skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

maj 2015COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 


0 SPLOŠNO


1. AMBROŽ, Milan, COLARIČ-JAKŠE, Lea-Marija. Pogled raziskovalca : načela, metode in prakse = (Researcher's gaze : principles, methods, and practices), (Mednarodna knjižna zbirka Zora, 105). V Mariboru: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta: Fakulteta za turizem, 2015. 246 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6930-25-3. [COBISS.SI-ID 81742081]

2. Komunikacija in mediacijske veščine : zbornik predavanj strokovnega srečanja, Bled, 6. marec 2015. Kranj: Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske, 2015. 26 str. ISBN 978-961-93456-2-7. [COBISS.SI-ID 278444288]

3. 34. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 25.-27. marec 2015, Portorož, Slovenija. Internacionalizacija in sodelovanje : zbornik povzetkov referatov = Internationalization and cooperation : book of abstracts. Kranj: Moderna organizacija, 2015. 204 str. ISBN 978-961-232-279-3. [COBISS.SI-ID 278638336]

4. MILANEZ, Ludvik. Knjižica o standardizaciji. Popravljena in dopolnjena izd. Maribor: [samozal.] L. H. Milanez, 2015. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-283-309-1. [COBISS.SI-ID 82241537]

5. MILTON, Stephanie. Minecraft, Osnovni priročnik. 1. izd. Zagreb: Egmont; Ljubljana: distributer za Slovenijo Menart Records, 2015. 79 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1110-6. [COBISS.SI-ID 278661632]

6. MILTON, Stephanie. Minecraft, Priročnik za bojevanje. 1. izd. Zagreb: Egmont; Ljubljana: distributer za Slovenijo Menart Records, 2015. 95 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1126-7. [COBISS.SI-ID 278663168]

7. SMREKAR, Lovro. Skrivnost stare trdnjave : nova dramatična pustolovščina, (Posebna izdaja revije Stripburger), (Zbirka O). Ljubljana: Forum, 2015. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-6553-71-1. [COBISS.SI-ID 278703360]

8. ROSUS 2015 : računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2015 : zbornik 10. strokovne konference, Maribor, 19. marec 2015. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2015. 1 optični disk (CD-ROM). ISBN 978-961-248-478-1. http://rosus.feri.um.si/rosus2015/ZbornikROSUS2015.pdf. [COBISS.SI-ID 81533441]

9. DIMOVSKI, Vlado, PENGER, Sandra, PETERLIN, Judita, GRAH, Barbara, TURK, Dunja, ŠALAMON, Klemen, GROŠELJ, Matej. Temelji managementa in organizacije : učbenik, (Učbeniki Ekonomske fakultete). Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2014. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-240-285-3. [COBISS.SI-ID 276769792]

10. VIZJAK PAVŠIČ, Mojca. Metode raziskovanja v družbenih vedah. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015. 131 str., ilustr. ISBN 978-961-235-717-7. [COBISS.SI-ID 277211648]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


11. BENČIN, Rok. Okna brez monad : estetika od Heideggerja do Ranciera, (Philosophica, Series Prizma). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 299 str. ISBN 978-961-254-783-7. [COBISS.SI-ID 278706688]

12. ESPOSITO, Roberto. Bios : biopolitika in filozofija, (Philosophica, Series Moderna). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 274 str. ISBN 978-961-254-782-0. [COBISS.SI-ID 278703104]

13. GROSZ, Stephen. Iskanje izgubljenega človeka : iz raziskovanih življenj, (Zbirka Preobrazba). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2015. 199 str. ISBN 978-961-6954-24-2. [COBISS.SI-ID 278487040]

14. HAFNER, Mateja, IHAN, Alojz. Prebujanje : Psiha v iskanju izgubljenega Erosa - psihonevroimunologija. 1. natis. Ljubljana: Alpha center: Inštitut za preventivno medicino, 2014. 818 str., ilustr. ISBN 978-961-6070-26-3. [COBISS.SI-ID 274057728]

15. HEDŽET TÓTH, Cvetka. Dialektika refleksijskega zagona. Ljubljana: Društvo 2000, 2015. 274 str. ISBN 978-961-6533-54-6. [COBISS.SI-ID 278534144]

16. HICKS, Esther, HICKS, Jerry. Zakon privlačnosti : osnove Abrahamovega nauka, (Zbirka Nezavedno). Brežice: Primus, 2015. 181 str. ISBN 978-961-6950-29-9. [COBISS.SI-ID 278531328]

17. Horizonti drugosti, (Zbirka Khoros). Gornja Radgona: A priori, 2014. 196 str. ISBN 978-961-93401-5-8. [COBISS.SI-ID 277323520]

18. Iz velike stare sanjske knjige, Horoskop in vedeževanje. Piran: Sanjska knjiga, 2015. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-6125-42-0. ISBN 978-961-6125-44-4. [COBISS.SI-ID 278826496]

19. Iz velike stare sanjske knjige, Kitajski horoskop. Piran: Sanjska knjiga, 2015. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-6125-43-7. ISBN 978-961-6125-44-4. [COBISS.SI-ID 278826752]

20. Iz velike stare sanjske knjige, Razlaga sanj in govorica številk. Piran: Sanjska knjiga, 2015. 278 str., ilustr. ISBN 978-961-6125-41-3. ISBN 978-961-6125-44-4. [COBISS.SI-ID 278819072]

21. KANT, Immanuel. Kritika čistega uma : 4/4, (Problemi, Let. L, 2012, 9-10). Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2012. 312 str. [COBISS.SI-ID 19848757]

22. LEVINE, Peter A., FREDERICK, Ann. Kako prebuditi tigra : zdravljenje travm : prirojena sposobnost preobražanja izkušenj, pod katerimi klonimo, (Zbirka Prestop, knj. 9). 1. izd. Ljubljana: V. B. Z., 2015. 202 str. ISBN 978-961-6468-81-7. [COBISS.SI-ID 278768384]

23. LOPERT, Maja. Iz biti izhaja dolžnost : Hans Jonas in njegovo pojmovanje življenja kot ontološka podlaga za etiko odgovornosti. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014. 139 str. ISBN 978-961-6862-78-3. [COBISS.SI-ID 278048768]

24. LOYD, Alex. Princip ljubezni : skrivno načelo uspešnosti v življenju in ljubezni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 289 str. ISBN 978-961-00-2576-4. ISBN 978-961-00-2577-1. [COBISS.SI-ID 279187968]

25. RAZBORŠEK, Manca. Angelski svetilniki. Ljubljana: M. Razboršek, 2015. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-283-297-1. [COBISS.SI-ID 279020288]

26. Ustvarjalnost. Ljubljana: Slovenska matica, 2014. 330 str., ilustr. ISBN 978-961-213-248-4. [COBISS.SI-ID 278804224]

27. Zbornik strokovnega simpozija ob 60-letnici Svetovalnega centra : 60 let podpore pri vzgoji, učenju in odraščanju. Ljubljana: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše, 2015. 448 str., ilustr. ISBN 978-961-93422-1-3. [COBISS.SI-ID 278688768]


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


28. BIANCO, Enzo, DE AMBROGIO, Carlo. Ukradli ste mi srce : življenje Janeza Boska, (Zbirka Žepna knjižnica Ognjišča, 12). 2., prenovljena izd. Koper: Ognjišče, 2015. 295 str. ISBN 978-961-263-159-8. [COBISS.SI-ID 278810624]

29. CHÖDRÖN, Pema. Tri zaobljube : življenje v negotovosti in spremembah. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2015. 131 str. ISBN 978-961-6943-39-0. [COBISS.SI-ID 279149568]

30. DELELIS, Bénédicte. Terezija, povej nam, v koga veruješ. 1. izd. Ljubljana: Emanuel, 2015. 44 str., ilustr. ISBN 978-961-93487-8-9. [COBISS.SI-ID 279170048]

31. GABRIELI, Giulia. Zvezda sredi neba. Ljubljana: Družina, 2015. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0151-3. [COBISS.SI-ID 278403584]

32. JELINČIČ BOETA, Klemen. Vzhodne cerkve na kratko. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-278-185-9. [COBISS.SI-ID 278096896]

33. JOANNES PAULUS. Ves sem v božjih rokah : osebni zapiski 1962-2003. Ljubljana: Družina, 2015. 603 str., faks. ISBN 978-961-04-0148-3. [COBISS.SI-ID 278332160]

34. LINTNER, Martin M.. Razstrupiti eros : katoliška spolna morala na življenjski način. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba; Ljubljana: Teološka fakulteta, 2015. 199 str. ISBN 978-961-278-191-0. ISBN 978-961-6844-40-6. [COBISS.SI-ID 278881536]

35. Nebeška razodetja : sv. Brigita Švedska. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2015. 452 str. ISBN 978-961-04-0137-7. [COBISS.SI-ID 277648640]

36. NEUBAUER, Otto. Gremo na misijon : priročnik za novo evangelizacijo. 1. izd. Ljubljana: Emanuel, 2015. 273 str., ilustr. ISBN 978-961-93487-7-2. [COBISS.SI-ID 278412800]

37. TERESA. Bog ljubi danes po nas : molitve in pesmi. Koper: Ognjišče, 2009. 127 str., fotogr. ISBN 978-961-263-027-0. [COBISS.SI-ID 245273344]

38. VANIER, Jean. Poklicani k prijateljstvu in bratstvu. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. [63] str., ilustr. ISBN 978-961-278-186-6. [COBISS.SI-ID 278834944]

39. Zgodbe Svetega pisma, (Zbirka Klasje). 2. izd. Ljubljana: DZS, 2009. 255 str., ilustr. ISBN 978-86-341-0623-7. ISBN 978-86-341-4159-7. [COBISS.SI-ID 245373696]

40. ŽNIDARŠIČ GOLEC, Lilijana. Cerkvene ustanove in službe v zgodnjem novem veku na Slovenskem : škofovstvo, arhidiakonatstvo, župništvo. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-237-730-4. [COBISS.SI-ID 278336000]


3 DRUŽBENE VEDE.


41. NEXT4PA - Kreativna javna uprava : kreativnost in inovativnost za javno upravo : [poročilo mednarodnega projekta NEXT4PA - Creativity and innovation for public administration]. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za upravo, 2014. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-262-075-2. [COBISS.SI-ID 277089536]

42. Agrocamping : z avtodomom na podeželje : [Slovenija & Istra : 91 ponudnikov]. Ljubljana: Avtodom, 2013. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-93611-0-8. [COBISS.SI-ID 270420224]

43. BAJUK SENČAR, Tatiana. European integration as cultural practice : the first generation of Slovene eurocrats, (Opera ethnologica Slovenica). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-254-778-3. [COBISS.SI-ID 278378240]

44. BAN, Tatjana. Otrok ustvarja iz lončka. Domžale: Tamaj, 2015. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-93782-5-0. [COBISS.SI-ID 278675200]

45. BREZOVŠEK, Marjan, KUKOVIČ, Simona. Javno vodenje : sodobni izzivi. 1. natis. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2014. 241 str., ilustr. ISBN 978-961-235-712-2. [COBISS.SI-ID 277012224]

46. DAPIT, Roberto, GRI, Gian Paolo, GLIHA KOMAC, Nataša, GOMIRŠEK, Tanja, IVANČIČ KUTIN, Barbara, KOFOL, Karla, KROPEJ TELBAN, Monika, LAČEN-BENEDIČIČ, Irena, LEDINEK LOZEJ, Špela, MIKLAVČIČ-BREZIGAR, Inga, POLJAK ISTENIČ, Saša, QUAGLIA, Sandro, RAVNIK, Mojca, RIJAVEC, Tanja, TORKAR TAHIR, Zdenka, ZULJAN KUMAR, Danila. Le collezioni uniscono = Zbirke povezujejo : collezioni etnologiche, tradizione orale e turismo culturale fra le Alpi e il Carso = etnološke zbirke, ustno izročilo in kulturni turizem med Alpami in Krasom. Udine: Universita degli studi, Dipartimento di lingue e letterature straniere; [Ljubljana]: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Inštitut za slovensko narodopisje, 2015. 307 str., ilustr. ISBN 978-88-904461-2-2. [COBISS.SI-ID 7709932]

47. European citizens for European foreign policy. Ljubljana: Slovensko panevropsko gibanje: = Slovenian Paneuropean Movement, 2014. 196 str., tabele. ISBN 978-961-90892-4-8. [COBISS.SI-ID 276403712]

48. FERFILA, Bogomil. Severna Koreja : zadnja stalinistična in komunistična monarhija. Ljubljana: Demat, 2015. 352 str. ISBN 978-961-281-789-3. [COBISS.SI-ID 278954752]

49. GOLD, Jodi. Vzgoja v digitalni dobi : priročnik za spodbujanje zdravega odnosa do tehnologije od rojstva do najstniških let. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2015. 327 str., ilustr. ISBN 978-961-261-379-2. [COBISS.SI-ID 278886656]

50. HAIRSINE, Jenni. Papirnata letala. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3503-6. [COBISS.SI-ID 275390976]

51. ILIĆ, Vladimir. Uporaba sredstev za prisilno ustavljanje prevoznih sredstev v policiji. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije, Policija, 2015. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-6797-31-3. [COBISS.SI-ID 278185216]

52. JELINČIČ, Zmago, ZUPANC JELINČIČ, Monika. Potne listine 2. svetovne vojne v okviru jugoslovanskega ozemlja. 1. izd. Tomišelj: Alpemedia, 2015. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-93682-7-5. [COBISS.SI-ID 278568192]

53. KELLER, Godi. S srcem v šoli : učbenik pedagogike za starše. 1. izd. Ljubljana: Zavod za razvoj waldorfskih šol in vrtcev, 2014. 136 str. ISBN 978-961-93675-1-3. ISBN 978-961-93675-2-0. [COBISS.SI-ID 276145920]

54. KIRN, Gal. Partizanski prelomi in protislovja tržnega socializma v Jugoslaviji, (Zbirka Naprej!). 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2014. XVIII, 404 str., ilustr. ISBN 978-961-6768-80-1. [COBISS.SI-ID 277241088]

55. KOVAČ, Polonca, REMIC, Matjaž, SEVER, Tina. Upravno-procesne dileme 3 v posebnih upravnih postopkih : 90 vprašanj z odgovori, sodno prakso in uvodno študijo o enakem varstvu pravic na področjih socialne varnosti, šolstva, prostora in gradenj, notranjih zadev ter davčnega in inšpekcijskega nadzora, (PPP). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2015. 447 str., ilustr. ISBN 978-961-204-579-1. [COBISS.SI-ID 278617088]

56. Kultura kot medkulturni dialog, (Kulturni zvezek, 04). Ljubljana: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, 2012. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-44-2. [COBISS.SI-ID 263888640]

57. Kultura kot medkulturni dialog = Kultura kao međukulturni dijalog, (Kulturni zvezek, 06). Ljubljana: JSKD - Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2014. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-66-4. [COBISS.SI-ID 274511872]

58. LELJAK, Roman. Zbrana dela udbovca Janeza Zemljariča. 1. izd. Radenci: Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine, 2015. 304 str., [10] str. pril. ISBN 978-961-93502-7-0. [COBISS.SI-ID 82264321]

59. Osebni dokazi v teoriji in praksi. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2015. 149 str., tabele. ISBN 978-961-6821-49-0. [COBISS.SI-ID 279073536]

60. OŠLAJ, Borut. Človek, svet in etos : študije o postsekularni filozofiji in svetovnem etosu, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 203 str. ISBN 978-961-237-732-8. [COBISS.SI-ID 278413056]

61. Poroka : priročnik 2015. Ljubljana: Mogenas, 2015. 50 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19748149]

62. RIBARIČ, Miha. Spomini : Slovenija - Jugoslavija, (Znanstvena knjižnica, Memoari, 1). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2015. 549 str. ISBN 978-961-235-727-6. [COBISS.SI-ID 278738944]

63. RUZZIER, Maja K., RUZZIER, Mitja. Startup branding funnel : find your perfect brand-market fit to hack your growth. 2nd ed. Ljubljana: Meritum, 2015. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-92961-4-1. [COBISS.SI-ID 279229696]

64. SLEZAK, Alex. Revolucija pri športni vzgoji : enostaven pristop za učitelje športne vzgoje, da stopijo iz povprečja, spreminjajo življenja, rešujejo problem prekomerne teže in prebudijo spečega velikana v športu mladih. Ljubljana: Športni klub Vidra, 2015. 44 str. ISBN 978-961-92996-2-3. [COBISS.SI-ID 279042304]

65. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) : (neuradno prečiščeno besedilo), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2015. 245 str. ISBN 978-961-204-581-4. [COBISS.SI-ID 279262976]

66. MEDVEŠČEK, Pavel, SKRT, Darja. Staroverstvo in staroverci : katalog etnološke zbirke Pavla Medveščka. 2., dopolnjena izd. Nova Gorica: Goriški muzej, Kromberk, 2014. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-53-7. [COBISS.SI-ID 278005504]

67. Svetovanje v praksi. 1. izd. Ljubljana: Pedagoška fakulteta, 2015. 212 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-253-171-3. [COBISS.SI-ID 278668032]

68. Škotske pravljice. 2. izd. Celje: Šolski center, Gimnazija Lava, 2015. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6871-10-5. [COBISS.SI-ID 277677056]

69. 44. Skok čez kožo, 11. april 2015, Grand Hotel Union, Ljubljana. Ljubljana: Inženirska zbornica Slovenije, 2015. 144 str., ilustr. ISBN 978-961-6724-25-8. [COBISS.SI-ID 278871808]

70. TERŠEK, Andraž. Pravna ignoranca škodi : kritika pravne prakse. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015. 242 str. ISBN 978-961-6862-33-2. [COBISS.SI-ID 278109952]

71. TRŠKAN, Danijela, KOMIDAR, Luka, HROVAT, Luka. Kazalniki kakovosti pedagoške prakse na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 247 str., tabele. ISBN 978-961-237-727-4. [COBISS.SI-ID 278173184]

72. Z roko v roki : zbornik primerov dobrih praks v projektu Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti, (Zbirka Vodenje v vzgoji in izobraževanju). Kranj: Šola za ravnatelje, 2015. 204 str., tabele. ISBN 978-961-6637-80-0. [COBISS.SI-ID 278345984]

73. Zlati oreh : 32. zbornik povzetkov raziskovalnih nalog, šolsko leto 2014/2015, Velenje. Velenje: Šolski center, 2015. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6755-10-8. [COBISS.SI-ID 278530816]


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


74. BAMPTON, Claire. Sestavi dinozavra : spoznaj prazgodovinske velikane. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3498-5. [COBISS.SI-ID 275717376]

75. DARIŠ, Barbara, LIPOVŠEK DELAKORDA, Saška. Biologija celice : navodila za laboratorijske vaje. 2. izd. Maribor: Medicinska fakulteta, 2015. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-6739-18-4. [COBISS.SI-ID 81096705]

76. KRAJNC, Damjan. Eko-dizajn : okoljsko načrtovanje, razvoj in analiziranje proizvodov in procesov. V Mariboru: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. 120 str., ilustr. ISBN 978-961-248-463-7. [COBISS.SI-ID 80017665]

77. LAKNER, Mitja, PETEK, Peter, ŠKAPIN-RUGELJ, Marjeta. Diskretni dinamični sistemi, (Podiplomski seminar iz matematike, 28). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2015. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-212-263-8. [COBISS.SI-ID 279069952]

78. Zbornik Naravovarstvene zveze Smrekovec : naših 10 let. Šoštanj [etc.]: Naravovarstvena zveza Smrekovec [etc.], 2015. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-92452-2-4. [COBISS.SI-ID 278717440]

79. REBERNIK, Miroslav, TOMINC, Polona, CRNOGAJ, Katja, ŠIREC, Karin, BRADAČ HOJNIK, Barbara, RUS, Matej. Pomanjkanje vitalnosti slovenskega podjetništva : GEM Slovenija 2014, (Slovenski podjetniški observatorij). Maribor: Ekonomsko-poslovna fakulteta, 2015. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6802-35-2. http://www.gemslovenia.org/scripts/download.php?file=/data/upload/GEM_2015popr.pdf. [COBISS.SI-ID 81852929]

80. GOBEC, Martina, MENCEJ BEDRAČ, Simona, OMERSEL, Jasna, PAJIČ, Tadej, PRODAN ŽITNIK, Irena, ŠMID, Alenka, ZUPAN, Janja. Vaje iz klinične kemije : študijsko gradivo in navodila za vaje. Ljubljana: Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo, 2015. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-6378-64-2. [COBISS.SI-ID 278232832]

81. VALIČ, Aleša. Dragocena mokrišča. [Ljubljana]: TV Slovenija, [Izobraževalni program], 2013. 1 video DVD (32 min, 57 sek), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 36864045]

82. Walking with beasts = Sprehod z zvermi. 1. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Stereo). [COBISS.SI-ID 11034271]

83. Walking with beasts = Sprehod z zvermi. 2. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Stereo). [COBISS.SI-ID 11034527]

84. A walking with dinosaurs trilogy, Sea monsters = Sprehod z dinozavri : trilogija, Vodne pošasti. Zagreb: Net, 2015. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Stereo). [COBISS.SI-ID 11036319]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


85. ANČNIK, Tone. Prisluhnimo telesu : sestav dihalnih in energetskih vaj. Ljubljana: Dojo Ančnik & co., 2011. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-90470-4-0. [COBISS.SI-ID 256662528]

86. ARMSTRONG, Paul B.. Kako se literatura igra z možgani? : nevroznanost umetnosti in branja. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 237 str., ilustr. ISBN 978-961-237-739-7. [COBISS.SI-ID 278894848]

87. BOŽIČ, Ana. Od rojstva brez plenic. 1. izd. Leskovec pri Krškem: Biseri sreče, 2015. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-281-750-3. [COBISS.SI-ID 278240256]

88. DAHLKE, Rüdiger, NEUMAYR, Dorothea. Veganstvo za začetnike : v štirih tednih do trdnega in trajnega zdravja, (Zbirka Zdravo z naravo). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2515-3. [COBISS.SI-ID 278286080]

89. FRITZ, Anat. Presna kuhinja! : popoln užitek. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3620-0. [COBISS.SI-ID 277429504]

90. GODEC, Boštjan, GODEC, Mojca. Zrela hruška pade sama : opisi starih sort hrušk z recepti za vsakdanjo rabo. Ljubljana: Orbis, 2013. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-6372-80-0. [COBISS.SI-ID 265120512]

91. GUTH, Christian, HICKISCH, Burkhard. Zeleni smutiji : zdravi mali obroki iz mešalnika, (Zbirka Zdravo z naravo). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2513-9. [COBISS.SI-ID 278285056]

92. HAWCOCK, Claire. Sestavi bager : spoznaj težka vozila. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-3497-8. [COBISS.SI-ID 275718144]

93. HIENG, Primož. Vodnik po zdravilnih energijah Slovenije. Del 2, Slovenija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Italija. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2015. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-6008-43-3. [COBISS.SI-ID 278607872]

94. JAN, Darja, ROŽENBERGAR, Tanja. Železna cesta : katalog Muzeja Južne železnice Šentjur. Celje: Muzej novejše zgodovine, 2014. 40 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 19412021]

95. KARMEL, Annabel. Moji najljubši recepti. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3546-3. [COBISS.SI-ID 276414464]

96. Kmetijstvo in obnovljivi viri energije - podjetniška priložnost za mlade. Ljubljana: RTV Slovenija, 2014. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-92841-9-3. [COBISS.SI-ID 273943552]

97. KONDO, Marie. Umetnost pospravljanja : [urejeno stanovanje bo spremenilo vaše življenje]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 214 str. ISBN 978-961-00-2573-3. ISBN 978-961-00-2574-0. [COBISS.SI-ID 279115008]

98. LONČAR, Sanja, TOPOLOVEC, Sabina, KOČEVAR FETAH, Marija, MEDVED, Nina, RATAJC, Petra. Ščepec ustvarjanja : kako od začimb dobiti največ, (Skupaj za zdravje človeka in narave). Ljubljana: Jasno in glasno, 2015. 241 str., ilustr. ISBN 978-961-93452-8-3. [COBISS.SI-ID 279031552]

99. MIKLIČ, Maja. Joga in narava : joga položaji imenovani po živalih, rastlinah in vesolju. Rotterdam: Mayaco: distribucija Primus, 2015. 165 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-34-3. [COBISS.SI-ID 279302656]

100. MILLAN, Cesar. Vzgoja srečnega psa : 98 bistvenih napotkov in tehnik. 1. natis. Ljubljana: BP, 2015. 208 str., ilustr. ISBN 978-961-93742-3-8. [COBISS.SI-ID 279236352]

101. MUGERLI, Marko. Zgodovina zdravstva na Jesenicah : [katalog razstave]. Jesenice: Gornjesavski muzej, 2015. 44 str., č-b fotogr. ISBN 978-961-6467-37-7. [COBISS.SI-ID 278428160]

102. NICKELS, Jason. Gojenje čilijev : priročnik za ljubiteljsko gojenje čilijev. 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2015. 105 str., ilustr. ISBN 978-961-6922-59-3. [COBISS.SI-ID 278642944]

103. ODER, Karla. Mati fabrika - Železarna Ravne : uf, industrija!. Ravne na Koroškem: Koroški pokrajinski muzej, 2014. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-6346-22-1. [COBISS.SI-ID 80831745]

104. Okusi dišečega Krasa. 1. natis. Sežana: Društvo kmetic sežanske regije; Škocjan: Park Škocjanske jame; Kačiče-Pared: Krasna, Andrejka Cerkvenik, 2014. [59] str., ilustr. ISBN 978-961-281-660-5. [COBISS.SI-ID 276862976]

105. Otrok tega noče jesti - kaj pa zdaj? : senzorni pristop k vzgoji za zdravo prehranjevanje, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 249 str., ilustr. ISBN 978-961-237-733-5. [COBISS.SI-ID 278435840]

106. Pogoste bolezni v področju glave in vratu : diagnostični postopki in zdravljenje : izbrana poglavja 7. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo, Univerzitetni klinični center: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, 2015. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-267-085-6. [COBISS.SI-ID 278265856]

107. AŽMAN, Tatjana, RUPAR, Brigita. Politike na področju vodenja kariere s priporočili. Ljubljana: Center RS za poklicno izobraževanje, 2015. 44 str., tabele. ISBN 978-961-6904-47-6. [COBISS.SI-ID 278141696]

108. Zbornik ob 20-letnici samostojnega delovanja Pošte Slovenije. [Maribor]: Pošta Slovenije, 2015. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 81611009]

109. PURVIANCE, Jamie. Velika knjiga peke na žaru. 1. natis. Ljubljana: Totaliteta, 2015. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-93769-3-5. [COBISS.SI-ID 278875392]

110. RUSTJA, Karel. 120 let kočevske železnice. Kočevje: Pokrajinski muzej, 2015. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-6517-26-3. [COBISS.SI-ID 277594624]

111. SCHENK, Bobby. Manevri za pristajanje, (Zbirka Bukva, št. 9). 1. izd. Ljubljana: Osminka & Co., 2015. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-93497-4-8. [COBISS.SI-ID 279247872]

112. 70-letnica ustanovitve prvih javnih zobnih ambulant v Mariboru. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, 2015. 126 str., ilustr. ISBN 978-961-6636-12-4. [COBISS.SI-ID 278701568]

113. Kraško okolje : zbornik prispevkov simpozija = Ambiente carsico : atti del congresso - pubblicazioni scientifiche. Nova Gorica: Univerza, 2014. 132 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-88-5. [COBISS.SI-ID 276052224]

114. Tradicionalni kraški pridelki in produkti - raziskave za izboljšanje njihove kakovostI : zbornik prispevkov simpozija = Prodotti tradizionali del Carso - la ricerca al servizio della qualitá : atti del congresso - pubblicazioni scientifiche. Trst [i. e.] Ljubljana: Kmetijski inštitut Slovenije, 2014. 224 str., ilustr. ISBN 978-961-6311-88-5. [COBISS.SI-ID 278708480]

115. Slastni jupiji. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3788-7. [COBISS.SI-ID 278595072]

116. Slaščičarski recepti BIC Ljubljana. Ljubljana: Biotehniški izobraževalni center, 2014. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-93290-7-8. [COBISS.SI-ID 271486976]

117. XII. srečanje medicinskih sester v pediatriji, 10. in 11. april 2015, Kongresni center Habakuk, Maribor. Kožne bolezni pri otrocih. Novosti v pediatrični gastroenterologiji. Neonatologija : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2015. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-49-5. [COBISS.SI-ID 82050561]

118. Kožne bolezni pri otrocih. Novosti v neonatologiji. Novosti na področju pediatrične gastroenterologije. Generacija R : zbornik predavanj. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2015. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-47-1. [COBISS.SI-ID 82061569]

119. STEEN, Celine, NEWMAN, Joni-Marie. Popolni vodič: nadomestki v veganski kuhinji. 1. natis. Ljubljana: BP, 2015. 272 str., ilustr. ISBN 978-961-93742-2-1. [COBISS.SI-ID 277573376]

120. Strokovno posvetovanje Kako do nič odpadkov v Sloveniji?, Kongresni center v Dominikanskem samostanu, Muzejski trg 1, Ptuj 9. in 10. april 2015. Ljubljana: Zveza ekoloških gibanj Slovenije, 2015. 218 str., ilustr. ISBN 978-961-6119-20-7. [COBISS.SI-ID 278923520]

121. ŠARC, Lucija, ZAJC, Mimi, DUBRAVC, Milan. Dekontaminacija. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2010. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278918656]

122. ŠARC, Lucija, ZAJC, Mimi, GANTAR, Anton. Osebna varovalna oprema za ekipe NMP. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2010. 26 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278917632]

123. ŠARC, Lucija, ZAJC, Mimi, FINK, Andrej. Velike / kemijske nesreče - algoritem ukrepov : predbolnišnični del. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, [2014?]. 64 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278916096]

124. ŠARC, Lucija, MOŽINA, Martin, JAMŠEK, Marija. Zdravstvene smernice za ravnanje služb nujne medicinske pomoči v kemijskih nesrečah. Ljubljana: Ministrstvo za zdravje, 2011. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6523-47-9. [COBISS.SI-ID 253282304]

125. ROTOVNIK-KOZJEK, Nada, SITULIN, Roberta, ZELENIK, Damjan, GABRIJELČIČ BLENKUŠ, Mojca. Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje, Priročnik o prehrani v tretjem življenjskem obdobju. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014. 124, 126 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-08-1. [COBISS.SI-ID 278358016]

126. BARBARIC, Mihaela, TUK, Ana, BATAGELJ, Borut. Z vlakom čez mejo = Vlakom preko granice. Celje [etc.]: Zgodovinski arhiv [etc.], 2015. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6448-37-6. [COBISS.SI-ID 278954496]

127. Tarčna zdravila - trendi in novosti : [zbornik predavanj]. Ljubljana: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v onkologiji pri Zbornici zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2015. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-273-104-5. [COBISS.SI-ID 278823424]

128. ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka, SVOLJŠAK, Sonja. Ko mrtvi žive uče : anatomija skozi čas : ob petstoletnici rojstva začetnika znanstvene anatomije Andreasa Vesaliusa (1514-1564) = When the dead teach the living : anatomy through time : in commemoration of the 500th birth anniversary of the pioneer of scientific anatomy Andreas Vesalius (1514-1564). Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 2015. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-6551-58-8. [COBISS.SI-ID 278507008]


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


129. ANČNIK, Tone. Uvod v taj či čuan : jin, jang in vse vmes. Ljubljana: Dojo Ančnik & co., 2014. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-90470-5-7. [COBISS.SI-ID 273154048]

130. BOWERS, Chris. Novak Đoković : [biografija]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 324 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-00-2585-6. ISBN 978-961-00-2586-3. [COBISS.SI-ID 279300096]

131. BREZAR, Vladimir. Traktat o detajlu v arhitekturi. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2015. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-6823-56-2. [COBISS.SI-ID 275576064]

132. Dom za odskok - stanovanja za mlade = A start-up home - housing for young people, (Viharniki, 01). Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo: = Faculty of Architecture, 2014. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-6823-58-6. [COBISS.SI-ID 276464640]

133. DRAB, Jože. Julijske Alpe : skupini Mangarta in Jalovca : enciklopedični vodnik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2015. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-18-4. [COBISS.SI-ID 278230016]

134. HORVAT, Goran. Med peklom in rajem : [pregledna razstava ob avtorjevi šestdesetletnici : Galerija Mozirje, 9. februar 2015-9. marec 2015 : Jakijeva hiša, Galerija Nazarje, 11. september 2015-11. oktober 2015]. [Mozirje: Osrednja knjižnica, 2015]. [12] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 819638]

135. Igriva košarka : z elementi male košarke : priročnik za učitelje in vaditelje. Ljubljana: Košarkarska zveza Slovenije, 2011. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-269-581-1. [COBISS.SI-ID 259041280]

136. JUVANEC, Borut, BENKO, Andreja. Harangláb = Zvonik = Holzglockenturm. Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2015. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6823-62-3. [COBISS.SI-ID 278669312]

137. KERMAVNAR, Simona, RESMAN, Blaž, SERAŽIN, Helena. Upravna enota Logatec : občina Logatec, (Umetnostna topografija Slovenije). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 459 str., ilustr. ISBN 978-961-254-775-2. [COBISS.SI-ID 278333952]

138. KOŠAN, Marko, LESKOVAR, Jože, JAVORNIK RISTIČ, Simona. Geburtshaus von Hugo Wolf Slovenj Gradec. Slovenj Gradec: Koroški pokrajinski muzej, 2015. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-93311-1-8. [COBISS.SI-ID 81552641]

139. BAŽATO, Marjan. Kulturna dediščina med Alpami in Krasom : vodnik po zbirkah = L'eredita culturale fra Alpi e Carso : guida alle collezioni, (Zborzbirk). Ljubljana: Založba ZRC SAZU, 2015. 172 str., ilustr. ISBN 978-961-254-781-3. [COBISS.SI-ID 278458624]

140. LAPAJNE, Tone. Tone Lapajne : objekti 1968-1970 : donacija del Toneta Lapajneta Moderni galeriji. = objects [1968-1970] : a donation of Tone Lapajne's works to the Museum of Modern Art : [[Moderna galerija, Ljubljana] 5. 3.-12. 4. 2015]. [Ljubljana: Moderna galerija = Museum of Modern Art, 2015]. [11] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278920192]

141. LIPKOWITZ, Daniel. Lego igralnica : ideje, s katerimi oživiš svoje kocke. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3648-4. [COBISS.SI-ID 277968640]

142. Minoritska zbirka. Del 1, Ostanki srednjeveškega slikarstva in kiparstva ter baročne oltarne plastike iz prvotne minoritske cerkve sv. Petra in Pavla. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2014. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-6438-50-6. [COBISS.SI-ID 80596481]

143. MUHA, Viktorija. Plesalka : moj dnevnik. 1. izd. Logatec: A-knjiga, 2015. 35 str., ilustr. ISBN 978-961-93278-8-3. [COBISS.SI-ID 279156736]

144. OBLAK, Ciril, KREČIČ, Peter, JEMEC, Andrej. Ciril Oblak : arhitektura Aerodroma Ljubljana in njegova likovna zbirka : [Galerija Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost, Kranj, 19. marec - 30. april 2015] = the architecture of Aerodrom Ljubljana and its art collection : [Prešeren Award Winners of Fine Arts Gallery, Kranj, 19 March - 30 April 2015]. Kranj: Zavod za turizem, 2015. 41 str., ilustr. ISBN 978-961-6815-05-5. [COBISS.SI-ID 278667264]

145. PEKLAJ, Andreja. Andreja Peklaj : fotografije iz ciklusov Čakam te, Bila sem ptica in Domovanje skrivnosti : Galerija v Prešernovi hiši & Mestna hiša v Kranju, april 2015. Kranj: Gorenjski muzej, 2015. 79 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-64-9. [COBISS.SI-ID 278958848]

146. PETTAN, Svanibor. Kosovo through the eyes of local Romani (Gypsy) musicians : study guide & DVD, (Audio-visual series of the Society for Ethnomusicology, no. 3). 1st ed. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: = Faculty of Arts; Bloomington: The Society for Ethnomusicology, 2015. 122 str., ilustr. 1 video DVD (24 min, 12 sek), barve, zvok. ISBN 978-961-237-708-3. [COBISS.SI-ID 276282624]

147. BRENCE, Andrej, LOZAR ŠTAMCAR, Maja, ROŠKAR, Boštjan, ŠTEFANIČ, Tatjana, ZADRAVEC, Dejan. Razkošje na podeželju : pohištvo v ptujskem gradu. Ptuj: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, 2014. 416 str., ilustr. ISBN 978-961-6438-51-3. [COBISS.SI-ID 81103617]

148. PRIMOŽIČ FRIDAUER, Aljana. Aljana 60 / 24 : Miheličeva galerija Ptuj, [8. december 2014 - 18. januar 2015]. [Ptuj]: Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož, [2014]. [19] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 24829752]

149. RESMAN, Blaž. Kipar Peter Žiwobski, (Znameniti Podbrežani). Podbrezje: KD Tabor, 2014. 35 str., [8] str. barvnih pril., ilustr. ISBN 978-961-281-402-1. [COBISS.SI-ID 273880064]

150. MLAKAR, Jana, KALAN, Jaro, LUŽEVIČ, Marjan, RISTIĆ, Biljana, JURMAN, Lidija. Smučke na noge : portreti vrhunskih športnikov : Galerija Ivana Groharja, 11. februar - 1. marec 2015. Škofja Loka: Loški muzej, 2015. [32] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513425260]

151. STANIČ, Ivan. Ljubljana projects. Ljubljana: the City of Ljubljana, 2015. [101] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 278660352]

152. STRMAN, Božidar. Božidar Strman - Mišo : risbe in grafike = drawings and prints : Galerija Miklova hiša, Ribnica, 16. april - 18. maj 2014, 16 April - 18 May 2014. Ribnica: Rokodelski center, 2014. 38 str., ilustr. ISBN 978-961-93468-3-9. [COBISS.SI-ID 273147904]

153. SUNČIČ, Vladimir. Filmsko gradivo Slovenskega filmskega arhiva pri Arhivu Republike Slovenije, (Publikacije Arhiva Republike Slovenije, Inventarji, Serija Zbirke, zv. 8). Ljubljana: Arhiv Republike Slovenije, 2015. 317 str. ISBN 978-961-6638-26-5. [COBISS.SI-ID 278558464]

154. SVETEK, Božidar. Ustvarjanje svetlobe : optična podoba glasbe. Ljubljana: Slovenska filharmonija, 2014. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-6432-06-1. [COBISS.SI-ID 274077696]

155. KALAN, Mira, PODNAR, Franc, SOKLIČ, Boštjan, ŠIFRER BULOVEC, Mojca, ŠTUKL, Jože, BENEDIK, Metod. Škofja Loka : čas pasijona. 1. ponatis. Škofja Loka: Loški muzej, 2015. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-90270-3-5. [COBISS.SI-ID 277916928]

156. ŠOPAR, Ivan. Organist in skladatelj. Vojnik: Občina, 2015. 37 str. [COBISS.SI-ID 278750464]

157. GERŽEVIČ, Mitja, DOBNIK, Marina, PLEVNIK, Matej, ČEKLIĆ, Urška, MOHORKO, Nina, PIŠOT, Rado. Telesna aktivnost in prehrana za kakovostno staranje, Priročnik o telesni aktivnosti in vadbi v tretjem življenjskem obdobju = Attivita fisica e nutrizione per un invecchiamento di qualita, Manuale sull'attivita e sull'esercizio fisico nella terza eta. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-05-0. [COBISS.SI-ID 277400320]

158. VOGLAR, Mira. Sij, sončece, sij. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 30 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 279126784]

159. ZOLTÁN, Péter. Korepetiranje - kazen ali ustvarjalnost? : širjenje glasbenih obzorij ob spoznavanju zanimivosti dela korepetitorjev in klavirskih spremljevalcev. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2015. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-261-381-5. [COBISS.SI-ID 279001600]

160. ŽNIDARŠIČ, Joco, KOZINC, Željko. Najlepša pot : [zeleni prstan Ljubljane : fotomonografija]. Ljubljana: Veduta AŽ, 2012. 169 str., fotogr. ISBN 978-961-91280-7-7. [COBISS.SI-ID 260887552]


7-GP-odr GLASBNI POSNETKI ZA ODRASLE


161. BACH, Johann Sebastian. Sinfonie in koncerti za oboo = Sinfonias and concertos for oboe. [Ljubljana]: Slovenska filharmonija, cop. 2013. 1 CD (74 min, 23 sek). [COBISS.SI-ID 279111936]

162. CASH, Johnny. I walk the line. Leeuwarden: Foreign Media Music, [med 2000-2007]. 2 CD-ja (36 min, 54 sek ; 35 min, 28 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 19852597]

163. Praznina. [Ljubljana: Moonlee Records], [2014]. 1 CD (23 min, 41 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 19623474]

164. KEREKES, Tibor. Srečanje = Meeting. [Ljubljana]: Slovenska filharmonija, cop. 2014. 1 CD (65 min, 59 sek). [COBISS.SI-ID 279195392]

165. Klasika Slovenia : skladbe za orkester, 1. del : orchestral works, vol. 1, (Klasika). Ljubljana: SIGIC: RTV Slovenija, ZKP, p, cop. 2015. 2 CD-ja (75 min, 56 sek; 75 min, 11 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1107797086]

166. Model generation. [Ljubljana]: Kapa Records, 2015. 1 gramof. plošča, stereo. http://val202.rtvslo.si/2015/03/ludovik-material-z-2-albumom-model-generation/. [COBISS.SI-ID 1108127070]

167. MILENKOVIĆ, Stefan. Violinski koncert = Violin concerto, (Klasika). Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, 2015. 1 CD (65 min, 42 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1107796318]

168. PEČAR, Karmen, WALLISCH, Gottlieb. Poulenc, Lipovšek, Beethoven, (Klasika). Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, cop. 2015. 1 CD (53 min, 10 sek). [COBISS.SI-ID 57025890]

169. PODLESEK, Janez. Janez Podlesek : violina = violin. [Ljubljana]: Slovenska filharmonija, cop. 2013. 1 CD (59 min, 48 sek). [COBISS.SI-ID 279105280]

170. REED, Lou. The very best of. [G.Britain]: Camden deluxe: BMG Entertainment, p 1999. 1 CD (72 min, 53 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 12677692]

171. STRAUSS, Richard. Richard Strauss. [Ljubljana]: Slovenska filharmonija, 2014. 2 CD-ja (78 min, 28 sek; 54 min, 47 sek). [COBISS.SI-ID 279126016]

172. Why not : [experiment compilation etno-jazz-roots-fusion]. [Ljubljana]: Baobab, 2014. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 1108124510]


7-GP-otr GLASBNI POSNETKI ZA OTROKE


173. Ples za medvede in medvedke. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 1 CD (11 min, 57 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1108191326]


80 JEZIKOSLOVJE.


174. JESENŠEK, Marko. Slovenski jezik med preteklostjo in sedanjostjo. Praha: Verbum, 2015. 266 str., ilustr. ISBN 978-80-87800-22-5. [COBISS.SI-ID 21280776]

175. KLEMENČIČ, Simona. Esperanto : intenzivni 30-urni tečaj jezika esperanto. 1. natis. Ljubljana: Zveza za tehnično kulturo Slovenije: Založba ZRC, 2015. 239 str., ilustr. ISBN 978-961-6243-69-8. ISBN 978-961-254-777-6. [COBISS.SI-ID 278566656]

176. LIBERŠAR, Polona, PETRIC LASNIK, Ivana, PIRIH SVETINA, Nataša, PONIKVAR, Andreja. Naprej pa v slovenščini : učbenik za nadaljevalce na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika. 1. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-237-725-0. [COBISS.SI-ID 277977856]

177. SOARS, Liz, SOARS, John. New headway, Intermediate, Student's book : the third edition. 3rd ed. Oxford [etc.]: Oxford University Press, 2009, cop. 2003. 159 str., ilustr. ISBN 978-0-19-438750-7. [COBISS.SI-ID 1024284376]

178. SOARS, Liz, SOARS, John. New Headway, Upper-Intermediate, Student's book. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2014. 159 str., ilustr. ISBN 978-0-19-439299-0. [COBISS.SI-ID 19749941]


82 KNJIŽEVNOST.


179. ASHFORD, Jane. Poročna stava. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 395 str. ISBN 978-961-00-2589-4. ISBN 978-961-00-2590-0. [COBISS.SI-ID 279435520]

180. BARNES, Julian. Zgodovina sveta v desetih poglavjih in pol, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 395 str. ISBN 978-961-01-3073-4. [COBISS.SI-ID 278571264]

181. BEATON, M. C.. Agatha Raisin in izprijen veterinar, (Zbirka Nero). Dolič: Giks ed, 2015. 202 str. ISBN 978-961-93691-2-8. ISBN 978-961-93691-3-5. [COBISS.SI-ID 277544704]

182. BINET, Laurent. HHhH. London: Vintage Books, 2013. [336] str. ISBN 978-0-09955-564-3. [COBISS.SI-ID 25127479]

183. BINET, Laurent. HHhH, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 414 str. ISBN 978-961-01-3650-7. [COBISS.SI-ID 278429952]

184. BROWN, Sandra. Ljubezen v Teksasu, Chase, (Zbirka Gdč), ([Ljubezen v Teksasu, 2]). Dolič: Giks ed, 2015. 280 str. ISBN 978-961-93691-8-0. ISBN 978-961-93691-9-7. [COBISS.SI-ID 279237120]

185. BURROWES, Grace. Ženin v kiltu, ([MacGregorjevi, 1]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 316 str. ISBN 978-961-00-2598-6. ISBN 978-961-00-2599-3. [COBISS.SI-ID 279491840]

186. CAPUS, Alex. Švindler, špijonka in človek z bombo, (Moderni klasiki, 86). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 200 str. ISBN 978-961-282-096-1. [COBISS.SI-ID 278373120]

187. CHRISTIE, Agatha. Skrivnost okrasne zaponke, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 261 str. ISBN 978-961-01-3643-9. [COBISS.SI-ID 278097664]

188. CHRISTOPHER, Paul. Secret of the templars. [London ect.]: Penguin Books, 2015. 343 str. ISBN 978-0-718-17732-4. [COBISS.SI-ID 19753269]

189. CRISTIANINI, Nello. Poslednje poletje : zgodba o Lucy Christalnigg in o koncu nekega sveta. [S. l.: N. Cristianini], cop. 2014. 91 str. ISBN 978-88-940108-1-7. [COBISS.SI-ID 18949682]

190. CROSS, Ethan. Oče strahu. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 380 str. ISBN 978-961-00-2591-7. ISBN 978-961-00-2592-4. [COBISS.SI-ID 279450368]

191. CUSSLER, Clive, SCOTT, Justin. The bootlegger : [an Isaac Bell adventure]. London [etc.]: Penguin books, 2015. 438 str. ISBN 978-0-718-17870-3. ISBN 978-1-405-91435-2. [COBISS.SI-ID 19798581]

192. DARE, Tessa. Ne zavrni markiza. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 339 str. ISBN 978-961-00-2593-1. ISBN 978-961-00-2594-8. [COBISS.SI-ID 279467520]

193. DASHNER, James. Zaton, ([The Maze Runner series, 3]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 322 str. ISBN 978-961-00-2575-7. ISBN 978-961-00-2582-5. [COBISS.SI-ID 279239168]

194. DAVIDSON, Susanna. Goldilocks and the three bears, (Usborne first reading, Level 4). London: Usborne Publishing, 2007. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-4532-3. [COBISS.SI-ID 19743029]

195. DAVIDSON, Susanna. Little red riding hood, (Usborne first reading, Level 4). London: Usborne Publishing, 2006. 47 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-3372-6. [COBISS.SI-ID 19751221]

196. DAVIDSON, Susanna. The three little pigs, (Usborne first reading, Level 3). London: Usborne Publishing, 2007. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-4526-2. [COBISS.SI-ID 19746357]

197. DEITCH, Kim. Bulvar razbitih sanj, (Zbirka Ambasada Strip, 16), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum, 2015. 162 str., ilustr. ISBN 978-961-6553-70-4. [COBISS.SI-ID 278689024]

198. DESTOVNIK, Karel. Zbrane pesmi. Velenje: Knjižnica, 2015. 179 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-93695-3-1. [COBISS.SI-ID 279057408]

199. DICKINS, Rosie. Why the sea is salty : a tale from Korea, (Usborne first reading, Level 4). London: Usborne Publishing, 2009. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-4529-3. [COBISS.SI-ID 19742517]

200. DOYLE, Arthur Conan. Sherlock Holmes, Pustolovske zgodbe, (Zbirka Sherlock Holmes). 1. izd. V Ljubljani: Karantanija, 2015. 2 zv. (165; 173 str.). ISBN 978-961-275-117-3. ISBN 978-961-275-118-0. [COBISS.SI-ID 279330816]

201. DURAN, Meredith. Vojvoda senc. 1. izd. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2015. 477 str. ISBN 978-961-6958-31-8. [COBISS.SI-ID 81195265]

202. EGGERS, Dave. Srce parajoče delo neizmerne globine, (Moderni klasiki, 84). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 444 str. ISBN 978-961-282-088-6. [COBISS.SI-ID 278645760]

203. ERRA, Ramon. Življenje na tirih, (Zbirka Stopinje). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014. 124 str. ISBN 978-961-6952-40-8. [COBISS.SI-ID 277398784]
Nagrada: Premi Merce Rodoreda de contes i narracions, 2011

204. FLISAR, Evald. Comedy about the end of the world : in 12 languages : Evald Flisar. Norman (Oklahoma): Texture Press, 2015. 802 str. ISBN 978-0-6923-6138-2. [COBISS.SI-ID 3880795]

205. FLISAR, Evald. Tea with the Queen. Norman, Oklahoma: Texture Press, 2015. 451 str. ISBN 978-0-692-35683-8. [COBISS.SI-ID 278680320]

206. GOGOL´, Nikolaj Vasil´evič, BULGAKOV, Mihail Afanas´evič. Tri drame, (Zbirka Klasična šerpa, 31). Ljubljana: Lud Šerpa, 2014. 197 str. ISBN 978-961-6699-41-9. [COBISS.SI-ID 277148928]

207. Haiku : zbornik srednješolskega natečaja za najboljši haiku 2015. Ljubljana: Gimnazija Vič, 2015. 203 str. ISBN 978-961-6738-24-8. [COBISS.SI-ID 278853120]

208. HANNAH, Sophie. Zamenjana zibelka. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 334 str. ISBN 978-961-00-2578-8. ISBN 978-961-00-2579-5. [COBISS.SI-ID 279238144]

209. HAWKINS, Karen. Kako ujeti višavca, (Zbirka Prekletstvo družine MacLean, [3]). Izola: Meander, 2015. 267 str. ISBN 978-961-6951-21-0. ISBN 978-961-6951-22-7. [COBISS.SI-ID 279066624]

210. HAYES, Terry. Romar. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 2 zv. (706 str.). ISBN 978-961-00-2583-2. ISBN 978-961-00-2584-9. [COBISS.SI-ID 279276800]

211. HOFFMAN, Alice. The museum of extraordinary things. Paperback ed. London [etc.]: Simon & Schuster, 2015. 368 str. ISBN 978-1-47113-932-1. ISBN 978-1-47111-215-7. ISBN 978-1-47111-216-4. [COBISS.SI-ID 19826997]

212. HOUELLEBECQ, Michel. Lanzarote : pripoved, (Zbirka Svila). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 92 str. ISBN 978-961-241-887-8. [COBISS.SI-ID 278196992]

213. IMANOVA, Nina. Maša in medved, Podtaknjeno jajce. Ljubljana: Egmont, 2015. 23 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1120-5. [COBISS.SI-ID 8250040]

214. JAZBINŠEK, Ernest. Trdoživa Kozjanka : roman. Ljubljana: samozal. E. Jazbinšek, 2015. 375 str. ISBN 978-961-283-280-3. [COBISS.SI-ID 278769152]

215. JOHNSON DEBELJAK, Erica. Tovarna koles, (Zbirka Bralec, 86). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 272 str. ISBN 978-961-241-888-5. [COBISS.SI-ID 278491136]

216. JONASSON, Jonas. Analfabetka, ki je obvladala računstvo, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 509 str. ISBN 978-961-01-3024-6. [COBISS.SI-ID 277800960]

217. Kamniška knjiga : pesmi, zgodbe in pričevanja, (Mestne knjige, 12). V Ljubljani: Slovenska matica, 2014. 351 str., [22] f. pril. ISBN 978-961-213-247-7. [COBISS.SI-ID 278492160]

218. KEEGAN, Claire. Rejenka, (Zbirka Svila). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 87 str. ISBN 978-961-241-883-0. [COBISS.SI-ID 277740544]

219. KERET, Etgar. Še zadnja zgodba in konec, (Zbirka Stopinje). Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura, 2014. 148 str. ISBN 978-961-6952-22-4. [COBISS.SI-ID 276527872]

220. KOŠUTA, Miroslav. Dnevnik o lastovičjem gnezdu. Trst: Mladika, 2015. 65 str., ilustr. ISBN 978-88-7342-215-0. [COBISS.SI-ID 7652076]

221. KREUTZ, Samo. Beseda kakor svet. Ljubljana: Ekslibris, 2015. 67 str. ISBN 978-961-6838-62-7. [COBISS.SI-ID 278045952]

222. KUNDERA, Milan. Slavje nepomembnosti, (Zbirka Svila). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 134 str. ISBN 978-961-241-892-2. [COBISS.SI-ID 278999552]

223. LE CARRÉ, John. Tinker, tailor, soldier, spy. Sceptre paperback ed. London: Sceptre, 2011. 422 str. ISBN 978-0-340-99376-7. [COBISS.SI-ID 1108008030]

224. LEWIS, Susan. Behind closed doors. London: Arrow Books, 2015. 378 str. ISBN 978-0-099-58646-3. [COBISS.SI-ID 5764064]

225. LIPUŠ, Cvetka. Kaj smo, ko smo, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Beletrina, 2015. 113 str. ISBN 978-961-284-080-8. [COBISS.SI-ID 278833152]

226. LUISELLI, Valeria. Breztežni. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 175 str. ISBN 978-961-282-090-9. [COBISS.SI-ID 277175552]

227. MACDONALD, Helen. H is for hawk. London: Vintage Books, 2014. 300 str. ISBN 978-0-099-57545-0. [COBISS.SI-ID 19498290]
Nagrada: "Samuel Johnson prize for non-fiction 2014" --> ov.

228. MACKINNON, Mairi. The boy who cried wolf, (Usborne first reading, Level 3). London: Usborne Publishing, 2008. 47 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-3348-1. [COBISS.SI-ID 19750453]

229. MACKINNON, Mairi. The goose that laid the golden eggs, (Usborne first reading, Level 3). London: Usborne Publishing, 2006. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-6676-2. [COBISS.SI-ID 6096533]

230. MACKINNON, Mairi. The runaway pancake, (Usborne first reading, Level 4). London: Usborne Publishing, 2006. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-3375-7. [COBISS.SI-ID 19746101]

231. MACOMBER, Debbie. Last one home. London: Arrow Books, 2015. 375 str. ISBN 978-0-099-59507-6. [COBISS.SI-ID 5765600]

232. MAĐAR, Đurđica. Markovi koraki : [izpoved mame otroka s cerebralno paralizo]. Ljubljana: Forma 7, 2015. 128 str. ISBN 978-961-6181-96-9. [COBISS.SI-ID 279123456]

233. MARINČIČ, Katarina. Trois, (Litterae Slovenicae, 2014, 1). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Association des écrivains slovenes, 2014. 131 str. ISBN 978-961-6376-64-8. [COBISS.SI-ID 277067520]

234. MEAD, Richelle. The fiery heart : a Bloodlines novel, (Bloodlines series, [4]). London: Penguin Books, 2013. 420 str. ISBN 978-0-141-35008-0. [COBISS.SI-ID 24828216]

235. MEAD, Richelle. The indigo spell : a Bloodlines novel, (Bloodlines series, [3]). London: Penguin Books, 2013. 401 str. ISBN 978-0-141-33716-6. [COBISS.SI-ID 14362166]

236. MEAD, Richelle. The ruby circle : a Bloodlines novel, (Bloodlines series, [6]). London [etc.]: Penguin Books, 2015. 348 str. ISBN 978-0-141-36145-1. ISBN 978-0-141-36131-4. [COBISS.SI-ID 19829813]

237. MISS BLACK MONROE. Ameriška perverzija. 1. natis. Ljubljana: BM, Založništvo, 2015. 259 str. ISBN 978-961-93821-1-0. ISBN 978-961-93821-3-4. [COBISS.SI-ID 279082496]

238. MISS BLACK MONROE. Ameriška perverzija. 1. natis. Ljubljana: BM, Založništvo, 2015. 260 str. ISBN 978-961-93821-0-3. ISBN 978-961-93821-2-7. [COBISS.SI-ID 279082240]

239. MOYES, Jojo. Skupaj, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 444 str. ISBN 978-961-01-3351-3. [COBISS.SI-ID 277631232]

240. MUNIH, Maja. Prebujenje : pesmi petnajstletnice. Bevke: Smar-team, 2015. 80 str., [4] zganj. pril., ilustr. ISBN 978-961-6953-64-1. [COBISS.SI-ID 279074560]

241. OZ, Amos. My Michael, (Vintage classics). London: Vintage, 2011. XI, [3], 216 str. ISBN 978-0-099-52905-7. [COBISS.SI-ID 19800373]

242. PATTERSON, James, LEDWIDGE, Michael. Burn, ([Michael Bennet, 7]). London: Arrow book, 2015. 494 str. ISBN 978-0-09-957404-0. ISBN 978-0-09-957405-7. [COBISS.SI-ID 25049144]

243. PATTERSON, James, ELLIS, David. Invisible. London: Arrow Books, 2015. 485 str. ISBN 978-0-099-59453-6. ISBN 978-0-099-59452-9. [COBISS.SI-ID 11061151]

244. PAUŠIČ, Olga. Z nasmehom na oder : (odrska besedila za gledališke skupine odraslih). Maribor: Ved, 2015. 208 str. ISBN 978-961-6973-06-9. [COBISS.SI-ID 279043328]

245. PETEK LEVOKOV, Milan. Ujeti vodo med prsti, (Zbirka Mi pojemo v puščavi, knj. 36). Ljubljana: KUD France Prešeren Trnovo, 2013. 72 str. ISBN 978-961-6263-52-8. [COBISS.SI-ID 266408192]

246. PROBST, Jennifer. Poročna past. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 243 str. ISBN 978-961-00-2600-6. ISBN 978-961-00-2601-3. [COBISS.SI-ID 279492352]

247. PUNTER, Russell. Chicken Licken, (Usborne first reading, Level 3). London: Usborne Publishing, 2007. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-3333-7. [COBISS.SI-ID 19639090]

248. PUNTER, Russell. The dinosaur who lost his roar, (Usborne first reading, Level 3). London: Usborne Publishing, 2007. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-6357-0. [COBISS.SI-ID 19744565]

249. PUNTER, Russell. The tin soldier, (Usborne first reading, Level 4). London: Usborne Publishing, 2012. 48 str., ilustr. ISBN 978-1-4095-6353-2. [COBISS.SI-ID 19740469]

250. RADOŠ, Božidar. V objemu zla : jutrišnji svet Stefana Zweiga. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2015. 419 str. ISBN 978-3-7086-0847-1. [COBISS.SI-ID 278610176]

251. RITUPER, Simona. Drobtinice in sirotka : inspiracija v malem. 1. izd. Murska Sobota: samozal. S. Rituper, 2015. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-93819-0-8. [COBISS.SI-ID 278925824]

252. ROLLINS, James. Zadnja prerokba. Izola: Meander, 2015. 436 str., ilustr. ISBN 978-961-6951-17-3. ISBN 978-961-6951-18-0. [COBISS.SI-ID 279064320]

253. Ptice smo na mogočnem konju : zbornik izbrane proze, poezije in dramskega beseda [i. e. besedila]. Celje: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava: Zveza kulturnih društev, 2015. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-75-6. [COBISS.SI-ID 278536960]

254. ROŽANC, Marjan. Of freedom and God : selected essays, (Litterae Slovenicae, 2014, 2). Ljubljana: Društvo slovenskih pisateljev: = Association des écrivains slovenes, 2014. 169 str. ISBN 978-961-6547-86-4. [COBISS.SI-ID 277294848]

255. SAMARDŽIĆ, Goran. Zimski zagrljaji, (Biblioteka Ambrozija, knj. 414). Zagreb: V.B.Z., 2015. 145 str. ISBN 978-953-304-710-2. [COBISS.SI-ID 14670390]

256. SAUL, John Ralston. Mračni odkloni : popotnikova povest : roman. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2015. 206 str. ISBN 978-961-278-192-7. [COBISS.SI-ID 278979584]

257. SCHNITZLER, Arthur. Pozna slava : novela, (Zbirka Besede). 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2015. 116 str. ISBN 978-961-6922-60-9. ISBN 978-961-6922-61-6. [COBISS.SI-ID 278798336]

258. SLAUGHTER, Karin. Cop town. London: Arrow Books, 2015. 485 str. ISBN 978-0-099-57138-4. [COBISS.SI-ID 5763808]

259. SLON, Jožef, VERHNJAK, O.. Potep po fucking Lublani : (my common sense LSD experience). 1. natis. Ljubljana: samozal., 2015. 132 str. ISBN 978-961-283-264-3. [COBISS.SI-ID 278401792]

260. STEIN, Gertrude. Uporabno znanje, (Zbirka Klasična šerpa, 30). Ljubljana: LUD Šerpa, 2014. 219 str. ISBN 978-961-6699-40-2. [COBISS.SI-ID 277148416]

261. ŠALAMUN, Tomaž. Ta, ki dviga tačko, spi, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2015. 95 str. ISBN 978-961-6952-45-3. [COBISS.SI-ID 278475008]

262. ŠKRJANEC, Tone. Sladke pogačice, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2015. 74 str. ISBN 978-961-6952-41-5. [COBISS.SI-ID 277484800]

263. TROBIŠ, Smiljan. Ko tišina me objame : molitve. 1. ponatis. Ljubljana: Spes, 2015. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-6621-10-6. [COBISS.SI-ID 278550016]

264. TULLI, Magdalena. Motnja, (Moderni klasiki, 85). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2015. 124 str. ISBN 978-961-282-095-4. [COBISS.SI-ID 278572032]

265. VIDMAR, Maja. Minute prednosti, (Zbirka Prišleki). Ljubljana: LUD Literatura, 2015. 107 str. ISBN 978-961-6952-42-2. [COBISS.SI-ID 277485056]

266. WALLIAMS, David. Mihec milijarder. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 242 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3651-4. [COBISS.SI-ID 277786112]

267. WOLF, Christa. August, (Zbirka Svila). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2015. 55 str. ISBN 978-961-241-890-8. [COBISS.SI-ID 278656256]

268. YOUNG, Samantha. Junak. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 390 str. ISBN 978-961-00-2580-1. ISBN 978-961-00-2581-8. [COBISS.SI-ID 279237888]


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


269. BUTTOLO, Franca. Franjo Čibej in sodobna literatura. Postojna: samozal., 2015. 63 str., fotogr. ISBN 978-961-283-305-3. [COBISS.SI-ID 279156992]

270. KOLAR, Marija. Marjan Kolar : od eseja do romana : [razvoj Kolarjevega pripovedništva : monografska študija]. Ravne na Koroškem: Občina, 2015. 277 str., ilustr. ISBN 978-961-90049-5-1. [COBISS.SI-ID 278878208]

271. SRNEC, Helena. Prleška düša : severovzhodna Slovenija s poudarkom na Prlekiji : prleški ustvarjalci in Prlekija v literarnih delih. 1. natis. Središče ob Dravi: KUD Prasila, 2014. 447 str., ilustr. ISBN 978-961-281-741-1. [COBISS.SI-ID 81280513]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


272. BLADE, Adam. Lov na pošasti, Meč pogube, (Lov na pošasti, Izberi svojo usodo). Ljubljana: Alica, 2012. [118] str., ilustr. ISBN 978-961-6834-67-4. [COBISS.SI-ID 259585792]

273. BLADE, Adam. Lov na pošasti, Piratsko prekletstvo, (Lov na pošasti, Izberi svojo usodo). Ljubljana: Alica, 2013. [118] str., ilustr. ISBN 978-961-6898-41-6. [COBISS.SI-ID 264914176]

274. CHILD, Lauren. We honestly can look after your dog. London: Puffin, 2015. [30] str., ilustr. ISBN 978-0-141-50052-2. [COBISS.SI-ID 1072200]

275. DAHL, Roald. The Roald Dahl treasury. London: Puffin, 2015. 444 str., ilustr. ISBN 978-0-141-35322-7. [COBISS.SI-ID 19748405]

276. DAVIES, Benji. Dedkov otok. 1. natis. Hlebce: Zala, 2015. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-6859-76-9. [COBISS.SI-ID 277716992]

277. FORMAN, Gayle. Če ostanem, (Zbirka Žepnice). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 175 str. ISBN 978-961-01-3693-4. [COBISS.SI-ID 278535168]

278. FRANK, Anne. The diary of a young girl. Abridged ed. [London]: Puffin, 2015. 283 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-0-141-34535-2. [COBISS.SI-ID 25130807]

279. GAČNIK, Mateja, KRIŽNAR, Lidija. O kljunčku, ki je premagal strah in rešil prijatelje, (Zbirka Zlata ribica). Portorož: Center za korekcijo sluha in govora, 2014. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-90022-5-4. [COBISS.SI-ID 275622144]

280. GOSCINNY, René, UDERZO, Albert. Asterix and the Goths, (Asterix, 3). Revised ed. London: Orion Books, 2004. 47 str., ilustr. ISBN 978-0-7528-6615-4. [COBISS.SI-ID 1026747746]

281. HUSEINOVIĆ, Kašmir. Janko in Metka. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2015. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-275-109-8. [COBISS.SI-ID 274188800]

282. KRALJ, Pija Lucija. Nikogaršnja. Celje: Grafika Gracer, 2015. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-88-7. [COBISS.SI-ID 278875648]

283. KRALJIČ, Helena. Beli muc in črni muc. Jezero: Morfemplus, 2015. [26] str, ilustr. ISBN 978-961-93805-4-3. [COBISS.SI-ID 278559232]

284. LAINŠČEK, Feri. Velecirkus Argo. Ljubljana: Beletrina, 2015. 103 str., ilustr. ISBN 978-961-284-081-5. [COBISS.SI-ID 278832128]

285. Ledeno kraljestvo. 1. izd. Zagreb: Egmont; Ljubljana: distributer za Slovenijo Menart Records, 2015. 57 str., ilustr. ISBN 978-953-13-1121-2. [COBISS.SI-ID 278659328]

286. Ljubezen je premočna beseda : zbornik srednješolske poezije in kratke proze 2015. Ljubljana: Gimnazija Vič, 2015. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-6738-23-1. [COBISS.SI-ID 278831616]

287. MOHN, Isabella. Lyrijina skrivnost, (Mia and me, 3). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2015. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-251-399-3. [COBISS.SI-ID 278552064]

288. MOHN, Isabella. Samorogov žrebiček, (Mia and me, 4). 1. natis. Ljubljana: Tehniška založba Slovenije, 2015. 114 str., ilustr. ISBN 978-961-251-400-6. [COBISS.SI-ID 278643968]

289. MUCK, Desa. Škratovile in pasje srce. 1. natis. Ljubljana: BP, 2015. [39] str., ilustr. ISBN 978-961-93742-4-5. [COBISS.SI-ID 279236608]

290. MUNIH, Maja. Sanje bolijo drugače, (Projekt Z domišljijo na potep, 2014/2015). Bevke: Smar-team, 2015. 368 str. ISBN 978-961-6953-58-0. [COBISS.SI-ID 278214656]

291. NELSON, Jandy. Nebo je povsod, (Zbirka Z(o)renja+). 1. izd. Dob: Miš, 2015. 261 str. ISBN 978-961-272-180-0. [COBISS.SI-ID 278436864]

292. NESS, Patrick. Več kot to, (Zbirka Srednji svet). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2015. 440 str. ISBN 978-961-01-3627-9. [COBISS.SI-ID 278284032]

293. NOVAK KERBLER, Nina. Hrti na sprehodu, (Zbirka Zgodbe o hrtih). Izola: Grlica, 2015. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-244-227-9. [COBISS.SI-ID 279164672]

294. ORMEROD, Jan. Doing the animal BOP. Oxford: Oxford University Press, 2013. [29] str., ilustr. ISBN 978-0-19-273683-3. [COBISS.SI-ID 2914186]

295. ORMEROD, Jan. If you're happy and you know it!. Oxford: Oxford University Press, 2013. [28] str., ilustr. ISBN 978-0-19-273683-3. [COBISS.SI-ID 2913418]

296. ORMEROD, Jan. Join the zoo Hullabaloo. Oxford: Oxford University Press, 2013. [27] str., ilustr. ISBN 978-0-19-273683-3. [COBISS.SI-ID 2913930]

297. ORMEROD, Jan. Over in the clover. Oxford: Oxford University Press, 2013. [29] str., ilustr. ISBN 978-0-19-273683-3. [COBISS.SI-ID 2913674]

298. ORMEROD, Jan. The wheels on the bus. Oxford: Oxford University Press, 2013. [29] str., ilustr. ISBN 978-0-19-273683-3. [COBISS.SI-ID 2913162]

299. ORMEROD, Jan. Whoosh around the Mulberry bush. Oxford: Oxford University Press, 2013. [29] str., ilustr. ISBN 978-0-19-273683-3. [COBISS.SI-ID 2914442]

300. PETRLIK-HUSEINOVIĆ, Andrea. Vihravi Jan. 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2015. [38] str., ilustr. ISBN 978-961-275-115-9. [COBISS.SI-ID 279037952]

301. SLAKONJA, Boštjan. Pomahajmo v svet = Say hello to the world. Radeče: Fini zavod, 2014. 25 str., ilustr. ISBN 978-961-281-359-8. [COBISS.SI-ID 273016832]

302. 101 čarobna zgodba, (Zakladnica pravljic). 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2014. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-6961-01-1. [COBISS.SI-ID 274155520]

303. 101 živalska zgodba, (Zakladnica pravljic). 1. natis. Ljubljana: Grahovac, 2014. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-6961-02-8. [COBISS.SI-ID 274155776]

304. VOLČINI, Martina. Mavrične mačje maroge. 1. natis. Domžale: Empirij; Radomlje: Ninart, 2010. [51] str., ilustr. ISBN 978-961-269-351-0. [COBISS.SI-ID 253407232]

305. WILD, Emiel de. Bratovska skrivnost. 1. izd. Hlebce: Zala, 2015. 176 str. ISBN 978-961-6859-80-6. [COBISS.SI-ID 278885632]
Nagrada: Finska nagrada srebrno pero 2014


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


306. ADRIART : regional collaborations in the media arts and practices : MAP, master programme : film, video, talk. 1st ed. Nova Gorica: School of Arts; Udine: University, 2014. 1 video DVD (ca 204 min), č-b in barve, zvok. [COBISS.SI-ID 279152896]

307. The broken circle breakdown = Alabama Monroe. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, 2014. 1 video DVD (111 min, 32 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2024519/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1106872926]

308. The devil's violinist = Vražji violinist. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (117 min, 20 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2401715/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107731550]

309. Exodus : gods and kings = Eksodus : bogovi in kralji. [Ljubljana: Menart Records], 2015. 1 video DVD (144 min, 9 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1528100/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107951454]

310. Fury = Bes. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (129 min, 9 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2713180/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107650654]

311. Grand Budapest hotel. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 96 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2278388/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 10957086]
Nagrada: Oskar, 2015 (glasba, scenografija, kostumografija, maska)

312. The Hobbit, The Battle of the five armies = Hobit, Bitka petih vojska. Posebna dvojna izd. [Ljubljana: Menart Records], 2014, 2015. 2 video DVD-ja (138 min, 31 sek ; ca 46 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1107959390]

313. L'Homme de Rio = Mož iz Ria. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (110 min, 55 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1107579230]

314. Horrible bosses 2 = Kako se znebiti šefa 2. [Ljubljana: Menart Records], [2015], p 2014. 1 video DVD (103 min, 59 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2170439/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 19510066]

315. Interstellar = Medzvezdje. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (162 min, 6 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt0816692/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 19532082]
Nagrada: Oskar, 2015 (posebni vizualni učinki)

316. Jimmy's hall = Jimmyjev dom. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (104 min, 35 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1107571550]

317. A long way down = Dolga pot navzdol. Ljubljana: Cinemania group, 2015. 1 video DVD (91 min, 49 sek), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0458413/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1107653214]

318. Marina. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (117 min, 54 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1107726942]

319. The Monuments men : based on a true story = Varuhi zapuščine : po resnični zgodbi. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (113 min, 28 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2177771/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 19509298]

320. Night at the museum, Secret of the tomb = Noč v muzeju. Skrivnost grobnice. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2692250/?ref_=fn_al_tt_4. [COBISS.SI-ID 1108089694]

321. Northmen : a viking saga = Možje s severa : vikinška saga. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (ca 94 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2290553/?ref_=fn_al_tt_2. [COBISS.SI-ID 1107735134]

322. Poker night = Pokrski večer. Škofljica: Blitz Film & Video Distribution, 2015. 1 video DVD (ca 101 min), barve in č-b, zvok (Dolby Digital 5.1, 2.0). http://www.imdb.com/title/tt2548208/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107528286]

323. Les rivieres pourpres. 2, Les anges de l'apocalypse = Škrlatne reke. 2, (Vikend, Vikendova filmoteka, 3). Posebna izd. časnika Delo. Vojnik: Fivia; Ljubljana: Delo, 2007. 1 video DVD (ca 121 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 3308861]

324. Robocop. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 115 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1234721/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 10909470]

325. ROSI, Gianfranco. Sacro GRA = [Sveta obvoznica : zgodbe z rimske obvoznice]. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1107738462]
Nagrada: Zlati lev, Benetke 2013

326. Sin city, A dame to kill for = Mesto greha, Ženska za umret. Ljubljana, 2015. 1 video DVD (ca 102 min), barve in č-b, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0458481/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 1107656798]

327. Skyfall. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 137 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1074638/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 10909982]

328. Die Wälder sind noch grün = Gozdovi so še vedno zeleni. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (107 min, 49 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1107736158]

329. Zulu. Vojnik: Fivia, 2015. 1 video DVD (102 min, 19 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1107577438]


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


330. Dora the explorer. DVD 2 = Dora. DVD 2. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10904606]

331. Dora the explorer. DVD 3 = Dora. DVD 3. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10904862]

332. Dora the explorer. DVD 4 = Dora. DVD 4. Zagreb: Net, 2014. 1 video DVD (ca 70 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10905118]

333. Frozen = Ledeno kraljestvo. [Ljubljana: Menart Records], 2014, [2015], p 2013. 1 video DVD (97 min, 59 sek), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1108141662]
Nagrada: Oskar, 2014 (najboljši animirani film, najboljša pesem)

334. Ice age = Ledena doba. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 78 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 10910238]

335. Ice age. 2, The meltdown = Ledena doba. 2, Otoplitev. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 10910494]

336. Ice age. 3, Dawn of the dinosaurs = Ledena doba. 3, Zora dinozavrov. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 93 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1080016/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1107284574]

337. Ice age. 4, Continental drift = Ledena doba. 4, Celinski premiki. Ljubljana: Menart Records, 2014. 1 video DVD (ca 84 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 10958110]

338. KUZOVKOV, Oleg. Masha and the bear = Maša in medved. DVD 1, [Kako sta se spoznala]. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11031967]

339. KUZOVKOV, Oleg. Masha and the bear = Maša in medved. DVD 2, [Medvedja pomlad]. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11032223]

340. KUZOVKOV, Oleg. Masha and the bear = Maša in medved. DVD 3, [Prvi šolski dan]. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11032479]

341. KUZOVKOV, Oleg. Masha and the bear = Maša in medved. DVD 4, [Čimprej okrevaj]. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1884856/?ref_=nv_sr_1. [COBISS.SI-ID 11032735]

342. Masha and the bear = Maša in medved. DVD 5, [Dan za pranje perila]. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 11082270]

343. Masha and the bear = Maša in medved. DVD 6, [Dober tek]. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 28 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 11082782]

344. Penguins of Madagascar = Pingvini z Madagaskarja. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 91 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 19522098]

345. Radovedni Jaka. DVD 1, Kako naredimo čoln? in še 4 pomembna vprašanja. Ljubljana: Menart Records, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15484722]

346. Radovedni Jaka. DVD 2, Kaj narediti iz Miminih smeti? in še 4 pomembna vprašanja. Ljubljana: Menart Records, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15484978]

347. Radovedni Jaka. DVD 3, Zakaj čebele delajo med? in še 4 pomembna vprašanja. Ljubljana: Menart Records, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 259805696]

348. Radovedni Jaka. DVD 4, Kako zeleno pobarvati lokvanj? in še 4 pomembna vprašanja. Ljubljana: Menart Records, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15406130]

349. Radovedni Jaka. DVD 5, Kako narediti glasbo za Mimi? in še 4 pomembna vprašanja. Ljubljana: Menart Records, 2011. 1 video DVD (ca 50 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 15407154]

350. Turbo. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 92 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1107756638]

351. Vse o Rozi, Pouk. Ljubljana: Video art, 2015. 1 video DVD (ca 84 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10907934]

352. Vse o Rozi, Safari. Ljubljana: Video art, 2015. 1 video DVD (ca 72 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10908446]

353. Vse o Rozi, Skrivna naloga. Ljubljana: Video art, 2015. 1 video DVD (ca 72 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10908702]

354. Vse o Rozi, Slon v sobi. Ljubljana: Video art, 2015. 1 video DVD (ca 84 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 10908190]

355. Walking with dinosaurs : the movie = Sprehod z dinozavri. Ljubljana: Menart Records, 2015. 1 video DVD (ca 84 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt1762399/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 10958366]


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


356. ANDERSEN, Christopher P.. Mick : divje življenje in nora genialnost Micka Jaggerja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2015. 388 str., [24] str. pril. ISBN 978-961-00-2602-0. ISBN 978-961-00-2603-7. [COBISS.SI-ID 279493120]

357. BLOCH, Marc. Nenavadni poraz : pričevanje iz leta 1940, (Zbirka Previharimo viharje, knj. 6). 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2014. 154 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-6768-82-5. [COBISS.SI-ID 277227776]

358. Celje : mestna karta = City map of Celje : city map. Izd. 2015. Ljubljana: Kartografija, 2015. 1 načrt, barve. [COBISS.SI-ID 11120158]

359. CONTI, Davide. Italijanski vojni zločinci : obtožbe, procesi in nekaznovanje po drugi svetovni vojni, (Zbirka Naprej!). 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2014. 462 str., ilustr. ISBN 978-961-6768-78-8. [COBISS.SI-ID 277394688]

360. DRAGAŠ, Ana Zlata. Prim. dr. Bogo Dragaš : zdravstveno, socialno in prosvetno delo. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-278-175-0. [COBISS.SI-ID 277026048]

361. FABIAN, Ferdinand. Priznal je : spomini nemškega vojaka na ujetništvo v Jugoslaviji 1945-1951. 1. izd. Ljubljana: Orbis, 2013. 184 str., fotogr. ISBN 978-961-6372-81-7. [COBISS.SI-ID 268146432]

362. Geografsko raziskovanje turizma in rekreacije v Sloveniji, (GeograFF, 15). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-237-726-7. [COBISS.SI-ID 278020096]

363. Goriška : rekreacijska karta = recreation map, (Geago). 1. izd. Ljubljana: Geodetska družba, 2015. 1 zvd., dvostransko, barve. [COBISS.SI-ID 279343360]

364. GREGORIČ, Milan. Stati v areni : avtobiografija. Trst: Mladika, 2015. 189 str. ISBN 978-88-7342-214-3. [COBISS.SI-ID 7619308]

365. GUSTINČIČ, Mitja, TURNŠEK, Katarina. Moto in avto vodič. 5, Čudovita Slovenija : najlepši razgledi in pogledi. 1. izd. Ljubljana: MotoSI, 2014. 207 str., fotogr., zvd. ISBN 978-961-92572-4-1. [COBISS.SI-ID 277018880]

366. ILLIES, Florian. 1913 : the year before the storm. London: The Clerkenwell Press, 2014. 270 str., ilustr. ISBN 978-1-84668-961-1. [COBISS.SI-ID 12838807]

367. DEBELJAK, Tanja, GRADIŠNIK, Marina. Janez Debeljak : utripi življenja. Ribnica: Muzejsko društvo, 2014. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-281-590-5. [COBISS.SI-ID 276172800]

368. JUVAN, Alenka, MISSON, Andrej, STAVBAR, Vlasta. Mož besede in duha. Kamnik: Medobčinski muzej, 2015. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-6599-26-9. [COBISS.SI-ID 278636032]

369. LEIDIG, Michael, ZOECH, Irene. Dunaj : [nasveti za ogled naj 10 znamenitosti], (Zbirka turističnih vodnikov Naj 10). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3496-1. [COBISS.SI-ID 275964672]

370. OMERZA, Igor. Veliki in dolgi pohod Nove revije. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2015. 368 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0849-5. [COBISS.SI-ID 278706432]

371. PEČNIK, Jožica, KRIŽMAN, Zdravka, DOLŠINA, Marjana. Aktivno državljanstvo in domovina, Spoznajmo domovino Slovenijo : priročnik za strokovne ekskurzije po Sloveniji. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. 82 str., zvd. ISBN 978-961-03-0287-2. [COBISS.SI-ID 275223040]

372. POLOVIČ, Morana. Bled & Bohinj : bisera Julijskih alp : [turistična monografija], (Biblioteka Turizem in dediščina, 101). [Zagreb]: Turistička naklada, [2015]. 72 str., ilustr. ISBN 978-953-215-951-6. [COBISS.SI-ID 279079424]

373. POLOVIČ, Morana, JERAM, Uroš. Bled & Bohinj : jewels of the Julian Alps : [tourist monograph], (Series Tourism and heritage, no. 101). [Zagreb]: Turistička naklada, [2015]. 72 str., barvne fotogr. ISBN 978-953-215-952-3. [COBISS.SI-ID 11014174]

374. POLOVIČ, Morana. Bled & Bohinj : Perlen der Julischen Alpen : [touristische Monographie], (Bibliothek Tourismus und Kulturerbe, Nr. 101). [Zagreb]: Turistička naklada, [2015]. 72 str., barvne fotogr. ISBN 978-953-215-953-0. [COBISS.SI-ID 11012894]

375. POLOVIČ, Morana. Slovenia : [history, culture, art], (Series Heritage, no. 19). [Zagreb]: Turistička naklada, [2015]. 143 str., barvne fotogr. ISBN 978-953-215-934-9. [COBISS.SI-ID 11020830]

376. POLOVIČ, Morana. Slovenija : [istorija, kul'tura, iskusstvo], (Biblioteka Nasledie, Nr. 19). [Zagreb]: Turističeskoe bjuro, [2015]. 143 str., barvne fotogr. ISBN 978-953-215-941-7. [COBISS.SI-ID 11018782]

377. POLOVIČ, Morana. Slovenija : [zgodovina, kultura, umetnost], (Biblioteka Dediščina, št. 19). [Zagreb]: Turistička naklada, [2015]. 143 str., ilustr. ISBN 978-953-215-933-2. [COBISS.SI-ID 279079680]

378. Primorje in Kras : rekreacijska karta = recreation map, (Geago). 1. izd. Ljubljana: Geodetska družba, 2015. 1 zvd., dvostransko, barve. [COBISS.SI-ID 279350784]

379. REZMAN, Vili, STAVBAR, Vlasta, PARTLJIČ, Tone, VICMAN, Patrik, GRAHORNIK, Matjaž, GLAZER, Alenka. Ruški domoljubi : Gla(s)zerjev rod. Ruše: Društvo za razvoj Lira, 2015. 89 str., ilustr. ISBN 978-961-6752-13-8. [COBISS.SI-ID 278550272]

380. SCHMIDT, Goran. Slovenska rudarska poročila iz rudišča Belščica v Karavankah s preloma 18. in 19. stoletja za Sigismonda (Žiga) Zoisa : diplomatični in kritični prepis, interpretacija v sodobni slovenščini in komentar poročil o delovanju rudnika Žirovnica, ki sta jih med letoma 1797 in 1805 pisala rudarska nadzornika Lukas in Vincenc Polc, v dodatku geslovnik s komentarjem, (Thesaurus memoriae, Fontes, 11). 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2015. 494 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-254-767-7. [COBISS.SI-ID 277996800]

381. SKOČIR, Marija. Aqua lasa : čudežna moč vode : mladinski vodnik po razstavi : najnovejše rimske najdbe na območju Varaždinskih Toplic = recent discoveries of roman remains in the region of VaraždinskeToplice : [Galerija Cankarjevega doma, Ljubljana], 21. maj - 26. oktober 2014. Ljubljana: Cankarjev dom, 2014. XX str., ilustr. [COBISS.SI-ID 274488320]

382. Zbornik v spomin na akademika Jožeta Trontlja : prispevki s srečanja v spomin na akademika Jožeta Trontlja, 5. decembra 2014 v dvorani Slovenske akademije znanosti in umetnosti = The Jože Trontelj Memorial proceedings : addresses from The Jože Trontelj Memorial, 5 December 2014 at The Great Hall of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. V Ljubljani: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2015. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-268-036-7. [COBISS.SI-ID 278726144]

383. STRES, Peter. Biljana : oris preteklosti župnije in občine Biljana ter naselij Biljana in Zali Breg od prve omembe vasi Biljana leta 1205 do priključitve k Jugoslaviji 1947. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2015. 189 str., ilustr. ISBN 978-88-96632-47-5. [COBISS.SI-ID 7619052]

384. TRNOVEC, Barbara. Kolumbova hči : življenje in delo Alme M. Karlin, (Starožitnosti, 5). 1. ponatis. Celje: Pokrajinski muzej, 2015. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6411-19-6. [COBISS.SI-ID 277923328]

385. VEROVNIK, Franc. Janko Gačnik in album njegovih fotografij iz prve svetovne vojne : 1895-1967 : ob 120-letnici rojstva Janka Gačnika in 100-letnici soške fronte. Ravne na Koroškem: Občina, 2015. 24, [26] str., ilustr. ISBN 978-961-90094-4-4. [COBISS.SI-ID 81804033]

386. ZUPANČIČ, Jernej. Romi in romska naselja v Sloveniji, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 255 str., ilustr. ISBN 978-961-237-729-8. [COBISS.SI-ID 278335744]

387. ŽAGAR, Dario, ŠERIĆ, Neven. The island of Korčula, (Croatia - Impressions, knj. 4). [Zagreb]: Nava DLG, [2011]. 187 str., barvne fotogr. ISBN 978-953-95830-3-1. [COBISS.SI-ID 11119646]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam