skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

avgust 2021

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Vsebina


0 Splošno

1. BLACKALL, Sophie (avtor, ilustrator). Če prideš na Zemljo. Domžale: Epistola, 2021. [73] str., ilustr. ISBN 978-961-7082-52-4. [COBISS.SI-ID 50903811]
2. LAZAR, Tomaž. Oklepi iz Narodnega muzeja Slovenije : zaščitna oprema od visokega srednjega do zgodnjega novega veka. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2021. 381 str., [2] str. ilustr. pril., ilustr. Viri, Gradivo za materialno kulturo Slovencev, 16. ISBN 978-961-6981-49-1. [COBISS.SI-ID 62986243]
3. STRES, Špela (avtor, urednik), BLATNIK, Robert, FRIC, Urška, GLADOVIĆ, Karen, JEKOVEC, David, JUSTIN, Tomaž, KARLOVITS, Mirica, KOMPAN, Ana, LUTMAN, Tomaž, MRGOLE, Urška, ODIĆ, Duško, PAL, Levin, TOMIĆ STARC, Nina, TROBEC, Marjeta, VINDIŠAR, Jure, ŽUNIČ, Vojka, TROBEC, Marjeta (avtor, urednik), STRES, Špela (urednik). Modrosti iz inovacijskega podpornega okolja v javnih raziskovalnih organizacijah za upravljavce inovacijskega sistema. Ljubljana: Institut ''Jožef Stefan'' (IJS); Novo mesto: Fakulteta za informacijske študije; Ljubljana: Kemijski inštitut (KI): Kmetijski inštitut Slovenije (KIS): Nacionalni inštitut za biologijo (NIB); Koper: Univerza na Primorskem (UP), 2021. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-264-212-9. [COBISS.SI-ID 49212163]
4. HREŠČAK, Matej (avtor, urednik), CAR, Pavel, FIRST, Blaženka, ISTENIČ, Janka (avtor, prevajalec), KAJFEŽ, Tomislav, KNEZ, Darko, KOS, Mateja, KOTAR, Jernej, LAHARNAR, Boštjan, LAZAR, Tomaž, LOZAR ŠTAMCAR, Maja, MAVRIČ ČEH, Darija, MIŠKEC, Alenka, NABERGOJ, Tomaž (avtor, prevajalec), OITZL, Gašper, PAJK, Urša, PAVLOVIČ, Daša, PODPEČNIK, Jože, TURK, Matija, TURK, Peter (avtor, prevajalec), VIMER KOVAČEK, Uršula. Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije = Treasures of the National Museum of Slovenia. 2., prenovljena in razširjena izd. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2021. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-52-1. [COBISS.SI-ID 68817411]
5. MIŠKEC, Alenka (avtor, urednik), KOS, Mateja, FIRST, Blaženka, MAVRIČ ČEH, Darija, NABERGOJ, Tomaž, SELIČ, Tinka (avtor, urednik), KNEZ, Darko, VIMER KOVAČEK, Uršula, RAVBAR, Igor, BREZNIK, Andreja (avtor, urednik). Zlata sled : ob 200-letnici prvega muzeja na Slovenskem : Narodni muzej Slovenije, Muzejska 1, Ljubljana, 21. 6. 2021 - 2. 5. 2022 : vodnik po razstavi. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2021. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-50-7. [COBISS.SI-ID 66189059]


1 Filozofija. Psihologija.

6. CHOPRA, Deepak. Popolna meditacija : osmislite svoje življenje, odkrijte svoj pravi jaz. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 269 str. ISBN 978-961-00-4880-0, ISBN 978-961-00-4881-7. [COBISS.SI-ID 69876995]
7. GRUŠOVNIK, Tomaž (urednik), PIRC, Gašper (urednik). Etika danes : filozofsko raziskovanje in razumevanje etike v sodobni družbi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. 172 str. ISBN 978-961-7058-59-8. [COBISS.SI-ID 57338115]
financer: Izšlo ob finančni podpori Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
8. GANTAR, Minka. Ko imajo duše žur : odstiranja tančic - in videli boste OM-kraj. Škofja Loka: Srečno življenje, 2021. 363 str., ilustr. ISBN 978-961-95150-1-3. [COBISS.SI-ID 68603907]
9. HRIBAR, Tine. Rusko vprašanje : Rusija, Slovenija, Evropa : 1821-2021. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021. 252 str. Zbirka Novi pristopi, 81. ISBN 978-961-7017-85-4. [COBISS.SI-ID 63449091]
10. LUKAS, Elisabeth. Stori prvi korak : reševanje sporov, ustvarjanje miru. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 239 str., ilustr. Zbirka Smisel. ISBN 978-961-278-538-3. [COBISS.SI-ID 64775683]
11. MENDOZA-JONES, Cassie. Uglašena in neustavljiva : kako se uglasiti s svojimi sanjami, počistiti strahove in priklicati prihodnost. 1. natis. Trebelno: BP, 2021. VIII, 285 str. ISBN 978-961-7001-27-3. [COBISS.SI-ID 67356163]
12. NAGOSKI, Emily, NAGOSKI, Amelia. Izgorelost : ključ do razumevanja stresnega cikla. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. XXI, 244 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7133-26-4, ISBN 978-961-7133-34-9. [COBISS.SI-ID 65232131]
13. OSREDKAR, Rezka. Uvod v sugestijo. 1. natis. Ljubljana: samozal., 2021. 320 str. ISBN 978-961-07-0512-3. [COBISS.SI-ID 60910851]
14. PERRY, Bruce Duncan, WINFREY, Oprah. What happened to you? : conversations on trauma, resilience and healing. London: Pan Macmillan, Bluebird, 2021. 301 str., ilustr. ISBN 978-1-5290-6846-7, ISBN 978-1-5290-6847-4. [COBISS.SI-ID 72161283]
15. FURLAN-ŠTANTE, Nadja (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik), BJELICA, Maja (urednik). Pravičnost, sram, nasilje in feminino : filozofski in večdisciplinarni vpogledi. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. 262 str. ISBN 978-961-7058-53-6. [COBISS.SI-ID 53986819]
financer: ARRS, Raziskovalni projekti, J6-8265, SI, Oživljanje kozmične pravičnosti: poetika feminilnega
16. RAJOVIĆ, Ranko. IQ otroka - skrb staršev. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 91 str., ilustr. Zbirka Svetilnik. ISBN 978-961-01-6081-6. [COBISS.SI-ID 69277955]


2 Verstvo. Bogoslovje.

17. BEGAN, Vlado. Katoliška cerkev: raj za pedofile in pekel za njihove žrtve? : ali je tudi papež Frančišek prikrival spolne zlorabe otrok?. 1. izd. Šmarje pri Jelšah: samozal. V. Began, 2021. 506 str. ISBN 978-961-95319-0-7. [COBISS.SI-ID 54533891]
18. MIKHAILOV, Nikolai, KROPEJ TELBAN, Monika (urednik, avtor dodatnega besedila), PETRIČ, Nejc (urednik, avtor dodatnega besedila). Zgodovina slovanske mitologije v XX. stoletju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 220 str. Zbirka Studia mythologica Slavica, Supplementa, suppl. 16. ISBN 978-961-05-0546-4. ISSN 1581-9744. [COBISS.SI-ID 61865731]


3 Družbene vede.

19. FERFILA, Bogomil. Melanezija : Solomonski otoki in Fidži. Ljubljana: Demat, 2021. 146 str., 148 str. pril. Zbirka Svet na dlani, knj. 65. ISBN 978-961-7045-36-9. [COBISS.SI-ID 67748867]
20. CVETKO, Jerca (urednik). Ježek Janček : ljudska pravljica. 1. izd. Maribor: Aristej, 2021. 1 mapa (17 listov), barve. Zbirka Kamišibaj, Rožnata serija, 1. ISBN 978-961-220-000-8. [COBISS.SI-ID 64048387]
21. KOMIDAR, Luka. Opisna statistika v R-ju. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021. 141 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-06-0484-6. [COBISS.SI-ID 67122947]
22. KOMLOSY, Andrea. Delo : globalnohistorična perspektiva : od 13. do 21. stoletja. Ljubljana: Založba /*cf., 2021. 340 str. Rdeča zbirka. ISBN 978-961-257-144-3. [COBISS.SI-ID 62427907]
23. STOKLASA DREČNIK, Maruša (zbiratelj ljudskega gradiva, urednik, avtor dodatnega besedila), STANONIK, Marija (urednik, avtor dodatnega besedila), SMOLE, Vera (urednik, avtor dodatnega besedila). Kuoln, glažuna in še kaj : folklorne pripovedi iz Zasavja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 192 str., ilustr. Zbirka Glasovi, knj. 56. ISBN 978-961-05-0512-9. ISSN 1408-0524. [COBISS.SI-ID 65708547]
24. OMERZA, Igor. Velikani slovenske osamosvojitve in UDBA. Del 1, Ciril Žebot - Peter. 1. izd. Ljubljana: Klub Native Speakerjev Slovenije: Zavod Aruma, 2021. 269 str., ilustr. ISBN 978-961-95096-1-6, ISBN 978-961-07-0598-7. [COBISS.SI-ID 66073603]
25. Ustava Republike Slovenije. Ljubljana: Državni zbor Republike Slovenije, 2021. 164 str. ISBN 978-961-6415-50-7. [COBISS.SI-ID 65096195]
26. Slovenska dežela v ljudski pripovedi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 182 str. Zbirka Zlata Slovenija. ISBN 978-961-01-6127-1. [COBISS.SI-ID 65282819]
27. VRŠNIK PERŠE, Tina (urednik). Učenje in poučevanje v visokem šolstvu : spoznanja in izzivi. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. 194 str., tabele. ISBN 978-961-286-487-3. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/568, DOI: 10.18690/978-961-286-466-8. [COBISS.SI-ID 67353603]
28. VODOPIVEC, Nina. Tu se ne bo nikoli več šivalo : doživljanja izgube dela in propada tovarne. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2021. 307 str., ilustr. Zbirka Razpoznavanja, 45. ISBN 978-961-7104-05-9. ISSN 2350-5664. [COBISS.SI-ID 66457603]
29. WEBER, Nana. Ko delavca ni na delu : dopust, regres in druge odsotnosti z dela. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2021. 304 str., tabele. Zbirka Vprašanja in odgovori s področja delovnega prava, 2. ISBN 978-961-247-470-6. [COBISS.SI-ID 66466819]
30. ŽGUR, Erna (avtor, urednik), FERLINC, Ana. Specialno-pedagoška in terapevtska priporočila za delo z otrokom z razvojnimi primanjkljaji. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2021. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-253-239-0. [COBISS.SI-ID 61907971]


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

31. KRIŽNAR, Matija (avtor, fotograf), MILJEVIĆ, Jure (urednik). Paleontologija na Slovenskem : sprehod skozi čudoviti svet okamnin. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2021. 80 str., ilustr. Posebna izdaja revije Življenje in tehnika. ISBN 978-961-251-463-1. [COBISS.SI-ID 66955779]
32. Ó CATHÁIN, Diarmuid (avtor, ilustrator). Manj znana dejstva o živalih. Domžale: Epistola, 2021. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-7082-50-0. [COBISS.SI-ID 47944707]
33. VESELIČ, Živan. Zelišča, polgrmi in vzpenjavke v gozdovih Slovenije : razlike med vrstami večinoma povzete po Mali flori Slovenije. Ljubljana: Zveza gozdarskih društev Slovenije - Gozdarska založba, 2020. 342 str., ilustr. ISBN 978-961-6142-32-8. [COBISS.SI-ID 35812099]


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

34. BERGANT, Živko. Investiranje in družbena odgovornost podjetij : (računovodski in finančni vidiki) : [strokovna monografija]. Ljubljana: Inštitut za poslovodno računovodstvo, 2021. 106 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-94653-2-5. [COBISS.SI-ID 60566787]
35. BRIJAK, Mihaela. Sladke strasti brez slabe vesti : brez glutena, brez peke, brez sladkorja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 197 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6091-5. [COBISS.SI-ID 51460867]
36. DOBIÁŠOVÁ, Ester, SEKANINOVÁ, Štěpánka, SEDLÁČKOVÁ, Jana. Atlas psov. Domžale: Epistola, 2021. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-7082-49-4. [COBISS.SI-ID 44629763]
37. FERJANIČ FRIC, Erna. Odsevi v steklu. Kozje: Društvo steklarjev Slovenije; Celje: Grafika Gracer, 2020. 271 str., ilustr. ISBN 978-961-6992-76-3. [COBISS.SI-ID 304022528]
38. GORDON, Jon. Moč pozitivnega tima : preizkušena načela in prakse, ki ustvarjajo izjemne time. 1. natis. Škofja Loka: Mihalič in partner, 2021. VIII, 138 str. ISBN 978-961-94828-8-9. [COBISS.SI-ID 61166339]
39. KRAUT, Bojan, ŽEROVNIK, Janez, GABROVŠEK, Boštjan, KUTIN, Jože, SLEMENIK PERŠE, Lidija, BOLTEŽAR, Miha, BROJAN, Miha, ČEPON, Gregor, ŠARLER, Božidar, ŠAJN, Viktor, BOMBAČ, Andrej, SENEGAČNIK, Andrej, KITANOVSKI, Andrej, TUŠEK, Jaka, LORBEK, Luka, POREDOŠ, Primož, KLINAR, Katja, TOMC, Urban, VIDRIH, Boris, PETELIN, Nada, JENKO, Marjan, PETKOVŠEK, Rok, AGREŽ, Vid, PREZELJ, Jurij, DIACI, Janez, ŠTURM, Roman, KEK, Tomaž, TRDAN, Uroš, ŽAGAR, Sebastjan, SUŠNIK, Janez, BERGANT, Zoran, MOJŠKERC, Bor, MARKEŽIČ, Rok, NAGODE, Marko, KUNC, Robert, ZUPAN, Samo, KALIN, Mitjan, ARNŠEK, Aleš, POLAJNAR, Marko, PEPELNJAK, Tomaž, KLOBČAR, Damjan, PUŠAVEC, Franci, POHLEVEN, Franc, KUŠAR, Janez, BUTALA, Vincenc, SLAVIČ, Janko, HALILOVIČ, Miroslav, DIACI, Janez (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), KALIN, Mitjan (urednik), HERAKOVIČ, Niko (urednik), ARKAR, Ciril (urednik), BUTALA, Vincenc (urednik). Krautov strojniški priročnik. 17. slovenska popravljena izd., predelana. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, 2021. XX, 832 str., ilustr. ISBN 978-961-6980-68-5. [COBISS.SI-ID 66192643]
40. MARGUČ, Karmen. Integracija strategij digitalnega trženja v organizacijo. Ljubljana: Fakulteta za pravo in poslovne vede, Katoliški inštitut, 2020. [XXVIII], 223 str., ilustr. ISBN 978-961-93028-5-9. [COBISS.SI-ID 303155712]
41. OGRIS, Nikica (urednik, recenzent). Najpomembnejši povzročitelji poškodb tujerodnih vrst gozdnega drevja in sadik domačih vrst gozdnega drevja ter ukrepi na sadikah. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije, založba Silva Slovenica, 2021. 280 str., ilustr. Studia Forestalia Slovenica, 179. ISBN 978-961-6993-70-8. ISSN 0353-6025. http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?id=14199, https://doi.org/10.20315/SFS.179, DOI: 10.20315/SFS.179. [COBISS.SI-ID 67247619]
42. PEGUET, Julia (avtor, ilustrator). Skrivnosti animatorja : [učbenik za modula Medijsko oblikovanje in Animacija v ravnini in prostoru v programu Medijski tehnik]. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2021. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-94987-8-1. [COBISS.SI-ID 48338435]
43. RÍOS, Carlos. Uživaj pravo hrano : vodnik, ki vam bo pomagal spremeniti prehrano in zdravje. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 353 str., tabele. ISBN 978-961-7133-33-2, ISBN 978-961-7133-25-7. [COBISS.SI-ID 65229827]


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

44. AMAN, Katarina (umetnik), KOREN-BOŽIČEK, Milena (urednik). Velenjski biseri : [Galerija Velenje, 20. maj-12. junij 2021]. Velenje: Festival Velenje - Galerija, [2021]. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 65771779]
45. AVGUŠTIN, Vito. Čudež leta 1984. Ljubljana: PANB, 2021. 250 str., ilustr. Zbirka Panika. ISBN 978-961-92077-2-7. [COBISS.SI-ID 61504259]
46. CELIN, Diego, PIŠOT, Rado. Varno in z veseljem na motor : psiho-fizična priprava rekreativnih motoristov. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Annales ZRS, 2021. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-7058-63-5. [COBISS.SI-ID 64767491]
47. COOPER, Jacob (avtor, skladatelj), ŠILEC, Karmina (avtor, pisec besedila uglasbenih pesmi). Threnos (for the Throat) : for vocal soloists and sound processing = [Threnos (za grlo)]. [Maribor]: Carmina Slovenica, 2020. 1 video DVD (84 min, 44 sek), č-b, barve, zvok (dolby sr). https://www.carmina-slovenica.si/scenska-produkcija/threnos-za-grlo/. [COBISS.SI-ID 72698115]
48. GLOBOČNIK, Damir. Narodnonapredna obstrukcija v kranjskem deželnem zboru : karikature v satiričnem listu Osa (1905/1906) in deželnozborska volilna reforma. Ljubljana: Revija SRP (svoboda, resnica, pogum), zavod za založništvo na področju kulture in umetnosti, 2021. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6109-67-3. [COBISS.SI-ID 64903939]
49. JERIČ, Slavko. Čista desetka : desetletje izjemnih športnih junakov, dosežkov in zgodb 2011-2020. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 224 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-01-5900-1. [COBISS.SI-ID 67531267]
50. MOORE, Gareth. Popotniške uganke za brihtne otroke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [176] str., ilustr. ISBN 978-961-01-6088-5. [COBISS.SI-ID 65523203]
51. MOORE, Gareth. Umski izzivi za brihtne otroke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [174] str., ilustr. ISBN 978-961-01-6087-8. [COBISS.SI-ID 65524483]
52. DELEUZE, Gilles, RIHA, Rado, FRAMPTON, Kenneth, HAYS, K. Michael, ČEFERIN, Petra (urednik, avtor dodatnega besedila). Objekt v arhitekturi. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. 158 str., ilustr. Teoretska praksa arhitekture. ISBN 978-961-05-0545-7. ISSN 2350-6105. [COBISS.SI-ID 62152963]
53. OSREDKAR, Janez (avtor, notograf). Glasbeni stavek. Harmonija II. 2., dopolnjena izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2021. 165 str. [COBISS.SI-ID 63893507]
54. RENER, Tjaša (umetnik). Portreti Afrike : [Galerija Velenje, 22. julij - 28. avgust 2021]. Velenje: Festival Velenje - Galerija, 2021. 22 str., ilustr. ISBN 978-961-94427-3-9. [COBISS.SI-ID 70234627]
55. ŽIVULOVIĆ, Srđan (umetnik), PREMROV, Iztok (avtor dodatnega besedila, urednik). 30 : [razstava fotografij Srdjana Živulovića ob 30-letnici samostojnosti Slovenije = photography exhibition by Srdjan Živulović commemorating the 30th anniversary of Slovenia's independence]. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, cop. 2021. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-6981-48-4. [COBISS.SI-ID 62575107]
56. ŽNIDARŠIČ, Joco (umetnik). Leta preloma : fotografska razstava = The breakup years : photography exhibition. Ljubljana: Cankarjev dom, 2021. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-6157-67-4. [COBISS.SI-ID 64884995]


80 Jezikoslovje.

57. JESENOVEC, Ana, LENARDIČ, Jaka. Slovenščina - jezik na maturi : [(izdaja 2022) : maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu]. Mengeš: Ico, 2021. 212 str., ilustr. Zbirka Priročniki, št. 90. ISBN 978-961-7069-98-3. [COBISS.SI-ID 59708931]
58. CEKLIN BAČAR, Irena, KLEMENČIČ GLAVICA, Marijana, LEVSTIK, Nina, CAZINKIĆ, Robert. Slovenščina - jezik na maturi : zbirka nalog za slovenščino - jezik v 4. letniku gimnazijskih programov : [miselni vzorci, preglednice, naloge za ponovitev, analize neumetnostnih besedil]. 10. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 342 str., ilustr. ISBN 978-86-11-16681-0. [COBISS.SI-ID 66090499]


82 Književnost.

59. BARRY, Kevin. Mesto Bohane. 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2021. 318 str. Zbirka Eho, 26. ISBN 978-961-7020-69-4. [COBISS.SI-ID 60699907]
nagrada: International Dublin Literary Award, 2013
60. CARTY-WILLIAMS, Candice. Queenie. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 405 str. Zbirka Kapučino. ISBN 978-961-01-6281-0. [COBISS.SI-ID 66389763]
nagrada: British Book Awards, Book of the Year, 2020
61. CHRISTIE, Agatha. Umori po abecedi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 274 str. Zbirka Krimi. ISBN 978-961-01-6286-5. [COBISS.SI-ID 69345283]
62. CLEMENT, Jennifer. Ledeni mož : nove in izbrane pesmi. Celje: KUD festival Izrekanja: Osrednja knjižnica, 2021. 80 str. Zbirka Izrekanja, 1. ISBN 978-961-6557-09-2. [COBISS.SI-ID 71025667]
63. FERJANIČ FRIC, Erna (avtor, fotograf). Lovilci vetra. Rogaška Slatina: samozal.; Celje: Grafika Gracer, 2020. 178 str., č-b fotogr. ISBN 978-961-6992-88-6. [COBISS.SI-ID 34450435]
64. GARVAS, Gorazd. Feuer frei. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 197 str. ISBN 978-961-282-488-4. [COBISS.SI-ID 64461315]
65. GAŠPARIČ, Tjaša. Polnočna zvezda. 1. izd. Ruše: [samozal.] T. Gašparič; Celje: Grafika Gracer, 2021. 400 str. ISBN 978-961-07-0594-9, ISBN 978-961-07-0601-4. [COBISS.SI-ID 65526275]
66. HARMEL, Kristin. The book of lost names. London: Welbeck, 2021. 453 str. ISBN 978-1-78739-605-0. [COBISS.SI-ID 71803139]
67. HUDOLIN, Jurij. Pisma s potovanja : (eseji, potopisi, portreti). Ljubljana: KUD Apokalipsa, 2021. 359 str., ilustr. Posebne izdaje, 68. ISBN 978-961-7054-36-1. [COBISS.SI-ID 66150659]
68. JAMES, Eloisa. Ukročeni Wilde. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 319 str. ISBN 978-961-00-4849-7, ISBN 978-961-00-4850-3. [COBISS.SI-ID 66458371]
69. JANŽEKOVIČ, Damijan. Iz pekla do življenja. Knj. 1, Izgubljeno otroštvo. 1. izd. Trbovlje: Katapult, 2021. 192 str. ISBN 978-961-95327-3-7. [COBISS.SI-ID 65045251]
70. JELENKO, Aleš. Paralelna vesolja. Maribor: Kulturno društvo Mariborska literarna družba, 2021. 100 str. Zbirka Svetlin, 68. ISBN 978-961-6329-56-9. [COBISS.SI-ID 60439811]
71. KLIMKO-DOBRZANIECKI, Hubert. Islandski triptih. 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2021. 237 str. Zbirka Eho, 27. ISBN 978-961-7020-71-7. [COBISS.SI-ID 65227779]
72. KOVAČIČ, Lojze. Pet fragmentov. Ljubljana: Beletrina, 2021. 821 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-742-5. [COBISS.SI-ID 70832387]
73. KRK, Katja. Jutri : kratki roman z dogajanjem na Šaleškem. 1. izd. Velenje: Velenjska knjižna fundacija, 2021. 147 str. Zbirka Vélnica. ISBN 978-961-6427-42-5. [COBISS.SI-ID 67346947]
74. LAPAJNE, Valentin, TERAN, Klemen (urednik). Geologija med strahom in pogumom : afriški in južnoameriški dnevniki. Ljubljana: Geološki zavod Slovenije, 2021. 364 str., ilustr. ISBN 978-961-6498-71-5. [COBISS.SI-ID 67288067]
75. LIPIŃSKA, Blanka. 365 days. London [etc.]: Simon & Schuster, 2021. 329 str. ISBN 978-1-3985-0596-4. [COBISS.SI-ID 71481859]
76. LUKOVAC, Anamarija. Cvetenje : premišljevanja o življenju. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6300-8. [COBISS.SI-ID 69410563]
77. MCCALL SMITH, Alexander. Oddelek za občutljive zločine. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2021. 231 str. ISBN 978-961-261-617-5, ISBN 978-961-261-618-2. [COBISS.SI-ID 66888963]
78. MICHAELIDES, Alex. Mladenke. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 367 str. ISBN 978-961-00-4853-4, ISBN 978-961-00-4854-1. [COBISS.SI-ID 66506755]
79. MIHAJLOVIK-KOSTADINOVSKA, Sanja. (Nes)končni modeli kratke zgodbe. 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove, 2021. 115 str. Zbirka Eho, 25. ISBN 978-961-7020-68-7. [COBISS.SI-ID 56610563]
80. MORI, Crt. Hacking master plan : learn hacking tips and tricks. Ljubljana: Press agency Morel, 2021. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-90983-3-2. [COBISS.SI-ID 64375299]
81. REID, Taylor Jenkins. The seven husbands of Evelyn Hugo : a novel. Paperback ed. New York [etc.]: Washington Square Press: Atria, 2018. 389 str. ISBN 978-1-9821-4766-2. [COBISS.SI-ID 69319939]
82. ROBERTS, Victoria. Poroka s pregrešnim Višavcem. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 251 str. ISBN 978-961-00-4871-8, ISBN 978-961-00-4872-5. [COBISS.SI-ID 69240579]
83. SIMONIŠEK, Robert. Pejsaži : sanjati na soncu. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2021. 226 str. ISBN 978-961-04-0815-4. [COBISS.SI-ID 59845123]
nagrada: Svetlobnica, 2020
84. STEINER AVIEZER, Miriam, BOŽIČ, Kristina (urednik), LUTHAR, Oto (urednik). Ulica K : roman. 1. izd. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2021. 139 str. ISBN 978-961-05-0552-5. [COBISS.SI-ID 64915715]
85. ŠKRINAR MAJDIČ, Majda (urednik). Šolska k(o)ronika : drugačno leto 2020/2021. Trbovlje: Gimnazija in ekonomska srednja šola, 2021. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-95398-0-4. [COBISS.SI-ID 64858627]
86. VERGER, Janez. Življenje po križanju. 1. izd. Rob: Amalietti & Amalietti, 2021. 308 str. ISBN 978-961-7036-65-7. [COBISS.SI-ID 51594499]
87. FERJANIČ FRIC, Erna (urednik, prevajalec). Zbornik VII. Rogaška Slatina: Literarno društvo Sončnica; Celje: Grafika Gracer, 2020. 374 str., ilustr. ISBN 978-961-94557-2-2. [COBISS.SI-ID 34447363]


82-93 Mladinska književnost.

88. BLACK, Holly. Ničeva kraljica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 301 str. Serija Ljudstvo zraka, 3. ISBN 978-961-00-4876-3, ISBN 978-961-00-4877-0. [COBISS.SI-ID 69593347]
89. BORIN, Andreja. Drevo in ptica. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [33] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-6299-5. [COBISS.SI-ID 66151171]
90. BITENC, Janez, ČERNEJ, Anica, KETTE, Dragotin, KOSOVEL, Srečko, KOVAČ, Polonca, KOVIČ, Kajetan, MAURER, Neža, NOVY, Lili, PEROCI, Ela, PREŠEREN, France, RIBIČIČ, Josip, SUHODOLČAN, Leopold, ŠMIT, Jože, ŠTEFAN, Anja, PREŽIHOV VORANC, ŽUPANČIČ, Oton, ILC, Andrej (urednik), UČAKAR, Pavle (urednik), MATKO LUKAN, Irena (urednik). Čudežni vrt : zgodbe in pesmi s podobami Jelke Reichman. 10. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 269 str., ilustr. Zbirka Sončnica. ISBN 978-961-01-4723-7. [COBISS.SI-ID 58516995]
91. EICHENSEER, Erika. Rajski vrt = Paradise garden. 1. izd. Dob: Miš, 2021. [32] cm, ilustr. ISBN 978-961-272-386-6. [COBISS.SI-ID 303744512]
92. Gremo h gasilcem : več kot 25 zavihkov!. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-6116-5. [COBISS.SI-ID 53221891]
93. Gremo na kmetijo : več kot 30 zavihkov!. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5559-1. [COBISS.SI-ID 52768003]
94. KODRIČ FILIPIĆ, Neli. Fronta. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 289 str. Zbirka Najst. ISBN 978-961-282-489-1. [COBISS.SI-ID 70073091]
95. KOKALJ, Tatjana. Lija na Luni. 1. izd. Dob: Brin, 2021. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-9532-13-3. [COBISS.SI-ID 64755715]
96. KOKALJ, Tatjana. Petdeset korakov. 1. izd. Dob: Brin, 2021. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-9532-12-6. [COBISS.SI-ID 64756227]
97. KONC LORENZUTTI, Nataša. Gremo mi v tri krasne. 2. izd. Dob: Miš, 2021. 287 str. Zbirka Z(o)renja. ISBN 978-961-272-482-5. [COBISS.SI-ID 69235971]
nagrada: Zlata hruška, 2021
98. KONC LORENZUTTI, Nataša. Kakšno drevo zraste iz mačka. 2. izd. Dob: Miš, 2021. 71 str., ilustr. Zbirka Miškolinke. ISBN 978-961-272-483-2. [COBISS.SI-ID 69238019]
99. KOVIČ, Kajetan. Moj prijatelj Piki Jakob. Medvedja mamica. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [16] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-6274-2. [COBISS.SI-ID 67614979]
100. KRINGS, Antoon (avtor, ilustrator). Čriček Apolon. Radovljica: Didakta, 2021. [26] str., ilustr. Zbirka Drobižki, 24. ISBN 978-961-261-605-2. [COBISS.SI-ID 60958723]
101. KRINGS, Antoon (avtor, ilustrator). Želva Željka. Radovljica: Didakta, 2021. [26] str., ilustr. Zbirka Drobižki, 23. ISBN 978-961-261-606-9. [COBISS.SI-ID 60960003]
102. MACDONALD, Alan. Umazani Berti in sneg!. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2017. 95 str., ilustr. Umazani Berti, 15. ISBN 978-961-7015-62-1, ISBN 978-961-7015-63-8. [COBISS.SI-ID 92860929]
103. MITREVSKI, Ivan (avtor, ilustrator). Bolhograd : zgodba o prav posebnem mestu. 1. izd. Dob: Miš, 2021. 68 str., ilustr. Zbirka Miškolinke. ISBN 978-961-272-463-4. [COBISS.SI-ID 61078787]
104. MONRUE, Maja. Čarobna netopirščina. 1. izd. Ljubljana: Cela pametna založba, Zavod KURZ, 2021. [29] str., ilustr. Leto pravljic. ISBN 978-961-95401-0-7. [COBISS.SI-ID 65358083]
105. ILC, Andrej (urednik, avtor dodatnega besedila). Najlepše pravljice. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 460 str., ilustr. Zbirka Veliki pravljičarji. ISBN 978-961-01-1541-0. [COBISS.SI-ID 60273667]
106. NAMESTNIK BRBRE, Jelka. Lekarna. 1. ponatis. Laporje: Jelka, 2021. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-07-0333-4. [COBISS.SI-ID 64446467]
107. OGRIZEK, Maša. Lisičja luna. Dob: Miš, 2021. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-272-470-2. [COBISS.SI-ID 62993667]
108. PARR, Maria. Golmanka in morje. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 221 str., ilustr. Zbirka Sinji galeb, 347. ISBN 978-961-01-5238-5. [COBISS.SI-ID 69275651]
109. PFISTER, Marcus (avtor, ilustrator). Mavrična ribica. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [25] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5325-2. [COBISS.SI-ID 52095235]
110. PFISTER, Marcus (avtor, ilustrator). Mavrična ribica se uči izgubljati. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [25] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5583-6. [COBISS.SI-ID 52089347]
111. PODGORŠEK, Mojiceja. Dobrodošel v gozdu. 1. izd. Domžale: Epistola, 2021. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-7082-56-2. [COBISS.SI-ID 54492675]
112. SVETINA, Peter. Kako je gospoda Feliksa doletela sreča v nesreči. 1. izd. Dob: Miš, 2021. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-272-476-4. [COBISS.SI-ID 65386243]
113. SVETINA, Peter. Raznašalka kruha. 1. natis. Medvode: Malinc, 2021. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-7122-13-8. [COBISS.SI-ID 61505027]
114. Velika knjiga ugank in poiskank : 5 zgibank in 1000 stvari. 1. natis. Kranj: Narava, 2021. 1 zgibanka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-7031-49-2. [COBISS.SI-ID 54210307]
115. VOSTNER, Sabina. Hiša gospoda Marčimarja. Solkan: Kulturno umetniško društvo Sozvočje, 2021. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-95352-0-2. [COBISS.SI-ID 59165443]
116. WALLIAMS, David. Vsi ti brezupno obupni starši. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6125-7. [COBISS.SI-ID 58498563]


82-F-otr Filmi in risanke za otroke

117. Košarkar naj bo 2. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2021. 1 video DVD (76 min, 47 sek), barve, zvok (stereo 2.0). https://www.imdb.com/title/tt11023762/?ref_=fn_al_tt_1, https://bsf.si/sl/film/kosarkar-naj-bo-2/. [COBISS.SI-ID 72541955]
nagrada: Festival slovenskega filma, 2020 (Vesna za stransko moško vlogo-Gojmir Lešnjak)


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

118. JESENOVEC, Ana, LENARDIČ, Jaka. Književnost na maturi 2022 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu]. Mengeš: Ico, 2021. 303 str., ilustr. Zbirka Priročniki, št. 87. ISBN 978-961-7069-95-2. [COBISS.SI-ID 59707395]
119. JESENOVEC, Ana, LENARDIČ, Jaka. Poklicna matura. Književnost : (izdaja 2022) : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu]. Mengeš: Ico, 2021. 160 str. Zbirka Priročniki, št. 89. ISBN 978-961-7069-97-6. [COBISS.SI-ID 59707907]
120. KOREN, Evald, KNOP, Seta (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor povzetka). Od Antigone do Zolaja : zbrani spisi. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 428 str., ilustr. Acta comparativistica Slovenica, 6. ISBN 978-961-06-0471-6. ISSN 2335-3376. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/289. [COBISS.SI-ID 65267459]


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

121. BELTRAM, Vlasta (avtor, fotograf). Svet med Snežnikom in Slavnikom med drugo svetovno vojno : narodnoosvobodilno in socialno-revolucionarno gibanje v nekdanjem brkinskem okrožju. Koper: Pokrajinski arhiv, 2021. 2 zv. (320; 318 str), ilustr. ISBN 978-961-95074-2-1, ISBN 978-961-95074-3-8. [COBISS.SI-ID 63965187]
122. DELAVEC TOUHAMI, Mira (avtor, fotograf), KURILLO, Jurij (avtor, fotograf), ŠITUM, Gregor. Po poteh rodbine Urbančič : od Preddvora, Gradca, Dunaja do Hollywooda. 1. natis. Mače pri Preddvoru: KD Josipine Turnograjske, 2021. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-94715-4-8. [COBISS.SI-ID 68698627]
123. ERTL, Katja, CIGLAR, Aljoša. Ptuj : Slovenia. Ptuj: Javni zavod za turizem: = Ente pubblico per il turismo, 2020. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 72777475]
124. STANONIK, Marija (urednik, recenzent), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (urednik, recenzent). Janez Bleiweis, Novice in modernizacija slovenske družbe. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. 380 str., ilustr., graf prikazi. ISBN 978-961-268-078-7. [COBISS.SI-ID 67371267]
125. MORAIN, Dan. Kamala Harris : biografija prve temnopolte podpredsednice ZDA. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 335 str. ISBN 978-961-00-4882-4, ISBN 978-961-00-4883-1. [COBISS.SI-ID 69864963]
126. PAVLIHA, Boris. Zgodovina na maturi 2022 : [maturitetno gradivo kot pripomoček zahtevanih znanj po katalogu]. Mengeš: Ico, 2021. 201 str., ilustr. Zbirka Priročniki, št. 88. ISBN 978-961-7069-96-9. [COBISS.SI-ID 59707651]
127. CERGOL PARADIŽ, Ana, RENKO, Manca G., HVALA, Tea, JERANT, Jasmina, PUR, Katja, REPAR, Urška, SELIŠNIK, Irena, STRLE, Urška, TESTEN KOREN, Petra, VODOPIVEC, Nina, HVALA, Tea (urednik, avtor dodatnega besedila). Po svoji poti : 25 izletov po zgodovini žensk = A path of their own : 25 excursions into women's history. 1. izd. Ljubljana: Društvo za promocijo žensk v kulturi - Mesto žensk: = Association for the Promotion of Women in Culture - City of Women, 2021. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-93888-9-1. [COBISS.SI-ID 62843651]
128. KOS, Marjana, MUŠIČ, Dunja, ERŽEN PODLIPNIK, Elizabeta, HODNIK, Mira, CERAR, Luka, MUŠIČ, Dunja (urednik, prevajalec povzetka, avtor povzetka). V slogi k uspehu! : arhivsko gradivo društev iz fondov Zgodovinskega arhiva Ljubljana. Ljubljana: Zgodovinski arhiv, 2021. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6247-51-1. [COBISS.SI-ID 64434179]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 18. 11. 2021

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam