skok na glavno vebino izjava o dostopnosti

maj 2021

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
Vsebina


0 Splošno

1. KRONEGGER, Sašo. Odklop : preventivni program za odgovorno in uravnoteženo uporabo zaslonov in digitalnih vsebin v osnovnih šolah : delovno gradivo za vodje programa. 1. izd. Ljubljana: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, 2020. 75 str., ilustr. ISBN 978-961-6639-06-4. [COBISS.SI-ID 13983747]
2. SOSIČ, Barbara (urednik, prevajalec). Priročnik za dokumentiranje muzejskih zbirk. Ljubljana: Skupnost muzejev Slovenije, 2021. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-93907-7-1. [COBISS.SI-ID 302947072]
3. TONNAC, Jean-Philippe de (oseba, ki intervjuva), CARRIÈRE, Jean-Claude (intervjuvanec), ECO, Umberto (intervjuvanec). Nikar ne upajte, da se boste znebili knjig : (pogovori, ki jih je pripravil in vodil Jean-Philippe de Tonnac). 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 206 str. Zbirka Bralna znamenja. ISBN 978-961-282-475-4. [COBISS.SI-ID 52463363]
4. HUDOURNIK, Karmen (urednik). Zlati oreh : 37. zbornik povzetkov raziskovalnih nalog, šolsko leto 2019/2020, Velenje. Velenje: Šolski center, 2020. 56 str., ilustr. ISBN 978-961-6755-20-7. [COBISS.SI-ID 304458752]


1 Filozofija. Psihologija.

5. CAREY, Tanith, RUDKIN, Angharad. Kaj razmišlja moj najstnik? : praktična otroška psihologija za sodobne starše. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2021. 220 str., ilustr. ISBN 978-961-261-591-8. [COBISS.SI-ID 50338563]
6. CUNNINGHAM, Scott. Moč Zemlje in naravne magijske tehnike. 1. natis. Celje: Zavod Gaia planet, 2021. 169 str. ISBN 978-961-7079-19-7. [COBISS.SI-ID 58521859]
7. DEL NOCE, Augusto. Resnica in razum v zgodovini : antologija filozofskih spisov. Ljubljana: Družina, 2021. 396 str. Zbirka Sidro, 44. ISBN 978-961-04-0811-6. [COBISS.SI-ID 55810819]
8. DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, SEDLAR, Nataša, TANČIČ GRUM, Alenka. Spoprijemanje s stresom : priročnik za udeležence delavnice. 4. ponatis. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 52 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-16-4. [COBISS.SI-ID 34139139]
9. GALANTI, Regine. Obvladovanje tesnobe za najstnike : osnovne tehnike vedenjsko-kognitivne terapije in čuječnosti, s katerimi najstniki lahko obvladajo tesnobo in premagajo stres. Izola: Vita, 2021. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-95350-0-4, ISBN 978-961-95350-1-1. [COBISS.SI-ID 58720003]
10. GLASSER, William. Teorija izbire : nova psihologija osebne svobode. Ljubljana: Chiara, 2021. 339 str., ilustr. ISBN 978-961-7060-50-8. [COBISS.SI-ID 57343747]
11. GROŠELJ, Meta. Verjemi v svoj glas : zgodbe o iskanju lastne vrednosti, samozaupanju, opolnomočenju in prebujanju svoje notranje avtoritete skozi retoriko. Trbovlje: 5KA, Katapult, 2021. 188 str. ISBN 978-961-95327-1-3. [COBISS.SI-ID 57813763]
12. HARTMAN, Maja. Osreči to knjigo : ustvarjanje občutkov sreče, samozavesti in poguma. 1. natis. Ljubljana: Zatis, zavod za terapevtsko svetovanje, izobraževanje in storitve, 2021. [119] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 50074115]
13. HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich, BRATINA, Marko (prevajalec, urednik), KOBE, Zdravko (urednik). Enciklopedija filozofskih znanosti v očrtu (1830). 1, Znanost logike. Ljubljana: Krtina, 2021. 301 str. Knjižna zbirka Temeljna dela. ISBN 978-961-260-136-2. ISSN 2536-2089. [COBISS.SI-ID 54333955]
14. HORSLEY, Kevin. Neomejen spomin : kako uporabljati višjestopenjske učne prijeme, da bi se učili hitreje, si zapomnili več in bili učinkovitejši. 1. izd. Ljubljana: V. B. Z., 2021. 142 str., ilustr. Zbirka Prestop, knj. 17. ISBN 978-961-7083-08-8. [COBISS.SI-ID 58953987]
15. IRŠIČ, Marko. Obvladovanje stresa. 1. izd. Ljubljana: Zavod Rakmo, 2021. 142 str., ilustr. ISBN 978-961-7057-10-2. [COBISS.SI-ID 57818627]
16. KOMEL, Dean (avtor, urednik), ZALAZNIK, Tomaž (urednik). Horizonti kontemporalnosti : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, zavod za humanistiko, 2021. 216 str., ilustr. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-28-0. [COBISS.SI-ID 56809475]
17. KOTNIK PROSENJAK, Katja (avtor, ilustrator). Si upaš najti sebe?. Slovenj Gradec: samozal., 2018. 80 str., ilustr. ISBN 978-961-288-402-4. [COBISS.SI-ID 294665216]
18. MACUH, Bojan. Čustvena inteligenca : kako lažje nad tegobe sodobnega načina življenja. 1. natis. Maribor: Kulturni center, 2021. XIII, 237 str., ilustr. Knjižna zbirka Frontier, Teorija, 174. ISBN 978-961-7118-22-3. ISSN 2630-1970. [COBISS.SI-ID 51646467]
19. O'NEILL, Poppy. Zvezda si : vodnik za izboljšanje samopodobe za otroke. Brežice: Primus, 2021. 144 str, ilustr. Zbirka Prima za mlade. ISBN 978-961-7129-00-7. [COBISS.SI-ID 54686979]
20. SEIWERT, Lothar, GAY, Friedbert. ABC osebnosti : štirje tipi ljudi, ki jih morate poznati. 1. izd. Remchingen: Persolog, 2021. 144 str., ilustr. ISBN 978-3-936292-05-3. [COBISS.SI-ID 63098627]


2 Verstvo. Bogoslovje.

21. ARYA, Parmatam Parkash. Sai Baba in duhovna osvoboditev. Ljubljana: Društvo za razvoj človeških vrednot Sathya Sai Baba, 2020. 230 str., ilustr. ISBN 978-961-6601-53-5, ISBN 978-961-6601-52-8. [COBISS.SI-ID 25945859]
22. FORTUNATIANUS AQUILEIENSIS, BOGATAJ, Jan Dominik (urednik). Razlage evangelijev. Ljubljana: Teološka fakulteta; Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 346 str. Zbirka Cerkveni očetje, 20. ISBN 978-961-6844-94-9, ISBN 978-961-278-527-7. [COBISS.SI-ID 53945347]
23. HELM, David R. Ekspozicijsko pridiganje : kako pripovedovati božjo besedo danes. Murska Sobota: Vrelec, zavod za svetovanje in založništvo, 2021. 128 str., ilustr. 9Marks, knj. 1. ISBN 978-961-94484-1-0. [COBISS.SI-ID 55296003]
24. KRAJNC, Slavko. Gostoljubnost liturgičnih sodelavcev na Kristusovi gostiji. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2021. 168 str. Znanstvena knjižnica, 77. ISBN 978-961-6844-93-2. [COBISS.SI-ID 48634883]
25. LESKOVEC, Vladimira. Rúah : razširjeno duhovno spremljanje kot oblika duhovne pomoči. Ljubljana: samozal. V. Leskovec, 2017. XIII, 342, XV str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 4914091]
26. MEN, Aleksander. Sin človekov. Ljubljana: Družina, 2021. 309 str., avtorj. sl. ISBN 978-961-04-0784-3. [COBISS.SI-ID 42603779]


3 Družbene vede.

27. AMIN, Samir. Sodobni imperializem : spisi o kapitalizmu, imperializmu in revoluciji. Ljubljana: Založba /*cf., 2020. 302 str., tabele. Rdeča zbirka. ISBN 978-961-257-139-9. [COBISS.SI-ID 48425475]
28. GRAFENAUER, Danijel (urednik), JESIH, Boris (urednik). Avstrijska državna pogodba in slovenska narodna skupnost v Avstriji. 1. izd. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2020. 181 str., tabele, zvd. Ethnicity, 16. ISBN 978-961-6159-74-6. ISSN 1408-998X. [COBISS.SI-ID 48276739]
29. BARTOLJ, Tjaša, KUMP, Nataša, STROPNIK, Nada. Ocena vpliva pokojninskega sistema in sprememb zakonodaje na razlike v pokojninah med spoloma. Ljubljana: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 2021. 92 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-6471-50-3. https://pokojnina.enakostspolov.si/slo/wp-content/uploads/2021/02/MDMP-Ocena-vpliva-pokojninskega-sistema.pdf. [COBISS.SI-ID 49301763]
30. DERMOL, Valerij, MAJCEN, Špela, TRUNK, Aleš, TRUNK ŠIRCA, Nada. COVID-19 lockdowns : lessons for European higher education. Bangkok; Celje; Lublin: ToKnowPress, 2020. 106 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-83-65020-31-4. [COBISS.SI-ID 58157059]
31. ĐUKIĆ, David. Plačevanje prodajnega osebja : [metodologija za postavitev plačnega modela, ki bo motiviral]. 1. natis. Ljubljana: Inštitut za profesionalno prodajo, 2020. 247 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-07-0134-7. [COBISS.SI-ID 28888579]
32. ERJAVEC, Nika, SABAZ, Loredana, BLAŠKOVIČ ŠAVLE, Maja (prevajalec). Il Gabinetto di storia naturale Oreste Gerosa : un patrimonio storico, naturalistico e culturale a Capodistria = Kabinet za naravoslovje Oreste Gerosa : zgodovinska, naravoslovna in kulturna dediščina Kopra. Capodistria: Comunità degli Italiani di Bertocchi: Ginnasio; = Koper: Skupnost Italijanov Bertoki: Gimnazija Gian Rinaldo Carli, 2020. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-93943-2-8. [COBISS.SI-ID 43581187]
33. FISHER, Mark. Kapitalistični realizem. Ali ni alternative?. Ljubljana: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost: KUD Anarhiv, 2021. 136 str. Zbirka Mediakcije, knj. 20. ISBN 978-961-6572-62-0. [COBISS.SI-ID 55948035]
34. GREGORIČ, Milan. Slovenija v iskanju svojega pravega obraza : knjiga esejev. Ljubljana: Nova obzorja, 2021. 230 str. ISBN 978-961-6942-66-9. [COBISS.SI-ID 53836547]
35. HARARI, Yuval Noah. 21 nasvetov za 21. stoletje : [priročnik]. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 358 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-5943-8. [COBISS.SI-ID 53464835]
36. HARARI, Yuval Noah. Sapiens : kratka zgodovina človeštva. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 440 str., ilustr. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-4492-2. [COBISS.SI-ID 53465347]
37. HORVAT, Jožek, DJURIĆ, Rajko. Elementi nacionalne zgodovine in kulture Romov. Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije: Romani Union, 2021. 106 str. ISBN 978-961-95019-3-1. [COBISS.SI-ID 55286019]
38. AVBELJ, Matej (avtor, urednik), ŠUŠTERŠIČ, Janez (avtor, urednik), LETNAR ČERNIČ, Jernej, ŠUŠTERŠIČ, Snežana, BATAGELJ, Polona, CIGOJ, Maja, VATOVEC, Katarina, JEVŠEK PEZDIR, Ana, DOLJAK, Anja, REMŠKAR, Kristian, STANIŠIČ, Maja. Ideologija na sodiščih. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2021. 309 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-94502-7-7. [COBISS.SI-ID 53723139]
39. KREGAR, Saša, ROJC, Jasna (avtor, urednik), RUTAR ILC, Zora, SAMBOLIĆ BEGANOVIĆ, Amela, SLIVAR, Branko. Iščem, tuhtam, soustvarjam : priročnik za načrtovanje in izvedbo interdisciplinarnega tematskega sklopa. 1. izv. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 2021. 72 str., tabele. ISBN 978-961-03-0544-6. [COBISS.SI-ID 54357507]
40. KIYOSAKI, Robert T., SIEDLE, Edward. Kdo mi je ukradel pokojnino? : kako lahko ustavite ropanje. 1. izd. Majšperk: Društvo za finančno opismenjevanje in zdrav življenjski slog, 2021. 336 str., ilustr. ISBN 978-961-94443-4-4. [COBISS.SI-ID 53179139]
41. KUNAVER, Dušica, VAHTAR, Urška. Živahno življenje mokrišč : ljudske zgodbe naših mokrišč v ljudski dediščini od Trzina, Mengša, Vodic do Medvod. 1. natis. Mengeš: Občina, 2020. 50 str., ilustr. ISBN 978-961-94483-1-1. [COBISS.SI-ID 32551939]
42. JAKŠIĆ IVAČIČ, Živa (član uredniškega odbora, avtor), FRICELJ, Nina (član uredniškega odbora, avtor), BEDEK, Nika (član uredniškega odbora, avtor), VADNAL, Katja (član uredniškega odbora), ROBNIK, Ivan (član uredniškega odbora), GOLOB, Natalija, HODEJ, Lara, DANILOVSKA, Sara, KADUNC, Barbara, OBRUL, Nastja, MLAKAR, Špela, SCHMID, Špela, KAISER, Špela, SUHOVERŠNIK, Petra, OŠLAK, Maja, SAVELLI, Tim, BENEDEJČIČ, Doroteja, DONŠA, Tadeja, FERKOLJ, Tinka, MARINIČ, Irena, PRIMEC, Mija. Lahko berljiva Ustava Republike Slovenije. Ljubljana: Zveza Sožitje - zveza društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Slovenije, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-6828-21-5. http://www.zveza-sozitje.si/lahko-berljiva-ustava.html. [COBISS.SI-ID 53393155]
43. MANGIA, Karen. Delo od doma : ustvarite si delo nove normalnosti. 1. natis. Škofja Loka: Mihalič in partner, 2021. XII, 169 str. ISBN 978-961-94828-6-5. [COBISS.SI-ID 50267395]
44. IVEŠIĆ, Tomaž (urednik, avtor dodatnega besedila). Misliti narod v dolgih šestdesetih : slovenski intelektualci o slovenskem narodu ter njegovi preteklosti in prihodnosti : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2020. 404 str., ilustr. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-26-6. [COBISS.SI-ID 56434691]
45. MOZETIČ, Brane. Rožnate zgodbe iz neheteronormativne zgodovine : (za mladino). Ljubljana: Škuc, 2020. 115 str., ilustr. Zbirka Lambda, 149. ISBN 978-961-6983-52-5. [COBISS.SI-ID 53832707]
46. MÜLLER, Karl H., TOŠ, Niko. Naproti novim oblikam družboslovja : družboslovne raziskave v kontekstu Znanosti 2.0 in družb tveganja, RISC. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, IDV, CJMMK, 2020. 264 str., ilustr. Zbirka Dokumenti SJM, 28. ISBN 978-961-235-960-7. [COBISS.SI-ID 54223875]
47. HUBER, Ivanka (urednik), LIPOVEC ČEBRON, Uršula (urednik), PISTOTNIK, Sara (urednik). Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji : kvalitativna raziskava v 25 okoljih. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 174 str., graf. prikazi. ISBN 978-961-6945-26-4. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/neenakosti_ranljivosti.pdf. [COBISS.SI-ID 43309571]
48. PLAVŠAK, Nina, DUGAR, Gregor, FURLAN, Mojca, JUHART, Miha, PODGORŠEK, Bojan, VRENČUR, Renato, ZABEL, Bojan, LUTMAN, Karmen, PROSTOR, Jerneja, REPAS, Martina, SRŠE, Dejan, VEBERIČ, Jernej, PLAVŠAK, Nina (urednik). Obligacije, posebni del : komentar posebnega dela Obligacijskega zakonika. 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-Lex: Abc Nepremičnine, 2020-2021. 2 zv. (925; 729 str.), ilustr. E-paket. ISBN 978-961-94281-5-3, ISBN 978-961-94281-5-3. [COBISS.SI-ID 44682243]
49. SLAK, Janez (avtor, urednik), KOGOVŠEK, Tone, TIBAUT, Darja, POŽENEL, Irena, PIRC, Bojan, POGORELČNIK, Ema. Od gosjega peresa do računalniškega oblaka : informacijska prenova vodenja nepremičninskih evidenc = From the quill to the cloud : information redesign of real estate record-keeping. 1. izd. Ljubljana: Geodetska uprava Republike Slovenije: = Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia, 2021. 249 str., ilustr. ISBN 978-961-95318-0-8. [COBISS.SI-ID 54488067]
50. ČIBEJ, Nada, VODOPIVEC, Jedert, ROGOZNICA, Deborah, TERČON, Nadja, LORENČIČ, Aleksander, SIMČIČ, Ivan, IVANČIČ, Fabio, OMAHEN, Rok, VODOPIVEC, Jedert (urednik). Od Istra benza do Istrabenza : 1948-1996. Koper: Pokrajinski arhiv, 2021. 231 str., ilustr. ISBN 978-961-95074-1-4. [COBISS.SI-ID 57609731]
51. PAVČNIK, Marijan. Razumevanje prava : nova oporna mesta iz zadnjih let. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2021. 262 str. Zbirka Pravna obzorja, 55. ISBN 978-961-247-464-5. [COBISS.SI-ID 59215619]
52. PLAVŠAK, Nina (avtor, urednik), JUHART, Miha, VRENČUR, Renato. Obligacije, splošni del : komentar splošnega dela Obligacijskega zakonika : (1. do 434. člen in 1012. do 1049. člen). 1. natis. Ljubljana: Tax-Fin-Lex: Abc Nepremičnine, 2020. 1263 str., ilustr. E-paket. ISBN 978-961-94281-4-6. [COBISS.SI-ID 35895043]
53. MEDVEŠEK, Mojca (urednik), NOVAK-LUKANOVIČ, Sonja (urednik). Raznolikost v raziskovanju etničnosti : izbrani pogledi II. Ljubljana: Inštitut za narodnostna vprašanja, 2020. 427 str., graf. prikazi, tabele, zvd. ISBN 978-961-6159-73-9. [COBISS.SI-ID 39629827]
54. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : (neuradno prečiščeno besedilo). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2021. 538 str. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-678-1. [COBISS.SI-ID 59595267]
55. KOCBEK, Marijan, PRELIČ, Saša. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) : z novelo ZGD-1K. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV Založba, 2021. 790 str. ISBN 978-961-247-462-1. [COBISS.SI-ID 54898435]
56. Zakon o kazenskem postopku (ZKP) : (neuradno prečiščeno besedilo). 1. natis. Ljubljana: Uradni list Republike Slovenije, 2021. 490 str. Zbirka predpisov. ISBN 978-961-204-677-4. [COBISS.SI-ID 61163523]
57. ŠADL, Marika. Zbirka nalog iz statistike. 2. izd. Celje: Fakulteta za komercialne in poslovne vede, 2021. 168 str., ilustr. Zbirka Učbeniki FKPV. ISBN 978-961-6997-11-9. [COBISS.SI-ID 57908483]
58. TRATEŠKI, Jožica. Hermanov bonton. Celje: Muzej novejše zgodovine, 2021. 17 str., ilustr. ISBN 978-961-6339-55-1. [COBISS.SI-ID 58527491]
59. ZOREC, Marjeta. Slovenske šege in navade skozi leto. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 211 str., ilustr. Zbirka Zlata Slovenija. ISBN 978-961-01-6100-4. [COBISS.SI-ID 49695235]


5 Matematika. Prirodoslovne vede.

60. ATTENBOROUGH, David, HUGHES, Jonnie. Življenje na našem planetu : moje pričevanje in videnje prihodnosti. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 254 str., [16] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-00-4749-0, ISBN 978-961-00-4750-6. [COBISS.SI-ID 53890819]
61. DARIŠ, Barbara, LIPOVŠEK DELAKORDA, Saška. Biologija celice : navodila za laboratorijske vaje. 2. ponatis 2. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. 74 str., ilustr. ISBN 978-961-286-441-5. DOI: 10.18690/978-961-286-441-5. [COBISS.SI-ID 55298307]
62. DVORŽAK, Bojana. Matematika na splošni maturi : vprašanja in odgovori za ustni izpit iz matematike na splošni maturi za osnovno raven : 2021. 1. izd. Ljubljana: Intelego, 2021. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-6558-56-3. [COBISS.SI-ID 58697219]
63. FAGANELI, Jadran, FALNOGA, Ingrid, KOVAČ, Nives. Mikrobna biogeokemija vod. Ljubljana: Nacionalni inštitut za biologijo, 2020. 360 str., ilustr. Knjižna zbirka Vse živo, 7. ISBN 978-961-94802-6-7. [COBISS.SI-ID 40636675]
64. GABZDYL, Pavel. Atlas vulkanov : raziščimo vulkane na šestih zložljivih zemljevidih. Jezero: Morfemplus, 2021. [6] prepognjenih listov s 7 knjižicami, ilustr. ISBN 978-961-7067-30-9. [COBISS.SI-ID 303472896]
65. GROS, Nataša (avtor, ilustrator). Analizna kemija : univerzitetni študijski program Laboratorijska biomedicina. Učbenik za laboratorijski del predmeta. 1. izd. Ljubljana: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2021. 140 str., ilustr. ISBN 978-961-7078-15-2. [COBISS.SI-ID 53559299]
66. JANSKÁ, Radka. Kdo živi tukaj?. 1. izd. Podsmreka: Pipinova knjiga, 2021. 1 kartonka ([16] str.), ilustr. ISBN 978-961-94987-7-4. [COBISS.SI-ID 40951811]
67. JOVIĆEVIĆ, Vanja (avtor, fotograf). Spoznavanje okolja 2. Samostojni delovni zvezek za drugi razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 135 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5973-5. [COBISS.SI-ID 55479299]
68. VORDERMAN, Carol, LEWIS, Barry, JEFFREY, Andrew, WEEKS, Marcus, RUGELJ, Marina (urednik). Matematika : po korakih do odličnega znanja : [priročnik za reševanje domačih nalog od 6. razreda OŠ do 2. letnika SŠ]. 2. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 264 str., ilustr. ISBN 978-961-01-3397-1. [COBISS.SI-ID 34115331]
69. RUGELJ, Marina, MANFREDA KOLAR, Vida, PETERNELJ, Darija, LUKAČEK, Alenka. Matematika 2. Samostojni delovni zvezek za drugi razred osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 3 zv. (103; 111; 94 str.), ilustr. ISBN 978-961-01-5974-2, ISBN 978-961-01-5975-9, ISBN 978-961-01-5976-6. [COBISS.SI-ID 52294403]
70. RICHARDS, Jon. Znanost v infografikah. Živalsko kraljestvo. Jezero: Morfemplus, 2019. 33 str., ilustr. ISBN 978-961-7034-66-0. [COBISS.SI-ID 296613376]
71. SEDLÁČKOVÁ, Jana, SEKANINOVÁ, Štěpánka. Barve narave. 1. natis. Kranj: Narava, 2021. 31 str., ilustr. ISBN 978-961-7031-48-5. [COBISS.SI-ID 51525379]
72. Sveti se v temi. Oceani : z nalepkami do znanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 48 str., [4] f. barvnih pril. (nalepke), ilustr. ISBN 978-961-01-5388-7. [COBISS.SI-ID 297661184]
73. Sveti se v temi. Vesolje : z nalepkami do znanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2019. 48 str., [4] f. barvnih pril. (nalepke), ilustr. ISBN 978-961-01-5387-0. [COBISS.SI-ID 297660928]
74. Sveti se v temi. Živali : z nalepkami do znanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6011-3. [COBISS.SI-ID 30297859]
75. BAKAN, Branko, VITASOVIĆ KOSIĆ, Ivana, FIŠTRAVEC, Gregor, KALIGARIČ, Mitja. Uporabne rastline od Krasa do Kvarnerja : priročnik za prepoznavanje divjih rastlin s poudarkom na njihovi uporabnosti. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. 333 str., ilustr. ISBN 978-961-286-446-0. DOI: 10.18690/978-961-286-445-3. [COBISS.SI-ID 56867331]
76. ŽIGON, Sašo (avtor, fotograf), PINTARIČ, Matjaž (avtor, fotograf), JAGODIC, Andreja. Fizika 9 : samostojni delovni zvezek s poskusi za fiziko v devetem razredu osnovne šole. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5984-1. [COBISS.SI-ID 48740867]


6 Uporabne znanosti. Medicina. Tehnika.

77. BELOVIĆ, Branislava (avtor, fotograf), FARTELJ, Sanja. Lahko jem zdrav zajtrk in prigrizke : nasveti in kuharski recepti. Murska Sobota: Pomursko društvo za boj proti raku, 2020. 83 str., ilustr. Lahko jem. ISBN 978-961-94606-3-4. [COBISS.SI-ID 33871363]
78. BOGATAJ, Janez. Jedi časov - časi jedi : kulinarika časovnega stroja Ljubljane na Ljubljanskem gradu. Ljubljana: Javni zavod Ljubljanski grad, 2020. 76 str., ilustr. ISBN 978-961-94973-2-6. [COBISS.SI-ID 34591747]
79. ČEPON, Milojka, JURŠIČ, Barbara, ZUPANIČ SLAVEC, Zvonka. Medicinski instrumenti in pripomočki : katalog ob razstavi Tehniškega muzeja Slovenije : [Bistra od 3. 4. 2021 do 31. 12. 2021]. Ljubljana: Tehniški muzej Slovenije, 2021. 74 str., ilustr. Publikacija TMS, št. 70. ISBN 978-961-6464-71-0. [COBISS.SI-ID 56615427]
80. UHAN, Mihaela (urednik), FAGANEL, Jože (urednik). Dan redkih bolezni : 7. nacionalna konferenca, 2. marec 2021 : spletni dogodek. Mengeš: Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, 2021. 108 str., ilustr. Knjižica Društva bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije, 11. ISBN 978-961-94523-5-6. [COBISS.SI-ID 58076931]
81. GASHI, Naser. Sladke sanje : slaščice za vse, ki vedo, kaj je dobro : recepti sladic Naserja Gashija z izračuni za diabetes. Ljubljana: Društvo za pomoč otrokom s presnovnimi motnjami, 2021. 93 str., ilustr. ISBN 978-961-93202-9-7. [COBISS.SI-ID 53914115]
82. JELOVŠEK, Alenka (urednik, redaktor prevoda). Gorske bukve 1582 : Gornih bukvi od krajlove svetlosti ofen inu potrjen general inu privilegium. Iz nov v slavenski jezik iztulmačan skuzi Andreja Recla, farmostra na Raki : znanstvenokritična izdaja. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 319 str., ilustr., tabele, faks. Dela starejšega slovenskega slovstva, knj. 2, Zbrana dela slovenskih pesnikov in pisateljev, knj. 284. ISBN 978-961-05-0540-2. ISSN 2463-8773, ISSN 2232-321X. [COBISS.SI-ID 51739651]
83. HENDRY, John. Menedžment : zelo kratek uvod. Ljubljana: Krtina, 2021. 146 str., ilustr. Knjižna zbirka Kratka, 37. ISBN 978-961-260-137-9. ISSN 2536-2097. [COBISS.SI-ID 53360899]
84. HOF, Wim. Metoda Wima Hofa : odklenite svoj polni človeški potencial. 2. izd. Brežice: Primus, 2021. 277 str., ilustr. Zbirka InZdravje. ISBN 978-961-7129-03-8. [COBISS.SI-ID 55719939]
85. HROVAT BUKOVŠEK, Andreja. Antifosfolipidni sindrom : navodila in priporočila pacientom za varno in učinkovito antikoagulacijsko zdravljenje. Celje: Društvo internistov savinjske regije in Celje (DISC), 2021. IV, 22 str., ilustr. ISBN 978-961-95284-0-2. [COBISS.SI-ID 51549187]
86. HVASTIJA, Peter. Izvorne recepture. 1. izd. Rob: Amalietti & Amalietti, 2021. [57] str. ISBN 978-961-7036-66-4. [COBISS.SI-ID 54890243]
87. FERJAN, Marko, PODBREGAR, Iztok, NOVAK, Antonia, ŠPRAJC, Polona, JEREB, Eva, NOVAK, Vesna, URH, Marko, FERJAN, Marko (urednik). Izzivi kadrovskega managementa v XXI. stoletju. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. 158 str., tabele, graf. prikazi. ISBN 978-961-286-424-8. DOI: 10.18690/978-961-286-423-1. [COBISS.SI-ID 52057091]
88. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub (avtor, ilustrator), HLEBŠ, Sonja. Manualno testiranje mišic. 7. ponatis. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2021. [VIII], 188 str., ilustr. ISBN 978-961-6063-28-9. [COBISS.SI-ID 56971779]
89. JAKOVLJEVIĆ, Miroljub (avtor, ilustrator), HLEBŠ, Sonja. Meritve gibljivosti sklepov, obsegov in dolžin udov. 6. ponatis 2. dopolnjene izd. Ljubljana: Zdravstvena fakulteta, 2021. [X], 94 str., ilustr. ISBN 978-961-6063-32-6. [COBISS.SI-ID 56973315]
90. JANŽEKOVIČ ŽMAUC, Irena (avtor, fotograf). Učenec pešec : učno gradivo za spodbujanje varne mobilnosti otrok v 1. triletju. 1. izd. Ljubljana: Javna agencija RS za varnost prometa, Sektor za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, 2020. 64 str., ilustr. ISBN 978-961-6025-31-7. [COBISS.SI-ID 39796483]
91. KOŠIR, Marko, BOGIĆ, Mladen. Ljubljena parna lokomotiva. 1. izd. Maribor: Pro-Andy, 2021. 435 str., ilustr. Zbirka Svetovid. ISBN 978-961-95191-3-4. [COBISS.SI-ID 56965379]
92. HUMAR, Iztok, BULIĆ, Edi, PENIČ, Samo, SINIGOJ, Anton R. Laboratorijske vaje iz OE I : študijsko leto 2020/2021. 4. popravljena in dopolnjena izd. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za osnove elektrotehnike in elektromagnetiko, 2020. IV, 81 str., ilustr. ISBN 978-961-6999-19-9. [COBISS.SI-ID 25855491]
93. MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica, ŠVAB, Vesna, BRECELJ ANDERLUH, Marija, DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana, KONEC JURIČIČ, Nuša, DOMINKUŠ, Davor, FERLAN ISTINIČ, Marjeta, ČOBAL, Nadja, ZUPANČIČ, Agata, VINKO, Matej, MAKIVIĆ, Irena, VINKO, Matej (urednik), MAKIVIĆ, Irena (urednik), MAUČEC ZAKOTNIK, Jožica (urednik), ŠVAB, Vesna (urednik), DERNOVŠEK, Mojca Zvezdana (urednik). MIRA za duševno zdravje : nacionalni program duševnega zdravja. 1. ponatis. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 75 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6945-00-4. [COBISS.SI-ID 34143491]
94. MRS. HINSCH. S čiščenjem do sreče : najboljši nasveti za čiščenje - zloščite svoj dom in si umirite misli. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 257 str., ilustr. ISBN 978-961-00-4760-5, ISBN 978-961-00-4761-2. [COBISS.SI-ID 55896067]
95. SFILIGOJ, Antonio, BARRY, Frank, CÖR, Andrej, ČAMERNIK, Klemen, DI BENEDETTO, Paolo, LOSER, Giovanni, LOJK, Jasna (urednik). Nov korak v prihodnost regenerativne medicine z naprednimi celičnimi terapijami : ekosistem za napredne terapije na področju regenerativne medicine = Paving the future of regenerative medicine with advanced cell therapies : ecosystem for advanced regenerative medicine therapies = Spianando la strada al futuro della medicina rigenerativa con terapie cellulari avanzate : ecosistema per le terapie avanzate di medicina regenerativa. Ljubljana: Faculty of Pharmacy, Chair for clinical biochemistry: = Fakulteta za farmacijo, Katedra za klinično biokemijo: = Facoltà di Farmacia, Dipartimento di Biochimica Clinica, 2021. IV, 74 str., tabele, ilustr. ISBN 978-961-6378-88-8. [COBISS.SI-ID 52815363]
96. OLIVER, Jamie. Vegi : [preprosti in okusni obroki za vsakogar]. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 309 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6086-1. [COBISS.SI-ID 49879043]
97. PERLMUTTER, David, PERLMUTTER, Austin, LOBERG, Kristin. Negovani možgani : razstrupljanje, ki jasni misli, poglablja čustva in zagotavlja srečo. 1. izd. Ljubljana: UMco, 2021. 378 str., ilustr. Zbirka Preobrazba. ISBN 978-961-7050-96-7. [COBISS.SI-ID 60957187]
98. PIŽEM, Jože. Patologija : učbenik za študente zdravstvene fakultete. 1. izd. Ljubljana: Katedra za patologijo Medicinske fakultete, 2021. 180 str., ilustr. ISBN 978-961-267-195-2. [COBISS.SI-ID 57549315]
99. LEŠNIK ŠTUHEC, Tanja (urednik). Podeželje in razvoj gastronomije v Sloveniji : teritorialne kolektivne blagovne znamke po modelu "Izvorno slovensko" v letu 2020. 1. izd. Maribor: Univerza v Mariboru, Univerzitetna založba, 2021. X, 512 str., ilustr. ISBN 978-961-286-430-9. https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/539, DOI: 10.18690/978-961-286-431-6. [COBISS.SI-ID 54305027]
100. KROTEC, Irena (urednik), DRGLIN, Zalka (urednik), MIHEVC PONIKVAR, Barbara (urednik), BRODER, Maja (urednik), KOTAR, Sara (urednik), PIBERNIK, Tjaša (urednik). Pričakujemo dojenčka : vodnik o nosečnosti, porodu in zgodnjem starševstvu. 1. ponatis. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 116 str., ilustr. ISBN 978-961-7002-99-7. [COBISS.SI-ID 34456579]
101. PURKART, Barbara (avtor, fotograf). Manualna terapija. 1. izd. Ljubljana: Fizioterapevtski center B. Purkart, 2020. 2 zv., ilustr. ISBN 978-961-290-500-2, ISBN 978-961-290-501-9, ISBN 978-961-290-502-6. [COBISS.SI-ID 301904128]
102. PURVIANCE, Jamie. Velika knjiga peke na žaru 2.0. 1. natis. Ljubljana: Dedal, 2021. 358 str., ilustr. ISBN 978-961-6612-76-0. [COBISS.SI-ID 52065027]
103. OVSENIK, Marija, MEŠKO, Maja, ŠĆEPANOVIĆ, Darija, MIHALJ, Ines, KALAN, Mateja, ŠUKLAR, Suzana, MACUR, Mirna. Raziskovanje izzivov organizacijskih teorij. Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2021. 209 str., ilustr. Zbirka Zrna odličnosti, 2020. ISBN 978-961-6974-68-4. [COBISS.SI-ID 55478019]
104. ROŽMAN, Maja, ŠTRUKELJ, Tjaša. Soodvisnost izbranih dejavnikov strateškega managementa podjetja in zavzetosti starejših zaposlenih kot osnova za inovativnost podjetja : znanstvena monografija. 1. izd. Harlow [etc.]: Pearson, 2021. 185 str., ilustr. ISBN 978-1-80006-054-8. [COBISS.SI-ID 54776323]
financer: Rezultate v znanstveni monografiji je v Raziskovalnem programu št. P5-0023 "Podjetništvo za inovativno družbo", financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega proračuna.
105. RUPARČIČ, Jože. Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule), poslovna etika in sprejemanje poslovnih odločitev. 1. izd. Nova Gorica: Nova univerza, 2020. 350 str. ISBN 978-961-94502-6-0. [COBISS.SI-ID 44090627]
106. SEGAL, Inna. Skrivni jezik našega telesa : temeljni vodnik k zdravju in dobremu počutju. 1. natis. Trebelno: BP, 2021. XLIII, 235 str., ilustr. ISBN 978-961-7001-25-9. [COBISS.SI-ID 55424771]
107. KOŠNIK, Mitja (urednik). Mastocitoza v alergologiji : zbornik sestanka : skupni sestanek Alergološke in imunološke sekcije SZD z Združenjem hematologov Slovenije : petek, 5. marec 2021. [Ljubljana]: Alergološka in imunološka sekcij[a] SZD, 2021. 42 str., ilustr. ISBN 978-961-7092-13-4. [COBISS.SI-ID 54226691]
108. STIPANIČ, Matej. Govedina na žaru : steaki in veliki kosi, vse o govedini, tehnike peke na žaru, recepti. Ljubljana: Dedal, 2021. 112 str., ilustr. Posebna izdaja revije Dober tek. ISBN 978-961-6612-77-7. ISSN 1581-9299. [COBISS.SI-ID 59203587]
109. Sveti se v temi. Človeško telo : z nalepkami do znanja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-01-6010-6. [COBISS.SI-ID 30298115]
110. ŠKARJA, Petra. Akrobati : o Dewesoftu, Katapultu in podjetništvo skozi oči dr. Jureta Kneza. 1. izd. Trbovlje: 5KA, Katapult, 2021. [215] str., ilustr. ISBN 978-961-94896-8-0. [COBISS.SI-ID 54688259]
111. ŠKOF, Jožef. Hrana je zdravilo in zdravilo hrana (Hipokrat). Ljubljana: samozal., 2021. 124 str. ISBN 978-961-07-0482-9. [COBISS.SI-ID 58768131]
112. ŠTEPEC, Dušan (avtor, urednik, fotograf), ISKRA, Jernej, ZOREC-KARLOVŠEK, Majda, KOLAR, Mitja. Šmarnica : strokovna monografija. 1. ponatis. Trebnje: Občina, 2020. 123 str., ilustr. ISBN 978-961-91840-4-2. [COBISS.SI-ID 40692227]
113. ŠPRAJCAR, Igor, HUDOVERNIK, Janez. Postanite pilot svojega podjetja : naučite se učinkovito voditi podjetje in svoj tim. Zgornje Gorje: Pro acta, 2021. 280 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0457-7. [COBISS.SI-ID 56675587]
114. ŠURLAN POPOVIĆ, Katarina. Radiologija glave in vratu - izbrana poglavja. Ljubljana: Katedra za radiologijo, Medicinska fakulteta, 2021. 189 str., ilustr. ISBN 978-961-267-192-1. DOI: 10.4172/2572-4983.100013. [COBISS.SI-ID 54495235]
115. ARTNIK, Barbara (avtor, urednik), RANFL, Martin (avtor, urednik), BLATNIK, Jona, MAGAJNA, Anja, ROSTOHAR, Katja. Ustno zdravje otrok in mladostnikov, 2019 : nacionalna raziskava o ustnem zdravju otrok in mladostnikov v Sloveniji leta 2019. Ljubljana: Katedra za javno zdravje Medicinske fakultete: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 106 str., [18] str. pril., ilustr. ISBN 978-961-267-179-2. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/publikacija_otroci_ustno_zdravje.pdf. [COBISS.SI-ID 30029315]
116. VERREPT, Hans, COUNE, Isabelle. Standardi medkulturne mediacije v zdravstvu. Slovenska izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 55 str., ilustr. ISBN 978-961-6945-19-6. [COBISS.SI-ID 34272003]
117. VETTORAZZI, Renata, HOYER, Silvestra. Uspešno dojenje za dobro zdravje otrok in mater. 25. izd. Ljubljana: Slovenska fundacija za UNICEF, 2021. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-6626-23-1. [COBISS.SI-ID 63334915]
118. VRŠIČ, Stanko (avtor, fotograf), PULKO, Borut, VALDHUBER, Janez. Introdukcija sort vinske trte tolerantnih za bolezni (PiWi) v trsni izbor vinorodnih dežel Podravje in Posavje. Meranovo: Univerzitetni center za vinogradništvo in vinarstvo, 2021. 21 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 57592835]
119. VUČINA VRŠNAK, Ana. Energija Slovenije : pregled stanja, trendov in izzivov v energetiki. 1. izd. Ljubljana: Energetska zbornica Slovenije (EZS), 2021. 85 str., ilustr. ISBN 978-961-95348-0-9. [COBISS.SI-ID 58163203]
120. JANŽIČ, Urška, KNEZ, Lea, KRŽIŠNIK, Ivanka, MAZREKU, Shpresa, MOHORČIČ, Katja, TAVČAR, Mateja, ZUPAN, Petra, JANŽIČ, Urška (urednik), MOHORČIČ, Katja (urednik). Zdravljenje raka z imunoterapijo z zaviralci imunskih nadzornih točk : napotki bolnikom. Golnik: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo, Enota za internistično onkologijo, [2021]. 32 str., ilustr. https://www.klinika-golnik.si/storage/_sites/golnik/app/media/Onkolo%C5%A1ka%20dejavnost%20-%20zdravljenje%20z%20imunoterapijo/Imunoterapija_knjizica_za_paciente_web.pdf. [COBISS.SI-ID 61106691]
121. KOŠNIK, Mitja (urednik). Spomladanski strokovni sestanek Združenja pnevmologov Slovenije : [online, 8. april 2021]. [Golnik]: Združenje pnevmologov Slovenije, 2021. 46 str., ilustr. ISBN 978-961-95041-3-0. [COBISS.SI-ID 59239427]
122. VIDEMŠEK, Mateja (urednik), ŠUŠTARŠIČ, Ana (urednik, grafični oblikovalec). Življenjski slog nosečnic. Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, 2021. 315 str., ilustr. ISBN 978-961-7095-07-4. [COBISS.SI-ID 59914243]


7 Umetnost. Arhitektura. Fotografija. Glasba. Šport.

123. JEZA, Primož (urednik, avtor dodatnega besedila), PREDAN, Barbara (urednik). Ali ima prihodnost ponovitev? : interier 1990-2015. Ljubljana: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje: Društvo Pekinpah, 2020. 143 str., ilustr. ISBN 978-961-7009-10-1. [COBISS.SI-ID 43880195]
124. ATEF, Samaneh (umetnik). Zavedanje : Galerija likovnih samorastnikov Trebnje, od 4. marca do 2. maja 2021 = Awareness : The Trebnje Gallery of Naive Artists, from 4 March to 2 May 2021. Trebnje: Center za izobraževanje in kulturo, Galerija likovnih samorastnikov: = The Trebnje Centre for Education and Culture, The Trebnje Gallery of Naive Artists, 2021. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-6841-21-4. [COBISS.SI-ID 51427075]
125. BERGANT, Fortunat (umetnik), MEKE, Katra (urednik, avtor dodatnega besedila, avtor razstave). Fortunat Bergant (1721-1769) : [Narodna galerija, Prešernova 24, Ljubljana, 11. marec-30. maj 2021]. Ljubljana: Narodna galerija, 2021. 293 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-85-3. [COBISS.SI-ID 52720131]
126. CIGLENEČKI, Marjeta (avtor, fotograf), PETROVIČ, Mira (urednik), GOLC, Sonja (urednik). Borl v 20. stoletju. Cirkulane: Društvo za oživitev gradu Borl, 2020. 224 str., ilustr. Knjižna zbirka Svet Belanov, zv. 5. ISBN 978-961-95181-0-6. [COBISS.SI-ID 36875267]
127. CERAR, Irena, BOŽIČ SKOK, Ines (urednik). Pravljične poti brez meja : družinski izleti. Ljubljana: Sidarta, 2021. 288 str., ilustr., zvd. Vodniki. ISBN 978-961-6027-95-3. [COBISS.SI-ID 58140419]
128. CVETKOVIČ, Branko (umetnik), PIPAN, Špela (urednik, prevajalec). Concrete dreams : photographing industrial heritage = Betonske sanje : fotografiranje industrijske dediščine. 1. natis. Ljubljana: Galerija Photon, 2020. 69 str., ilustr. ISBN 978-961-95107-0-4. [COBISS.SI-ID 28867075]
129. DIDEK, Zoran (umetnik). Zoran Didek : Galerija Prešernovih nagrajencev Kranj, 25. marec-8. maj 2021. Kranj: Galerija Prešernovih nagrajencev: Gorenjski muzej, 2021. 32 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-20-7. [COBISS.SI-ID 57548547]
130. DRAB, Jože, TOMŠIČ DRAB, Andreja. Najvišji vrhovi evropskih držav : izbirni vodnik. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije, 2021. 224 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-6870-61-0. [COBISS.SI-ID 53206019]
131. DRNOVŠEK, Igor (avtor, fotograf). Najlepše stvari so blizu : 42 brezmejnih doživetij za konec tedna okoli Slovenije. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 291 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-6119-6. [COBISS.SI-ID 54604547]
132. VUGA, Boštjan (urednik). edu.arh : prakse arhitekturnega izobraževanja = edu.arh : practices in architectural education. Ljubljana: Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO): Fakulteta za arhitekturo, 2021. [222] str., ilustr. ISBN 978-961-6669-71-9. [COBISS.SI-ID 54522883]
133. ARHAR, Nika, DOBOVŠEK, Zala, GOMBAČ, Blanka, GRABNAR, Tin, JENKO, Sandra, PEŠTAJ, Martina, RATEJ, Ira, REDJKO, Mojca, ŠINIGOJ, Špela, VEVAR, Štefan, SELIMOVIĆ, Alma, ŠORLI, Maja (urednik), ZORAN, Brina (urednik). Gledališče pod drobnogledom : priročnik za gledališko opismenjevanje. 1. izd. Ljubljana: Slovenski gledališki inštitut, 2021. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-6860-29-1. https://www.slogi.si/wp-content/uploads/2021/04/Gledalisce-pod-drobnogledom_web.pdf. [COBISS.SI-ID 55945219]
134. HIENG, Primož. Hodim, hodiš, hodimo : 100 pohodniških in tematskih poti. 1. natis. Brezovica pri Ljubljani: Harlekin No. 1, 2021. 211 str., ilustr. ISBN 978-961-6008-55-6. [COBISS.SI-ID 57184515]
135. JEJČIČ, Danilo (umetnik). Danilo Jejčič : [pregledna fotografska razstava : Grad Kromberk, marec-junij 2021]. Nova Gorica: Goriški muzej, 2021. 99 str., ilustr. ISBN 978-961-6201-84-1. [COBISS.SI-ID 56625923]
136. KAPUS, Jernej (avtor, fotograf). Od ribe do delfina ali kako plavati kot --- : delovni zvezek predmetov Plavanje 2 in Plavanje 3. Ljubljana: Fakulteta za šport, 2021. 1 mapa (76 f.), ilustr. Zbirka Voda, naša prijateljica. ISBN 978-961-7095-06-7. [COBISS.SI-ID 51800067]
137. KRANJC, Urška (avtor, urednik), SIMONETI, Maja. Otroci živijo sosesko : priporočila za skupnostno urejanje prostorov za igro v stanovanjskih soseskah. Ljubljana: Društvo Pazi!park, 2021. 36 str., ilustr. ISBN 978-961-95168-2-9. [COBISS.SI-ID 53352195]
138. MARIJAN, Jassmina, MASTNAK, Matjaž. Cvetje in ženske. Ljubljana: Narodna galerija, 2021. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-84-6. [COBISS.SI-ID 51539971]
139. MILOHNIĆ, Aldo. Gledališče upora. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze, 2021. 163 str., ilustr. ISBN 978-961-06-0429-7. [COBISS.SI-ID 51570947]
140. HROBAT VIRLOGET, Katja (urednik). Mitska krajina : iz različnih perspektiv. Koper: Založba Univerze na Primorskem, 2021. 175 str., ilustr., zvd., tabele. Projekt Mitski park - skupna čezmejna turistična destinacija za ohranjanje, varstvo in promocijo dediščine mitske krajine. ISBN 978-961-293-059-2. DOI: 10.26493/978-961-293-060-8. [COBISS.SI-ID 58895363]
141. BEČAJ, Deja, BRVAR, Andrej, POGAČAR, Vojko (urednik), PREMZL, Primož (urednik). Monografija Društva likovnih umetnikov Maribor ob stoletnici organizirane likovne dejavnosti v okoljih severovzhodne Slovenije. 1. izd. Maribor: DLUM, 2020. XII, 419 str., ilustr. ISBN 978-961-91530-8-6. https://www.dlum.si/application/files/6916/0874/5038/DLUM-100let-Book-web4.pdf. [COBISS.SI-ID 36286211]
142. PIRNAT, Miha (umetnik, fotograf), PIRNAT, Miha (urednik). Miha Pirnat : slikar in restavrator : [Narodna galerija, Galerija Narodni dom, Cankarjeva 20, Ljubljana, 24. marec 2021-16. maj 2021]. Ljubljana: Narodna galerija: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 2021. 61 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-86-0. [COBISS.SI-ID 53857027]
143. BANOVEC, Primož, BRAČIČ-ŽELEZNIK, Branka, CILENŠEK, Ajda, ČENČUR CURK, Barbara, FATUR, Marko, KOZAMERNIK, Erika, LUKŠIČ, Andrej, PINTAR, Marina, SIMONETI, Maja, TORKAR, Anja, VALENČIČ, Urška, VERTELJ NARED, Petra, VILHAR, Urša, ŽELEZNIKAR, Špela. Proline - Ce : učinkovite prakse upravljanja s prostorom z vključevanjem zaščite vodnih virov in negradbenih protipoplavnih ukrepov : slovensko pilotno območje: rezervni vodni vir - vodarna Koseze v Ljubljani. Ljubljana: Naravoslovnotehniška fakulteta: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: Biotehniška fakulteta: Vodovod kanalizacija Snaga, 2019. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-94145-0-7. [COBISS.SI-ID 304157440]
144. RAVNIKAR, Edvard, VODOPIVEC, Aleš (urednik, avtor dodatnega besedila). Umetnost in arhitektura : zbornik esejev. Popravljena izd. iz leta 2007. V Ljubljani: Slovenska matica: Fakulteta za arhitekturo, 2021. 276 str., ilustr. ISBN 978-961-213-342-9. [COBISS.SI-ID 56942083]
145. REZONIČNIK, Lidija, KUŚMIERCZYK, Seweryn. Mojstrovine poljske književnosti in filma : Faraon, Svatba, Mati Ivana Angelska. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2021. 215 str., ilustr. Serija Mojstrovine poljske književnosti in filma, knj. 1. ISBN 978-961-06-0436-5. https://e-knjige.ff.uni-lj.si/znanstvena-zalozba/catalog/view/261/372/6066-1. [COBISS.SI-ID 55499523]
146. SKOBE, Ana (umetnik). (Re)konstruiranje arhitekture : nezgrajena serija = (Re)constructing architecture : the unbuild series : Galerija Božidar Jakac - Lamutov likovni salon, Kostanjevica na Krki, 9. oktober 2020-10. januar 2021. Kostanjevica na Krki: Galerija Božidar Jakac, 2020. 43 str., ilustr. ISBN 978-961-6684-52-1. https://vimeo.com/468069774. [COBISS.SI-ID 30225155]
147. JARC, Pavla (urednik), SIRK, Tatjana (avtor dodatnega besedila, urednik). Slikarstvo zdaj! : Slovenija 21 = The painting now! : Slovenia 21 : [Mestna galerija Nova Gorica, 7.-31. 5. 2021, Galerija Monfort Portorož - Obalne galerije Piran, 24. 6.-29. 8. 2021]. Nova Gorica: Kulturni dom, 2021. 92 str., ilustr. ISBN 978-961-6783-29-3. [COBISS.SI-ID 60909571]
148. SMERDU, Frančišek (umetnik), BREŠČAK, Mateja (avtor dodatnega besedila, urednik). Frančišek Smerdu (1908-1964) : donacija Narodni galeriji : [Narodna galerija, Galerija Narodni dom, Cankarjeva 20, Ljubljana, 3. december 2020-14. februar 2021]. Ljubljana: Narodna galerija, 2020. 37 str., ilustr. ISBN 978-961-6743-83-9. [COBISS.SI-ID 40683011]
149. BREGAR, Marjeta, DOVIĆ, Marijan, KOCUVAN, Jasna, KOMELJ, Milček, POMPE, Gregor, PUNGERČAR, Majda, ŠURLA, Andrej, KOCUVAN, Jasna (urednik). 100 let novomeške pomladi : [katalog]. Novo mesto: Dolenjski muzej, 2020. 275 str., ilustr. ISBN 978-961-6306-67-6. [COBISS.SI-ID 28662275]
150. SUDEC BEDNAŘIK, Katja (umetnik). Katja Bednařik Sudec : [paintings, installations, photographs, graphics]. Ljubljana: self-published, 2021. 139 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0308-2. [COBISS.SI-ID 41426179]
151. SUHADOLC, Janez. Stoli 5 = Chairs 5. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 191 str., ilustr. ISBN 978-961-278-529-1. [COBISS.SI-ID 54600963]
152. TAVČAR SKABERNE, Sonja (umetnik), SKABERNE, Saba (urednik), GLOBOČNIK, Damir (urednik, avtor dodatnega besedila). Sonja Tavčar Skaberne : retrospektivna razstava : Galerija in Stebriščna dvorana v Mestni hiši v Kranju, [22.] april-[6.] junij 2021. Kranj: Gorenjski muzej, 2021. 63 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-21-4. [COBISS.SI-ID 57637635]
153. GLOGOVČAN, Tanja (urednik), ŽARKOVIČ, Vesna (urednik), DONKO, Franc (urednik). 30 vrhov : knjižica za pohodnike ob 30. obletnici samostojnosti Slovenije. Ljubljana: Urad Vlade RS za komuniciranje, 2021. 65 str., ilustr. ISBN 978-961-6435-63-5. [COBISS.SI-ID 52879363]
154. TRŠAR, Drago (umetnik), ARNEŽ, Marko (urednik, avtor dodatnega besedila). Atelje. Kranj: Galerija Prešernovih nagrajencev: Gorenjski muzej, 2021. 40 str., ilustr. ISBN 978-961-7071-23-8. [COBISS.SI-ID 59282947]
155. ČULAR, Patricia, RANGUS, Marjetka (avtor, urednik), MOLAN, Ivan, KRANJEC, Blaženka, ANDRENŠEK, Anja, TOTH - POPE, Anamarija, KERIN, Rok, AGREŽ, Jernej, ČANŽAR, Katja, ŽIBERT, Maja (urednik). Z inovativnimi oblikami športa do zdravja : stavi na zdravje = bet on health. Brežice: Občina: Fakulteta za turizem, 2020. 38 str., ilustr. ISBN 978-961-95137-0-5. [COBISS.SI-ID 32544003]


7-GP-odr Glasbeni posnetki za odrasle

156. Črno na belem. Ljubljana: RTV Slovenija, ZKP, cop. 2021. 1 CD (45 min, 12 sek), [stereo]. https://www.sigic.si/veliko-zares-malo-za-hec.html. [COBISS.SI-ID 61445891]
157. Rojpot. [Ljubljana]: [KUD Center 21], [2020]. 1 CD (48 min, 16 sek). https://rojpot.bandcamp.com/album/rojpot. [COBISS.SI-ID 64188675]
158. Slovenian moMENT 2020. Ljubljana: Kino Šiška: MENT, 2020. 1 CD, stereo. https://mentljubljana.bandcamp.com/. [COBISS.SI-ID 19699459]


80 Jezikoslovje.

159. BARTHES, Roland. Šelestenje jezika. Ljubljana: Krtina, 2021. 359 str. Knjižna zbirka Temeljna dela. ISBN 978-961-260-135-5. ISSN 2536-2089. [COBISS.SI-ID 48055811]
160. HORVAT, Jožek, DJURIĆ, Rajko. Romska elementarna gramatika. Murska Sobota: Zveza Romov Slovenije: Inštitut za romološke študije, izobraževanje in kulturo, 2021. 91 str., ilustr. ISBN 978-961-95019-4-8. [COBISS.SI-ID 59351299]
161. SNOJ, Marko (urednik), DEKLEVA, Milan (urednik). Jezikovna samozavest - obstoj in razvoj materinščine je odvisen od nas samih : SAZU, 14. junij 2019. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. 113 str., ilustr. Zbirka Znanje kot vrednota, 5. ISBN 978-961-268-074-9. [COBISS.SI-ID 55363075]
162. POGORELEC, Breda, RATH, Alexander (urednik), AHAČIČ, Kozma (urednik), SMOLEJ, Mojca (urednik). Veznik v slovenščini : jezikoslovni spisi III. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2021. 525 str., ilustr. Zbirka Lingua Slovenica, Fontes, 3. ISBN 978-961-05-0528-0. ISSN 2232-3406. [COBISS.SI-ID 53662211]
163. CEKLIN BAČAR, Irena, KLEMENČIČ GLAVICA, Marijana, LEVSTIK, Nina, MEJAČ PETEK, Lucija, CAZINKIĆ, Robert, LUTAR IVANC, Aleksandra (urednik). Slovenščina - jezik na poklicni maturi. Razlage in ponazoritve jezikovnih učnih tem. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 140 str., ilustr. ISBN 978-86-11-17677-2. [COBISS.SI-ID 52316163]
164. KRAPŠ VODOPIVEC, Irena, PUC, David, AHAČIČ, Kozma, ŠEKLI, Matej. Slovenščina 1 : moč jezika. Učbenik z vajami za 1. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021-. Zv. <1-2>, ilustr. ISBN 978-961-01-5989-6, ISBN 978-961-01-5990-2. [COBISS.SI-ID 56672259]
165. Slovnica sodobne japonščine : [s praktičnimi primeri]. 1. izd. Maribor: Lingea, 2021. 207 str., tabele. ISBN 978-961-95218-7-8. [COBISS.SI-ID 53594115]
166. Slovnica sodobne madžarščine : [s praktičnimi primeri]. 1. izd. Maribor: Lingea, 2021. 135 str., tabele. ISBN 978-961-95218-6-1. [COBISS.SI-ID 53593603]
167. Slovnica sodobne švedščine : [s praktičnimi primeri]. 1. izd. Maribor: Lingea, 2021. 157 str., tabele. ISBN 978-961-7126-00-6. [COBISS.SI-ID 53594883]
168. SPANRING-POREDOŠ, Marina. Ja i ty --- mi in vi : učebnik dlja načinajuščih. 2. natis. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011-2021. 2 zv. (182; 198 str.), ilustr. ISBN 978-961-237-299-6, ISBN 978-961-06-0434-1. [COBISS.SI-ID 257525248]
169. STARE, Alenka. Kako pa ti bereš : delovni učbenik : učenje in poučevanje branja. 1. izd. Bled: A&R projekt, 2021. 115 str., ilustr. ISBN 978-961-95285-2-5. [COBISS.SI-ID 59073027]


82 Književnost.

170. ACEVEDO, Elizabeth. Clap when you land. London: Hot Key Books, 2020. 416 str. ISBN 978-1-4714-0912-7. [COBISS.SI-ID 62184707]
171. ADAM, Alja. Privlačnosti. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2020. 83 str. Aleph, 196. ISBN 978-961-6789-72-1. [COBISS.SI-ID 48122883]
172. ADAMIČ, Peter, KALAN, Karolina. Kako sva našla popolno ljubezen. 1. izd. Trzin: VenetiCOM, 2021. 146 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0438-6. [COBISS.SI-ID 54959363]
173. ALEKSIEVIČ, Svetlana. Vojna nima ženskega obraza. 2. natis. Novo mesto: Goga, 2021. 412 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-290-1. [COBISS.SI-ID 59090435]
174. ANAPPARA, Deepa. Patrulja z bazarja Bhut : roman skozi otroške oči. 1. natis. Ljubljana: Vida, 2021. 392 str., zvd., sl. avtorice. ISBN 978-961-95257-4-6, ISBN 978-961-95257-5-3. [COBISS.SI-ID 57788931]
175. ASSIS, Machado de. Quincas Borba : [(roman)]. Ljubljana: LUD Šerpa, 2021. 310 str. Zbirka Klasična šerpa, 66. ISBN 978-961-6699-83-9. [COBISS.SI-ID 54890755]
176. BABAČIĆ, Esad. Včasih. 1. izd. Ljubljana: LUD Literatura, 2021. 92 str. Zbirka Prišleki. ISBN 978-961-7017-81-6. [COBISS.SI-ID 54687747]
177. BACH, Tabea. Vrnitev na otok kamelij. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 383 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-6103-5. [COBISS.SI-ID 50576387]
178. BACKMAN, Fredrik. Tesnoba do roba. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 407 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-6115-8. [COBISS.SI-ID 52920835]
179. BARACHINI, Jože (avtor, ilustrator, fotograf). Živel v času Tita : pod rdečo zvezdo. Celje: Grafika Gracer; Radeče: samozal., 2021. 168 str., ilustr. ISBN 978-961-7131-00-0. [COBISS.SI-ID 57680131]
180. BASTAŠIĆ, Lana. Ujemi zajca. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2021. 187 str. Zbirka Sanje, Roman. ISBN 978-961-274-422-9, ISBN 978-961-274-467-0. [COBISS.SI-ID 35166723]
nagrada: European Union prize for Literature = Nagrada Evropske unije za književnost, 2020
181. BERDAJS, Tomo. Vamper. 1. izd. Brezovica pri Ljubljani: Grafični atelje Zenit, 2021. 167 str., ilustr. ISBN 978-961-94910-3-4. [COBISS.SI-ID 56489731]
182. BRADLEY, Anna. Zapeljivka na preizkušnji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 318 str. ISBN 978-961-00-4776-6, ISBN 978-961-00-4777-3. [COBISS.SI-ID 58352899]
183. BROWN, Carolyn. Občasne sestre. Izola: Meander, 2021. 291 str. ISBN 978-961-7101-47-8. [COBISS.SI-ID 58713091]
184. BROWN, Carolyn. Ženski WC. Izola: Meander, 2021. 231 str. ISBN 978-961-7101-46-1. [COBISS.SI-ID 58713347]
185. BURNS, Charles. Črna luknja. Ljubljana: Forum, 2021. 365 str., ilustr. Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka Ambasada Strip, 25. ISBN 978-961-7087-10-9. [COBISS.SI-ID 53834755]
186. BUSSI, Michel. Črni lokvanji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 336 str. ISBN 978-961-00-4751-3, ISBN 978-961-00-4752-0. [COBISS.SI-ID 53918467]
187. CANKAR, Ivan. Skodelica kave = A cup of coffee. Posebna izd. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije; Dob pri Domžalah: Miš, 2020. [43] str., ilustr. ISBN 978-961-94804-3-4. [COBISS.SI-ID 41856003]
188. CERAR, Irena. Potepuški okruški : kako sem hodila po robu. 1. izd. Ljubljana: Buča, 2021. 179 str., č-b fotogr., zvd. ISBN 978-961-7114-13-3. [COBISS.SI-ID 56753155]
189. CLARK, Sherryl. Verjemi mi, mrtev sem. Ljubljana: Ramos, 2021. 320 str. ISBN 978-961-94946-9-1. [COBISS.SI-ID 53957635]
190. ČEH, Jože. Spomini na preživeto otroštvo v Celju v 50-letih. Celje: Grafika Gracer, [2020]. 63 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 42327299]
191. ČERNIVEC, Vid. Prazgodovinska izmena. Ljubljana: Forum, 2021. [24] str., ilustr. Posebna izdaja revije Stripburger, Zbirka O. ISBN 978-961-7087-11-6. [COBISS.SI-ID 56818179]
192. DAVIS, Jim (avtor, ilustrator). Garfield zmaguje. 1. izd. Izola: Graffit, 2021. 127 str., ilustr. Zbirka Garfieldove največje uspešnice, knj. 13. ISBN 978-961-6145-75-6, ISBN 978-961-6145-76-3. [COBISS.SI-ID 59861507]
193. DIRNBEK, Jernej. Tramp. Maribor: Litera, 2021. 187 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7056-70-9. [COBISS.SI-ID 62403587]
194. DRAPPIER, Franz. Dalmatinski kralj. Celje: Studio Risar, 2021. 48 str., ilustr. Lester Cockney, 5, Extra bumerang, 27. ISBN 978-961-95004-4-6. [COBISS.SI-ID 50096899]
195. DRAPPIER, Franz. Donavski zarotniki. Celje: Studio Risar, 2021. 48 str., ilustr. Lester Cockney, 6, Extra bumerang, 29. ISBN 978-961-95004-5-3. [COBISS.SI-ID 50098691]
196. EMILY E. Rea, neukročena trmoglavka. Domžale: samozal., 2021. 173 str. Romance. ISBN 978-961-94922-8-4. [COBISS.SI-ID 52562435]
197. EMILY E. S teboj so same težave. Domžale: samozal., 2021. 185 str. Romance. ISBN 978-961-94922-9-1. [COBISS.SI-ID 56048899]
198. EMILY E. Spravljaš me ob pamet. Domžale: samozal., 2021. 196 str. Romance. ISBN 978-961-94922-7-7. [COBISS.SI-ID 46603267]
199. FERRANTE, Elena. Zlagano življenje odraslih. 1. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 314 str. ISBN 978-961-282-483-9. [COBISS.SI-ID 59592195]
200. FOLEY, Lucy. Seznam gostov. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 366 str. ISBN 978-961-00-4766-7, ISBN 978-961-00-4767-4. [COBISS.SI-ID 56552195]
201. FORCE, Marie. Poljubi v mraku. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 475 str. McCarthyjevi z otoka Gansett, knj. 12. ISBN 978-961-7133-04-2, ISBN 978-961-7133-05-9. [COBISS.SI-ID 57761539]
202. GABRIELLA M. Nepopolna : [roman]. 1. izd. Brusnice: samozal., 2020. 136 str. ISBN 978-961-07-0122-4. [COBISS.SI-ID 27908867]
203. GIBNEY, Patricia. Ugrabljene. Izola: Meander, 2021. 427 str. ISBN 978-961-7101-45-4. [COBISS.SI-ID 58707203]
204. GLAZER, Janko, ANDREJ, Peter (urednik). Janko Glazer v prevodu. Ruše: Cezam; Maribor: Klub KU KU, 2020. 40, 77 str. Zbirka Združene države poezije, 1. ISBN 978-961-95245-0-3. [COBISS.SI-ID 44334595]
205. GOTTHARDT, Vincenc. Na drugem koncu sveta : roman. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2020. 188 str. ISBN 978-3-7086-1038-2. [COBISS.SI-ID 301200384]
nagrada: Nominacija za nagrado kresnik 2020
206. GUEZ, Olivier. Izginotje Josefa Mengeleja. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 245 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-6093-9. [COBISS.SI-ID 48904451]
nagrada: Prix Renaudot, 2017
207. HAIG, Matt. The midnight library. Edinburgh: Canongate, 2021. 288 str. ISBN 978-1-78689-273-7. [COBISS.SI-ID 62080259]
208. HARDT, Helen. Razkritje. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 319 str. ISBN 978-961-00-4788-9, ISBN 978-961-00-4789-6. [COBISS.SI-ID 59842563]
209. HARRINGTON, Anna. Muza za markiza : 5. knjiga iz serije Carlislovi. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 327 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-6104-2. [COBISS.SI-ID 55270147]
210. HERCEG, Vladimir, GALE, Ciril. Erazem predjamski. 1. natis. Ljubljana: KD Klub devete umetnosti, 2021. 32 str., ilustr. Zbirka Trias. ISBN 978-961-6072-15-1. [COBISS.SI-ID 61251587]
211. HORÁKOVÁ, Pavla. Teorija čudnosti. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2021. 393 str. Zbirka Sanje, Roman, Otroci Slave. ISBN 978-961-6653-69-5, ISBN 978-961-6653-88-6. [COBISS.SI-ID 46231299]
nagrada: Magnesia Litera, 2019
212. HOUELLEBECQ, Michel. Serotonin. 2. izd. Ljubljana: Cankarjeva založba, 2021. 302 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-282-474-7. [COBISS.SI-ID 48478723]
213. JAMES, Eloisa. Zaljubljeni Wilde. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 347 str. ISBN 978-961-00-4768-1, ISBN 978-961-00-4769-8. [COBISS.SI-ID 56621571]
214. JOHNSON DEBELJAK, Erica. Devica, kraljica vdova, prasica. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 273 str. Kultura. ISBN 978-961-01-6025-0. [COBISS.SI-ID 58511619]
215. JURŠE, Leon. Angel za mojo mizo. [S. l.: samozal. L. Jurše], 2020. 223 str. [COBISS.SI-ID 63728387]
216. KARLIN, Alma M., JEZERNIK, Jerneja (prevajalec, avtor dodatnega besedila, urednik). Ferne Frau. Klagenfurt/Celovec: Drava, cop. 2021. 191 str., 8 str. pril. ISBN 978-3-85435-957-9. [COBISS.SI-ID 63295747]
217. KARLOVŠEK, Igor. Samo domov me pelji. 1. izd. Dob: Miš, 2021. 424 str. Zbirka Srebrne niti. ISBN 978-961-272-458-0. [COBISS.SI-ID 56832771]
218. KAŠTRUN, Dora (avtor, ilustrator). Žabci. Ljubljana: Zavod VigeVageKnjige, 2021. 119 str., ilustr. ISBN 978-961-7077-07-0. [COBISS.SI-ID 53272067]
219. KAWAGUCHI, Toshikazu. Preden se kava ohladi. 1. natis. Ljubljana: Vida, 2021. 274 str., ilustr. ISBN 978-961-95257-3-9. [COBISS.SI-ID 53840899]
220. KENNEDY, Elle. Ljubezenski izid. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 412 str. ISBN 978-961-00-4786-5, ISBN 978-961-00-4787-2. [COBISS.SI-ID 59401731]
221. KEPIC, Mojca. Moj Camino : --- vse je pot --- : --- ko greš iskat notranji mir ---. Zgornje Bitnje: samozal., 2020. 367 str., ilustr. ISBN 978-961-290-961-1. [COBISS.SI-ID 19206915]
222. KEYES, Marian. Grown ups. UK [i. e. London] [etc.]: Penguin Books, 2021. 636 str., rodoslovna tabela. ISBN 978-1-405-91878-7. [COBISS.SI-ID 60610307]
223. KNOX, Joseph. Sirene. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 453 str. Zbirka Krimi. ISBN 978-961-01-5860-8. [COBISS.SI-ID 53644803]
224. KOCMUT, Aleksandra. Velike rusalije. 1. izd. Ravne na Koroškem: samozal., 2021. [185] str., ilustr. ISBN 978-961-95266-0-6. [COBISS.SI-ID 48729603]
225. KOMEL, Mirt. Detektiv Dante. 1. natis. Novo mesto: Goga, 2021. 334 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-291-8. [COBISS.SI-ID 60294403]
226. KOMELJ, Miklavž. Skrij me, sneg. Ljubljana: Slovenska matica, 2021. 230 str. Knezova knjižnica, 25. ISBN 978-961-213-340-5. ISSN 2738-6570. [COBISS.SI-ID 53984003]
227. KORUN, Barbara (avtor, avtor dodatnega besedila). Idioritmija. Koper: KUD AAC Zrakogled: Hyperion, 2021. 89 str. ISBN 978-961-94183-9-0. [COBISS.SI-ID 54542339]
228. KROOSS, A. B. Igra zaupanja. 1. natis. Kranj: Argentarius, 2021. 270 str. ISBN 978-961-07-0447-8. [COBISS.SI-ID 55706371]
229. KUBICA, Mary. Druga gospa. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 390 str. ISBN 978-961-7106-98-5, ISBN 978-961-7106-99-2. [COBISS.SI-ID 57757955]
230. LAKE, Alex. Seven days : [--- to save her son]. London: HarperCollins, 2019. 419 str. ISBN 978-0-00-827236-4, ISBN 978-0-00-827242-5. [COBISS.SI-ID 62077955]
231. LAPUH MALEŽIČ, Jedrt. Napol morilke. 1. natis. Novo mesto: Goga, 2021. 233 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-281-9. [COBISS.SI-ID 60296707]
232. LEVY, Marc. Ona in on. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 348 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-6105-9. [COBISS.SI-ID 55038467]
233. MACI, Enis. Sladoledarna Evropa : eseji. Ljubljana: Beletrina: Goethe-Institut, 2021. 207 str. Knjižna zbirka Žepna Beletrina. ISBN 978-961-284-769-2. [COBISS.SI-ID 59378435]
234. MARINI, Enrico, DESBERG, Stephen. Škorpijon : [IV-VI]. 1. natis. Celje: Studio Risar, 2021. 144 str., ilustr. Integral, Škorpijon, 2. ISBN 978-961-95004-2-2. [COBISS.SI-ID 50087171]
235. MARTÍN, Santiago. Pernjakovi. Ravne na Koroškem: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava, 2021. 82 str., ilustr. ISBN 978-961-7010-91-6. [COBISS.SI-ID 45819139]
236. MATIŠ, Alfred. Potočnjekovi. Kupšinci: Zavod Droplja, 2021-. Zv. <1-2>. ISBN 978-961-93874-6-7, ISBN 978-961-93874-8-1. [COBISS.SI-ID 55456259]
237. MAUREL, Marino. Nuotando in questo mare : esercizi di poesia. Isola: Il Mandracchio, 2020. 147 str. ISBN 978-961-6391-34-4. [COBISS.SI-ID 43822083]
238. MILLER, Henry, VENUS, Brenda. Draga, draga Brenda : ljubezenska pisma Henryja Millerja Brendi Venus. Ljubljana: Forma 7, 2021. 240 str. ISBN 978-961-7000-42-9. [COBISS.SI-ID 60508419]
239. MITCHELL, Dreda Say. Soba za goste. Ljubljana: Ramos, 2021. 320 str. ISBN 978-961-94946-8-4. [COBISS.SI-ID 53955843]
240. MORO, Maria Antonietta. Vse duše mojega telesa : dnevnik mlade partizanke (1943-1945). Ljubljana: Sophia, 2020. 180 str., ilustr. Zbirka Previharimo viharje, knj. 18. ISBN 978-961-7003-56-7. [COBISS.SI-ID 45054467]
241. MORRIS, Heather. Zgodbe upanja : iskanje navdiha v vsakdanjih življenjih. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 241 str. ISBN 978-961-7133-02-8, ISBN 978-961-7133-03-5. [COBISS.SI-ID 57760259]
242. NESBØ, Jo. Kraljestvo. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 534 str. Zbirka Krimi. ISBN 978-961-01-5873-8. [COBISS.SI-ID 51602691]
243. NESBØ, Jo. Policija. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 542 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-5865-3. [COBISS.SI-ID 43293187]
244. NESBØ, Jo. Žeja. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 549 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-5866-0. [COBISS.SI-ID 52766723]
245. NIKOLAIDIS, Andrej. Odlašanje. Parezija. 1. natis. Ljubljana: Sanje, 2021. 127 str. Zbirka Otroci Slave. ISBN 978-961-274-504-2. [COBISS.SI-ID 47200515]
246. NOVAK, Špela. Življenje z volkom : življenjska zgodba o iskanju notranje moči : [avtobiografija]. Ljubljana: samozal., 2021. 423 str. ISBN 978-961-07-0368-6. [COBISS.SI-ID 48077315]
247. OHLSSON, Kristina. Izrečene laži. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 374 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-6101-1. [COBISS.SI-ID 50331651]
248. PAASILINNA, Arto. Gromska strela!. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 258 str. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-6092-2. [COBISS.SI-ID 48730627]
249. PALTÉN, Kristina, WAHREN STATTIN, Desirée. Brez strahu : [1840 kilometrov teka čez Iran]. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2021. 280 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-261-599-4. [COBISS.SI-ID 58081539]
250. PARIS, B. A. The dilemma. London: HQ, 2020. 336 str. ISBN 978-0-00-828703-0. [COBISS.SI-ID 62692099]
251. PARTLJIČ, Tone, MOHOR, Miha (urednik, avtor dodatnega besedila). Partljič. doc : [izbor besedil Toneta Partljiča]. 1. izd. Ljubljana: Rokus Klett: Društvo Bralna značka Slovenije - ZPMS, 2021. 145 str., ilustr. Zbirka Zlata bralka, zlati bralec. ISBN 978-961-292-125-5. [COBISS.SI-ID 47506435]
252. PEARSE, Sarah. The sanatorium. London: Bantam Press, 2021. 387 str. ISBN 978-1-787-63331-5, ISBN 978-1-787-63332-2. [COBISS.SI-ID 60143875]
253. PERI ROSSI, Cristina. Valovi : izbrane pesmi. Ljubljana: Center za slovensko književnost, 2020. 136 str. Aleph, 197. ISBN 978-961-6789-73-8. [COBISS.SI-ID 53397763]
254. PETRARCA, Francesco. Moja skrivnost ali O skrivnem neskladju mojih stremljenj. Ljubljana: Slovenska matica, 2020. 182 str. Filozofska knjižnica, 69. ISBN 978-961-213-328-3. ISSN 1408-2160. [COBISS.SI-ID 45927171]
255. KRAŠOVEC, Zlata (urednik), VASLE, Vinko (urednik). Pratika za resne. Ljubljana: Nova obzorja, 2021. 72 str., ilustr. ISBN 978-961-6942-63-8. [COBISS.SI-ID 46408963]
256. PREGL, Arjan. Dolga zgodba. 1. izd. Ljubljana: LUD Literatura, 2021. 107 str. Zbirka Prišleki. ISBN 978-961-7017-80-9. [COBISS.SI-ID 54687491]
257. PREGL, Slavko. Nekoč bo vse drugače : basni, ki se trudijo z moralo. 1. izd. Radovljica: Didakta; Ljubljana: Društvo Knjižna zadruga, 2021. 77 str., ilustr. ISBN 978-961-261-596-3. [COBISS.SI-ID 53439491]
258. PUST, Borut. Ob reki. Maribor: Litera, 2021. 170 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7135-01-5. [COBISS.SI-ID 62403331]
259. QUINN, Paula. Prevzel jo je višavec. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 383 str. ISBN 978-961-7106-96-1, ISBN 978-961-7106-97-8. [COBISS.SI-ID 57757699]
260. RAGNAR JÓNASSON. The darkness. UK [i. e. London] [etc.]: Penguin Books, 2018. 335 str., zvd. Hidden Iceland. ISBN 978-1-405-93080-2. [COBISS.SI-ID 25451779]
261. RAGNAR JÓNASSON. The island. UK [i. e. London] [etc.]: Penguin Books, 2019. 342 str., zvd. Hidden Iceland. ISBN 978-1-405-93082-6. [COBISS.SI-ID 25809155]
262. RAGNAR JÓNASSON. Megla. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 277 str. ISBN 978-961-00-4792-6, ISBN 978-961-00-4793-3. [COBISS.SI-ID 60248323]
263. RAGNAR JÓNASSON. The mist. UK [i. e. London] [etc.]: Penguin Books, 2020. 326 str., zvd. Hidden Iceland. ISBN 978-1-405-93488-6. [COBISS.SI-ID 40658179]
264. ROSINSKI, DUFAUX, Jean. Kyle Klanaški. 1. natis. Celje: Studio Risar, 2021. 56 str., ilustr. Tožba izgubljene doline, 4, Extra bumerang, 28. ISBN 978-961-95004-3-9. [COBISS.SI-ID 50089987]
265. RUPEL, Dimitrij. Bazar : roman. Maribor: Litera, 2021. 302 str., zvd. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7056-97-6. [COBISS.SI-ID 61683203]
266. SINANOVIĆ, Muanis. Beat v svetu : [(proza, esej)]. Ljubljana: LUD Šerpa, 2021. 134 str. Zbirka Klasična šerpa, 68. ISBN 978-961-6699-85-3. [COBISS.SI-ID 54891779]
267. SIVEC, Ivan (avtor, fotograf). Ljubil sem slovenski narod : črtice o zavednem primorskem duhovniku Virgilu Ščeku. Ljubljana: Družina, 2021. 223 str., ilustr. Zbirka Slovenski narodni buditelji, 1. ISBN 978-961-04-0806-2. [COBISS.SI-ID 53875971]
268. SKOK, Zlatka. Smisel življenja. 1. izd. Trbovlje: 5KA, Katapult, 2021. 256 str. ISBN 978-961-94896-9-7. [COBISS.SI-ID 55170563]
269. STONEX, Emma. Svetilničarji. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 336 str. ISBN 978-961-00-4780-3, ISBN 978-961-00-4781-0. [COBISS.SI-ID 58511875]
270. STROUT, Elizabeth. Olive Kitteridge. 1. izd. Ljubljana: Hiša knjig, HKZ, 2021. 300 str. ISBN 978-961-7133-00-4, ISBN 978-961-7133-01-1. [COBISS.SI-ID 57759235]
nagrada: Pulitzer Prize for Fiction, 2009
271. SUKIČ, Nataša. Amplituda : remiksi in drugo. Ljubljana: Škuc, 2020. 210 str. Zbirka Vizibilija, 48. ISBN 978-961-6983-50-1. [COBISS.SI-ID 46328067]
272. ŠIROK, Mojca. Evidenca : [trilogija] Rim-Ljubljana-Bruselj. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 363 str. ISBN 978-961-01-6137-0. [COBISS.SI-ID 57828867]
273. ŠKORJANC, Nik (avtor, ilustrator). Narava v ognju. Slovenske Konjice: samozal. N. Škorjanc, 2019. 53 str., ilustr. ISBN 978-961-290-724-2. [COBISS.SI-ID 303207936]
274. ŠVIGELJ-MÉRAT, Brina. Ne želi si lahke poti. 1. natis. Novo mesto: Goga, 2021. 113 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-289-5. [COBISS.SI-ID 59078403]
275. TEVIS, Walter. Damin gambit. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 330 str. ISBN 978-961-00-4774-2, ISBN 978-961-00-4775-9. [COBISS.SI-ID 58280707]
276. TOMIZZA, Fulvio. Akacijev gozd. Ljubljana: Slovenska matica, 2021. 91 str. Prevodi iz svetovne književnosti, 22. ISBN 978-961-213-343-6. ISSN 1580-5425. [COBISS.SI-ID 51877379]
277. TRANI, Giuseppe. Caleidoscopio 1. Isola: Il Mandracchio, 2019. 209 str. ISBN 978-961-6391-32-0. [COBISS.SI-ID 303471360]
278. TUŠEVLJAKOVIĆ, Darko. Vrzel. Ljubljana: Sodobnost International, 2021. 176 str. Knjižna zbirka Horizont. ISBN 978-961-7047-98-1. [COBISS.SI-ID 53642755]
nagrada: European Union Prize for Literature = Evropska nagrada za književnost, 2017
279. VERDE, Nora. O ljubezni, batinah in revoluciji. 1. natis. Novo mesto: Goga, 2021. 117 str. Literarna zbirka Goga. ISBN 978-961-277-292-5. [COBISS.SI-ID 60298499]
280. VIDMAR, Janja. Niti koraka več. 1. natis. Ljubljana: UMco, 2021. 331 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-7050-89-9. [COBISS.SI-ID 48902659]
281. WERNER, Markus. Kmalu nasvidenje. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2021. 175 str. Knjižna zbirka Horizont. ISBN 978-961-7132-01-4. [COBISS.SI-ID 57826563]
282. YOUNG, Samantha. Najiskrenejša stvar. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 384 str. ISBN 978-961-00-4758-2, ISBN 978-961-00-4759-9. [COBISS.SI-ID 55276547]
283. ZAJC, Lenart. Roberts : roman v kratkih zgodbah. Maribor: Litera, 2021. 137 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7056-95-2. [COBISS.SI-ID 60478723]
284. ZMEŠKAL, Tomáš. Ljubezensko pismo v klinopisu. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 373 str. Zbirka Roman. ISBN 978-961-01-6135-6. [COBISS.SI-ID 57317379]
nagrada: Cena Josefa Škvoreckého, 2009; European Union Prize for Literature = Nagrada Evropske unije za književnost, 2011
285. ZOCHE, Hermann-Josef. Nazarij, dedič apostola : zgodovinski roman o času prvih kristjanov. Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba, 2021. 421 str., ilustr. ISBN 978-961-278-522-2. [COBISS.SI-ID 55479043]
286. ZUPANC PETAUER, Karmen. Zorenje. Celje: samozal., 2021. 360 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0412-6. [COBISS.SI-ID 53183235]
287. ŽIBERNA, Marjan. Dedič. Maribor: Litera, 2021. 275 str. Knjižna zbirka Litera. ISBN 978-961-7135-00-8. [COBISS.SI-ID 62473219]


82-93 Mladinska književnost.

288. BEZINOVIĆ-HAYDON, Iva. Moja babica ne ve, kdo sem. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2021. [32] str., ilustr. Gugalnica. ISBN 978-961-7132-00-7. [COBISS.SI-ID 57713155]
289. BILODJERIČ, Jan R. Animus. V svetu senc. Radenci: Aljatera, 2021. 262 str., ilustr. ISBN 978-961-95333-0-7. [COBISS.SI-ID 55808515]
290. BLACK, Holly. Zlobni kralj. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 319 str., ilustr. Serija Ljudstvo zraka, 2. ISBN 978-961-00-4790-2, ISBN 978-961-00-4791-9. [COBISS.SI-ID 60245251]
291. BLADE, Adam. Lov na pošasti. Besneči plamen Šamani. Ljubljana: Ramos, 2021. 118 str., ilustr. Lov na pošasti, Gospodar pošasti, 56. ISBN 978-961-7127-01-0. [COBISS.SI-ID 53959939]
292. BLADE, Adam. Lov na pošasti. Dvoglava hobotnica Voltreks. Ljubljana: Ramos, 2021. 118 str., ilustr. Lov na pošasti, Gospodar pošasti, 58. ISBN 978-961-7127-03-4. [COBISS.SI-ID 53968643]
293. BLADE, Adam. Lov na pošasti. Kralj groze Kalos. Ljubljana: Ramos, 2021. 118 str., ilustr. Lov na pošasti, Gospodar pošasti, 60. ISBN 978-961-7127-05-8. [COBISS.SI-ID 53971971]
294. BLADE, Adam. Lov na pošasti. Oklepni velikan Tekton. Ljubljana: Ramos, 2021. 119 str., ilustr. Lov na pošasti, Gospodar pošasti, 59. ISBN 978-961-7127-04-1. [COBISS.SI-ID 53969411]
295. BLADE, Adam. Lov na pošasti. Strupena puščica Lustor. Ljubljana: Ramos, 2021. 120 str., ilustr. Lov na pošasti, Gospodar pošasti, 57. ISBN 978-961-7127-02-7. [COBISS.SI-ID 53961987]
296. BLADE, Adam. Lov na pošasti. Znanilka smrti Noktila. Ljubljana: Ramos, 2021. 118 str., ilustr. Lov na pošasti, Gospodar pošasti, 55. ISBN 978-961-7127-00-3. [COBISS.SI-ID 53959683]
297. BOONEN, Stefan. Najdenka iz Puhljevega gozda : o naplavljeni deklici, enajstih sinovih, sakramejnski strejli, Matildi, medvedu, superovačih, teti Idalik, grompoku, duhovih in vasici. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2021. 165 str., ilustr. Zbirka Zvezdogled. ISBN 978-961-7047-99-8. [COBISS.SI-ID 56860163]
298. BRANDY, Meagan. Fantje z gimnazije Brayshaw. 1. izd. Tržič: Učila International, 2021. 384 str. ISBN 978-961-00-4747-6, ISBN 978-961-00-4748-3. [COBISS.SI-ID 53948163]
299. COUTURIER, Stéphanie. Knjiga o mojih čustvih. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2021. [32] str., ilustr. ISBN 978-961-261-592-5. [COBISS.SI-ID 50598403]
300. DAVIES, Benji. Pridni medo. Nogometaš : za majhne šapice!. Jezero: Morfemplus, 2020. 1 kartonka ([10] str.), ilustr. ISBN 978-961-7067-20-0. [COBISS.SI-ID 302780160]
301. DE CECCO, Matej (ilustrator), GORENC, Boštjan. Šnofijeva druščina. 4, Žlobudrava žirija, coprniški capin in razkurjeni robotrol. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 75 str., ilustr. Zbirka Šnofijeva druščina. ISBN 978-961-01-6117-2. [COBISS.SI-ID 53641475]
302. DONALDSON, Julia. Zog. 1. ponatis z dodanim DVD-jem. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [31] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-5802-8. [COBISS.SI-ID 39117059]
303. DROL, Nina (avtor, ilustrator). Brati na trati. Škofja Loka: Knjižnica Ivana Tavčarja, 2020. [13] str., ilustr. ISBN 978-961-91172-9-3. [COBISS.SI-ID 26735619]
304. ENGLER, Michael. Dežela suše, dežela dežja : [današnja zgodba - za danes in jutri]. Maribor: Skrivnost, 2021. [33, 33] str., lustr. ISBN 978-961-7048-46-9. [COBISS.SI-ID 48556291]
305. FAIZAL, Hafsah. We free the stars. London: Macmillan Children's Books, 2021. 594 str., ilustr. ISBN 978-1-5290-3411-0. [COBISS.SI-ID 58984451]
306. FAIZAL, Hafsah. We hunt the flame. London: Macmillan Children's Books, 2021. VIII, 498 str., ilustr. ISBN 978-1-5290-4517-8. [COBISS.SI-ID 58978051]
307. GOMBOC, Mateja. Balada o drevesu. 1. izd. Dob pri Domžalah: Miš, 2021. 235 str. Zbirka Z(o)renja+. ISBN 978-961-272-460-3. [COBISS.SI-ID 57716739]
308. HILL, Eric (avtor, ilustrator). Piki gre v vrtec. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-6036-6. [COBISS.SI-ID 35343875]
309. HINDER, Sarah Jane (avtor, ilustrator). Pozdravljeno, sonce! : jogijski pozdrav soncu za lep začetek dneva. Ljubljana: Samala, 2021. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-92987-5-6. [COBISS.SI-ID 54024707]
310. KOSI, Janja (avtor, ilustrator), BERBERIH-SLANA, Aleksandra. Scherbaumova opica. Maribor: Muzej narodne osvoboditve, 2021. [24] str., ilustr. ISBN 978-961-94951-1-7. [COBISS.SI-ID 55290115]
311. KRALJIČ, Helena. Kkkmalu bom praznoval rojstni dan : zgodba o dečku, ki jeclja. Jezero: Morfemplus, 2020. [26] str., ilustr. Zbirka Ljubezni je za vse dovolj, 12. ISBN 978-961-7067-13-2. [COBISS.SI-ID 300216064]
312. KRALJIČ, Helena. Predilnica nitk. Jezero: Morfemplus, 2020. [26] str., ilustr. ISBN 978-961-7067-37-8. [COBISS.SI-ID 304452096]
313. KRÄMER, Fee. Kravica Liska in poštni poni. Zagreb: Egmont; Ljubljana: distributer za Slovenijo Menart Records, 2021. 23 str., ilustr. Kravica Liska, 4. ISBN 978-953-13-2094-8. [COBISS.SI-ID 53131779]
314. KRÄMER, Fee. Kravica Liska in rojstnodnevno darilo. Zagreb: Egmont; Ljubljana: distributer za Slovenijo Menart Records, 2021. 23 str., ilustr. Kravica Liska, 1. ISBN 978-953-13-2091-7. [COBISS.SI-ID 53131523]
315. KRÄMER, Fee. Kravica Liska in strgane hlače. Zagreb: Egmont; Ljubljana: distributer za Slovenijo Menart Records, 2021. 23 str., ilustr. Kravica Liska, 2. ISBN 978-953-13-2093-1. [COBISS.SI-ID 53132291]
316. KRÄMER, Fee. Kravica Liska. Liski se maje zob. Zagreb: Egmont; Ljubljana: distributer za Slovenijo Menart Records, 2021. 23 str., ilustr. Kravica Liska, 3. ISBN 978-953-13-2092-4. [COBISS.SI-ID 53128963]
317. KUNTNER, Jernej, BOŽIČ, Katja. Robinovo čarobno potovanje. Del 1, Spoznaj čudežnega dečka Robina in njegove prijatelje. 1. izd. Nazarje: Golden Flower, 2021. 23 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0351-8. [COBISS.SI-ID 45649155]
318. MCBRATNEY, Sam. A veš, koliko te imam rad. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [30] str., ilustr. Zbirka Velike slikanice. ISBN 978-961-01-0784-2. [COBISS.SI-ID 52101635]
319. MLAKAR DEBENEC, Ema. Lili - to sem jaz!. Ljubljana: Chiara, 2021. 88 str., ilustr. Zbirka Velike dogodivščine male Lili. ISBN 978-961-7060-51-5. [COBISS.SI-ID 57822723]
320. MONRUE, Maja. Avdicija. 1. izd. Ljubljana: Cela pametna založba, Zavod KURZ, 2021. [25] str., ilustr. Leto pravljic. ISBN 978-961-95076-8-1. [COBISS.SI-ID 58267651]
321. MORY, Tristan (avtor, ilustrator). Ugani kdo!. 1. izd. Domžale: Epistola, 2021. 1 kartonka ([14] str.), ilustr. ISBN 978-961-7082-40-1. [COBISS.SI-ID 35859971]
322. MUCK, Desa. Oli iz dežele vulkanov. 1. izd. Grad: Zavod za upravljanje kulturne dediščine, 2021. [37] str., ilustr. ISBN 978-961-95296-0-7. [COBISS.SI-ID 52942339]
323. NAGLIČ, Janja. Varuhi časa. 2, Viteški turnir : mladinski domišljijski roman. Brežice: Primus, 2021. 166 str. Zbirka Avtorji. ISBN 978-961-7129-06-9. [COBISS.SI-ID 61218563]
324. LUTAR IVANC, Aleksandra (urednik). Nande raziskuje barve : 0-3 leta. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-6073-1. [COBISS.SI-ID 46304771]
325. LUTAR IVANC, Aleksandra (urednik). Nande raziskuje besede : 0-3 leta. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 1 kartonka ([18] str.), ilustr. ISBN 978-961-01-6074-8. [COBISS.SI-ID 46305283]
326. NESS, Patrick. Na begu : prva knjiga trilogije Hrup in kaos. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 527 str. Hrup in kaos, knj. 1, Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-1574-8. [COBISS.SI-ID 53580035]
327. NOVAK, Tanja. Ježek Snežek in potres : kako poučiti otroke o pravilnem ravnanju med potresom. 1. ponatis. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 2020. 16 str., ilustr. ISBN 978-961-90934-1-2. [COBISS.SI-ID 304489216]
328. OGRIZEK, Maša, HANČIČ, Miha (avtor, ilustrator). Koko mesto. 1. izd. Dob: Miš, 2021. 1 kartonka ([16] str.), ilustr. ISBN 978-961-272-382-8. [COBISS.SI-ID 303014400]
329. PAVČEK, Saša. Zakaj je polje jezero? : pravljica o skrivnosti Cerkniškega jezera. Posebna izd. Ljubljana: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije; Dob: Miš, 2020. [41] str., ilustr. ISBN 978-961-94804-4-1. [COBISS.SI-ID 49874691]
330. PILKEY, Dav (avtor, ilustrator). Pasji mož. Gospodar bolh. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 251 str., ilustr. Zbirka Pasji mož. ISBN 978-961-01-5776-2. [COBISS.SI-ID 56490755]
331. PILKEY, Dav (avtor, ilustrator). Pasji mož. Povest o dveh muckih. 3. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 253 str., ilustr. Zbirka Pasji mož. ISBN 978-961-01-5149-4. [COBISS.SI-ID 56491267]
332. PILKEY, Dav (avtor, ilustrator). Pasji mož. Snet s ketne. 4. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 220 str., ilustr. Zbirka Pasji mož. ISBN 978-961-01-5066-4. [COBISS.SI-ID 56491779]
333. RIPPIN, Sally. Cufka ima najboljšega mufka. Maribor: Skrivnost, 2021. 33 str., ilustr. Pošastošola. ISBN 978-961-7048-47-6. [COBISS.SI-ID 49687299]
334. RIPPIN, Sally. Iva in Ava in strašna zmešnjava. Maribor: Skrivnost, 2021. 33 str., ilustr. Pošastošola. ISBN 978-961-7048-50-6. [COBISS.SI-ID 53745923]
335. ROWLAND, Lucy. Puhasti Niko. Božičkov maček. Jezero: Morfemplus, 2021. [30] str., ilustr. ISBN 978-961-7067-31-6. [COBISS.SI-ID 303554560]
336. RUDOLF, Mojca. Prelomno poletje. 1. natis. Ljubljana: samozal., 2021. 158 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0415-7. [COBISS.SI-ID 54102019]
337. SAINT-EXUPÉRY, Antoine de (avtor, ilustrator). Mali princ. 31. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 110 str., ilustr. ISBN 978-86-11-15394-0. [COBISS.SI-ID 54889475]
338. SCHNEIDER, Antonie. Z medvedkom na pot v Betlehem : 24 adventnih zgodb. 1. izd. Ljubljana: Zavod Iskreni, 2020. [56] str., ilustr. ISBN 978-961-94646-3-2. [COBISS.SI-ID 37077763]
339. SCHULZ, Charles M. Snoopy. Pasji dnevi. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2021. 95 str., ilustr. ISBN 978-961-261-597-0. [COBISS.SI-ID 56490499]
340. SCHUTTEN, Jan Paul. Je to vse?. 1. natis. Hlebce: Zala, 2021. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-6994-81-1. [COBISS.SI-ID 55274499]
341. SEMENIČ, Simona. Skrivno društvo KRVZ. 2. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 309 str., ilustr. Zbirka Žepnice. ISBN 978-961-01-6118-9. [COBISS.SI-ID 53799171]
nagrada: Nagrada Modra ptica, 2020
342. ŠTAMPE ŽMAVC, Bina. Drobne pesmi. Ljubljana: KUD Sodobnost International, 2021. 77 str., ilustr. Zbirka Zvezdogled. ISBN 978-961-7132-02-1. [COBISS.SI-ID 59331331]
343. WITEK, Jo. V mojem srcu. 1. ponatis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. [25] str., ilustr. ISBN 978-961-01-5555-3. [COBISS.SI-ID 34376195]
344. ŽAVBI, Alenka. Nežka Bah in njen Plamen. Ljubljana: M. Jakšič, 2021. 20 str., ilustr. ISBN 978-961-07-0465-2. [COBISS.SI-ID 57551363]


82-F-odr Igrani filmi za odrasle

345. L'atelier = Delavnica. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (108 min, 59 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6444838/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 57983747]
346. Begin again = Začeti znova. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (99 min, 41 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt1980929/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 57824771]
347. Dumplin' = Bunkica. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (105 min, 18 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt4878482/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 57963011]
348. The happy prince = [Srečni kraljevič]. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (100 min, 49 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt2404639/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 57852419]
349. Izbrisana. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (82 min, 6 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt9078014/?ref_=fn_al_tt_1, https://bsf.si/sl/film/izbrisana/. [COBISS.SI-ID 50637827]
nagrada: Festival slovenskega filma, 2018 (vesna za glavno žensko vlogo, scenografijo, glasbo, kostumografijo), Pula, 2019 (glavna ženska vloga)
350. Journal 64 = Kartoteka 64. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (113 min, 10 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6916362/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 57800963]
351. Zoe. Vojnik: Fivia, cop. 2020. 1 video DVD (99 min, 35 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt6010628/?ref_=fn_al_tt_2. [COBISS.SI-ID 48672771]


82-F-otr Filmi in risanke za otroke

352. Avril et le monde truqué = April in nenavadni svet. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (101 min, 42 sek), č-b in barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt3422078/?ref_=nv_sr_srsg_6. [COBISS.SI-ID 54041091]
353. Captain Morten and the spider queen = Kapitan Morten in kraljica pajkov. Logatec: Go Partner, 2020. 1 video DVD (76 min, 3 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt2534642/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 17411587]
354. Jack bestelt een broertje = Jakec naroči bratca. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (83 min, 53 sek), barve, zvok. https://www.imdb.com/title/tt3666734/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 54220547]
355. Lassie : eine abenteuerliche Reise = Lassie : [nenavadna pustolovščina]. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (92 min, 30 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt10384944/?ref_=nv_sr_srsg_9. [COBISS.SI-ID 57892867]
356. Loti in izgubljeni zmaji = Lotte ja kadunud lohed. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (78 min, 40 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt9552208/?ref_=nm_knf_i2. [COBISS.SI-ID 58000131]
357. Mali mož = Malý pán. Logatec: Go Partner, 2020. 1 video DVD (84 min, 35 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt4511452/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 21928195]
358. Les oiseaux de passage = Ptice selivke. Logatec: Go Partner, 2020. 1 video DVD (80 min, 24 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt4545832/?ref_=nm_knf_i2. [COBISS.SI-ID 31022083]
359. Pinocchio = Ostržek. Logatec: Go Partner, 2021. 1 video DVD (120 min), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt8333746/?ref_=nm_flmg_act_1. [COBISS.SI-ID 50809859]
360. Rocca verändert die Welt = Rocca spreminja svet. [Črni Vrh nad Idrijo]: Demiurg, cop. 2021. 1 video DVD (97 min, 18 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt8773020/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 54017283]
361. Siv sover vilse = Prespati pri prijateljici. Logatec: Go Partner, 2020. 1 video DVD (75 min, 55 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt4861720/?ref_=fn_al_tt_1. [COBISS.SI-ID 14344963]
362. Tout en haut du monde = Daleč na sever. Logatec: Go Partner, 2020. 1 video DVD (78 min, 20 sek), barve, zvok (dolby digital 5.1). https://www.imdb.com/title/tt2262345/?ref_=nv_sr_srsg_0. [COBISS.SI-ID 28476675]


82.0 Literarna teorija, veda, tehnika.

363. PERKO, Janja, HODAK, Marjana. Slovenščina na ustni maturi 2022 : priročnik. 1. natis. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 284 str., ilustr. ISBN 978-961-01-5992-6. [COBISS.SI-ID 59951107]


9 Geografija. Zgodovina. Biografije.

364. NATEK, Karel (urednik, prevajalec). Atlas sveta za osnovne in srednje šole. 3. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 1 atlas (227 str.), barve. ISBN 978-961-01-5929-2. [COBISS.SI-ID 45811971]
365. BALOH, Eneja, LENART, Bojan, STANKOVIČ, Milivoj. Geografija 9. Učbenik za geografijo v devetem razredu osnovne šole. 1. izd. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2021. 101 str., ilustr., zvd. ISBN 978-961-01-3960-7. [COBISS.SI-ID 49276675]
366. BERNIK, Franc. Zgodovina fare Domžale : tretja knjiga. Domžale: Kulturni dom Franca Bernika, 2021. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 978-961-91218-7-0. [COBISS.SI-ID 50567939]
367. FICHOU, Bertrand. Mala enciklopedija zgodovine sveta : od prazgodovine do danes: velika pustolovščina človeštva. 1. izd. Radovljica: Didakta, 2021. 110 str., ilustr. ISBN 978-961-261-598-7. [COBISS.SI-ID 56951811]
368. ERZETIČ, Manca (urednik). Goli otok po sedemdesetih letih. Ljubljana: Inštitut Nove revije, 2021. 189 str., ilustr. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-25-9. [COBISS.SI-ID 50028035]
369. Kamnik in okolica : Kamniška Bistrica, Gornji Grad, Motnik, Velika planina, Menina, Tuhinjska dolina : planinska karta = hiking map = carta escursionistica = wanderkarte = planinarska karta = turistická mapa. Ljubljana: Planinska zveza Slovenije: Geodetski inštitut Slovenije: Geodetska družba, 2021. 1 zvd., barve. [COBISS.SI-ID 61371139]
370. NEMEC, Nataša. Kobariški muzej : muzej prve svetovne vojne (1914-1918). Prenovljena izd. iz leta 1993. Kobarid: Kobariški muzej, 2020. 39 str., ilustr. ISBN 978-961-94128-1-7. [COBISS.SI-ID 29835523]
371. KOPUŠAR, Edvard (avtor, fotograf). Čile : podobe iz države na koncu sveta. Ljubljana: samozal., 2021. 209 str., fotogr. ISBN 978-961-07-0381-5. [COBISS.SI-ID 50209539]
372. MILADINOVIĆ ZALAZNIK, Mira (avtor, prevajalec). Izgubljeni spomin Vipave : generalmajor Johann von Maasburg in njegovi : [znanstvena monografija]. Ljubljana: Inštitut Nove revije, Zavod za humanistiko, 2021. 671 str., ilustr. Humanistična zbirka INR. ISBN 978-961-7014-29-7. [COBISS.SI-ID 56939011]
financer: ARRS, Programi, P6-0341, SI, Humanistika in smisel humanosti v vidikih zgodovinskosti in sodobnosti; ARRS, Projekti, J7-8283, SI, Kontemporalnost razumevanjskega konteksta ter izražanje osebne in družbene svobode; ARRS, Projekti, J6-9354, SI, Kultura spominjanja gradnikov slovenskega naroda in države; Delo je nastalo v okviru dejavnosti Infrastrukturnega programa Centra za promocijo humanistike (I00036)
373. MIŠKEC, Alenka (avtor, urednik), ŽUPANEK, Bernarda, KARO, Špela (avtor, urednik), TICA, Gojko, RAVNIK, Mateja (avtor, ilustrator), ŽERJAL, Tina, TOŠKAN, Borut, TOMAZO-RAVNIK, Tatjana, GALE, Luka. Northern cemetery of Emona - the Kozolec site. Ljubljana: Narodni muzej Slovenije, 2021. 299 str., ilustr. Situla, 45 en. ISBN 978-961-6981-47-7. [COBISS.SI-ID 56777475]
374. PASLEY, Fred D. Al Capone : življenjepis povzpetnika. Šmarješke Toplice: Stella, 2021. Zv. <1->, ilustr. ISBN 978-961-246-621-3. [COBISS.SI-ID 55534851]
375. SILIČ, Jožef. Bil sem slovenski partizan. Nova Gorica: Združenje zveze borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja, 2021. 107 str., ilustr. ISBN 978-961-6681-75-9. [COBISS.SI-ID 60707331]
376. SINOŽIĆ, Vedran. Kalisto : resnična Troja II. Novigrad: samozal.; Šmarješke Toplice: distribucija Stella, 2021. 188 str., ilustr. ISBN 978-961-246-647-3, ISBN 978-961-246-654-1. [COBISS.SI-ID 57661699]
377. TERŽAN, Biba, ČREŠNAR, Matija. Pohorsko Podravje pred tremi tisočletji : tradicija in inovativnost v pozni bronasti in starejši železni dobi = Pohorsko Podravje three millennia ago : tradition and innovation in the Late Bronze and Early Iron Ages. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete: Narodni muzej Slovenije, 2021. 589 str., ilustr., zvd. Katalogi in monografije, 44. ISBN 978-961-06-0418-1. https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-7FPUL6MK/32764f5c-5f17-4676-9a19-d2723544530f/PDF. [COBISS.SI-ID 48032515]
378. TODOROVSKI, Ilinka. Josip Doltar in Črnomelj : črnomaljski mlinar, žagar, livar in župan ter spreminjanje mesta med letoma 1880 in 1930. Črnomelj: Občina: Mestna muzejska zbirka, 2021. 173 str., ilustr. ISBN 978-961-95312-0-4. [COBISS.SI-ID 54220035]
379. MAVER, Igor (urednik). V spomin akademiku Francetu Berniku, slovenskemu literarnemu zgodovinarju in humanistu. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2021. 90 str., sl. f. bernika. ISBN 978-961-268-075-6. [COBISS.SI-ID 58058499]
380. ŽIŽEK, Aleksander (avtor, urednik). "To je krasna obitelj, ti Ipavci!" : Franc, Benjamin, Gustav in Josip Ipavec v arhivskem gradivu. Celje: Zgodovinski arhiv, 2021. 48 str., ilustr. ISBN 978-961-6448-52-9. [COBISS.SI-ID 63115523]
Vir: lokalna baza podatkov COBISS.SI/SIKCE, 8. 6. 2021

Naslov

Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
Tel.: 03 426 17 10
Fax: 03 426 17 11
info@knjiznica-celje.si

Osrednja knjižnica Celje je članica Slovenske mreže prostovoljskih organizacij.

prostovoljstvo Varna točka

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam