skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

julij 2023

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 
 

Vsebina

 

 


0 Splošno

1. BILBAN, Tina. 50 abstraktnih izumov : kako razumeti svet. Posebna darilna izd. Društva Bralna značka Slovenije - ZPMS. Dob pri Domžalah: Miš; Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2023. 240 str., ilustr. Zbirka Zlata bralka, zlati bralec. ISBN 978-961-272-628-7. [COBISS.SI-ID 146635011]
2. MARKELJ, Blaž (urednik). Informacijska varnost : doba tehnoloških prebojev in pravnih izzivov. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2023. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-247-517-8. [COBISS.SI-ID 151324931]
3. SINOBAD, Jure. Knjižnica Ivana Hribovška : ob 100. obletnici pesnikovega rojstva. Radovljica: Knjižnica Antona Tomaža Linharta, 2023. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-91903-4-0. [COBISS.SI-ID 150358275]

 


1 Filozofija. Psihologija.

4. ERIKSON, Thomas. Obkroženi z ovirami : kako ovire spremeniti v uspeh (ko gre vse k vragu). 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 382 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5536-5, ISBN 978-961-00-5537-2. [COBISS.SI-ID 153864963]
5. LUNN, Natasha. Pogovori o ljubezni. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 302 str. ISBN 978-961-01-6898-0. [COBISS.SI-ID 155560707]
6. MOORE, Gareth. Možganski trening : 40-dnevni intenzivni program : utrdite, obnovite in ohranite svoje umske sposobnosti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6911-6. [COBISS.SI-ID 153485571]
7. SHETTY, Jay. 8 pravil ljubezni : kako jo najti, negovati in izpustiti. Brežice: Primus, 2023. 302 str., ilustr. Zbirka Ljubiti ZaVedno. ISBN 978-961-7184-47-1. [COBISS.SI-ID 153374723]
8. ŠUSTER, Danilo. Modalni katapulti : uvod v filozofsko logiko. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2023. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-286-734-8. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/777, DOI: 10.18690/um.ff.6.2023. [COBISS.SI-ID 152615171]
9. THOMAS, Iain S., WANG, Jasmine. Kaj nas dela človeške? : umetna inteligenca odgovarja na najpomembnejša vprašanja v življenju. Brežice: Primus, 2023. 234 str., ilustr. Zbirka SamoSvoji. ISBN 978-961-7184-45-7. [COBISS.SI-ID 151714819]
10. TYSON, Neil deGrasse. Zvezdni glasnik : kozmični pogled na civilizacijo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 271 str. ISBN 978-961-00-5580-8, ISBN 978-961-00-5581-5. [COBISS.SI-ID 157904387]
11. ŽMAHAR, Cristy, ŽMAHAR, Mihael. 8 ključev življenjskega cesarstva. 1. natis. Ljubljana: Zen conferencing, 2023. 187 str. ISBN 978-961-96214-0-0. [COBISS.SI-ID 149500419]

 


2 Verstvo. Bogoslovje.

12. PLEŠEC, Milan (urednik, prevajalec, prireditelj, fotograf). Biblia Carniolica : svetopisemski motivi na panjskih končnicah = Biblische Motive auf den Bienenstockstirnbretter = biblical motifs on beehive panels = les motifs bibliques sur les frontons de ruches = motivi biblici sulle arnie decorate. Koper: Ognjišče; Ljubljana: Mioba, 2023. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-263-300-4. [COBISS.SI-ID 152370435]
13. FRANCISCUS SALESIUS. Filoteja ali Uvajanje v bogoljubno življenje. 2. izd. Ljubljana: Družina, 2023. 415 str. ISBN 978-961-04-0997-7. [COBISS.SI-ID 151572739]

 


3 Družbene vede.

14. CENTRIH, Lev, SITAR, Polona. Pol kmet, pol proletarec : integrirana kmečka ekonomija v socialistični Sloveniji, 1945-1991. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2023. 253 str., ilustr. Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko, 6. ISBN 978-961-293-238-1. ISSN 2820-6460. [COBISS.SI-ID 154579715]
15. BUFON, Milan (urednik), MIKOLIČ, Vesna (urednik). Čezmejno sobivanje in komunikacija v času pandemije. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2023. 396 str., ilustr. ISBN 978-961-7195-09-5. [COBISS.SI-ID 140683779]
16. DVOJMOČ, Miha. Prekrškovno pravo : praktikum. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba; Ljubljana: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, 2023. 144 str. ISBN 978-961-286-742-3. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/781, DOI: 10.18690/um.fvv.5.2023. [COBISS.SI-ID 152675075]
17. GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 7. Samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 7. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2023. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-271-853-4. [COBISS.SI-ID 124891907]
18. AVBELJ, Matej, GANNA MAHMOUD, Daša, TAWITIAN, Elissa, ZUPANČIČ, Mateja. Jaz, midva, mi 8. Samostojni delovni zvezek za domovinsko in državljansko kulturo in etiko v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-271-931-9. [COBISS.SI-ID 124892931]
19. KERŠEVAN, Erik. Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) : z novelo ZUS-1C. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2023. 220 str. ISBN 978-961-247-523-9. [COBISS.SI-ID 155994371]
20. KLINAR, Peter, TOŠ, Niko (avtor, urednik). Sociologija in teorija mednarodnih migracij. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, 2022 [i. e.] 2023. 796 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Dokumenti SJM, 31. ISBN 978-961-295-047-7. [COBISS.SI-ID 151333379]
21. MARC, Mojca. The relationship between market concentrations in banking and product markets. Ljubljana: Faculty of Economics, 2016. V, 130 str., ilustr. ISBN 978-961-240-313-3. [COBISS.SI-ID 287585024]
22. MARINKO, Janko. Pod katerim drevesom si ju videl? : ugotavljanje dejanskega stanja : (izbrana poglavja). 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2023. 414 str., ilustr. ISBN 978-961-247-520-8. [COBISS.SI-ID 153044227]
23. TOMAŽIČ, Tina (urednik). Mediji, popularna kultura in subkulture. 1. natis. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2022. 330 str., ilustr., graf prikazi. Zbirka Frontier, Teorija, 237, Subkulture, Tematska izdaja, št. 17. ISBN 978-961-7186-05-5. [COBISS.SI-ID 127876099]
24. MIKLIČ, Neža, JENKOLE ŽIGANTE, Barbara, ŽUGIČ, Sonja, KREK, Janez (urednik), MIKLIČ, Neža (urednik). Zaščita otroka pred izvenšolskim nasiljem : priročnik za vzgojitelje, učitelje in druge strokovnjake. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2023. VI, 106 str. ISBN 978-961-253-313-7. [COBISS.SI-ID 149839619]
25. NAUMBURG, Carla. Kako doseči, da vas otroci ne bodo več spravljali ob živce : priročnik za starše, ki želijo postati mirnejši in zadovoljnejši. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 270 str. ISBN 978-961-00-5565-5, ISBN 978-961-00-5566-2. [COBISS.SI-ID 156830211]
26. PEÑA ESCLUSA, Alejandro. Volilne prevare Foruma São Paulo. 1. izd. Ljubljana: Nova obzorja, 2023. 96 str. ISBN 978-961-6942-96-6. [COBISS.SI-ID 153699075]
27. PISTOR, Katharina, GERDINA, Otto (urednik). Zakodirani kapital : kako pravo ustvarja bogastvo in neenakost. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2022. 370 str. Zbirka Opuščeni program. ISBN 978-961-96115-0-0. [COBISS.SI-ID 135600899]
28. RANGUS, Vanja (avtor, fotograf). Tlakovanje poti inovacijskemu razvoju Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Zavod Aruma, 2023. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-07-1579-5. [COBISS.SI-ID 149322499]
29. BERK SKOK, Aleš, DUGAR, Gregor (urednik). Reforma institutov prava varstva starejših. Ljubljana: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Založba Pravne fakultete, 2023. 363 str., ilustr. ISBN 978-961-7162-10-3. [COBISS.SI-ID 150498563]
30. ROBNIK, Sonja. Ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu z vidika raznolikosti : smernice za upoštevanje raznolikosti. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2023. 68 str., tabele. ISBN 978-961-6471-53-4. [COBISS.SI-ID 149487363]
31. SEKANINOVÁ, Štěpánka. Postani olikan kot zmaj!. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-7185-62-1. [COBISS.SI-ID 135424259]
32. ŠEPEC, Miha (avtor, avtor dodatnega besedila). Kazenski zakonik : (KZ-1) : z novelo KZ-1J. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2023. 363 str. ISBN 978-961-247-524-6. [COBISS.SI-ID 157330435]
33. VANRYCKEGHEM, Martine, BRUTTEN, Eugene J. KiddyCAT : test odnosa do lastnega govora za predšolske otroke, ki jecljajo. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2023. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-253-310-6. [COBISS.SI-ID 145200899]
34. KOROŠEC, Damjan, et al., KOROŠEC, Damjan (urednik), FILIPČIČ, Katja (urednik), DEVETAK, Helena (urednik). Veliki znanstveni komentar posebnega dela Kazenskega zakonika (KZ-1). Posodobljena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije: Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, 2023-. Zv. <1->. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-704-7, ISBN 978-961-204-705-4, ISBN 978-961-204-707-8. [COBISS.SI-ID 140384771]
35. LEPIČNIK-VODOPIVEC, Jurka (urednik), MEZGEC, Maja (urednik). Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2023. 163 str., graf. prikazi, tabele. Knjižnica Ludus, 44. ISBN 978-961-293-229-9. ISSN 2536-1937. [COBISS.SI-ID 152583683]
36. VUKASOVIČ, Tina. Trženje - za teorijo in prakso. Harlow: Pearson, cop. 2023. 240 str., ilustr. ISBN 978-1-80006-778-3. [COBISS.SI-ID 149712899]
37. BOŽIČ-PENKO, Ana, DEBEVEC, Jure, JAN BUFON, Barbara, OVČAK KOS, Maja, ŠTRAVS, Rudi, UDE, Lojze, FAJS, Mateja Tamara (urednik). Zakon o vzpostavitvi etažne lastnine na določenih stavbah in o ugotavljanju pripadajočega zemljišča (ZVEtL-1) : s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2023. 401 str. Nova slovenska zakonodaja. ISBN 978-961-247-522-2. [COBISS.SI-ID 155413763]

 


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

38. BAVCON, Jože (urednik), RAVNJAK, Blanka (urednik). Ioannes Antonius Scopoli polihistor v Deželi Kranjski : [ob 300 letnici rojstva] = Ioannes Antonius Scopoli a Polymath in Land of Carniola : [on the 300th anniversary of his birth]. Ljubljana: Botanični vrt Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta UL: = University Botanic Gardens Ljubljana, Biotechnical Faculty UL; Idrija: Muzejsko društvo: = Museum Society, 2023. 665 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-96-1. [COBISS.SI-ID 152852995]
39. Narava : neverjetna dejstva in zanimivosti, ki ste jih vedno želeli vedeti!. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. [33] str., ilustr. Zanimiva odkritja. ISBN 978-961-296-032-2. [COBISS.SI-ID 132409859]
40. Naše osončje : neverjetna dejstva in zanimivosti, ki ste jih vedno želeli vedeti!. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. [33] str., ilustr. Zanimiva odkritja. ISBN 978-961-296-034-6. [COBISS.SI-ID 132410627]
41. Planet Zemlja : neverjetna dejstva in zanimivosti, ki ste jih vedno želeli vedeti!. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. [33] str., ilustr. Zanimiva odkritja. ISBN 978-961-296-031-5. [COBISS.SI-ID 132402947]
42. POVH, Bogdan. Vzpon in zaton planeta Zemlja : moj pogled na svet. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2023. 80 str., ilustr. Posebna izdaja revije Življenje in tehnika. ISBN 978-961-251-469-3. [COBISS.SI-ID 158558723]
43. PRINJA, Raman. Čudesa nočnega neba : astronomija se začne, ko pogledaš v nebo. Jezero: Morfemplus, 2022. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-7146-07-3. [COBISS.SI-ID 78896387]
44. SHELDRAKE, Merlin. Prepleteno življenje : kako glive spreminjajo naš svet, vplivajo na naš um in oblikujejo našo prihodnost. 1. izd. Ljubljana: V. B. Z., 2023. 359 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-7083-15-6. [COBISS.SI-ID 151139331]
45. REPAR, Urška (avtor, urednik), WEBER, Sebastjan. Stran pa ne bomo metal' : o pogubnih navadah in boljših praksah : katalog razstave Muzeja novejše zgodovine Celje, maj 2023 - februar 2024 = No way are we throwing things away : on destructive habits and better practices : the exhibition catalog of the Museum of Recent History Celje, May 2023 - February 2024. Celje: Muzej novejše zgodovine: = Museum of Recent History, 2023. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6339-63-6. [COBISS.SI-ID 149920771]
46. TOMIĆ, Ivica, FORJAN, Matej, ROŽIČ, Matej. Zbirka laboratorijskih vaj iz fizike. 2. ponatis. Novo mesto: Šolski center, 2023. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-6496-73-5. [COBISS.SI-ID 153714947]

 


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

47. ANTONSSON, Ann-Beth. Moj kemijski vodnik : priporočila. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2023. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6471-54-1. [COBISS.SI-ID 152572675]
48. BEGUŠ, Jurij (urednik). Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje gozdov na njihove vplive : priporočila zakonodajnih in sistemskih prilagoditev : gozdnogospodarske smernice : projekt Gozdovi za prihodnost. 1. izd. Ljubljana: Zavod za gozdove Slovenije, 2023. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6605-46-5. [COBISS.SI-ID 142436867]
49. BOGATAJ, Janez (avtor, fotograf). Proso : dediščina zlatih zrn. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2023. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-7163-25-4. [COBISS.SI-ID 143739139]
50. COLEMAN, Vernon. Mit o demenci : večino bolnikov z demenco lahko ozdravimo. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2023. 157 str. Zbirka Knjižnica sežganih knjig. ISBN 978-961-274-737-4, ISBN 978-961-274-736-7. [COBISS.SI-ID 143177731]
51. Človeško telo : neverjetna dejstva in zanimivosti, ki ste jih vedno želeli vedeti!. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. [33] str., ilustr. Zanimiva odkritja. ISBN 978-961-296-033-9. [COBISS.SI-ID 132410371]
52. DOUMONT, Yves. Dobrodošel, mucek Tomi! : [vse, kar moreš vedeti o pravilni oskrbi svojega štirinožnega prijatelja : zgodba+priročnik]. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-296-036-0. [COBISS.SI-ID 133696771]
53. DOUMONT, Yves. Dobrodošel, psiček Aro! : [vse, kar moreš vedeti o pravilni oskrbi svojega štirinožnega prijatelja : zgodba+priročnik]. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-296-035-3. [COBISS.SI-ID 133694467]
54. JARNI, Kristjan (urednik). Tujerodne drevesne vrste v slovenskih gozdovih : zbornik prispevkov posvetovanja : XXXVII. gozdarski študijski dnevi : Ljubljana, 28. september 2021 = Non-native tree species in Slovenian forests : lectures presented at the conference : XXXVII. Forestry Study Days : Ljubljana, 28. september 2021. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2021. IV, 114 str., ilustr. ISBN 978-961-6020-83-1. https://gsd.splet.arnes.si/files/2021/09/Zbornik_37G%C5%A0D_1.pdf, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=133023, https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=133023. [COBISS.SI-ID 77142275]
55. FRAS, Zlatko (urednik), KOŠNIK, Mitja (urednik). Izbrana poglavja iz interne medicine : [univerzitetni učbenik]. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino: Slovensko zdravniško društvo, 2021. 348 str., ilustr. ISBN 978-961-267-209-6. [COBISS.SI-ID 82662403]
56. RASPOR, Peter (urednik). Živilski standardi rešujejo življenja = Food Standards safe lives : 5. svetovni dan varnosti hrane 2023 = 5th World Food Safety Day 2023 : [Državni svet Republike Slovenije Ljubljana, 7. 6. 2023]. Ljubljana: European Declaration on Food, Technology and Nutrition Network, 2023. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-95942-2-3. [COBISS.SI-ID 152950531]
57. CÖR, Andrej (urednik), ŠUSTER, Katja (urednik), KOROŠEC, Tina (urednik), LEVAŠIČ, Vesna (urednik). 10. raziskovalni dan Ortopedske bolnišnice Valdoltra : zbornik. Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2023. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-94454-2-6. [COBISS.SI-ID 152947459]
58. PAHOR, Miroslav, TERČON, Nadja (urednik), PANJEK, Aleksander (urednik). Samo morje je vedelo : zbrani prispevki k slovenski pomorski zgodovini 2 : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2023. 400 str., ilustr. Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko, 9. ISBN 978-961-293-239-8, ISBN 978-961-293-240-4. ISSN 2820-6460. [COBISS.SI-ID 154835203]
59. PAHOR, Miroslav, TERČON, Nadja (urednik, avtor dodatnega besedila), PANJEK, Aleksander (urednik, avtor dodatnega besedila). Vse poti vodijo na morje : zbrani prispevki k slovenski pomorski zgodovini 1 : [znanstvena monografija]. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2023. 322 str., ilustr., zvd. Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko, 8. ISBN 978-961-293-126-1, ISBN 978-961-293-240-4. ISSN 2820-6460. [COBISS.SI-ID 154834179]
60. PELJHAN, Martina, ČAR, Jože, ZELENC, Anton. Klavže na Idrijskem : Rudnik živega srebra Idrija = Mercury Mine. Idrija: Center za upravljanje z dediščino živega srebra, 2023. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-95006-6-8. [COBISS.SI-ID 149507075]
61. PODOBNIK, Ana (avtor, fotograf), HUDOBIVNIK, Ana (avtor, fotograf). Kdor zakuha, ta poje : ko kuhalnica postane čarobna palica. Visoko: samozal., 2023. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-07-1583-2. [COBISS.SI-ID 149969155]
62. SKRT, Emilija (urednik). Alternativni scenariji bivanjske kulture : naravna gradnja : priročnik iz teorije v prakso. Novo mesto: Romsko društvo Romano veseli, 2022, [cop. 2023]. 39 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 157085187]
63. BARAGA, Dušan (urednik). Novosti pri multidisciplinarni obravnavi oseb s KVČB : 10. slovenski simpozij o kronični vnetni črevesni bolezni : zbornik prispevkov : 19. maj 2023. Maribor: Društvo za KVČB, 2023. 35 str. ISBN 978-961-93168-9-4. [COBISS.SI-ID 151681283]
64. TRDAN, Stanislav (urednik). Zbornik predavanj in referatov 15. slovenskega posvetovanja o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, Portorož, 1.-2. marec 2022 = Lectures and papers presented at the 15th Slovenian Conference on Plant Protection with International Participation, Portorož, March 1-2, 2022. Ljubljana: Društvo za varstvo rastlin Slovenije: = Plant Protection Society of Slovenia, 2022. XV, 556 str., ilustr. ISBN 978-961-93447-9-8. [COBISS.SI-ID 134901763]
65. FRAS, Zlatko (urednik). 29. sodobna interna medicina : strokovno srečanje : zbornik predavanj. V Ljubljani: Medicinska fakulteta, Katedra za interno medicino, 2023. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-267-242-3. [COBISS.SI-ID 154578179]
66. "S podatki do strateških odločitev" : [28. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu] : Nova Gorica, 25. in 26. maj 2023. 250 izv. Ljubljana: Društvo ekonomistov v zdravstvu, 2023. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-95979-2-7. [COBISS.SI-ID 150896643]

 


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

67. CENCELJ, Matija, GABROVŠEK, Boštjan. Matematika v umetnosti. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2023. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-253-311-3. [COBISS.SI-ID 147303171]
68. ČELHAR, Nina (umetnik). Pogledi in zastrtja = Views and veils : Galerija Gong, 16. 12. 2022-28. 1. 2023. Nova Gorica: Galerija Gong - zavod za promocijo sodobne umetnosti, 2022. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 155512067]
69. FICKO, Mitja (umetnik, fotograf), JAKŠE, Marko (umetnik). Z neba v nebo = From sky to [sky] : [katalog = catalogue : razstava slik in del na papirju = exhibition of paintings and works on paper : 30.11. 2022 -12. 2. 2023]. Ljubljana: Mestna galerija: = City Art Gallery, 2023. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6969-52-9. [COBISS.SI-ID 134604035]
70. GRGUREVIČ, Meta (umetnik, intervjuvanec), TREBUŠAK, Alenka (urednik, oseba, ki intervjuva). Praskanje za zlatom = Scraping for gold : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Cukrarna = Museum and Galleries of Ljubljana, Cukrarna Gallery : 10. 6.-28. 8. 2022. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Cukrarna: = Museum and Galleries of Ljubljana, Cukrarna Gallery, 2022. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-95494-3-8. [COBISS.SI-ID 132654595]
71. HABJAN, Vladimir (avtor, fotograf), MUŠIČ HABJAN, Irena (avtor, fotograf). Karnijske Alpe : med Julijci in Dolomiti : izbirni vodnik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2023. 353 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6870-92-4. [COBISS.SI-ID 153500163]
72. HRAUSKY, Andrej (avtor, fotograf). Plečnikova arhitektura v Ljubljani. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: Galerija Dessa, 2022. 309 str., ilustr. ISBN 978-961-95640-2-8. [COBISS.SI-ID 97657603]
73. KARDELJ, Janez (umetnik). Janez Kardelj : nagrajenec 11. mednarodnega Festivala likovnih umetnosti Kranj : Galerija Likovnega društva Kranj - ZDSLU, 5. maj do 3. junij 2023. Kranj: Likovno društvo Kranj - ZDSLU: Gorenjski muzej, 2023. 21 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-48-1. [COBISS.SI-ID 153090307]
74. KOMELJ, Miklavž, POKRAJAC, Ana. Oton Župančič : risbe = drawings : pinxi me - ergo sum - = naslikal sem se - torej sem - = I have painted myself - therefore I am -. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: = Museum and Galleries of Ljubljana, 2023. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-95640-8-0. [COBISS.SI-ID 152381699]
75. FORTIČ JAKOPIČ, Tina (avtor, urednik), LIČINA, Marko (avtor, urednik), BAJDE, Zoja, BEŠLAGIĆ, Petra, KRALJ, Tone (umetnik). Kruha in iger : slikarstvo Toneta Kralja 1941-1945 : [Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije 14. junij 2023-10. december 2023 : razstavni katalog]. Ljubljana: Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, 2023. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-96203-2-8. [COBISS.SI-ID 153234691]
76. LAŽETIČ, Tanja (umetnik, fotograf), ŽBONTAR, Zora (avtor, urednik), KOS, Mateja. Miza za dva = Table for two. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2023. [59] str., ilustr. ISBN 978-961-6981-68-2. [COBISS.SI-ID 149672195]
77. MARKUŠIĆ, Josip, PLEČNIK, Jože, DŽAMBO, Jozo (urednik, avtor dodatnega besedila, prevajalec povzetka), PRELOVŠEK, Damjan (urednik, avtor dodatnega besedila). Fra Josip Markušić - Josip (Jože) Plečnik : korespondencija : 1932.-1956. Jajce [etc.]: Franjevački samostan sv. Luke [etc.], 2023. 2 zv. ([LIII], 1096 str.), ilustr., fotogr., faks. ISBN 978-9926-8209-6-1, ISBN 978-9926-485-31-3, ISBN 978-953-8289-55-2, ISBN 978-953-8289-56-9, ISBN 978-953-8289-57-6, ISBN 978-86-905426-0-4, ISBN 978-961-05-0733-8. [COBISS.SI-ID 55041030]
78. ŽBONTAR, Zora (avtor dodatnega besedila, urednik). Unicum 2023 : V. mednarodni trienale keramike = V. International Ceramics Triennial. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2023. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-69-9. [COBISS.SI-ID 150479875]
79. ULOKINA, Olga (urednik). Mladi ustvarjalci : zbirka skladb učencev in dijakov glasbene šole in umetniške gimnazije v Velenju. Velenje: Glasbena šola Fran Korun Koželjski, 2023. 53 str. [COBISS.SI-ID 153314819]
80. POKRAJAC, Ana (urednik), SAVENC, Barbara (urednik, avtor dodatnega besedila). Zbirka umetnin 20. in 21. stoletja : odkupi (2011–2021) = The 20th and 21st century art collection : acquisitions 2011 to 2022. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Mestni muzej: = Museum and Galleries of Ljubljana, City Museum, 2023. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-69-5. [COBISS.SI-ID 145532931]
81. PISTOLETTO, Michelangelo (umetnik, avtor dodatnega besedila), GREGORIČ, Alenka (urednik, avtor dodatnega besedila). Četrta generacija = Fourth generation : Muzej in galerije mesta Ljubljane, Cukrarna = Museum and Galleries of Ljubljana, [Cukrarna Gallery] : 29. 9. 2022-5. 3. 2023. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, Cukrarna: = Museum and Galleries of Ljubljana, Cukrarna Gallery, 2023. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-95494-5-2. [COBISS.SI-ID 141251587]
82. PREDAN, Barbara, ŠUBIC, Špela. Zakaj je vaza podobna hiši? : od sistemskega do fantazijskega z oblikovalko Janjo Lap. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, 2023. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-94-8. [COBISS.SI-ID 151590659]
financer: ARRS, J7-2606, Modeli in prakse mednarodne kulturne izmenjave Gibanja neuvrščenih
83. PETELIN, Borut (odgovorni urednik). Spodbujamo prijateljstvo. Ljubljana: Sobivanje - društvo za trajnostni razvoj, [2022]. [19] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 157062659]
84. FRELIH, Marko. V zlati senci faraonov = In the golden shadow of the pharaohs. Velenje: Muzej, 2023. 100 str., ilustr. Zbirka Foit. ISBN 978-961-7159-08-0. [COBISS.SI-ID 153380867]
85. VECCHIET, Franko (umetnik), FURLAN, Andrej (umetnik). Stičišča = Crossroads : Galerija Gong, 7. 10.-30. 11. 2022. Nova Gorica: Galerija Gong - zavod za promocijo sodobne umetnosti, 2022. [35] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 133921539]
86. VODENIK, Erik. Arti/tek/turni poligon : projekt za razvoj mladinske arhitekturne ustvarjalnosti. Pekel: Zavod Volosov hram, 2023. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-7182-48-4. [COBISS.SI-ID 154503939]
87. ČORAK, Nives (urednik), KAMIN KAJFEŽ, Vesna (urednik). Vurnikova študentska nagrada za leto 2023. Ljubljana: Center arhitekture Slovenije, 2023. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-94440-9-2. [COBISS.SI-ID 152310275]

 


80 Jezikoslovje.

88. JESENŠEK, Marko (urednik). Akademik Fran Ramovš. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2023. 367 str., tabele, sl. f. ramovša. Razprave, 29. ISBN 978-961-268-093-0. ISSN 0560-2920. [COBISS.SI-ID 153256707]
89. GACOIN-MARKS, Florence. Ducat trdih orehov : izzivi prevajanja francoske književnosti v slovenski jezik. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2023. 196 str., tabele. Zbirka Razprave FF. ISBN 978-961-297-114-4. ISSN 2335-3333. [COBISS.SI-ID 148217603]
90. JERNEJČIČ, Andreja. Popoln javni nastop : odpravite tremo, bodite samozavestni in več prodajte. 1. natis. Ljubljana: Lin & Nil, 2023. 504 str., ilustr. ISBN 978-961-94510-2-1. [COBISS.SI-ID 141897475]
91. PUCHTA, Herbert, STRANKS, Jeff, LEWIS-JONES, Peter, KUNČIČ, Jana, NAPAST, Simona. Think 1. Delovni zvezek za angleščino v 6. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-271-948-7. [COBISS.SI-ID 88282627]
92. PUCHTA, Herbert, STRANKS, Jeff, LEWIS-JONES, Peter. Think 2. Delovni zvezek za angleščino v 7. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-292-024-1. [COBISS.SI-ID 88283139]
93. PUCHTA, Herbert, STRANKS, Jeff, LEWIS-JONES, Peter, WALTER, Elizabeth, WOODFORD, Kate, NAPAST, Simona. Think 3. Delovni zvezek za angleščino v 8. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2021. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-292-067-8. [COBISS.SI-ID 60962051]
94. PUCHTA, Herbert, STRANKS, Jeff, LEWIS-JONES, Peter, WALTER, Elizabeth, WOODFORD, Kate. Think 4. Delovni zvezek za angleščino v 9. razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2022. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-292-071-5. [COBISS.SI-ID 104285699]
95. VOGEL, Jerica (urednik). Slovenski jezik, literatura, kultura in digitalni svet(ovi) : 59. seminar slovenskega jezika, literature in kulture : 3.-14. 7. 2023. 1. natis. V Ljubljani: Založba Univerze, 2023. 117 str., ilustr. Zbirka Seminar slovenskega jezika, literature in kulture. ISBN 978-961-297-129-8. ISSN 2386-0561. [COBISS.SI-ID 154766339]
96. Slovnica sodobne nizozemščine : [s praktičnimi primeri]. 1. izd. Maribor: Lingea, 2023. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-7126-02-0. [COBISS.SI-ID 147974403]

 


82 Književnost.

97. ANDRÉ, Ana. Po poteh življenja : zbrana dela : verzi, pesmi, pravljice in zgodbe. 1. izd. Ljubljana: Buča, 2020. 313 str., [9] str. ilustr. pril., ilustr. ISBN 978-961-290-830-0. [COBISS.SI-ID 97879809]
98. APIH, Jure. Knjiga o snubljenju. Ljubljana: Festfest, 2023. 297 str. ISBN 978-961-93978-7-9. [COBISS.SI-ID 150368259]
99. ASTON, Alexa. Obtoženi vojvoda. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 341 str. Po krivem obtoženi vojvode, 1. ISBN 978-961-7201-43-7, ISBN 978-961-7201-44-4. [COBISS.SI-ID 151064835]
100. BAILEY, Tessa. Zgodilo se je s teboj. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 335 str. ISBN 978-961-00-5545-7, ISBN 978-961-00-5546-4. [COBISS.SI-ID 154800643]
101. BJØRK, Samuel. Temen sneg. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 429 str. ISBN 978-961-00-5571-6, ISBN 978-961-00-5572-3. [COBISS.SI-ID 157480451]
102. BOHNET, Jennifer. Zmenek v Cannesu. Ljubljana: Lipa, 2023. 265 str. ISBN 978-961-7179-23-1. [COBISS.SI-ID 153706243]
103. CAPLIN, Julie. Mala kavarna v Københavnu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 364 str. ISBN 978-961-00-5576-1, ISBN 978-961-00-5577-8. [COBISS.SI-ID 157652995]
104. CONNELLY, Michael. Nočna izmena. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 365 str. ISBN 978-961-00-5552-5, ISBN 978-961-00-5553-2. [COBISS.SI-ID 154944515]
105. ADAMOWICZ, Anna, DIRJAN, Liljana, HAUGOVÁ, Mila, ISAKOVSKI, Igor, JIROUS, Ivan Martin, KENAROV, Dimitar, LIŠEGA, Oleg, LUKÁČOVÁ, Eva, PETLEVSKI, Sibila, POPA, Vasko, SAJKOWSKI, Jakub, SZYMBORSKA, Wisława, SUBIOTTO, Namita (urednik, prevajalec), GOMBOC, Katarina (prevajalec, urednik), SEVŠEK ŠRAMEL, Špela (prevajalec, urednik), STRSOGLAVEC, Đurđa (prevajalec, urednik), REZONIČNIK, Lidija (urednik), MALAKOV, Milen (urednik), ŠNYTOVÁ, Jana (urednik). Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2023. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-297-122-9. https://ebooks.uni-lj.si/ZalozbaUL/catalog/book/438. [COBISS.SI-ID 151648771]
106. ČOSIČ, Bojana. Zaradi dialoga : roman. Brežice: Primus, 2023. 200 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7184-51-8. [COBISS.SI-ID 158331907]
107. DARCY, Lisa. Dopust v Grčiji. Ljubljana: Lipa, 2023. 317 str. ISBN 978-961-7179-21-7. [COBISS.SI-ID 153710339]
108. DIZDAR, Mak. Kamniti spalec. Ljubljana: KUD Logos, 2023. 279 str. Knjižna zbirka Poezije, 43. ISBN 978-961-7155-18-1. [COBISS.SI-ID 151179779]
109. DJURIC, Zala. Ljubavi. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2023. [69] str. Zbirka Hiša pesmi. ISBN 978-961-274-786-2. [COBISS.SI-ID 153503491]
110. DOBRACZYŃSKI, Jan. Magdalena : [svetopisemski roman]. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2023. 285 str. ISBN 978-961-04-1007-2. [COBISS.SI-ID 153997059]
111. DOLENC, Božidar T. Grenke pomaranče : IV. del. Celje: Grafika Gracer, 2023. 212 str. ISBN 978-961-7131-41-3. [COBISS.SI-ID 151652867]
112. DOLLER, Trish. Načrt plovbe. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 303 str. ISBN 978-961-7201-60-4, ISBN 978-961-7201-61-1. [COBISS.SI-ID 153829891]
113. DRISCOLL, Teresa. Njena popolna družina. Izola: Meander, 2023. 337 str. ISBN 978-961-7170-65-8, ISBN 978-961-7170-66-5. [COBISS.SI-ID 150349059]
114. ELLIOT, Kendra. Zadnja sestra. Izola: Meander, 2023. 341 str. ISBN 978-961-7170-77-1. [COBISS.SI-ID 154493187]
115. FERENC, Aco. Psihopat v JNA. Pekel: Zavod Volosov hram, 2023. 311 str. Knjižna zbirka Udrihač. ISBN 978-961-7182-47-7. [COBISS.SI-ID 154500611]
116. FORCE, Marie. Ljubezni ne moreš kupiti. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 213 str. Knjižna serija Butler, Vermont, knj. 2. ISBN 978-961-7201-54-3, ISBN 978-961-7201-55-0. [COBISS.SI-ID 153825795]
117. GOLOB, Martina. Zadnja leta Jurija Gustinčiča. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2023. 58 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-318-9. [COBISS.SI-ID 154220035]
118. HAIG, Matt. Človeška bitja. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 334 str. ISBN 978-961-7201-39-0, ISBN 978-961-7201-40-6. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12300. [COBISS.SI-ID 151067395]
119. HEATH, Lorraine. Grof si vzame vse. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 406 str. ISBN 978-961-7201-52-9, ISBN 978-961-7201-53-6. [COBISS.SI-ID 153825283]
120. HEREK, Boža. Davek na pamet : doza življenjskih resnic s ščepcem politike. 1. izd. Laško: Vigred, 2023. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-95878-2-9. [COBISS.SI-ID 151138819]
121. HERMANN (avtor, ilustrator). Jeremiah : [XIX-XXI]. 1. natis. Celje: Risar, 2022. 140 str., ilustr. Integral, 7. ISBN 978-961-95870-0-3. [COBISS.SI-ID 115049731]
122. HUDOLIN, Jurij. Velika in moški spol. Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2023. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-7054-55-2. [COBISS.SI-ID 146707971]
123. IGGULDEN, Conn. Atenski lev. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 399 str. Atenec, del 3. ISBN 978-961-00-5588-4, ISBN 978-961-00-5589-1. [COBISS.SI-ID 158312707]
124. JAMŠEK, Franc. Bolnišnica Covid. Ljubljana: Ekslibris, 2023. 167 str. ISBN 978-961-7094-59-6. [COBISS.SI-ID 151372291]
125. JAZBEC, Milan. Sedeminsedemdeset odtenkov nežnosti = Сімдесят сім відтінків ніжності. 1. natis. Maribor; = Марібор: Kulturni center: = Культурний центр, 2022. 193 str. Zbirka Frontier, 240. ISBN 978-961-7186-14-7. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 127247619]
126. KEOGH, Valerie. Popolno življenje. Izola: Meander, 2023. 213 str. ISBN 978-961-7170-75-7. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12288. [COBISS.SI-ID 153711875]
127. KOROŠEC, Ivan. Izgnanski dnevnik : 1941-1945. 1. izd. Laško: Vigred, 2023. 224 str. ISBN 978-961-95878-1-2. [COBISS.SI-ID 151138563]
128. KRAJNC, Matej. Razrvani človek : pesmi in pravljice za otroke in tiste, ki to še niso. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2023. 84 str., ilustr. Zbirka Frontier, Poezija, 256. ISBN 978-961-7186-50-5. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 149465859]
129. KRAJNC, Matej. Rufus. 1. natis. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2023. 167 str. Zbirka Frontier, Proza, 247. ISBN 978-961-7186-36-9. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 139847427]
130. KRALJ, Lado. Ne bom se več drsal na bajerju. 2. natis. Ljubljana: Beletrina, 2023. 295 str. Knjižna zbirka Beletrina, 550. ISBN 978-961-284-867-5. [COBISS.SI-ID 157126147]
nagrada: Kresnik, 2023
131. LÄCKBERG, Camilla. Kukavičje jajce. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 446 str. ISBN 978-961-00-5538-9, ISBN 978-961-00-5539-6. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12306. [COBISS.SI-ID 153607427]
132. LEON, Donna. Neizvedljivo. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 301 str. ISBN 978-961-7201-37-6, ISBN 978-961-7201-38-3. [COBISS.SI-ID 151066883]
133. LIEDER, Susanne. Astrid Lindgren : pisateljica, ki razveseljuje nove in nove generacije otroških src. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 303 str. ISBN 978-961-00-5567-9, ISBN 978-961-00-5568-6. [COBISS.SI-ID 156617219]
134. LINFOOT, Jane. Čaj za dva v Mali cornwallski kuhinji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 320 str. ISBN 978-961-00-5561-7, ISBN 978-961-00-5562-4. [COBISS.SI-ID 156322307]
135. LÜDING, Kristina. Greta Garbo : osamljena boginja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 319 str. ISBN 978-961-00-5582-2, ISBN 978-961-00-5583-9. [COBISS.SI-ID 157961219]
136. MACK, Leonie. Italija za vedno. Ljubljana: Lipa, 2023. 365 str. ISBN 978-961-7179-25-5. [COBISS.SI-ID 153708035]
137. MALPAS, Jodi Ellen. Enigma. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 480 str. ISBN 978-961-00-5529-7, ISBN 978-961-00-5530-3. [COBISS.SI-ID 152905475]
138. MANDRAFINA, Domingo (ilustrator), TRILLO, Carlos. Spaghetti brothers. Integral 4 : [106-143]. 1. natis. Celje: Studio Risar, 2023. 312 str., ilustr. ISBN 978-961-95870-7-2. [COBISS.SI-ID 146597379]
139. MARTIN, Charles. Varuh zapisov. Izola: Meander, 2023. 330 str. ISBN 978-961-7170-73-3. [COBISS.SI-ID 153714179]
140. MASON, Meg. Solze in smeh. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 318 str. ISBN 978-961-00-5557-0, ISBN 978-961-00-5558-7. [COBISS.SI-ID 155635971]
141. MATTHEWS, Carole. Sreča za začetnike. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 541 str. ISBN 978-961-7201-35-2, ISBN 978-961-7201-36-9. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12214. [COBISS.SI-ID 151066371]
142. MINATO, Kanae. Izpovedi. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 237 str. ISBN 978-961-7201-56-7, ISBN 978-961-7201-57-4. [COBISS.SI-ID 153827843]
143. MLAKAR, Tanja. Begunka. 1. natis. Ljubljana: Družina, 2023. 245 str. ISBN 978-961-04-1009-6. [COBISS.SI-ID 154616835]
144. MONTETY, Étienne de. Velika preizkušnja : roman. Ljubljana: Družina, 2023. 268 str. ISBN 978-961-04-0994-6. [COBISS.SI-ID 151440643]
nagrada: Grand prix du roman de l'Académie française, 2020
145. MOORE, Ian. Smrt in sir. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 320 str. Serija Dolina Follet. ISBN 978-961-00-5563-1, ISBN 978-961-00-5564-8. [COBISS.SI-ID 156578307]
146. MUSSO, Guillaume. Kdo je Angelique. Izola: Meander, 2023. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-7170-69-6. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12090. [COBISS.SI-ID 153715459]
147. NAZOR, Vladimir. Zgodbe z otoka. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2023. 39 str., ilustr. Zbirka Iskra. ISBN 978-961-274-780-0, ISBN 978-961-274-779-4. [COBISS.SI-ID 150124803]
148. NGUGI WA THIONG'O. A grain of wheat. New York: Penguin Books, 2012, cop. 2002. XVI, 242 str. Penguin classics. ISBN 978-0-14-310676-0, ISBN 0-14-310676-7. [COBISS.SI-ID 65504610]
149. PAGE, Sally. Zbiralka zgodb. Izola: Meander, 2023. 304 str. ISBN 978-961-7170-67-2, ISBN 978-961-7170-68-9. [COBISS.SI-ID 150347779]
150. PARTLJIČ, Tone. Veter z vzhoda. 1. dotis. Ljubljana: Beletrina, 2023. 365 str. Knjižna zbirka Beletrina, 574. ISBN 978-961-298-025-2. [COBISS.SI-ID 153071619]
151. PATTERSON, James, PAETRO, Maxine. 21. rojstni dan. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 395 str. Zbirka Klub preiskovalk umorov, 21. ISBN 978-961-00-5548-8, ISBN 978-961-00-5549-5. [COBISS.SI-ID 154796547]
152. KODRIČ CIZERL, Irena (urednik). Pesmi iz predala. 1. natis. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2023. 247 str., ilustr. Zbirka Frontier, Poezija, 249. ISBN 978-961-7186-45-1. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 150297091]
153. POSTORINO, Rosella. Samo ljubil sem te. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 414 str. ISBN 978-961-7201-58-1, ISBN 978-961-7201-59-8. [COBISS.SI-ID 153829379]
154. PREGL, Sanja. Gin in tonik. 1. natis. Maribor: Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2023. 2 zv. (233 str., 2 str. pril. ; 207 str., 2 str. pril.). Frontier, Proza, 225. ISBN 978-961-7150-98-8, ISBN 978-961-7186-07-9. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 122811907]
155. RAMOVEŠ, Martin (ilustrator), RAMOVEŠ, Janez. Amerika. Ljubljana: Forum, 2023. 59 str., ilustr. Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka Republika Strip, 34. ISBN 978-961-7087-26-0. [COBISS.SI-ID 152013827]
156. ROSLUND, Anders. Sladko sanjaj. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 412 str. Zbirka Krimi. ISBN 978-961-01-6918-5. [COBISS.SI-ID 154315523]
157. SCORE, Lucy. Stvari, ki jih skrivamo v sebi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 526 str. ISBN 978-961-00-5533-4, ISBN 978-961-00-5534-1. [COBISS.SI-ID 153364995]
158. SHEN, L. J. Neusmiljeni nasprotnik. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 350 str. Serija Brezsrčni izobčenci, del 1. ISBN 978-961-00-5584-6, ISBN 978-961-00-5585-3. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12287. [COBISS.SI-ID 158305795]
159. SOLÀ, Irene. Pojem in gora pleše. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2023. 192 str., ilustr. Knjižna zbirka Horizont. ISBN 978-961-7132-78-6. [COBISS.SI-ID 155235843]
nagrada: Nagrada Evropske unije za književnost, 2020
160. STRAUSS, Gwen. Deveterica : resnična zgodba o skupini žensk, ki je preživela grozote nacistične Nemčije. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2023. 458 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7201-41-3, ISBN 978-961-7201-42-0. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12157. [COBISS.SI-ID 151068419]
161. TREFALT, Andrej. Slane zgodbe. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2023. 277 str., [12] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-261-715-8, ISBN 978-961-261-717-2. [COBISS.SI-ID 154615811]
162. VALDÉS, Zoé. Plesalka življenja. Slovenska izd. Ljubljana: [samozal.] L. Turk, 2023. 232 str. ISBN 978-961-96225-1-3. [COBISS.SI-ID 155419395]
163. VERONESI, Sandro. Kolibri. 1. natis. Ljubljana: Totaliteta, 2023. 379 str. ISBN 978-961-7075-08-3. [COBISS.SI-ID 154581251]
164. LIBERŠAR, Polona, KLEMEN, Matej (urednik), LOJK, Magda (urednik), LUTAR, Mateja (urednik). Veronika Deseniška. 1. natis. V Ljubljani: Založba Univerze, 2023. 65 str., ilustr. Zbirka Slovenščina po korakih. ISBN 978-961-297-127-4. ISSN 2784-5400. [COBISS.SI-ID 154583043]
165. VUK, Marko. Uresničene sanje : spomini na deset let potepanj z jadrnico Daddy’s dream. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2023. 343 str., fotogr. ISBN 978-961-261-709-7. [COBISS.SI-ID 148476419]
166. YAGISAWA, Satoshi. Moji dnevi v knjigarni Morisaki. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 192 str. ISBN 978-961-00-5586-0, ISBN 978-961-00-5587-7. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12293. [COBISS.SI-ID 158488835]
167. ZAJC, Lucija. S tem boste morala živeti : roman. Brežice: Primus, 2023. 227 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7184-49-5. [COBISS.SI-ID 155087875]

 


82-93 Mladinska književnost.

168. ANGANUZZI, Clara (avtor, ilustrator). Koralna vrtnarka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. [29] str., barvne ilustr. ISBN 978-961-00-5395-8. [COBISS.SI-ID 140684547]
169. AVEYARD, Victoria. Uničeni prestol. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 432 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5550-1, ISBN 978-961-00-5551-8. [COBISS.SI-ID 154929667]
170. BARROWS, Annie. Iva + Oli. Knj. 1. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2023. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-95872-7-0. [COBISS.SI-ID 155397379]
171. BARROWS, Annie. Iva + Oli. Knj. 2, Izganjanje duha. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2023. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-95872-8-7. [COBISS.SI-ID 155403523]
172. BONTE, Mojiceja. Josipina Turnograjska. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2023. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-278-652-6. [COBISS.SI-ID 156461827]
173. BRADLEY, Mark (avtor, ilustrator). Brenča in Bučko. Jeznoriti gusarji. Jezero: Morfemplus, 2022. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-7146-10-3. [COBISS.SI-ID 85101059]
174. CANALS, Cuca. Skrivnost za tovarniškimi zidovi. Ljubljana: Salve, 2023. 199 str., ilustr. Filo&Zofija, 2. ISBN 978-961-289-183-1. [COBISS.SI-ID 156311555]
175. CAPLAIN, Véronique. Zgodba o volku. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2023. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-95872-6-3. [COBISS.SI-ID 155078659]
176. D'ADAMO, Francesco. Pot čez morje. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2023. 132 str. Zbirka Zvezdogled. ISBN 978-961-7132-77-9. https://www.dobreknjige.si/Knjiga.aspx?knjiga=12309. [COBISS.SI-ID 151651075]
177. Dežela palčkov : zgodba s sličicami. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5340-8. [COBISS.SI-ID 131919875]
178. DIVJAK JURCA, Darja. Ni me strah strahu. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 39 str., ilustr. Nandetove zgodbe. ISBN 978-961-01-6816-4. [COBISS.SI-ID 149501699]
179. DIVJAK JURCA, Darja. Znam reči ne!. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 39 str., ilustr. Nandetove zgodbe. ISBN 978-961-01-6817-1. [COBISS.SI-ID 154884867]
180. DOYLE, Arthur Conan. Prigode Sherlocka Holmesa = The adventures of Sherlock Holmes. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 68 str., ilustr. Klasiki v slovenščini in angleščini. ISBN 978-961-00-4450-5. [COBISS.SI-ID 304491264]
181. 2 kozi in 3 istrske. Bevke: Škrateljc, 2023. [39] str., ilustr. ISBN 978-961-7174-14-4. [COBISS.SI-ID 149684739]
182. EMMONS, Scott. Tiranozaver Rex. Izola: Grlica, 2023. 29 str., ilustr. Zgodbotki. ISBN 978-961-244-419-8. [COBISS.SI-ID 147510019]
183. FERLETIČ, Katerina (prireditelj, ilustrator). Prašič ali hudič : doberdobska ljudska pravljica. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2023. 39 str., ilustr. ISBN 979-12-80793-11-9. [COBISS.SI-ID 151880963]
184. FIPPS, Lisa. Morska zvezda. Izola: Grlica, 2023. 241 str. ISBN 978-961-244-421-1. [COBISS.SI-ID 153040643]
185. GRILC, Uroš. Zmaj Lintvern in krotilci vode. Bevke: Škrateljc, 2023. [23] str., ilustr. Zbirka Škratolovščine. ISBN 978-961-7174-15-1. [COBISS.SI-ID 152844803]
186. HAVUKAINEN, Aino (avtor, ilustrator), TOIVONEN, Sami (avtor, ilustrator). Tine in Bine na poletnem taboru. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2023. 31 str., ilustr. Gugalnica. ISBN 978-961-7132-75-5. [COBISS.SI-ID 150134275]
187. HORVAT, Maja. Tulipanka. 1. izd. Žalec: MAJ.universe, Založba Dobri skupaj; Celje: Grafika Gracer, 2023. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-94546-9-5. [COBISS.SI-ID 152496387]
188. Hvaležnost. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-296-026-1. [COBISS.SI-ID 128095747]
189. Kaj zna žabica Žana. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-6857-7. [COBISS.SI-ID 147567107]
190. LUCAS, Sally. Plešoči dinozavri. Izola: Grlica, 2023. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-244-417-4. [COBISS.SI-ID 147503875]
191. MATTHEWS, Kelly (ilustrator), MATTHEWS, Nichole (ilustrator), LAIRD, Jenny. Dinozavri pred mrakom : grafični roman. Izola: Grlica, 2023. 154 str., ilustr. Zbirka Čarobna hišica na drevesu, 1. ISBN 978-961-244-413-6. [COBISS.SI-ID 147328515]
192. MATTHEWS, Kelly (ilustrator), MATTHEWS, Nichole (ilustrator), LAIRD, Jenny. Vitez ob zori : grafični roman. Izola: Grlica, 2023. 156 str., ilustr. Zbirka Čarobna hišica na drevesu, 2. ISBN 978-961-244-414-3. [COBISS.SI-ID 147331843]
193. MEMBRINO, Anna. Veliki morski pes. Izola: Grlica, 2023. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-244-418-1. [COBISS.SI-ID 147511811]
194. MOODIE, Clare (avtor, ilustrator). Zenovski živalski vrt : ozaveščanje, umirjanje, osredotočanje. Joga z razigrano surikato : preprosti jogijski položaji. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-296-019-3. [COBISS.SI-ID 125748739]
195. MOODIE, Clare (avtor, ilustrator). Zenovski živalski vrt : ozaveščanje, umirjanje, osredotočanje. Sproščanje z veselim jaguarjem : vaje za sproščanje. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-296-017-9. [COBISS.SI-ID 125745155]
196. MOODIE, Clare (avtor, ilustrator). Zenovski živalski vrt : ozaveščanje, umirjanje, osredotočanje. Trebušno dihanje z mirno pando : vaje za umirjeno dihanje. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-296-018-6. [COBISS.SI-ID 125746691]
197. MUSTER, Miki (avtor, ilustrator). Krvavi kapitan ; Kamena doba. 1. natis. Ljubljana: Buch, 2023. 132 str., ilustr. Zvitorepec v barvah, knj. 12. ISBN 978-961-7085-28-0. [COBISS.SI-ID 151529731]
198. MUSTER, Miki (avtor, ilustrator). Na luno ; Grajski duhovi. 1. natis. Ljubljana: Buch, 2023. 128 str., ilustr. Zvitorepec v barvah, knj. 11. ISBN 978-961-7085-27-3. [COBISS.SI-ID 149477123]
199. MUSTER, Miki (avtor, ilustrator). Prerijska roža ; Čudežni otok ; Med Turki. 1. natis. Ljubljana: Buch, 2023. 128 str., ilustr. Zvitorepec v barvah, knj. 10. ISBN 978-961-7085-26-6. [COBISS.SI-ID 149476867]
200. MUSTER, Miki (avtor, ilustrator). Razbojnik ; Zmajev otok. 1. natis. Ljubljana: Buch, 2023. 128 str., ilustr. Zvitorepec v barvah, knj. 13. ISBN 978-961-7085-29-7. [COBISS.SI-ID 151536899]
201. NAPP, Daniel (avtor, ilustrator). Svetovno prvenstvo v spanju. 1. izd. Ljubljana: Hart, 2023. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-7163-24-7. [COBISS.SI-ID 140796163]
202. Naš skupni svet. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-296-027-8. [COBISS.SI-ID 128096515]
203. BASTIDE, Jean (ilustrator), FENECH, Philippe (ilustrator), CHOQUET, Matthieu, COULON, Yves, ERBIN, Jérôme. Ni prostora za Rimljane! : Goscinny in Uderzo predstavljata. 1. izd. Ljubljana: Graffit, 2023. 68 str., ilustr. Idealix in neuklonljivi, 1. ISBN 978-961-7171-08-2. [COBISS.SI-ID 129970435]
204. OSÉS, Beatriz. Brian Mcneill. [3], Panikus. Ljubljana: Salve, 2023. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-289-184-8. [COBISS.SI-ID 156310019]
205. PAVČEK, Tone, KOS, Gaja (urednik). Juri Muri po Sloveniji : (tretji del stare zgodbe). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2011. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-272-050-6. [COBISS.SI-ID 259228928]
206. Pogum. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-296-025-4. [COBISS.SI-ID 128094723]
207. Pozornost. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-296-028-5. [COBISS.SI-ID 128097539]
208. Pridni medo : moja prva igra spomina. Živali. Jezero: Morfemplus, 2022. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-7146-02-8. [COBISS.SI-ID 74536963]
209. Prijaznost. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-296-024-7. [COBISS.SI-ID 128094211]
210. REID, Camilla. Lan in Luna. Rojstnodnevna zabava. Jezero: Morfemplus, 2022. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-7146-12-7. [COBISS.SI-ID 87086339]
211. REMŠKAR, Slavica. Vsi lahko --- beremo z Nandetom. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 1 kartonka (23 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-6821-8. [COBISS.SI-ID 147801603]
212. SCOTT, Emmons. Prečudovita zemlja. Izola: Grlica, 2023. 32 str., ilustr. Zgodbotki. ISBN 978-961-244-420-4. [COBISS.SI-ID 147506179]
213. STANSBIE, Stephanie. Sovica, ki si je upala. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. [25] str., barvne ilustr. ISBN 978-961-00-5378-1. [COBISS.SI-ID 138656259]
214. STRITAR, Rok. Gozdna filozofija jazbeca Božidarja. Ljubezen in črvi. Ljubljana: Kibuba, 2023. [47] str., ilustr. ISBN 978-961-91797-7-2. [COBISS.SI-ID 131583747]
215. Zaupanje. 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2023. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-296-023-0. [COBISS.SI-ID 128093443]
216. Žabica Žana spoznava nasprotja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-6858-4. [COBISS.SI-ID 147568131]
217. Živalski vrt : zgodba s sličicami. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-5339-2. [COBISS.SI-ID 131918851]

 


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

218. JESENOVEC, Ana, LENARDIČ, Jaka. Književnost na maturi 2024 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu]. Mengeš: Ico, 2023. 245 str., ilustr. Zbirka Priročniki, št. 92. ISBN 978-961-7143-15-7. [COBISS.SI-ID 141582083]
219. JESENOVEC, Ana, LENARDIČ, Jaka. Poklicna matura. Književnost : (izdaja 2024) : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu]. Mengeš: Ico, 2023. 160 str., ilustr. Zbirka Priročniki, št. 94. ISBN 978-961-7143-17-1. [COBISS.SI-ID 141585155]
220. MEDVEDEV, Pavel Nikolaevič. Formalna metoda v literarni vedi : kritični uvod v sociološko poetiko. Ljubljana: Studia humanitatis, 2022. 297 str. Studia humanitatis. ISBN 978-961-7145-10-6. [COBISS.SI-ID 149671171]
221. DEŽELAK TROJAR, Monika, DITMAJER, Nina, DOVIĆ, Marijan, HABJAN, Jernej, JUVAN, Marko, OGRIN, Matija, VIDMAR, Luka, ŽEJN, Andrejka, JEŽ, Andraž, SMOLEJ, Tone, ŽIGON, Tanja, MIHURKO PONIŽ, Katja, RUPERT, Marijan, DOVIĆ, Marijan (urednik). Slovenci in cesarska cenzura od Jožefa II. do prve svetovne vojne : katalog razstave v Narodni in univerzitetni knjižnici = Slovenians and imperial censorship from Joseph II to the First World War : catalogue of the exhibition in the National and University Library. 1. izd. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2023. 157 str., ilustr., faks. ISBN 978-961-7091-35-9. [COBISS.SI-ID 148251651]
222. ZAJC, Neža (urednik). Svetloba tudi v temì : Dante Alighieri (1265-1321), pesnik in vizionar : (ob 700 letnici [i. e. 700-letnici] pesnikove smrti). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: KUD Logos, 2023. 326 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0743-7. [COBISS.SI-ID 152914691]
223. ŠIRCA, Alen Albin. Želo pesmi : študije o slovenski poeziji. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2023. 148 str. Zbirka Novi pristopi, 88. ISBN 978-961-7165-44-9. [COBISS.SI-ID 149939459]

 


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

224. KOLNIK, Karmen, VOVK, Ana, OTIČ, Marta, SENEGAČNIK, Jurij (avtor, fotograf). Geografija Afrike in Novega sveta. Učbenik za 8. razred osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2022. 115, [5] str., ilustr. ISBN 978-961-7053-18-0. [COBISS.SI-ID 83615235]
225. HAJDINJAK, Boris. Vrnitev domov : zgodbe stolpersteinov lendavskih judovskih družin = Hazatérés : a lendvai zsidó családok botlatóköveinek történetei = The homecoming : stories behind the stumbling stones (Stolpersteine), dedicated to Jewish families from Lendava. Lendava: Galerija-Muzej; = Lendva: Lendvai Galéria és Múzeum, 2023. 95 str., fotogr. Lyndvamuseum, 18. ISBN 978-961-6695-36-7. [COBISS.SI-ID 151161347]
226. PANJEK, Aleksander (urednik). Integrirana kmečka ekonomija : koncept in dejstva. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2023. 219 str., tabele. Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko, 10. ISBN 978-961-293-236-7. ISSN 2820-6460. [COBISS.SI-ID 154316547]
227. OSET, Željko (urednik). Jože Pučnik v zgodovinskem spominu in spominu sodobnikov. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2023. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-278-650-2. [COBISS.SI-ID 154375939]
228. DELAVEC TOUHAMI, Mira (urednik, prevajalec), KRIŽNAR, Franc (urednik). Josipina Urbančič Turnograjska : prva dama slovenskega rodoljubnega Olimpa : zbornik razprav ob mednarodnem simpoziju ob 190-letnici rojstva Josipine Urbančič Turnograjske (1833-1854), prve slovenske pesnice, pisateljice, skladateljice, pianistke in pravljičarke. 1. izd. Mače pri Preddvoru: KD Josipine Turnograjske, 2023. 99 str., ilustr., note. ISBN 978-961-94715-9-3. [COBISS.SI-ID 151580931]
229. PAVLIHA, Boris. Zgodovina na maturi 2024 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu]. Mengeš: Ico, 2023. 201 str., ilustr. Zbirka Priročniki, št. 93. ISBN 978-961-7143-16-4. [COBISS.SI-ID 141583619]
230. ŽMUC, Irena. Ivan Hribar in ljubljansko meščanstvo : katalog razstave = Ivan Hribar and the Bourgeoisie of Ljubljana : exhibition catalogue. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: = Museum and Galleries of Ljubljana, 2022. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-68-8. [COBISS.SI-ID 122071811]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 10. 8. 2023

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam