skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

marec 2015COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 


0 SPLOŠNO


1. CAVE, Roderick, AYAD, Sara. Zgodovina knjige skozi knjige : [od prvih zapisov do e-knjige]. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2015. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-6954-10-5. [COBISS.SI-ID 275593216]

2. DUHOVNIK, Jože, DREŠAR, Primož, DEMŠAR, Ivan. Modeliranje z značilkami na osnovi NX. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2014. VI, 314 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-88-2. [COBISS.SI-ID 277224704]

3. DUHOVNIK, Jože, DEMŠAR, Ivan, DREŠAR, Primož. Modeliranje z značilkami na osnovi SolidWorks. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2014. VI, 276 str., ilustr. ISBN 978-961-6536-87-5. [COBISS.SI-ID 277224192]

4. Kjer knjige najdejo dom : 150 let knjižničarstva v Ajdovščini in Vipavi. Ajdovščina: Lavričeva knjižnica, 2014. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-93413-2-2. [COBISS.SI-ID 276425728]

5. Premišljena hiša z veliko domišljije : zbornik ob 40-letnici rednega delovanja Knjižnice Laško. Laško: Knjižnica, 2014. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-281-707-7. [COBISS.SI-ID 277561088]

6. Meje slovenskega kulturnega prostora : zbornik člankov. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: Inštitut za narodnostna vprašanja: Klub koroških Slovencev v Ljubljani; Maribor: Klub koroških Slovencev, 2014. 196 str. ISBN 978-961-6700-20-7. ISBN 978-961-6159-54-8. [COBISS.SI-ID 277632512]

7. Za dvig bralne pismenosti : zbornik prispevkov strokovnega tematskega razgovora na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ljubljana, 7. februarja 2014. 1. izd. Ljubljana: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport: Zavod RS za šolstvo, 2015. 82 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-03-0309-1. [COBISS.SI-ID 277884160]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


8. EINSIEDLER, Saša. Moja samopodoba je moja odločitev. Golo: Heliopolis izobraževanje, 2015. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-281-765-7. [COBISS.SI-ID 278471168]

9. GOSTEČNIK, Christian. Inovativna relacijska zakonska terapija, (Monografije FDI, 17), (Znanstvena knjižnica). Ljubljana: Brat Frančišek: Teološka fakulteta: Frančiškanski družinski inštitut, 2015. 406 str. ISBN 978-961-6873-32-1. [COBISS.SI-ID 277999616]

10. KOROŠEC, Renato. Heretiki realnosti : zahrbtno osvajanje planeta Zemlje s strani nezemeljskih ras in integracija Nezemljanov - apokalipsa, ki se je že zgodila : opustitev sistema dvojnosti oziroma odločitev za enost : zapiski osupljivih duhovnih razkritij osebnih doživetij. 1. izd., 1. natis. Velenje: samozal., 2015. 229 str. ISBN 978-961-283-219-3. [COBISS.SI-ID 277483264]

11. REBULA-TUTA, Alenka, PREBEG, Josipa. Vera vase : potovanje v nove svetove, ki jih še niste odkrili in ki prebujajo najlepše v življenju. Komen: ART, izobraževalne in založniške storitve, 2014. 556 str., ilustr. ISBN 978-961-281-604-9. [COBISS.SI-ID 276274432]

12. SÁNCHEZ, Víctor. Tolteška pot rekapitulacije : pozdravimo preteklost, da bomo osvobodili svojo dušo, (Zbirka Primula). Brežice: Primus, 2014. XVI, 194 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-06-0. [COBISS.SI-ID 273217024]

13. STEWART, Ian, JOINES, Vann. Sodobna transakcijska analiza : novi uvod v transakcijsko analizo. 1. izd. Ljubljana: Opportunitas, 2015. 423 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-281-732-9. ISBN 978-961-281-778-7. [COBISS.SI-ID 277939712]

14. STREIT, Jakob. Zakaj otroci potrebujejo pravljice?. 1. natis. Ljubljana: Buča, 2015. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6704-48-9. [COBISS.SI-ID 277688320]

15. VIRTUE, Doreen, VALENTINE, Radleigh. Velika knjiga o Angelskem tarotu : vse o simbolih, postavitvah in natančnem branju, (Zbirka NeZavedno). Brežice: Primus, 2015. 314 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-26-8. [COBISS.SI-ID 277888256]

16. WILLIAMS, J. Mark G., PENMAN, Danny. Čuječnost : kako najti mir v ponorelem svetu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2495-8. ISBN 978-961-00-2500-9. [COBISS.SI-ID 278100736]


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


17. BOSCO, Teresio. Dominik Savio, (Zbirka Mladinska knjižnica, 47). 1. natis. Ljubljana: Salve, 2015. 144 str. ISBN 978-961-211-785-6. [COBISS.SI-ID 278210048]

18. HADJADJ, Fabrice. Kako uspeti v smrti : antimetoda za življenje. Ljubljana: Družina, 2015. 350 str. ISBN 978-961-04-0136-0. [COBISS.SI-ID 277629952]

19. KELLER, Timothy J.. Prilika o razsipnem očetu : vrnitev k jedru krščanske vere. Slovenian ed. Murska Sobota: Vrelec, zavod za svetovanje in založništvo, 2015. 118 str. ISBN 978-961-91576-8-8. [COBISS.SI-ID 277048832]

20. KELLER, Werner. Biblija ima vendarle prav : raziskovalci dokazujejo zgodovinsko resničnost. 1. natis. Ljubljana: Orbis, 2011. 392 str., ilustr. ISBN 978-961-6372-74-9. [COBISS.SI-ID 257795328]

21. MEYER, Joyce. Zakaj, Bog, zakaj? : kako se osvoboditi zmede?. Zg. Ložnica: Eksodus, medijske in druge dejavnosti, 2014. 45 str. ISBN 978-961-281-585-1. [COBISS.SI-ID 276066048]

22. OLUPONA, Jacob K.. African religions : a very short introduction, (Very short introductions, 377). New York: Oxford University Press, 2014. XXIV, 152 str., ilustr. ISBN 978-0-19-979058-6. [COBISS.SI-ID 19503413]

23. SCOTTO, Maria, SCOTTO, Raimondo. Vzgoja za ljubezen : spolnost, pot ljubezni in čustvenosti. Ljubljana: Novi svet, 2015. 85 str. ISBN 978-961-6878-43-2. [COBISS.SI-ID 278093824]


3 DRUŽBENE VEDE.


24. NANUT, Mirela, SKRT, Darja. Aleksandrinke, (Berila, zv. 11). Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-50-6. [COBISS.SI-ID 276872448]

25. BUČAR, France. Prelom, do katerega ni prišlo, (Zbirka Čas misli). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 239 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-282-082-4. [COBISS.SI-ID 276784128]

26. CAF EPI : zunanja povratna informacija v skupnem ocenjevalnem okviru za organizacije v javnem sektorju CAF. Ljubljana: Ministrstvo za javno upravo, 2011. 72 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-6651-12-7. ISBN 978-961-6651-13-4. http://www.mju.gov.si/si/delovna_podrocja/kakovost_v_javni_upravi/skupni_ocenjevalni_okvir_caf/. [COBISS.SI-ID 255841280]

27. DELAKORDA KAWASHIMA, Tinka. Religioznost in potrošništvo v sodobni japonski družbi, (Prostor, kraj, čas, 5). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-254-761-5. http://iaps.zrc-sazu.si/sites/default/files/pkc5_delakorda_kawashima.pdf. [COBISS.SI-ID 277940992]

28. FERFILA, Bogomil. Finska, Laponska - Sameatnam in Skandinavija. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2015. VII, 392 str., tabele. ISBN 978-961-235-719-1. [COBISS.SI-ID 277755904]

29. FERK, Boštjan. Pogodba o javno-zasebnem partnerstvu. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za javno-zasebno partnerstvo, zavod Turjak, Poslovna enota, 2014. 477 str., tabele, sheme. ISBN 978-961-93743-0-6. [COBISS.SI-ID 275899648]

30. GOFFMAN, Erving. Predstavljanje sebe v vsakdanjem življenju, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis, 2014. 305 str. ISBN 978-961-6798-50-1. [COBISS.SI-ID 277432576]

31. HARARI, Yuval Noah. Sapiens : kratka zgodovina človeštva, (Zbirka Esenca). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 440 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3078-9. [COBISS.SI-ID 276762624]

32. Igranje za znanje : priročnik za izvajanje rekreativnih odmorov v vrtcih in osnovnih šolah. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-45-0. [COBISS.SI-ID 276648960]

33. 40 let : II. osnovna šola Celje : [ob 40-letnici II. osnovne šole Celje]. Celje: II. osnovna šola, 2014. 36 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 19476021]

34. JAMBREK, Peter, IGLIČAR, Albin. Demokracija in država : slovenska demokracija in država - ustanovitev, krize in vizije, (Zbirka Slovenija 1945-2015). 1. izd. Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije; Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2014. 485 str., ilustr. ISBN 978-961-6901-04-8. [COBISS.SI-ID 276733696]

35. JAMBREK, Peter, AVBELJ, Matej. Nation's transitions : social and legal issues of Slovenia's transitions : 1945-2015, (Slovenia 1945-2015). 1st ed. Kranj: Graduate School of Government and European Studies; Nova Gorica: European Faculty of Law, 2014. 495 str., tabele. ISBN 978-961-6901-01-7. [COBISS.SI-ID 274845696]

36. JAMBREK, Peter, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Theory of human rights and fundamental freedoms - behavioral, social and normative approaches, (Slovenia 1945-2015). 1st ed. Nova Gorica: European Faculty of Law; Kranj: Graduate School of Government and European Studies, 2014. 400 str. ISBN 978-961-6731-10-2. [COBISS.SI-ID 274822400]

37. JAMBREK, Peter. Ustava in svoboda : ustavna ureditev Slovenije - izvori, temelji in razvoj, (Slovenija 1945-2015). 1. izd. Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta; Kranj: Fakulteta za državne in evropske študije, 2014. 542 str. ISBN 978-961-6731-11-9. [COBISS.SI-ID 274822144]

38. BUNT, Laura. Javni sektor : nosilec napredka?, (Zbirka 42, 4). Ljubljana: Društvo Pekinpah, 2015. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-93098-8-9. [COBISS.SI-ID 277837824]

39. Gibanje in predšolski otrok : zbornik. Ljubljana: MiB, 2015. 355 str., ilustr. ISBN 978-961-93789-0-8. [COBISS.SI-ID 277419008]

40. HAJDINJAK, Boris. Marko Rosner. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2015. [24] str. [COBISS.SI-ID 81093121]

41. MILLET, Damien, TOUSSAINT, Éric. AAA : revizija, odpis, drugačna politika, (Zbirka Naprej!). Ljubljana: Sophia, 2014. 197 str., tabele. ISBN 978-961-6768-79-5. [COBISS.SI-ID 276615424]

42. Moda in kultura oblačenja. 1. izd. Maribor: Aristej, 2014. 400 str., ilustr. ISBN 978-961-220-097-8. [COBISS.SI-ID 80750849]

43. FERRI, Alberto, KARNIČNIK, Mateja, GAVEZ, Sonja, BENEDETTI, Tatiana, LUKA, Tamas, PAVLICS, Tamas, BUTA, Bogdan, ANGELOVA, Yoana. Priročnik za aktiviranje starejših v mestih jugovzhodne Evrope : orodje za nosilce odločanja, namenjeno izboljšanju zaposljivosti in participacije starejših v urbanih območjih. Maribor: EIM, Center razvoja človeških virov, 2014. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-93335-5-6. [COBISS.SI-ID 277813760]

44. RUSJAN, Tamara. Projekt Heritaste Poti okusov in doživetij : zbornik aktivnosti. Nova Gorica: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2014. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-93296-9-6. [COBISS.SI-ID 277302528]

45. RIZMAN, Rudi. Odprte sociološke agende : globalizacija, demokracija in intelektualci, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 187 str. ISBN 978-961-237-720-5. [COBISS.SI-ID 277425152]

46. SANCIN, Vasilka, KOVIČ DINE, Maša. Praktikum za mednarodno javno pravo. Ljubljana: Litteralis, 2015. 565 str., tabele. ISBN 978-961-281-725-1. [COBISS.SI-ID 277875712]

47. SKETELJ, Polona. Vrata : prostorski in simbolni prehodi življenja : [vodnik po osrednji občasni razstavi Slovenskega etnografskega muzeja]. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2014. 565 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-42-9. [COBISS.SI-ID 276834048]

48. Upanje, pravica, svoboda : govori in fotografije vztrajnikov na Dobu, Ljubljani in po Sloveniji!. Ljubljana: Nova obzorja, 2014. 585 str., fotogr. ISBN 978-961-6942-15-7. [COBISS.SI-ID 277001984]

49. Ustvarjajmo skupaj : [zabava in učenje]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3622-4. [COBISS.SI-ID 277471488]

50. VANIER, Jean. Vsak človek je sveta zgodba. 2., pregledana izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 239 str., fotogr. ISBN 978-961-278-157-6. [COBISS.SI-ID 278076416]

51. Vzgajati k različnosti : interdisciplinarna primerjalna raziskava med Italijo in Slovenijo. Koper = Capodistria: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-95-0. http://www.eduka-itaslo.eu/. [COBISS.SI-ID 275423488]

52. ANTIĆ, Milica G., HUMER, Živa, GABER, Slavko, PODREKA, Jasna, ROŽMAN, Sara, SELIŠNIK, Irena, ŠORI, Iztok, TAŠNER, Veronika, ZGAGA, Pavel. Zahtevna razmerja : spol, strukturne ovire in priložnosti, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 201 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-237-718-2. [COBISS.SI-ID 277260800]

53. Zlata valeta : osnovnošolski jubilejni zbornik v spomin na staro šolo pri Sveti Kunigundi na Pohorju - od leta 1955 na Gorenju pri Zrečah. Celje: Grafika Gracer, 2014. 728 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-83-2. [COBISS.SI-ID 277177600]

54. DEŽMAN, Jože, JAMBREK, Peter, PUHAR, Alenka, ŠTURM, Lovro. Ženska taborišča : ženska kazenska taborišča za prisilno delo v Sloveniji 1949-1950, (Slovenija 1945-2015). 1. izd. Brdo pri Kranju: Fakulteta za državne in evropske študije; Nova Gorica: Evropska pravna fakulteta, 2014. 270 str., ilustr. ISBN 978-961-6901-02-4. [COBISS.SI-ID 274845952]


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


55. ARH, Stanko. Znam za več, Fizika 8 : razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-271-139-9. [COBISS.SI-ID 264835072]

56. ARH, Stanko. Znam za več, Fizika 9 : razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu, (Zbirka Znam za več). 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-271-424-6. [COBISS.SI-ID 271391744]

57. BECKLAKE, Sue. Poišči 50 stvari v vesolju : [kako prepoznaš 50 nebesnih teles]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3505-0. [COBISS.SI-ID 276083456]

58. BERGMANN, Hans. Znam več, Matematika 4 in 5 : matematične vaje za četrti in peti razred, (Zbirka Znam več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-209-931-2. [COBISS.SI-ID 252716544]

59. BERK, Jože, DRAKSLER, Jana, ROBIČ, Marjana. Skrivnosti števil in oblik 7, [Učbenik za matematiko v 7. razredu osnovne šole]. 3. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-271-222-8. [COBISS.SI-ID 274829824]

60. BERK, Jože, DRAKSLER, Jana, ROBIČ, Marjana, KOŽUH, Vasja. Skrivnosti števil in oblik 8, [Učbenik za matematiko v 8. razredu osnovne šole]. 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 219 str., ilustr. ISBN 978-961-271-224-2. [COBISS.SI-ID 264826624]

61. BRANDT, Ingrid von. Žuželke in metulji : opazovanje in prepoznavanje najpogostejših vrst, (Zbirka Narava na dlani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3595-1. [COBISS.SI-ID 276706816]

62. BRILEJ, Roman, SELJAK, Rudi, ŠPEGEL RAZBORNIK, Antonija. Alfa 4 : zbirka nalog za matematiko v 4. letniku srednjega tehniškega oz. strokovnega izobraževanja. Ljubljana: Ataja, 2006. 98 str., graf. prikazi. ISBN 961-6225-35-9. [COBISS.SI-ID 227709440]

63. DE LA BEDOYERE, Camilla. Poišči 50 dreves : [kako prepoznaš 50 vrst]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3502-9. [COBISS.SI-ID 276082432]

64. DOLINAR, Branko. Kukavičevke v Sloveniji. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2015. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-93760-1-0. [COBISS.SI-ID 277892864]

65. DRAKSLER, Jana, ROBIČ, Marjana. Znam za več, Matematika 6+ : priprava na nacionalno preverjanje znanja, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-271-037-8. [COBISS.SI-ID 264836096]

66. DRAKSLER, Jana, ROBIČ, Marjana. Znam za več, Matematika 9+ : zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja, (Zbirka Znam za več). 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-271-437-6. [COBISS.SI-ID 271745536]

67. The European environment, State and outlook 2015 : synthesis report. Copenhagen: European Environment Agency, cop. 2015. 205 str., ilustr. ISBN 978-92-9213-522-5. http://www.eea.europa.eu/soer-2015/synthesis/report, doi: 10.2800/071291. [COBISS.SI-ID 22491878]

68. GOMBOC, Stanislav, ŠEGULA, Blaž. Pojoče kobilice Slovenije : priročnik za določanje pojočih vrst kobilic po napevih in slikah = Singing Orthoptera of Slovenia : manual for identification of singing Orthoptera based on songs and images. Ljubljana: Egea, zavod za naravo: = Egea, Institution for Nature, 2014. 240 str., fotogr. ISBN 978-961-93692-0-3. [COBISS.SI-ID 274536960]

69. HOFMANN, Helga. Alpske cvetlice : odkrivamo in določamo najpomembnejše vrste, (Narava na dlani). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3591-3. [COBISS.SI-ID 276761344]

70. Kakšen zrak dihamo - kakovost zraka v Sloveniji : Strokovno posvetovanje 2015, Moravske Toplice, Hotel Ajda, 5. in 6. marec 2015. Ljubljana: Zveza ekoloških gibanj Slovenije, 2015. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-6119-19-1. [COBISS.SI-ID 278341888]

71. FLORIJANČIČ, Stanka, GLAŽAR, Saša A., NOVAK, Breda, OSREDKAR, Marija, ŠEGEDIN, Primož, ŠKET, Boris, VRTAČNIK, Margareta, PEČNIK, Simona, GABRIČ, Alenka, PETRIČEK, Saša, MOZER, Alenka. Kemija, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002-2004, (Maturitetni izpiti). 2. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2010. 203 str., graf. prikazi. ISBN 961-6322-49-4. [COBISS.SI-ID 19513909]

72. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Skrivnosti števil in oblik, Zbirka zgledov rešenih matematičnih nalog za osnovno šolo. 1. izd. Ljubljana: Rokus, 2006. 2 zv. (167; 191 str.), ilustr. ISBN 961-209-654-6. ISBN 961-209-656-2. [COBISS.SI-ID 227283968]

73. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Znam za več, Matematika 6 : razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-209-815-5. [COBISS.SI-ID 264835840]

74. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Znam za več, Matematika 7 : razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 121 str., ilustr. ISBN 978-961-209-722-6. [COBISS.SI-ID 264836352]

75. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Znam za več, Matematika 8 : razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-209-723-3. [COBISS.SI-ID 264836608]

76. KONČAN, Tanja, MODERC, Vilma, STROJAN, Rozalija. Znam za več, Matematika 9 : razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-209-724-0. [COBISS.SI-ID 264836864]

77. KOVIČ, Miloš. Znam za več, Matematika 7 : zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več, (Zbirka Zlati Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-271-047-7. [COBISS.SI-ID 251646720]

78. KOVIČ, Miloš. Znam za več, Matematika 8 : zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več, (Zbirka Zlati Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-271-048-4. [COBISS.SI-ID 251636224]

79. LEŠNIK, Vesna, MAVER, Ema, MUSTAR PEČJAK, Magdalena. Matematika 9 : zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več, (Zbirka Zlati Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-271-040-8. [COBISS.SI-ID 250695936]

80. BENKO, Drago. Matematika, Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2002-2013, (Maturitetni izpiti). 1. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2014 [i. e.] 2015. 246 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6899-08-6. [COBISS.SI-ID 277751808]

81. MEŽNAR, Polona. Znam za več, Kemija 8 : razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-271-240-2. [COBISS.SI-ID 268408576]

82. MEŽNAR, Polona. Znam za več, Kemija 9 : razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu, (Zbirka Znam za več). 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-271-425-3. [COBISS.SI-ID 271392000]

83. MORGAN, Sally. Poišči 50 divjih živali : [kako prepoznaš 50 vrst]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3504-3. [COBISS.SI-ID 276081920]

84. NEALE, Kirsty. The age of dinosaurs, (Primary explorers). Cottage Farm: Igloo, 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-84852-995-3. [COBISS.SI-ID 19420722]

85. PARKER, Steve. Poišči 50 dinozavrov : [kako prepoznaš 50 vrst]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3501-2. [COBISS.SI-ID 276081664]

86. Walking with dinosaurs special, The ballad of big Al = Sprehod z dinozavri, Balada o velikem Alu. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 57 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0283245/?ref_=fn_al_tt_3. [COBISS.SI-ID 1105787742]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


87. BELLO, Joan. Zdravljenje raka z marihuano : razkrijte skrivnosti raka. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2015. 215 str. ISBN 978-961-6861-34-2. [COBISS.SI-ID 278037248]

88. BODENHEIMER, Thomas S., MACGREGOR, Kate, SHARIFI, Claire. Podpora bolnikom pri obvladovanju kroničnih bolezni. slovenska izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3296741]

89. BOŽIČ, Janko. Recepture izdelkov iz čebeljih pridelkov : pridelava in priprava osnovnih surovin, priprava polizdelkov, predstavitev priprave posameznih izdelkov. Ponatis. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 2014. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-6516-26-6. [COBISS.SI-ID 277099264]

90. BULTEAU, Stéphanie. Sladoled, (Zbirka Za sladokusce). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3509-8. [COBISS.SI-ID 275852544]

91. BULTEAU, Stéphanie. Tortice na palčkah, (Zbirka Za sladokusce). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3508-1. [COBISS.SI-ID 275848192]

92. Domača kuhna pa to ali Otroci obujajo zgodovino slovenske kulinarike, Pozabljeni recepti naših babic. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2015. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-261-354-9. [COBISS.SI-ID 276841472]

93. DORIA, Julia. Aronija, naravna mojstrovina : priročnik za gojenje aronije. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2015. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-28-9. [COBISS.SI-ID 275063808]

94. Družinsko podjetništvo Slovenija 2014. [Ljubljana]: EY Slovenija, 2014. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 22429414]

95. EYIKAN, Ayhan. Zdrava hrana : zelena energija za življenje. 1. natis. Brezovica: Cangura.com, 2015. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-80-8. [COBISS.SI-ID 277887744]

96. GRUNDEL, Heinz, PITURRU, Pasquale. Prva pomoč za pse : mini vodnik za ukrepanje v sili. 1. natis. Ljubljana: Hart, Harting, 2015. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-14-9. [COBISS.SI-ID 277572608]

97. Hip fracture in the elderly : reasons, consequences and rehabilitation, (Knjižnica Annales kinesiologiae). Koper: University of Primorska, Science and Research Centre - Institute for Kinesiology Research, Annales University Press, 2015. 130 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6964-02-9. [COBISS.SI-ID 277065728]

98. IVANKO, Štefan. Organizacijske paradigme : podlage za nastanek in razvoj organizacijskih teorij, (Organizacija in menedžment). Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2012. VII, 144 str., ilustr. ISBN 978-961-92652-3-9. [COBISS.SI-ID 261448448]

99. JAEGER, Helen. The concise guide to whisky. Sywell: Igloo Books, 2014. 125 str., ilustr. ISBN 978-1-78197-965-5. [COBISS.SI-ID 10882846]

100. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub, HLEBŠ, Sonja. Manualno testiranje mišic. 3. [i. e.] 4. ponatis. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2015. IV, 188 str., ilustr. ISBN 978-961-6063-28-9. [COBISS.SI-ID 277369088]

101. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub, HLEBŠ, Sonja. Meritve gibljivosti sklepov, obsegov in dolžin udov. 2. [i. e.] 3. ponatis 2. dopolnjene izd. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2015. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6063-32-6. [COBISS.SI-ID 277369344]

102. CERINŠEK, Marinka, PEPERKO GOLOB, Darja, DRAŽUMERIČ, Marinka, KAMBIČ, Mateja, PUNGERČAR, Majda. Janez Krajec : novomeški mojster črne umetnosti. Novo mesto: Knjižnica Mirana Jarca, 2015. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-92608-6-9. [COBISS.SI-ID 24535351]

103. JEREB, Borut. Upravljanje tveganj. Celje: Fakulteta za logistiko, 2014. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-6962-04-9. http://labinf.fl.uni-mb.si/upravljanje-tveganj/. [COBISS.SI-ID 277109248]

104. JOŠAR, Jerneja. Ekološko vrtnarjenje za vsakogar. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 230 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3605-7. [COBISS.SI-ID 277922816]

105. OREŠKI, Suzana, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, HRAST, Igor, SEREC, Maša. Kam in kako po pomoč v duševni stiski. Ljubljana: Izobraževalno raziskovalni inštitut, 2014. 128 str. ISBN 978-961-92386-9-1. [COBISS.SI-ID 276802048]

106. KOBE, Helena, ŽERJAV-TANŠEK, Mojca. Dieta pri fenilketonuriji : nasveti in nizkobeljakovinski recepti. 1. izd. Ljubljana: Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami, 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-93202-3-5. [COBISS.SI-ID 275824128]

107. KOCJAN AČKO, Darja. Poljščine : pridelava in uporaba. Ljubljana: Kmečki glas, 2015. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-203-440-5. [COBISS.SI-ID 278183168]

108. Krškopoljski prašič - od reje do predelave na domu. 1. izd. Domžale: Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko, Enota za prašičerejo, 2015. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-6204-67-5. [COBISS.SI-ID 275178240]

109. KUMAR, Marko. Tehnologija grafičnih procesov. 3., prenovljena in razširjena izd. Ljubljana: Srednja medijska in grafična šola, 2009. 480 str., ilustr. ISBN 978-961-92042-1-4. [COBISS.SI-ID 247851520]

110. LEPETIT, Emmanuelle. Človeško telo, (Zbirka Zvedavčki). 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2014. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-6929-06-6. [COBISS.SI-ID 276423936]

111. LEPETIT, Emmanuelle. Gasilci in reševalci, (Zbirka Zvedavčki). 1. natis. Ljubljana: Okaši, 2014. 45 str., ilustr. ISBN 978-961-6929-07-3. [COBISS.SI-ID 276424192]

112. LEVSTIK, Snežana, BOLJE, Aleš, PUŠPAN, Alen. Ribiči priporočajo : [priprava najbolj znanih ribiških proizvodov (rib, mehkužcev, školjk in rakov)], (Projekt Enjoy tour Dober tek na čezmejnih poteh okusov). Nova Gorica: KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-93296-7-2. [COBISS.SI-ID 277248768]

113. LIDDON, Angela. Več kot 100 veganskih receptov za vsakogar : kuharska knjiga avtorice veganskega bloga Oh she glows. 1. natis. Ljubljana: Totaliteta, 2015. 313 str., ilustr. ISBN 978-961-93769-2-8. [COBISS.SI-ID 278387712]

114. LIZAMBARD, Martine. Palačinke, (Zbirka Za sladokusce). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3493-0. [COBISS.SI-ID 275331584]

115. MAJES, Jože. Zdravnik zdravi, narava ozdravi = Medicus curat natura sanat : drugi del. Dolenjske Toplice: samozal., 2013. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-276-758-7. [COBISS.SI-ID 267359232]

116. Delo z mladimi na področju čebelarstva : zbornik povzetkov. Brdo pri Lukovici: Čebelarska zveza Slovenije, 2014. 38, 40 str., ilustr. ISBN 978-961-6516-57-0. [COBISS.SI-ID 276488192]

117. MESARIČ, Jožica, NOVAK-MLAKAR, Dominika, HOČEVAR, Tadeja. Ste noseči, dojite ali načrtujete otroka? : zdaj je pravi čas, da opustite kajenje in živite v prostorih brez tobačnega dima. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3309541]

118. MOJZER, Sonja. Moja diagnoza : rak. 1. izd. Tomišelj: Alpemedia, 2015. 126 str. ISBN 978-961-93682-6-8. [COBISS.SI-ID 278223872]

119. MUHA, Viktorija. Lepo vedenje v prometu, (Zbirka Lepo vedenje). 1. izd. Logatec: A-knjiga, 2015. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-93278-7-6. [COBISS.SI-ID 278231040]

120. Parkiraj in prestopi : za trajnostno mobilnost v ljubljanski urbani regiji : P + R. Ljubljana: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), 2014. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-92857-2-5. [COBISS.SI-ID 276095232]

121. PAYANY, Estérelle. Smutiji, (Zbirka Za sladokosce). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3506-7. [COBISS.SI-ID 275393024]

122. POLER, Anton. Spoznajmo zdravilne rastline. Ljubljana: Kmečki glas, 2015. 467 str., ilustr. ISBN 978-961-203-441-2. [COBISS.SI-ID 278181632]

123. Posodobitev železniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji. Ljubljana: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR), 2014. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-92857-3-2. [COBISS.SI-ID 277125888]

124. Pozni zapleti pri bolnikih z okvaro hrbtenjače. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2015. 148 str., ilustr. ISBN 978-961-6060-95-0. [COBISS.SI-ID 277562368]

125. AHČAN, Uroš, SLABE, Damjan, ŠUTANOVAC, Radoljub, AL MAWED, Said, AVBELJ, Miha, BATTELINO, Saba, BAUER, Martin, BOŠNJAK, Roman, BRVAR, Miran, CVENKEL, Barbara, DANIELI, Aljoša, ERŽEN, Janez, GORJANC, Jurij, GORJANC, Matija, DAHMANE, Raja, GRADIŠEK, Primož, GROŠELJ, Blaž, GROŠELJ, Urh, GROŠELJ, Ciril, HERMAN, Simon, JEVŠNIK, Mojca, KOLAR, Miran, KOVAČ, Miha, KRISTAN, Anže, KRIŽANČIČ, Miran, MALEŠIČ, France, MALOVRH, Tomaž, MASTEN, Robert, PETROVEC, Miroslav, PRESTOR, Jože, PLOJ, Tom, STRAŽAR, Klemen, SLUGA, Boštjan, ŠPAN, Matjaž, TROTOVŠEK, Blaž, TRUNK, Primož, ŠVIGELJ, Viktor, VIDMAR, Ivan, VLAHOVIĆ, Dušan, ZORMAN, Peter. Prva pomoč : priročnik za bolničarje. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2008. VI, 367 str., ilustr. ISBN 978-961-6103-29-9. [COBISS.SI-ID 243207680]

126. REBERŠEK, Martina, BOC, Marko, OBLAK, Irena, BENEDIK, Jernej, HLEBANJA, Zvezdana, OCVIRK, Janja, VOLK, Neva, MESTI, Tanja, EBERT MOLTARA, Maja, MILANEZ, Tomaž, ANDERLUH, Franc, VELENIK, Vaneja, BUT HADŽIĆ, Jasna, ŠEČEROV ERMENC, Ajra, JEROMEN, Ana, ROTOVNIK-KOZJEK, Nada, KOGOVŠEK, Katja, TOMAŽIČ, Aleš. Rak trebušne slinavke : kaj morate vedeti o bolezni. 2. prenovljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2014. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1962107]

127. ROJC, Anka, KOŠUTA, Mirjana, JUG, Tjaša. Osnove prehrane rastlin in gnojenja, (Agri-knows). Nova Gorica: KGZS - Kmetijsko gozdarski zavod, 2014. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278301184]

128. SADAR, Jože. Laški pivovarji v obdobju 1963-2003 : ali --- ko pridejo novi junaki, so stari pozabljeni!. Ponatis. Laško: Pivovarna, 2015. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-281-649-0. [COBISS.SI-ID 277986560]

129. ŠERUGA, Boštjan. Zdravljenje z radijevim kloridom : informacije za bolnika. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2014. 11 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1944443]

130. ŠKOFIČ, Peter. Začetki starodobništva na Slovenskem, (Zbirka HMV). 1. izd. Ljubljana: samozal., 2014. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-283-173-8. [COBISS.SI-ID 276500224]

131. Temelji patofiziologije s fiziologijo za študente zdravstvenih ved. 1. ponatis. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Inštitut za patološko fiziologijo, 2015. 313 str., ilustr. ISBN 978-961-93351-1-6. [COBISS.SI-ID 277889536]

132. BORŠTNAR, Simona, MILANEZ, Tomaž, OCVIRK, Janja, ŠERUGA, Boštjan, ŠKRBINC, Breda. Zdravljenje z everolimusom : knjižica za bolnike. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2014. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1965179]

133. Zelena delovna mesta za gozdarje : [zbornik povzetkov]. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, 2014. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6020-71-8. [COBISS.SI-ID 273679104]

134. BELINGAR, Eda. Zid na suho : zbornik strokovnih spisov o kraškem suhem zidu = Muro a secco : raccolta di testi tecnici sui muri a secco del Carso. Škocjan: Park Škocjanske jame: = Parco Škocjanske jame, 2014. 209 str., ilustr. ISBN 978-961-6490-38-2. [COBISS.SI-ID 276892416]

135. ŽELJ, Tanja. Nosečka srečka : pilates vadba za nosečnice : [priročnik z DVD-jem]. Pernica: Tanergija, 2011. [7] str., ilustr. 1 video DVD (27 min, 57 sek), barve, zvok. ISBN 978-961-93184-0-9. [COBISS.SI-ID 258349312]

136. ŽONTAR KRISTANC, Ana. Anina kuhinja za najmlajše : več kot 130 preizkušenih kašic za otrokovo prvo leto. Kranj: Ljubezni polna skleda, 2015. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-281-720-6. [COBISS.SI-ID 277784064]


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


137. APTER, Jeff. Fornikacija : priča o The Red Hot Chili Peppers, (Pop up biblioteka). Zagreb: Dallas, 2012. 309 str. ISBN 978-953-57230-2-8. [COBISS.SI-ID 8373022]

138. BOHINC, Janez, VODIČAR, Janez. Športno strelstvo. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2014. 399 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-53-9. [COBISS.SI-ID 276765184]

139. CERAR, Irena. Kamniške pravljične poti : družinski izletniški vodnik. Ljubljana: Sidarta, 2015. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-6027-76-2. [COBISS.SI-ID 278292224]

140. The concise guide to baby knits : knit stunning clothes, toys and accessories : [with over 20 adorable patterns]. Sywell: Igloo books, 2014. 126 str., ilustr. ISBN 978-1-78197-966-2. [COBISS.SI-ID 5757408]

141. Cvetlično razkošje : čudovite cvetlične predloge za barvanje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [80] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3590-6. [COBISS.SI-ID 276610560]

142. Čar orienta : očarljive predloge za barvanje s pridihom Vzhoda. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [80] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3589-0. [COBISS.SI-ID 276611072]

143. 20 vodilnih načel karateja. Ljubljana: Društvo borilnih veščin Ten Ai Budo, 2014. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-93674-0-7. [COBISS.SI-ID 273919232]

144. DŽAKUŠIČ, Andreja. Srečevanja : pregledna razstava : Center sodobnih umetnosti Celje = Encounters : overview exhibition : Center for Contemporary Arts Celje, 20. 12. 2012 - 21. 2. 2013. Celje: Center sodobnih umetnosti: = Center for Contemporary Arts, 2013. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-93015-4-8. [COBISS.SI-ID 267803904]

145. FORNEZZI, Tone, PUST, Karmen. Janez Gorišek : oče belih letalnic : Planica 300 m?. 1. izd. Ljubljana: Presstim, 2015. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-281-742-8. [COBISS.SI-ID 278091008]

146. FREEDBERG, David. Moč podob : študije iz zgodovine in teorije odzivanja. Ljubljana: Studia humanitatis, 2014. 772 str., ilustr. ISBN 978-961-6798-47-1. [COBISS.SI-ID 276193024]

147. GERM, Tine. Evropska umetnost poznega srednjega veka. 2. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011. 2 zv. ISBN 978-961-237-408-2. ISBN 978-961-237-422-8. [COBISS.SI-ID 254710528]

148. HANSON, Amy. Kicking against the pricks : Nick Cave : ultimativni vodič kroz djela, (Pop up biblioteka). Zagreb: Dallas, 2012. 279 str., ilustr. ISBN 978-953-57230-4-2. [COBISS.SI-ID 10889758]

149. JAKI, Barbara, TAPIÉ, Alain. Slikati v Normandiji : ob izvirih impresionizma : [Narodna galerija, Ljubljana, 15. januar - 5. april 2015]. Ljubljana: Narodna galerija, 2015. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-47-1. [COBISS.SI-ID 277316352]

150. KANTARDŽIĆ, Narcis. Narcis Kantardžić : pregledna razstava : Galerija sodobne umetnosti in Likovni salon, Celje 18. 12. 2014-1. 2. 2015 = overview exhibition : Gallery of Contemporary Art and Likovni salon Gallery. Celje: Zavod za kulturne prireditve in turizem Celeia, Center sodobnih umetnosti, 2015. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-92988-2-4. [COBISS.SI-ID 277675008]

151. KRENN, Mark. Julij (Gyula) Schönauer - Šalovski fotograf, (Prekmurski fotografi). Murska Sobota: Pomurski muzej, 2014. 303 str., fotogr. ISBN 978-961-6579-23-0. [COBISS.SI-ID 80350465]

152. BASSIN, Aleksander. Die Magie der Kunst = Magija umetnosti = The magic of art : Protagonisten der slowenischen Gegenwartskunst 1968-2013 = protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013 = the protagonists of contemporary Slovenian art : [Künstlerhaus Wien, 6. Februar bis 29. März 2015]. Redaktion Matena Bassin. Ljubljana: Verein der bildenden Künstler: = Društvo likovnih umetnikov, 2015. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-93333-2-7. [COBISS.SI-ID 277615104]

153. MANZAREK, Ray. Light my fire : moj život s grupom The Doors, (Pop up biblioteka). Zagreb: Dallas, 2012. 334 str. ISBN 978-953-57230-3-5. [COBISS.SI-ID 10889502]

154. Bumfest. Žalec: ZKŠT, 2015. [28] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19514165]

155. MIKLAVC, Andrej. Šepetalec športnim otrokom : zakaj imajo otroci radi šport in kako jih starši pri tem spodbujamo?. Domžale: Minat, 2015. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-281-709-1. [COBISS.SI-ID 277620480]

156. MODIC, Marko. Peti element : [katalog razstave] = The fifth element : [exhibition catalogue]. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane: = Museum and Galleries of Ljubljana, 2015. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-93064-3-7. [COBISS.SI-ID 278032896]

157. HERR, Esther. Moj vrt - majhen in čudovit : kako spremeniti majhen prostor v zeleni raj. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 284 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3491-6. [COBISS.SI-ID 276150528]

158. MUSTER, Miki. Politična karikatura. 1. izd. Ljubljana: Prava smer, 2014. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-93759-0-7. [COBISS.SI-ID 276392448]

159. NEWKEY-BURDEN, Chas, ADELE. Adele : biografija, (Pop up biblioteka). Zagreb: Dallas, 2012. 183 str. ISBN 978-953-57230-1-1. [COBISS.SI-ID 2917779]

160. NIPPOLDT, Robert, KOTHENSCHULTE, Daniel. Hollywood in the 30s. Köln: Taschen, cop. 2014. 150 str., ilustr. ISBN 978-3-8365-4498-6. [COBISS.SI-ID 10884894]

161. OPAČAK, Željko. Vrnitev v kraljestvo : pregledna razstava : Center sodobnih umetnosti Celje = The return to the kingdom : overview exhibition : Center for Contemporary Arts Celje. Celje: Zavod Celeia, Center sodobnih umetnosti: = Center for Contemporary Arts, 2014. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-93015-5-5. [COBISS.SI-ID 274194176]

162. The package design book 3. Köln: Taschen, cop. 2014. 416 str., ilustr. ISBN 978-3-8365-5382-7. [COBISS.SI-ID 10886174]
Nagrada: Pentawards

163. Pihalni orkester Šentjur : 80 let. Šentjur: Pihalni orkester, 2014. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-281-566-0. [COBISS.SI-ID 275757312]

164. PIRMAN, Alenka. Alenka Pirman : zbrana dela = collected works : [Mednarodni grafični likovni center Ljubljana, International Centre of Graphic Arts, Ljubljana, 18. 11. 2014-1. 3. 2015]. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center, 2015. 295 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-56-2. [COBISS.SI-ID 277737472]

165. Rising from the crisis, (Edition Tox, year 19, no. 48). Maribor: Association for Culture and Education Kibla, 2014. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6304-35-1. [COBISS.SI-ID 79966977]

166. SLAK, Jože. Fazni pogledi : Mestna galerija, Nova Gorica, 5.- 27. 2. 2015. Nova Gorica: Javni zavod Kulturni dom, Mestna galerija, 2015. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 711663]

167. SODJA, Lovro. Glasba, ples in gore : avtobiografija : šest desetletij mojega pedagoškega, kulturnega in planinskega delovanja : s posebnim poudarkom na Avstrijski Koroški in Štajerski. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3585-2. [COBISS.SI-ID 277851136]

168. Spodnja Savinjska dolina, ne pozabi me!. Del 4, Godbe na pihala, narodno zabavni ansambli, tamburaši .... Celje: Grafika Gracer, 2015. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-84-9. [COBISS.SI-ID 278045696]

169. TAVČAR, Lidija. Vzporedni svetovi : risarke in slikarke prve polovice 19. stoletja na Kranjskem. 1. izd. Ljubljana: Narodna galerija: Modrijan, 2014. 454 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-46-4. ISBN 978-961-241-871-7. [COBISS.SI-ID 276699136]

170. TOMŠIČ-ČERKEZ, Beatriz, PODOBNIK, Uršula. Igraj se s črtami : priročnik za predšolsko likovno ustvarjanje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2132-9. [COBISS.SI-ID 277386240]

171. TURKOVIĆ, Dražen. Dražen Turković : slike : Galerija Kambič Metlika, 6. februar - 4. maj 2014. Metlika: Belokranjski muzej, 2014. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278382848]


7-GP-odr GLASBNI POSNETKI ZA ODRASLE


172. COCKER, Joe. The ultimate collection : 1968-2003. [London?]: Parlophone Records, p 2003. 2 CD-ja (60 min, 22 sek; 68 min, 22 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 10759198]

173. GODEC, Alenka. S kotički ust navzgor. [Ljubljana]: Dallas Records, 2014. 1 CD (42 min, 9 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 19153202]

174. Stisn se k men. [Ljubljana]: Reflektor music, cop. 2014. 1 CD (36 min, 10 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 1106963550]


7-GP-otr GLASBNI POSNETKI ZA OTROKE


175. OSOJNIK, Melita. To je blo v tistem čas. [Ljubljana]: Glasbeno gledališče Melite Osojnik, [2014]. 1 CD (28 min, 39 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 10818590]

176. Violinček : [22 otroških pesmi]. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP - Založba kakovostnih programov: Radio Slovenija, Prvi program, 2014. 2 CD-ja (41 min, 27 sek ; 41 min, 31 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 276638976]


80 JEZIKOSLOVJE.


177. ANDRIN, Alenka. Angleščina na poklicni maturi : zbirka izbranih maturitetnih nalog z napotki in rešitvami 2002-2013, (Zbirke nalog za poklicno maturo). 1. ponatis. Ljubljana: Državni izpitni center, 2015. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-6899-02-4. [COBISS.SI-ID 277752832]

178. ASANI, Emika. Znam za več, Angleščina 6 in 7 : Besedišče, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-209-993-0. [COBISS.SI-ID 252716032]

179. BLADON, Rachel. Young animals, (Oxford read and discover, Level 1). Oxford: Oxford University Press, cop. 2012. 31 str., ilustr. ISBN 978-0-19-464633-8. ISBN 978-0-19-464643-7. ISBN 978-0-19-464623-9. [COBISS.SI-ID 19457586]

180. BREZIGAR, Barbara. Znam za več, Angleščina 6+ : priprava na nacionalno preverjanje znanja, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-271-038-5. [COBISS.SI-ID 263342080]

181. BREZIGAR, Barbara, TAJNIKAR, Alenka. Znam za več, Angleščina 8 in 9 : Besedišče, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2009. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-209-992-3. [COBISS.SI-ID 245901568]

182. BREZIGAR, Barbara, ZUPANČIČ, Janja. Znam za več, Angleščina 9 : razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-209-718-9. [COBISS.SI-ID 249767680]

183. DERNOVŠEK, Anita, ŠPORN, Doroteja. Znam za več, Slovenščina 8 : zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več, (Zbirka Zlati Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-271-046-0. [COBISS.SI-ID 251824640]

184. DERNOVŠEK, Anita, ŠPORN, Doroteja. Znam za več, Slovenščina 9 : zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več, (Zbirka Zlati Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-039-2. [COBISS.SI-ID 250738944]

185. IGNATOV ŽLEBNIK, Tatjana, POLJANŠEK, Kristina. Znam za več, Angleščina 9 : zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več, (Zbirka Zlati Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-271-041-5. [COBISS.SI-ID 250695168]

186. JESENIK, Nevenka. Znam za več, Angleščina 7 : zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več, (Zbirka Zlati Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-271-049-1. [COBISS.SI-ID 251749120]

187. JESENIK, Nevenka. Znam za več, Angleščina 8 : razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu, (Zbirka Znam za več). 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-271-423-9. [COBISS.SI-ID 271391232]

188. KALIN GOLOB, Monika, STABEJ, Marko, STRITAR KUČUK, Mojca, ČERV, Gaja, KROPIVNIK, Samo. Jezikovna politika in jeziki visokega šolstva v Sloveniji, (Knjižna zbirka Stičišča). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. 351 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-235-716-0. [COBISS.SI-ID 277145344]

189. KAPKO, Dragica, DRUSANY, Nevenka, CAJHEN, Nana. Znam za več, Slovenščina 4 : razlage in vaje za boljše ocene v četrtem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-271-034-7. [COBISS.SI-ID 252217088]

190. KAPKO, Dragica, DRUSANY, Nevenka, CAJHEN, Nana. Znam za več, Slovenščina 5 : razlage in vaje za boljše ocene v petem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-209-901-5. [COBISS.SI-ID 249768960]

191. KAPKO, Dragica, DRUSANY, Nevenka, CAJHEN, Nana. Znam za več, Slovenščina 6 : razlage in vaje za boljše ocene v šestem razredu, (Zbirka Znam za več). 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-271-426-0. [COBISS.SI-ID 271392256]

192. KAPKO, Dragica, DRUSANY, Nevenka, CAJHEN, Nana. Znam za več, Slovenščina 7 : razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-209-719-6. [COBISS.SI-ID 264834048]

193. KAPKO, Dragica, DRUSANY, Nevenka, CAJHEN, Nana. Znam za več, Slovenščina 8 : razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu, (Zbirka Znam za več). 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-271-427-7. [COBISS.SI-ID 271392768]

194. KAPKO, Dragica, DRUSANY, Nevenka, CAJHEN, Nana. Znam za več, Slovenščina 9 : razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-209-725-7. [COBISS.SI-ID 264834560]

195. KAVČNIK KOLAR, Vanja. Znam za več, Slovenščina 6+ : priprava na nacionalno preverjanje znanja, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-271-036-1. [COBISS.SI-ID 263342848]

196. KHANDURI, Kamini. Camouflage, (Oxford read and discover, Level 2). 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2013. 40 str., ilustr. ISBN 978-0-19-464684-0. ISBN 978-0-19-464694-9. ISBN 978-0-19-464664-2. [COBISS.SI-ID 19455026]

197. KHANDURI, Kamini. In the sky, (Oxford read and discover, Level 1). 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 32 str., ilustr. ISBN 978-0-19-464630-7. ISBN 978-0-19-464640-6. ISBN 978-0-19-464620-8. [COBISS.SI-ID 19455538]

198. KUMER, Vesna. Znam za več, Slovenščina 7 : zahtevnejše naloge za vse, ki želijo še več, (Zbirka Zlati Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2010. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-271-045-3. [COBISS.SI-ID 251742464]

199. LOVENJAK, Brigita, KRANČIČ, Monika. Nemščina 9 : razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu, (Zbirka Znam za več). 2. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2014. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-271-438-3. [COBISS.SI-ID 271747840]

200. LOVENJAK, Brigita, KRANČIČ, Monika. Znam za več, Nemščina 7 : razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-271-042-2. [COBISS.SI-ID 264833792]

201. SCHÜMANN, Anja. Menschen im Beruf : Tourismus : [Niveau] A1 : Deutsch als Fremdsprache. 1. Aufl. München: Hueber Verlag, 2015. 80 str., ilustr. ISBN 978-3-19-101424-7. [COBISS.SI-ID 19588149]

202. NORTHCOTT, Richard. Festivals around the world, (Oxford read and discover, Level 3). 8th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-19-464382-5. ISBN 978-0-19-464422-8. ISBN 978-0-19-464402-0. [COBISS.SI-ID 19454770]

203. PERKO, Janja, HODAK, Marjana. Slovenščina na ustni maturi 2015 : priročnik. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2652-2. [COBISS.SI-ID 273825792]

204. PODLESNIK, Vesna, TAJNIKAR, Alenka. Znam za več, Angleščina 7 : razlage in vaje za boljše ocene v sedmem razredu, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2013. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-209-716-5. [COBISS.SI-ID 264833536]

205. PRATTEN, Julie. Absolute banking English : [English for international banking]. Surrey: Delta, 2013. 112 str., ilustr. ISBN 978-1-905085-84-2. [COBISS.SI-ID 14533681]

206. SHIPTON, Paul. Can you see lions?, (Oxford read and imagine, Level 2). 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 40 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472297-1. ISBN 978-0-19-472279-7. [COBISS.SI-ID 19465522]

207. SHIPTON, Paul. Clunk in space, (Oxford read and imagine, Level 1). 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 32 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472268-1. ISBN 978-0-19-472256-8. ISBN 978-0-19-472250-6. [COBISS.SI-ID 19464754]

208. SHIPTON, Paul. In the big city, (Oxford read and imagine, Level 2). 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 40 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472299-5. ISBN 978-0-19-472281-0. [COBISS.SI-ID 19465778]

209. SHIPTON, Paul. Rainforest rescue, (Oxford read and imagine, Level 1). 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 32 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472269-8. ISBN 978-0-19-472285-8. ISBN 978-0-19-472251-3. [COBISS.SI-ID 19466034]

210. SHIPTON, Paul. Soccer in the street, (Oxford read and imagine, Level 3). 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472330-5. ISBN 978-0-19-472318-3. ISBN 978-0-19-472312-1. [COBISS.SI-ID 19460402]

211. SHIPTON, Paul. Swimming with dolphins, (Oxford read and imagine, Level 4). 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-19-472361-9. ISBN 978-0-19-472349-7. ISBN 978-0-19-472343-5. [COBISS.SI-ID 19465010]

212. SPILSBURY, Louise. Your body, (Oxford read and discover, Level 2). 6th ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 40 str., ilustr. ISBN 978-0-19-464681-9. ISBN 978-0-19-464691-8. ISBN 978-0-19-464661-1. [COBISS.SI-ID 19455282]

213. TRSTENJAK, Živa. English for traffic technologists and technologists of postal services : predavanja. Maribor: Vocational College of Traffic, 2007. 53 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 277948416]

214. TRSTENJAK, Živa. English for traffic technologists, technologists of postal services, environmental engineers : lectures. Maribor: Vocational College of Traffic, 2007. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 277947136]

215. VINCE, Michael. Language practice for advanced : English grammar and vocabulary. 4th ed. with key. London: Macmillan, 2014. VIII, 344 str., ilustr. ISBN 978-0-230-46381-3. ISBN 978-0-230-46378-3. ISBN 978-0-230-46379-0. ISBN 0-230-46381-9. [COBISS.SI-ID 5759456]

216. CAJHEN, Nana, CIGÜT, Neža, DRUSANY, Nevenka, HODNIK, Irena, KAPKO, Dragica, PODLESNIK, Petra. Znam za več, Slovenščina 9+ : zbirka nalog za zaključno preverjanje znanja, (Zbirka Znam za več). 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2012. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-209-721-9. [COBISS.SI-ID 263998464]


82 KNJIŽEVNOST.


217. ADAMS, Douglas. Zbogom in hvala za vse ribe, (Serija Štoparski vodnik po Galaksiji). 2. izd. Maribor: Pivec, 2015. 169 str. ISBN 978-961-6897-91-4. [COBISS.SI-ID 80983809]

218. ALBOM, Mitch. Čuvar vremena, (Biblioteka Ambrozija, knj. 406). Zagreb: VBZ, 2014. 219 str. ISBN 978-953-304-683-9. [COBISS.SI-ID 19490869]

219. ALEŠ, Anton. Zdomec. Del 1, Poreklo in priprave na slovo od domovine. Kiel: samozal.; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2013. 218 str. ISBN 978-961-246-431-8. ISBN 978-961-246-430-1. [COBISS.SI-ID 267579392]

220. ALEŠ, Anton. Zdomec. Del 2, V Anglijo! V hudičevo deželo Mavretanijo! V Nemčijo!. Kiel: samozal.; Šmarješke Toplice: Stella, 2013. 250 str. ISBN 978-961-246-439-4. ISBN 978-961-246-438-7. [COBISS.SI-ID 268037632]

221. ANDRIĆ, Ivo. Znakovi pored puta, (Biseri našeg nobelovca, 1). 5. izd. Zrenjanin: Sezam Book, 2012. 475 str. ISBN 978-86-6105-094-7. [COBISS.SI-ID 19518773]

222. ANTHONY, Kate. Beautiful day. 1st ed. London: Penguin Books, 2014. 373 str. ISBN 978-0-718-17832-1. [COBISS.SI-ID 16295570]

223. BANNALEC, Jean-Luc. Nemirno morje : komisar Dupin razreši drugi primer. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 316 str. ISBN 978-961-00-2502-3. ISBN 978-961-00-2503-0. [COBISS.SI-ID 278183424]

224. BARREAU, Nicolas. Pariz je vedno dobra izbira. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 327 str. ISBN 978-961-00-2504-7. ISBN 978-961-00-2505-4. [COBISS.SI-ID 278166784]

225. BÉNECH, Clément. Slovensko poletje : roman, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 88 str. ISBN 978-961-284-051-8. [COBISS.SI-ID 277842688]

226. BESSON, Philippe. V odsotnosti moških, (Zbirka Ginko, knj. 12). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2015. 181 str. ISBN 978-961-6758-55-0. [COBISS.SI-ID 277041664]

227. Breskvini popki = Broskyňové puky = Peach buds = Pupeny broskví = Muguri de piersic = Pfirsichblüten : slovenska antologija = slovinska antologija = Slovenian anthology, (Zbirka Haiku, 2014, 5). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2014. 179 str. ISBN 978-961-6894-56-2. ISBN 978-961-6894-57-9. [COBISS.SI-ID 277024256]

228. BROWN, Sandra. Ljubezen v Teksasu : Lucky, (Ljubezen v Teksasu, 1), (Zbirka Gdč). Dolič: Giks ed, 2015. 288 str. ISBN 978-961-93691-4-2. ISBN 978-961-93691-5-9. [COBISS.SI-ID 278129920]

229. CAPUS, Alex. Léon in Louise : [roman], (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 302 str. ISBN 978-961-282-093-0. [COBISS.SI-ID 277715200]

230. CARTER, Chris. Zli um. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 476 str. ISBN 978-961-00-2511-5. ISBN 978-961-00-2512-2. [COBISS.SI-ID 278284288]

231. CHAMBERLAIN, Mary. Krojačica iz Dachaua. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 331 str. ISBN 978-961-00-2520-7. ISBN 978-961-00-2521-4. [COBISS.SI-ID 278404096]

232. CONFUCIUS. Misli in izreki. 1. izd. Ljubljana: Atelje Doria, 2015. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6881-30-2. [COBISS.SI-ID 278145792]

233. DARE, Tessa. Romanca z vojvodo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 308 str. ISBN 978-961-00-2507-8. ISBN 978-961-00-2508-5. [COBISS.SI-ID 278231552]

234. DASHNER, James. Pogorišče, ([The Maze Runner series, 2]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 344 str. ISBN 978-961-00-2491-0. ISBN 978-961-00-2497-2. [COBISS.SI-ID 278055680]

235. DEBELJAK, Aleš. Kako postati človek, (Zbirka Poezija). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-282-092-3. [COBISS.SI-ID 277598464]

236. DOHERTY, Nicola. If I could turn back time. London: Headline Review, 2014. 357 str. ISBN 978-0-7553-8688-8. [COBISS.SI-ID 19596853]

237. ERIKSON, Erika. Neustavljiva želja. Izola: Aleda, 2014. 425 str. ISBN 978-961-281-561-5. ISBN 978-961-281-576-9. [COBISS.SI-ID 275680000]

238. EUGENIDES, Jeffrey. Poročni zaplet. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 555 str. ISBN 978-961-231-937-3. [COBISS.SI-ID 277541632]

239. EURIPIDES, et al. Orest, (Zbirka Dialog z antiko, 21). Ljubljana: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2014. 148 str. ISBN 978-961-6192-61-3. [COBISS.SI-ID 277149696]

240. FALLON, Jane. Skeletons. London [etc.]: Penguin Books, 2014. 437 str. ISBN 978-0-141-04726-3. [COBISS.SI-ID 19597109]

241. FLISAR, Evald. Tam me boš našel : [roman], (Izbrana dela, Proza). Ljubljana: Sodobnost International, 2014. 300 str. ISBN 978-961-6970-00-6. [COBISS.SI-ID 277021184]

242. FRANCK, Julia. Ljubeznivec, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 227 str. ISBN 978-961-284-058-7. [COBISS.SI-ID 278158592]

243. FRITZ, Ervin. Odgovornost poezije : članki, pogovori, epigrami. Ljubljana: Društvo Knjižna zadruga, 2014. 405 str. ISBN 978-961-6140-63-8. [COBISS.SI-ID 277110528]

244. FRITZ-KUNC, Marinka. Mladi upi, (Knjižna zbirka Mladika). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2015. 139 str. ISBN 978-961-205-221-8. [COBISS.SI-ID 277800704]

245. GLYNN, Paul. Pesem za Nagasaki : zgodba Takashija Nagaija, znanstvenika in spreobrnjenca, ki je preživel eksplozijo jedrske bombe. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0138-4. [COBISS.SI-ID 277689088]

246. GORDON, Noah, PEČNIK, Suzana. Šaman. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 2 zv. (711 str.). ISBN 978-961-00-2494-1. ISBN 978-961-00-2499-6. [COBISS.SI-ID 278094336]

247. GOSPODINOV, Georgi. Fizika žalosti, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 315 str., ilustr. ISBN 978-961-284-050-1. [COBISS.SI-ID 277841920]

248. GREGORIUS NAZIANZENUS, et al. Izbrane pesmi, (Knjižna zbirka Poezije, 26). Ljubljana: KUD Logos, 2014. 356 str. ISBN 978-961-6519-86-1. [COBISS.SI-ID 277535488]

249. HERTMANS, Stefan. Vojna in terpentin, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 387 str., ilustr. ISBN 978-961-284-052-5. [COBISS.SI-ID 277843456]

250. IMAMOVIĆ, Jasmin. Prosim te, zapiši : zgodovinski roman, (Zbirka Apokalipsa, no. 68). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2014. 297 str. ISBN 978-961-6894-60-9. [COBISS.SI-ID 277240064]

251. JANČAR, Drago. Etoj noč´ju ja ee videl, (Serija Slovenskij Glagol). Moskva: Centr knigi Rudomino, 2013. 190 str. ISBN 978-5-905626-76-0. [COBISS.SI-ID 268512512]

252. JEFFERIES, Dinah. The Separation. London [etc.]: Penguin Books, 2014. 386 str. ISBN 978-0-241-96605-1. [COBISS.SI-ID 19598901]

253. JERAJ, Vida. Pesmi. Ljubljana: Forma 7, 2015. 88 str. ISBN 978-961-6181-94-5. [COBISS.SI-ID 278084352]

254. JERANČIČ, Lea. Nikoli več. Ljubljana: samozal., 2014-<2015>. Zv. <1-2>. ISBN 978-961-93705-1-3. ISBN 978-961-93705-4-4. [COBISS.SI-ID 275969280]

255. JERANČIČ, Lea. Še enkrat : drugi del. Ljubljana: samozal., 2015. 257 str. ISBN 978-961-93705-4-4. [COBISS.SI-ID 278120704]

256. JOVANOVIĆ, Ksenija. Druga stran samote : izbrane kratke zgodbe. Ljubljana: samozal., 2015. 215 str. ISBN 978-961-283-178-3. [COBISS.SI-ID 276680448]

257. KATALPA, Jakuba. Nemci : geografija izgube, (Zbirka Eho, 9). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove; Ljubljana: Zveza Modro-bela ptica, 2014. 414 str. ISBN 978-961-93732-1-7. [COBISS.SI-ID 276713984]

258. KENNER, Julie. Temna strast : drugi del trilogije Skrivnostni vitezi, (Trilogija Skrivnostni vitezi, del 2), (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 292 str. ISBN 978-961-01-3639-2. [COBISS.SI-ID 277874688]

259. KENNER, Julie. Temna strast : drugi del trilogije Skrivnostni vitezi, (Zbirka Oddih), (Trilogija Skrivnostni vitezi, del 2). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 292 str. ISBN 978-961-01-3640-8. [COBISS.SI-ID 277545472]

260. KEYES, Greg, NOLAN, Jonathan, NOLAN, Christopher. Interstellar : the official movie novelization. 1st ed. London: Titan Books, 2014. 279 str. [COBISS.SI-ID 19482165]

261. KLEYPAS, Lisa. Zapelji me ob zori, (Družina Hathaway, knj. 2), (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 341 str. ISBN 978-961-01-3625-5. [COBISS.SI-ID 277784576]

262. KRLEŽA, Miroslav. Evropa danes in drugi eseji, (Zbirka Previharimo viharje, knj. 5). 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2014. 233 str. ISBN 978-961-6768-77-1. [COBISS.SI-ID 276615680]

263. LASAN, Jelena. Satovje ran : (2009-2011). Ljubljana: Ekslibris, 2014. 85 str. ISBN 978-961-6838-63-4. [COBISS.SI-ID 276957696]

264. LEŠNIK, Martina. Prid´te pomagat. Slovenska Bistrica: Zavod za kulturo, 2014. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-91537-9-6. [COBISS.SI-ID 80909825]

265. MALPAS, Jodi Ellen. Obžalovana ena noč, ([Ena noč, 2]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 399 str. ISBN 978-961-00-2509-2. ISBN 978-961-00-2510-8. [COBISS.SI-ID 278223360]

266. Mati je ena sama : slovenske materinske pesmi. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 127 str. ISBN 978-961-278-181-1. [COBISS.SI-ID 277645824]

267. ME, Tara Sue. The dominant, (The submissive trilogy). London: Headline Eternal, 2013. 389 str. ISBN 978-1-4722-0810-1. [COBISS.SI-ID 9687070]

268. DEKLEVA, Milan, GOMBAČ, Žiga, KUMERDEJ, Mojca, MUCK, Desa, SIMONITI, Barbara. Moč lažnega, (Knjižna zbirka Žepna Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 109 str. ISBN 978-961-284-053-2. [COBISS.SI-ID 277844736]

269. MOITESSIER, Bernard. Dolga pot čez oceane. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2015. 236 str., ilustr. ISBN 978-961-261-364-8. [COBISS.SI-ID 276439552]

270. MOKRIN-PAUER, Vida. !!! Poezija = Magija !!!. 1. natis. Bled: Ph RED, 2014. 122 str. ISBN 978-961-6849-18-0. ISBN 978-961-6849-19-7. [COBISS.SI-ID 276758272]

271. MORIARTY, Liane. What Alice forgot. London [etc.]: Penguin Books, 2014. 520 str. ISBN 978-0-141-04376-0. [COBISS.SI-ID 19597365]

272. NOVAK, Luka. Podzemna železnica kot urbano nezavedno : kako je metro ukinil naključje in postavil temelje za moderni razvoj : esej, (Zbirka Diskurz). 1. natis. Ljubljana: Totaliteta, 2014. 31 str. ISBN 978-961-93769-1-1. [COBISS.SI-ID 276702976]

273. PATTERSON, James, LEDWIDGE, Michael. Na žerjavici. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 357 str. ISBN 978-961-00-2496-5. ISBN 978-961-00-2501-6. [COBISS.SI-ID 278165504]

274. PREGL, Slavko. Genii bez štanov, (Slovenskij glagol). Moskva: Centr knigi Rudomino, 2014. 222 str., ilustr. ISBN 978-5-00087-004-4. [COBISS.SI-ID 276924416]

275. PROBST, Jennifer. Poročna kupčija. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 227 str. ISBN 978-961-00-2492-7. ISBN 978-961-00-2498-9. [COBISS.SI-ID 278054400]

276. Protiv časovoj strelki : slovenskaja novella : izbrannoe, (Serija Slovenskij Glagol). Moskva: Centr knigi Rudomino, 2011. 318 str. ISBN 978-5-905626-01-2. [COBISS.SI-ID 48062306]

277. PUSTOVRH PUC, Tina. 22 dvaindvajset : zgodba o mističnem popotovanju vase, zgodba o poti do zavestnega in polnega življenja, zgodba o padcu in ponovnem rojstvu. Ljubljana: Immensa, 2015. 223 str. ISBN 978-961-281-729-9. [COBISS.SI-ID 277912832]

278. QUINN, Julia. Kot v raju, ([The Smythe-Smith quartet, 1]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 304 str. ISBN 978-961-00-2518-4. ISBN 978-961-00-2519-1. [COBISS.SI-ID 278322688]

279. ROTHFUSS, Patrick. Ime vetra : prvi dan kraljemorčeve kronike, (Kraljemorčeva kronika, dan 1). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 755 str., zvd. ISBN 978-961-01-2860-1. [COBISS.SI-ID 277352960]
Nagrada: Quill Award, 2007

280. RUGELJ, Samo. Delaj, teci, živi : zgodba o ljubiteljskem tekaču, ki se po dvajsetih letih sedenja odloči (spet) preteči maraton, (Zbirka Preobrazba). 3., s predgovorom Marka Robleka začinjena izd. Ljubljana: UMco, 2015. 257 str. ISBN 978-961-6954-22-8. [COBISS.SI-ID 277689856]

281. Skodelica besed : [jubilejni utrip ob 20. obletnici delovanja prenovljene knjižnice Gimnazije Celje - Center]. Celje: Gimnazija Celje - Center, 2015. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-93803-0-7. [COBISS.SI-ID 277880064]

282. BRDNIK, Gregor. Skozi rožnata očala. Maribor: Mladinski kulturni center, 2014. [28] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 80702465]

283. CANKAR, Ivan, PREŽIHOV VORANC, KRANJEC, Miško, BEVK, France, KOZAK, Juš. Slovenskaja novella XX veka v perevodah Maji Ryžovoj, (Serija Slovenskij Glagol), (Mastera hudožestvennogo perevoda). Moskva: Centr knigi Rudomino, 2011. 318 str. ISBN 978-5-7380-0398-1. [COBISS.SI-ID 48063330]

284. STASIUK, Andrzej. Dukla, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 155 str. ISBN 978-961-284-059-4. [COBISS.SI-ID 278157568]

285. STEINBUCH, Dejan. 10 podob nekega pobega : iskanje izgubljenega liberalizma : esej, (Zbirka Diskurz). 1. natis. Ljubljana: Totaliteta, 2014. 31 str. ISBN 978-961-93769-0-4. [COBISS.SI-ID 276702464]

286. 110 anekdot o Univerzitetni knjižnici Maribor. Maribor: Univerzitetna knjižnica, 2014. [152] str., fotogr. ISBN 978-961-6774-09-3. [COBISS.SI-ID 80411393]

287. SVET, Erna. Sramežljivka. Maribor: Ved, 2015. 112 str. ISBN 978-961-6932-93-6. [COBISS.SI-ID 277391360]

288. SZYMBORSKA, Wisława. Ključ, (Zbirka Nova lirika, 25). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 222 str. ISBN 978-961-01-3068-0. [COBISS.SI-ID 277804032]

289. TACER, Aleš. Razpršene podobe, (Zbirka Svetlin, 51). Maribor: Mariborska literarna družba, 2012. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-6483-19-3. [COBISS.SI-ID 69804801]

290. TRAHERNE, Thomas. Izbrane pesmi, (Knjižna zbirka Poezije, 25). Ljubljana: KUD Logos, 2014. 234 str. ISBN 978-961-6519-85-4. [COBISS.SI-ID 277533440]

291. TROJANOW, Ilija. Zbiralec svetov, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 489 str., zvd. ISBN 978-961-284-049-5. [COBISS.SI-ID 277464832]

292. VOTOLEN, Sonja. Na lepi postelji iz peska = Sur un beau lit de sable. Ljubljana: Ekslibris, 2015. 75 str. ISBN 978-961-6838-65-8. [COBISS.SI-ID 277965824]

293. WORTH, Jennifer. Farewell to the east end, ([Call the midwife, 3]). London: Phoenix, 2009. 321, [8] str. pril. ISBN 978-0-7538-2306-4. [COBISS.SI-ID 19556405]

294. WORTH, Jennifer. Shadows of the workhouse, ([Call the midwife, 2]). London: Phoenix, 2013. 294, [8] str. pril. ISBN 978-1-7802-2511-1. [COBISS.SI-ID 19555381]

295. ZABEL, Igor. Ah, art! : popotni zapiski, (Zbirka Varia). Ljubljana: Založba /*cf.: Društvo Igor Zabel za kulturo in teorijo, 2014. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-257-064-4. [COBISS.SI-ID 276683264]

296. ZAJC, Neža. Ime gore, (Knjižna zbirka Logofanije, 03). Ljubljana: KUD Logos, 2014. 383 str. ISBN 978-961-6519-84-7. [COBISS.SI-ID 277352448]

297. ZOBEC, Peter. Vsi drugi se imenujejo ljubezen : spomini, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 645 str., ilustr. ISBN 978-961-284-060-0. [COBISS.SI-ID 278158080]

298. ZUPAN, Vitomil. Levitan : roman, a možet, i net, (Serija Slovenskij glagol). Moskva: Lingvistika, 2013. 349 str. ISBN 978-5-91922-022-0. [COBISS.SI-ID 273222144]

299. ZUPANČIČ, Karmen. Za Z., (Knjižna zbirka Frontier, Poezija, 086). Maribor: Kulturni center, 2014. 39 str. ISBN 978-961-6620-62-8. [COBISS.SI-ID 80389633]

300. ŽABOT, Vlado. Volč´i noči, (Serija Slovenskij Gagol). Moskva: Lingvistika, 2014. 191 str. ISBN 978-5-91922-007-7. [COBISS.SI-ID 56626786]

301. ŽIŽEK, Slavoj. Antigona, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2015. 73 str. ISBN 978-961-6376-65-5. [COBISS.SI-ID 278285824]

302. ŽMAVC, Janez. Holandska kraljica. Pindarova Oda. 2. dopolnjena izd. Slovenj Gradec: Cerdonis, 2015. 104 str. ISBN 978-961-6244-51-0. [COBISS.SI-ID 278133760]


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


303. ČOK, Lucija. Srečko in Peter : esej o prijateljstvu med Petrom Martincem in Srečkom Kosovelom. Koper: Kulturno društvo Peter Martinc: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-00-5. [COBISS.SI-ID 276115200]

304. ENZENSBERGER, Hans Magnus, ANTONČIČ, Emica. Zoprna lirika : prva pomoč za bralce v stresu. 1. izd. Maribor: Aristej, 2014. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-220-094-7. [COBISS.SI-ID 80748289]

305. Zgodovinskost literarne naracije : primer evropskega zgodovinskega romana : (program in povzetki referatov) : mednarodna konferenca = The historicity of literary narration : the case of the European historical novel : (programme and paper abstracts) : international conference. Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014. 64 str. ISBN 978-961-93774-0-6. [COBISS.SI-ID 276780032]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


306. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark. Peppa Pig, George's balloon. [London [etc.]: Penguin Group: Ladybird Books, 2015]. [23] str., ilustr. ISBN 978-0-72329-717-8. [COBISS.SI-ID 13490337]

307. BARNARD, Lucy. Poptastic farm : 5 amazing pop-ups. [Cottage Farm: Igloo Books, 2014]. 1 postavljanka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-1-78197-200-7. [COBISS.SI-ID 24837687]

308. BARNARD, Lucy. Poptastic jungle : 5 amazing pop-ups. [Cottage Farm: Igloo Books, 2014]. 1 postavljanka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-1-78197-201-4. [COBISS.SI-ID 24840503]

309. BERTRAM, Rüdiger. Detektiv Gregor in zelo zapleten primer, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-22-6. [COBISS.SI-ID 79884801]

310. BLOESE, Jacquie. The Smurfs, Meet the Smurfs!, (Popcorn ELT readers, Starter Level). London: Scholastic, 2014. 24 str., ilustr. ISBN 978-1-910-17310-7. [COBISS.SI-ID 19466290]

311. BLOESE, Jacquie. The Smurfs, Who are the Smurfs?, (Popcorn ELT readers, Starter Level). London: Scholastic, 2014. 24 str., ilustr. ISBN 978-1-910-17311-4. [COBISS.SI-ID 19466546]

312. BŘEZINOVÁ, Ivona. Bombonček za dedija Edija, (Zbirka Prva z(o)renja). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-272-176-3. [COBISS.SI-ID 277574400]

313. CAMPOY, Ana. Dogodivščine Alfreda in Agathe, Čarobna škatla, (Zbirka Alfred in Agatha). Ljubljana: Grlica, 2015. 268 str. ISBN 978-961-244-226-2. [COBISS.SI-ID 278128384]

314. COBEN, Harlan. Seconds away, (A Mickey Bolitar novel, 2). New York: Puffin books, 2013. 338 str. ISBN 978-0-14-242635-7. [COBISS.SI-ID 19554357]

315. COBEN, Harlan. Shelter, (A Mickey Bolitar novel, 1). New York: Speak, 2012. 304 str. ISBN 978-0-14-242203-8. [COBISS.SI-ID 19552821]

316. DE CECCO, Matej, GORENC, Boštjan. Šnofijeva druščina : škratovi štumfi, rjasti robot in šmentani šofer, (Zbirka Šnofijeva druščina). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3593-7. [COBISS.SI-ID 276715008]

317. DOCHERTY, Helen. Abrakazebra. Jezero: Morfem, 2015. [33] str., ilustr. ISBN 978-961-6933-31-5. [COBISS.SI-ID 275257856]

318. DODIČ, Damjana. Tia noče pospraviti sobe : zgodba za otroke in praktičen vodnik za starše, (Srčkove knjige). 1. izd. Ljubljana: Corason, 2015. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-93808-0-2. [COBISS.SI-ID 278188544]

319. DUNGWORTH, Richard. Čas za piratsko malico, (Otok lobanj in kosti). Jezero: Morfem, 2014. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-6933-61-2. [COBISS.SI-ID 275799296]

320. Grdi raček, (Disney). [Zagreb]: Egmont, 2012. 41 str., ilustr. ISBN 978-953-13-0723-9. [COBISS.SI-ID 7104145]

321. HEDGES, Zoë. Peppa Pig, George's new dinosaur. [London [etc.]: Penguin Group: Ladybird, 2014]. [24] str., ilustr. ISBN 978-0-72328-705-6. [COBISS.SI-ID 23982647]

322. I love sounds : my best and favourite things : 15 flaps for little hands. [Bath: Parragon, cop. 2010]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-1-4075-9522-1. [COBISS.SI-ID 19637813]

323. JALOVEC, Viljenka. Pravljične uganke. Ljubljana: Lenaja, 2014. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-93033-4-4. [COBISS.SI-ID 276606976]

324. JARMAN, Julia. Dve sramežljivi pandi. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93799-2-9. [COBISS.SI-ID 277915648]

325. JELENKO, Tanja. Naj odnesem domov. 1. izd. Maribor: Aristej, 2014. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-220-096-1. [COBISS.SI-ID 80750593]

326. KASPARAVIČIUS, Kęstutis. Mala zima, (Zbirka Čudaške prigode). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2015. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-02-0. [COBISS.SI-ID 277887232]

327. KLEIN, Martin. Hišica na drevesu, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-19-6. [COBISS.SI-ID 79883521]

328. KLEIN, Martin. Skrivnost zmajeve jame, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-17-2. [COBISS.SI-ID 79892737]

329. KOKALJ, Tatjana. Metla v šoli. Dob: Brin, 2015. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-93467-3-0. [COBISS.SI-ID 278121216]

330. KÖNIGSBERG, Katja. Duhec Gašper gre v šolo, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-18-9. [COBISS.SI-ID 79885057]

331. LEPŠA, Ankica. Mali detektiv in skrivnostna ugrabitev. Maribor: Ved, 2015. 128 str. ISBN 978-961-6932-97-4. [COBISS.SI-ID 278193152]

332. Levji kralj, (Disney). [Zagreb]: Egmont, 2011. 15 str., ilustr. ISBN 978-953-13-0579-2. [COBISS.SI-ID 2053579]

333. LEVSTIK, Fran. Martin Krpan. Posebna miniaturna izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1037-8. [COBISS.SI-ID 277739776]

334. LINDBERGH, Reeve. Babica moja pogosto pozabi. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-272-174-9. [COBISS.SI-ID 277380864]

335. MAI, Manfred. Bratec za Elo, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-20-2. [COBISS.SI-ID 79883265]

336. MAI, Manfred. Sara, bavbav fantov, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-25-7. [COBISS.SI-ID 79892481]

337. Mala morska deklica, (Disney, Princeska). [Zagreb]: Egmont, 2011. 24 str., barvne ilustr. ISBN 978-953-13-0582-2. [COBISS.SI-ID 6066325]

338. MEZEG, Marija. Benjamin in skrivnostno Divje jezero. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2015. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-20-5. [COBISS.SI-ID 278569472]

339. MILČINSKI, Fran. Butalski policaj in Cefizelj, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-274-325-3. ISBN 978-961-274-326-0. [COBISS.SI-ID 277434112]

340. MILČINSKI, Fran. Zbrane pravljice in pripovedke, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. izd. Ljubljana: Sanje, 2015. 449 str., ilustr. ISBN 978-961-274-324-6. [COBISS.SI-ID 277417984]

341. MILČINSKI, Frane. Gusarska : heja bumbarasa!, (Zbirka Sanjska knjigica). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. [18] str., ilustr. ISBN 978-961-274-322-2. [COBISS.SI-ID 277654528]

342. MOHN, Isabella. Mia and me, Mijina največja želja. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2015. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-251-398-6. [COBISS.SI-ID 277295616]

343. MORETI, Lorena. Kdo prihaja iz vroče Afrike. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-93799-1-2. [COBISS.SI-ID 277855488]

344. My first potty book. [Cottage Farm: Igloo Books, 2014]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-1-78197-787-3. [COBISS.SI-ID 19524149]

345. My sleepy bedtime stories : [3 gentle stories to share]. Sywell: Igloo Books, 2013. 72 str., ilustr. ISBN 978-1-78197-146-8. [COBISS.SI-ID 5759200]

346. ONICHIMOWSKA, Anna. Pečka, kapica in puding. 1. natis. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2015. [45] str., ilustr. ISBN 978-961-6970-06-8. [COBISS.SI-ID 278091520]

347. ONICHIMOWSKA, Anna. Sanje, ki so odšle. 1. natis. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2015. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-6970-05-1. [COBISS.SI-ID 278091264]

348. PATTERSON, James, TEBBETTS, Christopher. Strašna šola, najhujša leta mojega življenja. Izola: Grlica, 2015. 281 str., ilustr. ISBN 978-961-244-222-4. ISBN 978-961-244-223-1. [COBISS.SI-ID 278126336]

349. PERRY, Chrissie. Izklepetana skrivnost, (Dajmo, dekleta). Hoče: Skrivnost, 2015. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-27-9. [COBISS.SI-ID 277871872]

350. PHILIPPS, Carolin. Neizrekljivo, (Zbirka Z(o)renja). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2015. 140 str. ISBN 978-961-272-178-7. [COBISS.SI-ID 278146816]

351. PICHON, Liz. Tomaž Golob, Svet je čudovit (recimo). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 415 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2489-7. ISBN 978-961-00-2484-2. [COBISS.SI-ID 277932800]

352. Ples v maskah, (Hello Kitty). [Ljubljana]: Egmont, 2010. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-953-13-0496-2. [COBISS.SI-ID 1098345054]

353. PODGORŠEK, Mojiceja. Stoj! Šah mat. 1. izd. Domžale: Epistola, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-93799-0-5. [COBISS.SI-ID 277798656]

354. REBA, Matea. Skokomavh, (Knjižna zbirka Zmajčkovi plamenčki). Domžale: Studio Hieroglif, 2015. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-93704-2-1. [COBISS.SI-ID 278492672]

355. ROSEN, Michael. Ne pozabi tigra!. Hoče: Skrivnost, 2015. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-30-9. [COBISS.SI-ID 278033920]

356. ROSS, Gaja. Nasmeh je v očeh doma : Jordanija tako in drugače : leto 2005, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2015. 47 str. ISBN 978-961-6957-18-2. [COBISS.SI-ID 278138624]

357. ROSS, Gaja. Stonogovi dobijo mlade stonogice, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2015. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-19-9. [COBISS.SI-ID 278554624]

358. ROZMAN, Andrej. Kako je Oskar postal detektiv, (Zbirka Spominčice). 2. izd. Ljubljana: Sodobnost International: Vodnikova založba (DSKG), 2009. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6067-45-4. [COBISS.SI-ID 243552512]
Nagrada: Desetnica 2008, nagrada Društva slovenskih pisateljev za mladinsko književnost

359. SCHÜLTER, Andreas, MARGIL, Irene. Luka lovi šolskega tatu, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-24-0. [COBISS.SI-ID 79885313]

360. SEČKAR, Gabrijela. Klapa Pikapoloničarjev : medvrstniško prijateljstvo, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2015. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-17-5. [COBISS.SI-ID 278045184]

361. SILEI, Fabrizio, QUARELLO, Maurizio A.C.. Avtobus Rose Parks. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2015. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-274-352-9. [COBISS.SI-ID 277832448]

362. SIVEC, Ivan. Zadnji mega žur, (Zbirka Najhit). Prenovljena izd. V Ljubljani: Karantanija, 2015. 159 str. ISBN 978-961-275-114-2. [COBISS.SI-ID 274494464]

363. Sneguljčica, (Disney, Princeska). [Zagreb]: Egmont, 2011. 24 str., barvne ilustr. ISBN 978-953-13-0581-5. [COBISS.SI-ID 2126283]

364. SOMERS, Ian. Talent za milijon dolarjev. Izola: Grlica, 2015. 277 str. ISBN 978-961-244-224-8. ISBN 978-961-244-225-5. [COBISS.SI-ID 278131200]

365. STEPSON, Ferdinand. Terenske vaje, (Disney, Avtomobili). [Ljubljana]: Egmont, 2011. 16 str., ilustr. ISBN 978-953-13-0580-8. [COBISS.SI-ID 5948053]

366. THILO. Skrivnostna pisma, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-23-3. [COBISS.SI-ID 79892225]

367. TINO. Moja najboljša prijateljica, (Knjigoljub). Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6958-21-9. [COBISS.SI-ID 79884545]

368. UPDALE, Eleanor. Joj, te uši!. Hoče: Skrivnost, 2015. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-29-3. [COBISS.SI-ID 278017024]

369. VIZBARAITÉ, Ingrida. Junaček Travček in njegova pustolovščina. 1. izd. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2015. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-6970-03-7. [COBISS.SI-ID 277972480]

370. WAGNER, Veronica. Najboljši prijatelji za vedno, (Disney, Princeska). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-01-3529-6. [COBISS.SI-ID 276047104]

371. WATT, Mélanie. Vilibald se vrača!, (Gugalnica). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6970-01-3. [COBISS.SI-ID 277403648]

372. WELLESLEY, Rosie. Kako je ježek našel prijatelja. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6859-74-5. [COBISS.SI-ID 277370368]


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


373. Annabelle. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 99 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3322940/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107331678]

374. Automata = Avtomata. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1971325/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 278115072]

375. The equalizer = Pravičnik. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (126 min, 35 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1107323742]

376. 4 minute mile : the hardest race is against yourself = 4 minute. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2217895/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107407966]

377. Gone girl = Ni je več. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (142 min, 55 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1107319134]

378. Jersey boys. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (128 min, 44 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1742044/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 14524726]

379. Michael Kohlhaas. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (ca 122 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2054790/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107375198]

380. Pioneer : inspired by real events = Pionir : po resničnih dogodkih. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (ca 111 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2369205/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107384926]

381. The rover = Rover. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (ca 98 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2345737/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107418206]

382. The signal = Signal. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (ca 97 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2910814/?ref_=fn_al_tt_4. [COBISS.SI-ID 1107387998]

383. Sunlight Jr. = Razbite sanje. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1517249/?ref_=fn_al_tt_4. [COBISS.SI-ID 1107406174]

384. Wałęsa : man of hope = Walesa : človek upanja. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (ca 127 min), barve in č-b, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2113820/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107392862]
Nagrada: Beneški filmski festival, 2013


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


385. The Croods = Krudovi. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (94 min, 34 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1107658078]

386. Dolphin tale 2 : inspired by true events --- = Delfinova zgodba 2 : po resničnih dogodkih ---. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (102 min, 49 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1107332702]

387. Epic = Skrivnostni varuhi gozda. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (98 min, 14 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1107658334]

388. Mr. Peabody & Sherman = Pustolovščine gospoda Peabodyja in Shermana. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (88 min, 46 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 19473458]

389. RollBots. 1. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1174020/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107696222]

390. RollBots. 2. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1174020/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107696734]

391. RollBots. 3. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1174020/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107696990]

392. RollBots. 4. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 95 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1174020/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107697246]

393. Sleeping beauty = Trnuljčica. [Ljubljana: Menart Records], [2013!], 2014, p 1958. 1 video DVD (ca 75 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 19462450]

394. Slugterra. 1, Svet pod našimi nogami. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 63 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2548200/. [COBISS.SI-ID 274466560]

395. Slugterra. 2, Lazarski spopad. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 63 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2548200/. [COBISS.SI-ID 274466816]

396. Slugterra. 3, Sence luči. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 63 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2548200/. [COBISS.SI-ID 274467584]

397. Teenage mutant ninja turtles. DVD 5 = [Ninja želve] : sezona 1. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1877889/?ref_=fn_al_tt_3. [COBISS.SI-ID 1107683166]

398. Teenage mutant ninja turtles. DVD 6 = [Ninja želve] : sezona 1. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1877889/?ref_=fn_al_tt_3. [COBISS.SI-ID 1107683934]

399. Teenage mutant ninja turtles. DVD 7 = [Ninja želve] : sezona 1. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1877889/?ref_=fn_al_tt_3. [COBISS.SI-ID 1107684446]

400. Teenage mutant ninja turtles. DVD 8 = [Ninja želve] : sezona 1. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 85 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1877889/?ref_=fn_al_tt_3. [COBISS.SI-ID 1107684958]


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


401. BOLE, David. Spreminjanje prometne rabe zemljišč v Sloveniji, (Georitem, 25). Ljubljana: Založba ZRC, 2015. 74 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-769-1. [COBISS.SI-ID 278019072]

402. BUTKOVIČ, Vesna, MARJETIČ, Margareta, KUMP, Žiga, FÜRST, Irena, PETRIŠIČ, Lidija, ROBEK, Suzana, COLARIČ, Boštjan, ŠET, Pavel, KLENOVŠEK, Dušan. Brestanica. Brestanica: Turistično društvo, 2014. 84 str., fotogr. ISBN 978-961-281-473-1. [COBISS.SI-ID 274711040]

403. BREZNIK, Josip. Spomini Josipa Breznika : od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne, (Viri, št. 37). Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2014. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-6143-43-1. [COBISS.SI-ID 277316864]

404. CAZACU, Matei. Drakula, (Zbirka zgodovinske osebnosti). Ljubljana: Kmečki glas, 2014-2015. 2 zv., zvd., rodovniki. ISBN 978-961-203-436-8. ISBN 978-961-203-438-2. [COBISS.SI-ID 276513792]

405. CHRISTIANI, Kerry, GARWOOD, Duncan. Sardinia, (Lonely Planet). 5th ed. Footscray; Oakland; London: Lonely Planet Publications, 2015. 287 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74220-735-3. [COBISS.SI-ID 10831134]

406. SAINSBURY, Brendan. Discover Spain : experience the best of Spain, (Lonely Planet). 4th ed. Footscray; Oakland; London: Lonely Planet Publications, 2015. 373 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74321-464-0. [COBISS.SI-ID 10830878]

407. KARLIN, Adam. Florida, (Lonely Planet). 7th ed. Footscray; Oakland; London: Lonely Planet Publications, 2015. 535 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74220-752-0. [COBISS.SI-ID 10834974]

408. FOGEL, Nenad, FOGEL, Milan. Potujoča razstava o dobrih ljudeh. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga, 2015. [24] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 80890881]

409. FÜRST, Irena, KOKALJ KOČEVAR, Monika. Slovenski izgnanci 1941-1945. Ljubljana: Muzej novejše zgodovine Slovenije, 2014. 67 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6665-35-3. [COBISS.SI-ID 277147904]

410. KLASIĆ, Hrvoje. Jugoslavija in svet leta 1968, (Knjižna zbirka Koda). Ljubljana: Beletrina, 2015. 449 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-284-061-7. [COBISS.SI-ID 278158848]

411. KONTLER-SALAMON, Jasna. Za resnico do zadnjega diha : pater Ivan Tomažič, ustanovitelj Korotana. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-241-876-2. [COBISS.SI-ID 277619712]

412. KURILLO, Jurij. Tomaž Pirc : ranocelnik-porodničar in prijatelj pesnika dr. Franceta Prešerna. Kranj: Gorenjski muzej; Tržič: Tržiški muzej, 2015. 70 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-63-2. [COBISS.SI-ID 277949952]

413. LE NEVEZ, Catherine, PITTS, Christopher, WILLIAMS, Nicola. Paris, (Lonely Planet). 10th ed. Footscray; Oakland; London: Lonely Planet Publications, 2015. 431 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74321-555-5. [COBISS.SI-ID 10831646]

414. LEWIS, Carrie. Events that changed the world. Sywell: Igloobooks, 2014. 175 str., ilustr. ISBN 978-1-78197-921-1. [COBISS.SI-ID 4325047]

415. Ljudmila Novak : v očeh drugih. Ljubljana: Inštitut dr. Janeza Evangelista Kreka, 2014. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-92862-2-7. [COBISS.SI-ID 276728320]

416. LUTHAR, Oto, POGAČAR, Martin. Dežela senc : spomin na izgon in izginotje judovske skupnosti v Prekmurju. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 76 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-254-758-5. [COBISS.SI-ID 277457664]

417. MIKUŠ-KOS, Anica. Moje življenje, moje delovanje. Celje: Celjska Mohorjeva družba; Ljubljana: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 293 str., fotogr. ISBN 978-961-278-177-4. [COBISS.SI-ID 278231296]

418. Pogledi na tolminski punt in čas ob prelomu stoletja. Nova Gorica: Zgodovinsko društvo za severno Primorsko; Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2014. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-6777-17-9. [COBISS.SI-ID 276455168]

419. POLLACK, Martin. Kontaminirane pokrajine. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 118 str. ISBN 978-961-241-885-4. [COBISS.SI-ID 277867264]

420. POTOČNIK, Dragan. Iran : dežela med Perzijo in islamom : [znanstvena monografija]. 1. izd. Maribor: Pivec, 2015. 348 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-97-6. [COBISS.SI-ID 80505601]

421. Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta, (Zbirka Totalitarizmi - vprašanja in izzivi, 4). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo, 2014. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-93300-8-1. [COBISS.SI-ID 277322496]

422. SEDMAK, Drago. Kam usoda jih je peljala?. Nova Gorica: Goriški muzej, 2014. 129 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-48-3. [COBISS.SI-ID 275968256]

423. BARRON, Yuri. The Slovenia book : top 100 destinations. 1st ed. Ljubljana: IQBator, 2014. 301 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-281-645-2. [COBISS.SI-ID 276830720]

424. Slovenjegraška knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja, (Mestne knjige, 11). Ljubljana: Slovenska matica, 2014. 488 str., ilustr. ISBN 978-961-213-246-0. [COBISS.SI-ID 277624320]

425. ST. LOUIS, Regis, DAVIES, Sally, SYMINGTON, Andy. Discover Barcelona : experience the best of Barcelona, (Lonely Planet). 3rd ed. Footscray; Oakland; London: Lonely Planet Publications, 2015. 255 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74321-404-6. [COBISS.SI-ID 10833182]

426. BIDOVEC SINKOVIĆ, Maria, CERKOVNIK, Gašper, GERM, Tine, GOLEC, Boris, NARED, Andrej, PREINFALK, Miha, RIFL, Boris, SAPAČ, Igor, SIMONITI, Vasko, ŠTIH, Peter, ŠTUHEC, Marko, VIDMAR, Luka, 1978- VODOPIVEC, Jedert, ZWITTER, Žiga, ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana, ŽVANUT, Maja. Studia Valvasoriana : zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana: Zavod Dežela Kranjska, 2014. XVI, 1025 str., 4 zganj. f. pril., ilustr. ISBN 978-961-92716-0-5. ISBN 978-961-92716-1-2. ISBN 978-961-92716-6-7. [COBISS.SI-ID 277618432]

427. ŠAŠEL KOS, Marjeta. Izginjajoči nagrobnik in druge zgodbe iz Emone. Ljubljana: Inštitut za arheologijo ZRC SAZU: Založba ZRC, 2015. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-254-763-9. [COBISS.SI-ID 277934336]

428. ŠTROVS, Marko. Neme priče : množični poboji nasprotnikov komunizma 1941-1946. Ljubljana: Nova obzorja, 2014. 504 str., ilustr. ISBN 978-961-6942-13-3. [COBISS.SI-ID 276815616]

429. TUSZYŃSKA, Agata. Obtožena : Wiera Gran. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 334 str., ilustr. ISBN 978-961-241-865-6. [COBISS.SI-ID 276139008]

430. VER BERKMOES, Ryan, BUTLER, Stuart, STEWART, Iain. Sri Lanka, (Lonely Planet). 13th ed. Footscray; Oakland; London: Lonely Planet Publications, 2015. 335 str., ilustr., zvd. ISBN 978-1-74220-802-2. [COBISS.SI-ID 10834462]

431. Vojaška topografska karta Republike Slovenije 1:50.000. NL 33-07-18, Koper = Military topographic map of the Republic of Slovenia, (M7021). 2. izd. [Ljubljana]: Ministrstvo za obrambo: = Ministry of defence, 2014. 1 zvd., barve. [COBISS.SI-ID 278193408]

432. Vojaška topografska planinska karta, Julijske Alpe - vzhod = Military topographic mountain map, Julian Alps - east. 1. izd. [Ljubljana]: Ministrstvo za obrambo: = Ministry of Defence, 2014. 1 zvd, dvostransko, barve. [COBISS.SI-ID 278198784]

433. ZAJC, Neža. Uvod v poetiko Anne A. Ahmatove, (Življenja in dela, Biografske študije, 9, 6). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-254-760-8. [COBISS.SI-ID 277858048]

434. ZAMERNIK, Mirko. Poljub življenja : slovenska politika za telebane 1 : česa ne smete početi, če v njej želite uspeti!. Podvolovljek: samozal. M. Zamernik, 2014. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-283-211-7. [COBISS.SI-ID 277116928]

435. Zgornje Posočje : zgodovinsko-turistična karta : Pot miru od Alp do Jadrana = carta storico-turistica : il Sentiero della pace dalle Alpi all`Adriatico = tourist map with points of historical interest : the Walk of Peace from the Alps to the Adriatic = historisch-touristische Landkarte : Weg des Friedens von den Alpen bis zur Adria. Kobarid: Fundacija Poti miru v Posočju, 2014. 1 zvd, dvostransko, barve. [COBISS.SI-ID 56542306]

436. Zgornje Posočje : zgodovinsko-turistična karta : Pot miru od Alp do Jadrana = carta storico-turistica : il Sentiero della pace dalle Alpi all`Adriatico = tourist map with points of historical interest : the Walk of Peace from the Alps to the Adriatic = Historisch-touristische Landkarte : Weg des Friedens von den Alpen bis zur Adria. 2. izd. Kobarid: Ustanova Fundacija Poti miru v Posočju, 2015. 1 zvd., dvostransko, barve. ISBN 978-961-6730-05-1. [COBISS.SI-ID 277096704]

437. ZUPANC, Branko. Po poti usode. Celje: Grafika Gracer, 2015. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-85-6. [COBISS.SI-ID 278293248]

438. ŽNIDARIČ, Marjan. Četrta operativna cona : pregled zgodovine nacistične okupacije in osvobodilnega boja na slovenskem Štajerskem, Koroškem in v Prekmurju. Ljubljana: Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije: Svobodna misel, 2014. 877 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6681-31-5. [COBISS.SI-ID 272372480]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam