skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

maj 2014

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

Novosti v knjižnici - maj 14

 


0 SPLOŠNO


1. HÁRY, András. Inovacijski menedžment. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-248-425-5. [COBISS.SI-ID 77404673]

2. ROSUS 2014 : računalniška obdelava slik in njena uporaba v Sloveniji 2014 : zbornik 9. strokovne konference, Maribor, 20. marec 2014. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Inštitut za računalništvo, 2014. ISBN 978-961-248-422-4. [COBISS.SI-ID 77332737]

3. BAŠIĆ, Nino, BRANK, Janez. Bilten. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2014. 190 str. ISBN 978-961-264-065-1. http://rtk.ijs.si/. [COBISS.SI-ID 272321024]

4. Varia, (Razprave, 28). Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2014. 221 str., ilustr. ISBN 978-961-268-031-2. [COBISS.SI-ID 272804608]


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


5. BERNSTEIN, Albert J.. Čustveni vampirji : kako se zaščititi pred ljudmi, ki vas povsem izpijejo. Ljubljana: Chiara, 2014. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-93646-1-1. [COBISS.SI-ID 273097728]

6. FIKFAK, Rasto. Stvarstvo je zavest, ki izvira iz biti, (Zbirka Romanje k sebi). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2014. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-29-9. [COBISS.SI-ID 273669632]

7. HARVEY, Steve, MILLNER, Denene. Brez dlake na jeziku : kako najti moškega, ga obdržati in razumeti, (Zbirka Mrhe). Brežice: Primus, 2014. 200 str. ISBN 978-961-6804-53-0. [COBISS.SI-ID 259744000]

8. HAY, Louise L., KESSLER, David. Ozdravite svoje srce : kako najti mir po razhodu, ločitvi ali smrti bližnjega, (Zbirka Louise). Brežice: Primus, 2014. 245 str. ISBN 978-961-6950-04-6. [COBISS.SI-ID 272515584]

9. KOŠIR, Dušan. Astrologija iz domačega moškega predalčnika. Ljubljana: samozal., 2013. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-276-652-8. [COBISS.SI-ID 265483264]

10. LIPTON, Bruce H.. Učinek medenih tednov : znanost o ustvarjanju nebes na zemlji, (Zbirka NeZaVedno). Brežice: Primus, 2014. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-05-3. [COBISS.SI-ID 272516352]

11. Ljudje in jedrska energija : od navdušenja do stigme, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. 318 str., ilustr. ISBN 978-961-237-633-8. [COBISS.SI-ID 272578560]

12. MATOS, Silva. Ustvarjalni ogenj je v vsakem človeku. 1. natis. Celovec: Mohorjeva založba, 2014. 127 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0808-2. [COBISS.SI-ID 271767040]

13. POGORELČNIK, Romana. Numerologija : tvoje ime - tvoja osebnost. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 215 str. ISBN 978-961-01-3389-6. [COBISS.SI-ID 272534016]

14. POLITIS, Vasilis. Aristotel in metafizika : [Routledgev filozofski vodnik], (Zbirka Dialogi, letn. 14). 1. izd. Maribor: Aristej, 2013. 302 str. ISBN 978-961-220-091-6. [COBISS.SI-ID 77613569]

15. RAVENWOLF, Silver. Angeli : naši čarovni spremljevalci. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 390 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3318-6. [COBISS.SI-ID 273249024]

16. ROTH, Ruby. Veganstvo je ljubezen : poslušati srce in ukrepati. Tržič: Avrora As, 2014. [40] str., ilustr. ISBN 978-961-6788-83-0. [COBISS.SI-ID 272473856]

17. SAMAEL AUN WEOR. Znanost meditacije, (Zbirka Gnostična biblioteka). Ljubljana: samozal. J. Urbanc, 2013. 24 str. ISBN 978-961-93579-3-4. [COBISS.SI-ID 269289728]

18. ŽIŽEK, Slavoj. Eppur si muove, (Zbirka Analecta). 1. natis. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo, 2013. 228 str. ISBN 978-961-6376-60-0. [COBISS.SI-ID 271144192]


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


19. DINET, Etienne, BEN IBRAHIM, Sliman. Življenje Mohameda, Alahovega preroka : zgodovina prerokbe. Šmarješke Toplice: Stella, 2014. 260 str., ilustr. ISBN 978-961-246-452-3. [COBISS.SI-ID 272427264]

20. GLOBOKAR, Roman. Teološka etika med univerzalnostjo in partikularnostjo, (Znanstvena knjižnica, 37). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2013. 272 str. ISBN 978-961-6844-29-1. [COBISS.SI-ID 271094784]

21. HART, David Bentley. Ateistične zablode : krščanska revolucija in njeni modni sovražniki, (Knjižna zbirka KUD Logos, 40). Ljubljana: KUD Logos, 2013. 324 str. ISBN 978-961-6519-74-8. [COBISS.SI-ID 269986304]

22. HATTAWAY, Paul. Nebeški človek : čudovita resnična zgodba kitajskega kristjana Yuna. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 329 str., [8] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-04-0030-1. [COBISS.SI-ID 273261056]

23. Janez XXIII : portret svetnika in dnevnik duše. 1. izd. Ljubljana: Družina: Celjska Mohorjeva družba, 2014. 218 str. ISBN 978-961-04-0026-4. [COBISS.SI-ID 273115392]

24. JOANNES PAULUS. Moža in ženo je ustvaril : Kateheze ob Prvi Mojzesovi knjigi. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 175 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-278-126-2. [COBISS.SI-ID 273039360]

25. JUNG, C. G., WILHELM, Richard. Skrivnost zlatega cveta ali Umetnost podaljševanja življenja, (Zbirka Luč z vzhoda). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2014. 189 str. ISBN 978-961-6934-28-2. [COBISS.SI-ID 273521664]

26. KENDRICK, Stephen, KENDRICK, Alexander. Izziv ljubezni. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 223 str. ISBN 978-961-04-0029-5. [COBISS.SI-ID 273262592]

27. KINDZIUK, Milena. Mučenec za svobodo : Jerzy Popieluszko, duhovnik za čudeže, (Obrazi vere). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0005-9. [COBISS.SI-ID 270653440]

28. DEŽMAN, Jože, BAHČIČ, Robert. Marija Pomagaj : milostna podoba na Brezjah : [1814-2014], (Gorenjski kraji in ljudje, knj. 35). 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0034-9. [COBISS.SI-ID 273391104]

29. Nepozabni papež : šopek slovenskih spominov na sv. Janeza Pavla II.. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0033-2. [COBISS.SI-ID 273360128]

30. PALMISANO, Maria Carmela. Eksegeza Peteroknjižja : "Ker je ljubil tvoje očete" (5 Mz 4, 37), (Priročniki TEOF, 23). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2014. 127 str., tabele. ISBN 978-961-6844-32-1. [COBISS.SI-ID 273126400]

31. ROWELL, Earle Albert. Drži kakor pribito. Ljubljana: Znamenja časa, 1997. 115 str. ISBN 961-6129-06-6. [COBISS.SI-ID 63810048]

32. Sveto pismo v stripu. Knj. 1, Apostolska dela. Ljubljana: Karis, 2014. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-93001-7-6. [COBISS.SI-ID 272689664]


3 DRUŽBENE VEDE.


33. KORSIKA, Anej, JAKŠA, Urban, PUREBER, Tjaša, VIDEMŠEK, Boštjan, KIRN, Gal, FUNKL, Marko. Ali še na mladih svet stoji? : zbornik. Ljubljana: Zveza zvez in društev za mednarodno sodelovanje in izobraževanje - KOMISP, 2013 [i. e.] 2014. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-281-303-1. [COBISS.SI-ID 272075264]

34. ANTAUER, Igor, TOŠ ZAJŠEK, Andreja, BERNIK, Tomaž. Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo s komentarjem. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, 2014. 116 str. ISBN 978-961-93645-5-0. [COBISS.SI-ID 272645632]

35. BREZOVNIK, Boštjan. Pristojnosti in naloge slovenskih občin : (s pregledom splošnih in posamičnih aktov ter aktov poslovanja občine). Maribor: Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila, 2014. VIII, 191 str. ISBN 978-961-6842-23-5. http://www.lex-localis.info/ebook/pristojnosti2014. [COBISS.SI-ID 272392704]

36. BRUS, Marko. Obveznostno pravo : splošni del obligacij brez zakonskih obveznostnih razmerij. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2014. 212 str., tabele. ISBN 978-961-204-525-8. [COBISS.SI-ID 273020928]

37. BRVAR, Roman. Z igro do učenja. Ljubljana: Math, [2014]. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-6919-03-6. ISBN 978-961-6919-04-3. ISBN 978-961-6919-05-0. ISBN 978-961-6919-06-7. ISBN 978-961-6919-07-4. [COBISS.SI-ID 269376256]

38. BEDNAŠ, Marijana, MILENKOVIČ, Vladoša. Doing business in Slovenia. Ljubljana: CMSR, Centre for International Cooperation and Development, 2014. 123 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6038-28-7. [COBISS.SI-ID 273236224]

39. GORE, Albert. The future. [London]: WH Allen, 2014. XXXI, 558 str., ilustr. ISBN 978-0-75354-050-3. [COBISS.SI-ID 18166578]

40. HIENG, Primož. Pod masko skrit in norčavo odkrit : slovenske maske in maškare. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2014. 199 str., ilustr. ISBN 978-961-6008-41-9. [COBISS.SI-ID 273178112]

41. FLOGIE, Andrej, BERGOČ, Špela, KOVAČIČ, Domen, PERČIČ, Kristijan, PESEK, Igor, ŠVERC, Alenka, VIČIČ KRABONJA, Maja, VIČIČ, Marinka. Informacijska tehnologija kot temelj vseživljenskega [!] izobraževanja človeka 21. stoletja : vsebinski priročnik. Maribor: Zavod Antona Martina Slomška, 2014. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-92190-3-4. [COBISS.SI-ID 77344769]

42. Kultura in razred. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Založba FVD, 2014. 289 str., ilustr. ISBN 978-961-235-673-6. [COBISS.SI-ID 271426048]

43. LELJAK, Roman. [Udba 2], Tajni pravilniki UDBE za likvidacije. Kapelski vrh: Društvo za raziskovanje polpretekle zgodovine, 2014. 228 str. ISBN 978-961-93502-5-6. [COBISS.SI-ID 78255617]

44. LEVC, Simona. Liba laca lak : kako pomagamo otroku do boljšega govora. Ljubljana: samozal., 2014. 164 str., ilustr. ISBN 978-961-276-908-6. [COBISS.SI-ID 271149824]

45. LEVOVNIK, David. Ergonomija. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, 2014. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-93645-3-6. [COBISS.SI-ID 272643840]

46. LEVOVNIK, David. Stres na delovnem mestu. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, 2014. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-93645-1-2. [COBISS.SI-ID 272588032]

47. Med državo in trgom : cikli in prelomi v zgodovini, (Zbirka Vpogledi, 9). Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2014. 194 str., ilustr. ISBN 978-961-6386-47-0. [COBISS.SI-ID 272461824]

48. Od prosinca do grudna : gradivo o praznikih in praznovanjih v Sloveniji, (Zbirka AE gradiva, št. 3). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2013. 227 str., ilustr. ISBN 978-961-237-635-2. [COBISS.SI-ID 272647936]

49. OŽBOLT, Milena. Oblačilna tradicija Loške doline in Babnega Polja : zapisi o delu delavnic Društva žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina 2011-2013. Stari trg pri Ložu: Društvo žena in deklet na podeželju Ostrnice, Loška dolina, 2013. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-281-281-2. [COBISS.SI-ID 271269376]

50. PAVLIN, Samo, DEŽELAN, Tomaž, SVETLIK, Ivan. Challenges of citizenship in higher education : shifting visions, roles and outcomes, (Sozialwissenschaftliche Beobachtungen, vol. 2). Wien: Echoraum, cop. 2013. 165 str., ilustr. ISBN 978-3-901941-43-6. [COBISS.SI-ID 32567901]

51. PFAJFAR, Lovrenc. Osnovna ekonometrija, (Učbeniki Ekonomske fakultete). 1. natis. Ljubljana: Ekonomska fakulteta, 2014. IV, 609 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-240-277-8. [COBISS.SI-ID 272686336]

52. PLACE, Marie-Hélene. 20 dejavnosti s peščenimi črkami po metodi Montessori : spremljajmo otroka pri odkrivanju pisanja in branja : [od 3. do 6. leta]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3363-6. [COBISS.SI-ID 270707712]

53. PODMENIK, Darka. Kako do ustrezne zaposlitve? : diplomanti v času družbene krize. Ljubljana: IRSA - Inštitut za razvojne in strateške analize, 2013. 225 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-93636-0-7. [COBISS.SI-ID 272297728]

54. Resolucija o Nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za obdobje 2013-2020 (ReNPIO 13-20). Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2014. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-6851-42-8. [COBISS.SI-ID 272336896]

55. ŠVAJNCER, Janez J.. Slovenska vojska 1918-1919 : uniforme, oznake, čini. Logatec: Vojni muzej, 2014. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-93358-5-7. [COBISS.SI-ID 272843008]

56. TAVČAR, Lidija. Kje se skriva?, (Galova knjižnica). 3. dopolnjena izd. Ljubljana: Narodna galerija, 2013. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-41-9. [COBISS.SI-ID 271067648]

57. TAVČAR, Lidija. Narodna galerija, Ljubljana : odkrivajmo, raziskujmo, (Galova knjižnica). 10. ponatis. Ljubljana: Narodna galerija, 2013. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-6029-49-0. [COBISS.SI-ID 270035712]

58. TOMAŽIN, Irena. Srečevanja glasov : med občinstvom in občestvom - ljudska pesem na sodobnem odru = Co-voicings : between audiences and communities - traditional folk singing meets contemporary performing arts practices, (XS Prehodi, št. 5, no. 5). Ljubljana: Zavod Emanat, 2014. 175 str., fotogr. ISBN 978-961-93643-0-7. [COBISS.SI-ID 272513536]

59. ZADEL, Aleksander. Tretji obraz : priročnik za razumevanje otrok in sebe. 1. ponatis. Koper: Inštitut C. A. R., 2013. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-281-243-0. [COBISS.SI-ID 270593024]

60. Zlati oreh : [31. zbornik gibanja Mladi raziskovalci za razvoj Šaleške doline]. Velenje: Šolski center, 2014. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-6755-08-5. [COBISS.SI-ID 272894464]


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


61. Clash of the dinosaurs = Spopad dinozavrov. Ljubljana: JA-MI, 2010. 2 video DVD-ja (ca 86; 86 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1266003/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105511006]

62. DVORŽAK, Bojana. Matematika na splošni maturi : odgovori na vprašanja iz predmetnega izpitnega kataloga : osnovna in višja raven. Ljubljana: Intelego, 2014. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6558-34-1. [COBISS.SI-ID 273193216]

63. ISZAK, Noémi, LÜKŐ, István, PÁNOVICS, Attila. Razvoj zelenega gospodarstva. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-248-427-9. [COBISS.SI-ID 77406209]

64. Last day of the dinosaurs = Poslednji dan dinozavrov. Ljubljana: JA-MI, 2010. 1 video DVD (ca 66 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10059550]

65. Monsters resurrected = Obujene pošasti. Ljubljana: JA-MI, 2009. 1 video DVD (ca 88 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10069534]

66. Neanderthal = Neandertalci. Ljubljana: JA-MI, 2005. 1 video DVD (ca 100 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0432334/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 1105503070]

67. Pomen biotehnologije in mikrobiologije za prihodnost, Ljubljana, 27. in 28. september 2012. Biotehnologija in mikrobiologija za znanje in napredek, (Pomen biotehnologije in mikrobiologije za prihodnost, 10). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, 2012. XIV, 592 str., ilustr. ISBN 978-961-6908-00-9. [COBISS.SI-ID 263123968]

68. BEŠTER-ROGAČ, Marija, GSPAN, Primož, JUG, Aleš, KOŠIR, Iztok, PUC, Miha Dominik, TOMŠIČ, Matija. Praktikum. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. II, 130 str., ilustr. ISBN 978-961-6286-76-3. [COBISS.SI-ID 272296192]

69. Prehistoric Dallas = Prazgodovinski Dallas = Prazgodovinski Los Angeles. Ljubljana: JA-MI, 2011. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10065182]

70. Prehistoric New York = Prazgodovinski New York = Prazgodovinski Chicago. Ljubljana: JA-MI, 2011. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10068766]

71. Prehistoric Washington D.C. = Prazgodovinski Washington = Prazgodovinski Denver. Ljubljana: JA-MI, 2011. 1 video DVD (ca 87 min), barve, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 10067998]

72. SCHÖNFELDER, Peter, SCHÖNFELDER, Ingrid. Kaj cveti v Sredozemlju?. 1. natis. Kranj: Narava, 2014. 318 str., ilustr. ISBN 978-961-6893-39-8. [COBISS.SI-ID 272698880]

73. MAJIĆ SKRBINŠEK, Aleksandra, ŽAGAR, Anamarija, UDOVČ, Andrej, POTOČNIK, Hubert, KAVČIČ, Irena, KOS, Ivan, JERINA, Klemen, JELENČIČ, Maja, JONOZOVIČ, Marko, VIDRIH, Matej, STERGAR, Matija, KROFEL, Miha, ČERNE, Rok, SKRBINŠEK, Tomaž, MARINKO, Urška. Volk v Sloveniji. Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, 2013. 73 str., ilustr. ISBN 978-961-6822-19-0. [COBISS.SI-ID 272921856]

74. MOZETIČ, Borut. Zeleno srce Kopra : vodnik po naravnem rezervatu Škocjanski zatok. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije DOPPS, 2014. 66 str., ilustr. ISBN 978-961-6674-22-5. [COBISS.SI-ID 272221184]


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


75. BAČAR, Stanislav. Voda, stopa, mlin : dokumentirani mlini na območju današnje občine Ajdovščina v zgodovinskih virih in zapisih. Kromberk: Goriški muzej, 2013. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-42-1. [COBISS.SI-ID 270698240]

76. BOHLMANN, Friedrich, ULLMANN, Marcela. Hrana kot zdravilo : [140 živil za boljše zdravje]. 1. natis. Kranj: Narava, 2014. 256 str. ISBN 978-961-6893-38-1. [COBISS.SI-ID 272416768]

77. Bolezni dojke : [simpozij, Maribor 2014]. Maribor: Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca, 2014. 364 str., ilustr. ISBN 978-961-6636-11-7. [COBISS.SI-ID 273038080]

78. CLERGEAU, Charlotte, MARANDET, Laure. Moj zadovoljni konj!. 1. natis. Kranj: Narava, 2014. 83 str., ilustr. ISBN 978-961-6893-31-2. [COBISS.SI-ID 269017600]

79. COSTANTINO, Maria, LANG, Amanda. Konji : popolni vodnik : [nega in pasme konj, vaje za jahanje in konjski športi]. Maribor: Hiša knjig, Založba KMŠ, 2014. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6744-84-3. [COBISS.SI-ID 76795393]

80. DI NISO, Gianfranco, MANZONI, Davide. Koktajli. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2979-0. [COBISS.SI-ID 268651520]

81. ZDEŠAR, Pavle. ApiSlovenija : [zbornik]. Lukovica: Čebelarska zveza Slovenije, Javna svetovalna služba v čebelarstvu, 2014. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6516-55-6. [COBISS.SI-ID 272571904]

82. BIANCHI, Paolo. Edamus, bibamus, gaudeaumus = Jejmo, pijmo in se veselimo : projekt VALO-PT Celovit razvoj tipičnih pridelkov in izdelkov na čezmejnem območju. 2. izd. Gorica: Pokrajina; Nova Gorica: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod, 2008. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-91920-1-6. [COBISS.SI-ID 240406528]

83. ERNE, Andrea. Vse o letalih, (Zbirka Kaj? Kako? Zakaj?). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. [14] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2112-4. [COBISS.SI-ID 271920128]

84. GRAZIA, Mario. Čokolada : 50 preprostih receptov. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2965-3. [COBISS.SI-ID 268381184]

85. GREGORIČ, Tomaž, JERETIČ, Gregor. Priročnik za voditelja čolna na morju : moj prvi navtični priročnik. 1. izd. Portorož: Spinaker, 2014. 194 str., ilustr. ISBN 978-961-93429-6-1. [COBISS.SI-ID 273399808]

86. 49th International Conference on Microelectronics, Devices and Materials & theWorkshop on Digital Electronic Systems, September 25 - September 27, 2013, Kranjska Gora, Slovenia. Proceedings. Ljubljana: MIDEM - Society for Microelectronics, Electronic Components and Materials, 2013. XII, 296 str., ilustr. ISBN 978-961-92933-3-1. [COBISS.SI-ID 268559360]

87. Iz enega lonca, (Dober tek). Ljubljana: Dedal, 2014. 96 str., fotogr. ISBN 978-961-6612-57-9. [COBISS.SI-ID 273163008]

88. Jedi za dva : [več kot 100 okusnih novih receptov]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 236 str., fotogr. ISBN 978-961-00-2025-7. [COBISS.SI-ID 270679552]

89. KALOPER, Urška. O mozoljih, ljubezni in drugih nadlogah. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 186 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2999-8. [COBISS.SI-ID 272777472]

90. KORUZA, Boris, VAUPOTIČ, Tanja, ŠKVARČ, Andreja, KOROŠEC-KORUZA, Zora, RUSJAN, Denis. Katalog slovenskih klonov vinske trte. Nova Gorica: Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije - Kmetijsko gozdarski zavod; Maribor: Kmetijsko gozdarski zavod, 2012. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-92316-4-7. [COBISS.SI-ID 259789568]

91. ANTONIČ, Jože. Kirurgija. Celje: Grafika Gracer, 2014. XXXVI, 1588 str., ilustr. ISBN 978-961-6487-66-5. [COBISS.SI-ID 271156224]

92. KLEMEŠ, Jiri, VARBANOV, Petar, NEMET, Andreja. Procesna integracija in optimizacija. Maribor: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2014. 92 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-248-429-3. [COBISS.SI-ID 77412353]

93. KLEVŽE, Ivo. Ogrevanje : [knjiga za ogrevalno tehniko]. 1. izd. Maribor: DIEM [i.e.] Društvo instalaterjev energetikov, 2013. 422 str., ilustr. ISBN 978-961-281-085-6. [COBISS.SI-ID 267864064]

94. KRAJNC NIKOLIĆ, Tatjana, BELOVIĆ, Branislava, ERŽEN, Ivan. Strateški pristop k neenakostim v zdravju v pomurski regiji in Sloveniji, (Action-for-health). Murska Sobota: Institute of Public Health, [2014]. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 273296384]

95. KRANJC, Ajša. Kokosovo olje : mastno, nasičeno in zdravo. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2014. 124 str. ISBN 978-961-6861-28-1. [COBISS.SI-ID 273086976]

96. MERELA, Gita. Prehrana. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, 2014. 49 str., ilustr. ISBN 978-961-93645-4-3. [COBISS.SI-ID 272644096]

97. MERELA, Gita. Promocija zdravja. 1. izd. Ljubljana: Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije GIZ, 2014. 51 str., ilustr. ISBN 978-961-93645-0-5. [COBISS.SI-ID 272587776]

98. MORNET, Michel, MORNET, Marie. Ko otroka ni in ni ---. 1. izd. Ljubljana: Emanuel, 2014. 159 str. ISBN 978-961-93487-4-1. [COBISS.SI-ID 272445440]

99. Ostal sem brez noge, kaj pa zdaj? : priročnik za paciente in njihove svojce. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, Oddelek za rehabilitacijo pacientov po amputaciji, 2014. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-6060-88-2. [COBISS.SI-ID 272840960]

100. Psihiatrični utrinki : zbornik prispevkov. Maribor: Univerzitetni klinični center, 2014. 108 str. ISBN 978-961-6909-22-8. [COBISS.SI-ID 76964097]

101. RADONJIČ, Gregor. Oblikovanje in razvoj okolju primernejše embalaže. V Mariboru: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2013 [i. e.] 2014. 200 str., ilustr. ISBN 978-961-248-417-0. [COBISS.SI-ID 76576769]

102. Sadno pecivo : [več kot 100 okusnih novih receptov]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 237 str., fotogr. ISBN 978-961-00-2023-3. [COBISS.SI-ID 270678784]

103. SCHENK, Bobby. Sidranje, (Zbirka Bukva, št. 6). 1. izd. Ljubljana: Osminka & Co., 2014. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-93497-2-4. [COBISS.SI-ID 272599040]

104. Sladke sanje : kuharica za punce. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3002-4. [COBISS.SI-ID 270372352]

105. Sodelovanje zdravnika družinske medicine, pediatra in otorinolaringologa pri obravnavi bolezni ušes, nosu, žrela, grla in vratu : izbrana poglavja 6. Ljubljana: Katedra za otorinolaringologijo Medicinske fakultete: Univerzitetni klinični center, Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo: Združenje otorinolaringologov Slovenije SZD, 2014. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-267-070-2. [COBISS.SI-ID 271574272]

106. Spodbujanje energijske učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov energije prek demonstracijskih projektov obnove javnih stavb 3sCE412P3 : projekt CEC5 : zbornik o zelenem javnem naročanju na področju stavb in vrednotenju trajnostnih stavb : prispevki k povečevanju energijske učinkovitosti v javnih stavbah. Ljubljana: Umanotera, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-6450-26-3. [COBISS.SI-ID 272501248]

107. Zbornik predavanj z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, 2014. 228 str., ilustr. ISBN 978-961-273-080-2. [COBISS.SI-ID 272653568]

108. Strokovno posvetovanje Gospodarno in odgovorno, Moravske Toplice, Hotel Ajda, 20. in 21. marec 2014. Ljubljana: Zveza ekoloških gibanj Slovenije, 2014. 307 str., ilustr. ISBN 978-961-6119-18-4. [COBISS.SI-ID 272742912]

109. Voda. Murska Sobota: Zavod PEC, Pomurski ekološki center, 2014. 33 str., ilustr. ISBN 978-961-6511-13-1. [COBISS.SI-ID 272738304]

110. Za študente : [več kot 100 okusnih novih receptov]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 236 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2022-6. [COBISS.SI-ID 270678272]

111. ŽERJAV-TANŠEK, Mojca. Vse kar moramo vedeti o fenilketonuriji : vprašanja in odgovori. 1. izd. Ljubljana: Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami, 2013. 65 str., Ilustr. ISBN 978-961-93202-2-8. [COBISS.SI-ID 270591744]


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


112. AALTO, Alvar, LAHTI, Louna. Alvar Aalto : 1898-1976 : paradise for the man in the street. Köln: Taschen, cop. 2013. 96 str., ilustr. ISBN 978-3-8365-1294-7. [COBISS.SI-ID 1103038302]

113. AMALIETTI, Marijan. Karikature, (Zbirka Vrhunci Marjana Amaliettija). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2014. 129 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-30-5. [COBISS.SI-ID 273725440]

114. BASSIN, Aleksander, KOVIČ, Brane. La magia dell’arte = Magija umetnosti = The magic of art : i protagonisti dell’arte Slovena contemporanea 1968-2013 = protagonisti slovenske sodobne umetnosti 1968-2013 = the protagonists of contemporary Slovenian art : [Villa Manin Passariano di Codroipo Esedra di levante 12 aprile - 22 giugno 2014]. Ljubljana: Društvo likovnih umetnikov, 2014. 184 str., ilustr. ISBN 978-961-93333-1-0. [COBISS.SI-ID 273019904]

115. 6. bienale vidnih sporočil Slovenije = 6th biennial of Slovene visual communications : 22. 10. do 24. 11. 2013, Narodna galerija Ljubljana. Ljubljana: Ustanova za promocijo oblikovanja vidnih sporočil Fundacija Brumen, 2013. 293 str., ilustr. ISBN 978-961-93002-5-1. [COBISS.SI-ID 269305088]

116. BORČIĆ, Barbara. Celostna umetnina Laibach : fragmentarni pogled, (Žepna zbirka, 11). Ljubljana: Založba /*cf., 2013. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-257-056-9. [COBISS.SI-ID 271558400]

117. BOŽIĆ, Stipe. K2 - trijumf i tragedija, (Biblioteka Ambrozija, knj. 393). Zagreb: V.B.Z., 2014. 167 str., ilustr. ISBN 978-953-304-623-5. [COBISS.SI-ID 1105091934]

118. CENTA, Jože. Jože Centa. Ribnica: Rokodelski center, 2014. 155 str., ilustr. ISBN 978-961-93468-2-2. [COBISS.SI-ID 272016128]

119. DUHOVNIK, Suzana, UDOVČ, Marija Mimi. Šivam si : od gumba do oblačila : praktičen vodnik za šivanje na roke in stroj. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3324-7. [COBISS.SI-ID 271790080]

120. GRYLLS, Bear. Bearov vodič za preživetja. del 1. Bearov vodič za preživetja. del 2, (Ultimate survival, DVD 10), (Človek proti naravi), (Ultimate survival). Ljubljana: JA-MI, 2010. 1 video DVD (ca 86 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1652167/?ref_=tt_ep_ep12, http://www.imdb.com/title/tt1653712/?ref_=tt_ep_ep10. [COBISS.SI-ID 1105499742]

121. GRYLLS, Bear. Belize. Sierra Nevada, (Ultimate survival, DVD 9), (Man vs. wild). Ljubljana: JA-MI, 2010. 1 video DVD (ca 86 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1657086/?ref_=tt_ep_ep7, http://www.imdb.com/title/tt0897733/?ref_=tt_ep_ep6. [COBISS.SI-ID 1105480542]

122. GRYLLS, Bear. Namibija. Dominikanska republika, (Ultimate survival, DVD 8), (Človek proti naravi), (Born survivor). Ljubljana: JA-MI, 2010. 1 video DVD (ca 86 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1226097/?ref_=tt_ep_ep2, http://www.imdb.com/title/tt1379968/?ref_=tt_ep_ep3. [COBISS.SI-ID 1105499230]

123. GRYLLS, Bear. Zambija. Sahara, (Ultimate survival, DVD 7), (Človek proti naravi), (Born survivor). Ljubljana: JA-MI, 2010. 1 video DVD (ca 86 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt1226100/?ref_=tt_ep_ep1, http://www.imdb.com/title/tt1174420/?ref_=tt_ep_ep7. [COBISS.SI-ID 1105497182]

124. LESKOVEC, Ivana, TERPIN, Marija, BOGATAJ, Janez. Idrija lace : a history written in thread. 2nd ed. Idrija: Mestni muzej, 2013. 259 str., ilustr. ISBN 978-961-6563-26-0. [COBISS.SI-ID 270423808]

125. JODIDIO, Philip. Architecture now!, Houses = Architektur heute!, Häuser = L'architecture d'aujourd'hui!, Maisons. Cologne: Taschen, cop. 2009-cop. 2013. 3 zv., ilustr. ISBN 978-3-8365-0374-7. ISBN 978-3-8365-1973-1. ISBN 978-3-8365-3591-5. [COBISS.SI-ID 2266244]

126. LANG, Helmut. Julijske Alpe : 53 izbranih izletov in planinskih tur. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 196 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-3267-7. [COBISS.SI-ID 272894720]

127. LEBEN, Nika. Strmol Castle in Gorenjska, (Cultural and Natural Monuments of Slovenia, vol. 216). Ljubljana: Institute for the Protection of Cultural Heritage of Slovenia, 2013. 100 str., ilustr. ISBN 978-961-6902-65-6. [COBISS.SI-ID 271243264]

128. LOVŠIN, Polonca, OPITZ, Silke. Back to the city = Nazaj v mesto = Zurück in die Stadt. Berlin: Revolver, 2011. 119 str., ilustr. ISBN 978-3-86895-178-3. [COBISS.SI-ID 257502720]

129. Mali čarovnik : [več kot 100 točk, trikov in iluzij!]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2091-2. [COBISS.SI-ID 271406336]

130. MEŽEK, Tina, BERČIČ DEMŠAR, Nina. Izdelava nakita s Tino Mežek : korak za korakom s fotografijami. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2014. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-261-329-7. [COBISS.SI-ID 272838144]

131. NAGLIČ, Peter, ŠPORAR, Matjaž, ŠPIČEK, Miha, DULAR, Andrej, FRELIH, Marko. Od domačega praga do Jeruzalema : fotografski zapisi Petra Nagliča 1883-1959 : razstavni katalog. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 2013. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6388-38-2. [COBISS.SI-ID 271085312]

132. SMREKAR, Andrej. Umetnost za nove dni : slike iz Vladne umetnostne zbirke : [Narodna galerija, 5. marec - 29. junij 2014]. Ljubljana: Narodna galerija, 2014. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-42-6. [COBISS.SI-ID 272340992]

133. PUHAR, Janez Avguštin, GLOBOČNIK, Damir. Janez Puhar (1814-1864) : dokumentarna razstava ob dvestoletnici rojstva prvega slovenskega fotografa in fotografskega izumitelja : Galerija v Prešernovi hiši v Kranju marec/april 2014. Kranj: Gorenjski muzej, 2014. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-57-1. [COBISS.SI-ID 272770816]

134. REDPATH, Anne. Redpath : 1895-1965 : her life and work. Edinburgh: Canongate Books: Atelier Books, 1996. 112 str., barvne ilustr. ISBN 0-86241-652-3. [COBISS.SI-ID 68186368]

135. BIBIČ, Bratko, PEČE, Maša, ŠTEFANČIČ, Marcel, MODIC, Max, ŽIŽEK, Slavoj. Retroseks : nekoč v Slogi. Ljubljana: Javni zavod Kinodvor, 2014. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-92710-3-2. [COBISS.SI-ID 272068352]

136. ŠMID, Jožica. Svetloba sonca in njegove sence : sončne ure po Sloveniji. 1. izd. Radovljica: samozal., 2014. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-276-782-2. [COBISS.SI-ID 268021504]

137. ŠUŠTERIČ, Andrej. Zgodovina celjskega rokometa : od začetka rokometa v Celju in ustanovitve kluba do naslova evropskih klubskih prvakov. Celje: Gracer, 2014. 207 str., 18 str. pril, ilustr. ISBN 978-961-6487-68-9. [COBISS.SI-ID 272754176]

138. Trenutki s Štefom. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, 2011. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-6819-17-6. [COBISS.SI-ID 254475264]

139. Prožnost = Resilience. Ljubljana: Moderna galerija, cop. 2013. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-206-105-0. [COBISS.SI-ID 270994432]

140. BADOVINAC, Zdenka. Vmesna postaja = Stopover : 1 : 1 : [Muzej sodobne umetnosti Metelkova, Ljubljana, 17. 10. 2013-12. 1. 2014, Museum of Contemporary Art Metelkova, Ljubljana, 17 October 2013-12 January 2014]. Ljubljana: Moderna galerija, 2014. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-206-106-7. [COBISS.SI-ID 272973568]


7-GP-odr GLASBNI POSNETKI ZA ODRASLE


141. BITENC-SAMEC, Marija. Alt. [S. l.: s. n.], [med 1990 in 2011]. 1 CD (57 min, 42 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 18233397]

142. Projekt R.E.M. : čista energija glasbe : should be played loud! = navij do konca! : [Veleposlaništvo ZDA v Sloveniji predstavlja]. Ljubljana: Veleposlaništvo ZDA, [2012]. 1 CD (64 min, 10 sek), stereo. 70 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16190098]

143. Sound of soul : best of the best collection. Ireland: Luxury Multimedia, p 2009. 2 CD-ja, stereo. [COBISS.SI-ID 18234165]

144. The best of The Velvet underground. [U.S.A.]: Verve: Polygram Records, p 1989. 1 CD (62 min, 20 sek), stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 8926009]

145. ŽNIDARIČ, Mia. I like pie, I like cake. Ljubljana: U.S. Embassy, [Veleposlaništvo ZDA], [2013?]. 1 CD (51 min, 2 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1697154]


7-GP-otr GLASBNI POSNETKI ZA OTROKE


146. Radovedna Katra in nepridiprav : vesele pesmi za otroke. [Trzin]: Megaton Records, p 1998, cop. [2006]. 1 CD (34 min, 9 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 227429376]

147. OSOJNIK, Melita. Pomladno sončece. Ljubljana: Glasbeno gledališče Melite Osojnik, [2014?]. 1 CD (49 min, 33 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 10116638]

148. Ugani pesmico! : za pozorno poslušanje in radovedno ugibanje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 1 CD (25 min 44 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 1536482244]


80 JEZIKOSLOVJE.


149. BURRA, Aleksandro, DEBELJUH, Andrea. L’italiano nelle aree di confine : analisi e proposte per la sua rivitalizzazione = Italijanščina na obmejnem območju : analiza in predlogi za njeno oživitev, (Progetto Lingua). Capodistria: Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione, Sviluppo Carlo Combi = Koper: Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče Carlo Combi, 2013. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-93217-1-3. [COBISS.SI-ID 270688768]

150. EVANS, Sandra, PUDE, Angela, SPECHT, Franz. Menschen : [Niveau] A1 : Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch. 1. Aufl. Ismaning: Hueber, 2013. 192 str., ilustr. ISBN 978-3-19-101901-3. [COBISS.SI-ID 18211893]

151. HABERSACK, Charlotte, PUDE, Angela, SPECHT, Franz. Menschen : [Niveau] A2 : Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch. 1. Aufl. Ismaning: Hueber Verlag, 2013. 188 str., ilustr. ISBN 978-3-19-101902-0. [COBISS.SI-ID 2917523]

152. HORVAT, Jožek, DJURIĆ, Rajko. Sintaksa romskega jezika = I sintaksa la romana čhibdjakri = I sintaksa e rromane čhibaki. Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije: Romani Union, 2014. 80 str. ISBN 978-961-93602-1-7. [COBISS.SI-ID 76913153]

153. LIPAVIC OŠTIR, Alja. Nemški in slovenski pregovori : sociolingvistični vidiki. Maribor: Filozofska fakulteta, Oddelek za germanistiko, 2014. 138 str., preglednice, graf. prikazi. ISBN 978-961-6930-15-4. [COBISS.SI-ID 77706497]

154. MURRAY, John Damian, SMYTH, Sarah. Basic Russian : a grammar and workbook, (Grammar workbooks). 2nd ed. London; New York: Routledge, 2013. XV, 356 str. ISBN 978-0-415-69827-6. ISBN 978-0-415-69826-9. ISBN 978-0-203-55901-7. [COBISS.SI-ID 18252597]

155. MURRAY, John Damian, SMYTH, Sarah. Intermediate Russian : a grammar and workbook, (Grammar workbooks). 2nd ed. London; New York: Routledge, 2013. XII, 273 str. ISBN 978-0-415-69825-2. ISBN 978-0-415-69824-5. ISBN 978-0-203-55881-2. [COBISS.SI-ID 18252853]

156. VUČAJNK, Tatjana, UPALE, Barbara, KELNER, Mateja. Poigrajmo se slovensko, Učbenik za začetno poučevanje otrok, starih od 7 do 10 let, ki živijo v tujini in se učijo slovenščino kot tuji jezik. 2., popravljena izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2014. 179 str., ilustr. ISBN 978-961-234-933-2. [COBISS.SI-ID 272580864]


82 KNJIŽEVNOST.


157. ALEXANDER, Victoria. Poročna kupčija, (Zbirka Družina Effington). Izola: Meander, 2014. 332 str. ISBN 978-961-6887-94-6. ISBN 978-961-6887-95-3. [COBISS.SI-ID 272352768]

158. AUEL, Jean M.. Dežela poslikanih jam, (Zbirka Otroci zemlje, 6). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 746 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2170-4. [COBISS.SI-ID 272910080]

159. BABNIK, Gabriela. Nočne pokrajine, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 121 str. ISBN 978-961-01-3262-2. [COBISS.SI-ID 272462336]

160. BARCLAY, Linwood. Never saw it coming, (An Orion paperback). London: Orion Books, 2014. 296, 16 str. ISBN 978-1-4091-3763-4. [COBISS.SI-ID 23808823]

161. BEŠTER BERTONCELJ, Ana. Otrok v meni. 1. izd. Škofja Loka: Libra, 2013. 59 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 268964864]

162. BILLINGHAM, Mark. Boječka : kriminalistični inšpektor Tom Thorne reši drugi primer. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 415 str. ISBN 978-961-00-2194-0. ISBN 978-961-00-2197-1. [COBISS.SI-ID 273402368]

163. BRABCOVÁ, Zuzana. Stropi. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 242 str. ISBN 978-961-282-009-1. [COBISS.SI-ID 272332800]

164. CARDELLO, Ruth. Za ljubezen ali zapuščino, (Zbirka Zapuščina, 2), (Anuelara). Ig: Kiroja, 2014. 251 str. ISBN 978-961-93655-0-2. [COBISS.SI-ID 273015296]

165. CARR, Robyn. Gorsko zavetišče, (Zbirka Gdč). Dolič: Giks ed, 2014. 392 str. ISBN 978-961-93070-9-0. ISBN 978-961-93638-2-9. [COBISS.SI-ID 272623360]

166. CEPUŠ, Aleksander. Z eno nogo v grobu, z eno v restu : [proza]. Ljubljana: KUD Lema, 2013. 71 str., ilustr. ISBN 978-961-6879-42-2. [COBISS.SI-ID 271047680]

167. CHRISTIE, Agatha. Umor Rogerja Ackroyda, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 279 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3272-1. [COBISS.SI-ID 272724480]

168. CLARKSON, Jeremy. Top gear : ozadje najspektakularnejših trenutkov gledane avtomobilistične oddaje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 500 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2208-4. ISBN 978-961-00-2213-8. [COBISS.SI-ID 273525504]

169. COETZEE, J. M.. Jezusovo otroštvo. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 343 str. ISBN 978-961-282-005-3. [COBISS.SI-ID 270622976]

170. DARE, Tessa. Sedem dni pregreh. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 363 str. ISBN 978-961-00-2196-4. ISBN 978-961-00-2199-5. [COBISS.SI-ID 273440256]

171. DAY, Sylvia. Uročena, (Zbirka Oddih). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 180 str. ISBN 978-961-01-3313-1. [COBISS.SI-ID 272708096]

172. DEKLEVA, Milan. Uglaševanje molka : zbrane in dodane pesmi. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013-2014. 2 zv. (614; 732 str.). ISBN 978-961-282-030-5. ISBN 978-961-282-031-2. [COBISS.SI-ID 271250688]

173. DERŽIČ, Franc. Med dvema svetovoma, (Zbirka Kletka besed, 6). Dobova: Kulturno društvo Franc Bogovič, Literarna sekcija Beseda, 2010. 221 str., fotogr. ISBN 978-961-92172-5-2. [COBISS.SI-ID 251843840]

174. DEVERAUX, Jude. Zwischen Leidenschaft und Liebe : [Roman], (Bastei Lübbe Taschenbuch, Bd. 11850). 7. Aufl. Bergisch Gladbach: Bastei Lübbe, 1997. 413 str. ISBN 3-404-11850-2. [COBISS.SI-ID 18258741]

175. DONNELLY, Jennifer. The winter rose. London: Harper, 2006. 725 str. ISBN 978-0-00-719132-1. [COBISS.SI-ID 18247221]

176. DURAS, Marguerite. To je vse, (Zbirka Svila). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 60 str. ISBN 978-961-241-790-1. [COBISS.SI-ID 272306432]

177. FLISAR, Evald. If I only had time. Norman: Texture Press, 2013. 279 str. ISBN 978-0615-9053-4-1. [COBISS.SI-ID 270456832]

178. FLYNN, Gillian. Ni je več, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 598 str. ISBN 978-961-01-3082-6. [COBISS.SI-ID 273444864]

179. FOLEY, Gaelen. Noč greha, ([Knightovi, 6]). Izola: Meander, 2014. 480 str. ISBN 978-961-6887-91-5. ISBN 978-961-6887-92-2. [COBISS.SI-ID 272666112]

180. FURNIVALL, Kate. Under a blood red sky. London: Sphere, 2008. 502 str. ISBN 978-0-7515-4044-4. [COBISS.SI-ID 512048447]

181. GAL ŠTROMAR, Maja. Potaknjenci, (Literarna zbirka Goga). Novo mesto: Goga, 2014. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-277-055-6. [COBISS.SI-ID 272102912]

182. GEORGE, Nina. Svetloba v Provansi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 335 str. ISBN 978-961-00-2193-3. ISBN 978-961-00-2184-1. [COBISS.SI-ID 273401344]

183. GRAFENAUER, Niko. Kraljice mačke. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-241-795-6. [COBISS.SI-ID 272422400]

184. HANČIČ, Miha. Milda, (Zbirka O), (Posebna izdaja revije Stripburger). Ljubljana: Forum, 2014. [23] str., ilustr. ISBN 978-961-6553-63-6. [COBISS.SI-ID 272706560]

185. HARRISON, A. S. A.. The silent wife. London: Headline, 2013. 372 str. ISBN 978-1-4722-1684-7. ISBN 978-0-7553-9986-4. [COBISS.SI-ID 16243858]

186. HARTMAN KRAJNC, Jana. Pripoved stare meščanke : roman. Maribor: Ved, 2014. 416 str. ISBN 978-961-6932-26-4. [COBISS.SI-ID 272426752]

187. HOWEY, Hugh. Silos. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 614 str. ISBN 978-961-01-3084-0. [COBISS.SI-ID 272656384]

188. JAMES, Eloisa. Polnočni užitki, (Trilogija Užitki, 2). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 444 str. ISBN 978-961-00-2195-7. ISBN 978-961-00-2198-8. [COBISS.SI-ID 273389312]

189. JAMES, Henry. Aspernovi rokopisi, (Zbirka Klasična šerpa, 28). Ljubljana: Lud Šerpa, 2013. 135 str. ISBN 978-961-6699-39-6. [COBISS.SI-ID 272446976]

190. JONASSON, Jonas. The girl who saved the king of Sweden. London: Fourth Estate, 2014. 421 str. ISBN 978-0-00-755790-5. ISBN 978-0-00-755789-9. [COBISS.SI-ID 6269363]

191. JOYCE, Brenda. A dangerous love, (The de Warenne dynasty). Don Mills: HQN, cop. 2008. 377 str. ISBN 978-0-373-77275-9. ISBN 0-373-77275-0. [COBISS.SI-ID 12979766]

192. JOYCE, Brenda. Saga o Braggovih. Knj. 4, Temni plameni, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 379 str. ISBN 978-961-01-3055-0. [COBISS.SI-ID 270789120]

193. JUSTINEK, Terezija. Ivanka. Maribor: Ved, 2014. 288 str. ISBN 978-961-6932-62-2. [COBISS.SI-ID 273358848]

194. JUSTINEK, Terezija. Jerebica. Maribor: Ved, 2014. 304 str. ISBN 978-961-6932-63-9. [COBISS.SI-ID 273359104]

195. JUSTINEK, Terezija. Kmetica. Maribor: Ved, 2014. 304 str. ISBN 978-961-6932-65-3. [COBISS.SI-ID 273657088]

196. JUSTINEK, Terezija. Njen trop. Maribor: Ved, 2014. 304 str. ISBN 978-961-6932-64-6. [COBISS.SI-ID 273656832]

197. KARLOVŠEK, Igor. Odvetnik, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 345 str. ISBN 978-961-01-3260-8. [COBISS.SI-ID 272773120]

198. KLEČ, Milan. Lep pozdrav, (Zbirka Poezija). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 92 str. ISBN 978-961-282-034-3. [COBISS.SI-ID 272079360]

199. KOVAČ, Eva. Sonce zahaja v Celju, (Knjižna zbirka Piramida). [Maribor]: Litera, 2014. 181 str. ISBN 978-961-6949-21-7. [COBISS.SI-ID 78082817]

200. KUSTURICA, Emir. Kje sem v tej zgodbi jaz?. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2014. 449 str. ISBN 978-961-231-897-0. [COBISS.SI-ID 273131264]

201. KUŠAR, Nani. Nekdo trka : roman. Ljubljana: samozal., 2013. 358 str. ISBN 978-961-92913-6-8. [COBISS.SI-ID 268613376]

202. MAJ, Selenna. Dotik čarobnosti. 1. izd. Ljubljana: [samozal.] S. Maj, 2014. 344 str. ISBN 978-961-93357-4-1. [COBISS.SI-ID 272824832]

203. MCFADYEN, Cody. Zapuščeni. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 461 str. ISBN 978-961-00-2212-1. ISBN 978-961-00-2215-2. [COBISS.SI-ID 273607936]

204. MERCINA, Marija. Primorska zgodba. Gorica: Goriška Mohorjeva družba, 2014. 165 str. ISBN 978-88-96632-39-0. [COBISS.SI-ID 271698176]

205. MORIARTY, Liane. Moževa skrivnost. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 414 str. ISBN 978-961-00-2207-7. ISBN 978-961-00-2200-8. [COBISS.SI-ID 273502976]

206. MOSEBACH, Martin. Mesec in dekle : roman. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 182 str. ISBN 978-961-04-0015-8. [COBISS.SI-ID 272139520]

207. MOSSE, Kate. Sepulchre. London: Orion Books, 2008. 739 str., ilustr. ISBN 978-0-7528-9344-0. [COBISS.SI-ID 13063734]

208. NESBO, Jo. The son. London: Harvill Secker, 2014. 486 str. ISBN 978-1-846-55739-2. ISBN 978-1-846-55740-8. [COBISS.SI-ID 1105409118]

209. NODIER, Charles. Janez Žbogar : zgodovinski roman, (Zbirka klasični romani). 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2014. 194 str. ISBN 978-961-6934-26-8. [COBISS.SI-ID 273478144]

210. OZ, Amos. Panter v kleti, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 209 str. ISBN 978-961-01-3071-0. [COBISS.SI-ID 272532480]

211. PAASILINNA, Arto. Na lovu za spomini, (Zbirka Roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 232 str. ISBN 978-961-01-3072-7. [COBISS.SI-ID 272635392]

212. PAISLEY, Janet. White rose rebel. London [etc.]: Penguin Books, 2008. 389 str. ISBN 978-0-141-02679-4. [COBISS.SI-ID 18246453]

213. PEARLMAN, Ann. The Christmas cookie club. New York [etc.]: Pocket Books, 2011. 340 str. ISBN 978-1-4391-5941-5. [COBISS.SI-ID 18187317]

214. PIŠTALO, Vladimir. Aleksandrida : novela, (Zbirka Svila). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 79 str. ISBN 978-961-241-798-7. [COBISS.SI-ID 272567040]

215. PROULX, Annie. Gora Brokeback, (Zbirka Svila). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 60 str. ISBN 978-961-241-789-5. [COBISS.SI-ID 272290816]

216. Puščavnik : klasična kitajska lirika v slovenskem in nemškem prevodu = Eremit : klassische chinesische Lyrik in slowenischer und deutscher Übersetzung = You ren : zhongguo gudian shige. 1. izd. V Ljubljani: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2014. 59 str., Ilustr. ISBN 978-961-237-638-3. [COBISS.SI-ID 273077760]

217. REDMERSKI, J. A.. Tvoja za vedno. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 414 str. ISBN 978-961-00-2188-9. ISBN 978-961-00-2182-7. [COBISS.SI-ID 273291520]

218. RILEY, Lucinda. Hiša orhidej. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 495 str. ISBN 978-961-00-2219-0. ISBN 978-961-00-2216-9. [COBISS.SI-ID 273632256]

219. ROWELL, Rainbow. Eleanor & park, (An Orion paperback). London: Orion Books, 2013. 324 str. ISBN 978-1-4091-2054-4. [COBISS.SI-ID 23809591]

220. RUDOLF, Franček. Regata v Acapulcu, (Zbirka Trivia). 1. izd. Ljubljana: eBesede, 2013. 127 str. ISBN 978-961-6922-12-8. [COBISS.SI-ID 268852224]

221. SAMO I. RONIJA. Slove(hate)nija : naj tebi pesem poje. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2014. 194 str., ilustr. ISBN 978-961-283-012-0. [COBISS.SI-ID 273382400]

222. SCHWEIKERT, Ulrike. Das Siegel des Templers : Roman. München: Blanvalet, 2008. 603 str. ISBN 978-3-442-36992-8. [COBISS.SI-ID 3444542]

223. SMITH, Lisa Jane. The vampire diaries. [Vol. 1-2], The awakening and The struggle. New York: HarperTeen, 2007. 492 str. ISBN 978-0-06-114097-6. [COBISS.SI-ID 15817522]

224. SMITH, Lisa Jane. The vampire diaries. [Vol. 3-4], The fury and Dark reunion. New York: HarperTeen, 2007. 520 str. ISBN 978-0-06-114098-3. [COBISS.SI-ID 18298933]

225. SÖDERBERG, Alexander. Andaluzijski prijatelj, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 596 str. ISBN 978-961-01-2859-5. [COBISS.SI-ID 269970176]

226. STEEL, Danielle. The wedding. London: Corgi Books, 2008. 538 str. ISBN 978-0-55217-088-8. [COBISS.SI-ID 902472]

227. STRAYED, Cheryl. Divja : izgubljena in najdena na pešpoti življenja, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 450 str. ISBN 978-961-01-3057-4. [COBISS.SI-ID 270513664]

228. SUCHY, Josip. Ljubljanski tipi : satirično-psihološki obrazi. 1. izd. Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2014. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6934-25-1. [COBISS.SI-ID 273235456]

229. ŠRUT, Pavel. Lihožerci, (Zbirka Zvezdogled). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. 227 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-80-9. [COBISS.SI-ID 272881152]

230. TAJANA, Staša. Republika Skurjena guma. Novo mesto: Infomedia, 2013. 356 str. ISBN 978-961-281-224-9. [COBISS.SI-ID 270041600]

231. TOWNSEND, Sue. Adrian Mole and the weapons of mass destruction. London: Penguin Books, 2005. 460 str. ISBN 0-141-01588-8. [COBISS.SI-ID 12079158]

232. TOWNSEND, Sue. Number Ten. London [etc.]: Penguin Books, 2003. 323 str. ISBN 0-140-27941-5. [COBISS.SI-ID 10588978]

233. TROHA, Tomaž. 2 je več od tri. Maribor: Ved, 2014. 192 str. ISBN 978-961-6932-59-2. [COBISS.SI-ID 272914944]

234. VAKSELJ, Mojca. MiaXara : prava pot domov ni vedno najkrajša. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2012. 106 str. ISBN 978-961-276-589-7. [COBISS.SI-ID 264376832]

235. VRHOVEC, Iztok. Deklica s škrlatnimi očmi : zgodba o ljubezni, sovraštvu in odpuščanju. Maribor: Ved, 2014. 128 str. ISBN 978-961-6932-66-0. [COBISS.SI-ID 273658368]

236. VRHOVEC, Iztok. Zanos. Maribor: Ved, 2014. 75 str. ISBN 978-961-6932-61-5. [COBISS.SI-ID 273243392]

237. VUGA, Saša. Du côté de minuit : piece radiophonique. Ljubljana: Radiotelevizija, [1974]. V, 29 f. [COBISS.SI-ID 5054002]

238. WALSER, Robert. Roža, (Zbirka Klasična šerpa, 27). Ljubljana: Lud Šerpa, 2014. 115 str. ISBN 978-961-6699-37-2. [COBISS.SI-ID 272070656]

239. WILSON, Robert. The hidden assassins. Paperback ed. London: Harper, 2007. 642 str. ISBN 978-0-00-720292-8. [COBISS.SI-ID 10167199]

240. YANCEY, Richard. Peti val. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 444 str. ISBN 978-961-00-2192-6. ISBN 978-961-00-2183-4. [COBISS.SI-ID 273346304]

241. ZLOBEC, Ciril. Biti človek, (Nova slovenska knjiga). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 151 str. ISBN 978-961-01-3258-5. [COBISS.SI-ID 273092864]


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


242. BELLOMO, Saverio, ELEUTERI, Paolo. Dante v Izoli : izolska Dantejeva kodeksa : [Dante, Izola in Istra] = [Dante] a Isola : due codici danteschi isolani : [Dante, Isola e l'Istria]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče: = Universita del Litorale, Centro di ricerche scientifiche; Izola = Isola: Italijanska samoupravna narodna skupnost: = Comunita autogestita della nazionalita italiana, 2014. 30 str. ISBN 978-961-6862-65-3. ISBN 978-961-6862-66-0. [COBISS.SI-ID 271763200]

243. FULLERTON, Susannah. Na plesu z Jane Austen : kako so plesali pisateljica, njene junakinje in junaki. 1. natis. Hlebce: Zala, 2014. 160 str., ilustr. ISBN 978-961-6859-55-4. [COBISS.SI-ID 273384704]

244. KORON, Alenka. Sodobne teorije pripovedi, (Studia litteraria). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2014. 285 str. ISBN 978-961-254-683-0. [COBISS.SI-ID 272774144]

245. MEDVED, Andrej. F. Onič, Darovanje : ničelna točka - degré zéro slovenske avantgarde : freudovski diskurz : eseji. Koper: Hyperion, 2014. 263 str., ilustr. ISBN 978-961-6938-00-6. [COBISS.SI-ID 267245824]


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


246. APSLEY, Brenda. Na kmetiji : s prstom zadrsaj sličico na pravo mesto!. 1. izd. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014]. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-2993-6. [COBISS.SI-ID 273497088]

247. APSLEY, Brenda. V divjini : s prstom zadrsaj sličico na pravo mesto!. 1. izd. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014]. 1 kartonka ([11] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-2992-9. [COBISS.SI-ID 273498112]

248. AVSEC, Albina. Srečne pravljice. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-98-9. [COBISS.SI-ID 273277696]

249. ENNA, Francesco, SOTGIU, Iole. Bojazljivi mrak, (Ritem časa). 1. natis. Izola: Ark, 2014. 157 str., ilustr. ISBN 978-961-6891-06-6. [COBISS.SI-ID 272823552]

250. FOLCH I TORRES, Josep Maria. Dolginove nenavadne pustolovščine, (Zbirka Novi mladinski klasiki). Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-79-3. [COBISS.SI-ID 272350720]

251. FOMBELLE, Timothée de. Med nebom in zemljo. 1, Vango. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 353 str. ISBN 978-961-04-0027-1. [COBISS.SI-ID 273073920]

252. Glasna vozila na gradbišču. 1. izd. [Tržič: Učila International, 2014]. 1 kartonka ([9] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2068-4. [COBISS.SI-ID 270962432]

253. GOMBAČ, Žiga. Živa in skrivnost mumije, (Zbirka Živa iz muzeja). 1. izd. Ljubljana: Vilinia, 2014. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-93307-2-2. [COBISS.SI-ID 272569856]

254. GRAFENAUER, Niko. Skrivnosti. Nova, dopolnjena izd. Ljubljana: Grafenauer, 2013. 73 str., avtorj. fotogr. ISBN 978-961-6864-09-1. [COBISS.SI-ID 268855296]

255. GREEN, John. Krive so zvezde, (Zbirka Žepnice). 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 293 str., fotogr. avtorja. ISBN 978-961-01-2794-9. [COBISS.SI-ID 272489216]

256. GREEN, John. Paper towns. London [etc.]: Bloomsbury, 2013, cop. 2008. 305 str. ISBN 978-1-4088-4818-0. [COBISS.SI-ID 519897369]

257. GRIMM, Jacob, GRIMM, Wilhelm. Moje prve pravljice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. [28] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2149-0. [COBISS.SI-ID 272519680]

258. HILL, David. Bratova vojna, (Zbirka Nekoč). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2014. 235 str. ISBN 978-961-272-152-7. [COBISS.SI-ID 273475328]

259. HOROWITZ, Anthony. Raven's gate, (The power of five, book 1). London: Walker books, 2013. 282 str., ilustr. ISBN 978-1-4063-3888-1. [COBISS.SI-ID 23810103]

260. JÄGERFELD, Jenny. Tu ležim in krvavim, (Zbirka Zorenja). 1. izd. Dob: Miš, 2014. 281 str. ISBN 978-961-272-149-7. [COBISS.SI-ID 272567296]

261. JARMAN, Julia. Prijateljica v težavah. Hoče: Skrivnost, 2014. 90 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-13-2. [COBISS.SI-ID 272958208]

262. JAZBINŠEK, Ernest. Moj prijatelj Albert : zgodba za otroke. Ljubljana: [samozal.] E. Jazbinšek, 2014. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-276-946-8. [COBISS.SI-ID 272215552]

263. JEREB, Antonija. Dogodivščine prepelice Marjance : pesmice z notnim zapisom, zgodbico in ilustracijami, ki jih sami pobarvate. 1. izd. Ljubljana: samozal., 2014. 65 str., ilustr., note. ISBN 978-961-93634-0-9. [COBISS.SI-ID 272083968]

264. JOYCE, Melanie. Princeskina čarobna obleka : [s čudovitimi bleščečimi lučkami. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2058-5. [COBISS.SI-ID 270792448]

265. JOYCE, Melanie. Vilinska čarobna krila : [s čudovitimi bleščečimi lučkami. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2059-2. [COBISS.SI-ID 270792960]

266. KLOPČIČ, Alenka. Metka v Gvineji Bissau, (Eko knjiga). Ljubljana: Energetika.NET, 2014. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-93583-2-0. [COBISS.SI-ID 273587712]

267. KOLMANIČ, Karolina. Šolski zvonec ne izzveni. Maribor: Ved, 2014. 176 str. ISBN 978-961-6932-27-1. [COBISS.SI-ID 272719616]

268. KORANTER, Sonja. Pripoved o slovanskih božanstvih. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 86 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-01-4. [COBISS.SI-ID 273654784]

269. KUIJER, Guus. Naj ljubezen gori kot plamen, amen. 1. ponatis. Dob pri Domžalah: Miš, 2014. 108 str., ilustr. ISBN 978-961-6630-10-8. [COBISS.SI-ID 272896512]

270. LANDY, Derek. Kostja Veselko. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-241-786-4. [COBISS.SI-ID 271948800]

271. LEKŠE, Barbara. Čudovita novica, (Zbirka Okolandija). 1. natis. Zagorje ob Savi: Ocean, 2014. [20] str., ilustr. ISBN 978-961-93582-5-2. [COBISS.SI-ID 273298688]

272. Ljubki mladički : [za male ljubitelje živali]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2047-9. [COBISS.SI-ID 270467584]

273. MACUH, Bojan. Prosim, pusti me na miru! : mladinski roman. Maribor: Ved, 2014. 192 str. ISBN 978-961-6932-60-8. [COBISS.SI-ID 272915968]

274. MARKOVA, Dani. Ukradena nedolžnost, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 2 zv. ISBN 978-961-6668-94-1. ISBN 978-961-6668-97-2. [COBISS.SI-ID 272588800]

275. MENIH, Kristina. Golobica in Rex : istrske zgodbe, pripovedke in pričevanja. 1. izd. Koper: Libris, 2013. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6618-38-0. [COBISS.SI-ID 269854208]

276. MEZEG, Marija. Wca z Bca, (Pišemo, rišemo, beremo slovensko). 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-99-6. [COBISS.SI-ID 273537792]

277. MIHELČIČ, Marija. Metla Pometačka, (Pravljice na gumbke). Ljubljana: AX, 2013. [17] str., ilustr. ISBN 978-961-6680-07-3. [COBISS.SI-ID 266830848]

278. MILČINSKI, Fran. Butalski gasilci, (Zbirka Škratki). 1. ponatis. V Ljubljani: Karantanija, 2014. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-226-399-7. [COBISS.SI-ID 272819968]

279. Moja vozila : [slikanica s fotografijami]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2050-9. [COBISS.SI-ID 270469120]

280. Moje najljubše živali : [za male ljubitelje živali]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2048-6. [COBISS.SI-ID 270467840]

281. Na kmetiji : [za male ljubitelje živali]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-00-2049-3. [COBISS.SI-ID 270468608]

282. NANEVSKA ĐURIČIĆ, Natalija. 314, (Saga Pozabljeni, knj. 2). 1. izd. Bled: Ph RED, 2014. 375 str. ISBN 978-961-6849-13-5. ISBN 978-961-6849-16-6. [COBISS.SI-ID 272902144]

283. OSOJNIK, Melita. Maček Kazimir in miška Valentina : glasbena pravljica. Ljubljana: Glasbeno gledališče Melite Osojnik, 2014. 1 CD (29 min, 6 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 10116894]

284. PALČIČ, Igor. Nenavadno potovanje slona Bansija. Ljubljana: Multimedijski center RTV Slovenija, 2014. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-92841-8-6. [COBISS.SI-ID 270893312]

285. PEČJAK, Vid. Drejček in trije Marsovčki, (Zbirka Lastovka). Osvežena izd. Ljubljana: Karantanija, 2014. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-275-105-0. [COBISS.SI-ID 272933376]

286. PEIRCE, Lincoln C.. Super Nik : spet razred zase. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 223 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2210-7. ISBN 978-961-00-2214-5. [COBISS.SI-ID 273598208]

287. PETEK LEVOKOV, Milan. Maček Ferdo in skriti zaklad : + 2 mačji pustolovščini za povrh, (Zbirka Krtek). 1. natis. Ljubljana: Karantanija, 2014. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-275-104-3. [COBISS.SI-ID 272675584]

288. Pravljice za deklice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2094-3. [COBISS.SI-ID 271492608]

289. Prevozna sredstva : knjiga z zavihki. 1. izd. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-2972-1. [COBISS.SI-ID 273379328]

290. Prve besede : knjiga z zavihki. 1. izd. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-2973-8. [COBISS.SI-ID 273378816]

291. Prvič, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 221 str. ISBN 978-961-01-3283-7. [COBISS.SI-ID 272183552]

292. RIPPIN, Sally. Brina Brihta, (Zbirka Brina Brihta). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2175-9. [COBISS.SI-ID 273042432]

293. RIPPIN, Sally. Brina Brihta, (Zbirka Brina Brihta). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2176-6. [COBISS.SI-ID 273042688]

294. SANTOS, Care. Prodam mamo. 1. natis. Medvode: Malinc, 2014. 137 str., ilustr. ISBN 978-961-6886-07-9. [COBISS.SI-ID 272908544]

295. SEDGWICK, Marcus. Vampirji in volti, (Zbirka Krokarščine, knj. 4). 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2014. 249 str., ilustr. ISBN 978-961-272-151-0. [COBISS.SI-ID 272864000]

296. SKRINJAR-TVRZ, Valerija. Simona : mladinski roman, (Zbirka Nit). 1. izd. Ljubljana: Blodnjak, 2014. 179 str. ISBN 978-961-6866-10-1. [COBISS.SI-ID 273298176]

297. STEPANČIČ, Lucija, STEPANČIČ, Damijan. Anton!. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2014. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-272-153-4. [COBISS.SI-ID 273486336]

298. STORR, Catherine. Pametna Lili in neumni volk, (Zbirka Čudaške prigode). 1. natis. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. 117 str., ilustr. ISBN 978-961-6564-76-2. [COBISS.SI-ID 271773952]

299. SUHODOLČAN, Primož. Peter Nos in vesele počitnice, (Zbirka Peter Nos, 10). 1. izd. Ljubljana: Karantanija, 2013. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-275-095-4. [COBISS.SI-ID 271226624]

300. Sveža svoboda = Fresh freedom = Aratana jiyuu (Aratana dzijuu), (Zbirka E. A., 2012/2013). Slovenj Gradec: Gimnazija, SPUNK, gimnazijsko kulturno društvo, 2013. 243 str., ilustr. ISBN 978-961-93548-0-3. [COBISS.SI-ID 268807168]

301. ŠEGA CRNIČ, Saša. Drevesni duhec. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-6957-00-7. [COBISS.SI-ID 273630976]

302. TRATNIK, Suzana. Ime mi je Damjan, (Zbirka Odisej). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 171 str. ISBN 978-961-01-2971-4. [COBISS.SI-ID 272005120]

303. VANG-NYMAN, Ingrid, LINDGREN, Astrid. Pika, Pika noče postati velika in drugi stripi. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2988-2. [COBISS.SI-ID 272468992]

304. WATT, Mélanie. Vilibald, (Gugalnica). 1 izd. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2014. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-6564-78-6. [COBISS.SI-ID 272349440]

305. WILD, Margaret. Cmok, cmok!. Hoče: Skrivnost, 2014. [21] str., ilustr. ISBN 978-961-6936-14-9. [COBISS.SI-ID 272959488]

306. Živali : knjiga z zavihki. 1. izd. [Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014]. 1 kartonka ([12] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-2974-5. [COBISS.SI-ID 273379072]

307. Žlahtne pravljice. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 192 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2072-1. [COBISS.SI-ID 271066112]


82-F-odr IGRANI FILMI ZA ODRASLE


308. The cell = Celica. Škofljica: BLITZ Film & Video Distribution, 2009, p 2000. 1 video DVD-9 (ca 103 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 6712862]

309. Feuchtgebiete = Vlažne cone. Vojnik: Fivia, 2014. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). http://www.imdb.com/title/tt2524674/?ref_=nm_knf_i1. [COBISS.SI-ID 1105388126]

310. Kauboji = Kavboji. [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, [2014], p 2013. 1 video DVD (ca 105 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 273185536]

311. Kiss of a dragon = Zmajev poljub. Škofljica: BLITZ film & video distribution, 2003, p 2001. 1 video DVD (ca 98 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 12580153]

312. Prisoners = Ugrabljeni. Vojnik: Fivia, [2014], p 2013. 1 video DVD (ca 147 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 18107186]

313. Quiet flows the Don = Tihi Don. Vojnik: Fivia, [2014, p 2006]. 1 video DVD (ca 177 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1105383518]

314. Soshite chichi ni naru = Kakršen oče, takšen sin. Vojnik: Fivia, [2014], p 2013. 1 video DVD (ca 116 min), barve, zvok (Dolby Digital 5.1). [COBISS.SI-ID 1105382494]
Nagrada: Cannes, 2013: nagrada žirije


82-F-otr FILMI IN RISANKE ZA OTROKE


315. Princess castle = [Začarani grad], (Najlepše legende in pravljice). [Škofljica]: Blitz Film & Video Distribution, [1997, 2008], p 1996. 1 video DVD (ca 46 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0). [COBISS.SI-ID 6328350]

316. Space chimps = [Opice v vesolju]. Škofljica: Blitz film & video distribution, 2009, p 2008. 1 video DVD (ca 78 min), barve, zvok (Dolby Digital 2.0, 5.1). [COBISS.SI-ID 1095982942]

317. Viking Viki, Mlinska kolesa. Ljubljana: Video art, 2013. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1105436254]

318. Viking Viki, Najvišji Viking. Ljubljana: Video art, 2013. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1105433694]

319. Viking Viki, Svetlobna zvijača. Ljubljana: Video art, 2013. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1105438046]

320. Viking Viki, Veliki bog Tor. Ljubljana: Video art, 2013. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1105437790]

321. Viking Viki, Zvezdni utrinek. Ljubljana: Video art, 2013. 1 video DVD (ca 60 min), barve, zvok (Stereo 2.0). [COBISS.SI-ID 1105437278]


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


322. BESANÇON, Alain. Zlo stoletja : o komunizmu, nacizmu in edinstvenosti judovskega holokavsta. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 158 str. ISBN 978-961-04-0022-6. [COBISS.SI-ID 272678912]

323. GALLOWAY, Peter. The order of St Michael and St George. Lingfield (Surrey): Third Millennium Publishing, cop. 2000. 424 str., [24] str. barvnih pril., graf. prikazi. ISBN 0-9536969-5-2. [COBISS.SI-ID 108480768]

324. GERŠIČ, Matjaž, REPE, Blaž, BLATNIK, Matej, BREČKO GRUBAR, Valentina, KOVAČ, Bojana, POZVEK, Nejc, SEIFERT, Ana. Geografija in rastlinska sukcesija - izbrani primeri iz slovenskih pokrajin, (Georitem, 23). Ljubljana: Založba ZRC, 2014. 137 str., ilustr., graf. prikazi, zvd. ISBN 978-961-254-670-0. [COBISS.SI-ID 272084992]

325. GRDINA, Igor. Proti nezgodovini : [znanstvena monografija], (Zbirka Zbiralnik, 21). Ljubljana: Inštitut za civilizacijo in kulturo - ICK, 2014. 73 str. ISBN 978-961-6554-29-9. [COBISS.SI-ID 272910336]

326. GRGASOVIĆ, Josip. Moja življenjska zgodba : z monografijo pihalnih orkestrov Ljubljana Vič in Ilirska Bistrica. 1. natis. Ljubljana: samozal., 2013. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-276-690-0. [COBISS.SI-ID 266155264]

327. IVANČIČ, Miloš. Lebič : zgodbe pozabljenega eksodusa, (Zbirka Previharimo viharje, knj. 4). 1. natis. Ljubljana: Sophia, 2013. 363 str., fotogr. ISBN 978-961-6768-61-0. [COBISS.SI-ID 270982144]

328. Kočevar ima samo eno domovino = Göttscheabar hot lai oin Hoimöt. Grosuplje: Kulturno društvo sv. Mihaela, 2014. 94 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-281-310-9. [COBISS.SI-ID 272359168]

329. KOZINC, Željko. Lepi izleti vabijo : Lep dan kliče - 15 let. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2014. 435 str., ilustr. ISBN 978-961-241-799-4. [COBISS.SI-ID 272579072]

330. Disonantna dediščina 20. stoletja = Dissonant heritage of the 20th century. [Ljubljana]: Forum slovanskih kultur: = Forum of Slavic Cultures, 2013. 42 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 513234028]

331. KAJFEŽ, Tomislav, BRAS KERNEL, Helena, PFLAUM, Miran, FRELIH, Marko. Mumija in krokodil : Slovenci odkrivamo dežele ob Nilu : katalog razstave. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2014. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-6169-86-8. [COBISS.SI-ID 272200704]

332. Nefertiti : resurrected = Nefreteta : kraljica Egipta. Ljubljana: JA-MI, 2005. 1 video DVD (ca 120 min), barve, zvok (Dolby Digital). http://www.imdb.com/title/tt0378431/?ref_=fn_al_tt_4. [COBISS.SI-ID 1105479262]

333. PATRICIUS. Confessio = Izpoved svetega Patrika. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2014. 150 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0021-9. [COBISS.SI-ID 272598528]

334. PRAČEK, Aleš. Bilo je nekoč, resnično kot zdaj : pripoved o zgodovini ozemlja današnje Slovenije od pradavnine do svetovnih vojn. 1. natis. Ljubljana: Buča, 2014. 216 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6704-37-3. [COBISS.SI-ID 273493504]

335. SLANA, Miroslav. Boljševik Starogorski : epopeja Prleka, ki je skušal spreminjati svet. Maribor: Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-6620-41-3. [COBISS.SI-ID 76375041]

336. ŠALAMON, Brane. 1964 : moje leto. 1. natis. Ljubljana: eBesede, 2014. 174 str., fotogr. ISBN 978-961-6922-28-9. [COBISS.SI-ID 271812864]

337. TRAPP, Kyrima. Viteški grad, (Zbirka Kaj? Kako? Zakaj?). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. [17] str., ilustr. ISBN 978-961-00-2111-7. [COBISS.SI-ID 271919360]

338. V uniformi maskirnih barv : življenjepisi visokih častnikov Slovenske vojske iz Posavja : zbornik vojaških življenjepisov. Brežice: Posavski muzej, 2013. 248 str., ilustr. ISBN 978-961-6701-09-9. [COBISS.SI-ID 270379520]

339. Virtual history : the plot to kill Hitler = Virtualna zgodovina : atentat na Hitlerja. Ljubljana: JA-MI, 2010. 1 video DVD (ca 120 min), barve in č-b, zvok (Dolby Digital). [COBISS.SI-ID 1105483358]

340. VUJICIC, Nick. Neustavljiv : neverjetna moč udejanjene vere. Log pri Brezovici: Društvo Zaživi življenje, 2013. 237 str., 8 str. pril., ilustr. ISBN 978-961-93137-3-2. [COBISS.SI-ID 266663424]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam