. Ljubljana: Združenje urologov Slovenije: Onkološki inštitut, 2016. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6071-94-9. [COBISS.SI-ID 283241984]

116. RANKIN, Lissa. Ozdravimo strah : negovanje poguma kot zdravila za telo, um in dušo. Ljubljana: Gnostica; Brežice: distributor Primus, 2016. 289 str. ISBN 978-961-229-129-7. [COBISS.SI-ID 284443136]

117. RASPOR, Andrej. Kako do izboljšanja kakovosti gostinske storitve, (Zbirka Strokovna monografija). 1. izd. Murska Sobota: BoMa, 2016. 144 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-93791-6-5. [COBISS.SI-ID 284669440]

118. Razvoj transplantacijske medicine v Sloveniji : programi, smernice in perspektive. Ljubljana: Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-278-260-3. [COBISS.SI-ID 284290816]

119. Rjavčki in kukiji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2850-5. [COBISS.SI-ID 282633472]

120. BRAČKO, Matej, FRKOVIĆ-GRAZIO, Snježana, KASESNIK, Karin, KOFOL-BRIC, Tatjana, NOVAK-MLAKAR, Dominika, STEFANOVIČ, Milan, ŠTABUC, Borut, TEPEŠ, Bojan. Smernice Programa Svit : slovenske smernice zagotavljanja kakovosti presejanja raka debelega črevesa in danke. 1. izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2016. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-89-4. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/smernice_programa_svit.pdf. [COBISS.SI-ID 284159488]

121. XIII. srečanje medicinskih sester v pediatriji, 8. in 9. april 2016, Kongresni center Habakuk, Maribor. Adolescentna medicina. Bolečina pri otroku. Novosti v pediatrični pulmologiji : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2016. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-67-9. [COBISS.SI-ID 86405889]

122. STREBE, Jenny. Kitke, fige in čopki za deklice : 50 ljubkih in preprostih pričesk za šolo, druženje in kar tako. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4311-6. [COBISS.SI-ID 283254528]

123. ŠALEHAR, Andrej. Prva slovenska čebelarska knjiga. Rodica [i. e.] Domžale: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko; Novo mesto: Regijska čebelarska zveza Petra Pavla Glavarja, 2016. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 284684288]

124. ŠKRBINC, Breda. Rak mod : vodnik za bolnike na poti okrevanja, (Zbirka Vodniki). 1. izd. Ljubljana: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, 2016. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-6658-10-2. [COBISS.SI-ID 284495872]

125. TAKAČ, Iztok, GERŠAK, Ksenija. Ginekologija in perinatologija. 1. izd. Maribor: Medicinska fakulteta, 2016. XLII, 714 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-63-4. [COBISS.SI-ID 281406208]

126. Tortice na palčkah. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2826-0. [COBISS.SI-ID 282426880]

127. VELJANOVSKI-GEREMIA, Vesna, MEGLIČ, Milan, KANDOLF BOROVŠAK, Andreja. Smernice dobrih higienskih navad v čebelarstvu na načelih sistema HACCP. 3. posodobljena izd. Brdo pri Lukovici: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 2016. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6516-59-4. [COBISS.SI-ID 284579072]

128. Viski : zgodovina, proizvodnja, blagovne znamke. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2830-7. [COBISS.SI-ID 282427648]

129. Vodnik naravne medicine : priročnik o zdravju, boleznih in zdravljenju po alternativnih metodah. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1990. 366 str., ilustr. ISBN 86-341-0338-2. [COBISS.SI-ID 15274240]

130. Zdravje žensk in babištvo : zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in babic, 2016. 62 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-94013-0-9. [COBISS.SI-ID 284437248]

131. ANTAUER, Igor. Zbornik projekta ProZDRAV : s spoznavanjem in preverjanjem tveganj skupaj do zdravih in varnih delovnih mest. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, 2014. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-93645-7-4. [COBISS.SI-ID 275628032]

132. Žar : najboljši recepti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2821-5. [COBISS.SI-ID 282425344]

133. ŽELEZNIK, Neva. Temne sence demence : nov, dopolnjen priročnik za bolnike in svojce. Ljubljana: Forma 7, 2016. 160 str., č-b. fotogr., risbe. ISBN 978-961-7000-00-9. [COBISS.SI-ID 284476928]


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


134. AMALIETTI, Peter. Temelji jazzovske improvizacije 1, (Zbirka Svet glasbe). 1. ponatis. Ljubljana: Amalietti, 2016. 65 str. [COBISS.SI-ID 284742400]

135. Auferstehung : brošura o postavljanju križev na zanemarjenja [!] in s strani slovenske države pozabljena pokopališča Kočevarjev = Broschüre über die Aufstellung von Kreuzen auf verlassenen und vom Slowenischen Staat vergessenen Friedhöfen der Gottscher. [Dolenjske Toplice]: Društvo Kočevarjev staroselcev: = Gottscheer Altseiedler Verein, 2014. XXXVI str., ilustr. [COBISS.SI-ID 281911040]

136. DOBERLET, Vasja. Vasja Doberlet : razstava fotografa Vasja Doberleta ob 70. obletnici : fotografije iz ciklov Avto-refleksi, Pesem gozda, Nova ekološka resnica in Utrinki : [12. maj - 6. junij 2016, Galerija v Mestni hiši v Kranju]. Kranj: Gorenjski muzej, 2016. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-74-8. [COBISS.SI-ID 284549888]

137. DOBRAJC, Tina, POTOČNIK, Uroš. Kruha in iger : Galerija Velenje, [14. april - 21. maj] 2016. [Velenje: Galerija, 2016]. [11] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 284610304]

138. Drugi celjski gledališki ples, 2. februarja 1957. [S. l.: s. n.], [1957?]. [7] str. [COBISS.SI-ID 21500981]

139. GOLOB, E., PLEVČAK, B.. Celje, Slovenija. [Celje]: Tgraf, 2011. 1 razglednica, barve. [COBISS.SI-ID 21474357]

140. Handbook of typical historic technologies of fortress constructions : saving of European cultural heritage fortified monuments in Central Europe. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-78-6. http://www.central2013.eu/fileadmin/user_upload/Downloads/outputlib/Forte_Cultura_Historic_technologies_of_fortress_constructions.pdf. [COBISS.SI-ID 278455296]

141. HODALIČ, Arne. Fotografija : fotografski priročnik. Ljubljana: Noa, 2014. 119 str., fotogr. ISBN 978-961-281-598-1. [COBISS.SI-ID 276233984]

142. Home by Dekleva Gregorič Architects. Ljubljana: Museum of Architecture and Design (MAO), 2016. 299 str., fotogr. ISBN 978-961-6669-39-9. [COBISS.SI-ID 284603136]

143. Katalog 12. pregledne razstave likovnih izdelkov dijakov umetniške gimnazije likovne smeri. Celje: Gimnazija Celje - Center, Umetniška gimnazija - likovna smer, 2016. [50] str., fotogr. [COBISS.SI-ID 21483061]

144. KRAGELJ, Albina. Abstraktna poezija : z izbranimi deli slikarke Albine Kragelj v letih 2012-2015. Radenci: samozal., 2016. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-283-588-0. [COBISS.SI-ID 284087552]

145. KUKEC-MEZEK, Janez. Vonj po koži. Kamnik: [samozal.] J. Kukec Mezek, 2016. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-283-608-5. [COBISS.SI-ID 284295424]

146. Bum fest Slovenija. Žalec: ZKŠT, 2016. [28] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 21392181]

147. MUŠIČ, Zoran, CLAIR, Jean, ZUPAN, Gojko, MUŠIČ, Vanda. Zoran Mušič : (1909-2005) : from the Ljuban, Milada and Vanda Mušič collection : donation and loan to the National Gallery of Slovenia. Ljubljana: Narodna galerija, 2016. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-54-9. [COBISS.SI-ID 284645376]

148. MUŠIČ, Zoran, CLAIR, Jean, ZUPAN, Gojko, MUŠIČ, Vanda. Zoran Mušič : (1909-2005) : iz umetniške zbirke Ljubana, Milade in Vande Mušič : Narodni galeriji podarjena in posojena dela. Ljubljana: Narodna galerija, 2016. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-53-2. [COBISS.SI-ID 284644096]

149. Nova fotografija, Subjekt : [Pilonova galerija Ajdovščina, 9. oktober - 30. oktober 2015]. Ajdovščina: Pilonova galerija, 2015. 11, [19] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 60242018]

150. OLIVER, Sarah. Taylor Swift : vse se je spremenilo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 253 str., [4] str. pril. ISBN 978-961-00-3010-2. ISBN 978-961-00-3011-9. [COBISS.SI-ID 284802560]

151. PAVLOVEC, France. France Pavlovec : Skica, risba, slika : [Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost Kranj, 5. maj - 13. junij 2016]. Kranj: Zavod za turizem in kulturo, 2016. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-6815-08-6. [COBISS.SI-ID 284606720]

152. KOROŠAK, Bruno J.. Pojdimo na Sveto goro!. Nova Gorica: Studio Ro - Humar, 2016. 384 str., ilustr. ISBN 978-961-6097-37-6. [COBISS.SI-ID 283945728]

153. Program II. družabnega večera rezervnih oficirjev, 12. marca 1955 v Celju. [Celje]: Pripravljalni odbor Združenja rezervnih oficirjev mesta Celja, [1955?]. 80 str. [COBISS.SI-ID 21499189]

154. Program III. družabnega večera rezervnih oficirjev, 7. aprila 1956 v Celju. Celje: Reklama, [1956?]. [14] str. [COBISS.SI-ID 21499445]

155. RAWLINGS, Terry. Brian Jones : who killed Christopher Robin? : the truth behind the murder of a Rolling Stone. [Revised and updated ed.]. London: Helter Skelter, cop. 2005. X, 224 str., [24] str. pril., ilustr. ISBN 978-1-900924-81-8. ISBN 1-900924-81-1. [COBISS.SI-ID 21381429]

156. Revizije prostora Novega mesta. Novo mesto: Goga, 2016. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-277-131-7. [COBISS.SI-ID 284531712]

157. Varstvo nepremične kulturne dediščine : zbornik V. simpozija etnologov konservatorjev Slovenije in Hrvaške, Triglavski narodni park, INFO središče Dom Trenta, Log v Trenti, 9.10.-11.10. 2013 = Zaštita i očuvanje tradicijske kulturne baštine : zbornik V. simpozija etnologa konzervatora Slovenije i Hrvatske, [Triglavski narodni park, INFO središče Dom Trenta, Log v Trenti, 9.10.-11.10. 2013]. Novo mesto: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota, 2015. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-6990-01-1. [COBISS.SI-ID 282715392]

158. Simona Semenič: Tisočdevetstoenainosemdeset, (Gledališki list SNG Maribor, 93. sezona 2015/2016, Drama). Maribor: SNG, 2016. 122 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 21357109]

159. VIRC, Benjamin. Adolphe Adam: Gusar = Le corsaire, (Gledališki list SNG Maribor, 93. sezona 2015/2016, Opera in balet, št. 6). Maribor: Opera in balet SNG, 2016. 44 str., [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 21368885]

160. Camille Saint-Saëns: Samson in Dalila, (Gledališki list SNG Maribor, 93. sezona 2015/2016, Opera in balet, št. 7). Maribor: Opera in balet SNG, 2016. 37 str., [4] str. pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 21356853]

161. STAKIĆ, Živko. Istorija fudbala u Vojvodini : (doktorska disertacija). Novi Sad: [Ž. Stakić], 2001. 1 optični disk (CD-ROM), besedilo, ilustr. [COBISS.SI-ID 21446197]

162. STURM, Breda Laura. Obrni nov list : slike : Mestna galerija Nova Gorica, 6.-27. 5. 2016. Nova Gorica: Javni zavod Kulturni dom, [2016]. 15 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 284654848]

163. GOLEC, Boris, RAVNIKAR, Tone. Šaleški gradovi viteza Gadolle. Velenje: Knjižnica: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2015. 283 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-93695-2-4. [COBISS.SI-ID 278792192]

164. Vezenine v Beli krajini skozi čas. Ponatis. Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo, 2014. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-93327-3-3. [COBISS.SI-ID 274353152]


7-GP-odr GLASBENI POSNETKI ZA ODRASLE


165. Bad Company, (Super Stars Best Collection). [Japonska]: CR, [s.a.]. 1 CD (56 min, 10 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 11269435]

166. BAJAGIĆ, Momčilo Bajaga. Best of live. [Beograd: Metropolis Records], [2002]. 1 CD (74 min, 19 sek), stereo, DDD. ISBN 978-86-88017-01-5. [COBISS.SI-ID 15583026]

167. Mladi jazz = Young jazz : Klemen Smolej, Žan Tetičkovič, Jure Pukl, Lenart Krečič. Ljubljana: ZKP RTV Slovenija, 2016. 1 CD (79 min, 22 sek). [COBISS.SI-ID 285021184]

168. BRIGHTMAN, Sarah. Timeless. Germany: Eastwest, 1997. 1 CD (52 min, 29 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 2007612]

169. DION, Céline. The colour of my love. Canada: Columbia, cop. 1993. 1 CD (66 min, 26 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 1146172]

170. GIBONNI. Toleranca. [Ljubljana]: Dallas Records, 2010. 1 CD (64 min, 52 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1096247902]

171. HOWARD, Ben. Every kingdom. [Great Britain]: Ben howard: Universal Island Records, [2011]. 1 CD (50 min, 8 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 15883314]

172. HUNGER, Sophie. Supermoon. [s.l.]: Two Gentlemen, cop. 2015. 1 CD (47 min, 07 sek). [COBISS.SI-ID 21368629]

173. JONES, Norah. New York City. [Toronto, Canada]: KOCH Entertainment, p 2003. 1 CD (30 min, 25 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 13750585]

174. JURAS, Jadranka. Paris honey. Ljubljana: Nika Records, cop. 2016. 1 CD (42 min 16 sek), stereo. http://www.evrovizija.com/jadranka-juras-se-na-glasbene-odre-vraca-z-dzezovskim-albumom-3503. [COBISS.SI-ID 1110627934]

175. KESOVIJA, Tereza. Oči duše. [Zagreb]: Dallas Records, 2016. 1 CD (46 min, 11 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 21147442]

176. Ladja norcev. Ljubljana: Sedvex Records, cop. 2016. 1 CD (41 min, 43 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 11849758]

177. LAMONTAGNE, Ray. Supernova. [s.l.]: RCA Records, cop. 2014. 1 CD (42 min, 45 sek). [COBISS.SI-ID 21369141]

178. LISAC, Josipa. The best of Josipa Lisac. Zagreb: Croatia Records, cop. 2004. 1 CD (75 min, 47 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 15166007]

179. The best of Medicine Head, (Music club). London: Demon Music, cop. 2001. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 4685086]

180. MELUA, Katie. Piece by piece. Special bonus edition. London: Dramatico Entertainment, cop. 2006. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 11788602]

181. Anthology : the phonogram years. [s.l.]: Mercury Records, cop. 2006. 2 CD-ja (75 min, 46 sek; 73 min, 46 sek). [COBISS.SI-ID 21370165]

182. MONTENO, Kemal. Kemal Monteno i prijatelji : uživo u Sarajevu. [Beograd]: Hollydan Works; [Bosna i Hercegovina]: Extra Music, 2009. 2 CD-ja (61 min, 44 sek ; 62 min, 26 sek), [stereo]. ISBN 978-86-86017-20-8. [COBISS.SI-ID 14428722]

183. NAIM, Yael. Yael Naim & David Donatien. [France]: Tôt Ou tard: VF Musiques: Warner Music France, cop. 2007. 1 CD (51 min, 53 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 13379890]

184. PAGANINI, Nicolò. 24 capricci, op. 1, (Klasika). Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2016. 1 CD (79 min, 29 sek). [COBISS.SI-ID 284986880]

185. PREDIN, Zoran, DEDIĆ, Matija. Tragovi u sjeti. 2. Zagreb: Croatia Records, cop. 2016. 1 CD (42 min, 16 sek), stereo. ISBN 978-86-88775-01-4. [COBISS.SI-ID 1110626142]

186. RUPEL, Anja. Opus. [Ljubljana]: Dallas Records, 2016. 1 CD (75 min, 41 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 1110453598]

187. Best. [Germany]: EMI Electrola, 1999. 1 CD (78 min, 47 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 11668025]

188. SPRINGSTEEN, Bruce. The spirit of radio : legendary broadcasts from the early 1970s. [s.l.]: Parallel lines, 2014. 3 CD-ji (79 min, 55 sek; 75 min 17 sek; 74 min, 52 sek). [COBISS.SI-ID 21367093]

189. Best ballads. U.S.A.: Columbia, cop. 1995. 1 CD (76 min, 54 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 1263676]

190. TRAORÉ, Rokia. Tchamantché. [France]: Universal Music, p, cop. 2008. 1 CD (46 min, 28 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 14903100]

191. Dancing with tears in my eyes. [Great Britain]: EMI Records, cop. 1997. 1 CD (63 min), stereo. [COBISS.SI-ID 7345458]

192. Best of Van Gogh. [Ljubljana]: Hard Rock Shop, cop. 2004. 1 CD (72 min, 40 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 216292096]

193. Rancho Texicano : The very best of ZZ Top. [U.S.A.]: Warner Records, 2004. 2 CD (78 min, 37 sek ; 75 min, 36 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 11586869]


7-GP-otr GLASBENI POSNETKI ZA OTROKE


194. BITENC, Janez. Mucine pravljice in pesmi, (Poslušaj in zapoj!). [Maribor]: Obzorja; [Ljubljana]: Helidon, [2007]. 1 CD (49 min, 34 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 6017822]

195. KOKOL, Maja. Zapleši z nami. [Ljubljana]: Panika Records, [2016]. 1 CD (32 min, 3 sek). [COBISS.SI-ID 21441589]

196. KOLMAN, Alenka. Jelenček Rudolf. [Maribor]: Glasbena dežela, [2013]. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 641233]


80 JEZIKOSLOVJE.


197. ALONSO, Encina, CORPAS, Jaime, GAMBLUCH, Carina. Diverso. 1, [Libro de alumno + cuaderno de ejercicios] : curso de español para jóvenes. 1a ed. Madrid: SGEL, 2015. 200 str., ilustr. ISBN 978-84-9778-821-2. [COBISS.SI-ID 58439778]

198. ALONSO, Encina, CORPAS, Jaime, GAMBLUCH, Carina. Diverso. 2, [Libro de alumno + cuaderno de ejercicios] : curso de español para jóvenes. 1a ed. Madrid: SGEL, 2015. 192 str., ilustr. ISBN 978-84-9778-822-9. [COBISS.SI-ID 58440034]

199. FEATHERSTONE, Jonathan. Talk Arabic : [the ideal course for absolute beginners]. 2nd ed. Harlow: BBC Active, 2015. 152 str., ilustr. 2 CD (ca 120 min), stereo. ISBN 978-1-40668-016-4. ISBN 978-1-40668-005-8. [COBISS.SI-ID 21388594]

200. HOČEVAR GREGORIČ, Mateja, ČUDEN, Milena. Slovenščina 6, Učbenik za slovenščino - jezik v šestem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3959-1. [COBISS.SI-ID 284616448]

201. ISONO, Yukiko, STRUGNELL, Lynne. Talk Japanese : [the ideal course for absolute beginners]. 3rd ed. London: BBC Active, 2015. 144 str., ilustr. 2 CD (ca 120 min), stereo. ISBN 978-1-40668-019-5. ISBN 978-1-40668-011-9. [COBISS.SI-ID 21384242]

202. KAKOURA, Alison, RICH, Karen. Talk Greek : [the ideal course for absolute beginners]. 3rd ed. London: BBC Active, 2015. 144 str., ilustr. 2 CD (ca 120 min), stereo. ISBN 978-1-40668-018-8. ISBN 978-1-40668-009-6. [COBISS.SI-ID 21373746]

203. PETKOVŠEK, Richard A.. English for Slovenes : the ten most common mistakes that Slovene speakers make in English --- and how to correct them = Angleščina za Slovence : deset najpogostejših napak, ki jih delajo Slovenci pri govorjenju angleščine --- in kako jih popraviti. Ljubljana: Jutro: Lingula, 2016. 64 str. ISBN 978-961-6746-95-3. [COBISS.SI-ID 284239360]

204. PODBORŠEK, Ljubica, KRAJNC, Katja. Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 1 : učbenik za slovenski znakovni jezik. 2. izd. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, 2014. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-92829-6-0. [COBISS.SI-ID 276111104]

205. MARKOVIČ, Andreja, HALUŽAN, Vesna, PEZDIRC-BARTOL, Mateja, ŠKAPIN, Danuša, VUGA, Gita. S slovenščino nimam težav : učbenik za kratke tečaje slovenščine : nadaljevalna stopnja. 6. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-237-012-1. [COBISS.SI-ID 265323008]


82 KNJIŽEVNOST.


206. AMALIETTI, Peter. Božanska gostija : kratka proza, (Zbirka Kratke zgodbe). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016. 98 str. ISBN 978-961-6934-72-5. [COBISS.SI-ID 284237056]

207. BAGSHAWE, Tilly. Sidney Sheldon's Reckless. Special overseas ed. London: Harper, 2015. 407 str. ISBN 978-0-00-754204-8. [COBISS.SI-ID 21354546]

208. BANDELJ, Vinko. Grad in čas. Trst: ZTT: = EST, 2016. 159 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-183-3. [COBISS.SI-ID 8797420]

209. BARCLAY, Alex. Killing ways. Paperback ed. London: Harper, 2015. 404 str. ISBN 978-0-00-813286-6. [COBISS.SI-ID 21471541]

210. BARNES, Julian. The noise of time. London: J. Cape, 2016. 183 str. ISBN 978-1-910-70260-4. [COBISS.SI-ID 1110771038]

211. BENSON, Robert Hugh. Gospodar sveta : [roman]. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 358 str. ISBN 978-961-04-0294-7. [COBISS.SI-ID 284694528]

212. BONNIE, Julie B.. Soba 2, (Zbirka Bralec, 97). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 175 str. ISBN 978-961-241-960-8. [COBISS.SI-ID 284469760]
Nagrada: Prix du roman Fnac, 2013

213. BOŠNJAK, Branimir. Izgubljen u internetu, (Biblioteka Poezije, kolo 2, knj. 8). Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2009. 73 str. ISBN 978-953-7342-30-2. [COBISS.SI-ID 21381685]

214. BOURNE, Sam. The 3rd woman. Special overseas ed. London: Harper, 2016. 454 str. ISBN 978-0-00-741366-9. [COBISS.SI-ID 21479989]

215. BOYD, Pattie, JUNOR, Penny. Wonderful today : George Harrison, Eric Clapton and me. London: Headline Review, 2008. X, 310 str., [16] str. pril. ISBN 978-0-7553-1643-4. ISBN 0-7553-1643-6. [COBISS.SI-ID 21364021]

216. BRODNJAK, Dragica Ana. Ženska iz neznanega strmoglavljenega letala : zgodbe o nevarnem življenju Natalije : roman. Maribor: samozal., 2016. 75 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-283-566-8. [COBISS.SI-ID 283741440]

217. CHRISTIE, Agatha. Zmenek s smrtjo, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 277 str. ISBN 978-961-01-4070-2. [COBISS.SI-ID 284218112]

218. CLINE, Emma. The girls : a novel. London: Chatto and Windus, 2016. 355 str. ISBN 978-1-784-74044-3. [COBISS.SI-ID 12147998]

219. COBEN, Harlan. Just one look. Reissued. London: Orion, 2011. 387 str. ISBN 978-1-4072-4557-7. [COBISS.SI-ID 21472053]

220. COLGAN, Jenny. Poletje v Mali obalni pekarni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 360 str. ISBN 978-961-00-3025-6. ISBN 978-961-00-3026-3. [COBISS.SI-ID 284979456]

221. CONNELLY, Michael. The gods of guilt : a novel. 1st international mass market ed. New York; Boston: Grand Central Publishing, 2014. 449 str. ISBN 978-0-446-55678-1. [COBISS.SI-ID 21361973]

222. CRONIN, Archibald Joseph. Angeli noči, (Zakladnica uspešnic Prešernove družbe, [7]). Ljubljana: Prešernova družba, 1986. 191 str. [COBISS.SI-ID 16055297]

223. DAY, Sylvia. One with you, (A crossfire novel, 5). [London etc.]: Penguin Books, 2016. 473 str. ISBN 978-1-405-91642-4. [COBISS.SI-ID 21358645]

224. DE LA MOTTE, Anders. MemoRandom. London: Harper, 2015. 490 str. ISBN 978-0-00-810110-7. ISBN 0-00-810110-8. [COBISS.SI-ID 21360181]

225. DEBELAK, Mojca. Božanski ljubimec : alkimija ljubezni : [pesniška zbirka]. Celje: samozal., 2016. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-283-640-5. [COBISS.SI-ID 284707840]

226. DELILLO, Don. Zero K. London: Picador, 2016. 274 str. ISBN 978-1-5098-2283-6. [COBISS.SI-ID 12120350]

227. DEVERAUX, Jude. Žametna obljuba. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 413 str. ISBN 978-961-00-3002-7. ISBN 978-961-00-3003-4. [COBISS.SI-ID 284766720]

228. DIDION, Joan. Miami, (Classics of reportage). London: Granta Books, 2005. x, 238 str. ISBN 978-1-86207-786-7. [COBISS.SI-ID 21364533]

229. DIRNBEK, Jernej. Pevci pozabljenih pesmi. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-272-219-7. [COBISS.SI-ID 284611072]

230. ECO, Umberto. Nulta številka, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 175 str. ISBN 978-961-01-4065-8. [COBISS.SI-ID 284808192]

231. EKSELENSKI, Bojan. Poezija magije in mistike : tako je bog govoril, (Zbirka Fantazija). 2. izd. V Celju: samozal. B. Ekselenski, 2016. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-93793-6-3. [COBISS.SI-ID 284743168]

232. ENRIGHT, Anne. The green road. London: Vintage, 2016. 309 str. ISBN 978-0-099-53979-7. [COBISS.SI-ID 11656607]

233. FILIPČIČ, Pia. Cena mojih sanj. 1. izd. Koper: samozal.; Šmarješke Toplice: distributer Stella, 2016. 133 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-246-479-0. ISBN 978-961-246-471-4. [COBISS.SI-ID 284703232]

234. FITZEK, Sebastian. Terapija. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 264 str. ISBN 978-961-00-3032-4. ISBN 978-961-00-3033-1. [COBISS.SI-ID 285006592]

235. FRANČIČ, Franjo. Ožarila si mi srce, moja sestra, nevesta, očarala si mi srce z enim pogledom svojih oči, z enim samim nasmehom prihajajočega jutra, (Zbirka Slovenski roman). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016. 96 str. ISBN 978-961-6934-70-1. [COBISS.SI-ID 283920128]

236. GABORIAU, Émile. Dosje št. 113. Juršinci: LYNX, 2016. 2 zv. ISBN 978-961-94010-6-4. ISBN 978-961-94010-7-1. [COBISS.SI-ID 284807424]

237. GARWOOD, Julie. Princ iz sanj, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 546 str. ISBN 978-961-01-4285-0. [COBISS.SI-ID 284665344]

238. GOLOB, Tadej. Where has Brina gone? : youth novel : sample translation. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: = Slovenian Book Agency, 2016. 86 str., sl. avtorja. ISBN 978-961-93910-4-4. [COBISS.SI-ID 283517696]

239. HAMVAS, Béla. Nevidno dogajanje, (Zbirka Ezoterični klasiki). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016. 230 str. ISBN 978-961-6934-63-3. [COBISS.SI-ID 283574528]

240. HAN, Kang. The vegetarian : a novel. London: Portobello Books, 2015. 183 str. ISBN 978-1-84627-603-3. [COBISS.SI-ID 15578934]
Nagrada: Man Booker International Prize, 2016

241. HARR, Jonathan. The lost painting. Random House trade pbk. ed. New York: Random House Trade Paperbacks, 2006. 299 str. ISBN 0-375-75986-7. ISBN 978-0-375-75986-4. http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0713/2007272528-s.html, http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0713/2007272528-b.html, http://catdir.loc.gov/catdir/enhancements/fy0713/2007272528-d.html. [COBISS.SI-ID 21369397]

242. HAWKINS, Karen. Princ in jaz. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 312 str. ISBN 978-961-00-3027-0. ISBN 978-961-00-3028-7. [COBISS.SI-ID 284982272]

243. HAWKINS, Paula. Dekle na vlaku, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 413 str. ISBN 978-961-01-3916-4. [COBISS.SI-ID 283178752]

244. HOLT, Victoria. Ujetnica. Murska Sobota: Pomurska založba, 1992. 404 str. ISBN 86-7195-041-7. [COBISS.SI-ID 31534081]

245. HURLEY, Andrew Michael. The loney. London: J. Murray, 2016. 360 str. ISBN 978-1-473-61985-2. [COBISS.SI-ID 12148254]

246. HUT KONO, Aleksandar. Nabrajanja, (Biblioteka Poezije, kolo 6, knj. 32). Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2013. 73 str. ISBN 978-953-7342-61-6. [COBISS.SI-ID 21381173]

247. HUXLEY, Aldous. Krasni novi svet. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 262 str. ISBN 978-86-11-16689-6. [COBISS.SI-ID 283853312]

248. In svet se ponastavi : literarni zbornik II. gimnazije Maribor. Maribor: KUD Ivan Cankar, 2016. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-6852-06-7. [COBISS.SI-ID 86454529]

249. IVANOV, Stane. Gozdni škrat Bilko v novih pravljičnih zgodbah : pravljice za otroke in odrasle. [Ljubljana: samozal. S. Ivanov], [2016]. 1 CD (34 min, 14 sek), [stereo]. ISBN 978-961-283-577-4. [COBISS.SI-ID 283958784]

250. JAHIĆ, Ervin. Ispod jezika : tekst i kontekst pjesništva, (Biblioteka Poezije, kolo 6, knj. 33). Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2013. 239 str. ISBN 978-953-7342-63-0. [COBISS.SI-ID 21391925]

251. JAMES, Peter. Billionaire. Paperback ed. London: Pan Books, 2015. IX, 317 str. ISBN 978-1-4472-5601-4. [COBISS.SI-ID 21359157]

252. JELEN, Barbara. Materina zapuščina, (Elenina zgodba, del 1). 1. natis. Črna na Koroškem: samozal., 2014. 239 str. ISBN 978-961-283-217-9. [COBISS.SI-ID 80896513]

253. JENSTERLE, Damjan. Porcelanasti človek. 1. ponatis. Ljubljana: Ekslibris, 2016. 239 str. ISBN 978-961-6838-75-7. [COBISS.SI-ID 284594432]

254. JOHNSON, Lee Clay. Nitro mountain : [a novel]. 1st ed. New York: Alfred A. Knopf, 2016. 207 str. ISBN 978-1-101-94636-7. [COBISS.SI-ID 12121374]

255. Južna pošta : putovanje poezijom Latinske Amerike, (Biblioteka Poezije, kolo 1, knj. 4). Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2009. 257 str. ISBN 978-953-7342-21-0. [COBISS.SI-ID 21393205]

256. KARLIN, Alma M.. Najmlajša vnukinja častitljivega I Čaa, (Zbirka Z Almo v svet, Kitajska, 1). 1. izd. Ljubljana: Založništvo J. Jezernik, 2016. 72 str. ISBN 978-961-94032-0-4. [COBISS.SI-ID 284771072]

257. KARLIN, Alma M.. Vodna vrba, (Zbirka Z Almo v svet, Kitajska, 2). 1. izd. Ljubljana: Založništvo J. Jezernik, 2016. 177 str. ISBN 978-961-94032-1-1. [COBISS.SI-ID 284771328]

258. KARLOVŠEK, Boris. Tajkun. 1. naklada. Celje: [samozal.] B. Karlovšek, 2016. 268 str. ISBN 978-961-283-627-6. [COBISS.SI-ID 284582400]

259. KASIKI, Sophie, GUÉNA, Pauline. V pekel in nazaj : izpoved ženske, ki je odšla v Islamsko državo in pobegnila iz nje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 185 str. ISBN 978-961-01-4405-2. [COBISS.SI-ID 284800000]

260. KEGLJEN, Kristina. Geleri i grožđice, (Biblioteka Poezije, [kolo 4], knj. 21). Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2011. 83 str. ISBN 978-953-7342-46-3. [COBISS.SI-ID 21385013]

261. KING, Stephen. Finders keepers. London: Hodder & Stoughton, 2016. 385 str. ISBN 978-1-473-69895-6. [COBISS.SI-ID 21207346]

262. KINSALE, Laura. Cvetje po nevihti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 538 str. ISBN 978-961-00-3012-6. ISBN 978-961-00-3013-3. [COBISS.SI-ID 284802304]

263. KINSELLA, Sophie. Shopaholic to the rescue, (The Shopaholic series, 8). London: Black Swan, 2016. 396 str. ISBN 978-1-7841-6036-4. ISBN 978-1-7841-6117-0. [COBISS.SI-ID 21358389]

264. KLEMENČIČ, Jakob, PUŠAVEC, Marijan. Alma M. Karlin : svetovljanka iz province : življenjepis v stripu, (Posebna izdaja revije Stripburger), (Zbirka Republika Strip, 22). 1. ponatis. Ljubljana: Forum, 2016. 162 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-73-5. [COBISS.SI-ID 283289600]

265. KLÍMA, Ladislav. Trpljenje kneza Sternenhocha : groteskni romanet, (Nostalgija). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 183 str. ISBN 978-961-241-940-0. [COBISS.SI-ID 283562240]

266. KLOBUCHER, Thomas S.. Krojačev sin : mladeničevo iskanje Boga Očeta. 1. izd. Ljubljana: Društvo Več, 2016. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-285-149-1. [COBISS.SI-ID 283645696]

267. KNAUSGÅRD, Karl Ove. Moj boj, (Zbirka Žepnice). 3. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016-. Zv. <1->. ISBN 978-961-01-3965-2. [COBISS.SI-ID 283393792]

268. KOŠTOMAJ, Tomaž. Korajžnice. 1. izd. Šentjur: Epik založba - Kulturno umetniško društvo Epik teater: Literarno društvo, 2016. 236 str. ISBN 978-961-94030-0-6. [COBISS.SI-ID 284730368]

269. KOVAČIČ, Lojze. Childish things : novel : sample translation. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: = Slovenian Book Agency, 2016. 74 str., sl. avtorja. ISBN 978-961-93910-1-3. [COBISS.SI-ID 283516416]

270. KRANJEC, Špela. Pojedla sem anoreksijo : avtobiografija. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2016. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-283-615-3. [COBISS.SI-ID 284372992]

271. KRESE, Maruša. All my Christmases : short stories : sample translation. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: = Slovenian Book Agency, 2015. 100 izv., sl. avtorice. ISBN 978-961-93270-7-4. [COBISS.SI-ID 281276672]

272. KRŠUL, Zoran. Mogućnost točke, (Biblioteka Poezije, knj. 13). Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2010. 124 str. ISBN 978-953-7342-35-7. [COBISS.SI-ID 21389621]

273. KUBICA, Mary. Pretty baby. Richmond, Surrey: Harlequin Mira, 2015. 410 str. ISBN 978-1-848-45396-8. [COBISS.SI-ID 25523256]

274. LAMOT, Marija. Mjesto gdje prestaje prostor, (Biblioteka Poezije, kolo 5, knj. 24). Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2012. 67 str. ISBN 978-953-7342-52-4. [COBISS.SI-ID 21380661]

275. LAWRENCE, Mark. The broken empire. Book 2, King of thorns. London: Harper Voyager, 2013. 597 str., zvd. ISBN 0-00-743902-4. [COBISS.SI-ID 1103132254]

276. LAWRENCE, Mark. The broken empire. Book 3, Emperor of thorns. Paperback ed. London: Harper Voyager, 2014. XIII, 576 str., zvd. ISBN 978-0-00-750398-8. [COBISS.SI-ID 21496117]

277. LEE, Harper. Pojdi, postavi stražarja, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 254 str. ISBN 978-961-01-4085-6. [COBISS.SI-ID 284434688]

278. LIEBY, Angèle. Rešila me je solza : zgodba o ujetosti v negibno telo in boju za preživetje. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2016. 160 str. ISBN 978-961-04-0280-0. [COBISS.SI-ID 284520704]

279. LIKAR, Minka Marija. Onkraj sebe : son(č)ne zgodbe. Škofja Loka: ZKD, 2015. 195 str., fotogr. ISBN 978-961-281-740-4. [COBISS.SI-ID 278050048]

280. LIKAR, Tamara. Mladost v objemu gora. Ajdovščina: samozal. L. Likar, 2016. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-283-631-3. [COBISS.SI-ID 284609536]

281. LOVRENČIĆ, Sanja. Noćno doba, (Biblioteka Poezije, kolo 2, knj. 9). Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2009. 117 str. ISBN 978-953-7342-28-9. [COBISS.SI-ID 21385269]

282. MARIJANAC, Antica. Razsuti cvetovi : roman. Dobova: KD "Franc Bogovič", Literarna sekcija Beseda, 2016. 644 str. ISBN 978-961-93556-7-1. [COBISS.SI-ID 284609792]

283. MARKOVA, Dani. Nasvidenje v peklu. Ljubljana: samozal.; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2016. 363 str. ISBN 978-961-246-584-1. ISBN 978-961-246-583-4. [COBISS.SI-ID 284153088]

284. MAROLT, Dušan. Doživetja naseljenosti. Ljubljana: Ekslibris, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6838-77-1. [COBISS.SI-ID 284588288]

285. MARTEL, Yann. The high mountains of Portugal. Edinburgh; London: Canongate, 2016. 332 str. ISBN 978-1-78211-469-7. ISBN 978-1-78211-471-0. [COBISS.SI-ID 1224520]

286. MCPHERSON, Ben. A line of blood. London: Harper, 2015. 419 str. ISBN 978-0-00-756959-5. [COBISS.SI-ID 21361461]

287. MIKULIĆ, Branislav. Srcem do beskraja : roman u pričama. Sarajevo: Dobra knjiga, 2016. 205 str., avtorj. sl. ISBN 978-9958-26-172-5. [COBISS.SI-ID 21480501]

288. MORRISSEY, Di. Opalna puščava, (Zbirka Srebrne niti). 1. izd. Dob: Miš, 2016. 478 str., ilustr. ISBN 978-961-272-220-3. [COBISS.SI-ID 284646656]

289. MOYES, Jojo. Brez tebe, (Zbirka Kapučino). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 447 str. ISBN 978-961-01-4078-8. [COBISS.SI-ID 284593408]

290. MOYES, Jojo. Ob tebi, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 565 str. ISBN 978-961-01-2903-5. [COBISS.SI-ID 282775040]

291. MOYES, Jojo. Zadnje ljubezensko pismo, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 550 str. ISBN 978-961-01-3898-3. [COBISS.SI-ID 283421952]

292. MUSSO, Guillaume. In potem. Izola: Meander, 2016. 278 str. ISBN 978-961-6951-35-7. [COBISS.SI-ID 284528640]

293. OATES, Joyce Carol. Pikov fant, (Zbirka Bralec, 96). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2016. 213 str. ISBN 978-961-241-961-5. [COBISS.SI-ID 284481536]

294. AMBROŽ, Darinka, KENDA, Jakob J., KRAKAR-VOGEL, Boža, KVAS, Jana, ZUPAN SOSIČ, Alojzija. Od branja do znanja : književnost 4 : učbenik za slovenščino v 4. letniku srednjega strokovnega izobraževanja. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2012. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0230-1. [COBISS.SI-ID 260051456]

295. ORWELL, George. Animal farm : a fairy story, (Great Orwell). London [etc.]: Penguin Books, 2013. 120 str. ISBN 978-0-141-39305-6. [COBISS.SI-ID 1103559774]

296. PALJEVEC, Andreja. Kresničke ljubezni, (Zbirka Slovenske poetese). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016. 78 str. ISBN 978-961-6934-76-3. [COBISS.SI-ID 284603904]

297. PEVEC, Zoran. Muškarac u sobi : izbor pjesama, (Biblioteka Prevodi). Banja Luka: Kuća poezije, 2016. 104 str., avtorj. sl. ISBN 978-99976-648-6-0. [COBISS.SI-ID 21382453]

298. PREGELJ, Sebastijan. Chronicle of forgetting : novel : sample translation. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: = Slovenian Book Agency, 2016. 78 str., sl. avtorja. ISBN 978-961-93910-2-0. [COBISS.SI-ID 283516672]

299. PREGL, Slavko. Poker z ničlami, (Zbirka POPisano). 1. izd. Dob: Miš, 2016. 255 str. ISBN 978-961-272-214-2. [COBISS.SI-ID 283876608]

300. PROULX, Annie. Barkskins. London: Fourth Estate, 2016. XII, 717 str., ilustr. ISBN 978-0-00-723200-0. [COBISS.SI-ID 12147742]

301. PUÉRTOLAS, Romain. Fantastično popotovanje fakirja, ki je obtičal v Ikeini omari. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 249 str. ISBN 978-961-00-3001-0. ISBN 978-961-00-3000-3. [COBISS.SI-ID 284768512]

302. PUNKE, Michael. The revenant. London: The Borough Press, 2015. 308 str. ISBN 978-0-00-812402-1. [COBISS.SI-ID 20695346]

303. RAVNJAK, Vili. Misterijsko gledališče. Maribor: samozal. V. Ravnjak, 2016. 71 str. ISBN 978-961-283-591-0. [COBISS.SI-ID 86285057]

304. RAVNJAK, Vili. Rimski dramski diptih = Roman dramatic dyptich. Maribor: samozal. V. Ravnjak, 2016. 362 str. ISBN 978-961-283-590-3. [COBISS.SI-ID 86283265]

305. REMEC, Miha. Iksia ali slovo živostrojnega človeka : trilogija Iksion-Iksia-Iks, (Zbirka Zbrana dela). 2. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016. 309 str. ISBN 978-961-6934-71-8. [COBISS.SI-ID 284203520]

306. REMINI, Leah, PALEY, Rebecca. Zgaga : kako sem preživela Hollywood in scientologijo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 314 str. ISBN 978-961-01-4313-0. [COBISS.SI-ID 284594176]

307. REZMAN, Peter. The west of the pit : novel : sample translation. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: = Slovenian Book Agency, 2015. 130 str., sl. avtorja. ISBN 978-961-93270-9-8. [COBISS.SI-ID 281772800]

308. ROBERTS, Nora. Ključ poguma, (Trilogija Ključ, knj. 3). Izola: Meander, 2016. 342 str. ISBN 978-961-6951-30-2. [COBISS.SI-ID 284528128]

309. ROBERTS, Nora. Ključ svetlobe, (Trilogija Ključ, knj. 1). Izola: Meander, 2016. 335 str. ISBN 978-961-6951-27-2. [COBISS.SI-ID 284527872]

310. ROBERTS, Nora. Ključ znanja, (Trilogija Ključ, knj. 2). Izola: Meander, 2016. 310 str. ISBN 978-961-6951-31-9. [COBISS.SI-ID 284528384]

311. ROGIĆ NEHAJEV, Ivan. Iz zapisa slobodnog suhozidara 2005-2008, (Biblioteka Poezije, knj. 7). Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2009. 178 str. ISBN 978-953-7342-24-1. [COBISS.SI-ID 21390133]

312. SCOTT, Kylie. Božanski pevec, (Serija Rok zvezdniki). 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 350 str. ISBN 978-961-00-3008-9. ISBN 978-961-00-3009-6. [COBISS.SI-ID 284795136]

313. SEKSIK, Laurent. Primer Eduard Einstein : roman. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 209 str. ISBN 978-961-278-264-1. [COBISS.SI-ID 284576768]

314. SEVERGNINI, Beppe. An Italian in America, (BUR, Saggi). 7th ed. Milan: RCS Libri, 2006. 273 str., ilustr. ISBN 88-17-12553-9. ISBN 978-88-17-12553-6. [COBISS.SI-ID 21381941]

315. SHAKESPEARE, William. Pesmi iz iger. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 233 str. ISBN 978-961-282-145-6. [COBISS.SI-ID 284182784]

316. SIMONITI, Veronika. The devil's tongue : short stories : sample translation. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: = Slovenian Book Agency, 2015. 112 str., sl. avtorja. ISBN 978-961-93910-0-6. [COBISS.SI-ID 281773568]

317. SKUBIC, Andrej E.. Just come home : novel : sample translation. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: = Slovenian Book Agency, 2016. 90 str., sl. avtorja. ISBN 978-961-93910-3-7. [COBISS.SI-ID 283517440]

318. DREV, Miriam, KUŠAR, Meta, SIMONITI, Barbara, VIDMAR, Maja, NOVAK, Boris A.. Slovenske pesnice danes = Contemporary womenʼs poetry in Slovenia. Ljubljana: Slovenski P.E.N., 2016. 59 str., fotogr. avtoric. ISBN 978-961-93663-4-9. [COBISS.SI-ID 284572928]

319. SORENSEN, Jessica. Usoda Violet in Luka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 294 str. ISBN 978-961-00-3006-5. ISBN 978-961-00-3007-2. [COBISS.SI-ID 284799232]

320. STRAŠEK JANUŠ, Majda, BARBARIČ, Marjana. Vse dobro ob obletnici poroke. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2016. 22 str., ilustr. ISBN 978-961-265-153-4. [COBISS.SI-ID 284518656]

321. SVETINA, Ivo. Otroka v jaguarju, (Zbirka Branje, Poezija). 1. natis. Maribor: Založba Pivec, 2016. 89 str. ISBN 978-961-6968-44-7. [COBISS.SI-ID 86100481]

322. SVETINA, Tone. Ukana. 4. natis. V Ljubljani: Borec, <1974>. Zv. <1-3>. [COBISS.SI-ID 7586361]

323. SVETINA, Tone. Ukana. 5. natis. V Ljubljani: Borec, 1974-. 569 str. [COBISS.SI-ID 2190366]

324. ŠALI, Franci. Svetlobe. Vavta vas: samozal., 2016. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-92579-6-8. [COBISS.SI-ID 283598592]

325. ŠĆAVINA, Tomica. Ornamenti pada, (Biblioteka Poezije, kolo 7, knj. 36). Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2014. 51 str. ISBN 978-953-7342-75-3. [COBISS.SI-ID 21382197]

326. ŠPILER, Rozalija. Ubijte mamo! Hiša bo moja!. Celje: Antika, 2016. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-93661-4-1. [COBISS.SI-ID 284733696]

327. ŠTANCER, Barbara. Dotik angela : od rojstva do rojstva. Maribor: samozal.; Šmarješke Toplice: distributer Stella, 2016. II, 197 str., ilustr. ISBN 978-961-246-468-4. ISBN 978-961-246-467-7. [COBISS.SI-ID 284586496]

328. ŠTEFAN, Anja. A swing for everyone : fairy tales : sample translation. Ljubljana: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije: = Slovenian Book Agency, 2015. 88 str., sl. avtorice. ISBN 978-961-93270-8-1. [COBISS.SI-ID 281276928]

329. ŠTIGLIC, Nejka. Ena nič za ljubezen. Izola: Meander, 2016. 251 str. ISBN 978-961-6951-34-0. [COBISS.SI-ID 284528896]

330. ŠTOKA, Drago. Koroška v mojem srcu : [kratka proza]. 1. izd. Celovec: Mohorjeva; [Gorica]: Goriška Mohorjeva, 2016 = Vetrinj. 111 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0907-2. ISBN 978-88-96632-53-6. [COBISS.SI-ID 284360960]

331. TELEĆAN, Dinko. Plast igala, (Biblioteka Poezije, [kolo 4], knj. 20). Zagreb: Hrvatsko društvo pisaca, 2011. 77 str. ISBN 978-953-7342-45-6. [COBISS.SI-ID 21388085]

332. TODD, Anna. Prvič na začetku. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 318 str. ISBN 978-961-00-3022-5. ISBN 978-961-00-3023-2. [COBISS.SI-ID 284936960]

333. VEKŠINA, Anastasija. More rjadom. Moskva: NIPKC Voshod-A, 2009. [63] str. ISBN 978-5-93055-145-7. [COBISS.SI-ID 21409077]

334. WARE, Ruth. In a dark, dark wood. London: Vintage, 2016. 338 str. ISBN 978-0-099-59824-4. [COBISS.SI-ID 8733858]

335. WHARTON, Edith. Zatočišče : pasti materine ljubezni. Juršinci: LYNX, 2016. 107 str. ISBN 978-961-94010-2-6. ISBN 978-961-94010-3-3. [COBISS.SI-ID 284802816]

336. WINE, Mary. Višavska vročica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 314 str. ISBN 978-961-00-3034-8. ISBN 978-961-00-3035-5. [COBISS.SI-ID 285006848]

337. Zgodbe o Tonetu : Tone Pretnar (9. 8. 1945-16. 11. 1992). 1. ponatis. Tržič: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-93092-2-3. [COBISS.SI-ID 283040256]

338. ZUPAN, Uroš. Avtomobilski bluz. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016. 82 str. ISBN 978-961-282-191-3. [COBISS.SI-ID 284161536]

339. Žuborenje besed III : pesniški zbornik literarne sekcije Iskrice pri KUD Jože Mihelčič, Semič. Semič: KUD Jože Mihelčič, 2015. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-93899-1-1. [COBISS.SI-ID 282355456]


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


340. BARBARIČ, Nada. Esej na maturi 2017. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4379-6. [COBISS.SI-ID 284460032]

341. TROBIŠ, Smiljan. Kako naj povem?. 1. izd. Ljubljana: Spes, 2016. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-6621-18-2. [COBISS.SI-ID 283718144]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


342. ANNEL, Ingrid, GELLERSEN, Ruth, HOFFMANN, Brigitte. Najlepše zgodbice za lahko noč. [Köln: Naumann & Göbel, [2016?]. 96 str., ilustr. ISBN 978-3-625-17135-5. [COBISS.SI-ID 1110850910]

343. BARRON, T. A.. Merlin. Knj. 5, Izgubljena krila. Izola: Grlica, 2016. 338 str., zvd. ISBN 978-961-244-236-1. ISBN 978-961-244-237-8. [COBISS.SI-ID 284624384]

344. BARROW, David. Ste kje videli slona?. 1. natis. Hlebce: Zala, 2016. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-07-1. [COBISS.SI-ID 284824064]

345. BEROCAY, Roy. Brcanje lune. 1. natis. Hlebce: Zala, 2016. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-03-3. [COBISS.SI-ID 284659200]
Nagrada: El premio Bartolomé Hidalgo

346. BIJSTERBOSCH, Anita. Vsi zehamo, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2016. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-274-435-9. [COBISS.SI-ID 283290624]

347. BURFOOT, Ella. Pritihotapil se je mrak. Murska Sobota: Pomurska založba, 2008. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-249-030-0. [COBISS.SI-ID 237679360]

348. 10 kužkov. [Köln: Schwager & Steinlein, [2016?]. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-3-86775-260-2. [COBISS.SI-ID 21359669]

349. 10 mladičkov. [Köln: Schwager & Steinlein, [2016?]. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-3-86775-259-6. [COBISS.SI-ID 21358901]

350. DOCHERTY, Helen. Vitez plemeniti, ki ni hotel se boriti. Jezero: Morfemplus, 2016. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6988-12-4. [COBISS.SI-ID 283062272]

351. DUNGWORTH, Richard. Vsi na krov, (Otok lobanj in kosti). Jezero: Morfemplus, 2016. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6988-08-7. [COBISS.SI-ID 283372544]

352. GOMBOC, Mateja. Na potep v naravo : bonton v gozdu in na travniku. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-278-255-9. [COBISS.SI-ID 284708864]

353. GRINTOV, Vlasta. Kako živi deževnik Jan?. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 30 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6957-49-6. [COBISS.SI-ID 284928000]

354. HOWARTH, Heidi. Najmanjši svetilničar. Murska Sobota: Pomurska založba, 2008. [22] str., ilustr. ISBN 978-961-249-039-3. [COBISS.SI-ID 239045376]

355. IOSSA, Federica. Na kmetiji. 1. natis. [Ljubljana: Okaši, 2016]. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-961-6978-07-1. [COBISS.SI-ID 283020032]

356. IOSSA, Federica. V savani. 1. natis. [Ljubljana: Okaši, 2016]. 1 kartonka ([24] str.), ilustr. ISBN 978-961-6978-08-8. [COBISS.SI-ID 283082496]

357. Iskanje pozabljive Dory : [obožujem ta film!]. Zagreb: Egmont, 2016. 63 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1399-5. [COBISS.SI-ID 284516096]

358. KINNEY, Jeff. Družinski izlet, (Zbirka Dnevnik nabritega mulca, 9). Izola: Grlica, 2016. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-244-238-5. ISBN 978-961-244-221-7. [COBISS.SI-ID 284527104]

359. KLOPČIČ, Alenka. Mišek in gospa Mara. Lukovica: Eko knjiga, 2016. 16 str., ilustr. ISBN 978-961-93790-4-2. [COBISS.SI-ID 284735232]

360. KLOPČIČ, Alenka. Vigo išče dom 2. Lukovica: Eko knjiga, 2016. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-93790-3-5. [COBISS.SI-ID 284233472]

361. KOKALJ, Tatjana. Detektivka Zofija v šoli, (Knjižna zbirka Liščki). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2016. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-205-227-0. [COBISS.SI-ID 282498304]

362. KOKALJ, Vida. Fant, ki je sejal zvezde : mladinski roman, (Zbirka Avtorji). Brežice: Primus, 2016. 241 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-56-5. [COBISS.SI-ID 284689408]

363. KRALJIČ, Helena. Dve želji. Jezero: Morfemplus, 2016. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6988-23-0. [COBISS.SI-ID 284578816]

364. KUYPER, Sjoerd. Hotel Veliki L. 1. natis. Hlebce: Zala, 2016. 206 str. ISBN 978-961-6994-04-0. [COBISS.SI-ID 284711936]
Nagrada: Srebrno pero
Nagrada: Theo Thijssen-prijs voor Kinder- en Jeugdliteratuur

365. MACLEAR, Kyo. Virginija Volk. 1. natis. Hlebce: Zala, 2016. [33] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-05-7. [COBISS.SI-ID 284751360]
Nagrada: Governor General's Literary Award, Children's Illustration, Canada Council for the Arts, 2012
Nagrada: Best Books for Kids & Teens, Starred Selection, Canadian Children's Book Centre, 2012
Nagrada: Elizabeth Mrazik-Cleaver Picture Book Award, IBBY Canada, 2012
Nagrada: Outstanding International Book, USBBY, 2013
Nagrada: White Raven Award, International Youth Library, 2013
Nagrada: IBBY Honour List Children's Books for 2014, Illustration, IBBY Canada, 2014

366. ANNEL, Ingrid. Moja najljubša knjiga za sladke sanje. Slov. izd. [Köln: Schwager & Steinlein, [2016?]. 1 kartonka ([40] str.), ilustr. ISBN 978-3-86233-240-3. [COBISS.SI-ID 1110851678]

367. Mojca Pokrajculja : koroška pripovedka, (Zbirka Velike slikanice). 12. natis z dodanim zvočnim zapisom. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4398-7. [COBISS.SI-ID 284522240]

368. MOORE, Eva. Frančkova kolesarska čelada, (Zbirka Frančkove TV-zgodbice, 12). Posebna izd. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2007. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-251-040-4. [COBISS.SI-ID 232153856]

369. MUCK, Desa. Čudežna bolha Megi in bernardinec Karli, (Zbirka Čudežna bolha Megi). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2681-2. [COBISS.SI-ID 265123072]

370. MUCK, Desa. Čudežna bolha Megi in hrček Marjan, (Zbirka Čudežna bolha Megi). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3298-1. [COBISS.SI-ID 284316416]

371. MUCK, Desa. Čudežna bolha Megi in zajček Branko, (Zbirka Čudežna bolha Megi). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2680-5. [COBISS.SI-ID 265138432]

372. NIEDŹWIECKA, Anna. Peter Pan. Zagreb: Egmont, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1196-0. [COBISS.SI-ID 284244992]

373. Oblike okrog nas : kaj se skriva pod zavihki?, (Za kobacaje). Murska Sobota: Pomurska založba, 2007. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-249-002-7. [COBISS.SI-ID 232474368]

374. PREGL KOBE, Tatjana. Kakor kdo. Jezero: Morfemplus, 2016. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6988-18-6. [COBISS.SI-ID 283910912]

375. PREŽIHOV VORANC. Samorastniki, (Zbirka Prve prave). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-272-218-0. [COBISS.SI-ID 284524544]

376. ROSS, Gaja. Kako odraščajo koale - to sem jaz, koala Ozi. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2016. 27 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6957-50-2. [COBISS.SI-ID 284928256]

377. SEKIRNIK, Marija. Besede, besedice ali Kako so nastale besede. Bevke: Smar-team, 2016. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-6987-21-9. [COBISS.SI-ID 284450048]

378. STEPANČIČ, Damijan, KODRIČ FILIPIĆ, Neli. Superga, (Knjižna zbirka Strip). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2015. 71 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-205-228-7. [COBISS.SI-ID 282849536]

379. USENKO, Natalia. Knjiga o džungli. Zagreb: Egmont, 2016. 64 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1197-7. [COBISS.SI-ID 284244224]

380. Uspavanke, (Zbirka Bombonjera). Jezero: Morfemplus, 2016. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-25-4. [COBISS.SI-ID 284625664]

381. USPENSKIJ, Eduard. Stric Fjodor, pes in maček, (Zbirka Pisanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4053-5. [COBISS.SI-ID 284275712]

382. VAN DYNE, Edith. Nečakinje tete Jane v Evropi. Juršinci: LYNX, 2016. 224 str. ISBN 978-961-94010-4-0. ISBN 978-961-94010-5-7. [COBISS.SI-ID 284804608]

383. VRHOVEC, Iztok. Velemojstrski detektiv Atikus V., Skrinja na kvadrat. Maribor: Ved, 2016. 208 str. ISBN 978-961-6973-32-8. [COBISS.SI-ID 282923008]

384. VRHOVEC, Iztok. Velemojstrski detektiv Atikus V., Skrivnostno pokrivalo. Maribor: Ved, 2016. 208 str. ISBN 978-961-6973-31-1. [COBISS.SI-ID 282922752]

385. VRHOVEC, Iztok. Velemojstrski detektiv Atikus V., Sumljivi milijonar. Maribor: Ved, 2016. 208 str. ISBN 978-961-6973-33-5. [COBISS.SI-ID 282923264]


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


386. Creed = Creed : rojstvo legende. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (127 min, 41 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3076658/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21361714]

387. The dead girl = Mrtvo dekle. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008, p 2006. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0783238/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 19690807]

388. Deadpool. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (103 min, 40 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1431045/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21360178]

389. The Hateful eight = Podlih osem. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, [2016], p 2015. 1 video DVD (160 min, 50 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 1110707038]
Nagrada: Oskar, 2016 (glasba), Zlati globus, 2016 (glasba), BAFTA, 2016 (glasba)

390. How to be single = Razgibano življenje samskih. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (105 min, 18 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1292566/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21358898]

391. Im Labyrinth des Schweigens = Labirint laži. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 118 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3825638/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1110919006]

392. Live! = V živo!. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008, p 2006. 1 video DVD (ca 92 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0810945/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 12025402]

393. Louder than bombs = Glasnejša od bomb. Vojnik: Fivia, [2016], p 2015. 1 video DVD (104 min, 29 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2217859/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1110770526]

394. Love (et ses petits désastres) = [Ljubezen (in ostale neprilike)]. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2010. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Dolby digital). http://www.imdb.com/title/tt0452643/?ref_=nv_sr_4. [COBISS.SI-ID 21470517]

395. Macbeth. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2884018/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1110612830]

396. Narodni heroj Ljiljan Vidić = [Narodni junak Ljiljan Vidić]. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 119 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3989912/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1110625886]

397. Nie yin niang = Morilka. Vojnik: Fivia, [2016], p 2015. 1 video DVD (101 min, 9 sek), č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3508840/?ref_=ttawd_awd_tt. [COBISS.SI-ID 1110773342]
Nagrada: Cannes, 2015 (režiser)

398. Pawn sacrifice : based on a true story = [Dvoboj stoletja] : po resnični zgodbi. Vojnik: Fivia, [2016], p 2014, [2015]. 1 video DVD (111 min, 16 sek), č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1596345/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1110638686]

399. Pay the ghost = Vrata teme. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 91 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3733778/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1110888030]

400. Point break = Peklenski val. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, [2016], p 2015. 1 video DVD (109 min, 1 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2058673/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1110616414]

401. Rogue assassin = Neusmiljeni morilec. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, [2007], p 2006. 1 video DVD (98 min, 43 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0499556/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 11983930]

402. Room = Soba. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2016. 1 video DVD (ca 113 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3170832/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21325362]
Nagrada: Oscar, 2016 (za glavno žensko vlogo - Brie Larson)

403. Seraphim falls = Angelski slapovi. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, [2007], p 2006. 1 video DVD (106 min, 49 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0479537/?ref_=ttawd_awd_tt. [COBISS.SI-ID 15893819]

404. V službi človekovega dostojanstva : 25 let Slovenske karitas. [Ljubljana]: Slovenska karitas: TV Slovenija, 2015. 1 video DVD (ca 47 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1110871134]

405. Youth = Mladost. Vojnik: Fivia, [2016], p 2015. 1 video DVD (118 min, 51 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3312830/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1110634334]
Nagrada: Evropska filmska nagrada, 2016 (film, režiser, glavni igralec)


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


406. Alvin and the Chipmunks 2 = [Alvin in veverički 2]. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1231580/?ref_=fn_al_tt_5. [COBISS.SI-ID 2224000]

407. Alvin and the Chipmunks = Alvin in veverički. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0952640/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1027936866]

408. Alvin and the Chipmunks, The Road chip = Alvin in veverički, Velika Alvintura. [Ljubljana: Menart Records], 2016, p 2015. 1 video DVD (88 min, 11 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 21268786]

409. How to train your dragon = Kako izuriti svojega zmaja. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (regija 2 PAL), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0892769/. [COBISS.SI-ID 21343029]

410. Rise of the guardians = Pet legend. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (93 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1446192/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 21343285]

411. Shrek forever after : the final chapter = Shrek za vedno. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (regija 2, PAL)(89 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0892791/. [COBISS.SI-ID 21355573]

412. Shrek the third = [Shrek tretji]. [v slov. prevedla] Vesna Žagar. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (85 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0413267/. [COBISS.SI-ID 21352501]

413. Shrek. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (86 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0126029/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21346101]
Nagrada: Leta 2002 dobitnik Oskarja za najboljši animirani film, leta 2002 dobitnik BAFTE za najboljšo priredbo scenarija.

414. Shrek. 2. Ljubljana: Menart Records, 2016. 1 video DVD (88 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0298148/?ref_=ttawd_awd_tt. [COBISS.SI-ID 21346357]
Nagrada: Leta 2004 dobitnik BAFTE za najboljši film po izboru otrok


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


415. AMALIETTI, Peter. Kje so tiste stezice, (Zbirka Zamolčana zgodovina). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2016. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-73-2. [COBISS.SI-ID 284367872]

416. MAKUC, Dorica, MERCINA, Marija. Ameriška Slovenka iz Vipavske doline. 1. natis. Ajdovščina: samozal., 2016. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-285-256-6. [COBISS.SI-ID 284752128]

417. ČREŠNAR, Matija. Arheologija nekoč in danes = Archaeology, past and present. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-66-3. [COBISS.SI-ID 272310272]

418. ASCHERSON, Neal. Crno more : [zadivljujuća povijest jednog od najzanimljivijih i najturbulentnijih prostora europske povijesti], (Biblioteka Ambrozija, knj. 427). Zagreb: V. B. Z., 2016. 289 str., zvd. ISBN 978-953-304-776-8. [COBISS.SI-ID 12004894]

419. BALAŽIC, Milan. Zakaj je Slovenija postala samostojna država : pogumen skok v prihodnost. 1. natis. Ljubljana: Pasadena, 2016. 567 str., ilustr. ISBN 978-961-6661-71-3. [COBISS.SI-ID 284797696]

420. HILL, Tim. The Beatles : the illustrated biography. Croxley Green: Transatlantic Press, 2008. 223 str., fotogr. ISBN 978-0-9558298-0-2. ISBN 0-9558298-0-1. [COBISS.SI-ID 21373237]

421. CORTESE, Dario. Slovenija v objemu : izletniški vodnik. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 159 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-3777-1. [COBISS.SI-ID 284560896]

422. CROSS, Charles R.. Room full of mirrors : a biography of Jimi Hendrix. London: Sceptre, 2006. XVI, 384 str. ISBN 978-0-340-82684-3. [COBISS.SI-ID 21369909]

423. ČERNICKI, Lara, FORENBAHER, Stašo. Starim cestama preko Velebita. Zagreb: Libricon, 2016. 227 str., ilustr., zvd. ISBN 978-953-8017-04-9. [COBISS.SI-ID 1110657886]

424. DUNDER, Venceslav Juraj. Štajerski raj : Savinjska dolina in Novo Celje na južnem Spodnjem Štajerskem z zgodovinskega, topografskega, pitoresknega, industrijskega, montanističnega, termalnega, zgodovinskega in etnografskega vidika : z upodobitvami dvorca Novo Celje s severne in južne strani, z nasadi murv pri Plevni in drugimi motivi. Žalec: ZKŠT - Zavod za kulturo, šport in turizem, 2016. 538 str., ilustr. ISBN 978-961-93596-3-1. [COBISS.SI-ID 282839808]

425. FRANÇOIS, Gilles, PITAUD, Bernard. Usmiljenje po Magdaleni Delbrêl : pohujšljiva lepota ljubezni. 1. izd. Ljubljana: Novi svet, 2016. 93 str. ISBN 978-961-6878-59-3. [COBISS.SI-ID 284413440]

426. FURLAN, Boštjan, PETERLE, Ožbej, BALAŽIC, Marko. Slovenija in pika!. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2016-. Zv. <1 >, ilustr. ISBN 978-961-282-189-0. [COBISS.SI-ID 284662528]

427. GRDINA, Igor. Knjiga o Malgaju. Ravne na Koroškem: Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj, 2016. 155 str., Ilustr. ISBN 978-961-285-181-1. [COBISS.SI-ID 284238848]

428. GRDINA, Igor. Wilhelm von Tegetthoff in bitka pri Visu 20. julija 1866. 1. izd. Maribor: Umetniški kabinet Primož Premzl, 2016. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-6055-45-1. [COBISS.SI-ID 86372353]

429. HEILEMANN, Wolfgang, THOMAS, Sabine. Alice Cooper : live on tour - backstage - private : photos 1973-1975. Berlin: Schwarzkopf & Schwarzkopf, cop. 2005. 135 str., fotogr. ISBN 3-89602-651-8. ISBN 978-3-89602-651-4. [COBISS.SI-ID 21372469]

430. KAVUR, Boris. Everything counts (in small amounts) --- : [professional monograph]. Koper: University of Primorska Press, 2015. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6963-34-3. [COBISS.SI-ID 279154432]

431. KOS, Peter. Ad Pirum (Hrušica) in Claustra Alpium Iuliarum, (Vestnik, 26). Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015. 131 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6902-88-5. [COBISS.SI-ID 278920704]

432. LEWIS, Dave. Led Zeppelin : the 'tight but loose' files : celebration II. London: Omnibus press, cop. 2003. 168 str., ilustr. ISBN 1-84449-056-4. ISBN 978-1-84449-056-1. [COBISS.SI-ID 21374005]

433. Ljubljana : mestna karta = City map of Ljubljana. Ljubljana: Kartografija, 2015. 1 načrt, barve. [COBISS.SI-ID 26370359]

434. LUDWIG, Emil. Julij 14 : sinovom v svarilo. Ljubljana: Prijatelj, 1933. 188 str., avtorj. fotogr. [COBISS.SI-ID 13164]

435. MAGRINI, Mariagrazia. V božji igri : blažena Chiara Luce Badano. Ljubljana: Novi svet, 2016. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-6878-58-6. [COBISS.SI-ID 284317184]

436. MARUŠIČ, Branko. Doktor Karel Lavrič (1818-1876) in njegova doba, (Zbirka Življenja in dela, Biografske študije, 13, 9). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-254-897-1. [COBISS.SI-ID 284150528]

437. BLEČIĆ KAVUR, Martina, BUSULADŽIĆ, Adnan, DAVID, Wolfgang, ETTINGER STARČIĆ, Zrinka, GUŠTIN, Mitja, KAVUR, Boris. Mjesta susretanja = Places of contact = Mesta srečevanja : [professional monograph]. Koper: University of Primorska Press, 2014. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6963-06-0. [COBISS.SI-ID 276519680]

438. MURRAY, Charles Shaar. Crosstown traffic : Jimi Hendrix and post-war pop. New ed. London: Faber and Faber, 2001. IX, 326 str., [8] str. pril. ISBN 0-571-20749-9. ISBN 978-0-571-20749-7. [COBISS.SI-ID 21369653]

439. OGRIN, Matej, VINTAR MALLY, Katja, PLANINŠEK, Anton, GREGORIČ, Asta, DRINOVEC, Luka, MOČNIK, Griša. Nitrogen dioxide and black carbon concentrations in Ljubljana, (GeograFF, 18). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-237-816-5. [COBISS.SI-ID 284189952]

440. OMERZA, Igor. 1984, Orwellovo leto Agopa Stepanjana. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2016. 376 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0911-9. [COBISS.SI-ID 284358656]

441. PAJK, Mojca. Avstralija : v izogib nevarnostim! : vodnik. Trebnje: samozal., 2015. 252 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-283-355-8. [COBISS.SI-ID 280162304]

442. CIGLENEČKI, Slavko, KOSI, Miha, ZADRAVEC, Dejan, KREMENŠEK, Slavko. Pod Bredičem in Kozjakom : zgodovina Kozjega. Kozje: Občina, 2016. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-285-192-7. [COBISS.SI-ID 284329216]

443. POGAČNIK, Aljaž. Po ulicah železarskega mesta. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2016. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-6467-41-4. [COBISS.SI-ID 283903744]

444. PRELOŽNIK, Andrej. Piran za radovednega pohajkovalca : vodnik po kulturni dediščini. Piran [i. e.] Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016. 106 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6964-81-4. [COBISS.SI-ID 283896832]

445. Sestra Mihelangela : njena življenjska daritev. Koper: Ognjišče, 2016. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-263-184-0. [COBISS.SI-ID 284869120]

446. Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea - ECM, 2016. 223 str. ISBN 978-961-6966-13-9. [COBISS.SI-ID 283892736]

447. Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, Popisovanje arhivskega gradiva : zbornik mednarodne konference, [Radenci, 13. - 15. april 2016], (Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja, 15). Maribor: Pokrajinski arhiv, 2016. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-961-6507-68-4. ISBN 978-961-6507-69-1. [COBISS.SI-ID 86308353]

448. Vojaška pregledna karta Republike Slovenije = Military general map of the Republic of Slovenia, (M502). 2. izd. [Ljubljana]: Ministrstvo za obrambo: = Ministry of defence, 2011. 1 zvd., barve. [COBISS.SI-ID 259591168]

449. VRTOVEC, Jernej. Vloga nadškofa Šuštarja pri osamosvojitvi Slovenije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2016. 294 str., ilustr. ISBN 978-961-278-270-2. [COBISS.SI-ID 284766464]

450. Wem gehört die Geschichte? = Komu pripada zgodovina?. Graz: Universalmuseum Joanneum, Archäologie & Münzkabinett; Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014. 172 str., ilustr. ISBN 978-3-902095-55-8. ISBN 978-961-6902-70-0. [COBISS.SI-ID 277252352]

451. WITTMAN, Robert K., KINNEY, David Francis. Hudičev dnevnik : Alfred Rosenberg in ukradene skrivnosti tretjega rajha. 1. izd. Tržič: Učila International, 2016. 439 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3029-4. ISBN 978-961-00-3030-0. [COBISS.SI-ID 284983808]

452. RUTAR, Gašper, ČREŠNAR, Matija, NADBATH, Barbara, KARO, Špela, BRICELJ, Maja, MULH, Tadeja, ŽERJAL, Tina. Preventivna arheologija v Centru za preventivno arheologijo = Preventive archaeology in The Centre for Preventive Archaeology. 2. natis. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2015. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-6990-02-8. [COBISS.SI-ID 282791424]

453. Zreški talci : kdo so in od kod so prišli. Zreče: Občina, 2016. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-91854-9-0. [COBISS.SI-ID 283596800]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam