skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

avgust 2022

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
 

Vsebina

 

 


0 Splošno

1. KOREN, Majda. Čarobna kost. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. [15] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, št. 471. ISBN 978-961-01-6526-2. [COBISS.SI-ID 108517635]
2. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica, FEKONJA, Urška, HACIN BEYAZOGLU, Kaja. Skupno branje odraslih in otrok : otrokov vstop v svet domišljije, čustev, besed in zgodb. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 118 str., ilustr. Zbirka Svetilnik. ISBN 978-961-01-6437-1. [COBISS.SI-ID 113966083]
3. MRŠNIK, Sandra (avtor, urednik), BONE, Jerneja (urednik). Spodbujanje razvoja pismenosti v vrtcu in šoli : bralna, naravoslovna, matematična in finančna pismenost. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2022. 183 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0674-0. https://www.zrss.si/pdf/Spodbujanje_razvoja_pismenosti.pdf. [COBISS.SI-ID 111269635]

 


1 Filozofija. Psihologija.

4. AVSEC, Andreja, KAVČIČ, Tina, ZAGER KOCJAN, Gaja. Psihologija subjektivnega blagostanja : znanstvena spoznanja o sreči. 1. izd. V Ljubljani: Založba Univerze, 2022. 220 str., tabele, graf. prikazi. Razprave FF. ISBN 978-961-7128-48-2. ISSN 2335-3333. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/348. [COBISS.SI-ID 110642947]
5. BATAGELJ, Tadeja, LEKIĆ, Ksenija, LEKIĆ, Ksenija (urednik), KONEC JURIČIČ, Nuša (urednik), KRALJ, Domen (urednik), PINTER, Klara (urednik), TRATNJEK, Petra (urednik). Kaj lahko naredim, da mi bo lažje? : veščine za vsakdan in viri opore v stiski : priročnik za mladostnice in mladostnike. 1. ponatis. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2022. 57 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 118452739]
6. FRANKL, Viktor E. Zdravnik in duša : osnove logoterapije in bivanjske analize ; Deset tez o osebi. 3. natis. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2022. 392 str. Zbirka Smisel. ISBN 978-961-278-577-2. [COBISS.SI-ID 96978947]
7. GAMS, Miša. Psihoanaliza branja iz run : vse, kar ste si želeli izvedeti o runah, sestavi runskih zapisov in interpretaciji vprašanj iz vsakdanjega življenja. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. 98 str., ilustr. Knjižna zbirka Frontier, Teorija, 197. ISBN 978-961-7150-08-7. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 106489091]
8. JERŠEK, Marjetka (avtor, ilustrator). Knjiga vilinskih urokov Kvilu. Šmarješke Toplice: Stella, 2022. 288 str. ISBN 978-961-246-841-5. [COBISS.SI-ID 102139395]
9. PERRY, Alan. Vaš polet. 1. izd. Nova Gorica: samozal. A. Perry, 2022. 3 zv. (158; 172; 170 str.), ilustr. ISBN 978-961-07-1042-4, ISBN 978-961-07-1082-0, ISBN 978-961-07-1157-5. [COBISS.SI-ID 101033987]
10. ROJAS ESTAPÉ, Marian. Kako pritegniti dobre stvari : razumite svoje možgane, upravljajte svoja čustva in si izboljšajte življenje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 256 str. ISBN 978-961-00-5233-3, ISBN 978-961-00-5234-0. [COBISS.SI-ID 114018563]
11. SMITH, Julie. Zakaj mi tega nihče ni povedal že prej? : napotki za boljše življenje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 332 str., ilustr. ISBN 978-961-00-5243-2, ISBN 978-961-00-5244-9. [COBISS.SI-ID 114926339]
12. STASHA. Nauki velikanov : antične modrosti za sodobne čase. 1. izd. Maribor: samozal.; Celje: Grafika Gracer, 2022. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-95833-0-2. [COBISS.SI-ID 110697219]
13. SWARNER, Sean. Neustavljiv : preseži omejitve svojega uma. Ljubljana: Cangura: Aero Print, 2022. 154 str. ISBN 978-961-95539-2-3. [COBISS.SI-ID 112728323]
14. ŠVAJNCER, Marija. Naš razburkani čas. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. VI, 219 str. Frontier, Teorija, 199. ISBN 978-961-7150-27-8. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 99469827]
15. TROJNAR, Franjo. Iz zasvojenosti v ustvarjalnost. 1. izd. Trbovlje: 5KA, Katapult, 2022. 266 str., ilustr. ISBN 978-961-95779-2-9. [COBISS.SI-ID 112466179]

 


2 Verstvo. Bogoslovje.

16. GROSJEAN, Pierre-Hervé. Biti pripravljen : duhovni oprimki. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 186 str. ISBN 978-961-278-594-9. [COBISS.SI-ID 113494275]
17. HINN, Benny. Dobro jutro, Sveti Duh. Ljubljana: Vladavina Kraljestva, 2022. 205 str. ISBN 978-961-95481-2-7. [COBISS.SI-ID 96671747]
18. IGNACIO DE LOYOLA, POLJANŠEK, Janez (urednik). Izbrana dela. Ljubljana: Založba Dravlje, 2022. 492 str., ilustr. ISBN 978-961-6748-64-3. [COBISS.SI-ID 104734979]
19. MENOR, Darío (oseba, ki intervjuva), SOSA, Arturo (intervjuvanec). Na poti z Ignacijem. Ljubljana: Založba Dravlje, 2022. 270 str., ilustr. ISBN 978-961-6748-62-9. [COBISS.SI-ID 94212867]
20. PETEK, Nina. Na pragu prebujenja : svetovi sanj v budizmu. Ljubljana: Beletrina, 2022. 437 str., ilustr. Knjižna zbirka Koda. ISBN 978-961-284-868-2. [COBISS.SI-ID 113194243]
21. ŠMEMAN, Aleksandr Dmitrievič. Verujem --- : o veroizpovedi. Ljubljana: Založba Dravlje, 2022. 128 str. ISBN 978-961-6748-65-0. [COBISS.SI-ID 112898307]

 


3 Družbene vede.

22. BERLEC, Metod. Za demokratično in evropsko Slovenijo! Proti totalitarizmom! : tri leta slovenske tranzicije skozi oči demokratičnega urednika. Ljubljana: Nova obzorja, 2022. 368 str. ISBN 978-961-6942-93-5. [COBISS.SI-ID 101851139]
23. BOGATAJ, Janez. Hrana - najstarejše diplomatsko orodje : gastronomska diplomacija in Slovenija. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2022. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-7163-10-0. [COBISS.SI-ID 109189891]
24. HUDEJ, Nika, JEMEC TOMAZIN, Mateja, KLUN, Maja, KOSTELEC, Andreja, KOVAČ, Polonca, PODLIPNIK, Jernej, JEMEC TOMAZIN, Mateja (glavni urednik). Davčni terminološki slovar. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2022. 120 str. Zbirka Slovarji. ISBN 978-961-05-0652-2. ISSN 2232-3759. [COBISS.SI-ID 111219971]
25. FERFILA, Bogomil. Vietnam. Ljubljana: Demat, 2022. 82 str., 124 str. pril., tabele. Zbirka Svet na dlani, knj. 74. ISBN 978-961-7045-45-1. [COBISS.SI-ID 114261763]
26. HREN, Marko. Podobca kolonije ali podoba raja : upasanje Blejskega otoka kot ideograma duhovnega osamosvajanja Slovenije. Notranje Gorice: Društvo Slovenski staroverci, 2022. 229 str., ilustr. ISBN 978-961-94461-8-8. [COBISS.SI-ID 111095555]
27. RAVNIKAR ŠURK, Miriam (urednik). Instituti javnega naročanja. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2022. 536 str., ilustr. ISBN 978-961-247-499-7. [COBISS.SI-ID 113726467]
28. KUHAR, Roman (urednik), PAJNIK, Mojca (urednik). Intersekcionalnost : perspektive strukturne, politične in reprezentacijske neenakosti. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 211 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-7128-56-7. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/347, DOI: 10.4312/9789617128550. [COBISS.SI-ID 111741187]
financer: ARRS, Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije, P6-0194; ARRS, J6-9381, Državljanstvo in diskriminacija: intersekcijski pristop k raziskovanju družbene izključenosti
29. ANDROJNA, Maša, BOŠTJANČIČ, Eva (urednik), LEP, Žan (urednik). Kako (še) spodbujati zaposlene : nov izbor psiholoških pristopov od A do Ž. 1. izd. V Ljubljani: Založba Univerze, 2022. 398 str., tabele. ISBN 978-961-7128-51-2. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/346. [COBISS.SI-ID 110989315]
30. KRAPŠE, Tatjana (urednik), POLŠAK, Anton (urednik). Kompetenca podjetnosti v šoli 21. stoletja. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2022. 353 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0702-0. https://www.zrss.si/pdf/Kompetenca_podjetnosti_v_soli_21._stoletja.pdf. [COBISS.SI-ID 111267331]
31. MURRAY, Douglas. The war on the west. 1st ed. New York: Broadside Books, 2022. 308 str. ISBN 978-0-06-316202-0. [COBISS.SI-ID 119624195]
32. NEMEC, Boris, VOGRIN, Ivan. Davčni principi Marije Terezije : dolga pot do pravice. 1. izd. Maribor: samozal. I. Vogrin, 2022. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-93644-3-7. [COBISS.SI-ID 107121667]
33. PUŠNIK, Tomaž (urednik), BANJAC, Marinko (urednik). Politična participacija mladih onkraj volitev : konceptualni premisleki in izzivi proučevanja. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2022. XI, 294 str., ilustr. ISBN 978-961-295-023-1. https://knjigarna.fdv.si/knjige/politologija/i_875_politicna-participacija-mladih-onkraj-volitev-konceptualni-premisleki-in-izzivi-proucevanja, DOI: 10.51936/978-961-295-022-4. [COBISS.SI-ID 113040387]
34. POLŠAK, Anton (urednik). Razvijanje kompetence podjetnosti v gimnazijah. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2022. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0700-6. https://www.zrss.si/pdf/Razvijanje_kompetence_podjetnosti_v_gimnazijah.pdf. [COBISS.SI-ID 110714115]
35. REDECKER, Christine. Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev : DigCompEdu. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2022. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0420-3. https://www.zrss.si/digitalna_bralnica/digcompedu-evropski-okvir-digitalnih-kompetenc-izobrazevalcev/. [COBISS.SI-ID 108378371]
36. ROT VRHOVEC, Alenka. Juhej, že berem! : bralna knjižica 3. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6424-1. [COBISS.SI-ID 116017667]
37. Stanovanjski zakon (SZ-1) : z novelo SZ-1E. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2022. 298 str., tabele. ISBN 978-961-247-500-0. [COBISS.SI-ID 113786115]
38. ŠEBJANIČ ORAŽEM, Maja. Usposobljenost učitelja za poučevanje slovenščine. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije, 2022. 203 str., graf. prikazi, tabele. Zbirka Slavistična knjižnica, 22. ISBN 978-961-6715-38-6. ISSN 2670-4447. https://zdsds.si/wp-content/uploads/2022/07/Usposobljenost-ucitelja-za-poucevanje-slovenscine_WEB.pdf. [COBISS.SI-ID 58603011]

 


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

39. PUNGARŠEK, Špela, TRAMPUŽ, Ljerka. Katera sem?. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2022. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-6367-69-1. [COBISS.SI-ID 111989251]

 


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

40. BERGANT, Živko. Zavedanje družbene odgovornosti in posledice : ekonomika na podlagi dodane vrednosti : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Visoka šola za računovodstvo in finance, 2022. 176 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-95674-1-8. [COBISS.SI-ID 113356547]
41. BRYSON, Bill. Človeško telo : vodnik za stanovalce. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 560 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6479-1. [COBISS.SI-ID 100059139]
42. OCVIRK, Janja, REBERŠEK, Martina, VOLK, Neva, MESTI, Tanja, BOC, Marko, IGNJATOVIĆ, Marija, HRIBERNIK, Nežka. Dnevnik zdravljenja z zdravilom regorafenib. 2. dop. izd. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2022. 51 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 114076675]
43. FINK, Alojzija (avtor, fotograf), RASPOTNIK, Patricija Valentina (avtor, fotograf). Osnove zdravstvene nege : učbenik za modul Zdravstvena nega v izobraževalnem programu Zdravstvena nega. 4. ponatis. Ljubljana: Grafenauer založba, 2022. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6864-16-9. [COBISS.SI-ID 113293059]
44. HOLLMAN, Laurie. Igranje z dojenčkom : s pomočjo igre spletite trdno vez v prvem letu otrokovega življenja. Izola: Vita, 2022. 260 str., ilustr. ISBN 978-961-95350-8-0, ISBN 978-961-95350-9-7. [COBISS.SI-ID 113664515]
45. Kako deluje Al-Anon : za družine in prijatelje alkoholikov. Ljubljana: Društvo Al-Anon za samopomoč družin alkoholikov, 2016. [X], 406 str. ISBN 978-961-93463-3-4. [COBISS.SI-ID 284761344]
46. MALALAN, Ana. Super : sewing, šivanje, nähen, de coser, costura, couture, cucito, sying, syning, szycie, šitie, šití, jahit, naaien, dikiş, varrás, may vá, õmblemine, ompelu, paψimo, ... Ljubljana: Superanselma, 2022. 285 str., ilustr. ISBN 978-961-95751-0-9. [COBISS.SI-ID 104242435]
47. MALALAN, Ana (avtor, ilustrator). Superkrojenje : naučite se izdelati oblačila po svoji meri in okusu. 2. natis. Ljubljana: Superanselma, 2014. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-281-484-7. [COBISS.SI-ID 274806016]
48. O odpiranju src in žalovanju = Opening our hearts - transforming our losses. Ljubljana: Družinske skupine Al-Anon, upanje in pomoč za družine in prijatelje alkoholikov, 2021. VIII, 192 str. ISBN 978-961-93463-7-2. [COBISS.SI-ID 90533123]
49. ŠUBIC, Tatjana, MAVRIN, Darja, LESKOVAR-MESARIČ, Polonca (avtor, fotograf). Meso in mesni izdelki : učbenik za programa Mesar in Živilsko prehranski tehnik. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2022. 296 str., ilustr. ISBN 978-961-95314-4-0. [COBISS.SI-ID 100947459]
50. REPNIK, Urška (urednik), SAMEC, Asja (urednik). Zaupam si* : vodnik za nosečnost, dojenje in starševstvo. Ljubljana: Veva izobraževanja, 2021. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-95452-0-1. [COBISS.SI-ID 70078979]
51. REPNIK, Urška (urednik), SAMEC, Asja (urednik). Zaupam si* : vodnik za nosečnost, dojenje in starševstvo. Ljubljana: Veva izobraževanja, 2022. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-95452-1-8. [COBISS.SI-ID 113784323]
52. ZUPANČIČ-BOŽIČ, Damjana. Moje druženje z rastlinami. Ljubljana: Aero Print: Cangura, 2022. 343 str., ilustr., sl. avtorice. ISBN 978-961-95539-1-6. [COBISS.SI-ID 108902147]

 


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

53. BOROVNJAK, Ivana (urednik), KOLAR, Maja (urednik, fotograf), VLAJO, Koraljka (urednik), VARDJAN, Maja (urednik), POŽAR, Cvetka (urednik), PONGRAC, Nikola (urednik). Made in : crafts - design narratives : [platform for contemporary crafts - design production]. Zagreb: Museum of Arts and Crafts: Oaza; Ljubljana: Museum of Architecture and Design; Andelsbuch: Werkraum Bregenzerwald; Belgrade: Nova Iskra: Mikser, 2020. 490 str., ilustr. ISBN 978-953-7641-83-2. [COBISS.SI-ID 64730115]
54. MARUŠIČ, Janez. O krajini : ustvarjalno varstvo sveta. 2. izd. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 2022. 177, VIII str., ilustr. ISBN 978-961-6833-20-2. [COBISS.SI-ID 102502915]
55. POGOREVC, Petra. Joži : biografski roman o življenju Jožice Avbelj. Ljubljana: Beletrina: Mestno gledališče Ljubljansko, 2022. 448 str., ilustr. ISBN 978-961-284-762-3. [COBISS.SI-ID 113147139]
56. PRAZNIK, Niko. Šah za osnovne šole 3 : učbenik za izbirni predmet in interesno dejavnost šah. 1. izd. Ljubljana: Kraljevska igra, 2022. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-93240-9-7. [COBISS.SI-ID 109900803]
57. PLEŠA, Jernej, SAMARDŽIJA PAVLETIČ, Mitija (avtor, urednik). Splošni strokovni priročnik Gimnastične zveze Slovenije 2022. Ljubljana: Gimnastična zveza Slovenije, 2022. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-6733-23-6. [COBISS.SI-ID 107490051]
58. MIZERIT, Ana (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). Zasilni izhod = Emergency exit : Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Museum of Contemporary Art Metelkova, [Ljubljana], 19. 5. – 11. 9. 2022. Ljubljana: Moderna galerija, 2022. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-206-148-7. [COBISS.SI-ID 112853507]

 


80 Jezikoslovje.

59. WILDMAN, Jayne. Insight : [with online practice]. Pre-Intermediate. Student book. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2022. 143 str., ilustr. ISBN 978-0-19-426272-9. [COBISS.SI-ID 119324419]
60. WACŁAWEK, Maria, WTORKOWSKA, Maria. O Polakach i Słoweńcach - w kręgu językowo-kulturowych stereotypów. 1. izd. Ljubljana: Založba Univerze, 2022. 254 str., tabele. ISBN 978-961-7128-58-1. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/349. [COBISS.SI-ID 111804931]
61. WILDMAN, Jayne, THACKER, Claire, PARAMOUR, Alexandra, MYERS, Cathy. Insight : [with online practice]. Intermediate. Student book. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2022. 143 str., ilustr. ISBN 978-0-19-426235-4. [COBISS.SI-ID 113793027]

 


82 Književnost.

62. ALLENDE, Isabel. Violeta. London [etc.]: Bloomsbury Publishing, 2022. 320 str. ISBN 978-1-5266-4834-1, ISBN 978-1-5266-4835-8. [COBISS.SI-ID 99977219]
63. ARMAS, Elena. Španska ljubezenska prevara. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 557 str. ISBN 978-961-7172-81-2, ISBN 978-961-7172-82-9. [COBISS.SI-ID 113675779]
64. BANDELJ, David. Ronin. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 2022. 72 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-300-4. [COBISS.SI-ID 107721987]
65. BEINERT, Claudia, BEINERT, Nadja. Marilyn in zvezde Hollywooda. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 368 str. ISBN 978-961-00-5235-7, ISBN 978-961-00-5236-4. [COBISS.SI-ID 114052355]
66. BOHNET, Jennifer. Bretonska zgodba. Ljubljana: Lipa, 2022. 306 str. ISBN 978-961-7179-15-6. [COBISS.SI-ID 113655299]
67. BOHNET, Jennifer. Vila sonca in skrivnosti. Ljubljana: Lipa, 2022. 307 str. ISBN 978-961-95544-9-4. [COBISS.SI-ID 109275651]
68. BÖRJLIND, Cilla, BÖRJLIND, Rolf. Spi, mala mačica. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 492 str. ISBN 978-961-7172-79-9, ISBN 978-961-7172-80-5. [COBISS.SI-ID 113674499]
69. BOTTON, Alain de. Tok ljubezni. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 279 str. ISBN 978-961-01-6378-7. [COBISS.SI-ID 111015427]
70. BOŽIČ, Peter. Ko oblasti sploh ni. Ljubljana: Beletrina, 2022. 141 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-858-3. [COBISS.SI-ID 113145347]
71. BURTON, Jessie. The house of fortune. London: Picador, 2022. 401 str. ISBN 978-1-5098-8609-8. [COBISS.SI-ID 119577347]
72. CEPUŠ, Aleksander. 1989, leto alkohola in rokenrola : [avtobiografska zgodba]. 1. natis. Celje: samozal., 2018. [54] str., fotogr. ISBN 978-961-94170-4-1. [COBISS.SI-ID 295746048]
73. CHAMFORT, Sébastien-Roch-Nicolas de. Maksime in misli. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 195 str., avtorj. sl. Knjižnica Kondor, zv. 369. ISBN 978-961-01-5810-3. [COBISS.SI-ID 105061379]
74. CHILD, Lee, CHILD, Andrew. Stražar. Izola: Meander, 2022. 320 str. ISBN 978-961-7170-30-6, ISBN 978-961-7170-31-3. [COBISS.SI-ID 109288707]
75. COGNETTI, Paolo. Divji deček : gorski dnevnik. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2022. 178 str., ilustr. Zbirka Odkrito. ISBN 978-961-7136-33-3. [COBISS.SI-ID 109360899]
76. COSIMANO, Elle. Dih jemajoča Finlay Donovan. Izola: Meander, 2022. 360 str. ISBN 978-961-7170-22-1, ISBN 978-961-7170-23-8. [COBISS.SI-ID 109298435]
77. DAY, Elizabeth. Magpie. London: 4th Estate, 2021. 326 str. ISBN 978-0-00-837495-2. [COBISS.SI-ID 90304003]
78. DEBELJAK, Lukas. Poznati kot voda. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2022. 46 str. Zbirka Aleph, 204. ISBN 978-961-6789-79-0. [COBISS.SI-ID 107532291]
79. DENTON, Lauren K. Izbranec. Izola: Meander, 2022. 384 str. ISBN 978-961-7170-24-5, ISBN 978-961-7170-25-2. [COBISS.SI-ID 109296387]
80. DICKNER, Nicolas. Šest stopenj svobode. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2022. 287 str. Knjižna zbirka Horizont. ISBN 978-961-7132-49-6. [COBISS.SI-ID 111128323]
nagrada: Prix du Gouverneur général, 2015
81. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Zločin in kazen. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 717 str. Zbirka Neminljivi, 17. ISBN 978-961-278-589-5. [COBISS.SI-ID 107603715]
82. FONTANE, Theodor. Zmote in zmešnjave. 1. izd. Dob: Miš, 2022. 189 str. ISBN 978-961-272-564-8. [COBISS.SI-ID 113161987]
83. FORCHÉ, Carolyn (avtor, avtor dodatnega besedila), KOČAN, Kristina (prevajalec, urednik). Kamnolom duš. Ljubljana: Beletrina, 2022. 209 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-871-2. [COBISS.SI-ID 113146627]
84. GAYLE, Mike. Mislim, da te poznam. Izola: Meander, 2022. 336 str. ISBN 978-961-7101-94-2. [COBISS.SI-ID 99905283]
85. GIULIANI, Leone R. Tujec v Moskvi. Izola: Meander, 2022. 190 str. ISBN 978-961-7170-37-5. [COBISS.SI-ID 115024899]
86. GRAMONT, Nina de. Afera Christie. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 348 str. ISBN 978-961-00-5239-5, ISBN 978-961-00-5240-1. [COBISS.SI-ID 114747651]
87. HARTMAN KRAJNC, Jana. Moj Maribor. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. 224 str., ilustr., sl. avtorice. Frontier, Proza, 196. ISBN 978-961-7150-09-4. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 99070723]
88. HENRY, Emily. Ljudje, ki jih spoznamo na počitnicah. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 459 str. ISBN 978-961-7172-83-6, ISBN 978-961-7172-84-3. [COBISS.SI-ID 113676803]
89. HIGGINS, Fiona. Neobičajen deček. Izola: Meander, 2022. 276 str. ISBN 978-961-7170-26-9, ISBN 978-961-7170-27-6. [COBISS.SI-ID 109295107]
90. ILOVAR, Nuša. Odsev časa. Žalec: samozal., 2022. 78 str., ilustr. ISBN 978-961-92057-1-6. [COBISS.SI-ID 109320195]
91. JAKAC, Dušana. Ljubezen moja, kje si?. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. 3 zv. (269; 273; 285 str.). Zbirka Sprejeto, 32; 33; 34, Knjižna zbirka Frontier, Proza. ISBN 978-961-7150-06-3, ISBN 978-961-7150-13-1, ISBN 978-961-7150-14-8. [COBISS.SI-ID 101146627]
92. JONTES, Gelč. Sreča na črepinjah. Ljubljana: Beletrina, 2022. 305 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-870-5. [COBISS.SI-ID 113145859]
93. KAMINSKY, Ilya. Gluha republika : pesmi. Ljubljana: eBesede, 2022. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-7022-65-0. [COBISS.SI-ID 112739331]
94. KEOGH, Valerie. Tri prijateljice. Izola: Meander, 2022. 224 str. ISBN 978-961-7170-32-0, ISBN 978-961-7170-33-7. [COBISS.SI-ID 109286915]
95. KLINC, Damir (avtor, ilustrator). Moderato cantabile. Zagorje ob Savi: samozal., 2022. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-07-1130-8. [COBISS.SI-ID 107596291]
96. KLUNE, T. J. Pod šepetajočimi vrati. Izola: Meander, 2022. 403 str. ISBN 978-961-7170-28-3, ISBN 978-961-7170-29-0. [COBISS.SI-ID 109466371]
97. KOVŠE, Breda Marija. Opus obstoja : brezkončna zgodba 4. 1. izd. Ljubljana: Zavod Varna pot, 2021. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-94829-1-9. [COBISS.SI-ID 80202755]
98. KRALJ, Lado. Ne bom se več drsal na bajerju. Ljubljana: Beletrina, 2022. 295 str. Knjižna zbirka Beletrina, 550. ISBN 978-961-284-867-5. [COBISS.SI-ID 113185539]
99. KROOSS, A. B. Blizu. Kranj: Argentarius, 2022. 189 str. ISBN 978-961-07-1152-0. [COBISS.SI-ID 109818627]
100. KUZMIČ, Kristina. Drži se! : upanje in humor iz mojega nepopolnega življenja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 276 str. ISBN 978-961-01-6485-2. [COBISS.SI-ID 115028227]
101. LEMAIĆ, Vesna. Trznil je, odprla je oko. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2022. 198 str. ISBN 978-961-282-547-8. [COBISS.SI-ID 105922307]
102. MAHER, Kerri. Pariška knjigarka. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 373 str. ISBN 978-961-7172-75-1, ISBN 978-961-7172-76-8. [COBISS.SI-ID 113671171]
103. MASON, Carol. Zamolčane skrivnosti. Izola: Meander, 2022. 316 str. ISBN 978-961-7170-34-4, ISBN 978-961-7170-35-1. [COBISS.SI-ID 109242627]
104. MATTHEWS, Carole. Zdaj ali nikoli. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 478 str. ISBN 978-961-7172-77-5, ISBN 978-961-7172-78-2. [COBISS.SI-ID 113673219]
105. MEROI, Nives. Let plašnega krokarja : Anapurna in vzpon iz nekdanjih časov. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 129 str., [24] str. pril. ISBN 978-961-278-602-1. [COBISS.SI-ID 113477891]
106. MILLER, Madeline. The song of Achilles. Paperback ed. London [etc.]: Bloomsbury, 2017. 352 str. ISBN 978-1-4088-9138-4. [COBISS.SI-ID 59821059]
107. MOZETIČ, Brane. Aktivistovi zapisi. Ljubljana: Škuc, 2022. 98 str. Zbirka Lambda, 155. ISBN 978-961-6983-65-5. [COBISS.SI-ID 99832067]
108. MUROVEC, Karmen. Julija odkrije svoje starodavne korenine : mladinski roman. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. 96 str. Zbirka Sprejeto, 31. ISBN 978-961-7150-12-4. [COBISS.SI-ID 99037443]
109. MUSSO, Guillaume. Življenje je roman. Izola: Meander, 2022. 174 str. ISBN 978-961-7170-08-5. [COBISS.SI-ID 99909123]
110. NGUGI WA THIONG'O. Pšenično zrno. Ljubljana: Založba /*cf., 2022. 315 str. Zbirka Kaif. ISBN 978-961-257-161-0. [COBISS.SI-ID 111806211]
111. NOVAK, Nace (avtor, fotograf). Po Nebeški poti : peš od Ogleja do Svetih Višarij. [Gorica]: Zadruga Goriška Mohorjeva: Novi glas, 2022. 166 str., ilustr. ISBN 979-12-80793-03-4. [COBISS.SI-ID 108270595]
112. PATRICK, Phaedra. Skrivnost z mostu ljubezni. Izola: Meander, 2022. 271 str. ISBN 978-961-7170-09-2. [COBISS.SI-ID 99907587]
113. POPIT, Barbara. Belina me pomirja. 1. izd. Trbovlje: 5KA, Katapult, 2022. 251 str. ISBN 978-961-95779-3-6. [COBISS.SI-ID 115193347]
114. PUGELJ, Breda. Cesta do proge. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2022. 299 str., ilustr. ISBN 978-961-278-599-4. [COBISS.SI-ID 112676867]
115. RILEY, Lucinda. The murders at Fleat house. London: Macmillan, 2022. VIII, 470 str. ISBN 978-1-5290-9496-1. [COBISS.SI-ID 119616259]
116. RIVERS, Francine. Odrešenje ljubezni : roman. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2022. 511 str. ISBN 978-961-278-592-5. [COBISS.SI-ID 106872067]
117. ROBERTS, Nora. Prebujenje. Izola: Meander, 2022. 444 str. Trilogija Zapuščina zmajskega srca, 1. ISBN 978-961-7170-10-8. [COBISS.SI-ID 99906307]
118. RÓŻYCKI, Tomasz. Teorija praznine : izbrane pesmi. Ljubljana: Beletrina, 2022. 251 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-872-9. [COBISS.SI-ID 114850563]
119. SCARROW, Simon. Rimska čast. 1. izd. Tržič: Učila International, 2022. 382 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-00-5241-8, ISBN 978-961-00-5242-5. [COBISS.SI-ID 114749187]
120. SECCHI, Luciano, MAGNUS (ilustrator). Alan Ford 2. Izola: Graffit, 2022. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-7171-01-3. [COBISS.SI-ID 100094723]
121. SWAN, Karen. The last summer. London: Macmillan, 2022. 475 str., zvd. ISBN 978-1-5290-8437-5. [COBISS.SI-ID 119567107]
122. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. Ljubeznitve. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2022. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-278-601-4. [COBISS.SI-ID 113720835]
123. ŠTRUBELJ, Sabina. Hotel Lavanda. 3, Nazaj domov. 1. natis. Kresnice: S. Štrubelj, 2022. 354 str. ISBN 978-961-95059-2-2, ISBN 978-961-95059-3-9. [COBISS.SI-ID 107661571]
124. WECHTERSBACH, Rado. 6pa20 : zgodba neke ljubezni. Ljubljana: P. Wechtersbach, 2022. 208 str. ISBN 978-961-07-1123-0. [COBISS.SI-ID 107292931]

 


82-93 Mladinska književnost.

125. ARNUŠ PUPIS, Tina. Podganca Franca iz Podklanca. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2022. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-278-608-3. [COBISS.SI-ID 114155267]
126. BOGLAR, Krystyna. Klementina ima rada rdečo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 164 str., ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, 354. ISBN 978-961-01-6551-4. [COBISS.SI-ID 113855235]
127. BOHLMANN, Sabine. Adela in najboljše poletje na svetu. Izola: Grlica, 2022. 222 str., ilustr. ISBN 978-961-244-403-7. [COBISS.SI-ID 110594819]
128. BRALLIER, Max. Zadnji smrkavci na svetu in kralj nočne more. Ljubljana: Lipa, 2022. 257 str., ilustr. ISBN 978-961-95544-7-0. [COBISS.SI-ID 100771331]
129. CRVENKOVSKA, Biljana S. Nevidna hiša. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2022. [38] str., ilustr. Gugalnica. ISBN 978-961-7132-51-9. [COBISS.SI-ID 111855363]
130. DEVJAK, Stanka. Miklavževa zlata palica. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2022. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-278-605-2. [COBISS.SI-ID 115612931]
131. DOLINAR, Brane. Dvojne počitnice. 1., prenovljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 222 str., ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, 355. ISBN 978-961-01-6549-1. [COBISS.SI-ID 113960963]
132. DONALDSON, Julia. Bi se gnetli na tej metli?. 8. natis z dodanim DVD-jem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. [25] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-3516-6. [COBISS.SI-ID 98638851]
133. DONALDSON, Julia. Hudobci. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. [31] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-6460-9. [COBISS.SI-ID 96116995]
134. DONALDSON, Julia. Najprisrčnejši velikan. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. [31] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-1498-7. [COBISS.SI-ID 98639363]
135. DONALDSON, Julia. Polž na potepu na kitovem repu. 5. natis z dodanim DVD-jem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. [31] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-6063-2. [COBISS.SI-ID 98639875]
136. DONALDSON, Julia. Žiga in njegova najljubša knjiga. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. [25] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-6506-4. [COBISS.SI-ID 100149763]
137. FEIBEL, Thomas. Občutek krivde. Izola: Grlica, 2022. 190 str. Na robu. ISBN 978-961-244-400-6. [COBISS.SI-ID 100564739]
138. GOMBAČ, Žiga. Adam in tuba. 1. izd. Dob: Miš, 2022. [29] str., ilustr. ISBN 978-961-272-552-5. [COBISS.SI-ID 108920579]
139. GRIPE, Maria. Hrošč leti v somraku : opis nekaterih dogodkov v Ringarydu v Smalandu, ki sta jih opazovala in dokumentirala Maria Gripe in Kay Pollak, zapisala pa jih je Maria Gripe. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 349 str., note. Knjižnica Sinjega galeba, 270. ISBN 978-961-01-6550-7. [COBISS.SI-ID 113959939]
140. HANUŠ, Barbara. Luka lovi, Marko miži. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 95 str., ilustr. Zbirka Deteljica. ISBN 978-961-01-6540-8. [COBISS.SI-ID 112750595]
141. HAPPONEN, Kaisa. Muri in borovnica. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2022. [33] str., ilustr. Gugalnica. ISBN 978-961-7132-47-2. [COBISS.SI-ID 110774787]
142. BABNIK, Matej (prireditelj). Heidi. [3], Heidi in volčji mladič. 1. izd. Ljubljana: Menart, 2021. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-95449-2-1. [COBISS.SI-ID 69952771]
143. BABNIK, Matej (prireditelj). Heidi. [4], Heidi pozdravi kozo Ljubico. 1. izd. Ljubljana: Menart, 2021. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-95449-3-8. [COBISS.SI-ID 69953283]
144. BABNIK, Matej (prireditelj). Heidi. [2], Heidi reši ptička. 1. izd. Ljubljana: Menart, 2021. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-95449-1-4. [COBISS.SI-ID 69952259]
145. BABNIK, Matej (prireditelj). Heidi. [1], Prvi dan na planini. 1. izd. Ljubljana: Menart, 2021. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-95449-0-7. [COBISS.SI-ID 69871107]
146. HERZEG, Christoph. Veliko iskanje malega zajčka Henrija. 1. izd. [Klagenfurt; = Celovec]: Drava, 2022. 27 str., ilustr. ISBN 978-3-85435-986-9, ISBN 978-88-7174-297-7. [COBISS.SI-ID 116862211]
147. ISAK KRES, Jelena. Sonce na dlani : hitro ugani. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. [15] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 470. ISBN 978-961-01-6525-5. [COBISS.SI-ID 108514819]
148. JAMIESON, Victoria (avtor, ilustrator), MOHAMED, Omar. Ko so zvezde razpršene. Izola: Grlica, 2022. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-244-399-3. [COBISS.SI-ID 100509955]
149. KASPARAVIČIUS, Kęstutis (avtor, ilustrator). Božič! Božič!. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2022. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-7132-46-5. [COBISS.SI-ID 109417475]
150. KOKELJ, Nina. Čarovnija. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. [15] str., ilustr. Knjižnica Čebelica, 469. ISBN 978-961-01-6523-1. [COBISS.SI-ID 108511747]
151. KRAVOS, Marko. Tri račke. 1. izd. Dob: Miš, 2022. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-272-553-2. [COBISS.SI-ID 108921347]
152. LINDGREN, Astrid. Brata Levjesrčna. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 260 cm, ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, 356. ISBN 978-961-01-6548-4. [COBISS.SI-ID 113962755]
153. MAKAROVIČ, Svetlana. Teta Magda ali Vsi smo ustvarjalci. 6. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 186 str., ilustr. Knjižnica Sinjega galeba, 335. ISBN 978-961-01-2529-7. [COBISS.SI-ID 113849347]
154. MÖDERNDORFER, Vinko. Babica za lahko noč. 2. izd. Dob: Miš, 2022. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-272-559-4. [COBISS.SI-ID 111806467]
155. MÖDERNDORFER, Vinko. Romeo in Julija iz sosednje ulice : pesmi in ena tragedija s hollywoodskim koncem. 2. izd. Dob: Miš, 2022. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-272-560-0. [COBISS.SI-ID 111806723]
156. MORDILLO, Guillermo (ilustrator). Živalsko kraljestvo. 1. izd. Izola: Graffit, 2022. 64 str., ilustr. Zbirka Mordillo, knj. 1. ISBN 978-961-7171-02-0. [COBISS.SI-ID 99987203]
157. MUNUERA, José-Luis (avtor, ilustrator). Volk Valter. [3], Čarobni prstan. Izola: Graffit, 2022. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6145-85-5. [COBISS.SI-ID 100096515]
158. MURMANN, Amelie. Srce na klik. Izola: Grlica, 2022. 102 str. ISBN 978-961-244-398-6. [COBISS.SI-ID 100507907]
159. NESSHÖVER, Nanna. Kako premagam jezo. Izola: Grlica, 2022. [42] str., ilustr. ISBN 978-961-244-394-8. [COBISS.SI-ID 99986179]
160. NESSHÖVER, Nanna. Kako premagam strah. Izola: Grlica, 2022. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-244-395-5. [COBISS.SI-ID 99986691]
161. NESSHÖVER, Nanna. Kako premagam žalost. Izola: Grlica, 2022. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-244-396-2. [COBISS.SI-ID 99986435]
162. PARK, Linda Sue. Dolga pot do vode. Izola: Grlica, 2022. 112 str. ISBN 978-961-244-397-9. [COBISS.SI-ID 100506115]
163. Peppa Pig. [2], Kolesarska dirka. Zagreb: Egmont, 2021. 23 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1827-3. [COBISS.SI-ID 118328835]
164. Peppa Pig. [4], Novi čevlji. Zagreb: Egmont, 2021. 23 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1828-0. [COBISS.SI-ID 118329603]
165. Peppa Pig. [1], Zabava v kostumih. Zagreb: Egmont, 2021. 23 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1826-6. [COBISS.SI-ID 118327811]
166. PILKEY, Dav (avtor, ilustrator). Pasji mož. Materin vrh. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2022. 221 str., ilustr. Zbirka Pasji mož. ISBN 978-961-01-6542-2. [COBISS.SI-ID 112318723]
167. SFAR, Joann, TRONDHEIM, Lewis. Graščina. Vrtec na obisku. 1. izd. Izola: Graffit; Ljubljana, 2022. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-7171-00-6. [COBISS.SI-ID 100092675]
168. STARK, Ulf. Mala knjiga o ljubezni. 1. natis. Hlebce: Zala, 2022. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-7178-02-9. [COBISS.SI-ID 108721923]
169. ŠTEFAN, Anja. Drobtine iz mišje doline. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. [33] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-4991-0. [COBISS.SI-ID 299896320]
nagrada: Priznanje zlata hruška, 2018; Večernica, 2018; Levstikova nagrada 2019; Priznanje Kristine Brenkove za izvirno slovensko slikanico 2018
170. ULYEVA, Elena. Mavrica čustev : spoznaj svoja čustva. 1. natis. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2022. 1 kartonka ([20] str.), ilustr. Zbirka Kameleon Kamil. ISBN 978-961-7133-88-2. [COBISS.SI-ID 93992707]
171. VALLÈS, Tina. Spomin na drevo. 1. izd. Hlebce: Zala, 2022. 203 str., ilustr. ISBN 978-961-7178-01-2. [COBISS.SI-ID 108717315]
172. VIDMAR, Janja. Dežela belega oblaka. Posebna brezplačna izd. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije; Dob: Miš, 2021. [23] str., ilustr. Zbirka Okrog sveta. ISBN 978-961-94804-6-5. [COBISS.SI-ID 51698947]
173. VIDMAR, Janja. Prijatelja. Posebna brezplačna izd. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije; Dob: Miš, 2021. [23] str., ilustr. Zbirka Okrog sveta. ISBN 978-961-272-519-8. [COBISS.SI-ID 82863363]
174. VIDMAR, Janja. V puščavi. Posebna brezplačna izd. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije; Dob: Miš, 2021. [23] str., ilustr. Zbirka Okrog sveta. ISBN 978-961-272-520-4. [COBISS.SI-ID 82863875]

 


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

175. FOCK, Ignac. Romaneskna pretveza : predgovor v španskem in francoskem razsvetljenskem romanu. 1. izd. V Ljubljani: Založba Univerze, 2022. 270 str. ISBN 978-961-7128-45-1. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/343. [COBISS.SI-ID 110089987]
176. ZIPES, Jack David, SAKSIDA, Igor (urednik), BLAŽIČ, Milena (urednik), BEDENK, Kasilda (urednik). Nezadržna moč pravljic : kulturna in družboslovna zgodovina žanra. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2022. XVI, 260 str. ISBN 978-961-253-294-9. [COBISS.SI-ID 112278275]

 


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

177. DUFF, Susie (urednik). Anne Frank. Lewes: Button Books, 2020. [32] str., ilustr. Great lives in graphics. ISBN 978-1-78708-060-7. [COBISS.SI-ID 77141251]
178. ČIČ, Ana. Ruski ujetniki na slovenskem ozemlju v prvi svetovni vojni. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2022. VII, 133 str., ilustr. Zbirka Znanstvena monografija, 027. ISBN 978-961-7150-28-5. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 97895683]
179. DUFF, Susie (urednik). Frida Kahlo. Lewes: Button Books, 2021. [32] str., ilustr. Great lives in graphics. ISBN 978-1-78708-114-7. [COBISS.SI-ID 77224963]
180. GANERI, Anita. Kako je biti srednjeveški vitez. 1. natis. Ljubljana: Hart, 2022. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-7163-07-0. [COBISS.SI-ID 101210371]
181. DUFF, Susie (urednik). Jane Austen. Lewes: Button Books, 2021. [32] str., ilustr. Great lives in graphics. ISBN 978-1-78708-111-6. [COBISS.SI-ID 77244163]
182. KAMIN KAJFEŽ, Vesna, KAJFEŽ, Tomislav. Jure in mumija : zgodba ljubljanske mumije. 1. izd. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2022. [39] str., ilustr. ISBN 978-961-6981-60-6. [COBISS.SI-ID 110104835]
183. KOMELJ, Miklavž, MISLEJ, Irene. Zagledal sem se sredi dveh ozvezdij : Veno Pilon med podobo in besedo. Ljubljana: Slovenska matica, 2022. 205 str., ilustr. ISBN 978-961-213-375-7. [COBISS.SI-ID 109244419]
184. LAZAR, Tomaž. Smodnik proti jeklu : oborožitvena tekma v srednjeveški Evropi. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2022. 80 str., ilustr. Posebna izdaja revije Življenje in tehnika. ISBN 978-961-251-466-2. [COBISS.SI-ID 114080259]
185. LENARDIČ, Marek. Tajna nevidna fronta. Ljubljana: Slovenian Movement Napredna narodna unija sindikat; Lesce: Libro, 2021. 57 str., ilustr. ISBN 978-961-95390-2-6. [COBISS.SI-ID 85609219]
186. DUFF, Susie (urednik). Mozart. Lewes: Button Books, 2021. [32] str., ilustr. Great lives in graphics. ISBN 978-1-78708-115-4. [COBISS.SI-ID 77209347]
187. SMITH, Warren B. Svetloba, ki je bila tema. Ljubljana: Vladavina kraljestva, 2022. ISBN 978-961-95481-5-8. [COBISS.SI-ID 105493251]
188. STEPIŠNIK, Edi (avtor, fotograf). Rad bi vam povedal. Celje: samozal., 2021. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0791-2. [COBISS.SI-ID 79093251]
189. ŠKOF, Jožef. Jezdeci apokalipse na ozemlju Slovenije. [S. l.]: samozal., 2022. 124 str. [COBISS.SI-ID 118467843]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 16. 09. 2022

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam