skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

september 2019

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

Vsebina


0 Splošno

1. COLLINS, Francis S. Jezik Boga : znanstvenik predstavlja dokaze za verovanje. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-278-447-8. [COBISS.SI-ID 300724992]
2. FRIC, Urška. Opazuj, razmisli, izumi, patentiraj : smernice za izumitelje. Novo mesto: Fakulteta za informacijske študije v Novem mestu, 2019. 20 str., ilustr. ISBN 978-961-93391-5-2. http://jro-ktt.si/wp-content/uploads/2019/08/OPAZUJ_RAZMISLI_IZUMI_PATENTIRAJ_Smernice_za_izumitelje.pdf. [COBISS.SI-ID 301197056]
3. Guinness world records 2020 : [slovenska izdaja : na tisoče novih rekordov]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 255 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-00-4175-7. [COBISS.SI-ID 300576768]
4. MRDAVŠIČ, Janez, OSOJNIK, Miroslav, ODER, Karla, MOLIČNIK, Vesna, PUNGARTNIK, Tadej, ROŽEN, Tomaž, ŠIPEK, Andreja (avtor, urednik), SUHODOLČAN, Liljana (avtor, fotograf). Prežihova bajta : spominski muzej Prežihovega Voranca : 1979-2019 : [katalog stalne razstave]. Dopolnjena izd. Ravne na Koroškem: Koroški pokrajinski muzej, 2019. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-6346-30-6. [COBISS.SI-ID 300945152]
5. JERŠE, Urša, LEBAN, Marijan, SMERDU, Nina, RAJH, Miha, STAMAĆ, Teja. Po poti inovacij do uspeha na trgu : vodnik po prenosu znanja na Univerzi v Ljubljani. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2019. 98 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6410-60-1. https://repozitorij.uni-lj.si/Dokument.php?id=120062&lang=slv. [COBISS.SI-ID 300894208]
6. RIMAN, Barbara (avtor, prevajalec). Sosedje Slovenci : Slovenci na Hrvaškem = Susjedi Slovenci : Slovenci u Hrvatskoj. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6551-96-0. [COBISS.SI-ID 300478720]
7. MLAKAR, Ida (urednik, avtor dodatnega besedila). Spremno gradivo. Ljubljana: Mestna knjižnica, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, 2019. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 300635648]
8. SREŠ, Lea (urednik, fotograf), SAMEC, Oton (urednik), STOLEC, Zvezdana (urednik), PREVOLNIK, Boža (urednik). Turistično društvo Nova Cerkev : 50 let. Nova Cerkev: Turistično društvo, 2019. 31 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 301427712]
9. BONIN, Flavio, PORENTA, Tita (urednik). Valvasorjeve nagrade, priznanja in diplome za leto 2018. Ljubljana: Slovensko muzejsko društvo, 2019. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 2021365]


1 Filozofija. Psihologija.

10. BATESON, Gregory. Ekologija idej : zbrani eseji iz antropologije, psihiatrije, evolucije in epistemologije. Ljubljana: Beletrina: Fakulteta za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda, 2019. 568 str. Knjižna zbirka Koda. ISBN 978-961-284-531-5. [COBISS.SI-ID 301059072]
11. BERDJAEV, Nikolaj Aleksandrovič. Samospoznanje : esej filozofske avtobiografije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 442 str. Zbirka Religiozna misel, 35. ISBN 978-961-278-429-4. [COBISS.SI-ID 298857984]
12. DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, SEDLAR, Nataša, TANČIČ GRUM, Alenka. Spoprijemanje s stresom : priročnik za udeležence delavnice. 2. izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-74-4. [COBISS.SI-ID 298323456]
13. KEGEL, Mateja A. Prava ženska nikoli ne prizna --- : --- svoji let, kilogramov in števila moških. 1. izd. Radomlje: Zgodba.NET, 2019. 106 str. ISBN 978-961-93489-9-4. [COBISS.SI-ID 301084928]
14. KUSTER, Vlasta. Tapkanje odpravi negativne misli in občutke. Maribor: Inštitut za razvoj EFT, 2019. 198 str., ilustr. EFT vodnik, 1. ISBN 978-961-93526-6-3. [COBISS.SI-ID 301185280]
15. LAWRENCE, David Herbert. Psihoanaliza in nezavedno ; Fantaziranje o nezavednem. 1. izd. Rob: Amalietti & Amalietti, 2019. 295 str. Zbirka Kuriozitete. ISBN 978-961-7036-42-8. [COBISS.SI-ID 301445376]
16. STRELEC, Petra. Pot v svobodo : s preprostimi koraki do osebne svobode. Krško: samozal. P. Strelec: distribucija Primus, 2019. 99 str. ISBN 978-961-7033-93-9. [COBISS.SI-ID 301110016]


2 Verstvo. Bogoslovje.

17. BHAKTIVEDANTA NARAYANA. Pot ljubezni. Žalec: samozal. Ž. Cimerman, 2011. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-276-146-2. [COBISS.SI-ID 255942144]
18. CHINMOY. Šri Činmojeva modrost. 1. izd. Ljubljana: Društvo za razvoj duhovne kulture Šri Činmoj, 2018. VII, 394 str. ISBN 978-961-91743-8-8. [COBISS.SI-ID 293625600]


3 Družbene vede.

19. BAČLIJA BRAJNIK, Irena, KALAŠ, Luka. Izzivi državne uprave : boljša zakonodaja in odprava administrativnih ovir. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2019. 216 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-235-870-9. [COBISS.SI-ID 298465536]
20. JEVNIKAR, Ivo (urednik). Boj za narodne pravice in demokracijo : povojno obnavljanje političnega življenja Slovencev v sedanjih mejah Italije. Trst: Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček; Gorica: Krožek Anton Gregorčič, 2019. 160 str., ilustr. Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček, 50. [COBISS.SI-ID 10611692]
21. BONČINA, Marija (avtor, intervjuvanec), IVANČIČ KUTIN, Barbara (oseba, ki intervjuva, pisec besedila na spremnem gradivu), PEČE, Miha (fotograf, urednik). Frika : [priprava tolminske frike]. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, 2018. 1 video DVD (11 min, 28 sek), barve, zvok. ISBN 978-961-05-0119-0. [COBISS.SI-ID 296377088]
22. DENNY, Carrie. Nevesta : navodila za preživetje : kako preživeti in morda celo uživati v najpomembnejšem dnevu tvojega življenja. Izola: Vita, 2019. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-94285-3-5. [COBISS.SI-ID 300656640]
23. FIRESTONE, Shulamith. Dialektika spola : zagovor feministične revolucije. Ljubljana: Založba /*cf., 2019. 344 str., ilustr. Lila zbirka. ISBN 978-961-257-101-6. [COBISS.SI-ID 300684544]
24. GOFFMAN, Erving. Azili : eseji o socialni situaciji duševnih bolnikov in drugih zaprtih varovancev. Ljubljana: Založba /*cf., 2019. 410 str. Rdeča zbirka. ISBN 978-961-257-102-3. [COBISS.SI-ID 300982784]
25. PREŠEREN, Polona (urednik), GOLOB, Danila (urednik). I feel Slovenia. 5th reprint. Ljubljana: Government Communication Office of the Republic of Slovenia, 2019. 75, [18] str., ilustr. ISBN 978-961-6435-59-8. [COBISS.SI-ID 299537152]
26. ČAGRAN, Sebastjan (urednik), ERČULJ, Justina (urednik), LIKON, Branka (urednik). Iz prakse za učinkovito ravnateljevanje : zbornik strokovnih prispevkov. Ljubljana: Šola za ravnatelje, 2019. 380 str., ilustr. ISBN 978-961-6989-27-5. [COBISS.SI-ID 298487808]
27. HESS, Moses, MAREK, Miha (urednik, prevajalec, avtor dodatnega besedila). Judovska država : temeljni dokumenti političnega sionizma. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 316 str. ISBN 978-961-05-0214-2. [COBISS.SI-ID 301050880]
28. Kako pridobiti evropski patent : navodila za prijavitelje. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, Ministrstvo za gospodarstvo, 2019. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6083-14-0. [COBISS.SI-ID 298670080]
29. DETEČNIK, Nataša, KONEČNIK, Simon, KONTIČ, Bojan (avtor, avtor dodatnega besedila), KOTNIK, Franci, KOTNIK, Klemen, MORI, Iztok, MUŠIĆ, Islam, PAVŠEK, Zoran, POGORELČNIK, Janko, RITLOP, Tomaž M., SEVER, Andreja, SITAR, Karla, STRAŠEK, Bogomir, ŽERDIN, Franc (urednik, avtor dodatnega besedila). "Kako strokovnjake navdušiti, da bodo svoje življenjsko poslanstvo uresničili v Savinjsko-šaleški regiji?" : zbornik predavanj regijske razvojne konference, Velenje, 19. april 2018. Velenje: Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA, 2018. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-288-565-6. [COBISS.SI-ID 295481856]
30. Kapitalizem. Ljubljana: Mladina časopisno podjetje, 2019. 104 str., ilustr. Mladina, Zgodovina, 2019, posebna izd. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 23507253]
31. URŠIČ, Cveto (urednik), KROFLIČ, Marjan (urednik). Kodeks o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu : tripartitno strokovno srečanje o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu. 1. izd. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča: Zveza delovnih invalidov Slovenije, 2018. 39 str. ISBN 978-961-6060-41-7. [COBISS.SI-ID 297837056]
32. KOGEJ DMITROVIČ, Biserka. 25 letnica delovnega in socialnega sodstva. 1. natis. [Ljubljana]: Višje delovno in socialno sodišče, 2019. 26 str., ilustr. http://www.sodisce.si/mma_bin2.php?nid=2019051411280050&static_id=2019051308363630. [COBISS.SI-ID 2111969]
33. KOSTANJEVEC, Monika, PRIMOŽIČ, Rok. Financiranje nevladnih organizacij : [smernice za izvajanje občinskih javnih razpisov]. Ljubljana: Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij - CNVOS, 2019. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-6698-21-4. [COBISS.SI-ID 300354304]
34. MACUH, Bojan. Medgeneracijsko sodelovanje : potreba in zahteva časa. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2019. XV, 250 str., ilustr. Zbirka Znanstvena monografija, 004. ISBN 978-961-7030-86-0. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 96968961]
35. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica, ŠARIĆ, Marjeta, ŠTEH, Barbara, tš19,bib2019ped,. Izkustveno učenje. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0226-2. [COBISS.SI-ID 300830464]
36. ŽELJEZNOV SENIČAR, Maruška (urednik). Aktivna vloga učencev v podaljšanem bivanju : zbornik. Ljubljana: MiB, 2019. 347 str., ilustr. ISBN 978-961-7040-08-1. [COBISS.SI-ID 301204992]
37. KOZEL, Danica (urednik), SILOVŠEK, Saša (urednik), ŠKORJA, Jožica (urednik). Zbornik prispevkov = Proceedings. Celje: Aktivni šolniki - šolsko športno društvo 4. julij, 2018. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-93206-7-9. [COBISS.SI-ID 296881664]
38. CROOT, Viv, SEGAL, Robert Alan (urednik, avtor dodatnega besedila). Mitologija v 30 sekundah : 50 najpomembnejših antičnih mitov, pošasti, junakov in bogov. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-251-457-0. [COBISS.SI-ID 299597312]
39. PETRIČ, Nejc (urednik), HREN, Marko (urednik, avtor dodatnega besedila). Pozno pokristjanjevanje slovenskega ozemlja II : zbornik prispevkov, predstavljenih na drugem simpoziju v Kobaridu, 18. avgusta 2018. Notranje Gorice: Društvo Slovenski staroverci, 2019. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-94461-3-3. [COBISS.SI-ID 301208576]
40. POŽARNIK, Tatjana (urednik). Surgical smoke evacuation : everyone has the right to breathe clean air. 1st ed. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v operativni dejavnosti, 2019. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-6856-10-2. [COBISS.SI-ID 299163648]
41. KONTIČ, Bojan, VERBIČ, Blaž, DREV, Anica (urednik). Vrtec Mlinček Vinska Gora. Vinska Gora: KS, 2019. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-290-186-8. [COBISS.SI-ID 299636224]


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

42. BAJD, Barbara. Človeška ribica in življenje v podzemnem svetu. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2019. 40 str., ilustr. Utripi sveta. ISBN 978-961-6882-55-2. [COBISS.SI-ID 301154048]
43. BEISER, Rudi. Drevesa in ljudje : zdravilna moč, miti in kulturna zgodovina naših dreves. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5518-8. [COBISS.SI-ID 300688128]
44. DAKSKOBLER, Igor, VIDUKA, Marko (urednik), VILMAN PROJE, Jana (urednik). Bohinj cveti : rastlinsko bogastvo Bohinja = Bohinj in bloom : the floral richness of Bohinj. Stara Fužina: Turizem Bohinj, 2019. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-94723-0-9. [COBISS.SI-ID 300172800]
45. BRIGHT, Michael. Darwinovo drevo življenja. Jezero: Morfemplus, 2019. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-7034-85-1. [COBISS.SI-ID 298570496]
46. DOLINAR, Gregor (avtor, urednik), FELDA, Darjo (avtor, urednik), ŽELJKO, Matjaž (avtor, urednik). Mednarodni matematični kenguru 2005-2008. 3. natis. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2015. 289 str., ilustr. Presekova knjižnica, 41. ISBN 978-961-212-212-6. ISSN 1318-3761. [COBISS.SI-ID 278008832]
47. BLATNIK, Matej (urednik), KOGOVŠEK, Blaž (urednik), MAYAUD, Cyril (urednik), PETRIČ, Metka (urednik), RAVBAR, Nataša (urednik), GABROVŠEK, Franci (urednik). Karst hydrogeology - research trends and applications : abstracts & guide book = Kraška hidrogeologija - raziskovalni trendi in uporaba izsledkov : povzetki & vodnik. 1st ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2019. 138 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0196-1. [COBISS.SI-ID 300322560]
48. KOŠMRLJ, Berta, GRAUNAR, Mojca. Kemija za gimnazije 3. Naloge za organsko kemijo. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2019. 2 zv. (118; 118 str.), ilustr. ISBN 978-961-02-0912-6. [COBISS.SI-ID 301061376]
49. STEPIŠNIK, Matjaž, KOŽAR LOGAR, Jasmina, PETROVIČ, Toni, GIACOMELLI, Marko, KORUN, Matjaž, VOGEL-MIKUŠ, Katarina, NEČEMER, Marijan, ZORKO, Benjamin (urednik, avtor dodatnega besedila), GLAVIČ-CINDRO, Denis (urednik). Obdelava podatkov meritev radioaktivnosti v okolju. 1. izd. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2019. [VI], 106 str., [2] zganj. zvd. pril., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-264-150-4. [COBISS.SI-ID 299565824]
50. OBLAK, Urška (avtor, fotograf), BATISTA, Eva, DOLINAR, Urška. Koncept interpretacije narave na območju Natura 2000 Mura = The concept of nature interpretation in Natura 2000 site Mura. Ljubljana: Zavod RS za varstvo narave, 2019. 62 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6885-18-8. [COBISS.SI-ID 96568577]
51. ORAŽEM, Vesna, STERGAR, Matija, JERINA, Klemen. Ne povabimo medveda na kosilo : preprečevanje dostopa medvedom do odpadnih virov hrane. Ljubljana: Zavod za gozdove Slovenije, 2019. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-6605-34-2. [COBISS.SI-ID 299457024]
52. PRAPROTNIK-ZUPANČIČ, Lilijana (avtor, ilustrator). Ptiči?!. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [34] str., ilustr. Zbirka Žlabudron. ISBN 978-961-01-5495-2. [COBISS.SI-ID 299879936]
53. WILLIS, Shirley (avtor, ilustrator). Brihtni mulci. Povej mi, kaj je čas. Izola: Grlica, 2019. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-244-321-4. [COBISS.SI-ID 300811264]
54. WILLIS, Shirley (avtor, ilustrator). Brihtni mulci. Povej mi, kako hitro gre. Izola: Grlica, 2019. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-244-320-7. [COBISS.SI-ID 300811520]
55. DOLINAR, Gregor, JAGODIČ, Mateja (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Zbirka situacij za pripravo na ustni izpit iz matematike pri poklicni maturi. 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2019. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-6899-50-5. [COBISS.SI-ID 300539136]


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

56. ROŠKAR, Maja (avtor, urednik), BLAŽKO, Nataša (avtor, urednik), KERSTIN PETRIČ, Vesna (avtor, urednik), SEREC, Maša (avtor, urednik), HOVNIK-KERŠMANC, Marjetka (avtor, urednik), LOVREČIČ, Mercedes, LOVREČIČ, Barbara, RADOŠ KRNEL, Sandra, KAMIN, Tanja, HOČEVAR, Tadeja, TANČIČ GRUM, Alenka, ZALETEL, Metka, SEDLAK, Sabina, KOROŠEC, Aleš, PELOZA, Jan, KOKOLE, Daša, MAKARIĆ, Suzana, SEDLAKOVA, Darina (urednik). Alkoholna politika v Sloveniji : priložnosti za zmanjševanje škode in stroškov ter neenakosti med prebivalci. 3. izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-64-5. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/alkoholna_politika_v_sloveniji_2018-_elektronski.pdf. [COBISS.SI-ID 299682048]
57. ALTER, Adam. Sužnji zaslona : kako nas tehnologija zasvoji, industrija pa to izkoristi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 404 str., ilustr. Zbirka Ogledalo. ISBN 978-961-01-5500-3. [COBISS.SI-ID 300893696]
58. BRANCELJ BEDNARŠEK, Andreja, DULAR, Jože. Vsa čast in slava Josipu Savinšku, ustanovitelju požarne brambe in zadnjemu metliškemu graščaku : [katalog] = All glory and honour to Josip Savinšek, the founder of the Metlika fire brigade and the last Lord of Metlika castle : [catalogue]. Metlika: Belokranjski muzej, 2019. 86 str., ilustr. Zbirka Belokranjska dediščina, 8. ISBN 978-961-6652-21-6. [COBISS.SI-ID 96789761]
59. FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja (urednik), ZALETEL-KRAGELJ, Lijana (urednik). Z dokazi podprto javno zdravje : zbornik prispevkov. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2011. VI, 192 str., ilustr., tabele. ISBN 978-961-267-037-5. [COBISS.SI-ID 257620224]
60. DJOMBA, Janet Klara (urednik), DOLENC, Maja (urednik). Javnozdravstveni vidiki telesne dejavnosti : zbornik prispevkov. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2012. X, 188 str., ilustr. ISBN 978-961-267-052-8. [COBISS.SI-ID 263370752]
61. DAYNES, Katie. Questions and answers about growing up : with over 60 flaps to lift. London: Usborne, 2019. 1 kartonka (16 str.), ilustr. Usborne lift-the-flap. ISBN 978-1-4749-4012-2. [COBISS.SI-ID 23506997]
62. DROBNIČ ŠKRJANEC, Saša. Ta domače testenine. Ljubljana: Kmečki glas, 2019. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-203-486-3. [COBISS.SI-ID 301087488]
63. DUBROVSKI, Drago. Management in organizacija. Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2018. 157 str., ilustr. Znanstvene monografije MFDPŠ. ISBN 978-961-6813-44-0. ISSN 2232-2116. [COBISS.SI-ID 293211136]
64. WACHENDORF, Michael. Ekološko kmetijstvo. Del 1, Poljščine, zelenjadnice in travinje. Ljubljana: Kmečki glas, 2019. 194 str., ilustr. ISBN 978-961-203-487-0. [COBISS.SI-ID 301027584]
65. FINK, Rok. Higiena turizma : univerzitetni učbenik za študente sanitarnega inženirstva. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2017. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-78-1. [COBISS.SI-ID 292229888]
66. HADŽIĆ ŽORŽ, Tin. Skuhaj si moj lajf. 1. izd. Nova Gorica: Tinova kulinarična doživetja, 2019. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-94677-0-1. [COBISS.SI-ID 299560448]
67. HUDOLIN, Gašper (avtor, urednik). Ljubljanski tiskarji in tiskarne. Ljubljana: Mestna knjižnica, 2019. 30 str., ilustr. Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice, Kulturna dediščina za družine, 16. [COBISS.SI-ID 1115956574]
68. BLAGUS, Tanja (urednik), DOLŽAN, Vita (urednik). Informacija za bolnike, ki sodelujejo v raziskavi Prepare. V Ljubljani: Laboratorij za farmakogenetiko ... [etc.], 2017. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23772210]
69. Zdravstvo v pričakovanju nove zdravstvene politike. Ljubljana: Društvo ekonomistov v zdravstvu, 2018. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-93897-6-8. [COBISS.SI-ID 296736512]
70. MIHALIČ, Renata. Kako izdelam karierni načrt : 30 minut za vodenje. 1. natis. Škofja Loka: Mihalič in partner, 2019. 43 str., ilustr. Zbirka 30 minut za vodenje. ISBN 978-961-92820-9-0. [COBISS.SI-ID 287317248]
71. BORŠTNAR, Simona, ŠERUGA, Boštjan (avtor, urednik), BERNOT, Marjana, HORVAT, Marika, JEZERŠEK NOVAKOVIĆ, Barbara, MLAKAR-MASTNAK, Denis, OCVIRK, Janja, ROŽMAN, Samo, SONC, Monika, UMIČEVIĆ, Snežana, ZAJC, Metka, ZAKOTNIK, Branko. Napotki za premagovanje neželenih učinkov sistemskega zdravljenja raka : kaj morate vedeti?. 2. ponatis 2. izd. iz leta 2014. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2018. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-6071-86-4. [COBISS.SI-ID 296499200]
72. NABERGOJ, Marko (urednik), CÖR, Andrej (urednik, avtor dodatnega besedila), MILOŠEV, Ingrid (urednik), LEVAŠIČ, Vesna (urednik), ŠAVORA, Mira (urednik). Zbornik. Ankaran: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, 2019. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-94454-1-9. [COBISS.SI-ID 300339712]
73. VOMBERGAR, Blanka, KREFT, Ivan, HORVAT, Marija, VORIH, Stanko. Oves = Oats. Ljubljana: Kmečki glas, 2019. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-203-488-7. [COBISS.SI-ID 299798528]
74. PETERLIČ, Vida. Vježbaj p**** ti m******* : my personal healthy active lifestyle guide. 1st ed. [London: s. n.], cop. 2019. [29] str., ilustr. https://www.amazon.it/Vje%C5%BEbaj-personal-healthy-active-lifestyle/dp/109578501X. [COBISS.SI-ID 300598016]
75. PHIPPS, Catherine, SHAW, Clare (avtor dodatnega besedila, urednik). Okusne in krepčilne jedi med zdravljenjem raka : recepti za hranljive jedi med in po zdravljenju raka, ob katerih lahko uživate s prijatelji in družino. Slovenska izd. Izola: Vita, 2019. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-94285-4-2. [COBISS.SI-ID 300709120]
76. KORTNIK, Jože (urednik). Zbornik 17. posvetovanja z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki - GzO'16 Zeleno urbano rudarjenje = Proceedings [of] 17th Conference with International Participation Waste Management - GzO'16 Green Urban Mining, Ljubljana, 31. avgust - 01. september 2016. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, 2016. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6047-86-9. [COBISS.SI-ID 285650176]
77. KORTNIK, Jože (urednik). Zbornik 18. posvetovanja z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki - GzO'17 Urbano rudarjenje in 13. posvetovanja z mednarodno udeležbo ob 45. skoku čez kožo = Proceedings [of] 18th Conference with International Participation Waste Management - GzO'17 Urban Mining in 13th conference with international participation 45th jump over the leather skin, Ljubljana, 07-08 mali traven 2017. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, 2017. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6047-90-6. [COBISS.SI-ID 289705984]
78. KORTNIK, Jože (urednik). Zbornik 19. posvetovanja z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki - GzO'19 Urbano rudarjenje in 14. posvetovanja z mednarodno udeležbo ob 46. skoku čez kožo = Proceedings [of] 19th Conference with International Participation Waste Management - GzO'19 Urban Mining and 14th Conference with international participation 46th Jump Over the Leather Skin, Ljubljana, 12. - 13. april 2019. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo, rudarstvo in okolje, 2019. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6047-92-0. [COBISS.SI-ID 299078144]
79. BARTOL, Matej (avtor, urednik), ČERNE, Rok. Priročnik za obravnavo škod po zvereh. Ljubljana: Zavod za gozdove, 2019. 84 str., ilustr. ISBN 978-961-6605-37-3. [COBISS.SI-ID 300455936]
80. MILJKOVIĆ, Jovan (urednik, avtor dodatnega besedila). S hidroksiureo povzročene spremembe na koži in sluznicah pri bolnikih s policitemijo vero. Ljubljana: Združenje slovenskih dermatologov, 2019. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-93961-1-7. [COBISS.SI-ID 96306433]
81. SAVNIK, Andrej (avtor, urednik). Perice. Ljubljana: Mestna knjižnica, 2018 [i. e. 2019]. 15 str., ilustr. Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice, Kulturna dediščina za družine, 15. [COBISS.SI-ID 1115957086]
82. ZAJC, Andrej (urednik). Projektiranje mikroarmiranih betonskih konstrukcij in njihove aplikacije : zbornik gradiv in referatov. Ljubljana: IRMA, Inštitut za raziskavo materialov in aplikacije, 2019. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-93671-5-5. [COBISS.SI-ID 299846144]
83. FRAS, Zlatko (urednik). Zbornik predavanj. V Ljubljani: Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, 2019. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-267-160-0. [COBISS.SI-ID 300314368]
84. GRILC, Eva (urednik), ZDOVC, Irena (urednik), JAMNIKAR CIGLENEČKI, Urška (urednik). Strokovno posvetovanje Eno zdravje 2018, Ljubljana, 7. 11. 2018 : zbornik povzetkov. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018. 1 zv. (loč. pag.). ISBN 978-961-7002-70-6. [COBISS.SI-ID 95514625]
85. Pravilne odločitve - osnova za razvoj slovenskega zdravstvenega sistema. Ljubljana: Društvo ekonomistov v zdravstvu, 2019. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-93897-7-5. [COBISS.SI-ID 299847424]
86. ŠTIBLAR-MARTINČIČ, Draga, CVETKO, Erika. Anatomske slike : študijsko gradivo. Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-44-7. [COBISS.SI-ID 296695040]
87. ŠTRAUS, Milan. Slivniško jezero 1972-2018. [Gorica pri Slivnici]: RD Voglajna, 2019. 54 str., zvd. ISBN 978-961-290-368-8. [COBISS.SI-ID 300832256]
88. ŠUBIC, Tatjana (avtor, fotograf), MAVRIN, Darja. Mlečni izdelki narejeni doma. Ljubljana: Kmečki glas, 2019. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-203-485-6. [COBISS.SI-ID 300922880]
89. TOLJAN, Sanja. Moški v hormonskem ravnovesju. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2019. 163 str. ISBN 978-961-6861-89-2. [COBISS.SI-ID 301145088]
90. TOLJAN, Sanja. Ženske v hormonskem ravnovesju. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2019. 255 str. ISBN 978-961-6861-90-8. [COBISS.SI-ID 301308160]
91. ARKO, Darja (urednik). Novosti v zdraviliškem zdravljenju na področju ginekologije in perinatologije. Dobrna: IARMR, 2019. 26 str., ilustr. ISBN 978-961-94518-1-6. [COBISS.SI-ID 300325120]
92. OTRIN, Katarina, BENČINA, Marjeta, ŽIVČIĆ, Lidija, RESNIK PLANINC, Tatjana, PLEVNIK, Aljaž, DEMŠAR MITROVIČ, Polona (urednik), BENČINA, Marjeta (urednik). Trajnostna mobilnost. Priročnik za vzgojitelje v vrtcih. 2. izd. Ljubljana: Ministrstvo za infrastrukturo, 2019. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-94277-6-7. [COBISS.SI-ID 300351232]
93. VOVK, Maja. Čudovita princesa : knjiga za deklice ob vstopu v puberteto. Ljubljana: Zavod Iskreni, zavod za kulturo življenja, 2019. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-94646-1-8. [COBISS.SI-ID 301185024]
94. WEIDNER, Julia. Ugasni luč, zapri oči. Pa kaj še! : 200 dejstev o tebi in ljubezni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1639-7. [COBISS.SI-ID 262350848]
95. WEISS, Simona. Leseni deček sodobnega časa : Aspergerjev sindrom : teoretska spoznanja in študija primera : [pregled od zgodnjih spoznanj o Aspergerjevem sindromu od današnjega razumevanja in skrbi za osebe z njimi : znanstvena monografija]. 1. natis. Maribor: Obzorja, 2018. 312 str. ISBN 978-961-230-531-4, ISBN 978-961-230-535-2. [COBISS.SI-ID 95368961]
96. ZALETEL-KRAGELJ, Lijana, ERŽEN, Ivan, PREMIK, Marjan. Uvod v javno zdravje. 1. ponatis. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, 2011. XVI, 407 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6264-88-4. [COBISS.SI-ID 254811392]


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

97. ČOH, Milan (avtor, fotograf), MAĆKAŁA, Krzysztof. Biodynamic analysis of sprint, jumps and agility. Ljubljana: Faculty of Sport, Institute of Kinesiology, 2019. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-94-2. [COBISS.SI-ID 299030272]
98. DEU, Živa (avtor, fotograf). Prenova stanovanjskih stavb. Dopolnjena izd. Ljubljana: Kmečki glas, 2019. 250 str., ilustr. ISBN 978-961-203-489-4. [COBISS.SI-ID 300527360]
99. FORTUNA, Tinkara. Fortuna : planet iger. 1. izd. Polzela: Planet Fortuna, 2019. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-290-316-9. [COBISS.SI-ID 300408576]
100. GOBEC, Mitja, JAGODIC, Mihela (urednik), VOVK, Joži (urednik). Sto slovenskih ponarodelih pesmi. Ljubljana, 2018: JSKD - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2018. 129 str. Izbrana dela slovenskih skladateljev, št. 47. [COBISS.SI-ID 300790528]
101. Vice v lisice = Crack up - crack down. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center: =The International Centre of Graphic Arts, 2019. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-74-6. [COBISS.SI-ID 300106752]
102. HOČEVAR, Slavko, ŠUBELJ, Janez. Zbirka predmetov s podobo Josipa Broza - Tita. Kranj: Gorenjski muzej, 2019. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 299478784]
103. HROVAT, Vladimir. Ali vemo, kako igrati na ustno harmoniko? : priročnik za inštrumentalno glasbo s prvinami za začetnike in mojstre : kromatična ustna harmonika = Do we know how to play harmonica? : instrumental music handbook with guidance for the beginner and for the harmonica master as well : chromatic harmonica. Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2018. 41 str., ilustr., note. Zbirka Priročniki. ISBN 978-961-7010-35-0. [COBISS.SI-ID 297357568]
104. Infografični vodnik po nogometu. Jezero: Morfemplus, 2019. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-7034-67-7. [COBISS.SI-ID 296613632]
105. ČUK, Ivan (avtor, fotograf, urednik), BOLKOVIČ, Toni (avtor, ilustrator), KOKOLE, Jože, KOVAČ, Marjeta, NOVAK, Doljana, ŠIBANC, Karmen (avtor, fotograf), PAJEK, Maja (avtor, fotograf). Izrazoslovje pri telovadbi. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-6843-85-0. [COBISS.SI-ID 295380992]
106. JAZBEC, Maša (umetnik). Hibridizacija živosti II. : [Galerija Velenje, 4. 4.-11. 5. 2019]. [Velenje: Festival Velenje, Galerija, 2019]. [11] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 299608576]
107. KLIMT, Kiki (umetnik, avtor dodatnega besedila, fotograf). Velika bela vrtnica = Great white rose. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2019. 1 mapa (6 razglednic), ilustr. ISBN 978-961-6981-37-8. [COBISS.SI-ID 300439808]
108. BON, Marta (urednik), MACURA, Dušan (urednik), ŽVAN, Milan (urednik), Konferenca Šport in javni prostor, Ljubljana 2018 = Conference Sport and Public Space, Ljubljana 2018. [Povzetki = Abstracts]. Ljubljana: Fakulteta za šport: Zavod Enajsta akademija, 2018. 71 str. ISBN 978-961-6843-89-8. [COBISS.SI-ID 296456960]
109. ERČULJ, Frane (avtor, urednik), BERGANT, Blaž, GAŠPARIN, Dejan (avtor, fotograf), SILA, Aleš. Košarka v obdobju osnovne šole. Ponatis. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2019. 370 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-6843-82-9. [COBISS.SI-ID 299499264]
110. Ljudske med šestimi strunami. Koper: Glasbena šola, 2019. 1 partitura (61 str.). [COBISS.SI-ID 299286784]
111. MIHELIČ, Jože. Vprašaj goro. Ljubljana: Planinska založba Slovenije, 2019. 215 str., fotogr., portreti. ISBN 978-961-6870-40-5. [COBISS.SI-ID 300815616]
112. MUC, Dušan, MARAŽ, Ana. Kuri, glan, glan : upodobitve slovstvene folklore o Kurentu = Kuri, glan, glan : literary folklore depictions of Kurent. Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 2019. 1 mapa ([28] reprodukcij), barve. ISBN 978-961-94417-3-2. [COBISS.SI-ID 298633216]
113. PERKO, Andrej (umetnik, avtor dodatnega besedila), KOBLAR, France, KOBLAR PERKO, Andreja (urednik). Mi hočemo živeti = We want to live : Galerija Mestne hiše v Kranju, [11. julij - 30. avgust 2019]. Kranj: Gorenjski muzej, 2019. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-01-6. [COBISS.SI-ID 300682496]
114. PIGOZZI, Caroline, VIAN, Giovanni Maria, BRINCOURT, Marc (urednik). Skrivne vatikanske fotografije. Celje; Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2019. 323 str., fotogr. ISBN 978-961-278-441-6. [COBISS.SI-ID 299769600]
115. FILIPČIČ, Tjaša (urednik), JERMAN, Janez (urednik). Pomen gibanja za kakovost življenja oseb s posebnimi potrebami. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2018. 192 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6843-91-1. [COBISS.SI-ID 298481920]
116. PETERNEL, Gašper, BUČAN, Saša, POGAČNIK, Aljaž, BOLTAR, Barbara, KOŠIR, Janita, SOKLIČ, Boštjan. Prešernovi nagrajenci iz muzejev na Gorenjskem : [Galerija v Prešernovi hiši, 14. junij - 2. september 2019]. Kranj: Gorenjski muzej, 2019. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 300997632]
117. SOPRANO, Toni (umetnik). 'Out ta ke. V Mariboru: Mala garažna knjižnica, 2018. [90] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 300872192]
118. SOVRE, Savo (umetnik). Barvni realizem Sava Sovrèta = Colour realism of Savo Sovrè : [Galerija DLUL, 6. 9.-23. 9. 2018]. Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2018. 22 str., ilustr. ISBN 978-961-93333-5-8. [COBISS.SI-ID 296281344]
119. TESTEN, Janko (umetnik). Ambrož Testen : umetniško samozavedanje poznega obdobja : Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, od 28. februarja do 5. maja 2019. Trebnje: Center za izobraževanje in kulturo, Galerija likovnih samorastnikov, 2019. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-6841-14-6. [COBISS.SI-ID 298829056]
120. LIPUŠČEK, Radovan (urednik). Tolminska športna zgodba : 1945-1971. Tolmin: Društvo za ohranjanje in razvoj Tolmina, 2019. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-94706-0-2. [COBISS.SI-ID 299901440]
121. VARDA, Agnès (scenarist, režiser, izvajalec), JR (scenarist, režiser, izvajalec). Visages villages = O ljudeh in vaseh. Vojnik: Fivia, [2019]. 1 video DVD (ca. 94 min), č-b in barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5598102/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1116342366]
nagrada: Cannes, 2017 (najboljši dokumentarni film)
122. VOGELNIK, Eka. Črta, barva, prostor, slika : priročnik za prebujanje ustvarjalnosti z likovnimi sredstvi. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2018. 156 str., ilustr. Zbirka Priročniki. ISBN 978-961-7010-33-6. [COBISS.SI-ID 297355264]
123. VOGELNIK, Eka (umetnik). Od lutke do karikature : [Miheličeva galerija Ptuj, 4. april - 12. maj 2019]. [Ptuj]: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, [2019]. 7 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 300572160]
124. ČORAK, Nives (urednik), FILIPIČ, Polona (urednik), GRADIŠER, Tina (urednik, grafični oblikovalec), KUHAR, Špela (urednik), ŠUBIC, Barbara Viki (urednik, avtor dodatnega besedila). Vurnikova študentska nagrada za leto 2019. Ljubljana: Center arhitekture Slovenije, 2019. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-94440-1-6. [COBISS.SI-ID 300138496]


7-GP-odr Glasbeni posnetki za odrasle

125. KRAJNC, Matej (skladatelj, izvajalec). Valentin Vodnik : izbrano delo. [Ljubljana]: MK Records, 2019. 1 CD (41 min, 58 sek). [COBISS.SI-ID 300343296]


80 Jezikoslovje.

126. CHRISTIE, Agatha. The mirror crack'd from side to side. Harlow (Essex): Pearson Education, cop. 2011. VII, 78 str., ilustr. Pearson English readers, Level 4. ISBN 978-1-4082-3168-5. [COBISS.SI-ID 1116543326]
127. CLARKE, Georgia. Leonardo da Vinci. Harlow (Essex): Pearson Education, 2010. IV, 76 str., ilustr. Pearson English active readers, Level 4. ISBN 978-1-4479-6771-2. [COBISS.SI-ID 1116516958]
128. COSSUTTA, Rada. Log pod Mangartom, nekoč in danes = Log pod Mangartom, yesterday and today = Log pod Mangartom, ieri e oggi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales ZRS, 2018. 1 video DVD (47 min, 08 sek), barve, zvok. ISBN 978-961-7058-17-8. [COBISS.SI-ID 300556544]
financer: ARRS, Projekti, N6-0036, SI, Tromeja skozi čas: jezikovna prepletanja na slovensko-avstrijsko-italijanskem stičnem območju
129. COSSUTTA, Rada. Rateče, nekoč in danes = Rateče, yesterday and today = Rateče, ieri e oggi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales ZRS, 2018. 1 video DVD (53 min, 54 sek), barve, zvok. ISBN 978-961-7058-16-1. [COBISS.SI-ID 300556288]
financer: ARRS, Projekti, N6-0036, SI, Tromeja skozi čas: jezikovna prepletanja na slovensko-avstrijsko-italijanskem stičnem območju
130. COSSUTTA, Rada. Tromeja skozi čas. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Založba Annales ZRS, 2018. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-7058-11-6. [COBISS.SI-ID 300492800]
131. LATHAM-KOENIG, Christina. English file. Elementary. Workbook : with key : [with CD-ROM]. [3rd ed.]. Oxford: Oxford University Press, 2015. 95 str., ilustr., 1 optični disk (CD-ROM), barve, zvok. ISBN 978-0-19-459820-0, ISBN 978-0-19-459809-5, ISBN 978-0-19-459871-2. [COBISS.SI-ID 23502645]
132. FALLADA, Hans. Jeder stirbt für sich allein. Erstausg. [Genua]: Cideb, 2019. 127 str., ilustr. Lesen und üben, Niveau drei. ISBN 978-88-530-1845-8. [COBISS.SI-ID 1116546910]
133. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Der Gestiefelte Kater ; Das Tapfere Schneiderlein. Erstausg. Genua: Cideb, 2003. 96 str., ilustr., 1 CD (37 min, 38 sek), stereo. Lesen und üben, Niveau zwei. ISBN 978-88-7754-962-4. [COBISS.SI-ID 9716641]
134. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Von Hexen und Prinzessinnen. Erstausg. Genua: Cideb, 2018. 79 str., ilustr., 1 CD, stereo. Lesen und üben, Niveau eins. ISBN 978-88-530-1722-2. [COBISS.SI-ID 1116519774]
135. GRISHAM, John. The chamber. Harlow (Essex): Pearson Education, cop. 2008. VII, 109 str. Pearson English readers, Level 6. ISBN 978-1-4058-8261-3. [COBISS.SI-ID 1116543582]
136. GUNN, James. Marvel's guardians of the galaxy. Vol. 2. Harlow (Essex): Pearson Education, 2018. VIII, 88 str., ilustr. Pearson English readers, Level 4. ISBN 978-1-2922-0629-5. [COBISS.SI-ID 1116518750]
137. HOMERUS. The Odyssey. Harlow (Essex): Pearson Education, 2008. IV, 92 str., ilustr. Pearson English active readers, Level 4. ISBN 978-1-292-14052-0. [COBISS.SI-ID 1116516702]
138. KAFKA, Franz. Die Verwandlung. Erstausg. Genua: Cideb, 2003. 96 str., ilustr., 1 CD, stereo. Lesen und üben, Niveau drei. ISBN 978-88-7754-808-5. [COBISS.SI-ID 1116519518]
139. LAMB, Charles, LAMB, Mary. More tales from Shakespeare. Harlow (Essex): Pearson Education, cop. 2008. IX, 89 str. Pearson English readers, Level 5. ISBN 978-1-4058-6253-0. [COBISS.SI-ID 1116543838]
140. LATHAM-KOENIG, Christina, OXENDEN, Clive, SELIGSON, Paul. English file. Elementary. Student's book : [with DVD-ROM]. [3rd ed.]. Oxford: Oxford University Press, 2017. 167 str., ilustr., 1 optični disk (DVD-ROM), barve, zvok. ISBN 978-0-19-459856-9, ISBN 978-0-19-459796-8, ISBN 978-0-19-459864-4. [COBISS.SI-ID 23502389]
141. SCHMITT, Jürgen. Abenteuer in Lübeck. Erstausg. [Genua]: Cideb, 2019. 79 str., ilustr. Lesen und üben, Niveau zwei. ISBN 978-88-530-1846-5. [COBISS.SI-ID 1116549214]
142. ŠAUPERL, Mojca (avtor, urednik), DOBROVOLJC, Helena, JERAM, Jasna (avtor, urednik), GULIČ, Maksimiljan. Smernice za spolno občutljivo rabo jezika. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2018. 22 str. ISBN 978-961-6471-44-2. http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/enake_moznosti/SmerniceJezik.pdf. [COBISS.SI-ID 297620224]
143. ŠEKLI, Matej (urednik). Skladnja enostavčne povedi slovenskega jezika : znanstveni simpozij : povzetki prispevkov. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2018. 48 str. ISBN 978-961-06-0125-8. [COBISS.SI-ID 296977664]


82 Književnost.

144. ALCOTT, Louisa May. Skrivnostni ključ. Juršinci: LYNX, 2019. 141 str. ISBN 978-961-7049-46-6, ISBN 978-961-7049-47-3. [COBISS.SI-ID 301278720]
145. ATWOOD, Margaret Eleanor. The testaments. New York: Nan A. Talese/Doubleday, 2019. 419 str. ISBN 978-0-385-54378-1. [COBISS.SI-ID 16895798]
146. BALLARD, James Graham. Potopljeni svet. 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2019. 210 str. Zbirka Solaris, 6. ISBN 978-961-7020-38-0. [COBISS.SI-ID 299757056]
147. BALLARD, James Graham. Stolpnica. 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2019. 206 str. Zbirka Solaris, 5. ISBN 978-961-7020-39-7. [COBISS.SI-ID 299757568]
148. BÄRFUSS, Lukas. Hagard. 1. izd. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019. 143 str. Knjižna zbirka Horizont. ISBN 978-961-7047-42-4. [COBISS.SI-ID 301243904]
149. BASSON, Mary. Slikarka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 349 str. ISBN 978-961-00-4239-6, ISBN 978-961-00-4240-2. [COBISS.SI-ID 301109760]
150. BRECELJ, Petra. Mašenka. V Ajdovščini: samozal. P. Brecelj, 2019. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-290-338-1. [COBISS.SI-ID 300592128]
151. CAMPANELLA, Tommaso. Mesto Sonca : zamisel o filozofski republiki. 1. izd. Rob: Amalietti & Amalietti, 2019. 134 str., avtorj. sl. Zbirka Kuriozitete. ISBN 978-961-7036-41-1. [COBISS.SI-ID 301444096]
152. DELANEY, J. P. The perfect wife. London: Quercus, 2019. 435 str. ISBN 978-1-78648-853-4, ISBN 978-1-78648-852-7. [COBISS.SI-ID 23503925]
153. DONNELLY, Jennifer. Stepsister. London: Hot Key Books, 2019. 469 str. ISBN 978-1-4714-0797-0, ISBN 1-4714-0797-7. [COBISS.SI-ID 6051552]
154. ELSBERG, Marc. Gier : wie weit würdest du gehen? : Roman. 1. Aufl. München: Blanvalet, 2019. 444 str. ISBN 978-3-7645-0632-2. [COBISS.SI-ID 23503413]
155. ERCEGOVIĆ, Romana, ČUDOVAN, Simona. Tolmuni nežnosti : pesmi Romane Ercegović. Ljubljana: Chiara, 2019. [132] str., ilustr. ISBN 978-961-7060-11-9. [COBISS.SI-ID 300967936]
156. FORNEZZI, Tone. Jaz sem pa en Franc Košir. Ljubljana: Presstim, 2019. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-94772-0-5. [COBISS.SI-ID 301328640]
157. GALE, Ciril (avtor, fotograf). Strip : zapiski o deveti umetnosti. 1. natis. Ljubljana: Klub devete umetnosti, 2019. 96 str., ilustr. Zbirka Trias. ISBN 978-961-6072-10-6. [COBISS.SI-ID 300637696]
158. HAMID, Mohsin. Izlaz - zapad. Zagreb: V.B.Z., 2019. 190 str. Biblioteka Na margini, knj. 3. ISBN 978-953-52-0149-6. [COBISS.SI-ID 14397470]
159. HARRINGTON, Anna. Očarljivcu po okusu : 3. knjiga iz serije Carlislovi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 346 str. Zbirka Oddih. ISBN 978-961-01-5457-0. [COBISS.SI-ID 300814848]
160. HOUSMAN, Laurence. Ljubezenska pisma Angležinje. Šmarješke Toplice: Stella, 2019. 2 zv. (133; 142 str.). ISBN 978-961-246-164-5, ISBN 978-961-246-167-6. [COBISS.SI-ID 301558528]
161. INDIHAR, Miha. Študentski dnevi. 1. izd. Rob: samozal., 2019. 255 str. ISBN 978-961-288-985-2. [COBISS.SI-ID 297943296]
162. JAZBINŠEK, Ernest. Lukež : roman. Ljubljana: samozal. E. Jazbinšek, 2019. 2 zv. ISBN 978-961-94372-1-6, ISBN 978-961-94372-2-3. [COBISS.SI-ID 299343104]
163. JOHNSON, Milly. The magnificent Mrs Mayhew. London: Simon & Schuster, 2019. 423 str. ISBN 978-1-4711-7847-4. [COBISS.SI-ID 6055136]
164. JURČIČ, Josip. Ivan Erazem Tatenbah : izviren historičen roman iz sedemnajstega veka slovenske zgodovine. Rače-Fram: Občina, 2018. 155 str., faks. ISBN 978-961-92322-2-4. [COBISS.SI-ID 95439105]
165. KARA, Lesley. The rumour. London: Corgi Books, 2019. 403 str. ISBN 978-0-5521-7550-0, ISBN 978-0-5521-7631-6. [COBISS.SI-ID 23506741]
166. KAY, Adam. Tole bo bolelo : skrivni dnevnik mladega zdravnika. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 270 str. ISBN 978-961-01-5470-9. [COBISS.SI-ID 300887040]
167. KING, Stephen. The institute. London: Hodder & Stoughton, 2019. 485 str. ISBN 978-1-529-35539-0, ISBN 978-1-529-35540-6. [COBISS.SI-ID 23510325]
168. KOŠUTA, Miroslav, SAKSIDA, Igor (avtor dodatnega besedila, urednik). Ljubezni to pesem : izbor pesmi od prvih korakov do zrelih stopinj. 1. izd. Dob: Miš, 2019. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-272-334-7. [COBISS.SI-ID 299020544]
169. KRIEN, Daniela. Die Liebe im Ernstfall : Roman. Zürich: Diogenes, cop. 2019. 287 str. ISBN 978-3-257-07053-8. [COBISS.SI-ID 7810483]
170. LAGERCRANTZ, David. Dekle, ki je živelo dvakrat : nadaljevanje trilogije Millennium Stiega Larssona. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 400 str. Millennium, 6. ISBN 978-961-00-4241-9, ISBN 978-961-00-4242-6. [COBISS.SI-ID 301115904]
171. LAINŠČEK, Feri. Ljubi me, kot sonce sije : najlepše ljubezenske pesmi. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 63 str., ilustr. Zbirka Sončnica. ISBN 978-961-01-5487-7. [COBISS.SI-ID 301052672]
172. LEAV, Lang. Sad girls : [a novel]. Kansas City: Andrews McMeel Publishing, cop. 2017. 365 str. ISBN 978-1-4494-8776-8. [COBISS.SI-ID 1114222174]
173. LEUNENS, Christine. Nebo v kletki. Ljubljana: Ramos, 2019. 319 str. ISBN 978-961-94746-7-9. [COBISS.SI-ID 301153792]
174. LUTES, Jason. Berlin. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2019. 616 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0213-5. [COBISS.SI-ID 301004544]
175. LYNCH, Scott. Laži Locka Lamore : prva pustolovščina Uglajenih barab. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjga, 2019. 555 str. Zbirka Srednji svet. ISBN 978-961-01-4703-9. [COBISS.SI-ID 301154304]
176. MASON, Daniel Philippe. Der Winter Soldat : Roman. München: C. H. Beck, cop. 2019. 430 str. ISBN 978-3-406-73961-3. [COBISS.SI-ID 7809971]
177. MAZZANTINI, Margaret. Novorojen. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 669 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-2631-7. [COBISS.SI-ID 274343936]
178. MCCARTY, Monica. V osami. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 327 str. Zbirka Izgubljeni vod, knj. 2. ISBN 978-961-00-4243-3, ISBN 978-961-00-4244-0. [COBISS.SI-ID 301116928]
179. MÖDERNDORFER, Vinko. Ljudomrznik na tržnici : eseji, razmišljanja, dnevniki, nočna klepetanja o dolini šentflorjanski in drugih gledaliških rečeh : 2012-2018. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 315 str. Kultura. ISBN 978-961-01-5511-9. [COBISS.SI-ID 301187072]
180. MYŠKOVÁ, Ivana. Bele živali so zelo pogosto gluhe. 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2019. 197 str. Zbirka Eho, 20. ISBN 978-961-7020-40-3. [COBISS.SI-ID 301281280]
181. O'FLANAGAN, Sheila. Nestala žena. Zagreb: V.B.Z., 2019. 327 str. Biblioteka Ambrozija, knj. 509. ISBN 978-953-52-0169-4. [COBISS.SI-ID 14398238]
182. PETKOVIĆ, Nikola. Put u Gonars. Zagreb: Profil, 2018. 307 str. ISBN 978-953-313-660-8. [COBISS.SI-ID 3528851]
nagrada: Književna nagrada Tportala, 2019
183. PINE, Emilie. Pišem sebi : eseji. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2019. 216 str. ISBN 978-961-6943-69-7. [COBISS.SI-ID 301080832]
nagrada: Irish Book of the Year, 2018
184. REBA, Matea. 77 trenutkov. 1. izd. Škofja vas: Jonatan, društvo za kulturno ustvarjanje in osebni razvoj, 2019. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-94655-0-9. [COBISS.SI-ID 298988544]
185. ROBERTS, Nora. Am dunkelsten Tag : Roman. 1. Aufl. München: Blanvalet, cop. 2019. 588 str. ISBN 978-3-7645-0686-5. [COBISS.SI-ID 7810227]
186. ROBERTS, Nora. Prikrita čustva. Izola: Meander, 2019. 464 str. ISBN 978-961-6951-88-3. [COBISS.SI-ID 300837120]
187. RUSHDIE, Salman. Quichotte : a novel. London: J. Cape, 2019. XII, 390 str. ISBN 978-1-78733-191-4, ISBN 978-1-78733-192-1. [COBISS.SI-ID 1116423774]
188. SAINT-EXUPÉRY, Antoine de (avtor, ilustrator), TASIČ, David (urednik). Mali princ : najlepše misli. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2019. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-275-211-8. [COBISS.SI-ID 299992576]
189. SIMONČIČ, Ema. Umetnik, ki se je igral z Luno : roman. Brežice: Primus, 2019. 212 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7033-91-5. [COBISS.SI-ID 301073152]
190. SMALLMAN, Steve. Volkovi na večerji. Ljubljana: Ramos, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-94577-2-6. [COBISS.SI-ID 298979584]
191. ŠKARJA, Petra (avtor, ilustrator). Zate : velike resnice malih doživetij. 1. izd. Trbovlje: 5KA, Katapult, 2019. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-94500-8-6. [COBISS.SI-ID 301190144]
192. TARKINGTON, Booth. Alice Adams. Juršinci: LYNX, 2019. 334 str. ISBN 978-961-7049-36-7, ISBN 978-961-7049-37-4. [COBISS.SI-ID 299043840]
193. VALJAVEC, Janko. Jožef Šenk v JLA. 1. izd. Rob: Amalietti & Amalietti, 2019. 313 str. Zbirka Slovenski roman. ISBN 978-961-7036-39-8. [COBISS.SI-ID 301428992]
194. VLADIMIROV, Petra (avtor, fotograf). Evforija : 233 kilometrov Pirenejev ob poti do morja. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2019. 305 str., ilustr. Zbirka S terena. ISBN 978-961-7050-46-2. [COBISS.SI-ID 301073664]
195. VRTAČNIK, Karolina. Diagnoza: blondinka. 1. izd. Domžale: Literis, 2019. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-94745-0-1. [COBISS.SI-ID 300800512]
196. WELFONDER, Sue-Ellen. Zapeljevanje škotske neveste. Ljubljana: Triskelion, 2019. 339 str. Zbirka MacKenziejevi z Višavja, knj. 6. ISBN 978-961-94469-6-6. [COBISS.SI-ID 300786688]
197. WELFONDER, Sue-Ellen. Zapeljevanje škotske neveste. Ljubljana: Triskelion, 2019. 358 str. Zbirka MacKenziejevi z Višavja, knj. 6. ISBN 978-961-94469-7-3. [COBISS.SI-ID 300786944]
198. YOUNG, Samantha. Pesem vetra. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 413 str. ISBN 978-961-00-4251-8, ISBN 978-961-00-4252-5. [COBISS.SI-ID 301166592]
199. GIRALDO B., Luz Mery (urednik, avtor dodatnega besedila), ROT, Veronika (prevajalec, urednik, avtor dodatnega besedila). Zgodbe iz Kolumbije : [antologija sodobne kolumbijske kratke proze]. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019. 179 str. Knjižna zbirka Izmenjave. ISBN 978-961-7047-46-2. [COBISS.SI-ID 301371392]


82-93 Mladinska književnost.

200. AGEE, Jon (avtor, ilustrator). Zid sredi knjige. Izola: Grlica, 2019. [42] str., ilustr. ISBN 978-961-244-322-1. [COBISS.SI-ID 300783104]
201. ALBERTALLI, Becky. Leah brez ritma. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 282 str. ISBN 978-961-00-4260-0, ISBN 978-961-00-4261-7. [COBISS.SI-ID 301391360]
202. ALBREHT, Vera. Pridite, pomlad je tu!. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [16] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 459. ISBN 978-961-01-5478-5. [COBISS.SI-ID 300723456]
203. APPLEGATE, Katherine. Drevo želja. 1. izd. Zagorje ob Savi: Ocean, 2019. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-94306-9-9, ISBN 978-961-94756-0-7. [COBISS.SI-ID 301043200]
204. AUER, Margit. Šola magičnih živali. [Del 4], Odhod!. Izola: Grlica, 2019. 210 str., ilustr. ISBN 978-961-244-311-5. [COBISS.SI-ID 300602624]
205. BEAUMONT, Émilie. Gasilec Mihec. Ponatis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2014. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. Zbirka Mali nadobudnež. ISBN 978-961-6552-40-0. [COBISS.SI-ID 273781760]
206. BEAUMONT, Émilie. Kapitan Jan. Ponatis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2014. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. Zbirka Mali nadobudnež. ISBN 978-961-6552-38-7. [COBISS.SI-ID 273780736]
207. BEAUMONT, Émilie. Mak vozi vlak. Ponatis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2014. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. Zbirka Mali nadobudnež. ISBN 978-961-6552-65-3. [COBISS.SI-ID 273781248]
208. BEAUMONT, Émilie. Taksist Lan. 1. natis. Ljubljana: Oka, otroška knjiga, 2013. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. Zbirka Mali nadobudnež, knj. 16. ISBN 978-961-6785-69-3. [COBISS.SI-ID 263036160]
209. BEAUVAIS, Clémentine. #3špehbombe. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 279 str., ilustr. Zbirka Odisej. ISBN 978-961-01-5423-5. [COBISS.SI-ID 300978944]
nagrada: Prix Sorcières, 2016
210. BLADE, Adam. Lov na morske pošasti. Akvalumis : prikazen iz globin. Ljubljana: Ramos, 2019. 120 str., ilustr. Lov na morske pošasti, 8. ISBN 978-961-94746-3-1. [COBISS.SI-ID 301111296]
211. BLADE, Adam. Lov na morske pošasti. Araknis : droidski pajek. Ljubljana: Ramos, 2019. 120 str., ilustr. Lov na morske pošasti, 5. ISBN 978-961-94746-4-8. [COBISS.SI-ID 301111552]
212. BLADE, Adam. Lov na morske pošasti. Meganiktis : plazeča se groza. Ljubljana: Ramos, 2019. 118 str., ilustr. Lov na morske pošasti, 7. ISBN 978-961-94746-5-5. [COBISS.SI-ID 301112064]
213. BLADE, Adam. Lov na morske pošasti. Terapik : morski fantom. Ljubljana: Ramos, 2019. 119 str., ilustr. Lov na morske pošasti, 6. ISBN 978-961-94746-6-2. [COBISS.SI-ID 301112576]
214. BLYTH, Rowena (avtor, ilustrator). Flora mora k zdravniku. 1. izd. Domžale: Epistola, 2019. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-98-5. [COBISS.SI-ID 300874240]
215. BLYTON, Enid. Nagajivka Nika je rediteljica. 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2019. 227 str., ilustr. Zbirka Nagajivka Nika, 3. ISBN 978-961-275-212-5. [COBISS.SI-ID 301100032]
216. BRODNIK, Barbara. Friderik : grajska podgana. 2. izd. Ljubljana: Javni zavod Ljubljanski grad, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-94257-4-9. [COBISS.SI-ID 300816896]
217. CARROLL, Lewis. Alice in Wonderland. Harlow (Essex): Pearson Education, 2008. V, 43 str., ilustr. Pearson English readers, Level 2. ISBN 978-1-4058-5535-8. [COBISS.SI-ID 1116517214]
218. CONRAD, Didier (ilustrator), FERRI, Jean-Yves. Asterix in dirka po Italiji : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino. 1. izd. Ljubljana: Graffit, 2019. 48 str., ilustr. Asterix, 37. ISBN 978-961-6145-18-3, ISBN 978-961-6145-19-0. [COBISS.SI-ID 300449024]
219. DAHL, Roald. George's marvellous medicine. Harlow (Essex): Pearson Education, 2014. 32 str., ilustr. Pearson English kids readers, Level 5. ISBN 978-1-4082-8836-8. [COBISS.SI-ID 1116519262]
220. DEGNAN-VENESS, Coleen. Doctor Panda : look at the story. London: Ladybird Books, 2017. 31 str., ilustr. Ladybird readers, Starter B. ISBN 978-0-241-28339-4. [COBISS.SI-ID 1116514654]
221. DEGNAN-VENESS, Coleen (prireditelj). Freaky Thor day. Harlow (Essex): Pearson Education, 2018. 14 str., ilustr. Pearson English kids readers, Level 2. ISBN 978-1-292-20622-6. [COBISS.SI-ID 1116528734]
222. DEGNAN-VENESS, Coleen. The fun run : look at the story. London: Ladybird Books, 2017. 31 str., ilustr. Ladybird readers, Starter A. ISBN 978-0-241-28343-1. [COBISS.SI-ID 1116514398]
223. DEGNAN-VENESS, Coleen (prireditelj). The story of Spider-Man. Harlow (Essex): Pearson Education, 2018. 14 str., ilustr. Pearson English kids readers, Level 2. ISBN 978-1-292-20600-4. [COBISS.SI-ID 1116528478]
224. DONALDSON, Julia. Veliki skakač. Jezero: Morfemplus, 2018. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-7034-28-8. [COBISS.SI-ID 294728960]
225. DOYLE, Arthur Conan. Sherlock Holmes stories. Harlow (Essex): Pearson Education, 2014. 24 str., ilustr. Pearson English kids readers, Level 4. ISBN 978-1-4479-3129-4. [COBISS.SI-ID 1116520030]
226. ENGLER, Michael. Le kako poveš Ljubim te ---. Ljubljana: Kres, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-250-135-8. [COBISS.SI-ID 300736256]
227. FERRY, Beth. Deset pravil za rojstni dan. Ljubljana: Kres, 2019. [42] str., ilustr. ISBN 978-961-250-134-1. [COBISS.SI-ID 300736000]
228. FURMAN, Maja. Pohorski škrat. 1. izd. Zreče: Unitur, 2018. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-288-762-9. [COBISS.SI-ID 296701184]
229. GALLOWAY, Steven. The cellist of Sarajevo. Harlow (Essex): Pearson Education, 2013. V, 56 str., ilustr. Pearson English readers, Level 3. ISBN 978-1-4082-9137-5. [COBISS.SI-ID 1116518238]
230. GREEN, John. Turtles all the way down. London: Penguin Books, 2018. 286 str., avtorj. sl. ISBN 978-0-141-34604-5. [COBISS.SI-ID 1116343134]
231. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. The wolf & the little kids : [storytime]. 3rd impression. Newbury (Berkshire): Express, 2019. 72 str., ilustr. Storytime readers, Stage 2, Pupil's book. ISBN 978-1-84974-616-8. [COBISS.SI-ID 1116526174]
232. HAN, Jenny. Vedno tvoja Lara Jean. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 296 str. ISBN 978-961-00-4245-7, ISBN 978-961-00-4246-4. [COBISS.SI-ID 301117440]
233. HANOZET, François. Odkleni to knjigo!. Izola: Grlica, 2019. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-244-317-7. [COBISS.SI-ID 300759296]
234. HERNDON, Lynne Doherty. Peter and the wolf. Harlow (Essex): Pearson Education, cop. 2003. 32 str., ilustr. Pearson English story readers, Level 3. ISBN 978-1-2922-4009-1. [COBISS.SI-ID 1116532318]
235. HOOVER, Colleen. Ta punca. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 268 str. Zgodbe o Layken in Willu, [knj. 3]. ISBN 978-961-00-4247-1, ISBN 978-961-00-4248-8. [COBISS.SI-ID 301142016]
236. JANKOVIČ POTOČNIK, Aleksander (avtor, ilustrator). Kamen z Iga. 1. izd. Ljubljana: Genija, 2019. 34 str., ilustr. ISBN 978-961-280-418-3. [COBISS.SI-ID 298248704]
237. KALIN, Ana. Nala. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [16] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 462. ISBN 978-961-01-5480-8. [COBISS.SI-ID 300724224]
238. KARLOVŠEK, Boris (avtor, avtor dodatnega besedila). Anabel. Dol pri Hrastniku: Marleys, 2019. 190 str., ilustr. Zbirka Aktualna knjiga. ISBN 978-961-290-406-7. [COBISS.SI-ID 301426176]
239. KASPARAVIČIUS, Kęstutis (avtor, ilustrator). Vrtnar Florjan. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2019. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-7047-40-0. [COBISS.SI-ID 300339456]
240. KRALJIČ, Helena. Pravi zaklad. Jezero: Morfemplus, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-7034-97-4. [COBISS.SI-ID 299202560]
241. KREMPL, Urša. Krokodilji zobobol. Domžale: Studio Hieroglif, 2019. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-94438-6-6. [COBISS.SI-ID 300921600]
242. KRINGS, Antoon (avtor, ilustrator). Mravlja Marička. 2. ponatis 1. izd. Radovljica: Didakta, 2019. [26] str., ilustr. Zbirka Drobižki, 5. ISBN 978-961-6463-99-7. [COBISS.SI-ID 301122560]
243. KRINGS, Antoon (avtor, ilustrator). Polh Urh. Radovljica: Didakta, 2018. [26] str., ilustr. Zbirka Drobižki, 21. ISBN 978-961-261-497-3. [COBISS.SI-ID 295906048]
244. KRINGS, Antoon (avtor, ilustrator). Polžka Blažka. Radovljica: Didakta, 2018. [26] str., ilustr. Zbirka Drobižki, 19. ISBN 978-961-261-498-0. [COBISS.SI-ID 295906304]
245. KRINGS, Antoon (avtor, ilustrator). Regica Julija. Radovljica: Didakta, 2018. [26] str., ilustr. Zbirka Drobižki, 22. ISBN 978-961-261-499-7. [COBISS.SI-ID 295906560]
246. KRINGS, Antoon (avtor, ilustrator). Stonoga Goga. Radovljica: Didakta, 2018. [25] str., ilustr. Zbirka Drobižki, 20. ISBN 978-961-261-500-0. [COBISS.SI-ID 295906816]
247. MACDONALD, Alan. Umazani Berti in podgane!. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 95 str., ilustr. Umazani Berti, 23. ISBN 978-961-7076-03-5, ISBN 978-961-7076-04-2. [COBISS.SI-ID 96966657]
248. MACDONALD, Alan. Umazani Berti in tresk!. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 95 str., ilustr. Umazani Berti, 22. ISBN 978-961-7076-05-9, ISBN 978-961-7076-06-6. [COBISS.SI-ID 96966913]
249. MAHNIČ, Mateja. Nenavadni primer navadne muhe s slabo karmo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 247 str., ilustr. Zbirka Sinji galeb, 346. ISBN 978-961-01-5424-2. [COBISS.SI-ID 301230592]
250. MAKAROVIČ, Svetlana. Potepuh in nočna lučka. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [32] str., ilustr. Zbirka Svetlanovčki. ISBN 978-961-01-5550-8. [COBISS.SI-ID 300865536]
251. MANDRAFINA, Domingo, TRILLO, Carlos. Spaghetti brothers. Integral 3 : [71-105]. 1. natis. Celje: Risar, 2019. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-94258-7-9. [COBISS.SI-ID 300381184]
252. MAV HROVAT, Nina. Ne misli na slona!. 1. izd. Dob: Miš, 2019. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-272-356-9. [COBISS.SI-ID 300717056]
253. MCCARTNEY, Paul. Hej, Velededi. 1. izd. Jezero: Morfemplus, 2019. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-7034-93-6. [COBISS.SI-ID 298923008]
254. MENART SENICA, Barbara. Nagajivi škratki. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [16] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 461. ISBN 978-961-01-5551-5. [COBISS.SI-ID 300723968]
255. MLAKAR, Ida. Bibi in Gusti : najboljše zgodbe. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2019. [123] str., ilustr. ISBN 978-961-261-511-6. [COBISS.SI-ID 300013824]
256. Najlepše čarobne pravljice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 124 str., ilustr. Zbirka Zlati pravljični trak. ISBN 978-961-00-4077-4. [COBISS.SI-ID 298781952]
257. OLDLAND, Nicholas (avtor, ilustrator). Zaletavi bober. 1. izd. Hlebce: Zala, 2019. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-60-6. [COBISS.SI-ID 301152768]
258. PARR, Maria. Golmanka in morje. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 221 str., ilustr. Zbirka Sinji galeb, 347. ISBN 978-961-01-5238-5. [COBISS.SI-ID 301299456]
259. PATTERSON, James, TEBBETTS, Christopher. Strašna šola. Smola. Izola: Grlica, 2019. 301 str., ilustr. ISBN 978-961-244-318-4, ISBN 978-961-244-319-1. [COBISS.SI-ID 301059584]
260. PEČJAK, Vid (avtor, avtor dodatnega besedila). Drejček in trije Marsovčki. 10. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 116 str., ilustr. Zbirka Pisanice. ISBN 978-961-01-1946-3. [COBISS.SI-ID 301059328]
261. PENGOV, Tomaž. Drevo : pesniku, ki nas vabi na glasbena odpotovanja. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [16] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 460. ISBN 978-961-01-5479-2. [COBISS.SI-ID 300723712]
262. PEYO (avtor, ilustrator), DELPORTE, Yvan. Čudežno jajce ; Stoti Smrkec ; Lažni Smrk : 3 zgodbe o Smrkcih. Izola: Graffit, 2019. 62 str., ilustr. Smrkci, 4. ISBN 978-961-6145-44-2, ISBN 978-961-6145-45-9. [COBISS.SI-ID 300603136]
263. PFISTER, Marcus (avtor, ilustrator). Mavrična ribica. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [26] str., barvne ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5325-2. [COBISS.SI-ID 299475968]
264. PITTS, Sorrel. The magic porridge pot. UK [i. e. London] [etc.]: Ladybird Books, 2016. 47 str., ilustr. Ladybird readers, Level 1. ISBN 978-0-241-25406-6. [COBISS.SI-ID 1116515422]
265. PODGORŠEK, Mojiceja. Alma : svet pred domačim pragom. 1. izd. Celje: Osrednja knjižnica, 2019. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-6557-08-5. [COBISS.SI-ID 300468736]
266. PODGORŠEK, Mojiceja. Gasilec Luka. 1. izd. Domžale: Epistola, 2019. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-97-8. [COBISS.SI-ID 300476160]
267. PODGORŠEK, Mojiceja. Rjavko in Zmešanko. 1. izd. Domžale: Epistola, 2019. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-7082-02-9. [COBISS.SI-ID 301363712]
268. POSEDEL, Sabina. Hitro pod odejo. Šempeter v Savinjski dolini: Društvo Platanas, 2019. [47] str., ilustr. ISBN 978-961-94751-0-2. [COBISS.SI-ID 300940544]
269. POTTER, Jocelyn. Hercules. Harlow (Essex): Pearson Education, 2013. 32 str., ilustr. Pearson English kids readers, Level 5. ISBN 978-1-4082-8871-9. [COBISS.SI-ID 1116521822]
270. REMŠKAR, Slavica. Leti, leti, leti ---. 1. izd. Dob: Miš, 2019. 22 str., ilustr. ISBN 978-961-272-352-1. [COBISS.SI-ID 300715264]
271. RIORDAN, Rick. Junaki Olimpa. [1], Izgubljeni junak. Jezero: Morfemplus, 2019. 548 str. ISBN 978-961-7034-48-6. [COBISS.SI-ID 295116288]
272. RIORDAN, Rick. Junaki Olimpa. [2], Neptunov sin. Jezero: Morfemplus, 2019. 512 str., zvd. ISBN 978-961-7034-46-2. [COBISS.SI-ID 295137024]
273. Robot trains. Alf se vrne. Zagreb: Egmont, 2019. 23 str., ilustr. Robot trains, 4. ISBN 978-953-13-1793-1. [COBISS.SI-ID 299201280]
274. Robot trains. Izgubljeni spomin. Zagreb: Egmont, 2019. 23 str., ilustr. Robot trains, 2. ISBN 978-953-13-1791-7. [COBISS.SI-ID 299201536]
275. Robot trains. Lažnivi grof. Zagreb: Egmont, 2019. 23 str., ilustr. Robot trains, 1. ISBN 978-953-13-1790-0. [COBISS.SI-ID 299202048]
276. Robot trains. Podivjani vlak. Zagreb: Egmont, 2019. 23 str., ilustr. Robot trains, 3. ISBN 978-953-13-1792-4. [COBISS.SI-ID 299201792]
277. ROLLASON, Jane. Mummy on the Orient Express. Harlow (Essex): Pearson Education, 2018. 58 str., ilustr. Pearson English readers, Level 3. ISBN 978-1-292-20583-0. [COBISS.SI-ID 1116517726]
278. SAINT-EXUPÉRY, Antoine de (avtor, ilustrator). Mali princ. 30. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 110 str., ilustr. ISBN 978-86-11-15394-0. [COBISS.SI-ID 300733696]
279. SCHULZ, Charles M. (avtor, ilustrator). Mulčki. [2], 6 minutne zgodbe. Izola: Graffit, 2019. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-6145-41-1. [COBISS.SI-ID 300613888]
280. SCHULZ, Charles M. (avtor, ilustrator). Mulčki. Žoge so okrogle. Izola: Graffit, 2019. 125 str., ilustr. Zbirka Mulčki - dobri stari Charlie Brown, knj. 10. ISBN 978-961-6145-38-1, ISBN 978-961-6145-39-8. [COBISS.SI-ID 300610048]
281. SCIESZKA, Jon. Frank Einstein in hiper evolution. Izola: Grlica, 2019. 195 str., ilustr. Frank Einstein, 4. ISBN 978-961-244-310-8. [COBISS.SI-ID 300604416]
282. SHAKESPEARE, William. A midsummer night's dream. 15th impression. Harlow (Essex): Pearson Education, 2019. VIII, 55 str., ilustr. Pearson English readers, Level 3. ISBN 978-1-4058-6238-7. [COBISS.SI-ID 1116517982]
283. SMALLMAN, Steve (avtor, ilustrator). Malo drugačen pingvin. Ljubljana: Ramos, 2019. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-94577-1-9. [COBISS.SI-ID 298871552]
284. SMITH, Bernard. Muhammad Ali. 9th impression. Harlow (Essex): Pearson Education, 2019. 15 str., ilustr. Pearson English readers, Level 1. ISBN 978-1-4058-8153-1. [COBISS.SI-ID 1116518494]
285. SONES, Sonya. Nasprotje nedolžnosti. Izola: Grlica, 2019. 264 str. Na robu. ISBN 978-961-244-312-2. [COBISS.SI-ID 300718848]
286. STARK, Ulf. Gospod Grom. 1. izd. Hlebce: Zala, 2019. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6994-61-3. [COBISS.SI-ID 301411584]
287. 101 bajka in basen za otroke. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 125 str., ilustr. Zbirka 101 zgodba. ISBN 978-961-00-4079-8. [COBISS.SI-ID 298789632]
288. 101 zgodbica za lahko noč. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 125 str., ilustr. Zbirka 101 zgodba. ISBN 978-961-00-4078-1. [COBISS.SI-ID 298790144]
289. Super wings, čas je za polet. Cirkuške vragolije : v Moskvo!. Zagreb: Egmont, 2018. 24 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1643-9. [COBISS.SI-ID 294593280]
290. Super wings, čas je za polet. In gondola plove : v Benetke!. Zagreb: Egmont, 2018. 24 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1645-3. [COBISS.SI-ID 294592768]
291. Super wings, čas je za polet. Junakova nova oblačila : v Grčijo!. Zagreb: Egmont, 2018. 24 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1644-6. [COBISS.SI-ID 294593024]
292. Super wings, čas je za polet. Pustolovščina skritega kipca : v Egipt!. Zagreb: Egmont, 2018. 24 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1642-2. [COBISS.SI-ID 294592256]
293. ŠINIGOJ, Damijan. Iskanje Eve. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2016. 158 str. Zbirka Srečanja. ISBN 978-961-272-155-8. [COBISS.SI-ID 287084544]
294. TAYLOR, Nancy. Robot of Sherwood. Harlow (Essex): Pearson Education, 2018. 47 str., ilustr. Pearson English readers, Level 2. ISBN 978-1-2922-0565-6. [COBISS.SI-ID 1116517470]
295. TAYLOR, Nicole. The Pied Piper of Hamelin. Harlow (Essex): Pearson Education, cop. 2000. 32 str., ilustr. Pearson English story readers, Level 4. ISBN 978-1-2922-4016-9. [COBISS.SI-ID 23515445]
296. UDERZO, Albert (ilustrator), GOSCINNY, René. Asterix na Korziki : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino. 1. izd. Ljubljana: Graffit, 2019. 48 str., ilustr. Asterix, 20. ISBN 978-961-6145-06-0, ISBN 978-961-6145-07-7. [COBISS.SI-ID 301334016]
297. WESTHOFF, Angie. Das Buch der seltsamen Wünsche. 10. Aufl. Hamburg: Oetinger, 2018. 253 str., ilustr. Oetinger Taschenbuch. ISBN 978-3-8415-0194-3. [COBISS.SI-ID 1116100446]
298. WIELOCKX, Ruth (avtor, ilustrator). Pilot Peter. 1. izd. Domžale: Epistola, 2019. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-6976-92-3. [COBISS.SI-ID 300371200]
299. WILLIAMS, Melanie. Pinocchio. Harlow (Essex): Pearson Education, cop. 2012. 24 str., ilustr. Pearson English kids readers, Level 3. ISBN 978-1-4082-8861-0. [COBISS.SI-ID 1116544094]


82-F-odr Igrani filmi za odrasle

300. The curse of La Llorona = Prekletstvo žalujoče ženske. Ljubljana: Menart Records, 2019. 1 video DVD (ca. 89 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt4913966/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1116401758]
301. Dans la maison = V hiši. Logatec: Go Partner, 2019. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt1964624/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1115703902]
nagrada: Evropska filmska nagrada, 2013 (scenarij)
302. 3 Tage in Quiberon = 3 dnevi z Romy Schneider. Vojnik: Fivia, [2019]. 1 video DVD (ca. 115 min), č-b, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6463494/?ref_=nv_sr_7?ref_=nv_sr_7. [COBISS.SI-ID 1116340574]
nagrada: Evropska filmska nagrada, 2018 (glasba)
303. Green book : inspired by a true story = Zelena knjiga : film temelji na resnični zgodbi. Logatec: Go Partner, 2019. 1 video DVD (ca. 130 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6966692/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1116319838]
nagrada: Oskar, zlati globus, 2019 (film, moška stranska vloga, izvirni scenarij), BAFTA, 2019 (moška stranska vloga)
304. High life = Visoka družba. Vojnik: Fivia, [2019]. 1 video DVD (ca. 113 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt4827558/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 14385438]
305. Mary Shelley. Logatec: Go Partner, 2019. 1 video DVD (ca. 120 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt3906082/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1115816286]
306. On Chesil beach = Na obali Chesil. Logatec: Go Partner, 2019. 1 video DVD (ca. 110 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt1667321/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1115813470]
307. Papa : a true story = Papa Hemingway na Kubi : po resnični zgodbi. Logatec: Go Partner, 2019. 1 video DVD (ca. 110 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt2749282/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1116325982]
308. La prima cosa bella = Prva lepa stvar. Logatec: Go Partner, 2018. 1 video DVD (ca. 122 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt1467273/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1115608414]
309. 7 diosas = [Sedem jeznih žensk] = Angry Indian goddesses. Logatec: Go Partner, 2019. 1 video DVD (ca. 93 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt3368222/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1116138078]
310. The state of things = Stanje stvari. Vojnik: Fivia, [2019]. 1 video DVD (ca. 121 min), č-b, zvok (dolby digital 2.0). https://www.imdb.com/title/tt0084725/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1116336734]
nagrada: Benetke, 1982 (Zlati lev)
311. Twarz = Obraz. Vojnik: Fivia, [2019]. 1 video DVD (ca. 91 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6415416/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1116333918]
nagrada: Berlin, 2018 (režiserka)


82-F-otr Filmi in risanke za otroke

312. Alita : battle angel = bojni angel. Ljubljana: Menart Records, 2019. 1 video DVD (ca. 117 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt0437086/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1116400222]
313. Pokémon detective Pikachu = Pokémon detektiv Pikachu. Ljubljana: Menart Records, 2019. 1 video DVD (ca. 100 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5884052/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1116404574]
314. Shazam! = Šazam!. Ljubljana: Menart Records, 2019. 1 video DVD (ca. 126 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt0448115/?ref_=nv_sr_1?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1116410974]
315. Zoo : inspired by true events = Živalski vrt : po resničnih dogodkih. Logatec: Go Partner, 2019. 1 video DVD (ca. 97 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt3688342/?ref_=nm_flmg_act_3. [COBISS.SI-ID 1116329054]


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

316. ANGELINI, Josephine. What she found in the woods. London: Macmillan Children's Books, 2019. 369 str. ISBN 978-1-5290-1771-7. [COBISS.SI-ID 23505973]
317. BEDRAČ, David. Pesniške poti brez uteži : priročnik o pesnjenju za pesniške ustvarjalce začetnike, mentorje in učitelje. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2018. 171 str. Zbirka Priročniki. ISBN 978-961-7010-34-3. [COBISS.SI-ID 297355520]
318. LEBEN, Andrej (urednik), KORON, Alenka (urednik, prevajalec). Programm und Exposés = Program in povzetki referatov = Programm and abstracts. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. 62 str. ISBN 978-961-05-0077-3. [COBISS.SI-ID 294389248]


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

319. GOLEC, Boris (urednik). Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in 20. stoletjem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2019. 486 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0204-3. [COBISS.SI-ID 300908800]
financer: ARRS, Projekti, J6-7069, SI, Družbena in identitetna mobilnost v slovenskem prostoru med poznim srednjim vekom in razpadom Habsburške monarhije
320. FARNDON, John. Svetovna zgodovina. Prva mesta in imperiji : 10.000 pr. n. št. do 476 n. št. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2019. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-54-5. [COBISS.SI-ID 300808192]
321. FRELIH, Marko. Knoblehar. Škocjan: Občina, 2019. 28, [76] str., ilustr. ISBN 978-961-94732-0-7. [COBISS.SI-ID 300606464]
322. GRADIŠNIK, Marina. Ribniški trg v XIX. in prvi polovici XX. stoletja. Ribnica: Rokodelski center - zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost, 2017. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-94418-0-0. [COBISS.SI-ID 294480896]
323. HUDOLIN, Gašper. Marčna revolucija 1848 in razvitje slovenske zastave sredi Ljubljane. Ljubljana: Mestna knjižnica, 2018. 23 str., ilustr. Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice, Kulturna dediščina za družine, [14]. [COBISS.SI-ID 1115250014]
324. IVANČIČ, Miloš. Fojba laži. Koper: Združenje protifašistov, borcev za vrednote NOB in veteranov Koper, 2019. 225 str., ilustr. ISBN 978-961-6681-64-3. [COBISS.SI-ID 299099648]
325. KARLIN, Alma M., JEZERNIK, Jerneja (urednik, avtor dodatnega besedila). Einsame Weltreise. 1. Aufl. Berlin: Aviva, cop. 2019. 391 str., ilustr. ISBN 978-3-932338-75-5. [COBISS.SI-ID 299608320]
326. KOPRIVNIKAR, Marija (urednik). Mislinjski jarek - Grabn : nekoč poln življenja, danes šumov narave. 1. izd. Mislinja: Občina, 2019. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-290-318-3. [COBISS.SI-ID 96822273]
327. ORBINI, Mauro. Kraljestvo starih Slovenov. 1. izd. Rob: Amalietti & Amalietti, 2019. 261 str., ilustr., zvd. Zbirka Prepovedane knjige. ISBN 978-961-7036-40-4. [COBISS.SI-ID 301424128]
328. PETEK, Anton. Rodbina Petek - Bozbirtovi, Ribnica no. 76 : [1730-2004]. Ribnica: Muzejsko društvo, 2018. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-288-926-5. [COBISS.SI-ID 297502464]
329. POLLACK, Martin. Die Frau ohne Grab : Bericht űber meine Tante. 1. Aufl. Wien: Paul Zsolnay, cop. 2019. 179 str., ilustr. ISBN 978-3-552-05951-1. [COBISS.SI-ID 23510069]
330. Praznik Mestne občine Celje : 11. april : predstavitev dobitnikov celjskih grbov 2019 : program prireditev ob prazniku. Celje: Mestna občina, 2019. 32 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 300999936]
331. SIVEC, Ivan (avtor, fotograf). Simon Gregorčič v črticah, pesmih in slikah. 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2019. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-275-213-2. [COBISS.SI-ID 301233408]
332. ŠEGA, Urša. Fran Milčinski : (1867-1932). Ljubljana: Mestna knjižnica, 2018. 11 str., ilustr. Ljubljanske zgodbe iz Slovanske knjižnice, Kulturna dediščina za družine, [13]. [COBISS.SI-ID 1115248990]
333. VAUPOT, Sonia. Civilisation Française : histoire, institutions, économie. 2. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0227-9. [COBISS.SI-ID 301062400]
334. PINTAR, Jana, OGORELEC, Živa, JERBIČ PERKO, Vesna, MORIC, Anja, GRADIŠNIK, Marina. Zbogom vekomaj : razmere pred, med in po prvi svetovni vojni na Kočevskem : [katalog občasne razstave]. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2018. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 68706658]
335. FRANTAR, Špela, KRIVEC ČARMAN, Damjana, ŠKRLJ POČKAJ, Sonja, GOLOB, Nataša, VIČIČ KRABONJA, Maja, LAZAR, Tomaž, OBLAK, Mirjam (avtor, urednik). Zgodovina 2 : srednji in novi vek : učbenik za zgodovino v 2. letniku gimnazij. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 319 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-5357-3. [COBISS.SI-ID 301138432]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 18. 11. 2019

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam