skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

december 2020

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Vsebina


0 Splošno

1. Domfest, 6. festival domoznanstva. Mestna knjižnica Kranj, oktober 2020. Posebne domoznanske zbirke : izzivi in priložnosti : Domfest : 6. festival domoznanstva : Mestna knjižnica Kranj, Kranj, 2020. Kranj: Mestna knjižnica, 2020. 149 str., ilustr. Zbirka Domfest, 6. ISBN 978-961-93960-5-6. [COBISS.SI-ID 31010563]
2. MLAKAR, Petra. Na pomoč, novinarji prihajajo! : priročnik s praktičnimi nasveti za učinkovito sodelovanje z novinarji. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2019. 83 str. ISBN 978-961-6941-17-4. [COBISS.SI-ID 301676032]
3. POVŠE, Anita. Raziskovalčev praktikum : priročnik za izdelavo in predstavitev raziskovalne naloge. Velenje: Šolski center, 2020. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6755-21-4. [COBISS.SI-ID 32925443]
4. SANTINI, Gabriella. 20 izjemnih izumiteljev, ki so spremenili svet. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4550-2. [COBISS.SI-ID 21878787]
5. TAVČAR, Rudi. Psihologija pogajanj : kako doseči, kar želimo, in ohraniti odnos. 3. ponatis. Ljubljana: Planet GV, 2019. 262 str., ilustr. ISBN 978-961-6529-38-9. [COBISS.SI-ID 302680832]


1 Filozofija. Psihologija.

6. BULJAN FLANDER, Gordana, ROJE ĐAPIĆ, Mia. Otrok v središču (konflikta) : ločitev staršev, visoki konflikt in odtujenje: znanost, teorija in klinična praksa. Bestovje: Geromar, cop. 2020. 171 str., ilustr., tabele. ISBN 978-953-48367-3-6. [COBISS.SI-ID 37143299]
7. COHEN, Alan. Tečaj čudežev : kako spretno prehoditi pot od strahu do ljubezni. Ljubljana: Gnostica, 2020. 254 str., ilustr. Zbirka Preprosto. ISBN 978-961-229-147-1. [COBISS.SI-ID 37679363]
8. COLLIN, Catherine, GRAND, Voula, BENSON, Nigel C. Psihologija : jasno in jedrnato. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 352 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5913-1. [COBISS.SI-ID 304277248]
9. DEBEVC, Maja. Na koncu bo vse dobro. Kresnice: Divinum cor, 2020. 187 str. ISBN 978-961-93756-8-6. [COBISS.SI-ID 33899779]
10. EPSTEIN, David. Razpon : zakaj v dobi hiperspecializacije še kar naprej zmagujejo raznovrstneži. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2021. 427 str., ilustr. Zbirka Preobrazba. ISBN 978-961-7050-76-9. [COBISS.SI-ID 24993539]
11. GRUŠOVNIK, Tomaž. Hotena nevednost. Ljubljana: Slovenska matica, 2020. 279 str. Slovenska filozofska misel, 19. ISBN 978-961-213-332-0. [COBISS.SI-ID 34070019]
12. HARADA, Shodo. Zazen : praktična navodila za meditacijo. Ljubljana-Črnuče: Inštitut 108, zavod za borilne, meditacijske in zdravilne veščine, 2020. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0240-5. [COBISS.SI-ID 37480195]
13. HOWICK, Jeremy (avtor, ilustrator). Doktor Ti : moč samozdravljenja, podprta z znanstvenimi dokazi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 332 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5997-1. [COBISS.SI-ID 31770627]
14. LÉONARD, André-Mutien. Kje pa je tu Bog? : majhen priročnik za razumevanje sveta, kakršen je. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-278-514-7. [COBISS.SI-ID 37632259]
15. Modrost duš : študijski primeri hipnoterapij življenje med življenji za duhovno rast. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2020. 364 str. ISBN 978-961-7115-03-1. [COBISS.SI-ID 38352387]
16. OGOREVC, Marjan. Magija : most med znanostjo in religijo. Globoko: Enost - center, 2020. 437 str., ilustr. ISBN 978-961-94697-1-2. [COBISS.SI-ID 34703619]
17. PERRY, Philippa. Knjiga, za katero si želite, da bi jo prebrali vaši starši : (in za katero bodo vaši otroci veseli, da ste jo). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 269 str. Zbirka Za starše in vzgojitelje. ISBN 978-961-01-5934-6. [COBISS.SI-ID 31338499]
18. PRENTISS, Chris. 81 svetovnih skrivnosti : načela za svetlo in radostno življenje. 3. natis. Celje: Zavod Gaia planet, 2019. 177 str., ilustr., avtorj. sl. ISBN 978-961-6769-05-1. [COBISS.SI-ID 299808512]


2 Verstvo. Bogoslovje.

19. ADAMNANUS. Življenje svetega Columba. Ljubljana: KUD Logos, 2020. 160 str., zvd. Knjižna zbirka KUD Logos, 75. ISBN 978-961-7096-68-2. [COBISS.SI-ID 32875523]
20. ČERNIC, Peter (urednik). Franc Setničar : (1875-1945) : kancler, glasbenik in alpinist. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2020. 135 str., ilustr. Naše korenine, 29. ISBN 978-88-96632-94-9. [COBISS.SI-ID 34273795]
21. FRANCISCUS. Gorečnost za Sveto pismo = Scripturae Sacrae affectus : apostolsko pismo : ob 1600-letnici smrti sv. Hieronima. Ljubljana: Družina, 2020. 48 str., ilustr. Cerkveni dokumenti, 164. ISBN 978-961-04-0775-1. [COBISS.SI-ID 38328579]
22. FRANCISCUS. Okrožnica Vsi smo bratje, Fratelli tutti : o bratstvu in družbenem prijateljstvu. Ljubljana: Družina, 2020. 144 str. Cerkveni dokumenti, 165. ISBN 978-961-04-0781-2. [COBISS.SI-ID 39635715]
23. MARKUŽA, Jože (avtor, oseba ali ustanova, ki ji je knjiga (rokopis) posvečena), TAVČAR, Marko (urednik, avtor dodatnega besedila). Jože Markuža : (1939-2019) : kraški dedič Slomškovega duha. [Gorica]: Goriška Mohorjeva družba, 2020. 121 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-92-5. [COBISS.SI-ID 32151043]
24. PESKAR, Robert (avtor, urednik), VISOČNIK, Julijana, ŠIMAC, Miha. Župnijska cerkev v Šentrupertu na Dolenjskem : 500-letnica izgradnje, oprave in posvetitve. Ljubljana: Slovensko konservatorsko društvo, 2020. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-94163-4-1. [COBISS.SI-ID 30285827]
25. RIES, Julien. K izvirom verstev. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. 238 str., ilustr. ISBN 978-961-278-506-2. [COBISS.SI-ID 29698563]
26. TAULER, Johannes. Pridige : (1-40). Ljubljana: KUD Logos, 2020. 319 str. Knjižna zbirka KUD Logos, 73. ISBN 978-961-7096-70-5. [COBISS.SI-ID 35342083]
27. VODIČAR, Janez (urednik). V iskanju novega zaupanja v Cerkvi : pastorala in kateheza po razkritju spolnih in drugih zlorab. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2020. 166 str., ilustr. Znanstvena knjižnica, 74. ISBN 978-961-6844-86-4. [COBISS.SI-ID 28198147]
28. WITTEK, Gabriele. Deset Božjih zapovedi po Mojzesu, razloženih z besedami današnjega časa po prerokinji in poslanki Boga, Gabriele & Govor na gori Jezusa iz Nazareta, razložen, pojasnjen in poglobljen po Kristusu samem, razodeto po prerokinji in poslanki Boga, Gabriele. 1. izd. v slov. Ljubljana: Gabriele-Založba Beseda, zavod za zavestno življenje, 2020. 186 str. ISBN 978-961-94053-7-6. [COBISS.SI-ID 31517699]


3 Družbene vede.

29. LIPIČ, Nikolaj (urednik). Aktivno staranje v Mestni občini Ljubljana - izziv znanosti. Ljubljana: Gerontološko društvo Slovenije: Mestna občina, 2020. 208 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-92650-6-2. [COBISS.SI-ID 31088899]
30. AVBELJ, Matej. Sodno pravo Evropske unije. 2., prenovljena izd. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 346 str. ISBN 978-961-247-453-9. [COBISS.SI-ID 35074307]
31. BALAŽIC, Vlado, FLORJANČIČ, Damijan, ŠLIBAR, Janez, MOŽINA, Blaž (urednik). Sodniška leta Vlada Balažica. 1. izd. Ljubljana: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 2020. 247 str., fotogr. ISBN 978-961-94526-7-7. [COBISS.SI-ID 34087939]
32. BERTONCEL, Tine. Družba 5.0 : izzivi prihodnosti. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2020. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6974-61-5. [COBISS.SI-ID 32899843]
33. BREČKO, Daniela. Mobing - prepoznajte in ukrepajte : [preprečevanje psihičnega in čustvenega nasilja]. Ljubljana: Planet GV, 2020. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-6941-22-8. [COBISS.SI-ID 16297987]
34. ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MEŠL, Nina. Socialno delo z družino : soustvarjanje želenih izidov in družinske razvidnosti. 2. natis. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2020. 218 str. ISBN 978-961-6569-66-8. [COBISS.SI-ID 98219777]
35. DUH, Matjaž, HERZOG, Jerneja. Likovna apreciacija v vzgoji in izobraževanju : primeri kvalitativnih raziskav. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020. 207 str., ilustr. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 138, 138. ISBN 978-961-286-402-6. DOI: 10.18690/978-961-286-402-6. [COBISS.SI-ID 34803971]
36. MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (urednik), KOMEL, Dean (urednik). Europe at the crossroads of contemporary world : 100 years after the Great War ; Europa an den Scheidewegen der gegenwärtigen Welt : 100 Jahre nach dem Großen Krieg. Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2020. 400 str. Zbirka Forhum. ISBN 978-961-7014-23-5. [COBISS.SI-ID 33180675]
37. FERFILA, Bogomil. Turkmenistan : puščava in najbolj noro glavno mesto na svetu. Ljubljana: Demat, 2021. 74 str., 252 str. barvnih pril., tabele. Zbirka Svet na dlani, knj. 58. ISBN 978-961-7045-28-4. [COBISS.SI-ID 36653059]
38. RUTAR, Dušan (avtor, urednik), KRAJNC JOLDIĆ, Suzana, BURJA, Cirila (avtor, fotograf), SVETE, Tamara, RENER, Staša (avtor, fotograf), BREGANT, Tina, GERBEC, Anka (avtor, fotograf), LAMOVEC, Irena, LESKOVŠEK, Breda, KERŠIČ, Irena, BRUMEN, Sanja, MOREL BERA, Isabelle, PETROVIČ, Nataša, POMLAD, Iza, LENČEK, Martina, SLAPAR, Veronika, JONES, Dianne. Gibalno ovirani otrok gre v šolo : priročnik za učitelje. 1. izd. Kamnik: CIRIUS, 2020. 290 str., ilustr. ISBN 978-961-95087-0-1. [COBISS.SI-ID 26402307]
39. HRIBAR, Nina, TORKAR TAHIR, Zdenka. Mavričnost kulture in kulinarike Jesenic. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2020. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-6467-58-2. [COBISS.SI-ID 304385792]
40. KORITNIK, Barbara (zbiratelj ljudskega gradiva, urednik, avtor dodatnega besedila), STANONIK, Marija (urednik, avtor dodatnega besedila). Jaz sem pa tako slišal : folklorne in druge pripovedi od Spodnjih Pirnič prek Vodic, Mengša, Domžal, Lukovice, Blagovice, Moravč in Vač do Podgorice. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 156 str., [8] f. pril., ilustr. Zbirka Glasovi, knj. 54. ISBN 978-961-05-0481-8. [COBISS.SI-ID 35653891]
41. JUHANT, Marko, RIHTARŠIČ, Pavel. Dva Gorenjca o šparanju. Kako otroke navadimo ravnanja z denarjem. 1. izd. Šenčur: Elementum-Ag, 2019. 56, 52 str., ilustr. ISBN 978-961-94730-0-9. [COBISS.SI-ID 300514304]
42. MRGOLE, Albert (urednik). Ker nam je mar : kako lahko odrasli učimo otroke izkušenj empatične odzivnosti : zbornik ob 30-letnici TOM telefona. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije (ZPMS), 2020. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6331-68-5. [COBISS.SI-ID 29343747]
43. PLAVŠAK, Nina, VRENČUR, Renato, JUHART, Miha, DUGAR, Gregor, OROŽ, Damjan, PODGORŠEK, Bojan, PLAVŠAK, Nina (urednik), VRENČUR, Renato (urednik). Komentar Stvarnopravnega zakonika. Knj. 3, Služnosti, stvarno breme, stavbna pravica in druge izvedene pravice. 1. natis. Ljubljana: Planet GV: ABC Nepremičnine, 2020. 399 str., ilustr. Zbirka Sodobno stvarno pravo. ISBN 978-961-6941-21-1. [COBISS.SI-ID 14013699]
44. BLAŽIČ-PRIMOŽIČ, Jasna, KOTER, Darja, NEUBAUER, Henrik, ROTAR PANCE, Branka, PINTARIČ, Luka, STEFANIJA, Leon, ZADNIK, Katarina, STEFANIJA, Leon (urednik), ZORKO, Suzana (urednik). Med ljubeznijo in poklicem : sto let Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 764 str., ilustr. Zbirka Glasba na Slovenskem po 1918. ISBN 978-961-06-0384-9. ISSN 2712-6196. DOI: 10.4312/9789610602736. [COBISS.SI-ID 31420419]
45. KORŠIČ POTOČNIK, Maja, PREBIL, Maja, SODJA, Vesna. Nove posebne gradbene uzance 2020 : z uvodnimi pojasnili. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2020. 99 str. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-675-0. [COBISS.SI-ID 32802563]
46. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica. Moje življenje, moje učenje. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 159 str., ilustr. Zbirka Svetilnik. ISBN 978-961-01-5589-8. [COBISS.SI-ID 35212547]
47. GRASSELLI, Andrej (urednik, avtor dodatnega besedila). Mednarodno humanitarno pravo : zbornik ob 70-letnici sprejema ženevskih konvencij. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV: Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, 2020. XXVI, 583 str., ilustr. Zbirka Mednarodno pravo. ISBN 978-961-235-929-4. [COBISS.SI-ID 29487875]
48. MURGEL, Jasna. Varstvo pravic oseb z invalidnostjo v mednarodnem in slovenskem pravu s pregledom sodne prakse. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 363 str. ISBN 978-961-247-449-2. [COBISS.SI-ID 31634691]
49. PLACE, Marie-Hélène. 100 dejavnosti za učenje branja in pisanja po metodi Montessori. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 200 str., [15] f. pril., ilustr. ISBN 978-961-01-1750-6. [COBISS.SI-ID 287384320]
50. PLAVŠAK, Nina, JUHART, Miha, VRENČUR, Renato. Stvarnopravni zakonik (SPZ) z novelo SPZ-B : razširjena uvodna pojasnila. 1. natis. Ljubljana: Planet GV: ABC Nepremičnine, 2020. 184 str., ilustr. Zbirka Sodobno stvarno pravo. ISBN 978-961-6941-20-4. [COBISS.SI-ID 304561152]
51. POZDEREC, Franc. Policijska pooblastila in taktika : višješolski študijski program Policist : zbirka 1000 vprašanj z odgovori. 2. izd. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, 2020. 291 str. ISBN 978-961-6797-50-4. [COBISS.SI-ID 29879555]
52. GALIČ, Aleš, KRAMBERGER ŠKERL, Jerca, POGORELČNIK VOGRINC, Neža, DOUGAN, Filip, GALIČ, Aleš (urednik). Praktikum za civilno procesno pravo. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2020. 257 str., obrazci. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-674-3. [COBISS.SI-ID 36088835]
53. KRESAL ŠOLTES, Katarina (urednik), STRBAN, Grega (urednik), DOMADENIK, Polona (urednik). Prekarno delo : multidisciplinarna analiza. Ljubljana: Pravna fakulteta, Založba Pravne fakultete: Ekonomska fakulteta, Založništvo, 2020. 303 str., tabele, graf. prikazi. Zbirka Maksima. ISBN 978-961-240-355-3. [COBISS.SI-ID 304431616]
54. RENDLA, Marta, HÖNIG, Nataša, LAZAREVIĆ, Žarko, ČUK, Irena (urednik), GRADIŠEK, Manja (urednik). 73.000 bančnih dni : zgodovina, izkušnje in spomini. Ljubljana: NLB, 2020. 238 str., fotogr. ISBN 978-961-07-0156-9. [COBISS.SI-ID 30479875]
55. SAM, Anej. Čas za čaj. Ljubljana; Maribor: Jasa, 2021. 78 str., ilustr. Onežimo svet. ISBN 978-961-93578-8-0. [COBISS.SI-ID 21268227]
56. Obligacijski zakonik (OZ) : neuradno prečiščeno besedilo s spremembami do oktobra 2020. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 392 str. ISBN 978-961-247-454-6. [COBISS.SI-ID 35460611]
57. FLORJANČIČ, Damijan, PAHOR, Borut, LOVREK, Elisabeth, ILEŠIČ, Marko, SESSA, Đuro, ŠKRUBEJ, Katja, MELIK, Jelka, JAMBREK, Peter, SOVDAT, Jadranka, DARÁK, Péter, PREK, Miro, MOŽINA, Blaž (urednik). Sto let vrhovnega sodstva na Slovenskem : prispevki govornikov na mednarodni konferenci v Ljubljani 14. novembra 2018. 1. izd. Ljubljana: Vrhovno sodišče Republike Slovenije, 2020. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-94526-6-0. [COBISS.SI-ID 32870147]
58. RUTAR, Dušan (avtor, urednik), BRUMEN, Sanja (avtor, fotograf), LISJAK BANKO, Veronika (avtor, fotograf), KRAJNC JOLDIĆ, Suzana, LESKOVŠEK, Breda, EISELT ČRESLOVNIK, Ajda, ISLAMČEVIĆ LEŠNIK, Tjaša, PANTIĆ ĆEHAJIĆ, Nina, BELŠAK, Tadeja. Strokovni center za skupnostno skrb : poročilo o projektu. 1. izd. Kamnik: CIRIUS, 2020. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-95087-1-8. [COBISS.SI-ID 32314883]
59. SUŠA, Rene (avtor, prevajalec). Globalno učenje za neznane prihodnosti : kartografija preteklih in trenutnih trendov in razprav : poročilo, pripravljeno za projekt Bridge 47. Ljubljana: SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, 2020. 33 str., ilustr. ISBN 978-961-95135-0-7. http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2020/11/Bridge47_publikacija-SLO_NET-1.pdf. [COBISS.SI-ID 32391171]
60. ŠADL, Marika. Zbirka nalog iz statistike. 1. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2020. 168 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6997-09-6. [COBISS.SI-ID 42155011]
61. HUDALES, Jože (urednik, fotograf), ZAVRATNIK, Veronika (urednik). Šentilj in Šentiljčani. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 233 str., ilustr. Zbirka AE gradiva, št. 6. ISBN 978-961-06-0386-3. ISSN 2738-3229. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/241/345/5703-1. [COBISS.SI-ID 31635715]
62. GABRIČ, Aleš (urednik). 100 let Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Slovenska matica: Univerza, 2020. 339 str., ilustr. ISBN 978-961-213-330-6. [COBISS.SI-ID 30707459]
63. VIZJAK, Sonja, VIZJAK, Andrej. Formule uspeha za družinska podjetja : petdeset nasvetov za pet preskokov. 1. natis. Ljubljana: Planet GV, 2020. 158 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6941-19-8. [COBISS.SI-ID 304236288]
64. RIJAVEC, Vesna, GALIČ, Aleš, KERESTEŠ, Tomaž, IVANC, Tjaša, VERČKO, Miha, RIJAVEC, Vesna (urednik), GALIČ, Aleš (urednik). Zakon o nepravdnem postopku (ZNP-1) : razširjena uvodna pojasnila. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2020. 445 str. ISBN 978-961-247-452-2. [COBISS.SI-ID 34927107]


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

65. ARH, Stanko. Znam za več. Fizika 8 : razlage in vaje za boljše ocene v osmem razredu. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2016. 119 str., ilustr. Zbirka Znam za več. ISBN 978-961-271-139-9. [COBISS.SI-ID 284539648]
66. ARH, Stanko. Znam za več. Fizika 9 : razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 115 str., ilustr. Zbirka Znam za več. ISBN 978-961-271-140-5. [COBISS.SI-ID 301254400]
67. ARH, Stanko. Znam za več. Fizika 9 : razlage in vaje za boljše ocene v devetem razredu. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 115 str., ilustr. Zbirka Znam za več. ISBN 978-961-271-140-5. [COBISS.SI-ID 21857539]
68. LIPEJ, Lovrenc (avtor, fotograf), ORLANDO-BONACA, Martina (avtor, fotograf), PITACCO, Valentina (avtor, fotograf), MAVRIČ, Borut (avtor, fotograf). Biodiverziteta biogenih formacij : zakladnica narave slovenskega morja. Piran: Nacionalni inštitut za biologijo, Morska biološka postaja, 2020. 230 str., ilustr. ISBN 978-961-94802-5-0. [COBISS.SI-ID 32921859]
69. BUKOVEC, Nataša, CERC KOROŠEC, Romana, TRATAR-PIRC, Elizabeta. Praktikum iz splošne in anorganske kemije. 3. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2020. 118 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-63-1. [COBISS.SI-ID 32130819]
70. GEITNER, Clemens, FREPPAZ, Michele, LESJAK, Jurka (avtor, prevajalec), SCHABER, Elisabeth, STANCHI, Silvia, D'AMICO, Michele, VRŠČAJ, Borut, VRŠČAJ, Borut (urednik, prevajalec). Ekosistemske storitve tal v Alpah : uvod v ekosistemske storitve tal za odločevalce. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2020. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-6998-41-3. https://si.alpinesoils.eu/wp-content/uploads/2020/08/2020_08_19_SI_Soils-Ecosystem_210x270_low_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 23508995]
71. GABRIČ, Alenka, ŽIGON, Lenka. Kemija. Zbirka nalog in vaj z rešitvami za 8. razred devetletne osnovne šole. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 91, XII str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-2126-8. [COBISS.SI-ID 278065408]
72. GABRIČ, Alenka, ŽIGON, Lenka. Kemija. Zbirka nalog in vaj z rešitvami za 9. razred devetletne osnovne šole. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 83, XII str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-2127-5. [COBISS.SI-ID 283245312]
73. JAGODIC, Andreja. Fizika : zbirka nalog z rešitvami za 8. razred osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 62, XXIV str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-1778-0. [COBISS.SI-ID 284458752]
74. JAGODIC, Andreja. Fizika. Zbirka nalog z rešitvami za 9. razred osnovne šole. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 74, XXIV str., ilustr. Brihtna glavca. ISBN 978-961-01-1779-7. [COBISS.SI-ID 280444672]
75. KORENJAK-ČERNE, Simona, LOTRIČ DOLINAR, Aleša. Osnove regresijske analize in analize časovnih vrst. V Ljubljani: Ekonomska fakulteta, 2018. III, 161 str., tabele, graf. prikazi. Učbeniki Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-330-0. [COBISS.SI-ID 293352960]
76. MEŽNAR, Polona. iZnam za več. Kemija 8 : razlage in vaje za več znanja v 8. razredu. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 71 str., ilustr. Zbirka iZnam za več. ISBN 978-961-271-952-4. [COBISS.SI-ID 300545792]
77. MEŽNAR, Polona. iZnam za več. Kemija 9 : razlage in vaje za več znanja v 9. razredu. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2019. 95 str., ilustr. Zbirka iZnam za več. ISBN 978-961-271-953-1. [COBISS.SI-ID 300545280]
78. BEZNEC, Branko, CEDILNIK, Branko, GULIČ, Tatjana, LORGER, Jerica, VONČINA, Danica. Moja prva fizika 1. Delovni zvezek za 8. razred osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2020. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-08-1. [COBISS.SI-ID 302659072]
79. BEZNEC, Branko, CEDILNIK, Branko, ČERNILEC, Boris, GULIČ, Tatjana, LORGER, Jerica, VONČINA, Danica. Moja prva fizika 1. Učbenik za 8. razred osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-13-5. [COBISS.SI-ID 300881920]
80. BEZNEC, Branko, CEDILNIK, Branko, GULIČ, Tatjana, LORGER, Jerica, VONČINA, Danica. Moja prva fizika 2. Delovni zvezek za 9. razred osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-31-9. [COBISS.SI-ID 297612800]
81. BEZNEC, Branko, CEDILNIK, Branko, ČERNILEC, Boris, GULIČ, Tatjana, LORGER, Jerica, VONČINA, Danica. Moja prva fizika 2. Učbenik za 9. razred osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2019. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-7053-11-1. [COBISS.SI-ID 300882432]
82. BUKOVEC, Nataša, CERC KOROŠEC, Romana, GOLOBIČ, Amalija, LAH, Nina, TRATAR-PIRC, Elizabeta. Osnove kemijskega računanja : zbirka nalog. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2020. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-6756-28-0. [COBISS.SI-ID 33236995]
83. DEVETAK, Iztok, CVIRN PAVLIN, Tanja, JAMŠEK, Samo, PAHOR, Vesna. Peti element 9. [Učbenik za kemijo v devetem razredu osnovne šole]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett, 2020. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-271-109-2. [COBISS.SI-ID 24873475]
84. TRAMPUŽ, Ljerka. Miška, slonček in Ljubljansko barje v muzeju : vlažni travniki : vodnik po barjanski diorami za predšolske otroke in otroke prvega triletja osnovne šole. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2020. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6367-52-3. [COBISS.SI-ID 30155523]
85. ARALICA, Adriana (urednik). Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob strani : poročilo nevladnih organizacij o ciljih trajnostnega razvoja 2020. Ljubljana: SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, 2020. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-92335-6-6. http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2020/09/PORO%C4%8CILO-NVO_SLO_NET_resize.pdf. [COBISS.SI-ID 23051267]


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

86. BAJEC, Patricija. Distribucijsko skladišče. Portorož: Fakulteta za pomorstvo in promet, 2020. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-7041-06-4. [COBISS.SI-ID 15677699]
87. CAMP, Cameron J. Neznanec v ogledalu : detektivski priročnik za reševanje težav, povezanih z Alzheimerjevo boleznijo in sorodnimi motnjami. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. 234 str. ISBN 978-961-278-512-3. [COBISS.SI-ID 36059651]
88. TOMAŽIČ, Janez, ŠTRUKELJ, Borut, TOMAŠIČ, Tihomir, KNEZ, Lea, TOMŠIČ, Tanja, MORGAN, Tina, LOCATELLI, Igor, BRATKOVIČ, Tomaž, ŠMID, Alenka, OMERSEL, Jasna, LAKOTA, Katja, ŽIGON, Polona, PODJED, Dan, TOMAŠIČ, Tihomir (urednik), OMERSEL, Jasna (urednik). COVID-19 : preventiva, diagnostika in terapija : strokovno izpopolnjevanje s področja farmacije, [Ljubljana, 22., 23. in 29. september 2020]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, 2020. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-6378-86-4. http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:doc-1EFA29NK/602dd314-a67f-4a03-be8b-5a76325f3991/PDF. [COBISS.SI-ID 27513091]
89. ČERNE, Barbara. Prekinitveni post : kako zdravi in podaljšuje življenje. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2020. 209 str., ilustr. ISBN 978-961-7115-02-4. [COBISS.SI-ID 36180995]
90. TRČKO, Katarina (urednik), MILJKOVIĆ, Jovan (urednik). "Dermatološki vikend na Bledu" : abstract book : 16. - 17. oktobra 2020, Bled, Slovenija. Ljubljana: Združenje slovenskih dermatovenerologov, 2020. [50] str., ilustr. ISBN 978-961-93961-3-1. [COBISS.SI-ID 32567555]
91. DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, ŠPRAH, Lilijana, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Depresija in bipolarna motnja razpoloženja : [priročnik za vse, ki si želijo vedeti več o duševnih motnjah in bolje poskrbeti za svoje duševno zdravje]. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0124-4. [COBISS.SI-ID 30423811]
92. DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, ŠPRAH, Lilijana, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Stres in anksioznost : [priročnik za vse, ki si želijo vedeti več o duševnih motnjah in bolje poskrbeti za svoje duševno zdravje]. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0122-0. [COBISS.SI-ID 30423043]
93. DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, ŠPRAH, Lilijana, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška. Vodič po motnjah razpoloženja : [poti iz labirintov : rešitev vedno obstaja]. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2020. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0126-8. [COBISS.SI-ID 30419203]
94. DVORŠEK, Robert. (Z)najdi se v podjetništvu : vse informacije za podjetnike in start-up podjetja na enem mestu. Krško: Zavod Znajdi se, 2020. 247 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0233-7. [COBISS.SI-ID 36526339]
95. FERANT, Veni (avtor, fotograf). Dobrega pol stoletja FD Žalec. Žalec: Filatelistično društvo, 2020. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-95078-0-3. [COBISS.SI-ID 25424899]
96. GOLOB-KLANČIČ, Jožica. Trajnice za pametne lenuhe : vsak si lahko ustvari čudovit vrt!. Trst: ZTT: = EST, 2020. 318 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-264-9. [COBISS.SI-ID 20743171]
97. GØTZSCHE, Peter C. Smrtonosna psihiatrija in organizirano zanikanje. Mengeš: Ciceron, 2020. 395 str., tabele. ISBN 978-961-6627-91-7. [COBISS.SI-ID 36033283]
98. IZMAJLOVA, Manca. Vdihni življenje s polnimi pljuči : koristni nasveti o dihanju, zdravju in življenjski formi. 1. izd. Blejska Dobrava: samozal. B. Izmajlov, 2020. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0048-7. [COBISS.SI-ID 23782147]
99. ZAVRŠNIK, Jernej (urednik). Prehrana otrok in mladostnikov. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, 2019. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-6636-18-6. [COBISS.SI-ID 302536448]
100. JURDANA, Mihaela. Fiziologija : učbenik za študente zdravstvenih ved. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2020. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-293-029-5. [COBISS.SI-ID 35347203]
101. JURGEC, Brane, PAVŠIČ, Miranda. Jecljanje : tabu tema : verjemite in spregovorili boste. 1. izd. Nova Gorica: Društvo Ošun, 2019. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-290-483-8. [COBISS.SI-ID 301889280]
102. KUNC, Janez, KLOPČIČ, Marija, LOGAR, Betka, JERETINA, Janez, SMOLINGER, Jože, SKAZA, Daniel, PLEVNIK, Gregor, HORVAT, Aleš (avtor, fotograf), RIGLER, Matija, ČEPON, Marko, HRIBAR, Matjaž, KLJUN, Tanja, AJDIČ, Irena. Katalog bikov 2021. Črno-bela pasma, rjava pasma, mesne pasme, cikasta pasma. Ljubljana: KGZS - Zavod LJ, Osemenjevalni center Preska; Ptuj: KGZS - Zavod PT, Osemenjevalni center; Murska Sobota: KGZS - Zavod MS, Osemenjevalni center, 2020. 50, 32 str., ilustr. ISBN 978-961-6846-14-1. [COBISS.SI-ID 29691907]
103. KENDA, Stojan. Od čevlja do tovarne čevljev "Jelen" Tolmin. Tolmin: samozal., 2020. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0194-1. [COBISS.SI-ID 33584643]
104. KOVAČ, Nika. Moja odločitev : pričevanja, pravice in predsodki o splavu. 1. izd. Maribor: Aristej, 2020. 139 str. ISBN 978-961-220-130-2. [COBISS.SI-ID 34881795]
105. KOVIČ, Polona. Hrana za krepitev odpornosti in zdravja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 352 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6000-7. [COBISS.SI-ID 28775683]
106. KREFT, Ivan (avtor, fotograf). Grenko seme tatarske ajde. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2020. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-268-073-2. [COBISS.SI-ID 35852547]
107. KURENT, Mojca, ŠTERLEK, Petra. Čar dotika : z masažo do zdravega razvoja dojenčka in ljubečih družinskih vezi. 1. natis. Ljubljana: Masaže, svetovanje za zdrav način življenja: Fizio Arka, 2019. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-290-422-7. [COBISS.SI-ID 301507072]
108. LECORNET-SOKOL, Emmanuelle, CHAMINADOUR, Caroline. Kaj pa, če so krivi hormoni?. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-7106-41-1. [COBISS.SI-ID 29597699]
109. LEMEŽ, Primož. Gostilniške debate o e-mobilnosti. Ljubljana: Panika, 2020. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-92077-1-0. [COBISS.SI-ID 28614659]
110. MACKENZIE, Debora. COVID-19 : pandemija, ki se nikoli ne bi smela zgoditi - in kako preprečiti naslednjo. Mengeš: Ciceron, 2020. 269 str. ISBN 978-961-6627-92-4. [COBISS.SI-ID 37745155]
111. MAGRITTE, Ellie, ACHERMANN, John C. Prvi dnevi - ob rojstvu otroka s spremenjenim spolovilom. [Ljubljana: Univerzitetni klinični center, Pediatrična klinika, Klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni], 2020. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35177731]
112. MARC, Mojca, PONIKVAR, Nina, TEKAVČIČ, Metka. Ekonomika projektov. V Ljubljani: Ekonomska fakulteta, 2020. VIII, 108 str., tabele, graf. prikazi. Učbeniki Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-359-1. [COBISS.SI-ID 19712515]
113. HERDMAN, T. Heather (urednik), KAMITSURU, Shigemi (urednik). Negovalne diagnoze : definicije in klasifikacija 2018-2020. 11. (2. slovenska) izd. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2019. XVIII, 481 str., ilustr. ISBN 978-961-273-214-1. [COBISS.SI-ID 301326080]
114. GREBENC, Vera (urednik), ŠABIĆ, Amra (urednik). Odprta scena : zmanjševanje škode med brezdomnimi uporabniki drog v Ljubljani. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2020. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-6569-74-3. [COBISS.SI-ID 37115651]
115. NOVAKOVIĆ, Srdjan (urednik), ZAKOTNIK, Branko (urednik), ŽGAJNAR, Janez (urednik), DURATOVIĆ KONJEVIĆ, Amela (urednik). 33. onkološki vikend : Državni presejalni programi v onkologiji danes, jutri : zbornik : Ljubljana, 9. oktober 2020, Domus Medica. Ljubljana: Kancerološko združenje Slovenskega zdravniškega društva: Onkološki inštitut, 2020. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-7029-28-4. [COBISS.SI-ID 30026755]
116. HOČEVAR-BOLTEŽAR, Irena (urednik), BATTELINO, Saba (urednik). Otorinolaringološke bolezni v vsakdanji praksi : izbrana poglavja 12. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, Foniatrična sekcija, 2020. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-267-171-6. [COBISS.SI-ID 304101632]
117. UDOVIČ, Boštjan (urednik), ČODERL, Eva (urednik). Pogajalske taktike. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. 123 str., ilustr. Knjižna zbirka Acta diplomatica. ISBN 978-961-235-926-3. [COBISS.SI-ID 25859331]
118. POGLAJEN, Andrej (avtor, fotograf). Jadranje za telebane : obvezni priročnik za začetnike in tiste, ki tega ne počno prav pogosto. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2020. 123 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-261-558-1. [COBISS.SI-ID 33061123]
119. LAMOVŠEK, Janja, LONČAR, Jernej, MAROLT, Neja, MAVRIČ PLEŠKO, Irena, MODIC, Špela, SNOJ, David, ŠIRCA, Saša, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, VIRŠČEK MARN, Mojca, ZAJC, Janja, ŽERJAV, Metka, ŽIGON, Primož, LAMOVŠEK, Janja (urednik), ŽIGON, Primož (urednik). Pogoste bolezni in škodljivci rastlin. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, 2020. 77 str., fotogr. Varstvo rastlin. ISBN 978-961-6998-42-0. [COBISS.SI-ID 28415747]
120. HOČEVAR, Tadeja, ZALOŽNIK, Pika, HENIGSMAN, Karmen, ROŠKAR, Maja. Poročanje o alkoholu v medijih : priporočila za javnozdravstveno ustrezno poročanje o alkoholnih pijačah v množičnih medijih. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-6945-18-9. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/datoteke/slo_web_enojna_priporocila-za-porocanje-o-alkoholu-v-medijih.pdf. [COBISS.SI-ID 33784579]
121. SCHEIN, Edgar H., SCHEIN, Peter A. Ponižno vodenje : moč odnosov, odprtosti in zaupanja. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-278-513-0. [COBISS.SI-ID 38016003]
122. SIEVERS, Gerd Wolfgang (avtor, fotograf). Paštete in drugi mesni shranki. Ljubljana: Kmečki glas, 2020. 166 str., ilustr. ISBN 978-961-203-517-4. [COBISS.SI-ID 36013059]
123. SINCLAIR, David A. Življenjska doba : zakaj se staramo in zakaj se nam ne bi bilo treba. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4626-4, ISBN 978-961-00-4627-1. [COBISS.SI-ID 30557955]
124. SMRDEL, Slavica. Jedi naših starih mam. 2. ponatis. Ilirska Bistrica: Društvo podeželskih žena, 2014. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-269-735-8. [COBISS.SI-ID 37267715]
125. PAVŠIČ MILOST, Aleksandra. Zgodba o luči : Soške elektrarne Nova Gorica : 60 let. Nova Gorica: Soške elektrarne: Pokrajinski arhiv, 2007. 144 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 235829760]
126. ŠVARA, Tanja, GOMBAČ, Mitja. Patomorfološki praktikum : izbrana poglavja za študente veterinarske medicine. Ljubljana: Veterinarska fakulteta, 2020. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-6199-96-4. [COBISS.SI-ID 303841024]
127. Ti si moje sonce : objemite svojega otroka s soncem in ljubeznijo : --- za nosečnice, mame in bodoče mame ---. 5. izd. Maribor: Villa Creativa, 2020. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-91705-4-0. [COBISS.SI-ID 22661123]
128. VERBIČ, Jože. Svetovalni kodeks dobrih kmetijskih praks za zmanjševanje izpustov amonijaka. Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2020. 28 str., ilustr. ISBN 978-961-6998-37-6. https://www.kis.si/f/docs/Druge_publikacije/Izpusti_amonijaka_2020_publ_e_cela_koncna.pdf. [COBISS.SI-ID 304085760]
129. VIDMAR, Josip. Mož v kuhinji : praktična kuharska navodila za moške. Ponatis besedila iz leta 1943. Ljubljana: eBesede, 2020. 93 str. ISBN 978-961-7022-43-8. [COBISS.SI-ID 34097923]
130. VOCHL, Saša. S preprostimi igrami enostavno v gozd : učni paket za Jesenkovo pot. Ljubljana: Mestna občina, Oddelek za varstvo okolja, 2020. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6449-85-4. [COBISS.SI-ID 29829891]
131. PRETNAR-OBLAK, Janja (urednik), ŠTEBLAJ, Simona (urednik). Žilna nevrologija IV : kirurško zdravljenje bolnika z možganskožilno boleznijo : učbenik. Ljubljana: Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center: Združenje nevrologov Slovenije - Slovensko zdravniško društvo: Katedra za nevrologijo, Medicinska fakulteta, 2020. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-7080-01-8. [COBISS.SI-ID 304487424]


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

132. Cilli : Hauptplatz. Cilli: F. Rasch, [med 1897 in 1918]. 1 razglednica, č-b. [COBISS.SI-ID 44301059]
133. Cilli : Hauptplatz. In Cilli: F. Rasch, [1902?]. 1 razglednica, č-b. [COBISS.SI-ID 43070979]
134. ZIDAR KOS, Neli, VUKŠINIČ, Helena (urednik). Citre v Beli krajini : znana dejstva o citrah in citrarjih na Slovenskem in nova dognanja o citrah v Beli krajini na podlagi terenskih raziskav Folklorne skupine Dragatuš. 1. izd. Črnomelj: JSKD, Območna izpostava, 2020. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-7010-58-9. [COBISS.SI-ID 304088576]
135. FRANGEŽ, Martina (urednik). Festival fotografije Maribor 2020 : Fotoklub Maribor, 12.-30. 9. 2020. Maribor: Fotoklub, 2020. 44 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 30864643]
136. UDUČ, Andrej (urednik), SITER, Severina (urednik). Speculum artium 2020 : Made in Trbovlje. Trbovlje: Delavski dom, 2020. 28 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 35141123]
137. Vice v lisice = Crack up - crack down. 3. natis. Ljubljana: Mednarodni grafični likovni center: =The International Centre of Graphic Arts, 2019. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-6229-77-7. [COBISS.SI-ID 301696768]
138. GRMOVŠEK, Andrej, RELJA, Viktor. Moderne večraztežajne smeri : slovenske Alpe : [plezalni vodnik] = Modern multi-pitch climbs : Slovenian Alps. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2020. 336 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6870-57-3. [COBISS.SI-ID 34848771]
139. HABJAN, Vladimir (avtor, fotograf). Tipanje v neznanem. Ljubljana: Planinska založba Slovenije [i. e.] Planinska zveza Slovenije, 2020. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-56-6. [COBISS.SI-ID 28659971]
140. KŠELA, Sanela. Oglaševalni plakati na Kitajskem v 21. stoletju : analiza in vloga oglaševalnih plakatov "ohranjanja civiliziranosti in ustvarjanja novih trendov". 1. natis. Maribor: Kulturni center, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2020. XIII, 108 str., ilustr. Zbirka Znanstvena monografija, 013. ISBN 978-961-6781-77-0. [COBISS.SI-ID 31484163]
141. MARIČ, Milan (umetnik). Velenje sprehajalno : fotografski sprehodi po mestu : [fotomonografija]. 1. izd. Velenje: Ustanova Velenjska knjižna fundacija, 2020. 347 str., fotogr. Zbirka Velenjski fotopisi. ISBN 978-961-6427-40-1. [COBISS.SI-ID 26025987]
142. MARROCCO, Armando (umetnik, fotograf). Biti je biti = To exist is to exist : Galerija Božidar Jakac - Lapidarij, Kostanjevica na Krki, 20. junij-9. avgust 2020. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2020. 43 str., ilustr. https://vimeo.com/431740379. [COBISS.SI-ID 30178307]
143. GABER KORBAR, Veronika (avtor, urednik), JENKO, Sandra, KORBAR, Valentina, LEŠNIK, Irina, PICELJ, Katarina, SUHADOLNIK, Gorazd, ŠMALC, Matjaž, ŠTAMPEK, Meta. Moč (spo)razumevanja : osnove gledališke pedagogike. Ljubljana: Društvo ustvarjalcev Taka Tuka, 2020. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-94186-4-2. [COBISS.SI-ID 17469955]
144. NEUBAUER, Henrik. Svetovna zgodovina plesa. Ljubljana: Slovenska matica, 2020. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-213-298-9. [COBISS.SI-ID 29867011]
145. PANGERC, Boris. Zapisani petju : beležke iz življenja Tržaškega okteta. Trst: Mladika, 2020. 335 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-293-8. [COBISS.SI-ID 33130499]
146. PETROVIČ, Milenko. Ko gore zažarijo. Hoče: samozal., 2020. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0197-2. [COBISS.SI-ID 33895427]
147. ABENDSTEIN, Monika, ČORAK, Nives (urednik), GRADIŠER, Tina (urednik), KAMIN KAJFEŽ, Vesna (urednik). Po poteh lesa v arhitekturi : priročnik za spoznavanje arhitekture v lesu = Paths of wood in architecture : learning guide to wooden architecture = Putevima drva u arhitekturi : priručnik za učenje o drvenoj arhitekturi. Ljubljana: Center arhitekture Slovenije, 2020. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-94440-4-7. [COBISS.SI-ID 26733315]
148. POGOREVC, Petra. Rac : biografski roman o življenju Radka Poliča. 1. dotis. Ljubljana: Beletrina, 2020. 497 str., ilustr. ISBN 978-961-284-635-0. [COBISS.SI-ID 31764995]
149. ŽNIDARŠIČ, Joco (umetnik), KERBLER, Stojan (umetnik), PAJK, Milan (umetnik), STOJKO, Tone (umetnik), JERAJ, Zmago (umetnik), GABERŠČIK, Boris (umetnik). Prešernovi nagrajenci za fotografijo : [Joco Žnidaršič, Stojan Kerbler, Milan Pajk, Tone Stojko, Zmago Jeraj, Boris Gabrščik : Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, 22. oktober-26. november 2020]. Kranj: Galerija Prešernovih nagrajencev: Gorenjski muzej, 2020. [16] str., fotogr. [COBISS.SI-ID 36785923]
150. SAVINŠEK, Marjanca (umetnik). Marjanca Dakskofler Savinšek : (1919-2018) : Muzej Kosova graščina Jesenice, 30. januar-3. marec 2020. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2020. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-6467-57-5. [COBISS.SI-ID 303788032]
151. ŠKRATEK, Gregor. Blokovne stanovanjske soseske v Mariboru. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba Univerze, 2020. 340 str., ilustr. zvd. Prostori. ISBN 978-961-286-387-6. [COBISS.SI-ID 33529859]
152. ŠKUFCA, Andrej (umetnik), BAUER, Marko (urednik). Black market : [International Centre of Graphic Arts (MGLC), [Ljubljana], 20. 3.-24. 5. 2020]. Ljubljana: International Centre of Graphic Arts (MGLC), 2020. 98, [22] str., ilustr. ISBN 978-961-6229-79-1. [COBISS.SI-ID 304428800]
153. VALETIČ, Žiga. 80ta : desetletje mladih : zgodba slovenskega pop rocka v času, ko je popularna glasba krojila podobo (in usodo) sveta. 2., [dopolnjena] izd. Brezovica pri Ljubljani: Grafični atelje Zenit, 2020. 310 str., ilustr. ISBN 978-961-94910-2-7. [COBISS.SI-ID 32574211]
154. VUGA, Tomaž. Projekt: Nova Gorica. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za kulturne in spominske študije, Založba ZRC, 2020. 415 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-05-0096-4. [COBISS.SI-ID 21405443]


7-GP-otr Glasbeni posnetki za otroke

155. GRAFENAUER, Niko (avtor, pisec besedila uglasbenih pesmi). Pedenjped. Ljubljana: Glasbena matica: Grafenauer založba, 2019. 1 CD (20 min, 56 sek), stereo. https://www.glasbenamatica.si/pedenjped-zgoscenka-otroskega-pevskega-zbora-glasbene-matice/. [COBISS.SI-ID 42203651]


80 Jezikoslovje.

156. GRADIŠEK, Veronika. Nemščina kot drugi tuji jezik - jezik stroke : za tretji letnik izobraževalnega programa Frizer : učno gradivo z razlagami, vajami in povezavami do strokovnih spletnih strani. 1. natis. Sevnica: Šolski center Krško-Sevnica, Srednja šola, 2020. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-95206-0-4. [COBISS.SI-ID 38984963]
157. KOMAROVA, Tatjana. Uroki russkogo 1 : semʹja? -> [s'imjá] = 7"ja" : vvodnyj fonetiko-razgovornyj kurs. 2., razširjena izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0387-0. [COBISS.SI-ID 32817411]
158. VOGEL, Jerica (urednik, recenzent). Slovenščina - diskurzi, zvrsti in jeziki med identiteto in funkcijo. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2020. 367 str., ilustr. Obdobja, 39. ISBN 978-961-06-0388-7. ISSN 1408-211X. https://centerslo.si/simpozij-obdobja/zborniki/obdobja-39/. [COBISS.SI-ID 33858563]
159. SNOJ, Marko, MIRTIČ, Tanja (urednik). Slovar Pohlinovega jezika : na osnovi njegovih jezikoslovnih del. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 986 str. Zbirka Slovarji. ISBN 978-961-05-0476-4. ISSN 2232-3759. [COBISS.SI-ID 31361283]
160. ŠORLI, Mojca, DOBROVOLJC, Helena (urednik). Semantična prozodija : leksikalni in besedilno-diskurzivni vidiki. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 205 str., graf. prikazi. Zbirka Lingua Slovenica, 16. ISBN 978-961-05-0482-5. ISSN 1855-9425. [COBISS.SI-ID 33918211]


82 Književnost.

161. ALEKSIEVIČ, Svetlana. Vojna nima ženskega obraza. 1. natis. Novo mesto: Goga, 2020. 412 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-273-4. [COBISS.SI-ID 36328195]
162. ANDERSON, Catherine. Komančeva luna. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 557 str. ISBN 978-961-7106-54-1, ISBN 978-961-7106-55-8. [COBISS.SI-ID 33346307]
163. ANDREJ, Mojca. Ostanek umrle zvezde. Maribor: Litera, 2020. 115 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7056-68-6. [COBISS.SI-ID 28495619]
164. APOLLINAIRE, Guillaume. Alkoholi. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 145 str. Zbirka Nova lirika, 41. ISBN 978-961-01-5813-4. [COBISS.SI-ID 19521795]
165. ATWOOD, Margaret Eleanor. Testamenti. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 486 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-5832-5. [COBISS.SI-ID 24518915]
166. BANDELJ, David. Enajst let in pol tišine. Ljubljana: Slovenska matica; Trst: Mladika, 2020. 99 str. Mozaiki, 2. ISBN 978-961-213-331-3, ISBN 978-88-7342-294-5. ISSN 2670-5389. [COBISS.SI-ID 33096963]
167. CALDWELL, Christi. Prevara dedinje. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2020. 371 str. ISBN 978-961-7076-81-3, ISBN 978-961-7076-82-0. [COBISS.SI-ID 33334787]
168. COLLINS, Bridget. The binding. London: The Borough Press, 2019. 438 str. ISBN 978-0-00-827214-2. [COBISS.SI-ID 43078403]
169. ELLEN, Tom. Vse o naju. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 389 str. ISBN 978-961-7106-52-7, ISBN 978-961-7106-53-4. [COBISS.SI-ID 33344259]
170. GOLOB, Tadej. Virus. 1. natis. Novo mesto: Goga, 2020. 496 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-274-1, ISBN 978-961-277-275-8. [COBISS.SI-ID 39519491]
171. GRADIŠNIK, Branko. Mi mlajši logarji : strogo zaupno po poldivjem zahodu. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2020. 295 str., ilustr. Serija Strogo zaupno z Brankom. ISBN 978-961-7103-20-5. [COBISS.SI-ID 31745283]
172. GRAFENAUER, Niko. Pedenjped gre v pedenjsvet. 1. natis. Ljubljana: Grafenauer, 2020. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6864-53-4. [COBISS.SI-ID 37990403]
173. GUARNIDO, Juanjo, AYROLES, Alain. Prevarantska Indija. Ljubljana: Graffit, 2020. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-6145-62-6. [COBISS.SI-ID 31083523]
174. GUTMAN, Olga. Barakarji : roman. Kupšinci: Zavod Droplja, 2020. 198 str. ISBN 978-961-93874-4-3. [COBISS.SI-ID 39608323]
175. HARARI, Lucas. Magnet. Ljubljana: Zavod VigeVageKnjige, 2020. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-93736-4-4. [COBISS.SI-ID 20504579]
176. HORVAT, Jože. Panoramski let. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2020. 211 str. ISBN 978-961-7047-84-4. [COBISS.SI-ID 36352259]
177. JENNER, Natalie. Društvo ljubiteljev Jane Austen. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 320 str. ISBN 978-961-00-4651-6, ISBN 978-961-00-4652-3. [COBISS.SI-ID 35171843]
178. JEREBIC, Štefan. Posmrtno življenje. Del 1. 1. natis. Maribor: Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2020. 290 str. Frontier, 164. ISBN 978-961-6781-60-2. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 29379843]
179. KELLY, Julia. Obraz ljubezni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 302 str. ISBN 978-961-00-4646-2, ISBN 978-961-00-4647-9. [COBISS.SI-ID 34569475]
180. KOSOVEL, Srečko, KOMELJ, Miklavž (urednik, avtor dodatnega besedila). Vsem naj bom neznan : izbor. 1. natis. Novo mesto: Goga, 2020. 273 str., ilustr. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-272-7. [COBISS.SI-ID 36014851]
181. KOZIN, Tina. Nebo pod vodo. Maribor: Litera, 2020. 67 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7056-66-2. [COBISS.SI-ID 28924163]
182. KRAJNC, Gašper. Mestne ptice. Ljubljana: Zavod VigeVageKnjige, 2020. 65 str., ilustr. Risoromani. ISBN 978-961-93736-7-5. [COBISS.SI-ID 33827587]
183. KUSELJ, Vidka. Zdaj sem tvoja Moja. Kranj: Zavod Inkubator idej, 2019. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-94702-0-6. [COBISS.SI-ID 299861504]
184. KWAN, Kevin. Noro bogati Azijci. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 472 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4668-4, ISBN 978-961-00-4669-1. [COBISS.SI-ID 39945475]
185. LIPUŠ, Florjan. Zgodnja dela. Maribor: Litera, 2020. 160 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7056-67-9. [COBISS.SI-ID 27928067]
186. LUNDBERG, Sofia. Rdeči adresar. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 308 str. ISBN 978-961-7106-56-5, ISBN 978-961-7106-57-2. [COBISS.SI-ID 33367299]
187. MAAS, Sarah J. Kraljestvo pepela. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 735 str. ISBN 978-961-00-4662-2, ISBN 978-961-00-4663-9. [COBISS.SI-ID 39358467]
188. MODIANO, Patrick. Avgustovske nedelje. 1. natis. Ljubljana: eBesede, 2020. 162 str. Zbirka Besede. ISBN 978-961-7022-41-4, ISBN 978-961-7022-42-1. [COBISS.SI-ID 33736963]
189. MONEY-COUTTS, Sophia. What happens now?. London: HQ, 2020. 407 str. ISBN 978-0-00-828854-9. [COBISS.SI-ID 43083011]
190. MOYES, Jojo. Ob tebi. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 566 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-2903-5. [COBISS.SI-ID 293082880]
191. NESBØ, Jo. Ščurki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 374 str. Zbirka Žepnice, Kriminalka. ISBN 978-961-01-5598-0. [COBISS.SI-ID 25190659]
192. NOVAK, Kristian. Cigan, ampak najlepši. 2. dotis. Ljubljana: Beletrina, 2020. 569 str., ilustr. Knjižna zbirka Žepna Beletrina. ISBN 978-961-284-614-5. [COBISS.SI-ID 39703811]
193. OSTOW, Micol. Riverdale. Poberi se iz mesta. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 333 str. ISBN 978-961-00-4664-6, ISBN 978-961-00-4665-3. [COBISS.SI-ID 39612419]
194. PASCUAL, Carlos. Nezakonita melanholija : [(kronike, kratka proza)]. Ljubljana: LUD Šerpa, 2020. 192 str. Zbirka Klasična šerpa, 65. ISBN 978-961-6699-81-5. [COBISS.SI-ID 36710403]
195. PIVKA, Jurij. Umazani konec zime. Maribor: Stellar media, 2020. 195 str. ISBN 978-961-07-0136-1. [COBISS.SI-ID 28904963]
196. RAGNAR JÓNASSON. Tema. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 288 str., zvd. ISBN 978-961-00-4632-5, ISBN 978-961-00-4633-2. [COBISS.SI-ID 31105027]
197. RIBIČ JELEN, Barbara. Rusalkin zaliv : roman. Brežice: Primus, 2020. 219 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7090-76-5. [COBISS.SI-ID 35462147]
198. RITSOS, Giannes. Korenine sveta. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 213 str. Zbirka Nova lirika, 42. ISBN 978-961-01-6006-9. [COBISS.SI-ID 28943875]
199. ROBERTS, Victoria. Skušnjava v kiltu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 269 str. ISBN 978-961-00-4630-1, ISBN 978-961-00-4631-8. [COBISS.SI-ID 31027971]
200. ROONEY, Sally. Normalni ljudje. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 279 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-5839-4. [COBISS.SI-ID 25595907]
nagrada: British Book Awards, 2019
201. ROVŠEK, Jernej. Mostiščarji : nekoč in danes. 1. natis. Celje: Studio Risar, 2020. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-95004-1-5. [COBISS.SI-ID 31888899]
202. SAINT-JOHN PERSE. Hvalnice. Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2018. 58 str., avtorj. sl. Poetikonove lire, 75. ISBN 978-961-7016-64-2. [COBISS.SI-ID 298051072]
203. SEINFELD, Jerry. Is this anything?. London [etc.]: Simon & Schuster, 2020. 470 str., avtorj. sl. ISBN 978-1-4711-9558-7. [COBISS.SI-ID 43086595]
204. SERPIERI, Paolo Eleuteri. Druuna : [V-VI]. 1. natis. Celje: Studio Risar, 2020. 120 str., ilustr. Integral, 3. ISBN 978-961-94258-9-3. [COBISS.SI-ID 14838531]
205. SERPIERI, Paolo Eleuteri. Druuna : [VII-VIII]. 1. natis. Celje: Studio Risar, 2020. 126 str., ilustr. Integral, 4. ISBN 978-961-95004-0-8. [COBISS.SI-ID 14840579]
206. SHALVIS, Jill. Dlje od večnosti. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 385 str. Lucky Harbor, knj. 6. ISBN 978-961-7106-58-9, ISBN 978-961-7106-59-6. [COBISS.SI-ID 33368835]
207. SILVER, Josie. Nekega decembrskega dne : [božična ljubezenska zgodba]. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 447 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-5881-3. [COBISS.SI-ID 24751875]
208. SIMONITI, Veronika. Ivana pred morjem. 1. ponatis. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2020. 173 str. ISBN 978-961-282-353-5. [COBISS.SI-ID 40287235]
nagrada: Kresnik, 2020
209. SINANOVIĆ, Muanis. Krhke karavane. 1. izd. Ljubljana: LUD Literatura, 2020. 113 str. Zbirka Prišleki, 104. ISBN 978-961-7017-69-4. [COBISS.SI-ID 32547075]
210. SKRBINŠEK, Stajka. Nova jaz : ko je rak samo še morska žival. Ljubljana: Center Holistea, Grinblu, 2020. 288 str. ISBN 978-961-07-0246-7. [COBISS.SI-ID 37671427]
211. SOSIČ KOBAL, Patricija. Palma Berta. Izola: Mestna knjižnica, 2020. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-94812-2-6. [COBISS.SI-ID 30603523]
212. STATOVCI, Pajtim. Moj mačkon Jugoslavija. 1. natis. Novo mesto: Goga, 2020. 311 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-263-5. [COBISS.SI-ID 32010243]
213. STRAŠEK, Justina. Moji ljubezni. 1. natis. Maribor: Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2020. 84 str., ilustr. Sprejeto, 023. ISBN 978-961-6781-84-8. [COBISS.SI-ID 32945411]
214. SANGAWA HMELJAK, Anna, KRASNIK, Igor (urednik). Ljubljana v oblačkih [5] : stripi, risbe & skicirke mladih avtorjev in avtoric : prikupni in horor : [stripovski almanah]. 1. izd. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2019. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-7017-42-7. [COBISS.SI-ID 300005376]
215. ŠKRJANEC, Tone. Nekaj o nas kot živalih : [(pesniška zbirka)]. Ljubljana: LUD Šerpa, 2020. 82 str. Zbirka Klasična šerpa, 64. ISBN 978-961-6699-80-8. [COBISS.SI-ID 26920451]
216. VILAS, Manuel. Ordesa : v vsem je bila lepota. Preserje: Aktivni mediji, 2020. 369 str., ilustr. ISBN 978-961-94999-1-7, ISBN 978-961-94999-2-4. [COBISS.SI-ID 19240195]
nagrada: Prix Femina Étranger, 2019
217. JELEN, Tonja (urednik). Zbornik fanzinov Literarna krpanka : (2013-2020) : [(zbornik poezije)]. 1. natis. Maribor: Kulturni center Maribor, zavod za produkcijo in založništvo, 2020. 203 str., ilustr. Frontier, Poezija, 166. ISBN 978-961-6781-75-6. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 30818563]


82-93 Mladinska književnost.

218. BAČYNS'KYJ, Andrij. 140 decibelov tišine. 1. natis. Medvode: Malinc, 2020. 150 str. ISBN 978-961-6886-92-5. [COBISS.SI-ID 35372291]
219. BOURGEOIS, Paulette. Franček se boji teme. 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2020. [30] str., ilustr. Frančkove klasične zgodbice. ISBN 978-961-251-462-4. [COBISS.SI-ID 36060675]
220. CVAR, Maša. Pekarna pri rebrači Tini. 1. izd. Maribor: Aristej, 2020. 42 str., ilustr. Zbirka Iva, Letn. 6. ISBN 978-961-220-129-6. [COBISS.SI-ID 36658947]
221. FERNÁNDEZ-VIDAL, Sonia. Vrata s tremi ključavnicami. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2020. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-6882-71-2. [COBISS.SI-ID 34503939]
222. GAZVODA, Darja. Škrat Gorjancl, kje si?!. Novo mesto: samozal., 2020. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-07-0193-4. [COBISS.SI-ID 33579267]
223. GRAFENAUER, Niko. Kaj ima sonce najraje. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 96 str., ilustr. Zbirka Sončnica. ISBN 978-961-01-6009-0. [COBISS.SI-ID 31632643]
224. GREGORIČ GORENC, Barbara. Negotove pesmi. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 50 str., ilustr. Zbirka Sončnica. ISBN 978-961-01-5797-7. [COBISS.SI-ID 29089027]
225. KORANTER, Sonja. Otok v Piranskem zalivu : mladinski fantazijski roman. 1. natis. Maribor: Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2020. 130 str. Zbirka Sprejeto, 024. ISBN 978-961-6781-86-2. [COBISS.SI-ID 33880579]
226. KOVIČ, Kajetan (avtor, avtor dodatnega besedila). Moj prijatelj Piki Jakob. 19. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 122 str., ilustr. Zbirka Deteljica. ISBN 978-86-11-01420-3. [COBISS.SI-ID 298304512]
227. KUPPER, Niko. Veverica Belica = Das Eichhörnchen Belica. Ljubljana: JSKD, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2020. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-7010-64-0. [COBISS.SI-ID 28045827]
228. LOVŠIN, Darja. Vrana Josipa. Ljubljana: KUD Strela, 2020. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-07-0154-5. [COBISS.SI-ID 30257667]
229. MAJHEN, Zvezdana, SAKSIDA, Igor (urednik, avtor dodatnega besedila). Zvezdančice : zbirka najlepše otroške poezije Zvezdane Majhen. 1. izd. Maribor: Pivec, 2020. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-7103-18-2. [COBISS.SI-ID 31191299]
230. MARCINKEVIČIUS, Marius. Abir. 1. izd. Maribor: Pivec, 2020. [37] str., ilustr. ISBN 978-961-7103-17-5. [COBISS.SI-ID 26065923]
231. MARTELANC, Kristina. Mucka Pika. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2020. 70 str., ilustr., note. ISBN 978-88-96632-93-2. [COBISS.SI-ID 31169539]
232. MORONEY, Tracey (avtor, ilustrator). Rad imam božič. Jezero: Morfemplus, 2019. [20] str., ilustr. Rad imam. ISBN 978-961-7034-98-1. [COBISS.SI-ID 299204864]
233. MUCK, Desa. Anica in grozovitež. 3. ponatis. Mokronog: Muck Blažina, 2019. 62 str., ilustr. Zbirka Anica. ISBN 978-961-94144-5-3. [COBISS.SI-ID 301818880]
234. MUCK, Desa. Čudežna bolha Megi in hrček Marjan. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 61 str., ilustr. Zbirka Čudežna bolha Megi. ISBN 978-961-01-3298-1. [COBISS.SI-ID 299028736]
235. MUCK, Desa. Čudežna bolha Megi in kobila Rika. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 61 str., ilustr. Zbirka Čudežna bolha Megi. ISBN 978-961-01-4250-8. [COBISS.SI-ID 299029248]
236. MUCK, Desa. Čudežna bolha Megi in papagaj Slavko. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 62 str., ilustr. Zbirka Čudežna bolha Megi. ISBN 978-961-01-2781-9. [COBISS.SI-ID 291429376]
237. MUCK, Desa. Čudežna bolha Megi in podganici Ančka in Katka. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 63 str., ilustr. Zbirka Čudežna bolha Megi. ISBN 978-961-01-2782-6. [COBISS.SI-ID 291429632]
238. MUCK, Desa. Čudežna bolha Megi in zajček Branko. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2016. 63 str., ilustr. Zbirka Čudežna bolha Megi. ISBN 978-961-01-2680-5. [COBISS.SI-ID 285419776]
239. MUCK, Desa. Čudežna bolha Megi in želvici Taška in Toni. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2017. 62 str., ilustr. Zbirka Čudežna bolha Megi. ISBN 978-961-01-2777-2. [COBISS.SI-ID 291429888]
240. MUCK, Desa. Kokoš velikanka ali Kako je Slovenija dobila svojo podobo. 3., prenovljena izd. Mokronog: Muck Blažina, 2020. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-95122-1-0. [COBISS.SI-ID 34114819]
241. MUCK, Peter. Deklica in bukev. 1. izd. Mokronog: Muck Blažina, 2020. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-95122-4-1. [COBISS.SI-ID 37739523]
242. Najlepše strašljive in detektivske zgodbe. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 122 str., ilustr. Zbirka Zlati pravljični trak. ISBN 978-961-00-4527-4. [COBISS.SI-ID 18712835]
243. Najlepše zgodbe za dobro počutje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 122 str., ilustr. Zbirka Zlati pravljični trak. ISBN 978-961-00-4539-7. [COBISS.SI-ID 20153859]
244. PILKEY, Dav (avtor, ilustrator). Pasji mož. Gospodar bolh. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 251 str., ilustr. Zbirka Pasji mož. ISBN 978-961-01-5776-2. [COBISS.SI-ID 32124419]
245. PILKEY, Dav (avtor, ilustrator). Pasji mož. Povest o dveh muckih. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 253 str., ilustr. Zbirka Pasji mož. ISBN 978-961-01-5149-4. [COBISS.SI-ID 301028096]
246. PILKEY, Dav (avtor, ilustrator). Pasji mož. Snet s ketne. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 220 str., ilustr. Zbirka Pasji mož. ISBN 978-961-01-5066-4. [COBISS.SI-ID 32123907]
247. REŽEK, Irena. Vodna vila in Čistilčki. Domžale: JP CČN Domžale - Kamnik, 2020. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-290-779-2. [COBISS.SI-ID 303811072]
248. RICARD, Anouk. Ana in Froga. [1], Bi čigumi?. Ljubljana: Zavod VigeVageKnjige, 2020. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-93736-6-8. [COBISS.SI-ID 23633667]
249. ROWLING, J. K. Harry Potter. Dvorana skrivnosti. 5. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 282 str., ilustr. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-1836-7. [COBISS.SI-ID 24724483]
250. ROWLING, J. K. Harry Potter. Svetinje smrti. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 628 str., ilustr. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-1840-4. [COBISS.SI-ID 24894467]
251. ROWLING, J. K. The Ickabog. London: Little, Brown Books for Young Readers, 2020. 280 str., ilustr. ISBN 978-1-510-20225-2. [COBISS.SI-ID 39488515]
252. ROWLING, J. K. Magične živali : izvirni scenarij. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2018. 293 str., ilustr. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-5241-5. [COBISS.SI-ID 294589440]
253. SCHIMEL, Lawrence. Zdaj ni čas za igro. Medvode: Malinc, 2020. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-6886-86-4. [COBISS.SI-ID 28799235]
254. SCHIMEL, Lawrence. Zgodaj zjutraj. Medvode: Malinc, 2020. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-6886-87-1. [COBISS.SI-ID 28799491]
255. SELINŠEK, Aljaž. Mi Rimljani. 1. izd. Ptuj: Društvo Poetovio LXIX, 2020. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-94958-0-3. [COBISS.SI-ID 304196096]
256. SIMONITI, Barbara. Las na koži. 1. izd. Maribor: Pivec, 2020. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-7103-24-3. [COBISS.SI-ID 34815491]
257. Slovenske ljudske pravljice. 12. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 90 str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-1352-2. [COBISS.SI-ID 298276096]
258. SPINAZZOLA, Lara (avtor, ilustrator). Evelin, Peter in strašni koronavirus. Trst: Mladika, 2020. 23 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-295-2. [COBISS.SI-ID 35023619]
259. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. Pesem v oblačku. 1. natis. Maribor: Pivec, 2020. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-7103-00-7. [COBISS.SI-ID 34793475]
260. ŠUŠTAR, Petra. Zvezdne sanje : [pravljična meditacija]. 1. izd. Kamnik: samozal., 2020. [39] str., ilustr. ISBN 978-961-07-0110-1. [COBISS.SI-ID 27045635]
261. THORNE, Jack. Harry Potter in otrok prekletstva : prvi in drugi del : [dokončno in finalizirano dramsko besedilo]. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 437 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-5004-6. [COBISS.SI-ID 303601408]
262. UDERZO, Albert (ilustrator), GOSCINNY, René. Asterix gre preko luže : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino. 1. izd. Ljubljana: Graffit, 2020. 48 str., ilustr. Asterix, 22. ISBN 978-961-6145-63-3, ISBN 978-961-6145-64-0. [COBISS.SI-ID 38329859]
263. UDERZO, Albert (ilustrator), GOSCINNY, René. Cezarjevo darilo : Goscinny in Uderzo predstavljata Asterixovo dogodivščino. 1. izd. Ljubljana: Graffit, 2020. 48 str., ilustr. Asterix, 21. ISBN 978-961-6145-65-7, ISBN 978-961-6145-66-4. [COBISS.SI-ID 37137667]
264. VANDOT, Josip. Kekec. 1. izd. Maribor: Pivec, 2019. 421 str. Zbirka Svetilnik. ISBN 978-961-7103-02-1. [COBISS.SI-ID 98378497]
265. Vesel božič. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. Zbirka Zavrti kolo. ISBN 978-961-7106-30-5. [COBISS.SI-ID 22982147]
266. Vesele barve. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. Zbirka Zavrti kolo. ISBN 978-961-7106-31-2. [COBISS.SI-ID 22982659]
267. Veseli mladički. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. Zbirka Zavrti kolo. ISBN 978-961-7106-29-9. [COBISS.SI-ID 22981635]
268. VIDMAR, Janja. Pisma Božičku. 1. natis. Ljubljana: Chiara, 2020. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-7060-36-2. [COBISS.SI-ID 27935747]
269. VOGA, France. Zgodbe iz našega gozda : basni za otroke z nauki zgodb za odrasle. Mojstrana: samozal., 2020. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0145-3. [COBISS.SI-ID 29444867]
270. ZALOKAR, Polonca (urednik). Zgodbe iz avstralske divjine. Darilna izd. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2020. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-6871-14-3. [COBISS.SI-ID 31422979]


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

271. GRŽINA, Tadeja. Spletna književnost. 1. natis. Maribor: Kulturni center Maribor, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2020. VIII, 127 str., ilustr., tabele. Zbirka Znanstvena monografija, 011. ISBN 978-961-6781-61-9. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 31197699]
272. KOS, Janko. Primerjalna zgodovina svetovne literature. Ljubljana: Slovenska matica, 2020. 204 str. Razprave in eseji, 77. ISBN 978-961-213-334-4. [COBISS.SI-ID 35607299]
273. KOSTNAPFEL, Marija (urednik). Tržaški Cankar in naše branje : [dopolnjeni zbornik predavanj s simpozija Tržaški Cankar in naše branje, ki ga je priredilo Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm v sodelovanju s Slavističnim društvom Koper in s Slavističnim društvom iz Nove Gorice 13. in 14. decembra 2018 na Opčinah pri Trstu]. Trst: Mladika: Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm, 2020. 221 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-290-7. [COBISS.SI-ID 28440067]
274. ŠERC, Slavo. Posebneži in neznanci v nemški literaturi. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2020. 155 str. Zbirka Novi pristopi, 78. ISBN 978-961-7017-68-7. [COBISS.SI-ID 30573315]


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

275. BREGAR MAZZINI, Sonja (avtor, fotograf), OBLAK, Mirjam (avtor, fotograf), ROUDI, Bernarda, GOMBAČ, Žiga. Zgodovina 6. Učbenik za zgodovino v šestem razredu osnovne šole. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2020. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4393-2. [COBISS.SI-ID 12864771]
276. BREGAR MAZZINI, Sonja, OBLAK, Mirjam, ROUDI, Bernarda, MITREVSKI, Ivan (avtor, ilustrator), GOMBAČ, Žiga. Zgodovina 7. Učbenik za zgodovino v sedmem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5343-6. [COBISS.SI-ID 299458304]
277. BRVAR, Klemen, HAJDINJAK, Boris. Marpurgi : med zgodovino in literarno svobodo = between history and artistic freedom : [katalog razstave = exhibition catalogue]. Maribor: Center judovske kulturne dediščine Sinagoga: Mariborska knjižnica, 2020. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-94143-7-8, ISBN 978-961-91416-6-3. [COBISS.SI-ID 38822659]
278. CIONI, Chiara, OLIVIERI, Jacopo, TROIANO, Rosalba. 20 izjemnih mislecev, ki so spremenili svet. 1. izd. Tržič: Učila International, 2020. 88 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4551-9. [COBISS.SI-ID 22030339]
279. DROZG, Vladimir. Vpogled v socialno geografijo. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba, 2020. II, 142 str., ilustr. Zbirka Prostori. ISBN 978-961-286-396-8. DOI: 10.18690/978-961-286-395-1. [COBISS.SI-ID 33590275]
280. FEHRENBACH, Jérôme. Von Galen : škof, ki se je uprl Hitlerju. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2020. 443 str., ilustr. ISBN 978-961-278-502-4. [COBISS.SI-ID 24131075]
281. GABRIČ, Adam (urednik). Zasavje 2018 : iz temnega rudarstva v zeleno prihodnost : 21. geografski raziskovalni tabor : [7.-15. 7. 2018, občine Hrastnik, Trbovlje, Zagorje ob Savi]. Ljubljana: Društvo mladih geografov Slovenije, 2020. 153 str., ilustr. ISBN 978-961-94365-1-6. [COBISS.SI-ID 34984707]
282. Vojni plakat : (1941-1945) : iz depojev Gornjesavskega muzeja Jesenice. 1. ponatis. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2020. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6467-38-4. [COBISS.SI-ID 33326083]
283. HORVAT, Uroš. Prebivalstvo Maribora : razvoj in demografske značilnosti. 1. izd. Maribor: Univerzitetna založba, 2020. 156 str., ilustr., zvd. Zbirka Prostori. ISBN 978-961-286-385-2. [COBISS.SI-ID 28471299]
284. LANE, Frederic Chapin. Benetke, pomorska republika. Ljubljana: Slovenska matica, 2020. 459 str., [16] str. pril., zvd. Zgodovina držav in narodov, 8. ISBN 978-961-213-335-1. [COBISS.SI-ID 36514307]
285. LAPUSCH, Florijan, WUTTI-INCKO, Vera (urednik, avtor dodatnega besedila). Bližina preteklosti, korenine prihodnosti : avtobiografija koroškega Slovenca. Ljubljana: JSKD, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2020. 406 str., ilustr. ISBN 978-961-7010-63-3. [COBISS.SI-ID 27997699]
286. MARKIČ, Marija. Moja, tvoja, naša zgodba : ob 10-letnici turističnega društva Viničar Zgornja Polskava. Slovenska Bistrica: Zavod za kulturo, 2020. 292 str., ilustr. ISBN 978-961-93953-3-2. [COBISS.SI-ID 32800515]
287. OBAMA, Barack. A promised land. [London]: Penguin Books, Viking, 2020. XVI, 751 str., [32] str. pril. ISBN 978-0-241-49151-5. [COBISS.SI-ID 39006211]
288. TERČON, Nadja (urednik). Osamosvajanje Slovenije in dogajanje v mojem kraju : zbornik strokovnih prispevkov za mentorje zgodovinskih krožkov. Ljubljana: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Komisija za delo zgodovinskih krožkov, 2020. 73 str., tabele. ISBN 978-961-6331-69-2. [COBISS.SI-ID 31521539]
289. ROCKETT, Paul. Celine od blizu. Spoznajmo Afriko. Jezero: Morfemplus, 2019. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-7067-00-2. [COBISS.SI-ID 299332352]
290. ROCKETT, Paul. Celine od blizu. Spoznajmo Azijo. Jezero: Morfemplus, 2019. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-7067-07-1. [COBISS.SI-ID 299291648]
291. ROCKETT, Paul. Celine od blizu. Spoznajmo Evropo. Jezero: Morfemplus, 2019. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-7067-08-8. [COBISS.SI-ID 299291392]
292. ROCKETT, Paul. Celine od blizu. Spoznajmo Južno Ameriko. Jezero: Morfemplus, 2019. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-7067-02-6. [COBISS.SI-ID 299332864]
293. SCOBIE, Omid, DURAND, Carolyn. Finding freedom : Harry and Meghan and the making of a modern royal family. London: HQ, 2020. VII, 354 str., [16] str. pril. ISBN 978-0-00-842410-7, ISBN 978-0-00-842411-4. [COBISS.SI-ID 30683395]
294. STRITAR, Andrej (urednik, avtor). Semič z okolico : Mirna gora, Smučarski center Gače, Kočevski rog, Črmošnjiška dolina, Semiška gora, Krupa : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = Wanderkarte = planinarska karta = turistická mapa. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije: Geodetska družba, 2020. 1 zvd., barve. Planinska založba, 512. ISSN 1408-0443. [COBISS.SI-ID 41977347]
295. ČEČ, Dragica (urednik). 150 let tabora v Vižmarjih. Ljubljana: Slovenska matica: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2020. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-213-333-7. [COBISS.SI-ID 34252803]
296. JESENŠEK, Marko (urednik). Anton Korošec in sto let Majniške deklaracije : [referati z znanstvenega simpozija Anton Korošec in 100 let Majniške deklaracije]. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča, 2020. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-94455-2-5. [COBISS.SI-ID 32092419]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 4. 1. 2021

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam