skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

april 2014COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
VSEBINA

 

 

 


0 SPLOŠNO


1. AHAČIČ, Miha. Računalniški priročnik za začetnike v zlatih letih. 1. ponatis. Radovljica: Didakta, 2013. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-261-268-9. [COBISS.SI-ID 266155520]

2. 20 let : povezujemo znanje. Ljubljana: Arnes, 2012. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 266488832]

3. CVETEK, Robert. Raziskujemo medosebne odnose : priročnik za izvedbo kvantitativne empirične raziskave : [univerzitetni učbenik za študente Teološke fakultete Univerze v Ljubljani], (Priročniki TEOF, 22). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2013. 128 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-27-7. [COBISS.SI-ID 269474560]

4. PETRIŠIČ, Jože. Uvod v MATLAB : za inženirje. 3. natis. Ljubljana: Fakulteta za strojništvo, 2013. VI, 231 str. ISBN 978-961-6536-47-9. [COBISS.SI-ID 269571072]

5. POGAČAR, Sebastijan. Kronogrami Sebastijana Pogačarja : (1693-1762). Radovljica: Didakta, 2013. 309 str., ilustr. ISBN 978-961-261-302-0. [COBISS.SI-ID 269580800]

6. BELDMAN, Alfons, KLOPČIČ, Marija. Supporting farmers in making strategic choices : the method and implementation of interactive strategic management in Lithuania, Poland and Slovenia. The Hague: LEI Wageningen UR; Domžale: Biotehnical Faculty, Department of Animal Science; Warsaw: University of Life Sciences - SGGW; Vilnius: The Lithuanian Institute of Agrarian Economics, 2013. 97 str., ilustr. ISBN 978-961-6204-61-3. [COBISS.SI-ID 269614848]

 


1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA.


7. DOLINAR, Sandi. 365 novih spoznanj. Kranj: QMI SD, 2013. 369 str. ISBN 978-961-281-244-7. [COBISS.SI-ID 270443776]

8. HARNER, Michael J.. Zgoraj spodaj : šamanska srečanja z drugo resničnostjo. 1. natis. Nova Gorica: Eno, 2013. 299 str., ilustr. ISBN 978-961-6943-11-6. [COBISS.SI-ID 270842112]

9. KRAJNC, Ana. Spoznaj sebe in druge : človek kot družbeno bitje in medosebni odnosi. Ljubljana: Društvo za izobraževanje za tretje življenjsko obdobje, 2014. 291 str., ilustr. ISBN 978-961-93541-1-7. [COBISS.SI-ID 268692992]

10. MOODY, Raymond A., PERRY, Paul. Utrinki večnosti : spremljanje ljubljene osebe, ko prehaja iz življenja v smrt. 1. natis. Ljubljana: Annai založništvo, 2013. 242 str. ISBN 978-961-93560-0-5. [COBISS.SI-ID 268901632]

11. NACSON, Leon. V 21 dneh do veščine razlaganja sanj, (Zbirka Primula). Ljubljana: Primus, 2013. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-6950-02-2. [COBISS.SI-ID 269607936]

12. ORTNER, Nick. Tapkanje : revolucionarni sistem za življenje brez stresa. Brežice: Primus, 2013. 285 str. ISBN 978-961-6950-03-9. [COBISS.SI-ID 269972736]

13. PERRY, Foster. Ko strela trešči v kolibrija : prebujenje zdravilca. 1. natis. Ljubljana: Annai založništvo, 2013. 266 str. ISBN 978-961-93560-2-9. [COBISS.SI-ID 268972288]

14. STORR, Anthony. Umetnost psihoterapije, (Zbirka Preobrazba). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2014. 283 str. ISBN 978-961-6803-81-6. [COBISS.SI-ID 268973568]

 


2 VERSTVO. BOGOSLOVJE.


15. BIANCO, Enzo. Fant iz oratorija je postal papež Frančišek, (Zbirka Mladinska knjižnica, 39). 1. natis. Ljubljana: Salve, 2014. 64 str., fotogr. ISBN 978-961-211-724-5. [COBISS.SI-ID 271358208]

16. MAČEK, Jože. Zgodovina župnije sv. Jernej : pregled po pomembnejših dogodkih od njene ustanovitve leta 1787 do danes. Ljubljana: Salve, 2013. 152 str., ilustr. ISBN 978-961-211-721-4. [COBISS.SI-ID 270614016]

17. NEWMAN, John Henry. Razvoj krščanskega nauka, (Religiozna misel, 30). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 447 str. ISBN 978-961-278-104-0. [COBISS.SI-ID 269734656]

18. ŠMID, Jože. Novo Sveto pismo = Die neue Bibel. Železniki: samozal. J. Šmid, 2013. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-276-901-7. [COBISS.SI-ID 270811392]

19. VESEL MUŠIČ, Polona. Tobija, Sara in angel Rafael - o poročni ljubezni in botrstvu : kdo je dober birmanski boter in kako ga izbrati, (Zbirka Birmanska pastorala, 2). 1. izd. Ljubljana: Salve, 2014. 216 str., ilustr. ISBN 978-961-211-725-2. [COBISS.SI-ID 271489280]

20. YOUCAT v slovenščini : molitvenik za mlade. Maribor: Ognjišče, Slomškova založba, 2013. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-265-119-0. [COBISS.SI-ID 270615808]

 


3 DRUŽBENE VEDE.


21. ACCETTO, Matej, PAVČNIK, Marijan. (Ustavno)sodno odločanje, (Zbirka Pravna obzorja, 45). Ljubljana: GV založba, 2013. 576 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-247-244-3. [COBISS.SI-ID 266851840]

22. AGAMBEN, Giorgio. Izjemno stanje : Homo sacer II, 1, (Zbirka Philosophica, Prizma). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 158 str. ISBN 978-961-254-643-4. [COBISS.SI-ID 269316352]

23. GRUM, Bojan, TEMELJOTOV SALAJ, Alenka. Interdisciplinarni vidiki nepremičnin : znanstvena monografija. 1. izd. Ljubljana [i. e.] v Novi Gorici: Evropska pravna fakulteta, 2011. 175 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6731-04-1. [COBISS.SI-ID 256830976]

24. BRUS, Marko, DOLENC, Mile, KONČINA PETERNEL, Mateja, JUHART, Miha, KAMBIČ, Marko, KRANJC, Janez, MOŽINA, Damjan, POLAJNAR-PAVČNIK, Ada, ŠKRUBEJ, Katja, TRSTENJAK, Verica, VLAHEK, Ana. Izročilo Občnega državljanskega zakonika, (Zbirka Pravna obzorja, 46). Ljubljana: GV založba, 2013. 422 str. ISBN 978-961-247-240-5. [COBISS.SI-ID 266223360]

25. KANDUČ, Zoran. Politika, pravo, ekonomija in kriminal : kriminološke refleksije postmoderne družbe in kulture. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2013. 712 str. ISBN 978-961-6503-24-2. [COBISS.SI-ID 268870400]

26. KAUFMANN, Arthur. Uvod v filozofijo prava, (Zbirka Pravna obzorja, 44). 2. spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: GV založba, 2013. 396 str. ISBN 978-961-247-239-9. [COBISS.SI-ID 266222848]

27. KOTNIK, Rudi. Nova paradigma v izobraževanju : je manj lahko več?, (Frontier, 075). Maribor: Filozofska fakulteta: Subkulturni azil, zavod za umetniško produkcijo in založništvo, 2013. 196 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6620-43-7. [COBISS.SI-ID 76411393]

28. MALI, Jana. Dolgotrajna oskrba v Mestni občini Ljubljana. V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo, 2013. 171 str., preglednice. ISBN 978-961-6569-49-1. [COBISS.SI-ID 76309249]

29. Mama kašo kuhala : kulinarična dediščina v šentruperski dolini. Draga pri Šentrupertu: Etno družabno društvo, 2013. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-281-245-4. ISBN 961-281-245-4. [COBISS.SI-ID 270494720]

30. Kompetence vzgojitelja - izzivi, izkušnje, spoznanja : zbornik. Ljubljana: MiB, 2014. 217 str., ilustr. ISBN 978-961-92823-8-0. [COBISS.SI-ID 270790144]

31. Mikrobiologija za znanje in napredek : 20 let univerzitetnega študija mikrobiologije, (Pomen biotehnologije in mikrobiologije za prihodnost, 11). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za živilstvo, Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, 2013. XX, 752 str., ilustr. ISBN 978-961-6908-03-0. [COBISS.SI-ID 268457216]

32. ODLAZEK, Leopold. Med hauzi : takšne in drugačne iz Žabje vasi. 2. dopolnjena izd. Trbovlje: Knjižnica Toneta Seliškarja, 2014. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-93625-0-1. [COBISS.SI-ID 271428096]

33. PAVČNIK, Marijan. Argumentacija v pravu : od življenjskega primera do pravne odločitve, (Zbirka Pravna obzorja, 47). 3., spremenjena in dopolnjena izd. Ljubljana: GV založba, 2013. 540 str. ISBN 978-961-247-262-7. [COBISS.SI-ID 268983552]

34. PAVČNIK, Marijan. Teorija prava : prispevek k razumevanju prava, (Zbirka Pravna obzorja, Veliki format, 3). 4., pregledana in dopolnjena izd. Ljubljana: GV založba, 2013. 603 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-247-193-4. [COBISS.SI-ID 268644096]

35. PETERLIN, Irena. Svetovna trgovinska organizacija in državna suverenost, (Zbirka Scientia iustitia, 23). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 347 str. ISBN 978-961-247-246-7. [COBISS.SI-ID 266981120]

36. PEZDIR, Rado. Rešene vaje iz makroekonomije 1, (Učbeniki MFDPŠ). Celje: Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, 2014. 512 str., ilustr. ISBN 978-961-6813-26-6. [COBISS.SI-ID 271322880]

37. POLJAK ISTENIČ, Saša. Tradicija v sodobnosti : Janče - zeleni prag Ljubljane, (Ethnologica - Dissertationes, 4). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 195 str., ilustr. ISBN 978-961-254-658-8. [COBISS.SI-ID 270067456]

38. KARBA, Pavla. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Domovinska in državljanska kultura in etika. 2. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0151-6. [COBISS.SI-ID 269710592]

39. POLŠAK, Anton, LILEK, Danijel, POČKAJ HORVAT, Damijana, ČAS, Marjetka, SCHAUER, Zdenka, PLOHL, Igor, LIPOVŠEK, Igor, STEPIŠNIK, Klemen, JANŠA, Andreja, FERJANC, Stanislava, et al. Posodobitve pouka v osnovnošolski praksi, Geografija. 2. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-03-0152-3. [COBISS.SI-ID 269711104]

40. RUPERT, Jerca. Prostovoljstvo v svetovalni dejavnosti v izobraževanju odraslih. Ljubljana: Andragoški center Slovenije, 2013. 152 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6851-33-6. [COBISS.SI-ID 270648320]

41. LESKOŠEK, Vesna, SMOLEJ, Simona, RIHTER, Liljana, BOŠKIĆ, Ružica, KRESAL, Barbara, BREZNIK, Maja. Revščina zaposlenih, (Zbirka Naprej!). Ljubljana: Sophia, 2013. 233 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6768-60-3. [COBISS.SI-ID 270797056]

42. Delovno in socialno pravo, (Nova slovenska zakonodaja), (Zbirka predpisov). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013-. Zv. <1->. ISBN 978-961-247-255-9. [COBISS.SI-ID 268142336]

43. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Zakon o urejanju trga dela (ZUTD) : z novelo ZUTD-A (vidne spremembe). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 362 str. ISBN 978-961-247-245-0. [COBISS.SI-ID 266844160]

44. Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : z novelo ZKP-L. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 396 str. ISBN 978-961-247-252-8. [COBISS.SI-ID 267802880]

45. Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : z novelo ZKP-L. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 436 str. ISBN 978-961-247-250-4. [COBISS.SI-ID 267580672]

46. CVETKO, Aleksej, BLAHA, Miran, DEBELAK, Marijan, LUBINIČ, Marjana, ROBNIK, Ivan. Zbirka odločb : 2011-2013. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 505 str. ISBN 978-961-247-257-3. [COBISS.SI-ID 268870912]

47. SOVDAT, Jadranka. Volilni spor, (Zbirka Scientia iustitia, 22). 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 373 str. ISBN 978-961-247-237-5. [COBISS.SI-ID 265705984]

48. STROH, Katrin, ROBINSON, Thelma, PROCTOR, Alan. Vsak otrok se je sposoben učiti : raba učnih orodij in igre v pomoč otrokom z zaostankom v razvoju. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Cangura.com, 2014. XXIX, 203 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-63-1. [COBISS.SI-ID 271187968]

49. ŠENK-ILERŠIČ, Ivanka. Mednarodno poslovanje : priročnik. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 517 str., ilustr. ISBN 978-961-247-259-7. [COBISS.SI-ID 270639872]

50. TURK, Boštjan J.. Praktični pravni nasveti v zvezi z dedovanjem, (Pravo za državljana). Ljubljana: samozal. B. J. Turk, 2004. 74 str., ilustr. ISBN 961-236-596-2. [COBISS.SI-ID 128172544]

51. Učne težave pri matematiki in slovenščini - izziv za učitelje in učence : zbornik povzetkov konference, 15. november 2013, Hotel Mons, Ljubljana. 1. izd. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2013. 52 str. ISBN 978-961-03-0153-0. [COBISS.SI-ID 269968128]

52. Učni model za invalide : zaključna publikacija, (Grundtvig multilateralni projekt, LED - Learning environment for disabled users). 1. izd. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2013. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-6060-86-8. [COBISS.SI-ID 269488640]

53. VODOVNIK, Zvone. Normativni temelji delovnih in socialnih razmerij. Ljubljana: GV založba, 2013. 2 zv. ISBN 978-961-247-267-2. ISBN 978-961-247-260-3. [COBISS.SI-ID 268942848]

 


5 MATEMATIKA. PRIRODOSLOVNE VEDE.


54. DOLINAR, Gregor, FELDA, Darjo, ŽELJKO, Matjaž. Mednarodni matematični kenguru 2009-2011, (Presekova knjižnica, 46). Ljubljana: DMFA - založništvo, 2014. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-212-256-0. [COBISS.SI-ID 271411712]

55. GILPIN, Daniel. A pictorial directory of freshwater fish & river creatures : a visual guide to aquatic life featuring 450 fabulous species : includes 500 detailed illustrations, photographs and maps. Leicestershire: Hermes House, cop. 2011. 160 str., ilustr. ISBN 978-0-85723-294-6. ISBN 0-85723-294-0. [COBISS.SI-ID 14222646]

56. GREENWOOD, Marie. Slikovni atlas živali : živali, ki izskočijo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 1 postavljanka (33 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-2951-6. [COBISS.SI-ID 268562944]

57. MILISAV, Irina. Izbrane teme iz biokemije za zdravstvene fakultete. Ponatis. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2013. 187 str., ilustr. ISBN 978-961-6808-18-7. [COBISS.SI-ID 270532352]

58. Kdo in kaj - Agencija RS za okolje. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija Republike Slovenije za okolje, 2013. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6024-61-7. [COBISS.SI-ID 270245376]

59. GYERGYEK, Tomaž, KRALJ-IGLIČ, Veronika, IGLIČ, Aleš, FOŠNARIČ, Miha. Vaje iz fizike I. 6. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2013. 185 str., ilustr. ISBN 978-961-243-241-6. [COBISS.SI-ID 269057280]

 


6 UPORABNE ZNANOSTI. MEDICINA. TEHNIKA.


60. Akutne levkemije in presaditev krvotvornih matičnih celic : navodila za bolnike. Dopolnjena izd. Mengeš: Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, 2013. 96 str., ilustr. ISBN 978-961-93103-2-8. [COBISS.SI-ID 269227776]

61. BONDS, Lilian Verner. Healing colour for health and well-being : how to harness the power of colour to transform your mind, body and spirit : with 150 photographs. London: Southwater, cop. 2008. 64 str., ilustr. ISBN 978-1-84476-578-2. ISBN 1-84476-578-4. [COBISS.SI-ID 17829426]

62. Boosting innovation and cooperation in European cancer control : key findings from the European partnership for action against cancer. Ljubljana: National Institute of Public Health of the Republic of Slovenia; Brussels: World Health Organization on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies, 2013. XIX, 266 str., ilustr. ISBN 978-961-6911-21-4. ISBN 978-961-6911-22-1. [COBISS.SI-ID 268665600]

63. DOLINAR, Adriana, LONČAR, Sanja. Adijo prehladi, (Preverjene naravne rešitve, 4). Ljubljana: Jasno in glasno, 2014. 159 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 271477760]

64. FUNG, Christopher. Za zmešat! : sokovi, smutiji in supersmutiji. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 176 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2982-0. [COBISS.SI-ID 268743168]

65. GABRIČ, Jerneja. Njami : kuharica za naše male sončke, (Zbirka Branje na recept). 1. izd. Ljubljana: Buča, 2014. 109 str., ilustr. ISBN 978-961-6704-36-6. [COBISS.SI-ID 271038976]

66. KNIGHT, Karin., RUGGIERO, Tina. Najboljša doma narejena otroška hrana na svetu : za več kot 200 slastnih in zdravih receptov boste natančno vedeli, katera hranila so na žlički vašega malčka. 1. natis. Ljubljana: BP, 2013. 240 str., ilustr. ISBN 978-961-93572-0-0. [COBISS.SI-ID 269114112]

67. KRANJC, Ajša. Zdravilna moč zemlje : čas je, da se sezujemo. 1. izd. Ljubljana: Ara, 2014. 108 str. ISBN 978-961-6861-26-7. [COBISS.SI-ID 271326464]

68. KRIŽAJ, Dejan. Osnove elektrotehnike II, Magnetika. 1. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2012. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-243-221-8. [COBISS.SI-ID 264929024]

69. LOYD, Alex, JOHNSON, Ben. Zdravilni kodeks : v šestih minutah pozdravite izvor vseh težav, ki jih imate z zdravjem, uspehom ali odnosi. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 293 str., ilustr. ISBN 978-961-00-2096-7. ISBN 978-961-00-2086-8. [COBISS.SI-ID 271575552]

70. LUSTIG, Robert H.. Mastna laž : grenka resnica o sladkorju, (Zbirka Preobrazba). 1. natis. Ljubljana: UMco, 2014. 433 str., ilustr. ISBN 978-961-6803-80-9. [COBISS.SI-ID 268957184]

71. MORNINGSTAR, Sally. Ayurveda made simple : an easy-to-follow guide to the ancient Indian system of health and diet by body type, with over 150 photographs. London: Southwater, 2008. 64 str., ilustr. ISBN 978-1-84476-579-9. [COBISS.SI-ID 531446]

72. OCVIRK, Janja. Zdravljenje z zdravilom Nexavar (sorafenib) : priporočila za obravnavo neželenih učinkov. Ljubljana: Onkološki inštitut, 2013. 23 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1659771]

73. PAPIČ, Igor, ŽUNKO, Peter. Elektroenergetska tehnika I. 3. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2007 [i. e. 2009]. VIII, 200 str., ilustr. ISBN 978-961-243-015-3. [COBISS.SI-ID 247920128]

74. Zbornik 14. posvetovanja z mednarodno udeležbo Gospodarjenje z odpadki - GzO'13, Krško, 03. kimavec 2013 = Proceeding of 14th conference with international participation Waste management - GzO'13, Krško 03. kimavec 2013. V Ljubljani: Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geotehnologijo in rudarstvo, 2013. 1 optični disk (CD-ROM), ilustr. ISBN 978-961-6047-79-1. [COBISS.SI-ID 268523264]

75. POTOČNIK, Maja. Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2014. 215 str., tabele. ISBN 978-961-204-524-1. [COBISS.SI-ID 271459584]

76. TURK, Radomir, KUGLER, Goran, TERČELJ, Milan, BOMBAČ, David. Preoblikovanje kovinskih materialov. Ljubljana: Univ. v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fak., Oddelek za materiale in metalurgijo, 2008. 181 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6047-58-6. [COBISS.SI-ID 240030976]

77. REINHARD, Tonia. Superživila : najbolj zdrava hrana na tem planetu. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2014. 256 str., ilustr. ISBN 978-961-6803-74-8. [COBISS.SI-ID 268537600]

78. Vloga genetike pri nastanku, zdravljenju in preprečevanju raka. Ljubljana: Zveza slovenskih društev za boj proti raku, 2013. 70 str. ISBN 978-961-6377-30-0. [COBISS.SI-ID 269300224]

79. SINIGOJ, Anton R.. Elektrotehnika 1. 2. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2009. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-961-243-044-3. [COBISS.SI-ID 247465216]

80. SINIGOJ, Anton R.. Elektrotehnika 2. 2. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2009. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-961-243-045-0. [COBISS.SI-ID 247465472]

81. SINIGOJ, Anton R.. Elektrotehnika 3. 2. izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, 2009. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-961-243-046-7. [COBISS.SI-ID 247465728]

82. STANKOVIĆ, Ivan. Kakologija : razvoj in propad Saatchi Balkans : 1990-2002. Ljubljana: Medijski partner, 2014. 203 str., č-b fotogr., sl., tabele. ISBN 978-961-92461-9-1. [COBISS.SI-ID 271399680]

83. Zbornik predavanj. Maribor: Oddelek za ORL in MFK, Univerzitetni klinični center, 2013. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6909-20-4. [COBISS.SI-ID 76186369]

84. URE, energetika in okolje = Energy efficiency, energy and environment, (Zbirka Zelena Slovenija). Celje: Fit media, 2013. 196 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6283-51-9. [COBISS.SI-ID 270822400]

85. VEIT, Myriam. Zdravilna kozmetika iz narave : domača priprava negovalnih mazil, olj in esenc. 1. natis. Kranj: Narava, 2014. 198 str., ilustr. ISBN 978-961-6893-35-0. [COBISS.SI-ID 270017792]

86. VILMAN, Vladimir. In silva salus = Rešitev je v gozdu. Bistra pri Vrhniki: Tehniški muzej Slovenije, 2013. 129 str., ilustr. ISBN 978-961-6464-24-6. [COBISS.SI-ID 269589248]

87. ČOK, Marina, REMEC, Manica, DRAŠČIČ, Ruža, GROSSI, Lorena, MIZGUR, Pia, RADIŠIČ, Boža, SREBRNIČ, Tatjana, VERČ, Žanet. Vzgoja za zdrave zobe in dlesni v prvem razredu osnovne šole : gradivo za izvajanje vzgoje za zdravje. Koper: Zavod za zdravstveno varstvo, 2013. 68 str., ilustr. ISBN 978-961-92984-9-7. [COBISS.SI-ID 270664704]

88. WOLFE, David. Superhrana : hrana in zdravilo prihodnosti. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Cangura.com, 2013. 348 str., ilustr. ISBN 978-961-6769-61-7. ISBN 978-961-6769-62-4. [COBISS.SI-ID 270370560]

89. Zgodbe iz šestega nadstropja. Mengeš: Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi, 2013. 136 str., fotogr. ISBN 978-961-93103-3-5. [COBISS.SI-ID 270044160]

 


7 UMETNOST. ARHITEKTURA. FOTOGRAFIJA. GLASBA. ŠPORT.


90. BACH, Steven. Leni Riefenstahl : neizprosna moč slik, (Poteze). 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 504 str., ilustr. ISBN 978-961-241-782-6. [COBISS.SI-ID 270836480]

91. MORETTI, Marta, KOCIPER, Gašper, AŽMAN MOMIRSKI, Lučka. Blue frontiers : comparing urban waterfront redevelopment : Bratislava - Izola - Pärnu - Venice - Viana do Castelo. 1st ed. Venezia: Centro internazionale Citta d’Acqua; Ljubljana: Fakulteta za arhitekturo, 2013. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6823-38-8. [COBISS.SI-ID 269239552]

92. BOLT, Usain, ALLEN, Matt. Hitrejši od strele : avtobiografija. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 275 str., [16] str. pril. ISBN 978-961-00-2082-0. ISBN 978-961-00-2085-1. [COBISS.SI-ID 271344384]

93. BOROTA, Bogdana. Osnove teorije glasbe in oblikoslovja za učitelje in vzgojitelje, (Knjižnica Annales Ludus). Dopolnjena izd. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2013. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-26-4. [COBISS.SI-ID 269091072]

94. CIUHA, Jože. Labirint časa : retrospektivna razstava : [katalog razstave] = The labyrinth of time : retrospective exhibition : [exhibition catalogue]. Ljubljana: Muzej in galerije mesta Ljubljane, 2013. 333 str., ilustr. ISBN 978-961-93064-2-0. [COBISS.SI-ID 270530816]

95. FAKIN BAJEC, Jasna. Marijine božjepotne cerkve med Alpami in Krasom. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. [34] str., ilustr. ISBN 978-961-254-651-9. [COBISS.SI-ID 269485568]

96. GIACOMELLI, Oto, GUČEK, Aleš. Na krilih smučarskih letalcev : ob osemdesetletnici prve mednarodne prireditve v Planici leta 1934 = Soaring on the wings of ski flyers : in celebration of the 80th anniversary of the first international event held in Planica in 1934. Ljubljana: Schwarz print, 2013. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-92326-4-4. [COBISS.SI-ID 268652800]

97. SVETLIK, Maja, ČESNIK, Dragica, FORTUNA, Metka, FRELIH, Stana, JAMŠEK, Anka, LAMPE, Katarinca, PELHAN, Aleksandra, GREGORAČ, Meta. Klekljarski drobižki 2 : [vzorci za idrijske čipke] = Bits of lace 2 : [Idirja lace patterns]. 1. natis. Idrija: Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola, 2013. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-92660-4-5. [COBISS.SI-ID 266990080]

98. SVETLIK, Maja, ČESNIK, Dragica, FORTUNA, Metka, FRELIH, Stana, JAMŠEK, Anka, LAMPE, Katarinca, PELHAN, Aleksandra, PERVANJA, Irma. Klekljarski drobižki : [vzorci za idrijske čipke] = Bits of lace : [Idrija lace patterns]. 2. natis. Idrija: Gimnazija Jurija Vege, Čipkarska šola, 2010. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-92660-0-7. [COBISS.SI-ID 250831360]

99. KRESLIN, Vlado. Pesmarica. 3. dopolnjena in razširjena izd. Ljubljana: Kreslin, 2012. 305 str. [COBISS.SI-ID 260265984]

100. LEYDECKER, Sylvia, KÖLBEL, Marius, PETERS, Sascha. Nano materials in architecture, interior architecture and design. Basel; Boston; Berlin: Birkhäuser, cop. 2008. 191 str., ilustr. ISBN 978-3-7643-7995-7. ISBN 978-3-7643-7994-0. [COBISS.SI-ID 2148996]

101. MLAKAR ADAMIČ, Jana. Obrt v Zasavju : šušter, šnajder, mojškra : o čevljarstvu, krojaštvu in šiviljstvu ali kar se obleče in obuje. Trbovlje: Zasavski muzej, 2013. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-6640-18-3. [COBISS.SI-ID 270707456]

102. Odmevi z naših gora : 60 let PD Rimske Toplice : [1953-2013]. Rimske Toplice: Planinsko društvo, 2013. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-281-005-4. [COBISS.SI-ID 266598400]

103. Posvet ob 40. obletnici Konvencije o svetovni dediščini - pomen konvencije danes, Park Škocjanske jame, Slovenija, 9. oktober 2012. Ljubljana: Slovenska nacionalna komisija za UNESCO, 2013. 47 str., ilustr. ISBN 978-961-91090-9-0. [COBISS.SI-ID 268832256]

104. REICHENBERG, Mitja. Wagner in film : rojstvo filmske glasbe iz duha Wagnerjevih idej. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2013. 305 str., ilustr. ISBN 978-961-6803-76-2. [COBISS.SI-ID 268650752]

105. KARPLJUK, Damir, USENIK, Rok, NUZDORFER, Petra, VIDEMŠEK, Mateja, HADŽIĆ, Vedran, FLORJANČIČ, Matjaž, LAVRENČIČ, Jasna, KOVAČIČ, Jožica, SLATNER, Lidija, MEŠKO, Maja. Športna dejavnost otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 1. natis. Ig: CUDV Draga, 2013. 108 str., barvne fotogr. ISBN 978-961-93538-0-6. [COBISS.SI-ID 268411648]

106. ŠTEFANČIČ, Marcel. Maškarada : strašne fantazije slovenskega filma : 1948-1990. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2013. 685 str., ilustr. ISBN 978-961-6803-82-3. [COBISS.SI-ID 269003776]

107. Vezenine v Beli krajini skozi čas. Črnomelj: Zavod za izobraževanje in kulturo, 2013. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-93327-3-3. [COBISS.SI-ID 267752960]

108. WINCKELMANN, Johann Joachim. Zgodovina umetnosti starega veka. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-241-754-3. [COBISS.SI-ID 268274688]

 


7-GP-odr GLASBNI POSNETKI ZA ODRASLE


109. 1133. RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p, cop. 2013. 2 CD-ja (48 min, 32 sek; 51 min, 57 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 271476480]

110. BARE, Goran. Teške boje. Zagreb: Croatia Records, p, cop. 2011. 1 CD, stereo, AAD. [COBISS.SI-ID 1098349662]

111. BIBIČ, Bratko. Kabinet čudes Brutka Bimbiča = Cabinet of wonders of Brutko Bim-bitch = Das Wunderkabinett von Brutko von Bim-bitsch = Cabinet des curiosités de Brutko da Bimbo. [Podnart]: Klopotec, [2013?]. 1 CD (62 min, 47 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 14160438]

112. Quinta essencia. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p, cop. 2013. 1 CD (52 min, 50 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 271465984]

113. Whitman. Ljubljana: Založba Muskafiber, p, cop. [2013]. 1 CD, stereo. http://www.ivanusakugler.com/IvanusaKugler/Whitman_slo.html, http://www.spanskiborci.si/7/437/ivanusa-kugler-whitman.html. [COBISS.SI-ID 1104624734]

114. KASAL, Polona. Na cesti. Ljubljana: Celinka, p, cop. 2013. 1 gramof. plošča, 33 1/2 o/m, stereo. [COBISS.SI-ID 271543808]

115. KASAL, Polona. Na cesti. [Ljubljana]: [Celinka], [2013?]. 1 CD (37 min, 15 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 271543552]

116. KRESLIN, Vlado. Čarobnice. Ljubljana: Založba Kreslin, 2013. 3 CD-ji (67 min, 1 sek ; 56 min, 59 sek ; 80 min, 10 sek), stereo. http://www.siol.net/scena/glasba/novice/2013/05/vlado_kreslin_izdal_svoje_carobnice.aspx. [COBISS.SI-ID 1102540894]

117. MILLER, Glenn. Glenn Miller revival. Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, cop. 2013, p 2009. [COBISS.SI-ID 271453952]

118. 80-e : 120 originalnih hitova. Zagreb: Croatia Records, p, cop. 2012. 6 CD-jev, stereo. [COBISS.SI-ID 9787166]

119. The ultimate collection. Zagreb: Croatia Records, p, cop. 2007. 2 CD-ja (74 min, 28 sek; 77 min, 29 sek), stereo, DDD. [COBISS.SI-ID 14704956]

120. ŽVOKELJ, Jože. Metulj v vetru : pesmi s poti III. [Ljubljana: Sazas, p 2013]. 1 CD, stereo, digital. [COBISS.SI-ID 24405816]

 


80 JEZIKOSLOVJE.


121. Cambridge certificate in advanced English. 4 : with answers : official examinaton papers from University of Cambridge ESOL examinations. 4th printing. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2013. 183 str., ilustr. ISBN 978-0-521-15690-5. ISBN 978-0-521-15689-9. ISBN 978-0-521-15691-2. ISBN 978-0-521-15692-9. [COBISS.SI-ID 1686146]

122. HAINES, Simon. Cambridge vocabulary for advanced with answers : self-study vocabulary practice. 3rd printing. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. 144 str., ilustr. ISBN 978-0-521-18220-1. [COBISS.SI-ID 9795102]

123. LENARČIČ, Simon. Priljubljena imena : pomen, raba, godovni zavetniki, zanimivosti. 1. izd. Ješovec pri Kozjem: samozal., 2013. 86 str. ISBN 978-961-276-856-0. [COBISS.SI-ID 269523200]

124. O'DELL, Felicity. Advanced trainer : six practice tests with answers. Reprinted. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2013. 256, C24 str., ilustr. ISBN 978-0521-18700-8. [COBISS.SI-ID 1101394014]

125. O'DELL, Felicity, BROADHEAD, Annie. Objective advanced, Student's book with answers. 3rd ed. Cambridge [etc.]: Cambridge University Press, 2013. 232 str., ilustr. ISBN 978-0-521-18182-2. [COBISS.SI-ID 1103017566]

126. PODBORŠEK, Ljubica. Slikovni slovar slovenskega znakovnega jezika 2 : dodatek k učbeniku Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 2. Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2013. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-92829-5-3. [COBISS.SI-ID 269531904]

127. PODBORŠEK, Ljubica. Slikovni slovar slovenskega znakovnega jezika 3 : dodatek k učbeniku Naučimo se slovenskega znakovnega jezika 3. Ljubljana: Zavod za gluhe in naglušne, 2013. 207 str., ilustr. ISBN 978-961-92829-4-6. [COBISS.SI-ID 267014912]

128. ZUPAN, Jure. Pomenska mreža slovenskih glagolov. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013. 528 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-254-660-1. [COBISS.SI-ID 270450432]

 


82 KNJIŽEVNOST.


129. ADLER-OLSEN, Jussi. Izginotje, (Zbirka Žepnice, Kriminalka), (Oddelek Q, Primer 3). 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 534 str. ISBN 978-961-01-2989-9. [COBISS.SI-ID 270789376]

130. ALEXANDER, Eben. Pogled v večnost : nevrokirurgovo potovanje v življenje po življenju. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 204 str. ISBN 978-961-00-2071-4. ISBN 978-961-00-2063-9. [COBISS.SI-ID 271086080]

131. ARLIČ, Nina. Gorgonavt. 1. izd. Celje: Arlič; Šentjur: Literarno društvo, 2013. 579 str. ISBN 978-961-281-146-4. [COBISS.SI-ID 268672256]

132. BECKETT, Simon. Klic groba. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 349 str. ISBN 978-961-00-2076-9. ISBN 978-961-00-2065-3. [COBISS.SI-ID 271313408]

133. BIANU, Zéno, VELTER, André. Biti ogenj, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 45). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2013. 101 str., portret. ISBN 978-961-6758-45-1. [COBISS.SI-ID 270104064]

134. BREST, Deklan. Tujec. Maribor: Ved, 2014. 144 str. ISBN 978-961-6932-39-4. [COBISS.SI-ID 270847232]

135. CHRISTIE, Agatha. Zabava za noč čarovnic, (Zbirka Žepnice, Kriminalni roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 298 str. ISBN 978-961-01-3049-9. [COBISS.SI-ID 270460160]

136. COLFER, Eoin. Artemis Fowl, Poslednji varuh, (Zbirka Srednji svet). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 294 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3010-9. [COBISS.SI-ID 271049728]

137. DE LA MOTTE, Anders. Mehurček. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 436 str. ISBN 978-961-00-2106-3. ISBN 978-961-00-2113-1. [COBISS.SI-ID 271760128]

138. DEKLEVA, Milan. Uglaševanje molka : zbrane in dodane pesmi. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013-. Zv. <1->. ISBN 978-961-282-030-5. [COBISS.SI-ID 271250688]

139. DESTOVNIK, Karel. Moja pesem, (Moja knjižnica, letn. 10, knj. 4). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1985. 103 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3983873]

140. DOBNIK, Ivan. Před začátkem, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 44). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2013. 99 str., portret. ISBN 978-961-6758-44-4. [COBISS.SI-ID 270049536]

141. DOSTOEVSKIJ, Fedor Mihajlovič. Idiot : roman v štirih delih. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 645 str. ISBN 978-961-241-771-0. [COBISS.SI-ID 268828672]

142. GERRITSEN, Tess. Tiho dekle, (Zbirka Krimi). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 379 str. ISBN 978-961-01-2300-2. [COBISS.SI-ID 270980864]

143. HABJAN, Vladimir. Živeti z gorami. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2013. 215 str., ilustr. ISBN 978-961-6870-13-9. [COBISS.SI-ID 270057472]

144. HERBERT, Zbigniew. Rovigo. Epilog viharja, (Knjižna zbirka Poetikonove lire, knj. 46). Ljubljana: Književno društvo Hiša poezije, 2013. 131 str., portret. ISBN 978-961-6758-43-7. [COBISS.SI-ID 270049024]

145. HILBIG, Wolfgang. Provizorij : [roman]. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 282 str. ISBN 978-961-278-111-8. [COBISS.SI-ID 270217728]

146. HOYT, Elizabeth. Škandalozna poželenja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 325 str. ISBN 978-961-00-2129-2. ISBN 978-961-00-2116-2. [COBISS.SI-ID 272120576]

147. HUSTVEDT, Siri. Poletje brez moških, (Knjižna zbirka Babilon). Maribor: Študentska založba Litera, 2013. 202 str., ilustr. ISBN 978-961-6780-97-1. [COBISS.SI-ID 76663297]

148. ISHERWOOD, Christopher. Slovo od Berlina, (Moderni klasiki, 76). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 201 str. ISBN 978-961-231-952-6. [COBISS.SI-ID 270800640]

149. Izbrani romani [6]. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2010. 636 str., ilustr. ISBN 978-961-01-1146-7. [COBISS.SI-ID 248531456]

150. JESIH, Milan. Lahkoda, (Knjižna zbirka Beletrina). Ljubljana: Študentska založba, 2013. 121 str. ISBN 978-961-242-901-0. [COBISS.SI-ID 270620160]

151. JOLLIEN, Alexandre. Hvalnica šibkosti. in Kratka razprava o prepustitvi. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2013. 157 str. ISBN 978-961-278-112-5. [COBISS.SI-ID 270686720]

152. JOYCE, Brenda. Saga o Braggovih. Knj. 1, Nedolžni ogenj, (Zbirka Žepnice). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 424 str. ISBN 978-961-01-2998-1. [COBISS.SI-ID 268989440]

153. JOYCE, Brenda. Saga o Braggovih. knj. 2, Ognjena nevihta, (Zbirka Žepnice, Ljubezenski roman). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 380 str. ISBN 978-961-01-2997-4. [COBISS.SI-ID 268989696]

154. JUSTINEK, Terezija. Hotel s petimi zvezdicami. Maribor: Ved, 2014. 2 zv. (208; 208 str.). ISBN 978-961-6932-46-2. ISBN 978-961-6932-47-9. [COBISS.SI-ID 271500288]

155. JUSTINEK, Terezija. Urša : (roman). Maribor: Ved, 2014. 272 str. ISBN 978-961-6932-45-5. [COBISS.SI-ID 271499776]

156. KOS, Vladimir. Pesmi iz dežele pravljičnih gozdov : Tokyo 2013-2014. Ljubljana: Župnijski zavod Dravlje, 2014. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-6748-30-8. [COBISS.SI-ID 271588352]

157. MAROTTA, Sinuhe. Bo že Cerkev poskrbela in druge zgodbe, (Zbirka Žepna knjiga Ognjišča, 8). Koper: Ognjišče, 2013. 102 str. ISBN 978-961-263-133-8. [COBISS.SI-ID 270481408]

158. MEAD, Richelle. Krvne vezi, (Serija Krvne vezi, knj. 1). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 387 str. ISBN 978-961-01-2322-4. [COBISS.SI-ID 271104512]

159. NOVOTNÝ, David Jan. Noetova sidra, (Vesela sova). 1. natis. Kranj: Narava, 2013. 397 str. ISBN 978-961-6893-36-7. [COBISS.SI-ID 270497024]

160. OPREŠNIK, Marija. Usodno razkritje : roman. Šentrupert: samozal., 2013. 280 str. ISBN 978-961-276-829-4. [COBISS.SI-ID 268959744]

161. RADOŠ, Božidar. Usodni časi : (roman). Maribor: Ved, 2014. 288 str. ISBN 978-961-6932-48-6. [COBISS.SI-ID 271574784]

162. REDMERSKI, J. A.. Nikoli tvoja. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 447 str. ISBN 978-961-00-2105-6. ISBN 978-961-00-2089-9. [COBISS.SI-ID 271759616]

163. ROTH, Veronica. Neupogljivi : [drugi del trilogije o Razcepljenih]. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 398 str. ISBN 978-961-00-2103-2. ISBN 978-961-00-2087-5. [COBISS.SI-ID 271673856]

164. SAND, George. Hudičeva mlaka, (Zbirka Biseri svetovnih klasikov, 1). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2014. 217 str. ISBN 978-961-278-085-2. [COBISS.SI-ID 268265472]

165. SCARROW, Simon. Orli in volkovi, ([Kato in Makro, 4]). 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 435 str. ISBN 978-961-00-2074-5. ISBN 978-961-00-2064-6. [COBISS.SI-ID 271195904]

166. SCHWERMER, Heidemarie. Čudežni svet brez denarja : zapisi iz življenja, (Zbirka Romani). Brežice: Primus, 2013. 161 str. ISBN 978-961-6950-01-5. [COBISS.SI-ID 269422336]

167. SETH, Vikram. Enaka glasba, (Moderni klasiki, 77). Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 409 str. ISBN 978-961-231-953-3. [COBISS.SI-ID 270035200]

168. SIVEC, Ivan. Usodna emonska lepotica : povest o ljubezenskem trikotniku med sužnjo, staroselcem in Emoncem, (Zbirka Slovenska zgodovina, Rimljani na naših tleh, št. 4, 2). Kamnik: Ico, 2014. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-29-7. [COBISS.SI-ID 269051392]

169. SIVEC, Ivan. Zlato kraljestvo : po Peruju po poteh ponižanih Inkov, (Zbirka Srce je popotnik, št. 10). Kamnik: Ico, 2014. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6868-33-4. [COBISS.SI-ID 271193088]

170. SNOJ, Jože. In cel boš, podoben otoku : izbrane pesmi = And you shall be whole, like an island : selected poems. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2013. 399 str., ilustr. ISBN 978-961-272-140-4. [COBISS.SI-ID 270503424]

171. ŠIMAC, Rudi. Brginci : zgodovinska povest : napisano po brginski pripovedi. Nova Gorica: samozal., 2011. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-276-316-9. [COBISS.SI-ID 259443968]

172. ŠKRINJAR, Polona. Agneza Ortenburška : grofica s Pustega gradu, (Zbirka Romani). Ljubljana: Kmečki glas, 2013. 159 str., ilustr. ISBN 978-961-203-420-7. [COBISS.SI-ID 269086464]

173. ŠVIGELJ-MÉRAT, Brina. Noč v Reykjaviku. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2013. 157 str. ISBN 978-961-231-906-9. [COBISS.SI-ID 271255040]

174. TOMIZZA, Fulvio. Mladoporočenca z ulice Rossetti : tragedija neke manjšine. 2., dopolnjena izd. Celje: Društvo Mohorjeva družba: Celjska Mohorjeva družba, 2013. 181 str. ISBN 978-961-278-107-1. [COBISS.SI-ID 270618624]

175. TOWNSEND, Sue. Jadran Krt, Leta ponižnosti. Tržič: Avrora, 2013. 356 str. ISBN 978-961-6788-94-6. ISBN 978-961-6788-95-3. [COBISS.SI-ID 270174976]

176. TYSON, Mike, SLOMAN, Larry. Undisputed truth : my autobiography. London: HarperSport, 2013. 564 str., [16] str. pril., fotogr. ISBN 978-0-00-750251-6. ISBN 978-0-00-750252-3. ISBN 978-0-00-750254-7. [COBISS.SI-ID 17722677]

177. WILDE, Oscar. An ideal husband, (Drama classics, 42). London: Nick Hern Books, 2010. XXII, 106 str. ISBN 978-1-85459-460-0. [COBISS.SI-ID 3484132]

178. WILDE, Oscar. An ideal husband : [unabridged], (Dover thrift editions). Green ed. Mineola (NY): Dover Publications, cop. 2000. IX, 78 str. ISBN 978-0-486-41423-2. ISBN 0-486-41423-X. [COBISS.SI-ID 17433906]

179. WINNEMUTH, Meike. Veliki dobitek : kako sem na Milijonarju priigrala pol milijona in odpotovala. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 271 str., [48] str. pril., ilustr., zvd. ISBN 978-961-00-2081-3. ISBN 978-961-00-2066-0. [COBISS.SI-ID 271343872]

180. YOUNG, Samantha. Jamajška ulica. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 348 str. ISBN 978-961-00-2122-3. ISBN 978-961-00-2115-5. [COBISS.SI-ID 271983104]

181. YOUSAFZAI, Malala, LAMB, Christina. Jaz sem Malala : deklica, ki so jo ustrelili talibani, ker se je zavzemala za izobraževanje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 315 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-00-2107-0. ISBN 978-961-00-2090-5. [COBISS.SI-ID 271761152]

 


82.0 LITERARNA TEORIJA, VEDA, TEHNIKA.


182. KRAŠOVEC, Aleksandra, LOGAR, Barbara, AVSENIK NABERGOJ, Irena, PERKO, Janja, CUDERMAN, Vinko. Esej na maturi 2014 : človek v svetu. Ljubljana: Intelego, 2013. 163 str. ISBN 978-961-6558-32-7. [COBISS.SI-ID 270858240]

 


82-93 MLADINSKA KNJIŽEVNOST.


183. AHAČIČ, Tanja. Besednica. 1. izd. Tržič: Knjižnica dr. Toneta Pretnarja, 2013. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-93092-3-0. [COBISS.SI-ID 270012416]

184. AVSEC, Albina. Obrazi jaza. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-6668-88-0. [COBISS.SI-ID 271243520]

185. BARRON, T. A.. Merlin. Knj. 3, Besneči plameni. Izola: Grlica, 2014. 264 str., zvd. ISBN 978-961-244-193-7. ISBN 978-961-244-194-4. [COBISS.SI-ID 270951424]

186. Besede : z Looney Tunes junaki se učim prvih besed. [Ljubljana: Alica, 2013]. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-6898-52-2. [COBISS.SI-ID 268161536]

187. CLARE, Cassandra. Kronike podzemlja. [Knj. 3], Stekleno mesto. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 460 str. ISBN 978-961-00-2130-8. ISBN 978-961-00-2117-9. [COBISS.SI-ID 272125184]

188. CORDEROY, Tracey. Ne!. Ljubljana: Alica, 2013. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6898-61-4. [COBISS.SI-ID 268336128]

189. DAVIS, Jim. Garfield na sprehodu, (Zbirka Garfieldove največje uspešnice, knj. 11). 1. izd. Izola: Graffit, 2013. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-40-4. ISBN 978-961-6765-41-1. [COBISS.SI-ID 270779904]

190. DAVIS, Jim. Garfield na vrhu sveta, (Zbirka Garfieldove največje uspešnice, knj. 12). 1. izd. Izola: Graffit, 2013. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6765-42-8. ISBN 978-961-6765-43-5. [COBISS.SI-ID 270740480]

191. DEFOE, Daniel. Robinson Crusoe, (Zlata knjiga). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1978. 199 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 10790145]

192. DELANEY, Joseph. Ječa duhov. Hoče: Skrivnost, 2014. 102 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-09-5. [COBISS.SI-ID 271241728]

193. FRAILLON, Zana. Pošastna hiša. [Knj. 1], Ujeti. Hlebce: Zala, 2014. 151 str., ilustr. ISBN 978-961-6859-42-4. [COBISS.SI-ID 271409152]

194. FRAILLON, Zana. Pošastna hiša. [Knj. 2], Prestrašeni. Hlebce: Zala, 2014. 136 str., ilustr. ISBN 978-961-6859-43-1. [COBISS.SI-ID 271409408]

195. FREEDMAN, Claire. Kdo je za večerjo?. Ljubljana: Alica, 2013. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6898-62-1. [COBISS.SI-ID 268336384]

196. GARNER, Lynne. Kuža je bil!. Ljubljana: Alica, 2013. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6898-49-2. [COBISS.SI-ID 268061440]

197. GLINŠEK, Petra. Kapljica Aja, (Cevko pripoveduje). Ljubljana: JP Vodovod-kanalizacija, 2013. [15] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 271568384]

198. HERGÉ. Let 714 za Sydney, (Tintin in njegove pustolovščine). 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1904-6. [COBISS.SI-ID 267849728]

199. HERGÉ. Tintin in gverilci, (Tintin in njegove pustolovščine). 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 62 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1903-9. [COBISS.SI-ID 267849472]

200. HERGÉ. Tintin v Sovjetski zvezi, (Tintin in njegove pustolovščine). 1. izd. Tržič: Učila International, 2013. 141 str., ilustr. ISBN 978-961-00-1902-2. [COBISS.SI-ID 267849216]

201. Juha iz žebljev, (Lahko noč, otroci). Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p 2005. 1 CD (65 min, 04 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 13474617]

202. KLUN, Nina. Šest. To je največ.. Ljubljana: samozal., 2013. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-276-884-3. [COBISS.SI-ID 270218752]

203. KNISTER. Mala čarovnica Lili pri gusarjih, (Zbirka Lili, 21). 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 94 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2705-5. [COBISS.SI-ID 264480256]

204. KORANTER, Sonja. Tigrovo oko : mladinski roman. 1. natis. Ljubljana: Alba 2000, 2014. 2 zv. (51, 48 str.). ISBN 978-961-6668-89-7. [COBISS.SI-ID 271355136]

205. KOREN, Majda. Mala pošast Mici, (Zbirka Deteljica). 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 54 str., ilustr. ISBN 978-961-01-2778-9. [COBISS.SI-ID 271052032]

206. KOSTNER, Walter. Tik in Tak, Povsem --- naravno. Ljubljana: Novi svet, 2014. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6878-28-9. [COBISS.SI-ID 271242240]

207. LEKŠE, Barbara. Kodra. 1. natis. Zagorje ob Savi: Ocean, 2013. [14] str., ilustr. ISBN 978-961-93582-0-7. [COBISS.SI-ID 269491968]

208. LOISEL, Régis. Peter Pan : [I-III], (Integral, Peter Pan, 1). 1. natis. Celje: Studio Risar, 2013. 175 str., ilustr. ISBN 978-961-93223-9-0. [COBISS.SI-ID 270291712]

209. LOVRAK, Mato. Tovarišija Petra Grče, (Zbirka Zlata knjiga 79). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1979. 143 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 14076423]

210. MACHADO, Maria Clara. Mala čarovnica, ki ni znala biti zlobna. [Zgornje Stranje]: Dream Studio Krt, p [2013?], 2000. 1 CD, stereo. [COBISS.SI-ID 271460352]

211. MACUH, Bojan. Mulci še vedno v akciji. Maribor: Ved, 2014. 176 str. ISBN 978-961-6932-49-3. [COBISS.SI-ID 271650048]

212. MCDONNELL, Patrick. Čas za objem. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2013. [44] str., ilustr. ISBN 978-961-01-2822-9. [COBISS.SI-ID 268961792]

213. MIHELČIČ, Marija. Lilly the ladybird. Kranj: Narava, 2013. [19] str., ilustr. ISBN 978-961-6893-33-6. [COBISS.SI-ID 269347584]

214. MIHELČIČ, Marija. Willy and the little winds. Kranj: Narava, 2013. [27] str., ilustr. ISBN 978-961-6893-34-3. [COBISS.SI-ID 269347840]

215. MILČINSKI, Frane. Zvezdica Zaspanka, (Najlepše pravljice). Ljubljana: RTV Slovenija, Založba kaset in plošč, p 1995. 1 CD (37 min, 15 sek), stereo. [COBISS.SI-ID 11351355]

216. MITCHELHILL, Barbara. Damjan Drot - mega detektiv, Strašni duhovi. Hoče: Skrivnost, 2014. 60 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-08-8. [COBISS.SI-ID 271241216]

217. NOSE, Mojca. Kakšne barve je pomlad?. Trebnje: Knjižnica Pavla Golie, 2013. [31] str., ilustr. ISBN 978-961-91943-9-3. [COBISS.SI-ID 270400768]

218. OLIVER, Lauren. Rekviem, (Trilogija Delirium, knj. 3). 1. natis. Hlebce: Zala, 2014. 375 str. ISBN 978-961-6859-44-8. ISBN 978-961-6859-45-5. [COBISS.SI-ID 271487744]

219. POZVEK, Maruša. Čarobne nogavičke. Celje: samozal., 2013. 24 str., ilustr. ISBN 978-961-276-903-1. [COBISS.SI-ID 270876672]

220. ROSEN, Michael. Krheljček bo moj. Hoče: Skrivnost, 2014. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-6936-07-1. [COBISS.SI-ID 269982464]

221. RUSSELL, Rachel Renée. Zguba : dnevnik : zgodbe ne preveč elegantne ledene princeske. Ljubljana: Grlica, 2014. 347 str., ilustr. ISBN 978-961-244-198-2. ISBN 978-961-244-199-9. [COBISS.SI-ID 271172352]

222. SCHUCKARDT, Jenny. Julija in čarovnija zvezd, (Zbirka Čarobna dekleta). Izola: Grlica, 2014. 129 str., ilustr. ISBN 978-961-244-185-2. [COBISS.SI-ID 270950144]

223. SMOLAR, Adi. Pujsa in Andrej Migec. [4], Razstava cvetja in druge zgodbe. 1. izd. Radeče: Literarni val, 2014. 33 str., ilustr. ISBN 978-961-93584-2-9. [COBISS.SI-ID 271550208]

224. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. Princesa srca. 1. izd. Dob: Miš, 2013. [35] str., ilustr. ISBN 978-961-272-125-1. [COBISS.SI-ID 267974656]

225. WARNES, Tim. Nevarno!. Ljubljana: Alica, 2013. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6898-63-8. [COBISS.SI-ID 268336640]

226. ZUPAN, Dim. Črno in belo v barvah, (Knjižna zbirka Planika). 1. izd. Ljubljana: Mladika, 2013. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-205-193-8. [COBISS.SI-ID 270896896]

227. Živali. [Ljubljana: Alica, 2013]. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-6898-51-5. [COBISS.SI-ID 268161280]

 


9 GEOGRAFIJA. ZGODOVINA. BIOGRAFIJE.


228. BRODNIK, Vilma, JERNEJČIČ, Robert A., ZGAGA, Srečko. Zgodovina 1, Učbenik za prvi letnik gimnazije. 1. izd. Ljubljana: DZS, 2011. 320 str., ilustr. ISBN 978-961-02-0066-6. [COBISS.SI-ID 253826816]

229. FERENC, Mitja, ZUPAN, Gojko. Po sledeh Kočevarjev v Črmošnjiško-Poljanski dolini = Auf den Spuren der Gottscheer in der Moschnitze. Dolenjske Toplice: Društvo Kočevarjev staroselcev: = Gottscheer Altsiedler Verein, 2013. 303 str., ilustr. ISBN 978-961-92193-3-1. [COBISS.SI-ID 270718464]

230. FERGUSON, Alex. Avtobiografija. 1. izd. Tržič: Učila International, 2014. 378 str., [32] str. pril. ISBN 978-961-00-2131-5. ISBN 978-961-00-2118-6. [COBISS.SI-ID 272126720]

231. FIGES, Orlando. Tragedija ljudstva : ruska revolucija 1891-1924. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 935 str., [64] str. pril., zvd. ISBN 978-961-241-781-9. [COBISS.SI-ID 270821376]

232. FUGGER GERMADNIK, Rolanda. Barbara Celjska : (1392-1451), (Starožitnosti, 4). 1. ponatis. Celje: Pokrajinski muzej, 2013. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-6411-17-2. [COBISS.SI-ID 269932032]

233. FUGGER GERMADNIK, Rolanda. Barbara of Celje : (1392-1451), (Relics of the past, 4). Celje: Pokrajinski muzej, 2013. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-6411-25-7. [COBISS.SI-ID 269948928]

234. Kolesarjenje po Spodnji Savinjski dolini : kolesarska karta = Cycling through the Lower Savinja valley : cycling map. Žalec: LAS Spodnje Savinjske doline, 2013. 1 zvd., barve. [COBISS.SI-ID 272344576]

235. KRAJNC, Tomaž. Odsev preteklosti : osupljiva zgodba najstarejšega celjskega gimnazijca. V Celju: I. gimnazija, cop. 2013. 1 video DVD (ca 52 min), barve, zvok. ISBN 978-961-281-127-3. [COBISS.SI-ID 268476928]

236. KRISTAN, Ivan. Osamosvajanje Slovenije : pogled iz Ljubljane in Beograda. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2013. 397 str., ilustr. ISBN 978-961-247-265-8. http://www.gvzalozba.si/si/elektronska-priloga-h-knjigi-osamosvajanje-slovenije-avtorja-dr--ivana-kristana/. [COBISS.SI-ID 269774592]

237. MICHELET, Jules. Rimska zgodovina. 1. izd. Ljubljana: Modrijan, 2013. 432 str. ISBN 978-961-241-777-2. [COBISS.SI-ID 269971968]

238. Miklošičeva monografija : ob dvestoletnici rojstva Franca Miklošiča. Ljutomer: Gimnazija Franca Miklošiča, 2013. 487 str., ilustr. ISBN 978-961-91369-7-3. [COBISS.SI-ID 76124673]

239. NATEK, Karel, OGRIN, Darko, POTOČNIK SLAVIČ, Irma. Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2014. 128 str., zvd., ilustr. ISBN 978-961-01-1711-7. [COBISS.SI-ID 271205632]

240. 60 let, 60 zgodb. Kranj: Gorenjski muzej, 2013. 127 str., ilustr. ISBN 978-961-6478-53-3. [COBISS.SI-ID 270895872]

241. Tolminska v času punta : zbornik ob 300-letnici tolminskega punta 1713-2013. Tolmin: Tolminski muzej, 2013. 204 str., ilustr. ISBN 978-961-6635-25-7. [COBISS.SI-ID 270534656]

242. Žrtve druge svetovne vojne v Zasavju. Trbovlje: Zasavski muzej, 2012 [izšlo 2013]. 175 str. ISBN 978-961-6640-16-9. [COBISS.SI-ID 264862720]

 

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam