skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

avgust 2023

 

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 


 

Vsebina

 

 


0 Splošno

1. LORDANIĆ, Željko (ilustrator), GALE, Ciril (urednik, avtor dodatnega besedila). Ljubezen ob jezeru. 1. natis. Ljubljana: KD Klub devete umetnosti, 2023. 64 str., ilustr. Zbirka Trias. ISBN 978-961-6072-27-4. [COBISS.SI-ID 153961731]
2. MCBRIEN, Thomas. Minecraft Legends. [Vodnik za reševanje Čezsveta]. Zagreb: Egmont; Ljubljana: distribucija Menart Records, 2023. 95 str., ilustr. ISBN 978-953-13-2556-1. [COBISS.SI-ID 145044739]

 


1 Filozofija. Psihologija.

3. CHARLES, Amara. Učenja in vaje Quodoushke : starodavna izročila o spolnosti : nauki iz tradicije nagualov. Brežice: Primus, 2023. 308 str., ilustr. Zbirka Primula. ISBN 978-961-7184-50-1. [COBISS.SI-ID 157419011]
4. FERENCZ, Benjamin B., KHOMAMI, Nadia. Poslovilne besede : 9 naukov za izjemno življenje. Preserje: Aktivni mediji, 2023. 172 str. ISBN 978-961-96038-6-4. [COBISS.SI-ID 151864067]
5. GAMS, Miša. Telo med ritualom in ekstazo : vloga ponavljanja znotraj religije in psihopatologije vsakdanjega življenja. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2023. VII, 102 str. Zbirka Znanstvena monografija, 035. ISBN 978-961-7186-33-8. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 141455107]
6. KUHAR, Lea. Materializem brez materije : Marxova teorija predmetov. Ljubljana: Sophia, 2022. 246 str. Zbirka Naprej!. ISBN 978-961-7003-78-9. ISSN 2385-880X. [COBISS.SI-ID 151096579]
7. PEŠTAJ, Martina. Polžek Oli svetuje : zgodbe o odnosih za pogovor z otrokom. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6820-1. [COBISS.SI-ID 158326275]
8. WINKLER DROLE, Aleksandra. Priročnik za branje dušnih kvalitet : akaški zapisi. Ljubljana: Om Garden - inštitut, 2023. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-96056-1-5. [COBISS.SI-ID 157647875]

 


2 Verstvo. Bogoslovje.

9. BALL, Bryan W. Ali lahko še vedno verjamemo Svetemu pismu? : in ali je to res pomembno?. 1. izd. Ljubljana: Logos, 2023. 167 str. ISBN 978-961-95693-8-2. [COBISS.SI-ID 156457219]
10. PATTY, Dave. Bog Oče : dovolj drzni, da se mu približamo. 1. izd. Ljubljana: Podvig, 2023. 227 str., ilustr. ISBN 978-961-95919-3-2. [COBISS.SI-ID 158305539]
11. SATHYA SAI BABA. Sri Sathya Sai Uvacha : božanski govori Bhagavana Sri Sathya Sai Babe v subtilnem telesu. Slovenska izd. Ljubljana: Društvo Uvacha, 2018-<2023>. Zv. <1-11>, portr. ISBN 978-961-288-777-3, ISBN 978-961-290-322-0, ISBN 978-961-290-573-6, ISBN 978-961-290-935-2, ISBN 978-961-290-977-2, ISBN 978-961-07-0175-0, ISBN 978-961-95133-0-9, ISBN 978-961-95133-2-3, ISBN 978-961-95133-3-0, ISBN 978-961-95133-4-7, ISBN 978-961-95133-5-4, ISBN 978-961-95133-7-8. [COBISS.SI-ID 296776448]

 


3 Družbene vede.

12. FERFILA, Bogomil (avtor, fotograf). Mjanmar - Burma. Ljubljana: Demat, 2023. 311 str., fotogr. Zbirka Svet na dlani, knj. 79. ISBN 978-961-7045-50-5. [COBISS.SI-ID 154413827]
13. IGLIČAR, Albin, BAČLIJA BRAJNIK, Irena. Predparlamentarni zakonodajni proces. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2023. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-295-051-4. [COBISS.SI-ID 155915779]
14. KVARTIČ, Ambrož. Od imena do spomina : šege, navade in obredi življenjskega kroga na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 383 str., fotogr. ISBN 978-961-01-6839-3. [COBISS.SI-ID 136122371]
15. REPAS, Martina (avtor, urednik), OVČAK KOS, Maja, ZIRNSTEIN, Elizabeta. Pravo intelektualne lastnine. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2023. 817 str., ilustr. ISBN 978-961-204-714-6. [COBISS.SI-ID 158339843]
16. LETNAR ČERNIČ, Jernej (urednik, avtor dodatnega besedila). Spoštovanje človekovih pravic v gospodarstvu : slovenske in mednarodne perspektive. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, 2023. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-96191-9-3. [COBISS.SI-ID 150386435]
17. ŽALEC, Bojan. Personalistična filozofija edukacije : odnosi in etika v vzgoji in izobraževanju. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2023. 163 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 85. ISBN 978-961-7167-10-8. [COBISS.SI-ID 142210051]

 


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

18. ALIF, Mojca, CEBIN, Nika, GODEC, Mateja, KRAVANJA, Darja, PERDIH, Franc, SMRDU, Andrej, SVETINA, Nataša, ZMAZEK, Boris, KRAFOGEL, Bernarda (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Kemija. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2017-2022. 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2023. 352 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6899-78-9. [COBISS.SI-ID 151638019]
19. POLAK, Slavko (avtor, ilustrator, fotograf), HITIJ, Tomaž (avtor, fotograf), JOSIPOVIČ, Draško. Zgodnejša ledena doba pri nas : nova odkritja : katalog istoimenske razstave : Notranjski muzej Postojna, ob Poletni muzejski noči, 17. junij 2023 - 30. september 2023. Postojna: Zavod Znanje, OE Notranjski muzej, 2023. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-94099-8-5. [COBISS.SI-ID 154590467]
20. Potovanje vetra. Ljubljana: Epistola, 2023. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-7180-37-4. [COBISS.SI-ID 137490947]
21. DERMASTIA, Marina, TURK MEHES, Kim, TURK DERMASTIA, Timotej, TURK, Tom, SFERRA ZYCH, Barbara (urednik). V kraljestvu živali. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6931-4. [COBISS.SI-ID 157747971]
22. Življenje pod zemljo. Ljubljana: Epistola, 2023. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-7180-36-7. [COBISS.SI-ID 137489923]

 


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

23. BONTE, Mojiceja. Psička Ališa svetuje. 1. izd. Ljubljana: Epistola, 2023. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-7180-46-6. [COBISS.SI-ID 143669507]
24. DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, ŠPRAH, Lilijana, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Depresija in bipolarna motnja razpoloženja : [priročnik za vse, ki si želijo vedeti več o duševnih motnjah in bolje poskrbeti za svoje duševno zdravje]. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2023. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0124-4. [COBISS.SI-ID 152242179]
25. DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, ŠPRAH, Lilijana, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Stres in anksioznost : [priročnik za vse, ki si želijo vedeti več o duševnih motnjah in bolje poskrbeti za svoje duševno zdravje]. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2023. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0122-0. [COBISS.SI-ID 152242947]
26. DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, ŠPRAH, Lilijana, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Vodič po motnjah razpoloženja : [poti iz labirintov : rešitev vedno obstaja]. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2023. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0126-8. [COBISS.SI-ID 152241155]
27. PREMRU-SRŠEN, Tanja (urednik), DRUŠKOVIČ, Mirjam (urednik), SMRKOLJ, Špela (urednik). Izbrana poglavja iz ginekologije in perinatologije IIIa : sprožitev in stimulacija poroda. 1. izd. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in porodništvo: Slovensko zdravniško društvo, Združenje za perinatalno medicino Slovenije, 2022. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6484-27-5. [COBISS.SI-ID 129932035]
28. PREMRU-SRŠEN, Tanja (urednik), DRUŠKOVIČ, Mirjam (urednik), SMRKOLJ, Špela (urednik). Izbrana poglavja iz ginekologije in perinatologije IIIb : večplodna nosečnost. 1. izd. Ljubljana: Medicinska fakulteta, Katedra za ginekologijo in porodništvo: Slovensko zdravniško društvo, Združenje za perinatalno medicino Slovenije, 2022. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6484-28-2. [COBISS.SI-ID 129934083]
29. MOŽINA, Klementina. Tipografska kunšt : upodobitev informacij. 1. izd. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta, 2023. 275 str., ilustr. ISBN 978-961-7189-05-6. [COBISS.SI-ID 150794499]
30. OLIVER, Jamie. Ena : [fantastične jedi iz ene posode]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 309 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-01-6914-7. [COBISS.SI-ID 154848259]
31. SLAPŠAK, Matic. Kapljica potuje in izobražuje. 1. izd. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije, 2023. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-6103-55-8. [COBISS.SI-ID 154946307]
32. EKART, Robert (urednik, recenzent), BEVC, Sebastjan (urednik, recenzent), HOLC, Iztok (urednik, recenzent), NAJI, Franjo (urednik, recenzent). 32. srečanje internistov in zdravnikov družinske medicine Iz prakse za prakso : zbornik predavanj in praktikum = scientific programme and book of papers : Maribor, 19. in 20. maj 2023. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2023. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-91-7. [COBISS.SI-ID 151544067]
33. STREIT, Lizzie. Protivnetna živila v podporo zdravju in imunskemu sistemu. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6851-5. [COBISS.SI-ID 143409155]
34. WEINHOLD, Angela. Dojenček prihaja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. Zbirka Kako? Od kod? Zakaj?. ISBN 978-961-01-6831-7. [COBISS.SI-ID 143216899]

 


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

35. DOMJAN, Alenka, KOCELI, Lidija. Jelica Žuža : dekle, ki se je zaljubilo v umetnost. Žalec: ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem; Celje: Grafika Gracer, 2022. 171 str., ilustr. ISBN 978-961-93596-7-9. [COBISS.SI-ID 102437891]
36. EIJSDEN, Jochem van, MOHOR, Michel, RUNIA, Epco, CIBER, Nataša (urednik), MOHOR, Michel (urednik). Rembrandt : grafike največjega starega mojstra : iz Muzeja Rembrandtova hiša, Amsterdam : [Ljubljana, Narodna galerija, 26. april-30. julij 2023 : razstavni katalog]. Ljubljana: Narodna galerija, 2023. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-99-0. [COBISS.SI-ID 146789891]
37. FLORJANČIČ, Alojzij Pavel. Iz paradiža : tri stoletja Škofjeloškega pasijona. Škofja Loka: Občina; Ljubljana: Salve, 2023. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-95323-3-1, ISBN 978-961-289-178-7. [COBISS.SI-ID 146997763]
38. FOLEY, John. Šah-mat! : čudoviti svet šaha. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6859-1. [COBISS.SI-ID 140511491]
39. GORŠIČ, Matevž (skladatelj). Komaj čakam, da se usedem za klavir : utrinki iz narave. Velenje: Glasbena šola Fran Korun Koželjski, 2022. 1 CD (18 min, 24 sek), stereo, ddd. [COBISS.SI-ID 142939907]
40. HORVAT, Franci (avtor, fotograf). Po poteh XIV. divizije. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2023. 147 str., ilustr. Planinsko-zgodovinski vodnik. ISBN 978-961-6870-91-7. [COBISS.SI-ID 148616195]
41. JUVAN, Manca (fotograf, urednik), LUTHAR, Oto (urednik, avtor dodatnega besedila, intervjuvanec). Istanbul : faces of freedom. 1st ed. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2023. [209] str., fotogr. ISBN 978-961-05-0716-1. [COBISS.SI-ID 141563139]
42. KOBAL, Žan, LAŠIČ JURKOVIĆ, Tamara. Marjan Žitnik – industrijski oblikovalec. Škofja Loka: Loški muzej, 2022. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6727-47-1. [COBISS.SI-ID 135052547]
43. GORIŠEK, Maruša, PAVASOVIĆ TROŠT, Tamara, SEKIRNIK, Rok (urednik, avtor dodatnega besedila). Mesta prihodnosti : zbornik prispevkov programa Tutorstvo ASEF : september 2021-junij 2022. 1. izd. Ljubljana: Inštitut ASEF za izobraževanje in raziskovanje, 2023. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-95811-1-7. [COBISS.SI-ID 153686275]
44. DRUSANY, Manca, EKART, Katarina, KAVČIČ, Klemen, PAJEK, Rebeka, PRŠINA, Ajda, JENKO, Marjan (urednik, avtor dodatnega besedila), JENKO, Marija (urednik, avtor dodatnega besedila), KAMIN KAJFEŽ, Vesna (urednik). Mesto nagovarja meščane : Vurnikovi vzorci v urbani komunikaciji. Radovljica; Ljubljana: Center arhitekture Slovenije, 2023. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-96260-0-9. [COBISS.SI-ID 152500227]
45. BRIZANI, Imer Traja (urednik). Otroci, zapojte z nami! = Ćhavalen, gilaven amencar!. Ljubljana: Studio Print, 2005-<2022>. Zv. <1-13, 17-18>. [COBISS.SI-ID 219522048]
46. JERIN, Anja (urednik), ŽIDOV, Nena (urednik). Register nesnovne kulturne dediščine Slovenije (2008-2023) = Register of the intangible cultural heritage of Slovenia (2008-2023). Ljubljana: Slovenski etnografski muzej: = Slovene Ethnographic Museum, 2023. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-90-0. [COBISS.SI-ID 154145795]
47. TAMŠE, Dejan. BUMfest : 15 let festivala : vse o največjem slovenskem festivalu tolkalnih skupin. Žalec: ZKŠT - Zavod za kulturo, šport in turizem; Celje: Grafika Gracer, 2023. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-93596-8-6. [COBISS.SI-ID 154592003]

 


80 Jezikoslovje.

48. CIGROVSKI, Peter, ILC, Gašper, KERIN, Beti, KETIŠ, Alenka, KOMADINA, Aleksandra, LIKAR, Ana, MEGLIČ, Simona, PERNE, Anže, PIŠLJAR SUHADOLC, Eva, SOKOLOV, Cvetka, ZORKO NOVAK, Irena, PERNE, Anže (urednik), LAJOVIC, Tjaša (urednik), TRKOV, Joži (urednik). Angleščina : bralno razumevanje ter poznavanje in raba jezika. Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2017-2022. 1. izd. Ljubljana: Državni izpitni center, 2023. 306 str., ilustr. Maturitetni izpiti. ISBN 978-961-6899-79-6. [COBISS.SI-ID 151638275]
49. GARGULÁKOVÁ, Magda N. V, na ali nad? : naučimo se predlogov. Ljubljana: Epistola, 2023. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. ISBN 978-961-7180-45-9. [COBISS.SI-ID 142304003]
50. GOMBOC, Mateja. Besede 1. Delovni zvezek za slovenski jezik v 1. letniku triletnih poklicnih šol. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2022. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-02-1065-8. [COBISS.SI-ID 105205251]
51. GOMBOC, Mateja. Besede 1. Učbenik za slovenski jezik v 1. letniku triletnih poklicnih šol. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2022. 125 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0257-8. [COBISS.SI-ID 90472195]
52. GOMBOC, Mateja. Besede 2. Delovni zvezek za slovenski jezik v 2. letniku triletnih poklicnih šol. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2023. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-02-1090-0. [COBISS.SI-ID 154923267]
53. GOMBOC, Mateja. Besede 2. Učbenik za slovenski jezik v 2. letniku triletnih poklicnih šol. 3. izd. Ljubljana: DZS, 2023. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-02-1089-4. [COBISS.SI-ID 150300931]
54. GOMBOC, Mateja. Besede 3. Delovni zvezek za slovenski jezik v 3. letniku triletnih poklicnih šol. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2023. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0519-7. [COBISS.SI-ID 138131715]
55. GOMBOC, Mateja. Besede 3. Učbenik za slovenski jezik v 3. letniku triletnih poklicnih šol. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2022. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0517-3. [COBISS.SI-ID 90663939]
56. STEPANOV, Arthur, PAVLIČ, Matic, PUŠENJAK, Nika, STATEVA, Penka. JERA - JEzikovno RAzumevanje : test sposobnosti razumevanja stavkov v slovenskem jeziku. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2023. XI, 227 str., ilustr. ISBN 978-961-7025-32-3. [COBISS.SI-ID 150881795]
57. JOŽEF-BEG, Jožica, DEBELJAK, Dragica, KOSTANJŠEK, Sanja. Literarna doživetja 1 : berilo in učbenik za 1. letnik srednjih strokovnih šol in gimnazij. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2023. 287 str., ilustr. ISBN 978-961-02-1063-4. [COBISS.SI-ID 149310211]

 


82 Književnost.

58. ABBOTT, Rachel. In tako se je začelo. 1. izd. Preserje: Aktivni mediji, 2023. 430 str. ISBN 978-961-96038-7-1, ISBN 978-961-96038-8-8. [COBISS.SI-ID 155164675]
59. ADAMIČ, Louis. Moja Amerika : 1928–1938. 1. izd. Ljubljana: Sophia, 2021-2022. 2 zv. Zbirka Previharimo viharje, knj. 19; 22. ISBN 978-961-7003-67-3, ISBN 978-961-7003-81-9. [COBISS.SI-ID 88985859]
60. ALIŠANKA, Eugenijus. Če. Ljubljana: Beletrina, 2023. 179 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-298-029-0. [COBISS.SI-ID 157724931]
61. ARH, Marija. Šolnica : zaključek službene poti skozi kolaž kratkih zgodb. Brežice: Primus, 2023. 242 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7184-54-9. [COBISS.SI-ID 158927107]
62. ČOLAK, Samo. Nekoč smo bili vojaki. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2023. 181 str., ilustr. Zbirka Sprejeto, 035. ISBN 978-961-7186-41-3. [COBISS.SI-ID 149398019]
63. DARWENT, Heather. The things we do to our friends. [London]: Viking, 2023. 375 str. ISBN 978-0-241-53882-1, ISBN 978-0-241-53883-8. [COBISS.SI-ID 151912963]
64. GRABNAR APOSTOLIDES, Katarina, SCHNABL, Ana. Zadnja vijoličasta bledivka. Ljubljana: Beletrina, 2023. 273 str., ilustr. ISBN 978-961-298-032-0. [COBISS.SI-ID 159131651]
65. HARKNESS, Deborah E. Knjiga življenja. Ljubljana: Triskelion, 2023. 502 str. Trilogija Vse duše, del 3. ISBN 978-961-95047-7-2, ISBN 978-961-95047-8-9. [COBISS.SI-ID 157756931]
66. HARLAMOV, Sergej. Hypomnemata ali Obnovimo osnove pisanja. Ljubljana: Literarno društvo IA, 2022. [105] str. Zbirka Črna skrinjica, 09. ISBN 978-961-95929-0-8. [COBISS.SI-ID 120943363]
67. JAZBINŠEK, Ernest. Dvojčici : roman. Ljubljana: [samozal.] E. Jazbinšek, 2023. 345 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-94372-5-4. [COBISS.SI-ID 149840899]
68. KARLIN, Alma M. Zmaji in duhovi : novele iz Kitajske, Indonezije in z Južnega morja. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2023. 208 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-784-8, ISBN 978-961-274-785-5. [COBISS.SI-ID 152905987]
69. KODRIČ, Zdenko. Ladja Maribor. Maribor: Litera, 2023. 214 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7135-89-3. [COBISS.SI-ID 154421507]
70. MARWAN, Ana. Lipitsch : roman. Ljubljana: Beletrina, 2023. 159 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-298-026-9. [COBISS.SI-ID 158718467]
71. MIKLIČ PERNE, Nevenka (avtor, ilustrator). Pogovor s stvarmi. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. 65 str., ilustr. Frontier, Poezija, 202. ISBN 978-961-7150-38-4. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 108449795]
72. MITREVSKI, Ivan (avtor, ilustrator). Nevidna življenja. Kamnik: v samozal., 2023. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-95556-2-0. [COBISS.SI-ID 154297347]
73. MLINAR, Rudi, PANIĆ, Boris. Volan, okrogel kot svet. Brežice: [samozal.] R. Mlinar, 2023-. 2 zv. (222 str.; 230 str.). ISBN 978-961-07-1554-2, ISBN 978-961-07-1555-9. [COBISS.SI-ID 147389699]
74. OGRIZEK, Maša. Lisičja luna. 2. izd. Dob: Miš, 2023. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-272-652-2. [COBISS.SI-ID 159639299]
75. OGRIZEK, Maša, HANČIČ, Miha (avtor, ilustrator). Naokokoli. 1 izd. Dob: Miš, 2023. 1 kartonka ([16] str.), ilustr. ISBN 978-961-272-649-2. [COBISS.SI-ID 157475075]
76. PAHOR, Boris, BATTOCLETTI, Cristina. Nikogaršnji sin : avtobiografija brez meja. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2023. 274 str., [13] str. pril. ISBN 978-961-282-603-1. [COBISS.SI-ID 159316739]
77. RAKUSA, Ilma. Impressum: upočasnjena svetloba. Ljubljana: Beletrina, 2023. 143 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-298-030-6. [COBISS.SI-ID 159127555]
78. STANKOVIĆ, Dimitrije. Kriminalne in druge zgodbe. Nova Gorica: v samozal., 2023. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-07-1602-0. [COBISS.SI-ID 151655939]
79. ŠULIGOJ, Boris (avtor, fotograf). Na drugi obali. Portorož: MBM media, 2023. 312 str., ilustr. ISBN 978-961-95980-1-6. [COBISS.SI-ID 156433923]
80. TESSON, Sylvain. V sibirskih gozdovih : februar-julij 2010. Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2023. 248 str., zvd. Zbirka Ginko, knj. 24. ISBN 978-961-7149-27-2. [COBISS.SI-ID 141227267]
81. ZUPAN, Vitomil. Menuet za kitaro : na petindvajset strelov. Ljubljana: Beletrina, 2023. 599 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-298-031-3. [COBISS.SI-ID 157726211]

 


82-93 Mladinska književnost.

82. ANDROJNA, Irena. Modri otok. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. 387 str. Knjižnica Sinjega galeba, 350. ISBN 978-961-01-5773-1. [COBISS.SI-ID 158333955]
nagrada: Znak zlata hruška; Večernica, 2022, nominacije
83. Avtomobili 2. Zagreb: Egmont, 2022. 48 str., ilustr. Čudoviti svet filmov Disney in Pixar, 17. ISBN 978-953-13-2294-2. [COBISS.SI-ID 108651011]
84. BUTLER, M. Christina. Nekega viharnega božiča. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-5400-9. [COBISS.SI-ID 140918275]
85. DAVIES, Benji (avtor, ilustrator). Kit in babica. 1. izd. Hlebce: Zala, 2023. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-7178-14-2. [COBISS.SI-ID 143226627]
86. Encanto : naš čarobni svet. Zagreb: Egmont, 2022. 48 str., ilustr. Čudoviti svet filmov Disney in Pixar, 16. ISBN 978-953-13-2293-5. [COBISS.SI-ID 107905283]
87. GORENC, Boštjan. Huda risinja. 1. izd. Dob: Miš, 2023. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-272-639-3. [COBISS.SI-ID 154883843]
88. GRÉBAN, Quentin (avtor, ilustrator). Zgodba o Svetem Miklavžu. Maribor: Skrivnost, 2023. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-7048-76-6. [COBISS.SI-ID 119561475]
89. KONC LORENZUTTI, Nataša. Kakšno drevo zraste iz mačka. 2. izd. Dob: Miš, 2023. 71 str., ilustr. Zbirka Miškolinke. ISBN 978-961-272-483-2. [COBISS.SI-ID 156902147]
90. KONC LORENZUTTI, Nataša. To ni pismo. 1. izd. Dob: Miš, 2023. 123 str., ilustr. Zbirka Miškolinke. ISBN 978-961-272-641-6. [COBISS.SI-ID 156286723]
91. LEKICH, John. Umor v hotelu Beda. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2023. 100 str. Zbirka Iziberi. ISBN 978-961-272-650-8. [COBISS.SI-ID 158762499]
92. LEWIS JONES, Huw. Pingvin Gaber. 1. izd. Tržič: Učila International, 2023. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-5410-8. [COBISS.SI-ID 142242307]
93. MAKAROVIČ, Svetlana. Kuharica Uharica. 1. izd., z dodanim CD-jem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. [32] str., ilustr. Zbirka Svetlanovčki. ISBN 978-961-01-6946-8. [COBISS.SI-ID 159182851]
94. Moje prve zgodbice o živalih. Zagreb: Egmont, 2023. 72 str., ilustr. ISBN 978-953-13-2610-0. [COBISS.SI-ID 155581187]
95. Moje prve zgodbice za sladke sanje. Zagreb: Egmont, 2023. 72 str., ilustr. ISBN 978-953-13-2611-7. [COBISS.SI-ID 155581955]
96. PARVELA, Timo, SORTLAND, Bjørn. Kepler62. Knj. 4, Pionirji. Maribor: Skrivnost, 2023. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-7048-89-6. [COBISS.SI-ID 157099267]
97. PARVELA, Timo, SORTLAND, Bjørn. Kepler62. Knj. 3, Potovanje. Maribor: Skrivnost, 2023. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-7048-87-2. [COBISS.SI-ID 145351171]
98. Raya in poslednji zmaj. Zagreb: Egmont, 2022. 48 str., ilustr. Čudoviti svet filmov Disney in Pixar, 20. ISBN 978-953-13-2297-3. [COBISS.SI-ID 112393475]
99. RIPHAGEN, Loes (avtor, ilustrator). Koko zna!. 1. izd. Hlebce: Zala, 2023. [38] str., ilustr. ISBN 978-961-7178-18-0. [COBISS.SI-ID 150693891]
nagrada: Slikanica leta na Nizozemskem, 2021, nagrajena dela
100. SFAR, Joann (ilustrator), GUIBERT, Emmanuel. Sardina v vesolju. 1, [Carica Platina]. 1. natis. Ljubljana: Zavod Stripolis, 2021. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-95097-3-9. [COBISS.SI-ID 72713475]
nagrada: Zlata hruška, 2022
101. Svet igrač 3. Zagreb: Egmont, 2022. 48 str., ilustr. Čudoviti svet filmov Disney in Pixar, 19. ISBN 978-953-13-2296-6. [COBISS.SI-ID 111022339]
102. Veličastnih 6. Zagreb: Egmont, 2022. 48 str., ilustr. Čudoviti svet filmov Disney in Pixar, 18. ISBN 978-953-13-2295-9. [COBISS.SI-ID 109493507]
103. ZULLO, Germano. Ptice. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2023. [72] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-6934-5. [COBISS.SI-ID 156351491]

 


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

104. MITTERMÜLLER, Franz, BATAGELJ, Borut (urednik, avtor), OPSOMMER, Rik (urednik, avtor). Electricity : International Archives Week Challenge 2023 : [5-9 June 2023]. Celje: Zgodovinski arhiv; Leper: Stadsarchief, 2023. 17 str., ilustr. ISBN 978-961-6448-60-4. [COBISS.SI-ID 153812227]
105. KLAVORA, Marko, KOŽUH, David. Karlo in Stanko : zgodovinska domišljijska pripoved. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2023. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-92-6. [COBISS.SI-ID 152058371]
106. KOGOJ, Oskar (umetnik, fotograf, avtor dodatnega besedila), MARTINŠEK SIVEC, Jasna, KOGOJ KOMAR, Nataša (avtor, avtor dodatnega besedila, fotograf), KOGOJ MUŽINA, Katjuša (avtor, avtor dodatnega besedila, fotograf). Oskar Kogoj : Otrok. Oblikovalec. Iskalec. Učitelj. = Child. Designer. Seeker. Teacher. 1. izd. Miren: Javni zavod za turizem in kulturo Miren Kras, 2023. 81 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-96275-0-1. [COBISS.SI-ID 154112515]
107. KURET, Vesna (urednik). 50 skritih kotičkov koprskega podeželja : na potep po neodkritih kotičkih koprskega podeželja. 1. izd. Koper: Zavod za mladino, kulturo in turizem, 2023. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-96279-0-7. [COBISS.SI-ID 154629123]
108. REPE, Božo. "Vsakdo mora imeti priliko, da udejstvi vse svoje telesne in duševne moči." : Milko Brezigar in prvi slovenski program narodnega gospodarstva. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2023. 202 str., ilustr. Historia, 45. ISBN 978-961-297-131-1. ISSN 1408-3957. [COBISS.SI-ID 155108867]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 9. 9. 2023

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam