skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

julij 2014COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 


0 SPLOŠNO


1. RUGOVA, Bardh. Gjuha e gazetave, (Biblioteka Urb). Prishtinë: KOHA, 2009. XV, 252 str., ilustr. ISBN 978-9951-417-27-3. [COBISS.SI-ID 18590773]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


2. BOUWKAMP, Roel, BOUWKAMP, Sonja, BARTELDS, Clara. Blizu doma : priročnik za delo z družinami : ravnanje z interakcijskimi vzorci v družini, pri procesih podpore in pomoči ter na področjih psihosocialnega dela. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Pedagoška fakulteta: Inštitut za družinsko terapijo, 2014. 386 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-237-650-5. [COBISS.SI-ID 274117376]

3. FRANKL, Viktor E.. Volja do smisla : osnove in raba logoterapije. 2. popravljena izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 221 str. ISBN 978-961-278-146-0. [COBISS.SI-ID 274276864]

4. JAROSCH, Linda. Od jutri nosim rdečo : ženske odkrivajo novo veselje do življenja. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 124 str. ISBN 978-961-04-0090-5. [COBISS.SI-ID 274206208]

5. JAZBEC, Gregor. Zakulisje. 1. izd. Trbovlje: samozal. G. Jazbec, 2012. 75, XXXI str. ISBN 978-961-276-860-7. [COBISS.SI-ID 264472576]

6. KRŽIĆ, Marijo. Moč je v nas : razkritje skrivnosti uspeha, (Zbirka Neskončnost). 1. natis. Kranj: Zavod V.I.D, 2014. 147 str., ilustr. ISBN 978-961-93679-0-2. [COBISS.SI-ID 274067712]

7. Nenavadna doživetja : povzeto po reviji Misteriji : [zbirka zgodb bralcev revije Misteriji]. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2014. 192 str. ISBN 978-961-6861-29-8. [COBISS.SI-ID 274459136]

8. STEINER, Rudolf. Posvečena zavest : prave in napačne poti v duhovni svet : poletna šola v Torquayu 1924. Ljubljana: Garbo Unique, 2012. 304 str., ilustr. ISBN 978-961-92654-9-9. [COBISS.SI-ID 263242240]

9. STEINER, Rudolf. Preseganje nervoze : predavanje, München, 11. januar 1912. Izvor zla, tegob in bolečine : predavanje, Munchen [!], 29. marec 1914. O vplivu alkohola na človeka : predavanje, Dornach, 8. januar 1923. Ljubljana: Garbo Unique, 2012. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-93375-0-9. [COBISS.SI-ID 263694080]

10. VERMA, Vinod. Numerologija na temeljih vedske tradicije. Ljubljana: Chiara, 2014. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-93646-2-8. [COBISS.SI-ID 273846784]

11. VIEGAS, Marneta. Relax kids = Otroci, sprostite se!, Čarobna skrinjica : 52 domišljijskih meditacij za otroke (od petega leta naprej). 1. natis. Ljubljana: Star Elysium, 2014. XII, 112 str., ilustr. ISBN 978-961-93198-4-0. [COBISS.SI-ID 273958656]


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


12. FRANCISCUS. Resnična moč je služenje. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 392 str. ISBN 978-961-04-0036-3. [COBISS.SI-ID 273595392]

13. FRANCISCUS. Veselje evangelija = Evangelii gaudium : apostolska spodbuda : [o oznanjevanju evangelija v sedanjem svetu], (Cerkveni dokumenti, 140). 2. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 191 str. ISBN 978-961-04-0014-1. [COBISS.SI-ID 271976448]

14. KÜZMIČ, Mikloš. Kniga molitvena : v-steroj sze nahájajo rázlocsne ponizne molitvi, z dvójim pridavekom, na haszek szlovenszkoga národa sz-pobosnim sztroskom nikih plemenitih dobro csinitelov. Murska Sobota: Klar, 2013. 302, [VII] str. ISBN 978-961-281-086-3. [COBISS.SI-ID 74803969]

15. VINČEC, Milan. Po poteh meniških redov. [Koper]: Ars Video, [2013]. 1 video DVD (ca 40 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 7619217]


3 DRUŽBENE VEDE.


16. BRADA, Riza. Nxënësit e zgjuar dhe talentë, (Biblioteka Pedagogjike). Botimi 3 i plotësuar. Prishtinë: KOHA, 2005. 268 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18591029]

17. CANTARUTTI, Aleš, SEVER, Katja. Kako uspešno poslovati v Rusiji. Ljubljana: Spirit Slovenija, javna agencija, 2014. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-92668-3-0. [COBISS.SI-ID 273390336]

18. CERAR, Miro. Slovenci na popravnem izpitu : od slepega (za)upanja do aktivnega državljanstva. 1. natis. Škofja Loka: Tempo trade, 2013. 232 str. ISBN 978-961-281-227-0. [COBISS.SI-ID 270604032]

19. CLINTON, Hillary Rodham. Hard Choices. London [etc.]: Simon & Schuster; [New York]: A CBS Company, 2014. XII, 635 str., [50] str. pril. ISBN 978-1-47113-150-9. [COBISS.SI-ID 18491442]

20. COSTER, Patience. Bullied by girls, (Anti-bullying basics). Chicago: World Book, cop. 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-7166-2073-0. [COBISS.SI-ID 18426677]

21. ČEPAR, Drago. Vojak in vera : duhovna oskrba vojakov in odnos med državo ter verskimi skupnostmi v Evropi in Natu. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo, 2014. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-93677-0-4. [COBISS.SI-ID 273935104]

22. DOMITER PROTNER, Ksenija. Zloraba otrok v družini : možnosti ukrepanja. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. 198 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-03-0242-1. [COBISS.SI-ID 274022144]

23. ĐILAS, Milovan. Novi razred : analiza komunističnega sistema, (Zbirka Izzivi svobode). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2014. XXII, 282 str. ISBN 978-961-93472-8-7. [COBISS.SI-ID 274398464]

24. KOVAČ, Bogomir, RIHTARIČ, Mira, KEŠELJEVIĆ, Aleksandar, BORŠIČ, Darja, TAŠKAR BELOGLAVEC, Sabina. Ekonomija 3 : učbenik za 3. letnik ekonomskih gimnazij. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. 160 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-03-0129-5. [COBISS.SI-ID 271657472]

25. FERGUSON, Niall. The great degeneration : how institutions decay and economics die. London [etc.]: Penguin Books, 2014. 173 str. ISBN 978-0-141-97523-8. [COBISS.SI-ID 18530613]

26. FISCHER, Joschka. Vitet kuq-gjelbër : politika e jashtme gjermane - nga Kosova e deri më 11 shtator, (Biblioteka Koha). Prishtinë: Koha, 2008. 421 str. ISBN 978-9951-417-06-8. [COBISS.SI-ID 18587189]

27. FRANKLIN, Carolyn. Ustvarjalno čečkanje. 1. natis. Zagorje ob Savi: Ocean, 2014. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-93582-2-1. [COBISS.SI-ID 271697408]

28. GREEN, Jen. Bullied by groups, (Anti-bullying basics). Chicago: World Book, cop. 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-7166-2074-7. [COBISS.SI-ID 18417461]

29. HARTMANN, Florence. Paqja dhe ndëshkimi, (Biblioteka Koha). Prishtinë: Koha, 2011. 318 str. ISBN 978-9951-417-48-8. [COBISS.SI-ID 1104761438]

30. JANŠA, Janez. Druga republika : Slovenija vrednot : izbrani govori. Ljubljana: Nova obzorja, 2014. 884 str., fotogr. ISBN 978-961-6942-10-2. [COBISS.SI-ID 274022912]

31. KEÇMEZI-BASHA, Sabile. Organizatat dhe grupet ilegale në Kosovë 1981-1989 : (sipas aktgjykimeve të gjykatave ish-jugosllave) = Illegal organisations and groups in Kosova 1981-1989 : (according to former Jugoslav law-court decision). Prishtinë: Instituti i Historisë, 2003. 346 str., tabele. ISBN 9951-409-04-0. [COBISS.SI-ID 18590517]

32. KING, Iain, MASON, Whit. Paqe me çdo kusht : si dështoi bota në Kosovë, (Biblioteka Koha). Prishtinë: Koha, 2007. 296 str. ISBN 978-9951-417-03-7. [COBISS.SI-ID 1104762718]

33. Publikacija : "Od jeseni do pomladi - učenje za vse" : leto 2013. Šmarje pri Jelšah: Knjižnica, 2013. [32] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18502709]

34. KRESAL ŠOLTES, Katarina, KRESAL, Barbara, SENČUR PEČEK, Darja. Vodnik po pravicah iz delovnega razmerja : najpogostejša vprašanja in odgovori : z besedilom Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1). 2. spremenjena in dopolnjena izd. V Ljubljani: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2014. 163 str. ISBN 978-961-6660-04-4. [COBISS.SI-ID 273492736]

35. BRŠČIČ, Bernard, GRANDA, Stane, VALIČ ZVER, Andreja, ČRNČEC, Damir. Majniška deklaracija : 1917-1989-2014 : [za evropsko Slovenijo]. Ljubljana: Nova obzorja, 2014. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-6942-11-9. [COBISS.SI-ID 274363136]

36. Med kozjanskimi griči pesem odmeva. Šmarje pri Jelšah: Knjižnica, 2013. 94 str., note. ISBN 978-961-91850-3-2. [COBISS.SI-ID 269876992]

37. MILAJ, Jakov. Raca shqiptare : studim antropologjik e historik. Botimi 4-t. Tiranë: Uegen, 2005. 191 str., ilustr. ISBN 99943-31-42-6. [COBISS.SI-ID 18587701]

38. Moja digitalna zgodba = My digital story. Ljubljana: Zavod za umetniško produkcijo in raziskovanje KITCH, 2009. 1 video DVD (ca 75 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 6851870]

39. MUSTAFA, Avzi. Zhvillimi i shkollës fillore shqipe në Republikën e Maqedonisë 1945-1975, (Biblioteka Libri shkollor). Shkup: Logos-A, 1998. 198 str., ilustr., tabele. ISBN 9989-601-71-2. [COBISS.SI-ID 29597706]

40. FILIPOVIČ HRAST, Maša, HLEBEC, Valentina, KNEŽEVIĆ HOČEVAR, Duška, ČERNIČ ISTENIČ, Majda, KAVČIČ, Matic, JELENC-KRAŠOVEC, Sabina, KUMP, Sonja, MALI, Jana. Oskrba starejših v skupnosti : dejavnosti, akterji in predstave. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014. 194 str., ilustr. ISBN 978-961-235-686-6. [COBISS.SI-ID 273610496]

41. BARRY, Norman P.. Pravni temelji prostih trgov, (Zbirka Izzivi svobode). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2014. XIX, 332 str. ISBN 978-961-93472-6-3. [COBISS.SI-ID 273029120]

42. PRUNK, Janko, RANGUS, Marjetka. Sto let življenja slovenskih političnih strank : 1890-1990, (Knjižna zbirka Politika, 6). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2014. 296 str. ISBN 978-961-235-683-5. [COBISS.SI-ID 273362944]

43. REGAN, Lisa. Bullied to belong, (Anti-bullying basics). Chicago: World Book, cop. 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-7166-2076-1. [COBISS.SI-ID 18430005]

44. ROONEY, Anne. Bullied in cyberspace, (Anti-bullying basics). Chicago: World Book, cop. 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-7166-2075-4. [COBISS.SI-ID 18428981]

45. SENKER, Cath. Bullied by friends, (Anti-bullying basics). Chicago: World Book, cop. 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-7166-2072-3. [COBISS.SI-ID 18411061]

46. SHATRI, Metë, SHATRI, Xhafer. Një gur për varrin e ushtarit që e vranë, (Biblioteka Epoka). Prishtinë: KOHA, 2011. 383 str., ilustr. ISBN 978-9951-417-47-1. [COBISS.SI-ID 18586421]

47. So z vilicami pisali : folklorne pripovedi iz občine Grosuplje in okolice, (Zbirka Glasovi, knj. 44). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 395 str., [4] f. pril. ISBN 978-961-254-692-2. [COBISS.SI-ID 273660160]

48. SOBAN, Branko. Kazen brez zločina, (Zbirka Dokumenta). 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2014. 331 str. ISBN 978-961-274-270-6. [COBISS.SI-ID 273318144]

49. STONE, Brad. Amazon : [nastanek in vzpon tehnološkega giganta, ki je za vedno spremenil naše nakupovalne in bralne navade]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 414 str., [8] str. pril. ISBN 978-961-00-2253-4. ISBN 978-961-00-2245-9. [COBISS.SI-ID 274179584]

50. ŠERCER STOJANOVIĆ, Diana, BERČIČ DEMŠAR, Nina. Ustvarjajmo in se igrajmo. 1. izd. Ljubljana: Grafenauer, 2014. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6864-21-3. [COBISS.SI-ID 273715200]

51. ŠTEFANČIČ, Marcel. Kdor prej umre, bo dlje mrtev : eseji o Sloveniji, Slovencih in svetu v času krize, (Zbirka Angažirano). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2014. 222 str. ISBN 978-961-6954-01-3. [COBISS.SI-ID 273065472]

52. TECKENTRUP, Britta. Busy Bunny days : in the town, on the farm & at the port. San Francisco: Chronicle Books, 2014. [49] str., ilustr. ISBN 978-1-4521-1700-3. [COBISS.SI-ID 18447413]

53. NOVAK, Mitja, PAPEŽ, Marjan. Vodnik po pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja : z besedilom zakona (ZPIZ-2). Ljubljana: Inštitut za delo pri Pravni fakulteti, 2013. 219 str. ISBN 978-961-6660-02-0. [COBISS.SI-ID 266082304]

54. WOOLF, Alex. Bullied by boys, (Anti-bullying basics). Chicago: World Book, cop. 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-0-7166-2071-6. [COBISS.SI-ID 18425653]

55. ZAJC, Anka. Soustvarjanje zdravih odnosov v delovnem okolju : [priporočila delodajalcem, vodjem in ostalim zaposlenim]. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, 2014. 104 str. ISBN 978-961-93645-2-9. [COBISS.SI-ID 272588544]


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


56. BRILEJ, Roman, NIKIČ, Boro. Omega 3, Polinomi in racionalne funkcije, stožnice : zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2009. 185 str., ilustr. ISBN 978-961-6225-82-3. [COBISS.SI-ID 246187776]

57. DOMINKO, Ciril, GOLLI, Bojan. Rešene naloge iz fizike z državnih tekmovanj : 4. del, (Knjižnica Sigma, 96). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014. 402 str., ilustr. ISBN 978-961-212-259-1. [COBISS.SI-ID 273635840]

58. 501 most devastating disasters, (501 series). London: Bounty Books, 2013. 544 str., ilustr. ISBN 978-0-7537-2602-0. [COBISS.SI-ID 6060949]

59. JORDAN, Romana. Za Evropo gre, za vas gre. 1. izd. Tomišelj: Alpemedia, 2014. 204 str., avtoričina sl. ISBN 978-961-93520-9-0. [COBISS.SI-ID 273637120]

60. MOHORIČ, Aleš, BABIČ, Vito. Fizika 3 : učbenik za fiziko v 3. letniku gimnazij in štiriletnih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2653-9. [COBISS.SI-ID 274154240]

61. BRILEJ, Roman, KUŠAR, Barbara, ROBIČ, Tatjana, ROJS, Zlatko. Omega 3, Ploščine, površine in prostornine, kotne funkcije : zbirka nalog za matematiko v 3. letniku gimnazijskega izobraževanja. 1. izd. Ljubljana: Ataja, 2009. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-6225-81-6. [COBISS.SI-ID 246187264]

62. PETERNELJ, Jože, JAGLIČIĆ, Zvonko. Osnove gradbene fizike : [univerzitetni učbenik]. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2014. II, 166 str., ilustr. ISBN 978-961-6884-15-0. [COBISS.SI-ID 271577856]

63. SIMON, Francesca. Grozni Gašper, Živali, (Zbirka Grozni leksikon). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2258-9. [COBISS.SI-ID 274524416]

64. VREŠ, Branko, GILČVERT-BERDNIK, Darinka, SELIŠKAR, Andrej. Rastlinstvo življenjskih okolij v Sloveniji : z navodili pa pripravo herbarija. 1. izd. [Podsmreka]: Pipinova knjiga, 2014. 492 str., ilustr. ISBN 978-961-93354-4-4. [COBISS.SI-ID 273037312]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


65. VOMBERGAR, Blanka, KREFT, Ivan, HORVAT, Marija, VORIH, Stanko. Ajda = Buckwheat. Ljubljana: Kmečki glas, 2014. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-203-432-0. [COBISS.SI-ID 274005248]

66. Akutni abdomen, primeri, vprašanja, komentarji. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za kirurgijo: Medicinska fakulteta, Katedra za kirurgijo, 2014. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-31-0. [COBISS.SI-ID 78349313]

67. ČEBAŠEK, Vita. Bolečina v spodnjem delu hrbta : struktura, funkcija, ergonomija in gibalna terapija. 1. izd. Koper: Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, 2014. 181 str., ilustr. ISBN 978-961-6518-05-5. [COBISS.SI-ID 273523712]

68. BOONE, Lauri. Hranljiva rastlinska superhrana : najboljša prehrana za optimalno zdravje, energijo in izgubo kilogramov. 1. natis. Ljubljana: BP, 2014. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-93572-1-7. [COBISS.SI-ID 271498240]

69. BOUTENKO, Victoria. Revolucija zelenih smoothiejev : pot do naravnega zdravja. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Cangura.com, 2014. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-72-3. ISBN 978-961-6769-73-0. [COBISS.SI-ID 273589504]

70. Celostna obravnava otokirurškega bolnika : zbornik prispevkov z recenzijo : V. strokovno izobraževanje, Debeli Rtič, 23. 5. 2014. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v otorinolaringologiji, 2014. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-273-092-5. [COBISS.SI-ID 273713152]

71. DEMOLLI, Gani. Një luftë më ndryshe : kushtuar shërbimit shëndetësor të SHHB "Nëna Terezë", (Biblioteka Epoka). Botimi i 2. Prishtinë: KOHA, 2010. 334 str., ilustr. ISBN 978-9951-417-32-7. [COBISS.SI-ID 18588725]

72. Druženja s kuhalnico : zbirka receptov študijskega krožka Kuhajmo zdravo in okusno Univerze za tretje življenjsko obdobje Knjižnice Šmarje pri Jelšah. Šmarje pri Jelšah: Knjižnica - kulturni dom, 2014. 70 str. [COBISS.SI-ID 18501173]

73. HLEBŠ, Sonja, SLAKAN J., Branka, KLAUSER, Matthias. Manualna terapija - sklepna mobilizacija udov. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2014. VII, 102 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-49-1. [COBISS.SI-ID 272740096]

74. KIRZNER, Israel M.. Konkurenca in podjetništvo, (Zbirka Izzivi svobode). Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2014. X, 309 str. ISBN 978-961-93472-5-6. [COBISS.SI-ID 273027584]

75. KOTNIK, Primož. Zdravljenje z rastnim hormonom : vodnik za starše. 2. izd. Ljubljana: Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami, 2014. 18 str., fotogr. [COBISS.SI-ID 273735424]

76. MAHORIČ, Rebeka. Dojenčki za mizo : pripravljeno za dojenčke : jejmo vsi!. 1. natis. Ljubljana: Remina, 2014. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-281-307-9. [COBISS.SI-ID 272150528]

77. 3. mariborska šola paliativne oskrbe, Maribor, 9. in 10. maj 2014. Zbornik prispevkov. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2014. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-28-0. [COBISS.SI-ID 78196481]

78. MILES, Kristine. Biblija zelenih smutijev : nadvse hranilne pijače, ki vam pomagajo izgubiti odvečne kilograme, pridobiti več energije in zagotoviti odlično počutje. 1. natis. Ljubljana: Aura, 2014. 290 str. ISBN 978-961-6087-48-3. [COBISS.SI-ID 274083584]

79. BINNEY, Ruth. Najboljši nasveti za zdravje z vsega sveta. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3315-5. [COBISS.SI-ID 271401728]

80. NEYEN, Susanne. Dobro, da imam ušesa! Dobro, da slišim! : slikanica za otroke in odrasle. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2014. 39 str., Ilustr. ISBN 978-961-6911-37-5. [COBISS.SI-ID 273147136]

81. Multidisciplinarna obravnava bolnikov v onkologiji : zbornik. Ljubljana: Onkološki inštitut: Kancerološko združenje SZD, 2014. 132 str., tabele. ISBN 978-961-6071-84-0. [COBISS.SI-ID 273632768]

82. OŠTIR, Danica. 90 let Prostovoljnega gasilskega društva Trnovlje : 1924-2014. Trnovlje: Prostovoljno gasilsko društvo, 2014. 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 274386688]

83. RANKIN, Lissa. Z umom nad medicino : znanstveni dokaz, da se lahko sami pozdravimo. Ljubljana: Gnostica; Brežice: distributor Primus, 2014. 271 str. ISBN 978-961-229-125-9. [COBISS.SI-ID 273382912]

84. ROZMAN, Sanja. Umirjenost : kako prepoznati zasvojenost, jo razumeti in poiskati pot iz nje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 284 str., ilustr. ISBN 978-961-241-776-5. [COBISS.SI-ID 269848832]

85. SPECK, Brigitte. Stevija : čudežno sladilo. 1. izd. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-278-138-5. [COBISS.SI-ID 274200832]

86. 25. srečanje internistov in zdravnikov družinske medicine Iz prakse za prakso, Maribor, 16. in 17. maj 2014. [Zbornik predavanj in praktikum]. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2014. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-29-7. [COBISS.SI-ID 78309121]

87. STARC, Andrej. Zdravstvena organizacija in organizacijski potencial posameznika in delovnih timov : univerzitetni učbenik. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2014. 114 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6808-51-4. [COBISS.SI-ID 273353984]

88. Zbornik predavanj. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija reševalcev v zdravstvu, 2014. 124 str., ilustr. ISBN 978-961-93179-5-2. [COBISS.SI-ID 273588992]

89. 21. strokovno srečanje ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu, Portorož, 22. in 23. maj 2014. Politika ali stroka v zdravstvu?. Ljubljana: Zveza ekonomistov Slovenije, Društvo ekonomistov v zdravstvu, 2014. 151 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-92947-7-2. [COBISS.SI-ID 273883392]

90. 40. obletnica dialize v UKC Maribor z mednarodno udeležbo = 40. anniversary of dialysis in UCC Maribor with international participation : program in zbornik prispevkov = scientific programme and book of papers, Maribor, 4. in 5. april 2014. Maribor: Univerzitetni klinični center, Klinika za interno medicino, Oddelek za dializo [in] Oddelek za nefrologijo, 2014. 400 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-25-9. [COBISS.SI-ID 77939969]

91. TOPOLOVEC, Sabina, LONČAR, Sanja. Resnice in zmote o soncu, (Preverjene naravne rešitve, 6). Ljubljana: Jasno in glasno, 2014. 133 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 274468608]

92. WATSON, Christine. 500 sokov in smutijev. 1. izd. Maribor: Založba Pivec, 2014. 288 str., ilustr. ISBN 978-961-6897-70-9. [COBISS.SI-ID 77488641]

93. ZADRAVEC, Bojan. Za mizo s prekmurskimi Židi : kuharica po svetopisemskih pravilih. Murska Sobota: Klar, 2014. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-281-438-0. [COBISS.SI-ID 78541825]

94. FINK, Alojzija. Zdravstvena nega na poklicni maturi : zbirka nalog za pripravo na poklicno maturo z rešitvami. 1. natis. Ljubljana: Grafenauer, 2014. [216] str., ilustr. ISBN 978-961-6864-20-6. [COBISS.SI-ID 273312768]

95. ŽELEZNIKAR, Zoran. Spregledano poslanstvo spolnosti : novo razumevanje spolnosti in njene naravne vloge, (Zbirka Človek za tretje tisočletje). 1. izd. Kranj: samozal., 2014. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-92771-1-9. [COBISS.SI-ID 273854976]


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


96. BRANNIGAN, Paul, WINWOOD, Ian. Birth, school, Metallica, death. Vol. 1. London: Faber & Faber, 2013. 378 str., [8] str. pril. ISBN 9780571294138. ISBN 978-0-571-29414-5. [COBISS.SI-ID 1105813086]

97. CAIOLI, Luca. Neymar : the making of the world's greatest new number 10. London: Icon, 2014. VI, 250 str., [4] str. pril. [COBISS.SI-ID 6060693]

98. KOLAR, Edvard, JURAK, Gregor. Strateški management športnih organizacij, (Knjižnica Annales Kinesiologiae). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Univerzitetna založba Annales, 2014. 223 str., ilustr., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6862-73-8. [COBISS.SI-ID 272486912]

99. KREN, Damijan. Tenkido : pot do sožitja telesa in duha. Maribor: samozal., 2012. 123 str., fotogr. ISBN 978-961-276-147-9. [COBISS.SI-ID 255957248]

100. Leonardo's notebooks : writing and art of the great master. New York: Black dog & Leventhal, cop. 2005. 448 str., ilustr. ISBN 978-1-57912-946-0. [COBISS.SI-ID 6060181]

101. SCHAADT, Susanne. Čičke & čačke : risanje za sprostitev. 1. natis. Ljubljana: BP, 2014. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-93572-4-8. [COBISS.SI-ID 273993984]

102. VINČEC, Milan. Gradovi : iz preteklosti v sedanjost, (Lepote Slovenije, 2). [Koper]: Ars Video, [2013]. 1 video DVD (ca 75 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 7600017]

103. VINČEC, Milan. Lepote slovenskih cerkva : cerkve in samostani, (Lepote Slovenije, 1). [Koper]: Ognjišče, 1995. 1 video DVD (ca 75 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 1097947998]


7-GP-otr GLASBNI POSNETKI ZA OTROKE


104. STANIČ, Žiga. Tisoč in ena nota : [glasbena pravljica za otroke]. Ljubljana: [samozal.] Ž. Stanič, 2014. 1 CD (50 min), 1 zloženka [4] str. [COBISS.SI-ID 274056192]


80 JEZIKOSLOVJE.


105. Frazeologija nemškega jezika z vidikov kontrastivnega in uporabnega jezikoslovja = Phraseology of the German language from the perspective of contrastive and applied linguistics. Maribor: Filozofska fakulteta, 2014. 428 str., ilustr. ISBN 978-961-6930-16-1. [COBISS.SI-ID 78035201]

106. RAKA, Fadil. Historia e shqipes letrare. Prishtinë: [s. n.], 2005. 296 str. [COBISS.SI-ID 1104782430]


82 KNJIŽEVNOST.


107. ABDYLI, Izet. Në mes jetës dhe vdekjes : (fletëza ditari lufte), (Biblioteka Lemo Skendo). Prishtinë: Rozafa, 2008. 111 str., ilustr. ISBN 978-9951-02-152-4. [COBISS.SI-ID 7349144]

108. ANGELOU, Maya. I know why the caged bird sings. Paperback ed. London: Virago, 2014. 309 str. ISBN 978-0-86068-511-1. [COBISS.SI-ID 18528309]

109. APOLLONI, Ag. Zomb : (ditar me madrigale). Botimi i 2. Prishtinë: OM, 2012. 181 str. ISBN 978-9951-632-03-4. [COBISS.SI-ID 1104715102]

110. ARAPI, Fatos. Gjeniu me kokë te prerë, (Biblioteka Rozafa). Pejë: Dukagjini, 2000. 195 str. [COBISS.SI-ID 1104788574]

111. ASHFORD, Jane. Znova nevesta. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 365 str. ISBN 978-961-00-2287-9. ISBN 978-961-00-2297-8. [COBISS.SI-ID 274619904]

112. BAJRAMI, Xhemajl. Buzëqeshje e vrarë : trilogji, (Biblioteka Epoka). Prishtinë: Koha, 2010. 244 str., [32] str. pril. ISBN 978-9951-417-29-7. [COBISS.SI-ID 1104758878]

113. BANKS, Maya. V postelji z bojevnikom : prvi del trilogije bratov McCabe, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 315 str. ISBN 978-961-01-3353-7. [COBISS.SI-ID 273713408]

114. BANKS, Maya. Vročica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 361 str. ISBN 978-961-00-2257-2. ISBN 978-961-00-2247-3. [COBISS.SI-ID 274336512]

115. BARICCO, Alessandro. Mr Gwyn. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 237 str. ISBN 978-961-282-001-5. [COBISS.SI-ID 270623232]

116. BASHA, Eqrem. Alpinisti, (Biblioteka Rozafa). Pejë: Dukagjini, 2004. 160 str. ISBN 9951-05-048-4. [COBISS.SI-ID 18584629]

117. BASHA, Eqrem. Lakorja e Ik'sit : [(roman)], (Biblioteka Oda). Prishtinë: KOHA, 2011. 140 str. ISBN 978-9951-417-49-5. [COBISS.SI-ID 18584373]

118. BASHOTA, Sali. Dorëshkrimi i ngjallur. Prishtinë: Pen Qendra e Kosovës, 2011. 92 str. ISBN 978-9951-457-30-9. [COBISS.SI-ID 1104731998]

119. BISHOP, Beata. Čas za ozdravitev : hrana kot zdravilo - pot do ozdravitve neozdravljivega raka. 1. izd. Vrba: Moksha, 2014. XXVIII, 312 str. ISBN 978-961-281-376-5. [COBISS.SI-ID 273361920]

120. BODROŽIĆ, Ivana. 100% pamuk, (Biblioteka Ambrozija, knj. 390). Zagreb: V.B.Z., 2014. 138 str. ISBN 978-953-304-635-8. [COBISS.SI-ID 14348854]

121. Bojevnik : spomini vojnih veteranov prve svetovne vojne. 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2014. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-275-108-1. [COBISS.SI-ID 274093312]

122. BROWN, Dan. Angels & demons. 1st Pocket Books paperback printing. New York [etc.]: Pocket Star Books, 2001. 572 str. ISBN 0-671-02736-0. [COBISS.SI-ID 12734777]

123. BROWN, Dan. The Da Vinci code : a novel. 1st Doubleday international mass market ed. New York [etc.]: Doubleday, 2004. 489 str. ISBN 0-385-51322-4. [COBISS.SI-ID 2502461]

124. BROWN, Dan. Digital fortress. New York: St. Martin's Paperbacks, 2004, cop. 1998. 429 str. ISBN 0-312-99542-3. [COBISS.SI-ID 1251458]

125. CAMON, Ferdinando. Oltar za mater, (Pretakanja, knj. 2). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 111 str. ISBN 978-961-04-0085-1. [COBISS.SI-ID 273814784]

126. CAMUS, Albert. I huaji, (Biblioteka Koha ditore, Shekulli XX, 19). Prishtinë: Koha Ditore, 2005. 94 str. ISBN 84-9819-048-7. ISBN 84-9819-032-0. [COBISS.SI-ID 512270809]

127. CARDELLO, Ruth. Spati z milijarderjem, (Zbirka Zapuščina, 3), (Anuelara). Ig: Kiroja, 2014. 257 str. ISBN 978-961-93655-2-6. [COBISS.SI-ID 273536512]

128. ÇELA, Zija. Gjaku i dallëndyshes, (Biblioteka Koha ditore, Shekulli XX, 15). Prishtinë: Koha, 2005. 156 str. ISBN 84-9819-045-2. ISBN 84-9819-045-2. [COBISS.SI-ID 18592053]

129. CHASE, Emma. Ujeta v mrežo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 271 str. ISBN 978-961-00-2277-0. ISBN 978-961-00-2281-7. [COBISS.SI-ID 274565376]

130. CHRISTIE, Agatha. The A B C murders, (A classic Hercule Poirot mystery). London: Harper, 2013. 267 str. ISBN 978-0-00-752753-3. ISBN 978-0-00-752748-9. [COBISS.SI-ID 18490418]

131. CHRISTIE, Agatha. Curtain : Poirot's last case, (A classic Hercule Poirot mystery). London: Harper, 2013. 240 str. ISBN 978-0-00-752760-1. ISBN 978-0-00-752748-9. [COBISS.SI-ID 18490930]

132. CHRISTIE, Agatha. Five little pigs, (A classic Hercule Poirot mystery). London: Harper, 2013. 277 str. ISBN 978-0-00-752751-9. ISBN 978-0-00-752748-9. [COBISS.SI-ID 18489650]

133. CHRISTIE, Agatha. Hercule Poirot's christmas, (A classic Hercule Poirot mystery). London: Harper, 2013. 268 str. ISBN 978-0-00-752754-0. ISBN 978-0-00-752748-9. [COBISS.SI-ID 18491186]

134. CHRISTIE, Agatha. The murder of Roger Ackroyd, (A classic Hercule Poirot mystery). London: Harper, 2013. XV, 305 str. ISBN 978-0-00-752752-6. ISBN 978-0-00-752748-9. [COBISS.SI-ID 18490162]

135. CHRISTIE, Agatha. Murder on the Orient Express, (A classic Hercule Poirot mystery). London: Harper, 2013. 274 str. ISBN 978-0-00-752750-2. ISBN 978-0-00-752748-9. [COBISS.SI-ID 18490674]

136. CHRISTIE, Agatha. The mysterious affair at Styles, (A classic Hercule Poirot mystery). London: Harper, 2013. XVI, 258 str. ISBN 978-0-00-752749-6. ISBN 978-0-00-752748-9. [COBISS.SI-ID 18489906]

137. CORPORON, Yvette Manessis. Ko šepetajo ciprese. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 314 str. ISBN 978-961-00-2278-7. ISBN 978-961-00-2282-4. [COBISS.SI-ID 274567680]

138. CRIPPA, Luca, ONNIS, Maurizio. Fotograf iz Auschwitza. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 243 str., [16] str. pril. ISBN 978-961-04-0032-5. [COBISS.SI-ID 273289216]

139. CROSS, Ethan. Volk. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 375 str. ISBN 978-961-00-2255-8. ISBN 978-961-00-2246-6. [COBISS.SI-ID 274292480]

140. CUNDRIČ, Valentin. Dežela Nod. Jesenice: samozal. V. Cundrič; Žirovnica: Medium, 2014. 87 str. ISBN 978-961-6895-04-0. [COBISS.SI-ID 273315072]

141. DREV, Miriam. Nemir, (Zbirka Bralec). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 260 str. ISBN 978-961-241-813-7. [COBISS.SI-ID 273681152]

142. DUNCAN, Isadora. Moje življenje. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 301 str. ISBN 978-961-241-810-6. [COBISS.SI-ID 273491968]

143. DURAS, Marguerite. Dashnori, (Biblioteka Koha ditore, Shekulli XX, 14). Prishtinë: Koha Ditore, 2005. 94 str. ISBN 84-9819-044-4. ISBN 84-9819-032-0. [COBISS.SI-ID 512269785]

144. ECHENOZ, Jean. Teči, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Študentska založba Litera, 2014. 88 str. ISBN 978-961-6949-22-4. [COBISS.SI-ID 78354945]

145. FIELDING, Joy. Zdaj jo vidiš. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 347 str. ISBN 978-961-00-2265-7. ISBN 978-961-00-2269-5. [COBISS.SI-ID 274481152]

146. FLYNN, Gillian. Ni je več, (Zbirka Žepnice). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 598 str. ISBN 978-961-01-3031-4. [COBISS.SI-ID 273450240]

147. FORSYTH, Frederick. Seznam smrti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 300 str. ISBN 978-961-00-2273-2. ISBN 978-961-00-2271-8. [COBISS.SI-ID 274492160]

148. GAIMAN, Neil. The ocean at the end of the lane. London: Headline, 2013. 248 str. ISBN 978-1-4722-0866-8. ISBN 978-1-4722-0034-1. [COBISS.SI-ID 18489138]

149. GARWOOD, Julie. Glasba senc, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 482 str. ISBN 978-961-01-3087-1. [COBISS.SI-ID 274084608]

150. GASHI, Adem. Udhëtimi i fundit, (Biblioteka Rozafa). Pejë: Dukagjini, 2002. 197 str. ISBN 9951-05-015-8. [COBISS.SI-ID 18585397]

151. GEORGE, Nina. Pesem lune in morja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 280 str. ISBN 978-961-00-2276-3. ISBN 978-961-00-2280-0. [COBISS.SI-ID 274564864]

152. GILBERT, Elizabeth. Pečat stvarjenja, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 551 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3090-1. [COBISS.SI-ID 273760256]

153. GRADIŠNIK, Branko. En kuža v Lizboni, da o ljudeh ne govorimo : (strogo zaupno na Portugalskem), (Zbirka S poti). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 398 str., ilustr. ISBN 978-961-282-032-9. [COBISS.SI-ID 273080576]

154. GREIÇEVCI, Riza. Urtësi nga më të shquarit e kombit : (ore e historisë). Prishtinë: LSHK, 2012. 131 str., ilustr. ISBN 978-9951-414-48-7. [COBISS.SI-ID 18585141]

155. GRŽAN, Karel. Dodajmo življenju življenje : verovati danes. Koper: Ognjišče, 2014. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-263-148-2. [COBISS.SI-ID 274205952]

156. GRŽAN, Karel. Od senc k svetlobi. Koper: Ognjišče, 2014. 144 str. ISBN 978-961-263-145-1. [COBISS.SI-ID 273607168]

157. GUBANC, Mojca. Nogometno srce : [mladinska povest], (Zbirka Troubles). 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2014. 138 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0813-6. [COBISS.SI-ID 273202944]

158. HARRIS, Joanne. The gospel of Loki : [the epic story of the trickster god]. London: Gollancz, 2014. 302 str. ISBN 978-1-473-20235-1. ISBN 978-1-473-20236-8. [COBISS.SI-ID 1105111902]

159. HELENICA, J. H.. Nisem Penelopa. 1. natis. Zagorje ob Savi: Ocean, 2014. 248 str. ISBN 978-961-93582-6-9. [COBISS.SI-ID 274178048]

160. HEMON, Aleksandar. Projekti Lazarus, (Biblioteka Liburnia). Prishtinë: Koha, 2009. 307 str., ilustr. ISBN 978-9951-417-25-9. [COBISS.SI-ID 1104698206]

161. HESSE, Hermann. Siddharta : një poemë indiane, (Biblioteka Koha ditore, Shekulli XX, 10). Prishtinë: Koha Ditore, 2005. 125 str. ISBN 84-9819-024-X. ISBN 84-9819-032-0. [COBISS.SI-ID 1104700254]

162. HOFMANN, Corinne. Vrnitev v Barsaloi, (Zbirka Žepna knjiga, Bestseller, 235 = 106, 3). Tržič: Učila International, 2007. 228 str., fotogr. ISBN 978-961-00-0086-0. ISBN 961-00-0086-X. [COBISS.SI-ID 234421760]

163. HOFMANN, Corinne. Zbogom, Afrika, (Zbirka Žepna knjiga, Biografije, 204 = 106, 2). Tržič: Učila International, 2008. 217 str., fotogr. ISBN 978-961-00-0029-7. [COBISS.SI-ID 239181824]

164. IVANA. Življenje z odvisnikom : pripoved matere in žene. 1. izd. Lendava: Preteks, 2014-. Zv. <1->. ISBN 978-961-281-332-1. [COBISS.SI-ID 272691712]

165. JAVORNIK, Mirko. Pomlad v Palestini, (Pretakanja, knj. 1). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 359 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0084-4. [COBISS.SI-ID 273809920]

166. JERANČIČ, Lea. Zaradi tebe. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2014. 232 str. ISBN 978-961-283-069-4. [COBISS.SI-ID 274397440]

167. JERETIN-FERLUGA, Katarina. Narisala sem pesem zate. Ljubljana: Župnijski zavod Dravlje; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 106 str., ilustr. ISBN 978-961-6748-32-2. [COBISS.SI-ID 273901056]

168. KADARÉ, Ismail. Darka e gabuar, (Biblioteka Oda). Prishtinë: Koha, 2010. 142 str. ISBN 978-9951-417-31-0. [COBISS.SI-ID 1104705118]

169. KADARÉ, Ismail. Gjenerali i ushtrisë së vdekur, (Biblioteka Koha ditore, Shekulli XX, 17). Prishtinë: Koha, 2005. 221 str. ISBN 84-9819-032-0. ISBN 84-9819-046-0. [COBISS.SI-ID 18592309]

170. KADARÉ, Ismail. Kronikë në gur : roman. Tiranë: Onufri, 2000. 306 str. ISBN 99927-30-80-3. [COBISS.SI-ID 18585653]

171. KADARÉ, Ismail. Kush e solli Doruntinën, (Biblioteka Jehona). Shkup: Flaka e vëllazërimit, 1997. 184 str. [COBISS.SI-ID 26427914]

172. KELK, Lindsey. Obožujem Las Vegas, (Obožujem). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 329 str. ISBN 978-961-00-2274-9. ISBN 978-961-00-2272-5. [COBISS.SI-ID 274499840]

173. KLIPŠTETER, Otmar. Ne živi predolgo, (Knjižna zbirka Biografije). Maribor: Litera, 2014. 118 str., fotogr. ISBN 978-961-6949-19-4. [COBISS.SI-ID 77820161]

174. KONGOLI, Fatos. I humburi, (Biblioteka Koha ditore, Shekulli XX, 9). Prishtinë: Koha Ditore, 2005. 157 str. ISBN 84-9819-023-1. ISBN 84-9819-032-0. [COBISS.SI-ID 1104781918]

175. KORESHI, Vath. Ulku dhe Uilli : roman, (Biblioteka Koha ditore, Shekulli XX, 3). Prishtinë: Koha ditore, 2005. 126 str. ISBN 84-9789-814-1. [COBISS.SI-ID 18592565]

176. KUKOVIČ, Roman. Škržati z Lavande. Zagorje ob Savi: Artius, 2014. 225 str. ISBN 978-961-281-387-1. [COBISS.SI-ID 273442560]

177. LÄCKBERG, Camilla. Angel smrti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 447 str. ISBN 978-961-00-2263-3. ISBN 978-961-00-2267-1. [COBISS.SI-ID 274379776]

178. LENARČIČ, Andrej. Svatne : zgodovinska povest o prvi "slovenski svatbi" na Krnskem polju - Svatnah - po odhodu Rimljanov. Ljubljana: samozal., 2014. 133 str., ilustr. ISBN 978-961-283-041-0. [COBISS.SI-ID 273930240]

179. LILIN, Nicolai. Prosti pad, (Zbirka Žepnice, Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 420 str. ISBN 978-961-01-3044-4. [COBISS.SI-ID 273216000]

180. LUNAČEK, Matjaž. Telovadci nad prepadom : kratki eseji, (Zbirka Čas misli). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 274 str. ISBN 978-961-282-012-1. [COBISS.SI-ID 272533504]

181. MALPAS, Jodi Ellen. Pod tem moškim. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 511 str. ISBN 978-961-00-2266-4. ISBN 978-961-00-2270-1. [COBISS.SI-ID 274483200]

182. MARKO, Petro. Hasta la vista : roman, (Biblioteka Romani shqiptar). Botim i 4. Prishtinë: Rilindja, 1987. 573 str., avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 311050]

183. MAZZINI, Miha. Izbrisana, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2014. 270 str. ISBN 978-961-277-056-3. [COBISS.SI-ID 274163968]

184. ME, Tara Sue. Podrejena, ([Podrejena, 1]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 307 str. ISBN 978-961-00-2275-6. ISBN 978-961-00-2279-4. [COBISS.SI-ID 274524160]

185. MEAD, Richelle. The golden lily : a Bloodlines novel, (Bloodlines series, [2]). London: Penguin Books: Razorbill, 2012. 417 str. ISBN 978-0-141-33714-2. [COBISS.SI-ID 14361910]

186. MEHMETI, Kim. Fshati pa varreza, (Biblioteka Rozafa). Pejë: Dukagjini, 2000. 191 str. [COBISS.SI-ID 1104789342]

187. MEHMETI, Ramadan. Bekimi i gjurmëve : poezi, (Biblioteka Lasgushi). Prishtinë: Rozafa, 2008. 191 str., avtorj. sl. ISBN 978-9951-02-142-5. [COBISS.SI-ID 1104715614]

188. MEHMETI, Ramadan. Hëna mbi tavernë : proza poetike, (Seria i botimeve Equinox, 571). [Tiranë]: Ombra GVG, cop. 2012. 127 str., ilustr. ISBN 978-9928-06-031-0. [COBISS.SI-ID 1104785502]

189. MEHMETI, Ramadan. Loja e ruletit. Botimi i parë. Prishtinë: "Faik Konica", 2006. 109 str., ilustr., avtorj. sl. ISBN 9951-06-137-0. [COBISS.SI-ID 7359128]

190. MILLER, Henry. Ditë të qeta në Klishi, (Biblioteka Koha ditore, Shekulli XX, 7). Prishtinë: Koha Ditore, 2005. 95 str. ISBN 84-9789-988-1. [COBISS.SI-ID 512267993]

191. MISHIMA, Yukio. Kinkakuxhi : (Tempulli i artë), (Biblioteka Koha ditore, Shekulli XX, 20). Prishtinë: Koha Ditore, 2005. 224 str. ISBN 84-9819-049-5. ISBN 84-9819-032-0. [COBISS.SI-ID 512271065]

192. MORAVIA, Alberto. Gruaja leopard, (Biblioteka Koha ditore, Shekulli XX, 16). Prishtinë: Koha Ditore, 2005. 126 str. ISBN 84-9789-683-1. ISBN 84-9819-032-0. [COBISS.SI-ID 512270041]

193. PATTERSON, James. Teci, Alex, teci!, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 373 str. ISBN 978-961-01-3270-7. [COBISS.SI-ID 273697024]

194. PATTERSON, James. V pajkovi mreži, (Zbirka Žepnice, Kriminalke). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 415 str. ISBN 978-86-11-17792-2. [COBISS.SI-ID 231024128]

195. PIPA, Arshi. Poezi : vepra poetike, (Biblioteka Botime të veçanta). Pejë: Dukagjini, 1998. 471 str. [COBISS.SI-ID 18591285]

196. PULLMAN, Philip. Njegova temna tvar. Knj. 2, Pretanjeni nož, (Zbirka Žepnice, (Iz)brano leposlovje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 369 str. ISBN 978-961-01-0351-6. [COBISS.SI-ID 235463424]

197. PULLMAN, Philip. Njegova temna tvar. Knj. 3, Jantarni daljnogled, (Zbirka Žepnice, (Iz)brano leposlovje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 564 str. ISBN 978-961-01-0350-9. [COBISS.SI-ID 235463680]

198. RILEY, Lucinda. Dekle na pečini. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 446 str. ISBN 978-961-00-2262-6. ISBN 978-961-00-2248-0. [COBISS.SI-ID 274372352]

199. ROWLING, J. K.. The Silkworm, (A Cormoran Strike novel, [2]). London: Sphere, 2014. 455 str. ISBN 978-1-4087-0402-8. ISBN 978-1-4087-0403-5. [COBISS.SI-ID 1105881182]

200. SALIH, al-Tayyib. Koha e shpërnguljes në veri, (Biblioteka Liburnia). Prishtinë: Koha, 2010. 133 str. ISBN 978-9951-417-30-3. [COBISS.SI-ID 1104782942]

201. SARRAUTE, Nathalie. Otroštvo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 227 str. ISBN 978-961-01-3400-8. [COBISS.SI-ID 272707840]

202. SCARROW, Simon. Orli in prerokbe, ([Kato in Makro, 6]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 478 str., zvd. ISBN 978-961-00-2264-0. ISBN 978-961-00-2268-8. [COBISS.SI-ID 274389504]

203. SETBON, Jean-Marie Elie. Jud, ki je vzljubil Kristusa. 1. izd. Ljubljana: Emanuel, 2014. 174 str. ISBN 978-961-93487-5-8. [COBISS.SI-ID 273715712]

204. SKUBIC, Andrej E.. Samo pridi domov. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 268 str. ISBN 978-961-241-809-0. [COBISS.SI-ID 273277184]

205. SÖDERBERG, Alexander. Andaluzijski prijatelj, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 596 str. ISBN 978-961-01-3046-8. [COBISS.SI-ID 271735296]

206. SPARKS, Nicholas. Varuh. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 440 str. ISBN 978-961-00-2286-2. ISBN 978-961-00-2284-8. [COBISS.SI-ID 274622976]

207. STEINBECK, John. Vilet e zemërimit, (Biblioteka Koha ditore, Shekulli XX, 18). Prishtinë: Koha Ditore, 2005. 574 str. ISBN 84-9819-047-9. ISBN 84-9819-032-0. [COBISS.SI-ID 512270553]

208. SURROI, Rexhai. Besniku : [roman], (Biblioteka Koleksioni, 1). Prishtinë: Koha, 2008. 279 str., avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 1104762206]

209. SURROI, Rexhai. Dashunija e urrejtja : [tregime], (Biblioteka Koleksioni, 2). Prishtinë: Koha, 2008. 139 str., avtorj. sl. ISBN 978-9951-417-09-9. [COBISS.SI-ID 1104761694]

210. SURROI, Rexhai. Orteku : [roman], (Biblioteka Koleksioni, 4; 5). Prishtinë: Koha, 2008. 2 zv. (205; 195 str.), avtorj. sl. ISBN 978-9951-417-11-2. ISBN 978-9951-417-12-9. [COBISS.SI-ID 1104764510]

211. SURROI, Rexhai. Pranvera e tretë : [roman], (Biblioteka Koleksioni, 3). Prishtinë: Koha, 2008. 172 str., avtorj. sl. ISBN 978-9951-417-08-2. [COBISS.SI-ID 1104763230]

212. ŠUFFLAY, Milan. Konstandin Balsha : roman historik, (Biblioteka Kuteli). Prishtinë: Rozafa, 2010. 275 str. ISBN 978-9951-02-209-5. [COBISS.SI-ID 1104783198]

213. TUFA, Agron. Tenxherja : [(roman)], (Biblioteka ODA). Prishtinë: KOHA, 2011. 150 str. ISBN 978-9951-417-46-4. [COBISS.SI-ID 18584117]

214. URIBE, Kirmen. Bilbao-New York-Bilbao. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 225 str. ISBN 978-961-282-006-0. [COBISS.SI-ID 273146880]


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


215. BACHLEITNER, Norbert. Začetki evropskega feljtonskega romana. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis, Fakulteta za podiplomski humanistični študij, 2014. 190 str., ilustr. ISBN 978-961-237-646-8. [COBISS.SI-ID 273863936]

216. MEKULI, Hasan. Letërsi botërore : autorë dhe vepra, (Biblioteka Botime të veçanta). Prishtinë: Shtëpia botuese Libri Shkollor, 2002. 536 str., avtorj. sl. ISBN 9951-07-00-7. [COBISS.SI-ID 1104758110]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


217. ANDERSEN, Hans Christian. Përalla, (Biblioteka Lektyrë shkollore, Klasa IV). Prishtinë: Shtëpia botuese libri shkollor, 2010. 132 str. [COBISS.SI-ID 18588981]

218. ANHOLT, Catherine, ANHOLT, Laurence. One world together. London: Frances Lincoln Children's Books, cop. 2013. [24] str., ilustr. ISBN 978-1-84780-405-1. [COBISS.SI-ID 8216778]

219. ASTLEY, Neville, BAKER, Mark, NICHOLSON, Sue. Peppa goes skiing, (Peppa Pig). [London [etc.]: Penguin Group: Ladybird Books, 2014]. [24] str., ilustr. ISBN 978-0-72328-704-9. [COBISS.SI-ID 23980855]

220. BAISCH, Milena. Anton pod vodo, (Zbirka Pisanice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3285-1. [COBISS.SI-ID 274124544]

221. BATALLI, Qamil. Tregime të zgjedhura për fëmijë, (Biblioteka Lektyrë shkollore, Klasa II fillore, libri 2). Prishtinë: Shtëpia botuese libri shkollor, 2012. 72 str. ISBN 978-9951-07-921-1. [COBISS.SI-ID 18587957]

222. BITENC, Janez. Tri muce in druge glasbene pravljice. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3378-0. [COBISS.SI-ID 274147072]

223. CLARE, Cassandra. The infernal devices. Book 1, Clockwork angel. London: Walker Books, 2011. 481 str. ISBN 978-1-4063-3034-2. [COBISS.SI-ID 18485813]

224. CLARE, Cassandra. The infernal devices. Book 2, Clockwork prince. London: Walker Books, 2011. 495 str. ISBN 978-1-4063-3035-9. [COBISS.SI-ID 18486325]

225. CLARE, Cassandra. The infernal devices. Book 3, Clockwork princess. London: Walker Books, 2013. 564 str. ISBN 978-1-4063-2134-0. [COBISS.SI-ID 18486581]

226. CLARE, Cassandra. The mortal instruments. Book 6, City of heavenly fire. London: Walker Books, 2014. 733 str. ISBN 978-1-4063-3293-3. [COBISS.SI-ID 18489394]

227. DAHL, Roald. The BFG. London: Puffin Books, 2013. 198 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34995-4. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18422069]

228. DAHL, Roald. Boy : tales of childhood. London: Puffin Books, 2013. 218 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34986-2. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18423093]

229. DAHL, Roald. Charlie and the chocolate factory. London: Puffin Books, 2013. 179 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34982-4. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18420789]

230. DAHL, Roald. Charlie and the great glass elevator. London: Puffin Books, 2013. 181 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34983-1. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18421813]

231. DAHL, Roald. Danny, the champion of the world. London: Puffin Books, 2013. 213 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34996-1. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18420277]

232. DAHL, Roald. Esio trot. London: Puffin Books, 2013. 55 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34985-5. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18422581]

233. DAHL, Roald. Fantastic Mr. Fox. London: Puffin Books, 2013. 81 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34997-8. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18419509]

234. DAHL, Roald. George's marvellous medicine. London: Puffin Books, 2013. 98 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34992-3. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18421557]

235. DAHL, Roald. The Giraffe and the Pelly and me. London: Puffin Books, 2013. 70 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34988-6. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18422325]

236. DAHL, Roald. Going solo. London: Puffin Books, 2013. 209 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34987-9. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18419253]

237. DAHL, Roald. James and the giant peach. London: Puffin Books, 2013. 148 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34989-3. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18421045]

238. DAHL, Roald. The magic finger. London: Puffin Books, 2013. 56 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34984-8. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18420021]

239. DAHL, Roald. Matilda. London: Puffin Books, 2013. 229 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34990-9. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18419765]

240. DAHL, Roald. The twits. London: Puffin Books, 2013. 86 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34991-6. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18420533]

241. DAHL, Roald. The witches. London: Puffin Books, 2013. 199 str., ilustr. ISBN 978-0-141-34994-7. ISBN 978-0-141-34998-5. [COBISS.SI-ID 18418997]

242. DAVIES, Nicola. The promise. London [etc.]: Walker Books, cop. 2013. [39] str., ilustr. ISBN 978-1-4063-3728-0. [COBISS.SI-ID 18434357]

243. DEDAJ, Rrahman. Zogu dhe kulla, (Biblioteka Lektyrë shkollore, Klasa VI fillore, libri 1). Prishtinë: Shtëpia botuese libri shkollor, 2011. 74 str. ISBN 978-9951-07-886-3. [COBISS.SI-ID 18589493]

244. DOCHERTY, Helen. Knjigotap. Jezero: Morfem, 2014. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-6933-25-4. [COBISS.SI-ID 272706816]

245. DUNGWORTH, Richard. Pet minut pred spanjem : otok lobanj in kosti. Jezero: Morfem, 2014. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-6933-14-8. [COBISS.SI-ID 271449600]

246. ELSHANI, Zymber. Xhitë, xhitë, xhita ime : poezi për fëmijë në shqip dhe anglisht = Kite, kite, my kite : poem for children in Albanian - English languages, (Biblioteka Lasgushi). Prishtinë: Shtëpia Botuese Rozafa, 2004. 157 str., avtorj. sl. ISBN 9951-02-070-4. [COBISS.SI-ID 18583861]

247. Enci benci na kamenci 3 : slovensko otroško izročilo, (Zbirka Žlabudron). 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0100-0. [COBISS.SI-ID 274247680]

248. FISHTA, Gjergj. Juda Makabé : (tragedi) : Fugit impius nemine persequente - prov. XVIII., (Biblioteka Lektyrë shkollore, Klasa VIII, libri 1). Prishtinë: Shtëpia botuese libri shkollor, 2011. 56 str. ISBN 978-9951-07-771-2. [COBISS.SI-ID 18590261]

249. FOREMAN, Michael. War game : the legendary story of the First World War football match. London: Pavilion Children's Books, 2014. 79 str., ilustr. ISBN 978-1-84365-178-9. [COBISS.SI-ID 18468149]

250. GREIÇEVCI, Riza. 100 vjet Shqipëri : (roman). Botimi 2. Prishtinë: LSHK, 2012. 128 str., ilustr. ISBN 978-9951-414-52-4. [COBISS.SI-ID 18584885]

251. HAVUKAINEN, Aino, TOIVONEN, Sami. Tine in Bine, Nenavadne iznajdbe skozi zgodovino, (Gugalnica). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-88-5. [COBISS.SI-ID 273963520]

252. HUBERY, Julia. Kako je babica rešila božič. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2108-7. [COBISS.SI-ID 271802112]

253. Kaj se dogaja na kmetiji : kmet Klemen. 1. izd. [Tržič: Učila International, 2014]. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2080-6. [COBISS.SI-ID 271328512]

254. KASTELEC, Jernej. Kresnik : ognjeno izročilo : po istoimenskem kratkem filmu režiserja Davida Sipoša. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0089-9. [COBISS.SI-ID 274173696]

255. Kdo pojasni krasne basni? : izbor slovenskih in tujih basni, (Zbirka Domače branje Knjiga pred nosom). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2641-6. [COBISS.SI-ID 274002944]

256. KIKAJ, Vehbi. Sarajet e bardha, (Biblioteka Lektyrë shkollore, Klasa V). Prishtinë: Shtëpia botuese libri shkollor, 2010. 135 str. [COBISS.SI-ID 18589237]

257. Ko se zmrači : srhljive zgodbe. 1. natis. Maribor: Panmedia, 2014. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-91324-3-2. [COBISS.SI-ID 273301248]

258. KOBAL, Darinka. Vrabček Čivi v deželi kozolcev. 1. natis. Šentrupert: Dežela kozolcev, 2014. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-281-434-2. [COBISS.SI-ID 274025472]

259. KOMADINA, Tanja. Fino kolo : po zgodbi Manke Kremenšek Križman, (Posebna izdaja revije Stripburger), (Zbirka Minimundus). Ljubljana: Forum, 2014. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-66-7. [COBISS.SI-ID 274134528]

260. KORDA, Lerryn. Hello!, (Little friends say ---). [London: Scholastic Children's Books, 2014]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-1-407136-86-8. ISBN 978-1407-13686-8. [COBISS.SI-ID 18461237]

261. KORDA, Lerryn. Let's share!, (Little friends say ---). [London: Scholastic Children's Books, 2014]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-1-407136-87-5. ISBN 978-1407-13687-5. [COBISS.SI-ID 18461749]

262. KORDA, Lerryn. Sorry!, (Little friends say ---). [London: Scholastic Children's Books, 2014]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-1-407136-88-2. ISBN 978-1407-13688-2. [COBISS.SI-ID 18460213]

263. KRAAN, Hanna. Rože za čavknjeno čarovnico, (Zbirka Čudaške prigode). Ljubljana: Sodobnost International, 2014. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-85-4. [COBISS.SI-ID 273489408]

264. KUNAVER, Dušica. Bela krajina v ljudskem izročilu, (Zbirka Slovenska ljudska dediščina - dota za prihodnost). Ljubljana: samozal. D. Kunaver, 2014. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-6179-91-1. [COBISS.SI-ID 271768576]

265. LAPAJNE, Jani. Iz časa so piškoti?. 1. izd. Ljubljana: Ubik, 2014. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-281-403-8. [COBISS.SI-ID 273693440]

266. LAYTON, Neal. This is me, dressing up!, (First experience). [London: Walker Books, 2014]. 1 kartonka ([13] str.), ilustr. ISBN 978-1-4063-4943-6. [COBISS.SI-ID 18465333]

267. LAYTON, Neal. This is me, eating!, (First experience). [London: Walker Books, 2014]. 1 kartonka ([13] str.), ilustr. ISBN 978-1-4063-4944-3. [COBISS.SI-ID 18465589]

268. LEWIS, J. Patrick. And the soldiers sang. Mankato: Creative Editions, 2011. [30] str., ilustr. ISBN 978-1-56846-220-2. [COBISS.SI-ID 18447925]

269. LI, Amanda. Prosim in hvala : pirat Peter in princeska Pija. Jezero: Morfem, 2014. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-6933-04-9. [COBISS.SI-ID 270507008]

270. MARKO, Petro. Shpella e piratëve : roman, (Biblioteka Lektyrë shkollore, Klasa VI fillore, libri 6). Prishtinë: Shtëpia botuese libri shkollor, 2011. 132 str. ISBN 978-9951-07-884-9. [COBISS.SI-ID 18589749]

271. MIKLAVČIČ, Milena. Gal in lačne hruške. Žiri: Jutri 2052, 2014. 26 str., ilustr. ISBN 978-961-92872-3-1. [COBISS.SI-ID 269829376]

272. MILNE, Alan Alexander, SHEPARD, Ernest Howard, GREY, Andy. Colours, (Winnie-the-Pooh). [London: Egmont, 2014]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-1-4052-7150-9. [COBISS.SI-ID 18441269]

273. MILNE, Alan Alexander, SHEPARD, Ernest Howard, GREY, Andy. Opposites, (Winnie-the-Pooh). [London: Egmont, 2014]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-1-4052-7149-3. [COBISS.SI-ID 18441525]

274. MOZETIČ, Brane. Alja dobi zajčka, (Aleph, 167). Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2014. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-6789-40-0. [COBISS.SI-ID 273903872]

275. MUCK, Desa. Blazno resno o šoli, (Zbirka Blazno resno o ---). Darilna izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 213 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1814-5. [COBISS.SI-ID 256534272]

276. NOLI, Fan S.. Albumi, (Biblioteka Lektyrë shkollore, Klasa VII, libri 4). Prishtinë: Shtëpia botuese libri shkollor, 2011. 160 str., avtorj. sl. ISBN 978-9951-07-789-7. [COBISS.SI-ID 18588213]

277. NOPOLA, Sinikka, NOPOLA, Tiina. Risto Bobnar in strašna salama. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-86-1. [COBISS.SI-ID 273819904]

278. PILKEY, Dav. Kapitan Gatnik in razjarjeno rohnenje radioaktivnih roboboksaric, (Zbirka Kapitan Gatnik). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3063-5. [COBISS.SI-ID 273732608]

279. PILKEY, Dav. Kapitan Gatnik in strahotna vrnitev Zvončkohlača Cinglja, (Zbirka Kapitan Gatnik). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 290 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2772-7. [COBISS.SI-ID 273658624]

280. POWELL-TUCK, Maudie. Gusarji se ne bojimo teme!. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2145-2. [COBISS.SI-ID 272448256]

281. PRESTON-GANNON, Frann. Na kmetiji dinozavrov. 1. natis. Hlebce: Zala, 2014. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-6859-49-3. [COBISS.SI-ID 272447232]

282. PULLMAN, Philip. Njegova temna tvar. Knj. 1, Severni sij, (Zbirka Žepnice, (Iz)brano leposlovje). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2007. 413 str. ISBN 978-961-01-0347-9. [COBISS.SI-ID 235463168]

283. ROSS, Tony. Drat that cat!. London: Andersen Press, 2014. [24] str., ilustr. ISBN 978-1-78344-075-7. [COBISS.SI-ID 18431797]

284. SINKOVIĆ, Marijan. Zgodba o jabolkih. Ljubljana: Forma 7, 2014. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-6181-90-7. [COBISS.SI-ID 274373376]

285. SMITH, Alex T.. Hector and the Big Bad Knight. London: Scholastic, 2014. [25] str., ilustr. ISBN 978-1-407138-48-0. [COBISS.SI-ID 18430517]

286. SMOLAR, Adi. Jaz ne grem v šolo. 1. izd. Radeče: Literarni val, 2014. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-93584-6-7. [COBISS.SI-ID 273850880]

287. ŠINIGOJ, Damijan. Iskanje Eve, (Zbirka Srečanja). 1. izd. Dob: Miš, 2014. 158 str. ISBN 978-961-272-155-8. [COBISS.SI-ID 273749504]

288. ŠTEFAN, Anja. Gugalnica za vse, (Zbirka Velike slikanice). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2786-4. [COBISS.SI-ID 273774336]

289. ŠTOK-VOJSKA, Nelda. Pametna sol in druge istrske pravljice. Marezige: Osnovna šola, 2014. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-281-267-6. [COBISS.SI-ID 270902528]

290. VELIKONJA, Irena. Poletje na okenski polici, (Zbirka Zlata bralka, zlati bralec). Posebna darilna izd. Ljubljana: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2008. 157 str. ISBN 978-961-91781-3-3. [COBISS.SI-ID 238373632]

291. VRH VREZEC, Petra, KRHIN, Kristina. Vranjek Ari in njegovo prvo potovanje. Ljubljana: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, 2013. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6674-18-8. [COBISS.SI-ID 269935104]

292. WALLIAMS, David. Babica barabica. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3278-3. [COBISS.SI-ID 273923584]

293. WIDMARK, Martin. Skrivnostna mumija, (Zbirka Detektivska agencija Lovro in Maja). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2014. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-272-093-3. [COBISS.SI-ID 263335936]

294. WILLEMS, Mo. Noch ein Knuffelhase. 1. Aufl. Hildesheim: Gerstenberg, 2014. [44] str., ilustr. ISBN 978-3-8369-5744-1. [COBISS.SI-ID 23989303]

295. XHAFERRI, Bilal. Përtej largësive, (Biblioteka Lektyrë shkollore, Klasa VII). Prishtinë: Shtëpia botuese libri shkollor, 2010. 63 str. [COBISS.SI-ID 18590005]

296. Zakladnica klasičnih pravljic. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2121-6. [COBISS.SI-ID 271984384]


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


297. A perdre la raison = Najini otroci. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2014. 1 video DVD (ca 106 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1660302/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105831006]
Nagrada: Cannes, 2012, nagrado za najboljšo igralko (Émilie Dequenne) v canski sekciji Posebni pogled

298. Afterglow = Pred nočjo. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 109 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0118566/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105726302]

299. Along came a spider = [V pajkovi mreži], (Paramount DVD collection). Škofljica: BLITZ Film & Video Distribution, 2006. 1 video DVD (ca 99 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 7599390]

300. The Armstrong lie. [S. l.: s. n.], 2014. 1 video DVD (ca 119 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1638364/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105675614]

301. Blue Jasmine = Otožna Jasmine. Ljubljana: Cinemania group, 2014. 1 video DVD (ca 98 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt2334873/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1105662302]
Nagrada: Oskar, 2014, zlati globus, 2014, BAFTA Awards, 2014, najboljša glavna ženska vloga (Cate Blanchett)

302. Clue, (Paramount DVD collection). Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008, p 1985. 1 video DVD (PAL)(ca 93 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). [COBISS.SI-ID 6252062]

303. Desperado. Posebna izd. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2009. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0112851/?ref_=sr_1. [COBISS.SI-ID 3408093]

304. Easy A = [Lahka punca]. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2011, p 2010. 1 video DVD (ca 89 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1097819998]

305. Her = Ona. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 121 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1798709/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1105817950]
Nagrada: Oskar, 2014, najboljši originalni scenarij; Zlati globus, 2014, najboljši scenarij

306. HiLoVv : hidden live(r)s of Venice : three omnibuses of short student documentary films. 1st ed. Nova Gorica: School of Arts, 2014. 3 video DVD-ji, barve, zvok. ISBN 978-961-6311-82-3. ISBN 978-961-6311-83-0. ISBN 978-961-6311-84-7. ISBN 978-961-6311-85-4. [COBISS.SI-ID 273683712]

307. Inuk = Inukovo potovanje. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (ca 90 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1576402/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105757278]

308. Jeune & jolie = Mlada in lepa. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2752200/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1105754974]

309. Justin Bieber : believe. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (ca 92 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 5737696]

310. Keeping mum. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2006, p 2005. 1 video DVD (ca 99 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 11864378]

311. The legend of Hercules = Legenda o Herkulu. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 95 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1043726/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 10190366]

312. The Luzhin defence = Lužinova obramba. Ljubljana: BLITZ film & video distribution, 2006, p 2000. 1 video DVD-9 (regija 2) (ca 105 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 13914681]

313. Make your move = Začuti ritem. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt1828959/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105666910]

314. Pineapple express. Unrated ed. Škofljica: Blitz, 2009. 1 video DVD-9 (regija 2)(ca 220 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 11998010]

315. The Red Baron = Rdeči baron. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2013. 1 video DVD-9 (ca 102 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt0365675/?ref_=sr_1. [COBISS.SI-ID 1102080862]

316. Shooter = Strelec. Škofljica: Blitz, 2007. 1 video DVD (ca 121 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 11867706]

317. The starving games = Igre velike lakote. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 83 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2403029/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 274493184]

318. Thanks for sharing = Odvisniki od seksa. Ljubljana: Cinemania group, 2014. 1 video DVD (ca 112 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1932718/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105662814]

319. 300 : rise of an empire = 300 : vzpon imperija. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 103 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1253863/?ref_=fn_al_tt_4. [COBISS.SI-ID 1105813598]

320. 12 years a slave : this film is based on a true story = 12 let suženj : film je posnet po resničnih dogodkih. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 134 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2024544/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1105722974]
Nagrada: Oskar, 2014, najboljša stranska ženska vloga, najboljši prirejeni scenarij, najboljši film, zlati globus, 2014, najboljši film

321. The vow : inspired by true events = [Zaobljuba ljubezni] : po resničnih dogodkih. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2012. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1606389/. [COBISS.SI-ID 1100180062]

322. WAGENHOFER, Erwin. Alphabet = Abeceda. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2014. 1 video DVD (ca 108 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt3215346/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105833566]

323. Winter's tale = Zimska pripoved. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 118 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1837709/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105812062]


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


324. Grozni Gašper. 4, Grozni Gašper na hitro obogati = Horrid Henry, Horrid Henry gets rich quick. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0985991/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1831883]

325. Grozni Gašper. 5, Grozni Gašper je ujet = Horrid Henry, Horrid Henry trapped!. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0985991/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1832139]

326. Grozni Gašper. 6, Grozni Gašper in tajno društvo = Horrid Henry, Horrid Henry and the secret club. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0985991/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 7264145]

327. Grozni Gašper. 7, Novi učitelj Groznega Gašperja = Horrid Henry, Horrid Henry's and the new teacher. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0985991/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1832395]

328. Grozni Gašper. 8, Grozni Gašper se uči plavati = Horrid Henry, Horrid Henry goes swimming. Ljubljana: Menart Records, 2012. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0985991/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1832651]

329. Grozni Gašper. 9, Računalniški genij Grozni Gašper = Horrid Henry, Horrid Henry computer whizz. Ljubljana: Menart Records, 2013. 1 video DVD (ca 66 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0985991/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 7295889]

330. Grozni Gašper. 10, Grozni Gašper pospravlja = Horrid Henry, Horrid Henry tidies up. Ljubljana: Menart Records, 2013. 1 video DVD (ca 66 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt0985991/?ref_=nv_sr_2. [COBISS.SI-ID 1864139]

331. Grozni Gašper. 11, Najljubši dan groznega Gašperja = Horrid Henry, Horrid Henry's favourite day. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10255902]

332. Grozni Gašper. 12, Grozni Gašper in izgubljeni psiček = Horrid Henry, Horrid Henry and the perfect plant. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10256158]

333. Grozni Gašper. 13, Grozni Gašper in napad vesoljcev = Horrid Henry, Horrid Henry and the big dig. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10256670]

334. Grozni Gašper. 14, Grozni Gašper lovi ribe = Horrid Henry. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10257182]

335. Grozni Gašper. 15, Grozni Gašper na televiziji = Horrid Henry, Horrid Henry and the ice cream dreams. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10257694]

336. Grozni Gašper. 16, Zabava pri groznem Gašperju = Horrid Henry, Horrid Henry's happy family. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10260254]

337. Grozni Gašper. 17, Grozni Gašper pri frizerju = Horrid Henry, Horrid Henry untouchable. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10257950]

338. Grozni Gašper. 18, Grozni Gašper dobi izpuščaje = Horrid Henry, Horrid Henry's sumer camp. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10258462]

339. Grozni Gašper. 19, Grozni Gašper in darilo za rojstni dan = Horrid Henry, Horrid Henry and the gross question. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 66 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10258974]

340. Grozni Gašper. 20, Grozni Gašper in popolna piratska parada = Horrid Henry, Horrid Henry and the go kart. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 66 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10259486]

341. The koala brothers. 3. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008. 1 video DVD (PAL)(ca 41 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 6323486]

342. The koala brothers. 4. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008. 1 video DVD (PAL)(ca 41 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 6323742]

343. The koala brothers. 5. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008. 1 video DVD (regija 2, PAL)(ca 41 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 53682]

344. The koala brothers. 6. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2008. 1 video DVD (PAL)(ca 62 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 6326302]

345. The lego movie = Lego film. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1490017/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1105751902]

346. Mia in jaz. DVD 7, Ognjeni samorog = Mia and me, The fire unicorn. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104856670]

347. Mia in jaz. DVD 8, Gospodična Brihta = Mia and me, Miss Know-It-All. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104857694]

348. Mia in jaz. DVD 9, Kralj za en dan = Mia and me, King for a day. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104858462]

349. Mia in jaz. DVD 10, Votlina resnice = Mia and me, Cave of truth. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104858974]

350. Mia in jaz. DVD 11, Pod sojem lune = Mia and me, Under the moon. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104859486]

351. Mia in jaz. DVD 12, Solze sreče = Mia and me, Tears of joy. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok. http://www.imdb.com/title/tt2203143/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1104859742]

352. Musti. 1, Danes je dan ---. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 65 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1105702750]

353. Musti. 2, Živali. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 65 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1105703262]

354. Musti. 3, Vesele pustolovščine. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 65 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1105703518]

355. Musti. 4, Prijatelji. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2014. 1 video DVD (ca 65 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 1105704030]

356. Oggy and the cockroaches. DVD 1 = Oggy in ščurki. DVD 1. Ljubljana: JA-MI, 2010. 1 video DVD (ca 65 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10221854]

357. Oggy and the cockroaches. DVD 2 = Oggy in ščurki. DVD 2. Ljubljana: JA-MI, 2010. 1 video DVD (ca 64 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10222110]

358. Oggy and the cockroaches. DVD 3 = Oggy in ščurki. DVD 3. Ljubljana: JA-MI, 2010. 1 video DVD (ca 64 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10222366]

359. Oggy and the cockroaches. DVD 4 = Oggy in ščurki. DVD 4. Ljubljana: JA-MI, 2010. 1 video DVD (ca 83 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10222622]

360. Oggy and the cockroaches. DVD 5 = Oggy in ščurki. DVD 5 : hrupna zabava. [Ljubljana: Menart Records], 2013. 1 video DVD (ca 65 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1103290974]

361. Oggy and the cockroaches. DVD 6 = Oggy in ščurki. DVD 6 : hrupna zabava. [Ljubljana: Menart Records], 2013. 1 video DVD (ca 65 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1103291230]

362. Oggy and the cockroaches. DVD 7 = Oggy in ščurki. DVD 7 : hrupna zabava. [Ljubljana: Menart Records], 2013. 1 video DVD (ca 65 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1103291742]

363. Oggy and the cockroaches. DVD 8 = Oggy in ščurki. DVD 8 : hrupna zabava. [Ljubljana: Menart Records], 2013. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1103291998]

364. Pocahontas : [Nadaljevanje zgodbe o mladi indijanski princesi], (Najlepše legende in pravljice). Škofljica: Blitz, 2008, cop. 1995. 1 video DVD (regija 2)(ca 47 min), barve, zvok (Dolby digital). [COBISS.SI-ID 12752433]

365. Spy kids, All the time in the world = Mali vohuni, V vrtincu časa. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2012, p 2011. 1 video DVD (ca 86 min), barve, zvok (Dolby digital 5.1). [COBISS.SI-ID 260917760]

366. Teenage mutant ninja turtles. DVD 1 = [Ninja želve] : 1. sezona. Ljubljana: Menart Records, 2013. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 7628433]

367. Teenage mutant ninja turtles. DVD 2 = [Ninja želve] : 1. sezona. Ljubljana: Menart Records, 2013. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 7628945]

368. Teenage mutant ninja turtles. DVD 3 = [Ninja želve] : 1. sezona. Ljubljana: Menart Records, 2013. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 7629201]

369. Teenage mutant ninja turtles. DVD 4 = [Ninja želve] : 1. sezona. Ljubljana: Menart Records, 2013. 1 video DVD (ca 85 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 7629457]

370. Tom and Jerry, Robin Hood and his merry mouse : [original movie] = Tom in Jerry. Robin Hood in njegov veseli mišek : [izvirni film]. Ljubljana: Con film, 2012. 1 video DVD (ca 55 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1100844126]

371. Zviti kosmatinčki = Twisted Whiskers. Zagreb: Net d.o.o., 2013. 4 DVD-ji, barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10222878]


821.111


372. BALLARD, James Graham. Suša, (Zbirka Solaris, 2). 1. izd. Vnanje Gorice: Kulturno-umetniško društvo Police Dubove; Ljubljana: Zveza Modro-bela ptica, 2014. 236 str. ISBN 978-961-93382-7-8. [COBISS.SI-ID 273631744]


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


373. AUSTIN, Robert Clegg. Fan Noli dhe një revolucion i ikur : (demokracia Shqiptare në vitet 1920-1924), (Biblioteka Elefans). Botimi 3-të. Prishtinë: Koha, 2011. 351 str. ISBN 978-9951-417-57-0. [COBISS.SI-ID 18591797]

374. BRADEŠKO, Marjan. Konec tedna na izlet : po Sloveniji in zamejstvu. Ljubljana: O Media, 2014. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-91281-7-6. [COBISS.SI-ID 273920256]

375. BEKLJANOV ZIDANŠEK, Iris. Emona : mesto v imperiju : [30. maj 2014-31. maj 2015] = a city of the empire : [30 May 2014-31 May 2015]. Ljubljana: Mestni muzej, Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2014. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-6509-38-1. [COBISS.SI-ID 273886720]

376. Fadil Hoxha në veten e parë : me shënime dhe parathënie të Veton Surroit, (Biblioteka Elephans). Botimi 2. Prishtinë: KOHA, 2010. 477 str., [24] str. pril. ISBN 978-9951-417-37-2. [COBISS.SI-ID 18591541]

377. FAVEYRIAL, Jean Claud. Historia e Shqipërisë : (më e vjetër). [Tiranë]: Plejad, 2004. 552 str. ISBN 99927-982-7-0. [COBISS.SI-ID 18587445]

378. GJERGJI, Hazis. Myslim Peza dhe Mbreti Zog. Botim i dytë i plotësuar. Prishtinë: Galica, 2009. 383 str., ilustr. ISBN 978-9951-403-05-4. [COBISS.SI-ID 18588469]

379. HUGHES, Robert. Rim. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 567 str., [32] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-241-812-0. [COBISS.SI-ID 273613312]

380. Mensch und Umwelt im pannonischen Raum vom 18. bis ins 20. Jahrhundert, (Mednarodni kulturnozgodovinski simpozij Modinci, Bd. 40). Celje: Osrednja knjižnica: Muzej novejše zgodovine: Pokrajinski muzej: Regijsko študijsko središče: Zgodovinski arhiv, 2014. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-6448-34-5. [COBISS.SI-ID 273678080]

381. JANKOVIČ POTOČNIK, Aleksander. Po sledeh Erwina Rommla. Logatec: Ad Pirum, zavod za intelektualne dejavnosti, 2013. 196 str., ilustr. ISBN 978-961-93091-6-2. [COBISS.SI-ID 271213824]

382. JEZERNIK, Božidar. Nacionalizacija prošlosti, (Biblioteka Universitas). Zagreb: Politička kultura; v Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 303 str., ilustr. ISBN 978-953-258-085-3. [COBISS.SI-ID 54603874]

383. KOS, Matevž. O nevšečnosti biti Slovenec : zgodovina, kultura, ideologija : (izbrane kritike 1993-2013). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 196 str. ISBN 978-961-237-653-6. [COBISS.SI-ID 274199808]

384. LAZAR, Irena. Arheološki parki in poti v Sloveniji = Parchi e itinerari archeologici in Slovenia. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2014. 105 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6902-64-9. [COBISS.SI-ID 271196672]

385. LUCAS, Peter. Misioni amerikan në Shqipëri : operacionet sekrete të OSS-it dhe bashkëpunimi me partizanët kommunistë gjatë Luftës së Dytë Botërore. Tiranë: Bota Shqiptare, cop. 2008. 335 str., fotogr., zvd. ISBN 99956-11-20-1. ISBN 978-99956-11-20-0. [COBISS.SI-ID 1104799070]

386. Per antiche vie : guida al Parco archeologico dell'Alto Adriatico = Po antičnih poteh : vodnik po arheoloških parkih severnega Jadrana. Bologna: Compositori, 2014. 271 str., fotogr., zvd. ISBN 978-88-7794-832-8. [COBISS.SI-ID 8771680]

387. SIMČIČ, Miro. Preden listje odpade, bomo doma : Slovenci v prvi svetovni vojni : (1914-1918). 1. izd. Ljubljana: Buča, 2014. 392 str., ilustr. ISBN 978-961-6704-39-7. [COBISS.SI-ID 274097152]

388. ŠMID, Gašper. Slovenski arhivi se predstavijo. 2. natis. Ljubljana: Arhivsko društvo Slovenije [etc.], 2013. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6143-40-0. [COBISS.SI-ID 265848832]

389. Zakladi slovenskih arhivov. Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2014. 24 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024169527]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam