skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

januar 2020

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

 

Vsebina


0 Splošno

1. LIPIČ, Nikolaj (urednik). Gerontološko društvo Slovenije : 1969-2019 : 50 let : stičišče gerontološkega znanja in misli : [slavnostni zbornik]. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, 2019. 106 str. ISBN 978-961-92650-5-5. [COBISS.SI-ID 302491392]
2. HOLMES, Dawn E. Veliko podatkovje : zelo kratek uvod. V Ljubljani: Krtina, 2019. 143 str., ilustr. Knjižna zbirka Kratka, 34. ISBN 978-961-260-125-6. ISSN 2536-2097. [COBISS.SI-ID 302396928]
3. MAČEK, Jože, TRDAN, Stanislav (urednik). Fitomedicinska bibliografija akademika zasl. prof. dddr. Jožeta Mačka : 1948-2019. Ljubljana: Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, 2019. 236 str. ISBN 978-961-6275-51-4. [COBISS.SI-ID 301928448]
4. SINEK, Simon. Voditelji jedo zadnji : zakaj nekatere ekipe sodelujejo in druge ne. Ljubljana: Smart Com, 2019. XIII, 338 str., ilustr. ISBN 978-961-90032-3-7. [COBISS.SI-ID 302694656]
5. STEPANČIČ, Damijan (ilustrator), GLAVAN, Mihael. Naš Maister : [v stripu]. 1. izd. Dob: Miš, 2019. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-272-369-9. [COBISS.SI-ID 301596160]
6. ŠTULAR, Andrej (prireditelj, fotograf), STARE, Petra (prireditelj). Medved. Ljubljana: Forum, 2019. [44] str., ilustr. Zbirka Minimundus, 18, Posebna izdaja revije Stripburger. ISBN 978-961-7087-02-4. [COBISS.SI-ID 302804992]
7. WATANABE, Issa (avtor, ilustrator). Pregnanci. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2019. [34] str., ilustr. Zbirka Sanjska knjigica. ISBN 978-961-274-094-8. [COBISS.SI-ID 302448640]
8. WRIGHT, Nicolas. Izjemni znanstveniki. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2019. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-251-370-2. [COBISS.SI-ID 302487808]
9. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : zbornik referatov : 8. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : conference proceedings : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-6997-08-9. [COBISS.SI-ID 302762752]
10. KOVAČ, Tatjana (urednik, recenzent), CINGULA, Marijan (urednik, recenzent). Znanje in poslovni izzivi globalizacije v letu 2019 : zbornik povzetkov referatov : 8. mednarodna znanstvena konferenca, Fakulteta za komercialne in poslovne vede, Celje, 15. november 2019 = Knowledge and business challenge of globalisation in 2019 : book of abstracts : international scientific conference, Faculty of Commercial and Business Sciences, Celje, 15th November 2019. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2019. 48 str. ISBN 978-961-6997-07-2. [COBISS.SI-ID 302435328]


1 Filozofija. Psihologija.

11. BROWN, Brené. Kljubovanje divjini : kako v iskanju resnične pripadnosti ostati zvest sebi. 1. izd. Tržič: Učila, 2019. 205 str. ISBN 978-961-00-4349-2, ISBN 978-961-00-4350-8. [COBISS.SI-ID 302871040]
12. CUMMINGS, Becky. Čarobni jaz : duhovni vodnik k zdravju in zadovoljstvu za otroke. Brežice: Primus, 2019. 203 str., ilustr. Zbirka Prima za mlade. ISBN 978-961-7090-15-4. [COBISS.SI-ID 302804480]
13. GRADIŠNIK, Bernarda (avtor, fotograf), GRADIŠNIK, Branko (avtor, fotograf). Iskanje srečnega razmerja : vadnica in vodnik v ljubezni za oba spola. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2020. 492 str., ilustr. Zbirka Preobrazba. ISBN 978-961-7050-53-0. [COBISS.SI-ID 303379200]
14. HOLIDAY, Ryan. Ovira je pot : brezčasna umetnost spreminjanja tegob v zmage. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2020. 221 str. Zbirka Preobrazba. ISBN 978-961-7050-52-3. [COBISS.SI-ID 303296256]
15. KRIŽAJ, Robert. Čuječnost : trening za obvladovanje stresa in polno prisotnost v življenju : [odkrijte možnost izbire in resnično svobodo]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 265 str., ilustr. Zbirka Most. ISBN 978-961-01-5116-6. [COBISS.SI-ID 303075584]
16. KUHAR, Melita. Iskreno o intimnosti. Brežice: Primus, 2019. 174 str. Zbirka Na kavču v Svetovalnici. ISBN 978-961-7090-08-6. [COBISS.SI-ID 302261248]
17. MEDVED, Andrej. Lacanova zarečja - les étourdits : ne obstaja Žižkova filozofija, ne obstaja Žižkova resnica : eseji & razprave. V Kopru: Hyperion: Zrakogled, 2020. 550 str., ilustr. Edicija Hyperion. ISBN 978-961-6938-20-4. [COBISS.SI-ID 284215040]
18. BEKEŠ, Andrej (urednik), ROŠKER, Jana S. (urednik), ŠABIČ, Zlatko (urednik). Procesi in odnosi v Vzhodni Aziji : zbornik EARL. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze, 2019. 444 str., ilustr. Zbirka Studia humanitatis Asiatica. ISBN 978-961-06-0270-5. ISSN 2463-8900. [COBISS.SI-ID 302585088]
19. SWIEŻAWSKI, Stefan. Novo branje Tomaža Akvinskega. Ljubljana: Družina, 2019. 246 str., ilustr. Zbirka Sidro, 42. ISBN 978-961-04-0579-5. [COBISS.SI-ID 299514624]
20. TWYMAN, James F. Mojzesova šifra : najmočnejše manifestacijsko orodje v zgodovini sveta. Ljubljana: Triskelion, 2019. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-94469-8-0. [COBISS.SI-ID 302784768]
21. MEDEN-KLAVORA, Vlasta, KROFLIČ, Breda (avtor, urednik). Umetnostno ustvarjanje kot terapija. 1. izd. V Ljubljani: Pedagoška fakulteta, 2019. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-253-250-5. [COBISS.SI-ID 302818048]
22. ZUPANČIČ ŽERDIN, Alenka. Konec. 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2019. 227 str., ilustr. Zbirka Analecta. ISBN 978-961-6376-87-7. [COBISS.SI-ID 302504960]
financer: ARRS, Programi, P6-0014, SI, Pogoji in problemi sodobne filozofije
23. ŽMAUC, Manica. Libra. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2019. 118 str. ISBN 978-961-290-653-5. [COBISS.SI-ID 302790400]


2 Verstvo. Bogoslovje.

24. AMBROŽIČ, Matjaž. Zgodovina Cerkve na Slovenskem : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 640 str. Priročniki TEOF, 28. ISBN 978-961-6844-79-6. [COBISS.SI-ID 302045696]
25. HOLZBAUER, Matthias. Preganjanje božje prerokinje in sledilcev Jezusa iz Nazareta : zgodovina grozodejstev Cerkve in države : kar tukaj berete, je samo vrh ledene gore. 1. izd. v slovenščini. Ljubljana: Gabriele-Založba Beseda, 2019. 536 str. ISBN 978-961-94053-5-2. [COBISS.SI-ID 302239232]
26. MCCORMACK, Ian, SHARKEY, Jenny. Pogled v večnost : [srečanje nekega človeka z življenjem po smrti]. Ljubljana: Krščanski center Slovenija, 2019. 59 str., ilustr. ISBN 978-961-90567-2-1. [COBISS.SI-ID 303197440]
27. MRZDOVNIK, Martin (urednik). Na Brinjevi gori zvon zvoni : 250 let. Zreče: Župnija sv. Egidija, 2019. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-290-600-9. [COBISS.SI-ID 302583296]
28. TURNŠEK, Marjan (urednik). Stoletni sadovi : prispevek dogmatične teologije na stoletnem drevesu Teološke fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 476 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 72. ISBN 978-961-6844-81-9. [COBISS.SI-ID 302799872]
29. SUZUKI, Daisetz Teitaro. Uvod v zen budizem. 1. izd. Ljubljana: V. B. Z., 2019. 181 str. ISBN 978-961-7083-01-9. [COBISS.SI-ID 302745344]
30. KRAŠOVEC, Jože (urednik, prevajalec). Sveto pismo. Zgodovinske knjige : drugi del : jeruzalemska izdaja. 1. izd. Ljubljana: Slovenska škofovska konferenca: Družina, 2019. ISBN 978-961-04-0610-5, ISBN 978-961-94056-3-5. [COBISS.SI-ID 302189312]
31. URBANIJA, Jože. Verovati in biti. Kamnik: samozal., 2017. 86 str. ISBN 978-961-288-107-8. [COBISS.SI-ID 292761088]


3 Družbene vede.

32. SIMONETI, Marko (urednik), DOLENC, Primož (urednik), JAŠOVIČ, Božo (urednik), KOŠAK, Marko (urednik). Bančno poslovanje : "European Foundation Certificate in Banking - EFCB". Ljubljana: Združenje bank Slovenije - GIZ, Izobraževalni center, 2019. VI, 430 str., ilustr. ISBN 978-961-6664-04-2. [COBISS.SI-ID 302296832]
33. BEARD, Mary, VERGINELLA, Marta (avtor dodatnega besedila, urednik, recenzent). Ženske in oblast : manifest. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 113 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0276-7. [COBISS.SI-ID 302902016]
34. BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine). 10. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo, 2019. X, 225 str. Lex localis. ISBN 978-961-6842-89-1. [COBISS.SI-ID 298360064]
35. BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine). 11. spremenjena in dopolnjena izd. Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo, 2019. 227 str. Lex localis. ISBN 978-961-6842-92-1. [COBISS.SI-ID 301659392]
36. COLLINI, Stefan, ŠIMENC, Marjan (urednik). Zakaj potrebujemo univerze?. Ljubljana: Krtina, 2019. 269 str. Zbirka Krt, 190. ISBN 978-961-260-124-9. ISSN 1408-1105. [COBISS.SI-ID 302040064]
37. ČOBEC, Darinka (avtor, fotograf), LAMOVŠEK, Marta, PILKO, Marija, DIMEC, Milena, BIZJAN, Branka (avtor, fotograf), ZAJC, Angela, KRALJIČ, Mojca, SENIČ, Lidija (urednik, fotograf). Čebela : ustvarjalne ideje : 2. del. Brdo pri Lukovici: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 2019. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6516-76-1. [COBISS.SI-ID 299169792]
38. SLAK, Janez (avtor, urednik), TRIGLAV, Joc, BOLDIN, Danijel, MAVEC, Majda, FONDA, Mihael. Dediščina katastrov na Slovenskem : digitalni arhiv zemljiškega katastra, katastra stavb in državnih prostorskih načrtov = The cadastral heritage of Slovenia : the digital archive of land cadastre, building cadastre and national spatial plans. 1. izd. Ljubljana: Geodetska uprava Republike Slovenije: = Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, 2019. 104 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-90637-8-1. [COBISS.SI-ID 301936896]
39. DELSOL, Chantal. Sovraštvo do sveta : totalitarizmi in postmoderna. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2019. 230 str. ISBN 978-961-04-0618-1. [COBISS.SI-ID 302774784]
40. DUJIĆ, Slobodan (avtor, avtor dodatnega besedila). Ideja, teorija in načelo delitve oblasti. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 211 str. ISBN 978-961-6731-29-4. [COBISS.SI-ID 301510144]
41. VIDMAR PRIMOŽIČ, Branka (urednik), GOTLIN POLAK, Alenka (urednik). 150 obrazov šole : zbornik Ekonomske šole Celje : ob 150-letnici začetkov izobraževanja za potrebe trgovine in ekonomije na Celjskem. Celje: Ekonomska šola, 2019. 241 str., ilustr. ISBN 978-961-6542-34-0. [COBISS.SI-ID 302186752]
42. FAWCETT, Edmund. Liberalizem : življenje ideje. 1. izd. Maribor: EPOS, 2019. XI, 461 str. ISBN 978-961-93474-4-7. [COBISS.SI-ID 302872832]
43. FREIRE, Paulo, GRUŠOVNIK, Tomaž (avtor dodatnega besedila, urednik). Pedagogika zatiranih. Ljubljana: Krtina, 2019. 194 str. Knjižna zbirka Temeljna dela. ISBN 978-961-260-126-3. ISSN 2536-2089. [COBISS.SI-ID 302495744]
44. GIDDENS, Anthony. Preobrazba intimnosti : spolnost, ljubezen in erotika v sodobnih družbah. 2., popravljena izd. Ljubljana: Založba /*cf., 2019. 231 str. Rdeča zbirka. ISBN 978-961-257-122-1. [COBISS.SI-ID 302490368]
45. GOLOB, Maja. Ne čakaj na stranke : kako v poplavi ponudb pridobiti stranke in jih obdržati. Hotična: Spago, 2019. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-94180-4-8. [COBISS.SI-ID 302792448]
46. KOŽELJ, Polona. "V tem domu luč prosvete sije!" : razstava ob 100-letnici prve šole za slepe in slabovidne na Slovenskem. Ljubljana: Slovenski šolski muzej, 2019. 50 str., ilustr. Razstavni katalog, 141. ISBN 978-961-6764-16-2. [COBISS.SI-ID 302504448]
47. KRANJC, Vesna. Gospodarske pogodbe : tradicionalni in novejši posli gospodarskih subjektov. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 597 str. ISBN 978-961-247-431-7. [COBISS.SI-ID 303214848]
48. MAKAROVIČ, Marija. Jazbina : mikroetnološka predstavitev jazbinskih in podgorskih družin z gorskega kmečkega naselja v občini Črna na Koroškem. Črna na Koroškem: Občina, 2019. 845 str., ilustr. ISBN 978-961-290-540-8. [COBISS.SI-ID 97436673]
49. NGOMANE, Mungi. Ubuntu : afriška modrost o povezanosti vseh ljudi. Brežice: Primus, 2020. 240 str., ilustr. Zbirka Primula. ISBN 978-961-7090-16-1. [COBISS.SI-ID 302876672]
50. PIANO, Brane, POČIVAVŠEK, Marija (urednik). Zgodovina Celja in okolice V. : iz zabeležk tlačanskega kronista o prilikah s knezi : 1992-2019. Celje: Muzej novejše zgodovine, 2019. 718 str. ISBN 978-961-6339-48-3, ISBN 978-961-6339-49-0. [COBISS.SI-ID 303191296]
51. ŠTERMAN IVANČIČ, Klaudija (urednik, tehnični urednik). PISA 2018 : program mednarodne primerjave dosežkov učencev in učenk : nacionalno poročilo s primeri nalog iz branja. 1. izd. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2019. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-270-315-8. https://www.pei.si/wp-content/uploads/2019/12/PISA2018_NacionalnoPorocilo.pdf. [COBISS.SI-ID 302749696]
52. ČERNE, Ambrož (urednik, avtor dodatnega besedila), KLINAR, Klemen (urednik). Rateška košta : prehranska dediščina Rateč. Jesenice: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, 2019. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-290-548-4. [COBISS.SI-ID 302328832]
53. RUS, Veljko, TOŠ, Niko (urednik, avtor dodatnega besedila), RUS, Andrej (urednik, avtor dodatnega besedila). Deset filozofsko-socioloških spisov Veljka Rusa, 1957-1964. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2019. 370 str. Znanstvena knjižnica, Refleksije, 8. ISBN 978-961-235-897-6. [COBISS.SI-ID 302689280]
54. LIPIČ, Nikolaj (urednik). Skupnostna skrb na področju demence v Mestni občini Ljubljana. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, 2018. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-92650-3-1. [COBISS.SI-ID 296941312]
55. SLABE, Anamarija (avtor, fotograf). Šolski ekovrtovi : vodnik za načrtovanje in učno rabo. Ljubljana: Inštitut za trajnostni razvoj, 2017. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-94311-2-2. [COBISS.SI-ID 295450624]
56. HORVAT, Vladimir (avtor, urednik). Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 2. spremenjena izd. Ljubljana: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 2018. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-91167-7-7. http://www.sodisce.si/mma_bin.php?static_id=2019060412454115. [COBISS.SI-ID 295535360]
57. BIZJAK, Miran. Strateški razvojni program Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za obdobje od 2020 do 2025. Ljubljana: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 2019. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-6327-29-9. [COBISS.SI-ID 302904064]
58. SULTANA, Ronald G. Poti do boljše karierne orientacije na sekundarni stopnji izobraževanja : priročnik. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2019. 145 str., ilustr. ISBN 978-961-217-069-1. [COBISS.SI-ID 302534144]
59. ŠUC, Lea. Delovni terapevt v inkluzivni šoli : trenutno stanje in smernice. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2019. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6974-42-4. [COBISS.SI-ID 302354944]
60. KRISTAN, Ivan, PEJOVNIK, Stane (avtor, urednik), KONTLER-SALAMON, Jasna, SKET, Boris, TIŠLER, Miha, KRALJ, Alojz, MENCINGER, Jože, KOCIJANČIČ, Andreja, SVETLIK, Ivan, SMOLEJ, Tone (urednik). Universitatis Labacensis rector fui : spomini na rektorska leta. Ljubljana: Univerza, 2019. 220, [4] str., portreti. ISBN 978-961-6410-65-6. [COBISS.SI-ID 302477312]
61. VARL, Maruša. Kaznovalna odškodnina. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2019. 262 str. Zbirka Scientia iustitia, 34. ISBN 978-961-247-430-0. [COBISS.SI-ID 302748928]
62. LESKOŠEK, Vesna (urednik), KODELE, Tadeja (urednik), MEŠL, Nina (urednik). Zaščita otrok pred nasiljem in zanemarjanjem v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2019. 277 str. ISBN 978-961-6569-71-2. [COBISS.SI-ID 97499137]
63. SMOLEJ, Tone (urednik). Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov na dunajski Filozofski fakulteti (1872-1918). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 452 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0247-7. DOI: 10.4312/9789610602507. [COBISS.SI-ID 301846272]
financer: ARRS, Programi, J7-7276, SI, Zgodovina doktorskih disertacij slovenskih kandidatov v avstro-ogrski monarhiji (1872-1918)


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

64. BARTÍKOVÁ, Petra. Mravljišče. Jezero: Morfemplus, 2019. 1 kartonka ([15] str.), ilustr. ISBN 978-961-7034-80-6. [COBISS.SI-ID 298007552]
65. DOLINAR, Gregor. Matematika v bioznanostih : naloge s postopki in rešitvami. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2019. IX, 310 str., ilustr. Učbeniki in priročniki, 20. ISBN 978-961-212-298-0. [COBISS.SI-ID 302798336]
66. GODIČ TORKAR, Karmen, ZORE, Anamarija. Mikrobiologija s parazitologijo : učbenik z navodili za vaje. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta, 2019. X, 184 str., [6] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-6808-95-8. [COBISS.SI-ID 302300160]
67. HANÁČKOVÁ, Pavla. Pelji me domov. Vode sveta. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2019. 1 kartonka ([28] str.), ilustr. ISBN 978-961-94357-8-6. [COBISS.SI-ID 301385216]
68. LAYTON, Neal. Planet, v plastiko ujet. 1. natis. Ljubljana: Grafenauer, 2020. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-6864-44-2. [COBISS.SI-ID 301860864]
69. LIPEJ, Lovrenc, ROGELJA, Manja, MAVRIČ, Borut. Ocean v malem. Piran: GEPŠ, 2019. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-94179-1-1. [COBISS.SI-ID 302821888]
70. ROVELLI, Carlo. Zapovrstje časa. Ljubljana: DMFA - založništvo, 2019. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-212-299-7. [COBISS.SI-ID 303071232]
71. SLATNER, Jure. Mesojede rastline : lepotice in zveri. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-37-9. [COBISS.SI-ID 302580736]
72. Strateški akcijski načrt za funkcionalno urbano območje mestne občine Celje. Celje: Mestna občina, 2019. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23617333]
73. ŠPEH, Natalija. From ecological footprint to integral model of sustainable evaluation : Natalija Špeh. Beau Bassin: Scholarʹs press, cop. 2018. 44 str., ilustr. ISBN 978-3-639-66182-8. [COBISS.SI-ID 23434037]
74. JUVAN, Smiljan (urednik). Vodarstvo na porečju Drave skozi čas : almanah. Maribor: Vodnogospodarski biro; Ptuj: Drava vodnogospodarsko podjetje; [Ljubljana]: Ministrstvo za okolje in prostor RS, 2019. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-290-632-0. [COBISS.SI-ID 97653505]


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

75. ADAMIČ, France, MAČEK, Jože, TRDAN, Stanislav (avtor dodatnega besedila, urednik). Zgodovina spremljanja pojava bolezni in škodljivcev na gojenih rastlinah v Sloveniji : (od 15. do sredine 20. stoletja). Ljubljana: Oddelek za agronomijo, Biotehniška fakulteta, 2019. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6275-52-1. [COBISS.SI-ID 301928704]
76. BELOVIĆ, Branislava (avtor, fotograf). Lahko jem solate : nasveti in kuharski recepti. Murska Sobota: Pomursko društvo za boj proti raku: RKS Območno združenje, 2019. 86 str., ilustr. Lahko jem. ISBN 978-961-94606-1-0. [COBISS.SI-ID 97422593]
77. BERAS, Mitja. Pametne zgradbe : orodje za povečanje energetske učinkovitosti, udobja, varnosti in produktivnosti v organizacijah. Maribor: Feniks pro, 2019. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-290-404-3. [COBISS.SI-ID 97124609]
78. BROCHMANN, Nina, DAHL, Ellen Støkken. Zala tamala : priročnik o negi in uporabi ženskih spolnih organov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5474-7. [COBISS.SI-ID 302971904]
79. CVETKO, Tatjana. Igra mojega spomina. 1. izd. Koper: Društvo za pomoč pri demenci - Primorske spominčice, 2018. 27 str., ilustr. Knjižica za pomoč pri demenci, 1. ISBN 978-961-94448-0-1. [COBISS.SI-ID 295168256]
80. CVETKO, Tatjana. Ko spomini zacvetijo. 1. izd. Koper: Društvo za pomoč pri demenci - Primorske spominčice, 2018. 27 str., ilustr. Knjižica za pomoč pri demenci, 3. ISBN 978-961-94448-2-5. [COBISS.SI-ID 295169280]
81. CVETKO, Tatjana. Ko spomini zadišijo. 1. izd. Koper: Društvo za pomoč pri demenci - Primorske spominčice, 2018. 27 str., ilustr. Knjižica za pomoč pri demenci, 2. ISBN 978-961-94448-1-8. [COBISS.SI-ID 295169024]
82. CVETKO, Tatjana. Plesati z demenco. 1. izd. Koper: Društvo za pomoč pri demenci - Primorske spominčice, 2018. 27 str., ilustr. Knjižica za pomoč pri demenci, 5. ISBN 978-961-94448-4-9. [COBISS.SI-ID 295170048]
83. CVETKO, Tatjana. V korak s spomini. 1. izd. Koper: Društvo za pomoč pri demenci - Primorske spominčice, 2018. 27 str., ilustr. Knjižica za pomoč pri demenci, 4. ISBN 978-961-94448-3-2. [COBISS.SI-ID 295169536]
84. ČANJI, Vanesa (urednik). Emo - Orodjarna : orodjarna v evropskem vrhu = the toolfactory at the pinnacle of Europe. Celje: Emo - Orodjarna, 2019. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-290-698-6. [COBISS.SI-ID 302999040]
85. BELENTIN, Robert (avtor, član uredniškega odbora), et al., GOLJA, Mojca (urednik), SOTLER, Robert (urednik). Fibromialgija, bolezen sodobnega časa : strokovni zbornik, namenjen strokovni in laični javnosti : izdano ob 15-letnici Društva za fibromialgijo (2004-2019). Ljubljana: Društvo za fibromialgijo, 2019. 57 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-290-595-8. [COBISS.SI-ID 302551296]
86. GARCÍA, Héctor, MIRALLES, Francesc. Šinrin-joku : japonska gozdna kopel. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5609-3. [COBISS.SI-ID 302985984]
87. GODEC, Boštjan (avtor, urednik, fotograf), KORON, Darinka (avtor, fotograf). Sadje iz osrčja Slovenije. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2019. 20 str., fotogr., zvd. [COBISS.SI-ID 5815656]
88. HAAS, Hansjörg (avtor, fotograf). Obrezovanje rastlin : obrezovanje vseh vrst vrtnih rastlin : oblikovanje okrasnih drevnin in sadnega drevja : [veliki priročnik]. 2., posodobljena in prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5544-7. [COBISS.SI-ID 300513024]
89. HRIBAR, Jože, VEBER, Breda, OCVIRK, Matej. Rudarska dediščina in kulturno izročilo. Griže: Etnološko društvo Srečno, 2019. 64 str., ilustr. Izviri naše dediščine, zv. 9. ISBN 978-961-94572-1-4. [COBISS.SI-ID 302775040]
90. KOGOJ-OSVALD, Marinka (avtor, fotograf), OSVALD, Jože (avtor, fotograf). Črniški radič : revitalizacija stare sorte hrastovc. Ajdovščina: Občina, 2019. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-94468-2-9. [COBISS.SI-ID 300603904]
91. LOMBAR, Rok. Ena pot, kako do krav, najbolj učinkovitih proizvajalk mleka : obdobje tranzicije krav molznic in osnove krmljenja anionskih soli. Kranj: Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine, 2019. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-290-718-1. [COBISS.SI-ID 303138816]
92. OCEPEK, Andreja (urednik). 3. mariborski dan KVČB, 22. november 2019. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-55-9. [COBISS.SI-ID 97660929]
93. MATOS, Milan. Hiša velikih zgodb. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 347 str., [16] str. pril. ISBN 978-961-00-4327-0. [COBISS.SI-ID 302525184]
94. POTOČNIK, Iztok (urednik), NOVAK-JANKOVIČ, Vesna (urednik). Medicinske osnove kardiorespiratorne fizioterapije : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta: Onkološki inštitut, 2019. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-93-4, ISBN 978-961-7029-21-5. http://www2.zf.uni-lj.si/images/stories/datoteke/Zalozba/KRFT.pdf. [COBISS.SI-ID 302773504]
95. SOTLER, Robert (urednik), MALIĆ, Željko (urednik). Prva pomoč in nujna medicinska pomoč: kje so meje? : zbornik povzetkov = First aid and emergency medical assistance: where are the boundaries? : book of abstracts. Ljubljana: Rdeči križ Slovenije - Zveza združenj, [2019]. 63 str. [COBISS.SI-ID 302978560]
96. ČEH, Tatjana (urednik), KAPUN, Stanko (urednik). Zbornik izvlečkov predavanj = Abstracts of the proceedings of the 28th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals [being] Zadravec-Erjavec Days 2019, 7th and 8th November 2019. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2019. 48 str., [36] str. pril. ISBN 978-961-94540-2-2. [COBISS.SI-ID 302320128]
97. ČEH, Tatjana (urednik), KAPUN, Stanko (urednik). Zbornik predavanj = Proceedings of the 28th International Scientific Symposium on Nutrition of Farm Animals [being] Zadravec-Erjavec Days 2019, 7th and 8th November 2019. Murska Sobota: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2019. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-94540-3-9. [COBISS.SI-ID 302321408]
98. GALE, Nina, VIZJAK, Alenka, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, FERLUGA, Dušan. Memorialni sestanki profesorja Janeza Plečnika, koncerti zdravnikov = Professor Janez Plečnik memorial meetings, concerts of medical doctors. Ljubljana: Inštitut za patologijo, Medicinska fakulteta, 2019. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-6502-39-9. [COBISS.SI-ID 302494464]
99. Zbornik. Maribor: Vodnogospodarski biro, 2019. 241 str., ilustr. ISBN 978-961-290-650-4. http://www.mvd20.com/mvd30/mobile/index.html#p=1. [COBISS.SI-ID 97692673]
100. PANCE, Svetozar. Turška kuhinja. 1. natis. Ljubljana: Caligra, 2019. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-94457-8-5, ISBN 978-961-94457-9-2. [COBISS.SI-ID 301027840]
101. HERAKOVIČ, Niko (urednik), DEBEVEC, Mihael (urednik), PIPAN, Miha (urednik), ADROVIĆ, Edo (urednik). Zbornik posveta. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2019. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6980-66-1. [COBISS.SI-ID 302544896]
102. HERAKOVIČ, Niko (urednik), DEBEVEC, Mihael (urednik), PIPAN, Miha (urednik), ADROVIĆ, Edo (urednik). Zbornik povzetkov s posveta. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2019. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-6980-65-4. [COBISS.SI-ID 302398720]
103. KELC, Andrej, KERŠIČ, Robert, KLEMEN, Petra, MEKIŠ, Dušan, MOLLER PETRUN, Andreja, PROSEN, Gregor, STRNAD, Matej, ŠPINDLER, Mateja, ŽIVKOVIĆ, Nenad, WAGNER-KOVAČEC, Jožica, MEKIŠ, Dušan (urednik), STRNAD, Matej (urednik). Prva pomoč : navodila za vaje za študente medicine. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-286-306-7. [COBISS.SI-ID 97368833]
104. RAJŠTER, Brigita. Libeliška kuharica : da ne boš vočn od mize šov : [prehrambna kultura prebivalcev Libelič in okolice]. Dopolnjena izd. Libeliče: Kulturno prosvetno društvo; Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2019. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-290-664-1. [COBISS.SI-ID 97712897]
105. ROWLAND, David. Prehranske rešitve za 88 zdravstvenih težav. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2019. 447 str., ilustr. ISBN 978-961-6861-93-9. [COBISS.SI-ID 303101952]
106. ŠOSTER, Goran (urednik, avtor). Rural parliaments : emerging participative democracy. [2nd ed.]. Brussels: Partnership for Rural Europe, 2019. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-7010-51-0. [COBISS.SI-ID 97530113]
107. APLINC, Miran (urednik, avtor dodatnega besedila). Usnjarstvo na Slovenskem : zbornik referatov 5. simpozija o kulturni dediščini s področja usnjarstva na Slovenskem, [Šoštanj, 25. september 2017]. Šoštanj: Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2019. 136 str., ilustr. Gradiva, 8. ISBN 978-961-94516-2-5. [COBISS.SI-ID 302774528]
108. BARRON, Yuri. The Slovenia restaurants : top 201. Ljubljana: IQbator, 2019. 127 str., fotogr., zvd. ISBN 978-961-94046-9-0. [COBISS.SI-ID 302293504]
109. FRAS, Zlatko (urednik). 22. sodobna interna medicina : zbornik predavanj : strokovno srečanje, Ljubljana, 11. decembra 2019. V Ljubljani: Katedra za interno medicino, Medicinska fakulteta, 2019. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-267-169-3. [COBISS.SI-ID 303041024]
110. ŠKRBINC, Breda (urednik), OVČARIČEK, Tanja (urednik), KOVAČ, Anja (urednik). Zbornik prispevkov. Ljubljana: Sekcija za internistično onkologijo SZD: Onkološki inštitut, 2019. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-22-2. [COBISS.SI-ID 302856960]
111. TURK, Zdravko. Lov in lovska pravica v Sloveniji : zgodovinski, gospodarski in družbeni vidiki lova v kulturni krajini. Straža: samozal., 2019. 182 str., ilustr. ISBN 978-961-290-074-8. [COBISS.SI-ID 298824448]
112. PAHOR, Dušica (urednik, recenzent). 100 let Oddelka za očesne, ušesne, nosne in vratne bolezni : 1919-2019 : Oddelek za očesne bolezni, strokovni simpozij, Maribor, 22. 11. 2019 : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2019. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-7039-56-6. [COBISS.SI-ID 97667073]
113. VAHTAR, Marta (avtor, ilustrator), BRAČIČ-ŽELEZNIK, Branka, ČENČUR CURK, Barbara, VALENČIČ, Urška, TORKAR, Anja. Pitna voda z Ljubljanskega barja : vodarna Brest : vpliv rabe prostora na vodni režim in kakovost vode. Ljubljana: Javno podjetje Vodovod kanalizacija Snaga, 2019. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-290-542-2. [COBISS.SI-ID 302287616]
114. VRŠČAJ, Boštjan. Nesebično v službi ljudstva : Prostovoljno gasilsko društvo Laško : 1870-2020. Laško: Prostovoljno gasilsko društvo, 2020. 226 str., ilustr. ISBN 978-961-290-743-3. [COBISS.SI-ID 303414272]
115. JERIČEK KLANŠČEK, Helena (avtor, urednik), ROŠKAR, Maja (avtor, urednik), DREV, Andreja (avtor, urednik), PUCELJ, Vesna, KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina (avtor, urednik), KOROŠEC, Aleš, PRELEC POLJANŠEK, Pia (urednik). Z zdravjem povezana vedenja v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji : izsledki mednarodne raziskave HBSC, 2018. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-87-4. [COBISS.SI-ID 302244096]
116. ŽELJ, Tanja. Ustrezna vadba po porodu : [priročnik s strokovnimi vajami in napotki v poporodnem obdobju]. 1. natis. Ljubljana: Športno društvo pilates, 2019. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-94832-0-6. [COBISS.SI-ID 302175232]


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

117. GEISLER, Thomas (glavni urednik, avtor dodatnega besedila), REZENDE, Aline Lara (glavni urednik, avtor dodatnega besedila). Common knowledge. Knowledge = Skupno znanje. Znanje. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), 2019. 81 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-57-3, ISBN 978-961-6669-61-0. [COBISS.SI-ID 302486016]
118. BRECELJ, Bojan (umetnik, avtor), ŽNIDERŠIČ, Martin, ZAMAN, Rudi, KAFOL, Zdravko, ČEFERIN, Barbara (urednik). Selffish : SKS35. Ljubljana: Galerija Fotografija, 2019. 131 str., fotogr. ISBN 978-961-94552-2-7. [COBISS.SI-ID 302473984]
119. BREZAR, Vladimir (umetnik, avtor dodatnega besedila). Srečanja s Plečnikom = Encounters with Plečnik. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje: = The Museum for Architecture and Design, 2019. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-63-4. [COBISS.SI-ID 302515456]
120. KOZELJ, Daniel, RAK, Gašper, ŠKERJANEC, Mateja, ČENČUR CURK, Barbara, TORKAR, Anja, VALENČIČ, Urška, BRAČIČ-ŽELEZNIK, Branka, SIMONETI, Maja, LUKŠIČ, Andrej, VILHAR, Urša, KOZAMERNIK, Erika, JANŽA, Mitja, VAHTAR, Marta. Camaro-D : sodelovanje deležnikov pri uvajanju naprednih praks gospodarjenja s prostorom z vidika vplivov na vodni režim v povodju Donave : slovensko pilotno območje: Iška in Iški vršaj na Ljubljanskem barju - napajalno območje vodarne Brest. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Naravoslovnotehniška fakulteta: Vodovod kanalizacija: Snaga, 2019. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-68-6. [COBISS.SI-ID 302276352]
121. LUBEJ, Peter (urednik), ALLEGRA, Cecilia (urednik, prevajalec). Caravan next photo book : [feed the future: art moving cities : (2015-2019)]. Maribor: Association for Culture and Education Kibla, 2019. 443 str., fotogr. Edition TOX, vol. 24 (2019), no. 63. ISBN 978-961-6304-43-6. [COBISS.SI-ID 96339457]
122. GERM, Josip (umetnik). Josip Germ (1869-1950) : razstava ob 150-letnici rojstva : razstavni katalog : Jakčev dom Dolenjskega muzeja Novo mesto, 17. maj-10. avgust 2019. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2019. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6306-62-1. [COBISS.SI-ID 299741952]
123. JEMEC, Andrej (umetnik). Vse, kar je --- : slike 2018-19 = All there is --- : paintings 2018-19. Ljubljana: Slovenska matica, 2019. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-213-314-6. [COBISS.SI-ID 302811392]
124. JESIH, Boris. Grafika : visoki tisk, ploski tisk. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2019. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-253-251-2. [COBISS.SI-ID 302873600]
125. STEINBACHER, Ladislav (urednik). Judo klub Impol : 60 let. Slovenska Bistrica: Judo klub Impol, 2019. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 303059968]
126. KAVČIČ, Vasja (umetnik). Krog v kvadratu : Mestna galerija Nova Gorica, 3.-24. 12. 2019. Nova Gorica: Kulturni dom, 2019. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 303099648]
127. Krogla : Keramika v Magistratu '18, Ljubljana, 31. julija-7. septembra 2018. Ljubljana: Društvo keramikov in lončarjev, 2018. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 303258624]
128. Konveksno in konkavno : Keramika v Magistratu '19, Ljubljana, 31. julija-26. avgusta 2019. Ljubljana: Društvo keramikov in lončarjev, 2019. 72 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 303260160]
129. ŠTABI, Snežana (urednik, prevajalec). Kiblix 2019 : festival umetnosti in tehnologije = Festival of Arts and Technology, 4.-6. december 2019, Maribor. Maribor: Kulturno izobraževalno društvo Kibla, 2019. 41 str., ilustr. Zbirka Tox, letn. 24, št. 65. [COBISS.SI-ID 97804545]
130. KRISTL, Živa (avtor, avtor dodatnega besedila). Trajnostni vidiki stanovanjske gradnje. 1. natis. Nova Gorica: Nova univerza, Evropska pravna fakulteta, 2019. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-6731-30-0. [COBISS.SI-ID 301510656]
131. BOHAK ADAM, Tina (urednik). [Programi in izvlečki] = [Programme and abstracts]. Ljubljana: Akademija za glasbo, 2019. 34 str. ISBN 978-961-6393-26-3. [COBISS.SI-ID 302723072]
132. MRAMOR, Meta (umetnik), PAK, Tanja (urednik, avtor dodatnega besedila). Odtisi = Impressions. Ljubljana: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje, Unikatno oblikovanje / steklo in keramika: = Academy of Fine Arts and Design, Applied Arts / Glass and Ceramics, 2018. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-7009-05-7. [COBISS.SI-ID 297857536]
133. OREL, Vojko, GULIN, Alojz. Nogomet Šempeter : 1945-1963 : nepozabni utrip v športnem središču Goriške. Šempeter-Vrtojba: Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti, 2019. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-94858-0-4. [COBISS.SI-ID 302577152]
134. DOBRILA, Peter Tomaž, ŠTABI, Snežana (urednik). Osebno = Personal : [mednarodna interdisciplinarna razstava = international interdisciplinary exhibition, 5. 10. 2018 - 8. 2. 2019 KIBLA PORTAL, Maribor (Slovenia)]. Maribor: Kulturno izobraževalno društvo Kibla, 2019. 136 str., ilustr. Zbirka Tox, letn. 24, št. 64, Tvegaj spremembo, knj. 3. ISBN 978-961-6304-44-3. [COBISS.SI-ID 96853761]
135. 15 let novomeških likovnih dni : Dolenjski muzej Novo mesto, Jakčev dom 2005-2019 : [pregled likovnih del zbirke 1.-15. Novomeški likovni dnevi]. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2019. 144 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 97683457]
136. BASTL, Dušan, DENŠA, Marijan (avtor, urednik). Planinsko društvo Nazarje : 20 let : 1999-2019 : zbornik za obdobje 2010-2019 ob 20-letnici ustanovitve in delovanja društva. Nazarje: Planinsko društvo, 2019. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-290-608-5. [COBISS.SI-ID 302617088]
137. POŠTRAK, Anja, KALAN, Barbara. Vzemi si čas ---. Kranj: Gorenjski muzej, 2019. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-03-0. [COBISS.SI-ID 302310144]
138. STROJNIK, Vojko, JAKOVLJEVIĆ, Miroljub. Vadba na trim otoku za starejše v Mestni občini Ljubljana : [vadnica za starejše]. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije, 2018. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-92650-4-8. [COBISS.SI-ID 297042176]
139. SVETLIK, Maja (avtor, ilustrator). Idrijska čipka. Polpremet v idrijskem risu = Idrija lace. Half stitch in Idrija narrow tape lace. 1. natis. Idrija: Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola, 2019. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-92660-8-3. [COBISS.SI-ID 302692352]
140. MARUŠIČ, Branko, ROSA, Jurij, URŠIČ, Ivanka, FORNAZARIČ, Jasna, TRAMPUŽ, Martina, SULIČ, Metka, KOLENC, Petra, TUL, Vlasta, KANTE PAVLIN, Polona (urednik, avtor dodatnega besedila). Vesela Goriška : zbornik o ljubiteljski kulturi. Nova Gorica: Zveza kulturnih društev, 2019. 170 str., ilustr. ISBN 978-961-290-601-6. [COBISS.SI-ID 302584576]
141. KLINAR, Miha (avtor, urednik), MIHAILOVIČ-ŠKRINJAR, Mojca (avtor, urednik). Z designom do uspešne organizacije : izkušnje, rezultati in priporočila iz prakse slovenskega Kompetenčnega centra za design management. Ljubljana: Center za Kreativnost (CZK), Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2019. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-6669-64-1. [COBISS.SI-ID 302750208]
142. NOSE MAROLT, Mateja, ŠPARL, Luka, VERLIČ, Andrej, VOCHL, Saša. Zakladi sredi mesta : Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja, 2019. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 303026432]


80 Jezikoslovje.

143. NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (urednik). Jezikovni profil mladih v slovenskem zamejstvu. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; v Celovcu: Slovenski znanstveni inštitut: Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik; v Trstu: Slovenski raziskovalni inštitut, 2019. 370 str., ilustr. Mladi v slovenskem zamejstvu, zv. 4. ISBN 978-961-6159-71-5. [COBISS.SI-ID 302766592]
144. LEBAN, Katja. Angleščina. Vaje za izgovarjavo in pisavo, zbirka nalog s posnetki in rešitvami za 2. razred osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 56, 16 str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-5377-1. [COBISS.SI-ID 302133248]
145. SCHWETTER, Éva, SUŠNIK, Miha, BOŽIČ, Blaž. Učbenik madžarščine za Slovence 1. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2019. 130 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0264-4. [COBISS.SI-ID 302331904]
146. NIDORFER-ŠIŠKOVIČ, Mojca (urednik), KRANJC, Simona (urednik), LUTAR, Mateja (urednik). Slovenščina in slovenistike na univerzah po svetu : svetovni dnevi slovenske znanosti in umetnosti - ob 100-letnici Univerze v Ljubljani. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze, 2019. 167 str. ISBN 978-961-06-0271-2. https://centerslo.si/wp-content/uploads/2019/12/Zbornik-Slovenscina-in-slovenistike-Svetovni-dnevi-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 302598656]
147. VIDMAR, Urška. Poslovna angleščina : vsi nepogrešljivi izrazi in vse najpogostejše fraze na enem mestu. 1. natis. Ljubljana: Poučevanje jezikov, 2019. 16 str., ilustr. ISBN 978-961-93895-7-7. [COBISS.SI-ID 302285568]


82 Književnost.

148. KOCEV, Josip, JANČESKA, Marijana, STOJČEVSKA, Snežana, GOGOVA, Katerina, MARKOVSKI, Stefan (avtor, urednik), TOCINOVSKI, Vasil (urednik), SUBIOTTO, Namita (urednik). (Ne)par = (Ne)par : dvojezični izbor sveže makedonske literature. Ljubljana: MKD Makedonija, 2019. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-92603-2-6. [COBISS.SI-ID 301826816]
149. AHERN, Cecelia. Klub P. S. Ljubim te. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 302 str. ISBN 978-961-00-4335-5, ISBN 978-961-00-4336-2. [COBISS.SI-ID 302781440]
150. ANGELIS, Dimitris. To ni pesem. Ljubljana: Beletrina, 2019. 37 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-580-3. [COBISS.SI-ID 300712960]
151. ASHLEY, Trisha. Hiša upanja in sanj. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 573 str. ISBN 978-961-7076-33-2, ISBN 978-961-7076-34-9. [COBISS.SI-ID 97528833]
152. BARANJA, Marcel, HORVAT, Sandi. V senci svetlobe. Tišina: Romski akademski klub, 2019. 53 f. ISBN 978-961-94777-1-7. [COBISS.SI-ID 301517568]
153. FÜRST, Eva (urednik, ilustrator). Barviti svet slovenske poezije. 1. izd. Dob: Miš, 2019. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-272-381-1. [COBISS.SI-ID 302625536]
154. BLACKWOOD, Lily. Upornik klana Kincaid. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 309 str. ISBN 978-961-00-4333-1, ISBN 978-961-00-4334-8. [COBISS.SI-ID 302741248]
155. BOILEAU, Pierre. Hudičevki. Ljubljana: Caligra, 2018. 128 str. Mini krimi. ISBN 978-961-94294-9-5. [COBISS.SI-ID 302915840]
156. BRUNDZAITE, Ramune. Zdaj segam po drugih stvareh. Ljubljana: Beletrina, 2019. 27 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-577-3. [COBISS.SI-ID 300710656]
157. CENGIZ, Metin. Tisti vrt v moji domišljiji. Ljubljana: Beletrina, 2019. 31 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-582-7. [COBISS.SI-ID 300713728]
158. ČEGEC, Branko. Moj čas stoji. Ljubljana: Beletrina, 2019. 33 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-575-9. [COBISS.SI-ID 300710144]
159. ČOLAKHODŽIĆ, Goran. Daleč od zemlje. Ljubljana: Beletrina, 2019. 33 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-584-1. [COBISS.SI-ID 300787200]
160. DOLINŠEK, Janez (avtor, fotograf). Daleč od blizu. Preserje pri Radomljah: samozal. J. Dolinšek, 2019. 287 str., fotogr. ISBN 978-961-290-659-7. [COBISS.SI-ID 302822400]
161. DONGALA, Emmanuel B. Puška v roki, pesem v žepu. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 234 str. Moderni klasiki, 112. ISBN 978-961-282-393-1. [COBISS.SI-ID 302423552]
162. ARNEŽ, Marko (urednik, avtor dodatnega besedila). Dotiki daljav = Touching the distance : pesmi Prešernovih nagrajencev = poems by Prešeren Award recipients : 1971-1995. Zgornji Brnik: Fraport Slovenija, 2019. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-91195-3-2. [COBISS.SI-ID 302850048]
163. DOWNING, Samantha. Moja (pre)čudovita žena. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2019. 402 str. ISBN 978-961-94605-7-3, ISBN 978-961-94605-8-0. [COBISS.SI-ID 302493952]
164. DUGONI, Robert. Njen zadnji dih. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 429 str. ISBN 978-961-00-4345-4, ISBN 978-961-00-4346-1. [COBISS.SI-ID 302857728]
165. ELSBERG, Marc. Blackout : jutri bo prepozno. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 414 str. ISBN 978-961-7076-29-5, ISBN 978-961-7076-30-1. [COBISS.SI-ID 97335041]
166. FRANKLIN, Charles. Kislinska kopel. Ljubljana: Caligra, 2018. 128 str. Mini krimi. ISBN 978-961-94294-6-4. [COBISS.SI-ID 292905984]
167. FRITZ, Ervin. Savinjčanke : pesmi v savinjski govorici. Ljubljana: Društvo Knjižna zadruga, 2019. 89 str. ISBN 978-961-6140-74-4. [COBISS.SI-ID 302780928]
168. FURLAN, Alja. Ptica resnica : povest. 1. natis. Branik: Izobraževalni zavod Margarana, 2019. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-94134-5-6. [COBISS.SI-ID 302743808]
169. GLEICHMANN, Gabi. Napoj nesmrtnosti. Novo mesto: Goga, 2019. 553 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-239-0, ISBN 978-961-277-240-6. [COBISS.SI-ID 97874689]
170. GOLOB, Tadej. Dolina rož. 3. natis. Novo mesto: Goga, 2020. 490 str. ISBN 978-961-277-246-8. [COBISS.SI-ID 98013441]
171. HARRIS, Thomas. Cari Mora : kolumbijski kartel, obsedeni psihopat in nekdanja gverilska bojevnica : zlo, pohlep in temačna obsedenost na lovu za smrtonosnim zakladom. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 261 str. ISBN 978-961-00-4329-4, ISBN 978-961-00-4330-0. [COBISS.SI-ID 302675456]
172. HIGGINS, Rita Ann. Odtenki resnice. Ljubljana: Beletrina, 2019. 27 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-588-9. [COBISS.SI-ID 301051648]
173. HORVAT, Sandi. Preprosto enostavno hvaležen. Tišina: Romski akademski klub, 2019. 199 str. ISBN 978-961-94777-0-0. [COBISS.SI-ID 301416704]
174. IGGULDEN, Conn. Vojna rož. Vzpon Tudorjev. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 413 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-00-4341-6, ISBN 978-961-00-4342-3. [COBISS.SI-ID 302912000]
175. INGHELS, Maarten. Večer po moji smrti. Ljubljana: Beletrina, 2019. 43 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-576-6. [COBISS.SI-ID 300710400]
176. JERGOVIĆ, Miljenko. Herkul. Zaprešić: Fraktura, 2019. 171 str. ISBN 978-953-358-179-8. [COBISS.SI-ID 1116808030]
177. JERGOVIĆ, Miljenko. Mačka, čovjek, pas. Zaprešić: Fraktura, 2019. 238 str. Djela Miljenka Jergovića, knj. 6. ISBN 978-953-358-169-9, ISBN 978-953-358-053-1. [COBISS.SI-ID 1116808798]
178. KEENE, Day. Mrtvečeva plima. Ljubljana: Caligra, 2017 [i. e.] 2018. 128 str. Mini krimi. ISBN 978-961-94294-5-7. [COBISS.SI-ID 292905728]
179. KELLY, Ruth. Vinograd v Provansi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 332 str. ISBN 978-961-00-4331-7, ISBN 978-961-00-4332-4. [COBISS.SI-ID 302741760]
180. KLEYPAS, Lisa. Prebujena očaranost. Ig: Kiroja, 2019. 375 str. ISBN 978-961-94562-7-9, ISBN 978-961-94562-8-6. [COBISS.SI-ID 302642944]
181. KLEYPAS, Lisa. Zaljubljena dedinja : peti del serije Ravenelovi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 334 str. Zbirka Oddih. ISBN 978-961-01-5617-8. [COBISS.SI-ID 302162432]
182. KOPRIVNIKAR, Aljaž. Anatomija. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2019. 107 str. Aleph, 192. ISBN 978-961-6789-65-3. [COBISS.SI-ID 302644480]
183. KOS, Alenka. V tebi je zdravilo : moja zgodba. 1. izd. Podljubelj: Društvo za boljši svet, Vilinski ključ, 2019. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-93421-7-6. [COBISS.SI-ID 302539008]
184. KOŠUTA, Miroslav. Ne izbiraš. Ljubljana: Beletrina, 2019. 31 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-581-0. [COBISS.SI-ID 300713216]
185. KULAVKOVA, Katica. Nekoč hčerka. Ljubljana: Beletrina, 2019. 45 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-579-7. [COBISS.SI-ID 300712192]
186. KURINČIČ, Ivo (avtor, fotograf), SIVEC, Marija (urednik). Pesmi in slike spomina. Idrsko: samozal., 2019. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-290-665-8. [COBISS.SI-ID 302831616]
187. LAINŠČEK, Feri (avtor, fotograf). Komi de ravnica bejla : verzuši pa kejpi = Komu bo ravnica bela : pesmi in fotografije. Murska Sobota: Argo, društvo za humanistična vprašanja, 2019. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-94797-2-8. [COBISS.SI-ID 302780416]
188. LAINŠČEK, Feri. Komi de ravnica bejla : verzuši pa kejpi = Komu bo ravnica bela : pesmi in fotografije. Murska Sobota: Argo, društvo za humanistična vprašanja; Monošter: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2019. 69 str., ilustr. Knjižna zbirka Med Rabo in Muro, 22. ISBN 978-961-94797-1-1. [COBISS.SI-ID 302779904]
189. LÁSZLÓ, Noémi. Tako sva živela. Ljubljana: Beletrina, 2019. 35 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-585-8. [COBISS.SI-ID 300787456]
190. MACLEAN, Sarah. Hudič in skušnjavka. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 421 str. Zbirka Oddih. ISBN 978-961-01-5460-0. [COBISS.SI-ID 302610432]
191. MCBAIN, Ed. Izsiljevalec. Ljubljana: Caligra, 2018. 128 str. Mini krimi. ISBN 978-961-94294-4-0. [COBISS.SI-ID 292905472]
192. MCBAIN, Ed. Trgovec z mamili. Ljubljana: Caligra, 2017 [i. e.] 2018. 128 str. Mini krimi. ISBN 978-961-94294-7-1. [COBISS.SI-ID 292906240]
193. MCCLURE, Michael. Brada. Žirovnica: Medium, 2019. 106 str. Archivum Petronius, knj. 3. ISBN 978-961-6895-23-1. [COBISS.SI-ID 302793984]
194. MILLER, Wade. Morilsko orodje. Ljubljana: Caligra, 2018. 128 str. Mini krimi. ISBN 978-961-94457-1-6. [COBISS.SI-ID 302914816]
195. MONNIER, André. Cassino in njegovi. Ljubljana: Caligra, 2019. 128 str. Mini krimi. ISBN 978-961-94457-5-4. [COBISS.SI-ID 302913792]
196. MORGAN, Sarah. Poletje v Parizu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2019. 384 str. ISBN 978-961-00-4343-0, ISBN 978-961-00-4344-7. [COBISS.SI-ID 302916096]
197. PERUTZ, Leo. Mojster poslednje sodbe. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2019. 179 str. ISBN 978-961-7025-10-1. [COBISS.SI-ID 301410560]
198. PIŠEK, Mojca. Knjiga, ki smo jo vendar vsi prebrali. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2019. 138 str. Zbirka Novi pristopi, 74. ISBN 978-961-7017-48-9. [COBISS.SI-ID 302305280]
199. POGAČAR, Marko. Slepa karta : sonet ceste. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 204 str. Zbirka S poti. ISBN 978-961-282-407-5. [COBISS.SI-ID 302422784]
200. PRUŠNIK, Karel. Gamsi na plazu. 5. dopolnjena izd. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2019. 355 str., ilustr., avtorj. sl. ISBN 978-961-7010-50-3. [COBISS.SI-ID 302415360]
201. QUINN, Paula. Gospodar meglice. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 363 str. ISBN 978-961-7076-31-8, ISBN 978-961-7076-32-5. [COBISS.SI-ID 97528321]
202. RADINGER, Elli H. Modrost starih psov : od pasjih starčkov se lahko naučimo, kaj je res pomembno v življenju in kako nanj gledati bolj sproščeno. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5621-5. [COBISS.SI-ID 302903296]
203. RAOUL, Lou. Odleteli glasovi tistega dne. Ljubljana: Beletrina, 2019. 41 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-578-0. [COBISS.SI-ID 300710912]
204. ROTHMANN, Ralf. Umreti spomladi. Novo mesto: Goga, 2019. 218 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-238-3. [COBISS.SI-ID 97872641]
205. SAINT-EXUPÉRY, Antoine de (avtor, ilustrator). Misli za srečo : najlepši citati Antoina de Saint-Exupéryja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. [143] str., ilustr. ISBN 978-961-01-5615-4. [COBISS.SI-ID 302286336]
206. SCOBIE, Lorna (avtor, ilustrator). Zbiranje mačk. Jezero: Morfemplus, 2019. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-7034-54-7. [COBISS.SI-ID 295577600]
207. SEDMAK, Bojan. 1000 boanov. 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2019. 255 str. ISBN 978-961-7022-34-6. [COBISS.SI-ID 302526464]
208. SHUKRI, Jirjis. Le noži razumejo položaj. Ljubljana: Beletrina, 2019. 41 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-586-5. [COBISS.SI-ID 301051392]
209. SILVA, Daniel. Padli angel. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2019. 398 str., zvd. ISBN 978-961-7076-35-6, ISBN 978-961-7076-36-3. [COBISS.SI-ID 97529089]
210. SUNSHINE, Evelyn K. Samo ti mi lahko pomagaš. 1. izd. Kranjska Gora: Evelyn, 2019. 275 str. Samo ti, 1. ISBN 978-961-290-590-3. [COBISS.SI-ID 302522112]
211. THOMAS, Louis L. Rt brez upanja. Ljubljana: Caligra, 2018. 128 str. Zbirka Mini krimi. ISBN 978-961-94457-3-0. [COBISS.SI-ID 302916608]
212. TREVOR, William. Po dežju. Ljubljana: LUD Literatura, 2019. 215 str. Zbirka Stopinje. ISBN 978-961-7017-52-6. [COBISS.SI-ID 302594816]
213. TROJANOW, Ilija. Ob uri pravih kotov. Ljubljana: Beletrina, 2019. 45 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-574-2. [COBISS.SI-ID 300709888]
214. UGREŠIĆ, Dubravka. Doba kože. Zaprešić: Fraktura, 2019. 251 str. ISBN 978-953-358-141-5. [COBISS.SI-ID 3528339]
215. VEBER, Glorjana (avtor, prevajalec). Volila bi poeta. Ljubljana: Beletrina, 2019. 26 str. Dnevi poezije in vina. ISBN 978-961-284-587-2. [COBISS.SI-ID 301051904]
216. VENEZES, Elias. Številka 31328 : knjiga suženjstva. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 222 str. Moderni klasiki, 111. ISBN 978-961-282-395-5. [COBISS.SI-ID 302306560]
217. PUNGARTNIK, Marjan (urednik). Vezi med ljudmi = Zwischenmenschliche Bindungen. Maribor: Kulturno društvo nemško govorečih žena Mostovi: = Kulturverein deutschsprachiger Frauen Brücken, 2018 [i. e.] 2019. 292 str., ilustr. Zbornik Kulturnega društva nemško govorečih žena Mostovi, 17. [COBISS.SI-ID 14192414]
218. WAUGH, Evelyn. Ekskluziva : roman o novinarstvu. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019. 237 str. Moderni klasiki, 113. ISBN 978-961-282-409-9. [COBISS.SI-ID 302306816]


82-93 Mladinska književnost.

219. ANDREJ, Mojca, ANDREJ, Peter (avtor, glasbenik). Agica, mala čarovnica. Maribor: Klub kulturnih ustvarjalcev KU KU: Litera; Ruše: Društvo Glazerjeva domačija, 2019. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-94826-0-5. [COBISS.SI-ID 97411329]
220. BEZINOVIĆ-HAYDON, Iva. Mala Mara in veliko drevo. Zagreb: Turistička naklada, 2019. [32] str., ilustr. Žogica. ISBN 978-953-350-080-5. [COBISS.SI-ID 301145344]
221. BRADMAN, Tony. Najčudovitejše zgodbe vseh časov. Jezero: Morfemplus, 2019. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-7034-83-7. [COBISS.SI-ID 298182400]
222. CLIMA, Gabriele. Dobro jutro, taščica!. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. [26] str., ilustr. Zgodbice iz narave. ISBN 978-961-7031-35-5. [COBISS.SI-ID 301661952]
223. CLIMA, Gabriele. Dobro jutro, zajček!. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. [26] str., ilustr. Zgodbice iz narave. ISBN 978-961-7031-34-8. [COBISS.SI-ID 301661696]
224. CLIMA, Gabriele. Dobro jutro, žabica!. 1. natis. Kranj: Narava, 2019. [26] str., ilustr. Zgodbice iz narave. ISBN 978-961-7031-33-1. [COBISS.SI-ID 301661440]
225. KONEČNÁ, Sabina. Živalski vrt v hiši : poišči skrite živali. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2019. [16] str., ilustr. ISBN 978-961-94605-2-8. [COBISS.SI-ID 300851712]
226. LAKETIĆ, Dragana. Dadi in leteča torba = Dadi und die fliegende Tasche. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2019. [36] str., ilustr. ISBN 978-961-7010-49-7. [COBISS.SI-ID 302252544]
227. MOORE-MALLINOS, Jennifer. Ana v pasti spletne klepetalnice. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5070-1. [COBISS.SI-ID 302330624]
228. MOORE-MALLINOS, Jennifer. Žiga preizkuša svoj pogum. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5069-5. [COBISS.SI-ID 302330368]
229. PENNERS, Bernd. Popihaj, pobožaj, nalepi obliž! : 5 barvitih obližev. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5556-0. [COBISS.SI-ID 301541632]
230. RADOVANOVIČ, Vesna. Petelinček in osliček. 1. izd. Murska Sobota: Založba Ajda, IBO Gomboc, 2019. [25] str., ilustr. Zbirka Modri planet. ISBN 978-961-6585-96-5. [COBISS.SI-ID 97528065]
231. Svet igrač 4. Zagreb: Egmont, 2019. 63 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1820-4. [COBISS.SI-ID 299808768]
232. SVETINA, Peter. Timbuktu, Timbuktu. 1. izd. Dob: Miš, 2019. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-272-307-1. [COBISS.SI-ID 295125760]


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

233. SENEGAČNIK, Brane (urednik, avtor dodatnega besedila). Homerske himne. Ljubljana: Družina, 2019. 335 str. Sidera, 3. ISBN 978-961-04-0619-8. [COBISS.SI-ID 302850816]
234. KOS, Matevž. Leta nevarnega življenja : pet fragmentov o slovenski literaturi in drugi svetovni vojni. Ljubljana: Slovenska matica, 2019. 191 str. Razprave in eseji, 75. ISBN 978-961-213-306-1. ISSN 1408-4511. [COBISS.SI-ID 302812928]


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

235. APLINC, Miran. "Morda bodo prišli še taki časi, ko boste morali jesti tak kruh, kjer bodo špice ven gledale." : odmev velike vojne skozi organizacijo preskrbe v Šoštanju v času prve svetovne vojne in prevratne dobe : prispevki. Šoštanj: Muzej Velenje, Muzej usnjarstva na Slovenskem, 2019. 159 str., ilustr. Gradiva, 9. ISBN 978-961-94516-4-9. [COBISS.SI-ID 302863616]
236. JENUŠ, Gregor (urednik). Vzpostavitev registra ustvarjalcev arhivskega gradiva : zbornik referatov : 29. zborovanje. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2019. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6143-50-9. [COBISS.SI-ID 300735744]
237. BAVČAR, Rok. Na šverc! : tihotapstvo na Goriškem po drugi svetovni vojni = il contrabbando nel Goriziano dopo la seconda guerra mondiale = smuggling in the Goriška Region after World War II : katalog razstave, catalogo della mostra, exhibition catalogue. Nova Gorica: Goriški muzej Kromberk, 2019. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-79-7. [COBISS.SI-ID 302755840]
238. ARISTOVNIK, Bojana, BATAGELJ, Borut (avtor, urednik), HIMMELREICH, Bojan, JAZBEC, Sonja, KOČEVAR, Vesna, KRANJEC, Jože, PRŠA, Anja, ZDOVC, Hedvika, ŽIŽEK, Aleksander (avtor, urednik). Dekade. Petdeseta : 1950-1959 @Celje. Celje: Zgodovinski arhiv, 2019. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-6448-49-9. [COBISS.SI-ID 302940672]
239. HUZJAN, Vladimir. Slovenci u Varaždinu tijekom 1941. i 1942. godine. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja; Varaždin: Slovensko kulturno društvo Nagelj, 2019. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6159-72-2. [COBISS.SI-ID 302877696]
240. KLEMENČIČ, Matjaž, ŠERUGA, Tadej. Pregled zgodovine slovenske skupnosti v Elyju, Minnesota. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2019. 426 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 132. ISBN 978-961-286-325-8. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/453, DOI: 10.18690/978-961-286-325-8. [COBISS.SI-ID 97672705]
241. KOZINC, Željko (avtor, fotograf). Lepote in vrednote treh dolin : domoznansko popotovanje po občinah Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. 1. izd. Grosuplje: Mestna knjižnica, 2019. 360 str., ilustr. Domoznanska zbirka občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, 10. ISBN 978-961-94856-0-6. [COBISS.SI-ID 302611456]
242. KRIŽ, Borut (avtor, fotograf), BELAK, Mateja (urednik). Kapiteljska njiva. Način pokopa v starejši železni dobi= Burial rite in the early iron age. 1. izd. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2019. 344 str., ilustr., zvd. Zbirka Carniola archaeologica, knj. 8. ISBN 978-961-6306-63-8. [COBISS.SI-ID 302084096]
243. MALMENVALL, Simon. Kultura Kijevske Rusije in krščanska zgodovinska zavest. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2019. 313 str. Znanstvena knjižnica, 70. ISBN 978-961-6844-82-6. [COBISS.SI-ID 302873344]
244. ČUČEK, Filip, JEMEC TOMAZIN, Mateja, PEZDIRC-BARTOL, Mateja, ŽIGON, Tanja, ČEČ, Dragica, ČUK, Alenka, JAKSETIČ, Dragica (urednik). Miroslav Vilhar in njegov čas : ob 150. obletnici Pivškega tabora na Kalcu. 1. izd. Pivka: Občina, 2019. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-94666-1-2. [COBISS.SI-ID 302478592]
245. MOŽINA, Jože. Slovenski razkol : okupacija, revolucija in začetki protirevolucionarnega upora. 1. ponatis. Ljubljana [etc.]: Medijske in raziskovalne storitve, J. Možina [etc.], 2019 [i. e.] 2020. 621 str., ilustr. ISBN 978-961-94857-0-5, ISBN 978-961-278-468-3, ISBN 978-3-7086-1082-5, ISBN 978-88-96632-84-0. [COBISS.SI-ID 303283456]
246. MUŠIČ, Janez. Zgodbe o Prešernu. 4. dopolnjeni natis. Ljubljana: Mladika, 2019. 111 str., ilustr. Knjižna zbirka Trepetlika, št. 63. ISBN 978-961-205-244-7. [COBISS.SI-ID 302493440]
247. PUNGERČAR, Majda, STIPANČIĆ, Petra (avtor, urednik), REBOLJ, Anja, URANKAR, Rafko (avtor, urednik, fotograf). Na dobri poti : arheološke raziskave ob prenovi mestnega jedra Novega mesta v letih 2017-18 : katalog razstave = On a good path : archaeological excavations during the renovation of Novo Mesto town centre in 2017-18 : catalogue of the exhibition. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2019. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6306-61-4. [COBISS.SI-ID 299426304]
248. ČERNELIČ KROŠELJ, Alenka (avtor, urednik), MARINČIČ, Maja (urednik). Štirje elementi. 3, Zemlja : [večzvrstna razstava, od 26. 6. 2019] = The four elements. 3, Earth : [interdisciplinary exhibition, from [26. 6. 2019]]. Brežice: Posavski muzej, 2019. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-6701-14-3. [COBISS.SI-ID 302537216]
249. PERKO, Verena (avtor, urednik). Povzetki predavanj. Kranj: Gorenjski muzej, 2019. 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 303200512]
250. VOŠNJAK, Bogumil, GAČIĆ, Aleksandra (avtor, urednik). Ko zatonejo sanje romantičnega Jugoslovana : izseljenski dnevnik dr. Bogumila Vošnjaka. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije, 2019. 501 str., ilustr. Viri, št. 42. ISBN 978-961-6143-51-6. http://www.arhivsko-drustvo.si/wp-content/uploads/2019/11/viri_42_internet.pdf. [COBISS.SI-ID 302409216]
251. BREZOVNIK, Katja (avtor, urednik). Vransko skozi čas : zbornik prispevkov. Vransko: Občina, 2019. 296 str., ilustr. ISBN 978-961-94657-0-7. [COBISS.SI-ID 299063040]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 4. 2. 2020

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam