skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

september 2017COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 

 


0 SPLOŠNO


1. CHALLONER, Jack. Enciklopedija znanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 336 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-4626-1. [COBISS.SI-ID 289961984]

2. GIFFORD, Clive. Kako deluje svet. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3384-4. [COBISS.SI-ID 289808384]

3. Guinness world records 2018. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3450-6. [COBISS.SI-ID 290704384]

4. Conference Proceedings : integrated politics of research and innovations. Belgrade: Association of Economists and Managers of the Balkans [etc.], 2016. 1 optični disk (CD-ROM), barve. ISBN 978-86-80194-05-9. http://www.limen.org.rs/zbornik-radova.html. [COBISS.SI-ID 229459724]

5. 4. mednarodno tekmovanje Društva harfistov Slovenije, Velenje, 3.-6. 11. 2016 = 4th international competition of Slovene harp association. Velenje: Glasbena šola Fran Korun Koželjski, 2016. 62 str. [COBISS.SI-ID 22839861]

6. PERIČ VUČKO, Maruša, KREBELJ, Peter. Računalniška omrežja : učbenik za modul Izdelava električnih in komunikacijskih inštalacij v programih Tehnik računalništva, Računalnikar in Elektrikar ter za modul Upravljanje IK-sistemov v programu Tehnik računalništva. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2017. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-94079-4-3. [COBISS.SI-ID 291196160]

7. PEVCIN, Primož, BOGILOVIĆ, Sabina. Strateški menedžment v javnem sektorju. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2017. 144 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-262-105-6. [COBISS.SI-ID 290935808]

8. 20. regijsko tekmovanje mladih glasbenikov celjskega in koroškega območja : trobenta, rog, Slovenske Konjice, 1. 2. 2017 : kitarski duo, Slovenj Gradec, 1. 2. 2017 : komorne sk. z godali in klavirjem, Žalec, 1. 2. 2017 : tolkala, Celje, 2. 2. 2017 : harmonika, Laško, 2. 2. 2017 : evfonij, tuba, pozavna, Nazarje, 4. 2. 2017 : klavirski duo, Velenje, 6. 2. 2017 : jazz solo, Ravne na Koroškem, 7. 2. 2017. [S. l.]: Glasbene šole celjskega in koroškega območja, 2017. 38 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22839605]

9. Moč povezav : prispevki s simpozija o tržaški reviji Zaliv, 6. aprila 2017 na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 149 str. ISBN 978-961-282-292-7. [COBISS.SI-ID 291017216]

10. STEINER, Rudolf. Bistvo in naloga prostozidarstva z vidika duhovne vede - Kraljevska umetnost v novi obliki : zbirka predavanj, (Zbirka Antropozofska biblioteka). Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2017. 138 str., ilustr. ISBN 978-961-94073-7-0. [COBISS.SI-ID 290133248]

 


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


11. BARNETT, Lisa. Neskončna modrost akaških zapisov. 1. natis. Maribor: Zavod Gaia Planet, 2017. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-94248-1-0. [COBISS.SI-ID 290923264]

12. ERZAR, Tomaž. Dolga pot odpuščanja. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0419-4. [COBISS.SI-ID 290220032]

13. OBLAK, Erika. Čas je zdaj. Žiri: Drevo, 2016. 127 str. ISBN 978-961-285-398-3. [COBISS.SI-ID 286097920]

14. SAMAEL AUN WEOR. Revolucionarna psihologija, (Zbirka Gnostična biblioteka). Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2017. 126 str. ISBN 978-961-94073-4-9. [COBISS.SI-ID 289675008]

15. SAMAEL AUN WEOR. Temeljna spoznanja endokrinologije in kriminologije, (Zbirka Gnostična biblioteka). Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2017. 155 str., tabela. ISBN 978-961-94073-5-6. [COBISS.SI-ID 289675264]

16. ŠTRAJN, Varja. Smisel stavkov v Wittgensteinovi filozofiji : razprava o teoriji smisla in pomena ter možnostih spoznanja. Ljubljana: Ennoema, Inštitut za jezikovne, filozofske in družboslovne raziskave, 2017. 204 str. ISBN 978-961-94261-0-4. [COBISS.SI-ID 290846464]

17. VENE, Boris, GRUBIŠA, Nikola. Zdravje je v nas : kako sem s pomočjo starodavnih modrosti in najnovejših znanstvenih dognanj premagal največjo krizo v svojem življenju. 3. izd. Vrba: Moksha, 2017. 225 str., ilustr. ISBN 978-961-281-646-9. [COBISS.SI-ID 22849077]

 


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


18. BARRON, Robert. Potovanje v srce katoliške vere. Ljubljana: Družina, 2017. 311 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0434-7. [COBISS.SI-ID 291416320]

19. GÓRNY, Grzegorz. Priče skrivnosti : preučevanje Kristusovih relikvij. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 335 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-04-0426-2. [COBISS.SI-ID 290586368]

20. LUTHER, Martin. Luther za katoličane, (100 strani, 22). Ljubljana: Novi svet, 2017. [XIV], 100 str. ISBN 978-961-6878-64-7. [COBISS.SI-ID 290471424]

21. MILES, Keith. Ekonomija, etika in svoboda : razmisleki o razvoju in prihodnosti Slovenije = Economics, ethics and freedom : meditations on development and future of Slovenia. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 260 str. ISBN 978-961-04-0433-0. [COBISS.SI-ID 291291648]

22. Navodilo o pastoralni oskrbi ljudi na cesti, (Cerkveni dokumenti, 119). Ljubljana: Družina, 2008. 76 str. ISBN 978-961-222-697-8. [COBISS.SI-ID 237564672]

23. OGYEN TRINLEY DORJE. Naše srce je plemenito : spremenimo sebe, da bi spremenili svet. 1. izd. Ljubljana: Palpung Ješe Čöling, 2017. XX, 184 str. ISBN 978-961-93950-3-5. [COBISS.SI-ID 290937088]

24. PHILIPPE, Jacques. Če bi poznali božji dar. 1. izd. Ljubljana: Emanuel, 2017. 163 str. ISBN 978-961-7019-02-5. [COBISS.SI-ID 290742016]

25. SORČ, Ciril. Iz ljubezni za ljubezen : prispevek k trinitarični antropologiji, (Znanstvena knjižnica, Oddelek Trinitas, 54, 6). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 414 str. ISBN 978-961-6844-54-3. [COBISS.SI-ID 289848320]

26. STEINER, Rudolf. Velika noč kot drobec skrivne zgodovine človeštva : cikel predavanj, (Zbirka Antropozofska biblioteka). Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-94073-6-3. [COBISS.SI-ID 290130688]

 


3 DRUŽBENE VEDE.


27. ALEXANDER, Jessica Joelle, DISSING SANDAHL, Iben. Vzgoja po dansko : kaj eni najsrečnejših ljudi na svetu vedo o vzgoji samozavestnih in sposobnih otrok. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4691-9. [COBISS.SI-ID 291106304]

28. BERGANT, Živko. Dodana vrednost iz novega zornega kota (zakon dodane vrednosti). Ljubljana: Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2017. 262 str., ilustr. ISBN 978-961-94146-1-3. [COBISS.SI-ID 290395392]

29. BOROVAC, Ivanka. Mali bonton za velike otroke. Zagreb: Turistička naklada, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-953-350-034-8. [COBISS.SI-ID 290424832]

30. BRITS, Louisa Thomsen. Hygge : danska umetnost srečnega življenja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4682-7. [COBISS.SI-ID 290273536]

31. CAR, Pavel. Slovenci - junaki avstrijskih armad in njihova odlikovanja : (od 1757 do 1918). Ljubljana: Signum Laudis, 2017. 460 str., ilustr. ISBN 978-961-92497-1-0. [COBISS.SI-ID 290517760]

32. FERFILA, Bogomil. Norveška : dežela Vikingov, trolsov, dih jemajočih fjordov in Nordkappa, (Svet na dlani, knj. 36). Ljubljana: Demat, 2017. 168 str., 76 str. barv. pril., tabele. ISBN 978-961-94226-4-9. [COBISS.SI-ID 290887680]

33. KNEZ BAHOR, Petra. Katerih 7 točk prodajnega pogovora postavi vaš brand v srce vaših strank? : koraki do učinkovite telefonske prodaje. 1. natis. Sežana: samozal., 2017. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-283-800-3. [COBISS.SI-ID 287741440]

34. KORŠIČ POTOČNIK, Maja, PREBIL, Maja, SKOK KLIMA, Urška. Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2017. 469 str. ISBN 978-961-204-603-3. [COBISS.SI-ID 291251712]

35. KOSER, Khalid. Mednarodne migracije : zelo kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 27). Ljubljana: Krtina, 2017. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-260-102-7. [COBISS.SI-ID 290256384]

36. NOVAK, Barbara. Družinsko pravo. 2., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2017. 374 str. ISBN 978-961-204-612-5. [COBISS.SI-ID 290529792]

37. Odred jugoslovanske armade v coni A Julijske krajine (1945 - 1947) : prispevki za monografijo. Nova Gorica: Območno združenje ZB za vrednote NOB, 2017. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-6681-53-7. [COBISS.SI-ID 290279936]

38. Pod gorami : folklorne in spominske pripovedi iz krajev pod Dobrčo, Kriško goro, Storžičem in Krvavcem, (Zbirka Glasovi, knj. 49). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 411 str., ilustr. ISBN 978-961-254-997-8. [COBISS.SI-ID 290096640]

39. POGLAJEN, Črt. Skozi oči prekariata : brez konsenza : prekarno delo, delavsko organiziranje in četrta industrijska revolucija. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2017. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-283-939-0. [COBISS.SI-ID 290408960]

40. POREDOŠ, Robi. Tü je Amerika, (Knjižna zbirka Frontier, 103). Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2017. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-7030-03-7. [COBISS.SI-ID 92653313]

41. Pripojedke : pravljična kuharska knjiga za mlade bralce, jedce in kuhalce. 1. izd. Maribor: Pivec, 2017. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-7026-12-2. [COBISS.SI-ID 92759553]

42. BAJC, Gorazd. Skupnost v središču Evrope : Slovenci v Italiji od padca Berlinskega zidu do izzivov tretjega tisočletja. Trst: ZTT: Slori, 2017. 230 str., ilustr., zvd. ISBN 978-88-7174-218-2. [COBISS.SI-ID 9926124]

43. Kazenski zakonik (KZ-1) : (neuradno prečiščeno besedilo). Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (ZOPOKD), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2017. 322 str. ISBN 978-961-204-613-2. [COBISS.SI-ID 291166720]

44. UDE, Lojze. Zakon o pravdnem postopku (ZPP) : z novelo ZPP-E, (Uvodna pojasnila). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 411 str. ISBN 978-961-247-368-6. [COBISS.SI-ID 290937856]

45. ŠTRAVS, Rudi. Zakon o pravdnem postopku : novela ZPP-E s komentarjem. 1. izd. Maribor: Poslovna založba MB, 2017. 304 str. ISBN 978-961-94024-4-3. [COBISS.SI-ID 92929793]

46. Strategija razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji do leta 2020. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za javno upravo za Vlado Republike Slovenije, 2016 [i. e.] 2017. 54, 54 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 291111424]

47. ŠTEFANČIČ, Marcel. Ne gremo sicer nikamor, a tja gremo hitreje kot kadarkoli : moja leta s Trumpom : eseji o postresnici, postpolitiki in postzgodovini, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2017. 307 str. ISBN 978-961-6954-89-1. [COBISS.SI-ID 291439616]

48. Evropa, kam? : [zbornik Drage 2016]. Trst: Mladika: Društvo slovenskih izobražencev, 2017. 163 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-249-5. [COBISS.SI-ID 9953516]

49. UČAKAR, Tjaša. Migracijska politika EU : nove artikulacije izključevanja v 21. stoletju, (Zbirka Dela, 2017, 4). 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 205 str., tabele. ISBN 978-961-237-941-4. [COBISS.SI-ID 290709760]

50. LESNIČAR, Barbara, PEETERS, Wim, RUTAR ILC, Zora, ZALOŽNIK, Petra, BOLA ZUPANČIČ, Katarina, ARH ŠMUC, Alenka, STOKLASA DREČNIK, Maruša, PAHOR, Maja, ODER, Barbara, PETEK, Lilijana, MRAVLJE, Francka, SINKOVIČ, Tara, WOZNIAK, Irena, ŽIGART, Marko, NUTH, Gareth, KRANJC, Tomaž, MAURITS, Willem, KÄRNER, Anita, VANDERHAUWAERT, Rik, SANDE, Rutger van de, LOUREIRO DOS SANTOS, Cristina, TEIXEIRA, Jorge. Učitelji, raziskovalci lastne prakse : poučevanje in učenje s pomočjo dokazov iz pedagoške prakse in znanstvenih raziskav. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2017. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0372-5. [COBISS.SI-ID 290736128]

51. Varstvo potrošnikov pri spletnem poslovanju. Ljubljana: IUS Software, GV založba: Inštitut za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti, 2017. 257 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-247-367-9. [COBISS.SI-ID 290816000]

52. Vključevanje in aktivna participacija manjšinskih in migrantskih skupnosti v Sloveniji : zbornik prispevkov posveta. Koper: Kulturno izobraževalno društvo Pina, 2016. 48 str. ISBN 978-961-94054-0-6. [COBISS.SI-ID 285297920]

53. ZABEL, Bojan. Podjetje v pravu : pogledi pravne teorije podjetja, (Pravna obzorja, 53). 1. natis. Ljubljana: IUS Software, GV založba, 2017. 285 str. ISBN 978-961-247-366-2. [COBISS.SI-ID 290802944]

 


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


54. BAJD, Barbara. Moje prve ribe celinskih voda : preprost določevalni ključ. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2017. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-29-3. [COBISS.SI-ID 290328320]

55. BANES, Graham L.. Enciklopedija življenja : minute, meseci, tisočletja - kako dolgo kaj živi?. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3379-0. [COBISS.SI-ID 289665024]

56. BEŠTER-ROGAČ, Marija, BONČINA, Matjaž, CERAR, Janez, HRIBAR, Barbara, LAH, Jurij, LAJOVIC, Andrej, LUKŠIČ, Miha, PRISLAN, Iztok, ŠARAC, Bojan. Laboratorijske vaje iz fizikalne kemije. 1. popravljena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017. XII, 132 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-82-2. [COBISS.SI-ID 291001600]

57. LANG, Angelika. Krmljenje ptic : [opazovanje in prepoznavanje najpogostejših vrst], (Narava na dlani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 192 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-4597-4. [COBISS.SI-ID 290748928]

58. ROONEY, Anne. Matematika v 30 sekundah. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0402-6. [COBISS.SI-ID 289838848]

 


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


59. BABUDER, Martina. Samostojni podjetnik? Zakaj pa ne!. Koper: Eurotida, 2017. 39 str., tabele. ISBN 978-961-285-804-9. [COBISS.SI-ID 291112448]

60. BREZNIKAR, Milan. Gasilstvo v občini Laško : 1869-2017. Laško: Gasilska zveza; Celje: Dikplast, 2017. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-285-622-9. [COBISS.SI-ID 289238784]

61. ŠPILER, Blaž. Celostna prometna strategija Mestne občine Celje : Celje - privlačno, povezano, dostopno in varno mesto. Celje: Mestna občina, 2017. 58 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22838837]

62. TOPLAK, Sebastian. Celostna prometna strategija Mestne občine Murska Sobota. Murska Sobota: Mestna občina, 2017. ISBN 978-961-285-794-3. [COBISS.SI-ID 290956032]

63. TOPLAK, Sebastian. Celostna prometna strategija Mestne občine Ptuj : --- potuj --- trajnostno : potuj - privlačno, aktivno, trajnostno. Ptuj: Mestna občina, 2017. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6791-13-7. [COBISS.SI-ID 290671616]

64. CHALLONER, Jack. Možgani : z obogateno resničnostjo se podaj v svojo glavo. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-251-428-0. [COBISS.SI-ID 290039808]

65. DE VOS, Patrick, STÅHL, Jan-Eric. Uporabna fizika odrezavanja kovin : dobre prakse. [Škofljica]: Profidtp, 2017. [VIII], 160 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-94025-1-1. [COBISS.SI-ID 289204480]

66. DROBNIČ ŠKRJANEC, Saša. Jedi iz sklede. Ljubljana: Kmečki glas, 2017. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-203-466-5. [COBISS.SI-ID 291063296]

67. 2007-2017 : od vrtca do šole : [retrospektiva investicijskih dosežkov Mestne občine Ljubljana na področju vzgoje in izobraževanja]. [Ljubljana: Mestna občina Ljubljana], 2017. 155 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 39213061]

68. Endokrinološka onkologija, (Biblioteka Posebna izdanja), (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu). Zagreb: V. B. Z., 2017. 239 str. ISBN 978-953-304-909-0. [COBISS.SI-ID 13765406]

69. GIFFORD, Clive. Človeški možgani v 30 sekundah. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0401-9. [COBISS.SI-ID 289838080]

70. GOLOB, Tina. Teleščkom prijazen futr to-go. 1. natis. Mozirje: samozal., 2017. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-283-976-5. [COBISS.SI-ID 291004416]

71. GRILC, Mirjam. Sladice z zelišči. Ljubljana: Kmečki glas, 2017. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-203-467-2. [COBISS.SI-ID 291062784]

72. HARTMAN, Manica, OBLAK, Erik. Likalniki sveta iz zasebne zbirke Erika Oblaka : zgodovina likalnikov in likalnih pripomočkov : [razstava in razstavna publikacija]. Ptuj-Ormož: Pokrajinski muzej, 2017. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6438-65-0. [COBISS.SI-ID 92181761]

73. VOMBERGAR, Blanka, KREFT, Ivan, HORVAT, Marija, VORIH, Stanko. Ječmen = Barley. Ljubljana: Kmečki glas, 2017. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-203-468-9. [COBISS.SI-ID 290409472]

74. LONČAR, Sanja, DUŠIĆ, Biljana, DOLINAR, Adriana. Kako ohraniti možgane, (Preverjene naravne rešitve za življenje in preživetje). Ljubljana: Jasno in glasno, 2017. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-94031-3-6. [COBISS.SI-ID 291369728]

75. MUSELES, Elise. Energija na polno : 200 zdravih poslastic, ki dajejo zagon od jutra do večera. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4604-9. [COBISS.SI-ID 290037504]

76. ZVER, Samo, ČERNELČ, Peter, JAKOVLJEVIĆ, Suzana, KOBAL, Alenka, MÖREC, Tinkara. Nevtropenija : pogost in nevaren neželen učinek kemoterapije. Posodobljena izd. Ljubljana: Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, 2016. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-93693-3-3. [COBISS.SI-ID 285669888]

77. Otorinolaringološke bolezni v vsakdanji praksi in njihova obravnava : izbrana poglavja 9. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija, 2017. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-267-121-1. [COBISS.SI-ID 288951040]

78. PAVLIČ, Emilija. Za otroke kuhajmo zdravo : za majhne in velike. 4. ponatis. Koper: samozal., 2007. 1 optični disk (CD-ROM), barve, zvok. ISBN 978-961-90615-2-7. [COBISS.SI-ID 235880448]

79. PAVLIČ, Emilija. Za otroke kuhajmo zdravo : za majhne in velike. 5. ponatis. Koper: samozal., 2010. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-90615-1-0. [COBISS.SI-ID 1096620126]

80. PETROVIĆ, Maja. Huda hrana ljubimcev : afrodizijak, hedonizem, recepti, zdrava hrana. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2017. 262 str., tabele. ISBN 978-961-6861-63-2. [COBISS.SI-ID 291012352]

81. Pogled v človeško telo. Jezero: Morfemplus, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-61-2. [COBISS.SI-ID 289451776]

82. RAJIĆ RACIĆ, Dragica. Premagala sem raka : pot, stkana iz svetlobe. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2017. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-64-9. [COBISS.SI-ID 291310336]

83. REKIĆ, Alma. Torte. Jesenice: Bizidan, 2017. IX, 55 str., ilustr. ISBN 978-961-93221-1-6. [COBISS.SI-ID 291144192]

84. REMŽGAR GORŠE, Urša. Jej kot superčlovek : s slastnimi zdravimi preobrazbami mamljivih nezdravih jedi. Ljubljana: Društvo Potentia, 2017. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-285-817-9. [COBISS.SI-ID 291287808]

85. ZALETEL, Jelka, TOMAŽIN-ŠPORAR, Mateja, KLAVS, Jana, ŠIFTAR, Marjan, PETEK, Davorina, SEDEJ, Irena, KOTNIK, Milan, BERNIK GOLUBIĆ, Špela, MEDVED, Nataša. S sladkorno boleznijo skozi življenje : skupinsko svetovanje za bolnike s sladkorno boleznijo tipa 2 s petimi srečanji. priročnik za izvajanje delavnice. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. 71 str., ilustr. http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/splet_sb_skozi_zivljenje.pdf. [COBISS.SI-ID 3984101]

86. Spremljanje proizvodnosti prašičev. 1. izd. Domžale: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Katedra za etologijo, biometrijo in selekcijo ter prašičerejo, 2003-<2017>. Zv. <1-10>, graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6204-16-5. ISBN 961-6204-19-X. ISBN 961-6204-22-X. ISBN 961-6204-33-5. ISBN 978-961-6204-48-4. ISBN 978-961-6204-52-1. ISBN 978-961-6204-55-2. ISBN 978-961-6204-58-3. ISBN 978-961-6204-60-6. ISBN 978-961-6204-73-6. [COBISS.SI-ID 125585152]

87. STIBAL, Vianna. Theta zdravljenje : odkrijte eno izmed najmogočnejših tehnik energijskega zdravljenja na svetu! : [uvod v nenavadno energijsko zdravilno tehniko]. 1. natis. Ljubljana: Filargo, 2012. 320 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-93237-3-1. [COBISS.SI-ID 261450496]

88. ŠINIGOJ, Uroš, ŠKAMLEC, Igor, KITANOVSKI, Tjaša. Naslednji korak : medicinska dieta, ki vam jo predpiše zdravnik. 1. izd. Ljubljana: Vaše srce, 2017. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-93660-7-3. [COBISS.SI-ID 291205888]

89. ŠUPE, Anita. Resnice in laži o hrani : z izvorno prehrano do boljšega zdravja in primerne telesne teže. 2. ponatis. Ljubljana: Ara, 2017. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-20-5. [COBISS.SI-ID 289104128]

90. VISRAM, Shazi, AZIMA, Cricket. Slastne superjedi za dojenčke in malčke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4945-3. [COBISS.SI-ID 289862912]

91. VRTAČNIK-BOKAL, Eda, ŠALAMUN, Vesna. Ohranjanje plodnosti pri bolnikih z limfomom, levkemijo in drugimi krvnimi raki. 1. izd. Ljubljana: Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, 2016. 8 str. ISBN 978-961-93693-6-4. [COBISS.SI-ID 287981568]

92. BIZJAK ZABUKOVEC, Branka, BLATNIK, Andrej, CIGLENEČKI, Jelka, DUHOVNIK, Suzana, GOGALA, Andrej, HERCOG, Marko, HRIBAR, Mojca, KEPIC MOHAR, Alenka, KOCJAN-BARLE, Marta, KOS, Gaja, KOVAČ, Miha, POGAČNIK, Aleš, RUGELJ, Samo, UČAKAR, Aleš, UČAKAR, Pavle, VRAČKO, Matjaž, ZAMIDA, Renata M.. Založniški standardi : kakovostno izdajanje knjig v Sloveniji, (Zbirka Bralna znamenja). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 342 str., ilustr. ISBN 978-961-282-237-8. [COBISS.SI-ID 291240960]

93. bib17, ZORMAN-ROJS, Olga. Bakterijske bolezni, mikoze in parazitoze perutnine. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2017. 149 str., Ilustr. ISBN 978-961-6199-84-1. [COBISS.SI-ID 289351168]

94. ZVER, Samo. Polinevropatija pri hematološkem bolniku. 1. izd. Ljubljana: Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, 2016. 10 str., ilustr. ISBN 978-961-93693-7-1. [COBISS.SI-ID 288090112]

95. ZVER, Samo. Pozne posledice po zdravljenju krvnih rakavih bolezni. 1. izd. Ljubljana: Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L, 2016. 12 str. ISBN 978-961-93693-4-0. [COBISS.SI-ID 287407616]

96. Živeti z demenco doma : vodnik o demenci za svojce. 2. izd. Ljubljana: Spominčica - Alzheimer Slovenija - Slovensko združenje za pomoč pri demenci, 2017. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-90898-6-6. [COBISS.SI-ID 290693376]

 


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


97. ALEXANDER, Natasha. Mandale na kamnih : [50 navdihujočih vzorcev za poslikave]. 1. natis. Ljubljana: BP, 2017. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-7001-07-5. [COBISS.SI-ID 289891840]

98. CLARKE, Ali. Navdihujoče misli za tekače. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [127] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4655-1. [COBISS.SI-ID 291044864]

99. Četrta dimenzija prostora : arhitekturna delavnica : seminar Blenkuš 2016/2017. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2017. [109] str., ilustr. ISBN 978-961-6823-98-2. [COBISS.SI-ID 290717952]

100. DEDOPULOS, Tim. Logični izzivi : preizkusite sposobnosti logičnega sklepanja in preverite svoj IQ z 200 ugankami. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4623-0. [COBISS.SI-ID 290208768]

101. DEDOPULOS, Tim. Ocenite svoj IQ : izziv za vašo možgansko moč z 200 sijajnimi ugankami. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4622-3. [COBISS.SI-ID 290204928]

102. GERM, Tine. Staronizozemsko slikarstvo : od Jana van Eycka do Hieronymusa Boscha. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-237-607-9. [COBISS.SI-ID 290616064]

103. JERCOG, Aleksi. Slavko Avsenik : življenje za glasbo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 310 str., ilustr., note. ISBN 978-961-01-4978-1. [COBISS.SI-ID 291253760]

104. COLNER, Miha, DRAŽIL, Gregor, MREVLJE, Neža, VREČKO, Asta. Ujetost v zaznavi : 32. grafični bienale Ljubljana, 16. junij - 29. oktober 2017 : bienalnik. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2017. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 291508736]

105. VRANIČAR, Ivo, ŠIROK, Kaja, ZUPANEC BAJŽELJ, Andreja. Fototeka : fotografska zapuščina XX. stoletja. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2017. 387 str., fotogr. ISBN 978-961-6665-47-6. [COBISS.SI-ID 290622720]

106. NICHOLSON, Nancy. Vezenje : 30 sodobnih stvaritev po vzoru ljudskih vezenin. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4611-7. [COBISS.SI-ID 289829888]

107. KLEINDIENST, Živa, VINDIŠ, Tadej, VISENJAK, Mateja, ARTHEN, Nicola, PENN, Samantha, JAHIĆ, Sanela. Project.labour. Maribor: Kulturno umetniško društvo Kombajn, 2016. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-285-577-2. [COBISS.SI-ID 90048257]

108. REICHENBERG, Mitja. Poslušajmo filme : evropska filmska glasba : 1987-2017, (Zbirka Sekvence, 01). Maribor: Kulturni center, 2017. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-7030-02-0. [COBISS.SI-ID 92641025]

109. SIVEC, Ivan. Lojze Slak : moje plošče so moje knjige. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4720-6. [COBISS.SI-ID 290736640]

110. KOVAČIČ, Mojca, BOKAL, Ljudmila, AMBROŽIČ, Matjaž, KLOPČIČ, Tomaž. Slovar zvonjenja in pritrkavanja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0010-0. [COBISS.SI-ID 290509056]

111. SMASEK, Lojze. Post scriptum, (Dokumenti Slovenskega gledališkega inštituta, letn. 53, št. 94). Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, 2017. 2 zv. ISBN 978-961-6860-16-1. ISBN 978-961-6860-17-8. ISBN 978-961-6860-18-5. [COBISS.SI-ID 290779136]

112. ŠKULJ, Edo. Vodnik po orgelski glasbi. Ljubljana: Duhovniški dom, 2017. 400 str., tabele. ISBN 978-961-285-787-5. [COBISS.SI-ID 290900224]

113. TRŠAR, Drago. Portreti. Rečica ob Savinji: Kulturno-umetniško društvo Utrip: Občina, 2017. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-285-814-8. [COBISS.SI-ID 291284480]

114. WAGNER, Richard. Umetnost in družba : izbrani spisi, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2014. 320 str. ISBN 978-961-6798-49-5. [COBISS.SI-ID 277152768]

115. WEISS, Boris Anton. Poljanska dolina ob Kolpi : iz zgodovine Poljanske doline ob Kolpi : zbornik II. Stari trg ob Kolpi: Krajevna organizacija ZZB, 2017. 316 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-285-721-9. [COBISS.SI-ID 290300672]

 


7-GP-odr GLASBENI POSNETKI ZA ODRASLE


116. BEETHOVEN, Ludwig van. Immortal beloved : original motion picture soundtrack, (Sony classical). [G. Britain]: Sony, p 1994. 1 CD (72 min, 32 sek), stereo, DDD. http://www.allmusic.com/album/immortal-beloved-mw0000627633. [COBISS.SI-ID 8768569]

117. LAST, James. Best of. Berlin: Universal Music, cop. 2006. 2 CD (56 min, 14 sek ; 48 min, 43 sek), stereo. http://www.allmusic.com/album/the-best-of-james-last-mw0000765611. [COBISS.SI-ID 12412214]

118. PREDIN, Zoran. Žarnica za boljši jutri. [Ljubljana]: Dallas Records, cop. 2005. 1 CD (ca 48 min, 8 sek), stereo. https://www.discogs.com/Zoran-Predin-In-%C5%BDive-Legende-%C5%BDarnica-Za-Bolj%C5%A1i-Jutri/release/882091. [COBISS.SI-ID 2758461]

119. Seventies : 6 classic CD collections by 6 classic artists & bands. [S.l.]: EMI Records, 2011. 6 CD (426 min, 18 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 2882195]

120. SMOLAR, Adi. Je treba delat. [Ljubljana]: Nika Records, cop. 1999. 1 CD (56 min, 20 sek), stereo. https://www.nika.si/Pop__Pop/Je_Treba_Delat_3/. [COBISS.SI-ID 219230208]

121. SMOLAR, Adi. Ne se bat. [Ljubljana]: Nika Records, cop. 2001. 1 CD (44 min, 19 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 8778034]

 


80 JEZIKOSLOVJE.


122. BEDDALL, Fiona. A history of Britain, (Pearson English readers, Level 3). Harlow: Pearson Education Limited; [London]: Penguin Books, 2008. V, 41 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4058-8187-6. ISBN 978-1-4479-2555-2. ISBN 978-1-4479-0772-5. [COBISS.SI-ID 10463518]

123. BÖTTCHER, Regina, HINZ, Rosi, LANG, Susanne. Die Rache des Computers, (Lesen und üben, A2, Niveau zwei). Erstausg. Genua: Cideb, 2004. 96 str., ilustr. ISBN 88-530-0148-8. ISBN 978-88-530-0148-1. [COBISS.SI-ID 9715361]

124. BRANDAU, Nicole, DRECKTRAH, Stefanie. Papa und ich, (Lesestart mit Eberhart, Lesestufe 1). 4. Aufl. Offenburg: Mildenberger, 2016. 16 str., fotogr. ISBN 978-3-619-04425-2. [COBISS.SI-ID 1113737054]

125. BRANDAU, Nicole, DRECKTRAH, Stefanie. Wald erleben, (Lesestart mit Eberhart, Lesestufe 2). 4. Aufl. Offenburg: Mildenberger, 2017. 16 str., fotogr. ISBN 978-3-619-04430-6. [COBISS.SI-ID 1113737566]

126. CISNEROS, Isabel. Španščina v treh mesecih : za začetnike in vse, ki obnavljajo znanje jezika : jezikovni tečaj v knjigi in zvoku, (Zbirka Cicero). Nova izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. 2 zv. (95; 86 str.). 4 CD-ji. ISBN 86-11-16959-X. ISBN 978-86-11-16959-0. ISBN 86-11-16960-3. ISBN 978-86-11-16960-6. [COBISS.SI-ID 216180224]

127. COLLINS, Anne. Dangerous journeys, (Ladybird readers, Level 4). UK [etc.]: Ladybird Books, 2017. 63 str., fotogr. ISBN 978-0-241-29891-6. [COBISS.SI-ID 7777715]

128. CORPAS, Jaime, MAROTO, Ana. Boda en Buenos Aires, (Los Fernández), (Español lengua extranjera, B1). 2a ed. Madrid: SGEL, 2016. 80 str., ilustr. ISBN 978-84-9778-820-5. [COBISS.SI-ID 22854709]

129. CORPAS, Jaime, MAROTO, Ana. Nochevieja en Madrid, (Los Fernández), (Español lengua extranjera, A1). 1a ed. Madrid: SGEL, 2017. 72 str., ilustr. ISBN 978-84-9778-963-9. [COBISS.SI-ID 1113739614]

130. DUBOIS, Anne-Lyse, TAUZIN, Béatrice. Objectif Express 1, [A1/A2] : le monde professionnel en français. Nouvelle éd. Paris: Hachette, 2016. 192 str., ilustr., zvd. ISBN 978-2-01-156007-0. [COBISS.SI-ID 1113655390]

131. DUBOIS, Anne-Lyse, TAUZIN, Béatrice. Objectif Express 2, [B1/B2.1] : le monde professionnel en français. Nouvelle éd. Paris: Hachette, 2016. 224 str., ilustr. ISBN 978-2-01-401575-1. [COBISS.SI-ID 1113656158]

132. ESCOTT, John. The missing coins, (Pearson English readers, Level 1). Harlow: Pearson Education, 2008. 16 str., ilustr. ISBN 978-1-4058-7668-1. ISBN 978-1-4058-7814-2. [COBISS.SI-ID 23340594]

133. GAO, Mobo C. F.. Mandarine Chinese : an introduction. Reprinted. South Melbourne: Oxford University Press, 2006. XIV, 226 str., ilustr. ISBN 0-19-554002-6. ISBN 978-0-19-554002-4. [COBISS.SI-ID 22858549]

134. GEATCHES, Hazel. Hungry animals : inspired by BBC Earth TV series and developed with input from BBC Earth natural history specialists, (Ladybird readers, Level 2). London: Ladybird Books, 2017. 47 str., ilustr. ISBN 978-0-241-29844-2. [COBISS.SI-ID 27341623]

135. GOTTHELF, Jeremias. Die schwarze Spinne, (Lesen und üben, Niveau drei). [S. l.]: Cideb, 2007. 112 str., ilustr. ISBN 978-88-530-0407-9. [COBISS.SI-ID 22851637]

136. HALLIDAY, Michael Alexander Kirkwood, YALLOP, Colin. Leksikologija : kratek uvod, (Knjižna zbirka Kratka, 28). Ljubljana: Krtina, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-260-104-1. [COBISS.SI-ID 290540032]

137. ANŽUR, Lea. Kaj se skriva za prevodom? : izzivi pri prevajanju iz francoščine v slovenščino - zbornik študentskih prevajalskih nalog. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 178 str. ISBN 978-961-237-945-2. [COBISS.SI-ID 291033600]

138. KEBER, Janez. Najlepša imena za novorojenčka, (Zbirka Malčkova knjižnica, št. 1). Ljubljana: Info press, 2009. 160 str. ISBN 961-91092-2-8. [COBISS.SI-ID 22855221]

139. KERN, Boris. Stopenjsko besedotvorje : na primeru glagolov čutnega zaznavanja, (Zbirka Lingua Slovenica, 11). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2017. 256 str., tabele. ISBN 978-961-05-0024-7. [COBISS.SI-ID 291202048]

140. MARSHALL, James Vance. The rainbow serpent and other stories, (Pearson English active readers, Level 1). Harlow: Pearson Education, 2008. 22 str., ilustr. ISBN 978-1-292-16257-7. [COBISS.SI-ID 1113736798]

141. MARTIN-WÜNSCHER, Sigrid. Nemščina v treh mesecih : jezikovni tečaj v knjigi in zvoku : za začetnike in vse, ki obnavljajo znanje jezika, (Zbirka Cicero). Nova izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2005. 2 zv. (69; 152 str.), ilustr. 4 CD-ji. ISBN 86-11-17014-8. ISBN 978-86-11-17014-5. ISBN 86-11-17015-6. ISBN 978-86-11-17015-2. [COBISS.SI-ID 216312832]

142. Moj slikovni slovar. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([26]) str., ilustr. ISBN 978-961-00-3422-3. [COBISS.SI-ID 290115840]

143. PITTS, Sorrel. Under the oceans, (Ladybird readers, Level 4). London: Ladybird Books, 2017. 63 str., ilustr. ISBN 978-0-241-29888-6. [COBISS.SI-ID 27343159]

144. PIZANTE, Raymond. Ali and his camera, (Pearson English readers, Level 1). Harlow: Pearson Education, 2008. 16 str., ilustr. ISBN 978-1-4058-7666-7. ISBN 978-1-4058-7801-2. [COBISS.SI-ID 1113736542]

145. PUJOL VILA, Mercè. El Fútbol Club Barcelona : ¡Barça, Barça, Baaarça!!!, (Colección saber.es), (Español lengua extranjera, Nivel intermedio). 1a ed. Madrid: SGEL, 2010. 78 str., ilustr. ISBN 978-84-9778-503-7. [COBISS.SI-ID 22854965]

146. REMEDIOS SÁNCHEZ, Sergio. El peregrino de Santiago, (Un paseo por la historia, Nivel 1, n. 4). 3a ed. Madrid: Edelsa, 2017. 40 str., ilustr. ISBN 978-84-9081-714-8. [COBISS.SI-ID 1113739102]

147. SNOJ, Marko. Slovenski etimološki slovar. 2., pregledana in dopolnjena izd. Ljubljana: Modrijan, 2009. XXVII, 1022 str. ISBN 978-961-6465-37-3. [COBISS.SI-ID 246749952]

148. STEINBECK, John. Of mice and men, (Pearson English readers, Level 2). Harlow: Pearson Education, 2008. V, 44 str., ilustr. ISBN 978-1-4058-5536-5. [COBISS.SI-ID 8822712]

149. STRACK, Friedhelm. Veronikas Geheimnis, (Lesen und üben, B1, Niveau drei). Erstausg. Genua: Cideb, 2004. 112 str., ilustr. ISBN 88-530-0306-5. ISBN 978-88-530-0306-5. [COBISS.SI-ID 9717409]

150. SUN, Chaofen. Chinese : a linguistic introduction. Cambridge, UK; New York: Cambridge University Press, 2006. XIV, 234 str., ilustr., zvd. ISBN 0-521-53082-2. [COBISS.SI-ID 8170548]

151. TAYLOR, Nicole. Making music, (Pearson English kids readers, Level 1). Harlow (Essex): Pearson Education, 2013. 15 str., ilustr. ISBN 978-1-4082-8821-4. [COBISS.SI-ID 23337522]

 


82 KNJIŽEVNOST.


152. ANĐELIĆ, Ivo. V zavetju orlovih peruti. Škofljica: Društvo Sedmi dan, 2017. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-94262-0-3. [COBISS.SI-ID 290895104]

153. ARMENTROUT, Jennifer L.. Zaljubi se vame. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 347 str. ISBN 978-961-00-3558-9. ISBN 978-961-00-3559-6. [COBISS.SI-ID 291353344]

154. AZZOPARDI, Clare. Iza svake je ostalo ime, (Biblioteka Europom u trideset knjiga, knj. 26). Zagreb: V.B.Z., 2017. 134 str. ISBN 978-953-304-934-2. [COBISS.SI-ID 1113624414]

155. BERGER, Yves. Le fou D'Amérique : roman, (Le livre de poche, 5107). Paris: Grasset, [1988]. 346 str. ISBN 2-253-01963-1. ISBN 978-2-253-01963-3. [COBISS.SI-ID 22858805]

156. BOSMANS, Phil. Sončnih žarkov polna dlan : dobre želje za vsak dan. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2017. [22] str., ilustr. ISBN 978-961-265-167-1. [COBISS.SI-ID 291121664]

157. BRVAR, Andrej. Transverzala : od Slikanice do Materiala, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2017. 921 str., ilustr. ISBN 978-961-284-284-0. [COBISS.SI-ID 291052288]

158. BUŽAROVSKA, Rumena. Moj mož, (Zbirka Bralec, 112). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2017. 166 str. ISBN 978-961-287-015-7. [COBISS.SI-ID 290709504]

159. CAMPBELL, Anna. Vojvodova drzna odločitev, (Serija Sinovi greha, [3]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 390 str. ISBN 978-961-00-3549-7. ISBN 978-961-00-3550-3. [COBISS.SI-ID 291296512]

160. CARR, J. L.. Mesec dni na podeželju, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2017. 144 str. ISBN 978-961-277-182-9. [COBISS.SI-ID 290784000]
Nagrada: Guardian Fiction Prize, 1980

161. CEPUŠ, Aleksander. Erni, celjski kralj : [povest]. 1. natis. Celje: samozal., 2017. 48 cm, ilustr. ISBN 978-961-94170-0-3. [COBISS.SI-ID 288776960]

162. CHARAMSA, Krzysztof Olaf. Prvi kamen : jaz, gejevski duhovnik, in moj upor proti hinavščini Cerkve. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 302 str. ISBN 978-961-01-4621-6. [COBISS.SI-ID 291103488]

163. COELHO, Paulo. The spy. London: Arrow Books, 2017. 190 str., ilustr. ISBN 978-1-78-475678-9. [COBISS.SI-ID 16836754]

164. COLE, Tillie. Tančica z viticami. 1. izd. Maribor: Hiša Knjig, Založba KMŠ, 2017. 358 str. ISBN 978-961-7015-48-5. ISBN 978-961-7015-49-2. [COBISS.SI-ID 92804353]

165. CORNWELL, Patricia Daniels. Chaos : [a Kay Scarpetta thriller]. Paperback ed. London: Harper Collins, 2017. 421 str. ISBN 978-0-00-815065-5. [COBISS.SI-ID 5952992]

166. CRAFT, Melanie. Man trouble. 1st paperback printing. New York; Boston: Warner Forever, 2004. 340 str. ISBN 0-446-61284-7. [COBISS.SI-ID 22859061]

167. CUFAJ, Beqë. Projekt@party, (Biblioteka Europom u trideset knjiga, knj. 25). Zagreb: V.B.Z., 2017. 125 str. ISBN 978-953-304-936-6. [COBISS.SI-ID 1113626718]

168. DEGNAN-VENESS, Coleen. Nicky and Poppy : look at the story, (Ladybird readers, Starter A). UK [etc.]: Ladybird Books, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-0-241-29912-8. [COBISS.SI-ID 23337778]

169. DICKINSON, Emily. Ta svet ni konec : pesmi in pisma, (Knjižnica Kondor, zv. 357). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 218 str., avtoričina sl. ISBN 978-961-01-4556-1. [COBISS.SI-ID 290900736]

170. ĐIKIĆ, Ivica. Beara : dokumentarni roman o srebreničkom genocidu, (Biblioteka Cicero). Zagreb: Ljevak; Sarajevo: Synopsis, 2016. 246 str., [1] zganj. f. pril. ISBN 978-953-303-890-2. [COBISS.SI-ID 1113434718]

171. FERRANTE, Elena. O novem priimku : mladost, (Neapeljski cikel, knj. 2). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 439 str. ISBN 978-961-282-281-1. [COBISS.SI-ID 291364608]

172. FORCE, Marie. Ljubezen v jeseni, (McCarthyjevi z otoka Gansett, knj. 6). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 461 str. ISBN 978-961-7015-46-1. [COBISS.SI-ID 92676353]

173. FORCE, Marie. Ljubezen v jeseni, (McCarthyjevi z otoka Gansett, knj. 6). Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 430 str. ISBN 978-961-7015-47-8. [COBISS.SI-ID 92676609]

174. FULLER, Richard Buckminster. Priročnik za vesoljsko ladjo Zemlja, (Zbirka 42, 5). Ljubljana: Društvo Pekinpah, 2016. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-94078-1-3. [COBISS.SI-ID 286800896]

175. GROEN, Hendrik. The secret diary of Hendrik Groen, 83 1/4 years old. UK [i. e. London] [etc.]: Penguin Books, 2017. 389 str. ISBN 978-1-405-92400-9. [COBISS.SI-ID 9054114]

176. GRUBJEŠIĆ, Jasna. Svi smo mi azilanti : o pasjim sudbinama i pripitomljavanju ljudi, (Biblioteka Ambrozija, knj. 457). Zagreb: V. B. Z., 2017. 215 str., ilustr. ISBN 978-953-304-942-7. [COBISS.SI-ID 13762590]

177. HALL, Juliet. The little theatre by the sea. London: Quercus, 2017. 455 str. ISBN 978-1-78429-210-2. [COBISS.SI-ID 22848821]

178. HERZOG, Miran. Cvetje v jeseni : dramatizacija Mirana Herzoga v poljanskem narečju. Ljubljana: Modrijan; Poljane: KD dr. Ivan Tavčar, 2017. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-287-052-2. [COBISS.SI-ID 291008000]

179. HRVATIN, Marija. Molitev mojih misli. Libna: samozal., 2017. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-283-972-7. [COBISS.SI-ID 290938880]

180. HUME, Fergus. Skrivni prehod. Juršinci: LYNX, 2017. 323 str. ISBN 978-961-94273-4-7. ISBN 978-961-94273-5-4. [COBISS.SI-ID 291282944]

181. JAE-JONES, S.. Wintersong. 1st ed. London: Titan Books, 2017. 512 str. ISBN 978-1-785-65544-9. ISBN 978-1-785-65545-6. [COBISS.SI-ID 27343415]

182. JEFFERIES, Dinah. Before the rains. [London etc.]: Penguin Books, 2017. 403 str. ISBN 978-0-241-97883-2. [COBISS.SI-ID 23289394]

183. JEFFERIES, Dinah. Žena plantažnika čaja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 461 str. ISBN 978-961-00-3567-1. ISBN 978-961-00-3568-8. [COBISS.SI-ID 291540224]

184. JURŠE, Leon. V imenu očeta. [S. l.: samozal. L. Jurše], 2017. 196 str. [COBISS.SI-ID 22857781]

185. KINSELLA, Sophie. My not so perfect life. London [etc.]: Black Swan, 2017. 433 str. ISBN 978-1-7841-6042-5. [COBISS.SI-ID 16836498]

186. KLANEČEK, Alojz. Sočni utrinki iz prve polovice mojega življenja. Ljubljana: Maratonec, 2017. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-285-768-4. [COBISS.SI-ID 290681088]

187. KLEIST, Reinhard. Sanje o olimpijadi : zgodba o Samii Yusuf Omar. Prevalje: Zavod VigeVageKnjige, 2017. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-93768-8-1. [COBISS.SI-ID 290835968]

188. Knjiga o družini : majhna knjiga, veliko modrih misli. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2017. [144] str. ISBN 978-961-275-173-9. [COBISS.SI-ID 290729984]

189. KOSOR, Jadranka. Dan nakon jučer : tekstovi s bloga i kolumne 2015-2017, (Posebna izdanja). Zagreb: Ljevak, 2017. 253 str. ISBN 978-953-355-030-5. [COBISS.SI-ID 13763614]

190. KUMERDEJ, Mojca. Temna snov, (Knjižna zbirka Beletrina). 2. natis. Ljubljana: Beletrina, 2017. 165 str. ISBN 978-961-242-344-5. [COBISS.SI-ID 290430720]

191. LÄCKBERG, Camilla. Sirena, (Biblioteka Ambrozija, knj. 458). Zagreb: V. B. Z., 2017. 362 str. ISBN 978-953-304-946-5. [COBISS.SI-ID 13763102]

192. LAGERCRANTZ, David. Dekle, ki je iskalo pravico : nadaljevanje trilogije Millennium Stiega Larssona, (Millennium, 5). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 443 str. ISBN 978-961-00-3547-3. ISBN 978-961-00-3548-0. [COBISS.SI-ID 291271424]

193. Legende treh rek : Ljubljanica, Soča, Sava, (Zbirka Slovenija, dežela legend). Ljubljana: Turistično in kulturno društvo Naše gore list, 2017. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6179-99-7. [COBISS.SI-ID 280508928]

194. LINDSEY, Johanna. Darilo, (Maloryjevi, knj. 6). 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 235 str. ISBN 978-961-7015-44-7. [COBISS.SI-ID 92675841]

195. LINDSEY, Johanna. Darilo, (Maloryjevi, knj. 6). Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 218 str. ISBN 978-961-7015-45-4. [COBISS.SI-ID 92676097]

196. LOOS, Adolf. Ornament in zločin. Volče: Kulturno društvo Myra Locatelli, 2017. 169 str. ISBN 978-961-92522-7-7. [COBISS.SI-ID 290138880]

197. LUNDE, Maja. Zgodovina čebel : [roman]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 399 str. ISBN 978-961-00-3561-9. ISBN 978-961-00-3562-6. [COBISS.SI-ID 291476224]

198. MCMANUS, Karen M.. One of us is lying. London: Penguin Books, 2017. 359 str. ISBN 978-0-1413-7563-2. [COBISS.SI-ID 16837778]

199. MCNAMARA, Ali. The summer of Serendipity. London: Sphere, 2017. 353 str. ISBN 978-0-7515-6620-8. [COBISS.SI-ID 22848565]

200. MEJIA, Mindy. Vse, kar hočeš, da sem. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 360 str. ISBN 978-961-00-3556-5. ISBN 978-961-00-3557-2. [COBISS.SI-ID 291319040]

201. MORGAN, Marlo. Imenovali so jo Dvoje src. Dopolnjena izd. Nova Gorica: Eno, 2017. 200 str. ISBN 978-961-6943-55-0. [COBISS.SI-ID 290627072]

202. MUNRO, Alice. Pogled z grajske pečine : zgodbe. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2017. 326 str. ISBN 978-961-278-339-6. [COBISS.SI-ID 290382336]

203. OLIVER, Lauren. Preden se poslovim. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 366 str. ISBN 978-961-00-3569-5. ISBN 978-961-00-3570-1. [COBISS.SI-ID 291538944]

204. OPREŠNIK, Marija. Nemogoča ljubezen : roman. Laško: samozal., 2017. 276 str. ISBN 978-961-283-973-4. [COBISS.SI-ID 290959104]

205. PÂRVULESCU, Ioana. Življenje se začne v petek, (Zbirka Branje, Proza). 1. natis. Maribor: Pivec, 2017. 285 str. ISBN 978-961-7026-17-7. [COBISS.SI-ID 92749825]
Nagrada: European Union Prize for Literature, 2013

206. PERTOT, Bruna. Vrtnarjeva pesem. Trst: Mladika, 2017. 143 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-247-1. [COBISS.SI-ID 9911532]

207. PINTARIČ, Miha. Dvojni presledek : en dan v življenju dalajlame in drugi eseji, (Zbirka Varia). Ljubljana: Studia humanitatis, 2017. 195 str. ISBN 978-961-6798-69-3. [COBISS.SI-ID 290564096]

208. ROBOTHAM, Michael. Razbitina. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 551 str. ISBN 978-961-00-3563-3. ISBN 978-961-00-3564-0. [COBISS.SI-ID 291522048]

209. RÖSLER, Beate. Die Reise des Elefantengottes : Roman. 1. Aufl. Berlin: Aufbau Taschenbuch, 2014. 350 str. ISBN 978-3-7466-3085-4. [COBISS.SI-ID 22850613]

210. SCOTT, Kylie. Sladka zamenjava. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 270 str. ISBN 978-961-00-3565-7. ISBN 978-961-00-3566-4. [COBISS.SI-ID 291522816]

211. SCOTT, Nikola. Materina senca. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 381 str. ISBN 978-961-00-3554-1. ISBN 978-961-00-3555-8. [COBISS.SI-ID 291304960]

212. SENDKER, Jan-Philipp. Das Herzenhören : Roman. 7. Aufl. München: W. Heyne, 2013. 302 str. ISBN 978-3-453-41001-5. [COBISS.SI-ID 22847285]

213. SHREVE, Anita. Olympia : Roman. 10. Aufl. München; Zürich: Piper, 2012. 477 str. ISBN 978-3-492-23350-7. [COBISS.SI-ID 22850357]

214. SKARLOVNIK, Slavko. Zadnja vožnja : roman, (Zbirka Avtorji). Brežice: Primus, 2017. 149 str. ISBN 978-961-6950-97-8. [COBISS.SI-ID 290750464]

215. Slovenska pesmarica. Tržič: Avrora, 2017. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-6788-48-9. [COBISS.SI-ID 290584320]

216. SNOJ, Jože. Re kapitulacije : prototipski retroroman z luknjo za zgodbe, (Knjižna zbirka Piramida). Maribor: Litera, 2017. 778 str. ISBN 978-961-7018-70-7. [COBISS.SI-ID 92771841]

217. SOLOMÚ, Emílios. Dnevnik nezvestobe, (Zbirka Branje, Proza). 1. natis. Maribor: Pivec, 2017. 226 str. ISBN 978-961-7026-07-8. [COBISS.SI-ID 92047361]

218. SUHODOLČAN, Primož. Košarkar naj bo!. 1. prenovljena izd. Ljubljana: Karantanija, 2017. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-275-175-3. [COBISS.SI-ID 290961408]

219. ŠTOKA, Drago. Po stezicah in brezpotjih. Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2017. 117 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-66-6. ISBN 978-3-7086-0964-5. [COBISS.SI-ID 9915884]

220. ŠTRAVS, Suzana. Ljubezen v nevihti in moški s tatujem na srcu : resnična zgodba. 1. natis. Prebold: Vsemu si kos, vseživljenjsko izobraževanje, 2017. 178 str., ilustr. ISBN 978-961-94068-2-3. [COBISS.SI-ID 290988288]

221. ŠTRUBELJ, Sabina. Siva dama. 1. natis. Kresnice: S. Štrubelj, 2017. 329 str. ISBN 978-961-283-968-0. ISBN 978-961-283-969-7. [COBISS.SI-ID 290852096]

222. TEKAVC, Janez. Z otroki po Namibiji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 141 str., fotogr. ISBN 978-961-00-3546-6. [COBISS.SI-ID 291265792]

223. THAYER, Nancy. Hot flash holidays : a novel. New York: Ballantine Books, 2006. 311 str. ISBN 0-345-48552-1. ISBN 978-0-345-48552-6. [COBISS.SI-ID 22859317]

224. TOLKIEN, J. R. R.. Beren and Lúthien. London: HarperCollins Publishers, 2017. 288 str., [9] f. pril., ilustr. ISBN 978-0-00-821419-7. [COBISS.SI-ID 23063858]

225. TOMANIĆ, Jelena. Skala na travniku. Celje: samozal., 2016. 52 str. ISBN 978-961-283-555-2. [COBISS.SI-ID 283419392]

226. TREMBLAY, Larry. Nasad oranževcev, (Pretakanja, 7). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 111 str. ISBN 978-961-04-0351-7. [COBISS.SI-ID 285801472]
Nagrada: Prix des libraires du Québec, 2014
Nagrada: Prix littéraire des collégiens, 2015

227. 365 modrih misli za vsak dan, (Zbirka 365 ---). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [364] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4656-8. [COBISS.SI-ID 289677824]

228. TUCKER, K. A.. Izgubiti v štirih sekundah. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 586 str. ISBN 978-961-7015-50-8. [COBISS.SI-ID 92678145]

229. TUCKER, K. A.. Izgubiti v štirih sekundah. Žepna izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 557 str. ISBN 978-961-7015-51-5. [COBISS.SI-ID 92676865]

230. UGREŠIĆ, Dubravka. Evropa v sepiji, (Vilenica). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2017. 288 str. ISBN 978-961-282-283-5. [COBISS.SI-ID 291123200]

231. UGREŠIĆ, Dubravka. Lisica. Zaprešić: Fraktura, 2017. 309 str. ISBN 978-953-266-870-4. [COBISS.SI-ID 64903010]

232. Upaj! Sanjaj! Živi! : izjemno pozitivnih 365 dni, (Zbirka 365 ---). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [364] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4657-5. [COBISS.SI-ID 289678080]

233. VOLK, Vojko. Spomin volkov. 1. natis. Ljubljana: eBesede, 2017. 188 str. ISBN 978-961-6922-93-7. [COBISS.SI-ID 287310336]

234. VUKOVIĆ, Miodrag. Sam među Ircima : izabrane priče, (Biblioteka Europom u trideset knjiga, knj. 23). Zagreb: V.B.Z., 2017. 302 str. ISBN 978-953-304-932-8. [COBISS.SI-ID 1113626462]

235. WADE, Becky. Tek poganja svet : moje 3500 milj dolgo potovanje skozi tekaške kulture sveta. Preserje: Aktivni mediji, 2017. 268 str., fotogr. ISBN 978-961-94017-4-3. [COBISS.SI-ID 291195648]

236. WEBBER, Tammara. Preprosto ljubezen, (Obrisi srca, knj. 1). 1. izd. Maribor: Hiša Knjig, Založba KMŠ, 2017. 349 str. ISBN 978-961-7015-52-2. ISBN 978-961-7015-53-9. [COBISS.SI-ID 92803841]

237. WELFONDER, Sue-Ellen. Predam se samo vitezu, (Zbirka MacKenziejevi z Višavja, [knj. 3]). Ljubljana: Triskelion, 2017. 319 str. ISBN 978-961-93865-8-3. [COBISS.SI-ID 291249920]

238. WELFONDER, Sue-Ellen. Predam se samo vitezu, (Zbirka MacKenziejevi z Višavja, [knj. 3]). Ljubljana: Triskelion, 2017. 341 str. ISBN 978-961-93865-9-0. [COBISS.SI-ID 291250176]

 


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


239. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Pujsa Pepa, Največja blatna luža na svetu. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2014. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-02-0318-6. [COBISS.SI-ID 271510272]

240. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Pujsa Pepa, Očkov naslanjač. 1. izd. [Ljubljana: DZS, 2014]. [24] str., ilustr. ISBN 978-86-341-4191-7. [COBISS.SI-ID 271510528]

241. ATXAGA, Bernardo. Xola med levi. 1. natis. Medvode: Malinc, 2017. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-38-3. [COBISS.SI-ID 290895616]

242. Beauty and the beast, (Pearson English kids readers, Level 3). Harlow: Pearson Education, 2013. 24 str., ilustr. ISBN 978-1-4082-8862-7. [COBISS.SI-ID 23339314]

243. BOEHME, Julia. Der kleine Delfin und das Piratengold, (Lesepiraten, 4. Lesestufe), (Leselöwen). 1. Aufl. Bindlach: Loewe, 2012. 56 str., ilustr. ISBN 978-3-7855-7214-6. [COBISS.SI-ID 22851381]

244. BORBEIN, Volker, BAUMGARTEN, Christian. Tödlicher Irrtum : [ein Fall für Patrick Reich], (Die DaF Bibliothek). 1. Aufl. Berlin: Cornelsen, 2016. 47 str., ilustr. ISBN 978-3-06-120745-8. [COBISS.SI-ID 22852917]

245. BOUTAVANT, Marc, GUIBERT, Emmanuel. Ariol. [4], Krasna kravica. Prevalje: Zavod VigeVageKnjige, 2017. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-93768-7-4. [COBISS.SI-ID 289821440]

246. Božičkov delovni večer : knjiga z naprstno lutko. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3358-5. [COBISS.SI-ID 289562112]

247. BRULEC, Meta. Kroki praznuje, (Knjižnica Čebelica, 453). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4950-7. [COBISS.SI-ID 290748160]

248. CASALIS, Anna. Mišek Tip, Mamica, ne hodi v službo!. V Ljubljani: Karantanija, 2011. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-226-751-3. [COBISS.SI-ID 22844981]

249. COLLINS, Anne. Sideswipe loses his head, (Ladybird readers, Level 4). London: Ladybird Books, 2017. 63 str., ilustr. ISBN 978-0-241-29889-3. [COBISS.SI-ID 27342391]

250. COZZENS, Samuel Woodworth. Divji jezdeci prerije : dogodivščine Hala Hyda in Neda Browna na poti čez veliko prerijo. Juršinci: LYNX, 2017. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-94273-2-3. ISBN 978-961-94273-3-0. [COBISS.SI-ID 291282688]

251. Čarovnik iz Oza. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. [64] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3528-2. [COBISS.SI-ID 290942464]

252. Čebela : [ljubka zgodba za majhne roke]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3370-7. [COBISS.SI-ID 289650432]

253. DAHL, Roald. Čarli in tovarna čokolade, (Zbirka Žepnice). 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 193 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17655-0. [COBISS.SI-ID 284505856]

254. DEGNAN-VENESS, Coleen. The big fish, (Ladybird readers, Starter B). UK [etc.]: Ladybird Books, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-0-241-29915-9. [COBISS.SI-ID 23337266]

255. DEGNAN-VENESS, Coleen. The old boat : look at the story, (Ladybird readers, Starter B). [London etc.]: Ladybird Books, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-0-241-28345-5. [COBISS.SI-ID 23127602]

256. DITTRICH, Roland. Ein Toter zu viel : Wiener Walzer - Wiener Blut, (Die DaF Bibliothek). 1. Aufl. Berlin: Cornelsen, 2017. 52 str., ilustr. ISBN 978-3-06-024444-7. [COBISS.SI-ID 22853173]

257. DONALDSON, Julia. Bi se gnetli na tej metli?, (Zbirka Velike slikanice). 5. natis z dodanim DVD-jem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016 [i. e.] 2017. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3516-6. [COBISS.SI-ID 289397760]

258. DONALDSON, Julia. Zverjasec, (Zbirka Velike slikanice). 6. natis z dodanim DVD-jem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3395-7. [COBISS.SI-ID 287162112]

259. DONALDSON, Julia. Zverjašček, (Zbirka Velike slikanice). 4. natis z dodanim DVD-jem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3394-0. [COBISS.SI-ID 277574656]

260. DORIA, Julia. Cvetek, ki se ni hotel zmočiti, (Zbirka Ptičice). 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2017. [20] str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6881-52-4. [COBISS.SI-ID 291326720]

261. DORIA, Julia. A floret that did not want to get wet, (Collection Ptičice). 1st ed. Ljubljana: Atelje Doria, 2017. [20] str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6881-53-1. [COBISS.SI-ID 291327488]

262. DORIA, Živa Viviana. Ko pride jesen. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2017. [20] str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6881-54-8. [COBISS.SI-ID 291332352]

263. DORIA, Živa Viviana. When autumn comes. 1st ed. Ljubljana: Atelje Doria, 2017. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6881-55-5. [COBISS.SI-ID 291332864]

264. DOYLE, Arthur Conan. The return of Sherlock Holmes, (Pearson English readers, Level 3). Harlow (Essex): Pearson Education, 2008. VII, 58 str., ilustr. ISBN 978-1-4479-2577-4. ISBN 978-1-4479-0793-0. [COBISS.SI-ID 6236565]

265. EATON, Kait. Mali gasilski avtomobil : knjiga z igračko in igralno podlogo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3408-7. [COBISS.SI-ID 290043392]

266. ERDMANN, Bettina. Auf dem Jahrmarkt, (Zeit für Geschichten, Heft 3). 5. Aufl. Offenburg: Mildenberger, 2017. 21 str., ilustr. ISBN 978-3-619-14362-7. [COBISS.SI-ID 1113738590]

267. ERDMANN, Bettina. Kunterbunte Welt, (Zeit für Geschichten, Heft 8). 5. Aufl. Offenburg: Mildenberger, 2017. 21 str., ilustr. ISBN 978-3-619-14367-2. [COBISS.SI-ID 1113738846]

268. FLISAR, Evald. Alice in Crazyland. Norman (Oklahoma): Texture Press, 2015. 115 str. ISBN 978-0-692-56173-7. [COBISS.SI-ID 284212480]

269. FOREMAN, Michael. Čopko : izgubljeni raček se zaljubi. Hoče: Skrivnost, 2017. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-81-1. [COBISS.SI-ID 290310656]

270. GAČNIK, Mateja, KRIŽNAR, Lidija. How Beaky overcame fear and rescued his friends, (Series Zlata ribica). Portorož: Center za komunikacijo, sluh in govor, 2017. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-94141-2-5. [COBISS.SI-ID 289879552]

271. GAČNIK, Mateja, KRIŽNAR, Lidija. Zogu Harabel që tejkaloi frikën dhe u ndihmoi miqve, (Botimi Zlata ribica). Portorož: Center za komunikacijo, sluh in govor, 2017. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-94141-3-2. [COBISS.SI-ID 289880064]

272. Glasne živali v džungli : 8 imenitnih glasov džungelskih živali!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3426-1. [COBISS.SI-ID 290122496]

273. GLEESON, Libby. Klemen, Mija in nova hiša. Hoče: Skrivnost, 2017. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-80-4. [COBISS.SI-ID 290185216]

274. GRIMM, Sandra. FC Silberstadt und die Superkicker, (Lesepiraten, 4. Lesestufe), (Leselöwen). 1. Aufl. Bindlach: Loewe, 2016. 59 str., ilustr. ISBN 978-3-7855-8272-5. [COBISS.SI-ID 22852405]

275. HERRMANN, Ève. Na sprehodu, (Moje zgodbe). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4729-9. [COBISS.SI-ID 291315968]

276. HERRMANN, Ève. Vse na svojem mestu, (Moje zgodbe). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4728-2. [COBISS.SI-ID 291316224]

277. HRAIN, Ines. Samotni otok. Hoče: Skrivnost, 2017. 163 str. ISBN 978-961-6936-83-5. [COBISS.SI-ID 290751488]

278. HROVAT, Uroš. Hrupožer, (Zbirka Zuk, neverjetni izumitelj). 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2017. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-94079-5-0. [COBISS.SI-ID 291410944]

279. Hrupna vozila : 8 imenitnih zvokov vozil!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3423-0. [COBISS.SI-ID 290120704]

280. HVALA, Tea, OBERSTAR, Špela. Skrivna bolnišnica. Hoče: Skrivnost, 2017. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-82-8. [COBISS.SI-ID 290535936]

281. IGERABIDE, Juan Kruz. Adijo, Jona = ¡Adiós, Jonás!, (Zbirka Še). Dvojezična izd. Medvode: Malinc, 2017. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-40-6. [COBISS.SI-ID 291100672]

282. IGERABIDE, Juan Kruz, ZUBIZARRETA, Patxi. Sedem noči s Paulo. 1. natis. Medvode: Malinc, 2017. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-37-6. [COBISS.SI-ID 290761728]

283. Jelenčkov prvi let : knjiga z naprstno lutko. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3357-8. [COBISS.SI-ID 289562368]

284. JOYCE, Melanie. Grem na kahlico : pritisni na tipko in prisluhni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3363-9. [COBISS.SI-ID 289643264]

285. JOYCE, Melanie. Pingvinčkova velika pustolovščina. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3354-7. [COBISS.SI-ID 289527040]

286. KOVAČ, Polonca. Kaj se komu sanja : izbrane zgodbe, (Zbirka Sončnica). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 407 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4543-1. [COBISS.SI-ID 290940928]

287. KOVIČ, Kajetan. Magic Muri. 1st ed. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4479-3. [COBISS.SI-ID 290337536]

288. KRALJIČ, Helena. Muca Mija in miška Maška, (Zbirka Prijatelji). Jezero: Morfemplus, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6988-40-7. [COBISS.SI-ID 289548544]

289. KRALJIČ, Helena. Rakun Raško, košarkar. Jezero: Morfemplus, 2017. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-6988-17-9. [COBISS.SI-ID 289277184]

290. Kužek : [zabavna zgodba za majhne roke]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3372-1. [COBISS.SI-ID 289651200]

291. LAINŠČEK, Feri. Velecirkus Argo. 2. izd. Ljubljana: Beletrina, 2017. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-284-294-9. [COBISS.SI-ID 290430976]

292. LEVSTIK, Fran. Martin Krpan, (Zbirka Velike slikanice). Jubilejna izd. ob 100 obletnici natisa prve slovenske slikanice. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4939-2. [COBISS.SI-ID 290656256]

293. LITCHFIELD, David. Medved in klavir. 1. izd. Hlebce: Zala, 2017. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-21-7. [COBISS.SI-ID 289399552]
Nagrada: Waterstone (najlepše ilustrirana knjiga), 2016

294. MACDONALD, Alan. Umazani Berti in Drobižek, (Umazani Berti, 11). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-7015-54-6. ISBN 978-961-7015-55-3. [COBISS.SI-ID 92860673]

295. MACDONALD, Alan. Umazani Berti in vampir, (Umazani Berti, 12). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-7015-56-0. ISBN 978-961-7015-57-7. [COBISS.SI-ID 92861185]

296. MAI, Manfred. Krimigeschichten, (Lesepiraten, 4. Lesestufe), (Leselöwen). 1. Aufl. Bindlach: Loewe, 2012. 58 str., ilustr. ISBN 978-3-7855-7035-7. [COBISS.SI-ID 22851893]

297. Malo letalo : knjiga z igračko in igralno podlogo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3406-3. [COBISS.SI-ID 290042624]

298. Medvedek : [vesela zgodba za majhne roke]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3369-1. [COBISS.SI-ID 289650176]

299. MESSIER, Mireille, PRATT, Pierre. Moja veja. 1. izd. Hlebce: Zala, 2017. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-32-3. [COBISS.SI-ID 291418624]

300. MÖDERNDORFER, Vinko. Kit na plaži. Darilna izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 219 str. ISBN 978-961-01-4431-1. [COBISS.SI-ID 285684224]

301. Modri vlak : pritisni in prisluhni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3364-6. [COBISS.SI-ID 289641984]

302. Moj dan, (Potipaj in začuti). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3416-2. [COBISS.SI-ID 290114304]

303. Moja koklja špiklja špoklja : slovenska ljudska pesmica, (Knjižnica Čebelica, 454). 3. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4547-9. [COBISS.SI-ID 290747648]

304. Moja vozila : [kartonka z gibljivimi očki]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3421-6. [COBISS.SI-ID 290116608]

305. Moje živali : [kartonka z gibljivimi očki]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3420-9. [COBISS.SI-ID 290116352]

306. MOSER, Annette. Geschichten vom kleinen Welpen, (Bildermaus, 1. Lesestufe), (Leselöwen). 1. Aufl. Bindlach: Loewe, 2017. 36 str., ilustr. ISBN 978-3-7855-8422-4. [COBISS.SI-ID 22851125]

307. Muca : [prisrčna zgodba za majhne roke]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3371-4. [COBISS.SI-ID 289650688]

308. Najlepše pravljice z vseh koncev sveta, (Zbirka Zlati pravljični trak). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 122 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3269-4. [COBISS.SI-ID 288625920]

309. Opica : [super zgodba za majhne roke]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3374-5. [COBISS.SI-ID 289651712]

310. Palčica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. [64] str., ilustr. ISBN 978-961-00-3527-5. [COBISS.SI-ID 290941696]

311. PAPP, Lisa. Zoja in Belka. Hoče: Skrivnost, 2017. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-79-8. [COBISS.SI-ID 290047488]

312. PEROCI, Ela. Slipper Keeper Kitty. 1st print. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4956-9. [COBISS.SI-ID 290318080]

313. PERRAULT, Charles. Najlepše Perraultove pravljice, (Zbirka Zlati pravljični trak). 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-00-3268-7. [COBISS.SI-ID 288625152]

314. Pikapolonica : [sladka zgodba za majhne roke]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3373-8. [COBISS.SI-ID 289651456]

315. PITRO, Martin. Stare grške bajke in povesti. Jezero: Morfemplus, 2017. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-68-1. [COBISS.SI-ID 290161408]

316. PORTER, Eleanor H.. David. Juršinci: LYNX, 2017. 212 str. ISBN 978-961-94273-0-9. ISBN 978-961-94273-1-6. [COBISS.SI-ID 291282176]

317. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana. Živalske uspavanke, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [48] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2645-4. [COBISS.SI-ID 291021056]

318. Pridni medo, Gasilec. Jezero: Morfemplus, 2016. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-6988-46-9. [COBISS.SI-ID 286166272]

319. Pridni medo, Gusarski podvig. Jezero: Morfemplus, 2016. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-6988-47-6. [COBISS.SI-ID 286166528]

320. PUIGPELAT, Francesc. Deklica, ki se je spremenila v mobi. 1. izd. Hlebce: Zala, 2017. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-33-0. [COBISS.SI-ID 291549696]

321. Rdeči gasilski avtomobil : pritisni in prisluhni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3366-0. [COBISS.SI-ID 289642752]

322. REUTH-JARRAß, Christina. Die Tiefsee-Agenten im Bann der Kristalle, (Lesepiraten, 4. Lesestufe), (Leselöwen). 1. Aufl. Bindlach: Loewe, 2013. 58 str., ilustr. ISBN 978-3-7855-7664-9. [COBISS.SI-ID 22852661]

323. RICHERT, Katja. Zwei Freundinnen und ein verliebter Hund, (Leselöwen, 1. Klasse). 1. Aufl. Bindlach: Loewe, 2017. 43 str., ilustr. ISBN 978-3-7855-8601-3. [COBISS.SI-ID 22850869]

324. ROWLING, J. K.. Harry Potter and the philosopher's stone, Hufflepuff, (The Harry Potter series). 20th anniversary ed. London [etc.]: Bloomsbury, 2017. XIII, 350 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4088-8380-8. ISBN 978-1-4088-8379-2. [COBISS.SI-ID 1113602654]

325. ROWLING, J. K.. Harry Potter and the philosopher's stone, Slytherin, (The Harry Potter series). 20th anniversary ed. London [etc.]: Bloomsbury, 2017. XIII, 350 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-4088-8376-1. ISBN 978-1-4088-8375-4. [COBISS.SI-ID 1113602910]

326. SCHWARZ, Thea. Die Girls vom Gruselinternat, (Leserabe, 3. Lesestufe). [Ravensburg]: Ravensburger Buchverlag, cop. 2015. 58 str., ilustr. ISBN 978-3-473-36455-8. [COBISS.SI-ID 22853429]

327. SIVEC, Ivan. Prikazen v plamenih : napeta gasilska štorija, (Zbirka Srečna družina, knj. 16). 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2017. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-275-174-6. [COBISS.SI-ID 290873088]

328. Snežakovo popolno darilo : knjiga z naprstno lutko. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3356-1. [COBISS.SI-ID 289562624]

329. STARK, Ulf. Ko mi je očka pokazal vesolje. 1. natis. Hlebce: Zala, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-26-2. [COBISS.SI-ID 291013120]

330. SUHODOLČAN, Leopold. Kuža Luža, (Zbirka Velike slikanice). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-01-4966-8. [COBISS.SI-ID 290710528]

331. SUSIČ, Lučka. Mali gledališki vrtiljak : pet prizorčkov za vse priložnosti : ob 70-letnici revije Pastirček, (Pastirčkova knjižnica, 24), (Pastirčkov oder, 3). Gorica: Zadruga Goriška Mohorjeva, 2017. 63 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-63-5. [COBISS.SI-ID 9872876]

332. ŠEGA CRNIČ, Saša. Mala miška v knjižnici. Jezero: Morfemplus, 2017. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-6988-13-1. [COBISS.SI-ID 289121024]

333. UNGERER, Tomi. Pet fantastičnih živali : [pet slikanic v eni knjigi], (Zbirka Deteljica). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4544-8. [COBISS.SI-ID 290748672]

334. VILLA VÁZQUEZ, Dolores. Misterio en el Mallorca Gran Hotel, (Leer y aprender, Nivel segundo). 1a ed. [S. l.]: Cideb, 2014. 80 str., ilustr. ISBN 978-88-530-1426-9. [COBISS.SI-ID 22853941]

335. WALLIAMS, David. Vsi ti brezupno obupni otroci. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 261 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4456-4. [COBISS.SI-ID 286781184]

336. WATTERSON, Bill. Jukon, hoj! : zbirka stripov Billa Wattersona o Calvinu in Hobbesu. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2017. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-261-463-8. [COBISS.SI-ID 290353664]

337. WERNER, Sabine. Die legende des Piraten Störtebeker, (Lesen und üben, Niveau eins). [S. l.]: Cideb, 2017. 79 str., ilustr. ISBN 978-88-530-1642-3. [COBISS.SI-ID 22852149]

338. WICH, Henriette. Der Kampf um das Licht, (Leserabe, 3. Lesestufe). [Ravensburg]: Ravensburger Buchverlag, cop. 2017. 59 str., ilustr. ISBN 978-3-473-36509-8. [COBISS.SI-ID 22853685]

339. Zeleni traktor : pritisni in prisluhni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2017. 1 kartonka ([8] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-3365-3. [COBISS.SI-ID 289642240]

340. Zgodbe o kraljičnah, (Velike črke). 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2017. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-7012-33-0. [COBISS.SI-ID 289716224]

341. Zgodbe o živalih, (Velike črke). 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2017. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-7012-32-3. [COBISS.SI-ID 289715968]

342. Zgodbe s kmetije, (Velike črke). 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2017. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-7012-30-9. [COBISS.SI-ID 289711616]

343. Zgodbe za božič, (Velike črke). 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2017. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-7012-34-7. [COBISS.SI-ID 289716736]

344. Zgodbe za lahko noč, (Velike črke). 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2017. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-7012-31-6. [COBISS.SI-ID 289715712]

345. Zgodbe za v posteljo, (Velike črke). 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2017. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-7012-29-3. [COBISS.SI-ID 289711360]

346. ZUPANC, Lili. Jelenček Tim in prijatelji : pravljica s pobarvanko. Celje: samozal., 2017. 17, [7] str., ilustr. ISBN 978-961-283-981-9. [COBISS.SI-ID 290061312]

 


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


347. Aftermath : inspired by a true story = Maščevanje : po resnični zgodbi. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (89 min, 58 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt4581576/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113542494]

348. The beautiful country = Čudovita dežela. Ljubljana: Fivia, 2006. 1 video DVD (119 min, 59 sek), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0273108/?ref_=ttawd_awd_tt. [COBISS.SI-ID 2652810]

349. Fallen = Padli angeli. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (87 min, 45 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1564777/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1113662814]

350. Fast & furious 8 = Hitri in drzni 8. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (130 min, 24 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt4630562/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113616222]

351. Flight of the intruder = Intruder A-6, (Widescreen DVD collection). Škofljica: BLITZ film & video distribution, 2007. 1 video DVD (110 min, 5 sek), barve, zvok (Dolby digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0099587/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 18524215]

352. The Fourth kind = [Bližnja srečanja četrte vrste]. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2010. 1 video DVD (93 min, 54 sek), č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1220198/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1097090654]

353. Ghost in the shell = Duh v školjki. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (102 min, 26 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1219827/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113586782]

354. Going in style = Upokojitev v stilu. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (92 min, 29 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2568862/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113518430]

355. Goran. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (82 min, 2 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt4757570/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113581150]

356. I am not your negro = Nisem tvoj zamorec. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (89 min, 51 sek), č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt5804038/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113547870]
Nagrada: Berlin, 2017, nagrada občinstva za najboljši dokumentarec, posebna omemba ekumenske žirije v sekciji Panorama

357. King Arthur : legend of the sword = Kralj Artur : legenda o meču. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (121 min, 3 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1972591/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 13765918]

358. Logan = Logan : Wolverine. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (131 min, 45 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt3315342/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1113519710]

359. The lost city of Z = Izgubljeno mesto Z. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (134 min, 58 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1212428/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1113663326]

360. Ma loute = Mirni zaliv. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (117 min, 39 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt4726636/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113540958]

361. Mes trésors = Družinska banda. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2017. 1 video DVD (87 min, 4 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt5286268/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1113723998]

362. Nocturama = Nočni razgledi. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (125 min, 26 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt4795546/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113546590]

363. Pet sematary = [Mačje pokopališče], (Paramount DVD collection). Ljubljana: Blitz Film & Video Distribution, 2007. 1 video DVD (98 min, 27 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0098084/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 15684923]

364. Pet sematary. 2 = Mačje pokopališče. 2, (Paramount DVD collection). Škofljica: Blitz film & video distribution, 2007. 1 video DVD (PAL) (96 min, 18 sek), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0105128/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 18672951]

365. The program = Program. Ljubljana: Cinemania group, 2017. 1 video DVD (98 min, 57 sek), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt3083008/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1113666142]

366. Suburra. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (129 min, 32 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt4025514/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113544286]

367. Unforgettable. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (96 min, 1 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3462710/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 13766430]

368. Wings of desire = Nebo nad Berlinom. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (122 min, 17 sek), č-b, barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0093191/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113687646]
Nagrada: Cannes, 1987 (režija), Evropska filmska nagrada, 1988 (stranska moška vloga, režija)

 


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


369. The koala brothers. 2 = Brata koalček, (Blitz baby). Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008. 1 video DVD (PAL)(ca 41 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0445882/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 19270711]

370. The koala brothers. 4 = Brata koalček. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008. 1 video DVD (PAL)(ca 41 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0445882/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 6323742]

371. Lego DC super hero girls, Brain drain = Beg možganov. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (72 min, 17 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt7158814/?ref_=fn_al_tt_2. [COBISS.SI-ID 13766942]

372. Oddbods. 8, Skriti zaklad. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt6229656/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113027934]

373. Oddbods. 9, Vesoljska ugrabitev. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt6229656/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113028190]

374. Oddbods. 10, Hitro prehitro. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt6229656/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113028446]

375. Oddbods. 11, Valentinovo : v iskanju ljubezni. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt6229656/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113029470]

376. Oddbods. 12, Noč čarovnic : trik ali trik. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt6229656/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113029726]

377. Il ragazzo invisibile = Nevidni fant. Vojnik: Fivia, 2017. 1 video DVD (97 min, 38 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3078296/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 13773598]

378. Tom and Jerry : [original movie], Willy Wonka and the chocolate factory = Tom in Jerry : [originalni film], Willy Wonka in tovarna čokolade. Ljubljana: Menart Records, 2017. 1 video DVD (76 min, 5 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt6803390/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1113525598]

 


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


379. ADRIAN-VALLANCE, D'Arcy. Mother Teresa, (Pearson English readers, Level 1). Harlow: Pearson Education, 2008. 15 str., ilustr. ISBN 978-1-4058-7815-9. ISBN 978-1-4058-8152-4. ISBN 978-1-4058-6166-3. [COBISS.SI-ID 1113736286]

380. BEZEK, Peter, STRAŽIŠAR, Simona. Pogledi dveh stoletij = The views of two centuries. Borovnica: Občina, 2017. 144 str., fotogr. ISBN 978-961-285-786-8. [COBISS.SI-ID 290885120]

381. Bohinj : planinska karta = Bohinj Valley : hiking map. Ljubljana: Kartografija, 2017. 1 zvd., barve. [COBISS.SI-ID 13741854]

382. BUTTOLO, Franca. Vera : avtobiografija z avtobibliografijo. Ljubljana: samozal., 2017. 108 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23064626]

383. FAVILLI, Elena, CAVALLO, Francesca. Good night stories for rebel girls : 100 tales of extraordinary women. [London]: Particular Books, 2017. XII, 212 str., ilustr. ISBN 0-141-98600-X. ISBN 978-0-141-98600-5. [COBISS.SI-ID 1112758366]

384. GOLDSTEIN, Slavko, GOLDSTEIN, Ivo. Jasenovac : tragika, mitomanija, istina, (Biblioteka Platforma, knj. 54). Zaprešić: Fraktura, 2016. 156 str., ilustr. ISBN 978-953-266-709-7. [COBISS.SI-ID 3496851]

385. Julijske Alpe : planinska karta = Julian Alps : hiking map. Ljubljana: Kartografija, 2017. 1 zvd., dvostransko, barve. [COBISS.SI-ID 13741598]

386. Juršinci skozi čas. Juršinci: Občina, 2017. 672 str., ilustr. ISBN 978-961-93286-1-3. [COBISS.SI-ID 290837504]

387. Kranjska Gora : Martuljške gore, Vršič, Jalovec, Tromeja, Kepa : planinska karta : hiking map. Ljubljana: Kartografija, 2017. 1 zvd., barve. [COBISS.SI-ID 13741086]

388. LINASI, Marjan. Koroške vojne zgodbe : nekaj utrinkov iz let 1938-1945. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2017. 308 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0909-6. [COBISS.SI-ID 290499072]

389. MORANDI, Flaminia. Luč Evrope : življenje svetega Benedikta. Ljubljana: Družina, 2017. 207 str. ISBN 978-961-04-0429-3. [COBISS.SI-ID 290759936]

390. PLAVSTEINER, Zdenka. Josip Čretnik : pozabljeni šentjurski rodoljub. 1. izd. Celje: Grafika Gracer; Šentjur: Knjižnica: Domoljubno društvo Franjo Malgaj, 2017. 393 str., ilustr. ISBN 978-961-6992-17-6. [COBISS.SI-ID 290545408]

391. PALOVŠNIK, Marija. Po sledeh razdejanja Koroške Bele. Koroška Bela: Farno kulturno društvo, 2017. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-92180-1-3. [COBISS.SI-ID 291153664]

392. PODPEČAN, Blaž, PODPEČAN, Vid. Govorica tišine : nagrobnik kot vir podatkov, (Archaeologia historica Slovenica, 7). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-237-938-4. [COBISS.SI-ID 290659840]

393. POTRPIN, Jože. Pesem mlinov : v dolini Sopote in Šklendrovca. Svibno: samozal., 2017. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-283-930-7. [COBISS.SI-ID 290205952]

394. SHIPTON, Vicky. American life, (Pearson English readers, Level 2). Harlow: Pearson Education, 2008. 30 str., ilustr. ISBN 978-1-4082-8490-2. ISBN 978-1-4082-8352-3. [COBISS.SI-ID 6862489]

395. SLATER, Jenny. Slikovni atlas sveta : zabavno in interaktivno raziskovanje našega planeta : priloženi so potni list, razglednice in več kot 250 nalepk. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4662-9. [COBISS.SI-ID 289244416]

396. ŠIŠPEROVÁ, Iva. Potovanje po mestih z Bernijem in Benom. Jezero: Morfemplus, 2017. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6988-67-4. [COBISS.SI-ID 290160896]

397. Španija 1975-2015 : štirideset let tranzicije, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-237-935-3. [COBISS.SI-ID 290573056]

398. TAYLOR, Nancy. Michael Jordan, (Pearson English readers, Level 1). Harlow: Pearson Education, 2008. 16 str., ilustr. ISBN 978-1-4058-8151-7. ISBN 978-1-4058-7812-8. [COBISS.SI-ID 23340082]

399. TECCO HVALA, Sneža, ŠKVOR JERNEJČIČ, Brina, TOŠKAN, Borut, TOLAR, Tjaša, GRÖMER, Karina, KOSTAJNŠEK, Klara, TOMAZO-RAVNIK, Tatjana, KOŠIR, Adrijan. Molnik pri Ljubljani v železni dobi = The iron age site at Molnik near Ljubljana, (Zbirka Opera Instituti archaeologici Sloveniae, 36). 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za arheologijo, Založba ZRC, 2017. 272 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0020-9. [COBISS.SI-ID 290776320]

400. KLADNIK, Drago. Terraced landscapes : commemorating seventy years of the Anton Melik Geographical Institute ZRC SAZU. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2017. 144 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0019-3. [COBISS.SI-ID 290720768]

401. ŠIROK, Kaja, TROHA, Nevenka, KLAVORA, Marko, DUŠA, Zdravko, CESHIA, Selvino, IELEN, Lorenzo. Začasna meja : življenje in hrepenenje v coni A : (1945-1947). Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2017. 141 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6665-48-3. [COBISS.SI-ID 291421952]

402. ŽIBERNA, Marjan. Best of Slovenia. 1st print. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 128 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-4516-5. [COBISS.SI-ID 290810880]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam