skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

junij 2021

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Vsebina


0 Splošno

1. VERTAČNIK, Viki (urednik), PAVLIN, Luka (urednik), PADEŽNIK, Stane (urednik). Od točkopisa do eBralca : 100 let organiziranega delovanja slovenskih slepih in slabovidnih. Ljubljana: Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, 2020. 453 str., ilustr. ISBN 978-961-6996-28-0. [COBISS.SI-ID 41963523]
2. VUGRINEC, Jože (urednik, avtor dodatnega besedila). Dragocenosti Pokrajinske in študijske knjižnice v Murski Soboti : [katalog razstave] = A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár könyvritkaságai : [kiállítási katalógus]. 2., dopolnjena izd. Murska Sobota: Pokrajinska in študijska knjižnica, 2000. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 44592385]
3. RIMAN, Barbara. Slovenska društva u Hrvatskoj : od 1886. do 1991. godine. Rijeka: Vijeće slovenske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije: = Svet slovenske nacionalne manjšine Primorsko-goranske županije; [Ljubljana]: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2019. 284 str., ilustr. ISBN 978-953-56653-2-8. [COBISS.SI-ID 13854541]


1 Filozofija. Psihologija.

4. FICINO, Marsilio. O ljubezni. V Ljubljani: Slovenska matica, 2021. 232 str. Filozofska knjižnica, zv. 70. ISBN 978-961-213-350-4. ISSN 1408-2160. [COBISS.SI-ID 62935811]
5. HUDOVERNIK, Janez. Uspešni pod pritiskom : preverjene tehnike za odpravljanje stresa in povečanje odpornosti. Spodnje Laze: Pro acta, 2021. 330 str., ilustr. ISBN 978-961-95371-0-7. [COBISS.SI-ID 61711107]
6. IBRIŠIMOVIĆ, Sanel. Na kavi z Magusom. 1. izd. Maribor: Ibis, 2021. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-93946-8-7. [COBISS.SI-ID 66060547]
7. KLEIN, Daniel M. Potovanja z Epikurjem : o radostih starosti - razmišljanja z grškega otoka. 1. natis. Ljubljana: OPRO, zavod za aplikativne študije, 2021. 141 str. Zbirka Opuščeni program. ISBN 978-961-94813-7-0. [COBISS.SI-ID 60570371]
8. KOJC, Martin. Učbenik življenja. 11. izd. Škofja Loka: Domus Litisia, 2021. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-94083-6-0. [COBISS.SI-ID 45786371]
9. KOMEL, Dean. Totalitarium : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2019. 254 str., ilustr. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-22-8. [COBISS.SI-ID 304580608]
10. LUKAS, Elisabeth, WURZEL, Reinhardt. Pandemija in duševnost : poti do krepitve duševne odpornosti. 1. izd. Ljubljana: Novi svet: Inštitut Antona Trstenjaka, 2021. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-6878-85-2. [COBISS.SI-ID 59182851]
11. MARENTIČ-POŽARNIK, Barica. Psihologija učenja in pouka : od poučevanja k učenju. 2. prenovljena izd. Ljubljana: DZS, 2021. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0946-1. [COBISS.SI-ID 48945155]
12. MALEC, Maja (urednik), MARKIČ, Olga (urednik). Misli svetlobe in senc : razprave o filozofskem delu Marka Uršiča. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 282 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0430-3. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/262/373/6099-1, DOI: 10.4312/9789610604310. [COBISS.SI-ID 53610499]
13. MUSEK LEŠNIK, Kristijan. Pozitivna psihologija za vrtce, šole in starše. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 210 str., ilustr. Zbirka Svetilnik. ISBN 978-961-01-6080-9. [COBISS.SI-ID 61357571]
14. STEINER, Rudolf. Iz akaša kronike. Ljubljana: samozal. J. Urbanc; Žirovnica: Medium, 2021. 192 str. Zbirka Antropozofska biblioteka. ISBN 978-961-95294-1-6. [COBISS.SI-ID 61204227]
15. STEINER, Rudolf. Tajna znanost v osnutku. 2. ponatis. Dornach: samozal. S. Simčič; Žirovnica: Medium, 2021. XVIII, 291 str. [COBISS.SI-ID 65156355]
16. ŠIMENC, Marija. Čuječnost pod lučmi vsakdanjika. Ljubljana: Salve, 2021. 332 str., ilustr. ISBN 978-961-289-095-7. [COBISS.SI-ID 52133123]
17. WALSCH, Neale Donald. Božja rešitev : moč čiste ljubezni. Ljubljana: Gnostica, 2021. 158 str. ISBN 978-961-229-149-5. [COBISS.SI-ID 64398339]


2 Verstvo. Bogoslovje.

18. BIZANT, Milan. Srečevanja s Kristusom v Božji besedi. Ljubljana: Založba Dravlje, 2021. 147 str. ISBN 978-961-6748-60-5. [COBISS.SI-ID 56738051]
19. CAMPATELLI, Maria. Krst : vsak dan k izvirom novega življenja. Ljubljana: Založba Dravlje, 2021. 152 str. ISBN 978-961-6748-61-2. [COBISS.SI-ID 59185923]
20. CIGLENEČKI, Jan (urednik), ZORE, Franci (urednik), BOBOVNIK, Nena (urednik). Egiptovsko puščavništvo. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021. 235 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0443-3. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/267, DOI: 10.4312/9789610604426. [COBISS.SI-ID 58267139]
21. ESCRIVÁ DE BALAGUER, Josemaría. Jezus prihaja mimo : pridige. 2. natis. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 388 str. ISBN 978-961-218-718-7. [COBISS.SI-ID 62944259]
22. GRÜN, Anselm. Od sebe k tebi : skrbeti zase in za druge. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 149 str. ISBN 978-961-278-532-1. [COBISS.SI-ID 59213315]
23. KUŽNIK, Jože. Rednik Sina Božjega : vrtnice v letu svetega Jožefa. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2021. 75 str. ISBN 978-961-265-193-0. [COBISS.SI-ID 53865987]
24. MANHATTAN, Avro. Vohunske spletke in umori na svetem sedežu. Mengeš: Ciceron, 2021. 349 str. ISBN 978-961-6627-94-8. [COBISS.SI-ID 62946563]
25. MATJAŽ, Maksimilijan. Iz Besede : biblični slovarček. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2021. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0819-2. [COBISS.SI-ID 62501891]
26. THEIS, Erich. Bog govori z vami : [impulzi za življenje] : izbor navdihujočih govorov Ericha Theisa iz 50-letnega oznanjevanja. 1. izd. Ljubljana: Podvig, 2021. 291 str. ISBN 978-961-95103-2-2. [COBISS.SI-ID 59948803]
27. WHITE, Ellen Gould Harmon. Veliki boj med Kristusom in Satanom : končna zmaga dobrega. Škofljica: Društvo Sedmi dan, 2020. 512 str. ISBN 978-961-94262-3-4. [COBISS.SI-ID 31842307]


3 Družbene vede.

28. REPE, Božo (urednik). 30 let. Ljubljana: Mladina časopisno podjetje, 2021. 120 str., ilustr. Mladina, Zgodovina, 2021, posebna št. ISSN 0350-9346. [COBISS.SI-ID 67556611]
29. AGGARWAL, Abha, RICHARDS, Dave. Metode za spremljanje učinkovitosti naslavljanja globalnih tem v razredu. Ljubljana: Društvo Humanitas - center za globalno učenje in sodelovanje, 2021. 50 str., ilustr. Zbirka Globalni izzivi - globalni predmeti. ISBN 978-961-94845-9-3. [COBISS.SI-ID 57584643]
30. BABIČ, Saša, KROPEJ TELBAN, Monika (urednik), SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (urednik). Uganke na Slovenskem. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 167 str., ilustr., graf. prikazi. Efka. ISBN 978-961-05-0530-3. ISSN 2784-403X. [COBISS.SI-ID 54816515]
31. BOHLE, Dorothee, LISJAK GABRIJELČIČ, Luka (urednik), LACZÓ, Ferenc (urednik). Dediščina razdeljenosti - Vzhod in Zahod po 1989. 1. izd. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC, 2021. 230 str. ISBN 978-961-05-0537-2. [COBISS.SI-ID 57842691]
32. FERFILA, Bogomil. Pravljične počitnice : Velikonočni otok, Havaji, Francoska Polinezija in Cookovi otoki. Ljubljana: Demat, 2021. 83 str., 90 str. pril., ilustr. Zbirka Popotniške stopinje sveta, knj. 1. ISBN 978-961-7045-34-5. [COBISS.SI-ID 60387587]
33. FERLEŽ, Jerneja. Kako je bilo, ko še ni bilo štedilnikov. 1. izd. Maribor: Aristej, 2020. 58 str., ilustr. Kako je bilo, ko še ni bilo ---, knj. 1. ISBN 978-961-220-131-9. [COBISS.SI-ID 53339907]
34. GODINA-GOLIJA, Maja, HUZJAN, Vanja, LEDINEK LOZEJ, Špela, SLAVEC GRADIŠNIK, Ingrid (urednik). Govorica predmetov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 171 str., ilustr. Efka. ISBN 978-961-05-0527-3. ISSN 2784-403X. [COBISS.SI-ID 54814211]
35. ČOK, Mitja, CIRMAN, Andreja, PREVOLNIK RUPEL, Valentina, RANT, Vasja, GABRIJELČIČ, Igor, KUMP, Nataša, PORENTA, Jan, BARTOL LESAR, Mojca. Javne finance v Sloveniji. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. VI, 138 str., tabele. Učbeniki Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-366-9. [COBISS.SI-ID 61899011]
36. HORVAT, Miha, DRENIK BAVDEK, Simona, NABERGOJ, Miha, TURIN, Jerneja. Kazenskopravni pregon sovražnega govora v Sloveniji po 297. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) : analiza tožilske prakse pregona kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja in nestrpnosti v obdobju 2008-2018. V Ljubljani: Center za človekove pravice, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, 2021. 175 str., tabele. ISBN 978-961-93381-8-6. [COBISS.SI-ID 61715971]
37. KRAŠOVEC, Darko, MAŠERA, Damjan, RANGUS, Andraž. Veliki komentar Zakona o delovnih razmerjih in reforme trga dela 2021. Ljubljana: Reforma, 2021. 1382 str., tabele. ISBN 978-961-94988-3-5. [COBISS.SI-ID 62097411]
38. KIRBIŠ, Andrej, TEMENT, Sara, LAHE, Danijela, VEZJAK, Boris, CUPAR, Tina, TAVČAR KRAJNC, Marina, JAVORNIK KREČIČ, Marija, LAMOT, Monika, KIRBIŠ, Andrej (urednik). Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2021. XXXV, 400 str., graf. prikazi, tebele. Zbirka Znanstvena monografija, 016. ISBN 978-961-7118-03-2. ISSN 2630-1962. [COBISS.SI-ID 51629059]
financer: ARRS, Projekti, V5-1726, SI, Kulturna participacija mladih v Sloveniji in Evropi: analiza stanja, trendov, dejavnikov, posledic in predlogi rešitev; ARRS, Programi, P6-0138, SI, Preteklost severovzhodne Slovenije med slovenskimi zgodovinskimi deželami in v interakciji z evropskim sosedstvom; ARRS, Programi, P6-0372, SI, Slovenska identiteta in kulturna zavest v jezikovno in etnično stičnih prostorih v preteklosti in sedanjosti
39. MARINŠEK, Denis, ROGELJ, Roman. Spoznavanje statistične analize s programom R. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2021. IV, 366 str., tabele, graf. prikazi. Učbeniki Ekonomske fakultete. ISBN 978-961-240-365-2. [COBISS.SI-ID 61025539]
40. ZOREC, Marjeta (urednik). Najlepši slovenski pregovori in reki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 151 str., ilustr. Zbirka Zlata Slovenija. ISBN 978-961-01-6126-4. [COBISS.SI-ID 60060419]
41. OVEN, Edvard. Napetost med videzom in resnico. Ljubljana: samozal. E. Oven, 2021. 406 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0495-9. [COBISS.SI-ID 59689219]
42. ROŠKER, Jana S. (urednik). Pandemija covid-19 v Aziji : tradicionalni humanizmi, moderna odtujenost in retorike sodobnih ideologij : slavnostni zbornik ob 25. obletnici ustanovitve Oddelka za azijske študije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 227 str., ilustr. Zbirka Studia Humanitatis Asiatica. ISBN 978-961-06-0447-1. ISSN 2463-8900. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/268, DOI: 10.4312/9789610604464. [COBISS.SI-ID 58763011]
43. REBERNIK, Miroslav, ŠIREC, Karin, BRADAČ HOJNIK, Barbara, CRNOGAJ, Katja, RUS, Matej, TOMINC, Polona, REBERNIK, Miroslav (urednik), ŠIREC, Karin (urednik, avtor dodatnega besedila). Podjetništvo v novi stvarnosti : GEM Slovenija 2020. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. VIII, 158 str., graf. prikazi. Slovenski podjetniški observatorij. ISBN 978-961-286-468-2. ISSN 1854-8040. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/569, DOI: 10.18690/978-961-286-467-5. [COBISS.SI-ID 62838787]
44. BOGATAJ, Marija (urednik, recenzent), DROBNE, Samo (urednik, recenzent). Pravni in okoljski vidiki socialne infrastrukture za starejše. Trebnje: Zavod Inrisk - Inštitut za raziskavo sistemov izpostavljenih rizikom; Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 2020. VIII, 108 str., ilustr. MEORL, serijska št. 30. ISBN 978-961-94333-5-5. [COBISS.SI-ID 305121536]
financer: ARRS, Temeljni projekti, J6-9396, SI, Razvoj socialne infrastrukture in storitev za izvajanje dolgotrajne oskrbe v skupnosti; ARRS, Temeljni projekti, J5-1784, SI, Ustvarjanje družbene vrednosti s starostnikom prijaznim upravljanem stanovanjskega sklada v vseživljenjskih soseskah
45. RUŽIČ, Ernest. Na bregi trnina : novinarsko popotovanje skozi zgodbe v Panonskem prostoru : 1966-2020. Petanjci: Ustanova dr. Šiftarjeva fundacija; Monošter: Zveza Slovencev na Madžarskem, 2021. 259 str., ilustr. ISBN 978-961-94543-4-3. [COBISS.SI-ID 57594883]
46. SEŠEK, Katja, MARGON, Eva. LGBT mladi - prebijmo molk v šolah : raziskava o stanju v šolah v Sloveniji 2019 : končno poročilo o rezultatih raziskave. Ljubljana: Društvo informacijski center Legebitra, 2021. 65 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-94684-4-9. [COBISS.SI-ID 62978307]
47. MOČNIK, Dijana, CRNOGAJ, Katja, BRADAČ HOJNIK, Barbara, ŠIREC, Karin, REBERNIK, Miroslav (urednik, avtor dodatnega besedila), BRADAČ HOJNIK, Barbara (urednik, avtor dodatnega besedila). Slovenska podjetja in značilnosti poslovnega prestrukturiranja : Slovenski podjetniški observatorij 2020. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. 156 str., ilustr. Slovenski podjetniški observatorij. ISBN 978-961-286-461-3. ISSN 1854-8040. DOI: 10.18690/978-961-286-460-6. [COBISS.SI-ID 60213763]
48. VINTAR SPREITZER, Mateja (avtor, urednik), BAŠ, Denis, RADŠEL, Anja, BRECELJ ANDERLUH, Marija, VREČA, Maja, REŠ, Špela, SELAK, Špela, HUDOKLIN, Mateja, OSREDKAR, Damjan. Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih : priročnik za strokovnjake. Slovenska izd. Ljubljana: Sekcija za primarno pediatrijo Združenja za pediatrijo Slovenskega zdravniškega društva, 2021. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-95370-0-8. https://www.zdravniskazbornica.si/docs/default-source/novice-dokumenti/uporaba-zaslonov_smernice_za-splet_strani-zaporedno_kon%C4%8Dna.pdf?sfvrsn=dfb83436_2. [COBISS.SI-ID 61478147]
49. SPASENOVIĆ, Vera, ERMENC, Klara S. (urednik, recenzent). Izobraževalna politika : globalni in lokalni procesi. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0439-6. [COBISS.SI-ID 57020931]
50. ŠRIMPF VENDRAMIN, Katarina, BABIČ, Saša (urednik). Zgodbe in prostor : ustno izročilo in kolektivni spomin v zgornjem Obsotelju. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 160 str., ilustr. Ethnologica - Dissertationes, 8. ISBN 978-961-05-0532-7. ISSN 2232-3090. [COBISS.SI-ID 54900995]
51. BRVAR, Bogomil (avtor, urednik). Vojni ujetniki v Sloveniji 1991 : zbornik : ob 30-letnici vojne za Slovenijo. Ljubljana: Zveza policijskih veteranskih društev Sever, 2021. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0521-5. [COBISS.SI-ID 61338883]
52. WEIL, Simone. O ukinitvi političnih strank. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2021. 60 str. Zbirka TIGR. ISBN 978-961-274-634-6, ISBN 978-961-274-635-3. [COBISS.SI-ID 58138883]
53. PAVLIHA, Marko, VEBERIČ, Jernej, SRŠE, Dejan, GOBEC, Milan (avtor, avtor dodatnega besedila). Zavarovalno pravo. 3., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Lexpera, GV založba, 2021. 456 str., ilustr. ISBN 978-961-247-465-2. [COBISS.SI-ID 62693123]
54. ZAVIRŠEK, Darja. Družinski pojmovnik za mlade. 1. izd. Maribor: Aristej, 2020. 144 str., ilustr. Zbirka Pojmovniki, knj. 12. ISBN 978-961-220-132-6. [COBISS.SI-ID 55495683]
55. 50 let Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije : 1970-2020. Ljubljana: Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije, 2020. 120 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 65110019]


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

56. BEVK, Danilo (avtor, fotograf). Pomen opraševalcev za kmetijstvo. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 2021. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6761-77-2. [COBISS.SI-ID 53658115]
57. GILL, Maria. Spoznaj!. Ognjeniki. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6057-1. [COBISS.SI-ID 49219587]
58. GREENE, Brian. Konec časa : človek, vesolje in iskanje smisla življenja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 382 str. ISBN 978-961-00-4823-7, ISBN 978-961-00-4824-4. [COBISS.SI-ID 63231491]
59. GROS, Nataša (avtor, ilustrator). Analizna kemija - matematične in statistične obravnave, naloge in vprašanja : enoviti magistrski študijski program Farmacija (EM FAR) in Univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina (S1 LBM) : [univerzitetni učbenik]. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2021. 101 str., ilustr. ISBN 978-961-7078-17-6. [COBISS.SI-ID 55477507]
60. MACK, Katie. Konec vsega : (gledano astrofizikalno). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2021. 268 str., ilustr. Zbirka S terena. ISBN 978-961-7050-92-9. [COBISS.SI-ID 51796739]
61. MILLS, Andrea. Spoznaj!. Dinozavri. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6058-8. [COBISS.SI-ID 49432323]
62. AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, POMPE NOVAK, Maruša (urednik). Očarljivi poskusi z rastlinami. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo za biologijo rastlin: Nacionalni inštitut za biologijo, 2021. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-94802-9-8. [COBISS.SI-ID 59572739]
63. KNICKMEIER, Katrin (urednik). Plastic pirates : Go Europe!. Učno gradivo in delovni listi za učitelje. 5. izd. Bonn: Zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskave (BMBF), Projektna skupina "Predsedovanje Svetu EU", 2020. 70 str., ilustr. https://www.plastic-pirates.eu/sites/default/files/document/2021-05/Uc%CC%8Cno_gradivo_in_delovni_listi_za_uc%CC%8Citelje_0.pdf. [COBISS.SI-ID 65755907]
64. POLAK, Slavko (avtor, fotograf). Živi svet kraškega podzemlja. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2021. [37] str., ilustr. ISBN 978-961-95314-2-6. [COBISS.SI-ID 57733379]
65. SLAPNIČAR, Miha (avtor, fotograf), KOLAKOVIĆ, Nataša. Kemija 8 : samostojni delovni zvezek s poskusi za kemijo v osmem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5982-7. [COBISS.SI-ID 60396547]
66. TRAMPUŽ, Ljerka. Miška, slonček in Ljubljansko barje v muzeju : vodnik po barjanski diorami za predšolske otroke in otroke prvega triletja osnovne šole. Močvirje in barje. Ljubljana: Prirodoslovni muzej Slovenije, 2021. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-6367-59-2. [COBISS.SI-ID 62160643]
67. YATES, Kit. Matematika med življenjem in smrtjo : zakaj je matematika (skoraj) vse. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 319 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4796-4, ISBN 978-961-00-4797-1. [COBISS.SI-ID 60251139]


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

68. KRAMER PESEK, Nastja. #Sladice : najboljše sladice slovenskih blogerjev. Ljubljana: Kmečki glas, 2021. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-203-515-0. [COBISS.SI-ID 55906051]
69. CERKVENIK, Janko. Priročnik o gasilskem protokolu. 1. izd. Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije, 2021. XVIII, 102 str., ilustr. ISBN 978-961-95272-0-7. [COBISS.SI-ID 49826307]
70. CHOUDHURY, Bipasha. Spoznaj!. Človeško telo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6040-3. [COBISS.SI-ID 49216259]
71. STERNAD ZABUKOVŠEK, Simona, TOMINC, Polona, ŠTRUKELJ, Tjaša, BOBEK, Samo. Digitalna transformacija in poslovne informacijske rešitve. 1. izd. Harlow [etc.]: Pearson, 2020. 153 str., ilustr. ISBN 978-1-80006-187-3. [COBISS.SI-ID 62992643]
financer: Rezultate v tej znanstveni monografiji je v Raziskovalnem programu št. P5-0023, "Podjetništvo za inovativno družbo", financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
72. FUNG, Jason. Debelosti do dna : razvozlavanje skrivnosti hujšanja. Brežice: Primus, 2021. 370 str., ilustr. Zbirka InZdravje. ISBN 978-961-7129-07-6. [COBISS.SI-ID 61909251]
73. KNIFIC, Tjaša (avtor, urednik), BACKOVIĆ JURIČAN, Andrea (avtor, urednik), DJOMBA, Janet Klara, ZUPANČIČ TISOVEC, Brigita, ŠĆEPANOVIĆ, Darija, PETRIČ, Maja (urednik). Gibam se : delovni zvezek za udeležence delavnice : [z vztrajnostjo in ozaveščenostjo skupaj do boljšega zdravja]. 4. ponatis. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 154 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-98-6. [COBISS.SI-ID 34123011]
74. STOŽER, Andraž, KRIŽANČIĆ BOMBEK, Lidija, DOLENŠEK, Jurij, SKELIN, Maša. Izbrana poglavja iz fiziologije za študente medicine z navodili za vaje. 1. ponatis 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-286-422-4. DOI: 10.18690/978-961-286-422-4. [COBISS.SI-ID 60267779]
75. JOŠAR, Jerneja (avtor, fotograf). Ekološko vrtnarjenje za vsakogar. 2., prenovljena in posodobljena izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6132-5. [COBISS.SI-ID 61721091]
76. KOCIJAN, Juš, STRMČNIK, Stanko. Osnove avtomatskega vodenja. 1. ponatis. V Novi Gorici: Založba Univerze, 2021. VIII, 467 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-94-6. [COBISS.SI-ID 50588163]
77. KOMAN, Mojca. Buče in bučne jedi. Ljubljana: Kmečki glas, 2021. 162 str., ilustr. ISBN 978-961-203-516-7. [COBISS.SI-ID 52576515]
78. LONČAR, Sanja (avtor, fotograf). Naravne rešitve za težave z virusi : rastlinska pomoč za pljuča, grlo in dihalne poti. Ljubljana: Jasno in glasno, 2021. 191 str., ilustr. Ščepec rešitve. ISBN 978-961-94664-4-5. [COBISS.SI-ID 58870275]
79. MARKELJ, Zlata Nataša. Ta planet nas potrebuje --- : od besed k dejanjem --- : akcije --- : za dan Zemlje 22. april. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Buča, 2019. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6704-85-4. [COBISS.SI-ID 299381760]
80. MASTNAK, Matjaž (avtor, fotograf). Vrtnice : gojenje in sorte. Ljubljana: Kmečki glas, 2021. 174 str., ilustr. ISBN 978-961-203-514-3. [COBISS.SI-ID 57808899]
81. ERJAVEC, Tatjana (avtor, urednik), FORTNER, Monika, GOBEC, Sabina, ŠIRCA ULE, Patricija. Naj se možganska kap ne ponovi. [Ljubljana]: Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo (CVB) Slovenije, [2020]. 37 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 46607619]
82. OTTOLENGHI, Yotam, WIGLEY, Tara, HOWARTH, Esme. Ottolenghi simple kuharica. 1. natis. Ljubljana: Vida, 2021. XIII, 308 str., ilustr. ISBN 978-961-95257-6-0. [COBISS.SI-ID 61317379]
83. POLIČNIK, Rok, BELOVIĆ, Branislava (avtor, fotograf). Prehrana na delovnem mestu : zdrava prehrana na delovnem mestu za vsak dan. 2. ponatis. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-31-7. [COBISS.SI-ID 34119683]
84. PUŠENJAK, Miša (avtor, fotograf). Semenarstvo : kako pridelati kakovostno seme. Ljubljana: Kmečki glas, 2021. 232 str., ilustr. ISBN 978-961-203-513-6. [COBISS.SI-ID 61297155]
85. SEVER, Matic. Trajnice za slovenski vrt. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2021. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0810-9. [COBISS.SI-ID 55185411]
86. ŠKRABAN, Juš, LIPOVEC ČEBRON, Uršula. Medkulturna mediacija in zdravstvo v Sloveniji. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 154 str., ilustr., tabele. Zbirka Zupaničeva knjižnica, št. 50. ISBN 978-961-06-0444-0. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/265/379/6131-1, DOI: 10.4312/9789610604402. [COBISS.SI-ID 58287107]
87. TESLA, Nikola. Problem povečevanja človeške energije s posebnim ozirom na pridobivanje energije sonca. 2. razširjena in dopolnjena izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 592 str., ilustr., načrti. ISBN 978-961-05-0520-4. [COBISS.SI-ID 52950019]
88. TOMAŽIČ, Luka Martin. Argumentiranje poslovnih odločitev. 1. izd. Maribor: Založba WD, 2021. 255 str. ISBN 978-961-94599-4-2. [COBISS.SI-ID 63617795]
89. VIŽINTIN, Dušan (avtor, ilustrator). Izvleček iz Priročnika o gasilskem protokolu. 1. izd. Ljubljana: Gasilska zveza Slovenije, 2021. 38 str., ilustr. ISBN 978-961-95272-1-4. [COBISS.SI-ID 50296579]
90. POLIČNIK, Rok, SEDLAR, Nataša, BACKOVIĆ JURIČAN, Andrea, TANČIČ GRUM, Alenka, KNIFIC, Tjaša. Zdrav življenjski slog za zdravo telesno težo : delovni zvezek za udeležence programa zdravega hujšanja v zdravstvenih domovih. 4. ponatis. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 104 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-55-3. [COBISS.SI-ID 34140931]
91. ŽITKO, Duška. Slovenske ladje = Le navi slovene = Slovenian ships : 6 ladij = 6 navi = 6 ships : Splošna plovba. Piran; = Pirano: Pomorski muzej: = Museo del mare: = Maritime Museum "Sergej Mašera", 2020. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-94328-8-4. [COBISS.SI-ID 41581059]
92. ŽUNEC, Branko. (R)Evolucija vodenja. 1. ponatis. Maribor: Družba za odličnost, 2021. 404 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0455-3. [COBISS.SI-ID 62115075]


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

93. BRYAN, Lara. Questions and answers about music. London: Usborne, 2021. 1 kartonka (12 str.), ilustr. Usborne lift-the-flap. ISBN 978-1-4749-5996-4. [COBISS.SI-ID 67296259]
94. CVETKO, Igor (avtor, ilustrator). Otroške ljudske o živalih : pesmarica - slikanica. 1. izd. Maribor: Aristej; Kozarišče: Društvo Zapik, 2021. 100 str., ilustr., note. ISBN 978-961-220-133-3. [COBISS.SI-ID 57751043]
95. DI BATTISTA, Alenka, CIGLENEČKI, Marjeta (urednik), SERAŽIN, Helena (urednik). Ravnikarjevi bloki v Novi Gorici. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 77 str., ilustr., načrti. Umetnine v žepu, 20. ISBN 978-961-05-0538-9. ISSN 2232-3775. [COBISS.SI-ID 58080771]
financer: ARRS, Program, P6-0061, SI, Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru; ARRS, Projekti, L6-8262, SI, Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru. Modernistična Nova Gorica in njeni konteksti
96. SVETLIK, Maja (avtor, urednik), FORTUNA, Metka (avtor, urednik, prevajalec). Klekljarski drobižki 4 : [vzorci za idrijske čipke] = Bits of lace 4 : [Idrija lace patterns]. 1. natis. Idrija: Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola, 2021. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-95345-0-2. [COBISS.SI-ID 57938179]
97. OČKERL, Petra (avtor, urednik), PLEVNIK, Nina (avtor, urednik), HALILOVIĆ, Nela, OKOREN, Jana, SIMONETI, Maja, PETERLIN, Marko. Mesta mestom #3 : katalog dobrih praks slovenskih mest za trajnostni urbani razvoj. Ljubljana: IPoP - Inštitut za politike prostora, 2021. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-94820-7-0. [COBISS.SI-ID 61710595]
98. Črno na belem. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2021. 1 gramof. plošča (45 min, 12 sek), 33 1/3 o/m, stereo. [COBISS.SI-ID 66243843]
99. PREDAN, Barbara (urednik), ŠUBIC, Špela (urednik). Niko Kralj, pionir industrijskega oblikovanja : "Čudna je človekova narava, da si želi vedno nekaj drugega, kar ima.". Ljubljana: Slovenska matica: Muzej za arhitekturo in oblikovanje, 2021. 192 str., ilustr. Odstiranja, 1. ISBN 978-961-213-351-1. ISSN 2784-4625. [COBISS.SI-ID 63226627]
100. KUZMAN, Uroš (urednik). Planinstvo od A do Ž : zbirka nalog s tekmovanj Mladina in gore. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2021. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-67-2. [COBISS.SI-ID 60394755]
101. STANKOVIĆ, Peter. Zgodovina slovenskega celovečernega igranega filma. [2, Preporod slovenskega filma (1988-2004)]. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 2020. 490 str., ilustr. ISBN 978-961-235-957-7. [COBISS.SI-ID 53780995]
102. STRELEC, Samo M. Mi kot skupina : priročnik, priumnik, prisrčnik. Ptuj: Novi Zato., 2021. 172 str., ilustr. Od besed k dejanjem. ISBN 978-961-6966-79-5. [COBISS.SI-ID 59756035]
103. STRELEC, Samo M. Ti igralci : priročnik, priumnik, prisrčnik. Ptuj: Novi Zato., 2018. 168 str., ilustr. Od besed k dejanjem. ISBN 978-961-94597-0-6. [COBISS.SI-ID 95780865]
104. STRELEC, Samo M. To besedilo : priročnik, priumnik, prisrčnik. Ptuj: Novi Zato., 2020. 234 str., ilustr. Od besed k dejanjem. ISBN 978-961-94597-2-0. [COBISS.SI-ID 13713155]
105. TKAČEV, Alja, GLAVAN, Mihael (urednik). Igralka s svinčnikom : izbrani dnevniki (1962-1991). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga: Slovenski gledališki inštitut, 2021. 494 str., ilustr. Jubilejna zbirka. ISBN 978-961-01-4099-3. [COBISS.SI-ID 57839875]


7-GP-odr Glasbeni posnetki za odrasle

106. DÖRNER, Alex (skladatelj, izvajalec), GROM, Tomaž (skladatelj, izvajalec). Omejeno gibanje = Confined movement. Ljubljana: Zavod Sploh, 2019. 1 CD (45 min, 25 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 65603331]
107. DRAŠLER, Jošt (skladatelj, izvajalec). The Balloon catcher : [devet improviziranih skladb za kontrabas = nine improvised pieces for double bass]. [Ljubljana]: Zavod Sploh, 2017. 1 CD (37 min, 30 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 65418243]
108. DRAŠLER, Jošt (skladatelj, izvajalec), KARLOVČEC, Marko (skladatelj, izvajalec), DRAŠLER, Vid (skladatelj, izvajalec). Stir. [Ljubljana]: Zavod Sploh: L'innomable, 2013. 1 CD (79 min, 54 sek). [COBISS.SI-ID 65266179]
109. GNEZDA, Domen (skladatelj, izvajalec). Misnomer II. [Ljubljana]: Zavod Sploh, 2015. 1 CD (64 min, 2 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 65349379]
110. GROM, Tomaž (skladatelj, izvajalec). Sam, za ---. [Ljubljana]: Zavod Sploh: L'innomable, 2013. 1 CD (44 min, 34 sek). [COBISS.SI-ID 65265411]
111. GROM, Tomaž (izvajalec, skladatelj), KAUČIČ, Zlatko (izvajalec, skladatelj). Uho je senca očesa = The ear is the shadow of the eye. [Ljubljana]: Zavod Sploh, 2019. 1 CD (44 min, 34 sek), stereo. https://www.youtube.com/watch?v=B34aTP442Ww. [COBISS.SI-ID 1117438814]
112. GUIONNET, Jean-Luc (izvajalec), KUTIN, Samo (izvajalec). Kopaš. [Ljubljana]: Zavod Sploh, 2017. 1 CD (52 min, 8 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 65368579]
113. KÜCHEN, Martin (izvajalec), KUTIN, Samo (izvajalec). Stutter and strike = [Jecljanje in stavkanje]. [Ljubljana]: Zavod Sploh, 2020. 1 CD (54 min, 47 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 65606147]
114. Mnogobolje. Ljubljana: Zavod Sploh, 2020. 1 CD (46 min, 31 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 65609219]
115. SUKIČ, Primož (izvajalec). Splitting. [Ljubljana]: Zavod Sploh, 2016. 1 CD (53 min, 28 sek). [COBISS.SI-ID 65266435]
116. TOMAŽIN ZAGORIČNIK, Irena (izvajalec). Cmok v grlu = Lump in the throat. [Ljubljana]: Zavod Sploh, 2019. 1 CD (41 min, 7 sek), [stereo]. [COBISS.SI-ID 65554435]
117. Moje uho ima ostre robove = My ear has got sharp edges. [Ljubljana]: Zavod Sploh, 2015. 1 CD (54 min, 58 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 9127370]


80 Jezikoslovje.

118. CERDEIRA, Paula, OLIVA, Carlos. Frecuencias : español comunicativo para el siglo XXI. Nivel A2, Libro del estudiante. Madrid: Edinumen, cop. 2020. 206 str., ilustr. ISBN 978-84-91790-54-9. [COBISS.SI-ID 67355651]
119. ČUDEN, Milena, HOČEVAR GREGORIČ, Mateja. Slovenščina 9. Samostojni delovni zvezek za slovenščino v devetem razredu osnovne šole. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 2 zv. (136; 151 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5979-7, ISBN 978-961-01-5980-3. [COBISS.SI-ID 51421699]
120. English for everyone. Junior : 5 words a day : [learn and practise 1.000 english words]. London: Dorling Kindersley, 2021. 240 str., ilustr. ISBN 978-0-2414-3942-5. [COBISS.SI-ID 63533571]
121. GARCÍA, Marina, ESTEBAN, Jesús. Frecuencias : español comunicativo para el siglo XXI. Nivel A1, Libro del estudiante. Madrid: Edinumen, cop. 2020. 205 str., ilustr. ISBN 978-84-91790-49-5. [COBISS.SI-ID 67352067]
122. OŽBOT, Martina. Translation and multilingualism : a dynamic interaction. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021. 136 str. ISBN 978-961-06-0449-5. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/263, DOI: 10.4312/9789610604488. [COBISS.SI-ID 59681283]


82 Književnost.

123. ALSTERDAL, Tove. Slepi rov. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2021. 271 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-631-5, ISBN 978-961-274-630-8. [COBISS.SI-ID 48557315]
124. Ameriške kratke zgodbe 2. Horjul: samozal., 2021. 126 str., ilustr., portreti. ISBN 978-961-95223-1-8. [COBISS.SI-ID 61174275]
125. ANDRIĆ, Ivo. Travniška kronika : konzulski časi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 442 str. Zbirka Veliki večni romani. ISBN 978-961-01-6122-6. [COBISS.SI-ID 56801283]
126. ASCOLI, Marta. Auschwitz je tudi tvoj. 3. izd. Trst: Mladika, 2021. 139 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-302-7. [COBISS.SI-ID 57842947]
127. AUDEN, Wystan Hugh. Barvarjeva dlan in drugi eseji. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2021. 265 str. Zbirka Labirinti, 57. ISBN 978-961-7017-73-1. [COBISS.SI-ID 44533763]
128. BAHOVEC, Marina. Okamenele čipke. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2021. 119 str., sl. avtorice. Frontier, Proza, 171. ISBN 978-961-7118-06-3. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 50734339]
129. BALDINI, Laura. Maria Montessori : učiteljica, ki je življenje posvetila otrokom. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 302 str. ISBN 978-961-00-4772-8, ISBN 978-961-00-4773-5. [COBISS.SI-ID 57806851]
130. BIENVENU, Ugo. Privzete nastavitve. Ljubljana: Zavod VigeVageKnjige, 2021. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-7077-08-7. [COBISS.SI-ID 57574147]
131. KOLENKO, Marijana (urednik). Biti človek : "Če sovražiš, nimaš časa živeti in ljubiti" Mati Tereza. 1. izd. Celje: Osnovna šola Lava, 2020. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-95208-0-2. [COBISS.SI-ID 39127555]
132. BOŠNJAK, Elvis. Gdje je nestao Kir : roman. 1. izd. Zagreb: Hena com, 2021. 174 str. Biblioteka Verbarij, knj. 68. ISBN 978-953-259-325-9. [COBISS.SI-ID 64000515]
133. BUSSI, Michel. Ne izpusti me. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 359 str., zvd. ISBN 978-961-00-4840-4, ISBN 978-961-00-4841-1. [COBISS.SI-ID 65015555]
134. BYRNE, Kerrigan. Zgodba o Cecelii. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 367 str. ISBN 978-961-00-4832-9, ISBN 978-961-00-4833-6. [COBISS.SI-ID 64325635]
135. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de, VIRK, Tomo (avtor dodatnega besedila, urednik). Don Kihot. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2021. 213 str., ilustr. Zbirka Klasje, letn. 3. ISBN 978-86-341-1187-3. [COBISS.SI-ID 57640707]
136. CUMMINS, Jeanine. Ameriška tla. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 492 str. Zbirka Kapučino. ISBN 978-961-01-6131-8. [COBISS.SI-ID 59903235]
137. CUNDRIČ, Valentin. Čezmejnost meje : magična proza. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2021. 139 str. Frontier, Proza, 173. ISBN 978-961-7118-21-6. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 49710851]
138. ČAUŠEVIĆ, Jasmin (avtor, fotograf). Pol srca : roman. 1. izd. Velenje: Zabastra, 2021. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-94175-4-6. [COBISS.SI-ID 58863619]
139. DAMM, Ulrike. Kulp und warum er zum Fall wurde. Klagenfurt; = Celovec: Drava, cop. 2021. 360 str., ilustr. ISBN 978-3-85435-958-6, ISBN 3-85435-958-6. [COBISS.SI-ID 62176003]
140. DEKLEVA, Milan. In vsi so očarani z mesečino (okrog pesmi). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2020. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-7016-86-4. [COBISS.SI-ID 40153091]
141. DEKLEVA, Milan. Zora in čriček : (lirična opera za dva glasova). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2020. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-7016-87-1. [COBISS.SI-ID 40154627]
142. DENTON, Lauren K. Sezona orkanov. Izola: Meander, 2021. 357 str. ISBN 978-961-7101-48-5. [COBISS.SI-ID 63911171]
143. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič, CUDERMAN, Vinko (urednik, avtor dodatnega besedila). Zločin in kazen. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2021. 236 str., ilustr. Zbirka Klasje, letn. 6. ISBN 978-86-341-1845-2. [COBISS.SI-ID 57644547]
144. DÜFFEL, John von. Houwelandtovi. 1. natis. Ljubljana: eBesede, 2021. 272 str. Zbirka Besede. ISBN 978-961-7022-51-3. [COBISS.SI-ID 50131203]
145. EMILY E. Pod goro Assiniboin. Domžale: samozal., 2021. 191 str. Romance. ISBN 978-961-95360-0-1. [COBISS.SI-ID 60268547]
146. FISHER, Kerry. Otok pobega. Izola: Meander, 2021. 384 str. ISBN 978-961-7101-49-2. [COBISS.SI-ID 63911427]
147. FITZGERALD, F. Scott. Veliki Gatsby. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 167 str. ISBN 978-961-01-6134-9. [COBISS.SI-ID 57316355]
148. FORCE, Marie. Samo ljubezen. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2020 [i.e.] 2021. 407 str. Green mountain, knj. [5]. ISBN 978-961-7133-20-2, ISBN 978-961-7133-21-9. [COBISS.SI-ID 61379075]
149. FORCE, Marie. Usodna zamera. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 461 str. ISBN 978-961-7133-14-1, ISBN 978-961-7133-15-8. [COBISS.SI-ID 61378051]
150. FORCE, Marie. Usodno zbližanje. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 187 str. ISBN 978-961-7133-12-7, ISBN 978-961-7133-13-4. [COBISS.SI-ID 61377539]
151. FOWLER, Therese. Prijazna soseska. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 366 str. Zbirka Kapučino. ISBN 978-961-01-6111-0. [COBISS.SI-ID 56970499]
152. FRANCES, Michelle. Sestri. Juršinci: LYNX, 2021. 414 str. ISBN 978-961-7134-01-8, ISBN 978-961-7134-02-5. [COBISS.SI-ID 59970819]
153. FRELIH, Jasmin. Piksli. Ljubljana: Beletrina, 2021. 367 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-734-0. [COBISS.SI-ID 62620675]
154. GAL ŠTROMAR, Maja. 7 kg do sreče 2. Ljubljana: Buča: Amanart, 2021. 272 str., sl. avtorice. ISBN 978-961-7114-14-0. [COBISS.SI-ID 60383235]
155. GIULIANI, Leone R. Berlinski psi. Izola: Meander, 2021. 183 str. ISBN 978-961-7101-51-5. [COBISS.SI-ID 64379395]
156. HANDKE, Peter. Moje leto v nikogaršnjem zalivu : pravljica iz sodobnih časov. Ljubljana: Beletrina, 2021. 651 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-744-9. [COBISS.SI-ID 62622467]
157. HARTMAN KRAJNC, Jana. Moj Trst. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2021. 147 str., sl. avtorice. Frontier, Proza, 175. ISBN 978-961-7118-30-8. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 52467715]
158. HENDRICKS, Greer, PEKKANEN, Sarah. Nisi sama. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 424 str. ISBN 978-961-7133-18-9, ISBN 978-961-7133-19-6. [COBISS.SI-ID 61378819]
159. HERRON, Mick. Počasni konji : [1. primer Jacksona Lamba]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 318 str. ISBN 978-961-00-4821-3, ISBN 978-961-00-4822-0. [COBISS.SI-ID 63243779]
160. HIENG, Andrej. Čudežni Feliks. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 502 str. ISBN 978-961-01-6133-2. [COBISS.SI-ID 57314307]
nagrada: Kresnik, 1994
161. JAKU, Eddie. Najsrečnejši človek na svetu : izjemna zgodba stoletnika, ki je preživel holokavst, danes pa širi po svetu sporočilo o hvaležnosti, prijaznosti in upanju. 1. izd. Škofja Loka: Planet, 2021. 146 str., fotogr. ISBN 978-961-95291-1-9. [COBISS.SI-ID 61083395]
162. JAOUAD, Suleika. Med dvema kraljestvoma : resnična zgodba o tem, kako me je bolezen naučila ceniti življenje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 367 str., zvd. ISBN 978-961-00-4819-0, ISBN 978-961-00-4820-6. [COBISS.SI-ID 63226371]
163. JAZBINŠEK, Ernest. Drejka : roman. Ljubljana: samozal. E. Jazbinšek, 2021. 383 str. ISBN 978-961-94372-3-0. [COBISS.SI-ID 55540739]
164. JEREBIC, Štefan. Posmrtno življenje. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2020-<2021>. Zv. <1-2>. Frontier, 164; 177, Proza. ISBN 978-961-6781-60-2, ISBN 978-961-7118-31-5. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 29379843]
165. JOHNS, Ana. Ženska v belem kimonu. Izola: Meander, 2021. 349 str. ISBN 978-961-7101-50-8. [COBISS.SI-ID 63910915]
166. JONASSON, Jonas. Sweet, sweet revenge Ltd. London: HarrperVia, 2021. 384 str. ISBN 978-0-00-840758-2. [COBISS.SI-ID 65537027]
167. JURČIČ, Josip, ZOREC, Marjeta (urednik). Človeško srce je kakor nebo : misli Josipa Jurčiča iz njegovih leposlovnih in drugih spisov. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 113 str. ISBN 978-961-282-479-2. [COBISS.SI-ID 57308419]
168. JURČIČ, Josip, PATERNU, Boris (urednik, avtor dodatnega besedila). Deseti brat : spremna besedila napisal [in izbor slik] Boris Paternu. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2021. 256 str., ilustr. Zbirka Klasje, letn. 8. ISBN 978-86-341-2185-8. [COBISS.SI-ID 57646339]
169. KELLY, Julia. Okus skušnjave. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 304 str. ISBN 978-961-00-4800-8, ISBN 978-961-00-4801-5. [COBISS.SI-ID 61212931]
170. KOLŠEK, Peter. Neslišna navodila : izbrane in nove pesmi. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 196 str. Jubilejna zbirka. ISBN 978-961-01-6113-4. [COBISS.SI-ID 55190275]
171. KONC LORENZUTTI, Nataša. Beseda, ki je nimam. 1. izd. Dob: Miš, 2021. 262 str. Zbirka Bisernice. ISBN 978-961-272-462-7. [COBISS.SI-ID 61078531]
172. KRAJNC, Matej. Zgodovina harmonike : eksperimentalni absurdni roman. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2021. 150 str., ilustr. Zbirka Frontier, Proza, 180. ISBN 978-961-7118-65-0. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 57083395]
173. KRAŠEVEC, Borut. Agni : roman. 2. natis. Ljubljana: LUD Šerpa, 2021. 174 str. Zbirka Klasična šerpa, 69. ISBN 978-961-6699-86-0. [COBISS.SI-ID 63758851]
174. KRIŽNAR, Franc. Kajuh v glasbi. 1. izd. Maribor: Litera, 2021. 198 str., ilustr., note. Zbirka Kajuh 100, 1. ISBN 978-961-7056-91-4. [COBISS.SI-ID 54502659]
175. KRŽMANC, Gašper. Zgodbe iz karantene : 1. val. 1. ponatis. Drenov Grič: Uho&Oko, 2020. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-290-999-4. [COBISS.SI-ID 44036355]
176. KRŽMANC, Gašper. Zgodbe iz karantene : 2. val. Drenov Grič: Uho&Oko, 2021. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0387-7. [COBISS.SI-ID 50877443]
177. KUSTER, Bernarda. Naj ti dokažem, da nisi pravi zame. Juršinci: LYNX, 2021. 383 str. ISBN 978-961-7049-97-8, ISBN 978-961-7049-98-5. [COBISS.SI-ID 59962371]
178. KWAN, Kevin. Bogato kitajsko dekle. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 460 str. ISBN 978-961-00-4808-4, ISBN 978-961-00-4809-1. [COBISS.SI-ID 61478659]
179. MAANI, Sama. Žižek in Teheran : Roman. Klagenfurt; = Celovec: Drava, cop. 2021. 624 str. ISBN 978-3-85435-954-8, ISBN 3-85435-954-3. [COBISS.SI-ID 62184195]
180. MACUH, Bojan. Vrni se. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2021. 138 str. Frontier, Proza, 170. ISBN 978-961-7118-14-8. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 49160451]
181. MADDEN-MILLS, Ilsa. On ni moj Romeo. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 351 str. ISBN 978-961-00-4814-5, ISBN 978-961-00-4815-2. [COBISS.SI-ID 62478595]
182. MAKAROVIČ, Svetlana, ŠURC, Matej. Žlahtnožleht. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2021. 177 str., ilustr. Aleph, 199. ISBN 978-961-6789-74-5. [COBISS.SI-ID 61082115]
183. MALPAS, Jodi Ellen. Okovi pregrehe. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 349 str. ISBN 978-961-00-4778-0, ISBN 978-961-00-4779-7. [COBISS.SI-ID 58360067]
184. MARLY, Michelle. Édith Piaf in pesem ljubezni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 318 str. ISBN 978-961-00-4817-6, ISBN 978-961-00-4818-3. [COBISS.SI-ID 62695427]
185. MEDEIROS, Teresa. Ena škandalozna noč. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 355 str. ISBN 978-961-7133-22-6, ISBN 978-961-7133-23-3. [COBISS.SI-ID 61379331]
186. MENASSE, Robert. Prestolnica. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 413 str., ilustr. ISBN 978-961-282-486-0. [COBISS.SI-ID 63206915]
nagrada: Deutscher Buchpreis, 2017
187. MILLER, Holly. The sight of you. London: Hodder, 2021. 392 str. ISBN 978-1-529-32438-9. [COBISS.SI-ID 56492547]
188. MIRKAC, Lucija (avtor, ilustrator). Garatar : pesmi. V Celovcu: Mohorjeva; = Klagenfurt: Hermagoras Verein, 2021. 188 str., ilustr. Smart Tourist - SPread The Karawanks. ISBN 978-3-7086-1173-0. [COBISS.SI-ID 55276035]
189. MORENO-GARCIA, Silva. Mexican gothic. London: Jo Fletcher Books, 2020. 301 str. ISBN 978-1-52940-265-0, ISBN 978-1-52940-267-4. [COBISS.SI-ID 67582723]
190. NEALON, Louise. Snowflake. London: Manilla Press, 2021. 374 str. ISBN 978-1-78658-069-6, ISBN 978-1-78658-070-2. [COBISS.SI-ID 66980099]
191. NORTH, Alex. Šepetalec. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 350 str. ISBN 978-961-00-4770-4, ISBN 978-961-00-4771-1. [COBISS.SI-ID 57664003]
192. KOLŠEK, Peter (avtor dodatnega besedila, urednik). Od Ivana Preglja do Cirila Kosmača : izbor novel. 2. izd. Ljubljana: DZS, 2021. 251 str., ilustr. Zbirka Klasje, letn. 3. ISBN 978-86-341-1234-4. [COBISS.SI-ID 57647107]
193. O'LEARY, Beth. The switch. London: Quercus, 2021. 330 str. ISBN 978-1-78747-502-1. [COBISS.SI-ID 67570947]
194. OLIVER, Lauren. Panic. London: Hodder, 2021. 359 str. ISBN 978-1-529-37768-2, ISBN 978-1-444-72306-9. [COBISS.SI-ID 67576067]
195. PARTLJIČ, Tone. Ljudje z Otoka : novele. Ljubljana: Beletrina, 2021. 493 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-730-2. [COBISS.SI-ID 62622979]
196. PEČARIČ, Elena. Svoboda dihanja. Koper: KUD AAC Zrakogled, 2021. 140 str. ISBN 978-961-95373-0-5. [COBISS.SI-ID 62013955]
197. PENNER, Sarah. Izginula lekarna. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 318 str., zvd. ISBN 978-961-00-4834-3, ISBN 978-961-00-4834-3. [COBISS.SI-ID 64465923]
198. PETROVIĆ NJEGOŠ, Petar. Gorski venec. Ljubljana: Beletrina, 2021. 275 str. ISBN 978-961-284-746-3. [COBISS.SI-ID 49236739]
199. PETROVIČ, Milan. Shramba ljubezni. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2021. 159 str., ilustr. Frontier, Poezija, 183. ISBN 978-961-7118-73-5. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 58502915]
200. PODSTENŠEK, Tomo. Zgodbe za lažji konec sveta. 1. izd. Dob: Miš, 2021. 255 str. Zbirka Kratke. ISBN 978-961-272-466-5. [COBISS.SI-ID 62033155]
201. POLAJNAR, Dani. Iza in Samorog : v 7 letih do milijardne prodaje : pot poslanstva Sama in Ize Sie Login. 1. izd. Pissouri: Login5 Aphrodite, 2021. 289 str. ISBN 978-9925-7731-7-6. [COBISS.SI-ID 65384195]
202. PRESCOTT, Lara. Skrivnosti, ki smo jih varovale. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 419 str. ISBN 978-961-7133-16-5, ISBN 978-961-7133-17-2. [COBISS.SI-ID 61378307]
203. QUINN, C. S. Lovec na tatove : ključ, morilec, skrivnost ---. Juršinci: LYNX, 2021. 415 str. Serija Lovec na tatove. ISBN 978-961-7049-99-2, ISBN 978-961-7134-00-1. [COBISS.SI-ID 59969539]
204. RAMOVEŠ, Janez. Skupinska slika : (folklora). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 121 str. ISBN 978-961-282-480-8. [COBISS.SI-ID 57310979]
205. Razširi roke : berilo 4 : za četrti razred osnovne šole. 6. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 156 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0832-0. [COBISS.SI-ID 47106051]
206. KOLMANČIČ, Petra (urednik, avtor dodatnega besedila), KOBAN, Dejan (urednik), ŽUNIČ, Ana (avtor dodatnega besedila, urednik), MLAKAR, Neža (urednik). Reke : zbornik poezije. Kranj: Layerjeva založba, 2021. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-94731-4-6. [COBISS.SI-ID 63190275]
207. REMS ARZENŠEK, Neja (avtor, fotograf). Ocean življenja. Celje: samozal.: Grafika Gracer, 2021. 94 str., fotogr. ISBN 978-961-6992-99-2. [COBISS.SI-ID 57192707]
208. RIJAVEC, Petja. Meter in pol pomladi. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2021. 308 str. Zbirka Popisano. ISBN 978-961-272-465-8. [COBISS.SI-ID 62032643]
209. RUGELJ, Samo (avtor, fotograf). Na prepihu : zgodba o spremembi, krizi in novem začetku. Maribor: Litera, 2021. 273 str., ilustr. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7056-96-9. [COBISS.SI-ID 61195267]
210. SANABOR, Špela. Pod kožo ti vpišem črke : [pesniška zbirka]. Pekre: samozal. Š. Sanabor, 2020. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0219-1. [COBISS.SI-ID 35182339]
211. SCHWAB, V. E. Nevidno življenje Addie Larue. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 522 str. ISBN 978-961-00-4802-2, ISBN 978-961-00-4803-9. [COBISS.SI-ID 61220611]
212. SELIČ, Lojze. Živ skozi pekel. Celje: Grafika Gracer, 2019. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-6992-57-2. [COBISS.SI-ID 299681024]
213. SHEPHERD, Andy. Fant, ki je živel z zmaji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4798-8, ISBN 978-961-00-4799-5. [COBISS.SI-ID 61211907]
214. SIVEC, Ivan (avtor, fotograf). Ljubezen ob Kolpi : povest o kostelskem ljudskem junaku Mikuli. Mengeš: Ico, 2021. 304 str., ilustr. Zbirka Slovenska zgodovina, št. 20, Slovenske grajske zgodbe, št. 6. ISBN 978-961-7069-94-5. [COBISS.SI-ID 58350083]
215. SKESLIEN CHARLES, Janet. The Paris library. London: Two Roads, 2021. 423 str., ilustr. ISBN 978-1-529-33545-3, ISBN 978-1-529-33544-6. [COBISS.SI-ID 56907779]
216. Sreča se mi v pesmi smeje : berilo 7 : za sedmi razred osnovne šole. 8. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-01-0831-3. [COBISS.SI-ID 47106307]
217. STANIŠIĆ, Saša. Čigav si. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 325 str. Zbirka Roman. ISBN 978-961-01-6252-0. [COBISS.SI-ID 60485123]
218. STRELEC, Samo M. 69 : ne prav kratka zgodovina prihodnosti najstarejšega slovenskega mesta. 1. izd. Ptuj: Novi Zato, 2019. 501 str. ISBN 978-961-94597-1-3. [COBISS.SI-ID 96550401]
219. SVETEK, Irena. Rdeča kapica. Ljubljana: Beletrina, 2021. 397 str. Knjižna zbirka Beletrina. ISBN 978-961-284-735-7. [COBISS.SI-ID 62620419]
220. SZOMI KRALJ, Béla. Babjeverni pisani pes. Mengeš: Kulturno društvo Kralj Tomaž; Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2021. 92 str., fotogr. ISBN 978-961-6243-76-6. [COBISS.SI-ID 37901571]
221. SZOMI KRALJ, Béla. Češnja. Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije, 2021. 111 str., fotogr. ISBN 978-961-6243-79-7. [COBISS.SI-ID 60909059]
222. ŠEGA, Ivan. Kofetarica : roman. Brežice: Primus, 2021. 259 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7129-08-3. [COBISS.SI-ID 62133507]
223. ŠETINC, Zlatko. Tretja plat Doreta Tomažiča : [(izbor kolumn, objavljenih v Nedeljskem dnevniku)]. Ljubljana: samozal., 2021. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0486-7. [COBISS.SI-ID 59209219]
224. ŠOPOV, Ivan. Skopje - izgubljeni čevlji mesta. Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev, 2021. 69 str. Zbirka vileniških nagrajencev SEP. ISBN 978-961-6995-73-3. [COBISS.SI-ID 52625923]
225. ŠTAUDOHAR, Irena. Kaj hoče ženska?. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2021. 316 str., portreti. Zbirka Odkrito. ISBN 978-961-7050-95-0. [COBISS.SI-ID 58969091]
226. TOLSTOJ, Lev Nikolaevič, CUDERMAN, Vinko (avtor dodatnega besedila, urednik). Vojna in mir. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2021. 236 str., ilustr. Zbirka Klasje, letn. 5. ISBN 978-86-341-1645-8. [COBISS.SI-ID 57643267]
227. TOMAN, Marek. Lob des Opportunismus : Roman. Klagenfurt; = Celovec: Wieser, cop. 2021. 622 str. ISBN 978-3-99029-450-5, ISBN 3-99029-450-4. [COBISS.SI-ID 62169859]
228. TOMASETIG, Moreno (ilustrator, avtor). Moj dnevnik = Il mio diario : 1938-1945. 1. izd. Čedad; = Cividale del Friuli: Most: Združenje don Eugenio Blanchini: = Associazione [don Eugenio Blanchini], 2020. 92 str., ilustr. ISBN 978-88-96269-17-6. [COBISS.SI-ID 49598979]
229. VEBLÉ, Aleksandra. Voz karavan : roman. Grosuplje: samozal. A. Veble, 2021. 142 str. ISBN 978-961-95075-6-8. [COBISS.SI-ID 63189507]
230. VILČNIK, Rok. Šrapneli : poetični logaritmi. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2021. 86 str. Frontier, Poezija, 185A; 185B. ISBN 978-961-7118-78-0, ISBN 978-961-7118-79-7. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 63830019]
231. VOLKER, Renato. Biblija greha : Stara zaveza : sarajevski dnevnik. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2021. 480 str. ISBN 978-961-7115-08-6. [COBISS.SI-ID 62680067]
232. VRBNJAK, Jelka. Polejnka : pripoved. Pekel: Volosov hram, 2021. 67 str., fotogr. ISBN 978-961-7086-58-4. [COBISS.SI-ID 62074883]
233. WHITEHEAD, Colson. Fantje iz Nickla. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 213 str. ISBN 978-961-7076-87-5, ISBN 978-961-7076-88-2. [COBISS.SI-ID 61390339]
nagrada: Pulitzer Prize for Fiction = Pulitzerjeva nagrada, 2020
234. YOUNG, Samantha. Sen poletne noči. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 358 str. ISBN 978-961-00-4836-7, ISBN 978-961-00-4837-4. [COBISS.SI-ID 64535811]
235. ŽAGAR, Cilka. Levo krilo - desno krilo, ista ptica : to je zgodba o ljudeh, ki so pustili sledi v moji duši, ter o krajih, kamor sem sledila svojemu možu, ker sem verjela, da on pozna pot. Trst: Mladika, 2021. 302 str., fotogr. Zbirka Zapisi iz zdomstva, zv. 6. ISBN 978-88-7342-303-4. [COBISS.SI-ID 58785283]


82-93 Mladinska književnost.

236. BRANDY, Meagan. Zaplet na gimnaziji Brayshaw. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 340 str. ISBN 978-961-00-4825-1, ISBN 978-961-00-4826-8. [COBISS.SI-ID 62935299]
237. ČERNELČ, Primož. Pika Pikica išče svoje mesto. Zg. Kungota: Rotis, 2021. 27 str., ilustr. ISBN 978-961-6127-50-9. [COBISS.SI-ID 56593923]
238. DE BONO, Edward. Primer izginotja slona : skrivnostna zgodba skupine 3G. 1. izd. Ljubljana: UMNA, 2020. 98 str., ilustr. ISBN 978-961-290-873-7. [COBISS.SI-ID 304957696]
239. DEPAULIS, Marie-Laure. Lockdown pri nas doma. Trst: ZTT: = EST, 2021. 59 str., ilustr. ISBN 978-88-7174-290-8. [COBISS.SI-ID 63882243]
240. DONALDSON, Julia. Hiška, majhna kot miška. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [25] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-1497-0. [COBISS.SI-ID 45245443]
241. DONALDSON, Julia. Mamica, kje si?. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [25] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-1291-4. [COBISS.SI-ID 45245955]
242. DONALDSON, Julia. Polž na potepu na kitovem repu. 4. natis z dodanim DVD-jem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [31] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-6063-2. [COBISS.SI-ID 43726595]
243. GAŠPERIN, Roman (urednik, zbiratelj). Enci benci na kamenci : slovensko otroško izročilo. 10. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 102 str., ilustr. Zbirka Žlabudron. ISBN 978-86-11-16548-6. [COBISS.SI-ID 58740483]
244. GAŠPERIN, Roman (urednik, zbiratelj). Enci benci na kamenci 4 : slovensko otroško izročilo. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 103 str., ilustr. Zbirka Žlabudron. ISBN 978-961-01-5154-8. [COBISS.SI-ID 58499843]
245. FRANC, Alexandre (ilustrator), JOLY, Dominique. Srednji vek v stripu!. Jezero: Morfemplus, 2020. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-7067-09-5. [COBISS.SI-ID 299743488]
246. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Pepelka. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [31] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice, Najlepše pravljice. ISBN 978-86-11-15986-7. [COBISS.SI-ID 58496771]
247. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Volk in sedem kozličkov. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [23] str., ilustr. Zbirka Zakladi otroštva. ISBN 978-961-01-1788-9. [COBISS.SI-ID 59513091]
248. GRUBAR, Anita. Zmešnjava na športnih igrah. Brežice: Primus, 2021. [42] str., ilustr. Zbirka Prima za mlade. ISBN 978-961-7129-05-2. [COBISS.SI-ID 60968963]
249. JEGLIČ, Marija (avtor, ilustrator). Zveričja rolada z zvezdami. 1. natis. Ljubljana: M. Jeglič, 2021. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0348-8. [COBISS.SI-ID 45188099]
250. JELEN, Alenka. Pastirica Biba : pravljica o pastirici izpod Menine planine. Topolšica: Šaleški jamarski klub Podlasica; Ljubno: Jamarski klub Tirski zmaj; Vransko: Center jamskih doživetij, 2021. 21 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0527-7. [COBISS.SI-ID 61693955]
251. KOKALJ, Tatjana. Miška in deževen dan. 1. izd. Dob: Brin, 2021. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-95321-1-9. [COBISS.SI-ID 54686211]
252. KOKALJ, Tatjana. Ulična svetilka. 1. izd. Dob: Brin, 2021. [23] str., ilustr. Zbirka Gaja - zeleni svet. ISBN 978-961-95321-0-2. [COBISS.SI-ID 54685443]
253. KOVIČ, Kajetan. Zmaj Direndaj. 6. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [24] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-1744-5. [COBISS.SI-ID 58495747]
254. KRAGELJ, Deni. Življenje v gozdu : zbirka terapevtskih pravljic. 3. natis. Ljubljana: samozal. D. Kragelj, 2020. 24 str., barvne ilustr. ISBN 978-961-288-924-1. [COBISS.SI-ID 22638083]
255. KRAGELJ, Deni. Življenje v morju : zbirka terapevtskih pravljic. 2. natis. Ljubljana: samozal. D. Kragelj, 2020. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-290-444-9. [COBISS.SI-ID 22637827]
256. MAKAROVIČ, Svetlana. Pod medvedovim dežnikom. 3. ponatis 3., prenovljenega natisa. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [15] str., ilustr. Zbirka Svetlanovčki. ISBN 978-961-01-1748-3. [COBISS.SI-ID 58282755]
257. MEBS, Gudrun. Počitnice samo z očkom. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2021. 131 str., ilustr. Zbirka Prva z(o)renja. ISBN 978-961-272-471-9. [COBISS.SI-ID 62999555]
258. MILČINSKI, Fran. Butalci. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-01-4545-5. [COBISS.SI-ID 58518275]
259. MILČINSKI, Jana. Lukec dobi sestrico. 2. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1987. 38 str., barvne ilustr. Izobraževalna slikanica. [COBISS.SI-ID 20759041]
260. MONRUE, Maja. Ribji pakt. 1. izd. Ljubljana: Cela pametna založba, Zavod KURZ, 2021. [29] str., ilustr. Leto pravljic. ISBN 978-961-95076-9-8. [COBISS.SI-ID 62685955]
261. MONRUE, Maja. Zlata pajčevina. 1. izd. Ljubljana: Cela pametna založba, Zavod KURZ, 2021. [29] str., ilustr. Zbirka Leto pravljic. ISBN 978-961-95076-5-0. [COBISS.SI-ID 45075459]
262. MUCK, Desa. Blazno resno popolni. 5. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 181 str., ilustr. Zbirka Blazno resno o ---. ISBN 978-961-01-1421-5. [COBISS.SI-ID 54884355]
263. PARTLJIČ, Tone. Zdaj sem te prišla. 1. izd. Murska Sobota: Ajda, IBO Gomboc, 2021. 43 str., ilustr. Zbirka Iz zibelke. ISBN 978-961-7006-13-1. [COBISS.SI-ID 55694083]
264. PAVČEK, Saša. Miška ima roza očala. 1. izd. Dob: Miš, 2021. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-272-459-7. [COBISS.SI-ID 57715459]
265. PHILPOT, Maddox, MUNDAY, Natalie, HAMLEY, Kylie. Kako se počutiš? : knjiga o čustvih in počutju : s štirimi različnimi obrazki!. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-6030-4. [COBISS.SI-ID 34507011]
266. BRENK, Kristina (zbiratelj, urednik). Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice : slovenske ljudske otroške pesmice. 16. natis z dodanim zvočnim zapisom. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 115 str., ilustr. Zbirka Deteljica. ISBN 978-961-01-0978-5. [COBISS.SI-ID 58519043]
267. PREMEC, Davorka. Vera in Srečkomedbolhami. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2021. 24 str., ilustr. Gugalnica. ISBN 978-961-7132-04-5. [COBISS.SI-ID 60894467]
268. PUNGERTNIK, Sonja. Misliš resno? : ljubezen v odtenku drugačnosti : roman. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2021. 176 str., avtorj. sl. ISBN 978-3-7086-1165-5. [COBISS.SI-ID 53013507]
269. ROZMAN, Andrej. Rozimnica : zgodbe, pesmi in uganke. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 383 str., ilustr. Zbirka Sončnica. ISBN 978-961-01-6123-3. [COBISS.SI-ID 61172483]
270. SCHEFFLER, Axel (avtor, ilustrator). Lan in Luna. Veliki balon. Jezero: Morfemplus, 2020. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-7067-38-5. [COBISS.SI-ID 304659200]
271. SCOBIE, Lorna (avtor, ilustrator). Zajec! Zajec! Zajec!. Jezero: Morfemplus, 2020. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-7067-15-6. [COBISS.SI-ID 300856320]
272. SREZOVIĆ, Ratko (ilustrator), GALE, Ciril. Saškove pustolovščine. 1. natis. Ljubljana: KD Klub devete umetnosti, 2021. 32 str., ilustr. Zbirka Trias. ISBN 978-961-6072-14-4. [COBISS.SI-ID 59665155]
273. STROPNIK, Ivo. Jezernik Velenjč : dogodivščina vilenjaka Šalčka s čarobno dudo : pravljična pesnitev. Velenje: Asociacija Velenika, 2021. 30 str., ilustr. ISBN 978-961-6426-06-0. [COBISS.SI-ID 60354307]
274. SUHODOLČAN, Primož. Primož in Bajk : neverjetna dirka : Primož Roglič, resnična pravljica. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2021. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-02-1055-9. [COBISS.SI-ID 65906179]
275. SVETINA, Peter. Modri Portugalec : romanček. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2021. 122 str., ilustr. Zbirka Zvezdogled. ISBN 978-961-7132-03-8. [COBISS.SI-ID 60256515]
276. ŠČUKA, Maja. Brinko in ena kraška dogodivščina. 1. izd. Kobjeglava: Pršutarna Ščuka, 2021. 29 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0519-2. [COBISS.SI-ID 61335555]
277. THÉ, Tjong-Khing (avtor, ilustrator). Kje je torta?. 1. natis. Ljubljana: Vida, 2021. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-95257-7-7. [COBISS.SI-ID 63215619]
278. TROBEC, Marija. Dnevnik muce Mici : zgodba za otroke. Maribor: Likus, 2020. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-94537-7-3. [COBISS.SI-ID 35424259]
279. VALENTINI, Katarina K. Anoreksija bi jo skoraj požrla. Ljubljana: samozal. K. K. Valentini, 2021. 196 str. ISBN 978-961-95027-3-0. [COBISS.SI-ID 62524675]
280. WIRBELEIT, Patrick (avtor, ilustrator), HEIDSCHÖTTER, Uwe (avtor, ilustrator). Škatla. [5], Matemagija. Ljubljana: Zavod VigeVageKnjige, 2021. 87 str., ilustr. ISBN 978-961-7077-06-3. [COBISS.SI-ID 49469443]


82-F-odr Igrani filmi za odrasle

281. The Attack = Napad. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (100 min, 30 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt0787442/?ref_=ttawd_awd_tt. [COBISS.SI-ID 67469571]
282. Bába z ledu = Ledena babica. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (101 min, 38 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt5495726/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 64251139]
283. Baštata = The father = Foter. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (87 min, 16 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt10409554/?ref_=nv_sr_srsg_2. [COBISS.SI-ID 64152067]
284. Elle s'en va = Bettie gre. Logatec: Go Partner, 2019. 1 video DVD (108 min, 30 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt2289538/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 24833027]
285. Final portrait = Portret : umetnost prijateljstva. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (86 min, 17 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt4494718/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 67520515]
286. Genius : a true story = Genij : resnična zgodba. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (99 min, 48 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt1703957/?ref_=nv_sr_srsg_5. [COBISS.SI-ID 64349187]
287. Hope Gap = Pod belimi pečinami. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (96 min, 20 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt7587876/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 67368963]
288. 99 homes = [99 domov]. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (107 min, 38 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt2891174/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 64171011]
nagrada: Benetke, 2014 (režiser)
289. The outpost : based on a true story = Postojanka : po resnični zgodbi. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (118 min, 4 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt3833480/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 64275971]
290. The personal history of David Copperfield = Osebna zgodovina Davida Copperfielda. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (114 min, 37 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6439020/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 67376643]
nagrada: Evropska filmska nagrada, 2020 (produkcija)
291. Relatos salvajes = Divje zgodbe. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (116 min, 59 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt3011894/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 67643395]
nagrada: BAFTA, 2016 (tujejezični film)


82-F-otr Filmi in risanke za otroke

292. Cirkeline, Coco og det vilde næsehorn = [Pikica, Koko in divji nosorog]. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (61 min, 58 sek), barve, zvok (dolby digital stereo 2.0). https://www.imdb.com/title/tt7886598/?ref_=nv_sr_srsg_3. [COBISS.SI-ID 67552259]
293. Vechtmeisje = Kickbokserka. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (81 min, 12 sek), barve, zvok (dolby digital stereo 2.0). https://www.imdb.com/title/tt4187366/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 67698179]
nagrada: Evropska filmska nagrada, 2019 (mladinski film)


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

294. BARBARIČ, Nada, MEGLIČ, Drago, NOVAK, Jurij. Esej na maturi 2022. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5991-9. [COBISS.SI-ID 60510979]
295. ZAJC, Neža (urednik). Pesmi in igre Daneta Zajca : (refleksije, razprave, spomini). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 212 str., ilustr. ISBN 978-961-05-0534-1. [COBISS.SI-ID 57837571]
296. BALŽALORSKY ANTIĆ, Varja (urednik). Razprave o sodobni slovenski literaturi. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 235 str. Studia litteraria, 27. ISBN 978-961-05-0542-6. ISSN 1855-895X. [COBISS.SI-ID 60479235]
297. SNOJ, Vid. Vrhovi v globini. 1, Prolegomena. Ljubljana: KUD Logos, 2021. 208 str., ilustr. KUD Logos, 76. ISBN 978-961-7096-72-9. [COBISS.SI-ID 43833859]


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

298. AJLEC, Kornelija, REPE, Božo, BALKOVEC, Bojan (urednik). Razkosana Slovenija : okupacijske meje med drugo svetovno vojno. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 169 str., ilustr., zvd. Historia, 35. ISBN 978-961-06-0445-7. ISSN 1408-3957. [COBISS.SI-ID 58375427]
299. CRAVERI, Benedetta. Ljubice in kraljice : ženske na oblasti. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 366 str., ilustr. ISBN 978-961-282-478-5. [COBISS.SI-ID 56661251]
300. BALKOVEC, Bojan (urednik). En krompir, tri države : okupacijske meje na Dolenjskem 1941-1945. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 259 str., ilustr., zvd. Zbirka Historia, 37. ISBN 978-961-06-0457-0. ISSN 1408-3957. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/book/269. [COBISS.SI-ID 61186819]
301. KEREC, Darja. Hlev je bil pod Nemci, hiša pod Madžari : okupacijske meje v Prekmurju 1941-1945. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2021. 101 str., ilustr., zvd. Historia, 38. ISBN 978-961-06-0451-8. ISSN 1408-3957. [COBISS.SI-ID 60502275]
302. KOMELJ, Milček. Enigma Lojze Gostiša : spomini na srečanja. Ljubljana: Slovenska matica, 2021. 349 str., ilustr. Spomini in srečanja, 10. ISBN 978-961-213-349-8. ISSN 2712-5904. [COBISS.SI-ID 57785603]
303. MURATOVIĆ, Amir (režiser, scenarist). Cankar : [celovečerni igrano-dokumentarni film]. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (92 min, 57 sek), č-b in barve, zvok (dolby digital 5.1). https://bsf.si/sl/film/cankar/. [COBISS.SI-ID 64461827]
304. PERKO, Drago, GERŠIČ, Matjaž (avtor, kartograf), PERKO, Drago (urednik), KLADNIK, Drago (urednik, recenzent). Sporna imena naselij v Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. 106 str., ilustr., zvd., tabele. Georitem, 32. ISBN 978-961-05-0535-8. ISSN 1855-1963. [COBISS.SI-ID 57835267]
305. SENEGAČNIK, Jurij (avtor, fotograf). Geografija sodobnega sveta : učbenik za 2. letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2020. 142, [10] str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7070-65-1. [COBISS.SI-ID 22972675]
306. SENEGAČNIK, Jurij (avtor, fotograf), DROBNJAK, Borut. Obča geografija. Učbenik za 1. letnik gimnazije. 2. izd. Ljubljana: Modrijan izobraževanje, 2020. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-7070-84-2. [COBISS.SI-ID 24885507]
307. SMILJANIĆ, Ivan. Lovorovi gozdovi in krompir : Prešernov kult v socializmu. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2021. 267 str., ilustr. Zbirka Razpoznavanja, 43. ISBN 978-961-7104-04-2. ISSN 2350-5664. [COBISS.SI-ID 60687875]
308. ŠTIH, Peter, VIDMAR, Luka, KOSI, Jernej, GABRIČ, Aleš, HARLAMOV, Aljoša (urednik), ŽITKO PUCER, Nina (urednik). Temelji slovenstva. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 353 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-282-472-3. [COBISS.SI-ID 45827587]
309. VEHAR, Maja, MIKŠA, Peter. Obmejni trikotnik : okupacijske meje med Idrijo, Žirmi in Polhograjskimi Dolomiti, 1941-1945. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 112 str., ilustr., zvd. Historia, 36. ISBN 978-961-06-0450-1. ISSN 1408-3957. [COBISS.SI-ID 60502019]
310. DELAVEC TOUHAMI, Mira (urednik, prevajalec), KRIŽNAR, Franc (urednik, prevajalec, recenzent). Velika Slovenca izpod Storžiča: Matija Valjavec in Matija Naglič : zbornik razprav ob mednarodnem simpoziju, ob 190-letnici rojstva Matije Valjavca (1831-1897) in 222-letnici rojstva Matije Nagliča (1799-1854). 1. natis. Mače pri Preddvoru: KD Josipine Turnograjske, 2021. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-94715-3-1. [COBISS.SI-ID 62004227]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 1. 9. 2021

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam